Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;"

Transkriptio

1 Asumisinfo 1 (15) TERVETULOA ASUKKAAKSI Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä; Kotivakuutus Koy Oulun Metsätähti/Peltokurki Kurkelantie 10 B, Oulu Koy Hiirosen Jänönkulma Repolaisentie 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Mettäpelto Otsonkuja 2, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Siipipeili I Siipikuja 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Siipipeili II Pesätie 8, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Metsokangas Kotimetsäntie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kempele Hiekkakuopantie 40, Kempele Koy Toppilan Vöörmanni Mesaanitie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Toppilansaari Mesaanitie 2, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Lippulaiva Sellukatu 10, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Meritähti Paalikatu 5 ja 9, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Välivainio Sorvarintie 10, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kuivasranta Palokukantie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Rajakylä Tähtimötie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Lumitähti Pyrytie 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kynsilehto Kangasrouskuntie 2, Oulu Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistöille aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja se ei tavallisesti korvaa. Esimerkiksi tulipalon savuhaittojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen piiriin. Myöskään vesijohdon aiheuttamia vahinkoja esim. huonekaluille ei korvata kiinteistön vakuutuksesta. Turvataksesi oman omaisuutesi, kannattaa hankkia kotivakuutus. Kotivakuutuksesi ehdot voit tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi. Vesi-, viemäri-, lämmitys- ja sähkölaitevioista ilmoitetaan huoltoyhtiölle, jonka puhelinnumero löytyy porraskäytävien ilmoitustauluilta. Jos asennat astianpesukoneen tulee sinun ottaa kotivakuutus. Toimita kopio vakuusasiakirjasta isännöitsijälle ennen koneen asentamista. Suosittelemme laajaa kotivakuutusta pelkän irtainvakuutuksen sijaan. Kiinteistöhuollosta on mahdollista tilata astian- tai pyykinpesukoneen asennus. Kytkentä maksaa 50, sovi lisää kiinteistöhuollosta

2 Asumisinfo 2 (15) Vuokralaisen velvollisuudet Vuokralaisen oikeudet Vakuus ja 1. kuun vuokra tulee maksaa ennen avaintenluovutusta. Tärkein velvollisuus on maksaa vuokra ajallaan. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa. Vuokralaisen tulee korvata kaikki vahingot, jotka hän huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen vastaa hänen luvallaan huoneistossa olevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä asuntoon muutostöitä, ellei niistä ole sovittu vuokranantajan kanssa Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua osaltaan vahingonkorvausvelvolliseksi. Vuokralaisen tulee päästää vuokranantaja huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten sekä esittelemään sitä silloin, kun se on myytävänä tai vuokrattavana. Vuokralainen saa käyttää huoneistoa asumiseen yhdessä puolison tai sukulaisten kanssa. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli asumisesta aiheutuu ilmeistä vaaraa asukkaan terveydelle. Vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen päättyessä olla asunnossaan seuraavan kuun ensimmäiseen arkipäivään saakka. Vuokralaiselle tulee ilmoittaa laajemmista korjauksista ja parannuksista vähintään 6 kk ennen työn aloittamista. Saatuaan tiedon mahdollisesta laajasta korjauksesta, vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan purkaa oma vuokrasopimus esim. jos hänelle tarjotaan toista vuokra asuntoa. Vuokranantajan on huolehdittava siitä, että hänen suorittamansa korjaukset ja muutokset eivät aiheuta kohtuutonta häiriötä vuokralaiselle. Vuokralaisella on oikeus saada vuokraa kohtuullisesti alennetuksi tai

3 Asumisinfo 3 (15) Vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen purkaminen Seinien lisäksi sisältöä Asukastoiminta ja demokratia vapautus vuokranmaksusta siltä ajalta, jolloin huoneistoa ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokranalennusta ei ole oikeutta itse alentaa, vaan alennus sovitaan vuokranantajan kanssa. Asunnon vuokrasopimus täytyy irtisanoa kirjallisesti toimistolla tai sähköpostilla, johon on saatava vastaanottoviesti vuokranantajalta. Mikäli lähetät irtisanomisilmoituksen postitse, huolehdi siitä, että se on tullut perille. Irtisanomisilmoitus on voimassa vasta, kun vuokranantaja on sen vahvistanut. Toimistolta löytyy valmiita lomakkeita. Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Esim. Haluat muuttaa asunnostasi uuteen asuntoon maaliskuuksi, on sinun tehtävä irtisanomisilmoitus vanhasta asunnosta vuokranantajalle viimeistään Muuttopäivä on vuokrasuhteen päättymistä seuraava arkipäivä, eli yleensä kuun ensimmäinen päivä. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa ajallaan, hoitaa asuntoa huonosti, käyttää asuntoa muuhun tarkoitukseen kuin on sovittu tai viettää häiritsevää elämää. Vuokranantajan on ilmoitettava kirjallisesti vuokrasopimuksen purkamisesta. Mikäli sopimuksen purkaminen liittyy esim. häiriöihin, vuokralaiselle on ennen purkua annettava kirjallinen varoitus. Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys toteuttaa nk. sosiaalista isännöintiä, mikä tarkoittaa asukasläheistä hallintoa ja vuokralaisdemokratian edistämistä. Asukkailla on myös mahdollisuus etsiä ratkaisuja asumisongelmiinsa (vaikeudet vuokranmaksussa, häiriköinti ym.) yhdessä asumisohjaajan tai muun toimiston henkilökunnan kanssa. Nuorisoasuntojen asukkailla on mahdollisuus järjestää toimintaa asukastoimintamäärärahojen puitteissa. Rahojen käytöstä tekee esityksen asukastoimikunta ja päätöksen tekee ko. asuntoyhtiön hallitus. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuintalonsa asioihin asukastoimikunnan kautta. Asukastoimikunta valitaan asukkaiden kokouksessa, joka järjestetään vuosittain. Lisäksi järjestetään asukasiltoja

4 Asumisinfo 4 (15) tarpeen mukaan. Kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa on asukkaiden edustaja. Asumisohjaaja Ota yhteyttä, jos et itse löydä ratkaisuja asumisongelmiisi. Asumisohjaaja ottaa yhteyttä sinuun, jos vuokrasi on myöhässä, etkä ole sopinut siitä toimistohenkilökunnan kanssa tai jos häiritset naapureitasi. Asumisohjaaja on tarvittaessa mukana asukastoimikunnassa ja kokouksissa sekä järjestää mm. koulutuksia. Asukastoiminta Taloyhtiön järjestyssäännöt Asukastoimikunnan tehtävät kohdistuvat pääosin talon asumismenoihin ja taloudenhoitoon, talon kunnossapitoon sekä talon yleiseen järjestykseen. Tärkeimpiä tällaisia yksittäisiä tehtäviä ovat: asumisviihtyvyyden lisääminen, järjestyssäännöistä päättäminen, asukastoimikunnan vuosittaisten määrärahojen käyttökohteen päättäminen, esitysten tekeminen talossa ilmenneistä puutteista, hankinnoista tai muutostoiveista OsNa:lle, talousarvion ja vuokranmääritysten valmisteluun osallistuminen ja lausunnon antaminen niistä sekä lausunnon antaminen korjaussuunnitelmista. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin asukastoimikunnan kautta. Ensimmäisen asukkaiden kokouksen kutsuu koolle OsNa. Kokouksessa valitaan KOY:n asukastoimikunta, jonka jälkeen asukastoimikunta jatkaa toimintaa itsenäisesti ja voi järjestää kokouksia aina tarpeen vaatiessa. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan yhdysasukkaan, joka toimii yhteyslinkkinä asukastoimikunnan ja OsNan välillä. Aravavuokrataloissa on asukkailla mahdollisuus nimetä asukkaiden edustaja taloyhtiön hallitukseen ja vaikuttaa päätöksentekoon talossa mm. talousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden sekä talon huollon ja isännöinnin järjestämisen osalta. Talossa ovat voimassa huoneenvuokralain, asuntolain ja asetuksen sekä vuokrasopimuksen mukaiset säännökset. Ilmoitus uudesta perheenjäsenestä on tehtävä sen jälkeen, kun hän on saanut nimen. Yörauha on kello , jolloin äänekäs elämä ja häiriön tuottaminen on kielletty. Myöskään päiväsaikaan naapureita häiritsevän

5 Asumisinfo 5 (15) elämän viettäminen ei ole sallittua. Jokaisen tulee huolehtia, että talossa ei ole asiattomia henkilöitä. Asukkaat ovat vastuussa vieraistaan. Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa (yli 2 viikkoa), vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus tarvittaessa päästä huoneistoon. Osassa kiinteistöissä ulko-ovet ovat lukittuna jatkuvasti. Osassa vain yöaikaan, jolloin jokaisen tulee huolehtia ovien sulkeutumisesta. Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että myös ulkoiluvälinevarastojen ja kellarivarastojen ulko-ovet ovat lukittuna koko ajan. Tupakointi on kielletty asunnoissa, käytävillä, yhteisissä tiloissa, luhtikäytävillä sekä ranskalaisilla parvekkeilla. Taulujen ja julisteiden kiinnittämisessä tulee huolehtia siitä, ettei rakenteille tai pinnoitteille aiheudu pysyvää vahinkoa. Rakenteiden tärvelemisestä tai muun vahingon aiheuttamisesta vaaditaan huoneiston haltijalta täysi korvaus. Lemmikkieläimet on pidettävä omassa asunnossa, eivätkä ne saa häiritä muita asukkaita. Kiinteistön tai asuntokohtaista takapihaa ei saa käyttää lemmikkieläimien tarpeidentekopaikkana. Asukas on velvollinen maksamaan kotieläimensä huoneistolle tai kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamat vauriot. Grillaaminen ja ruoanvalmistus parvekkeilla ja terasseilla on kielletty. Mattojen ja vuodevaatteiden tomutus on sallittu kello parvekkeilla, terasseilla ja pihalla. Porraskäytävän siisteys vaatii, että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytävään, vaatteita ei tuuleteta tai pölytetä portaissa, lemmikkieläimiä ei päästetä portaisiin yksin ja porraskäytävissä ei säilytetä mitään tavaroita. Asukkaiden on lajiteltava jätteensä Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan. Jätteet on vietävä pihalla oleviin keräyslaatikoihin. Yhteisten tilojen ja pihan roskaaminen on kielletty. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin. Jokainen asukas on vastuussa asuntokohteen siisteydestä mukaan lukien postilaatikot, parvekkeet ja terassit sekä kiinteistön ja kaluston kunnosta. Ellei omaisuuden turmelemistapauksessa löydy vahingon aiheuttajaa, voidaan korjauskustannukset periä asukkailta yhteisvastuullisesti.

6 Asumisinfo 6 (15) Vioista ja puutteellisuuksista täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti vikailmoitus. Autopaikat vuokrataan Oulun Moniasunnot Oy:n toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Useimmissa kohteissa kaapelointi- ja sulakekoko ei mahdollista sisätilalämmittimien käyttöä. Huolehdi siitä ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistöhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Sähkötolpat on pidettävä aina lukittuina turvallisuuden takia. Poismuuttavan on siivottava asuntonsa, vietävä pois kaikki tavaransa sekä tyhjennettävä huoneistovarastonsa. Lisäksi hänen täytyy palauttaa asunnon avaimet vuokranantajalle ja tehdä muuttoilmoitus maistraattiin, postiin ja sähkölaitokselle. Ongelmia? Vuokranmaksussa Jos et voi maksaa vuokraasi eräpäivään mennessä, ota yhteyttä toimistollemme. Voimme sopia eräpäivän siirtämisestä tarvittaessa, mutta pysyvää eräpäivän siirtämisestä ei voida tehdä. Vuokra on myös aina maksettava kuluvan kuukauden aikana, näin ei pääse syntymään liian suuria vuokrarästejä. Jos sinulle kuitenkin tulee vuokrarästejä, ole aktiivisesti yhteydessä toimistollemme. Vuokrarästeistä voidaan tehdä maksusuunnitelma ja näin voit jatkaa asumista asunnossasi. Jos et kehotuksista huolimatta tule henkilökohtaisesti selvittämään maksujasi, puramme vuokrasopimuksesi. Määräaikaista vuokrasopimusta ei jatketa, jos et ole sopinut rästivuokrista. Sopimalla pääsemme parhaaseen ratkaisuun, älä pelkää ottaa yhteyttä! Naapureiden kanssa Jos naapurisi häiriköi, tee siitä ilmoitus toimistollemme ensisijaisesti sähköpostilla isännöitsijälle tai soittamalla. Suositeltavaa olisi, että keskustelet asiasta naapurin kanssa, usein ongelmat ratkeavat jo siten. Jos häiriköinti ei illan aikana lopu, soita poliisille. Naapureiden häiriköinnistä tulisi aina ilmoittaa vuokranantajalle, jotta tilanteeseen voidaan puuttua hyvissä ajoin.

7 Asumisinfo 7 (15) DNA Welho Taloyhtiölaajakaista Digivastaanotto Jätteiden lajitteluohjeet Jos olet itse syyllistynyt metelöintiin, josta naapurit meille ilmoittavat, tulemme tekemään asunnon tarkastuksen etukäteen ilmoittamanamme aikana. Tällä tarkoitetaan sitä, että isännöitsijä ja asumisohjaaja käyvät tarkistamassa, että asunto on yhä kunnossa. Häiriköinnistä annetaan yleensä myös varoitus. Suositeltavaa on, että olet tuolloin itsekin paikalla, niin voimme samalla keskustella jatkosta. Jos sinulla on määräaikainen vuokrasopimus ja syyllistyt häiriköintiin, jatkamme sopimusta vasta, kun olemme keskustelleet kanssasi jatkosta. DNA Oy ja OsNa ry tarjoavat asukkailleen aloitusmaksun hinnalla taloyhtiölaajakaistan (yleensä perusnopeus 2/2M.) Laajakaistan saa käyttöönsä maksamalla 50,00 aloitusmaksun vuokratilille, ilman viitettä, viestikenttään Netti + osoitteesi. Suorituksen tultua vuokratilille, ilmoitamme liittyjät DNA Oy:lle. DNA Oy:lla toimitusaika on 1-2 viikkoa. Ohjeita ja lisätietoja liittymän käyttöön saat kysymällä suoraan DNA Oy:n asiakaspalvelusta p tai Laajakaistaa varten tarvitset päätelaitteen (VDSL2/ADSL2+) seuraavissa osoitteissa; Pyrytie 5, Repolaisentie 5, Paalikatu 5 ja 9, Sellukatu 10 ja Siipikuja 5. Seuraavissa kohteissa riittää verkkokaapeli; Mesaanitie 1 ja 2, Kurkelantie 10, Kangasrouskuntie 2, Hiekkakuopantie 40, Kotimetsäntie 1, Pesätie 8, Sorvarintie 10, Palokukantie 1 ja Tähtimötie 1, Otsonkuja 2 ja Kauppalinnankatu 1. Tarkista myös, että asunnon sähkökaapin jakamosta on verkkokaapeli kytketty oikeaan huoneeseen nettiyhteyttä muodostettaessa. Mikäli yhteys ei toimi asukkaan laitteiden takia ja huoltomies joutuu käymään asunnossa, huoltokäynti maksaa asukkaalle 50. Kaikissa OsNa ry:n kiinteistöissä on käytössä antennivastaanottoinen digivastaanotto. Tarvitset siis antennimallin nk. Terra (T)-mallin digiboxin. Kotikeräyspaperi (Vihreä astia) Sanomalehdet, mainokset, paperi, kirjekuoret. Biojäte (Ruskea astia) - Ruuan tähteet, eloperäinen jäte. Laita jätteet paperipussiin tai sanomalehtikääreeseen!

8 Asumisinfo 8 (15) Neste- ja kotelopakkaukset (Sininen astia) - Pahvi, maito- ja mehutölkit, kartonkiset pakkaukset, paperirullien hylsyt, munakennot, paperipussit, käärepaperit. Sekajäte (Harmaa astia) - Kaikki muu jäte, joka ei kelpaa kierrätykseen. Keräyslasi (Sininen/ pieni astia) - Tyhjät lasipullot, tyhjät lasipurkit. Pienmetalli Säilyketölkit, metallipurkit, alumiinivuoat ja foliot, metallikannet, kruunu- ja kierrekorkit, juomatölkit, tyhjät maalipurkit. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin tai kiinteistön tiloihin. Kaatopaikalle menevät Kiinteistöhuolto voi toimittaa kaatopaikalle esim. muutosta ylimääräiseksi jääneet tavarasi ennalta sovitusti ja maksua vastaan; - Elektroniikkajäte 10 /kuljetus. - Sekatavarajäte 20 /kuljetus. - Sovi kiinteistöhuollon kanssa, p tai Asumisympäristö Piha-alueet Piha-alueilla on omat paikoitus-, jätehuolto-, kuivaus-, leikki-, peli- ja istutusalueensa. Autot parkkeerataan vain niille tarkoitetuille alueille, ei siis nurmikoille eikä pihakäytäville. Oman ja koko talon asukkaiden turvallisuuden kannalta on hyvä muistaa seuraava sääntö: Älä parkkeeraa autoasi missään tilanteessa väärin niin, etteivät hälytysajoneuvot (paloauto, ambulanssi yms.) pääse oville ja rakennuksen ahtaisiin nurkkauksiin. Ota huomioon, että autojen pesu ja remontointi eivät ole sallittuja piha-alueilla. Pihallisten asuntojen piha-alueiden lannoitus, puhtaanapito ja nurmikon leikkaus kuuluvat asukkaan omiin tehtäviin. Jätekatoksissa on lajitteluohjeet. Porrashuone Portaita ei ole tarkoitettu tavaroiden säilytykseen, vaan jokaisen tulee pitää omat tavaransa omissa tiloissaan. Käytävän puhtaana pitämisen helpottamiseksi kynnysmatot tulee sijoittaa huoneiston puolelle. Tupakointi asunnoissa tai talon yleisissä sisätiloissa on kielletty.

9 Asumisinfo 9 (15) Luhtikäytävät ovat viihtyisiä vain, jos ne pidetään puhtaina ja siisteinä. Ethän varastoi tavaroitasi käytävään. Mattojen puistelu luhtikäytävillä on kielletty. Varastot Autopaikat Urheiluvälineille, polkupyörille ja lastenvaunuille on talossa omat säilytystilat. Jokaiselle kodille on lisäksi lukittava varasto. Varastokäytäville jätetyt tavarat kiinteistöhuolto toimittaa kaatopaikalle asukkaan kustannuksella. Autopaikat vuokrataan OsNan toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan ulkotermostaatin tai pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Huolehdi siitä, ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistönhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Vuokrattua autopaikkaa ei saa luovuttaa muille. Kuorma-auton pitäminen autopaikalla ei ole sallittua. Jos asukkaalla on käytössä kaksi autopaikkaa, hän joutuu luopumaan toisesta, jos taloon tulee muita autopaikan tarvitsijoita. Talosauna Osassa taloyhtiöistä saunavuoro varataan nettisivuston kautta ja osassa toimistolta. Huoneistokohtaisen saunan löylyhuonetta ei saa käyttää pyykinkuivaukseen. Pesutupa Osassa taloyhtiöistä on käytössä varauskirjat pesutuvilla, osassa pesutupavuoro varataan nettisivun kautta. Sivuston käyttöön saat tunnukset toimistoltamme. Pesutuvan ja kuivaushuoneen käyttöohjeet Pesutuvan käyttö on sallittu välillä joka päivä. Varaus merkitään varauskirjaan, johon merkitään talon, portaan ja asunnon numero. Voidaan vuokrata vain kahdeksi tunniksi kerrallaan.

10 Asumisinfo 10 (15) Mikäli varausta ei ole otettu käyttöön 0,5 h varauksen alkamisesta, katsotaan varaus peruutetuksi. Tällöin vuoro vapautuu muiden käytettäväksi. Mattojen pesu ja linkous koneissa on kielletty! Koneiden käytössä on noudatettava pesutuvassa olevia käyttö- ja huoltoohjeita. Huolehdi käytön jälkeen, että pesuainelokero on puhdas ja nukkasihti on puhdistettu. Huoneiston kunto Huoneiston pintoja ja materiaaleja tulee säännöllisesti tarkkailla mahdollisten vaurioiden kannalta. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota kylpyhuone- ja saunatiloihin, koska niissä halkeamat ja pienet reiätkin saattavat aiheuttaa kosteusvaurioita. Huoneiston tulee täyttää yleisesti hyväksytyt asuntojen laatuvaatimukset, joten huoneistossa ei saa tehdä remonttia ilman lupaa. Remontteja tekevät isännöitsijöiden hyväksymät korjaajat. Jos asukas tuntee omaavansa tarpeeksi ammattitaitoa maalaamis- ja korjaamistyöhön, täytyy asiasta aina sopia ensin isännöitsijän kanssa. Asuntojen laajemmista korjauksista sekä talojen vuosikorjaus- ja kunnostustöistä vastaavat isännöitsijät. Lattiat Lattiat on useimmin tehty PVC-pintaisesta muovimatosta. Lattian saa pysymään tasaisena ja siistinä käyttämällä huonekalujen alla huopa- ja muovipaloja. Ne suojaavat lattiaa tummilta petsijäljiltä. Petsijäljet saattavat aiheuttaa lattiamattojen uusimisen. Mahdollisesta uusimisesta aiheutuvat kulut maksaa vuokralainen. Siivouksessa tulee välttää veden liiallista käyttöä, koska se voi johtaa kosteus- ja homevaurioihin. Vesi- ja viemärilaitteet Viat vesi- ja viemärilaitteissa tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuollolle. Viat voivat aiheuttaa suurta vahinkoa huoneistossa ja koko talossa. Asukkaan kannattaa tarkkailla keittiön muovisia viemäriputkia, joiden liitokset saattavat ajan myötä alkaa vuotaa. Tiivistysrenkaat voi kiristää käsin. Jos kylpyhuoneessa laatat tai muut pinnoitteet ovat irtoamassa seinistä tai lattiasta, on asiasta syytä ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle tai kiinteistöhuollolle. Keittiöiden ja kylpyhuoneiden lattiakaivot ja hajulukot on syytä puhdistaa säännöllisesti. Pyykki- ja astianpesukone-

11 Asumisinfo 11 (15) asennukset tulee tehdä olemassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöhuollosta on mahdollista tilata astian- tai pyykinpesukoneen asennus. Kytkentä maksaa 50, sovi lisää kiinteistöhuollosta. Sähkölaitteet Asunnossasi olevien sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä vain valtuutettu asennusliike. Vikailmoitukset tehdään aina kiinteistöhuoltoon. Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien sytyttimien hankinta ja asennus kuuluu asukkaille. Asukas maksaa sähkölaskussaan sähkökäyttöisen lattialämmityksen aiheuttamat kustannukset niissä huoneistoissa, joissa lattialämmitys on. Jääkaappien ja pakastimien sulamisvesiaukot sekä taustat tulee puhdistaa säännöllisesti. Jääkaappien ja pakastimien alla on hyvä käyttää suoja-allasta valumisvesille. Palovaroitin Kaikissa asunnoissa tulee lakisääteisesti olla palovaroitin. Niiden kunnossapito, pariston vaihto ja uuden pariston hankinta kuuluu lain mukaan asukkaan velvollisuuksiin. Tämän velvollisuuden laiminlyömisen perusteella vakuutusyhtiö voi vahinkotapauksessa kieltäytyä korvausten maksamisesta. Lämmityslaitteet Asuntojen lämpötila on noin + 21 C. Lämpöpattereiden ei tarvitse olla aina tasaisen lämpimät, sillä patteritermostaatti säätelee veden virtausta patteriin. Asunnon lämpötila mitataan huoneilmasta eikä koettelemalla patterin kylkeä. Suorita ilmastointiventtiilin pesu vain ulkopuolelta, jotta alkuperäiset säädöt säilyvät. Venttiilin säätöjä ei saa itse muuttaa, koska ne on säädetty koko talon ilmastointijärjestelmän osaksi. Kiinteistöhuolto Saunan ilmastointiventtiilit täytyy ehdottomasti pitää auki. Ikkunoiden pitäminen jatkuvasti raollaan tai avoimena lisää huomattavasti lämmityskustannuksia. Pidä huoneistossa olevat korvausilmaventtiilit jatkuvasti auki. Asuntojen vikailmoitukset tehdään aina suoraan kiinteistöhuoltoon! Kaikissa asuntoon ja kiinteistöön liittyvissä vioissa voi kääntyä suoraan talon kiinteistöhuollon puoleen. Kiinteistöhuollon yhteystiedot löytyvät

12 Asumisinfo 12 (15) myös talon ilmoitustaululta. Muissa ongelmissa voi ottaa yhteyttä isännöitsijään. OsNan kohteiden kiinteistöhuoltoyhtiönä toimii Oulun Perusisännät Oy (päivystysnumero p ) Kiireettömät vikailmoitukset voit ilmoittaa myös sähköpostilla Ovenavauspalvelu kiinteistöhuollolla päättyy Huoneiston nimikyltit Kiinteistöhuolto vastaa rappujen nimilistoista ja asukkaat huoneisto-ovien nimikirjaimista sekä postilaatikkojen nimitiedoista. Ovenavauspalvelu Cliq-avaimet (paristokäyttöiset) Kun olet muuttamassa pois Asunnon siivoaminen ja lopputarkastus Ovenavauspalvelusta vastaa alkaen Suomen vartijat. Voit tilata ovenavauksen soittamalla päivystysnumeroon 24h p Ovenavausmaksut: klo 06:00 21:00 välillä 35,00 klo 21:00 06:00 välillä 45,00 Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan. Tarkistathan, että kaikki avaimesi toimivat sisään muuttaessa ja ennen poismuuttoa. Mikäli paristot ovat lopussa, ne voi käydä vaihdattamassa lukkoliikkeessä itse veloituksetta, kun ilmoittaa ensin asiakaspalveluumme. Avaimen voi myös jättää asiakaspalveluumme, josta se käytetään pariston vaihdossa. Avaimen paristoa ei saa lähteä itse vaihtamaan kulkuoikeudet nollautuvat. Vuokrasopimus on irtisanottava kirjallisesti. Vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa uudelleen vuokraamista varten. Pääsääntöisesti asukas näyttää asuntoa itselleen sopivana aikana. Jotta asunnon näytöstä voidaan sopia, vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokranantaja voi ottaa häneen yhteyttä. Myös toimisto voi näyttää asuntoa, jos niin sovitaan. Vuokralaisen on siivottava asuntonsa muutettuaan sieltä pois. Myös huoneiston varasto on tyhjennettävä ja siistittävä. Jos asunto on siivoamatta, siivouskustannukset pidätetään vakuusmaksusta.

13 Asumisinfo 13 (15) Kiinteistöhuolto tekee asunnon lopputarkastuksen poismuuttopäivänä. Jos vuokranantajalla on huomautettavaa asunnon kunnosta, pidätetään korjauskustannukset vakuusmaksusta. Avainten palautus Vakuusmaksun palauttaminen HUONEISTON KORJAUSVASTUUASIAT Avaimet on palautettava OsNan toimistolle viimeistään vuokrasopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä (kuun 1. arkipäivä) klo 12:00 mennessä. Avaimia ei saa jättää asuntoon eikä luovuttaa seuraavalle asukkaalle ilman erillistä vuokranantajalle toimitettua sopimusta. Jos avaimet joudutaan noutamaan asunnolta, aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta. Muista palauttaa myös autopaikan avain. Ilmoita isännöitsijälle kadonneista avaimista ennen muuttoa! Mikäli avaimia on kadonnut, joudutaan lukko uudelleen sarjoittamaan ja asukas vastaa kustannuksista. Asukas vastaa myös vioittuneista avaimista. Ennen vakuusmaksun palauttamista käymme tarkastamassa asunnon kunnon. (kts. asunnon siivoaminen ja lopputarkastus.) Vakuusmaksusta ei voi kuitata viimeisen kuun vuokraa. Vakuusmaksu on tililläsi n. kahden viikon kuluttua sopimuksen päättymisestä ellei siitä tarvitse tehdä pidätyksiä, jotka viivästyttävät käsittelyä. Muista jättää pankkiyhteytesi vakuusmaksun palauttamista varten. Erilaisten vikojen korjausten kustannusten maksajasta saattaa olla epätietoisuutta. Kiinteistön ulko- ja sisäpuoliset korjaustyöt kuuluvat yleensä vuokranantajalle. Huoneistokohtaisissa korjauksissa sovelletaan aiheuttamisperiaatetta, jolloin luonnollisen kulumisen ja normaalin asumisen piiriin kuulumattomien vaurioiden korjauskustannukset peritään asukkaalta. Asukas on velvollinen ilmoittamaan asunnossaan ilmenevästä viasta isännöitsijälle tai kiinteistöhuoltoon.

14 Asumisinfo 14 (15) Yleisimmät korjaustarpeet Kustannusvastuu (maksaminen) kuuluu; A: asukkaalle, V: vuokranantajalle, V/A: tapauskohtainen. Huomioitava kuitenkin on, että vain lihavoiduilla merkityt korjaukset asukas saa tehdä itse. Muista on aina neuvoteltava vuokranantajan kanssa. AVAIMET JA LUKKO - lisäavaimet A - huoneiston ulko-oven sarjoitus V/A - turvalukon asennus A - varmuusketjun asennus A IKKUNAT - ikkunapuitteiden korjaus V - ikkunoiden ulko-, tai sisälasin vaihto V/A - ikkunoiden tiivistys V/A - aukipitolaitteet ja helat A OVET - huoneiston ulko- tai parvekkeenoven korjaus V - sisäovien rakennevian korjaus V KEITTIÖN KALUSTEET - keittiökalusteiden kunnostaminen V - taloyhtiön jääkaapin / pakastimen korjaus V - kuivausritilöiden vaihto V PINTAREMONTIT - ulkoseinän korjaus ja parveke V - peilit A - sisämaalaukset ja tapetoinnit A - lattiapäällysteiden vaihto A - muu vastaava A LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO - lämpöpattereiden ilmaaminen V - patteriventtiilien korjaus ja säätö V - ilmanpoistoventtiilien puhdistus A VESI- JA VIEMÄRILAITTEET - pesualtaan tulpat A - suihkuletkun ja -verhon vaihtaminen A - lavuaarin allaskaapin asennus A - pesukoneliitännät A - lattiakaivojen puhdistus A - WC-istuimen kansien vaihto A - WC:n vesilaitteiden korjaukset V - putkistovuodot ja viemäritukokset V/A - vesihanojen korjaus ja uusiminen V SÄHKÖLAITTEET - palovaroittimet V - palovaroittimen paristonvaihdot A - jääkaapin ja uunin lampun vaihto A - valaisimet, lasikuvut ja lamput A - valokatkaisijat ja pistorasiat V - lieden levyn uusiminen V/A - lisäpistorasiat A - antenniliitosjohdot A Pääperiaatteena on, että asennukset ja korjaukset, joista aiheutuu asunnolle pysyviä muutoksia (maalaukset, kiinteiden kalusteiden asennus ym.) on neuvoteltava isännöitsijän kanssa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä isännöitsijään. Isännöitsijä Joni Suomela

15 Asumisinfo 15 (15) SIIVOUSOHJEET MUUTTOTARKASTUSTA VARTEN Puhdista keittiökaapistot, jääkaappipakastin (muista myös pakastimen sulatus) sekä liesi, liesikupu ja rasvasuodatin. Huolehdi, ettei pakastimen sulamisvesi vaurioita lattiaa. Puhdista uuni, lieden/uunin tausta ja sivut sekä uunin alta liesiä siirtämällä. Puhdista keittiön allaskaappi jäteastioineen. Puhdista kylpyhuone (lavuaari, wc-istuin, seinät, lattiat ja lattiakaivot, peilit, hanat, suihkun saippuakuppi). Pese saunan lauteet, seinät ja lattiat. Huolehdi, että ikkunat ovat puhtaat (myös ikkunan välit ja puitteet). Puhdista ilmanvaihtoventtiilit. Puhdista vaatekaappi ja kaapit. Pyyhi seinät ja lattiat sekä erilaiset ylhäällä olevat listat, palovaroittimet yms. nihkeällä liinalla. Huolehdi, että parveke ja huoneiston varasto ovat siistissä kunnossa. Mahdolliset teippien jättämät jäljet on poistettava varovasti pintaa rikkomatta. Tarkista, että valaisimien kattopistorasiat ovat paikoillaan. Vaihda myös asunnon kiinteiden valaisimien, jääkaapin tai uunin palaneet hehkut, loisteputket ja sytyttimet. Tarkista, että palovaroitin on paikoillaan ja toimiva. Asuntoon tai varastoon ei saa jättää omia tavaroita. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet/elektroniikka ja huonekalut tulee toimittaa suoraan kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin. Asuntoon tai jätepisteeseen kuulumattomien tavaroiden poisviennistä laskutetaan kiinteistöhuollon laskun mukaan. Kiinteistöhuollosta voi pyytää kaatopaikalle menevien huonekalujen poisvienti maksusta. Jos huoneisto on siivottu huonosti tai siivoamaton, siivouskulut pidätetään vakuudesta (siivoushyvitys tai siivousliikkeen laskun mukaan). Avaimet tulee palauttaa toimistollemme muuttopäivänä klo mennessä. Avaimia ei saa jättää huoneistoon tai avainten hausta aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta. Mikäli avaimia on kadonnut, ilmoita siitä ennen poismuuttoa isännöitsijälle

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Sisällys Joensuun Kodit... 2 Vuokrasopimus ja asuntoon muutto... 2 Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen... 2 Asuntotarkastus... 2 Avaimet... 2 Ovenavaus... 2 Saunavuoron ja autopaikkojen varaukset

Lisätiedot

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖNHOITO JA KUNNOSSAPITO Pääsääntöisesti omistaja (Ilmajoen Vuokratalot Oy) huolehtii kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Vuokralaisen vastuulla on hänen hallussaan oleva kiinteistön ulko-

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET Kiinteistöjen kiinteistönhoito sekä kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti sen omistajalle eli

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN?

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN? 220 TOAS MESSUKYLÄ >ASUNTONI MINKÄLAISIA KEITTIÖN LAITTEITA ASUNNOSSANI ON? Keittiössä on vakioliesi, tiskiallas, jää-/viileä- tai jää-/pakastinkaappi sekä liesikupu, joka on yhdistetty talon ilmanvaihto-järjestelmään

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) HIETARANNAN UIMARANNAN UUDEN KAHVILA/RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN. LLE Vuokranantaja Helsingin kaupunki Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski

ASUKASOPAS. Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski ASUKASOPAS Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski 1 Sisällys YHTEYSTIEDOT... 3 ASUKASLASKUTUSHINNASTO... 4 TERVETULOA UUSI ASUKAS... 5 MUUTTO UUTEEN KOTIIN... 6 Vuokrasopimus... 6 Vakuusmaksu... 6 Huoneistoon

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 01.01.2016 Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 1. Perusteet Säätiön opiskelija-asunnot on tarkoitettu Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella toimivissa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa perustutkintoa

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi.

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi. Dia 1 Mistä vuokra-asunto? Vuokra-asuntoja voi hakea: kaupunkien ja kuntien kiinteistöyhtiöt yleishyödylliset vuokranantajat yksityiset vuokranantajat yritykset yhteisöt Asunnonhakulomakkeet löytyvät usein

Lisätiedot

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Yksiö ET= eteinen VH= vaatehuone ALK.= alkovi PH= pesuhuone K= keittiö OH= olohuone 3 Asunnon haku Mistä saa tietoa vapaista asunnoista?

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja.

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN KOHDE Nousiaisten kunta y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2 21270 Nousiainen Arkea Oy y-tunnus 2443151-8 Linnankatu 55 L 20100 Turku Vuokrakohteena

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 02.06.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Liinankuja 10 A 3, 90800 Oulu Oulu Herukka Luhtitalon alakerta 3h(2mh+oh)+k+kh+s+et

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

RAJANKÄYNTIÄ: MISSÄ KULKEE JATKAMISEN JA PÄÄTTÄMISEN RAJA. Juha Niskanen Kiinteistöjohtaja Y-Säätiö

RAJANKÄYNTIÄ: MISSÄ KULKEE JATKAMISEN JA PÄÄTTÄMISEN RAJA. Juha Niskanen Kiinteistöjohtaja Y-Säätiö RAJANKÄYNTIÄ: MISSÄ KULKEE JATKAMISEN JA PÄÄTTÄMISEN RAJA Juha Niskanen Kiinteistöjohtaja Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL 1 rakennus tai sen osa käyttötarkoitus

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot:

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: 1 Vuokranantaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2 Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa kirjallisen

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

menevät omaan ja menevät Asumisoikeus ja yksittäisten kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset koko kalusteiden ja varusteiden kuuluvat

menevät omaan ja menevät Asumisoikeus ja yksittäisten kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset koko kalusteiden ja varusteiden kuuluvat VASTUUNJAKOTAULUKKO VASTUUNJAKOTAULUKKO määritellään kuuluvien menevät omaan menevät Asumisoikeus Oy:n yksittäisten kalusteiden varusteiden korukset uusimiset koko kalusteiden varusteiden kuuluvat Asumisoikeuden

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Kun avain unohtuu tai katoaa 7 Turvalukko 7

Kun avain unohtuu tai katoaa 7 Turvalukko 7 OPAS ASUKKAALLE 1 TERVETULOA KOTIIN! TÄMÄN ASUKASOPPAAN TARKOITUS ON HELPOTTAA ASETTUMISTASI UUTEEN KOTIIN, JA ANTAA NEUVOJA ASUMISEEN LIITTYVIIN YLEISIIN KÄYTÄNNÖN ASIOIHIN. M2-Kotien sivuilta www.m2kodit.fi

Lisätiedot

1. PÄÄSÄÄNTÖ 2. SAMANTASOISUUSVAATIMUS 3. POIKKEUKSET KORJAUSVASTUUSTA 4. AIHEUTTAMISPERIAATE

1. PÄÄSÄÄNTÖ 2. SAMANTASOISUUSVAATIMUS 3. POIKKEUKSET KORJAUSVASTUUSTA 4. AIHEUTTAMISPERIAATE VASTUUNJAKOTAULUKKO LUKIJALLE Asunto-osakeyhtiölain 78 :ssä säädetään korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Tämä Vastuunjakotaulukko kertoo, miten huoneiston

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Opas asukkaalle Y-Asunnot

Opas asukkaalle Y-Asunnot Opas asukkaalle Y-Asunnot 1 Tervetuloa Y-Asuntojen asukkaaksi Tämän asukasoppaan tarkoitus on helpottaa asettumistasi uuteen kotiin, ja antaa neuvoja asumiseen liittyviin yleisiin käytännön asioihin. Y-Asuntojen

Lisätiedot

Tervetuloa asukkaaksi!

Tervetuloa asukkaaksi! SISÄLTÖ Muutto uuteen kotiin 3 Vuokrasopimus Vakuusmaksu Muuttoilmoitus Huoneiston tarkastus Sähkösopimus Kotivakuutus Asumisen tuet Lemmikkieläimet Muutto uuteen kotiin 4 Vuokran maksaminen Palovaroitin

Lisätiedot

1. Tarvikkeet omatoimisiin remontteihin

1. Tarvikkeet omatoimisiin remontteihin 21.12.2016 Etupisteitä voi käyttää kodin kunnostukseen, sisustukseen tai tarvikkeisiin. Pisteitä on lunastettava kerralla vähintään tuhat (1000) pistettä, paitsi astianpesukoneen asennus 500 pistettä.

Lisätiedot

ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1

ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1 ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1 Tervetuloa As. Oy Satojäkälään - opas asukkaille Yhtiömme 80 asuntoa ja noin 200 asukasta muodostavat kokonaisuuden, joka ei toimi hyvin ilman kaikkien tiedossa olevia

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Tahdon myös huomauttaa, että koska olen asunut asunnossa n. 8 vuotta ei voida olettaa, että asuntoon ei olisi syntynyt elämisen jälkiä tässä ajassa.

Tahdon myös huomauttaa, että koska olen asunut asunnossa n. 8 vuotta ei voida olettaa, että asuntoon ei olisi syntynyt elämisen jälkiä tässä ajassa. Kiinteistö Oy Petterinkulma Koskien asuntoa Peltosalmentie * * *** Minulta laskutetaan seuraavia asioita: -Keittiön oven karmit (kolhuja) -WC:n väliovi vaihtotöineen -WC:n oven karmit (kolhuja) -Olohuoneen

Lisätiedot

1. Tarvikkeet omatoimisiin remontteihin

1. Tarvikkeet omatoimisiin remontteihin 1.9. - 30.11.2016 erikoistarjoukset Etupisteitä voi käyttää kodin kunnostukseen, sisustukseen tai tarvikkeisiin. Kerralla on lunastettava vähintään viisisataa (500) tuhat (1000) pistettä. Kaikissa hankinnoissa

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.04.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

ASUMISEN OPAS. Minna Riekki sosionomi (AMK) Tanja Tourunen sosionomi (AMK)

ASUMISEN OPAS. Minna Riekki sosionomi (AMK) Tanja Tourunen sosionomi (AMK) ASUMISEN OPAS Minna Riekki sosionomi (AMK) Tanja Tourunen sosionomi (AMK) Hei! Rovaniemellä 11.9.2003 Olemme kaksi sosionomi-opiskelijaa Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Teimme tämän oppaan opinnäytetyönämme.

Lisätiedot

Kolmiot. Hakuaika

Kolmiot. Hakuaika olmiot aija 3H++ 57,0 m² vuokra 628,14 /kk A04 A11 3H+T+ 57,0 m² vuokra 628,14 /kk A05 A12 A19 3H++ 57,5 m² vuokra 633,65 /kk A18 3H++ 63 m² vuokra 694,26 /kk B30 3H++ 63,5 m² vuokra 699,77 /kk B37 Asuntojen

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT

HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO ITKONEN OY PYSYVÄISOHJE 1(4) www.itkonen.fi HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT Kunnossapitovastuunjako yhtiön ja osakkaan välillä huoneiston sisäpuolella pysyi uudessa asunto-osakeyhtiölaissa

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot