Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sinkkitehtaalla työhyvinvointia"

Transkriptio

1 Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin

2 Sisällys 3/ Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin johdolla on korvat 18 Ulkomaille lähtöön valmistaudutaan 21 Vihreää valoa kanneoikeudelle 22 Metallien keskellä hyvinvointia 24 Tuhannen tarinan Taivainen 26 Stora Enso toimi vastuullisesti 28 Työaikapankit eivät synny itsestään 30 Kesälomakysymysten vastauksia 38 Ratkaisuja ristiriidoille 43 Unelmaveneelle jännä kesä VAKIOT 3 Pääkirjoitus 4 Bittikattaus 9 Puheenjohtajan palsta 21 Kolumni 32 Oikeutta 34 Tutkittua 36 Opiskelijat 42 Jäsenpiste Järjestötyö palkitsee aktiiveja s. 39 2

3 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaistenjärjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. JULKAISIJA Insinööriliitto IL ry Osoite Ratavartijankatu 2, Helsinki PUHELINVAIHDE PÄÄTOIMITTAJA Jari Rauhamäki TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Ilona Mäenpää TOIMITTAJA Kirsi Tamminen VERKKOTIEDOTTAJA Minna Virolainen TAITTO Aste Helsinki Oy ILMESTYMISPÄIVÄT 2014 / 12.6., 21.8., 25.9., 6.11., TARKASTETTU LEVIKKI kpl ( ) Painos OSOITTEENMUUTOKSET puh PAINOPAIKKA Oy Scanweb Ab VERKKOLEHTI JA NÄKÖISLEHTIARKISTO ILMOITUSHINNAT Sivu /2 sivu /4 sivu TILAUSHINTA 50 /vuosikerta ILMOITUKSET JA TILAUKSET Kirsi Tamminen ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) PÄÄKIRJOITUS Jari Rauhamäki / Päätoimittaja Valoa yössä Metsä Groupin pääsiäisen jälkeen julkistama suunnitelma investoida yli miljardi euroa uuden sellu- ja biotuotetehtaan rakentamiseen on juuri sellainen uutinen, jota vyönkiristyksen, leikkausten ja yt-neuvottelujen Suomi kaipaa. Se osoittaa, että tähän maahan kannattaa edelleen investoida. Suunnitelma valaa uskoa myös suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuuteen ja työpaikkoihin, joita on kymmenessä vuodessa kadonnut alalta noin Toteutuessaan Äänekoskelle rakennettava tehdas on metsäteollisuuden historian suurin yksittäinen investointi Suomeen. Investointisuunnitelman arvoa nostaa se, että metsäteollisuuden edellisestä isosta kotimaan investoinnista alkaa olla aikaa melkein miesmuistin verran; sellaisiksi voitaneen laskea viime vuosituhannen lopulla Raumalle rakennetut sellutehdas ja UPM:n paperikone. Suunniteltu sellutehdas on kaikilla mittareilla mitattuna suuri. Tehdas tulee käyttämään puuta vuodessa noin neljä miljoonaa kuutiota, josta sellua syntyy 1,3 miljoonaa tonnia. Yksikkö on energiaomavarainen ja sellun sivutuotteena syntyy joukko sivutuotteita. Selvää on, että miljoonien puukuutioiden jalostamisessa kuluu paljon kintaita, kumipyöriä ja muuta tilpehööriä; tehtaan on arvioitu tarjoavan työtä noin käsiparille. Toivottavasti tehdas rakennetaan mahdollisimman pitkälle suomalaisvoimin, ettei laitoksesta tule maahan uutta Olkiluoto 3:sta. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2017 aikana. Toteutuessaan investointi parantaa myös kotimaisen mekaanisen metsäteollisuuden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia, kun korkealaatuisen havusellun raaka-aineen lisäksi suomalaiselle sahateollisuudelle tulee metsistä enemmän sahattavaa. Hyvässä lykyssä Metsä Groupin investointipäätös poikii metsäteollisuuteen useita muita, mittasuhteiltaan pienempiä investointeja. Suunnitelma on vasta suunnitelma; yhtiö on ilmoittanut tehdasinvestoinnin toteutumisen riippuvan talouden kehityksestä. Sellumarkkinoiden kysynnän elpyminen ja suunnitelman näyttävä julkistaminen kielivät kuitenkin siitä, että uuden tehtaan nouseminen Keski-Suomeen on kohtuullisen vahvalla pohjalla. Tämä luo uskoa siihen, että uutiset perinteisen suomalaisen teollisuustuotannon kuolemasta ovat vahvasti ennenaikaisia. 3

4 BITTIKATTAUS KOONNUT: Kirsi Tamminen Aurinkoenergia Suomessa Suomen suurimmat yli 15 kw:n tehon omaavat aurinkosähkövoimalat ovat suuruusjärjestyksessä: 1. Astrum-liikekeskus, Salo, teho: 322 kw 2. ABB Oy, Helsinki: 181 kw 3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT: 169,5 kw 4. Vaisala Oyj, Helsinki: 101 kw 5. Kauppakeskus Skanssi, Turku: 70 kw 4900 Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat vuonna 2012 liiketoimintaa lähes tytäryhtiöissä 119 maassa. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä runsaat henkilöä. Heistä vajaa kolmannes työskenteli EU 15-maissa, vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa ja vajaa kuudennes EU 27 -maissa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstöä oli Kiinassa, Ruotsissa, Venäjällä ja Intiassa. Toistasataa työtaistelua viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 121 työtaistelua vuonna Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli noin ja menetettyjä työpäiviä oli noin Sekä osallisia työntekijöitä että menetettyjä työpäiviä oli vuonna 2013 kolmanneksi vähiten 2000-luvulla. Alan työehtosopimus oli harvoin syynä työtaisteluun. Työtaistelun syy oli vajaassa puolessa työtaisteluista työvoiman vähennys tai sen uhka. Muita yleisiä syitä olivat työnjohto ja palkkavaatimus. Viime vuoden työtaisteluista suurin osa, 108 kappaletta, oli lakkoja. Jarrutuksia oli neljä, ylityökieltoja kolme ja muita työtaisteluita kuusi. Työtaisteluista yli puolet käytiin teollisuudessa.. Teollisuuden alatoimialoista eniten työtaisteluja käytiin paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, metallien jalostuksen toimialalla sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialalla. Suurin yksittäinen lakko oli postialan lakko marraskuussa. Työtaisteluun osallistui noin työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi vajaat

5 BITTIKATTAUS Lähetettyjen työntekijöiden asema paranee Euroopan parlamentti hyväksyi lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivin. Sillä varmistetaan, että työnantajat noudattavat lähetettyjen työntekijöiden työehtoja käytännössä. Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on paljon esimerkiksi rakennusalalla. Direktiivi torjuu väärinkäytöksiä määrittelemällä esimerkiksi, millaisissa tilanteissa on kyse aidosta työntekijän lähettämisestä toiseen maahan. Se tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä sähköisellä tiedonvaihdolla, jotta viranomaiset saavat työntekijöiden työehdoista helpommin tietoa. Lisäksi työntekomaan viranomaisten pitää yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tie - dottaa työsuhteen ehdoista ulkomaisille palveluntarjoajille entistä aktiivisemmin. Seuraavaksi EU:n ministerineuvosto vahvistaa säädöksen, jonka jälkeen jäsenmaiden täytyy viedä direktiivin muutokset kansalliseen lainsäädäntöön kahden vuoden kulussa. Mikko Stig/Lehtikuva Tampere vetovoimaisin kaupunki Suomalaisista 30 prosenttia voi kuvitella muuttavansa Tampereelle Taloustutkimuksen selvityksessä. Suomalaiset arvioivat Tampereen myös kokonaismielikuvaltaan parhaaksi asuinpaikaksi. Toiseksi paras kokonaismielikuva kaupungeista oli Helsingillä; Jyväskylä piti kolmannen sijoituksensa. Tampere arvioitiin myös viihtyisimmäksi asuinympäristöksi, kun taas Jyväskylä koettiin parhaaksi kasvuympäristöksi lapsille. Rajuin Thinkstock pudotus jokaisella tutkitulla kaupungilla oli mielikuvissa kunnallisista palveluista. Helsinki, Espoo ja Tampere arvioitiin kunnallisissa palveluissa parhaiksi. Suomalaiset muuttavat edelleen yleisimmin työpaikan perässä. 39 prosentilla suomalaisista työpaikka on ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä nykyistä asuinpaikkakuntaa valitessa. Seuraavaksi tärkeimpiä tekijöitä ovat kaupungin sijainti sekä asuinympäristön viihtyisyys. Amk-tutkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan viime vuonna ammattikorkeakouluissa suoritettiin tutkintoa, 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut viimeiset neljä vuotta tasaisesti. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut kaikkein voimakkaimmin. Viime vuonna niitä suoritettiin Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin , joista nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa Nuorten koulutuksessa ulkomaalaisten suorittamia ammattikorkeakoulututkintoja oli seitsemän prosenttia. Naiset suorittavat yli 60 prosenttia kaikista ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin eniten, 34 prosenttia, tutkintoja, joista oli naisten suorittamia yli 88 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 24 prosenttia. Näistä tutkinnoista neljä viidestä oli miesten suorittamia. Viime vuonna ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika eli mediaani oli neljä vuotta. Pisimmät valmistumisajat nuorten koulutuksessa olivat tekniikan alan opiskelijoilla, viisi vuotta. Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli opiskeluajoissa on mukana myös poissaololukukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osaaikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella. 5

6 BITTIKATTAUS Stressinhallintatalkoot käyntiin ISMON PALSTA Ismo Kokko Neuvottelujohtaja Hyvä työaikapankki joustaa Yksi tämän vuoden tärkeimpiä, jäsenistöä koskettavia, asioita ovat työaikapankit. Työaikapankeilla on myös kansainvälistä ulottuvuutta, sillä ne mahdollistavat entistä paremmin matkatyön huomioonottamisen ja rekisteröinnin. Työaikapankin tarkoituksena ja tehtävänä on sovittaa yhteen yritys- tai työpaikkatasolla käyttöönotettuja työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä. Tarkoituksena on sopia työskentelyyn liittyvien eri osatekijöiden säästämisestä, lainaamisesta sekä vapaana pitämisestä pitkäjänteisellä tavalla. Yksittäiselle ihmiselle tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista sopia eri työaikaan ja matkustamiseen liittyvistä osatekijöistä ja niiden säästämisestä kun yritys käy kovemmilla kierroksilla. Hiljaisempina aikoina on mahdollisuus pitää työaikapankkivapaata sovitulla tavalla, myös pidempiä jaksoja. Työehtosopimuksen kirjauksen mukainen työaikapankki mahdollistaa poikkeamisen joistakin työaikalain rajoista siten, että pitkäaikainen säästäminen on ylipäätään mahdollista. Hyvän työaikapankin ominaispiirteisiin kuuluukin juuri se, että se tarjoaa joustoa molemmille osapuolille. Yritys hyötyy siitä, että korkeakysynnän tai -tuotannon aikana työntekijöillä on mahdollisuus tehdä pidempiä työpäiviä ihan laillisella ja sovitulla tavalla. Vastaavasti pankkisopimuksella palkansaajalle avautuu mahdollisuus säästää eriä niin, että voi tehdä joko nelipäiväistä työviikkoa tai sitten sopia pitkäaikaisesta vapaasta, vaikka muutaman kuukauden ajaksi. Käytännössä luottamusmies neuvottelee ja sopii työaikapankista työpaikalla. Kun asiasta on päästy lopputulokseen, päätös pankkiin liittymisestä jää jokaiselle erikseen. Pankista pääsee myös halutessaan pois. Jos sinä haluat edistää työaikapankin syntyä, kannattaakin ottaa yhteysluottamusmieheen ja tarkistaa, mikä on tilanne työaikapankin suhteen juuri sinun työpaikallasi. Euroopan laajuinen Stressi hallinnassa! -kampanja on käynnistynyt Suomessa. Kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota työn aiheuttaman stressin ehkäisyyn ja hallintaan sekä osoittaa, että psykososiaalisia riskejä on mahdollista hallita aivan samoin kuin muita työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Stressi on toiseksi yleisin työhön liittyvä terveysongelma Euroopassa. On arvioitu, että yli puolet menetetyistä työpäivistä liittyy stressiin ja muihin psykososiaalisiin riskeihin. Lyhytkestoinen stressi ei yleensä ole haitallista, mutta pitkäkestoisena se voi aiheuttaa vakavia psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia. Kampanjan toteuttamista Suomessa koordinoi sosiaalija terveysministeriön työsuojeluosasto. Jokainen voi tukea ja auttaa toista. Yhdessä voimme tehdä parempaa työelämää, sanoo työsuojeluosaston edustaja, johtaja Liisa Hakala. Kampanjaan voivat osallistua kaikki työyhteisöt ja yksityishenkilöt esimerkiksi levittämällä kampanjamateriaalia, järjestämällä tilaisuuksia tai jakamalla omia, hyväksi huomattuja keinoja työstressin ehkäisyyn ja hallintaan. Yritysjohto epäröi tietoturvaa Viimeaikaiset tietovuodot ja niihin liittyvät paljastukset ovat tuoreen kyselyn mukaan vaikuttaneet olennaisesti yritysjohdon suhtautumiseen sähköiseen viestintään. Yritysjohto kokee, että esiin tulleet uhat ovat vain jäävuoren huippu ja pinnan alla tapahtuu paljon enemmän kuin toistaiseksi on noussut esille julkisuudessa. Selvityksen mukaan organisaatiot ovat tiedostaneet uudet tietoturvauhat. 71 prosenttia yritysjohdosta kokee tarpeen tehdä muutoksia oman organisaationsa tietoturvakäytäntöihin. Organisaatioista 43 prosenttia on jo reagoinut tilanteeseen parantanut tietoturvaa. Organisaatioilla on johdon mielestä riittävän kattavat ohjeet esimerkiksi luottamuksellisen tiedon käsittelyyn. Kyselyyn vastanneista päättäjistä valtaosa luottaa oman organisaation tietoturvaohjeistuksiin kattavuuteen. Maineen menetys suurimpana uhkakuvana Kolme neljästä vastaajasta olettaa maineen menetyksen todennäköiseksi tai erittäin todennäköiseksi, jos luottamuksellista tietoa vuotaa heidän organisaatiosta esimerkiksi tietovuodon tai tietomurron seuraamuksena. Vastanneista päättäjistä puolet pitää seurauksista myös taloudellista, asiakkaiden tai kilpailuedun menetystä todennäköisenä. 6

7 BITTIKATTAUS Biofore-konseptiauto menestyi messuilla Geneven kansainvälisillä automessuilla esitelty Biofore Concept Car sai paljon huomiota sekä messuilla että kansainvälisessä mediassa. Biomateriaaleista toteutettu auto on UPM:n ja ammattikorkeakoulu Metropolian yhteishanke. Automme pysäytti kaikki odotukset ylittävän joukon vieraita poikkeamaan osastollemme, projektijohtaja Pekka Hautala kertoo. Auton ovat suunnitelleet ja valmistaneet Metropolian teollisen muotoilun sekä auto- ja konetekniikan opiskelijat. Autoa on rakennettu vuodesta 2010 lähtien; sen rakentamiseen on osallistunut neljän vuoden aikana noin 50 opiskelijaa. Tehtyjä tunteja on kertynyt yli Biofore-konseptiauto havainnollistaa biomateriaalien innovatiivista käyt- point-of-views.ch töä autoteollisuudessa. Valtaosa perinteisesti muovista valmistetuista osista on korvattu UPM:n turvallisilla ja kestävillä biomateriaaleilla, jotka voivat parantaa merkittävästi autonvalmistuksen ympäristösuorituskykyä. Eurovaalit lähestyvät Kaikissa Euroopan unionin 28 jäsenmaassa järjestetään toukokuussa Euroopan parlamentin vaalit. Suomessa vaalipäivä on 25. toukokuuta. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa toimielin, jonka kokoonpano on suoraan kansalaisten valitsema. Tämän vuoden vaaleissa parlamenttiin valitaan yhteensä 751 edustajaa eli meppiä, heistä 13 Suomesta. Meppien tehtävänä on edustaa kaikkia yli 500 miljoonaa EUkansalaista unionin päätöksenteossa. Insinööriliiton huhtikuun uutiskirjeessä kysyttiin, mikä on seuraavan parlamenttikauden tärkein työelämään liittyvä tavoite. Lähes puolet vastaajista nosti tärkeimmäksi tavoitteeksi yhtenäisen irtisanomissuojan koko EU-alueelle. Useat tietävätkin, että Suomessa on monia muita Euroopan maita heikompi irtisanomissuoja. Peräti viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että tärkeimmät työelämää koskevat asiat ratkaistaan kotimaassa. Kuitenkin entistä suurempi lainsäädännöllisistä työelämäkysymyksistä on ratkaistava EU-maiden laajuisesti. Tärkein työelämätavoite seuraavalla vaalikaudella 15 % Ulkomailta Suomeen lähetetyillä työntekijöillä pitää olla sama palkka ja työehdot kuin suomalaisillakin työntekijöillä. 20 % Tärkeimmät työelämää koskevat asiat ratkaistaan kotimaassa. 14 % Työaikadirektiivi eli työajoissa, ylitöiden teettämisessä ja vuosilomissa pitää olla yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt. 45 % Yhtenäinen irtisanomissuoja työntekijöiden turvaksi. Suomessa on monia muita Euroopan maita heikompi irtisanomissuoja. 6 % Koko EU:ta koskeva joukkokanneoikeus. Kanteen avulla voidaan ehkäistä konfliktien syntymistä työpaikoilla. 7

8

9 PERTIN PALSTA Pertti Porokari / Puheenjohtaja Edunvalvonta on rajatonta Suomalainen ay-liike on ollut pitkään mukana kansainvälisessä edunvalvonnassa. Syitä on kaksi. Haluamme auttaa ihmisiä ympäri maailman, jotta heillä olisi ILO:n määrittelemät ihmisoikeudet, säällinen työympäristö ja asialliset työsuhteen ehdot. Haluamme myös harmonisoida työsuhteen ehdot globaalisti estääksemme työn siirtymisen halpatyömaihin, joissa työt teetetään kyseenalaisesti. Onkin valitettavaa, että yksikään globaalisti toimiva suomalaisyritys ei ole ratifioinut ILO:n sopimuksia, joissa muun muassa sitoudutaan olemaan käyttämättä lapsityövoimaa. Lähin halpatyömaa on lahden takaa Virossa. Suomalaisille ovat tuttua ravintolaja hotellialan sekä rakennusalan virolaiset työntekijät. He eivät ole Suomessa töissä siksi, että Suomesta puuttuu näiden alojen erityisosaaminen. Usein syy on raadollisempi; virolaiset työntekijät ovat työnantajille keino kiertää Suomen lakisääteisiä velvoitteita. Suomalainen ay-liike on ollut Virossa Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien auttamassa paikallisia työntekijöitä järjestäytymisessä. Ruotsin ay-liike on tehnyt vastaavaa työtä Latviassa ja saksalaiset Liettuassa. Työ on haasteellista; Baltiassa ihmisten on vaikea luottaa liittoihin, sillä historian valossa he rinnastavat ne Neuvostoliittoon. Järjestäytyminen on edelleen vajaan 10 prosentin luokkaa ja tilanne työmarkkinoilla sen mukainen. Järjestäytyminen korreloi suoraan työoloja kaikkialla maailmassa. Kun Kiinan talousmarkkinat vapautuivat, työntekijöiden järjestäytyminen oli hyvin hajanaista. Tyypillistä oli, että työnantajat liittivät työntekijät niin sanottuihin keltaisiin liittoihin työntekijöiden itsensä sitä tietämättä. Käytännössä tämä tarkoitti, että yritys maksoi työntekijöistään suojelurahaa keltaiselle liitolle, joka piti huolen, että työntekijät eivät pääse järjestäytymään oikeisiin ay-liittoihin. Tällaista toimintaa suomalaisyrityksetkin harrastavat muun muassa Meksikossa. Kansainvälinen ay-liike on ollut aktiivinen Kiinassa ja saanut paljon asioita eteenpäin. Aktiivisuuden myötä järjestäytyminen on kasvanut. Samalla työntekijöiden palkat ovat parantuneet ja muut oikeudet kohentuneet. Yritykset puolestaan jatkavat tämän ajan siirtomaaherruutta siirtymällä Kiinasta vielä alikehittyneimpiin maihin, kuten Vietnamiin, Intiaan ja Afrikan maihin. Työ ei siis karkaa Suomesta huonon osaamisen takia tai siksi, että kasvavat markkinat ovat alikehittyneissä maissa. Liittomme jäsenten etu on, että teemme mahdollisimman tehokasta kansainvälistä ay-toimintaa. 9

10 Sukellustietokoneita, kompasseja ja urheilukelloja intohimolla TEKSTI Kirsi Tamminen KUVAT Annika Rauhala Yhä useamman liikkuvan ihmisen ranteessa on urheilukello tai sykemittari. Suomalaisilla lenkkipoluilla kuntoilevan laitteen merkkinä on monesti Suunto. 10

11 Marko Sutinen (vas.) ja Ossi Lehtinen arvostavat työpaikkansa koulutusmahdollisuuksia. 11

12 Satunnaistenkin työmatkojen loppuminen helpotti Marko Sutisen arkea. Suunnon Vantaan-tehdas Tammistossa tuottaa 70 prosenttia yhtiön tuotteista. Suomessa tehdään esimerkiksi kaikki sukellustietokoneet ja -instrumentit sekä Suunto Ambit -urheilukellot. Halvempia tuotteita ja osia valmistetaan myös muun muassa Kiinassa. Yritys on ollut sukellustietokoneiden markkinajohtaja maailmassa jo kolmisenkymmentä vuotta, nykyisin 40 prosentin markkinaosuudella. Vuonna 1936 perustettu yritys työllistää tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 400 työntekijää, joista kolmensadan työpaikka on Vantaalla. Heidän joukossaan on myös insinöörejä. JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ Tuotekehitysinsinööri Marko Sutinen on työskennellyt Suunnolla lähes 10 vuotta. Tietotekniikan insinööriopintojen jälkeen hän oli töissä kahdeksan vuotta testaussuunnitelmien parissa. Samantyyppisissä tehtävissä hän aloitti Suunnollakin. Runsas kolme vuotta sitten Sutinen vaihtoi tehtäviä. Nykyinen työ sisältää sulautetun ohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tuotteen testilaitteen rajapinnan suunnittelun ja toteutuksen siten, että tuotteen sulautettu testiohjelma integroituu mahdollisimman helposti testijärjestelmään. Työ koostuu ohjelmistojen kehittämisestä yhteistyössä ESW-teamin kanssa, tuotannon testaustapojen kehittämisestä ohjelmistojen osalta ja varsinaisten ESW-ohjelmien kehittämisestä. PROJEKTEJA LIMITTÄIN Suunnolla pyritään yhdenmukaistamaan testattavia asioita ja testaustapoja myös eri tuoteperheiden välillä, jotta voidaan jo aiemmin kehitettyjä hyväksi havaittuja menetelmiä käyttää uudelleen. Näin säästetään tuotekehitysaikaa ja voidaan varmistaa käytettyjen menetelmien jatkuva kehitystyö. Pyörää ei kannata keksiä montaa kertaa uudelleen, mutta sitä kannatta kehittää entistä pyöreämmäksi, Sutinen huomauttaa. Projektit saattavat kasaantua, sillä muutokset tehdään kaikkiin suunnilleen samanaikaisesti. Teen mielelläni yksitellen projekteja, alusta loppuun yhtenä kokonaisuutena. Aina se ei ole mahdollista, Sutinen sanoo. Hänen työmäärä kasvoi niin isoksi, että mukaan tuli kollega jakamaan työkuormaa. Yhdessä työskentely hyödyttää myös siten, että toiselta saa kriittisiä kommentteja ja mielipiteitä, jotka vievät kehittämistä eteenpäin. Sutinen arvostaa sitä, että hänellä on vastuu tekemisistään, mutta häneen osaamiseensa luotetaan. Hänen tiimissään on vajaa parikymmentä kollegaa, konkareita kaikki. Olen itseäni paremmassa seurassa ja opin joka päivä uutta, Sutinen naurahtaa. Nykyiseen työryhmäänsä hän tuo vanhan kokemuksensa, jonka anti on muille vierasta aluetta. AIKAA MYÖS PERHEELLE Sutisella yksi syy tehtävien vaihtoon oli perhe. Pitkät työpäivät ja matkustaminen hankaloittivat kolmen alle kouluikäisen lapsen isän ja perheen elämää. Nykyisissä tehtävissä matkapäiviä ei ole lainkaan ja työaika on säännöllistä, mikä helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista. Marko Sutisen mukaan Suunnolla kannustetaan vapaa-ajan viettoon; työllä pitää olla vastapaino. 12

13 Sen lisäksi, että Sutinen on oppinut kollegoiltaan, hän on käynyt yksittäisillä kursseilla ja seminaareissa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden työtä tukevaan ja tarpeelliseen koulutukseen. TYÖNTEKIJÄN TOIVEISIIN VASTATAAN Tuotekehitysinsinööri Ossi Lehtinenkin arvostaa työnantajan tarjoamaa koulutusmahdollisuutta. Hän on ollut Suunnolla 1, 5 vuotta, ja siitä ajasta erilaisessa täydennyskoulutuksessa noin kuusi viikkoa. Suunnilleen puolet siitä on ollut tilastollisen matematiikan analyysin opiskelua, mitä voi hyödyntää suoraan työssä. Mekaniikkatiimissä työskentelevän Lehtisen tehtäviin kuuluu 3D-mallinnusta, mekaniikkatestausta, yhteistyötä alihankkijoiden kanssa sekä sisäistä projektin hallintaa. Matkapäiviä on sopivasti, parikymmentä vuodessa. Saman kaavan mukaan toistuvat matkat suuntautuvat alihankkijoiden luokse kotimaahan, EU-maihin sekä Kiinaan. Mekaniikkasuunnittelija tutustuu tuotantoprosessiin ja osallistuu prosessikehitykseen, mitä alihankkijat toivovatkin. Hän antaa heille Työssä voi laajentaa osaamistaan. palautetta ja parannusehdotuksia, Lehtinen kuvailee. UUSI URAPOLKU KIEHTOI Lehtinen työskenteli valmistumisensa jälkeen yli kuusi vuotta Nokialla Salossa. Kaksi syytä sai hänet vaihtamaan työpaikkaa: Espoossa asuva tyttöystävä ja toive saada uusia haasteita työelämässä. Koska uuden työn haku ei tapahtunut pakkotilanteessa, työnhaussa rima oli korkealla. Urheilu ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntä, joten Suunto oli tietoinen valinta. Lehtisen mukaan työpaikalla on aistittavissa työntekijöiden halu valmistaa talon tuotteita; ne kiinnostavat henkilöstöä, mikä ei ole itsestään selvyys joka paikassa. Osa porukasta tekee töitä intohimon palolla. Asialla on kääntöpuolensa, sillä kaikilla on paljon erilaisia mielipiteitä, Lehtinen hymähtää. RATKAISUJA AVOIMIIN KYSYMYKSIIN Lehtinen sai mitä haki. Nykyinen tehtäväkuva on monipuolinen ja se on lähellä itse tekemistä. Työssä voi pohtia asioita, joihin ei ole aiemmin ollut ratkaisuja. Uuden kehittäminen kantaa pitkään. Työympäristön vaihdoksen bonuksena tulivat mukavat työkaverit. Välillä vastaan tulee epärealistisia haasteita, joko fysiikan lakien tai aikataulujen vastaisia. Silloin mekaniikkasuunnittelijan pitää osoittaa tutkimuksilla, ettei niin voi tehdä, vaikka se oli itselle selvää alun pitäenkin. Luonteva opiskeluala muihin vaihtoehtoihin verrattuna on tuonut Lehtiselle mielekkään työn ja työympäristön. Ossi Lehtistä kiinnostaa oman talon tuotteet. 13

14 Työntekijöiden kuuleminen on iso haaste yritysneuvostoille, Pasi Lähde tuumii. Luottamusta tarvitaan TEKSTI: Ilona Mäenpää KUVAT: Ilona Mäenpää ja Johannes Tervo Wärtsilän EWC Forumin työvaliokunnassa istuvan Pasi Lähteen mielestä luottamuksellinen suhde työntekijöiden edustajien ja johdon välillä on yritysneuvoston toiminnan peruskysymys. Sen synnyttäminen on suuri haaste. Yhteistyövastuuhenkilö Pasi Lähde on tullut Wärtsilän yritysneuvoston jäseneksi ensimmäisen kerran vuonna Nyt on menossa kolmas kolmivuotiskausi yritysneuvostossa ja ensimmäinen kausi työvaliokunnassa, jossa ovat edustajat suurimmista jäsenmaista. Yritysneuvostossa mukana olo avartaa näkemystä yrityksen toiminnasta kokonaisuutena ja luo mahdollisuuden laajentaa omaa verkostoa talon sisällä, Lähde sanoo. Vuosittainen keskustelumahdollisuus yrityksen johdon kanssa Eurooppafoorumissa on toimiva ja myönteinen asia Wärtsilässä. Euroopan tason yhteistyötoimintaa määrittelevää voimassa olevaa direktiiviä työstettiin pitkään ja se on hyvin kattava dokumentti. Työnantajan mielestä siinä tosin on luvattu liian paljon ja haasteeksi on, miten lupaukset hoituvat käytännössä. TIETO ON USEIN MYÖHÄSSÄ Yritysneuvostolle tiedottaminen ja kuuleminen tuntuvat olevan isoja haasteita toteuttaa direktiivin hengen mukaisesti, Lähde huomauttaa. Usein yritysneuvosto kuulee tärkeistä, useampaa maata koskevista suunnitelmista vain vähän ennen kuin yritys julkaisee pörssitiedotteen tulevista muutoksista. Näin ollen tiedottaminen ja kuuleminen eivät toteudu direktiivin mukaisesti. Kun globaaleilla markkinoilla taloustilanteet ja markkinat muuttuvat, myös kansainvälisen yrityksen sisällä tehtävät muutokset koskevat toimintoja useissa maissa. Tällöin direktiivin mukaisesti yrityksen pitää varata aikaa yritysneuvoston tiedottamiseen ja kuulemiseen. Työnantajan mielestä herkät asiat, kuten aikanaan pörssitiedotettavat asiat, kulkevat helposti liian laajalle. Tämän takia se vetoaa pörssilakiin kieltäytyessään kertomasta yrityksen tulevista aikeista hyvissä ajoin yritysneuvostolle. Yhteistoiminta-asiamiehen mukaan yksinomaan se, että tiedottamisessa, kuulemisessa, neuvottelumenettelyssä tai osallistumisessa ilmaistaan sisäpiirintietoa, ei kuitenkaan oikeuta yritystä jättämään noudattamatta yhteistoimintaa ja osallistumista koskevaa lainsäädäntöä. Euroopan laajuisesta yritysneuvostotoiminnasta on säädetty direktiivillä. Pääasiassa se velvoittaa työnantajaa tiedottamaan ja kuulemaan työntekijöitä yritystä koskevista ylikansallisista asioista, kuten yrityksen taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista sitä varten perustetussa neuvotteluryhmässä. 14

15 Nokiassa turbulenssia Nokian EuroForumilla eli yritysneuvostolla on kesällä edessä uudet valinnat. Nokian viime vuonna tekemien yrityskauppojen ansiosta suurin osa nokialaisista siirtyy Microsoftin palvelukseen. Nokian EuroForumin puheenjohtaja, insinööri Mikko T. Niemi Tampereelta arvioi, että vanhat EWC-sopimukset säilyvät pohjana, kun henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Microsoftin palvelukseen. Niemen mielestä konsernitason yritysneuvoston toiminnasta on henkilöstölle muun muassa se etu, että verkostoituminen eri maiden edustajien kanssa luo ymmärtämystä asioiden käsittelytapoihin. Kokemuksia voidaan vaihtaa niin hyvistä kuin huonoistakin käytännöistä. Yritysneuvostossa saatua luottamuksellista tietoa ehtii pureksia hetken ennen kuin se on julkista. Kun asiat julkaistaan, päätösten taustoja voi valottaa muulle henkilökunnalle, hän sanoo. Ainaista kehitettävää ja parannettavaa on Niemen mukaan kuulemisessa. Siinä yritysneuvosto on oivallinen väline työnantajalle kerätä ajatuksia ja tuntemuksia siitä, mitä suunnitellut muutokset herättävät. Samalla voi kuulla kentän ääntä. Lisäksi mahdollista on tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua ja varautua mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin, jotta ne sujuvat mahdollisimman kivuttomasti. Kuuleminen ei aina toteudu. Mikko T. Niemen mielestä varautuminen muutoksiin on helpompaa, kun tietää taustat. KÄYTÄNNÖT VAIHTELEVAT Erot yritysneuvostojen kokoonpanoissa vaihtelevat maittain. Useissa maissa, kuten Suomessa, ammattiliitoilla on kattava edustus niissä. On myös maita, joissa EWC-edustajat eivät ole missään tekemisissä ammattiliittojen kanssa, eivätkä ole edes niiden jäseniä. Tämä aiheuttaa usein ongelmia käytännön työssä. Monissa tapauksissa yritysneuvostot ovat pystyneet vaikuttamaan yrityksen suunnitelmiin tehtaan lopettamisesta ja työntekijöiden irtisanomisista. Myös yritykset ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa tietoihin, joita heillä ei ehkä muutoin olisi ollut käytössään. Yritysneuvostojen tärkein tehtävä on tiedottaminen yrityksen tilasta ja suunnitelmista työntekijöille, jotta he voivat riittävästi perehtyä niihin, valmistautua kuulemismenettelyyn ja esittää oman arvionsa tilanteesta. Eurooppalainen työnantajapuoli ei katsonut alun perin tarpeelliseksi uudistaa direktiiviä vuonna Sen mielestä lisäsääntely jäykistää päätöksentekoa ja heikentää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Olennaista työnantajapuolelle on, että järjestelmässä säilytetään sopimisen vapaus ja että EWC ei rajoita rakenteellisia muutoksia, joita välttämättä tapahtuu. Yritysneuvostodirektiivin henki ei toteudu Suomessa Kolme vuotta sitten Suomessa voimaansaatettu, uudistettu eurooppalaisia yritysneuvostoja koskeva EWC-direktiivi korostaa etenkin työntekijöiden tiedottamista ja kuulemista. Niiden on tapahduttava oikeaaikaisesti ja oikealla tavalla. Työntekijöiden edustajille on annettava ne tiedot, joita he valistuneen mielipiteen antamiseksi tarvitsevat. Oikea tapa tarkoittaa, että materiaali on ymmärrettävässä muodossa ja ettei edustajia hukuteta sellaiseen tietoon, jota he eivät todellisuudessa tarvitse. Oikeaaikaisuus tarkoittaa, että tiedot annetaan siinä vaiheessa, kun lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, jotta siihen on mahdollista myös vaikuttaa. Lisäksi edustajilla on oltava mahdollisuus käydä asiaa keskenään läpi sekä kuulla esimerkiksi jotakin edustettavaansa tai erityistä asiantuntijaa. Lain mukaan työntekijöiden edustajilla on oikeus tiedottaa asiasta edustamiaan henkilöitä salassapitovelvollisuuden estämättä. HENKILÖSTÖN EDUSTAJIA EI KUUNNELLA Suomessa tämä toteutuu kuitenkin vain harvassa yrityksessä. Työntekijöiden edustajia saatetaan kyllä tiedottaa, mutta kuulemista ei yleensäkään tapahdu. Kuuleminen saattaa tapahtuu aivan liian myöhään, esimerkiksi juuri ennen pörssitiedotteen antamista, jolloin päätös on yrityksen sisällä jo tietysti lopullinen. Tällöin kuulemista ei voida lain tarkoittamalla tavalla enää toteuttaa. Ongelmana on etenkin yrityksen huono luottamus edustajia kohtaan. Se tuntuu erikoiselta, sillä minkä takia työntekijät tahtoisivat tieten tahtoen vahingoittaa omaa työnantajaansa. Muualla Euroopassa kuuleminen toimii paljon tehokkaammin. Monissa uudelleenjärjestelytilanteissa yritykset ovat myöhemmin kertoneet saaneensa elintärkeää informaatiota nimenomaan yritysneuvostolta, ja nimenomaan ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Toivon mukaan pääsemme joskus myös Suomessa tähän. TEKSTI: Maria Jauhiainen, työsuhdelakimies 15

Jätealalla riittää töitä

Jätealalla riittää töitä Jätealalla riittää töitä 22015 Palkankorotusmallit puntariin Eduskuntavaalit lähestyvät Lääketehtailijana Afrikassa 22 14 43 Sisällys 2/2015 10 Kerrostalo syntyy uudelleen 14 Työehtosopimus vaihtui 16

Lisätiedot

Varon upea paluu palkittiin

Varon upea paluu palkittiin 5/2012 Varon upea paluu palkittiin sisältö 10 14 Onnenpekka Valkeakosken Insinööriopiskelijoiden aktiivien mielestä yhdistystoiminnan parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen, hauskanpito saman

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2013 Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 Selätti potkut Käsky liittyä puhumalla sivu 18 toveriliittoon sivu 24 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot