HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!"

Transkriptio

1 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

2 EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 98/37/EY mukaisesti Me, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf vakuutamme omalla, yksiomaisella vastuullamme, että tuote HORSCH Joker 6 RT alkaen sarjanumerosta Nro Joker 8 RT Joker 12 RT jota tämä vakuutus koskee, täyttää EY-direktiivin 98/37/EY olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. EY-direktiivissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten asianmukaiseksi täyttämiseksi noudatettin erityisesti seuraavia normeja ja teknisiä määräyksiä: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Paikka ja päivämäärä M. Horsch P. Horsch (Toimitusjohtaja) (Kehitys ja suunnittelu)

3 Vastaanoton vahvistus Ellei tätä vastaanoton vahvistusta palauteta, takuu raukeaa! Irrota ja lähetä HORSCH Maschinen GmbH:lle tai luovuta HORSCH Maschinen GmbH:n työntekijälle opastuksen yhteydessä Annettu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Faksi: +49 (0) 9431 / Koneen tyyppi:... Sarjanumero:... Toimituspäivämäärä:... Käyttöohjeen versio: 07/ Joker 6-12 RT fi Täten vahvistan vastaanottaneeni yllä mainitun koneen käyttöohjeen ja varaosaluettelon. HORSCH in tai valtuutetun kauppiaan huoltoteknikko on antanut minulle opastusta koneen käytöstä ja toiminnoista sekä sen turvateknisistä vaatimuksista.... Huoltoteknikon nimi Myyjä Nimi:... Katuosoite:... Postinumero:... Postitoimipaikka:... Puhelin:... Faksi:... Sähköposti:... As.nro:... Esittelykone - ensikäyttö Esittelykone sijoituspaikan vaihto Esittelykone, myyty loppuasiakkaalle - käyttö Uusi kone, myyty loppuasiakkaalle - ensikäyttö Asiakkaan kone - sijoituspaikan vaihto Asiakas Nimi:... Katuosoite:... Postinumero:... Postitoimipaikka:... Puhelin:... Faksi:... Sähköposti:... As.nro:... Olen selvillä siitä, että takuu on voimassa vain, kun tämä lomake täytetään välittömästi ensiopastuksen jälkeen ja lähetetään HORSCH Maschinen GmbH:lle tai luovutetaan huoltoteknikolle täydellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna Ensiopastuksen paikka ja päivämäärä Ostajan allekirjoitus

4

5 - Alkuperäisen käyttöohjeen käännös - Koneen tunnistus Merkitse konetta vastaanottaessasi sen tiedot seuraavaan listaan: Sarjanumero:... Koneen tyyppi:... Valmistusvuosi:... Ensimmäinen käyttöönotto:... Varusteet: Käyttöohjeen julkaisupäivämäärä: 07/2008 Myyjän osoite: Nimi:... Katuosoite:... Postitoimipaikka:... Puhelin:... As. nro: Myyjä:... HORSCH:in osoite: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Puhelin: +49 (0) 9431 / Faksi: +49 (0) 9431 / Sähköposti: As. nro: HORSCH:...

6 Sisällysluettelo Johdanto...4 Alkusanat...4 Virheiden ja puutteiden käsittely...4 Määräystenmukainen käyttö...5 Välilliset vahingot...5 Valtuutetut käyttäjät...6 Suojavarusteet...6 Turvallisuusohjeet...7 Turvallisuus-kuvamerkki...7 Käyttöturvallisuus...9 Liikenneturvallisuus...9 Painevaraaja...9 Varustuksen vaihto...10 Käytössä...10 Hoito ja huolto...10 Kuljetus / asennus Koneen toimitus...11 Asennus...11 Kuljetus...12 Tekniset tiedot...13 Joker 6 RT...13 Joker 8 RT...13 Joker 12 RT...13 Valot...14 Hydrauliikka: Joker 6/8 RT...14 Hydrauliikka: Joker 12 RT...15 Säätö/käyttö...16 Kuusi kiekkoa...16 Pakkeri...16 Koneen kiinnitys/irrotus...17 Kääntö sisään/ulos...17 Joker 6 ja 8 RT...18 Joker 12 RT...18 Koneen säilytys...19 Syvyydensäätö...19 Tukipyörien säätö...20 Jarrulaitteisto...21 Hoito ja huolto...23 Puhdistus...23 Huoltovälit...23 Varastointi...23 Koneen voitelu...24 Hygienia...24 Voiteluaineiden käsittely...24 Voitelu- ja käyttöaineet...24 Palvelu...24 Huoltokatsaus...25 Voitelukohdat...26 Metristen ruuvien kiristysmomentit...27 Tuumamittaisten ruuvien kiristysmomentit...28

7

8 Johdanto Alkusanat Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa ja noudata siinä annettuja ohjeita. Näin vältät koneen käytöstä aiheutuvia vaaroja, alennat korjauskustannuksia ja lyhennät koneen seisokkiaikoja ja lisäät koneen luotettavuutta ja pidennät sen elinikää. Noudata turvallisuusohjeita! HORSCH ei vastaa vahingoista ja tapaturmista, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on edistää koneeseen perehtymistä ja sen määräystenmukaisten käyttömahdollisuuksien hyödyntämistä. Aluksi kerrotaan yleisiä asioita koneen käsittelystä. Sen jälkeen seuraavat luvut Hoito, Kuvaus, Säätö ja Huolto. Jokaisen koneen parissa työskentelevän henkilön on luettava ja noudatettava käyttöohjetta esim.: Käyttö (mukaan lukien valmistetelu, työn aikaiset korjaustoimet, hoito) Kunnossapito (huolto, tarkastukset) Kuljetus. Virheiden ja puutteiden käsittely Virheisiin ja puutteisiin liittyvät vaatimukset tulee käsitellä HORSCH-kauppiaan välityksellä HORSCH-huolto-osastossa Schwandorfissa. Vain sellaiset vaatimukset voidaan käsitellä, joissa on ilmoitettu kaikki tiedot ja jotka esitetään viimeistään 4 viikon kuluttua vian tai puutteen ilmenemisestä. Osatoimitukset, joihin liittyy vanhan osan palautusvaatimus, on merkitty kirjaimella "R". Pyydämme lähettämään nämä osat puhdistettuina ja tyhjennettyinä 4 viikon kuluessa HORSCHille. Osatoimitukset, joihin ei liity palautusvaatimusta: Säilytä nämä osat vielä 12 viikkoa myöhempää ratkaisua odottamassa. Sellaisista korjauksista, jotka annetaan muiden yritysten korjattaviksi tai joiden suoritukseen tarvitaan todennäköisesti yli 10 työtuntia, on neuvoteltava etukäteen huolto-osaston kanssa. Käyttöoppaan mukana seuraa varaosaluettelo ja vastaanoton vahvistus. Kohdemaissa olevat edustajamme auttavat teitä koneen käyttöä, hoitoa ja huoltoa koskevissa asioissa. Palauttakaa sen jälkeen vastaanoton vahvistus HORSCHyhtiölle. Lähettämällä vastaanoton vahvistuksen vahvistatte, että olette vastaanottaneet koneen asianmukaisessa kunnossa. Takuuaika alkaa toimitushetkestä. Pidätämme oikeuden tehdä koneen tai sen varusteiden parannuksiin liittyviä muutoksia tämän käyttöohjeen kuviin ja tietoihin.

9 Määräystenmukainen käyttö Kone on valmistettu alan moderneimman tekniikan ja valmistushetkellä vallinneiden turvateknisten määräysten mukaisesti. Siitä huolimatta sen käytössä voi esiintyä tilanteita, jotka altistavat käyttäjän tai sivulliset loukkaantumisvaaraan tai joiden yhteydessä kone tai muut esineet voivat vaurioitua. Konetta saa käyttää vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Konetta on käytettävä määräystenmukaisella tavalla vaarat tiedostaen ja noudattaen käyttöohjetta! Erityisesti kaikki turvallisuuden vaarantavat häiriöt on korjattava heti. Vain sellaiset henkilöt saavat käyttää konetta, jotka ovat perehtyneet koneeseen ja tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat. Alkuperäiset varaosat ja HORSCH-yhtiön toimittamat lisävarusteet on suunniteltu erityisesti tätä konetta varten. Emme ole tarkastaneet tai hyväksyneet mitään sellaisia varaosia tai lisävarusteita, joita emme itse ole toimittaneet asiakkaalle. Muiden kuin HORSCH-yhtiön tuotteiden asentaminen ja käyttö voi sen vuoksi tietyissä olosuhteissa huonontaa konetta ja vaarantaa siten henkilöiden ja itse koneen turvallisuuden. HORSCH ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka syntyvät käytettäessä muita kuin valmistajan omia alkuperäisvaraosia ja lisävarusteita. Määräsytenmukaiseen käyttöön kuuluu myös käyttöoppaan sisällön noudattaminen ja valmistajan antamien käyttöä, huoltoa ja kunnossapitoa koskevien ohjeiden ja määräysten noudattaminen. Välilliset vahingot HORSCH on valmistanut koneen huolellisesti. Siitä huolimatta myös määräysten muakaisesssa käytössä voi esiintyä vahinkoihin johtavia tilanteita. Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot. Väärät tai tilanteeseen sopeuttamattomat kierrosluvut, työ- tai ajonopeudet. Laitteen väärä tai virheellinen asennus tai säätö. Käyttöohjeiden laiminlyöminen. Laiminlyöty tai epäasianmukaisesti suoritettu huolto ja hoito. Virheelliset, kuluneet tai rikkoutuneet työkalut. Tarkasta sen vuoksi ennen käyttöä ja käytön aikana, että kone toimii oikein ja että se on säädetty oikein. Emme korvaa vahinkoja, jotka eivät ole aiheutuneet tälle koneelle. Tämä koskee myös ajo- tai käyttövirheen aiheuttamia välillisisiä vahinkoja. Kone on tarkoitettu käytettäväksi maanmuokkaukseen maataloudessa. Muu tai tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista käyttöä. HORSCH ei ota vastuuta tällaisissa tapauksissa syntyvistä vahingoista. Käyttäjä vastaa riskeistä yksin. Maatalouskoneiden käytöstä säädettyjä työsuojelumääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvatekniikkaan ja työterveyteen liittyviä sekä maantieliikenteen sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava.

10 Tässä käyttöppaassa Tässä käyttöoppaassa tehdään ero kolmen erilaisen vaara- ja turvallisuusohjeen välille. Käytetään seuraavia kuvamerkkejä: tärkeät ohjeet! kun on olemassa loukkaantumisvaara! Valtuutetut käyttäjät Koneen parissa saavat työskennellä vain sellaiset henkilöt, jotka koneen haltija on valtuuttanut/määrännyt käyttämään konetta ja jotka ovat saaneet käyttöön asianmukaisen opastuksen. Käyttäjän vähimmäisikäraja on 16 vuotta. Käyttäjällä on oltava voimassa oleva ajokortti. Hän on vastuussa työalueella oleskelevista sivullisista. Koneen haltijan täytyy kun on olemassa vaara hengelle ja terveydelle! Lue kaikki tässä käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet ja kaikki koneeseen kiinnitetyt varoituskyltit. Huolehdi siitä, että varoituskyltit ovat luettavassa kunnossa. Vaihda vioittuneet kyltit. Noudata näitä ohjeita, jotta onnettomuudet voitaisiin välttää. Anna vaara- ja turvallisuusohjeet myös muille käyttäjille. järjestää käyttäjälle pääsy käyttöohjeisiin. varmistaa, että käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt ohjeet. Käyttöopas on koneen osa. Suojavarusteet Käytössä ja huollossa tarvitaan: vartaloa myötäilevät vaatteet. Pölyltä ja teräväreunaisilta koneen osilta suojaavat suojahansikkaat ja suojalasit. Älä työskentele turvallisuuden vaarantavalla tavalla.

11 Turvallisuusohjeet Seuraavat vaara- ja turvallisuusohjeet pätevät kaikissa käyttöoppaan luvuissa. Turvallisuus-kuvamerkki Koneessa Lue käyttöopas ennen koneen käyttöönottoa ja noudata siinä annettuja ohjeita! Älä oleskele kääntyvien koneen osien kääntöalueella! Sammuta moottori ja vedä avain irti virtalukosta ennen kuin ryhdyt suorittamaan huolto- ja korjaustöitä! Älä koskaan tartu puristusmisvaaraan altistaville alueille, kun osat voivat liikkua sinne! Varo ulos purkautuvaa korkeapaineista nestettä, noudata käyttöoppaan ohjeita! Oleskelu vaara-alueella on sallittua vain silloin, kun on asetettu varmistustuet!

12 Kun kylvökonetta kiinnitetään traktoriin ja kun hydrauliikkaa käytetään, ei koneiden välissä saa olla ketään! Pooista alumiinipidikkeet ennen maantieajoon lähtemistä, muuten pakkeri törmää käännettäessä. Ihmisten kuljettaminen koneella on kielletty! Sulje letku ennen irrottamista paineen poistamiseksi hydrauliikkaletkuista. Älä astu kääntyvien osien päälle. Käytä vain tähän tarkoitukseen varattuja tikapuita! Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Kuormakoukku; ripusta kuormankiinnitysväline (ketjut, vaijerit, yms.) kuormattaessa tähän! Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname

13 Käyttöturvallisuus Koneen saa ottaa käyttöön vasta, kun HORSCH-yhtiön edustaja, jälleenmyyjä tai työntekijä on antanut asiaankuuluvan opastuksen. Vastaanoton vahvistuslomake on palautettava täytettynä HORSCH-yhtiölle. Liikenneturvallisuus Kun ajetaan julkisilla teillä, kaduilla ja aukioilla, on noudatettava voimassa olevia liikennesääntöjä. Huomioi sallitut kuljetusleveydet ja -korkeudet ja asenna valot sekä varoitus- ja suojalaitteet. Huomioi sallitut akselipainot, renkaiden kantokyvyt ja kokonaispaino, jotta ohjaus- ja jarrutusteho olisi riittävä. Asennetut laitteet vaikuttavat ajokäyttäytymiseen. Erityisesti kaarteissa on huomioitava myös asennetun laitteen suuri säde ja vauhtimassa. Koko kone on puhdistettava siihen tarttuneesta mullasta ennen ajoon lähtemistä. Ihmisten kuljettaminen koneella on aina kielletty. Hydrauliikassa Liitä hydrauliletkut traktoriin vasta sitten, kun hydraulijärjestelmä on tehty paineettomaksi sekä laitteen että traktorin puolella. Hydraulijärjestelmässä on suuri paine. Kaikki johdot, letkut ja ruuviliitokset on tarkastettava säännöllisesti vuotojen ja ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta! Käytä vuotokohtien etsimiseen vain sopivia apuvälineitä. Korjaa havaitut puutteet välittömästi! Ulos purkautuva öljy voi aiheuttaa vammoja ja tulipalon! Hakeudu loukkaantumistilanteessa heti lääkärin hoitoon! Jotta tahattomat tai asiattomien ulkopuolisten henkilöiden (lapset, mukana kuljetettavat henkilöt) aiheuttamat hydrauliset liikkeet voitaisiin välttää, täytyy traktorissa oleva ohjauslaite varmistaa tai lukita, kun se ei ole kuljettajan käytössä tai kun kone on kuljetusasennossa. Painevaraaja Versiosta riippuen hydraulilaitteistoon on voitu asentaa painevaraaja. Älä avaa tai työstä painevaraajaa (hitsaus, poraus). Säiliössä on kaasupainetta, vaikka se olisi tyhjennetty. Painevaraaja on tyhjennettävä aina, kun hydrauliikan parissa suoritetaan töitä. Painemittari ei saa näyttää painetta. Painemittarin paineen on laskettava 0 baariin. Vasta tämän jälkeen hydrauliikkalaitteiston parissa saa suorittaa töitä.

14 Varustuksen vaihto Varmista kone ennakoimatonta paikaltaan liikahtamista vastaan! Varmista ylös nostetut runko-osat sopivilla tuilla, kun työskentelet niiden alapuolella! Varo! Ulos työntyvät osat (tapit, vantaat) aiheuttavat onnettomuusvaaran! Kun nouset koneen päälle, älä astu pakkerin tai muiden pyörivien/kääntyvien osien päälle. Ne voivat pyörähtää ja sen seurauksena voit vammautua vakavasti. Käytössä Tarkasta koneen ympäristö ennen ajoon lähtemistä ja ennen koneen käyttöönottoa (lapset). Huolehdi siitä, että sinulla on riittävä näkökenttä! Hydraulitoimisten osien kääntöalueella ei saa olla ihmisiä. Matkustajien mukana kuljettaminen on kiellettyä, kun konetta käytetään! Hoito ja huolto Suorita määrätyt tai käyttöoppaassa mainitut määräaikaistarkastukset asianmukaisin väliajoin. Kun suoritat huolto- tai hoitotoimia, laske kone tasaiselle ja kantavalle alustalle ja varmista se paikaltaan liikahtamista vastaan. Tee hydraulilaitteisto paineettomaksi ja laske työlaite alas tai tue se. Puhdistuksen jälkeen on tarkastettava kaikkien hydraulijohtojen tiiviys ja mahdollisesti irronneet liitokset. Etsi kuluneita kohtia tai vaurioita. Havaitut puutteet on korjattava heti! Kytke sähkölaitteisto pois virtalähteestä ennen kuin alat suorittaa sille toimenpiteitä. Kiristä hoito- ja huoltotoimien aikana avatut ruuviliitokset uudelleen. Älä pese uusia koneita höyrypesurilla tai painepesurilla. Maalin kovettuminen kestää n. 3 kuukautta ja ennen tätä se voi vioittua. 10

15 Kuljetus / asennus Ensimmäisessä asennuksessa onnettomuuksien vaara on suuri. Noudata eri luvuissa annettuja ohjeita. Koneen toimitus Kone toimitetaan lisälaitteineen yleensä täysin asennettuna kuljetusalustalla. Jos kuljetusta varten osia tai rakenneryhmiä on irrotettu, ne asentaa käyttöpaikkalla joko jälleenmyyjämme asentaja tai oma asentajamme. Kuljetusalustan rakenteesta riippuen kone voidaan laskea alas traktorilla tai se on nostettava ylös sopivalla nostolaitteella (trukilla tai nosturilla). Tällöin on varmistettava, että nostolaitteen ja nostovälineiden nostokyky riittää. Kiinnitys-ja nostokohdat on merkitty tarroin. Muita nostokohtia käytettäessä on otettava huomioon painopiste ja painonjakautuma. Joka tapauksessa nostokohtien pitää olla koneen rungossa. Asennus Käyttäjän opastuksen ja koneen ensiasennuksen suorittaa meidän asiakaspalvelumme tai jälleenmyyjämme edustaja. Koneen kaikki tätä edeltävä käyttö on kielletty! Koneen saa ottaa käyttöön vasta asiakaspalvelumme / jälleenmyyjämme edustajan antaman opastuksen jälkeen ja sitten, kun käyttöohjeet on luettu. Asennus- ja huoltotöissä on suuri onnettomuuksien vaara. Perehdy koneeseen ja lue käyttöohjeet, ennen kuin alat suorittaa asennus- tai huoltotöitä. Varustelun mukaan Ota esiin koneen mukana irtonaisina toimitetut osat. Tarkasta kaikki tärkeät ruuviliitokset! Voitele kaikki voitelunipat! Tarkista renkaiden ilmanpaineet! Tarkista kaikkien hydrauliliitosten ja letkujen kiinnitys ja toiminta. Havaitut puutteet on heti korjattava tai annettava korjattaviksi! 11

16 Kuljetus Kuljetus julkisilla teillä voidaan suorittaa noudattaen maakohtaisia liikennemääräyksiä ja työleveyksiä koskevia ohjeita. Konetta voidaan kuljettaa hinaamalla sitä traktorilla tai perävaunussa tai kuljetuslavalla. Sallittuja kuljetusmittoja ja -painoja on noudatettava. Hinaavan traktorin/koneen on oltava tarpeeksi suuri, jotta sen ohjaus- ja jarrutusteho olisi riittävä. Jos kone on kiinnitetty kaksipistekiinnityksellä, täytyy alaohjausvarsi varmistaa sivuttaisheiluntaa vastaan. Maantiekuljetuksessa männänvarsiin on liitettävä välikappaleet ja kone on laskettava niiden päälle. Jos konetta kuljetetaan perävaunussa tai kuljetuslavalla, täytyy se kiinnittää kuormakiinnitysliinoilla tai muilla apuvälineillä. Kiinnitä kuormankiinnitysvälineet vain niille tarkoitettuihin kohtiin. 12

17 Tekniset tiedot Joker 6 RT Työleveys:...6,00 m Pituus:...6,00 m Kuljetuskorkeus:...3,30 m Kuljetusleveys:...3,00 m Paino yhdessä RollFlex -pakkerin kanssa: kg Akselipaino: kg Tukikuorma (pystysuora kuorma): kg Paino yhdessä DoubleDisc -pakkerin kanssa: kg Akselipaino: kg Tukikuorma (pystysuora kuorma): kg Renkaat:...400/60-15,5 Vantaiden lukumäärä:...48 Hydr. ohjauslaite:...3 DW Kiinnitys:...Vetoaisa Tehontarve:... vähintään 120 kw Joker 12 RT Työleveys:...12,00 m Pituus:...6,00 m Kuljetuskorkeus:...4,00 m Kuljetusleveys:...3,00 m Paino yhdessä RollFlex -pakkerin kanssa: kg Akselipaino: kg Tukikuorma (pystysuora kuorma): kg Paino yhdessä DoubleDisc -pakkerin kanssa: kg Akselipaino: kg Tukikuorma (pystysuora kuorma): kg Renkaat:...400/60-15,5 Vantaiden lukumäärä:...48 Hydr. ohjauslaite:...3 DW Kiinnitys:...Vetoaisa Tehontarve:... vähintään 240 kw Joker 8 RT Työleveys:...8,00 m Pituus:...6,00 m Kuljetuskorkeus:...4,16 m Kuljetusleveys:...3,00 m Paino yhdessä RollFlex -pakkerin kanssa: kg Akselipaino: kg Tukikuorma (pystysuora kuorma): kg Paino yhdessä DoubleDisc -pakkerin kanssa: kg Akselipaino: kg Tukikuorma (pystysuora kuorma): kg Renkaat:...400/60-15,5 Vantaiden lukumäärä:...60 Hydr. ohjauslaite:...3 DW Kiinnitys:...Vetoaisa Tehontarve:... vähintään 160 kw 13

18 Valot Hydrauliikka: Joker 6/8 RT R L Valot napainen pistoke 2. Oikea takavalo 2.1 Vilkkuvalon lamppu 2.2 Takavalon lamppu 2.3 Jarruvalon lamppu 3. Vasen takavalo 3.1 Jarruvalon lamppu 3.2 Takavalon lamppu 3.3 Vilkkuvalon lamppu Zeichnungsnummer Maschine Pistokkeiden ja Zeichnung johtojen varaukset: Joker 6/8 Nro RT Tai Väri Toiminta 1. L keltainen Vasen vilkkuvalo 12. Hydr. syl., pakkeri g valkoinen Maadoitus 4. R vihreä Oikea vilkkuvalo R ruskea Oikea takavalo punainen Jarruvalo L musta Vasen takavalo Tarkasta valot säännöllisesti, jotta mahdollisista puutteista ei aiheutuisi vaaraa muille tielläliikkujille! Hydrauliikka: Joker 6/8 RT 1. Ohjauslaite 2. Hydr. liitin Dateiname 3. Hydr. sulkuventtiili Entw. Datum Beleucht_1.skf 4. Hydr. sulkuventtiili ed - yksipuolinen Feb Painevaraaja Hydr. kääntösylinteri Hydr. syl., ajoalusta Hydr. sylinteri, vetoaisa Kolmitieventtiili Takaiskuventtiili Kolmitieventtiili Zeichnungsnummer 14

19 Hydrauliikka: Joker 12 RT C1 V1 C2 V V1 C1 C2 V Zeichnung 12. Hydrauliikka: Joker 12 RT Ohjauslaite Hydr. liitin Hydr. sulkuventtiili - yksipuolinen Painevaraaja Ulkosiivekkeen hydr. kääntösylinteri Hydr. venttiili Sisäsiivekkeen hydr. kääntösylinteri Hydr. sulkuventtiili Hydr. syl., ajoalusta Hydr. sylinteri, vetoaisa Kolmitieventtiili Takaiskuventtiili Kolmitieventtiili Hydr. venttiili Hydr. syl., pakkeri Hydr. syl., pakkeri (ulkosiiveke) Zeichnungsnummer Dateiname 15

20 Säätö/käyttö Kuusi kiekkoa Kiekot/levyt tunkeutuvat sadonkorjuujätteisiin ja maahan ja sekoittavat sadonkorjuujätteet muokkaussyvyyteen. Huolto: Laakerit on täytetty öljyllä eivätkä ne siksi vaadi huoltoa. Pakkeri Koneeseen voidaan asentaa RollFlex- tai DoubleDisc -pakkeri. Käytössä konetta liikutetaan pakkerin päällä. Koneen paino saa aikaan hyvän tiivistysvaikutuksen, jolloin kylvöalustasta tulee hienojakoinen ja tasainen. DoubleDisc -pakkeri Kiekon asettimen laakeri Tarkasta kiekkojen välys, tiiviys ja esteetön pyörintä säännöllisesti. Puhdistusohjeet Liukurengastiivisteet ovat herkkiä vaurioitumaan sisään tunkeutuvasta vedestä ja pitkien seisokkien vuoksi. Takertuvassa maassa pakkeriin voi tarttua maa-ainesta, jolloin sen paino kasvaa huomattavasti. Tällöin rakenneosat voivat ylikuormittua tai kuljetuskäytössä tien pinta voi likaantua. Sen vuoksi pakkeri on ylös nostettaessa säännöllisesti puhdistettava siihen takertuneesta maa-aineksesta ja aina ennen kuin lähdetään ajamaan maantiellä. Niihin voi muodostua ruostetta ja liukurenkaat voivat takertua toisiinsa. Tällöin liukurengas voi kiertyä O-renkaan ympäri ja vaurioittaa sitä. Öljy vuotaisi ulos ja pian laakeri menisi rikki. Sen vuoksi laakeripisteitä ei saa pestä painepesurilla. Ennen pitkää seisokkia laakeripisteisiin on ruiskutettava ruosteenestoainetta tms. ainetta. Ennen uutta käyttöönottoa kiekkoja on pyöritettävä käsin niiden esteettömän pyörinnän tarkastamiseksi. 16

21 Koneen kiinnitys/irrotus Kun konetta kiinnitetään traktoriin tai irrotetaan siitä, koneen ja traktorin välissä ei saa olla ihmisiä. Liittäminen: Kiinnitä kone traktorin vetosilmukkaan. Liitä hydrauliikkajohdot. Liitä valojen pistoke ja tarkasta toiminta. Ota tuet pois. Käännä sivuosat sisään. Kääntö sisään/ulos Suorita kaikki kääntöliikkeet vain tasaisella ja kantavalla alustalla. Käännön saa suorittaa vain pellolla, koska kiekot/levyt uppoavat maahan. Maantiellä kiekot/levyt tai tien pinnoite voisivat vaurioitua. Jotta hydrauliikkajohdot eivät sekoittuisi, niiden pidikkeissä on vastaavat symbolit, ja Joker 12 - mallissa on lisäksi värilliset kaapelikiinnittimet. Värimerkintä Nosto Pakkeri/aisa sininen Nosto Alusta oranssi Kääntö Ulkosiiveke keltainen Kääntö Sisäsiiveke punainen Älä kuljeta konetta korkeammalla kuin on tarpeen. Malleilla Joker 8 ja 12 RT on ennen muuta siltojen ja alhaalla riippuvien voimajohtojen kohdalla kiinnitettävä huomiota kuljetuskorkeuteen. Vaihtokytkentä "tie - pelto" Hydrauliikkasylinteri "pakkeri" yhdessä alumiinipidikkeen kanssa 17

22 Joker 6 ja 8 RT Kääntö sisään: Kytke kolmitieventtiili "tie"-asentoon. Laske alusta alas ja nosta kone takaa kokonaan ylös. Aja vetoaisa ulos ja nosta kone edestä kokonaan ylös. Käännä sivusiiveke sisään. Laske vetoaisan hydrauliikka alas. Tällöin pakkeritelat tulevat vedetyiksi kuljetusleveyteen ja keskipakkeri nousee ylös. Käytä vetoaisan hydrauliikkaa ja nosta kone edestä kokonaan ylös. Aseta alumiinipidikkeet edessä vetoaisaan ja takana alustan nostosylinteriin. Laske alusta ja vetoaisa alumiinipidikkeen päälle (pakollista maantieajossa). Kääntö ulos: Aja alusta ja vetoaisa ulos ja nosta kone kokonaan ylös. Ota kuljetusvarmistuksen alumiinipidikkeet pois. Käännä siiveke ulos ja esijännitä käyttöä varten barin paineeseen. Nosta alusta kokonaan ylös. Kytke kolmitieventtiili "pelto"-asentoon. Aja vetoaisa kokonaan ulos. Joker 12 RT Kääntö sisään: Aja pakkeri työasentoon ja nosta kone kokonaan ylös. Ota uloimmissa pakkeriteloissa olevat syvyydensäädön alumiinipidikkeet pois. Muuten pakkeri voi törmätä ja vaurioitua. Kytke kolmitieventtiili "tie"-asentoon. Laske alusta (oranssi) alas, keskiosassa olevan pakkeritelan on turvallisuuden vuoksi oltava käännön aikana vielä maassa. Suuntaa kone vetoaisalla vaakasuoraan. Käännä ulkosiiveke (keltainen) sisään. Käännä sisäsiiveke (punainen) sisään. Laske vetoaisan (sininen) hydrauliikka alas. Tällöin pakkeritelat tulevat vedetyiksi kuljetusleveyteen. Käytä vetoaisan (sininen) hydrauliikkaa ja nosta kone edestä kokonaan ylös. Käytä alustan (oranssi) hydrauliikkaa ja nosta kone takaa kokonaan ylös. Aseta alumiinipidikkeet edessä vetoaisaan ja takana alustan nostosylinteriin. Laske alusta ja vetoaisa alumiinipidikkeen päälle (pakollista maantieajossa). 18

23 Kääntö ulos: Huolehdi ulos kääntämisen yhteydessä siitä, että oikea siiveke kääntyy ensin. Muuten siiveke menisi käännettäessä pitkän loven alueeelle. Jos mahdollista, aseta kone pellolla loivassa rinteessä siten, että oikea siiveke on hieman alempana. Nosta kone ylös alustan (oranssi) ja vetoaisan (sininen) avulla. Ota kuljetusvarmistuksen alumiinipidikkeet pois. Laske konetta alas alustan (oranssi) avulla, kunnes keskipakkeri on maassa. Suuntaa kone vetoaisalla vaakasuoraan. Käännä sisäsiiveke (punainen) ulos; oikean siivekkeen on käännyttävä ensin. Käännä ulkosiiveke (keltainen) ulos. Nosta alusta (oranssi) kokonaan ylös. Kytke kolmitieventtiili "pelto"-asentoon. Aja vetoaisa kokonaan ulos. Syvyydensäätö Kuljetusasennossa pakkeri kantaa konetta takana korkealla. Koneen kallistusta säädetään edessä vetoaisalla. Molemmat säätöpisteet kiinnitetään alumiinipidikkeillä pysyvään työsyvyyteen. Säätö: Ota pellolla alumiinipidikkeet pois pakkerisylinteristä, kunnes haluttu työsyvyys on saavutettu. Suuntaa kone edessä vetoaisalla vaakasuoraan ja kiinnitä alumiinipidikkeet, kun työsyvyys on saavutettu. Koneen säilytys Laske kone aina tasaiselle ja kantavalle alustalle. Joker voidaan laskea alas käännettynä sisään kuljetusasentoon. Ota tuet pois kuljetuspidikkeestä ja edestä. Ota alumiinipidikkeet pois vetoaisasta ja laske vetoaisaa, kunnes tuet ovat pystysuorassa asennossa. Sulkuhana voidaan sulkea hydrauliikkajohtojen kiinnittämiseksi ja irrottamiseksi. Irrota hydrauliikkajohdot ja valot. Irrota kone traktorista. Hydrauliikkasylinteri, "pakkeri" Kaikissa pakkerisylintereissä on oltava yhtä monta ja samanvahvuista alumiinipidikettä 19

24 Vetoaisan säätö Kun työsyvyys on säädetty, suuntaa kone vetoaisalla vaakasuoraan ja liitä alumiinipidikkeet männänvarsiin. Tukipyörien säätö Joker 8 ja 12 RT on varustettu edessä olevilla tukipyörillä. Tukipyörät vakauttavat konetta ja huolehtivat siitä, että työsyvyys pysyy muuttumattomana. Pyörillä on vain mitta- ja tukitoiminto. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi kantavina kuljetuspyörinä. Syvyydensäätö ja sulkuhana vetoaisassa Käyttö: Käytön aikana kone nostetaan päisteissä vain pakkerin ohjauslaitteella ja vetoaisalla. Alusta pysyy kokonaan ylös nostettuna. Tukipyörä - Joker Säätö tehdään vasta syvyydensäädön jälkeen. Töiden alussa tukipyörä asetetaan ylös tai vain alempi pultti irrotetaan. Laske kiekkoäes maahan ja säädä tukipyöriä, kun työsyvyys on saavutettu. Syvyys kiinnitetään ja säädetään alemmalla pultilla. Ylempi pultti on kiinnike, jonka avulla pyörä nostetaan pellon päisteessä. Säätö: Nosta tukipyörä ylös ja vedä säätöpultti ulos. Laske tukipyörä maahan. Liitä pultti seuraavaksi korkeampaan vapaaseen reikään ja kiinnitä se. Tarkasta säätö muutaman metrin ajon jälkeen. Renkaiden tehtävänä on vain tukea konetta heilumisliikkeissä. Rungon on aina oltava kiinnitysruuveissa. Sivusiivekettä ei saa nostaa renkaiden avulla. 20

25 Jarrulaitteisto Joker RT voidaan varustaa paineilmajarrulaitteistolla. Se on paineensäätimellä varustettu kaksijohtoinen yksipiirijarru. Kun paine alenee, pysäytetyn koneen jarrutus vähenee. Kone on sen vuoksi pysäytettävä siten, että se ei voi rullata pois paikaltaan edes ilman jarruja Perävaunun jarruventtiili Jarrukaavio Liitinpää "jarru", keltainen Liitinpää "säiliö", punainen Putkijohdon suodatin Perävaunun jarruventtiili Ilmakammio Vedenpoistoventtiili 7. Jarrusylinteri 1 Anschluß Bremse gelb 2 Anschluß Vorrat rot Liittäminen 3 Rohrleitungsfilter Kun liität, liitä ensin 4 Anhängerbremsventil liitinpää "jarru" (keltainen) ja sen jälkeen liitinpää 5 Luftkessel "säiliö" (punainen). 6 Entwässerungsventil 7 Bremszylinder Irti kytkeminen Kun kytket irti, irrota ensin punainen liitinpää ja sen jälkeen keltainen liitinpää. Jarrusylinteri Tällöin säiliöpaine ohjautuu jarrusylintereihin ja konetta jarrutetaan jatkuvasti. Juni 05 aschine Zeichnung Dateiname Entworfen Datum SW 3500 Druckluftbremse ed 01/00 21

26 Sesongin loppu Jos kone on pitkään pysäytettynä, esim. sesongin loputtua, täytyy jarru vapauttaa, jotta jarrukengät eivät juuttuisi kiinni rumpuun, mikä vaikeuttaisi käyttöönottoa. Toimintakunnon varmistamiseksi venttiilin on sekoitettava paineilmaan jäänestoainetta (traktorin käyttöohjeen edellyttämällä tavalla). Aine pitää tiivisteet joustavina ja vähentää ruosteen muodostumista putkiin ja säiliöihin. Jotta kosteusvauriot voitaisiin välttää, voidaan liitinpäihin liittää umpitulpat tai muovikorkit. Huolto: Kun kone on käytössä, poista vesi päivittäin ilmakammiosta. Puhdista putkijohdon suodatin tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Säädä jarruja tarvittaessa; jarrutusasennossa jarruvivun ja haarukan välisen kulman on oltava 90. Kun jarrut on vapautettu, jarruvivun on oltava haarukan edessä ja renkaiden on käännyttävä vapaasti. 22

27 Hoito ja huolto Noudata hoitoa ja huoltoa koskevia turvallisuusohjeita. Koneesi on suunniteltu ja rakennettu niin, että sen teho, taloudellisuus ja käyttöystävällisyys on paras mahdollinen monissa erilaisissa käyttötilanteissa. Ennen toimitusta koneesi on tarkastettu sekä tehtaalla että jälleenmyyjän toimesta sen varmistamiseksi, että se on optimaalisessa kunnossa. Jotta kone toimisi pysyvästi häiriöittä, on tärkeää, että hoito- ja huoltotyöt suoritetaan suositelluin aikavälein. Puhdistus Jotta kone pysyisi käyttövalmiina ja toimisi optimaalisen tehokkaasti, puhdistus- ja hoitotyöt on suoritettava säännöllisesti. Hydraulisylintereitä ja laakereita ei saa puhdistaa painepesurilla eikä suoralla vesisuihkulla. Tiivisteitä ja laakereita ei ole suunniteltu kestämään korkeita paineita. Huoltovälit Huoltovälit riippuvat monista eri tekijöistä. Täten huoltoväleihin vaikuttavat erilaiset käyttötilanteet, sään vaikutukset, työskentelynopeudet ja maaperän laatu. Myös käytettyjen voitelu- ja hoitoaineiden laatu vaikuttaa siihen, kuinka pian seuraava huoltotyö on suoritettava. Siksi annettuja huoltovälejä voidaan pitää vain ohjeellisina. Kun poiketaan normaaleista käyttöolosuhteista, huoltovälit on sovitettava olosuhteiden mukaisiksi. Jotta kone pysyisi käyttökelpoisena, sitä pitää huoltaa säännöllisesti. Kun koneet on huollettu, vikojen vaara vähenee ja ne toimivat taloudellisesti ja luotettavasti. Varastointi Jos kone jää pitkäksi aikaa käyttämättä: Säilytä konetta mahdollisuuksien mukaan katetussa paikassa. Suojaa kone ruosteelta. Ruiskuta kone vain biologisesti hajoavalla öljyllä kuten rypsiöljyllä. 23

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

K14-malli. www.raikomachines.com KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Sah-Ko Oy Lumijoentie 6, PL13 90401Oulu +358 207 448 500. Huom. kuvassa K15

K14-malli. www.raikomachines.com KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Sah-Ko Oy Lumijoentie 6, PL13 90401Oulu +358 207 448 500. Huom. kuvassa K15 K14-malli KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Huom. kuvassa K15 Sah-Ko Oy Lumijoentie 6, PL13 90401Oulu +358 207 448 500 www.raikomachines.com SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSOHJEET... 4 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot