Kunnanhallituksen pöytäkirjojen hakemisto vuodelta 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen pöytäkirjojen hakemisto vuodelta 2005"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen hakemisto vuodelta 2005 Ahola Eija, vanh.kodin johtaja, eron myöntäminen sairaanhoitajan virasta 134/30.5./10 Ahola Eijan virkavapaushakemus 61/7.3./4 Aholan ja Kirkonkylän koulujen yhdistäminen 99/18.4./7 Aholan koulun pihan täydennysrakentamiseen määrärahan myöntäminen 200/22.8./14 Aittaniemen kylätalokiinteistön kiinteistöveron poistaminen 218/19.9./16 Aittaniemen kylätalon oikaisuvaatimus verohuojennusta koskevan päätöksen johdosta 253/31.10/20 Aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnan varajäsenten valitseminen 148/13.6./11 Ammuu-hankkeen kuntarahoituksen ylijäämän siirtäminen Terve lappilainen-hankkeelle 263/14.11/21 Anetjärven koulukiinteistön myyminen Simo ja Irma Anetjärvelle 46/31.1./2 Asuinrakennusten ja asuntojen korj.toimintaan myönnettävät avustukset /31.1./2 Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävät korj.avustukset v /27.6./12 Asunto Oy Posion Kotipuiston vuokrat 34/31.1./2 Asuntojen vuokraus / viranhaltijapäätökset 186/8.8./13 243/17.10/18 Asuntopoliittisen työryhmän nimeäminen 56/14.2./3 Avustuksen myöntäminen Kalle Päätalon muistomerkkihankkeelle 88/18.4./7 Avustuksen myöntäminen Peräposion vesiosuuskunnalle vesihuoltohankkeeseen 283/12.12./23 Avustuksen myöntäminen Rintamanaisten Liitto ry:lle 89/18.4./7 Avustus / Tolvan Vesiosuuskunta ry:lle vesihuoltohankkeen toteuttamista varten 192/8.8./13 Avustus Etelä-Posion vesiosuuskunta ry:lle vesihuoltohankkeen toteuttamista varten 152/13.6./11 Datanet-yhteyden päivitys Posio-Kuusamon välillä 212/5.9./15 226/3.10/17 Diabetesyhdistyksen ja sydänyhdistyksen nimiadressi ja vetoomus 147/30.5./10 Edustajan nimeäminen Erätalonpojan keinot hankkeen ohjausryhmään 225/3.10/17 Edustajan nimeäminen vahingonkorvausoikeudenkäyntiin 228/3.10/17 Edustajien nimeäminen pelastustoimen neuvottelukuntaan 91/18.4./7 Edustajien nimeäminen vammais- ja vanhusneuvostoon 36/31.1./2 Elinkeinopalvelusuunnitelman hyväksyminen (Naturpolis Oy ja Posion kunta) 264/14.11/21 Eläkeliiton Lapin piirin avustusanomus 71/21.3./5 Ennakkoäänestyspaikan ja sen aukioloajoista päättäminen 224/3.10/17 Etelä-Posion vesiosuuskunta ry:lle avustuksen myöntäminen vesihuoltohankkeelle 152/13.6./11 Etelä-Posion Vesiosuuskunta ry:n lainan omavelkainen takaus 79/4.4./6 Haapsaari Markku, työsuojelupäällikön tehtävät alkaen 137/30.5./10 Hallinnon arviointikysely 165/13.6./11 Hallintosihteerin ja taloussihteerin tehtäväkuvaukset 169/27.6./12 Hallintosihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 96/18.4./7 187/8.8./13 244/17.10/18 Hanke Lappilainen laadukas lammas 164/13.6./11

2 Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen 150/13.6./11 Heinonen Pia, poikkeamislupahakemus 125/16.5./9 Henkilökohtaisen lisän maksaminen ja järjestelyvaraerän kohdistaminen alkaen 227/3.10/17 Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista ja syrjäisyyskorotuksesta esitys 50/14.2./3 Henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjottavista etuuksista kuntaliiton suositus 260/31.10/20 Henkilöstömitoituksen toteuttaminen /Ohjausryhmän perustaminen 168/27.6./12 Henkilöstön määrän mitoitus / Haus Kehittämiskeskus Oy 107/2.5./8 265/14.11/21 273/24.11./22 Hietaniemen Hirviseurueen kanssa hirvenmetsästystä koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen 76/21.3./5 Historiatoimikunnan kokoonpano 33/31.1./2 Huttunen Timo, Ulla-Maija, Olli ja Esko; poikkeamislupahakemus 87/4.4./6 Hämeenniemen ranta-asemakaava 1/10.1./1 Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2004 tilinpäätös 117/16.5./9 Itä-Lapin kuntayhtymästä irtaantumisesta sopimus 54/14.2./3 Itä-Lapin moottorikelkkailureittien kehittäminen -hanke 77/21.3./5 Itä-Lappi -yhteistyöryhmään kunnan edustajien nimeäminen 141/30.5./10 Julkishallinnon organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyvyn kehittämisprojekti 75/21.3./5 Jurmu Esko, poikkeamislupahakemus 136/30.5./10 Järjestelyvaraerän kohdistaminen ja henkilökohtaisen lisän maksaminen alkaen 227/3.10/17 Kaatopaikan toiminnan jatkamisesta ympäristölupapäätös 103/2.5./8 Kaikkonen Marjatta, poikkeamislupahakemus 279/12.12./23 Kalasataman peruskorjauksen lisämääräraha 223/19.9./16 Kalasataman peruskorjauksen rakentamistoimikunnan perustaminen 29/31.1./2 223/19.9./16 Kalasataman peruskorjaus / Urakoitsijoiden valinta 146/30.5./10 Kalliainen Marja-Liisa ja Toivo, vuosimaksulainan tason muutos 18/31.1./2 Kallunki Joukolle määräalan myyminen 282/12.12./23 Kamunen Ky:lle määräalan myyminen 259/31.10/20 Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä lausunnon antaminen 213/5.9./15 Karhuperän paikallistien lakkauttamisaloitteesta lausunnon antaminen 132/30.5./10 Karisalmi Asko, poikkeamislupahakemus 172/27.6./12 Karjalaisenniemen rivitalon käyttö 191/8.8./13 Kaukua Jarmo, poikkeamislupahakemus 8/10.1./1 Kehityskeskustelujen käyttöönoton tehostaminen Posion kunnassa 69/7.3./4 Keittiöapulaisen toimen täyttö 267/14.11/21 Kiianmies Aino-Mari kesämökkitontin lahjoittaminen 129/16.5./9 Kiinteistö Oy Aholan ilmoitus osakkeen siirrosta 154/13.6./11 Kiinteistö Oy Aholan yhtiökokouksiin kunnan edustajan valitseminen 26/31.1./2 Kiinteistöveron palauttamisesta esitys 116/16.5./9

3 Kirikeskuksen sähköliittymän muutostöiden urakoitsijan valinta 233/3.10/17 Kirintövaara Oy:lle parakkien ja suksivuokraamon irtaimen omaisuuden myyminen 170/27.6./12 Kirintövaaran hotellikiinteistön myyminen Reijo Lantolle perustettavan yhtiön lukuun 14/10.1./1 Kirintövaaran laskettelurinteen vuokraaminen Kirintövaara Oy:lle 157/13.6./11 Kirintövaaran yhdystien / Nietostien päällystäminen 173/27.6./12 Kirja "Lapin lotat" hankinta 104/2.5./8 Kirkonkylän ja Aholan koulujen yhdistäminen / Loppuraportti 99/18.4./7 Kitkajärveen laskevien purojen luonnonmukainen kunnostus / TT-projekti 144/30.5./10 Kivelä Rauno, poikkeamislupahakemus 185/8.8./13 Koillis-Suomen aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnan varajäsenten valitseminen 148/13.6./11 Koillis-Suomen kulttuurikeskus -projekti 113/2.5./8 Koillis-Suomen mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 98/18.4./7 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän taloussuunnitelmaan lausunto 124/16.5./9 Kolpeneen perussopimuksen muuttamisesta esitys 236/17.10/18 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle /31.1./2 Korva Marja-Liisan ja Markun vuokrasopimuksen jatkaminen 179/27.6./12 Kostamo Marketta, toimistosihteeri, viranhaltijapäätökset/asuntojen vuokraus 19/31.1./2 Kotiavustajan toimen täyttäminen määräaikaisesti 73/21.3./5 Koulujen yhdistämistä selvittelevään työryhmään kunnanhall:n edustajan nimeäminen 53/14.2./3 Koulukuraattorin tehtävän jatkaminen/vanhempainyhd. vetoomus 4/10.1./1 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 138/30.5./10 Kouluverkkotyöryhmän nimeäminen 270/24.11./22 Kuljetus Mauri Pitkänen / Ostosopimus 145/30.5./10 Kulttuurikeskus -projekti 113/2.5./8 Kulttuuripalkinnon hakeminen 275/24.11./22 Kunnan edustajien nimeäminen Itä-Lappi-yhteistyöryhmään 141/30.5./10 Kunnan henkilöstömitoituksen toteuttaminen 168/27.6./12 Kunnan henkilöstön määrän mitoitus / Haus Kehittämiskeskus Oy 107/2.5./8 265/14.11/21 Kunnan liittyminen Posion Matkailuyhdistyksen jäseneksi 242/17.10/18 Kunnan osallistuminen Erätalonpojan keinot hankkeeseen 254/31.10/20 Kunnan siivoustyön yksikön henkilöjärjestelyt alkaen 251/31.10/20 Kunnan sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden hyväksyminen 39/31.1./2 Kunnan vaakunan käyttö Genimap Oy:n tuotteissa 180/8.8./13 Kunnanasiamiehen tehtävien hoitaminen 62/7.3./4 Kunnanhallituksen edustajan määrääminen lautakuntiin 22/31.1./2 Kunnanhallituksen kokoonpano ja hallituksen kokoukset vuonna /31.1./2 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna /31.1./2

4 Kunnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset 17/10.1./1 95/18.4./7 Kunnansihteeri Pentti Määtän eläkkeellesiirtyminen 92/18.4./7 Kunniamerkkiesitykset / Sisäasiainministeriön hallinnonala 115/16.5./9 Kuntaliitosselvityksen alatyöryhmien kokoonpano; henkilöstöjärjestöjen esitys 269/14.11/21 Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän jäsenen vaihtaminen 261/31.10/20 Kuntaliitosselvitys Koillismaan kuntien kesken 249/24.10/19 Kuntalisän maksaminen / esitys 195/22.8./14 Kuntarahoitusosuus / Lapin Yrittäjyyshanke 284/12.12./23 Kuntoradan siirto kuplan alueella logistiikkakeskuksen alta 219/19.9./16 Kutsuntalautakunnan jäsenen nimeäminen 48/14.2./3 Kutsutaksiliikennesopimus Teijo Sänkiniemen kanssa / Tolva-Posio-Tolva -linjasta kesäksi /16.5./9 Kutsutaksireitti Mäntyjärvi-Lauhkeantie-Karastinniemi-Posio sopimuksen uusiminen 266/14.11/21 Kutsutaksireittiä koskevan sopimuksen uusiminen 280/12.12./23 Kuusamon Jätepalvelu Oy:n aikataulu- ja reittimuutoshakemuksista lausunnon antaminen 140/30.5./10 Kuusamo-Posion Datanet yhteyden päivitys 226/3.10/17 Kylmäniemi Taisto, poikkeamislupahakemus 277/12.12./23 Kylmäniemi Vilho, poikkeamislupahakemus 276/12.12./23 Kyläkoulujen laajakaistahankinta 199/22.8./14 Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi hanke 146/13.6/11 Käyttösuunnitelmien vahvistaminen 66/7.3./4 Käyttötalousosan vertailu /16.5./9 Laajakaistayhteyksien rakentaminen Posion kunnan alueella 238/17.10/18 Laajakaistayhteyksien toteuttaminen Posion kunnan alueella 81/4.4./6 Laatikainen Marja-Leenan palkantarkistusesitys henkilökohtaisen lisän osalta 255/31.10/20 Laatikainen Voitto, poikkeamislupahakemus 239/17.10/18 Laivamaa Anna-Kaijalle eron myöntäminen kunnan luottamustoimista 274/24.11./22 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 188/8.8./13 Lantto Reijolle Kirintövaaran hotellikiinteistön myyminen 14/10.1./1 Lapin Liikunta ry:n esitys kuntalisän maksamisesta urheiluseuroille/yhdistyksille 195/22.8./14 Lapin liiton perussopimuksen muuttaminen 182/8.8./13 Lapin Matkailu Oy:n yhtiökokouksiin kunnan edustajan valitseminen 28/31.1./2 Lapin Musiikkiopiston johtokunnan kokouksiin kunnan edustajan nimeäminen 23/31.1./2 Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta esitys 237/17.10/18 Lapin Sairaanhp ky:n taloussuunnitelmaa v varten lausunto 216/5.9./15 Lapin työvoimatoimistoverkon muuttamiseksi kannanotto 126/16.5./9 Lapin Yrittäjyyshankkeen kuntarahoitusosuus 284/12.12./23 Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma /18.4./7

5 Lausunto EU-Global Trading Oy:n poikkeamislupahakemukseen 35/31.1./2 Lausunto KELA:n vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä 213/5.9./15 Lausunto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän taloussuunnitelmaan 124/16.5./9 Lausunto Kuusamon Jätepalvelu Oy:n aikataulu- ja reittimuutoshakemuksista 140/30.5./10 Lausunto Lapin Sairaanhp Ky:n taloussuunnitelmaa v varten 216/5.9./15 Lausunto Lappi Management -hankkeesta 20/31.1./2 Lausunto Metsähallituksen poikkeamislupahakemukseen 204/5.9./15 Lausunto osallistumisesta Hallittu metsätilan sukupolvenvaihdos hankkeeseen 149/13.6./11 Lausunto Pohjolan Turistiauto Oy:n ja Koillismaan liikenteen hakemuksesta 271/24.11./22 Lausunto Roin hallinto-oikeudelle Turjan yleiskaavaan kohdistuneista valituksista 153/13.6./11 183/8.8./13 Lehto Erkin oikaisuvaatimus 184/8.8./13 Lehto Erkin palkantarkistusesitys henkilökohtaisen lisän osalta 161/11/ 176/12 202/14 209/15 Leppilampi Tarja/jatkoaika rakennusvelvollisuutta koskevan ehdon täyttämiseen 194/22.8./14 Liikenneturvallisuustyöryhmän nimeäminen 55/14.2./3 Linjaliikennesopimus Velj. Tuppuraisen kanssa / Vuoska-Posio-Vuoska -linjasta kesäksi /16.5./9 Logistiikkahallin lämpökeskustoimittajan valinta 109/2.5./8 Logistiikkakeskuksen lattioiden pinnoitetöiden tekijän valitseminen 214/5.9./15 Logistiikkakeskuksen rakentamisen lisämääräraha 198/22.8./14 Logistiikkakeskuksen runko- ja vaippaurakan hyväksyminen 70/7.3./4 Lohiranta-Hyväniemen yleiskaavan hyväksyminen 257/31.10/20 Lomarahan vapaaehtoinen vaihtaminen palkalliseen vapaaseen/selvitys päivistä 232/3.10/17 Luotollisen shekkitilin luottorajan nostaminen/taloussihteerin viranhaltijapäätös 31/31.1./2 Luottamusmieskorvauksen tarkistaminen / pääluottamusmies Sirkka Kummala 160/13.6./11 Luottorajan nostaminen luotollisesta shekkitilistä 31/31.1./2 Lääkärisopimuksen järjestelyvaraerä /3.10/17 Maaninka Kaija ja Auno, poikkeamislupahakemus 5/10.1./1 Maaseudun yksityistiet kuntoon -hankkeen loppuraportti 64/7.3./4 Maastohiihtoreittien kunnossapidon ulkoistaminen 246/17.10/18 Maataloushenkilöstön työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtainen lisä 2/10.1./1 Maatalouslomittajien palvelussuhteiden vakinaistaminen 220/19.9./16 Maataloussihteerin palkan tarkistaminen 59/14.2./3 Maksumääräysoikeuksien tarkistaminen 193/8.8./13 201/22.8./14 Malmipuro Kari ja Hynninen Anna-Maija/määräalan myyminen Kirintövaarasta 16/10.1./1 Malmipuro Karin ja Hynninen Anna-Maijan tonttikaupan purkaminen 105/2.5./8 Matka- ja lankapuhelinliikenteen määrittely ja kilpailutus 248/24.10/19 Matkapuhelinten käytölle uudet ohjeet 42/31.1./2 Metsähallituksen poikkeamislupahakemukseen lausunnon antaminen 204/5.9./15

6 Mielenterveyskuntoutujien jatkohankkeeseen osallistuminen 234/17.10/18 Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma Koillis-Suomessa 98/18.4./7 Mourujärvi Ari, poikkeamislupahakemus 167/27.6./12 Mourusalmen kalasataman peruskorjaukseen urakoitsijoiden valinta 158/13.6./11 Mourusalmen kalasataman peruskorjaus / Urakoitsijoiden valinta 146/30.5./10 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna /10.1./1 Myllylä Mikalle määräalan myyminen Alakirin ranta-asemakaava-alueelta 106/2.5./8 Myllylä Mikalle määräalan myyminen Alakirin rantakaava-alueelta 139/30.5./10 Myötäle ry:n hallituksen jäsenen nimeäminen 97/18.4./7 Mäntyniemi Marjon esitys syrjäseutulisän maksamisesta takautuvasti 162/13.6./11 Määräalan myyminen; Sari Eder-Mytyr ja Günther Ederille Kirintövaarasta 256/31.10/20 Määräalan myynti Raino Pätsille tilasta Männikkö RN:o 18:17 128/16.5./9 Määräalan myynti tilasta Männikkö /18.4./7 Määräraha Aholan koulun pihan täydennysrakentamiseen 200/22.8./14 Määrärahojen ylitykset (TA 2005) ja tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot 272/24.11./22 Määttä Mikko, poikkeamislupahakemus 155/13.6./11 Määttä Tuulan palkantarkistusesitys 163/13.6./11 Norjan Nessebyn kunnan kanssa ystävyyskuntasopimuksen uudistaminen 57/14.2./3 Nuori yritysosaaja Lapista II-hanke 285/12.12./23 OAJ:n Posion paikallisyhdistyksen selvityspyyntö 108/2.5./8 Oikarainen Kerttu, sairaanhoitajan toimeen valitseminen 134/30.5./10 Oikeudenkäyntiin kunnan edustajan nimeäminen / Pirkko Mäkelä-Tuomivaara 228/3.10/17 Oiva Keijolle määräalan myyminen Kirintövaaran rantakaava-alueelta 135/30.5./10 Opettajan virkojen / tehtävien täyttö 101/18.4./7 Osakkeen siirtoa koskeva ilmoitus / Kiint. Oy Ahola / Kapiteeli Oy 154/13.6./11 Osallistuminen Liiku mieli hyväksi hankkeeseen /17.10/18 Ostoliikenteen lisäkorvaushakemus Pohjolan Turistiauto/Velj. Tuppurainen Oy 208/5.9./15 Ostosopimus / Kuljetus Mauri Pitkänen 145/30.5./10 Palkkatoimikunnan nimeäminen 60/7.3./4 Paloniemi Kyösti, poikkeamislupahakemus 278/12.12./23 Palvelustrategian toimeenpanosuunnitelmat 67/7.3./4 Parkkisenniemi Riston kanssa solmitun perunanviljelysopimuksen uudistaminen 114/16.5./9 Peippo Sakari, poikkeamislupahakemus 43/31.1./2 Pelastuslaitoksen tilojen vuokrasopimus 288/12.12./23 Pelastustoimen neuvottelukuntaan edustajien nimeäminen 91/18.4./7 Peltoperä Pekan valitukseen kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöksestä lausunto 51/14.2./3 Pentik Oy:lle määräalan, varasto- ja PVT-hallin myynti + omaisuusjärjestelyt 80/4.4./6

7 Pentik Oy:lle rakennettavan logistiikkakeskuksen runko- ja vaippaurakan hyväksyminen 70/7.3./4 Pentik Oy:n logistiikkakeskuksen rakennushankkeen urakoitsijoiden valinta 78/21.3./5 Pentik Oy:n logistiikkakeskuksen rakentamistoimikunnan perustaminen 30/31.1./2 Pentikäinen Anu ja Topi, rakentamista koskeva poikkeamispäätös 130/16.5./9 Perhepäivähoitajien palkkaus alkaen 230/3.10/17 Pernun rivitalon palovauriokorjauksen urakoitsijan valinta 11/10.1./1 Perunanviljelysopimuksen uudistaminen Risto Parkkisenniemen kanssa 114/16.5./9 Perusturvajohtajan virkavaalin vahvistaminen 2/10.1./1 Perusturvaltk:n toimenpiteet tarkastusltk:n arviointikertomuksen johdosta 221/19.9./16 Perusturvatoimen käyttösuunnitelman hyväksyminen 84/4.4./6 Perusturvatoimen v ta:n käyttösuunnitelman hyväksyminen 133/30.5./10 Peräposion ja Sirniön koulun kauppahinnasta tehtävä valtionosuuden palautus 74/21.3./5 Peräposion vesiosuuskunnalle avustuksen myöntäminen vesihuoltohankkeeseen 283/12.12./23 Pohjolan Turistiauto/Velj. Tuppurainen ostoliikenteen lisäkorvaushakemus 208/5.9./15 Poikkeamislupahakemus, Heinonen Pia 125/16.5./9 Poikkeamislupahakemus, Jurmu Esko 136/30.5./10 Poikkeamislupahakemus, Kaikkonen Marjatta 279/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Karisalmi Asko 172/27.6./12 Poikkeamislupahakemus, Kaukua Jarmo 8/10.1./1 Poikkeamislupahakemus, Kivelä Rauno 185/8.8./13 Poikkeamislupahakemus, Kylmäniemi Taisto 277/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Kylmäniemi Vilho 276/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Laatikainen Voitto 239/17.10/18 Poikkeamislupahakemus, Maaninka Kaija ja Auno 5/10.1./1 Poikkeamislupahakemus, Mourujärvi Ari 167/27.6./12 Poikkeamislupahakemus, Määttä Mikko 155/13.6./11 Poikkeamislupahakemus, Paloniemi Kyösti 278/12.12./23 Poikkeamislupahakemus, Peippo Sakari 43/31.1./2 Poikkeamislupahakemus, Posio Erkki Johannes 122/16.5./9 Poikkeamislupahakemus, Pätsi Raino ja Sironen Anne 215/5.9./15 Poikkeamislupahakemus, Rakennuspalatsi Oy 58/14.2./3 Poikkeamislupahakemus, Ritvakari Esa 159/13.6./11 Poikkeamislupahakemus, Timo, Ulla-Maija, Olli ja Esko Huttunen 87/4.4./6 Poikkeamislupahakemus, Turpeinen Jukka 287/12.12./23 Porokolarin kustannusten korvaaminen kunnan varoista / työntekijän esitys 166/27.6./12 Poronlihan tarkastuseläinlääkärin nimittämisestä lääninhallituksen päätös 52/14.2./3 Posio Erkki Johannes, poikkeamislupahakemus 122/16.5./9

8 Posio Maurin vuosiloman vahvistaminen 112/2.5./8 Posio-Kuusamon Datanet yhteyden päivitys 226/3.10/17 Posion Aholan Vesi Oy:n yhtiökokouksiin kunnan edustajan valitseminen 27/31.1./2 Posion Kehitysyhtiö Oy:n yhtiökokouksiin kunnan edustajan nimeäminen 24/31.1./2 Posion Kiinteistö- ja siivouspalvelut ay:lle toimitilan vuokraaminen 258/31.10/20 Posion kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma /18.4./7 Posion Matkailuyhdistyksen jäseneksi liittyminen 242/17.10/18 Puhelinliikenteen määrittely ja kilpailutus 248/24.10/19 Pätsi Raino ja Sironen Anne, poikkeamislupahakemus 215/5.9./15 Pätsi Rainolle määräalan myynti 128/16.5./9 Pääluottamusmies Sirkka Kummalan luottamusmieskorvauksen tarkistaminen 160/13.6./11 Rahoituksen ylijäämän siirtäminen Ammuu-hankkeelta Terve lappilainen hankkeelle 263/14.11/21 Rakennemuutospäivät; puheenjohtajiston osallistuminen 241/17.10/18 Rakennuspalatsi Oy:n poikkeamislupahakemus 58/14.2./3 Rintamanaisten Liitto ry:n toimintatukipyyntö 89/18.4./7 Ritvakari Esa, poikkeamislupahakemus 159/13.6./11 Romunkeräyspisteiden siistiminen 203/22.8./14 Ruoholakoti Oy:n poikkeamispäätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös 121/16.5./9 Sairaanhoitajan palkkaaminen vastaanotolle 13/10.1./1 Sairaanhoitajan toimen perustaminen vuodeosastolle / Kerttu Oikarainen 134/30.5./10 Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen vuodeosastolla 134/30.5./10 Selvitys kunnan sijoittamistoiminnasta 85/4.4./6 Selvitys kuntaliitoksesta Koillismaan kuntien kesken 249/24.10/19 Selvitys v tilintark.kert. ja arviointikert. kunnanhallituksen osalta 206/5.9./15 Siivoustyön uudelleen järjestelyt alkaen 174/27.6./12 Siivoustyön yksikön henkilöjärjestelyt alkaen 251/31.10/20 Sijaisten käytöstä aj selvitys 171/27.6./12 Sijoittamistoiminnasta selvitys 85/4.4./6 Sirniön ja Peräposion koulun kauppahinnasta tehtävä valtionosuuden palautus 74/21.3./5 Sironen Anne ja Pätsi Raino, poikkeamislupahakemus 215/5.9./15 Sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden hyväksyminen 39/31.1./2 Sopimus Posion kunnan irtaantumisesta Itä-Lapin kuntayhtymästä 54/14.2./3 Soudunsaari Sinikan siirtäminen sivistysosastolta yleisen osaston alaisuuteen 156/13.6./11 163/13.6./11 Soukkavaaran teollisuushalli/sammutusvesijärjestelmän määrärahan ylittyminen 72/21.3./5 Soukkavaaran teollisuushallin laajennuksen määrärahaylitys/selvityspyyntö 222/19.9./16 Soukkavaaran teollisuushallin seinäelementtien korjaus 245/17.10./18 SPR:n Posion osaston esitys Aasian katastrofialueelle myönnettävästä avustuksesta 10/10.1./1

9 Suomen Kuntaliiton kuntapäivien edustajien valinta 15/10.1./1 Suositus kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjottavista etuuksista 260/31.10/20 Suunnitelma kunnan työpaikkojen vaarojen tunnistamisesta ja arvioimisen toteuttamisesta 102/2.5./8 Suuren Seikkailun internet-kampanjan palkkiotontti 47/31.1./2 Sysitien rivitalon korjaustöiden toteuttamisen aikataulu ja rahoitusjärjestelyt 235/17.10/18 Sänkiniemi Teijon kanssa kutsutaksiliikennesopimus Tolva-Posio-Tolva -linjasta kesäksi /16.5./9 Takaluhta Juha ja Tiinalle myydyn määräalan vaihtaminen toiseen määräalaan 21/31.1./2 Takaluhta Juha ja Tiinalle määräalan myyminen Kirintövaarasta 12/10.1./1 Takauksen myöntäminen Tolvan vesiosuuskunnalle 189/8.8./13 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kulttuuripalkinnon hakeminen 275/24.11./22 Talouden vakauttamistoimikunnan kokoonpanon tarkistaminen 131/16.5./9 Talousarviolainan nostaminen 38/31.1./2 Talousarviolainan toisen erän nostaminen 197/22.8./14 Talousarvion 2005 käyttötalousosan vertailu /5.9./15 Talousarvion 2006 ja vv taloussuunnitelman hyväksyminen 269/24.11./22 Talousarvion- ja taloussuunnitelmaraamin hyväksyminen 175/27.6./12 Talousarvion käyttötalousosan vertailu /31.10/20 Taloussihteerin ja hallintosihteerin tehtäväkuvaukset 169/27.6./12 Taloussihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 111/2.5./8 Taloussihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 9/10.1./1 211/5.9./15 Tarkastus; kunnan pankkitilit, rahavarat, arvopaperit ja vakuudet 240/17.10/18 Tarkastusltk:n arviointikertomus / toimenpiteet teknisen ltk:n ja perusturvan osalta 221/19.9./16 Tasa-arvolain muuttaminen / naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 188/8.8./13 Teknisen ltk:n toimenpiteet tarkastusltk:n arviointikertomuksen johdosta 221/19.9./16 Terveyden edistämisen työryhmät ja rahoituksen hakeminen 147/13.6/11 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen määräaikaisena 100/18.4./7 Tienpidon hankkiminen yhdessä tiehallinnon kanssa 177/27.6./12 Tietoyhteyksien päivitys Posio-Kuusamon välillä 212/5.9./15 Tietoyhteyskunnan palvelukeskus -toteutumaraportti 127/16.5./9 Tilinpäätöksen 2004 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 82/4.4./6 Tilintarkastajan valitseminen 63/7.3./4 Toimistohenkilökunnan tehtäväjärjestelyt 156/13.6./11 Tolvan vesiosuuskunnalle kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen 189/8.8./13 Tolvan Vesiosuuskunta ry:lle avustuksen myöntäminen vesihuoltohankkeeseen 192/8.8./13 Tontin lahjoittaminen nuorten ideakilpailuun "Neljän tuulen pää" voittajalle Aino-Mari Kiianmiehelle 129/16.5./9 Tuppuraisen kanssa linjaliikennesopimuksen tekeminen/vuoska-posio-vuoska -linja kesäksi /16.5./9 Turjan yleiskaavaan kohdistuneista valituksista lausunnon antaminen 153/13.6./11 183/8.8./13

10 Turjan yleiskaavan hyväksyminen 86/4.4./6 Turjan yleiskaavan voimaantulo 142/30.5./10 190/8.8./13 Turpeinen Jukka, poikkeamislupahakemus 287/12.12./23 Työllistämisen, v. 2005, yhteistyösopimuksen hyväksyminen 44/31.1./2 Työpaikkojen vaarojen tunnistaminen ja arvioimisen toteuttaminen / Suunnitelma 102/2.5./8 Työryhmän valitseminen / terveyden edistäminen ja rahoituksen hakeminen 147/13.6./11 Työsuojelupiirin vastaus työssä koettuun epäasialliseen kohteluun 207/5.9./15 Työsuojelupäällikön tehtävät alkaen 137/30.5./10 Työvoimatoimikunnan asiantuntijajäsenen nimeäminen kaudelle /31.10/20 Työvoimatoimistoverkon muuttamiseksi Lapissa kannanotto 126/16.5./9 Törmänen Tarjan siirtäminen yleiseltä osastolta perusturvaosaston alaisuuteen 156/13.6./11 Urakoitsijoiden valinta / Mourusalmen kalasataman peruskorjaus 146/30.5./10 Urakoitsijoiden valinta Pentik Oy:n logistiikkakeskuksen rakennushankkeelle 78/21.3./5 Vaakunan käyttö / Luvan myöntäminen 4H-yhdistykselle 143/30.5./10 Vaakunan käyttö Genimap Oy:n tuotteissa 180/8.8./13 Vaalilautakuntien asettaminen tasavallan presidentin vaaleja varten 286/12.12./23 Valtionosuuden palautus Peräposion ja Sirniön koulun kauppahinnan osalta 74/21.3./5 Vammais- ja vanhusneuvostoon edustajien nimeäminen 36/31.1./2 Vanhainkodin B-siiven asuntojen vuokrat 123/16.5./9 Vanhainkodin B-siiven muutostyöt / 2. vaihe / urakoitsijoiden valinta 41/31.1./2 Varanka Pertti / eron myöntäminen luottamustoimista 196/22.8./14 Vastaanotolle sairaanhoitajan palkkaaminen 13/10.1./1 Vastaanoton sairaanhoitajan toimen täyttäminen 84/4.4./6 Vastaanoton sairaanhoitajan virka 268/14.11/21 Verokertymät vuosina /10.1./1 Veroprosenttien vahvistaminen vuodeksi /24.10/19 Verotulokertymät elokuussa /5.9./15 Verotulokertymät helmikuussa /7.3./4 Verotulokertymät huhtikuussa /2.5./8 Verotulokertymät kesä- ja heinäkuussa /8.8./13 Verotulokertymät lokakuussa /14.11/21 Verotulokertymät maaliskuussa /4.4./6 Verotulokertymät marraskuussa /12.12./23 Verotulokertymät syyskuussa /3.10/17 Verotulokertymät tammikuussa /31.1./2 Verotulokertymät toukokuussa /13.6./11 Yksityisteiden perusparantaminen / perusteiden tarkistaminen 68/7.3./4

11 Yläkoulun eng. ja ruotsin kielen lehtorin viran muuttaminen ruotsin kielen lehtorin viraksi 49/14.2./3 Ystävyyskuntasopimuksen uudistaminen Norjan Nessebyn kunnan kanssa 57/14.2./3 YT-ryhmän kokoonpanon tarkistaminen työnantajien edustajien osalta 90/18.4./7 Äänestys (ennakko)paikan ja sen aukioloajoista päättäminen 224/3.10/17

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 JA TASEKIRJA Tilintarkastajan versio 02.04.2014 Valtuustoseminaari 26.05.2014 Valtuusto 25.06.2014 1. KUNNAN HALLINTO... 6 1.1 Kunnanvaltuusto... 6 1.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot