ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008"

Transkriptio

1 ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008 Demola polkaisee vauhtia yritysten ideoihin Klub Tampere virittää kulttuurivientiä Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Luova Tampere 1

2 Demola Annikaisa Knuutila lasse paananen kehityspäällikkö luova tampere -ohjelma Kasvua hakemassa Luovien toimialojen taloudellinen merkitys Suomen kansantaloudessa on kasvanut. Tämä korostuu erityisesti nyt, kun rahoituskriisin seurauksena monilla perinteisillä toimialoilla olemme menossa kohti laskusuhdannetta. Tampereen seudulla luovien toimialojen yritykset työllistävät jo nyt lähes henkilöä yli 1900 yrityksessä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää jo miljardin euron rajan. PriceWaterhouseCoopers on ennustanut alan kasvuksi noin 10 prosenttia vuodessa eli huomattavasti muiden toimialojen keskiarvoa nopeammin. Lisäksi täytyy muistaa, että suorien talousvaikutusten lisäksi luovan talouden luomat tapahtumat, keskukset ja teemaympäristöt heijastuvat myös asuin- ja elinympäristöjen laatuun sekä alueen vetovoimaan. Oletteko ajatelleet sitä, että Tampereen seudulla eri tapahtumissa käy lähes kaksi miljoonaa kävijää vuodessa? Luovien toimialojen haaste ja samalla mahdollisuus on yrityskentän hajanaisuus, yritysten keskimäärin pieni koko sekä matala tuottavuus. Miljoonan euron liikevaihtoon tarvitaan luovilla toimialoilla lähes kuusi henkilötyövuotta, kun muilla toimialoilla riittää noin neljän henkilötyövuoden panos. Tämä tarkoittaa noin kolmanneksen matalampaa tuottavuutta, mutta kääntäen työllisyysvaikutukset ovat myös kolmanneksen suurempia! Jatkossa kuitenkin tavoitteena tulee olla kasvuyritysten tunnistaminen ja sellaisten rakenteiden luominen, joilla kasvuyrittäjyyttä pystytään vahvistamaan. Tällä hetkellä Suomen viennin arvo luovilla toimialoilla on vain alle puolet tuonnista. Olkoon nettovienti tulevaisuuden tavoitteena. Meillä on esimerkkejä siitä, että panostamalla vientiin saadaan myös tuloksia. Esimerkiksi Suomen musiikkivienti on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 40 prosenttia vuodessa. Luova Tampere -ohjelma luovien toimialojen alueellisen kehityksen veturina sekä voimavarojen kokoajana ja kohdentajana on osoittanut toimivuutensa. Eri toimialojen kärkihankkeet etenevät, Luovien alojen keskus on hahmollaan, LUKE-ohjelma on täydessä vauhdissa ja muun muassa 58 uutta luovan alan yritystä on syntynyt ohjelman projektien kautta. Erityisen ylpeä olen Musiikkiteatteri Palatsista. Lairikon perheen rohkeus olkoon esimerkkinä kaikille uutta yritystoimintaa suunnitteleville ajattelemalla isosti ja ennakkoluulottomasti haaveet voivat toteutua! Käykää tutustumassa. Päivi Eskelinen Yritysten ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi ja työtilaksi perustetaan Demola-keskus Finlaysonille TR1:een lastenkeskus Rullalta vapautuviin tiloihin. Joulukuussa avattava Demola sisustetaan luovia työtapoja tukevaksi, Pia Berg lupaa. Luovien alojen keskukselle etsitä Luovien alojen keskuksen syntyminen Suomen Trikoon entiseen sukkatehtaaseen Onkiniemeen on varmistumassa. Kaupunginhallitus valtuutti syyskuun alussa Tilakeskuksen ja elinkeinokeskuksen käymään jatkoneuvotteluja keskuksen toteuttajakumppanin löytämiseksi. Pormestarin alkuvuodesta asettama työryhmä kannattaa raportissaan luovien alojen keskuksen rakentamista, jos hankkeelle löydetään taloudelliset ja muut riskit kantava toteuttaja. Se ottaisi vastuun kaikista kiinteistön vaatimista korjaus- ja muista inves- 2 Luova Tampere

3 polkaisee vauhtia YRITYSTEN IDEOIHIN Tampereella tänä syksynä perustettu Demola virittää uudenlaista yhteistyötä yritysten ja paikallisten korkeakoulujen välille. Yritykset tuovat ideoitaan Demolaan eri alojen opiskelijoiden kehitettäväksi. Opiskelijat saavat puolestaan yrityskontakteja ja tottuvat monitieteiseen yhteistyöhön. Parhaissa tapauksissa ideoista kasvaa uutta liiketoimintaa. än toteuttajaa toinneista, alivuokrauksesta, toiminnan konseptoinnista ja markkinoinnista. Alustavasti arvioituna kiinteistön peruskorjaus maksaa noin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupunki tekisi toteuttajan kanssa pitkän vuokrasopimuksen ja antaisi sille osto-option kiinteistöön. Noin neliömetrin suuruisen tontin omistuksesta kaupunki ei luovu. Sukkatehtaan neliömetrin kiinteistö on nykyisin osittain pienyritysten vuokraama. Keskukseen on kaavailtu tiloja luovan alan toimijoille, muun muassa harjoitustilaa ja studioita bändeille sekä toimistotilaa. Demolan perustajat ovat Nokia Oyj, Teknologiakeskus Hermia Oy ja Luova Tampere -ohjelma. Suurin rahoittaja on TE-keskus. Kaksivuotisena EU-hankkeena aloittavasta Demolasta on tarkoitus tehdä pysyvää toimintaa. Aloitteen Demolan perustamisesta sinkosi Nokian research fellow Jukka P. Saarinen, joka oli perustamassa myös runsas vuosi sitten toimintansa aloittanutta Nokia Innovation Research Centeriä. Siinä tutkimusyhteistyötä tekevät Nokia ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY. Demolassa TTY:n lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Vastaanotto on ollut korkeakouluissa innostunutta. On ihmetelty, miksi emme ole tehneet tätä Tampereella jo aikaisemmin, kertoo Pia Berg Hermiasta. Demolan projektipäällikkönä aloittanut Berg työskenteli aikaisemmin it-projektipäällikkönä Aker Yardsilla Turussa. Luovasti ja monitieteisesti Demolan toiminta-ajatus on yksinkertainen: Yritykset antavat Demola-projekteihin kehitettäväksi ja testattavaksi ideoitaan, joita ne eivät itse ehdi viemään eteenpäin henkilöresurssien tai ajan puutteen takia. Opiskelija puolestaan suorittaa yhden tai useamman kurssin opintoohjel mastaan Demola-projektina ja saa siitä opintopisteitä. Samalla hän saa kokemusta monitieteisestä ideoinnista ja oikeasta yritysprojektista. Ne ovat hyvä lisä opiskelijan portfoliossa tai CV:ssä, Berg huomauttaa. Demola-ideointi on yrityksille maksutonta. Antaessaan idean yritys voi määritellä, minkä alan opiskelijoita se haluaa kehitystyöhön. Projektiryhmissä on kysyntää monenlaiselle osaamiselle. Idean demoaminen voi vaatia tekniikkaa, käytettävyyden asiantuntemusta ja tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Lisäksi tarvitaan projektinjohtajia, tiedottajia sekä ryhmän tuotoksen dokumentoijia eli opiskelijoita monelta eri alalta. Ryhmät kehittävät ideoita muun muas sa luovilla menetelmillä, esimerkiksi sana-assosiaatioilla tai roolipeleillä. Me Demolassa emme määrittele työtapoja. Tyyli on vapaa, mutta valmennusta tehtävään annetaan, Berg kertoo. Demolasta diplomityötään tekevä Ville Kairamo kokoaa tänä syksynä projektiryhmiä opettajien kanssa ja pitää yhteyttä sekä projektiryhmiin että ryhmien ohjaajiin yrityksissä ja korkeakoulussa. Jatkossa projektiryhmiä synnytetään Demolan omilla nettisivuilla, jonne opiskelijoille luodaan ilmoittautumisjärjestelmä. Alkuvaiheessa mukana on 600 opiskelijaa ja mahdollisuuksia on vaikka mihin, sillä Demolaan osallistuvissa korkeakouluissa on yhteensä opiskelijaa. Mikään idea ei ole liian vaatimaton Demolan nettisivuilla on jo kymmeniä Nokian antamia kehitysideoita. Demolan toiminta-ajatuksesta kiinnostuneita ovat myös Yleisradio ja TeliaSonera. Aiheista ei tunnu olevan pulaa. Tarjonta on vielä ict- ja tekniikkapainotteista, mutta jatkossa ideoi ta on tarkoitus tarjota monipuolisesti eri aloilta. Sen tähden on tärkeää, että kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset, varsinkin pk-sektori, tulisivat mukaan. Mikään idea ei ole liian vaatimaton Demolassa kehitettäväksi, Berg painottaa. Demolan tähtäimessä on myös uusien yritysten synnyttäminen. Ideoinnin alussa yritys ja projektiryhmä allekirjoittavat sopimuksen, jolla syntyvän tuotoksen immateriaalioikeudet jäävät projektiryhmälle. Idean luovuttanut yritys saa tuotokseen käyttöoikeuden. Sopimus takaa, että onnistuneen työn pohjalta projektiryhmä voi kehittää itselleen omaa yritystoimintaa, Berg kertoo. Luova Tampere 3

4 Pilotista viisastuneina jatketaan Päivi Eskelinen Klub Tampere -kulttuurivientihanke on pyöräytetty jälleen liikkeelle höystettynä niillä kokemuksilla, joita saatiin vuonna 2007 järjestetystä hankkeen puolivuotisesta pilotista. Painoaloina vuoteen 2011 ovat musiikki, taide ja muotoilu ja katseet on käännetty Pietarin lisäksi Moskovan markkinoille. Klub Tamperetta rahoittavat mukana olevat yritykset, Luova Tampere -ohjelma ja opetusministeriö ja sitä koordinoi Suomen Itämeri-instituutti. Hankkeen tavoitteena on musiikin, taiteen ja muotoilun yritysten kansainvälistyminen ja viennin edistäminen lisäämällä niiden vientiosaamista sekä perustamalla vientirenkaita. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistapahtumia, näyttelyjä ja konsertteja Pietarissa ja Moskovassa sekä kutsutaan venäläisiä kulttuurialan toimijoita tutustumisvierailuille Tampereelle. Ensin levyjä, vasta sitten livenä, oli Musexin Pauliina Ahokkaan neuvo ulkomaan keikkoja suunnitteleville bändeille. Klub Tampere jälleen liikkeellä HYVÄLLÄ PÖHINÄLLÄ Rautaisannos tietoa ja kiinnostavia kokemuksia musiikin ja muotoilun viennistä tarjoiltiin Klub Tampereen kulttuurivientiseminaarissa syyskuun alussa. Aihe kokosi runsaasti kuulijoita Kulttuuritalo Telakalle. Klub Tampereen pilotissa olimme liikkeellä tapahtumavetoisesti. Nyt hankkeen sisältöä monipuolistetaan ja yhteistyötä viritetään myös kansallisten kulttuurin vientiorganisaatioiden Music Export Finlandin ja Design Forum Finlandin kanssa, kertoi Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen. Pilotin viitoittamaa tietä kuljetaan ja palautetta kuunnellaan. Musiikkipuoli on jo mukana hyvällä pöhinällä, taiteessa ja muotoilussa kootaan vielä rivejä, kuvasi Klub Tampereen nykytilaa projektipäällikkö Minna Säpyskä. Hän lupasi konkreettisia toimia: koulutusta, asiantuntijaverkostoja, mentorointia, markkinakartoituksia siitä, mikä myy, sekä kontakti- ja messumatkoja Venäjälle. Hankkeen alku on lupaava: bändit ovat jo saaneet 15 keikkaa ja 10 levylisensointia Venäjällä ja keikkapalkkiot ovat kasvussa. Kotiläksyt tehtävä ensin Suomalaisen musiikkiviennin arvo kasvoi lähes 40 prosentin vuosivauhdilla 2000-luvun alun ajan, mutta nyt kasvu on tasaantunut. Tekijänoikeuspalk kiot ovat hyvässä kasvussa. Se kertoo, että suomalainen musiikki soi maailmalla, sanoi seminaarissa puhunut Music Export Finlandin, Musexin, toiminnanjohtaja Pauliina Ahokas. Hän muistutti, että pohjatyö on tehtävä huolella ennen vientiponnistuksia. Ennen kuin bändi voi tehdä keikkaa menestyksekkäästi ulkomailla, sillä pi tää olla tarpeeksi materiaalia. Bändin levyjen on soitava kiertueen aikana myös radiokanavilla. Ahokas kertoi kannustavansa muusikoita ja musiikkialan toimijoita mielellään Klub Tampereen kaltaisiin yhteishankkeisiin. Konkarilta oppimalla nuori yrittäjä voi välttää vuosien turhan työn. Musiikkivienti ei juurikaan eroa muusta viennistä. Samanlaisten asioiden kanssa painiskellaan. Myös bändit tarvitsevat viennin tukea, Ahokas sanoi ja viittasi opetusministeriön aloittamaan vientikiertuetukeen, jota Musex jakaa yhtyeille. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Mikko Kalhama piti Venäjää mahdollisuuksien maana. Paljon suunnitelmia on meilläkin. Olemme teettäneet haastatteluja eri sosiaaliryhmissä Venäjällä ymmärtääksemme sikäläistä kuluttajaa. Suomalaisten kannattaa keskittyä keskiluokkaan. Sen muotoilumaku vastaa sitä, mitä kutsumme skandinaaviseksi tyyliksi, Kalhama sanoi. Musiikkibisnes on Moskovassa Samaan aikaan Klub Tampereen -seminaarin kanssa Tampereella vieraili useita venäläisiä musiikkibisneksen edustajia. Viikonlopun aikana he tapasivat suomalaisia musiikkiyhtiöiden edustajia ja seurasivat showcase-keikkoja tamperelaisilla klubeilla. Seminaariin osallistunut moskovalainen promoottori Greg Goldenzweig neuvoi levy- ja promootioyhtiöitä sekä muusikoita menemään suoraan Moskovaan. Vaikka Pietari on iso kaupunki ja lähellä, kaupungissa ei ole merkittäviä levy-yh tiöitä. 4 Luova Tampere

5 Suomalaiselle rockille on kysyntää ja markkinoita Venäjällä. Meidän bisnes ta pamme ovat kuitenkin erilaiset, ja niistä on hyvä olla selvillä. Asiat etenevät Mos kovan kautta ja venäläinen on kärsimätön ja nopea liikkeissään. Kutsu tai tarjous ei ole välttämättä voimassa monta kuukautta. Venäläinen yhteiskunta on jakautunut voi makkaasti. Tämä näkyy myös musiikissa. Eri musiikinlajien kuuntelijat eivät välitä tavata toisiaan, joten en suosittele järjestämään yhteiskeikkoja, joissa soittaa hyvin erilaisia bändejä, hän sanoi. Keikkaa pukkaa Pietarista Musiikkiverkoston asiantuntijoina Klub Tam pereessa toimivat Backstage Alliancen toi mitusjohtaja Paavo Bäckman ja Rockadillon toimitusjohtaja Tapio Korjus. Kokemuksistaan kertonut Bäckman sanoi suhtautuneensa pilottiin en sin kriittisesti. Nyt tunnelma on vaihtunut varovaisen innostuneeksi. Gregin avulla olemme saaneet aikaan pieniä alkuja, mutta kuinka projektit saadaan jatkumaan, siinä riittää haastetta. Pietarista bändeillemme tulee kuitenkin jo ihan hyviä liksoja. Grafiikanpaja Himmelblaun toimitusjohtaja Pertti Ketonen toivoi, että muotoilu löytäisi Klub Tampere -hankkeeseen yhtä energisiä asiantuntijoita kuin musiikissa. Musiikin hyvä startti valaa uskoa myös muo toilun mahdollisuuksiin. Muotoilun mu kaan tuloa haittaa omien resurssien niukkuus, ala kun koostuu pienistä toimijoista. Greg Goldenzweig on järjestänyt Moskovassa suomalaisen rockin Itsenäisyyden yö tapahtumaa. Hän tietää, että suomalaisbändeistä ollaan Venäjällä kiinnostuneita. Musiikkiteatteri Palatsi avasi komeasti Tuhannet Kino-Palatsin kulttuurikäytön puolesta vedonneet huokaisivat helpotuksesta, kun Bertel Strömmerin vuonna 1929 suunnittelema entinen elokuvateatteri avattiin entisöitynä Musiikkiteatteri Palatsina. Odotettu Grand Opening pidettiin lokakuun alussa. Teatterinjohtaja-näyttelijä Petri Lairikon ja kirjailija Katariina Leinon johtama Musiikkiteatteri Palatsi tar joaa syyskaudella kymmenen eri showta, joissa esiintyvät Suomen eturivin viihdetaiteilijat. Esityksiin on mahdollista yhdistää myös usean ruokalajin illallinen. Syksyn ohjelmistossa on stand up- ja drag-viihdettä, konsertteja, lauluiltoja ja show-esityksiä. Helmikuussa 2009 saa ensi-iltansa Ari Ijäs Musiikkiteatteri Palatsin ensimmäinen oman tuotannon musikaali Some like it hot tulee ensiiltaan helmikuussa Upea Kinopalatsi oli entisöitynä ensi kertaa yleisökäytössä Tampereen arkkitehtuuriviikon pääseminaarissa. Annikaisa Knuutila teatterin ensimmäinen oman tuotannon musikaali Some like it hot. Musiikkiteatteri Palatsin perustamiseen osallistui myös Luova Tampere. Tässä mitassa ravintolateatteria ei ole toteutettu aikaisemmin Suomessa, sanoo Luova Tampere -ohjelman vetäjä Lasse Paananen tyytyväisenä. Idea musiikkiteatterista sai ilmaa siipiensä alle viime vuoden joulukuussa Petri Lairikon kerrottua haaveestaan perustaa joskus teatteri Tampereelle. Vain kymmenessä kuukaudessa päästiin avajaisiin. Luova Tampere antoi ruohonjuuritason apua: yritysneuvontaa, sparrausta ja auttoi tilojen löytämisessä, hän kertoo. Uusin silmin Tamperetta Päivi Eskelinen Tarpeellista ja tervetullutta, kommentoi yleisö syyskuussa järjestettyä Tampereen ensimmäistä arkkitehtuuriviikkoa. Kuvaussafareja, kiertokävelyjä ja keskusteluja tarjonneen viikon kohokohtia olivat kansainvälinen rakennusalan ammattilaiskonferenssi ja uuden Keskustori-rakennuksen opiskelijakilpailun näyttely. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden töitä oli viikon aikana nähtävillä myös piirustuksina, pienoismalleina ja multimediaesityksinä eräänlaisena virtuaalisena Tampereena Keskustorille pystytetyissä rahtikonteissa. Jatkoa seuraa, lupaavat viikon järjestäneet Luova Tampere, Tampereen arkkitehtuuriohjelma ja TTY:n arkkitehtuurin laitos. Luova Tampere 5

6 Päivi Eskelinen Mahdollisuuksia ainakin on Newcastle yrittää Tampereen tavoin löytää itsensä uudelleen tieteen, innovaatiotoiminnan ja kulttuurin avulla, professori Markku Sotarauta kertoo. Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Tampereen luovien alojen kehitys kiinnostaa monia täkäläisiä kehittäjäorganisaatioita, kertoo Newcastlesta tavoitettu professori Markku Sotarauta. Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksen ja alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön Senten johtaja Sotarauta on kutsuttu vierailevaksi professoriksi Newcastlen yliopistoon vuosiksi Raskaan teollisuuden keskuksena takavuosina tunnettu Newcastle etsii parhaillaan kuumeisesti uutta kehityspolkua, mutta monet tekijät lukitsevat sen menneeseen. Kaupunki on kuin muutoslaboratorio ja siksi erittäin kiinnostava myös aluetieteellisesti, hän kuvaa. Newcastlella ja Tampereella on paljon yhteistä. Merkittävin ero on, että Tampere on jo onnistunut uudistumaan monissa asioissa, jotka täällä ovat vielä kesken. Mitä tehtäviisi kuuluu Newcastlen yliopistossa? Työskentelen ensin pari kuukautta yliopiston Business Schoolin tutkimuskeskuksessa. Tänä aikana käyn keskusteluja vanhojen ja uusien kollegojeni kanssa ja keskityn omaan tutkimukseen. Kerrankin saan mahdollisuuden vaikka lyhyenkin paneutua asioihin ilman hallinnollisia kuvioita! Kolmivuotiseen visiting professor -statukseeni kuuluu tällaisten tutkimusperiodien lisäksi jatkuvaa tutkimusyhteistyötä. Pidän seminaareja sekä kehitän tutkimusideoita, joilla tiivistämme Newcastlen ja Tampereen yliopistojen pitkäaikaisia kontakteja. Odotukseni ovat korkealla, sillä Newcastlen yliopisto arvioitiin äskettäin maailman toiseksi vaikuttavimmaksi aluekehitystutkimuksen keskukseksi maailmassa Los Angelesin UCLA:n jälkeen. Olet Luova Tampere -ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtaja. Hyödynnätkö tätä rooliasi työssäsi Newcastlessa? Olen käyttänyt täällä Luova Tampere -ohjelmaa esimerkkinä siitä, miten paikallistasolla voidaan koota voimia yhteen ja saada keskeiset saman pöydän ääreen etsimään erilaisia luovuuden ilmenemismuotoja ja kehittämään käytäntöjä alhaalta ylös -hengessä. Katselen samalla ympärilleni Luovan Tampereen näkökulmasta, olisiko meillä täältä jotain opittavaa. Valtakunnassa kaikki hyvin? Tällaisen kysymyksen sai vastattavakseen Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon yksikön tutkimus- ja kehityspäällikkö Timo Parkkola luovien alojen kehittämistapahtumassa Rysä-foorumissa. Vastauksia hän etsi Aluekeskusohjelman (AKO) kulttuuriverkoston 26 paikkakunnalla tekemän työpajakierroksen tuloksista. Luovien alojen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja toimivia käytäntöjä on paljon. Onko kaikki siis hyvin? Ainakin on kaikki mahdollisuudet saada asiat olemaan hyvin, Parkkola totesi. Työpajakierroksella haettiin ensisijaisesti alueel lista mallia luovien toimialojen kehittämiseksi, mutta esiin nousi monia kaikille keskeisiä tarpeita. Kehittämistä kaipaavat esimerkiksi verkostot ja yhteistyö, yrityspalvelut ja liiketoimintaosaaminen, tuotteistaminen, viestintä ja imagomarkkinointi, toiminnan koordinointi, strategiatyö, tilat sekä tuottaja- ja manageripalvelut. Rysässä kuultiin myös kulttuuritoimialojen tilastollisesta pilottitutkimuksesta, jonka avulla saadaan täsmätietoa alueiden luovien alojen yritysten taloudesta: toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja palkoista. Nyt meillä on faktaa kulttuurin aluetaloudellisesta merkityksestä sekä sen välillisistä vaikutuksista. Kulttuuritilinpito asettaa kulttuurin samalle viivalle muun talouden kanssa, kertoi yliaktuaari Erkki Niemi Tilastokeskuksesta. Rysä-foorumi kokosi Tampereelle noin 200 kulttuurin ja luovien alojen kehittäjää eri puolilta Suomea. Foorumissa kuultiin parikymmentä esitystä luovien alojen hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Tampere Suomen johtavana luovien alojen kehittäjänä sai runsaasti myönteisiä kommentteja. Forumin järjestivät Luova Tampere -ohjelma, AKO-kulttuuriverkosto, Luotu-hanke ja Luova Suomi -hanke. Annikaisa Knuutila Kulttuuriosuuskunta Uulun Henna Leisiö innosti loitsuillaan Rysä-foorumin osallistujat hyvään seminaarivauhtiin. 6 Luova Tampere

7 Tunnustuksia ropisee Luova Tampere -ohjelma sai viime keväänä kaksi merkittävää valtakunnallista tunnustusta. Huhtikuussa ohjelmalle myönnettiin Alue-Konsta -palkinto alueellisen innovaatiotoiminnan edistämisestä. Palkinnon luovutti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Luova Tampere on yksi haastavimmista Tampereen seudulla perustetuista kehitysohjelmista. Ohjelman alkua kiitettiin lupaavaksi, sillä vajaassa kahdessa vuodessa 300 projekti-ideasta on syntynyt 14 miljoonan euron hanke kokonaisuus. Toukokuussa Luova Tampere -ohjelma voitti Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen kilpailukykysarjan ja euron palkinnon. Sarjassa etsittiin markkinointia, jonka tavoitteena on seudun elinvoimaisuuden kehittäminen ja muutoksen tukeminen. Tuomariston mukaan ohjelman markkinointi on ansiokas kokonaisuus eri kohderyhmille suunnattuja toimia, joita on toteutettu humoristisestikin. Kiitosta tuli myös markkinoinnin kustannustehokkuudesta ja yhteistyöstä. Liikelahjojen markkinointia tehostetaan Muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja Luova Tampere aloittavat pirkanmaalaisten taideteollisuusyrittäjien liikelahjakonseptin kehittämisen ja liikelahjojen markkinoinnin tehostamisen. Modus kokoaa tämän syksyn aikana taideteollisuusyrittäjän pilottiryhmän, jonka tuotteista se ideoi ja tuottaa esittelypaketin. Paketti sisältää tuoteinformaatiota ja valmistajien yhteys tiedot. Lisäksi kartoitetaan pirkanmaalaisia liikelahjojen ostajia, yrityksiä ja organisaatioita, joista tärkeimmille uusi markkinointimateriaali esitellään henkilökohtaisesti. Esittelymateriaali julkaistaan myös Moduksen verkkosivuilla. Pilottivaihe kestää ensi vuoden toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen uusia taideteollisuusyrittäjiä otetaan mukaan hankkeeseen. Modus on sitoutunut päivittämään liikelahjojen esittelymateriaalin säännöllisesti vuoteen 2012 asti. Hankkeeseen osallistuvan yrityksen ei tarvitse olla Moduksen jäsen. Kaikki yritykset ja esiteltävät liikelahjatuotteet jurytetaan. Juryyn kuuluvat Pirjo Kääriäinen (Modus ry) ja Kristiina Jaatinen (Tampereen kauppakamari). Kysy lisää Riia Paasoselta, p , Yrittäjäkoulutus täyttyi pikavauhtia Yrittäjän ammattitutkintoon johtava ensimmäinen luovien alojen yrittäjävalmennus on herättänyt suurta kiinnostusta. Lokakuussa aloittavaan valmennusryhmään eivät kaikki halukkaat mahtuneet mukaan, joten uudesta koulutuksesta päätettiin pikavauhtia. Uusi ryhmä aloittaa maaliskuussa Tänä syksynä alkavassa ryhmässä on mukana tapahtumatuottajia, taidekäsityöläisiä, teatterin tekijöitä, kuvataiteilijoita sekä viestinnän ja av-alan ammattilaisia. Valmennukseen hakeudutaan Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kautta ja koulutuksesta vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Yrittäjävalmennuksen toteuttavat Luova Tampere ja Luovien alojen kehitysohjelma LUKE. Valmennusta myös tapahtumatuottajille LUKE järjestää tapahtumatuottajien liiketoimintaosaamista kehittävän puolen vuoden valmennus- ja koulutuskokonaisuuden. Koulutusidean takana ja yhtenä kouluttajista on esittävien taiteiden asiantuntijana LUKEssa toimiva Jari Nieminen. Koulutussisältöön kuuluu taloutta, tuotteistamista, käsikirjoittamista ja markkinointia. Mukana on tapahtumatuottajia eri aloilta, joten ryhmässä opitaan myös toisiltaan. Jatkuvalle valmennusohjelmalle on kovasti kysyntää, sillä luovat alat ovat yhä suurempien haasteiden edessä. Enää ei riitä, että on hyvä taiteilija. Tapahtumatuottajien koulutukselle on Tampereella pysyvä tarve, Nieminen sanoo. Luovasta Tampereesta luovaan Suomeen l Luova Tampere osallistuu Luova Suomi -hankkeeseen, jolla koordinoidaan kansallista luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Luovan Tampereen vastuulla on hankeneuvonta ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen. l Tampere on näkyvästi mukana myös kehittämisohjelman varsinaisissa hankkeissa. Tutkivan teatterityön keskus johtaa teatterien ammattimaista yleisötyötä kehittävää Ylös-hanketta. Kuvataiteen uusia liiketoimintamalleja ja managerointia kehittävässä ART360:ssa yritysyhteistyöstä vastaa Tampereen taiteilijaseura. l Luovan Tampereen oma hankekanta kasvaa jatkuvasti. Kuluvan vuoden tähänastinen saldo on 100 uutta hanke-ehdotusta, joista mukaan on kelpuutettu 18. l Langaton Tampere -verkkoyhteisö laajenee Pirkanmaan liiton tuella. Tavoitteena on, että verkkoyhteisöön saadaan mukaan Tampereen kaupunkiseudulta 300 yritystä, 1000 kotitaloutta ja 3000 wlan-tukiasemaa. Sairaalahuoltaja Terttu Sahan Elämän kivinen katu ja yli 50 muuta taideteosta olivat esillä Tampereen kaupungin työntekijöiden näyttelyssä Verkarannassa lokakuussa. Luova Tampere -ohjelman ideoima ja toteuttama Minun kaupunkini -näyttely toi nähtäville työpaikoilla piilevää luovuutta. Luova Tampere 7

8 Luova Tampere Luova Tampere on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa on kolme rinnakkaista teema-aluetta: kulttuuriteollisuus palveluinnovaatiot luovat rakenteet Ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja kasvattaa valittujen toimialojen liikevaihtoa lisätä seutukunnan tunnettuutta synnyttää uudenlaisia yhteistyöverkostoja nostaa luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys kaikkien asiaksi. Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä! Luova Tampere -ohjelma Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus PL 487, Aleksis Kiven katu C Tampere Kehityspäällikkö Lasse Paananen Koordinaattori Liina Penttilä Projektisihteeri Jenni Mäki-Kahma JoikuSpot voitti, kannustusta Tapakselle MindTrek-mediaviikolla julkistettu Langaton Tampere -kilpailun voittaja on Joikusoft Oy:n kehittämä JoikuSpot-mobiiliohjelmisto. Se muuntaa yhdellä painalluksella älypuhelimen wlan-tukiasemaksi ja avaa langattoman nettiyhteyden läppäriin vaikkapa kesämökillä. Ohjelma palkittiin eurolla. Juha Tiensyrjän kilpailutyö, kännykässä tai tietokoneella toimiva Tapas osaa suositella lähistöllä olevia palveluja tai tapahtumia. Vielä ideavaiheessa oleva palvelu sai 5000 euron kannustuspalkinnon. Parasta langatonta lähiverkkoa hyödyntävää palvelua etsivät Langaton Tampere, Luova Tampere -ohjelma ja MindTrek ry. Luova Tampere -ohjelman tiedotuslehti 2/2008 Päätoimittaja Kehityspäällikkö Lasse Paananen Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Tammisto Knuutila & Tammisto Oy Paino EsaPrint Tampere, lokakuu 2008 Kansi kuva Päivi Eskelinen, kuvankäsittely Tiina Lautamäki Luova Tampere -ohjelma synnyttää tamperelaisesta luovasta osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja yhdessä pirkanmaalaisten osaajien, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Luova Tampere 7.12.2010

Luova Tampere 7.12.2010 Luova Tampere 7.12.2010 Lasse Paananen ohjelmajohtaja +358 40 720 5088 lasse.paananen@luovatampere.fi 1. Mahdollisuuksia Hieman taustaa 2. Menestystä Luova Tampere 3. Mestareita Muutama esimerkki Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

LANGATON TAMPERE KUTSUU TALKOISIIN LUKE TEKEE BISNESUNELMISTA TOTTA LUOVA TAMPERE KIIHDYTTÄÄ VALITUILLA TOIMIALOILLA.

LANGATON TAMPERE KUTSUU TALKOISIIN LUKE TEKEE BISNESUNELMISTA TOTTA LUOVA TAMPERE KIIHDYTTÄÄ VALITUILLA TOIMIALOILLA. Tiedotuslehti 2 l 2007 LANGATON TAMPERE KUTSUU TALKOISIIN LUKE TEKEE BISNESUNELMISTA TOTTA LUOVA TAMPERE KIIHDYTTÄÄ VALITUILLA TOIMIALOILLA Päivi Eskelinen Jari Jokilampi toimitusjohtaja Pirkanmaan Yrittäjät

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia

Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Mitä on luova talous? Luovat toimialat ja niiden kehityssuuntia Luova talous kasvava talouden sektori Kulutustutkimusten mukaan kulttuurin talous ollut 1980-luvulta lähtien Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen TAVOITTEET Minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisilla kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jyväskylä 2012 2 ON SYNNYTTÄÄ UUSIA KASVUYRITYKSIÄ JA VAUHDITTAA JO OLEMASSA OLEVIEN YRITYSTEN KASVUA. Tavoite Kummankin Kasvu Open 2012 kilpailusarjan (Kasvuyritykset ja Kasvun ideat) voittajat valitsevat

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

15.4.2015 Sanna-Mari Hynninen Kasvu Open* - toteuttaja Kasvun Roihu Oy

15.4.2015 Sanna-Mari Hynninen Kasvu Open* - toteuttaja Kasvun Roihu Oy 15.4.2015 Sanna-Mari Hynninen Kasvu Open* - toteuttaja Kasvun Roihu Oy Kasvu Open haastaa Start Again -yritykset kasvuun Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä Kasvu Open on valtakunnallisen kasvuyritysverkoston

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 11/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta keskisuomi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Susanne Forsberg susanne.forsberg@jao.fi +358 40 341 5146 www.yritystentaitava.fi

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä Anya Productions Anya Productions Ky Kuopiolainen kulttuurialan tuotanto-, koulutus- ja myyntipalveluyritys 2 työntekijää, 3 harjoittelijaa (Ely keskuksen myöntämä ensimmäisen työntekijän tuki) Kirjanpito,

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke

Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke KILPAILUKYKYÄ KUSTANNUSTEHOKKAALLA HANKINNALLA MITEN VARMISTETAAN SUOMEN PK- TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS? ALIHANKINTA 2010, 21.9.2010,

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

CFO FORUM 2012 THE NEW WAY OF FINANCE

CFO FORUM 2012 THE NEW WAY OF FINANCE CFO FORUM 2012 THE NEW WAY OF FINANCE 22.5.2012 Esa Tihilä, toimitusjohtaja Basware Oyj CFO Forum: The new way of Finance 22.5.2012, Helsinki 11.45 Ilmoittautuminen 12.00 Missä maa makaa nyt Suomen talouden

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2009

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2009 ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2009 Luova Tampere -ohjelman puolivälin katsaus Uudet askelmerkit vuosille 2009 2011 Luova Tampere 1 Annikaisa Knuutila Arvostakaa sarjakuvaa! 2 Luova Tampere Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

OPPORTUNITY INNOVATION PUBLICITY NOVEL PRODUCT POINT TECHNOLOGY. 070320 / HN Stratox Oy / POINT ver 1.1

OPPORTUNITY INNOVATION PUBLICITY NOVEL PRODUCT POINT TECHNOLOGY. 070320 / HN Stratox Oy / POINT ver 1.1 Tämä on hankekuvaus tai tarkemmin luonnos, jota jalostamme kevään 2007 aikana. Hanke käynnistyy ensi syksynä ja päättyy vuonna 2011 kun Turun kulttuuripääkaupunkihanke on toteutunut. Tervetuloa mukaan

Lisätiedot

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet

TTY:n palvelut yrityksille. Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet TTY:n palvelut yrityksille Opiskelijayhteistyön mahdollisuudet Miksi yhteistyöhön? Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on yrityksille ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää tuoreinta asiantuntemusta ja ratkaista

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä

InnoPilotti-projekti. Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä InnoPilotti-projekti Yhtenäisen innovaatiokurssin kehittäminen oppilaitoskonsortiolle Demola-ympäristössä 1.12.2011 Projektin perustiedot Virallinen nimi: InnoPilotti-oppilaitoskoordinaation Toimijat:

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna. Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna. Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mitä useampi kokki, sen sakeampi soppa Tutkijaverkosto Tiedonlevityskumppanit Rahoitus Sopan ainekset

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Vientirenkaan kautta Venäjälle. Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009

Vientirenkaan kautta Venäjälle. Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009 Kivi 2009 Live! Joensuu 8.10.2009 Karelment Oy Karelment Oy -Nurmeksessa toimiva talotehdas - perustettu 1994 Yhtiön omistus ja johto Toimitusjohtaja Kyösti Kettunen, Nurmes Markkinointijohtaja Ari Kilpeläinen,

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Kalatalouden Markkinointiohjelma. Kalatalouden Innovaatiopäivät Tampere

Kalatalouden Markkinointiohjelma. Kalatalouden Innovaatiopäivät Tampere Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden Innovaatiopäivät Tampere 9.-10.11.2017 Kalatalouden markkinointiohjelman tavoite Tavoite Kalatalouden markkinointiohjelma edistää EMKR toimintaohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot