OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 89, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 90, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 91, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 92, KH :00 KH: 852/2015 Carea; sairaalahankkeen esittely Kh Carean toimitusjohtaja Kari Hassinen, johtajaylilääkäri Ermo Haavisto ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo selvittävät sairaalahanketta kaupunginhallituksen kokouksen alussa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 93, KH :00 TETA: 1172/2013 Tonttien myyminen Lemminkäinen Talo Oy:lle Kala / 21 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh Kaupunki on tehnyt esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan. Ensimmäiselle kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä alkukesästä../. Myytävät tontit esittävä kartta on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki myy Lemminkäinen Talo Oy:lle, perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun kerrostalotontit ja 8 sekä pysäköintitontin 7 seuraavasti: 1. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 ja m 2 pysäköintitontin m 2. Pysäköintitontti myydään määräosuuksina. 2. Rakennusoikeus molemmilla kerrostalotonteilla on m2. 3. Kauppahinta on euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet mennessä 4. Tonttia 7 rasittaa kiinteistörekisterin mukaan ajo-oikeus tontille Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tarkoitettua rakennusaikaa. 6. Kiinteistön omistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. tai niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat suoranaiset vahingot korvataan erillisellä sopimuksella. 7. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. 8. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 6 sopimusehdon kiinteistön vastaisiin luovutuskirjoihin ja mikäli kiinteistö myydään rakentamattomana, myös kohdan 7 sopimusehdon. 9. Korttelin alueella tehtyjen tutkimusten mukaan alueella on pilaantuneita maa-aineksia. Näiden puhdistus tehdään rakennustöiden yhteydessä ja kaupunki vastaa puhdistuskustannuksista. 10. Muutoin tavanomaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin.

7 93, KH :00 TETA: 1172/2013 Kh Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh /. Myytävät tontit esittävä kartta on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myydä Lemminkäinen Talo Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun kerrostalotontit ja 8 sekä pysäköintitontin 7 seuraavasti: 1. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 m 2 ja m 2, pysäköintitontin m 2. Pysäköintitontti myydään määräosuuksina. 2. Rakennusoikeus molemmilla kerrostalotonteilla on m Kauppahinta on euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet mennessä. 4. Tonttia 7 rasittaa kiinteistörekisterin mukaan ajo-oikeus tontille Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tarkoitettua rakennusaikaa. 6. Kiinteistön omistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. tai niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Näistä toimenpiteistä aiheutuvat suoranaiset vahingot korvataan erillisellä sopimuksella. 7. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tonttia edelleen rakentamattomana, ellei kaupunki anna tähän kirjallista suostumustaan. 8. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 6 sopimusehdon kiinteistön vastaisiin luovutuskirjoihin ja mikäli kiinteistö myydään rakentamattomana, myös kohdan 7 sopimusehdon. 9. Korttelin alueella tehtyjen tutkimusten mukaan alueella on pilaantuneita maa-aineksia. Näiden puhdistus tehdään rakennustöiden yhteydessä, ja kaupunki vastaa puhdistuskustannuksista. 10. Muutoin tavanomaisin ehdoin. Toimeenpano: Kv: Ote: Lemminkäinen Talo Oy perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun Kaupunkisuunnittelu Talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 93, KH :00 TETA: 1172/2013 Kv: Valitusosoitus

9 93, KH :00 / Pykälän liite: myytävät tontit, kartta

10 94, KH :00 TETA: 466/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovan toimintakatteen tarkistaminen Kala / 23 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Controller Maarit Heikkilä, puh Valtuuston hyväksyttyä toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. KÄYTTÖTALOUS TA 2015 Lautakunnan ehdotuksen sitova toimintakate on lopullisessa talousarviossa muuttunut seuraavasti: TA LTK Toimintakate kaavoitussopimuksien maksutuottojen lisäys yleiskaava-arkkitehdin viran täytön siirto TA KH 2015 Toimintakate organisaation muutos tilapalvelusta toimitilahallinnoksi TA 2015 Toimintakate Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Myyntivoitot ja -tappiot on budjetoitu 4,5 milj. euroa käyttöomaisuuden myynneistä saatavaa myyntivoittoa. Kaupunginhallitus on jakanut myyntitavoitteen käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan maa-alueiden ja rakennusten kesken. Maa-alueista myyntivoittoa edellytetään kertyvän 3,2 milj.euroa ja rakennuksista 1,3 milj. euroa../. Liite talousarvion valmisteluvaiheista INVESTOINNIT TA 2015 Vuoden 2015 investoinnit kaupunginvaltuusto vahvisti lautakunnan käsittelyn mukaisena Riviotsikot TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 TS2019 Kiinteä omaisuus Investointien hankinnat Myynnit Talonrakennus Investointien hankinnat Rahoitusosuus Venesatamat Investointien hankinnat Kaikki yhteensä Kiinteä omaisuus sisältää maa- ja vesialueet sekä rakennukset. Investointeihin kirjataan tuloksi myydyn omaisuuden taseessa oleva arvo. Myyntivoitto/-tappio on tasearvon ja myyntihinnan erotus, joka kirjataan kaupunginhallituksen käyttötuloksi/-menoksi. Talonrakennus sisältää entisen tilapalvelun talousarvioon kirjatut investoinnit, jotka kaupungin talousarviokirjassa on esitetty teknisen lautakunnan investointeina. LISÄTALOUSARVIO 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 talousarvion sitova toimintakate tulee alittumaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,08 milj. euroa.

11 94, KH :00 TETA: 466/2015 Arviossa on huomioitu yhtiöitettävien rakennuksien tontin vuokratulojen pienentyminen 94 t sekä vuokralaskutuksen hallinnoinnista saatavat palvelutuottojen lisäys 14 t. Heinsuon Jäteasema siirtyminen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle puuttui talousarviosta. Siirtymisen vaikutuksesta toimintakate pienenee 11 t. Talousarvion jälkeen kiinteistönhoitajien vastuujakoa on tarkistettu, mikä tarkoittaa 15 t muutosta toimintakatteeseen. TA 2015 Toimintakate Heinsuon Jäteasema Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle Tontinvuokratuottojen vähennys Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:ltä Palvelutuotot Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:ltä Kiinteistönhoitajien vastuujaon muutos LTA 2015 Toimintakate KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lisätalousarvioon perustuva käyttösuunnitelma jaetaan osallistujille kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Tom Masalin Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Täydennetty esitys jaettiin lautakunnalle pöytäjakeluna. Controller Maarit Heikkilä, asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen ja maankäyttöinsinööri Tom Masalin esittelivät asiaa. Kai Savolainen ehdotti, että kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa esitellään talonrakennuksen investointeja, kiinteistöjen perusparannuksia ym. Tarja Bohm kannatti Savolaisen esitystä. Puheenvuoroja käyttivät Nanni Mamia, Matti Koski, Jari Elo, Jari Luumi, Pia Hurtta, Tom Masalin, Päivi Leijamaa ja Marja Kukkonen. Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vuoden 2015 lisätalousarvion ja lisätalousarvion mukaisen käyttösuunnitelman. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Kai Savolaisen toivomus koskien yhteistä tilaisuutta liitettiin pöytäkirjaan. Henry Lindelöf poistui kokouksesta klo

12 94, KH :00 TETA: 466/2015 Kh Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Controller Maarit Heikkilä, puh Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää tarkistaa kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta 0,08 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: kaupunkisuunnittelu talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

13 94, KH :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue OMAI Omaisuuden hallinta MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAMI Kaavoitus ja mittaus KAAV Kaavoituksen palvelualue Luottamuselimet (ltk ym.) Toimitilahallinto Kiinteistökustannus paikat Maanhankinta- ja luovutus Metsänhoito Kaupunkimittaus Kymijoen virkistysk. Kaavoitus Siirtolapuutarhat Satama-alueet Venesatam at Talousarvion valmistelu vanhalla organisaatiolla, aiemmilla kirjausperiaatteilla kiinteistökustannuspaikat olivat Teknisellä lautakunnalla Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle siirtyneet kustannuspaikat edelleen Teknisillä Palveluilla huomioitu muutokset sen hetkisen tiedon mukaisina Talousarvion raportointi uusi organisaatio 26.2., jonka mukaiset raportit ohessa (ei LTA) talousarviokirjan raportointi toteutettu erillislaskentana Lisätalousarvio päivitetään nykytietämyksen mukaiseksi (mm. tontin vuokrat) JuKin vuokraveloituksien päivitys ei vaikuta Kalaan, koska kirjataan suoraan toimitilan vuokraajalle (Kalaan ei ulkoisia vuokrakuluja ja sisäisiä vuokratuloja) kiinteistökustannuspaikkoihin kohdistuu suuri tasapainotuserä Teknisen palvelun hallinnassa, valvonta toimitilahallinnossa Alatunnisteteksti 1

14 94, KH :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU OMAI Omaisuuden hallinta TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR MAAN Maanhankinta ja luovutuksen Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentum iset Toimitilojen palvelualue Alatunnisteteksti 2 sis. toimitilahallinnon ja kiinteistökustannuspaikat TA sis tasapainotuserän 2,7 milj.euroa kohdistamatta kiinteistöille ei huomioitu sis. vuokrissa, jolloin liian suuret sis. tulot toimitilahallinnossa vuokrien hallinnointi ml JuKi vuokralaskutus palvelutuotot puuttuvat TA:sta talousarvion erillislaskennan virhe 75 t Heinsuon Jäteasema ja Karhuvuoren Koulu huomioimatta siirrossa Teknisiin Palveluihin Maanhankinnan palvelualue sis. tontinvuokratulot JuKi:lta TA 724 t Toteutunee 630 t -> LTA -korjaus

15 94, KH :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS KAUPUNKISUUNNITTELU KAMI Kaavoitus ja m ittaus MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen Toteuma EUR Budjetti TA EUR KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR Budjetti TA EUR 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentum iset Kaavoitus- ja mittaus Alatunnisteteksti 3 ei muutoksia kustannuspaikkarakenteessa talousarvio ei sisällä kantasataman tuottoja ja kustannuksia eivät myöskään sisälly käsiteltävänä olevaa lisätalousarvioon

16 94, KH :00 / Pykälän liite: talousarvion valmisteluvaiheet UUSI KAUPUNKISUUNNITTELU Talousarviosta talousarvioon LTK Kala, vanha org -> KH Kala, vanha org. -> TA Kala, uusi org -> LTA Kala, uusi org. vaikutukset -> 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA( 2) Kala, kantasataman vaikutukset ULK. TOIM INTAKATE 4S Sisäiset erät TOIM INTAKATE 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset TULOS TOT 2014, uusi KALA TA 2015, uusi KALA TA 2015 LTK TA 2015 KH MUUTOS LTK -> KH MUUTOS vanha - > uusi KALA 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Alatunnisteteksti 4 Muutos ltk kh = Kaavoituksen maksutuottojen lisäys ja yleiskaavaarkkitehdin viran täytön siirto Muutos vanha - uusi = Toimitilahallinto + tontin vuokratulot

17 95, KH :00 KH: 132/2015 Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2015 Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controller Maija Spännäri, puh Controller Leena Rasi, puh Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) tuli voimaan Laissa luetellaan ne ns. kuntien valtionosuustehtävät, joiden käyttökustannuksiin valtionosuutta myönnetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta näistä tehtävistä säädetään mm. kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa, sosiaalihuoltolaissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa, mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa jne. Nykyisessä mallissa sektorikohtaiset eli peruspalvelujen rahoitus (yleinen valtionosuus), verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, esi- ja perusopetuksen rahoitus sekä kulttuuritoimen rahoitus on yhdistetty. Valtionosuus suoritetaan kunnille kuukausittain. Toteutuvaan valtionosuuksien kokonaismäärään vaikuttaa nk. yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus, joka on Kotkan kaupungille negatiivinen. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokouksessaan / 21 käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän osuuden rahoituksesta. Päätös on tuotu kaupunginhallitukselle tiedoksi esityslistan edeltävässä pykälässä. Lisäksi kuukausittaisissa tilityksissä huomioidaan nk. kotikuntakorvaustulot ( euroa) ja kotikuntakorvausmenot ( euroa), jotka aiheutuvat siitä, että oppilaan käydessä koulua toisen kunnan tai yksityisen ylläpitäjän koulussa, toteutetaan korvauksen laskutus kotikunnalta. Nämä kirjataan opetustoimen toimintatuloksi ja -menoksi. Taulukossa ovat tiedot Kotkan kaupungin vuoden 2015 peruspalvelujen rahoituksesta yhteensä, vähennettynä opetus- ja kulttuuritoimen muilla valtionosuuksilla. Summa viimeisellä rivillä kertoo kaupungin tuloslaskelman valtionosuudet-kohtaan tuloksi kirjautuvan euromäärän, euroa.

18 95, KH :00 KH: 132/2015 Valtionosuuden laskentatekijät (milj. euroa) Muutos Yleinen osa 3,2 3,2 2,3-0,9 SOTE laskennalliset kustannukset 219,6 228,2 Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset 40,0 40,2 Kunnan peruspalvelujen laskennalliset kustannukset yhteensä 285,9 17,5 Valtionosuusjärjestelmän tasaus -0,6-0,6-11,5-10,9 Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 7. luvun mukaiset lisäykset ja vähennykset (mm. 8,9 9,6 10,3 0,7 veromenetysten kompensaatio) Kunnan omarahoitusosuus -172,0-180,1-192,8-12,7 Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta 99,0 100,5 94,2-6,3 Verotulotasaus -2,7-2,0 7,6 9,6 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (lukio, kansalaisopisto, aamu- ja iltapäivätoiminta, liikunta, nuoriso, museo) vähennettynä -7,8-7,4-5,1 2,3 omarahoitusosuudella Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1,7 0,0 0,0 0,0 Kaupungille maksettava valtionosuus 90,2 91,1 96,7 5,6./. Valtiovarainministeriön tekemä päätös VM/2633/ /2014 on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaiset tiedot valtionosuustekijöistä ovat kaikkien kuntien osalta julkiset ja löytyvät valtionvarainministeriön www-sivuilta kohdasta: tionosuus2015_tiedotnettiin.xls./. Maksuerittely Kotkan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna Toimeenpano: Ote: Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Ei oikaisuvaatimusohjetta

19 95, KH :00 / Pykälän liite: VM_päätös_valtionosuuksista_2015

20 95, KH :00 / Pykälän liite: VM_päätös_valtionosuuksista_2015

21 95, KH :00 / Pykälän liite: VM_päätös_valtionosuuksista_2015

22 95, KH :00 / Pykälän liite: VOS_maksuerittely_2015

23 96, KH :00 OPSI: 171/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2014 Lanula / 20 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 80/221/2013 tarkistanut vuoden 2014 opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävää valtionosuutta. Tarkistuksessa on korjattu v keskimääräisiä oppilas- ja opiskelijamääriä sekä kunnan rahoitusosuutta. Kotkan kaupunki saa vuodelle 2014 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia lisää Tarkistuksen jälkeen on Kotkan kaupunki maksanut vuoden 2014 opetusja kulttuuritoimen valtionosuuksia Valtionosuuspäätökseen saa hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista../. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh /. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään valtionosuuden tarkistamista koskevaan päätökseen (vuosi 2014). Ei oikaisuvaatimusohjetta

24 96, KH :00 / Pykälän liite: opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma

25 97, KH :00 OPSI: 134/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2015 Lanula / 21 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään Dnro 56/221/2014 myöntänyt Kotkan kaupungille valtionosuutta vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Päätöksellä myönnetään valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten. Kotkan kaupungin saama opetus- ja kulttuuritoimen ennakoitu valtionosuus vuodelle 2015 on /. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma liitteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut päätöksellään Dnro 55/221/2014 :n 29 mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna /. Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat v liitteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut päätöksellään Dnro 50/221/2014 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnan ja ohjaustuntien laskennalliset määrät../. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja tuntimäärät liitteenä. Päätökseen tyytymätön saa vaatia oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä lukien. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh /. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma, esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat v sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja tuntimäärät ovat esityslistan liitteinä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle Ei oikaisuvaatimusohjetta

26 97, KH :00 / Pykälän liite: opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma, esi- ja perusopetu

27 97, KH :00 / Pykälän liite: opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma, esi- ja perusopetu

28 97, KH :00 / Pykälän liite: opetus- ja kulttuuriministeriön laskelma, esi- ja perusopetu

29 98, KH :00 KH: 496/2015 Kymenlaakson Vesi Oy:n lainan omavelkainen takaus Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Kymenlaakson Vesi Oy:n hallitus on päättänyt ottaa 1,0 milj. euron lainan investointien rahoittamiseksi. Investointikohteena on pohjavesikaivot Kouvolan Selänpäähän ja Haimilaan. Päätöksen talousarviovaikutuksena on takausprovisio kaupungille kertakirjauksena euroa rahoitustuottoihin. Talouden tasapainotusohjelmaan päätöksellä ei ole vaikutusta, mutta nostaa konsernin kokonaislainapääomaa. Päätös on linjassa kaupunkistrategian kanssa. Laina ja siihen liittyvät ehdot on kilpailutettu eri rahalaitosten kesken. Edullisimman tarjouksen antoi Kymenlaakson Osuuspankki, jonka tarjouksen mukaisesti laina sidotaan kiinteään 10 vuoden korkoon, korkoindikaatio on 1,020 % p.a. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Kymenlaakson Vesi Oy pyytää Kotkan kaupungin omistusosuuden mukaista 70 % (0,7 milj. euron) omavelkaista takausta edellä mainittuun kokonaispääomaltaan 1,0 milj. euron lainaan. Yhtiö pyytää vastaavan takauksen myös muilta omistajiltaan (Kouvola 9 %, Hamina 21 %)../. Esityslistan liitteinä ovat Kymenlaakson Vesi Oy:n hakemus lainan omavelkaisesta takauksesta, hallituksen pöytäkirjanote sekä Kymenlaakson Vesi Oy:n v tavoitelomake kaupungin tilinpäätöskirjasta. Valtiontukisäännökset on käsitelty ja huomioitu mm. takausprovision hinnoittelussa Kotkan kaupungin osalta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää Kymenlaakson Vesi Oy:lle omavelkaisen takauksen Kymenlaakson Osuuspankin tarjouksen mukaiselle 1,0 milj. euron suuruiselle lainalle omistussuhteen mukaisesti (kaupungin osuus 70 %) ja että takauksesta peritään 1,5 % kertaperusteinen takausprovisio. Toimeenpano: Kv: Ote: Kymenlaakson Vesi Oy Kymenlaakson Osuuspankki talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

30 98, KH :00 / Pykälän liite: Kymenlaakson Vesi takauspyyntö

31 98, KH :00 / Pykälän liite: Kymenlaakson Vesi ptk

32 98, KH :00 / Pykälän liite: Kymenlaakson Vesi ptk

33 98, KH :00 / Pykälän liite: Kymenlaakson Vesi tavoitelomake

34 99, KH :00 SOTE: 219/2014 Hoiku Oy:n osakkeiden lahjoituksen vastaanottaminen Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Kotkan kaupunki on ollut mukana Etelä-Kymenlaakson kuntien ja Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n välisissä neuvotteluissa Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n omistaman Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikun kehittämisestä alueelliseksi kuntoutuskeskukseksi. Tukiyhdistys, Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Carea ovat solmineet asiaa koskevan aiesopimuksen (Sotela , Kh ). Aiesopimuksen mukaisesti tavoitteena on ollut muodostaa osakeyhtiö, joka toimisi hankintalain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä. Aiesopimuksen ilmaisemassa tarkoituksessa Kymen Sotavammaisten tukiyhdistys ry on myynyt omistamansa Veteraanikodin Haminan kaupungille. Tukiyhdistyksen liiketoiminta rakennuksineen on siirretty Tukiyhdistyksen perustamaan osakeyhtiöön Hoiku Oy:öön, joka on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on mm. tuottaa ja kehittää kuntoutus- ja hoitopalveluita. Nyt käsillä olevassa vaiheessa Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry luopuu kaikista Hoiku Oy:n osakkeista lahjoittamalla ne Kymenlaakson kunnille sekä Carealle seuraavasti: Kotka 23 kpl Kouvola 23 kpl Hamina 23 kpl Carea 23 kpl Pyhtää 1 kpl Virolahti 1 kpl Miehikkälä 1 kpl Jäljelle jäävät 5 osaketta siirtyvät Hoiku Oy:lle itselleen mahdollisten uusien osakkeenomistajien lunastettavaksi. Tulevien osakkeenomistajien kesken on neuvoteltu osakassopimus, joka on tarkoitus hyväksyä lahjoituksen vastaanottamisen yhteydessä. Osakassopimuksen mukaan Kotkan kaupunki saa Hoiku Oy:stä hallituspaikan. Yhtiön hallinnosta on tarkoitus tehdä mahdollisimman keveä ja sen takia hallituksen jäseniltä edellytetään taloushallinnon ja liiketoiminnan tuntemusta. Osakassopimuksessa on myös varauduttu SOTE-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja velvoitettu osakkaat neuvottelemaan yhtiön omistajapohjan muutoksista siten, että yhtiön toiminta omistajiensa sidosyksikkönä voidaan taata. Yhtiön osakkeenomistajat sitoutuvat osakassopimuksessa hankkimaan Hoiku Oy:ltä erillisissä hankintasopimuksissa tarkemmin sovittuja palveluja. Hoiku Oy myy niitä omakustannushintaan. Yhtiö sitoutuu puolestaan järjestämään sotainvalideille ja veteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen laitoshoitoa ja kuntoutusta niin pitkään kuin tarve vaatii. Hoiku Oy ei kuulu minkään omistajansa konserniin. Hoiku Oy sitoutuu omalta osaltaan osakassopimukseen. Kaikki sopimuskohdat eivät kuitenkaan koske yhtiötä../. Liitteenä ovat luonnokset lahjakirjaksi ja osakassopimukseksi.

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo. LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 44 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 45 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 29.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot