Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Kiinteistöveroprosentit vuodelle Tuloveroprosentti vuodelle Yhtenäiskouluselvityksen tekeminen Lappajärven seurakunnan myyntitarjous Kiinteistö Oy Timontaavista Ilmoitusasiat Muut asiat/ikäneuvoston muistio

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Kujala Sari varapuheenjoht. Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Tiainen Juha jäsen Autio Seija varajäsen Poissa olleet jäsenet Kuoppala Hannu jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Mäkitarkka Ahti kv:n I vpj Lamminen Alpo kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 212 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kujala Ja Maarit Ahola. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Elina Löytömäki Puheenjohtaja Lappajärvellä Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Sari Kujala Paikka ja aika Virka-asema Maarit Ahola Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Kh 206 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2013 päättänyt, että lautakuntien tulee toimittaa toiminnan ja talouden seurantaraportti kunnanhallitukselle kolmen kuukauden välein, ellei kunnanhallitus edellytä tiheämpää seurantaraporttia, sekä selvitys tulossa olevista kustannuksista. Kunnaninsinööri antaa raportin investointien osalta. Esityslistan mukana on jaettu toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Seurantaraportti sisältää myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen seuraraportin ajalta sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskuttamat palvelumaksut 1-9/13. Raportista voidaan todeta, että toimintakulujen toteutumaprosentit ( 9/12 = 75%) ovat seuraavat: yleishallinto 69,4 %, terveystoimi 77,6 %, sosiaalitoimi 70,9 %, sivistystoimi 71,5 %, muut palvelut 58,0 % ja tekninen toimi 70,5 %. Toimintatuottojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: yleishallinto 63,8 %, sivistystoimi 178,3 %, muut palvelut 36,7 % ja tekninen toimi 60,1 %. Verotulot ovat toteutuneet seuraavasti: kunnan tulovero 84,2 %, kiinteistövero 49,3 % ja yhteisövero 106,7 %. Verotulot ovat yhteensä ,48 euroa (83,0 %). Valtionosuudet ovat toteutuneet seuraavasti: peruspalvelujen valtionosuus 75,5 %, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 74,4 %, opetus- ja kulttuuritoimen v.o. 66,2 %. Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä ,50 euroa (75,7 %). Kunnan tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämäksi ,10 euroa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tammi-elokuun 2013 oikaistu tulos osoittaa 2,6 milj.euron alijäämää. Raportointikauden tuotot ovat yhteensä 60,4 milj. euroa ja kustannukset 62,6 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma on 65,3 % ja kulujen 68,1 %. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tulee tekemään lisätalousarvioesityksen jäsenkunnille, mutta vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä kunkin kunnan maksuosuus tulee olemaan. Lisäksi veronpalautusten aiheuttama kunnan verotilitysten takaisinperintä tulee marraskuussa olemaan runsaat 0,7 M. Kj Päätös Kunnanhallitus merkitsee toiminnan ja talouden seurantaraportin tietoonsa saatetuksi ja ohjeistaa hallintokuntia pidättyväisyyteen sellaisissa menoissa ja hankinnoissa, jotka eivät toiminnan kannalta ole aivan välttämättömiä. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2014 Kh 207 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Koska on sunnuntai, täytyy tuloveroprosentit ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina Jos kiinteistölakiin ehdotettuja muutoksia (HE 76/2013) ei ole vahvistettu vielä määräpäivään mennessä, voivat kunnat ilmiottaa kiinteistöveroprosenttinsa viimeistään (Tuloveroprosentit täytyy joka tapauksessa ilmoittaa viimeistään ). Vuoden 2014 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat olevan lain mukaan seuraavat: Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 - KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,0, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. (HE 76/2013: 12 b yleinen veroprosentti + 1,5-3,00). Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 - KiintVL:n 12 b :ssä mainittu kunta voi määrätä, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia sovelletaan myös 12 b 2. momentissa tarkoitettuihin rakennuspaikkoihin (rakentamaton rakennuspaikka, joka rajoittuu saman omistajan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus). (HE 76/2013: tämä momentti kumotaan.) Kiinteistöveroja arvioidaan vuonna 2014 kertyvän esitetyillä prosenteilla yhteensä Veroprosenttien nostaminen 0,1 %-yksiköllä kautta linjan nostaisi kiinteistöveroja yleisen kiinteistöveron osalta , vakinaisten asuinrakennusten osalta ja muiden asuinrakennusten

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus osalta , eli yhteensä Vaikutus olisi lähes sama, kuin prosentin neljänneksen muutos kunnallisveroprosenttiin. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärvelle vahvistetaan vuodelle 2014 seuraavat kiinteistöveroprosentit (samat kuin vuonna 2013): - Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 - Rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä erillistä veroprosenttia - Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 - Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärvelle vahvistetaan vuodelle 2014 seuraavat kiinteistöveroprosentit: - Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,65 - Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 - Rakentamattomille rakennuspaikoille ei määrätä erillistä veroprosenttia - Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 - Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tuloveroprosentti vuodelle 2014 Kh 208 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2019) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Koska on sunnuntai, täytyy tuloveroprosentti ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/ ). Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 1 momentti). Lappajärven kunnan nykyinen tuloveroprosentti on 21,00 prosenttia. Veroennustekehikon ( ) mukaan Lappajärven kunnan kunnallisverokertymäksi on arvioitu euroa vuonna Työllisyys ja elinkeinoelämän toimeliaisuus Lappajärvellä ovat lamasta huolimatta kuitenkin pysyneet hyvällä tasolla, mikä kuluvana vuonna näyttää kerryttävän verotuloja veroennustekehikon arviota enemmän. Saman kehityksen voidaan jossain määrin jatkuvan vielä vuonna Tämä yhdessä tiukan talouskurin kanssa mahdollistaa veroprosentin pitämisen nykyisellään myös vuonna Yhden prosenttiyksikön korotus tuloveroon kasvattaisi verotuloja n 0,4 M. Kj Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentti on 21,00 vuodelle Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunnan tuloveroprosentti on 21,00 vuodelle 2014.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Yhtenäiskouluselvityksen tekeminen Sivltk Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Kirkonkylän koulu on ollut syksystä 2012 asti koulukeskuksessa yhdessä Keskikoulun ja lukion kanssa. Kirkonkylän koulun aiemmassa kiinteistössä on tehty tutkimuksia ilmanlaadusta ja rakenteista. Tutkimusten mukaan kiinteistö on suuremman korjausurakan tarpeessa. Sivistyslautakunta on linjannut jo aiemmin kokouksessaan , että sivistyslautakunnan mukaan Kirkonkylän koulun jää koulukeskuksen tiloihin niin, että tiloja täytää laajentaa. Koulukeskuksessa toimii siis tällä hetkellä hallinnollisesti kolme eri koulua, joissa oppilaita on seuraavasti: Kirkonkylä 116, Keskikoulu 99 ja lukio 71. Kirkonkylän koulu ja Keskikoulun opettajat ovat jo useamman vuoden opettaneet niin, että luokanopettajat ovat opettaneet esim. käsitöitä ja musiikkia yläluokkien puolella ja aineenopettaja esim. teknisiä töitä sekä liikuntaa alaluokille. Opettajien yhteiskäyttö tulee lisääntymään ensi lukuvuonna englannin opetuksessa ja uuden opetussuunnitelman tullessa voimaan 2016 ruotsin kielen opetuksessa. Kunnassa on tällä hetkellä sivistystoimessa johtamisjärjestelmä, jossa lukion rehtori hoitaa sivistystoimenjohtajan tehtävät ja koko perusopetuksella on yhteinen rehtori. Alakouluilla on rehtorin apuna apulaisjohtajat. Keskikoululla ja lukiolla on yhteinen kanslisti, ja osan alakoulujen kansliatöistä tekee apulaisjohtaja ja osan koulutoimen kanslisti. Kirkonkylän koulu tulee jäämään jos ei kokonaan niin ainakin osittain koulukeskukseen. Yhteistoiminnan ja hallinnon kannalta on järkevää selvittää perusopetuksen koulujen (Kirkonkylä ja Keskikoulu) yhdistäminen yhtenäiskouluksi, varsinkin kun kouluilla on jo yhteinen rehtori. Yhtenäiskouluselvityksessä tulee ottaa huomioon johtamisjärjestelmä (rehtori - vararehtori/t vai rehtori - vastuuopettajat) sekä kanslistitöiden uudelleen organisoiminen. Opetukseen ja koulun toimintaan yhtenäiskoulu ei tuo juurikaan muutoksia muuten kuin tiivistyvänä yhteistyönä ja -suunnitteluna. Kuntayhtymän kanssa pitää neuvotella kouluterveyden järjestämisestä. Yhtenäiskoulu ei todennäköisesti vaikuttaisi taloudellisiin resursseihin, koska henkilökuntaa ei tarvittaisi enemmän ja mahdolliset vararehtorien/ vastuuopettajien tehtävät korvattaisiin TVA-järjestelmän kautta niin kuin nykyäänkin. Yhtenäiskouluselvityksen aikataulun tulisi olla sellainen, että yhtenäiskoulu aloittaisi samalla kun varhaiskasvatus siirtyy sivistystoimen alle eli Yhtenäiskouluselvitys yhdessä varhaiskasvatuksen

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus siirtovalmistelujen kanssa luo sivistystoimeen organisaation, jossa on alusta asti tarvittavat resurssit niin varhaiskasvatuksen kuin koulujenkin pyörittämiseen. Selvityksen tulisi olla valmis maaliskuun loppuun mennessä 2014 päätöksiä varten. Selvitystyöryhmän kokoonpano: sivistystoimenjohtaja perusopetuksen rehtori Kirkonkylän koulun apulaisjohtaja Kirkonkylän koulun henkilökunnan edustaja Keskikoulun henkilökunnan edustaja sivistyslautakunnan edustaja kunnanhallituksen edustaja Kirkonkylän koulun ja Keskikoulun johtokuntien edustajat, jotka ovat samalla vanhempien edustajia. Selvitystyöryhmän tehtävät: yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmä, tehtäväkuvaukset kanslistin työtehtävät nimiehdotus uudelle koululle yhtenäiskoulun vaikutukset talouteen yhtenäiskoulun vaikutukset kouluterveyden hoitoon tehostetun ja erityisen tuen järjestäminen muut mahdolliset selvityksessä esille tulevat asiat Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistää yhtenäiskouluselvityksen niin, että Kirkonkylän koulu ja Keskikoulu muodostaisivat lähtien uuden kaikki perusopetuksen luokka-asteet kattavan yhtenäiskoulun, joka järjestää myös esiopetusta. Selvitystyöryhmän kokoonpano ja tehtävät on mainittu edellä. Sivistyslautakunta nimeää selvitystyöryhmään edustajakseen sivistyslautakunnan puheenjohtajan Ville Ala-ahon. Selvitystyön pitää olla valmis maaliskuun loppuun mennessä Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Tarja Puro, puh tai Kh 209 Vaikka asiasta ei vielä olekaan lopullisia päätöksiä, kuluvan vuoden kokemukset toiminnasta osoittavat, että koulutuksen järjestäminen nykyisellä tavalla sijoitettuna on järkevää, kustannustehokasta ja perusteltua. Jos siirtymisellä yhtenäiskouluun ei ole taloudellisesti ainakaan kieleteisiä vaikutuksia, on se opetuksen kokonaisjärjestämisen kannalta perusteltua.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kj Päätös Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja nimeää kunnanhallituksen edustajan selvitystyöryhmään. Selvityksen valmistuttua se viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja nimesi selvitystyöryhmään Sari Kujalan.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Lappajärven seurakunnan myyntitarjous Kiinteistö Oy Timontaavista 47/ /2013 Kh 210 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt tehdä myyntitarjouksen kunnalle Kiinteistö Oy Timontaavista, josta seurakunta omistaa 49 %. Kiinteistö Oy Timontaavi koostuu kahdesta luhtitalosta, joissa on yhteensä 18 asuinhuoneistoa, huoneistoala on yhteensä 1032,5 m2 ja asuntojen rakennusvuodet ovat 1980 ja Lämmitys on kaukolämmöllä. Tarjottu myyntihinta on 350 /m2 sekä lainan osuus. Taloyhtiöllä on lainaa noin , eli noin 126 /neliö, jolloin seurakunnan tarjouksen mukainen neliöhinta talossa olisi noin 476 ja koko talon arvo näin ollen 1032,5 x 476 eli noin Seurakunta pyytää omasta osuudestaan siis 1032,5 x 350 x 49 % eli noin Kiinteistö Oy Timontaavin asunnot ovat peruskorjauksen tarpeessa ja koko taloympäristö vaatisi pikaista tason kohottamista. Tehdyissa kuntokartoituksissa on puututtu mm salaojitustarpeeseen. Talot sinänsä ovat erittäin hyvällä paikalla ja asukkaiden haluamina, kunhan huoneistot ja ympäristö saadaan asianmukaisiksi. Vuokrataloyhtiö on teettänyt rakennuksista korjaustarveselvityksen, joka esitellään kokouksessa. Kj Kunnanhallitus keskustelee seurakunnan tekemästä tarjouksesta ja ohjeistaa etenemisen asiassa Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Päätös Kunnanhallitus valtuutti viranhaltijat selvittämään asiaa vielä mm. ARA-määräysten osalta.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 211 Kj Päätös 1. ARAn päätös , jolla on hyväksytty kehitysvammaisten palve lu ta lon rakennussuunnitelmat ja kustannukset. 2. Päätös Paskolammen kunnostus-hankeen pro jek ti suun nitel man muutoksesta siten, että hankkeelle on myönnetty jatkoa yksi vuo si eli asti. 3. Aluehallintoviraston päivätty kuulutus Höltin Minkki Oy:n ym pä ris tö lu van lupamääräysten tarkistamishakemuksesta 4. Vimpelin kunnanhallituksen päätös , jolla Vimpelin kun ta sitoutuu Aisaparin ohjelmakauden ohjelman ra hoitta mi seen 5 /asukas/vuosi. Lappajärven kunnanhallitus on tehnyt saman lai sen päätöksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen pöy täkir ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston esi tys lista kokoukseen. 7. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymävaltuuston esityslista kokoukseen 8. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenkirje Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset lokakuulta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Muut asiat/ikäneuvoston muistio Kh 212 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Ikäneuvosto on pitänyt kokouksen ja lähettänyt muistion kunnanhallitukselle. Ikäneuvosto on esittänyt mm, että kunnanhallitus valitsee sihteerin ikäneuvostolle. Lisäksi muistiossa on esitetty, että tiedotusta tulisi lisätä siitä, miten kulut korvataan ikäihmisille teiden auraamisesta. Myös Maijalan toiminta-avustusta on pyydetty palauttamaan. Muistiossa on muutamia kohteita, jotka koskevat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen asioita. Kj Kunnassa toimii myös vammaisneuvosto, joka on valinnut keskuudestaan sihteerin. Yhdenvertaisuuden vuoksi myös ikäneuvoston tulee valita sihteeri keskuudestaan. Muistio annetaan tiedoksi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät - HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA, fax , Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( alkaen). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Liitetään pöytäkirjaan

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot