Kunnanhallituksen pöytäkirjojen hakemisto vuodelta 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen pöytäkirjojen hakemisto vuodelta 2005"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen hakemisto vuodelta 2005 Ahola Eija, vanh.kodin johtaja, eron myöntäminen sairaanhoitajan virasta 134/30.5./10 Ahola Eijan virkavapaushakemus 61/7.3./4 Aholan ja Kirkonkylän koulujen yhdistäminen 99/18.4./7 Aholan koulun pihan täydennysrakentamiseen määrärahan myöntäminen 200/22.8./14 Aittaniemen kylätalokiinteistön kiinteistöveron poistaminen 218/19.9./16 Aittaniemen kylätalon oikaisuvaatimus verohuojennusta koskevan päätöksen johdosta 253/31.10/20 Aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnan varajäsenten valitseminen 148/13.6./11 Ammuu-hankkeen kuntarahoituksen ylijäämän siirtäminen Terve lappilainen-hankkeelle 263/14.11/21 Anetjärven koulukiinteistön myyminen Simo ja Irma Anetjärvelle 46/31.1./2 Asuinrakennusten ja asuntojen korj.toimintaan myönnettävät avustukset /31.1./2 Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävät korj.avustukset v /27.6./12 Asunto Oy Posion Kotipuiston vuokrat 34/31.1./2 Asuntojen vuokraus / viranhaltijapäätökset 186/8.8./13 243/17.10/18 Asuntopoliittisen työryhmän nimeäminen 56/14.2./3 Avustuksen myöntäminen Kalle Päätalon muistomerkkihankkeelle 88/18.4./7 Avustuksen myöntäminen Peräposion vesiosuuskunnalle vesihuoltohankkeeseen 283/12.12./23 Avustuksen myöntäminen Rintamanaisten Liitto ry:lle 89/18.4./7 Avustus / Tolvan Vesiosuuskunta ry:lle vesihuoltohankkeen toteuttamista varten 192/8.8./13 Avustus Etelä-Posion vesiosuuskunta ry:lle vesihuoltohankkeen toteuttamista varten 152/13.6./11 Datanet-yhteyden päivitys Posio-Kuusamon välillä 212/5.9./15 226/3.10/17 Diabetesyhdistyksen ja sydänyhdistyksen nimiadressi ja vetoomus 147/30.5./10 Edustajan nimeäminen Erätalonpojan keinot hankkeen ohjausryhmään 225/3.10/17 Edustajan nimeäminen vahingonkorvausoikeudenkäyntiin 228/3.10/17 Edustajien nimeäminen pelastustoimen neuvottelukuntaan 91/18.4./7 Edustajien nimeäminen vammais- ja vanhusneuvostoon 36/31.1./2 Elinkeinopalvelusuunnitelman hyväksyminen (Naturpolis Oy ja Posion kunta) 264/14.11/21 Eläkeliiton Lapin piirin avustusanomus 71/21.3./5 Ennakkoäänestyspaikan ja sen aukioloajoista päättäminen 224/3.10/17 Etelä-Posion vesiosuuskunta ry:lle avustuksen myöntäminen vesihuoltohankkeelle 152/13.6./11 Etelä-Posion Vesiosuuskunta ry:n lainan omavelkainen takaus 79/4.4./6 Haapsaari Markku, työsuojelupäällikön tehtävät alkaen 137/30.5./10 Hallinnon arviointikysely 165/13.6./11 Hallintosihteerin ja taloussihteerin tehtäväkuvaukset 169/27.6./12 Hallintosihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 96/18.4./7 187/8.8./13 244/17.10/18 Hanke Lappilainen laadukas lammas 164/13.6./11

2 Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen 150/13.6./11 Heinonen Pia, poikkeamislupahakemus 125/16.5./9 Henkilökohtaisen lisän maksaminen ja järjestelyvaraerän kohdistaminen alkaen 227/3.10/17 Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista ja syrjäisyyskorotuksesta esitys 50/14.2./3 Henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjottavista etuuksista kuntaliiton suositus 260/31.10/20 Henkilöstömitoituksen toteuttaminen /Ohjausryhmän perustaminen 168/27.6./12 Henkilöstön määrän mitoitus / Haus Kehittämiskeskus Oy 107/2.5./8 265/14.11/21 273/24.11./22 Hietaniemen Hirviseurueen kanssa hirvenmetsästystä koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 76/21.3./5 Historiatoimikunnan kokoonpano 33/31.1./2 Huttunen Timo, Ulla-Maija, Olli ja Esko; poikkeamislupahakemus 87/4.4./6 Hämeenniemen ranta-asemakaava 1/10.1./1 Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätös 117/16.5./9 Itä-Lapin kuntayhtymästä irtaantumisesta sopimus 54/14.2./3 Itä-Lapin moottorikelkkailureittien kehittäminen -hanke 77/21.3./5 Itä-Lappi -yhteistyöryhmään kunnan edustajien nimeäminen 141/30.5./10 Julkishallinnon organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyvyn kehittämisprojekti 75/21.3./5 Jurmu Esko, poikkeamislupahakemus 136/30.5./10 Järjestelyvaraerän kohdistaminen ja henkilökohtaisen lisän maksaminen alkaen 227/3.10/17 Kaatopaikan toiminnan jatkamisesta ympäristölupapäätös 103/2.5./8 Kaikkonen Marjatta, poikkeamislupahakemus 279/12.12./23 Kalasataman peruskorjauksen lisämääräraha 223/19.9./16 Kalasataman peruskorjauksen rakentamistoimikunnan perustaminen 29/31.1./2 223/19.9./16 Kalasataman peruskorjaus / Urakoitsijoiden valinta 146/30.5./10 Kalliainen Marja-Liisa ja Toivo, vuosimaksulainan tason muutos 18/31.1./2 Kallunki Joukolle määräalan myyminen 282/12.12./23 Kamunen Ky:lle määräalan myyminen 259/31.10/20 Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä lausunnon antaminen 213/5.9./15 Karhuperän paikallistien lakkauttamisaloitteesta lausunnon antaminen 132/30.5./10 Karisalmi Asko, poikkeamislupahakemus 172/27.6./12 Karjalaisenniemen rivitalon käyttö 191/8.8./13 Kaukua Jarmo, poikkeamislupahakemus 8/10.1./1 Kehityskeskustelujen käyttöönoton tehostaminen Posion kunnassa 69/7.3./4 Keittiöapulaisen toimen täyttö 267/14.11/21 Kiianmies Aino-Mari kesämökkitontin lahjoittaminen 129/16.5./9 Kiinteistö Oy Aholan ilmoitus osakkeen siirrosta 154/13.6./11 Kiinteistö Oy Aholan yhtiökokouksiin kunnan edustajan valitseminen 26/31.1./2 Kiinteistöveron palauttamisesta esitys 116/16.5./9

3 Kirikeskuksen sähköliittymän muutostöiden urakoitsijan valinta 233/3.10/17 Kirintövaara Oy:lle parakkien ja suksivuokraamon irtaimen omaisuuden myyminen 170/27.6./12 Kirintövaaran hotellikiinteistön myyminen Reijo Lantolle perustettavan yhtiön lukuun 14/10.1./1 Kirintövaaran laskettelurinteen vuokraaminen Kirintövaara Oy:lle 157/13.6./11 Kirintövaaran yhdystien / Nietostien päällystäminen 173/27.6./12 Kirja "Lapin lotat" hankinta 104/2.5./8 Kirkonkylän ja Aholan koulujen yhdistäminen / Loppuraportti 99/18.4./7 Kitkajärveen laskevien purojen luonnonmukainen kunnostus / TT-projekti 144/30.5./10 Kivelä Rauno, poikkeamislupahakemus 185/8.8./13 Koillis-Suomen aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnan varajäsenten valitseminen 148/13.6./11 Koillis-Suomen kulttuurikeskus -projekti 113/2.5./8 Koillis-Suomen mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 98/18.4./7 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän taloussuunnitelmaan lausunto 124/16.5./9 Kolpeneen perussopimuksen muuttamisesta esitys 236/17.10/18 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle /31.1./2 Korva Marja-Liisan ja Markun vuokrasopimuksen jatkaminen 179/27.6./12 Kostamo Marketta, toimistosihteeri, viranhaltijapäätökset/asuntojen vuokraus 19/31.1./2 Kotiavustajan toimen täyttäminen määräaikaisesti 73/21.3./5 Koulujen yhdistämistä selvittelevään työryhmään kunnanhall:n edustajan nimeäminen 53/14.2./3 Koulukuraattorin tehtävän jatkaminen/vanhempainyhd. vetoomus 4/10.1./1 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 138/30.5./10 Kouluverkkotyöryhmän nimeäminen 270/24.11./22 Kuljetus Mauri Pitkänen / Ostosopimus 145/30.5./10 Kulttuurikeskus -projekti 113/2.5./8 Kulttuuripalkinnon hakeminen 275/24.11./22 Kunnan edustajien nimeäminen Itä-Lappi-yhteistyöryhmään 141/30.5./10 Kunnan henkilöstömitoituksen toteuttaminen 168/27.6./12 Kunnan henkilöstön määrän mitoitus / Haus Kehittämiskeskus Oy 107/2.5./8 265/14.11/21 Kunnan liittyminen Posion Matkailuyhdistyksen jäseneksi 242/17.10/18 Kunnan osallistuminen Erätalonpojan keinot hankkeeseen 254/31.10/20 Kunnan siivoustyön yksikön henkilöjärjestelyt alkaen 251/31.10/20 Kunnan sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden hyväksyminen 39/31.1./2 Kunnan vaakunan käyttö Genimap Oy:n tuotteissa 180/8.8./13 Kunnanasiamiehen tehtävien hoitaminen 62/7.3./4 Kunnanhallituksen edustajan määrääminen lautakuntiin 22/31.1./2 Kunnanhallituksen kokoonpano ja hallituksen kokoukset vuonna /31.1./2 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna /31.1./2

4 Kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset 17/10.1./1 95/18.4./7 Kunnansihteeri Pentti Määtän eläkkeellesiirtyminen 92/18.4./7 Kunniamerkkiesitykset / Sisäasiainministeriön hallinnonala 115/16.5./9 Kuntaliitosselvityksen alatyöryhmien kokoonpano; henkilöstöjärjestöjen esitys 269/14.11/21 Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän jäsenen vaihtaminen 261/31.10/20 Kuntaliitosselvitys Koillismaan kuntien kesken 249/24.10/19 Kuntalisän maksaminen / esitys 195/22.8./14 Kuntarahoitusosuus / Lapin Yrittäjyyshanke 284/12.12./23 Kuntoradan siirto kuplan alueella logistiikkakeskuksen alta 219/19.9./16 Kutsuntalautakunnan jäsenen nimeäminen 48/14.2./3 Kutsutaksiliikennesopimus Teijo Sänkiniemen kanssa / Tolva-Posio-Tolva -linjasta kesäksi /16.5./9 Kutsutaksireitti Mäntyjärvi-Lauhkeantie-Karastinniemi-Posio sopimuksen uusiminen 266/14.11/21 Kutsutaksireittiä koskevan sopimuksen uusiminen 280/12.12./23 Kuusamon Jätepalvelu Oy:n aikataulu- ja reittimuutoshakemuksista lausunnon antaminen 140/30.5./10 Kuusamo-Posion Datanet yhteyden päivitys 226/3.10/17 Kylmäniemi Taisto, poikkeamislupahakemus 277/12.12./23 Kylmäniemi Vilho, poikkeamislupahakemus 276/12.12./23 Kyläkoulujen laajakaistahankinta 199/22.8./14 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hanke 146/13.6/11 Käyttösuunnitelmien vahvistaminen 66/7.3./4 Käyttötalousosan vertailu /16.5./9 Laajakaistayhteyksien rakentaminen Posion kunnan alueella 238/17.10/18 Laajakaistayhteyksien toteuttaminen Posion kunnan alueella 81/4.4./6 Laatikainen Marja-Leenan palkantarkistusesitys henkilökohtaisen lisän osalta 255/31.10/20 Laatikainen Voitto, poikkeamislupahakemus 239/17.10/18 Laivamaa Anna-Kaijalle eron myöntäminen kunnan luottamustoimista 274/24.11./22 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 188/8.8./13 Lantto Reijolle Kirintövaaran hotellikiinteistön myyminen 14/10.1./1 Lapin Liikunta ry:n esitys kuntalisän maksamisesta urheiluseuroille/yhdistyksille 195/22.8./14 Lapin liiton perussopimuksen muuttaminen 182/8.8./13 Lapin Matkailu Oy:n yhtiökokouksiin kunnan edustajan valitseminen 28/31.1./2 Lapin Musiikkiopiston johtokunnan kokouksiin kunnan edustajan nimeäminen 23/31.1./2 Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta esitys 237/17.10/18 Lapin Sairaanhp ky:n taloussuunnitelmaa v varten lausunto 216/5.9./15 Lapin työvoimatoimistoverkon muuttamiseksi kannanotto 126/16.5./9 Lapin Yrittäjyyshankkeen kuntarahoitusosuus 284/12.12./23 Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma /18.4./7

5 Lausunto EU-Global Trading Oy:n poikkeamislupahakemukseen 35/31.1./2 Lausunto KELA:n vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä 213/5.9./15 Lausunto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän taloussuunnitelmaan 124/16.5./9 Lausunto Kuusamon Jätepalvelu Oy:n aikataulu- ja reittimuutoshakemuksista 140/30.5./10 Lausunto Lapin Sairaanhp Ky:n taloussuunnitelmaa v varten 216/5.9./15 Lausunto Lappi Management -hankkeesta 20/31.1./2 Lausunto Metsähallituksen poikkeamislupahakemukseen 204/5.9./15 Lausunto osallistumisesta Hallittu metsätilan sukupolvenvaihdos hankkeeseen 149/13.6./11 Lausunto Pohjolan Turistiauto Oy:n ja Koillismaan liikenteen hakemuksesta 271/24.11./22 Lausunto Roin hallinto-oikeudelle Turjan yleiskaavaan kohdistuneista valituksista 153/13.6./11 183/8.8./13 Lehto Erkin oikaisuvaatimus 184/8.8./13 Lehto Erkin palkantarkistusesitys henkilökohtaisen lisän osalta 161/11/ 176/12 202/14 209/15 Leppilampi Tarja/jatkoaika rakennusvelvollisuutta koskevan ehdon täyttämiseen 194/22.8./14 Liikenneturvallisuustyöryhmän nimeäminen 55/14.2./3 Linjaliikennesopimus Velj. Tuppuraisen kanssa / Vuoska-Posio-Vuoska -linjasta kesäksi /16.5./9 Logistiikkahallin lämpökeskustoimittajan valinta 109/2.5./8 Logistiikkakeskuksen lattioiden pinnoitetöiden tekijän valitseminen 214/5.9./15 Logistiikkakeskuksen rakentamisen lisämääräraha 198/22.8./14 Logistiikkakeskuksen runko- ja vaippaurakan hyväksyminen 70/7.3./4 Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan hyväksyminen 257/31.10/20 Lomarahan vapaaehtoinen vaihtaminen palkalliseen vapaaseen/selvitys päivistä 232/3.10/17 Luotollisen shekkitilin luottorajan nostaminen/taloussihteerin viranhaltijapäätös 31/31.1./2 Luottamusmieskorvauksen tarkistaminen / pääluottamusmies Sirkka Kummala 160/13.6./11 Luottorajan nostaminen luotollisesta shekkitilistä 31/31.1./2 Lääkärisopimuksen järjestelyvaraerä /3.10/17 Maaninka Kaija ja Auno, poikkeamislupahakemus 5/10.1./1 Maaseudun yksityistiet kuntoon -hankkeen loppuraportti 64/7.3./4 Maastohiihtoreittien kunnossapidon ulkoistaminen 246/17.10/18 Maataloushenkilöstön työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtainen lisä 2/10.1./1 Maatalouslomittajien palvelussuhteiden vakinaistaminen 220/19.9./16 Maataloussihteerin palkan tarkistaminen 59/14.2./3 Maksumääräysoikeuksien tarkistaminen 193/8.8./13 201/22.8./14 Malmipuro Kari ja Hynninen Anna-Maija/määräalan myyminen Kirintövaarasta 16/10.1./1 Malmipuro Karin ja Hynninen Anna-Maijan tonttikaupan purkaminen 105/2.5./8 Matka- ja lankapuhelinliikenteen määrittely ja kilpailutus 248/24.10/19 Matkapuhelinten käytölle uudet ohjeet 42/31.1./2 Metsähallituksen poikkeamislupahakemukseen lausunnon antaminen 204/5.9./15

6 Mielenterveyskuntoutujien jatkohankkeeseen osallistuminen 234/17.10/18 Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma Koillis-Suomessa 98/18.4./7 Mourujärvi Ari, poikkeamislupahakemus 167/27.6./12 Mourusalmen kalasataman peruskorjaukseen urakoitsijoiden valinta 158/13.6./11 Mourusalmen kalasataman peruskorjaus / Urakoitsijoiden valinta 146/30.5./10 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna /10.1./1 Myllylä Mikalle määräalan myyminen Alakirin ranta-asemakaava-alueelta 106/2.5./8 Myllylä Mikalle määräalan myyminen Alakirin rantakaava-alueelta 139/30.5./10 Myötäle ry:n hallituksen jäsenen nimeäminen 97/18.4./7 Mäntyniemi Marjon esitys syrjäseutulisän maksamisesta takautuvasti 162/13.6./11 Määräalan myyminen; Sari Eder-Mytyr ja Günther Ederille Kirintövaarasta 256/31.10/20 Määräalan myynti Raino Pätsille tilasta Männikkö RN:o 18:17 128/16.5./9 Määräalan myynti tilasta Männikkö /18.4./7 Määräraha Aholan koulun pihan täydennysrakentamiseen 200/22.8./14 Määrärahojen ylitykset (TA 2005) ja tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot 272/24.11./22 Määttä Mikko, poikkeamislupahakemus 155/13.6./11 Määttä Tuulan palkantarkistusesitys 163/13.6./11 Norjan Nessebyn kunnan kanssa ystävyyskuntasopimuksen uudistaminen 57/14.2./3 Nuori yritysosaaja Lapista II-hanke 285/12.12./23 OAJ:n Posion paikallisyhdistyksen selvityspyyntö 108/2.5./8 Oikarainen Kerttu, sairaanhoitajan toimeen valitseminen 134/30.5./10 Oikeudenkäyntiin kunnan edustajan nimeäminen / Pirkko Mäkelä-Tuomivaara 228/3.10/17 Oiva Keijolle määräalan myyminen Kirintövaaran rantakaava-alueelta 135/30.5./10 Opettajan virkojen / tehtävien täyttö 101/18.4./7 Osakkeen siirtoa koskeva ilmoitus / Kiint. Oy Ahola / Kapiteeli Oy 154/13.6./11 Osallistuminen Liiku mieli hyväksi hankkeeseen /17.10/18 Ostoliikenteen lisäkorvaushakemus Pohjolan Turistiauto/Velj. Tuppurainen Oy 208/5.9./15 Ostosopimus / Kuljetus Mauri Pitkänen 145/30.5./10 Palkkatoimikunnan nimeäminen 60/7.3./4 Paloniemi Kyösti, poikkeamislupahakemus 278/12.12./23 Palvelustrategian toimeenpanosuunnitelmat 67/7.3./4 Parkkisenniemi Riston kanssa solmitun perunanviljelysopimuksen uudistaminen 114/16.5./9 Peippo Sakari, poikkeamislupahakemus 43/31.1./2 Pelastuslaitoksen tilojen vuokrasopimus 288/12.12./23 Pelastustoimen neuvottelukuntaan edustajien nimeäminen 91/18.4./7 Peltoperä Pekan valitukseen kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöksestä lausunto 51/14.2./3 Pentik Oy:lle määräalan, varasto- ja PVT-hallin myynti + omaisuusjärjestelyt 80/4.4./6

7 Pentik Oy:lle rakennettavan logistiikkakeskuksen runko- ja vaippaurakan hyväksyminen 70/7.3./4 Pentik Oy:n logistiikkakeskuksen rakennushankkeen urakoitsijoiden valinta 78/21.3./5 Pentik Oy:n logistiikkakeskuksen rakentamistoimikunnan perustaminen 30/31.1./2 Pentikäinen Anu ja Topi, rakentamista koskeva poikkeamispäätös 130/16.5./9 Perhepäivähoitajien palkkaus alkaen 230/3.10/17 Pernun rivitalon palovauriokorjauksen urakoitsijan valinta 11/10.1./1 Perunanviljelysopimuksen uudistaminen Risto Parkkisenniemen kanssa 114/16.5./9 Perusturvajohtajan virkavaalin vahvistaminen 2/10.1./1 Perusturvaltk:n toimenpiteet tarkastusltk:n arviointikertomuksen johdosta 221/19.9./16 Perusturvatoimen käyttösuunnitelman hyväksyminen 84/4.4./6 Perusturvatoimen v ta:n käyttösuunnitelman hyväksyminen 133/30.5./10 Peräposion ja Sirniön koulun kauppahinnasta tehtävä valtionosuuden palautus 74/21.3./5 Peräposion vesiosuuskunnalle avustuksen myöntäminen vesihuoltohankkeeseen 283/12.12./23 Pohjolan Turistiauto/Velj. Tuppurainen ostoliikenteen lisäkorvaushakemus 208/5.9./15 Poikkeamislupahakemus, Heinonen Pia 125/16.5./9 Poikkeamislupahakemus, Jurmu Esko 136/30.5./10 Poikkeamislupahakemus, Kaikkonen Marjatta 279/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Karisalmi Asko 172/27.6./12 Poikkeamislupahakemus, Kaukua Jarmo 8/10.1./1 Poikkeamislupahakemus, Kivelä Rauno 185/8.8./13 Poikkeamislupahakemus, Kylmäniemi Taisto 277/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Kylmäniemi Vilho 276/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Laatikainen Voitto 239/17.10/18 Poikkeamislupahakemus, Maaninka Kaija ja Auno 5/10.1./1 Poikkeamislupahakemus, Mourujärvi Ari 167/27.6./12 Poikkeamislupahakemus, Määttä Mikko 155/13.6./11 Poikkeamislupahakemus, Paloniemi Kyösti 278/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Peippo Sakari 43/31.1./2 Poikkeamislupahakemus, Posio Erkki Johannes 122/16.5./9 Poikkeamislupahakemus, Pätsi Raino ja Sironen Anne 215/5.9./15 Poikkeamislupahakemus, Rakennuspalatsi Oy 58/14.2./3 Poikkeamislupahakemus, Ritvakari Esa 159/13.6./11 Poikkeamislupahakemus, Timo, Ulla-Maija, Olli ja Esko Huttunen 87/4.4./6 Poikkeamislupahakemus, Turpeinen Jukka 287/12.12./23 Porokolarin kustannusten korvaaminen kunnan varoista / työntekijän esitys 166/27.6./12 Poronlihan tarkastuseläinlääkärin nimittämisestä lääninhallituksen päätös 52/14.2./3 Posio Erkki Johannes, poikkeamislupahakemus 122/16.5./9

8 Posio Maurin vuosiloman vahvistaminen 112/2.5./8 Posio-Kuusamon Datanet yhteyden päivitys 226/3.10/17 Posion Aholan Vesi Oy:n yhtiökokouksiin kunnan edustajan valitseminen 27/31.1./2 Posion Kehitysyhtiö Oy:n yhtiökokouksiin kunnan edustajan nimeäminen 24/31.1./2 Posion Kiinteistö- ja siivouspalvelut ay:lle toimitilan vuokraaminen 258/31.10/20 Posion kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma /18.4./7 Posion Matkailuyhdistyksen jäseneksi liittyminen 242/17.10/18 Puhelinliikenteen määrittely ja kilpailutus 248/24.10/19 Pätsi Raino ja Sironen Anne, poikkeamislupahakemus 215/5.9./15 Pätsi Rainolle määräalan myynti 128/16.5./9 Pääluottamusmies Sirkka Kummalan luottamusmieskorvauksen tarkistaminen 160/13.6./11 Rahoituksen ylijäämän siirtäminen Ammuu-hankkeelta Terve lappilainen hankkeelle 263/14.11/21 Rakennemuutospäivät; puheenjohtajiston osallistuminen 241/17.10/18 Rakennuspalatsi Oy:n poikkeamislupahakemus 58/14.2./3 Rintamanaisten Liitto ry:n toimintatukipyyntö 89/18.4./7 Ritvakari Esa, poikkeamislupahakemus 159/13.6./11 Romunkeräyspisteiden siistiminen 203/22.8./14 Ruoholakoti Oy:n poikkeamispäätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös 121/16.5./9 Sairaanhoitajan palkkaaminen vastaanotolle 13/10.1./1 Sairaanhoitajan toimen perustaminen vuodeosastolle / Kerttu Oikarainen 134/30.5./10 Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen vuodeosastolla 134/30.5./10 Selvitys kunnan sijoittamistoiminnasta 85/4.4./6 Selvitys kuntaliitoksesta Koillismaan kuntien kesken 249/24.10/19 Selvitys v tilintark.kert. ja arviointikert. kunnanhallituksen osalta 206/5.9./15 Siivoustyön uudelleen järjestelyt alkaen 174/27.6./12 Siivoustyön yksikön henkilöjärjestelyt alkaen 251/31.10/20 Sijaisten käytöstä aj selvitys 171/27.6./12 Sijoittamistoiminnasta selvitys 85/4.4./6 Sirniön ja Peräposion koulun kauppahinnasta tehtävä valtionosuuden palautus 74/21.3./5 Sironen Anne ja Pätsi Raino, poikkeamislupahakemus 215/5.9./15 Sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden hyväksyminen 39/31.1./2 Sopimus Posion kunnan irtaantumisesta Itä-Lapin kuntayhtymästä 54/14.2./3 Soudunsaari Sinikan siirtäminen sivistysosastolta yleisen osaston alaisuuteen 156/13.6./11 163/13.6./11 Soukkavaaran teollisuushalli/sammutusvesijärjestelmän määrärahan ylittyminen 72/21.3./5 Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen määrärahaylitys/selvityspyyntö 222/19.9./16 Soukkavaaran teollisuushallin seinäelementtien korjaus 245/17.10./18 SPR:n Posion osaston esitys Aasian katastrofialueelle myönnettävästä avustuksesta 10/10.1./1

9 Suomen Kuntaliiton kuntapäivien edustajien valinta 15/10.1./1 Suositus kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjottavista etuuksista 260/31.10/20 Suunnitelma kunnan työpaikkojen vaarojen tunnistamisesta ja arvioimisen toteuttamisesta 102/2.5./8 Suuren Seikkailun internet-kampanjan palkkiotontti 47/31.1./2 Sysitien rivitalon korjaustöiden toteuttamisen aikataulu ja rahoitusjärjestelyt 235/17.10/18 Sänkiniemi Teijon kanssa kutsutaksiliikennesopimus Tolva-Posio-Tolva -linjasta kesäksi /16.5./9 Takaluhta Juha ja Tiinalle myydyn määräalan vaihtaminen toiseen määräalaan 21/31.1./2 Takaluhta Juha ja Tiinalle määräalan myyminen Kirintövaarasta 12/10.1./1 Takauksen myöntäminen Tolvan vesiosuuskunnalle 189/8.8./13 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kulttuuripalkinnon hakeminen 275/24.11./22 Talouden vakauttamistoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen 131/16.5./9 Talousarviolainan nostaminen 38/31.1./2 Talousarviolainan toisen erän nostaminen 197/22.8./14 Talousarvion 2005 käyttötalousosan vertailu /5.9./15 Talousarvion 2006 ja vv taloussuunnitelman hyväksyminen 269/24.11./22 Talousarvion- ja taloussuunnitelmaraamin hyväksyminen 175/27.6./12 Talousarvion käyttötalousosan vertailu /31.10/20 Taloussihteerin ja hallintosihteerin tehtäväkuvaukset 169/27.6./12 Taloussihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 111/2.5./8 Taloussihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 9/10.1./1 211/5.9./15 Tarkastus; kunnan pankkitilit, rahavarat, arvopaperit ja vakuudet 240/17.10/18 Tarkastusltk:n arviointikertomus / toimenpiteet teknisen ltk:n ja perusturvan osalta 221/19.9./16 Tasa-arvolain muuttaminen / naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 188/8.8./13 Teknisen ltk:n toimenpiteet tarkastusltk:n arviointikertomuksen johdosta 221/19.9./16 Terveyden edistämisen työryhmät ja rahoituksen hakeminen 147/13.6/11 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen määräaikaisena 100/18.4./7 Tienpidon hankkiminen yhdessä tiehallinnon kanssa 177/27.6./12 Tietoyhteyksien päivitys Posio-Kuusamon välillä 212/5.9./15 Tietoyhteyskunnan palvelukeskus -toteutumaraportti 127/16.5./9 Tilinpäätöksen 2004 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 82/4.4./6 Tilintarkastajan valitseminen 63/7.3./4 Toimistohenkilökunnan tehtäväjärjestelyt 156/13.6./11 Tolvan vesiosuuskunnalle kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen 189/8.8./13 Tolvan Vesiosuuskunta ry:lle avustuksen myöntäminen vesihuoltohankkeeseen 192/8.8./13 Tontin lahjoittaminen nuorten ideakilpailuun "Neljän tuulen pää" voittajalle Aino-Mari Kiianmiehelle 129/16.5./9 Tuppuraisen kanssa linjaliikennesopimuksen tekeminen/vuoska-posio-vuoska -linja kesäksi /16.5./9 Turjan yleiskaavaan kohdistuneista valituksista lausunnon antaminen 153/13.6./11 183/8.8./13

10 Turjan yleiskaavan hyväksyminen 86/4.4./6 Turjan yleiskaavan voimaantulo 142/30.5./10 190/8.8./13 Turpeinen Jukka, poikkeamislupahakemus 287/12.12./23 Työllistämisen, v. 2005, yhteistyösopimuksen hyväksyminen 44/31.1./2 Työpaikkojen vaarojen tunnistaminen ja arvioimisen toteuttaminen / Suunnitelma 102/2.5./8 Työryhmän valitseminen / terveyden edistäminen ja rahoituksen hakeminen 147/13.6./11 Työsuojelupiirin vastaus työssä koettuun epäasialliseen kohteluun 207/5.9./15 Työsuojelupäällikön tehtävät alkaen 137/30.5./10 Työvoimatoimikunnan asiantuntijajäsenen nimeäminen kaudelle /31.10/20 Työvoimatoimistoverkon muuttamiseksi Lapissa kannanotto 126/16.5./9 Törmänen Tarjan siirtäminen yleiseltä osastolta perusturvaosaston alaisuuteen 156/13.6./11 Urakoitsijoiden valinta / Mourusalmen kalasataman peruskorjaus 146/30.5./10 Urakoitsijoiden valinta Pentik Oy:n logistiikkakeskuksen rakennushankkeelle 78/21.3./5 Vaakunan käyttö / Luvan myöntäminen 4H-yhdistykselle 143/30.5./10 Vaakunan käyttö Genimap Oy:n tuotteissa 180/8.8./13 Vaalilautakuntien asettaminen tasavallan presidentin vaaleja varten 286/12.12./23 Valtionosuuden palautus Peräposion ja Sirniön koulun kauppahinnan osalta 74/21.3./5 Vammais- ja vanhusneuvostoon edustajien nimeäminen 36/31.1./2 Vanhainkodin B-siiven asuntojen vuokrat 123/16.5./9 Vanhainkodin B-siiven muutostyöt / 2. vaihe / urakoitsijoiden valinta 41/31.1./2 Varanka Pertti / eron myöntäminen luottamustoimista 196/22.8./14 Vastaanotolle sairaanhoitajan palkkaaminen 13/10.1./1 Vastaanoton sairaanhoitajan toimen täyttäminen 84/4.4./6 Vastaanoton sairaanhoitajan virka 268/14.11/21 Verokertymät vuosina /10.1./1 Veroprosenttien vahvistaminen vuodeksi /24.10/19 Verotulokertymät elokuussa /5.9./15 Verotulokertymät helmikuussa /7.3./4 Verotulokertymät huhtikuussa /2.5./8 Verotulokertymät kesä- ja heinäkuussa /8.8./13 Verotulokertymät lokakuussa /14.11/21 Verotulokertymät maaliskuussa /4.4./6 Verotulokertymät marraskuussa /12.12./23 Verotulokertymät syyskuussa /3.10/17 Verotulokertymät tammikuussa /31.1./2 Verotulokertymät toukokuussa /13.6./11 Yksityisteiden perusparantaminen / perusteiden tarkistaminen 68/7.3./4

11 Yläkoulun eng. ja ruotsin kielen lehtorin viran muuttaminen ruotsin kielen lehtorin viraksi 49/14.2./3 Ystävyyskuntasopimuksen uudistaminen Norjan Nessebyn kunnan kanssa 57/14.2./3 YT-ryhmän kokoonpanon tarkistaminen työnantajien edustajien osalta 90/18.4./7 Äänestys (ennakko)paikan ja sen aukioloajoista päättäminen 224/3.10/17

Asialuettelo 1 (6) yhteinen kirkkoneuvosto v Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset vuonna /kokouspäivämäärä

Asialuettelo 1 (6) yhteinen kirkkoneuvosto v Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset vuonna /kokouspäivämäärä Asialuettelo 1 (6) Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2016 1/kokouspäivämäärä 26.1.2016 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 216. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 216. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 216 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 194 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 26.5.2014

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 Kirkkoneuvosto 9.1.2009 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 KOKOUSAIKA perjantaina 9. päivänä tammikuuta 2009 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2016 Kunnanhallitus Turjan Erä Ry:n vuokrasopimuksen jatkaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2016 Kunnanhallitus Turjan Erä Ry:n vuokrasopimuksen jatkaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2016 Kunnanhallitus 1 KOKOUSAIKA Maanantai 24.10.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 87 Turjan Erä Ry:n vuokrasopimuksen jatkaminen 88 Vuoden

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 19.12.2016 Työryhmän kokoonpano Työryhmän valmistelija: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP. Työskentelee

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 3 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 3 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 3 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 10.6.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012.

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Kunnanhallituksen 5.11.2012 kokouksen päätösluettelo 374 Talousarvion 2012 toteutuma kolmannella neljänneksellä Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 42 Kokousaika 24.5.2016 klo 17.00 18.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kallio Reino Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 4/2016 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus vko 10 / 2012 sekä hallintojohtajan viranhaltijapäätös

Käsittely: Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus vko 10 / 2012 sekä hallintojohtajan viranhaltijapäätös Tiedote Tiedote on epävirallinen. 5.3.2013 Kunnanhallituksen 4.3.2013 kokouksen päätösluettelo 109 Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitukselle jaettiin kunnanjohtajan viikkokatsaus

Lisätiedot

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanhallitus 120 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 31 20.06.2016 Kunnanhallitus 242 28.11.2016 PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS Khall 18.01.2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 15/2014

KUNNANHALLITUS 15/2014 KUNNANHALLITUS 15/2014 Aika Perjantai 12.12.2014 klo 18.30 20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Ohrankämmen Jukka

Lisätiedot

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut

Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014. Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Suomen veteraaniampujien mestaruuskilpailut Jurvassa 11.-12.1.2014 Liikkuva maali 10m Normaalijuoksut Sarja N50 1) Sirkka Savukari ESA 157+153 310 2) Tiina Aalto SMY 170+138 308 Sarja N70 1) Kaija Häyrinen

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 50 Kokousaika 15.6.2016 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:50 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1296. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 1296. Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1995 N:o 1296 1305 SISÄLLYS N:o Sivu 1296 Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Mällinen Tiina-Mari, vs. kirkkoherra Hämäläinen Sari

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 23.08.2011 (nro) 2011-0176 253 Ahvalo Ritva Anneli Pekkala, 426-405-0106-0039 M601 Rautiainen Timo Pekka Halkovajan rakentaminen. 2011-6002

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot