marraskuuta Oletko sina muuttunut? marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja"

Transkriptio

1 SYYSKUUTA marraskuuta Oletko sina muuttunut? SIVU 3 LAULUT: 69, marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja SIVU 13 LAULUT: 27, marraskuuta 1. joulukuuta Tienraivaus lujittaa suhdettamme Jumalaan SIVU 22 LAULUT: 95, 104 Isotekstinen painos 2. OSA

2 34567 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET SEPTEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 18 Semimonthly FINNISH Oletko sin a muuttunut? Tee viisaita ratkaisuja Seka kasvatuksellamme etta elinymparist oll amme on suuri vaikutus nakemyksiimme ja valintoihimme. Miten voimme varmistaa, etta ratkaisumme ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa? Entamik a auttaa meita toimimaan ratkaisujemme mukaisesti? Naiden kirjoitusten avulla voimme suorittaa rehellistaitsetut- kistelua. Tienraivaus lujittaa suhdettamme Jumalaan Pohdimme, miten tienraivaus lujittaa kristityn suhdetta Jehovaan. Jos toimit nyt tienraivaajana, kuinka voit jatkaa tass ateht avass a haasteista huolimatta? Jos haluaisit aloittaa tienraivauksen ja nauttia sen tuomista siunauksista, mitavoittehd a? Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen a on Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vartiotornin (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POST- MASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidatet a an. Printed in Finland, 2013

3 Oletko sin a muuttunut? Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla. (ROOM. 12:2) OSAATKO SELITTA A? Miksi kaikkien kristittyjen pitaisi haluta muuttua? Mita jokaisen kristityn taytyy muuttaa? Miten voimme onnistua muuttumaan? KASVATUKSEMME ja elinymp arist omme vaikuttavat syv asti meihin kaikkiin. Pid amme tietyist a ruokalajeista ja pukeudumme ja k aytt aydymme tietyll a tavalla. Mist a se johtuu? Suurelta osin ymp arill amme olevista ihmisist a ja olosuhteistamme. 2 On kuitenkin olemassa paljon t arke ampi a asioita kuin se, millaistaruokaasy omme tai mit a puemme yllemme. Niihin kuuluu esimerkiksi se, mit apid amme oikeana ja mit av a ar a- n a. T am akin riippuu paljolti kasvatuksestamme, ja monesti nakemykset siita vaihtelevat yksilost atoiseen.lis aksi omatuntomme vaikuttaa valintoihimme. Raamatussa todetaan, etta usein myos kansakuntien ihmiset, joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevat lakiin kuuluvaa (Room. 2:14). Mutta merkitseek ot am asit a, ett a voimme vain noudattaa asuinseutumme 1, 2. Miten kasvatuksemme ja elinymp arist omme vaikuttavat meihin? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

4 yleisia tapoja ja normeja, joiden mukaan meidat on kasvatettu, mikali asiasta ei ole mita an selva a Jumalan lakia? 3 Kristityt eiv at voi menetell an ain, ja siihen on ainakin kaksi t arke a a syyt a. Ensinn akin Raamattu muistuttaa: On tie, joka on miehest a oikea, mutta sen loppuna ovat my ohemmin kuoleman tiet. (Sananl. 16:25.) Ep at aydellisyytemme vuoksi meill a ei ole kyky a ohjata menestyksellisesti askeleitamme t aysin oikeaan suuntaan (Sananl. 28:26; Jer. 10:23). Toiseksi Raamattu osoittaa, etta maailman suuntauksia ja normeja manipuloi ja valvoo itse Saatana, tam an asiainjarjestelm an jumala (2.Kor.4:4;1.Joh.5:19).JossiishaluammesaadaJehovan siunauksen ja hyvaksynn an, meidan taytyy noudattaa Roomalaiskirjeen 12:2:ssa olevaa kehotusta. (Lue.) 4 Meidan kannattaa kiinnitta a tarkkaa huomiota seuraaviin Roomalaiskirjeen 12:2:ta koskeviin tarkeisiin kysymyksiin: 1) Miksi meid an on tarpeen muuttua? 2) Mit a muuttumiseen sis altyy? 3) Miten voimme muuttua? Tarkastelemme nyt n ait a kysymyksi a. MIKSI MUUTTUA? 5 Apostoli Paavali ei osoittanut Roomalaiskirjett a kaikille 3. Mista kahdesta syysta kristityt eivat tyydy vain mukautumaan yleisesti hyvaksyttyihin tapoihin ja normeihin? 4. Mita tarkastelemme tass a kirjoituksessa? 5. Keille Roomalaiskirjeen 12:2:ssa olevilla sanoilla oli erityisesti merkitysta? 4 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

5 Roomassa asuville ihmisille, ei-uskovat mukaan lukien, vaan voidelluille uskonveljilleen (Room. 1:7). H an varoitti muovautumasta t am an asiainj arjestelm an mukaan ja kehotti heit a muuttumaan. Roomassa tuolloin noin vuonna 56 el aneet kristityt ymm arsiv at asiainj arjestelm an tarkoittavan muun muassa roomalaiselle maailmalle ominaisia normeja, tottumuksia, tapoja ja tyyleja. Paavalin sanat alk a aen aa antavat ymmart a a, etta tuo asiainjarjestelm a vaikutti yha joihinkuihin silloin elaneisiin veljiimme ja sisariimme. Millatavoin? 6 Turistit nakev at nykya an Roomassa ja anteit a muun muassa temppeleista, haudoista, patsaista, kilpa-areenoista ja teattereista. Jotkin n aist aovatper aisin ensimm aiselt a vuosisadalta. N am a rauniot luovat valoa muinaisen Rooman yhteiskuntael am a an ja uskontoon. Historia kertoo gladiaattoritaisteluista, kilpa-ajoista sek a monenlaisista, usein s a adytt omist an aytelmist a ja musiikkiesityksist a. Rooma oli my os vauras kaupank aynnin keskus, joten ihmisill a oli runsaasti tilaisuuksia rikastua. (Room. 6:21; 1. Piet. 4:3, 4.) 7 Vaikka roomalaisilla oli lukuisia temppeleit amoninejumalineen, he eiv at yleens akehitt aneet todellista, henkil okohtaista suhdetta jumaliinsa. Uskonto merkitsi heille p a aasiassa syntym a an, avioliittoon ja hautajaisiin liittyvi a muotomenoja, jotkaolivatosaheid an yhteiskuntaj arjestelm a ans a. Voit vain 6, 7. Miksi Roomassa oli Paavalin p aivin a vaikeaa olla kristitty? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

6 kuvitella, millaisia vaikeuksia kaikesta t ast a koitui Rooman kristityille. Monet heist a oli kasvatettu palvomaan v a ari ajumalia, joten heid an oli selv astikin muututtava voidakseen tulla tosi kristityiksi. Tuon muuttumisen piti jatkua kasteen j alkeenkin. 8 Rooman ajan maailman tavoin nykyinen maailma on vaarallinen paikka vihkiytyneille kristityille. Minka vuoksi? Koska maailman henki vaikuttaa kaikkialla. (Lue Efesolaiskirjeen 2:2, 3; 1. Johanneksen kirjeen 2:16.) Maailman halut, ajattelu, arvot ja moraali pyrkivat taukoamatta vaikuttamaan meihin, joten olemme alituisessa vaarassa tulla osaksi maailmaa. Meillaonsiist aysi syy noudattaa henkeytettyakehotus- ta: Alk a a en a a muovautuko t am an asiainj arjestelm an mukaan, vaan muuttukaa. Mit at am ameilt a edellytt a a? MIT AT AYTYY MUUTTAA? 9 Kun joku tutkii Raamattua ja noudattaa sen opetuksia, han alkaa edistya hengellisesti. T ama edistyminen nakyy siten, ett ah an tekee el am ass a an muutoksia oppimiensa asioiden perusteella. H an hylk a av a ar at uskonnolliset tavat ja kielteiset taipumuksensa ja kehitt a a Kristuksen mallin mukaista persoonallisuutta (Ef. 4:22 24). Olemme iloisia n ahdess amme, ett a vuosittain sadattuhannet ihmiset edistyv at t all atavoinjahei- 8. Miksi maailma on nykya an vaarallinen paikka kristityille? 9. Mita muutoksia monet ovat tehneet, ennen kuin heidat on voitu kastaa? 6 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

7 d at voidaan kastaa Jehova Jumalalle vihkiytymisens avertauskuvaksi. T am a varmasti ilahduttaa Jehovan syd amen (Sananl. 27:11). Meid an on kuitenkin hyv a pohtia, loppuvatko tarvittavatmuutoksett ah an? 10 Raamatussa mainittu muuttuminen ei tarkoita pelk ast a an hengellista edistymistataik aytoksens a parantamista. Esimerkiksi mainosmaailmassa jotakin tuotetta saatetaan esitella pa- ranneltuna versiona, vaikka se on pohjimmiltaan yhasama tuote. Kenties siihen on lisatty vain yksi uusi osanen ja pakkaus on houkuttelevampi. Er as sanakirja kuitenkin selitt a a Raamatun ilmausta muuttukaa seuraavasti: Room. 12:2 asettaa ulkonaisen muovautumisen t ah an [asiainj arjestelma an] sen vastakohdaksi, etta muuttuu sisaisesti uudistamalla ajatuksensa Pyhan Hengen voiman ansiosta. (Vine s Expository Dictionary.) Kristitylta vaadittava muuttuminen ei siis merkitse vain vahingollisten tapojen, epaterveen puheen ja moraalittoman k ayt oksen lopettamista. My os jotkut sellaiset ihmiset, joilla ei ole tietoa Raamatusta, pyrkiv at pysym a an erossa t allaisista asioista. Mill a tavalla kristittyjen sitten t aytyy muuttua? 11 Paavali kirjoitti: Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla. Mieli liittyy ajattelukykyyn. Raamatussa kaytettyn a 10. Miten Raamatussa mainittu muuttuminen eroaa hengellisestaedistymi- sestataik aytoksens a parantamisesta? 11. Miten muuttuminen Paavalin sanojen mukaan tapahtuisi? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

8 tam a ilmaus sisalt a a henkisen taipumuksen, asenteen ja jar- jenkyvyt. Roomalaiskirjeessa an Paavali oli aiemmin kuvaillut ihmisia, joiden mielentilaa ei hyvaksytty. He olivat tayn- na ep avanhurskautta, jumalattomuutta, ahneutta, pahuutta, kateutta, murhaa, riitaa, petollisuutta ja muuta vahingollista. (Room. 1:28 31.) On helppo ymmart a a, miksi Paavali kehotti niita Jumalan palvelijoita, jotka olivat kasvaneet tal- laisessa ymparist oss a, muuttumaan ja uudistamaan mie- lensa. 12 Valitettavasti ymparill amme maailmassa on paljon sellaisia ihmisia kuin Paavali kuvaili. Heidan mielesta an on vanhanaikaista tai suvaitsematonta pita a kiinni joistakin normeista tai periaatteista. Monet opettajat ja vanhemmat ovat sallivaisia ja kannattavat vapaamielista ajattelutapaa. Heille kaikki on suhteellista eika ehdotonta totuutta ole olemassa. Usein nekin, jotka sanovat olevansa uskonnollisia, ovat mielesta an vapaita toimimaan sen mukaan, mitaheitsepit avat oikeana. He eivat katso olevansa velvollisia tottelemaan Jumalaa ja hanen kaskyj a an. (Ps. 14:1.) T allainen asenne olisi tuhoisa tosi kristityille. Ellemme ole varovaisia, saattaisimme omaksua samanlaisen nakemyksen teokraattisista jarjestelyist a. Voisimme olla haluttomia mukautumaan seurakunnan menettelytapoihin ja jopa valittaa kaikesta, mika ei ole meille mieluista. Tai kenties 12. Millainen ajattelutapa monilla nykya an on, ja miksi tallainen asenne olisi kristityille tuhoisa? 8 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

9 suhtautuisimme kriittisesti raamatullisiin neuvoihin, jotka koskevat virkistaytymist a, internetin kaytt o a ja korkeakoulutuksen hankkimista. 13 Jottemme ena a muovautuisi maailman mukaan, meidan on arvioitava rehellisesti syvimpia asenteitamme ja tunteitamme seka tavoitteitamme ja arvojamme. Ne saattavat olla muilta piilossa. Kenties toisten mielestameill a on kaikki kunnossa. Ainoastaan me itse kuitenkin tiedamme, olemmeko todella antaneet Raamatusta oppimiemme asioiden muuttaa meitaja annammeko tuon prosessin jatkua. (Lue Jaakobin kirjeen 1: ) MITEN MUUTTUMINEN TAPAHTUU? 14 Koska muuttumisen taytyy tapahtua sisimmass amme, tarvitaan jotain sellaista, mika tunkeutuu pinnan alle ja tavoittaa syd amemme. Mik a auttaa t ass a? Tutkiessamme Raamattua saamme tiet a a, millaisia ihmisi ajehovahaluaameid an olevan. Se miten suhtaudumme oppimiimme asioihin, paljastaa syd a- mentilamme. N ain saamme selville, mit a korjauksia meid an on teht av a toimiaksemme Jumalan t aydellisen tahdon mukaisesti (Room. 12:2; Hepr. 4:12). 15 Lue Jesajan 64:8. Profeetta Jesajan maalaama kielikuva 13. Miksi meidan tulisi arvioida rehellisesti itseamme? 14. Mikaauttaameit atekem aan tarvittavat muutokset? 15. Millaisen muutoksen Jehova voi saada aikaan muovaamalla meita? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

10 opettaa t arke an asian. Miten Jehova ik a an kuin savenvalajana muovaa meit a? H an ei tietenk a an muuta meit a fyysisesti eik a tee meist a kasvonpiirteilt amme tai ruumiinrakenteeltamme vieh att av ampi a. Jehova ei valmenna meit a ruumiillisesti vaan hengellisesti. Jos alistumme h anen muovattavakseen, muutumme sisaisesti eli hengellisesti. Juuri sita tarvitsemme voidaksemme taistella maailmallista vaikutusta vastaan. Mita muovaamiseen sisaltyy? 16 Saadakseen aikaan laadukasta keramiikkaa savenvalaja kaytt a a korkeatasoista savea. Hanen on kuitenkin ennen valamista huolehdittava kahdesta ty ovaiheesta. Ensinn akin savesta taytyy pesta pois kaikki sita pilaavat, sopimattomat ainekset. Sitten saveen sekoitetaan oikea ma ar avett aja sit a vaivataan, jotta se muovaamisen j alkeen s ailytt aisi muotonsa. 17 Vett ak aytet a an siis sek a saven puhdistamiseen ett aoikean koostumuksen ja notkeuden saamiseen, jotta siit avoitaisiin ty ost a a k aytt okelpoinen tai jopa taidokas astia. Tajuammeko, miten Jumalan sana voi toimia samalla tavoin elam ass amme? Se auttaa meita vapautumaan ajattelutavasta, joka meilla oli ennen kuin opimme tuntemaan Jumalan, ja muuttumaan sellaisiksi ihmisiksi, jotka ovat kallisarvoisia ha- 16, 17. a) Kuvaile, mita valaja tekee savelle saadakseen aikaan hienoa keramiikkaa. b) Miten Raamattu auttaa meita muuttumaan ihmisiksi, jotka ovat kallisarvoisia Jehovan silmissa? 10 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

11 nen silmiss a an. (Ef. 5:26.) Ajattelehan, miten usein meit aon kehotettu lukemaan Raamattua p aivitt ain ja k aym a an s a ann ollisesti seurakunnan kokouksissa, joissa Jumalan sanaa tarkastellaan! Miksi meita kannustetaan tekema an siten? Koska nain toimimalla alistumme Jehovan muovailtavaksi. (Ps. 1:2; Apt. 17:11; Hepr. 10:24, 25.) 18 Mikali haluamme Jumalan sanan muuttavan meita, ei riita, etta vain luemme ja opiskelemme sitas aann ollisesti. Monet lukevat aika ajoin Raamattua, ja se on tullut heille melko tutuksi. Olet kenties tavannut sellaisia ihmisiakentt apalveluksessa. Jotkut pystyv at jopa esitt am a an raamatunjakeita ulkomuistista. T am a ei kuitenkaan vaikuta juuri lainkaan heid an ajatteluunsa ja el am antapaansa. Mit aheilt a sitten puuttuu? Jotta Jumalan sana vaikuttaisi ihmiseen ja muuttaisi h ant a, h anen t aytyy antaa kaiuttaa [sit a] alas syd ameens a(gal.6: 6, alav.). On siis t arke a ak aytt a aaikaaoppimansamietiskelemiseen.olisihyv a pohtia: Olenko varma, ett a kyseess aeiole vain jokin uskonnollinen opetus muiden joukossa? Olenko nahnyt todisteita siita, ettat ama on varmasti totuus? Sovellanko oppimaani omaan el am a ani vai opetanko sit a vain toisille? Tuntuuko minusta, ett a oppimieni asioiden v alityksell a Ks. esimerkki Vartiotornista s. 9 kpl a) Miksi meidan on tarke a amietiskell a Jumalan sanaa, mikali haluammesenmuuttavanmeit a? b) Mitka kysymykset ovat avuksi? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

12 Jehova puhuu minulle henkil okohtaisesti? T allaisten kysymysten ajatteleminen ja mietiskeleminen syvent a asyd amemme tunteita Jehovaa kohtaan. Rakkautemme h aneen kasvaa. Kun totuus koskettaa syd ant amme, haluamme tehd a my onteisi a muutoksia. (Sananl. 4:23; Luuk. 6:45.) 19 Jumalan sanan sa ann ollinen lukeminen ja mietiskeleminen saa meidat noudattamaan edelleen Paavalin neuvoa, jota olemme todennak oisesti jo jossain ma arin noudattaneet. Han sanoi: Riisukaa pois vanha persoonallisuus tottumuksineen ja pukeutukaa uuteen persoonallisuuteen, jota uudistetaan t asm allisen tiedon avulla. (Kol. 3:9, 10.) Voimme menesty a tiell amme, kun todella ymm arr amme Jumalan sanaa ja se alkaa vaikuttaa meihin. Tuloksena on uusi kristillinen persoonallisuus, joka auttaa meita suojautumaan Saatanan ovelilta vehkeilyilta. 20 Apostoli Pietari muistuttaa: Tottelevaisina lapsina alk a a en a a muovautuko niiden halujen mukaan, joita teill a ennen oli. Meid an pit aisi sen sijaan tulla kaikessa k ayt oksess amme pyhiksi. (1. Piet. 1:14, 15.) Kun pyrimme parhaamme mukaan hylka am a an entiset ajatuksemme ja asenteemme ja annamme muuttaa itseamme, saamme suuria siunauksia. Se kay ilmi seuraavasta kirjoituksesta. 19, 20. Minka raamatullisen neuvon noudattaminen todella hyodytt a a meita? 12 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

13 Tee viisaita ratkaisuja Luota Jehovaan kaikesta sydamest asi alak a nojaudu omaan ymmarrykseesi. (SANANL. 3:5) MIT A VASTAISIT? Mit a tervemielisyys merkitsee ratkaisuja teht aess a? Miten voimme kehitt a akyky atehd a viisaita ratkaisuja? Mik aauttaameit a toimimaan ratkaisujemme mukaisesti? RATKAISUJA toisensa j alkeen! Joka p aiv ameid an on teht av a monia ratkaisuja. Milt a niiden tekeminen sinusta yleens a tuntuu? Jotkut haluavat p a att a a kaikesta itse. He vaativat oikeutta tehd a omat ratkaisunsa ja n ark astyv at pelk ast a ajatuksesta, ett a joku toinen p a att aisi asioista heid an puolestaan. Toisten mielesta on kuitenkin pelottavaa joutua pa att am a an muista asioista kuin arkirutiineista. Jotkut taas etsivat ohjausta opaskirjoista ja neuvonantajilta ja kenties kuluttavat suuria rahasummia saadakseen tarvitsemiaan neuvoja. 2 Monien n akemykset sijoittuvat johonkin edell a kuvailtujen v alimaastoon. Tunnustamme, ett a jotkin asiat ovat toimivaltamme ulkopuolella emmek a mahda niille mit a an. Toisaalta lukuisilla el am analueilla voimme tehd a oman mieltymyksemme mukaisia 1, 2. Pidatk oratkaisujentekemisest a? Mita ajattelet joistakin tekemistasi ratkaisuista? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

14 pa at oksi a (Gal. 6:5). Silti todennak oisesti myonn amme, etta kaikki tekemamme ratkaisut eivat valtt am att a ole hyvia tai viisaita. 3 Me Jehovan palvelijat olemme onnellisia siit a, ett ah an on antanut selkeit a ohjeita monista el am amme t arkeist a asioista. Kun seuraamme n ait a suuntaviivoja, voimme tehd a ratkaisuja, jotka miellytt av at Jehovaa ja hy odytt av at meit a itse amme. Eteemme saattaa kuitenkin tulla kysymyksi a ja tilanteita, joita ei nimenomaan k asitell a Jumalan sanassa. Mik a silloin neuvoksi? Tied amme esimerkiksi, ett a emme saa varastaa (Ef. 4:28). Mutta mika oikeastaan on varastamista? Vaikuttaako asiaan se, mika on anastetun tavaran arvo, teon motiivi tai jokin muu? Mitateh- da silloin, kun kyse on niin sanotusta harmaasta alueesta? Mika meita silloin ohjaa? ILMAISE TERVEMIELISYYTTA 4 Kun kerromme edess amme olevasta t arke ast a ratkaisusta jollekin toiselle kristitylle, h an saattaa kehottaa meit ak aytt am a an hyv a a arvostelukyky a. T am a on tietysti erinomainen neuvo. Raamattu varoittaa toimimasta liian nopeasti: Jokainen h at ailij a kulkee varmasti kohti puutetta. (Sananl. 21:5.) Meid an pit aisi siis perehty a kyseiseen asiaan l apikotaisin sek a harkita sit arauhassa ja j arkev asti. T am a ei kuitenkaan itsess a an takaa sit a, ett a 3. Millaista ohjausta saamme ratkaisujen tekemiseen, mutta mika haaste meillasiltion? 4. Mita tarvitaan hyvaratkaisuntekemiseen? 14 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

15 ratkaisumme heijastavat Raamatussa mainittua tervemielisyytt a. Tervemielisyyteen liittyy paljon muutakin. (Room. 12:3; 1. Piet. 4:7.) 5 Meid an t aytyy my ont a a, ett at aydellinen tervemielisyys ei ole synnynn aist a. Miksi ei? Koska me kaikki olemme syntyneet syntisiksi ja ep at aydellisiksi ja olemme t am an vuoksi niin ruumiiltamme kuin mielelt ammekin kaukana t aydellisest a terveydest a. (Ps. 51:5; Room. 3:23.) Lis aksi moni meist a on aikoinaan ollut niiden joukossa, joiden mielen Saatana oli sokaissut. Emme tienneet mita an Jehovasta ja hanen vanhurskaista mittapuistaan. (2. Kor. 4:4; Tit. 3:3.) Nain ollen vaikka pohtisimme jotakin edessamme olevaa ratkaisua kuinka paljon tahansa, saattaisimme petta a itseamme, jos nojautuisimme ainoastaan siihen, mita itse pidamme hyvan ajaj arkevan a (Sananl. 14:12). 6 Vaikka emme ole t aysin terveit a ruumiiltamme emmek a mielelt amme, taivaallinen Is amme Jehova on joka suhteessa t aydellinen (5. Moos. 32:4). Onneksi voimme h anen avullaan uudistaa mielemme ja kehitt a a tervemielisyytt a. (Lue 2. Timoteuksen kirjeen 1:7.) Kristittyin a haluamme ajatella ja toimia j arkev asti. Meid an t aytyy pit a a ajatuksemme ja tunteemme hallinnassa sek aj aljitell asit a, miten Jehova ajattelee, tuntee ja toimii. 7 Otetaanpa yksi esimerkki. Joillakin siirtolaisilla on tapana 5. Miksi emme ole taysin tervemielisia luonnostamme? 6. Mikaauttaameit akehitt ama an tervemielisyytta? 7, 8. Kerro kokemus siita, miten on mahdollista tehda tervemielinen pa at os paineista ja vaikeuksista huolimatta. 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

16 lahett a a vastasyntyneet lapsensa kotimaahan sukulaisten hoidettavaksi, jotta he itse voisivat jatkaa tyon tekemista ja rahan ansaitsemista. Eras ulkomaille muuttanut nainen synnytti suloisen poikavauvan. Samoihin aikoihin han alkoi tutkia Raamattua ja edistyi hengellisesti. Yst av at ja sukulaiset painostivat tat a naista ja hanen aviomiesta an lahett am a an lapsen heidan kotimaahansa isovanhempien luo. Raamatun tutkimisen ansiosta vaimo kuitenkin ymm arsi, ett a Jumala on antanut vastuun lapsen kasvattamisesta vanhemmille (Ps. 127:3; Ef. 6:4). Pit aisik oh anen noudattaa tapaa, joka on monien mielestaj arkeva? Vai olisiko hanen toimittava oppimiensa Raamatun periaatteiden mukaan huolimatta mahdollisista taloudellisista ongelmistaja ihmisten arvostelusta? Mit asin a olisit tehnyt h anen asemassaan? 8 Ahdistuneena tuo nuori nainen vuodatti sydamens a Jehovalle ja etsi hanen ohjaustaan. Keskusteltuaan tilanteesta tutkistelua johtaneen sisaren sek a muiden seurakunnan yst avien kanssa han vahitellen ymmarsi Jehovan nakemyksen asiasta. Han myos harkitsi niita tunneperaisi a vaurioita, joita erossaolo vanhemmista voi aiheuttaa lapselle tam an kasvuvuosina. Pohdittuaan asiaa Raamatun valossa han tuli siihen tulokseen, etta olisi va arin la- hetta a lapsi pois. Naisen aviomies pani merkille, etta seurakunnan ystav at olivat yhtena joukkona auttamassa heitajaett alapsi oli onnellinen ja terve. Mies otti vastaan raamatuntutkistelun ja alkoi kayd a vaimonsa kanssa kokouksissa. Tam an tavan taustalla on myos isovanhempien halu esitella lastenlapsiaan ystaville ja sukulaisille. 16 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

17 9 T am a on vain yksi tapaus, mutta se havainnollistaa sit a, ett a tervemielisyyden ilmaiseminen edellytt a a joskus toimimista eri tavalla kuin yleisesti pidet a an j arkev an a tai tarkoituksenmukaisena. Epat aydellist a mieltamme ja sydant amme voidaan verrata rannekelloon, joka ei pysy ajassa. Jos luottaisimme tallaiseen kelloon, voisimme joutua melkoisiin ongelmiin. (Jer. 17:9.) Meidan t aytyy s a at a a mielemme ja syd amemme Jumalan luotettavien mittapuiden mukaisiksi. (Lue Jesajan 55:8, 9.) 10 Seuraava Raamatun kehotus onkin aiheellinen: Luota Jehovaan kaikesta sydamest asi alak a nojaudu omaan ymmar- rykseesi. Ota hanet huomioon kaikilla teillasi, niin han itse tekee polkusi suoriksi. (Sananl. 3:5, 6.) Pane merkille, ettasanoja ala nojaudu omaan ymmarrykseesi seuraa kehotus: Ota h anet [Jehova] huomioon. Vain h an on t aydellisen tervemielinen. Niinp a kun meill a on edess amme mik a tahansa ratkaisu, meid an on t arke a a katsoa ensin Raamatusta, mit a Jumala ajattelee asiasta. P a at oksemme tulisi sitten perustua siihen. Nain ilmaisemme tervemielisyytta j aljittelemme Jehovan mielta. VALMENNA HAVAINTOKYKYASI 11 Ei ole helppo oppia tekem a an viisaita ratkaisuja ja toimia niiden mukaisesti. T am a saattaa olla erityisen vaikeaa niille, 9, 10. Mita tervemielisyyden ilmaiseminen merkitsee, ja miten voimme onnistua siina? 11. Miten voi oppia tekema an viisaita ratkaisuja? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

18 jotka ovat uusia totuudessa tai ovat vasta alkaneet edisty a kohti hengellist a kypsyytt a. Raamattu kuvaileekin heit a hengellisiksi lapsiksi. He voivat kuitenkin edisty a. Mietit a anp a, miten pikkulapsi oppii k avelem a an. Onnistumisen avain on siin a, ett ah an ottaa pieni a askelia ja tekee niin toistuvasti. Sama pit a a paikkansa hengellisist a lapsista, kun on kyse viisaiden ratkaisujen tekemisest a. Apostoli Paavali sanoi, ett a kypsien ihmisten havaintokyky on k ayt oss a valmentunut erottamaan sek a oikean ett a va ar an. Ilmaus kayt oss a valmentunut tuo mieleen jatkuvan ja toistuvan ponnistelun, ja juuri sita uusilta vaaditaan. (Lue Heprealaiskirjeen 5:13, 14.) 12 Kuten kirjoituksen alussa mainittiin, joudumme tekem a an p aivitt ain monia ratkaisuja, pieni a ja suuria. Er a an tutkimuksen mukaan teemme yli 40 prosenttia ratkaisuistamme totunnaisten tapojemme mukaan harkitsematta niit a huolellisesti etuk ateen. Esimerkiksi joka aamu sinun t aytyy todenn ak oisesti p a att a a, mit a puet yllesi. T am a voi tuntua pienelt a asialta, ja varsinkin kiireess a teet ratkaisun pohtimatta sit a paljoakaan. On kuitenkin t arke a a ajatella, onko asusi sopiva Jehovan palvelijalle (2. Kor. 6: 3, 4). Kun ostat vaatteita, saatat pohtia tyyli a ja muotia, mutta mit a on sanottava s a adyllisyydest a ja hinnasta? Oikeiden valintojen tekeminen n aiss a asioissa valmentaa havaintokyky a, joka auttaa tekem a an oikeita ratkaisuja suuremmissa asioissa. (Luuk. 16:10; 1. Kor. 10:31.) 12. Miten voimme kehitt a akyky atehd a viisaita ratkaisuja? 18 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

19 KEHIT A HALUA TOIMIA OIKEIN 13 Oikean p a at oksen tekeminen on tietysti hyv a asia, mutta siin a pysyminen ja sen mukaan toimiminen ei ole v altt am att a helppoa. Esimerkiksi jotkut, jotka haluaisivat lopettaa tupakoinnin, epaonnistuvat, koska heilla ei ole riittav a a motivaatiota. Vaatii lujuutta toimia p a at oksen mukaan. Tahdonvoima on verrattavissa lihakseen. Mit a enemm an sit ak aytt a a tai harjoittaa, sit a vahvemmaksi se tulee. Jos lihasta k aytt a a harvoin, se heikkenee tai surkastuu. Mik a sitten auttaa meit a kehitt am a an tai vahvistamaan halua pit a a kiinni siit a, mit a olemme p a att aneet? Jehovan puoleen k a antyminen. (Lue Filippil aiskirjeen 2:13.) 14 Paavali tiesi t am an omasta kokemuksestaan. H an valitti: Kyky tahtoa minussa on, mutta kyky a saada aikaan sit a, mik a on hyv a a, ei ole. H an tiesi, mit ah an halusi tehd a tai mit a olisi pit anyt tehd a, mutta aika ajoin jokin esti h ant a toteuttamasta aikomustaan. H an my onsi: Min a todella tunnen iloa Jumalan laista sen ihmisen mukaan, joka olen sis aisesti, mutta n aen j aseniss ani toisen lain, joka sotii mieleni lakia vastaan ja johtaa minua jaseniss ani olevan synnin lain vankina. Hanen tilanteensa ei kuitenkaan ollut toivoton. Han huudahti: Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidan Herramme, kautta! (Room. 7: 18, ) Toisaalla han kirjoitti: Kaikkeen minulla on voimaa h anen v alityksell a an, joka voimistaa minua. (Fil. 4:13.) 13. Mikaauttaameit a toimimaan pa at ostemme mukaisesti? 14. Mista Paavali sai voimaa toimia oikein? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

20 15 On selva a, etta miellytta aksemme Jumalaa meidan taytyy toimia pa att av aisesti. Muistamme seuraavat sanat, jotka Elia esitti Baalin palvojille ja luopioisraelilaisille Karmelinvuorella: Kuinka kauan te onnutte kahden eri mielipiteen valill a? Jos Jehova on tosi Jumala, seuratkaa hant a, mutta jos Baal, seuratkaa hant a. (1. Kun. 18:21.) Israelilaiset tiesivat, mitaheid an olisi pitanyt tehda, mutta he ontuivat pa att am att omin a. Vuosia aiemmin el anyt Joosua n aytti sit a vastoin erinomaista esimerkki a, kun h an sanoi israelilaisille: Jos nyt teist an aytt a a pahalta palvella Jehovaa, niin valitkaa itsellenne tan a an, keta te palvelette. Mutta mina ja minun huonekuntani palvelemme Jehovaa. (Joos. 24:15.) Mika oli tuloksena hanen pa att av aisyydest a an? Joosua ja hanen kanssaan pysyneet saivat asettua Luvattuun maahan, maitoa ja hunajaa vuotavaan maahan (Joos. 5:6). VIISAAT RATKAISUT TUOVAT SIUNAUKSIA 16 Tarkastellaanpa era an perheen tekema a ratkaisua. Vastakastetulla veljella on vaimo ja kolme pienta lasta. Veljen tyotoveri ehdotti, etta he siirtyisivat toiseen yritykseen, jossa saisi korkeampaa palkkaa ja muitakin etuja. Veljemme pohti asiaa ja rukoili sen johdosta. Han oli alun perin valinnut silloisen tyons a saadakseen viikonloput vapaaksi. Palkka ei ollut erityisen suuri, mutta han pa asi kokouksiin ja kenttapalvelukseen perheensa kanssa. Han tajusi, etta uudessa tyopaikassa hanell a ei ainakaan 15. Miksi kannattaa toimia pa att av aisesti oikeiden asioiden puolesta? 16, 17. Kerro esimerkki siunauksista, joita saa Jumalan tahdon mukaisista ratkaisuista. 20 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

21 v ah a an aikaan olisi t allaista mahdollisuutta. Mit asin a olisit tehnyt? 17 Veli punnitsi, kumpi on t arke amp a a, hengelliset siunaukset vai korkeampi palkka, ja p a atti kielt ayty a uudesta ty opaikasta. Katuiko h an ratkaisuaan my ohemmin? Ei totisesti. Hengelliset siunaukset olivat h anelle ja h anen perheelleen paljon arvokkaampia kuin suuremmat tulot. H an ja h anen vaimonsa olivat riemuissaan, kun heid an 10-vuotias esikoistytt arens a kertoi rakastavansa vanhempiaan, yst avi a seurakunnassa sek a Jehovaa hyvin paljon. Tytt o sanoi, ett ah an haluaa vihki ael am ans a Jehovalle ja menn a kasteelle. Miten suuresti h an hy otyik a an siit a, ett ah anen is ans a oli n aytt anyt hyv a a esimerkki a Jehovan palvonnan panemisesta ensi sijalle el am ass a an! 18 Suurempi Mooses, Jeesus Kristus, on vuosikymmenien ajan johtanut Jehovan tosi palvojia lapi eramaan, Saatanan maailman. Suurempana Joosuana Jeesus on nyt valmiina tuhoamaan vanhan, turmeltuneen jarjestelm an ja johtamaan seuraajansa luvattuun uuteen, vanhurskaaseen maailmaan (2. Piet. 3:13). Nyt ei siksi ole aika palata entisiin ajattelutapoihin, vanhoihin tottumuksiin, arvoihin ja pyrkimyksiin. On aika tajuta entistaselvem- min, mik a on Jumalan tahto meid an suhteemme. (Room. 12:2; 2. Kor. 13:5.) Osoittakoot p aivitt aiset ratkaisusi ja valintasi, ett a olet arvollinen saamaan Jumalan ikuiset siunaukset! (Lue Heprealaiskirjeen 10:38, 39.) 18. Miksi meid an on t arke a atehd a viisaita ratkaisuja p aivitt ain? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

22 Tienraivaus lujittaa suhdettamme Jumalaan On hyv aantaas avelm an soida Jumalallemme. (PS. 147:1) KYSYMYKSI A POHDITTAVAKSI Miten tienraivaus voi lujittaa suhdettasi Jehovaan? Jos olet tienraivaaja, mikaauttaasinua jatkamaan tat a antoisaa palvelusta? Jos et ole tienraivaajana parhaillaan, mitka muutokset auttaisivat sinua liittyma an tienraivaajien riveihin? KUN ajattelemme jotakuta meille rakasta ihmist a ja puhumme h anest a, keskin ainen siteemme lujittuu. Sama pit a apaikkansa my os suhteestamme Jehova Jumalaan. Daavidilla oli tapana lampaita paimentaessaan tarkkailla oisin t ahtitaivasta ja mietiskella sen ainutlaatuista Luojaa. Han kirjoitti: Kun naen taivaasi, sormiesi teot, kuun ja tahdet, jotka olet valmistanut, niin mik a on kuolevainen ihminen, ett asin apid at h anet mielessasi, ja ihmisen poika, ettapid at hanest ahuolen? (Ps.8: 3, 4.) Apostoli Paavali puolestaan pohti sita, miten ihmeelli- 1, 2. a) Miten se, etta ajattelemme jotakuta meille rakasta tai puhumme hanest a, voi vaikuttaa meihin? (Ks. normaalipainoksessa oleva kuva kirjoituksen alussa.) b) Mita kysymyksia tarkastelemme? 22 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea 34567 15. MAALISKUUTA 2013 20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme SIVU 3 LAULUT: 51, 95 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea SIVU 18 LAULUT: 27, 101 Isotekstinen painos 2. OSA

Lisätiedot

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22 34567 1 5. H U H T I KU U TA 201 3 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. KESAKUUTA Miten saada taysi hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 LAULUT: 114, 113 10. 16. KESAKUUTA Kayta Jumalan sanaa itsesi ja toisten

Lisätiedot

3456715. HEINAKUUTA 2014

3456715. HEINAKUUTA 2014 3456715. HEINAKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 1. 7. SYYSKUUTA Jehova tuntee ne, jotka kuuluvat hanelle SIVU 7 LAULUT: 63, 66 8. 14. SYYSKUUTA Jehovan palvelijat luopuvat epavan- hurskaudesta SIVU 12

Lisätiedot

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta Palveluskoulu Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta be-fi MITA VOIT OPPIA menneisyydessa elaneiden Jehovan palvelijoiden ESIMERKISTA? Mooses eparoi aluksi, mutta asettui Jumalan kaytettavaksi

Lisätiedot

!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!

!#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta! !"#2 TOUKOKUU 2013 Suojaudu rikoksilta! !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA www.jw.org/fi NUORET KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! SIVUT 6 9 r NUORET KYSYVAT MITAJOSMINULLAON TERVEYSONGELMIA? (Osa 1) Yeimy

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto

Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto Henkilökohtainen hengellinen kasvu Robert Ezri, Kanada Usko ihmisen kokemuksessa Isabelle Lefebvre, Kanada Elämisen taito Hubert Gallet, Kanada Elän jumalasuhdettani

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I

Uskon henki. Ruhi-instituutti ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I USKON HENKI 1 2 Uskon henki ESIJULKAISUVERSIO, MATERIAALI EDELLEEN TYÖN ALLA VERSIO I Ruhi-instituutti 3 Englanninkielinen alkuteos: Spirit of Faith Copyright 2005 Ruhi Foundation, Colombia. Palabra Publications

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Ellen G.White KODIN ihanteita Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Sisällys Alkusanat 9 IHANNEKOTI Kodin ilmapiiri 13 Kodinhoidon oikea perusta 18 Eeden-mallikoti

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale!

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale! EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 3-2011 Teltta-auton Pyörät pyörivät 16 Rakkaus synnyttää tekoja 28 Telal Kham Aven Romale! 15 Valde Keväänranta 80 vuotta Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4 EV ELÄMÄ

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot