marraskuuta Oletko sina muuttunut? marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja"

Transkriptio

1 SYYSKUUTA marraskuuta Oletko sina muuttunut? SIVU 3 LAULUT: 69, marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja SIVU 13 LAULUT: 27, marraskuuta 1. joulukuuta Tienraivaus lujittaa suhdettamme Jumalaan SIVU 22 LAULUT: 95, 104 Isotekstinen painos 2. OSA

2 34567 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET SEPTEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 18 Semimonthly FINNISH Oletko sin a muuttunut? Tee viisaita ratkaisuja Seka kasvatuksellamme etta elinymparist oll amme on suuri vaikutus nakemyksiimme ja valintoihimme. Miten voimme varmistaa, etta ratkaisumme ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa? Entamik a auttaa meita toimimaan ratkaisujemme mukaisesti? Naiden kirjoitusten avulla voimme suorittaa rehellistaitsetut- kistelua. Tienraivaus lujittaa suhdettamme Jumalaan Pohdimme, miten tienraivaus lujittaa kristityn suhdetta Jehovaan. Jos toimit nyt tienraivaajana, kuinka voit jatkaa tass ateht avass a haasteista huolimatta? Jos haluaisit aloittaa tienraivauksen ja nauttia sen tuomista siunauksista, mitavoittehd a? Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen a on Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vartiotornin (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POST- MASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidatet a an. Printed in Finland, 2013

3 Oletko sin a muuttunut? Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla. (ROOM. 12:2) OSAATKO SELITTA A? Miksi kaikkien kristittyjen pitaisi haluta muuttua? Mita jokaisen kristityn taytyy muuttaa? Miten voimme onnistua muuttumaan? KASVATUKSEMME ja elinymp arist omme vaikuttavat syv asti meihin kaikkiin. Pid amme tietyist a ruokalajeista ja pukeudumme ja k aytt aydymme tietyll a tavalla. Mist a se johtuu? Suurelta osin ymp arill amme olevista ihmisist a ja olosuhteistamme. 2 On kuitenkin olemassa paljon t arke ampi a asioita kuin se, millaistaruokaasy omme tai mit a puemme yllemme. Niihin kuuluu esimerkiksi se, mit apid amme oikeana ja mit av a ar a- n a. T am akin riippuu paljolti kasvatuksestamme, ja monesti nakemykset siita vaihtelevat yksilost atoiseen.lis aksi omatuntomme vaikuttaa valintoihimme. Raamatussa todetaan, etta usein myos kansakuntien ihmiset, joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevat lakiin kuuluvaa (Room. 2:14). Mutta merkitseek ot am asit a, ett a voimme vain noudattaa asuinseutumme 1, 2. Miten kasvatuksemme ja elinymp arist omme vaikuttavat meihin? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

4 yleisia tapoja ja normeja, joiden mukaan meidat on kasvatettu, mikali asiasta ei ole mita an selva a Jumalan lakia? 3 Kristityt eiv at voi menetell an ain, ja siihen on ainakin kaksi t arke a a syyt a. Ensinn akin Raamattu muistuttaa: On tie, joka on miehest a oikea, mutta sen loppuna ovat my ohemmin kuoleman tiet. (Sananl. 16:25.) Ep at aydellisyytemme vuoksi meill a ei ole kyky a ohjata menestyksellisesti askeleitamme t aysin oikeaan suuntaan (Sananl. 28:26; Jer. 10:23). Toiseksi Raamattu osoittaa, etta maailman suuntauksia ja normeja manipuloi ja valvoo itse Saatana, tam an asiainjarjestelm an jumala (2.Kor.4:4;1.Joh.5:19).JossiishaluammesaadaJehovan siunauksen ja hyvaksynn an, meidan taytyy noudattaa Roomalaiskirjeen 12:2:ssa olevaa kehotusta. (Lue.) 4 Meidan kannattaa kiinnitta a tarkkaa huomiota seuraaviin Roomalaiskirjeen 12:2:ta koskeviin tarkeisiin kysymyksiin: 1) Miksi meid an on tarpeen muuttua? 2) Mit a muuttumiseen sis altyy? 3) Miten voimme muuttua? Tarkastelemme nyt n ait a kysymyksi a. MIKSI MUUTTUA? 5 Apostoli Paavali ei osoittanut Roomalaiskirjett a kaikille 3. Mista kahdesta syysta kristityt eivat tyydy vain mukautumaan yleisesti hyvaksyttyihin tapoihin ja normeihin? 4. Mita tarkastelemme tass a kirjoituksessa? 5. Keille Roomalaiskirjeen 12:2:ssa olevilla sanoilla oli erityisesti merkitysta? 4 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

5 Roomassa asuville ihmisille, ei-uskovat mukaan lukien, vaan voidelluille uskonveljilleen (Room. 1:7). H an varoitti muovautumasta t am an asiainj arjestelm an mukaan ja kehotti heit a muuttumaan. Roomassa tuolloin noin vuonna 56 el aneet kristityt ymm arsiv at asiainj arjestelm an tarkoittavan muun muassa roomalaiselle maailmalle ominaisia normeja, tottumuksia, tapoja ja tyyleja. Paavalin sanat alk a aen aa antavat ymmart a a, etta tuo asiainjarjestelm a vaikutti yha joihinkuihin silloin elaneisiin veljiimme ja sisariimme. Millatavoin? 6 Turistit nakev at nykya an Roomassa ja anteit a muun muassa temppeleista, haudoista, patsaista, kilpa-areenoista ja teattereista. Jotkin n aist aovatper aisin ensimm aiselt a vuosisadalta. N am a rauniot luovat valoa muinaisen Rooman yhteiskuntael am a an ja uskontoon. Historia kertoo gladiaattoritaisteluista, kilpa-ajoista sek a monenlaisista, usein s a adytt omist an aytelmist a ja musiikkiesityksist a. Rooma oli my os vauras kaupank aynnin keskus, joten ihmisill a oli runsaasti tilaisuuksia rikastua. (Room. 6:21; 1. Piet. 4:3, 4.) 7 Vaikka roomalaisilla oli lukuisia temppeleit amoninejumalineen, he eiv at yleens akehitt aneet todellista, henkil okohtaista suhdetta jumaliinsa. Uskonto merkitsi heille p a aasiassa syntym a an, avioliittoon ja hautajaisiin liittyvi a muotomenoja, jotkaolivatosaheid an yhteiskuntaj arjestelm a ans a. Voit vain 6, 7. Miksi Roomassa oli Paavalin p aivin a vaikeaa olla kristitty? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

6 kuvitella, millaisia vaikeuksia kaikesta t ast a koitui Rooman kristityille. Monet heist a oli kasvatettu palvomaan v a ari ajumalia, joten heid an oli selv astikin muututtava voidakseen tulla tosi kristityiksi. Tuon muuttumisen piti jatkua kasteen j alkeenkin. 8 Rooman ajan maailman tavoin nykyinen maailma on vaarallinen paikka vihkiytyneille kristityille. Minka vuoksi? Koska maailman henki vaikuttaa kaikkialla. (Lue Efesolaiskirjeen 2:2, 3; 1. Johanneksen kirjeen 2:16.) Maailman halut, ajattelu, arvot ja moraali pyrkivat taukoamatta vaikuttamaan meihin, joten olemme alituisessa vaarassa tulla osaksi maailmaa. Meillaonsiist aysi syy noudattaa henkeytettyakehotus- ta: Alk a a en a a muovautuko t am an asiainj arjestelm an mukaan, vaan muuttukaa. Mit at am ameilt a edellytt a a? MIT AT AYTYY MUUTTAA? 9 Kun joku tutkii Raamattua ja noudattaa sen opetuksia, han alkaa edistya hengellisesti. T ama edistyminen nakyy siten, ett ah an tekee el am ass a an muutoksia oppimiensa asioiden perusteella. H an hylk a av a ar at uskonnolliset tavat ja kielteiset taipumuksensa ja kehitt a a Kristuksen mallin mukaista persoonallisuutta (Ef. 4:22 24). Olemme iloisia n ahdess amme, ett a vuosittain sadattuhannet ihmiset edistyv at t all atavoinjahei- 8. Miksi maailma on nykya an vaarallinen paikka kristityille? 9. Mita muutoksia monet ovat tehneet, ennen kuin heidat on voitu kastaa? 6 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

7 d at voidaan kastaa Jehova Jumalalle vihkiytymisens avertauskuvaksi. T am a varmasti ilahduttaa Jehovan syd amen (Sananl. 27:11). Meid an on kuitenkin hyv a pohtia, loppuvatko tarvittavatmuutoksett ah an? 10 Raamatussa mainittu muuttuminen ei tarkoita pelk ast a an hengellista edistymistataik aytoksens a parantamista. Esimerkiksi mainosmaailmassa jotakin tuotetta saatetaan esitella pa- ranneltuna versiona, vaikka se on pohjimmiltaan yhasama tuote. Kenties siihen on lisatty vain yksi uusi osanen ja pakkaus on houkuttelevampi. Er as sanakirja kuitenkin selitt a a Raamatun ilmausta muuttukaa seuraavasti: Room. 12:2 asettaa ulkonaisen muovautumisen t ah an [asiainj arjestelma an] sen vastakohdaksi, etta muuttuu sisaisesti uudistamalla ajatuksensa Pyhan Hengen voiman ansiosta. (Vine s Expository Dictionary.) Kristitylta vaadittava muuttuminen ei siis merkitse vain vahingollisten tapojen, epaterveen puheen ja moraalittoman k ayt oksen lopettamista. My os jotkut sellaiset ihmiset, joilla ei ole tietoa Raamatusta, pyrkiv at pysym a an erossa t allaisista asioista. Mill a tavalla kristittyjen sitten t aytyy muuttua? 11 Paavali kirjoitti: Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla. Mieli liittyy ajattelukykyyn. Raamatussa kaytettyn a 10. Miten Raamatussa mainittu muuttuminen eroaa hengellisestaedistymi- sestataik aytoksens a parantamisesta? 11. Miten muuttuminen Paavalin sanojen mukaan tapahtuisi? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

8 tam a ilmaus sisalt a a henkisen taipumuksen, asenteen ja jar- jenkyvyt. Roomalaiskirjeessa an Paavali oli aiemmin kuvaillut ihmisia, joiden mielentilaa ei hyvaksytty. He olivat tayn- na ep avanhurskautta, jumalattomuutta, ahneutta, pahuutta, kateutta, murhaa, riitaa, petollisuutta ja muuta vahingollista. (Room. 1:28 31.) On helppo ymmart a a, miksi Paavali kehotti niita Jumalan palvelijoita, jotka olivat kasvaneet tal- laisessa ymparist oss a, muuttumaan ja uudistamaan mie- lensa. 12 Valitettavasti ymparill amme maailmassa on paljon sellaisia ihmisia kuin Paavali kuvaili. Heidan mielesta an on vanhanaikaista tai suvaitsematonta pita a kiinni joistakin normeista tai periaatteista. Monet opettajat ja vanhemmat ovat sallivaisia ja kannattavat vapaamielista ajattelutapaa. Heille kaikki on suhteellista eika ehdotonta totuutta ole olemassa. Usein nekin, jotka sanovat olevansa uskonnollisia, ovat mielesta an vapaita toimimaan sen mukaan, mitaheitsepit avat oikeana. He eivat katso olevansa velvollisia tottelemaan Jumalaa ja hanen kaskyj a an. (Ps. 14:1.) T allainen asenne olisi tuhoisa tosi kristityille. Ellemme ole varovaisia, saattaisimme omaksua samanlaisen nakemyksen teokraattisista jarjestelyist a. Voisimme olla haluttomia mukautumaan seurakunnan menettelytapoihin ja jopa valittaa kaikesta, mika ei ole meille mieluista. Tai kenties 12. Millainen ajattelutapa monilla nykya an on, ja miksi tallainen asenne olisi kristityille tuhoisa? 8 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

9 suhtautuisimme kriittisesti raamatullisiin neuvoihin, jotka koskevat virkistaytymist a, internetin kaytt o a ja korkeakoulutuksen hankkimista. 13 Jottemme ena a muovautuisi maailman mukaan, meidan on arvioitava rehellisesti syvimpia asenteitamme ja tunteitamme seka tavoitteitamme ja arvojamme. Ne saattavat olla muilta piilossa. Kenties toisten mielestameill a on kaikki kunnossa. Ainoastaan me itse kuitenkin tiedamme, olemmeko todella antaneet Raamatusta oppimiemme asioiden muuttaa meitaja annammeko tuon prosessin jatkua. (Lue Jaakobin kirjeen 1: ) MITEN MUUTTUMINEN TAPAHTUU? 14 Koska muuttumisen taytyy tapahtua sisimmass amme, tarvitaan jotain sellaista, mika tunkeutuu pinnan alle ja tavoittaa syd amemme. Mik a auttaa t ass a? Tutkiessamme Raamattua saamme tiet a a, millaisia ihmisi ajehovahaluaameid an olevan. Se miten suhtaudumme oppimiimme asioihin, paljastaa syd a- mentilamme. N ain saamme selville, mit a korjauksia meid an on teht av a toimiaksemme Jumalan t aydellisen tahdon mukaisesti (Room. 12:2; Hepr. 4:12). 15 Lue Jesajan 64:8. Profeetta Jesajan maalaama kielikuva 13. Miksi meidan tulisi arvioida rehellisesti itseamme? 14. Mikaauttaameit atekem aan tarvittavat muutokset? 15. Millaisen muutoksen Jehova voi saada aikaan muovaamalla meita? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

10 opettaa t arke an asian. Miten Jehova ik a an kuin savenvalajana muovaa meit a? H an ei tietenk a an muuta meit a fyysisesti eik a tee meist a kasvonpiirteilt amme tai ruumiinrakenteeltamme vieh att av ampi a. Jehova ei valmenna meit a ruumiillisesti vaan hengellisesti. Jos alistumme h anen muovattavakseen, muutumme sisaisesti eli hengellisesti. Juuri sita tarvitsemme voidaksemme taistella maailmallista vaikutusta vastaan. Mita muovaamiseen sisaltyy? 16 Saadakseen aikaan laadukasta keramiikkaa savenvalaja kaytt a a korkeatasoista savea. Hanen on kuitenkin ennen valamista huolehdittava kahdesta ty ovaiheesta. Ensinn akin savesta taytyy pesta pois kaikki sita pilaavat, sopimattomat ainekset. Sitten saveen sekoitetaan oikea ma ar avett aja sit a vaivataan, jotta se muovaamisen j alkeen s ailytt aisi muotonsa. 17 Vett ak aytet a an siis sek a saven puhdistamiseen ett aoikean koostumuksen ja notkeuden saamiseen, jotta siit avoitaisiin ty ost a a k aytt okelpoinen tai jopa taidokas astia. Tajuammeko, miten Jumalan sana voi toimia samalla tavoin elam ass amme? Se auttaa meita vapautumaan ajattelutavasta, joka meilla oli ennen kuin opimme tuntemaan Jumalan, ja muuttumaan sellaisiksi ihmisiksi, jotka ovat kallisarvoisia ha- 16, 17. a) Kuvaile, mita valaja tekee savelle saadakseen aikaan hienoa keramiikkaa. b) Miten Raamattu auttaa meita muuttumaan ihmisiksi, jotka ovat kallisarvoisia Jehovan silmissa? 10 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

11 nen silmiss a an. (Ef. 5:26.) Ajattelehan, miten usein meit aon kehotettu lukemaan Raamattua p aivitt ain ja k aym a an s a ann ollisesti seurakunnan kokouksissa, joissa Jumalan sanaa tarkastellaan! Miksi meita kannustetaan tekema an siten? Koska nain toimimalla alistumme Jehovan muovailtavaksi. (Ps. 1:2; Apt. 17:11; Hepr. 10:24, 25.) 18 Mikali haluamme Jumalan sanan muuttavan meita, ei riita, etta vain luemme ja opiskelemme sitas aann ollisesti. Monet lukevat aika ajoin Raamattua, ja se on tullut heille melko tutuksi. Olet kenties tavannut sellaisia ihmisiakentt apalveluksessa. Jotkut pystyv at jopa esitt am a an raamatunjakeita ulkomuistista. T am a ei kuitenkaan vaikuta juuri lainkaan heid an ajatteluunsa ja el am antapaansa. Mit aheilt a sitten puuttuu? Jotta Jumalan sana vaikuttaisi ihmiseen ja muuttaisi h ant a, h anen t aytyy antaa kaiuttaa [sit a] alas syd ameens a(gal.6: 6, alav.). On siis t arke a ak aytt a aaikaaoppimansamietiskelemiseen.olisihyv a pohtia: Olenko varma, ett a kyseess aeiole vain jokin uskonnollinen opetus muiden joukossa? Olenko nahnyt todisteita siita, ettat ama on varmasti totuus? Sovellanko oppimaani omaan el am a ani vai opetanko sit a vain toisille? Tuntuuko minusta, ett a oppimieni asioiden v alityksell a Ks. esimerkki Vartiotornista s. 9 kpl a) Miksi meidan on tarke a amietiskell a Jumalan sanaa, mikali haluammesenmuuttavanmeit a? b) Mitka kysymykset ovat avuksi? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

12 Jehova puhuu minulle henkil okohtaisesti? T allaisten kysymysten ajatteleminen ja mietiskeleminen syvent a asyd amemme tunteita Jehovaa kohtaan. Rakkautemme h aneen kasvaa. Kun totuus koskettaa syd ant amme, haluamme tehd a my onteisi a muutoksia. (Sananl. 4:23; Luuk. 6:45.) 19 Jumalan sanan sa ann ollinen lukeminen ja mietiskeleminen saa meidat noudattamaan edelleen Paavalin neuvoa, jota olemme todennak oisesti jo jossain ma arin noudattaneet. Han sanoi: Riisukaa pois vanha persoonallisuus tottumuksineen ja pukeutukaa uuteen persoonallisuuteen, jota uudistetaan t asm allisen tiedon avulla. (Kol. 3:9, 10.) Voimme menesty a tiell amme, kun todella ymm arr amme Jumalan sanaa ja se alkaa vaikuttaa meihin. Tuloksena on uusi kristillinen persoonallisuus, joka auttaa meita suojautumaan Saatanan ovelilta vehkeilyilta. 20 Apostoli Pietari muistuttaa: Tottelevaisina lapsina alk a a en a a muovautuko niiden halujen mukaan, joita teill a ennen oli. Meid an pit aisi sen sijaan tulla kaikessa k ayt oksess amme pyhiksi. (1. Piet. 1:14, 15.) Kun pyrimme parhaamme mukaan hylka am a an entiset ajatuksemme ja asenteemme ja annamme muuttaa itseamme, saamme suuria siunauksia. Se kay ilmi seuraavasta kirjoituksesta. 19, 20. Minka raamatullisen neuvon noudattaminen todella hyodytt a a meita? 12 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

13 Tee viisaita ratkaisuja Luota Jehovaan kaikesta sydamest asi alak a nojaudu omaan ymmarrykseesi. (SANANL. 3:5) MIT A VASTAISIT? Mit a tervemielisyys merkitsee ratkaisuja teht aess a? Miten voimme kehitt a akyky atehd a viisaita ratkaisuja? Mik aauttaameit a toimimaan ratkaisujemme mukaisesti? RATKAISUJA toisensa j alkeen! Joka p aiv ameid an on teht av a monia ratkaisuja. Milt a niiden tekeminen sinusta yleens a tuntuu? Jotkut haluavat p a att a a kaikesta itse. He vaativat oikeutta tehd a omat ratkaisunsa ja n ark astyv at pelk ast a ajatuksesta, ett a joku toinen p a att aisi asioista heid an puolestaan. Toisten mielesta on kuitenkin pelottavaa joutua pa att am a an muista asioista kuin arkirutiineista. Jotkut taas etsivat ohjausta opaskirjoista ja neuvonantajilta ja kenties kuluttavat suuria rahasummia saadakseen tarvitsemiaan neuvoja. 2 Monien n akemykset sijoittuvat johonkin edell a kuvailtujen v alimaastoon. Tunnustamme, ett a jotkin asiat ovat toimivaltamme ulkopuolella emmek a mahda niille mit a an. Toisaalta lukuisilla el am analueilla voimme tehd a oman mieltymyksemme mukaisia 1, 2. Pidatk oratkaisujentekemisest a? Mita ajattelet joistakin tekemistasi ratkaisuista? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

14 pa at oksi a (Gal. 6:5). Silti todennak oisesti myonn amme, etta kaikki tekemamme ratkaisut eivat valtt am att a ole hyvia tai viisaita. 3 Me Jehovan palvelijat olemme onnellisia siit a, ett ah an on antanut selkeit a ohjeita monista el am amme t arkeist a asioista. Kun seuraamme n ait a suuntaviivoja, voimme tehd a ratkaisuja, jotka miellytt av at Jehovaa ja hy odytt av at meit a itse amme. Eteemme saattaa kuitenkin tulla kysymyksi a ja tilanteita, joita ei nimenomaan k asitell a Jumalan sanassa. Mik a silloin neuvoksi? Tied amme esimerkiksi, ett a emme saa varastaa (Ef. 4:28). Mutta mika oikeastaan on varastamista? Vaikuttaako asiaan se, mika on anastetun tavaran arvo, teon motiivi tai jokin muu? Mitateh- da silloin, kun kyse on niin sanotusta harmaasta alueesta? Mika meita silloin ohjaa? ILMAISE TERVEMIELISYYTTA 4 Kun kerromme edess amme olevasta t arke ast a ratkaisusta jollekin toiselle kristitylle, h an saattaa kehottaa meit ak aytt am a an hyv a a arvostelukyky a. T am a on tietysti erinomainen neuvo. Raamattu varoittaa toimimasta liian nopeasti: Jokainen h at ailij a kulkee varmasti kohti puutetta. (Sananl. 21:5.) Meid an pit aisi siis perehty a kyseiseen asiaan l apikotaisin sek a harkita sit arauhassa ja j arkev asti. T am a ei kuitenkaan itsess a an takaa sit a, ett a 3. Millaista ohjausta saamme ratkaisujen tekemiseen, mutta mika haaste meillasiltion? 4. Mita tarvitaan hyvaratkaisuntekemiseen? 14 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

15 ratkaisumme heijastavat Raamatussa mainittua tervemielisyytt a. Tervemielisyyteen liittyy paljon muutakin. (Room. 12:3; 1. Piet. 4:7.) 5 Meid an t aytyy my ont a a, ett at aydellinen tervemielisyys ei ole synnynn aist a. Miksi ei? Koska me kaikki olemme syntyneet syntisiksi ja ep at aydellisiksi ja olemme t am an vuoksi niin ruumiiltamme kuin mielelt ammekin kaukana t aydellisest a terveydest a. (Ps. 51:5; Room. 3:23.) Lis aksi moni meist a on aikoinaan ollut niiden joukossa, joiden mielen Saatana oli sokaissut. Emme tienneet mita an Jehovasta ja hanen vanhurskaista mittapuistaan. (2. Kor. 4:4; Tit. 3:3.) Nain ollen vaikka pohtisimme jotakin edessamme olevaa ratkaisua kuinka paljon tahansa, saattaisimme petta a itseamme, jos nojautuisimme ainoastaan siihen, mita itse pidamme hyvan ajaj arkevan a (Sananl. 14:12). 6 Vaikka emme ole t aysin terveit a ruumiiltamme emmek a mielelt amme, taivaallinen Is amme Jehova on joka suhteessa t aydellinen (5. Moos. 32:4). Onneksi voimme h anen avullaan uudistaa mielemme ja kehitt a a tervemielisyytt a. (Lue 2. Timoteuksen kirjeen 1:7.) Kristittyin a haluamme ajatella ja toimia j arkev asti. Meid an t aytyy pit a a ajatuksemme ja tunteemme hallinnassa sek aj aljitell asit a, miten Jehova ajattelee, tuntee ja toimii. 7 Otetaanpa yksi esimerkki. Joillakin siirtolaisilla on tapana 5. Miksi emme ole taysin tervemielisia luonnostamme? 6. Mikaauttaameit akehitt ama an tervemielisyytta? 7, 8. Kerro kokemus siita, miten on mahdollista tehda tervemielinen pa at os paineista ja vaikeuksista huolimatta. 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

16 lahett a a vastasyntyneet lapsensa kotimaahan sukulaisten hoidettavaksi, jotta he itse voisivat jatkaa tyon tekemista ja rahan ansaitsemista. Eras ulkomaille muuttanut nainen synnytti suloisen poikavauvan. Samoihin aikoihin han alkoi tutkia Raamattua ja edistyi hengellisesti. Yst av at ja sukulaiset painostivat tat a naista ja hanen aviomiesta an lahett am a an lapsen heidan kotimaahansa isovanhempien luo. Raamatun tutkimisen ansiosta vaimo kuitenkin ymm arsi, ett a Jumala on antanut vastuun lapsen kasvattamisesta vanhemmille (Ps. 127:3; Ef. 6:4). Pit aisik oh anen noudattaa tapaa, joka on monien mielestaj arkeva? Vai olisiko hanen toimittava oppimiensa Raamatun periaatteiden mukaan huolimatta mahdollisista taloudellisista ongelmistaja ihmisten arvostelusta? Mit asin a olisit tehnyt h anen asemassaan? 8 Ahdistuneena tuo nuori nainen vuodatti sydamens a Jehovalle ja etsi hanen ohjaustaan. Keskusteltuaan tilanteesta tutkistelua johtaneen sisaren sek a muiden seurakunnan yst avien kanssa han vahitellen ymmarsi Jehovan nakemyksen asiasta. Han myos harkitsi niita tunneperaisi a vaurioita, joita erossaolo vanhemmista voi aiheuttaa lapselle tam an kasvuvuosina. Pohdittuaan asiaa Raamatun valossa han tuli siihen tulokseen, etta olisi va arin la- hetta a lapsi pois. Naisen aviomies pani merkille, etta seurakunnan ystav at olivat yhtena joukkona auttamassa heitajaett alapsi oli onnellinen ja terve. Mies otti vastaan raamatuntutkistelun ja alkoi kayd a vaimonsa kanssa kokouksissa. Tam an tavan taustalla on myos isovanhempien halu esitella lastenlapsiaan ystaville ja sukulaisille. 16 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

17 9 T am a on vain yksi tapaus, mutta se havainnollistaa sit a, ett a tervemielisyyden ilmaiseminen edellytt a a joskus toimimista eri tavalla kuin yleisesti pidet a an j arkev an a tai tarkoituksenmukaisena. Epat aydellist a mieltamme ja sydant amme voidaan verrata rannekelloon, joka ei pysy ajassa. Jos luottaisimme tallaiseen kelloon, voisimme joutua melkoisiin ongelmiin. (Jer. 17:9.) Meidan t aytyy s a at a a mielemme ja syd amemme Jumalan luotettavien mittapuiden mukaisiksi. (Lue Jesajan 55:8, 9.) 10 Seuraava Raamatun kehotus onkin aiheellinen: Luota Jehovaan kaikesta sydamest asi alak a nojaudu omaan ymmar- rykseesi. Ota hanet huomioon kaikilla teillasi, niin han itse tekee polkusi suoriksi. (Sananl. 3:5, 6.) Pane merkille, ettasanoja ala nojaudu omaan ymmarrykseesi seuraa kehotus: Ota h anet [Jehova] huomioon. Vain h an on t aydellisen tervemielinen. Niinp a kun meill a on edess amme mik a tahansa ratkaisu, meid an on t arke a a katsoa ensin Raamatusta, mit a Jumala ajattelee asiasta. P a at oksemme tulisi sitten perustua siihen. Nain ilmaisemme tervemielisyytta j aljittelemme Jehovan mielta. VALMENNA HAVAINTOKYKYASI 11 Ei ole helppo oppia tekem a an viisaita ratkaisuja ja toimia niiden mukaisesti. T am a saattaa olla erityisen vaikeaa niille, 9, 10. Mita tervemielisyyden ilmaiseminen merkitsee, ja miten voimme onnistua siina? 11. Miten voi oppia tekema an viisaita ratkaisuja? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

18 jotka ovat uusia totuudessa tai ovat vasta alkaneet edisty a kohti hengellist a kypsyytt a. Raamattu kuvaileekin heit a hengellisiksi lapsiksi. He voivat kuitenkin edisty a. Mietit a anp a, miten pikkulapsi oppii k avelem a an. Onnistumisen avain on siin a, ett ah an ottaa pieni a askelia ja tekee niin toistuvasti. Sama pit a a paikkansa hengellisist a lapsista, kun on kyse viisaiden ratkaisujen tekemisest a. Apostoli Paavali sanoi, ett a kypsien ihmisten havaintokyky on k ayt oss a valmentunut erottamaan sek a oikean ett a va ar an. Ilmaus kayt oss a valmentunut tuo mieleen jatkuvan ja toistuvan ponnistelun, ja juuri sita uusilta vaaditaan. (Lue Heprealaiskirjeen 5:13, 14.) 12 Kuten kirjoituksen alussa mainittiin, joudumme tekem a an p aivitt ain monia ratkaisuja, pieni a ja suuria. Er a an tutkimuksen mukaan teemme yli 40 prosenttia ratkaisuistamme totunnaisten tapojemme mukaan harkitsematta niit a huolellisesti etuk ateen. Esimerkiksi joka aamu sinun t aytyy todenn ak oisesti p a att a a, mit a puet yllesi. T am a voi tuntua pienelt a asialta, ja varsinkin kiireess a teet ratkaisun pohtimatta sit a paljoakaan. On kuitenkin t arke a a ajatella, onko asusi sopiva Jehovan palvelijalle (2. Kor. 6: 3, 4). Kun ostat vaatteita, saatat pohtia tyyli a ja muotia, mutta mit a on sanottava s a adyllisyydest a ja hinnasta? Oikeiden valintojen tekeminen n aiss a asioissa valmentaa havaintokyky a, joka auttaa tekem a an oikeita ratkaisuja suuremmissa asioissa. (Luuk. 16:10; 1. Kor. 10:31.) 12. Miten voimme kehitt a akyky atehd a viisaita ratkaisuja? 18 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

19 KEHIT A HALUA TOIMIA OIKEIN 13 Oikean p a at oksen tekeminen on tietysti hyv a asia, mutta siin a pysyminen ja sen mukaan toimiminen ei ole v altt am att a helppoa. Esimerkiksi jotkut, jotka haluaisivat lopettaa tupakoinnin, epaonnistuvat, koska heilla ei ole riittav a a motivaatiota. Vaatii lujuutta toimia p a at oksen mukaan. Tahdonvoima on verrattavissa lihakseen. Mit a enemm an sit ak aytt a a tai harjoittaa, sit a vahvemmaksi se tulee. Jos lihasta k aytt a a harvoin, se heikkenee tai surkastuu. Mik a sitten auttaa meit a kehitt am a an tai vahvistamaan halua pit a a kiinni siit a, mit a olemme p a att aneet? Jehovan puoleen k a antyminen. (Lue Filippil aiskirjeen 2:13.) 14 Paavali tiesi t am an omasta kokemuksestaan. H an valitti: Kyky tahtoa minussa on, mutta kyky a saada aikaan sit a, mik a on hyv a a, ei ole. H an tiesi, mit ah an halusi tehd a tai mit a olisi pit anyt tehd a, mutta aika ajoin jokin esti h ant a toteuttamasta aikomustaan. H an my onsi: Min a todella tunnen iloa Jumalan laista sen ihmisen mukaan, joka olen sis aisesti, mutta n aen j aseniss ani toisen lain, joka sotii mieleni lakia vastaan ja johtaa minua jaseniss ani olevan synnin lain vankina. Hanen tilanteensa ei kuitenkaan ollut toivoton. Han huudahti: Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidan Herramme, kautta! (Room. 7: 18, ) Toisaalla han kirjoitti: Kaikkeen minulla on voimaa h anen v alityksell a an, joka voimistaa minua. (Fil. 4:13.) 13. Mikaauttaameit a toimimaan pa at ostemme mukaisesti? 14. Mista Paavali sai voimaa toimia oikein? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

20 15 On selva a, etta miellytta aksemme Jumalaa meidan taytyy toimia pa att av aisesti. Muistamme seuraavat sanat, jotka Elia esitti Baalin palvojille ja luopioisraelilaisille Karmelinvuorella: Kuinka kauan te onnutte kahden eri mielipiteen valill a? Jos Jehova on tosi Jumala, seuratkaa hant a, mutta jos Baal, seuratkaa hant a. (1. Kun. 18:21.) Israelilaiset tiesivat, mitaheid an olisi pitanyt tehda, mutta he ontuivat pa att am att omin a. Vuosia aiemmin el anyt Joosua n aytti sit a vastoin erinomaista esimerkki a, kun h an sanoi israelilaisille: Jos nyt teist an aytt a a pahalta palvella Jehovaa, niin valitkaa itsellenne tan a an, keta te palvelette. Mutta mina ja minun huonekuntani palvelemme Jehovaa. (Joos. 24:15.) Mika oli tuloksena hanen pa att av aisyydest a an? Joosua ja hanen kanssaan pysyneet saivat asettua Luvattuun maahan, maitoa ja hunajaa vuotavaan maahan (Joos. 5:6). VIISAAT RATKAISUT TUOVAT SIUNAUKSIA 16 Tarkastellaanpa era an perheen tekema a ratkaisua. Vastakastetulla veljella on vaimo ja kolme pienta lasta. Veljen tyotoveri ehdotti, etta he siirtyisivat toiseen yritykseen, jossa saisi korkeampaa palkkaa ja muitakin etuja. Veljemme pohti asiaa ja rukoili sen johdosta. Han oli alun perin valinnut silloisen tyons a saadakseen viikonloput vapaaksi. Palkka ei ollut erityisen suuri, mutta han pa asi kokouksiin ja kenttapalvelukseen perheensa kanssa. Han tajusi, etta uudessa tyopaikassa hanell a ei ainakaan 15. Miksi kannattaa toimia pa att av aisesti oikeiden asioiden puolesta? 16, 17. Kerro esimerkki siunauksista, joita saa Jumalan tahdon mukaisista ratkaisuista. 20 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

21 v ah a an aikaan olisi t allaista mahdollisuutta. Mit asin a olisit tehnyt? 17 Veli punnitsi, kumpi on t arke amp a a, hengelliset siunaukset vai korkeampi palkka, ja p a atti kielt ayty a uudesta ty opaikasta. Katuiko h an ratkaisuaan my ohemmin? Ei totisesti. Hengelliset siunaukset olivat h anelle ja h anen perheelleen paljon arvokkaampia kuin suuremmat tulot. H an ja h anen vaimonsa olivat riemuissaan, kun heid an 10-vuotias esikoistytt arens a kertoi rakastavansa vanhempiaan, yst avi a seurakunnassa sek a Jehovaa hyvin paljon. Tytt o sanoi, ett ah an haluaa vihki ael am ans a Jehovalle ja menn a kasteelle. Miten suuresti h an hy otyik a an siit a, ett ah anen is ans a oli n aytt anyt hyv a a esimerkki a Jehovan palvonnan panemisesta ensi sijalle el am ass a an! 18 Suurempi Mooses, Jeesus Kristus, on vuosikymmenien ajan johtanut Jehovan tosi palvojia lapi eramaan, Saatanan maailman. Suurempana Joosuana Jeesus on nyt valmiina tuhoamaan vanhan, turmeltuneen jarjestelm an ja johtamaan seuraajansa luvattuun uuteen, vanhurskaaseen maailmaan (2. Piet. 3:13). Nyt ei siksi ole aika palata entisiin ajattelutapoihin, vanhoihin tottumuksiin, arvoihin ja pyrkimyksiin. On aika tajuta entistaselvem- min, mik a on Jumalan tahto meid an suhteemme. (Room. 12:2; 2. Kor. 13:5.) Osoittakoot p aivitt aiset ratkaisusi ja valintasi, ett a olet arvollinen saamaan Jumalan ikuiset siunaukset! (Lue Heprealaiskirjeen 10:38, 39.) 18. Miksi meid an on t arke a atehd a viisaita ratkaisuja p aivitt ain? 2. OSA VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA

22 Tienraivaus lujittaa suhdettamme Jumalaan On hyv aantaas avelm an soida Jumalallemme. (PS. 147:1) KYSYMYKSI A POHDITTAVAKSI Miten tienraivaus voi lujittaa suhdettasi Jehovaan? Jos olet tienraivaaja, mikaauttaasinua jatkamaan tat a antoisaa palvelusta? Jos et ole tienraivaajana parhaillaan, mitka muutokset auttaisivat sinua liittyma an tienraivaajien riveihin? KUN ajattelemme jotakuta meille rakasta ihmist a ja puhumme h anest a, keskin ainen siteemme lujittuu. Sama pit a apaikkansa my os suhteestamme Jehova Jumalaan. Daavidilla oli tapana lampaita paimentaessaan tarkkailla oisin t ahtitaivasta ja mietiskella sen ainutlaatuista Luojaa. Han kirjoitti: Kun naen taivaasi, sormiesi teot, kuun ja tahdet, jotka olet valmistanut, niin mik a on kuolevainen ihminen, ett asin apid at h anet mielessasi, ja ihmisen poika, ettapid at hanest ahuolen? (Ps.8: 3, 4.) Apostoli Paavali puolestaan pohti sita, miten ihmeelli- 1, 2. a) Miten se, etta ajattelemme jotakuta meille rakasta tai puhumme hanest a, voi vaikuttaa meihin? (Ks. normaalipainoksessa oleva kuva kirjoituksen alussa.) b) Mita kysymyksia tarkastelemme? 22 VARTIOTORNI 15. SYYSKUUTA OSA

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät O h j a u s t a s a n a n m i e t i s k e l y y n Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

12. 18. syyskuuta Kiitollisia Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydesta

12. 18. syyskuuta Kiitollisia Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydesta 34567 HEINAKUU 2016 12. 18. syyskuuta Kiitollisia Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydesta SIVU 3 19. 25. syyskuuta Julista ansaitsemattoman hyvyyden hyva a uutista SIVU 18 Isotekstinen painos 2. OSA 34567

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen UUSI LUOMUS ELÄMÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA Mutta vanhurskasten polku

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot