Kasva yrittäjäksi. Yrittäjyyskasvatustietoa opettajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. helsinginyrittajat.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasva yrittäjäksi. Yrittäjyyskasvatustietoa opettajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. helsinginyrittajat.fi"

Transkriptio

1 Kasva yrittäjäksi Yrittäjyyskasvatustietoa opettajille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille helsinginyrittajat.fi

2 Sisältö Uusi yrittäjäsukupolvi Suomen menestymisen edellytys Yrittäjyyden taimia istuttamassa Yritys-oppilaitosyhteistyövalmiudet Minustako yrittäjä? Mahdollisesti! Miten minusta tuli yrittäjä? Yrittäjätorilta virikkeitä kouluarkeen Yrittäjätarinavideot Yrittäjyysvalmennettava-ohjelma HYNY Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät Yhteistyöstä virtaa Linkit ja vinkit Kasva yrittäjäksi -hanke Hanke on erityisesti nuoriin ja yrittäjiin kohdistuva hanke, joka edistää oppilaitosten ja yritysten käytännön yhteistyötä, tukee oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta ja pyrkii tavoittamaan yrittäjyydestä aidosti kiinnostuneita nuoria. Tärkeässä asemassa on myös yhteistyö opettajien ja koulutuksen kehittäjien kanssa. Hankkeen pääasiallisena kohteena ovat Helsingin toisen asteen oppilaitokset. Hankkeen tarkoituksena on edistää oppilaitosten yrittäjyyskasvatustoimia sekä lisätä yritysten ja oppilaitosten vuorovaikutusta ja yhteistyötä luomalla ja vahvistamalla toimintamalleja, tiedottamalla oppilaitoksia niistä ja yrittäjyyskasvatuksen työkaluista sekä ohjata käyttämään niitä. Kasva yrittäjäksi -hanke saa rahoituksensa Helsingin Yrittäjien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Helsingin kaupungin opetusvirastolta, Suomen Lukiolaisten Liitto ry:ltä ja Suomen Opiskelija- Allianssi - OSKU ry:ltä. Hankkeesta ja eri yrittäjyyskasvatuksen välineistä saat lisätietoa Satu Seppänen projektivastaava / Kasva yrittäjäksi hanke Helsingin Yrittäjät ry puh

3 Uusi yrittäjäsukupolvi - Suomen menestymisen edellytys Yrittäjyyskasvatus tarvitaan ehdottomasti, sillä yrittäjyys on IN ja yrittäjyys on Suomen kantava voima. (Poika lukiosta) Työelämän rakennemuutos jatkuu kiivaana Helsingin, Suomen ja koko EU:n alueella. Suorittavan työn ja matalapalkkaisten alojen osuus työmarkkinoilla tulee vähenemään entisestään. Suomen menestyminen on riippuvainen osaamisesta ja sen hyödyntämisestä. Uusia yrittäjiä ja uusien alojen yrityksiä tarvitaan. Nuorten käsitykset yrittäjyydestä ja yrittäjistä ovat pääosin positiivisia. Harva nuori tahtoo enää 30 vuoden työuraa saman työnantajan palveluksessa. Omat urapolut luodaan tulevaisuudessa yhdistelemällä eri alojen opintoja sekä työ-, yrittäjyys- ja kouluttautumisjaksoja. Yrittäjyys nähdään yhtenä varteenotettavana uramahdollisuutena. Anssi Kujala toimitusjohtaja Helsingin Yrittäjät ry Tätä yrittäjämyönteistä sukupolvea ei ole varaa hukata. Suomessa on yhä enemmän pk-yrityksiä ja vastuu työllistämisestä siirtyy entistä pienempiin yrityksiin. Samaan aikaan yrittäjät ikääntyvät ja lähivuosina tarvitaan Suomeen jopa uutta innostunutta yrittäjää. Yrittäjyyden muodot tulevat myös muuttumaan. Linjauksia on, nyt tarvitaan tekoja! Yrittäjyys vaatii osaamista, päättäväisyyttä mutta erityisesti rohkeutta. Arvostan nuoria jolla on nämä ominaisuudet. (Tyttö toisen asteen ammatillisesta koulusta) Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa vuosille on asetettu tavoitteeksi sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistaminen kaikkien nuorten osalta. Myös Helsingin kaupungin elinkeinostrategiassa on sisäistetty hyvin yrittäjyyskasvatuksen tarve. Tavoitteet ovat erinomaisia, sillä muuttuvilla työmarkkinoilla selviäminen ja menestyminen vaativat yrittäjähenkistä asennetta kaikilta työssäkäyviltä. Laura Simik pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto ry Yrittäjyyskasvatushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Usein opettajat ja opinto-ohjaajat ovat varsin työllistettyjä oman perustyönsä kanssa eikä välttämättä omaa kokemusta tai kontaktipintaa yrittäjyyteen ole. Ja toisaalta yrittäjyyteen saatetaan edelleen yhdistää negatiivisia ja vanhentuneita mielikuvia. Myös opiskelijat tarvitsevat ja haluavat lisää konkreettista tietoa. Suomen Lukiolaisten Liiton yrittäjyyskasvatusselvityksen mukaan suurin osa opiskelijoista toivoi käytännönläheistä opetusta. Yrittäjien omat kertomukset, yritysvierailut sekä mahdollisuus harjoitella oman yrityksen perustamista nousivat erityisesti esille. Helsingin Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan itse yrittäjät näkevät oppilaitosyhteistyön tärkeänä. Suosiota saavuttivat seuraavat oppilaitosyhteistyön muodot: työharjoittelupaikkojen tarjoaminen (57,1%), osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (39,9 %) sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen (39,4 %). Yrittäjien keskuudessa suosiota saavuttivat erityisesti osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin. Jopa 80,3 % on valmis kertomaan oppilaitoksissa oman yrittäjätarinansa. Yrittäjyydestä yleensä tai tietyistä teemoista (oman toimialan erityispiirteet, oma osaamisala, esim. kansainvälistyminen, kestävä kehitys, myynti, verkostoituminen) olisi valmis luennoimaan 60,5 % vastaajista. Yrittäjätkin ovat siis valmiita auttamaan uuden yrittäjäsukupolven löytymistä. Yrittäjyyskasvatushanke antaa konkreettisia välineitä opetuksen tueksi Voisi olla esimerkiksi tunteja, jolloin yrittäjät tulevat kertomaan yrittäjyydestä, esimerkkitilanteita + tietenkin sitä teoriaa, Yrittäjyydestä tulisi antaa mahdollisimman kiinnostava kuva. (Tyttö lukiosta) Helsinki on Suomen mittakaavassa maantieteellisesti pieni, mutta merkitykseltään suuri ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen alue. Yrittäjyyskasvatukselle haasteita ja mahdollisuuksia luo se, että täällä on Suomen suurin väestökeskittymä, yritys- ja elinkeinoelämän keskittymä, maahanmuuttajaväestön keskittymä ja joidenkin - jopa useiden - toimialojen keskittymät. Nämä erityispiirteet johtavat siihen, että kaupungissa tarvitaan aivan uuden tyyppistä yhteistyötä yrittäjien ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken. Tästä syystä Helsingin Yrittäjien, Suomen Lukiolaisten Liiton ja Opiskelija-Allianssi OSKU:n toimijat käynnistivät yrittäjyyskasvatushankkeen loppuvuonna Hanke tarjoaa sekä opettajille että toisen asteen opiskelijoille konkreettisia malleja ja tapoja tutustua yrittäjyyteen. Samalla luodaan pohjaa tulevaisuuden menestymiselle ja kasvulle. Yrittäjyyshalukkuuden parantaminen ainoastaan koulutuksen keinoin ei riitä. Keväällä 2011 valittavan uuden hallituksen on keskityttävä toimiin, joiden avulla alennetaan uusien yritysten perustamiskynnystä ja kannustetaan yrityksien kasvuaikeisiin. Yhteiskunnassa tulisi olla kykyä myös työllistämisen riskin alentamiseen. Hallituksen on tuettava uutta yrittäjäsukupolvea. Vain panostamalla yrittäjyyteen ja yrittäjähenkiseen asenteeseen luodaan Suomelle menestymisen mahdollisuudet. 4 5

4 Yrittäjyyden taimia istuttamassa YRITTÄJYYSKASVATUSHANKE starttasi joulukuussa Päävastuullisena toimijana hankkeessa on Helsingin Yrittäjät ry yhteistyökumppaneinaan Helsingin kaupungin opetusvirasto, Suomen Lukiolaisten Liitto ry sekä Suomen Opiskelija- Allianssi - OSKU ry. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. oppilaitosvierailut. Vierailujen yhteydessä keskustellaan yrittäjyydestä opetussuunnitelmissa ja koulun käytännöissä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa. Vierailuilla kuullaan yrittäjätarinoita, välitetään tietoa yrittäjyyskasvatuksen välineistä sekä suunnitellaan konkreettista yritys-oppilaitosyhteistyötä. Yrittäjyyskasvatuksen välineiksi hankkeessa on luotu yrittäjäpankki (s. 12) yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa sekä yrittäjätarinavideoita (s. 16) yhteistyössä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen kanssa. Hanke ja sen toimenpiteet on otettu lämpimästi vastaan. Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä siihen, että koulujen ovet ovat avautuneet lähiyhteistyölle ja suhtautuminen yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi. Koulut ovat kiitelleet, että on olemassa taho, joka on aktiivisesti heihin yhteydessä ja tuo ideoita oppilaitosten yrittäjyysopetukseen ja työelämäkytköksiin. Opiskelijat kirjasivat vierailujen ja erityisesti yrittäjätarinoiden herättäneen ajatuksen ruveta yrittäjäksi. Tulevina yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteinä hankkeessa jatketaan toimia yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyön lisääjänä. Kouluvierailuja jatketaan ja laajennetaan, yrittäjyyskasvatuksen työkaluista viedään tietoa kentälle, ja ohjataan käyttämään niitä. Opiskelijoille suunnatut yrittäjyysvalmennettava-ohjelma (s.18) sekä suunniteltu yrittäjäkilpailu tuovat nuorille konkreettista ohjausta yrittäjyyden pariin ja ohjaavat jo opiskeluvaiheessa verkostoitumaan. Vuoropuhelua opettajien ja opiskelijoiden välillä yrittäjyyden opetuksesta lisätään, ja mm. Yritystä Stadiin! tapahtumassa on jälleen luvassa ohjelmaa niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Nuorison keskuudessa yrittäjyys nähdään entistä vahvemmin yhtenä vaihtoehtona. Haasteena onkin se, miten yleinen asenneilmapiiri oppilaitoksissa, mutta myös päätöksenteossa, vaikuttavat tämän potentiaalin toteutumiseen. Puhutaanko yrittäjyydestä, puhutaanko vain yleisellä tasolla vai onko mukana myös konkreettista tarttumapintaa yrittäjiin ja työelämään? Miten ohjaus kouluissa toimii, saavatko nuoret tarpeeksi tietoa mahdollisuuksista ja löytävätkö he tarjolla olevien tukipalveluiden äärelle? Tämän julkaisun tarkoitus on toimia opettajien ja muiden yrittäjyyskasvatuksen parissa toimivien käsikirjana. Raportti kokoaa tehtyjä toimenpiteitä ja tutkimuksia, tarjoaa vinkkejä yritys-oppilaitosyhteistyöhön sekä antaa ideoita ja konkreettisia välineitä, miten yrittäjyyden opettamista voisi koulussa elävöittää. Olethan sinäkin mukana tekemässä nuorista tulevaisuuden tekijöitä! Yritetään yhdessä! Yrittäjän tärkeimmät ominaisuudet uskallus - rohkeus, omatoimisuus, itseluottamus, usko itseensä, riskinottokyky sisäinen palo - luovuus, innovatiivisuus, motivaatio, intuitio kova työ - sitkeys, sinnikkyys, ahkeruus, periksiantamattomuus Helsingin Yrittäjien korkeakouluopiskelijoille tehtyyn kyselyyn ( ) vastanneiden mukaan Yrittäjät itse kokevat olevansa ahkeria, rohkeita, vapautta rakastavia ja vastuullisia. (Suomalaisen Työn Liiton Yrittäjyysbarometri) Satu Seppänen projektivastaava, Kasva yrittäjäksi -hanke Helsingin Yrittäjät ry 6 Katso: 7 Tiedätkö? Paljonko Suomessa on yrittäjiä?

5 Yritys-oppilaitosyhteistyövalmiudet Helsingin Yrittäjät ovat kartoittaneet niin helsinkiläisten yrittäjien kuin pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien toiveita yritys-oppilaitosyhteistyöstä. Tutkimusten mukaan yritys-oppilaitosyhteistyölle on tarvetta ja halukkuutta puolin ja toisin. Suurimman suosion sai yrittäjän vierailu oppilaitoksessa luennoinnin tai teemapäivän merkeissä. Yrittäjät Keväällä 2010 yrittäjille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin yrittäjien kiinnostusta ja toiveita oppilaitosyhteistyöhön. Yrittäjien keskuudessa suosiota saavuttivat erityisesti osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (84,1 %) sekä työharjoittelu-/ työssäoppimispaikkojen tarjoaminen (43,7 %). Myös opinnäytetöiden tukemiseen ja aiheiden antamiseen (39,6 %) sekä koulutustarjonnan suunnitteluun osallistumiseen (36,7 %) ilmeni kiinnostusta. Vähäisempää kiinnostusta yrittäjät osoittivat opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoamista kohtaan (7,7 %). Muiksi yritys-oppilaitosyhteistyömuodoiksi ehdotettiin mm. oppijaksojen järjestämistä, oppimateriaalin kirjoittamista, opettajien kouluttamista, projektitöiden/opinnäytetyöaiheiden tarjoamista sekä tutkintojen arviointia. Yritysten toivomat yhteistyömuodot Vastaajia 245 Osallistuminen oppilaitosten yrittäjäinfoihin, teemapäiviin ja oppilaitoksissa luennointiin Tutustumiskäynnit yrityksessäsi Työharjoittelu-/työssäoppimispaikkojen tarjoaminen Opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen (Ope-TET) Opiskelijoiden opinnäytetöiden tukeminen/ohjaaminen Osallistuminen ohjausryhmätyöskentelyyn ja/tai koulutustarjonnan suunnitteluun Jokin muu, mikä 10,6% 11,4% 19,6% Helsingin Yrittäjien yrittäjille suunnattu kysely keväällä ,7% 39,6% 36,7% 84,1% Koulutuksen järjestäjät Keväällä 2009 tehdyssä tutkimuksessa koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin heidän toiveitaan yritysyhteistyön suhteen. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa toivottiin ennen kaikkea seuraavia yritysyhteistyömuotoja: yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan yrittäjäinfoihin ja oppilaitoksissa luennointiin (65 %), yrittäjien osallistuminen koulutustarjonnan suunnitteluun (63,3 %), työssäoppimis- ja työharjoittelupaikat opiskelijoille yrityksissä (58,3 %), yrittäjien osallistuminen koulutuksen tarjoajan kehittämishankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn (57,5 %) sekä tutustumiskäynnit yrityksiin (49,2 %). Niin yrittäjien kuin oppilaitosten kannalta vierailu oppilaitoksessa on tuttu tapa toimia ja usein helpointa järjestää. Myös työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen tarjoaminen nousee molemmin puolin tärkeäksi ja mielekkääksi yhteistyömuodoksi. Ope-TET on vielä vieraampi käytäntö, ja pitkälti sen vuoksi se jäi molemmissa kyselyissä vähimmälle huomiolle. Oppilaitosten toivomat yhteistyömuodot Vastaajia 120 Yrittäjien osallistuminen oppilaistosten teemapäiviin ja oppilaitoksissa luennointiin Tutustumiskäynnit yrityksiin Työharjoittelu-/työssäoppimispaikkojen tarjoaminen opiskelijoille Opettajien työelämäjaksojen oppimispaikan tarjoaminen (Ope-TET) Yrittäjän osallistuminen opiskelijoiden opinnäytetöiden tukemiseen/ohjaamiseen Yrittäjien osallistuminen koulutustarjonnan suunnitteluun Yrittäjien osallistuminen oppilaitoksen ohjausryhmätyöskentelyyn Yrittäjien osallistuminen tutkintosuoritusten arviointiin 30,0% 39,2% 32,5% 49,2% 58,3% 57,5% 65,0% 63,3% Helsingin Yrittäjien KyKy-hankkeen tulos koulutuksen tarjoajien toiveista yritysyhteistyöksi, kevät Tiedätkö? Kuinka paljon Suomessa on yksinyrittäjiä? Katso: yrittajat.fi -> tutkimustoiminta

6 Minustako yrittäjä? Mahdollisesti! EU ja OECD-maihin verrattuna Suomi sijoittuu yritysten ja yrittäjien lukumäärän vertailussa keskitason alapuolelle. Suomalaisten halukkuus ryhtyä yrittäjäksi on ollut matalin, kun on kysytty, valitsisitko mieluummin palkkatyön kuin yrittäjäuran. Nuorison keskuudessa yrittäjyys nähdään kuitenkin tutkimusten mukaan entistä vahvemmin yhtenä vaihtoehtona. Taloudellisen tiedotuskeskuksen (Nuorisotutkimus 2007) mukaan nuoret suhtautuvat melko myönteisesti yrittäjyyteen. Tämä ei kuitenkaan näy uusien yritysten määrässä, sillä oman yrityksen perustamista pidetään melko hankalana ja sen taloudellista riskiä suurena. Suomen Lukiolaisten Liitto ry teki kyselyn yrittäjyydestä liiton talvipäivillä Kyselyssä selvitettiin liiton aktiivijäsenten näkemyksiä yrittäjyydestä ja sen opetuksesta. Kyselyyn vastasi 27 lukiolaista. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista toivoi enemmän yrittäjyysopetusta kouluihin. Yrittäjyysopetukseen toivottiin käytännönläheisyyttä, mahdollisuutta harjoitella oman yrityksen perustamista ja kontakteja yrittäjiin. Kyselyyn vastanneista neljä viidestä piti yrittäjänä toimimista itselleen mahdollisena uravaihtoehtona. Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:n teettämässä Ammatillisten opiskelijoiden työ ja elämä, Amis tutkimuksessa kysyttiin ammattiin opiskelevien nuorten kokemuksia, minäkuvaa, arvoja ja asenteita. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten yrittäjyyshalukkuutta. Kyselyyn vastasi 3619 henkilöä. Tutkimuksen mukaan 50 % kaikista vastaajista haluaisi tulevaisuudessa mahdollisesti toimia yrittäjänä, pojista jopa 57 %. Helsingin Yrittäjien Contact Forum- messuilla tammikuussa 2010 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan myös pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. Kyselyyn vastasi 167 korkeakouluopiskelijaa, joista lähes joka kolmas (31,7 %) on jo harkinnut ryhtymistä yrittäjäksi ja lähes puolet (47,9 %) pitää yrittäjyyttä itselleen mahdollisena vaihtoehtona. Opiskelijoiden kokemukset siitä, kokevatko he opintojensa tukevan yrittäjyyttä, jakaantuivat kahtia. Puolet piti opinnoistaan saamaansa tukea riittävänä, toinen puoli taas riittämättömänä. Tuloksissa oli nähtävissä oppilaitoskohtaisia eroja. Lukioiden oppilaskuntaaktiivit vastasivat Suomen Lukiolaisten Liiton Water-oppilaskuntafestareilla kysymykseen Miksi ryhtyisit yrittäjäksi? POHDI Miksi nuori haluaa yrittäjäksi? Tai vaihtoehtoisesti miksi ei halua?

7 Miten minusta tuli yrittäjä? ANTTI VILLE VIRKKI CREATIVE / LUCKY FRANK Ajatus yrittäjyydestä periytyy varmasti lukioajoilta, jolloin liityin kokoomusnuoriin. Sitä kautta pääsin toteuttamaan itseäni suunnittelemalla eri ehdokkaiden vaaliesitteitä. Tämä tuntui luontevalta, koska olinhan koko lapsuuteni piirrellyt ja vanhempieni kannustamana juossut läpi kaikenmaailman taidekerhot ja maalauskurssit. Aloin lukioikäisenä pelaamaan myös aktiivisesti golfia, jota kautta tutustuin moniin menestyviin yrittäjiin, joilla on varmasti myös arpansa omassa maailmankuvassani. Lukion jälkeen tein jo asteen vakavasti otettavampia mainosgraafikon hommia freelancerina ja ammatinharjoittajana. Koulutuspuoli oli kuitenkin pitkään kysymysmerkkinä ja muutamien opillisten harharetkien jälkeen päätin lähteä ulkomaille. Hain opiskelemaan mainospuolen juttuja, mutta vahva kiinnostus liikkuvaan kuvaan vei lopulta elokuva- ja videopuolelle. Kolmen Lontoossa vietetyn opiskeluvuoden jälkeen palasin Suomeen ja jatkoin jo opiskeluaikoina aloittamaani yritystoimintaa videoiden ja tv-ohjelmien parissa. Kolmen hengen tuotantofirmalla loimme muutaman vuoden aikana useita musiikkivideoita tunnetuille yhtyeille ja mahtui siihen myös televisio-ohjelmia Subille, YLE:lle ja Neloselle. Osa tehtiin firman kautta ja osa freenä. Tänä aikana saimme myös monia päitä auki maailmalle ja pääsimme harvan ulottuvilla oleviin neuvottelupöytiin, joka jo itsessään tuntui hienolta saavutukselta. Kansainväliset saavutukset jäivät videopuolella kuitenkin pieniksi. Videoihin täysin leipäännyttyämme, päätimme lähteä toteuttamaan vanhaa unelmaa, pitkää elokuvaa. Laitoimme vanhan firman pöytälaatikkoon ja perustimme uuden yhtiön tuoreella porukalla. Elokuva saatiin purkkiin ja ennakkomyytyä yli kolmeentoista maahan. Tässä välin ehti tosin syntyä suuria riitoja amerikkalaisten kumppanien kanssa ja kuukausien mittaiset lakimiesten väliset neuvottelut. Tämä prosessi ei päättynyt mukavasti. Se oli kallis, mutta korvaamaton oppitunti isoista kuvioista. Ja kun muutama alan kokeneempi guru totesi, että tervetuloa elokuva-alalle, päätin ottaa vuosien kokemukset ja opit taskuuni, ja suunnata markkinointiviestinnän pariin. Hetken yksinyrittämisen jälkeen perustin kahden ystäväni kanssa mainostoimiston Lucky Frank Marketing Oy. Vuoden verran teimme hommaa yhdessä, kunnes päätimme lähteä eri suuntiin. Ostin yrityksen itselleni ja lähdin keskittymään täysin oman osaamiseni myyntiin. Nykyään Lucky Frank on edelleen mainostoimisto, mutta asiantuntijapalvelut luoville toimistoille vie jo yli puolet ajastani. Loppuasiakkaina on niin pieniä kuin suuriakin, Business to Business puolelta aina kansainvälisiin kuluttajabrändeihin. Mutta mitä on opittu? Osa yrityksistä eli kaarensa loppuun, osa veti vesiperän, yksi haettiin konkurssiin ja yhdestä poiki sitten tämä nykyinen. Ei aina niin yksioikoista. Näen kuitenkin tärkeänä, että kaikki hyvät ja huonot kokemukset ovat nykyään erittäin vahva ja korvaamaton osa ammattitaitoani. Oman oppimisprosessini iso osa on ollut ja tulee ehkä tulevaisuudessakin olemaan seikkailut ja kokeilut sivuraiteille. Onnistuminen on hienoa, mutta myös epäonnistuminen on sallittua ja riskejä saa ottaa. Tähän yhtälöön tarvitaan luonnollisesti sopiva määrä periksiantamattomuutta. Omani takana on varmasti vahva intohimo alaani, vankka elämäntapavalinta ja halu olla paras. Raha on usein sitten tässä yhtälössä se sivutuote. Itse en ainakaan jaksaisi päivästä toiseen puurtaa, jos tätä vain sen vuoksi tekisi. Ja pitäähän se todeta että päivääkään en rengiksi vaihtaisi. Antti Ville Virkki,33, on luovan alan moniosaaja, joka pyörittää omaa yhden miehen mainostoimistoa ja asiantuntijayritystä. Koulutukseltaan hän on Bachelor of Arts (Hons.) Film and Video; University of the Arts London, London College of Communication 12 13

8 Yrittäjätorilta virikkeitä kouluarkeen Yrittäjätori on wiki-pohjainen sivusto, joka tarjoaa helsinkiläisille kouluille ja oppilaitoksille tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyyskasvatuksesta, yritys-oppilaitosyhteistyöstä sekä virikkeitä opetukseen. Sivusto tukee opinto-ohjausta oppijan opinpolun ja ammatinvalinnan tiellä. Tekninen toteutus on tehty yhteistyössä Helsingin Yrittäjien ja Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa. Yrittäjätorilta löydät mm. yrittäjäpankin yrittäjätarinoita yrittäjätarinavideoita tehtävineen linkkejä eri yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden sivuille yrittäjyyskasvatusaiheisia blogikirjoituksia Yrittäjäpankki on rekisteri yrittäjistä, jotka ovat innokkaita vierailemaan oppilaitoksissa kertoen omasta yrityksestään, omaa yrittäjätarinaansa tai muusta yrittäjyyteen tai toimialaan liittyvästä aiheesta. Pankkiin kuuluvia yrittäjiä voi pyytää oppilaitokseen esimerkiksi työelämä- ja yrittäjyysteemapäivien yhteyteen, ammatinvalintakurssille tai tietystä teemasta tai toimialasta kertomaan. Pankkiin kuuluvat yrittäjät edustavat eri toimialoja, useat voivat luennoida myös muilla kielillä kuin suomeksi, mm. englanti, saksa, venäjä. Yrittäjäpankkiin osallistuville yrittäjille on järjestetty koulutus. Yrittäjätorin löydät osoitteesta: Otteita työpaikkailmoituksista: Mihin tehtäviin työntekijää haetaan? 1. Toivomme sinulta; iloista mieltä ja reipasta asennetta työskentelyyn, hyvää asiakaspalvelutaitoa, oma-aloitteisuutta ja halua menestyä. 2. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja -taitoa hyvää organisointikykyä kykyä hyödyntää nykyaikaista tietotekniikkaa työssään ja kykyä toimia innostavasti, oma-aloitteisesti sekä itsenäisesti. Kaupallinen koulutus luetaan eduksi. 3. Edellytämme hakijalta aktiivista työotetta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja järjestelmällisyyttä POHDI Mitä ominaisuuksia yrittäjällä olisi hyvä olla? 1. Kosmetologi 2. Palveluesimies 3. CNC-koneistaja

9 Yrittäjätarinavideot Oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta edistämässä -hankkeessa valmistui yhteistyössä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen AV-viestinnän kanssa yhdeksän noin viiden minuutin mittaista yrittäjätarinavideota. Yrittäjätarinavideot elävöittävät oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Ne soveltuvat esimerkiksi aamunavauksiin Yrittäjän Päivänä tai oppimateriaaliksi mm. opintojenohjaukseen tai äidinkielen, yhteiskuntaopin, taloustaidon, psykologian ja yrittäjyyden tunneille. Yrittäjätarinavideot löydät Youtubesta hakusanoilla yrittäjätarina tai Helsingin Yrittäjät. Opetuskäytön tukemiseksi videoihin on saatavilla tehtävämoniste. Tässä muutamia esimerkkejä tehtävistä. Äidinkieli Etsi ja analysoi tarinoissa esiintyviä kielikuvia. Kirjoita oma yrittäjätarinasi, tulevaisuuden elämäkertasi. Yhteiskuntaoppi, talous ja yrittäjyys Kuka on yksinyrittäjä, kuka työnantaja? Kenen toiminta on kansainvälistä? Minkälaisia yritysmuotoja yritykset edustavat? Perehdy eri yritysmuotoihin ja pohdi, minkä tyyppiselle yritykselle mikäkin vaihtoehto sopii. Määrittele termit liiketoiminta, pk-yritys, edunvalvonta, palvelukonsepti. Mitä tarkoittaa kasvuyritys? Voiko yksinyrittäjän yritys olla kasvuyritys? Mitä Annelin mainitsema aiesopimus tarkoittaa? Mitä haasteita yrittäjyydelle Heidi mainitsee? Pohdi seuraavia teemoja: yrittäjyyden merkitys kansantaloudelle, yrittäjän sukupolvenvaihdoshaasteet Perehdy yrittäjän verotukseen suhteessa palkansaajaan. Mitä ovat työnantajavelvoitteet? Mitä hyötyjä yrittäjäjärjestöön kuulumisesta yrittäjät mainitsevat? Pohdi, miksi ylipäänsä kuulutaan eri järjestöihin? Yrittäjätarinavideoissa esiintyvät Anneli Willman A-Files hyvinvointipalvelut Heidi Ekholm-Talas Eventgarden / BSG Marketing Oy tapahtumamarkkinointi Mari Laaksonen Cleanmarin Oy siivouspalvelut Pentti Tanskanen Laborexin Oy laboratoriotarvikkeet ja -laitteet Edward Blomstedt NC Sourcing Oy teollinen sopimusvalmistus Tuure Toivola Sissos-Tuote Oy paintballtapahtumat ja -tarvikkeet Niina Stolt Studio Onni valokuvauspalvelut Maria Oksanen Toiviomatkat Oy matkatoimistopalvelut Taina Schorin-Keltto Footlight Ky tanssikoulu, tanssitarvikkeet Tiedätkö? Kuinka paljon keskivertoyrittäjä tienaa? Katso: yrittajat.fi -> tutkimustoiminta Opintojen ohjaus ja psykologia Minkälainen on yrittäjän koulutustausta suhteessa siihen, mitä hän tekee? Minkälaisia vinkkejä Maria antaa yrittäjäksi aikovalle? Entä Taina? Entä Niina? Heidi? Miksi verkostoituminen on yrittäjälle tärkeää? Onko verkostoituminen sinulle tärkeää? Minkälaisia ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan? Mitkä ovat mielestäsi omat vahvuutesi mahdollisesti yrittäjäksi ryhtyessäsi? Miksi nämä henkilöt toimivat yrittäjänä? Mikä heitä motivoi? Oletko itse miettinyt toimivasi yrittäjänä? Mikä sinun motiivisi on? Ja jos et, mikä on perustelusi siihen? Eri polkuja yrittäjyyteen Pöytälaatikosta bisnekseen sivutoimisesta päätoimiseen Vapaa-aika tuottamaan harrastuksesta työ Halu yrittäjäksi mistä liikeidea? Ammattitaito olemassa yrittäjyys yksi vaihtoehto Hyppy vanhoihin saappaisiin sukupolvenvaihdos, yritysosto Yrittäjyys pakon edessä ainut vaihtoehto työllistyä haluamalleen alalle Yrittäjäksi asiakaskunnan pyynnöstä markkinat valmiina 16 17

10 Yrittäjyysvalmennettava-ohjelma Yrittäjyysvalmennettava on ohjelma toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Sillä kannustetaan nuoria yrittäjyyteen, konkretisoidaan yrittäjäesimerkkien kautta eri polkuja yrittäjäksi, käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja eri yritysmuodot, esitellään eri tukitahot yrittäjyyden alkumetreillä ja yrittäjäjärjestö sekä pohditaan mahdollisesti omaa liikeideaa. Ohjelmalla pyritään antamaan nuorelle eväitä ryhtyä yrittäjäksi sekä mahdollistamaan näiden nuorten työllistäminen esimerkiksi kesätöihin jäsenyrityksiin. Ohjelmassa nuoren toimintavalmiudet ja vahvuudet yrittäjyyteen kartoitetaan Yksilön toimintavalmiuden kartoitusmenetelmällä. Yrittäjyysvalmennettava osallistuu kolmeen koulutusiltaan, joista yhden järjestää Helsingin Yrittäjät yhteistyössä yrittäjyyskasvatushankkeen kumppanien kanssa, yhden Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät eli HYNY ja yhden kolmas taho. Ohjelman suorittamisesta saa diplomin. Ohjelma on osallistujalle maksuton. Ohjelmalla luodaan siltaa ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten välillä. Hankkeessa selvitetään ohjelman liittämistä osaksi opetussuunnitelmaa, jolloin opiskelija saisi ohjelman suoritettuaan siitä opintoviikkoja/kursseja. Lisätiedot ja ohjelmaan ilmoittautumiset Tiedätkö? HYNY Helsingin Yrittäjien Nuoret Yrittäjät Verkostoja Vertaistukea - Vaikuttamista Mitä? HYNY on alle 35-vuotiaiden yrittäjien ja tulevien yrittäjien verkosto. Miksi? Pyrimme edistämään nuorten yrittäjien asioita, sukupolven- ja omistajanvaihdoksia sekä nuorten yrittäjien verkostoitumista ja hyvinvointia, jotta nuorilla yrittäjillä olisi hyvä toimia Helsingissä. Missä? Järjestämme jo perinteeksi muodostuneet nuorten yrittäjien verkostoitumisbileet kaksi kertaa vuodessa. Joka torstai-ilta pelaamme sählyä. Osallistumme eri tapahtumiin sekä teemme kannanottoja nuoria yrittäjiä koskevista kysymyksistä. Olemme mukana myös Suomen Yrittäjien nuorten yrittäjien toiminnassa. Miten? Katso lisää ja liity mukaan osoitteessa Saat lisätietoa myös HYNYn puheenjohtajalta Missä voi opiskella yrittäjyyttä? Katso: ammatilliset oppilaitokset, oppisopimustoimistot, opistot, ammattikorkeakou- 18 lut, yliopistot 19

11 Yhteistyöstä virtaa Jaana Viitamäki Lehtori, Uusmedialinja / Heltech Miten ajatus yhteistyöstä ja yrittäjyyskasvatuksen lisäämisestä lähti koulussanne? Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyysnäkökulman tuominen mukaan opetukseen on ollut pidempään kehittämisen alla yksikössämme. Yhteistyössä Helsingin Yrittäjien kanssa saimme mm. opiskelijamme Markku Parikan työssäoppimiseen Helsingin Yrittäjiin jossa hän toteutti yrittäjätarinavideoita. Meillä kävi myös yrittäjä kertomassa yrittäjätarinansa koko linjalle. Miten yrittäjyys näkyy työssäsi? Meillä on esimerkiksi sellaisia kurssikokonaisuuksia kuin mainosanimaatio ja yrittäjyys. Keväällä 2011 on tarkoitus pitää NY 24h-leiri. Myös harjoitusyrityksen perustamisesta koululle on puhuttu. Uusmedia-ryhmä pyrkii myös toimimaan yrittäjämäisesti koko opintoajan; kuin 3 vuotta pystyssä oleva mainostoimisto tiimeineen tehden elävän elämän tuotantoja. Mitä toivoisit yrittäjiltä ja mitä vinkkejä antaisit muille opettajille yrittäjyyskasvatukseen liittyen? Työssäoppiminen voi olla erinomainen paikka tutustua yrittäjyyteen, se on kuitenkin tilanteesta ja firmasta riippuvaista. Mielestäni yrittäjien tuominen oppilaitoksen arkeen on tehokas tapa luoda yhteistyötä ja tasa-arvoista opiskelijoille. Opettaja, ota rohkeasti yhteyttä yrittäjäjärjestöön, sieltä saat varmasti ensimmäiset vinkit ja lähtölaukaukset omaan yrittäjäkasvatustoimintaan. Markku Parikka työssäoppimisjakso Helsingin Yrittäjissä keväällä 2010 Digimedialinja / Heltech Mitä odotit työssäoppimiselta ja mikä siinä oli mieleenpainuvinta? Odotin positiivista synergiaa ja vinkkejä tulevaisuutta varten sekä hyvää harjoitusta itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Mieleenpainuvimpana antina pidän mukaan osallistuneiden yrittäjien tarinoita yrityksen aloittamisesta kehitysvaiheineen. Vaikka toimialat ja palvelusektori olivat jokaisella hieman erilaisia, yhdistävänä tekijänä pidin lahjomattomia perusvinkkejä valmistautumisesta yrittäjyyteen ja toiminnan ylläpitämiseen. Miten projekti vaikutti käsityksiisi yrittäjyydestä? Menestyminen ja pärjääminen kulkevat käsi kädessä ominaisuuksien kanssa, jotka kuuluvat selviytyjä-yrittäjyyteen. Ja rohkeus epäonnistua. Oma työelämäni on todennäköisesti piakkoin freelance-pohjaista mediaalan työtä. Mitä projektista jäi sinulle käteen? Toimin työskennellessäni melko itsenäisesti toimenantoa toteuttaen, tosin ilman taloudellista riskiä. Tähän projektiin osallistuminen tarjosi näkymän ja kosketuspinnan tuottaja-tilaaja-akselilla, joka auttaa tulevien töiden ja toteutusta odottavien projektien analysoimisessa, sekä niiden läpiviemisessä. Oman toiminimen perustaminen kiinnostaa, kaikesta epävarmuudesta huolimatta

12 Linkit ja vinkit Yrittäjyyskasvatuksen toimijoita ja välineitä Helsingin Yrittäjät, yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestö Helsingin kaupungin opetusvirasto Suomen Lukiolaisten Liitto, lukiolaisten edunvalvonta-, harraste- ja palvelujärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry, Ainoa Amisten Perustama Ainoa Amisten Omistama opiskelijaliitto 4H-TOP-Yrittäjyyskasvatus tarjoaa valmiin apuvälineen koulujen yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen. Sisältöjä voidaan helposti hyödyntää useiden eri oppiaineiden opetuksessa. Opetushallituksen yrittäjyyssivuilta löytyy monipuolisesti tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyysopinnoista ja opetuksesta, yrittäjätarinoita sekä muuta hyödyllistä informaatiota oppilaitosten käyttöön. Helsingin Yrittäjien yrittäjyyskasvatustoimenpiteitä ja välineitä. Kerhokeskus koulutyön tuki ry tuottaa sisältöjä yrittäjyyskasvatukseen yhteistyössä opetusalan järjestöjen ja yrittäjyyttä edistävien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille oppimista tukevia opinto-ohjelmia, jotka ovat käytännönläheisiä, tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä ja tarjoaa yrityksille ja kouluille välineitä nuorisoviestintään. Sivuilta löytyvät Hyvät käytännöt kokoaa koulu-yritysyhteistyön hyviksi testattuja malleja. YES-keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava alueellinen keskus. YES-katalogit kokoavat koulu-yritysyhteistyömalleja, hyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Suomen Yrittäjien tieto- ja uutispalvelu pk-yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sivuilta löytyvä Sata mallia yrittäjyysopetukseen antaa kokemuksiin perustuvia vinkkejä yrittäjyyskasvatukseen ja yritys-oppilaitosyhteistyöhön eri puolilta Suomea. Minustako yrittäjä? -osuus antaa perustietoa yrityksen perustamisesta sekä nuorten yrittäjien tarinoita. yrittajatori.meke.wikispaces.net Yrittäjätori on wiki-pohjainen sivusto, joka tarjoaa helsinkiläisille kouluille ja oppilaitoksille tietoa yrittäjyydestä, yrittäjyyskasvatuksesta, yritys-oppilaitosyhteistyöstä sekä virikkeitä opetukseen. Torilta löytyvät mm. yrittäjätarinavideot sekä yrittäjäpankki. Yrittäjyyskasvatusportaali: YVI-sivuille on koottu yrittäjyyskasvatusta tukevaa materiaalia opettajille, muille kouluttajille, yrittäjille ja eri järjestöjen edustajille, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyyskasvatuksesta. YVI auttaa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tietoa yrityksen perustamisesta Naisyrittäjyyskeskus auttaa erityisesti uusien naisten perustamisen yritysten syntymisessä ja toimintansa alkuvaiheessa olevien yritysten liiketoiminnan menestymisessä. YritysHelsinki on palvelukeskus yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. YritysHelsinki järjestää koulutuksia yrittäjäksi aikoville ja mm. arvioi liiketoimintasuunnitelman. Yritysyhteistyön malleja Yrittäjä vierailulle Teemapäivät Yritysvierailulle TET Työharjoittelu Työssäoppimisjaksot OPE-TET Yrittäjä mukana koulun projektissa Koulu tai oppilasryhmä mukana yrittäjän projektissa Yrittäjä arvioimassa oppilastöitä tai näyttöjä Yrittäjä tutkielman ohjaajana Business-rastit Amazing Race-tyyliin Yrittäjyyskurssi Diilin tapaan Kummiyrittäjyys POHDI Miten minä voisin tehdä koulu-yritysyhteistyötä?

13 Tilaa muistiinpanoille Tilaa muistiinpanoille Muista Valtakunnallinen Yrittäjän Päivä 5.9.!

14 Valokuvaaja Sini Pennanen SininenKuva Tmi helsinginyrittajat.fi

15 KHOVLQJLQ\ULWWDMDW Yritystä ei tarvitse perustaa yksin! Yritysmentorointi on palvelu, jossa kokeneempi yrittäjä tukee, sparraa ja opastaa nuorempaa kollegansa. Hän tarjoaa kokemuksensa ja näkemyksensä aktorinsa käyttöön. Mentorit työskentelevät vapaaehtoisesti, tavoitteenaan auttaa uutta yrittäjäpolvea väistämään yrityksen alkutaipaleen pahimmat karikot. LPVMVUVTUB ZSJUU KJMMF Puhetta yli miljoonan ihmisen tulevaisuudesta HaXchZbTc \dzpp] WheX]e^X]cX _P[eT[dXST] cd^ccp\xbtt] LPVMVUVTUBZSJUU KJMMF/GJ. QBMWFMVMMB! ZSJUU K LPVMVUVLTFFO",PVMVUVTUBZSJUUjKJMMF ¹ QBMWFMVMMB ZSJUUjKjU MzZUjWjU MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTUBBO UVLFWBB LPVMVUVTUB KB LPVMVUVLTFO UVPUUBKBU UBWPJUUBWBU ZSJUUjKjU Minkä alan osaajia tarvitaan tulevaisuudessa? Kannattaako yrittäjäksi lähteminen? Löytyykö yrittäjän lapselle päivähoitopaikkaa? Helsingin seudun tulevaisuus ei ole vain miljoonan ihmisen arkea ravisuttava kysymys, se koskee koko Suomea. Ja ennen kaikkea se koskee Käy nettisivuilla tutustumassa ja täytä ilmoittautumiskaavake. tämän päivän nuoria, joiden vastuulla ovat tulevaisuuden verotulot Tervetuloa mukaan! ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky. Oleellinen lähtökohta metropolin kehittämiseen on alueen merkityksen tunnistaminen koko maan ja kansantalouden kannalta. Vain näin voidaan suunnata resurssit sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Tule mukaan rakentamaan yrittäjäystävällistä metropolia! Espoon Yrittäjät Vantaan Yrittäjät helsinginyrittajat.fi aaa ZKV`OVO`KROV]SXUS PS Espoon Yrittäjät Helsingin Yrittäjät Vantaan Yrittäjät

16 Helsingin Yrittäjien tapahtuma yrittäjille Tel Ratavartijankatu 2 C Helsinki SLL_Lukiolaiset Suomen Lukiolaisten Liitto

17 Kasva yrittäjäksi Helsingin Yrittäjät ry Lastenkodinkuja 1 A 4, HELSINKI Vaihde puh Helsingin Yrittäjät on Helsingissä toimivien yritysten ja yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jossa on 6200 jäsentä. Helsingin Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä.

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Salla Kettunen ja Anmari Viljamaa YKTT-päivät Jyväskylä 2016 Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten polut ja suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Taustaa Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI

NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI NUORTEN 2017 TULEVAISUUS- RAPORTTI 19.5.2017 2017 NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI Arat tytöt, laiskat pojat? Havaintoja tuoreista tutkimustuloksista TUKEEKO KOULU tulevaisuuden suunnitelmissa? KETÄ KUUNNELLAAN

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti.

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti. Taivas+Helvettikirjan käyttäminen opetuksessa Opettajan ohje Taivas+Helvetti Taivas+Helvetti Vol. 1 julkaistiin vuonna 2013 ja sen suosio ylitti kaikki odotukset. Lukijat inspiroituivat kirjan rehellisistä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT YRITTÄJIEN KANSSA.

YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT YRITTÄJIEN KANSSA. YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT YRITTÄJIEN KANSSA http://www.validiaammattiopisto.fi/tyonantajalle/ Uraohjauspalvelut Talossa on 2 uraohjaajaa ja työvalmentajia Asiakkaana uraohjauksessa ovat pääasiallisesti tutkintoon

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija,

Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Hei Sinä ryhmän FYS15K opiskelija, Tervetuloa opiskelemaan fysioterapeutti (AMK) tutkintoa Lahden ammattikorkeakouluun ja Onnea opiskelupaikan johdosta! Kevään uudet opiskelijat (fysioterapia ja sosiaaliala)

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - itsearviointityökalu oman opetuksen arviointiin ja kehittämiseen! Maksutta osoitteessa www.lut.fi/mittaristo - jo yli 1000 perus- ja toisen asteen opettajaa hyödyntää

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot