Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;"

Transkriptio

1 Asumisinfo 1 (15) TERVETULOA ASUKKAAKSI Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä; Kotivakuutus Koy Oulun Metsätähti/Peltokurki Kurkelantie 10 B, Oulu Koy Hiirosen Jänönkulma Repolaisentie 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Mettäpelto Otsonkuja 2, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Siipipeili I Siipikuja 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Siipipeili II Pesätie 8, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Metsokangas Kotimetsäntie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kempele Hiekkakuopantie 40, Kempele Koy Toppilan Vöörmanni Mesaanitie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Toppilansaari Mesaanitie 2, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Lippulaiva Sellukatu 10, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Meritähti Paalikatu 5 ja 9, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Välivainio Sorvarintie 10, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kuivasranta Palokukantie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Rajakylä Tähtimötie 1, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Lumitähti Pyrytie 5, Oulu Koy Oulun Metsätähti/Kynsilehto Kangasrouskuntie 2, Oulu Kiinteistön täysarvovakuutus korvaa kiinteistöille aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistoon kohdistuneita vahinkoja se ei tavallisesti korvaa. Esimerkiksi tulipalon savuhaittojen asukkaan irtaimistolle aiheuttamat vahingot eivät kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen piiriin. Myöskään vesijohdon aiheuttamia vahinkoja esim. huonekaluille ei korvata kiinteistön vakuutuksesta. Turvataksesi oman omaisuutesi, kannattaa hankkia kotivakuutus. Kotivakuutuksesi ehdot voit tarkistaa vakuutusyhtiöstäsi. Vesi-, viemäri-, lämmitys- ja sähkölaitevioista ilmoitetaan huoltoyhtiölle, jonka puhelinnumero löytyy porraskäytävien ilmoitustauluilta. Jos asennat astianpesukoneen tulee sinun ottaa kotivakuutus. Toimita kopio vakuusasiakirjasta isännöitsijälle ennen koneen asentamista. Suosittelemme laajaa kotivakuutusta pelkän irtainvakuutuksen sijaan. Kiinteistöhuollosta on mahdollista tilata astian- tai pyykinpesukoneen asennus. Kytkentä maksaa 50, sovi lisää kiinteistöhuollosta

2 Asumisinfo 2 (15) Vuokralaisen velvollisuudet Vuokralaisen oikeudet Vakuus ja 1. kuun vuokra tulee maksaa ennen avaintenluovutusta. Tärkein velvollisuus on maksaa vuokra ajallaan. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa. Vuokralaisen tulee korvata kaikki vahingot, jotka hän huolimattomuudellaan tai tahallaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen vastaa hänen luvallaan huoneistossa olevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä asuntoon muutostöitä, ellei niistä ole sovittu vuokranantajan kanssa Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän voi joutua osaltaan vahingonkorvausvelvolliseksi. Vuokralaisen tulee päästää vuokranantaja huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten sekä esittelemään sitä silloin, kun se on myytävänä tai vuokrattavana. Vuokralainen saa käyttää huoneistoa asumiseen yhdessä puolison tai sukulaisten kanssa. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli asumisesta aiheutuu ilmeistä vaaraa asukkaan terveydelle. Vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen päättyessä olla asunnossaan seuraavan kuun ensimmäiseen arkipäivään saakka. Vuokralaiselle tulee ilmoittaa laajemmista korjauksista ja parannuksista vähintään 6 kk ennen työn aloittamista. Saatuaan tiedon mahdollisesta laajasta korjauksesta, vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan purkaa oma vuokrasopimus esim. jos hänelle tarjotaan toista vuokra asuntoa. Vuokranantajan on huolehdittava siitä, että hänen suorittamansa korjaukset ja muutokset eivät aiheuta kohtuutonta häiriötä vuokralaiselle. Vuokralaisella on oikeus saada vuokraa kohtuullisesti alennetuksi tai

3 Asumisinfo 3 (15) Vuokrasopimuksen irtisanominen Vuokrasopimuksen purkaminen Seinien lisäksi sisältöä Asukastoiminta ja demokratia vapautus vuokranmaksusta siltä ajalta, jolloin huoneistoa ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokranalennusta ei ole oikeutta itse alentaa, vaan alennus sovitaan vuokranantajan kanssa. Asunnon vuokrasopimus täytyy irtisanoa kirjallisesti toimistolla tai sähköpostilla, johon on saatava vastaanottoviesti vuokranantajalta. Mikäli lähetät irtisanomisilmoituksen postitse, huolehdi siitä, että se on tullut perille. Irtisanomisilmoitus on voimassa vasta, kun vuokranantaja on sen vahvistanut. Toimistolta löytyy valmiita lomakkeita. Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Esim. Haluat muuttaa asunnostasi uuteen asuntoon maaliskuuksi, on sinun tehtävä irtisanomisilmoitus vanhasta asunnosta vuokranantajalle viimeistään Muuttopäivä on vuokrasuhteen päättymistä seuraava arkipäivä, eli yleensä kuun ensimmäinen päivä. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa ajallaan, hoitaa asuntoa huonosti, käyttää asuntoa muuhun tarkoitukseen kuin on sovittu tai viettää häiritsevää elämää. Vuokranantajan on ilmoitettava kirjallisesti vuokrasopimuksen purkamisesta. Mikäli sopimuksen purkaminen liittyy esim. häiriöihin, vuokralaiselle on ennen purkua annettava kirjallinen varoitus. Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys toteuttaa nk. sosiaalista isännöintiä, mikä tarkoittaa asukasläheistä hallintoa ja vuokralaisdemokratian edistämistä. Asukkailla on myös mahdollisuus etsiä ratkaisuja asumisongelmiinsa (vaikeudet vuokranmaksussa, häiriköinti ym.) yhdessä asumisohjaajan tai muun toimiston henkilökunnan kanssa. Nuorisoasuntojen asukkailla on mahdollisuus järjestää toimintaa asukastoimintamäärärahojen puitteissa. Rahojen käytöstä tekee esityksen asukastoimikunta ja päätöksen tekee ko. asuntoyhtiön hallitus. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuintalonsa asioihin asukastoimikunnan kautta. Asukastoimikunta valitaan asukkaiden kokouksessa, joka järjestetään vuosittain. Lisäksi järjestetään asukasiltoja

4 Asumisinfo 4 (15) tarpeen mukaan. Kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa on asukkaiden edustaja. Asumisohjaaja Ota yhteyttä, jos et itse löydä ratkaisuja asumisongelmiisi. Asumisohjaaja ottaa yhteyttä sinuun, jos vuokrasi on myöhässä, etkä ole sopinut siitä toimistohenkilökunnan kanssa tai jos häiritset naapureitasi. Asumisohjaaja on tarvittaessa mukana asukastoimikunnassa ja kokouksissa sekä järjestää mm. koulutuksia. Asukastoiminta Taloyhtiön järjestyssäännöt Asukastoimikunnan tehtävät kohdistuvat pääosin talon asumismenoihin ja taloudenhoitoon, talon kunnossapitoon sekä talon yleiseen järjestykseen. Tärkeimpiä tällaisia yksittäisiä tehtäviä ovat: asumisviihtyvyyden lisääminen, järjestyssäännöistä päättäminen, asukastoimikunnan vuosittaisten määrärahojen käyttökohteen päättäminen, esitysten tekeminen talossa ilmenneistä puutteista, hankinnoista tai muutostoiveista OsNa:lle, talousarvion ja vuokranmääritysten valmisteluun osallistuminen ja lausunnon antaminen niistä sekä lausunnon antaminen korjaussuunnitelmista. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin asukastoimikunnan kautta. Ensimmäisen asukkaiden kokouksen kutsuu koolle OsNa. Kokouksessa valitaan KOY:n asukastoimikunta, jonka jälkeen asukastoimikunta jatkaa toimintaa itsenäisesti ja voi järjestää kokouksia aina tarpeen vaatiessa. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan yhdysasukkaan, joka toimii yhteyslinkkinä asukastoimikunnan ja OsNan välillä. Aravavuokrataloissa on asukkailla mahdollisuus nimetä asukkaiden edustaja taloyhtiön hallitukseen ja vaikuttaa päätöksentekoon talossa mm. talousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden sekä talon huollon ja isännöinnin järjestämisen osalta. Talossa ovat voimassa huoneenvuokralain, asuntolain ja asetuksen sekä vuokrasopimuksen mukaiset säännökset. Ilmoitus uudesta perheenjäsenestä on tehtävä sen jälkeen, kun hän on saanut nimen. Yörauha on kello , jolloin äänekäs elämä ja häiriön tuottaminen on kielletty. Myöskään päiväsaikaan naapureita häiritsevän

5 Asumisinfo 5 (15) elämän viettäminen ei ole sallittua. Jokaisen tulee huolehtia, että talossa ei ole asiattomia henkilöitä. Asukkaat ovat vastuussa vieraistaan. Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa (yli 2 viikkoa), vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus tarvittaessa päästä huoneistoon. Osassa kiinteistöissä ulko-ovet ovat lukittuna jatkuvasti. Osassa vain yöaikaan, jolloin jokaisen tulee huolehtia ovien sulkeutumisesta. Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että myös ulkoiluvälinevarastojen ja kellarivarastojen ulko-ovet ovat lukittuna koko ajan. Tupakointi on kielletty asunnoissa, käytävillä, yhteisissä tiloissa, luhtikäytävillä sekä ranskalaisilla parvekkeilla. Taulujen ja julisteiden kiinnittämisessä tulee huolehtia siitä, ettei rakenteille tai pinnoitteille aiheudu pysyvää vahinkoa. Rakenteiden tärvelemisestä tai muun vahingon aiheuttamisesta vaaditaan huoneiston haltijalta täysi korvaus. Lemmikkieläimet on pidettävä omassa asunnossa, eivätkä ne saa häiritä muita asukkaita. Kiinteistön tai asuntokohtaista takapihaa ei saa käyttää lemmikkieläimien tarpeidentekopaikkana. Asukas on velvollinen maksamaan kotieläimensä huoneistolle tai kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamat vauriot. Grillaaminen ja ruoanvalmistus parvekkeilla ja terasseilla on kielletty. Mattojen ja vuodevaatteiden tomutus on sallittu kello parvekkeilla, terasseilla ja pihalla. Porraskäytävän siisteys vaatii, että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytävään, vaatteita ei tuuleteta tai pölytetä portaissa, lemmikkieläimiä ei päästetä portaisiin yksin ja porraskäytävissä ei säilytetä mitään tavaroita. Asukkaiden on lajiteltava jätteensä Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan. Jätteet on vietävä pihalla oleviin keräyslaatikoihin. Yhteisten tilojen ja pihan roskaaminen on kielletty. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin. Jokainen asukas on vastuussa asuntokohteen siisteydestä mukaan lukien postilaatikot, parvekkeet ja terassit sekä kiinteistön ja kaluston kunnosta. Ellei omaisuuden turmelemistapauksessa löydy vahingon aiheuttajaa, voidaan korjauskustannukset periä asukkailta yhteisvastuullisesti.

6 Asumisinfo 6 (15) Vioista ja puutteellisuuksista täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti vikailmoitus. Autopaikat vuokrataan Oulun Moniasunnot Oy:n toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Useimmissa kohteissa kaapelointi- ja sulakekoko ei mahdollista sisätilalämmittimien käyttöä. Huolehdi siitä ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistöhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Sähkötolpat on pidettävä aina lukittuina turvallisuuden takia. Poismuuttavan on siivottava asuntonsa, vietävä pois kaikki tavaransa sekä tyhjennettävä huoneistovarastonsa. Lisäksi hänen täytyy palauttaa asunnon avaimet vuokranantajalle ja tehdä muuttoilmoitus maistraattiin, postiin ja sähkölaitokselle. Ongelmia? Vuokranmaksussa Jos et voi maksaa vuokraasi eräpäivään mennessä, ota yhteyttä toimistollemme. Voimme sopia eräpäivän siirtämisestä tarvittaessa, mutta pysyvää eräpäivän siirtämisestä ei voida tehdä. Vuokra on myös aina maksettava kuluvan kuukauden aikana, näin ei pääse syntymään liian suuria vuokrarästejä. Jos sinulle kuitenkin tulee vuokrarästejä, ole aktiivisesti yhteydessä toimistollemme. Vuokrarästeistä voidaan tehdä maksusuunnitelma ja näin voit jatkaa asumista asunnossasi. Jos et kehotuksista huolimatta tule henkilökohtaisesti selvittämään maksujasi, puramme vuokrasopimuksesi. Määräaikaista vuokrasopimusta ei jatketa, jos et ole sopinut rästivuokrista. Sopimalla pääsemme parhaaseen ratkaisuun, älä pelkää ottaa yhteyttä! Naapureiden kanssa Jos naapurisi häiriköi, tee siitä ilmoitus toimistollemme ensisijaisesti sähköpostilla isännöitsijälle tai soittamalla. Suositeltavaa olisi, että keskustelet asiasta naapurin kanssa, usein ongelmat ratkeavat jo siten. Jos häiriköinti ei illan aikana lopu, soita poliisille. Naapureiden häiriköinnistä tulisi aina ilmoittaa vuokranantajalle, jotta tilanteeseen voidaan puuttua hyvissä ajoin.

7 Asumisinfo 7 (15) DNA Welho Taloyhtiölaajakaista Digivastaanotto Jätteiden lajitteluohjeet Jos olet itse syyllistynyt metelöintiin, josta naapurit meille ilmoittavat, tulemme tekemään asunnon tarkastuksen etukäteen ilmoittamanamme aikana. Tällä tarkoitetaan sitä, että isännöitsijä ja asumisohjaaja käyvät tarkistamassa, että asunto on yhä kunnossa. Häiriköinnistä annetaan yleensä myös varoitus. Suositeltavaa on, että olet tuolloin itsekin paikalla, niin voimme samalla keskustella jatkosta. Jos sinulla on määräaikainen vuokrasopimus ja syyllistyt häiriköintiin, jatkamme sopimusta vasta, kun olemme keskustelleet kanssasi jatkosta. DNA Oy ja OsNa ry tarjoavat asukkailleen aloitusmaksun hinnalla taloyhtiölaajakaistan (yleensä perusnopeus 2/2M.) Laajakaistan saa käyttöönsä maksamalla 50,00 aloitusmaksun vuokratilille, ilman viitettä, viestikenttään Netti + osoitteesi. Suorituksen tultua vuokratilille, ilmoitamme liittyjät DNA Oy:lle. DNA Oy:lla toimitusaika on 1-2 viikkoa. Ohjeita ja lisätietoja liittymän käyttöön saat kysymällä suoraan DNA Oy:n asiakaspalvelusta p tai Laajakaistaa varten tarvitset päätelaitteen (VDSL2/ADSL2+) seuraavissa osoitteissa; Pyrytie 5, Repolaisentie 5, Paalikatu 5 ja 9, Sellukatu 10 ja Siipikuja 5. Seuraavissa kohteissa riittää verkkokaapeli; Mesaanitie 1 ja 2, Kurkelantie 10, Kangasrouskuntie 2, Hiekkakuopantie 40, Kotimetsäntie 1, Pesätie 8, Sorvarintie 10, Palokukantie 1 ja Tähtimötie 1, Otsonkuja 2 ja Kauppalinnankatu 1. Tarkista myös, että asunnon sähkökaapin jakamosta on verkkokaapeli kytketty oikeaan huoneeseen nettiyhteyttä muodostettaessa. Mikäli yhteys ei toimi asukkaan laitteiden takia ja huoltomies joutuu käymään asunnossa, huoltokäynti maksaa asukkaalle 50. Kaikissa OsNa ry:n kiinteistöissä on käytössä antennivastaanottoinen digivastaanotto. Tarvitset siis antennimallin nk. Terra (T)-mallin digiboxin. Kotikeräyspaperi (Vihreä astia) Sanomalehdet, mainokset, paperi, kirjekuoret. Biojäte (Ruskea astia) - Ruuan tähteet, eloperäinen jäte. Laita jätteet paperipussiin tai sanomalehtikääreeseen!

8 Asumisinfo 8 (15) Neste- ja kotelopakkaukset (Sininen astia) - Pahvi, maito- ja mehutölkit, kartonkiset pakkaukset, paperirullien hylsyt, munakennot, paperipussit, käärepaperit. Sekajäte (Harmaa astia) - Kaikki muu jäte, joka ei kelpaa kierrätykseen. Keräyslasi (Sininen/ pieni astia) - Tyhjät lasipullot, tyhjät lasipurkit. Pienmetalli Säilyketölkit, metallipurkit, alumiinivuoat ja foliot, metallikannet, kruunu- ja kierrekorkit, juomatölkit, tyhjät maalipurkit. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet ja huonekalut tulee toimittaa suoraan Oulun kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin, niitä ei saa jättää jätekatoksiin tai kiinteistön tiloihin. Kaatopaikalle menevät Kiinteistöhuolto voi toimittaa kaatopaikalle esim. muutosta ylimääräiseksi jääneet tavarasi ennalta sovitusti ja maksua vastaan; - Elektroniikkajäte 10 /kuljetus. - Sekatavarajäte 20 /kuljetus. - Sovi kiinteistöhuollon kanssa, p tai Asumisympäristö Piha-alueet Piha-alueilla on omat paikoitus-, jätehuolto-, kuivaus-, leikki-, peli- ja istutusalueensa. Autot parkkeerataan vain niille tarkoitetuille alueille, ei siis nurmikoille eikä pihakäytäville. Oman ja koko talon asukkaiden turvallisuuden kannalta on hyvä muistaa seuraava sääntö: Älä parkkeeraa autoasi missään tilanteessa väärin niin, etteivät hälytysajoneuvot (paloauto, ambulanssi yms.) pääse oville ja rakennuksen ahtaisiin nurkkauksiin. Ota huomioon, että autojen pesu ja remontointi eivät ole sallittuja piha-alueilla. Pihallisten asuntojen piha-alueiden lannoitus, puhtaanapito ja nurmikon leikkaus kuuluvat asukkaan omiin tehtäviin. Jätekatoksissa on lajitteluohjeet. Porrashuone Portaita ei ole tarkoitettu tavaroiden säilytykseen, vaan jokaisen tulee pitää omat tavaransa omissa tiloissaan. Käytävän puhtaana pitämisen helpottamiseksi kynnysmatot tulee sijoittaa huoneiston puolelle. Tupakointi asunnoissa tai talon yleisissä sisätiloissa on kielletty.

9 Asumisinfo 9 (15) Luhtikäytävät ovat viihtyisiä vain, jos ne pidetään puhtaina ja siisteinä. Ethän varastoi tavaroitasi käytävään. Mattojen puistelu luhtikäytävillä on kielletty. Varastot Autopaikat Urheiluvälineille, polkupyörille ja lastenvaunuille on talossa omat säilytystilat. Jokaiselle kodille on lisäksi lukittava varasto. Varastokäytäville jätetyt tavarat kiinteistöhuolto toimittaa kaatopaikalle asukkaan kustannuksella. Autopaikat vuokrataan OsNan toimistolta. Autopaikan vuokra maksetaan muun vuokran yhteydessä samalla laskulla. Lämmitystolpasta saatavaa sähköä käytetään vain auton moottorin lämmittämiseen. Virta tulee lämmityspistorasiaan ulkotermostaatin tai pistorasian kellolaitteen ohjaamana. Huolehdi siitä, ettei johtoja jää sähkötolpasta roikkumaan, kun auto ei ole lämmityksessä. Kiinteistönhoitajalla on oikeus poistaa tolppaan irralleen jätetty johto. Vuokrattua autopaikkaa ei saa luovuttaa muille. Kuorma-auton pitäminen autopaikalla ei ole sallittua. Jos asukkaalla on käytössä kaksi autopaikkaa, hän joutuu luopumaan toisesta, jos taloon tulee muita autopaikan tarvitsijoita. Talosauna Osassa taloyhtiöistä saunavuoro varataan nettisivuston kautta ja osassa toimistolta. Huoneistokohtaisen saunan löylyhuonetta ei saa käyttää pyykinkuivaukseen. Pesutupa Osassa taloyhtiöistä on käytössä varauskirjat pesutuvilla, osassa pesutupavuoro varataan nettisivun kautta. Sivuston käyttöön saat tunnukset toimistoltamme. Pesutuvan ja kuivaushuoneen käyttöohjeet Pesutuvan käyttö on sallittu välillä joka päivä. Varaus merkitään varauskirjaan, johon merkitään talon, portaan ja asunnon numero. Voidaan vuokrata vain kahdeksi tunniksi kerrallaan.

10 Asumisinfo 10 (15) Mikäli varausta ei ole otettu käyttöön 0,5 h varauksen alkamisesta, katsotaan varaus peruutetuksi. Tällöin vuoro vapautuu muiden käytettäväksi. Mattojen pesu ja linkous koneissa on kielletty! Koneiden käytössä on noudatettava pesutuvassa olevia käyttö- ja huoltoohjeita. Huolehdi käytön jälkeen, että pesuainelokero on puhdas ja nukkasihti on puhdistettu. Huoneiston kunto Huoneiston pintoja ja materiaaleja tulee säännöllisesti tarkkailla mahdollisten vaurioiden kannalta. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota kylpyhuone- ja saunatiloihin, koska niissä halkeamat ja pienet reiätkin saattavat aiheuttaa kosteusvaurioita. Huoneiston tulee täyttää yleisesti hyväksytyt asuntojen laatuvaatimukset, joten huoneistossa ei saa tehdä remonttia ilman lupaa. Remontteja tekevät isännöitsijöiden hyväksymät korjaajat. Jos asukas tuntee omaavansa tarpeeksi ammattitaitoa maalaamis- ja korjaamistyöhön, täytyy asiasta aina sopia ensin isännöitsijän kanssa. Asuntojen laajemmista korjauksista sekä talojen vuosikorjaus- ja kunnostustöistä vastaavat isännöitsijät. Lattiat Lattiat on useimmin tehty PVC-pintaisesta muovimatosta. Lattian saa pysymään tasaisena ja siistinä käyttämällä huonekalujen alla huopa- ja muovipaloja. Ne suojaavat lattiaa tummilta petsijäljiltä. Petsijäljet saattavat aiheuttaa lattiamattojen uusimisen. Mahdollisesta uusimisesta aiheutuvat kulut maksaa vuokralainen. Siivouksessa tulee välttää veden liiallista käyttöä, koska se voi johtaa kosteus- ja homevaurioihin. Vesi- ja viemärilaitteet Viat vesi- ja viemärilaitteissa tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuollolle. Viat voivat aiheuttaa suurta vahinkoa huoneistossa ja koko talossa. Asukkaan kannattaa tarkkailla keittiön muovisia viemäriputkia, joiden liitokset saattavat ajan myötä alkaa vuotaa. Tiivistysrenkaat voi kiristää käsin. Jos kylpyhuoneessa laatat tai muut pinnoitteet ovat irtoamassa seinistä tai lattiasta, on asiasta syytä ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle tai kiinteistöhuollolle. Keittiöiden ja kylpyhuoneiden lattiakaivot ja hajulukot on syytä puhdistaa säännöllisesti. Pyykki- ja astianpesukone-

11 Asumisinfo 11 (15) asennukset tulee tehdä olemassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöhuollosta on mahdollista tilata astian- tai pyykinpesukoneen asennus. Kytkentä maksaa 50, sovi lisää kiinteistöhuollosta. Sähkölaitteet Asunnossasi olevien sähkölaitteiden korjauksia saa tehdä vain valtuutettu asennusliike. Vikailmoitukset tehdään aina kiinteistöhuoltoon. Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien sytyttimien hankinta ja asennus kuuluu asukkaille. Asukas maksaa sähkölaskussaan sähkökäyttöisen lattialämmityksen aiheuttamat kustannukset niissä huoneistoissa, joissa lattialämmitys on. Jääkaappien ja pakastimien sulamisvesiaukot sekä taustat tulee puhdistaa säännöllisesti. Jääkaappien ja pakastimien alla on hyvä käyttää suoja-allasta valumisvesille. Palovaroitin Kaikissa asunnoissa tulee lakisääteisesti olla palovaroitin. Niiden kunnossapito, pariston vaihto ja uuden pariston hankinta kuuluu lain mukaan asukkaan velvollisuuksiin. Tämän velvollisuuden laiminlyömisen perusteella vakuutusyhtiö voi vahinkotapauksessa kieltäytyä korvausten maksamisesta. Lämmityslaitteet Asuntojen lämpötila on noin + 21 C. Lämpöpattereiden ei tarvitse olla aina tasaisen lämpimät, sillä patteritermostaatti säätelee veden virtausta patteriin. Asunnon lämpötila mitataan huoneilmasta eikä koettelemalla patterin kylkeä. Suorita ilmastointiventtiilin pesu vain ulkopuolelta, jotta alkuperäiset säädöt säilyvät. Venttiilin säätöjä ei saa itse muuttaa, koska ne on säädetty koko talon ilmastointijärjestelmän osaksi. Kiinteistöhuolto Saunan ilmastointiventtiilit täytyy ehdottomasti pitää auki. Ikkunoiden pitäminen jatkuvasti raollaan tai avoimena lisää huomattavasti lämmityskustannuksia. Pidä huoneistossa olevat korvausilmaventtiilit jatkuvasti auki. Asuntojen vikailmoitukset tehdään aina suoraan kiinteistöhuoltoon! Kaikissa asuntoon ja kiinteistöön liittyvissä vioissa voi kääntyä suoraan talon kiinteistöhuollon puoleen. Kiinteistöhuollon yhteystiedot löytyvät

12 Asumisinfo 12 (15) myös talon ilmoitustaululta. Muissa ongelmissa voi ottaa yhteyttä isännöitsijään. OsNan kohteiden kiinteistöhuoltoyhtiönä toimii Oulun Perusisännät Oy (päivystysnumero p ) Kiireettömät vikailmoitukset voit ilmoittaa myös sähköpostilla Ovenavauspalvelu kiinteistöhuollolla päättyy Huoneiston nimikyltit Kiinteistöhuolto vastaa rappujen nimilistoista ja asukkaat huoneisto-ovien nimikirjaimista sekä postilaatikkojen nimitiedoista. Ovenavauspalvelu Cliq-avaimet (paristokäyttöiset) Kun olet muuttamassa pois Asunnon siivoaminen ja lopputarkastus Ovenavauspalvelusta vastaa alkaen Suomen vartijat. Voit tilata ovenavauksen soittamalla päivystysnumeroon 24h p Ovenavausmaksut: klo 06:00 21:00 välillä 35,00 klo 21:00 06:00 välillä 45,00 Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan. Tarkistathan, että kaikki avaimesi toimivat sisään muuttaessa ja ennen poismuuttoa. Mikäli paristot ovat lopussa, ne voi käydä vaihdattamassa lukkoliikkeessä itse veloituksetta, kun ilmoittaa ensin asiakaspalveluumme. Avaimen voi myös jättää asiakaspalveluumme, josta se käytetään pariston vaihdossa. Avaimen paristoa ei saa lähteä itse vaihtamaan kulkuoikeudet nollautuvat. Vuokrasopimus on irtisanottava kirjallisesti. Vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa uudelleen vuokraamista varten. Pääsääntöisesti asukas näyttää asuntoa itselleen sopivana aikana. Jotta asunnon näytöstä voidaan sopia, vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokranantaja voi ottaa häneen yhteyttä. Myös toimisto voi näyttää asuntoa, jos niin sovitaan. Vuokralaisen on siivottava asuntonsa muutettuaan sieltä pois. Myös huoneiston varasto on tyhjennettävä ja siistittävä. Jos asunto on siivoamatta, siivouskustannukset pidätetään vakuusmaksusta.

13 Asumisinfo 13 (15) Kiinteistöhuolto tekee asunnon lopputarkastuksen poismuuttopäivänä. Jos vuokranantajalla on huomautettavaa asunnon kunnosta, pidätetään korjauskustannukset vakuusmaksusta. Avainten palautus Vakuusmaksun palauttaminen HUONEISTON KORJAUSVASTUUASIAT Avaimet on palautettava OsNan toimistolle viimeistään vuokrasopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä (kuun 1. arkipäivä) klo 12:00 mennessä. Avaimia ei saa jättää asuntoon eikä luovuttaa seuraavalle asukkaalle ilman erillistä vuokranantajalle toimitettua sopimusta. Jos avaimet joudutaan noutamaan asunnolta, aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta. Muista palauttaa myös autopaikan avain. Ilmoita isännöitsijälle kadonneista avaimista ennen muuttoa! Mikäli avaimia on kadonnut, joudutaan lukko uudelleen sarjoittamaan ja asukas vastaa kustannuksista. Asukas vastaa myös vioittuneista avaimista. Ennen vakuusmaksun palauttamista käymme tarkastamassa asunnon kunnon. (kts. asunnon siivoaminen ja lopputarkastus.) Vakuusmaksusta ei voi kuitata viimeisen kuun vuokraa. Vakuusmaksu on tililläsi n. kahden viikon kuluttua sopimuksen päättymisestä ellei siitä tarvitse tehdä pidätyksiä, jotka viivästyttävät käsittelyä. Muista jättää pankkiyhteytesi vakuusmaksun palauttamista varten. Erilaisten vikojen korjausten kustannusten maksajasta saattaa olla epätietoisuutta. Kiinteistön ulko- ja sisäpuoliset korjaustyöt kuuluvat yleensä vuokranantajalle. Huoneistokohtaisissa korjauksissa sovelletaan aiheuttamisperiaatetta, jolloin luonnollisen kulumisen ja normaalin asumisen piiriin kuulumattomien vaurioiden korjauskustannukset peritään asukkaalta. Asukas on velvollinen ilmoittamaan asunnossaan ilmenevästä viasta isännöitsijälle tai kiinteistöhuoltoon.

14 Asumisinfo 14 (15) Yleisimmät korjaustarpeet Kustannusvastuu (maksaminen) kuuluu; A: asukkaalle, V: vuokranantajalle, V/A: tapauskohtainen. Huomioitava kuitenkin on, että vain lihavoiduilla merkityt korjaukset asukas saa tehdä itse. Muista on aina neuvoteltava vuokranantajan kanssa. AVAIMET JA LUKKO - lisäavaimet A - huoneiston ulko-oven sarjoitus V/A - turvalukon asennus A - varmuusketjun asennus A IKKUNAT - ikkunapuitteiden korjaus V - ikkunoiden ulko-, tai sisälasin vaihto V/A - ikkunoiden tiivistys V/A - aukipitolaitteet ja helat A OVET - huoneiston ulko- tai parvekkeenoven korjaus V - sisäovien rakennevian korjaus V KEITTIÖN KALUSTEET - keittiökalusteiden kunnostaminen V - taloyhtiön jääkaapin / pakastimen korjaus V - kuivausritilöiden vaihto V PINTAREMONTIT - ulkoseinän korjaus ja parveke V - peilit A - sisämaalaukset ja tapetoinnit A - lattiapäällysteiden vaihto A - muu vastaava A LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO - lämpöpattereiden ilmaaminen V - patteriventtiilien korjaus ja säätö V - ilmanpoistoventtiilien puhdistus A VESI- JA VIEMÄRILAITTEET - pesualtaan tulpat A - suihkuletkun ja -verhon vaihtaminen A - lavuaarin allaskaapin asennus A - pesukoneliitännät A - lattiakaivojen puhdistus A - WC-istuimen kansien vaihto A - WC:n vesilaitteiden korjaukset V - putkistovuodot ja viemäritukokset V/A - vesihanojen korjaus ja uusiminen V SÄHKÖLAITTEET - palovaroittimet V - palovaroittimen paristonvaihdot A - jääkaapin ja uunin lampun vaihto A - valaisimet, lasikuvut ja lamput A - valokatkaisijat ja pistorasiat V - lieden levyn uusiminen V/A - lisäpistorasiat A - antenniliitosjohdot A Pääperiaatteena on, että asennukset ja korjaukset, joista aiheutuu asunnolle pysyviä muutoksia (maalaukset, kiinteiden kalusteiden asennus ym.) on neuvoteltava isännöitsijän kanssa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä isännöitsijään. Isännöitsijä Joni Suomela

15 Asumisinfo 15 (15) SIIVOUSOHJEET MUUTTOTARKASTUSTA VARTEN Puhdista keittiökaapistot, jääkaappipakastin (muista myös pakastimen sulatus) sekä liesi, liesikupu ja rasvasuodatin. Huolehdi, ettei pakastimen sulamisvesi vaurioita lattiaa. Puhdista uuni, lieden/uunin tausta ja sivut sekä uunin alta liesiä siirtämällä. Puhdista keittiön allaskaappi jäteastioineen. Puhdista kylpyhuone (lavuaari, wc-istuin, seinät, lattiat ja lattiakaivot, peilit, hanat, suihkun saippuakuppi). Pese saunan lauteet, seinät ja lattiat. Huolehdi, että ikkunat ovat puhtaat (myös ikkunan välit ja puitteet). Puhdista ilmanvaihtoventtiilit. Puhdista vaatekaappi ja kaapit. Pyyhi seinät ja lattiat sekä erilaiset ylhäällä olevat listat, palovaroittimet yms. nihkeällä liinalla. Huolehdi, että parveke ja huoneiston varasto ovat siistissä kunnossa. Mahdolliset teippien jättämät jäljet on poistettava varovasti pintaa rikkomatta. Tarkista, että valaisimien kattopistorasiat ovat paikoillaan. Vaihda myös asunnon kiinteiden valaisimien, jääkaapin tai uunin palaneet hehkut, loisteputket ja sytyttimet. Tarkista, että palovaroitin on paikoillaan ja toimiva. Asuntoon tai varastoon ei saa jättää omia tavaroita. Ongelmajätteet, vanhat kodinkoneet/elektroniikka ja huonekalut tulee toimittaa suoraan kaupungin osoittamiin kierrätyspisteisiin. Asuntoon tai jätepisteeseen kuulumattomien tavaroiden poisviennistä laskutetaan kiinteistöhuollon laskun mukaan. Kiinteistöhuollosta voi pyytää kaatopaikalle menevien huonekalujen poisvienti maksusta. Jos huoneisto on siivottu huonosti tai siivoamaton, siivouskulut pidätetään vakuudesta (siivoushyvitys tai siivousliikkeen laskun mukaan). Avaimet tulee palauttaa toimistollemme muuttopäivänä klo mennessä. Avaimia ei saa jättää huoneistoon tai avainten hausta aiheutuneet kustannukset veloitetaan asukkaalta. Mikäli avaimia on kadonnut, ilmoita siitä ennen poismuuttoa isännöitsijälle

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako Vuokralaisen oikeudet Vuokratessaan asunnon vuokralaisella on sekä oikeuksia että velvollisuuksia asunnon suhteen.

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle

Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle Muuttaminen Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa Kotkan Asunnot toimistolla (vuokravakuus ja mahdolliset liitteet tulee olla hoidettu ennen sopimuksen allekirjoitusta).

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE

ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE Sivu 1 / 5 ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE Tämä opas tarjoaa Taitokaari Oy:n vuokralaisille yleistä tietoa ja hyödyllisiä ohjeita jokapäiväistä asumista varten. Oppaan lopusta löydät myös kaikki

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Sisällys Joensuun Kodit... 2 Vuokrasopimus ja asuntoon muutto... 2 Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen... 2 Asuntotarkastus... 2 Avaimet... 2 Ovenavaus... 2 Saunavuoron ja autopaikkojen varaukset

Lisätiedot

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero.

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero. KERROSTALO A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. uima-allas

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖNHOITO JA KUNNOSSAPITO Pääsääntöisesti omistaja (Ilmajoen Vuokratalot Oy) huolehtii kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Vuokralaisen vastuulla on hänen hallussaan oleva kiinteistön ulko-

Lisätiedot

Yhteystiedot. Walo-Asunnot Oy:n asukkaiden ohjeet. Vuokran laskutus ja isännöinti. Kiinteistöhuolto. Tekninen isännöinti 1 (12)

Yhteystiedot. Walo-Asunnot Oy:n asukkaiden ohjeet. Vuokran laskutus ja isännöinti. Kiinteistöhuolto. Tekninen isännöinti 1 (12) Walo-Asunnot Oy:n asukkaiden ohjeet Kiinteistöhuolto...1 Vuokran laskutus ja taloudellinen isännöinti...1 Isännöitsijä...1 Autopaikat...2 Vuokrasopimuksen irtisanominen...3 Muutto...3 Muuttoilmoitus...3

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA www.domusacademica.fi Asukaspalvelu / HOAS 09-5499 00 klo 9-16 vuokranmaksu avaimet vuokrasopimukset Kampin aluetoimisto: Pohjoinen Rautatiekatu 29 e-mail: asiakaspalvelu@hoas.fi,

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Mitä koulun jälkeen?

Mitä koulun jälkeen? Tietoa asumisesta Mitä koulun jälkeen? Yhteishaku Lukio/ammattikoulu/opisto Muutto edessä? Valmistumisen jälkeen työelämän tai jatkoopintojen haasteet Ajankohtaiseksi tulee oman paikan hankinta Asumismuoto

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET Kiinteistöjen kiinteistönhoito sekä kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti sen omistajalle eli

Lisätiedot

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA www.domusacademica.fi Asukaspalvelu / HOAS 09-5499 0350 klo 9-16 vuokranmaksu avaimet vuokrasopimukset Kampin aluetoimisto: Pohjoinen Rautatiekatu 29 e-mail: kamppi@hoas.fi, www.hoas.fi

Lisätiedot

Mieti ennen kuin muutat

Mieti ennen kuin muutat Mieti ennen kuin muutat Millä rahoitat asumisen? vuokra (300-700 /kk) vuokravakuus (1-3 kk vuokra) kotivakuutus (alle 10 /kk) sähkö- ja vesilasku (40 /kk) huonekalut, astiat, ruoka, puhelin- ja nettiyhteydet

Lisätiedot

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset Tervetuloa SATOkotiin Muuttajan usein kysytyt kysymykset SATOn Asiakaspalvelu p. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato Milloin saan hakea avaimet? Uuden kotisi avaimet saat vuokrasopimuksen

Lisätiedot

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 1. Tiloja voi vuokrata ainoastaan luonnollinen henkilö (vuokralainen), joka tekee VYY Holding Oy:n (VYH)

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille NuVa kuntayhtymä NuVa kuntayhtymä 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 11,14,21 1.2 Miten asuntoa haetaan

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot

Liite 1/23.9.2010 /tekn.ltk

Liite 1/23.9.2010 /tekn.ltk Liite 1/23.9.2010 /tekn.ltk UTAJÄRVEN KUNTA KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN JÄR- JESTYSSÄÄNNÖT Hyväksytty : Tekninen lautakunta VUOKRA-ASUNNON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT YLEISTÄ Nämä talon järjestyssäännöt on säilytettävä

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

LIIKETILAN VUOKRASOPIMUS

LIIKETILAN VUOKRASOPIMUS LIIKETILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Nurmijärven Onnenkimpale Ry Heikkarinkuja 4 01900 Nurmijärvi Y-tunnus 1467183-3 Yhteyshenkilö: Minna Hietala, puh. 0400 873 218 Vuokralainen Nurmijärven kunta Tilakeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

yrityksen tiedot tähän. 3. Vuokra-aika 1.6.2012 30.9.2012 (Kesäaukioloajat vähintään: ti-su klo 11-17)

yrityksen tiedot tähän. 3. Vuokra-aika 1.6.2012 30.9.2012 (Kesäaukioloajat vähintään: ti-su klo 11-17) - 1 - VUOKRASOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Vuokranantaja Ii-instituutti liikelaitos, Y-tunnus: 2054621-1 PL 24, 91101 Ii (Kiinteistöt omistaa Iin kunta) 1.2. Vuokralainen Irja ja Kari Kiuttu yrityksen tiedot

Lisätiedot

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-,

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Asumista koskevat järjestyssäännöt

Asumista koskevat järjestyssäännöt Asumista koskevat järjestyssäännöt 12.3.2012 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Koulutus Nord) Vuokranantajan ja vuokralaisten välinen suhde perustuu paitsi vuokrasopimuksen ja vuokralain määräyksiin

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Sisällys Joensuun Kodit... 2 Vuokrasopimus ja asuntoon muutto... 2 Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen... 2 Asuntotarkastus... 2 Avaimet... 2 Ovenavaus... 2 Saunavuoron ja autopaikkojen varaukset

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

Yleistä. Sisään- ja ulosmuuttotarkastus. Muuttajan muistilista. Vuokralaisen velvoitteita

Yleistä. Sisään- ja ulosmuuttotarkastus. Muuttajan muistilista. Vuokralaisen velvoitteita Yleistä Hei! KLIK Asuntovuokraus haluaa toivottaa sinulle onnea uuteen kotiin. Muuttaminen pitää yleisesti sisällään paljon tehtävää sekä monenlaista muistettavaa. Juuri sen takia olemme laatineet sinulle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN?

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN? 220 TOAS MESSUKYLÄ >ASUNTONI MINKÄLAISIA KEITTIÖN LAITTEITA ASUNNOSSANI ON? Keittiössä on vakioliesi, tiskiallas, jää-/viileä- tai jää-/pakastinkaappi sekä liesikupu, joka on yhdistetty talon ilmanvaihto-järjestelmään

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Talokirja. Porin. Siilo. Turvallisen viihtyvyyden tekijä.

Talokirja. Porin. Siilo. Turvallisen viihtyvyyden tekijä. Talokirja Porin Siilo Turvallisen viihtyvyyden tekijä. Tervetuloa asumaan Porin Siiloon! Tästä kirjasta löydät hyödyllistä tietoa Porin Siilosta ja muuttamisesta. Porin Siilo on 1938 valmistunut rakennus

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA Asukaspalvelu Vuokrasopimukset/vuokranmaksu: s-posti: HYY-asunnot@ovenia.fi, www.ovenia.fi/asunnot/opiskelija-asunnot Avainten nouto ja palautus vuokrasuhteen alkaessa ja päättyessä;

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Sivu 1 / 5 OHJEET HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖILLE (Huom. taulukko ilmoitus- ja muutostyölupavelvollisuudesta sivulla 5) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4. luku kunnossapito 1 kunnossapitovastuun

Lisätiedot

VUOKRALAISEN OPAS VUOKRANELIOT.FI

VUOKRALAISEN OPAS VUOKRANELIOT.FI VUOKRALAISEN OPAS VUOKRANELIOT.FI ALKUSANAT Muuttajan muistilista Muuttamiseen liittyy usein jännittävän odotuksen lisäksi myös monenlaista muistettavaa. Tämä lista sisältää asioita, jotka sinun tulee

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat - - 2. Vuokralainen/vuokralaiset - - 2 (5) 3. Vuokrauskohde Osoite Postinumero Toimipaikka Huoneiden lukumäärä Pinta-ala noin m². Vuokratun

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus Poikkitie RANTASALMI

1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus Poikkitie RANTASALMI SOPIMUS TEOLLISUUSTILAN VUOKRAAMISESTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Sawoboat Engineering Oy, jäljempänä

Lisätiedot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Rovanperän kelomökkien varausehdot Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Varaus on sitova, kun ennakkovaraus, 20% varauksen hinnasta, on maksettu vahvistuskuitissa

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Muutettaessa uuteen kotiin. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI- koulutus Muutettaessa uuteen kotiin. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI- koulutus Muutettaessa uuteen kotiin Kun etsit vuokra-asuntoa Asuntoja voi vuokrata esimerkiksi kaupungeilta, kunnilta, yksityisiltä ja markkinoilta. Useimmat asunnonhakulomakkeet ym. löytyvät

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy 2013 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 28.11.2013 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

TVA - TULE, VIIHDY JA ASU

TVA - TULE, VIIHDY JA ASU ASUMISEN AAKKOSET TVA - TULE, VIIHDY JA ASU Tampereen Vuokra-asunnot Oy (TVA) tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja vahvuuksinaan luotettavuus, kohtuullinen vuokrataso ja monipuolinen asuntokanta.

Lisätiedot

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot

Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 01.01.2016 Vuokrasopimuksen yleiset ehdot 1. Perusteet Säätiön opiskelija-asunnot on tarkoitettu Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella toimivissa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa perustutkintoa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Vinkkejä asumiseen. Hei asukas! Tässä oppaassa on tietoa vuokra-asumisesta.

Vinkkejä asumiseen. Hei asukas! Tässä oppaassa on tietoa vuokra-asumisesta. Hei asukas! Tässä oppaassa on tietoa vuokra-asumisesta. Löydät neuvoja hyvään asumiseen naapureiden kanssa kodin kunnossapitoon rahan ja ympäristön säästämiseen. Vinkkejä asumiseen Opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Kiinteistön tekninen katselmus 2015

Kiinteistön tekninen katselmus 2015 Kiinteistön tekninen katselmus 2015 1. Kohteen yhteystiedot sekä kiinteistökierrokselle osallistuneet: Kohteen numero (löytyy mm. toteumarapor tin vasemmasta yläkulmasta) Kohteen nimi (löytyy toteumarapor

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski

ASUKASOPAS. Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski ASUKASOPAS Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski 1 Sisällys YHTEYSTIEDOT... 3 ASUKASLASKUTUSHINNASTO... 4 TERVETULOA UUSI ASUKAS... 5 MUUTTO UUTEEN KOTIIN... 6 Vuokrasopimus... 6 Vakuusmaksu... 6 Huoneistoon

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA VUOKRAUKSEN ABC - MIKSI LIITTYÄ SUOMEN VUOKRANANTAJIIN? MIA KORO-KANERVA TOIMINNANJOHTAJA, OTM TAUSTAA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) HIETARANNAN UIMARANNAN UUDEN KAHVILA/RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN. LLE Vuokranantaja Helsingin kaupunki Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310

Lisätiedot

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Kajaani, Keskusta Kohdenumero 607673 3h+k+s, 70,0 m² Kov. 1998 Energialuokka D Mh. 140 000,00 Vh. 140 000,00 Niskantie 13. Uuden kodin etsijöille olisi nyt tarjolla heti vapaana oleva kerrostalokolmio!

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero 607234 2h,k,s, 58,0 m² Kov. 1987 Energialuokka e-tod. Mh. 65 250,00 Vh. 79 500,00 Kyntäjänkatu 3. Rivitalokaksio päättyvän kadun varrella lähellä keskustaa.

Lisätiedot

ASUKKAAN POISMUUTTO-OHJEET

ASUKKAAN POISMUUTTO-OHJEET ASUKKAAN POISMUUTTO-OHJEET HUONEISTOTARKASTUKSET Huoneiston ennakkotarkastus tehdään 14 vuorokauden kuluessa irtisanomisen vastaanottamisesta. Ennakkotarkastuksessa arvioimme huoneiston kunnon ja mahdollisen

Lisätiedot

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliittoyhteisö 2015 Yksityiset vuokranantajat Taloyhtiöt, KOY:t Vuokrataloyhteisöt Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

Turvallisen asumisen opas

Turvallisen asumisen opas Turvallisen asumisen opas Turvallisen asumisen opas Sisällys: Ennen muuttoa Asunnon hakeminen ja vastaanotto Vakuusraha Vuokrasopimuksen allekirjoitus Avaimet Muuttajan muistilista muuta huomioitavaa muutettaessa

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87)

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) 1 Vapaa-aikakeskusalue on sivistyslautakunnan / liikuntatoimen hallinnassa. Sen

Lisätiedot

ASUMISEN OPAS SELKOKIELELLÄ. Sosiaalisen tuen palvelut.

ASUMISEN OPAS SELKOKIELELLÄ. Sosiaalisen tuen palvelut. ASUMISEN OPAS SELKOKIELELLÄ Sosiaalisen tuen palvelut www.hämeenlinna.fi 08.08.2017 Toimittanut Heini Amiina Kuitunen (Sosiaalisen tuen palvelut, Hämeenlinnan kaupunki) Opas on tehty yhteistyössä Hämeenlinnan

Lisätiedot

AS. Oy Moision Rypsipelto

AS. Oy Moision Rypsipelto AS. Oy Moision Rypsipelto Huolto- ja Korjaussuunnitelma 26.5.2011 Sivu 1 Yleistä Asunto-osakeyhtiöllä tulee olla 1.7.2011 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti suunnitelma taloyhtiössä

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

Vuosivuokrana peritään seuraavasti:

Vuosivuokrana peritään seuraavasti: HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 ITÄKESKUKSEN KAHVILAN VUOKRAAMINEN XXXX:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099 Helsingin kaupunki Puhelin (09)

Lisätiedot

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Mitä erilaisia tiloja talossa on? 10. 11. 12. 13. 14.

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Mitä erilaisia tiloja talossa on? 10. 11. 12. 13. 14. KERROSTALO A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Mitä erilaisia tiloja talossa on? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. KESKUSTELUHARJOITUS KERROSTALOSTA

Lisätiedot

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi.

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi. Dia 1 Mistä vuokra-asunto? Vuokra-asuntoja voi hakea: kaupunkien ja kuntien kiinteistöyhtiöt yleishyödylliset vuokranantajat yksityiset vuokranantajat yritykset yhteisöt Asunnonhakulomakkeet löytyvät usein

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Yksiö ET= eteinen VH= vaatehuone ALK.= alkovi PH= pesuhuone K= keittiö OH= olohuone 3 Asunnon haku Mistä saa tietoa vapaista asunnoista?

Lisätiedot