ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008"

Transkriptio

1 ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008 Demola polkaisee vauhtia yritysten ideoihin Klub Tampere virittää kulttuurivientiä Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Luova Tampere 1

2 Demola Annikaisa Knuutila lasse paananen kehityspäällikkö luova tampere -ohjelma Kasvua hakemassa Luovien toimialojen taloudellinen merkitys Suomen kansantaloudessa on kasvanut. Tämä korostuu erityisesti nyt, kun rahoituskriisin seurauksena monilla perinteisillä toimialoilla olemme menossa kohti laskusuhdannetta. Tampereen seudulla luovien toimialojen yritykset työllistävät jo nyt lähes henkilöä yli 1900 yrityksessä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää jo miljardin euron rajan. PriceWaterhouseCoopers on ennustanut alan kasvuksi noin 10 prosenttia vuodessa eli huomattavasti muiden toimialojen keskiarvoa nopeammin. Lisäksi täytyy muistaa, että suorien talousvaikutusten lisäksi luovan talouden luomat tapahtumat, keskukset ja teemaympäristöt heijastuvat myös asuin- ja elinympäristöjen laatuun sekä alueen vetovoimaan. Oletteko ajatelleet sitä, että Tampereen seudulla eri tapahtumissa käy lähes kaksi miljoonaa kävijää vuodessa? Luovien toimialojen haaste ja samalla mahdollisuus on yrityskentän hajanaisuus, yritysten keskimäärin pieni koko sekä matala tuottavuus. Miljoonan euron liikevaihtoon tarvitaan luovilla toimialoilla lähes kuusi henkilötyövuotta, kun muilla toimialoilla riittää noin neljän henkilötyövuoden panos. Tämä tarkoittaa noin kolmanneksen matalampaa tuottavuutta, mutta kääntäen työllisyysvaikutukset ovat myös kolmanneksen suurempia! Jatkossa kuitenkin tavoitteena tulee olla kasvuyritysten tunnistaminen ja sellaisten rakenteiden luominen, joilla kasvuyrittäjyyttä pystytään vahvistamaan. Tällä hetkellä Suomen viennin arvo luovilla toimialoilla on vain alle puolet tuonnista. Olkoon nettovienti tulevaisuuden tavoitteena. Meillä on esimerkkejä siitä, että panostamalla vientiin saadaan myös tuloksia. Esimerkiksi Suomen musiikkivienti on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 40 prosenttia vuodessa. Luova Tampere -ohjelma luovien toimialojen alueellisen kehityksen veturina sekä voimavarojen kokoajana ja kohdentajana on osoittanut toimivuutensa. Eri toimialojen kärkihankkeet etenevät, Luovien alojen keskus on hahmollaan, LUKE-ohjelma on täydessä vauhdissa ja muun muassa 58 uutta luovan alan yritystä on syntynyt ohjelman projektien kautta. Erityisen ylpeä olen Musiikkiteatteri Palatsista. Lairikon perheen rohkeus olkoon esimerkkinä kaikille uutta yritystoimintaa suunnitteleville ajattelemalla isosti ja ennakkoluulottomasti haaveet voivat toteutua! Käykää tutustumassa. Päivi Eskelinen Yritysten ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi ja työtilaksi perustetaan Demola-keskus Finlaysonille TR1:een lastenkeskus Rullalta vapautuviin tiloihin. Joulukuussa avattava Demola sisustetaan luovia työtapoja tukevaksi, Pia Berg lupaa. Luovien alojen keskukselle etsitä Luovien alojen keskuksen syntyminen Suomen Trikoon entiseen sukkatehtaaseen Onkiniemeen on varmistumassa. Kaupunginhallitus valtuutti syyskuun alussa Tilakeskuksen ja elinkeinokeskuksen käymään jatkoneuvotteluja keskuksen toteuttajakumppanin löytämiseksi. Pormestarin alkuvuodesta asettama työryhmä kannattaa raportissaan luovien alojen keskuksen rakentamista, jos hankkeelle löydetään taloudelliset ja muut riskit kantava toteuttaja. Se ottaisi vastuun kaikista kiinteistön vaatimista korjaus- ja muista inves- 2 Luova Tampere

3 polkaisee vauhtia YRITYSTEN IDEOIHIN Tampereella tänä syksynä perustettu Demola virittää uudenlaista yhteistyötä yritysten ja paikallisten korkeakoulujen välille. Yritykset tuovat ideoitaan Demolaan eri alojen opiskelijoiden kehitettäväksi. Opiskelijat saavat puolestaan yrityskontakteja ja tottuvat monitieteiseen yhteistyöhön. Parhaissa tapauksissa ideoista kasvaa uutta liiketoimintaa. än toteuttajaa toinneista, alivuokrauksesta, toiminnan konseptoinnista ja markkinoinnista. Alustavasti arvioituna kiinteistön peruskorjaus maksaa noin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupunki tekisi toteuttajan kanssa pitkän vuokrasopimuksen ja antaisi sille osto-option kiinteistöön. Noin neliömetrin suuruisen tontin omistuksesta kaupunki ei luovu. Sukkatehtaan neliömetrin kiinteistö on nykyisin osittain pienyritysten vuokraama. Keskukseen on kaavailtu tiloja luovan alan toimijoille, muun muassa harjoitustilaa ja studioita bändeille sekä toimistotilaa. Demolan perustajat ovat Nokia Oyj, Teknologiakeskus Hermia Oy ja Luova Tampere -ohjelma. Suurin rahoittaja on TE-keskus. Kaksivuotisena EU-hankkeena aloittavasta Demolasta on tarkoitus tehdä pysyvää toimintaa. Aloitteen Demolan perustamisesta sinkosi Nokian research fellow Jukka P. Saarinen, joka oli perustamassa myös runsas vuosi sitten toimintansa aloittanutta Nokia Innovation Research Centeriä. Siinä tutkimusyhteistyötä tekevät Nokia ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY. Demolassa TTY:n lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Vastaanotto on ollut korkeakouluissa innostunutta. On ihmetelty, miksi emme ole tehneet tätä Tampereella jo aikaisemmin, kertoo Pia Berg Hermiasta. Demolan projektipäällikkönä aloittanut Berg työskenteli aikaisemmin it-projektipäällikkönä Aker Yardsilla Turussa. Luovasti ja monitieteisesti Demolan toiminta-ajatus on yksinkertainen: Yritykset antavat Demola-projekteihin kehitettäväksi ja testattavaksi ideoitaan, joita ne eivät itse ehdi viemään eteenpäin henkilöresurssien tai ajan puutteen takia. Opiskelija puolestaan suorittaa yhden tai useamman kurssin opintoohjel mastaan Demola-projektina ja saa siitä opintopisteitä. Samalla hän saa kokemusta monitieteisestä ideoinnista ja oikeasta yritysprojektista. Ne ovat hyvä lisä opiskelijan portfoliossa tai CV:ssä, Berg huomauttaa. Demola-ideointi on yrityksille maksutonta. Antaessaan idean yritys voi määritellä, minkä alan opiskelijoita se haluaa kehitystyöhön. Projektiryhmissä on kysyntää monenlaiselle osaamiselle. Idean demoaminen voi vaatia tekniikkaa, käytettävyyden asiantuntemusta ja tietoa ihmisen käyttäytymisestä. Lisäksi tarvitaan projektinjohtajia, tiedottajia sekä ryhmän tuotoksen dokumentoijia eli opiskelijoita monelta eri alalta. Ryhmät kehittävät ideoita muun muas sa luovilla menetelmillä, esimerkiksi sana-assosiaatioilla tai roolipeleillä. Me Demolassa emme määrittele työtapoja. Tyyli on vapaa, mutta valmennusta tehtävään annetaan, Berg kertoo. Demolasta diplomityötään tekevä Ville Kairamo kokoaa tänä syksynä projektiryhmiä opettajien kanssa ja pitää yhteyttä sekä projektiryhmiin että ryhmien ohjaajiin yrityksissä ja korkeakoulussa. Jatkossa projektiryhmiä synnytetään Demolan omilla nettisivuilla, jonne opiskelijoille luodaan ilmoittautumisjärjestelmä. Alkuvaiheessa mukana on 600 opiskelijaa ja mahdollisuuksia on vaikka mihin, sillä Demolaan osallistuvissa korkeakouluissa on yhteensä opiskelijaa. Mikään idea ei ole liian vaatimaton Demolan nettisivuilla on jo kymmeniä Nokian antamia kehitysideoita. Demolan toiminta-ajatuksesta kiinnostuneita ovat myös Yleisradio ja TeliaSonera. Aiheista ei tunnu olevan pulaa. Tarjonta on vielä ict- ja tekniikkapainotteista, mutta jatkossa ideoi ta on tarkoitus tarjota monipuolisesti eri aloilta. Sen tähden on tärkeää, että kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset, varsinkin pk-sektori, tulisivat mukaan. Mikään idea ei ole liian vaatimaton Demolassa kehitettäväksi, Berg painottaa. Demolan tähtäimessä on myös uusien yritysten synnyttäminen. Ideoinnin alussa yritys ja projektiryhmä allekirjoittavat sopimuksen, jolla syntyvän tuotoksen immateriaalioikeudet jäävät projektiryhmälle. Idean luovuttanut yritys saa tuotokseen käyttöoikeuden. Sopimus takaa, että onnistuneen työn pohjalta projektiryhmä voi kehittää itselleen omaa yritystoimintaa, Berg kertoo. Luova Tampere 3

4 Pilotista viisastuneina jatketaan Päivi Eskelinen Klub Tampere -kulttuurivientihanke on pyöräytetty jälleen liikkeelle höystettynä niillä kokemuksilla, joita saatiin vuonna 2007 järjestetystä hankkeen puolivuotisesta pilotista. Painoaloina vuoteen 2011 ovat musiikki, taide ja muotoilu ja katseet on käännetty Pietarin lisäksi Moskovan markkinoille. Klub Tamperetta rahoittavat mukana olevat yritykset, Luova Tampere -ohjelma ja opetusministeriö ja sitä koordinoi Suomen Itämeri-instituutti. Hankkeen tavoitteena on musiikin, taiteen ja muotoilun yritysten kansainvälistyminen ja viennin edistäminen lisäämällä niiden vientiosaamista sekä perustamalla vientirenkaita. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistapahtumia, näyttelyjä ja konsertteja Pietarissa ja Moskovassa sekä kutsutaan venäläisiä kulttuurialan toimijoita tutustumisvierailuille Tampereelle. Ensin levyjä, vasta sitten livenä, oli Musexin Pauliina Ahokkaan neuvo ulkomaan keikkoja suunnitteleville bändeille. Klub Tampere jälleen liikkeellä HYVÄLLÄ PÖHINÄLLÄ Rautaisannos tietoa ja kiinnostavia kokemuksia musiikin ja muotoilun viennistä tarjoiltiin Klub Tampereen kulttuurivientiseminaarissa syyskuun alussa. Aihe kokosi runsaasti kuulijoita Kulttuuritalo Telakalle. Klub Tampereen pilotissa olimme liikkeellä tapahtumavetoisesti. Nyt hankkeen sisältöä monipuolistetaan ja yhteistyötä viritetään myös kansallisten kulttuurin vientiorganisaatioiden Music Export Finlandin ja Design Forum Finlandin kanssa, kertoi Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen. Pilotin viitoittamaa tietä kuljetaan ja palautetta kuunnellaan. Musiikkipuoli on jo mukana hyvällä pöhinällä, taiteessa ja muotoilussa kootaan vielä rivejä, kuvasi Klub Tampereen nykytilaa projektipäällikkö Minna Säpyskä. Hän lupasi konkreettisia toimia: koulutusta, asiantuntijaverkostoja, mentorointia, markkinakartoituksia siitä, mikä myy, sekä kontakti- ja messumatkoja Venäjälle. Hankkeen alku on lupaava: bändit ovat jo saaneet 15 keikkaa ja 10 levylisensointia Venäjällä ja keikkapalkkiot ovat kasvussa. Kotiläksyt tehtävä ensin Suomalaisen musiikkiviennin arvo kasvoi lähes 40 prosentin vuosivauhdilla 2000-luvun alun ajan, mutta nyt kasvu on tasaantunut. Tekijänoikeuspalk kiot ovat hyvässä kasvussa. Se kertoo, että suomalainen musiikki soi maailmalla, sanoi seminaarissa puhunut Music Export Finlandin, Musexin, toiminnanjohtaja Pauliina Ahokas. Hän muistutti, että pohjatyö on tehtävä huolella ennen vientiponnistuksia. Ennen kuin bändi voi tehdä keikkaa menestyksekkäästi ulkomailla, sillä pi tää olla tarpeeksi materiaalia. Bändin levyjen on soitava kiertueen aikana myös radiokanavilla. Ahokas kertoi kannustavansa muusikoita ja musiikkialan toimijoita mielellään Klub Tampereen kaltaisiin yhteishankkeisiin. Konkarilta oppimalla nuori yrittäjä voi välttää vuosien turhan työn. Musiikkivienti ei juurikaan eroa muusta viennistä. Samanlaisten asioiden kanssa painiskellaan. Myös bändit tarvitsevat viennin tukea, Ahokas sanoi ja viittasi opetusministeriön aloittamaan vientikiertuetukeen, jota Musex jakaa yhtyeille. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Mikko Kalhama piti Venäjää mahdollisuuksien maana. Paljon suunnitelmia on meilläkin. Olemme teettäneet haastatteluja eri sosiaaliryhmissä Venäjällä ymmärtääksemme sikäläistä kuluttajaa. Suomalaisten kannattaa keskittyä keskiluokkaan. Sen muotoilumaku vastaa sitä, mitä kutsumme skandinaaviseksi tyyliksi, Kalhama sanoi. Musiikkibisnes on Moskovassa Samaan aikaan Klub Tampereen -seminaarin kanssa Tampereella vieraili useita venäläisiä musiikkibisneksen edustajia. Viikonlopun aikana he tapasivat suomalaisia musiikkiyhtiöiden edustajia ja seurasivat showcase-keikkoja tamperelaisilla klubeilla. Seminaariin osallistunut moskovalainen promoottori Greg Goldenzweig neuvoi levy- ja promootioyhtiöitä sekä muusikoita menemään suoraan Moskovaan. Vaikka Pietari on iso kaupunki ja lähellä, kaupungissa ei ole merkittäviä levy-yh tiöitä. 4 Luova Tampere

5 Suomalaiselle rockille on kysyntää ja markkinoita Venäjällä. Meidän bisnes ta pamme ovat kuitenkin erilaiset, ja niistä on hyvä olla selvillä. Asiat etenevät Mos kovan kautta ja venäläinen on kärsimätön ja nopea liikkeissään. Kutsu tai tarjous ei ole välttämättä voimassa monta kuukautta. Venäläinen yhteiskunta on jakautunut voi makkaasti. Tämä näkyy myös musiikissa. Eri musiikinlajien kuuntelijat eivät välitä tavata toisiaan, joten en suosittele järjestämään yhteiskeikkoja, joissa soittaa hyvin erilaisia bändejä, hän sanoi. Keikkaa pukkaa Pietarista Musiikkiverkoston asiantuntijoina Klub Tam pereessa toimivat Backstage Alliancen toi mitusjohtaja Paavo Bäckman ja Rockadillon toimitusjohtaja Tapio Korjus. Kokemuksistaan kertonut Bäckman sanoi suhtautuneensa pilottiin en sin kriittisesti. Nyt tunnelma on vaihtunut varovaisen innostuneeksi. Gregin avulla olemme saaneet aikaan pieniä alkuja, mutta kuinka projektit saadaan jatkumaan, siinä riittää haastetta. Pietarista bändeillemme tulee kuitenkin jo ihan hyviä liksoja. Grafiikanpaja Himmelblaun toimitusjohtaja Pertti Ketonen toivoi, että muotoilu löytäisi Klub Tampere -hankkeeseen yhtä energisiä asiantuntijoita kuin musiikissa. Musiikin hyvä startti valaa uskoa myös muo toilun mahdollisuuksiin. Muotoilun mu kaan tuloa haittaa omien resurssien niukkuus, ala kun koostuu pienistä toimijoista. Greg Goldenzweig on järjestänyt Moskovassa suomalaisen rockin Itsenäisyyden yö tapahtumaa. Hän tietää, että suomalaisbändeistä ollaan Venäjällä kiinnostuneita. Musiikkiteatteri Palatsi avasi komeasti Tuhannet Kino-Palatsin kulttuurikäytön puolesta vedonneet huokaisivat helpotuksesta, kun Bertel Strömmerin vuonna 1929 suunnittelema entinen elokuvateatteri avattiin entisöitynä Musiikkiteatteri Palatsina. Odotettu Grand Opening pidettiin lokakuun alussa. Teatterinjohtaja-näyttelijä Petri Lairikon ja kirjailija Katariina Leinon johtama Musiikkiteatteri Palatsi tar joaa syyskaudella kymmenen eri showta, joissa esiintyvät Suomen eturivin viihdetaiteilijat. Esityksiin on mahdollista yhdistää myös usean ruokalajin illallinen. Syksyn ohjelmistossa on stand up- ja drag-viihdettä, konsertteja, lauluiltoja ja show-esityksiä. Helmikuussa 2009 saa ensi-iltansa Ari Ijäs Musiikkiteatteri Palatsin ensimmäinen oman tuotannon musikaali Some like it hot tulee ensiiltaan helmikuussa Upea Kinopalatsi oli entisöitynä ensi kertaa yleisökäytössä Tampereen arkkitehtuuriviikon pääseminaarissa. Annikaisa Knuutila teatterin ensimmäinen oman tuotannon musikaali Some like it hot. Musiikkiteatteri Palatsin perustamiseen osallistui myös Luova Tampere. Tässä mitassa ravintolateatteria ei ole toteutettu aikaisemmin Suomessa, sanoo Luova Tampere -ohjelman vetäjä Lasse Paananen tyytyväisenä. Idea musiikkiteatterista sai ilmaa siipiensä alle viime vuoden joulukuussa Petri Lairikon kerrottua haaveestaan perustaa joskus teatteri Tampereelle. Vain kymmenessä kuukaudessa päästiin avajaisiin. Luova Tampere antoi ruohonjuuritason apua: yritysneuvontaa, sparrausta ja auttoi tilojen löytämisessä, hän kertoo. Uusin silmin Tamperetta Päivi Eskelinen Tarpeellista ja tervetullutta, kommentoi yleisö syyskuussa järjestettyä Tampereen ensimmäistä arkkitehtuuriviikkoa. Kuvaussafareja, kiertokävelyjä ja keskusteluja tarjonneen viikon kohokohtia olivat kansainvälinen rakennusalan ammattilaiskonferenssi ja uuden Keskustori-rakennuksen opiskelijakilpailun näyttely. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden töitä oli viikon aikana nähtävillä myös piirustuksina, pienoismalleina ja multimediaesityksinä eräänlaisena virtuaalisena Tampereena Keskustorille pystytetyissä rahtikonteissa. Jatkoa seuraa, lupaavat viikon järjestäneet Luova Tampere, Tampereen arkkitehtuuriohjelma ja TTY:n arkkitehtuurin laitos. Luova Tampere 5

6 Päivi Eskelinen Mahdollisuuksia ainakin on Newcastle yrittää Tampereen tavoin löytää itsensä uudelleen tieteen, innovaatiotoiminnan ja kulttuurin avulla, professori Markku Sotarauta kertoo. Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Tampereen luovien alojen kehitys kiinnostaa monia täkäläisiä kehittäjäorganisaatioita, kertoo Newcastlesta tavoitettu professori Markku Sotarauta. Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksen ja alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön Senten johtaja Sotarauta on kutsuttu vierailevaksi professoriksi Newcastlen yliopistoon vuosiksi Raskaan teollisuuden keskuksena takavuosina tunnettu Newcastle etsii parhaillaan kuumeisesti uutta kehityspolkua, mutta monet tekijät lukitsevat sen menneeseen. Kaupunki on kuin muutoslaboratorio ja siksi erittäin kiinnostava myös aluetieteellisesti, hän kuvaa. Newcastlella ja Tampereella on paljon yhteistä. Merkittävin ero on, että Tampere on jo onnistunut uudistumaan monissa asioissa, jotka täällä ovat vielä kesken. Mitä tehtäviisi kuuluu Newcastlen yliopistossa? Työskentelen ensin pari kuukautta yliopiston Business Schoolin tutkimuskeskuksessa. Tänä aikana käyn keskusteluja vanhojen ja uusien kollegojeni kanssa ja keskityn omaan tutkimukseen. Kerrankin saan mahdollisuuden vaikka lyhyenkin paneutua asioihin ilman hallinnollisia kuvioita! Kolmivuotiseen visiting professor -statukseeni kuuluu tällaisten tutkimusperiodien lisäksi jatkuvaa tutkimusyhteistyötä. Pidän seminaareja sekä kehitän tutkimusideoita, joilla tiivistämme Newcastlen ja Tampereen yliopistojen pitkäaikaisia kontakteja. Odotukseni ovat korkealla, sillä Newcastlen yliopisto arvioitiin äskettäin maailman toiseksi vaikuttavimmaksi aluekehitystutkimuksen keskukseksi maailmassa Los Angelesin UCLA:n jälkeen. Olet Luova Tampere -ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtaja. Hyödynnätkö tätä rooliasi työssäsi Newcastlessa? Olen käyttänyt täällä Luova Tampere -ohjelmaa esimerkkinä siitä, miten paikallistasolla voidaan koota voimia yhteen ja saada keskeiset saman pöydän ääreen etsimään erilaisia luovuuden ilmenemismuotoja ja kehittämään käytäntöjä alhaalta ylös -hengessä. Katselen samalla ympärilleni Luovan Tampereen näkökulmasta, olisiko meillä täältä jotain opittavaa. Valtakunnassa kaikki hyvin? Tällaisen kysymyksen sai vastattavakseen Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon yksikön tutkimus- ja kehityspäällikkö Timo Parkkola luovien alojen kehittämistapahtumassa Rysä-foorumissa. Vastauksia hän etsi Aluekeskusohjelman (AKO) kulttuuriverkoston 26 paikkakunnalla tekemän työpajakierroksen tuloksista. Luovien alojen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja toimivia käytäntöjä on paljon. Onko kaikki siis hyvin? Ainakin on kaikki mahdollisuudet saada asiat olemaan hyvin, Parkkola totesi. Työpajakierroksella haettiin ensisijaisesti alueel lista mallia luovien toimialojen kehittämiseksi, mutta esiin nousi monia kaikille keskeisiä tarpeita. Kehittämistä kaipaavat esimerkiksi verkostot ja yhteistyö, yrityspalvelut ja liiketoimintaosaaminen, tuotteistaminen, viestintä ja imagomarkkinointi, toiminnan koordinointi, strategiatyö, tilat sekä tuottaja- ja manageripalvelut. Rysässä kuultiin myös kulttuuritoimialojen tilastollisesta pilottitutkimuksesta, jonka avulla saadaan täsmätietoa alueiden luovien alojen yritysten taloudesta: toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstöstä, liikevaihdosta ja palkoista. Nyt meillä on faktaa kulttuurin aluetaloudellisesta merkityksestä sekä sen välillisistä vaikutuksista. Kulttuuritilinpito asettaa kulttuurin samalle viivalle muun talouden kanssa, kertoi yliaktuaari Erkki Niemi Tilastokeskuksesta. Rysä-foorumi kokosi Tampereelle noin 200 kulttuurin ja luovien alojen kehittäjää eri puolilta Suomea. Foorumissa kuultiin parikymmentä esitystä luovien alojen hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Tampere Suomen johtavana luovien alojen kehittäjänä sai runsaasti myönteisiä kommentteja. Forumin järjestivät Luova Tampere -ohjelma, AKO-kulttuuriverkosto, Luotu-hanke ja Luova Suomi -hanke. Annikaisa Knuutila Kulttuuriosuuskunta Uulun Henna Leisiö innosti loitsuillaan Rysä-foorumin osallistujat hyvään seminaarivauhtiin. 6 Luova Tampere

7 Tunnustuksia ropisee Luova Tampere -ohjelma sai viime keväänä kaksi merkittävää valtakunnallista tunnustusta. Huhtikuussa ohjelmalle myönnettiin Alue-Konsta -palkinto alueellisen innovaatiotoiminnan edistämisestä. Palkinnon luovutti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Luova Tampere on yksi haastavimmista Tampereen seudulla perustetuista kehitysohjelmista. Ohjelman alkua kiitettiin lupaavaksi, sillä vajaassa kahdessa vuodessa 300 projekti-ideasta on syntynyt 14 miljoonan euron hanke kokonaisuus. Toukokuussa Luova Tampere -ohjelma voitti Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen kilpailukykysarjan ja euron palkinnon. Sarjassa etsittiin markkinointia, jonka tavoitteena on seudun elinvoimaisuuden kehittäminen ja muutoksen tukeminen. Tuomariston mukaan ohjelman markkinointi on ansiokas kokonaisuus eri kohderyhmille suunnattuja toimia, joita on toteutettu humoristisestikin. Kiitosta tuli myös markkinoinnin kustannustehokkuudesta ja yhteistyöstä. Liikelahjojen markkinointia tehostetaan Muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja Luova Tampere aloittavat pirkanmaalaisten taideteollisuusyrittäjien liikelahjakonseptin kehittämisen ja liikelahjojen markkinoinnin tehostamisen. Modus kokoaa tämän syksyn aikana taideteollisuusyrittäjän pilottiryhmän, jonka tuotteista se ideoi ja tuottaa esittelypaketin. Paketti sisältää tuoteinformaatiota ja valmistajien yhteys tiedot. Lisäksi kartoitetaan pirkanmaalaisia liikelahjojen ostajia, yrityksiä ja organisaatioita, joista tärkeimmille uusi markkinointimateriaali esitellään henkilökohtaisesti. Esittelymateriaali julkaistaan myös Moduksen verkkosivuilla. Pilottivaihe kestää ensi vuoden toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen uusia taideteollisuusyrittäjiä otetaan mukaan hankkeeseen. Modus on sitoutunut päivittämään liikelahjojen esittelymateriaalin säännöllisesti vuoteen 2012 asti. Hankkeeseen osallistuvan yrityksen ei tarvitse olla Moduksen jäsen. Kaikki yritykset ja esiteltävät liikelahjatuotteet jurytetaan. Juryyn kuuluvat Pirjo Kääriäinen (Modus ry) ja Kristiina Jaatinen (Tampereen kauppakamari). Kysy lisää Riia Paasoselta, p , Yrittäjäkoulutus täyttyi pikavauhtia Yrittäjän ammattitutkintoon johtava ensimmäinen luovien alojen yrittäjävalmennus on herättänyt suurta kiinnostusta. Lokakuussa aloittavaan valmennusryhmään eivät kaikki halukkaat mahtuneet mukaan, joten uudesta koulutuksesta päätettiin pikavauhtia. Uusi ryhmä aloittaa maaliskuussa Tänä syksynä alkavassa ryhmässä on mukana tapahtumatuottajia, taidekäsityöläisiä, teatterin tekijöitä, kuvataiteilijoita sekä viestinnän ja av-alan ammattilaisia. Valmennukseen hakeudutaan Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kautta ja koulutuksesta vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Yrittäjävalmennuksen toteuttavat Luova Tampere ja Luovien alojen kehitysohjelma LUKE. Valmennusta myös tapahtumatuottajille LUKE järjestää tapahtumatuottajien liiketoimintaosaamista kehittävän puolen vuoden valmennus- ja koulutuskokonaisuuden. Koulutusidean takana ja yhtenä kouluttajista on esittävien taiteiden asiantuntijana LUKEssa toimiva Jari Nieminen. Koulutussisältöön kuuluu taloutta, tuotteistamista, käsikirjoittamista ja markkinointia. Mukana on tapahtumatuottajia eri aloilta, joten ryhmässä opitaan myös toisiltaan. Jatkuvalle valmennusohjelmalle on kovasti kysyntää, sillä luovat alat ovat yhä suurempien haasteiden edessä. Enää ei riitä, että on hyvä taiteilija. Tapahtumatuottajien koulutukselle on Tampereella pysyvä tarve, Nieminen sanoo. Luovasta Tampereesta luovaan Suomeen l Luova Tampere osallistuu Luova Suomi -hankkeeseen, jolla koordinoidaan kansallista luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Luovan Tampereen vastuulla on hankeneuvonta ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen. l Tampere on näkyvästi mukana myös kehittämisohjelman varsinaisissa hankkeissa. Tutkivan teatterityön keskus johtaa teatterien ammattimaista yleisötyötä kehittävää Ylös-hanketta. Kuvataiteen uusia liiketoimintamalleja ja managerointia kehittävässä ART360:ssa yritysyhteistyöstä vastaa Tampereen taiteilijaseura. l Luovan Tampereen oma hankekanta kasvaa jatkuvasti. Kuluvan vuoden tähänastinen saldo on 100 uutta hanke-ehdotusta, joista mukaan on kelpuutettu 18. l Langaton Tampere -verkkoyhteisö laajenee Pirkanmaan liiton tuella. Tavoitteena on, että verkkoyhteisöön saadaan mukaan Tampereen kaupunkiseudulta 300 yritystä, 1000 kotitaloutta ja 3000 wlan-tukiasemaa. Sairaalahuoltaja Terttu Sahan Elämän kivinen katu ja yli 50 muuta taideteosta olivat esillä Tampereen kaupungin työntekijöiden näyttelyssä Verkarannassa lokakuussa. Luova Tampere -ohjelman ideoima ja toteuttama Minun kaupunkini -näyttely toi nähtäville työpaikoilla piilevää luovuutta. Luova Tampere 7

8 Luova Tampere Luova Tampere on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa on kolme rinnakkaista teema-aluetta: kulttuuriteollisuus palveluinnovaatiot luovat rakenteet Ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja kasvattaa valittujen toimialojen liikevaihtoa lisätä seutukunnan tunnettuutta synnyttää uudenlaisia yhteistyöverkostoja nostaa luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys kaikkien asiaksi. Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä! Luova Tampere -ohjelma Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus PL 487, Aleksis Kiven katu C Tampere Kehityspäällikkö Lasse Paananen Koordinaattori Liina Penttilä Projektisihteeri Jenni Mäki-Kahma JoikuSpot voitti, kannustusta Tapakselle MindTrek-mediaviikolla julkistettu Langaton Tampere -kilpailun voittaja on Joikusoft Oy:n kehittämä JoikuSpot-mobiiliohjelmisto. Se muuntaa yhdellä painalluksella älypuhelimen wlan-tukiasemaksi ja avaa langattoman nettiyhteyden läppäriin vaikkapa kesämökillä. Ohjelma palkittiin eurolla. Juha Tiensyrjän kilpailutyö, kännykässä tai tietokoneella toimiva Tapas osaa suositella lähistöllä olevia palveluja tai tapahtumia. Vielä ideavaiheessa oleva palvelu sai 5000 euron kannustuspalkinnon. Parasta langatonta lähiverkkoa hyödyntävää palvelua etsivät Langaton Tampere, Luova Tampere -ohjelma ja MindTrek ry. Luova Tampere -ohjelman tiedotuslehti 2/2008 Päätoimittaja Kehityspäällikkö Lasse Paananen Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Tammisto Knuutila & Tammisto Oy Paino EsaPrint Tampere, lokakuu 2008 Kansi kuva Päivi Eskelinen, kuvankäsittely Tiina Lautamäki Luova Tampere -ohjelma synnyttää tamperelaisesta luovasta osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja yhdessä pirkanmaalaisten osaajien, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2010

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2010 ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2010 3 5 6 yrittämällä pikkuisen parempi maailma tiedettä leikkien A(r)vaamattomilla markkinoilla Luova Tampere 1 Annikaisa Knuutila Miisa Kaartinen Lasse Paananen toimitusjohtaja

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Bon Appétit täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Loppujulkaisu Luova Tampere 2006 2011 Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelma ja strateginen hanke Ohjelman

Lisätiedot

ACTION! www.mediapolis.fi

ACTION! www.mediapolis.fi 2013 2014 ACTION! www.mediapolis.fi POLKU ON AVATTU Mediapolis aloittelee luovan alan yhteisönä, digitaalisena tarinankerronnan keskuksena. Sen kehitystä voisi verrata polkuun, joka vie vuoren huipulle.

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

T A R I N O I T A luovalta

T A R I N O I T A luovalta TARINOITA luovalta TARINOITA LUOVALTA POLULTA ESIPUHE, Esa Rimpiläinen 3 LUOVA POLKU, projektipäällikkö Juhani Vainio 4 LÄHIPÄIVÄT JA WORKSHOPIT 6 VIERAILUT JA VERKOTTUMINEN 18 TIEDOTUS JA JULKISUUS 24

Lisätiedot

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy konkreettisista teoista Vuonna 2009 toteutettiin vielä ESR ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeita.

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä

maaliskuu 08 Kauppa kamari Tampereen lehti MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä 2 maaliskuu 08 MINUN KENTTÄNI Pertti Skogberg tuntee Tampere-Pirkkalan pintaa syvemmältä Tampereen Kauppa kamari lehti Nordea Pankki Suomi Oyj Haluatko pitää kiinni parhaista? Kynsien ja hampaiden sijaan

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäellä yritetään yhdessä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 3 /2010 / Kasarminmäellä yritetään yhdessä Tähän jutun nimi / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

Kauppa kamari. uskovat yrittäjyyteen. lehti. Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen. Tampereen. helmikuu 2010

Kauppa kamari. uskovat yrittäjyyteen. lehti. Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen. Tampereen. helmikuu 2010 1 helmikuu 2010 Huulipunaindeksi on nousussa Sivu 19 Pirkanmaa tarvitsee logistisen kokonaissuunnitelman Sivu 38 Tampereen Kauppa kamari lehti Hämeen Kirjapainon Miika Haavisto ja Miia Lehtinen uskovat

Lisätiedot

Porin Puuvillan merkitys. ja porilaisille PÄÄKIRJOITUS. Tämä elämä. 2 Porin Puuvilla

Porin Puuvillan merkitys. ja porilaisille PÄÄKIRJOITUS. Tämä elämä. 2 Porin Puuvilla 2 Porin Puuvilla PÄÄKIRJOITUS Tämä elämä Noin kuukausi sitten TV1 uusi 40 vuotta vanhan, Porin Puuvillan työntekijöiden elämästä, työstä ja haaveista kertovan dokumenttiohjelman Tämä elämä. Paljon on 40

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ylen Kivinen Midemissä

Tekijänoikeudet Ylen Kivinen Midemissä Tekijänoikeudet puhuttavat puolueita Ylen Kivinen uskoo sisältöjen voimaan Midemissä katsottiin tulevaisuuteen TEOSTON ASIAKASLEHTI 1 2011 MARISKA uuden iskelmäbuumin ytimessä Pääkirjoitus Mistä löytyy

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot