KIRJE 1 (5) Kysymyksiesi johdanto kuului seuraavasti: Tämä johdantosikin vaatii kommentin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJE 1 (5) Kysymyksiesi johdanto kuului seuraavasti: Tämä johdantosikin vaatii kommentin."

Transkriptio

1 KIRJE 1 (5) Sähköpostiviesti Karri Kilvelle VASTAUKSET SUNDSBERGIA KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN Hyvä xxx xxx, Kysymyksesi ovat erinomaisia ja varmaan kaikkien asukkaiden ja ostajien mielessä ja siksi sallinet, että kerromme ne ja meidän vastauksemme kaikille sundsbergilaisille ja muille asunnonostajille. Kysymyksiesi johdanto kuului seuraavasti: Viittaan su Länsiväylä -lehden päätoimittajan Tapio Karin pääkirjoitukseen. Kirjoituksessa esiteltiin konsultin selvitystä, jossa todetaan Sundsbergin maaperän olevan vanhalla merenpohjalla, ja niinpä maa vajoaa nyt ja tulevaisuudessa. Taloille tästä ei pitäisi olla haittaa, koska ne on paalutettu hyvin, mutta kadut sekä vesi- ja viemäriputket kärsivät. Tämä aiheutuu siitä, että ko. putkien pohjia ei ole vahvistettu niin kuin pitäisi ja puhutaankin törkeistä työvirheistä. Tällaisten virheiden korjaaminen jälkikäteen tulee maksamaan paljon! Tämä johdantosikin vaatii kommentin. EKE-Yhtiöt esitti aikanaan, että Sundsbergin asuntotuotanto sijoitettaisiin kovalle maaperälle ja laati siitä kaavaluonnoksenkin. Kaavoitusmonopolin haltijana kunta kuitenkin halusi sijoittaa uuden asuntotuotannon osittain vanhalle merenpohjalle. Näin on sitten tehty. Alueen rakennussuunnitelmissa maaperä on tietenkin suurista kustannuksista huolimatta otettu huomioon. Suomihan on hyvin poikkeuksellinen maa, koska jääkauden jälkeinen maannousu on avannut rannikoillemme historiallisestikin katsoen hyvin nopeasti uutta maaperää, jota on otettu viime vuosina myös asumiskäyttöön. Maa muodostuu näillä alueilla aikanaan merenpohjaan kerrostuneesta savesta, joka on hyvin vesipitoista ja sen takia herkkää kuormitukselle. Posti-/käyntiosoite Puhelin/Telefax Sähköposti ALV-rek. EKE-Yhtiöt Puh: (09) Y-tunnus: Piispanportti 7 Telefax: (09) Kotipaikka: Espoo ESPOO

2 KIRJE 2 (5) Edelliset sukupolvemme ovat ottaneet käyttöön tietenkin parhaat maa-alueet. Nyt ollaan siirtymässä, jos kunnassa on maa-aluepulaa, näille savikoille. Näin on tietenkin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kohteita on useita, ja niissä on opittu hallitsemaan savikon vaatima tekniikka. Esimerkkeinä voidaan mainita Espoossa esim. Espoon keskusta ja erityisesti sen Kirkkojärven alue sekä myös Leppävaara ja Perkkaa. Helsingissä tällaisia alueita ovat mm. Viikki, Itäkeskus, Pikku-Huopalahti, Arabianranta ja Töölönlahti. Kirkkonummen keskustassakin on samanlaista savikkoa. Onneksi Sundsbergin maaperä on varsin hyvin hallittavissa, kun savikko on suhteellisen matalaa ja aika vanhaakin, jonka osoittaa sen korkeus noin 5 7 metriä merenpinnasta. Nykyisissä kaavoitusohjeissa minimiksi on asetettu 3 metriä. Kaikilla noilla mainituilla alueilla on valittu parhaaksi ratkaisuksi se, että kunnallistekniikassa varaudutaan tuleviin painumiin. Sundsberg ei siis ole mitenkään poikkeus tässä suhteessa. Savi tasapainottuu uudestaan kymmenien vuosien kuluessa ja johdoissa sekä katujen tasauksissa painumiin varaudutaan. Näin on tehty Sundsbergissa. Joitakin poikkeuksia tavanomaisesta rakennustavasta on tehty, ja perusteena on ollut kunnan toimintatapa. Nämä on myös todettu tarkastuspöytäkirjoissa. Lisäksi on käytetty muoviputkia, jotta painumat hallittaisiin paremmin kuin betoniputkilla. Täytyy muistaa myös se, että kaikella tekniikalla on poistoaikansa, ja tästä syystä parhaat ratkaisut perustuvat aina ajan ja kestoiän huomioon ottamiseen. Oikeastaan on hyvä asia, että nämä tekniset asiat tulevat nyt vaikkakin aivan väärän alueen eli Sundsbergin kautta yleiseen tietoisuuteen. Näin saataneen aikaan tilanne, jossa demokraattinen päätöksenteko käyttää oikeita perusteita kaavoitusratkaisuissa asuntokysynnän jatkuvasti kasvaessa pääkaupunkiseudulla. Kuten toteat, Sundsbergin talot on perustettu paalujen varaan ja niissä ei ole lainkaan odotettavissa painumia. Sen sijaan kaduilla on otettu käyttöön edellä mainittujen kokemusten mukaiset, parhaat kunnan hyväksymät ja valvomat tekniset ratkaisut. Työvirheitä saatikka törkeitä työvirheitä ei ole, mutta tietenkin tilannetta tarkastellaan jatkuvasti, koska kyse on luonnon ja tekniikan välisestä tasapainosta, joka on otettu suunnittelussa huomioon. Länsiväylä-lehdessä on kerrottu, että alueella on tehty törkeitä työvirheitä. Meillä ei ole niitä tiedossa, mutta selvitämme tietenkin lehden lähteet. Sitten varsinaisiin kysymyksiisi, joista ensimmäinen kuului seuraavasti: Kuinka rakentamisen 2-vaihe eroaa 1-vaiheesta näissä asioissa? Olennaisia eroja ei ole. Tietenkin kokemus paikallisista olosuhteista ja hieman erilainen maaperä ovat vaikuttaneet valittuihin ratkaisuihin. Kunta tarkisti ja hyväksyi molemmat suunnitelmat ja on valvonut työn ja aikanaan vastaanottanut huomautuksitta 1-vaiheen kunnallistekniikan. 1-vaiheessa putkille, jotka sijaitsivat savikoilla, rakennettiin suunnitelman mukainen ns. teräsarina, jonka varassa putket ovat. Suunnittelijana toimi yksi maan johtavia kuntatekniikan suunnittelutoimistoja Suunnittelukeskus Oy, jo-

3 KIRJE 3 (5) ka on myös oma-aloitteisesti kommentoinut kunnan Sito Oy:ltä tilaamaa katujen painumia koskevaa raporttia. Lausunto on tämän asiakirjan liitteenä 1. Liitteenä 2 on nykyisin käyttämämme arvostetun suunnittelu- ja pohjatutkimustoimiston GeoUnion Oy:n vastaava kommentti. 2-vaiheessa kaikki liikenneväylät ja kunnallistekniikan putket on perustettu ns. massastabiloidulle maaperälle ja lisäksi maata on kevennetty kevytsorakerroksella. Onko 2-vaiheeseen otettu oppia 1-vaiheen virheistä? Virheitä ei ole tiedossamme 1. vaiheessa. Valintoja on tehty 2. vaiheessa hieman toisin, jotta riskejä voitaisiin edelleen pienentää. Kokonaispainumisen tasaamiseksi perustettiin savikkoalueen kadut stabiloidun kerroksen varaan. Stabilointi tarkoittaa sitä, että alla olevaa savikkoa tiivistettiin sementtiseoksella, joka imee vettä itseensä rakenteellisesti. Saven stabilointi on Suomessa uutta tekniikkaa, joka kehittyy nykyisin hyvin voimakkaasti alussa mainittujen uusien käyttöön otettujen alueiden geoteknisissä ratkaisuissa. Mitä EKE-Yhtiöt on aikonut tehdä tässä tilanteessa? EKE-Yhtiöt on tarkistuttanut kunnallistekniikan suunnitelmat ja kunnan hyväksymispäätökset asiakirjoista sekä kuvannut putkistot. Putkien toimivuusongelmia ei ole havaittu eikä poikkeamia hyväksytyistä suunnitelmista eikä niiden mukaisista odotuksista. Putkistojen takuuaika on hyväksytysti päättynyt vuonna EKE-Yhtiöt jää odottamaan tältä pohjalta kunnan lopullisia kannanottoja ja on ilmoittanut valmiudestaan yhteistyöhön. Asukkailla ei ole syytä muuhun huoleen kuin alueen imagon mahdolliseen menetykseen. Jos en olisi huomannut yo. lehden kirjoitusta viime pyhän lehdestä: kuinka yhtiö olisi asiasta informoinut uusia kylän tulokkaita? Olemme koko ajan pyrkineet kertomaan alueen tekniikasta asukkaille. Olemme kuitenkin lähinnä kertoneet asuntojen ja palveluiden tilanteesta, koska ne ovat kiinnostaneet asukkaita ja asuntojen ostajia. Sundsbergin alue on tekniikassa valtakunnallisen pientalojen puurakentamisprojektin edelläkävijä ja sitä ovat toteuttamassa maan parhaat alan yritykset. Kunnallistekniikka, josta tiedottaminen on jäänyt vähemmälle, kuuluu kunnalle, jonka velvollisuus on ylläpitää sitä asukkaiden maksamilla veroilla ja käyttömaksuilla. Kunta on tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat ja valvonut tehdyt työt ja vastaanottanut ne. Tästä syystä emme ole varmaan riittävästi pitäneet asukkaita ja ostajiakaan näiltä osin ajan tasalla. Otamme asiasta nyt opiksi, koska asukkaat ovat ilman muuta yhteistyökumppaneitamme kuntaankin päin. Alkukesästä syntyi kunnan ja EKE-Yhtiöiden välille ongelma, kun tiedustelimme, miksi maankäyttösopimuksen mukaisesta kaavoituksen aikataulusta oli viivästytty. Kunta ilmoitti, että he haluavat ennen asian käsittelyä tarkistuttaa uudelleen kaiken vastaanottamansa kunnallistekniikan. Päätös syntyi demokraattisessa järjestyksessä asianomaisessa lautakunnassa ja siihen saat-

4 KIRJE 4 (5) toi sisältyä joitakin poliittisia tavoitteita, joita on parasta kysyä asianomaisilta luottamushenkilöiltä. Esitys oli tietääksemme toinen. Jatkossa raportoimme kunnan ja EKE-Yhtiöiden neuvotteluista asukkaille ja asunnonostajille. Mitä yksittäinen osakkeen omistaja voi/pitää tehdä tässä tilanteessa? Asukkaiden yhteistyö on nyt paikallaan ja parhaiten se tapahtuu asuntoosakeyhtiöiden ja asukasyhdistyksen kautta. Olemme vakuuttuneita siitä, että sekä asukkaiden että EKE-Yhtiöiden intressi on hoitaa yhdessä tätä kysymystä ja saada kunta vakuuttuneeksi siitä, että asiat saadaan pikaisesti kuntoon. Jos nyt todellisia tai tiedostamattomia ongelmia on edes ollutkaan. Olennaista on myös todeta, että tämä julkisuuteen tullut asia koskee kunnan ja EKE-Yhtiöiden välisiä neuvotteluja siitä, millaiset ovat kunnalle siirtyvän kunnallistekniikan laatutaso ja kaavoituksen aikataulu. Asukkailla ei ole syytä huoleen oman omaisuutensa tekniikan suhteen. Tulevien taloyhtiöiden kannalta asiaan pitää saada selvyys mahdollisimman pikaisesti. Taloyhtiö ei tällaisessa tapauksessa mielestäni ole muutamien vuosien kuluttua oikea maksumies toisten tekemistä virheistä! Näin asia on. Asunto-osakeyhtiöillä ja osakkailla on omaisuutensa turvana RS-järjestelmä, joka tarkoittaa asuntokauppalain mukaista rakentamisvaiheen suojajärjestelmää. Se antaa ostajalle varmuuden kohteen laadusta ja kaupan turvallisuudesta. RS-kohteen suojajärjestelmä varmistaa, että mm. seuraavat kohteeseen liittyvät asiat ovat kunnossa: turva-asiakirjat kuten lainhuutotodistus ja selvitys tontin omistus- ja hallintaoikeudesta, rakennuslupa ja lupapiirustukset, rakennustapaselostus, taloussuunnitelma ja urakkasopimus. Lisäksi kohteissa on mm. rakentamisvaiheen vakuus sekä suorituskyvyttömyysvakuutus, josta voidaan korvata rakennusvirheet 10 vuoden ajan, jos myyjä ei siihen kykene. Asukkaiden ja ostajien edustajana on erikseen Sundsbergissa RS-järjestelmän mukaisesti rakennustyön tarkastaja. Asunnon osto nykyaikana on iso sijoitus ja riskejä tulee välttää, mikäli ne vaan ennakkoon on tiedossa. Pitääkö asunnon ostamista Sundsbergista alkaa miettiä uudelleen? Ei missään tapauksessa tarvitse. Kuten edellä on todettu, asukkaiden ja asunnon ostajien edut on turvattu. Kunnan kunnallistekniikkakin toimii hyvin, kuten kunnan ja EKE-Yhtiöiden neuvotteluissa on voitu molemmin puolin todeta. Asukkaat ja uudet ostajat voivat olla aivan rauhassa. Jos jotakin kannattaa asukkaiden tehdä, niin tulee vahvistaa edelleen alueen positiivista imagoa ja asemaa. Sundsberg on Kirkkonummen vetävin asuntokohde, mutta se tarvitsee vielä vähän lisää uusia asukkaita, jotta alueen peruspalvelut saataisiin pikaisesti ja pysyvästi kuntoon.

5 KIRJE 5 (5) Ystävällisin terveisin, EKE-Yhtiöt Heidi Antikainen tiedottaja LIITTEET Suunnittelukeskus Oy:n lausunto GeoUnion Oy:n lausunto

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Lämmön talteenotto Tornipariin Tässä lehdessä: Aarno Saarinen aloitti isännöitsijänä vuonna 1964 S. 3 Lisä-

Lisätiedot

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2009 Kotitalon kotisivut parantavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan asuntokaupassa Hankesuunnittelu varmistaa osakkaan tahdon LEIKKIPAIKAN KUNNOSTAMINEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut KVKL- KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 Tässä numerossa: Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS tekeminen käytännössä

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2008 Lähiyhteisöllisyys ja alueellinen isännöinti Matinkylän liikenneongelmat ja metro Eteläisen Espoon kaavoitus Isännöinti on taitolaji Märkätilojen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

LÄHDERANTALAINEN 1/2009

LÄHDERANTALAINEN 1/2009 LÄHDERANTALAINEN 1/2009 LÄHDERANTA KILTA Lähderannan oma asukasyhdistys eli Lähderanta Kilta - Källstrand Gillet ry TIETOA KILLASTA Asukasyhdistys on kaikkien lähderantalaisten oma yhdistys, jonka päätarkoituksena

Lisätiedot

Kiinteistönhoito. ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus

Kiinteistönhoito. ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2004 Kiinteistönhoito ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus Huoltokirja

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

Isännöintitoimi uusiin tiloihin

Isännöintitoimi uusiin tiloihin MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2013 Isännöintitoimi uusiin tiloihin 3 6 11 14 Menestystä ympäristökilpailussa Kumppani ja edelläkävijä Metro etenee vauhdilla Tiistilän hevoset

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot