Kasva yrittäjäksi. Yrittäjyyskasvatustietoa opettajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. helsinginyrittajat.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasva yrittäjäksi. Yrittäjyyskasvatustietoa opettajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. helsinginyrittajat.fi"

Transkriptio

1 Kasva yrittäjäksi Yrittäjyyskasvatustietoa opettajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille helsinginyrittajat.fi

2 Sisältö Uusi yrittäjäsukupolvi Suomen menestymisen edellytys Yrittäjyyden taimia istuttamassa Yritys-oppilaitosyhteistyövalmiudet Minustako yrittäjä? Mahdollisesti! Miten minusta tuli yrittäjä? Yrittäjätorilta virikkeitä kouluarkeen Yrittäjätarinavideot Yrittäjyysvalmennettava-ohjelma HYNY Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät Yhteistyöstä virtaa Linkit ja vinkit Kasva yrittäjäksi -hanke Hanke on erityisesti nuoriin ja yrittäjiin kohdistuva hanke, joka edistää oppilaitosten ja yritysten käytännön yhteistyötä, tukee oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta ja pyrkii tavoittamaan yrittäjyydestä aidosti kiinnostuneita nuoria. Tärkeässä asemassa on myös yhteistyö opettajien ja koulutuksen kehittäjien kanssa. Hankkeen pääasiallisena kohteena ovat Helsingin toisen asteen oppilaitokset. Hankkeen tarkoituksena on edistää oppilaitosten yrittäjyyskasvatustoimia sekä lisätä yritysten ja oppilaitosten vuorovaikutusta ja yhteistyötä luomalla ja vahvistamalla toimintamalleja, tiedottamalla oppilaitoksia niistä ja yrittäjyyskasvatuksen työkaluista sekä ohjata käyttämään niitä. Kasva yrittäjäksi -hanke saa rahoituksensa Helsingin Yrittäjien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Helsingin kaupungin opetusvirastolta, Suomen Lukiolaisten Liitto ry:ltä ja Suomen Opiskelija- Allianssi - OSKU ry:ltä. Hankkeesta ja eri yrittäjyyskasvatuksen välineistä saat lisätietoa Satu Seppänen projektivastaava / Kasva yrittäjäksi hanke Helsingin Yrittäjät ry puh

3 Uusi yrittäjäsukupolvi - Suomen menestymisen edellytys Yrittäjyyskasvatus tarvitaan ehdottomasti, sillä yrittäjyys on IN ja yrittäjyys on Suomen kantava voima. (Poika lukiosta) Työelämän rakennemuutos jatkuu kiivaana Helsingin, Suomen ja koko EU:n alueella. Suorittavan työn ja matalapalkkaisten alojen osuus työmarkkinoilla tulee vähenemään entisestään. Suomen menestyminen on riippuvainen osaamisesta ja sen hyödyntämisestä. Uusia yrittäjiä ja uusien alojen yrityksiä tarvitaan. Nuorten käsitykset yrittäjyydestä ja yrittäjistä ovat pääosin positiivisia. Harva nuori tahtoo enää 30 vuoden työuraa saman työnantajan palveluksessa. Omat urapolut luodaan tulevaisuudessa yhdistelemällä eri alojen opintoja sekä työ-, yrittäjyys- ja kouluttautumisjaksoja. Yrittäjyys nähdään yhtenä varteenotettavana uramahdollisuutena. Anssi Kujala toimitusjohtaja Helsingin Yrittäjät ry Tätä yrittäjämyönteistä sukupolvea ei ole varaa hukata. Suomessa on yhä enemmän pk-yrityksiä ja vastuu työllistämisestä siirtyy entistä pienempiin yrityksiin. Samaan aikaan yrittäjät ikääntyvät ja lähivuosina tarvitaan Suomeen jopa uutta innostunutta yrittäjää. Yrittäjyyden muodot tulevat myös muuttumaan. Linjauksia on, nyt tarvitaan tekoja! Yrittäjyys vaatii osaamista, päättäväisyyttä mutta erityisesti rohkeutta. Arvostan nuoria jolla on nämä ominaisuudet. (Tyttö toisen asteen ammatillisesta koulusta) Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa vuosille on asetettu tavoitteeksi sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistaminen kaikkien nuorten osalta. Myös Helsingin kaupungin elinkeinostrategiassa on sisäistetty hyvin yrittäjyyskasvatuksen tarve. Tavoitteet ovat erinomaisia, sillä muuttuvilla työmarkkinoilla selviäminen ja menestyminen vaativat yrittäjähenkistä asennetta kaikilta työssäkäyviltä. Laura Simik pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto ry Yrittäjyyskasvatushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Usein opettajat ja opinto-ohjaajat ovat varsin työllistettyjä oman perustyönsä kanssa eikä välttämättä omaa kokemusta tai kontaktipintaa yrittäjyyteen ole. Ja toisaalta yrittäjyyteen saatetaan edelleen yhdistää negatiivisia ja vanhentuneita mielikuvia. Myös opiskelijat tarvitsevat ja haluavat lisää konkreettista tietoa. Suomen Lukiolaisten Liiton yrittäjyyskasvatusselvityksen mukaan suurin osa opiskelijoista toivoi käytännönläheistä opetusta. Yrittäjien omat kertomukset, yritysvierailut sekä mahdollisuus harjoitella oman yrityksen perustamista nousivat erityisesti esille. Helsingin Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan itse yrittäjät näkevät oppilaitosyhteistyön tärkeänä. Suosiota saavuttivat seuraavat oppilaitosyhteistyön muodot: työharjoittelupaikkojen tarjoaminen (57,1%), osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (39,9 %) sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen (39,4 %). Yrittäjien keskuudessa suosiota saavuttivat erityisesti osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin. Jopa 80,3 % on valmis kertomaan oppilaitoksissa oman yrittäjätarinansa. Yrittäjyydestä yleensä tai tietyistä teemoista (oman toimialan erityispiirteet, oma osaamisala, esim. kansainvälistyminen, kestävä kehitys, myynti, verkostoituminen) olisi valmis luennoimaan 60,5 % vastaajista. Yrittäjätkin ovat siis valmiita auttamaan uuden yrittäjäsukupolven löytymistä. Yrittäjyyskasvatushanke antaa konkreettisia välineitä opetuksen tueksi Voisi olla esimerkiksi tunteja, jolloin yrittäjät tulevat kertomaan yrittäjyydestä, esimerkkitilanteita + tietenkin sitä teoriaa, Yrittäjyydestä tulisi antaa mahdollisimman kiinnostava kuva. (Tyttö lukiosta) Helsinki on Suomen mittakaavassa maantieteellisesti pieni, mutta merkitykseltään suuri ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen alue. Yrittäjyyskasvatukselle haasteita ja mahdollisuuksia luo se, että täällä on Suomen suurin väestökeskittymä, yritys- ja elinkeinoelämän keskittymä, maahanmuuttajaväestön keskittymä ja joidenkin - jopa useiden - toimialojen keskittymät. Nämä erityispiirteet johtavat siihen, että kaupungissa tarvitaan aivan uuden tyyppistä yhteistyötä yrittäjien ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken. Tästä syystä Helsingin Yrittäjien, Suomen Lukiolaisten Liiton ja Opiskelija-Allianssi OSKU:n toimijat käynnistivät yrittäjyyskasvatushankkeen loppuvuonna Hanke tarjoaa sekä opettajille että toisen asteen opiskelijoille konkreettisia malleja ja tapoja tutustua yrittäjyyteen. Samalla luodaan pohjaa tulevaisuuden menestymiselle ja kasvulle. Yrittäjyyshalukkuuden parantaminen ainoastaan koulutuksen keinoin ei riitä. Keväällä 2011 valittavan uuden hallituksen on keskityttävä toimiin, joiden avulla alennetaan uusien yritysten perustamiskynnystä ja kannustetaan yrityksien kasvuaikeisiin. Yhteiskunnassa tulisi olla kykyä myös työllistämisen riskin alentamiseen. Hallituksen on tuettava uutta yrittäjäsukupolvea. Vain panostamalla yrittäjyyteen ja yrittäjähenkiseen asenteeseen luodaan Suomelle menestymisen mahdollisuudet. 4 5

4 Yrittäjyyden taimia istuttamassa YRITTÄJYYSKASVATUSHANKE starttasi joulukuussa Päävastuullisena toimijana hankkeessa on Helsingin Yrittäjät ry yhteistyökumppaneinaan Helsingin kaupungin opetusvirasto, Suomen Lukiolaisten Liitto ry sekä Suomen Opiskelija- Allianssi - OSKU ry. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. oppilaitosvierailut. Vierailujen yhteydessä keskustellaan yrittäjyydestä opetussuunnitelmissa ja koulun käytännöissä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa. Vierailuilla kuullaan yrittäjätarinoita, välitetään tietoa yrittäjyyskasvatuksen välineistä sekä suunnitellaan konkreettista yritys-oppilaitosyhteistyötä. Yrittäjyyskasvatuksen välineiksi hankkeessa on luotu yrittäjäpankki (s. 12) yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa sekä yrittäjätarinavideoita (s. 16) yhteistyössä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen kanssa. Hanke ja sen toimenpiteet on otettu lämpimästi vastaan. Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä siihen, että koulujen ovet ovat avautuneet lähiyhteistyölle ja suhtautuminen yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi. Koulut ovat kiitelleet, että on olemassa taho, joka on aktiivisesti heihin yhteydessä ja tuo ideoita oppilaitosten yrittäjyysopetukseen ja työelämäkytköksiin. Opiskelijat kirjasivat vierailujen ja erityisesti yrittäjätarinoiden herättäneen ajatuksen ruveta yrittäjäksi. Tulevina yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteinä hankkeessa jatketaan toimia yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyön lisääjänä. Kouluvierailuja jatketaan ja laajennetaan, yrittäjyyskasvatuksen työkaluista viedään tietoa kentälle, ja ohjataan käyttämään niitä. Opiskelijoille suunnatut yrittäjyysvalmennettava-ohjelma (s.18) sekä suunniteltu yrittäjäkilpailu tuovat nuorille konkreettista ohjausta yrittäjyyden pariin ja ohjaavat jo opiskeluvaiheessa verkostoitumaan. Vuoropuhelua opettajien ja opiskelijoiden välillä yrittäjyyden opetuksesta lisätään, ja mm. Yritystä Stadiin! tapahtumassa on jälleen luvassa ohjelmaa niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Nuorison keskuudessa yrittäjyys nähdään entistä vahvemmin yhtenä vaihtoehtona. Haasteena onkin se, miten yleinen asenneilmapiiri oppilaitoksissa, mutta myös päätöksenteossa, vaikuttavat tämän potentiaalin toteutumiseen. Puhutaanko yrittäjyydestä, puhutaanko vain yleisellä tasolla vai onko mukana myös konkreettista tarttumapintaa yrittäjiin ja työelämään? Miten ohjaus kouluissa toimii, saavatko nuoret tarpeeksi tietoa mahdollisuuksista ja löytävätkö he tarjolla olevien tukipalveluiden äärelle? Tämän julkaisun tarkoitus on toimia opettajien ja muiden yrittäjyyskasvatuksen parissa toimivien käsikirjana. Raportti kokoaa tehtyjä toimenpiteitä ja tutkimuksia, tarjoaa vinkkejä yritys-oppilaitosyhteistyöhön sekä antaa ideoita ja konkreettisia välineitä, miten yrittäjyyden opettamista voisi koulussa elävöittää. Olethan sinäkin mukana tekemässä nuorista tulevaisuuden tekijöitä! Yritetään yhdessä! Yrittäjän tärkeimmät ominaisuudet uskallus - rohkeus, omatoimisuus, itseluottamus, usko itseensä, riskinottokyky sisäinen palo - luovuus, innovatiivisuus, motivaatio, intuitio kova työ - sitkeys, sinnikkyys, ahkeruus, periksiantamattomuus Helsingin Yrittäjien korkeakouluopiskelijoille tehtyyn kyselyyn ( ) vastanneiden mukaan Yrittäjät itse kokevat olevansa ahkeria, rohkeita, vapautta rakastavia ja vastuullisia. (Suomalaisen Työn Liiton Yrittäjyysbarometri) Satu Seppänen projektivastaava, Kasva yrittäjäksi -hanke Helsingin Yrittäjät ry 6 Katso: 7 Tiedätkö? Paljonko Suomessa on yrittäjiä?

5 Yritys-oppilaitosyhteistyövalmiudet Helsingin Yrittäjät ovat kartoittaneet niin helsinkiläisten yrittäjien kuin pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien toiveita yritys-oppilaitosyhteistyöstä. Tutkimusten mukaan yritys-oppilaitosyhteistyölle on tarvetta ja halukkuutta puolin ja toisin. Suurimman suosion sai yrittäjän vierailu oppilaitoksessa luennoinnin tai teemapäivän merkeissä. Yrittäjät Keväällä 2010 yrittäjille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin yrittäjien kiinnostusta ja toiveita oppilaitosyhteistyöhön. Yrittäjien keskuudessa suosiota saavuttivat erityisesti osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (84,1 %) sekä työharjoittelu-/ työssäoppimispaikkojen tarjoaminen (43,7 %). Myös opinnäytetöiden tukemiseen ja aiheiden antamiseen (39,6 %) sekä koulutustarjonnan suunnitteluun osallistumiseen (36,7 %) ilmeni kiinnostusta. Vähäisempää kiinnostusta yrittäjät osoittivat opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoamista kohtaan (7,7 %). Muiksi yritys-oppilaitosyhteistyömuodoiksi ehdotettiin mm. oppijaksojen järjestämistä, oppimateriaalin kirjoittamista, opettajien kouluttamista, projektitöiden/opinnäytetyöaiheiden tarjoamista sekä tutkintojen arviointia. Yritysten toivomat yhteistyömuodot Vastaajia 245 Osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin, teemapäiviin ja oppilaitoksissa luennointiin Tutustumiskäynnit yrityksessäsi Työharjoittelu-/työssäoppimispaikkojen tarjoaminen Opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen (Ope-TET) Opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen/ohjaaminen Osallistuminen ohjausryhmätyöskentelyyn ja/tai koulutustarjonnan suunnitteluun Jokin muu, mikä 10,6% 11,4% 19,6% Helsingin Yrittäjien yrittäjille suunnattu kysely keväällä ,7% 39,6% 36,7% 84,1% Koulutuksen järjestäjät Keväällä 2009 tehdyssä tutkimuksessa koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin heidän toiveitaan yritysyhteistyön suhteen. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa toivottiin ennen kaikkea seuraavia yritysyhteistyömuotoja: yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (65 %), yrittäjien osallistuminen koulutustarjonnan suunnitteluun (63,3 %), työssäoppimis- ja työharjoittelupaikat opiskelijoille yrityksissä (58,3 %), yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn (57,5 %) sekä tutustumiskäynnit yrityksiin (49,2 %). Niin yrittäjien kuin oppilaitosten kannalta vierailu oppilaitoksessa on tuttu tapa toimia ja usein helpointa järjestää. Myös työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen tarjoaminen nousee molemmin puolin tärkeäksi ja mielekkääksi yhteistyömuodoksi. Ope-TET on vielä vieraampi käytäntö, ja pitkälti sen vuoksi se jäi molemmissa kyselyissä vähimmälle huomiolle. Oppilaitosten toivomat yhteistyömuodot Vastaajia 120 Yrittäjien osallistuminen oppilaistosten teemapäiviin ja oppilaitoksissa luennointiin Tutustumiskäynnit yrityksiin Työharjoittelu-/työssäoppimispaikkojen tarjoaminen opiskelijoille Opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen (Ope-TET) Yrittäjän osallistuminen opiskelijoiden opinnäytetöiden tukemiseen/ohjaamiseen Yrittäjien osallistuminen koulutustarjonnan suunnitteluun Yrittäjien osallistuminen oppilaitoksen ohjausryhmätyöskentelyyn Yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin 30,0% 39,2% 32,5% 49,2% 58,3% 57,5% 65,0% 63,3% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos koulutuksen tarjoajien toiveista yritysyhteistyöksi, kevät Tiedätkö? Kuinka paljon Suomessa on yksinyrittäjiä? Katso: yrittajat.fi -> tutkimustoiminta

6 Minustako yrittäjä? Mahdollisesti! EU ja OECD-maihin verrattuna Suomi sijoittuu yritysten ja yrittäjien lukumäärän vertailussa keskitason alapuolelle. Suomalaisten halukkuus ryhtyä yrittäjäksi on ollut matalin, kun on kysytty, valitsisitko mieluummin palkkatyön kuin yrittäjäuran. Nuorison keskuudessa yrittäjyys nähdään kuitenkin tutkimusten mukaan entistä vahvemmin yhtenä vaihtoehtona. Taloudellisen tiedotuskeskuksen (Nuorisotutkimus 2007) mukaan nuoret suhtautuvat melko myönteisesti yrittäjyyteen. Tämä ei kuitenkaan näy uusien yritysten määrässä, sillä oman yrityksen perustamista pidetään melko hankalana ja sen taloudellista riskiä suurena. Suomen Lukiolaisten Liitto ry teki kyselyn yrittäjyydestä liiton talvipäivillä Kyselyssä selvitettiin liiton aktiivijäsenten näkemyksiä yrittäjyydestä ja sen opetuksesta. Kyselyyn vastasi 27 lukiolaista. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista toivoi enemmän yrittäjyysopetusta kouluihin. Yrittäjyysopetukseen toivottiin käytännönläheisyyttä, mahdollisuutta harjoitella oman yrityksen perustamista ja kontakteja yrittäjiin. Kyselyyn vastanneista neljä viidestä piti yrittäjänä toimimista itselleen mahdollisena uravaihtoehtona. Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:n teettämässä Ammatillisten opiskelijoiden työ ja elämä, Amis tutkimuksessa kysyttiin ammattiin opiskelevien nuorten kokemuksia, minäkuvaa, arvoja ja asenteita. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten yrittäjyyshalukkuutta. Kyselyyn vastasi 3619 henkilöä. Tutkimuksen mukaan 50 % kaikista vastaajista haluaisi tulevaisuudessa mahdollisesti toimia yrittäjänä, pojista jopa 57 %. Helsingin Yrittäjien Contact Forum- messuilla tammikuussa 2010 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan myös pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. Kyselyyn vastasi 167 korkeakouluopiskelijaa, joista lähes joka kolmas (31,7 %) on jo harkinnut ryhtymistä yrittäjäksi ja lähes puolet (47,9 %) pitää yrittäjyyttä itselleen mahdollisena vaihtoehtona. Opiskelijoiden kokemukset siitä, kokevatko he opintojensa tukevan yrittäjyyttä, jakaantuivat kahtia. Puolet piti opinnoistaan saamaansa tukea riittävänä, toinen puoli taas riittämättömänä. Tuloksissa oli nähtävissä oppilaitoskohtaisia eroja. Lukioiden oppilaskuntaaktiivit vastasivat Suomen Lukiolaisten Liiton Water-oppilaskuntafestareilla kysymykseen Miksi ryhtyisit yrittäjäksi? POHDI Miksi nuori haluaa yrittäjäksi? Tai vaihtoehtoisesti miksi ei halua?

7 Miten minusta tuli yrittäjä? ANTTI VILLE VIRKKI CREATIVE / LUCKY FRANK Ajatus yrittäjyydestä periytyy varmasti lukioajoilta, jolloin liityin kokoomusnuoriin. Sitä kautta pääsin toteuttamaan itseäni suunnittelemalla eri ehdokkaiden vaaliesitteitä. Tämä tuntui luontevalta, koska olinhan koko lapsuuteni piirrellyt ja vanhempieni kannustamana juossut läpi kaikenmaailman taidekerhot ja maalauskurssit. Aloin lukioikäisenä pelaamaan myös aktiivisesti golfia, jota kautta tutustuin moniin menestyviin yrittäjiin, joilla on varmasti myös arpansa omassa maailmankuvassani. Lukion jälkeen tein jo asteen vakavasti otettavampia mainosgraafikon hommia freelancerina ja ammatinharjoittajana. Koulutuspuoli oli kuitenkin pitkään kysymysmerkkinä ja muutamien opillisten harharetkien jälkeen päätin lähteä ulkomaille. Hain opiskelemaan mainospuolen juttuja, mutta vahva kiinnostus liikkuvaan kuvaan vei lopulta elokuva- ja videopuolelle. Kolmen Lontoossa vietetyn opiskeluvuoden jälkeen palasin Suomeen ja jatkoin jo opiskeluaikoina aloittamaani yritystoimintaa videoiden ja tv-ohjelmien parissa. Kolmen hengen tuotantofirmalla loimme muutaman vuoden aikana useita musiikkivideoita tunnetuille yhtyeille ja mahtui siihen myös televisio-ohjelmia Subille, YLE:lle ja Neloselle. Osa tehtiin firman kautta ja osa freenä. Tänä aikana saimme myös monia päitä auki maailmalle ja pääsimme harvan ulottuvilla oleviin neuvottelupöytiin, joka jo itsessään tuntui hienolta saavutukselta. Kansainväliset saavutukset jäivät videopuolella kuitenkin pieniksi. Videoihin täysin leipäännyttyämme, päätimme lähteä toteuttamaan vanhaa unelmaa, pitkää elokuvaa. Laitoimme vanhan firman pöytälaatikkoon ja perustimme uuden yhtiön tuoreella porukalla. Elokuva saatiin purkkiin ja ennakkomyytyä yli kolmeentoista maahan. Tässä välin ehti tosin syntyä suuria riitoja amerikkalaisten kumppanien kanssa ja kuukausien mittaiset lakimiesten väliset neuvottelut. Tämä prosessi ei päättynyt mukavasti. Se oli kallis, mutta korvaamaton oppitunti isoista kuvioista. Ja kun muutama alan kokeneempi guru totesi, että tervetuloa elokuva-alalle, päätin ottaa vuosien kokemukset ja opit taskuuni, ja suunnata markkinointiviestinnän pariin. Hetken yksinyrittämisen jälkeen perustin kahden ystäväni kanssa mainostoimiston Lucky Frank Marketing Oy. Vuoden verran teimme hommaa yhdessä, kunnes päätimme lähteä eri suuntiin. Ostin yrityksen itselleni ja lähdin keskittymään täysin oman osaamiseni myyntiin. Nykyään Lucky Frank on edelleen mainostoimisto, mutta asiantuntijapalvelut luoville toimistoille vie jo yli puolet ajastani. Loppuasiakkaina on niin pieniä kuin suuriakin, Business to Business puolelta aina kansainvälisiin kuluttajabrändeihin. Mutta mitä on opittu? Osa yrityksistä eli kaarensa loppuun, osa veti vesiperän, yksi haettiin konkurssiin ja yhdestä poiki sitten tämä nykyinen. Ei aina niin yksioikoista. Näen kuitenkin tärkeänä, että kaikki hyvät ja huonot kokemukset ovat nykyään erittäin vahva ja korvaamaton osa ammattitaitoani. Oman oppimisprosessini iso osa on ollut ja tulee ehkä tulevaisuudessakin olemaan seikkailut ja kokeilut sivuraiteille. Onnistuminen on hienoa, mutta myös epäonnistuminen on sallittua ja riskejä saa ottaa. Tähän yhtälöön tarvitaan luonnollisesti sopiva määrä periksiantamattomuutta. Omani takana on varmasti vahva intohimo alaani, vankka elämäntapavalinta ja halu olla paras. Raha on usein sitten tässä yhtälössä se sivutuote. Itse en ainakaan jaksaisi päivästä toiseen puurtaa, jos tätä vain sen vuoksi tekisi. Ja pitäähän se todeta että päivääkään en rengiksi vaihtaisi. Antti Ville Virkki,33, on luovan alan moniosaaja, joka pyörittää omaa yhden miehen mainostoimistoa ja asiantuntijayritystä. Koulutukseltaan hän on Bachelor of Arts (Hons.) Film and Video; University of the Arts London, London College of Communication 12 13

8 Yrittäjätorilta virikkeitä kouluarkeen Yrittäjätori on wiki-pohjainen sivusto, joka tarjoaa helsinkiläisille kouluille ja oppilaitoksille tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyyskasvatuksesta, yritys-oppilaitosyhteistyöstä sekä virikkeitä opetukseen. Sivusto tukee opinto-ohjausta oppijan opinpolun ja ammatinvalinnan tiellä. Tekninen toteutus on tehty yhteistyössä Helsingin Yrittäjien ja Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa. Yrittäjätorilta löydät mm. yrittäjäpankin yrittäjätarinoita yrittäjätarinavideoita tehtävineen linkkejä eri yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden sivuille yrittäjyyskasvatusaiheisia blogikirjoituksia Yrittäjäpankki on rekisteri yrittäjistä, jotka ovat innokkaita vierailemaan oppilaitoksissa kertoen omasta yrityksestään, omaa yrittäjätarinaansa tai muusta yrittäjyyteen tai toimialaan liittyvästä aiheesta. Pankkiin kuuluvia yrittäjiä voi pyytää oppilaitokseen esimerkiksi työelämä- ja yrittäjyysteemapäivien yhteyteen, ammatinvalintakurssille tai tietystä teemasta tai toimialasta kertomaan. Pankkiin kuuluvat yrittäjät edustavat eri toimialoja, useat voivat luennoida myös muilla kielillä kuin suomeksi, mm. englanti, saksa, venäjä. Yrittäjäpankkiin osallistuville yrittäjille on järjestetty koulutus. Yrittäjätorin löydät osoitteesta: Otteita työpaikkailmoituksista: Mihin tehtäviin työntekijää haetaan? 1. Toivomme sinulta; iloista mieltä ja reipasta asennetta työskentelyyn, hyvää asiakaspalvelutaitoa, oma-aloitteisuutta ja halua menestyä. 2. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja -taitoa hyvää organisointikykyä kykyä hyödyntää nykyaikaista tietotekniikkaa työssään ja kykyä toimia innostavasti, oma-aloitteisesti sekä itsenäisesti. Kaupallinen koulutus luetaan eduksi. 3. Edellytämme hakijalta aktiivista työotetta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja järjestelmällisyyttä POHDI Mitä ominaisuuksia yrittäjällä olisi hyvä olla? 1. Kosmetologi 2. Palveluesimies 3. CNC-koneistaja

9 Yrittäjätarinavideot Oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta edistämässä -hankkeessa valmistui yhteistyössä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen AV-viestinnän kanssa yhdeksän noin viiden minuutin mittaista yrittäjätarinavideota. Yrittäjätarinavideot elävöittävät oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Ne soveltuvat esimerkiksi aamunavauksiin Yrittäjän Päivänä tai oppimateriaaliksi mm. opintojenohjaukseen tai äidinkielen, yhteiskuntaopin, taloustaidon, psykologian ja yrittäjyyden tunneille. Yrittäjätarinavideot löydät Youtubesta hakusanoilla yrittäjätarina tai Helsingin Yrittäjät. Opetuskäytön tukemiseksi videoihin on saatavilla tehtävämoniste. Tässä muutamia esimerkkejä tehtävistä. Äidinkieli Etsi ja analysoi tarinoissa esiintyviä kielikuvia. Kirjoita oma yrittäjätarinasi, tulevaisuuden elämäkertasi. Yhteiskuntaoppi, talous ja yrittäjyys Kuka on yksinyrittäjä, kuka työnantaja? Kenen toiminta on kansainvälistä? Minkälaisia yritysmuotoja yritykset edustavat? Perehdy eri yritysmuotoihin ja pohdi, minkä tyyppiselle yritykselle mikäkin vaihtoehto sopii. Määrittele termit liiketoiminta, pk-yritys, edunvalvonta, palvelukonsepti. Mitä tarkoittaa kasvuyritys? Voiko yksinyrittäjän yritys olla kasvuyritys? Mitä Annelin mainitsema aiesopimus tarkoittaa? Mitä haasteita yrittäjyydelle Heidi mainitsee? Pohdi seuraavia teemoja: yrittäjyyden merkitys kansantaloudelle, yrittäjän sukupolvenvaihdoshaasteet Perehdy yrittäjän verotukseen suhteessa palkansaajaan. Mitä ovat työnantajavelvoitteet? Mitä hyötyjä yrittäjäjärjestöön kuulumisesta yrittäjät mainitsevat? Pohdi, miksi ylipäänsä kuulutaan eri järjestöihin? Yrittäjätarinavideoissa esiintyvät Anneli Willman A-Files hyvinvointipalvelut Heidi Ekholm-Talas Eventgarden / BSG Marketing Oy tapahtumamarkkinointi Mari Laaksonen Cleanmarin Oy siivouspalvelut Pentti Tanskanen Laborexin Oy laboratoriotarvikkeet ja -laitteet Edward Blomstedt NC Sourcing Oy teollinen sopimusvalmistus Tuure Toivola Sissos-Tuote Oy paintballtapahtumat ja -tarvikkeet Niina Stolt Studio Onni valokuvauspalvelut Maria Oksanen Toiviomatkat Oy matkatoimistopalvelut Taina Schorin-Keltto Footlight Ky tanssikoulu, tanssitarvikkeet Tiedätkö? Kuinka paljon keskivertoyrittäjä tienaa? Katso: yrittajat.fi -> tutkimustoiminta Opintojen ohjaus ja psykologia Minkälainen on yrittäjän koulutustausta suhteessa siihen, mitä hän tekee? Minkälaisia vinkkejä Maria antaa yrittäjäksi aikovalle? Entä Taina? Entä Niina? Heidi? Miksi verkostoituminen on yrittäjälle tärkeää? Onko verkostoituminen sinulle tärkeää? Minkälaisia ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan? Mitkä ovat mielestäsi omat vahvuutesi mahdollisesti yrittäjäksi ryhtyessäsi? Miksi nämä henkilöt toimivat yrittäjänä? Mikä heitä motivoi? Oletko itse miettinyt toimivasi yrittäjänä? Mikä sinun motiivisi on? Ja jos et, mikä on perustelusi siihen? Eri polkuja yrittäjyyteen Pöytälaatikosta bisnekseen sivutoimisesta päätoimiseen Vapaa-aika tuottamaan harrastuksesta työ Halu yrittäjäksi mistä liikeidea? Ammattitaito olemassa yrittäjyys yksi vaihtoehto Hyppy vanhoihin saappaisiin sukupolvenvaihdos, yritysosto Yrittäjyys pakon edessä ainut vaihtoehto työllistyä haluamalleen alalle Yrittäjäksi asiakaskunnan pyynnöstä markkinat valmiina 16 17

10 Yrittäjyysvalmennettava-ohjelma Yrittäjyysvalmennettava on ohjelma toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Sillä kannustetaan nuoria yrittäjyyteen, konkretisoidaan yrittäjäesimerkkien kautta eri polkuja yrittäjäksi, käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja eri yritysmuodot, esitellään eri tukitahot yrittäjyyden alkumetreillä ja yrittäjäjärjestö sekä pohditaan mahdollisesti omaa liikeideaa. Ohjelmalla pyritään antamaan nuorelle eväitä ryhtyä yrittäjäksi sekä mahdollistamaan näiden nuorten työllistäminen esimerkiksi kesätöihin jäsenyrityksiin. Ohjelmassa nuoren toimintavalmiudet ja vahvuudet yrittäjyyteen kartoitetaan Yksilön toimintavalmiuden kartoitusmenetelmällä. Yrittäjyysvalmennettava osallistuu kolmeen koulutusiltaan, joista yhden järjestää Helsingin Yrittäjät yhteistyössä yrittäjyyskasvatushankkeen kumppanien kanssa, yhden Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät eli HYNY ja yhden kolmas taho. Ohjelman suorittamisesta saa diplomin. Ohjelma on osallistujalle maksuton. Ohjelmalla luodaan siltaa ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten välillä. Hankkeessa selvitetään ohjelman liittämistä osaksi opetussuunnitelmaa, jolloin opiskelija saisi ohjelman suoritettuaan siitä opintoviikkoja/kursseja. Lisätiedot ja ohjelmaan ilmoittautumiset Tiedätkö? HYNY Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät Verkostoja Vertaistukea - Vaikuttamista Mitä? HYNY on alle 35-vuotiaiden yrittäjien ja tulevien yrittäjien verkosto. Miksi? Pyrimme edistämään nuorten yrittäjien asioita, sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sekä nuorten yrittäjien verkostoitumista ja hyvinvointia, jotta nuorilla yrittäjillä olisi hyvä toimia Helsingissä. Missä? Järjestämme jo perinteeksi muodostuneet nuorten yrittäjien verkostoitumisbileet kaksi kertaa vuodessa. Joka torstai-ilta pelaamme sählyä. Osallistumme eri tapahtumiin sekä teemme kannanottoja nuoria yrittäjiä koskevista kysymyksistä. Olemme mukana myös Suomen Yrittäjien nuorten yrittäjien toiminnassa. Miten? Katso lisää ja liity mukaan osoitteessa Saat lisätietoa myös HYNYn puheenjohtajalta Missä voi opiskella yrittäjyyttä? Katso: ammatilliset oppilaitokset, oppisopimustoimistot, opistot, ammattikorkeakou- 18 lut, yliopistot 19

11 Yhteistyöstä virtaa Jaana Viitamäki Lehtori, Uusmedialinja / Heltech Miten ajatus yhteistyöstä ja yrittäjyyskasvatuksen lisäämisestä lähti koulussanne? Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyysnäkökulman tuominen mukaan opetukseen on ollut pidempään kehittämisen alla yksikössämme. Yhteistyössä Helsingin Yrittäjien kanssa saimme mm. opiskelijamme Markku Parikan työssäoppimiseen Helsingin Yrittäjiin jossa hän toteutti yrittäjätarinavideoita. Meillä kävi myös yrittäjä kertomassa yrittäjätarinansa koko linjalle. Miten yrittäjyys näkyy työssäsi? Meillä on esimerkiksi sellaisia kurssikokonaisuuksia kuin mainosanimaatio ja yrittäjyys. Keväällä 2011 on tarkoitus pitää NY 24h-leiri. Myös harjoitusyrityksen perustamisesta koululle on puhuttu. Uusmedia-ryhmä pyrkii myös toimimaan yrittäjämäisesti koko opintoajan; kuin 3 vuotta pystyssä oleva mainostoimisto tiimeineen tehden elävän elämän tuotantoja. Mitä toivoisit yrittäjiltä ja mitä vinkkejä antaisit muille opettajille yrittäjyyskasvatukseen liittyen? Työssäoppiminen voi olla erinomainen paikka tutustua yrittäjyyteen, se on kuitenkin tilanteesta ja firmasta riippuvaista. Mielestäni yrittäjien tuominen oppilaitoksen arkeen on tehokas tapa luoda yhteistyötä ja tasa-arvoista opiskelijoille. Opettaja, ota rohkeasti yhteyttä yrittäjäjärjestöön, sieltä saat varmasti ensimmäiset vinkit ja lähtölaukaukset omaan yrittäjäkasvatustoimintaan. Markku Parikka työssäoppimisjakso Helsingin Yrittäjissä keväällä 2010 Digimedialinja / Heltech Mitä odotit työssäoppimiselta ja mikä siinä oli mieleenpainuvinta? Odotin positiivista synergiaa ja vinkkejä tulevaisuutta varten sekä hyvää harjoitusta itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Mieleenpainuvimpana antina pidän mukaan osallistuneiden yrittäjien tarinoita yrityksen aloittamisesta kehitysvaiheineen. Vaikka toimialat ja palvelusektori olivat jokaisella hieman erilaisia, yhdistävänä tekijänä pidin lahjomattomia perusvinkkejä valmistautumisesta yrittäjyyteen ja toiminnan ylläpitämiseen. Miten projekti vaikutti käsityksiisi yrittäjyydestä? Menestyminen ja pärjääminen kulkevat käsi kädessä ominaisuuksien kanssa, jotka kuuluvat selviytyjä-yrittäjyyteen. Ja rohkeus epäonnistua. Oma työelämäni on todennäköisesti piakkoin freelance-pohjaista mediaalan työtä. Mitä projektista jäi sinulle käteen? Toimin työskennellessäni melko itsenäisesti toimenantoa toteuttaen, tosin ilman taloudellista riskiä. Tähän projektiin osallistuminen tarjosi näkymän ja kosketuspinnan tuottaja-tilaaja-akselilla, joka auttaa tulevien töiden ja toteutusta odottavien projektien analysoimisessa, sekä niiden läpiviemisessä. Oman toiminimen perustaminen kiinnostaa, kaikesta epävarmuudesta huolimatta

12 Linkit ja vinkit Yrittäjyyskasvatuksen toimijoita ja välineitä Helsingin Yrittäjät, yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestö Helsingin kaupungin opetusvirasto Suomen Lukiolaisten Liitto, lukiolaisten edunvalvonta-, harraste- ja palvelujärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry, Ainoa Amisten Perustama Ainoa Amisten Omistama opiskelijaliitto 4H-TOP-Yrittäjyyskasvatus tarjoaa valmiin apuvälineen koulujen yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen. Sisältöjä voidaan helposti hyödyntää useiden eri oppiaineiden opetuksessa. Opetushallituksen yrittäjyyssivuilta löytyy monipuolisesti tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyysopinnoista ja opetuksesta, yrittäjätarinoita sekä muuta hyödyllistä informaatiota oppilaitosten käyttöön. Helsingin Yrittäjien yrittäjyyskasvatustoimenpiteitä ja välineitä. Kerhokeskus koulutyön tuki ry tuottaa sisältöjä yrittäjyyskasvatukseen yhteistyössä opetusalan järjestöjen ja yrittäjyyttä edistävien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille oppimista tukevia opinto-ohjelmia, jotka ovat käytännönläheisiä, tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä ja tarjoaa yrityksille ja kouluille välineitä nuorisoviestintään. Sivuilta löytyvät Hyvät käytännöt kokoaa koulu-yritysyhteistyön hyviksi testattuja malleja. YES-keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava alueellinen keskus. YES-katalogit kokoavat koulu-yritysyhteistyömalleja, hyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Suomen Yrittäjien tieto- ja uutispalvelu pk-yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sivuilta löytyvä Sata mallia yrittäjyysopetukseen antaa kokemuksiin perustuvia vinkkejä yrittäjyyskasvatukseen ja yritys-oppilaitosyhteistyöhön eri puolilta Suomea. Minustako yrittäjä? -osuus antaa perustietoa yrityksen perustamisesta sekä nuorten yrittäjien tarinoita. yrittajatori.meke.wikispaces.net Yrittäjätori on wiki-pohjainen sivusto, joka tarjoaa helsinkiläisille kouluille ja oppilaitoksille tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyyskasvatuksesta, yritys-oppilaitosyhteistyöstä sekä virikkeitä opetukseen. Torilta löytyvät mm. yrittäjätarinavideot sekä yrittäjäpankki. Yrittäjyyskasvatusportaali: YVI-sivuille on koottu yrittäjyyskasvatusta tukevaa materiaalia opettajille, muille kouluttajille, yrittäjille ja eri järjestöjen edustajille, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyyskasvatuksesta. YVI auttaa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tietoa yrityksen perustamisesta Naisyrittäjyyskeskus auttaa erityisesti uusien naisten perustamisen yritysten syntymisessä ja toimintansa alkuvaiheessa olevien yritysten liiketoiminnan menestymisessä. YritysHelsinki on palvelukeskus yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. YritysHelsinki järjestää koulutuksia yrittäjäksi aikoville ja mm. arvioi liiketoimintasuunnitelman. Yritysyhteistyön malleja Yrittäjä vierailulle Teemapäivät Yritysvierailulle TET Työharjoittelu Työssäoppimisjaksot OPE-TET Yrittäjä mukana koulun projektissa Koulu tai oppilasryhmä mukana yrittäjän projektissa Yrittäjä arvioimassa oppilastöitä tai näyttöjä Yrittäjä tutkielman ohjaajana Business-rastit Amazing Race-tyyliin Yrittäjyyskurssi Diilin tapaan Kummiyrittäjyys POHDI Miten minä voisin tehdä koulu-yritysyhteistyötä?

13 Tilaa muistiinpanoille Tilaa muistiinpanoille Muista Valtakunnallinen Yrittäjän Päivä 5.9.!

14 Valokuvaaja Sini Pennanen SininenKuva Tmi helsinginyrittajat.fi

15 KHOVLQJLQ\ULWWDMDW Yritystä ei tarvitse perustaa yksin! Yritysmentorointi on palvelu, jossa kokeneempi yrittäjä tukee, sparraa ja opastaa nuorempaa kollegansa. Hän tarjoaa kokemuksensa ja näkemyksensä aktorinsa käyttöön. Mentorit työskentelevät vapaaehtoisesti, tavoitteenaan auttaa uutta yrittäjäpolvea väistämään yrityksen alkutaipaleen pahimmat karikot. LPVMVUVTUB ZSJUU KJMMF Puhetta yli miljoonan ihmisen tulevaisuudesta HaXchZbTc \dzpp] WheX]e^X]cX _P[eT[dXST] cd^ccp\xbtt] LPVMVUVTUBZSJUU KJMMF/GJ. QBMWFMVMMB! ZSJUU K LPVMVUVLTFFO",PVMVUVTUBZSJUUjKJMMF ¹ QBMWFMVMMB ZSJUUjKjU MzZUjWjU MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTUBBO UVLFWBB LPVMVUVTUB KB LPVMVUVLTFO UVPUUBKBU UBWPJUUBWBU ZSJUUjKjU Minkä alan osaajia tarvitaan tulevaisuudessa? Kannattaako yrittäjäksi lähteminen? Löytyykö yrittäjän lapselle päivähoitopaikkaa? Helsingin seudun tulevaisuus ei ole vain miljoonan ihmisen arkea ravisuttava kysymys, se koskee koko Suomea. Ja ennen kaikkea se koskee Käy nettisivuilla tutustumassa ja täytä ilmoittautumiskaavake. tämän päivän nuoria, joiden vastuulla ovat tulevaisuuden verotulot Tervetuloa mukaan! ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky. Oleellinen lähtökohta metropolin kehittämiseen on alueen merkityksen tunnistaminen koko maan ja kansantalouden kannalta. Vain näin voidaan suunnata resurssit sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Tule mukaan rakentamaan yrittäjäystävällistä metropolia! Espoon Yrittäjät Vantaan Yrittäjät helsinginyrittajat.fi aaa ZKV`OVO`KROV]SXUS PS Espoon Yrittäjät Helsingin Yrittäjät Vantaan Yrittäjät

16 Helsingin Yrittäjien tapahtuma yrittäjille Tel Ratavartijankatu 2 C Helsinki SLL_Lukiolaiset Suomen Lukiolaisten Liitto

17 Kasva yrittäjäksi Helsingin Yrittäjät ry Lastenkodinkuja 1 A 4, HELSINKI Vaihde puh Helsingin Yrittäjät on Helsingissä toimivien yritysten ja yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jossa on 6200 jäsentä. Helsingin Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä.

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Salla Kettunen ja Anmari Viljamaa YKTT-päivät Jyväskylä 2016 Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten polut ja suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Taustaa Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Maksutta osoitteessa www.lut.fi/mittaristo - jo yli 1000 perus- ja toisen asteen opettajaa hyödyntää

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Johdatus luovaan teknologiaan Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Mehackit lyhyesti Mehackit tutustuttaa lukiolaiset teknologian saloihin! Mehackit-kurssi on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan.

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Alkukartoitus Tatu hankkeen tulosten hyödyntäminen Nuorisotutkimusten tuloksia: Työllistyminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot