Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;"

Transkriptio

1 Asumisinfo 1 (15) TERVETULOA ASUKKAAKSI Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä; Kotivakuutus Koy Oulun Metsätähti/Peltokurki Kurkelantie 10 B, Oulu Koy Hiirosen Jänönkulma Repolaisentie 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Mettäpelto Otsonkuja 2, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Siipipeili I Siipikuja 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Siipipeili II Pesätie 8, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Metsokangas Kotimetsäntie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kempele Hiekkakuopantie 40, Kempele Koy Toppilan Vöörmanni Mesaanitie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Toppilansaari Mesaanitie 2, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Lippulaiva Sellukatu 10, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Meritähti Paalikatu 5 ja 9, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Välivainio Sorvarintie 10, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kuivasranta Palokukantie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Rajakylä Tähtimötie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Lumitähti Pyrytie 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kynsilehto Kangasrouskuntie 2, Oulu Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistöille aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja se ei tavallisesti korvaa. Esimerkiksi tulipalon savuhaittojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen piiriin. Myöskään vesijohdon aiheuttamia vahinkoja esim. huonekaluille ei korvata kiinteistön vakuutuksesta. Turvataksesi oman omaisuutesi, kannattaa hankkia kotivakuutus. Kotivakuutuksesi ehdot voit tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi. Vesi-, viemäri-, lämmitys- ja sähkölaitevioista ilmoitetaan huoltoyhtiölle, jonka puhelinnumero löytyy porraskäytävien ilmoitustauluilta. Jos asennat astianpesukoneen tulee sinun ottaa kotivakuutus. Toimita kopio vakuusasiakirjasta isännöitsijälle ennen koneen asentamista. Suosittelemme laajaa kotivakuutusta pelkän irtainvakuutuksen sijaan. Kiinteistöhuollosta on mahdollista tilata astian- tai pyykinpesukoneen asennus. Kytkentä maksaa 50, sovi lisää kiinteistöhuollosta

2 Asumisinfo 2 (15) Vuokralaisen velvollisuudet Vuokralaisen oikeudet Vakuus ja 1. kuun vuokra tulee maksaa ennen avaintenluovutusta. Tärkein velvollisuus on maksaa vuokra ajallaan. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa. Vuokralaisen tulee korvata kaikki vahingot, jotka hän huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen vastaa hänen luvallaan huoneistossa olevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä asuntoon muutostöitä, ellei niistä ole sovittu vuokranantajan kanssa Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua osaltaan vahingonkorvausvelvolliseksi. Vuokralaisen tulee päästää vuokranantaja huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten sekä esittelemään sitä silloin, kun se on myytävänä tai vuokrattavana. Vuokralainen saa käyttää huoneistoa asumiseen yhdessä puolison tai sukulaisten kanssa. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli asumisesta aiheutuu ilmeistä vaaraa asukkaan terveydelle. Vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen päättyessä olla asunnossaan seuraavan kuun ensimmäiseen arkipäivään saakka. Vuokralaiselle tulee ilmoittaa laajemmista korjauksista ja parannuksista vähintään 6 kk ennen työn aloittamista. Saatuaan tiedon mahdollisesta laajasta korjauksesta, vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan purkaa oma vuokrasopimus esim. jos hänelle tarjotaan toista vuokra asuntoa. Vuokranantajan on huolehdittava siitä, että hänen suorittamansa korjaukset ja muutokset eivät aiheuta kohtuutonta häiriötä vuokralaiselle. Vuokralaisella on oikeus saada vuokraa kohtuullisesti alennetuksi tai

3 Asumisinfo 3 (15) Vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen purkaminen Seinien lisäksi sisältöä Asukastoiminta ja demokratia vapautus vuokranmaksusta siltä ajalta, jolloin huoneistoa ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokranalennusta ei ole oikeutta itse alentaa, vaan alennus sovitaan vuokranantajan kanssa. Asunnon vuokrasopimus täytyy irtisanoa kirjallisesti toimistolla tai sähköpostilla, johon on saatava vastaanottoviesti vuokranantajalta. Mikäli lähetät irtisanomisilmoituksen postitse, huolehdi siitä, että se on tullut perille. Irtisanomisilmoitus on voimassa vasta, kun vuokranantaja on sen vahvistanut. Toimistolta löytyy valmiita lomakkeita. Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Esim. Haluat muuttaa asunnostasi uuteen asuntoon maaliskuuksi, on sinun tehtävä irtisanomisilmoitus vanhasta asunnosta vuokranantajalle viimeistään Muuttopäivä on vuokrasuhteen päättymistä seuraava arkipäivä, eli yleensä kuun ensimmäinen päivä. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa ajallaan, hoitaa asuntoa huonosti, käyttää asuntoa muuhun tarkoitukseen kuin on sovittu tai viettää häiritsevää elämää. Vuokranantajan on ilmoitettava kirjallisesti vuokrasopimuksen purkamisesta. Mikäli sopimuksen purkaminen liittyy esim. häiriöihin, vuokralaiselle on ennen purkua annettava kirjallinen varoitus. Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys toteuttaa nk. sosiaalista isännöintiä, mikä tarkoittaa asukasläheistä hallintoa ja vuokralaisdemokratian edistämistä. Asukkailla on myös mahdollisuus etsiä ratkaisuja asumisongelmiinsa (vaikeudet vuokranmaksussa, häiriköinti ym.) yhdessä asumisohjaajan tai muun toimiston henkilökunnan kanssa. Nuorisoasuntojen asukkailla on mahdollisuus järjestää toimintaa asukastoimintamäärärahojen puitteissa. Rahojen käytöstä tekee esityksen asukastoimikunta ja päätöksen tekee ko. asuntoyhtiön hallitus. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuintalonsa asioihin asukastoimikunnan kautta. Asukastoimikunta valitaan asukkaiden kokouksessa, joka järjestetään vuosittain. Lisäksi järjestetään asukasiltoja

4 Asumisinfo 4 (15) tarpeen mukaan. Kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa on asukkaiden edustaja. Asumisohjaaja Ota yhteyttä, jos et itse löydä ratkaisuja asumisongelmiisi. Asumisohjaaja ottaa yhteyttä sinuun, jos vuokrasi on myöhässä, etkä ole sopinut siitä toimistohenkilökunnan kanssa tai jos häiritset naapureitasi. Asumisohjaaja on tarvittaessa mukana asukastoimikunnassa ja kokouksissa sekä järjestää mm. koulutuksia. Asukastoiminta Taloyhtiön järjestyssäännöt Asukastoimikunnan tehtävät kohdistuvat pääosin talon asumismenoihin ja taloudenhoitoon, talon kunnossapitoon sekä talon yleiseen järjestykseen. Tärkeimpiä tällaisia yksittäisiä tehtäviä ovat: asumisviihtyvyyden lisääminen, järjestyssäännöistä päättäminen, asukastoimikunnan vuosittaisten määrärahojen käyttökohteen päättäminen, esitysten tekeminen talossa ilmenneistä puutteista, hankinnoista tai muutostoiveista OsNa:lle, talousarvion ja vuokranmääritysten valmisteluun osallistuminen ja lausunnon antaminen niistä sekä lausunnon antaminen korjaussuunnitelmista. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin asukastoimikunnan kautta. Ensimmäisen asukkaiden kokouksen kutsuu koolle OsNa. Kokouksessa valitaan KOY:n asukastoimikunta, jonka jälkeen asukastoimikunta jatkaa toimintaa itsenäisesti ja voi järjestää kokouksia aina tarpeen vaatiessa. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan yhdysasukkaan, joka toimii yhteyslinkkinä asukastoimikunnan ja OsNan välillä. Aravavuokrataloissa on asukkailla mahdollisuus nimetä asukkaiden edustaja taloyhtiön hallitukseen ja vaikuttaa päätöksentekoon talossa mm. talousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden sekä talon huollon ja isännöinnin järjestämisen osalta. Talossa ovat voimassa huoneenvuokralain, asuntolain ja asetuksen sekä vuokrasopimuksen mukaiset säännökset. Ilmoitus uudesta perheenjäsenestä on tehtävä sen jälkeen, kun hän on saanut nimen. Yörauha on kello , jolloin äänekäs elämä ja häiriön tuottaminen on kielletty. Myöskään päiväsaikaan naapureita häiritsevän

5 Asumisinfo 5 (15) elämän viettäminen ei ole sallittua. Jokaisen tulee huolehtia, että talossa ei ole asiattomia henkilöitä. Asukkaat ovat vastuussa vieraistaan. Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa (yli 2 viikkoa), vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus tarvittaessa päästä huoneistoon. Osassa kiinteistöissä ulko-ovet ovat lukittuna jatkuvasti. Osassa vain yöaikaan, jolloin jokaisen tulee huolehtia ovien sulkeutumisesta. Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että myös ulkoiluvälinevarastojen ja kellarivarastojen ulko-ovet ovat lukittuna koko ajan. Tupakointi on kielletty asunnoissa, käytävillä, yhteisissä tiloissa, luhtikäytävillä sekä ranskalaisilla parvekkeilla. Taulujen ja julisteiden kiinnittämisessä tulee huolehtia siitä, ettei rakenteille tai pinnoitteille aiheudu pysyvää vahinkoa. Rakenteiden tärvelemisestä tai muun vahingon aiheuttamisesta vaaditaan huoneiston haltijalta täysi korvaus. Lemmikkieläimet on pidettävä omassa asunnossa, eivätkä ne saa häiritä muita asukkaita. Kiinteistön tai asuntokohtaista takapihaa ei saa käyttää lemmikkieläimien tarpeidentekopaikkana. Asukas on velvollinen maksamaan kotieläimensä huoneistolle tai kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamat vauriot. Grillaaminen ja ruoanvalmistus parvekkeilla ja terasseilla on kielletty. Mattojen ja vuodevaatteiden tomutus on sallittu kello parvekkeilla, terasseilla ja pihalla. Porraskäytävän siisteys vaatii, että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytävään, vaatteita ei tuuleteta tai pölytetä portaissa, lemmikkieläimiä ei päästetä portaisiin yksin ja porraskäytävissä ei säilytetä mitään tavaroita. Asukkaiden on lajiteltava jätteensä Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan. Jätteet on vietävä pihalla oleviin keräyslaatikoihin. Yhteisten tilojen ja pihan roskaaminen on kielletty. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin. Jokainen asukas on vastuussa asuntokohteen siisteydestä mukaan lukien postilaatikot, parvekkeet ja terassit sekä kiinteistön ja kaluston kunnosta. Ellei omaisuuden turmelemistapauksessa löydy vahingon aiheuttajaa, voidaan korjauskustannukset periä asukkailta yhteisvastuullisesti.

6 Asumisinfo 6 (15) Vioista ja puutteellisuuksista täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti vikailmoitus. Autopaikat vuokrataan Oulun Moniasunnot Oy:n toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Useimmissa kohteissa kaapelointi- ja sulakekoko ei mahdollista sisätilalämmittimien käyttöä. Huolehdi siitä ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistöhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Sähkötolpat on pidettävä aina lukittuina turvallisuuden takia. Poismuuttavan on siivottava asuntonsa, vietävä pois kaikki tavaransa sekä tyhjennettävä huoneistovarastonsa. Lisäksi hänen täytyy palauttaa asunnon avaimet vuokranantajalle ja tehdä muuttoilmoitus maistraattiin, postiin ja sähkölaitokselle. Ongelmia? Vuokranmaksussa Jos et voi maksaa vuokraasi eräpäivään mennessä, ota yhteyttä toimistollemme. Voimme sopia eräpäivän siirtämisestä tarvittaessa, mutta pysyvää eräpäivän siirtämisestä ei voida tehdä. Vuokra on myös aina maksettava kuluvan kuukauden aikana, näin ei pääse syntymään liian suuria vuokrarästejä. Jos sinulle kuitenkin tulee vuokrarästejä, ole aktiivisesti yhteydessä toimistollemme. Vuokrarästeistä voidaan tehdä maksusuunnitelma ja näin voit jatkaa asumista asunnossasi. Jos et kehotuksista huolimatta tule henkilökohtaisesti selvittämään maksujasi, puramme vuokrasopimuksesi. Määräaikaista vuokrasopimusta ei jatketa, jos et ole sopinut rästivuokrista. Sopimalla pääsemme parhaaseen ratkaisuun, älä pelkää ottaa yhteyttä! Naapureiden kanssa Jos naapurisi häiriköi, tee siitä ilmoitus toimistollemme ensisijaisesti sähköpostilla isännöitsijälle tai soittamalla. Suositeltavaa olisi, että keskustelet asiasta naapurin kanssa, usein ongelmat ratkeavat jo siten. Jos häiriköinti ei illan aikana lopu, soita poliisille. Naapureiden häiriköinnistä tulisi aina ilmoittaa vuokranantajalle, jotta tilanteeseen voidaan puuttua hyvissä ajoin.

7 Asumisinfo 7 (15) DNA Welho Taloyhtiölaajakaista Digivastaanotto Jätteiden lajitteluohjeet Jos olet itse syyllistynyt metelöintiin, josta naapurit meille ilmoittavat, tulemme tekemään asunnon tarkastuksen etukäteen ilmoittamanamme aikana. Tällä tarkoitetaan sitä, että isännöitsijä ja asumisohjaaja käyvät tarkistamassa, että asunto on yhä kunnossa. Häiriköinnistä annetaan yleensä myös varoitus. Suositeltavaa on, että olet tuolloin itsekin paikalla, niin voimme samalla keskustella jatkosta. Jos sinulla on määräaikainen vuokrasopimus ja syyllistyt häiriköintiin, jatkamme sopimusta vasta, kun olemme keskustelleet kanssasi jatkosta. DNA Oy ja OsNa ry tarjoavat asukkailleen aloitusmaksun hinnalla taloyhtiölaajakaistan (yleensä perusnopeus 2/2M.) Laajakaistan saa käyttöönsä maksamalla 50,00 aloitusmaksun vuokratilille, ilman viitettä, viestikenttään Netti + osoitteesi. Suorituksen tultua vuokratilille, ilmoitamme liittyjät DNA Oy:lle. DNA Oy:lla toimitusaika on 1-2 viikkoa. Ohjeita ja lisätietoja liittymän käyttöön saat kysymällä suoraan DNA Oy:n asiakaspalvelusta p tai Laajakaistaa varten tarvitset päätelaitteen (VDSL2/ADSL2+) seuraavissa osoitteissa; Pyrytie 5, Repolaisentie 5, Paalikatu 5 ja 9, Sellukatu 10 ja Siipikuja 5. Seuraavissa kohteissa riittää verkkokaapeli; Mesaanitie 1 ja 2, Kurkelantie 10, Kangasrouskuntie 2, Hiekkakuopantie 40, Kotimetsäntie 1, Pesätie 8, Sorvarintie 10, Palokukantie 1 ja Tähtimötie 1, Otsonkuja 2 ja Kauppalinnankatu 1. Tarkista myös, että asunnon sähkökaapin jakamosta on verkkokaapeli kytketty oikeaan huoneeseen nettiyhteyttä muodostettaessa. Mikäli yhteys ei toimi asukkaan laitteiden takia ja huoltomies joutuu käymään asunnossa, huoltokäynti maksaa asukkaalle 50. Kaikissa OsNa ry:n kiinteistöissä on käytössä antennivastaanottoinen digivastaanotto. Tarvitset siis antennimallin nk. Terra (T)-mallin digiboxin. Kotikeräyspaperi (Vihreä astia) Sanomalehdet, mainokset, paperi, kirjekuoret. Biojäte (Ruskea astia) - Ruuan tähteet, eloperäinen jäte. Laita jätteet paperipussiin tai sanomalehtikääreeseen!

8 Asumisinfo 8 (15) Neste- ja kotelopakkaukset (Sininen astia) - Pahvi, maito- ja mehutölkit, kartonkiset pakkaukset, paperirullien hylsyt, munakennot, paperipussit, käärepaperit. Sekajäte (Harmaa astia) - Kaikki muu jäte, joka ei kelpaa kierrätykseen. Keräyslasi (Sininen/ pieni astia) - Tyhjät lasipullot, tyhjät lasipurkit. Pienmetalli Säilyketölkit, metallipurkit, alumiinivuoat ja foliot, metallikannet, kruunu- ja kierrekorkit, juomatölkit, tyhjät maalipurkit. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin tai kiinteistön tiloihin. Kaatopaikalle menevät Kiinteistöhuolto voi toimittaa kaatopaikalle esim. muutosta ylimääräiseksi jääneet tavarasi ennalta sovitusti ja maksua vastaan; - Elektroniikkajäte 10 /kuljetus. - Sekatavarajäte 20 /kuljetus. - Sovi kiinteistöhuollon kanssa, p tai Asumisympäristö Piha-alueet Piha-alueilla on omat paikoitus-, jätehuolto-, kuivaus-, leikki-, peli- ja istutusalueensa. Autot parkkeerataan vain niille tarkoitetuille alueille, ei siis nurmikoille eikä pihakäytäville. Oman ja koko talon asukkaiden turvallisuuden kannalta on hyvä muistaa seuraava sääntö: Älä parkkeeraa autoasi missään tilanteessa väärin niin, etteivät hälytysajoneuvot (paloauto, ambulanssi yms.) pääse oville ja rakennuksen ahtaisiin nurkkauksiin. Ota huomioon, että autojen pesu ja remontointi eivät ole sallittuja piha-alueilla. Pihallisten asuntojen piha-alueiden lannoitus, puhtaanapito ja nurmikon leikkaus kuuluvat asukkaan omiin tehtäviin. Jätekatoksissa on lajitteluohjeet. Porrashuone Portaita ei ole tarkoitettu tavaroiden säilytykseen, vaan jokaisen tulee pitää omat tavaransa omissa tiloissaan. Käytävän puhtaana pitämisen helpottamiseksi kynnysmatot tulee sijoittaa huoneiston puolelle. Tupakointi asunnoissa tai talon yleisissä sisätiloissa on kielletty.

9 Asumisinfo 9 (15) Luhtikäytävät ovat viihtyisiä vain, jos ne pidetään puhtaina ja siisteinä. Ethän varastoi tavaroitasi käytävään. Mattojen puistelu luhtikäytävillä on kielletty. Varastot Autopaikat Urheiluvälineille, polkupyörille ja lastenvaunuille on talossa omat säilytystilat. Jokaiselle kodille on lisäksi lukittava varasto. Varastokäytäville jätetyt tavarat kiinteistöhuolto toimittaa kaatopaikalle asukkaan kustannuksella. Autopaikat vuokrataan OsNan toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan ulkotermostaatin tai pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Huolehdi siitä, ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistönhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Vuokrattua autopaikkaa ei saa luovuttaa muille. Kuorma-auton pitäminen autopaikalla ei ole sallittua. Jos asukkaalla on käytössä kaksi autopaikkaa, hän joutuu luopumaan toisesta, jos taloon tulee muita autopaikan tarvitsijoita. Talosauna Osassa taloyhtiöistä saunavuoro varataan nettisivuston kautta ja osassa toimistolta. Huoneistokohtaisen saunan löylyhuonetta ei saa käyttää pyykinkuivaukseen. Pesutupa Osassa taloyhtiöistä on käytössä varauskirjat pesutuvilla, osassa pesutupavuoro varataan nettisivun kautta. Sivuston käyttöön saat tunnukset toimistoltamme. Pesutuvan ja kuivaushuoneen käyttöohjeet Pesutuvan käyttö on sallittu välillä joka päivä. Varaus merkitään varauskirjaan, johon merkitään talon, portaan ja asunnon numero. Voidaan vuokrata vain kahdeksi tunniksi kerrallaan.

10 Asumisinfo 10 (15) Mikäli varausta ei ole otettu käyttöön 0,5 h varauksen alkamisesta, katsotaan varaus peruutetuksi. Tällöin vuoro vapautuu muiden käytettäväksi. Mattojen pesu ja linkous koneissa on kielletty! Koneiden käytössä on noudatettava pesutuvassa olevia käyttö- ja huoltoohjeita. Huolehdi käytön jälkeen, että pesuainelokero on puhdas ja nukkasihti on puhdistettu. Huoneiston kunto Huoneiston pintoja ja materiaaleja tulee säännöllisesti tarkkailla mahdollisten vaurioiden kannalta. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota kylpyhuone- ja saunatiloihin, koska niissä halkeamat ja pienet reiätkin saattavat aiheuttaa kosteusvaurioita. Huoneiston tulee täyttää yleisesti hyväksytyt asuntojen laatuvaatimukset, joten huoneistossa ei saa tehdä remonttia ilman lupaa. Remontteja tekevät isännöitsijöiden hyväksymät korjaajat. Jos asukas tuntee omaavansa tarpeeksi ammattitaitoa maalaamis- ja korjaamistyöhön, täytyy asiasta aina sopia ensin isännöitsijän kanssa. Asuntojen laajemmista korjauksista sekä talojen vuosikorjaus- ja kunnostustöistä vastaavat isännöitsijät. Lattiat Lattiat on useimmin tehty PVC-pintaisesta muovimatosta. Lattian saa pysymään tasaisena ja siistinä käyttämällä huonekalujen alla huopa- ja muovipaloja. Ne suojaavat lattiaa tummilta petsijäljiltä. Petsijäljet saattavat aiheuttaa lattiamattojen uusimisen. Mahdollisesta uusimisesta aiheutuvat kulut maksaa vuokralainen. Siivouksessa tulee välttää veden liiallista käyttöä, koska se voi johtaa kosteus- ja homevaurioihin. Vesi- ja viemärilaitteet Viat vesi- ja viemärilaitteissa tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuollolle. Viat voivat aiheuttaa suurta vahinkoa huoneistossa ja koko talossa. Asukkaan kannattaa tarkkailla keittiön muovisia viemäriputkia, joiden liitokset saattavat ajan myötä alkaa vuotaa. Tiivistysrenkaat voi kiristää käsin. Jos kylpyhuoneessa laatat tai muut pinnoitteet ovat irtoamassa seinistä tai lattiasta, on asiasta syytä ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle tai kiinteistöhuollolle. Keittiöiden ja kylpyhuoneiden lattiakaivot ja hajulukot on syytä puhdistaa säännöllisesti. Pyykki- ja astianpesukone-

11 Asumisinfo 11 (15) asennukset tulee tehdä olemassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöhuollosta on mahdollista tilata astian- tai pyykinpesukoneen asennus. Kytkentä maksaa 50, sovi lisää kiinteistöhuollosta. Sähkölaitteet Asunnossasi olevien sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä vain valtuutettu asennusliike. Vikailmoitukset tehdään aina kiinteistöhuoltoon. Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien sytyttimien hankinta ja asennus kuuluu asukkaille. Asukas maksaa sähkölaskussaan sähkökäyttöisen lattialämmityksen aiheuttamat kustannukset niissä huoneistoissa, joissa lattialämmitys on. Jääkaappien ja pakastimien sulamisvesiaukot sekä taustat tulee puhdistaa säännöllisesti. Jääkaappien ja pakastimien alla on hyvä käyttää suoja-allasta valumisvesille. Palovaroitin Kaikissa asunnoissa tulee lakisääteisesti olla palovaroitin. Niiden kunnossapito, pariston vaihto ja uuden pariston hankinta kuuluu lain mukaan asukkaan velvollisuuksiin. Tämän velvollisuuden laiminlyömisen perusteella vakuutusyhtiö voi vahinkotapauksessa kieltäytyä korvausten maksamisesta. Lämmityslaitteet Asuntojen lämpötila on noin + 21 C. Lämpöpattereiden ei tarvitse olla aina tasaisen lämpimät, sillä patteritermostaatti säätelee veden virtausta patteriin. Asunnon lämpötila mitataan huoneilmasta eikä koettelemalla patterin kylkeä. Suorita ilmastointiventtiilin pesu vain ulkopuolelta, jotta alkuperäiset säädöt säilyvät. Venttiilin säätöjä ei saa itse muuttaa, koska ne on säädetty koko talon ilmastointijärjestelmän osaksi. Kiinteistöhuolto Saunan ilmastointiventtiilit täytyy ehdottomasti pitää auki. Ikkunoiden pitäminen jatkuvasti raollaan tai avoimena lisää huomattavasti lämmityskustannuksia. Pidä huoneistossa olevat korvausilmaventtiilit jatkuvasti auki. Asuntojen vikailmoitukset tehdään aina suoraan kiinteistöhuoltoon! Kaikissa asuntoon ja kiinteistöön liittyvissä vioissa voi kääntyä suoraan talon kiinteistöhuollon puoleen. Kiinteistöhuollon yhteystiedot löytyvät

12 Asumisinfo 12 (15) myös talon ilmoitustaululta. Muissa ongelmissa voi ottaa yhteyttä isännöitsijään. OsNan kohteiden kiinteistöhuoltoyhtiönä toimii Oulun Perusisännät Oy (päivystysnumero p ) Kiireettömät vikailmoitukset voit ilmoittaa myös sähköpostilla Ovenavauspalvelu kiinteistöhuollolla päättyy Huoneiston nimikyltit Kiinteistöhuolto vastaa rappujen nimilistoista ja asukkaat huoneisto-ovien nimikirjaimista sekä postilaatikkojen nimitiedoista. Ovenavauspalvelu Cliq-avaimet (paristokäyttöiset) Kun olet muuttamassa pois Asunnon siivoaminen ja lopputarkastus Ovenavauspalvelusta vastaa alkaen Suomen vartijat. Voit tilata ovenavauksen soittamalla päivystysnumeroon 24h p Ovenavausmaksut: klo 06:00 21:00 välillä 35,00 klo 21:00 06:00 välillä 45,00 Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan. Tarkistathan, että kaikki avaimesi toimivat sisään muuttaessa ja ennen poismuuttoa. Mikäli paristot ovat lopussa, ne voi käydä vaihdattamassa lukkoliikkeessä itse veloituksetta, kun ilmoittaa ensin asiakaspalveluumme. Avaimen voi myös jättää asiakaspalveluumme, josta se käytetään pariston vaihdossa. Avaimen paristoa ei saa lähteä itse vaihtamaan kulkuoikeudet nollautuvat. Vuokrasopimus on irtisanottava kirjallisesti. Vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa uudelleen vuokraamista varten. Pääsääntöisesti asukas näyttää asuntoa itselleen sopivana aikana. Jotta asunnon näytöstä voidaan sopia, vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokranantaja voi ottaa häneen yhteyttä. Myös toimisto voi näyttää asuntoa, jos niin sovitaan. Vuokralaisen on siivottava asuntonsa muutettuaan sieltä pois. Myös huoneiston varasto on tyhjennettävä ja siistittävä. Jos asunto on siivoamatta, siivouskustannukset pidätetään vakuusmaksusta.

13 Asumisinfo 13 (15) Kiinteistöhuolto tekee asunnon lopputarkastuksen poismuuttopäivänä. Jos vuokranantajalla on huomautettavaa asunnon kunnosta, pidätetään korjauskustannukset vakuusmaksusta. Avainten palautus Vakuusmaksun palauttaminen HUONEISTON KORJAUSVASTUUASIAT Avaimet on palautettava OsNan toimistolle viimeistään vuokrasopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä (kuun 1. arkipäivä) klo 12:00 mennessä. Avaimia ei saa jättää asuntoon eikä luovuttaa seuraavalle asukkaalle ilman erillistä vuokranantajalle toimitettua sopimusta. Jos avaimet joudutaan noutamaan asunnolta, aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta. Muista palauttaa myös autopaikan avain. Ilmoita isännöitsijälle kadonneista avaimista ennen muuttoa! Mikäli avaimia on kadonnut, joudutaan lukko uudelleen sarjoittamaan ja asukas vastaa kustannuksista. Asukas vastaa myös vioittuneista avaimista. Ennen vakuusmaksun palauttamista käymme tarkastamassa asunnon kunnon. (kts. asunnon siivoaminen ja lopputarkastus.) Vakuusmaksusta ei voi kuitata viimeisen kuun vuokraa. Vakuusmaksu on tililläsi n. kahden viikon kuluttua sopimuksen päättymisestä ellei siitä tarvitse tehdä pidätyksiä, jotka viivästyttävät käsittelyä. Muista jättää pankkiyhteytesi vakuusmaksun palauttamista varten. Erilaisten vikojen korjausten kustannusten maksajasta saattaa olla epätietoisuutta. Kiinteistön ulko- ja sisäpuoliset korjaustyöt kuuluvat yleensä vuokranantajalle. Huoneistokohtaisissa korjauksissa sovelletaan aiheuttamisperiaatetta, jolloin luonnollisen kulumisen ja normaalin asumisen piiriin kuulumattomien vaurioiden korjauskustannukset peritään asukkaalta. Asukas on velvollinen ilmoittamaan asunnossaan ilmenevästä viasta isännöitsijälle tai kiinteistöhuoltoon.

14 Asumisinfo 14 (15) Yleisimmät korjaustarpeet Kustannusvastuu (maksaminen) kuuluu; A: asukkaalle, V: vuokranantajalle, V/A: tapauskohtainen. Huomioitava kuitenkin on, että vain lihavoiduilla merkityt korjaukset asukas saa tehdä itse. Muista on aina neuvoteltava vuokranantajan kanssa. AVAIMET JA LUKKO - lisäavaimet A - huoneiston ulko-oven sarjoitus V/A - turvalukon asennus A - varmuusketjun asennus A IKKUNAT - ikkunapuitteiden korjaus V - ikkunoiden ulko-, tai sisälasin vaihto V/A - ikkunoiden tiivistys V/A - aukipitolaitteet ja helat A OVET - huoneiston ulko- tai parvekkeenoven korjaus V - sisäovien rakennevian korjaus V KEITTIÖN KALUSTEET - keittiökalusteiden kunnostaminen V - taloyhtiön jääkaapin / pakastimen korjaus V - kuivausritilöiden vaihto V PINTAREMONTIT - ulkoseinän korjaus ja parveke V - peilit A - sisämaalaukset ja tapetoinnit A - lattiapäällysteiden vaihto A - muu vastaava A LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO - lämpöpattereiden ilmaaminen V - patteriventtiilien korjaus ja säätö V - ilmanpoistoventtiilien puhdistus A VESI- JA VIEMÄRILAITTEET - pesualtaan tulpat A - suihkuletkun ja -verhon vaihtaminen A - lavuaarin allaskaapin asennus A - pesukoneliitännät A - lattiakaivojen puhdistus A - WC-istuimen kansien vaihto A - WC:n vesilaitteiden korjaukset V - putkistovuodot ja viemäritukokset V/A - vesihanojen korjaus ja uusiminen V SÄHKÖLAITTEET - palovaroittimet V - palovaroittimen paristonvaihdot A - jääkaapin ja uunin lampun vaihto A - valaisimet, lasikuvut ja lamput A - valokatkaisijat ja pistorasiat V - lieden levyn uusiminen V/A - lisäpistorasiat A - antenniliitosjohdot A Pääperiaatteena on, että asennukset ja korjaukset, joista aiheutuu asunnolle pysyviä muutoksia (maalaukset, kiinteiden kalusteiden asennus ym.) on neuvoteltava isännöitsijän kanssa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä isännöitsijään. Isännöitsijä Joni Suomela

15 Asumisinfo 15 (15) SIIVOUSOHJEET MUUTTOTARKASTUSTA VARTEN Puhdista keittiökaapistot, jääkaappipakastin (muista myös pakastimen sulatus) sekä liesi, liesikupu ja rasvasuodatin. Huolehdi, ettei pakastimen sulamisvesi vaurioita lattiaa. Puhdista uuni, lieden/uunin tausta ja sivut sekä uunin alta liesiä siirtämällä. Puhdista keittiön allaskaappi jäteastioineen. Puhdista kylpyhuone (lavuaari, wc-istuin, seinät, lattiat ja lattiakaivot, peilit, hanat, suihkun saippuakuppi). Pese saunan lauteet, seinät ja lattiat. Huolehdi, että ikkunat ovat puhtaat (myös ikkunan välit ja puitteet). Puhdista ilmanvaihtoventtiilit. Puhdista vaatekaappi ja kaapit. Pyyhi seinät ja lattiat sekä erilaiset ylhäällä olevat listat, palovaroittimet yms. nihkeällä liinalla. Huolehdi, että parveke ja huoneiston varasto ovat siistissä kunnossa. Mahdolliset teippien jättämät jäljet on poistettava varovasti pintaa rikkomatta. Tarkista, että valaisimien kattopistorasiat ovat paikoillaan. Vaihda myös asunnon kiinteiden valaisimien, jääkaapin tai uunin palaneet hehkut, loisteputket ja sytyttimet. Tarkista, että palovaroitin on paikoillaan ja toimiva. Asuntoon tai varastoon ei saa jättää omia tavaroita. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet/elektroniikka ja huonekalut tulee toimittaa suoraan kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin. Asuntoon tai jätepisteeseen kuulumattomien tavaroiden poisviennistä laskutetaan kiinteistöhuollon laskun mukaan. Kiinteistöhuollosta voi pyytää kaatopaikalle menevien huonekalujen poisvienti maksusta. Jos huoneisto on siivottu huonosti tai siivoamaton, siivouskulut pidätetään vakuudesta (siivoushyvitys tai siivousliikkeen laskun mukaan). Avaimet tulee palauttaa toimistollemme muuttopäivänä klo mennessä. Avaimia ei saa jättää huoneistoon tai avainten hausta aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta. Mikäli avaimia on kadonnut, ilmoita siitä ennen poismuuttoa isännöitsijälle

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna 1 TALOON MUUTTO Vuokrasopimus tehdään Viialan Asuntotuotanto Oy:n toimistossa os. Keskuskatu 43, 37830 Viiala. Vakuusmaksu on maksettava ennen vuokrasopimuksen alle-kirjoitusta. Vakuusmaksu palautetaan

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

Oulaisten Amiraali Oy

Oulaisten Amiraali Oy Oulaisten Amiraali Oy c/o Oulaisten Tilitoimisto Oy Kaarikatu 1 86300 Oulainen puh. 0207550043, 0207550045 Oulaisten Amiraali Oy Asukasopas Yhtiö Oulaisten Amiraali Oy on osakeyhtiö, jonka koko osakekannan

Lisätiedot

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS MESTARIASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! MESTARIASUKASOPAS 1 Tervehdys asukkaamme, Järvenpään Mestariasunnot on kaupunkimme suurin kodintarjoaja.

Lisätiedot

ASUKASOPAS. A-yhtiöiden vuokralaisille A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKASOPAS. A-yhtiöiden vuokralaisille A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKASOPAS A-yhtiöiden vuokralaisille A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi YHTIÖT Tervetuloa A-kotiin Tervetuloa A-yhtiöiden vuokralaiseksi. A-konsernin emoyhtiö

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 ASUNNON VUOKRAAMINEN 3 Vuokrasopimus Vakuus Virhelomake Vuokranmaksu Asunnon vaihtaminen, eli sisäinen muutto Irtisanominen ASUNNON KUNNON TARKKAILU

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni ASUKASOPAS Tornion Krunni Oy 2004 Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni 1 SÄILYTÄ ASUNNOSSA LUKIJALLE Tornion Krunni Oy on isännöintiin ja rakennusten kiinteistönhoitoon erikoistunut

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Johdanto. Yhtiö. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on osakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kuusamon kaupunki.

ASUKASOPAS. Johdanto. Yhtiö. Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot on osakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kuusamon kaupunki. [Johdanto] [Yhtiö] [Asumiseen vaikuttavat säännökset] [Vuokrasopimuksen tekeminen] [Vuokrasopimuksen irtisanominen] [Vakuutukset] [Järjestyssäännöt] [Talotekniikka ja huoneiston hoito] [Kunnossapitovastuu]

Lisätiedot

Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön asumisoikeuskotiin.

Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön asumisoikeuskotiin. A S U M I S O P A S 1 2 TERVETULOA ASUKKAAKSI Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön asumisoikeuskotiin. Teemme parhaamme, jotta asumisesi olisi mukavaa ja vaivatonta. Tätä varten on tämäkin

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle

Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle Muuttaminen Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa Kotkan Asunnot toimistolla (vuokravakuus ja mahdolliset liitteet tulee olla hoidettu ennen sopimuksen allekirjoitusta).

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE

ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE Sivu 1 / 5 ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE Tämä opas tarjoaa Taitokaari Oy:n vuokralaisille yleistä tietoa ja hyödyllisiä ohjeita jokapäiväistä asumista varten. Oppaan lopusta löydät myös kaikki

Lisätiedot

1. Tervetuloa Otokylään!

1. Tervetuloa Otokylään! 3 1. Tervetuloa Otokylään! Otokylä on jo muodostunut käsitteeksi Oulun opiskelijoiden ajatusmaailmassa kun puhutaan asumisesta. Onhan Otokylässä asunut jo merkittävä määrä ihmisiä siitä asti, kun ensimmäinen

Lisätiedot

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen Vuokralaisen opas Kuva: Päivi Pasanen Hyvä vuokralainen Tämä opas on tehty sinua varten. Se kertoo Kiinteistö Oy Kiurunkulman toiminnasta ja asumisesta sen asunnoissa. Opas tarjoaa sinulle monenlaista

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

Julkaisija: Nuoret, etsikää hyvä koti! omaan kotiin -opas

Julkaisija: Nuoret, etsikää hyvä koti! omaan kotiin -opas Julkaisija: Nuorisoasuntoliitto ry NAL Takaniitynkuja 11 00780 Helsinki Käyntiosoite: Kirkonkyläntie 30 www.nal.fi Pääsihteeri Minna Vierikko Oppaan tilaukset: viestinta(at)nal.fi Oppaan toimitus ja taitto:

Lisätiedot

Asunto Osakeyhtiö Nissenrinne 12.04.2015 Nissnikuntie 1 02430 MASALA Asukkaan opas ASUKKAAN OPAS. Versio 2.0. Sivu 1/22

Asunto Osakeyhtiö Nissenrinne 12.04.2015 Nissnikuntie 1 02430 MASALA Asukkaan opas ASUKKAAN OPAS. Versio 2.0. Sivu 1/22 ASUKKAAN OPAS Versio 2.0 Sivu 1/22 Sisällys Esipuhe... 4 1 As Oy Nissenrinne...5 1.1 Rakennustapaselostus historiikki...5 1.1.1 Seinät ja vesikatto... 5 1.1.2 Seinäpinnoitteet...6 1.1.3 Lattiapäällysteet...

Lisätiedot

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas YH-Asumisoikeus Länsi Oy Hyvällä sijainnilla jokaiseen elämänvaiheeseen YH Kodit rakentaa asumisesta elämyksen, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä ja

Lisätiedot

Parvikoti Pomon käsikirja

Parvikoti Pomon käsikirja Parvikoti Pomon käsikirja Tämä on Parvikoti-pomon käsikirja. Saat tästä kaiken tarvittavan tiedon, kun olet hankkimassa Parvikotia itsellesi ja porukallesi. Vastaamme tässä käsikirjassa oleellisimpiin

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän Asumisoikeusasukkaan opas Asumisen turvaa läpi elämän 1.1.2012 2 Tervetuloa asukkaaksi! YH-Asumisoikeusasukkaan oppaaseen on kerätty tietoa asukashallinnosta, käyttövastikkeista ja muista asumiseen vaikuttavista

Lisätiedot

ASUNTO OY LAAJAKUMPU, BORGSTRÖMINKUJA 1, 00840 HELSINKI Valmistunut vuonna 1966, julkisivusaneeraus vuonna 2007.

ASUNTO OY LAAJAKUMPU, BORGSTRÖMINKUJA 1, 00840 HELSINKI Valmistunut vuonna 1966, julkisivusaneeraus vuonna 2007. ASUKASINFO ASUNTO OY LAAJAKUMPU, BORGSTRÖMINKUJA 1, 00840 HELSINKI Valmistunut vuonna 1966, julkisivusaneeraus vuonna 2007. Tämä Asukasinfo opastaa asukkaita käytännön asioissa sekä kertoo yhteisistä pelisäännöistä,

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot