ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008"

Transkriptio

1 ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008 Demola polkaisee vauhtia yritysten ideoihin Klub Tampere virittää kulttuurivientiä Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Luova Tampere 1

2 Demola Annikaisa Knuutila lasse paananen kehityspäällikkö luova tampere -ohjelma Kasvua hakemassa Luovien toimialojen taloudellinen merkitys Suomen kansantaloudessa on kasvanut. Tämä korostuu erityisesti nyt, kun rahoituskriisin seurauksena monilla perinteisillä toimialoilla olemme menossa kohti laskusuhdannetta. Tampereen seudulla luovien toimialojen yritykset työllistävät jo nyt lähes henkilöä yli 1900 yrityksessä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää jo miljardin euron rajan. PriceWaterhouseCoopers on ennustanut alan kasvuksi noin 10 prosenttia vuodessa eli huomattavasti muiden toimialojen keskiarvoa nopeammin. Lisäksi täytyy muistaa, että suorien talousvaikutusten lisäksi luovan talouden luomat tapahtumat, keskukset ja teemaympäristöt heijastuvat myös asuin- ja elinympäristöjen laatuun sekä alueen vetovoimaan. Oletteko ajatelleet sitä, että Tampereen seudulla eri tapahtumissa käy lähes kaksi miljoonaa kävijää vuodessa? Luovien toimialojen haaste ja samalla mahdollisuus on yrityskentän hajanaisuus, yritysten keskimäärin pieni koko sekä matala tuottavuus. Miljoonan euron liikevaihtoon tarvitaan luovilla toimialoilla lähes kuusi henkilötyövuotta, kun muilla toimialoilla riittää noin neljän henkilötyövuoden panos. Tämä tarkoittaa noin kolmanneksen matalampaa tuottavuutta, mutta kääntäen työllisyysvaikutukset ovat myös kolmanneksen suurempia! Jatkossa kuitenkin tavoitteena tulee olla kasvuyritysten tunnistaminen ja sellaisten rakenteiden luominen, joilla kasvuyrittäjyyttä pystytään vahvistamaan. Tällä hetkellä Suomen viennin arvo luovilla toimialoilla on vain alle puolet tuonnista. Olkoon nettovienti tulevaisuuden tavoitteena. Meillä on esimerkkejä siitä, että panostamalla vientiin saadaan myös tuloksia. Esimerkiksi Suomen musiikkivienti on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 40 prosenttia vuodessa. Luova Tampere -ohjelma luovien toimialojen alueellisen kehityksen veturina sekä voimavarojen kokoajana ja kohdentajana on osoittanut toimivuutensa. Eri toimialojen kärkihankkeet etenevät, Luovien alojen keskus on hahmollaan, LUKE-ohjelma on täydessä vauhdissa ja muun muassa 58 uutta luovan alan yritystä on syntynyt ohjelman projektien kautta. Erityisen ylpeä olen Musiikkiteatteri Palatsista. Lairikon perheen rohkeus olkoon esimerkkinä kaikille uutta yritystoimintaa suunnitteleville ajattelemalla isosti ja ennakkoluulottomasti haaveet voivat toteutua! Käykää tutustumassa. Päivi Eskelinen Yritysten ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi ja työtilaksi perustetaan Demola-keskus Finlaysonille TR1:een lastenkeskus Rullalta vapautuviin tiloihin. Joulukuussa avattava Demola sisustetaan luovia työtapoja tukevaksi, Pia Berg lupaa. Luovien alojen keskukselle etsitä Luovien alojen keskuksen syntyminen Suomen Trikoon entiseen sukkatehtaaseen Onkiniemeen on varmistumassa. Kaupunginhallitus valtuutti syyskuun alussa Tilakeskuksen ja elinkeinokeskuksen käymään jatkoneuvotteluja keskuksen toteuttajakumppanin löytämiseksi. Pormestarin alkuvuodesta asettama työryhmä kannattaa raportissaan luovien alojen keskuksen rakentamista, jos hankkeelle löydetään taloudelliset ja muut riskit kantava toteuttaja. Se ottaisi vastuun kaikista kiinteistön vaatimista korjaus- ja muista inves- 2 Luova Tampere

3 polkaisee vauhtia YRITYSTEN IDEOIHIN Tampereella tänä syksynä perustettu Demola virittää uudenlaista yhteistyötä yritysten ja paikallisten korkeakoulujen välille. Yritykset tuovat ideoitaan Demolaan eri alojen opiskelijoiden kehitettäväksi. Opiskelijat saavat puolestaan yrityskontakteja ja tottuvat monitieteiseen yhteistyöhön. Parhaissa tapauksissa ideoista kasvaa uutta liiketoimintaa. än toteuttajaa toinneista, alivuokrauksesta, toiminnan konseptoinnista ja markkinoinnista. Alustavasti arvioituna kiinteistön peruskorjaus maksaa noin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupunki tekisi toteuttajan kanssa pitkän vuokrasopimuksen ja antaisi sille osto-option kiinteistöön. Noin neliömetrin suuruisen tontin omistuksesta kaupunki ei luovu. Sukkatehtaan neliömetrin kiinteistö on nykyisin osittain pienyritysten vuokraama. Keskukseen on kaavailtu tiloja luovan alan toimijoille, muun muassa harjoitustilaa ja studioita bändeille sekä toimistotilaa. Demolan perustajat ovat Nokia Oyj, Teknologiakeskus Hermia Oy ja Luova Tampere -ohjelma. Suurin rahoittaja on TE-keskus. Kaksivuotisena EU-hankkeena aloittavasta Demolasta on tarkoitus tehdä pysyvää toimintaa. Aloitteen Demolan perustamisesta sinkosi Nokian research fellow Jukka P. Saarinen, joka oli perustamassa myös runsas vuosi sitten toimintansa aloittanutta Nokia Innovation Research Centeriä. Siinä tutkimusyhteistyötä tekevät Nokia ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY. Demolassa TTY:n lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Vastaanotto on ollut korkeakouluissa innostunutta. On ihmetelty, miksi emme ole tehneet tätä Tampereella jo aikaisemmin, kertoo Pia Berg Hermiasta. Demolan projektipäällikkönä aloittanut Berg työskenteli aikaisemmin it-projektipäällikkönä Aker Yardsilla Turussa. Luovasti ja monitieteisesti Demolan toiminta-ajatus on yksinkertainen: Yritykset antavat Demola-projekteihin kehitettäväksi ja testattavaksi ideoitaan, joita ne eivät itse ehdi viemään eteenpäin henkilöresurssien tai ajan puutteen takia. Opiskelija puolestaan suorittaa yhden tai useamman kurssin opintoohjel mastaan Demola-projektina ja saa siitä opintopisteitä. Samalla hän saa kokemusta monitieteisestä ideoinnista ja oikeasta yritysprojektista. Ne ovat hyvä lisä opiskelijan portfoliossa tai CV:ssä, Berg huomauttaa. Demola-ideointi on yrityksille maksutonta. Antaessaan idean yritys voi määritellä, minkä alan opiskelijoita se haluaa kehitystyöhön. Projektiryhmissä on kysyntää monenlaiselle osaamiselle. Idean demoaminen voi vaatia tekniikkaa, käytettävyyden asiantuntemusta ja tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Lisäksi tarvitaan projektinjohtajia, tiedottajia sekä ryhmän tuotoksen dokumentoijia eli opiskelijoita monelta eri alalta. Ryhmät kehittävät ideoita muun muas sa luovilla menetelmillä, esimerkiksi sana-assosiaatioilla tai roolipeleillä. Me Demolassa emme määrittele työtapoja. Tyyli on vapaa, mutta valmennusta tehtävään annetaan, Berg kertoo. Demolasta diplomityötään tekevä Ville Kairamo kokoaa tänä syksynä projektiryhmiä opettajien kanssa ja pitää yhteyttä sekä projektiryhmiin että ryhmien ohjaajiin yrityksissä ja korkeakoulussa. Jatkossa projektiryhmiä synnytetään Demolan omilla nettisivuilla, jonne opiskelijoille luodaan ilmoittautumisjärjestelmä. Alkuvaiheessa mukana on 600 opiskelijaa ja mahdollisuuksia on vaikka mihin, sillä Demolaan osallistuvissa korkeakouluissa on yhteensä opiskelijaa. Mikään idea ei ole liian vaatimaton Demolan nettisivuilla on jo kymmeniä Nokian antamia kehitysideoita. Demolan toiminta-ajatuksesta kiinnostuneita ovat myös Yleisradio ja TeliaSonera. Aiheista ei tunnu olevan pulaa. Tarjonta on vielä ict- ja tekniikkapainotteista, mutta jatkossa ideoi ta on tarkoitus tarjota monipuolisesti eri aloilta. Sen tähden on tärkeää, että kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset, varsinkin pk-sektori, tulisivat mukaan. Mikään idea ei ole liian vaatimaton Demolassa kehitettäväksi, Berg painottaa. Demolan tähtäimessä on myös uusien yritysten synnyttäminen. Ideoinnin alussa yritys ja projektiryhmä allekirjoittavat sopimuksen, jolla syntyvän tuotoksen immateriaalioikeudet jäävät projektiryhmälle. Idean luovuttanut yritys saa tuotokseen käyttöoikeuden. Sopimus takaa, että onnistuneen työn pohjalta projektiryhmä voi kehittää itselleen omaa yritystoimintaa, Berg kertoo. Luova Tampere 3

4 Pilotista viisastuneina jatketaan Päivi Eskelinen Klub Tampere -kulttuurivientihanke on pyöräytetty jälleen liikkeelle höystettynä niillä kokemuksilla, joita saatiin vuonna 2007 järjestetystä hankkeen puolivuotisesta pilotista. Painoaloina vuoteen 2011 ovat musiikki, taide ja muotoilu ja katseet on käännetty Pietarin lisäksi Moskovan markkinoille. Klub Tamperetta rahoittavat mukana olevat yritykset, Luova Tampere -ohjelma ja opetusministeriö ja sitä koordinoi Suomen Itämeri-instituutti. Hankkeen tavoitteena on musiikin, taiteen ja muotoilun yritysten kansainvälistyminen ja viennin edistäminen lisäämällä niiden vientiosaamista sekä perustamalla vientirenkaita. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistapahtumia, näyttelyjä ja konsertteja Pietarissa ja Moskovassa sekä kutsutaan venäläisiä kulttuurialan toimijoita tutustumisvierailuille Tampereelle. Ensin levyjä, vasta sitten livenä, oli Musexin Pauliina Ahokkaan neuvo ulkomaan keikkoja suunnitteleville bändeille. Klub Tampere jälleen liikkeellä HYVÄLLÄ PÖHINÄLLÄ Rautaisannos tietoa ja kiinnostavia kokemuksia musiikin ja muotoilun viennistä tarjoiltiin Klub Tampereen kulttuurivientiseminaarissa syyskuun alussa. Aihe kokosi runsaasti kuulijoita Kulttuuritalo Telakalle. Klub Tampereen pilotissa olimme liikkeellä tapahtumavetoisesti. Nyt hankkeen sisältöä monipuolistetaan ja yhteistyötä viritetään myös kansallisten kulttuurin vientiorganisaatioiden Music Export Finlandin ja Design Forum Finlandin kanssa, kertoi Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen. Pilotin viitoittamaa tietä kuljetaan ja palautetta kuunnellaan. Musiikkipuoli on jo mukana hyvällä pöhinällä, taiteessa ja muotoilussa kootaan vielä rivejä, kuvasi Klub Tampereen nykytilaa projektipäällikkö Minna Säpyskä. Hän lupasi konkreettisia toimia: koulutusta, asiantuntijaverkostoja, mentorointia, markkinakartoituksia siitä, mikä myy, sekä kontakti- ja messumatkoja Venäjälle. Hankkeen alku on lupaava: bändit ovat jo saaneet 15 keikkaa ja 10 levylisensointia Venäjällä ja keikkapalkkiot ovat kasvussa. Kotiläksyt tehtävä ensin Suomalaisen musiikkiviennin arvo kasvoi lähes 40 prosentin vuosivauhdilla 2000-luvun alun ajan, mutta nyt kasvu on tasaantunut. Tekijänoikeuspalk kiot ovat hyvässä kasvussa. Se kertoo, että suomalainen musiikki soi maailmalla, sanoi seminaarissa puhunut Music Export Finlandin, Musexin, toiminnanjohtaja Pauliina Ahokas. Hän muistutti, että pohjatyö on tehtävä huolella ennen vientiponnistuksia. Ennen kuin bändi voi tehdä keikkaa menestyksekkäästi ulkomailla, sillä pi tää olla tarpeeksi materiaalia. Bändin levyjen on soitava kiertueen aikana myös radiokanavilla. Ahokas kertoi kannustavansa muusikoita ja musiikkialan toimijoita mielellään Klub Tampereen kaltaisiin yhteishankkeisiin. Konkarilta oppimalla nuori yrittäjä voi välttää vuosien turhan työn. Musiikkivienti ei juurikaan eroa muusta viennistä. Samanlaisten asioiden kanssa painiskellaan. Myös bändit tarvitsevat viennin tukea, Ahokas sanoi ja viittasi opetusministeriön aloittamaan vientikiertuetukeen, jota Musex jakaa yhtyeille. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Mikko Kalhama piti Venäjää mahdollisuuksien maana. Paljon suunnitelmia on meilläkin. Olemme teettäneet haastatteluja eri sosiaaliryhmissä Venäjällä ymmärtääksemme sikäläistä kuluttajaa. Suomalaisten kannattaa keskittyä keskiluokkaan. Sen muotoilumaku vastaa sitä, mitä kutsumme skandinaaviseksi tyyliksi, Kalhama sanoi. Musiikkibisnes on Moskovassa Samaan aikaan Klub Tampereen -seminaarin kanssa Tampereella vieraili useita venäläisiä musiikkibisneksen edustajia. Viikonlopun aikana he tapasivat suomalaisia musiikkiyhtiöiden edustajia ja seurasivat showcase-keikkoja tamperelaisilla klubeilla. Seminaariin osallistunut moskovalainen promoottori Greg Goldenzweig neuvoi levy- ja promootioyhtiöitä sekä muusikoita menemään suoraan Moskovaan. Vaikka Pietari on iso kaupunki ja lähellä, kaupungissa ei ole merkittäviä levy-yh tiöitä. 4 Luova Tampere

5 Suomalaiselle rockille on kysyntää ja markkinoita Venäjällä. Meidän bisnes ta pamme ovat kuitenkin erilaiset, ja niistä on hyvä olla selvillä. Asiat etenevät Mos kovan kautta ja venäläinen on kärsimätön ja nopea liikkeissään. Kutsu tai tarjous ei ole välttämättä voimassa monta kuukautta. Venäläinen yhteiskunta on jakautunut voi makkaasti. Tämä näkyy myös musiikissa. Eri musiikinlajien kuuntelijat eivät välitä tavata toisiaan, joten en suosittele järjestämään yhteiskeikkoja, joissa soittaa hyvin erilaisia bändejä, hän sanoi. Keikkaa pukkaa Pietarista Musiikkiverkoston asiantuntijoina Klub Tam pereessa toimivat Backstage Alliancen toi mitusjohtaja Paavo Bäckman ja Rockadillon toimitusjohtaja Tapio Korjus. Kokemuksistaan kertonut Bäckman sanoi suhtautuneensa pilottiin en sin kriittisesti. Nyt tunnelma on vaihtunut varovaisen innostuneeksi. Gregin avulla olemme saaneet aikaan pieniä alkuja, mutta kuinka projektit saadaan jatkumaan, siinä riittää haastetta. Pietarista bändeillemme tulee kuitenkin jo ihan hyviä liksoja. Grafiikanpaja Himmelblaun toimitusjohtaja Pertti Ketonen toivoi, että muotoilu löytäisi Klub Tampere -hankkeeseen yhtä energisiä asiantuntijoita kuin musiikissa. Musiikin hyvä startti valaa uskoa myös muo toilun mahdollisuuksiin. Muotoilun mu kaan tuloa haittaa omien resurssien niukkuus, ala kun koostuu pienistä toimijoista. Greg Goldenzweig on järjestänyt Moskovassa suomalaisen rockin Itsenäisyyden yö tapahtumaa. Hän tietää, että suomalaisbändeistä ollaan Venäjällä kiinnostuneita. Musiikkiteatteri Palatsi avasi komeasti Tuhannet Kino-Palatsin kulttuurikäytön puolesta vedonneet huokaisivat helpotuksesta, kun Bertel Strömmerin vuonna 1929 suunnittelema entinen elokuvateatteri avattiin entisöitynä Musiikkiteatteri Palatsina. Odotettu Grand Opening pidettiin lokakuun alussa. Teatterinjohtaja-näyttelijä Petri Lairikon ja kirjailija Katariina Leinon johtama Musiikkiteatteri Palatsi tar joaa syyskaudella kymmenen eri showta, joissa esiintyvät Suomen eturivin viihdetaiteilijat. Esityksiin on mahdollista yhdistää myös usean ruokalajin illallinen. Syksyn ohjelmistossa on stand up- ja drag-viihdettä, konsertteja, lauluiltoja ja show-esityksiä. Helmikuussa 2009 saa ensi-iltansa Ari Ijäs Musiikkiteatteri Palatsin ensimmäinen oman tuotannon musikaali Some like it hot tulee ensiiltaan helmikuussa Upea Kinopalatsi oli entisöitynä ensi kertaa yleisökäytössä Tampereen arkkitehtuuriviikon pääseminaarissa. Annikaisa Knuutila teatterin ensimmäinen oman tuotannon musikaali Some like it hot. Musiikkiteatteri Palatsin perustamiseen osallistui myös Luova Tampere. Tässä mitassa ravintolateatteria ei ole toteutettu aikaisemmin Suomessa, sanoo Luova Tampere -ohjelman vetäjä Lasse Paananen tyytyväisenä. Idea musiikkiteatterista sai ilmaa siipiensä alle viime vuoden joulukuussa Petri Lairikon kerrottua haaveestaan perustaa joskus teatteri Tampereelle. Vain kymmenessä kuukaudessa päästiin avajaisiin. Luova Tampere antoi ruohonjuuritason apua: yritysneuvontaa, sparrausta ja auttoi tilojen löytämisessä, hän kertoo. Uusin silmin Tamperetta Päivi Eskelinen Tarpeellista ja tervetullutta, kommentoi yleisö syyskuussa järjestettyä Tampereen ensimmäistä arkkitehtuuriviikkoa. Kuvaussafareja, kiertokävelyjä ja keskusteluja tarjonneen viikon kohokohtia olivat kansainvälinen rakennusalan ammattilaiskonferenssi ja uuden Keskustori-rakennuksen opiskelijakilpailun näyttely. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden töitä oli viikon aikana nähtävillä myös piirustuksina, pienoismalleina ja multimediaesityksinä eräänlaisena virtuaalisena Tampereena Keskustorille pystytetyissä rahtikonteissa. Jatkoa seuraa, lupaavat viikon järjestäneet Luova Tampere, Tampereen arkkitehtuuriohjelma ja TTY:n arkkitehtuurin laitos. Luova Tampere 5

6 Päivi Eskelinen Mahdollisuuksia ainakin on Newcastle yrittää Tampereen tavoin löytää itsensä uudelleen tieteen, innovaatiotoiminnan ja kulttuurin avulla, professori Markku Sotarauta kertoo. Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Tampereen luovien alojen kehitys kiinnostaa monia täkäläisiä kehittäjäorganisaatioita, kertoo Newcastlesta tavoitettu professori Markku Sotarauta. Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksen ja alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön Senten johtaja Sotarauta on kutsuttu vierailevaksi professoriksi Newcastlen yliopistoon vuosiksi Raskaan teollisuuden keskuksena takavuosina tunnettu Newcastle etsii parhaillaan kuumeisesti uutta kehityspolkua, mutta monet tekijät lukitsevat sen menneeseen. Kaupunki on kuin muutoslaboratorio ja siksi erittäin kiinnostava myös aluetieteellisesti, hän kuvaa. Newcastlella ja Tampereella on paljon yhteistä. Merkittävin ero on, että Tampere on jo onnistunut uudistumaan monissa asioissa, jotka täällä ovat vielä kesken. Mitä tehtäviisi kuuluu Newcastlen yliopistossa? Työskentelen ensin pari kuukautta yliopiston Business Schoolin tutkimuskeskuksessa. Tänä aikana käyn keskusteluja vanhojen ja uusien kollegojeni kanssa ja keskityn omaan tutkimukseen. Kerrankin saan mahdollisuuden vaikka lyhyenkin paneutua asioihin ilman hallinnollisia kuvioita! Kolmivuotiseen visiting professor -statukseeni kuuluu tällaisten tutkimusperiodien lisäksi jatkuvaa tutkimusyhteistyötä. Pidän seminaareja sekä kehitän tutkimusideoita, joilla tiivistämme Newcastlen ja Tampereen yliopistojen pitkäaikaisia kontakteja. Odotukseni ovat korkealla, sillä Newcastlen yliopisto arvioitiin äskettäin maailman toiseksi vaikuttavimmaksi aluekehitystutkimuksen keskukseksi maailmassa Los Angelesin UCLA:n jälkeen. Olet Luova Tampere -ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtaja. Hyödynnätkö tätä rooliasi työssäsi Newcastlessa? Olen käyttänyt täällä Luova Tampere -ohjelmaa esimerkkinä siitä, miten paikallistasolla voidaan koota voimia yhteen ja saada keskeiset saman pöydän ääreen etsimään erilaisia luovuuden ilmenemismuotoja ja kehittämään käytäntöjä alhaalta ylös -hengessä. Katselen samalla ympärilleni Luovan Tampereen näkökulmasta, olisiko meillä täältä jotain opittavaa. Valtakunnassa kaikki hyvin? Tällaisen kysymyksen sai vastattavakseen Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon yksikön tutkimus- ja kehityspäällikkö Timo Parkkola luovien alojen kehittämistapahtumassa Rysä-foorumissa. Vastauksia hän etsi Aluekeskusohjelman (AKO) kulttuuriverkoston 26 paikkakunnalla tekemän työpajakierroksen tuloksista. Luovien alojen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja toimivia käytäntöjä on paljon. Onko kaikki siis hyvin? Ainakin on kaikki mahdollisuudet saada asiat olemaan hyvin, Parkkola totesi. Työpajakierroksella haettiin ensisijaisesti alueel lista mallia luovien toimialojen kehittämiseksi, mutta esiin nousi monia kaikille keskeisiä tarpeita. Kehittämistä kaipaavat esimerkiksi verkostot ja yhteistyö, yrityspalvelut ja liiketoimintaosaaminen, tuotteistaminen, viestintä ja imagomarkkinointi, toiminnan koordinointi, strategiatyö, tilat sekä tuottaja- ja manageripalvelut. Rysässä kuultiin myös kulttuuritoimialojen tilastollisesta pilottitutkimuksesta, jonka avulla saadaan täsmätietoa alueiden luovien alojen yritysten taloudesta: toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja palkoista. Nyt meillä on faktaa kulttuurin aluetaloudellisesta merkityksestä sekä sen välillisistä vaikutuksista. Kulttuuritilinpito asettaa kulttuurin samalle viivalle muun talouden kanssa, kertoi yliaktuaari Erkki Niemi Tilastokeskuksesta. Rysä-foorumi kokosi Tampereelle noin 200 kulttuurin ja luovien alojen kehittäjää eri puolilta Suomea. Foorumissa kuultiin parikymmentä esitystä luovien alojen hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Tampere Suomen johtavana luovien alojen kehittäjänä sai runsaasti myönteisiä kommentteja. Forumin järjestivät Luova Tampere -ohjelma, AKO-kulttuuriverkosto, Luotu-hanke ja Luova Suomi -hanke. Annikaisa Knuutila Kulttuuriosuuskunta Uulun Henna Leisiö innosti loitsuillaan Rysä-foorumin osallistujat hyvään seminaarivauhtiin. 6 Luova Tampere

7 Tunnustuksia ropisee Luova Tampere -ohjelma sai viime keväänä kaksi merkittävää valtakunnallista tunnustusta. Huhtikuussa ohjelmalle myönnettiin Alue-Konsta -palkinto alueellisen innovaatiotoiminnan edistämisestä. Palkinnon luovutti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Luova Tampere on yksi haastavimmista Tampereen seudulla perustetuista kehitysohjelmista. Ohjelman alkua kiitettiin lupaavaksi, sillä vajaassa kahdessa vuodessa 300 projekti-ideasta on syntynyt 14 miljoonan euron hanke kokonaisuus. Toukokuussa Luova Tampere -ohjelma voitti Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen kilpailukykysarjan ja euron palkinnon. Sarjassa etsittiin markkinointia, jonka tavoitteena on seudun elinvoimaisuuden kehittäminen ja muutoksen tukeminen. Tuomariston mukaan ohjelman markkinointi on ansiokas kokonaisuus eri kohderyhmille suunnattuja toimia, joita on toteutettu humoristisestikin. Kiitosta tuli myös markkinoinnin kustannustehokkuudesta ja yhteistyöstä. Liikelahjojen markkinointia tehostetaan Muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja Luova Tampere aloittavat pirkanmaalaisten taideteollisuusyrittäjien liikelahjakonseptin kehittämisen ja liikelahjojen markkinoinnin tehostamisen. Modus kokoaa tämän syksyn aikana taideteollisuusyrittäjän pilottiryhmän, jonka tuotteista se ideoi ja tuottaa esittelypaketin. Paketti sisältää tuoteinformaatiota ja valmistajien yhteys tiedot. Lisäksi kartoitetaan pirkanmaalaisia liikelahjojen ostajia, yrityksiä ja organisaatioita, joista tärkeimmille uusi markkinointimateriaali esitellään henkilökohtaisesti. Esittelymateriaali julkaistaan myös Moduksen verkkosivuilla. Pilottivaihe kestää ensi vuoden toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen uusia taideteollisuusyrittäjiä otetaan mukaan hankkeeseen. Modus on sitoutunut päivittämään liikelahjojen esittelymateriaalin säännöllisesti vuoteen 2012 asti. Hankkeeseen osallistuvan yrityksen ei tarvitse olla Moduksen jäsen. Kaikki yritykset ja esiteltävät liikelahjatuotteet jurytetaan. Juryyn kuuluvat Pirjo Kääriäinen (Modus ry) ja Kristiina Jaatinen (Tampereen kauppakamari). Kysy lisää Riia Paasoselta, p , Yrittäjäkoulutus täyttyi pikavauhtia Yrittäjän ammattitutkintoon johtava ensimmäinen luovien alojen yrittäjävalmennus on herättänyt suurta kiinnostusta. Lokakuussa aloittavaan valmennusryhmään eivät kaikki halukkaat mahtuneet mukaan, joten uudesta koulutuksesta päätettiin pikavauhtia. Uusi ryhmä aloittaa maaliskuussa Tänä syksynä alkavassa ryhmässä on mukana tapahtumatuottajia, taidekäsityöläisiä, teatterin tekijöitä, kuvataiteilijoita sekä viestinnän ja av-alan ammattilaisia. Valmennukseen hakeudutaan Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kautta ja koulutuksesta vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Yrittäjävalmennuksen toteuttavat Luova Tampere ja Luovien alojen kehitysohjelma LUKE. Valmennusta myös tapahtumatuottajille LUKE järjestää tapahtumatuottajien liiketoimintaosaamista kehittävän puolen vuoden valmennus- ja koulutuskokonaisuuden. Koulutusidean takana ja yhtenä kouluttajista on esittävien taiteiden asiantuntijana LUKEssa toimiva Jari Nieminen. Koulutussisältöön kuuluu taloutta, tuotteistamista, käsikirjoittamista ja markkinointia. Mukana on tapahtumatuottajia eri aloilta, joten ryhmässä opitaan myös toisiltaan. Jatkuvalle valmennusohjelmalle on kovasti kysyntää, sillä luovat alat ovat yhä suurempien haasteiden edessä. Enää ei riitä, että on hyvä taiteilija. Tapahtumatuottajien koulutukselle on Tampereella pysyvä tarve, Nieminen sanoo. Luovasta Tampereesta luovaan Suomeen l Luova Tampere osallistuu Luova Suomi -hankkeeseen, jolla koordinoidaan kansallista luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Luovan Tampereen vastuulla on hankeneuvonta ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen. l Tampere on näkyvästi mukana myös kehittämisohjelman varsinaisissa hankkeissa. Tutkivan teatterityön keskus johtaa teatterien ammattimaista yleisötyötä kehittävää Ylös-hanketta. Kuvataiteen uusia liiketoimintamalleja ja managerointia kehittävässä ART360:ssa yritysyhteistyöstä vastaa Tampereen taiteilijaseura. l Luovan Tampereen oma hankekanta kasvaa jatkuvasti. Kuluvan vuoden tähänastinen saldo on 100 uutta hanke-ehdotusta, joista mukaan on kelpuutettu 18. l Langaton Tampere -verkkoyhteisö laajenee Pirkanmaan liiton tuella. Tavoitteena on, että verkkoyhteisöön saadaan mukaan Tampereen kaupunkiseudulta 300 yritystä, 1000 kotitaloutta ja 3000 wlan-tukiasemaa. Sairaalahuoltaja Terttu Sahan Elämän kivinen katu ja yli 50 muuta taideteosta olivat esillä Tampereen kaupungin työntekijöiden näyttelyssä Verkarannassa lokakuussa. Luova Tampere -ohjelman ideoima ja toteuttama Minun kaupunkini -näyttely toi nähtäville työpaikoilla piilevää luovuutta. Luova Tampere 7

8 Luova Tampere Luova Tampere on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa on kolme rinnakkaista teema-aluetta: kulttuuriteollisuus palveluinnovaatiot luovat rakenteet Ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja kasvattaa valittujen toimialojen liikevaihtoa lisätä seutukunnan tunnettuutta synnyttää uudenlaisia yhteistyöverkostoja nostaa luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys kaikkien asiaksi. Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä! Luova Tampere -ohjelma Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus PL 487, Aleksis Kiven katu C Tampere Kehityspäällikkö Lasse Paananen Koordinaattori Liina Penttilä Projektisihteeri Jenni Mäki-Kahma JoikuSpot voitti, kannustusta Tapakselle MindTrek-mediaviikolla julkistettu Langaton Tampere -kilpailun voittaja on Joikusoft Oy:n kehittämä JoikuSpot-mobiiliohjelmisto. Se muuntaa yhdellä painalluksella älypuhelimen wlan-tukiasemaksi ja avaa langattoman nettiyhteyden läppäriin vaikkapa kesämökillä. Ohjelma palkittiin eurolla. Juha Tiensyrjän kilpailutyö, kännykässä tai tietokoneella toimiva Tapas osaa suositella lähistöllä olevia palveluja tai tapahtumia. Vielä ideavaiheessa oleva palvelu sai 5000 euron kannustuspalkinnon. Parasta langatonta lähiverkkoa hyödyntävää palvelua etsivät Langaton Tampere, Luova Tampere -ohjelma ja MindTrek ry. Luova Tampere -ohjelman tiedotuslehti 2/2008 Päätoimittaja Kehityspäällikkö Lasse Paananen Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Tammisto Knuutila & Tammisto Oy Paino EsaPrint Tampere, lokakuu 2008 Kansi kuva Päivi Eskelinen, kuvankäsittely Tiina Lautamäki Luova Tampere -ohjelma synnyttää tamperelaisesta luovasta osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja yhdessä pirkanmaalaisten osaajien, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä InnoPilotti-projekti Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä 1.12.2011 Projektin perustiedot Virallinen nimi: InnoPilotti-oppilaitoskoordinaation Toimijat:

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Mukana olevat aluekeskukset

Mukana olevat aluekeskukset 31.8.2011 1 Mukana olevat aluekeskukset Pirkanmaan elokuvakeskus Valokuvakeskus Sisä-Suomen tanssin aluekeskus Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo Nykyaika Tamper een taidem useo -Pirka nmaan aluetai

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Toteuttaja: Business Arena Oy

Toteuttaja: Business Arena Oy Ammattilaiset Areenalla on kuntamarkkinoinnin SM-palkittu nopean vastineen toimenpide äkilliseen irtisanomistilanteeseen. Business Arena Oy on toteuttanut sen Viitasaarella (2014) ja Saarijärvellä (2006).

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot