LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä Voimaantulo Muutettu, valtuusto ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ

2 TOIMINTASÄÄNTÖ

3 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ TOIMINTASÄÄNNÖN ASEMA... 1 II LUKU KUNNAN TOIMIELIMET JA HALLINNOLLINEN JAKO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO HENKILÖSTÖORGANISAATIO... 3 III LUKU RATKAISUVALTA TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Toimielinten erityinen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen päätettävät asiat: Kunnanhallituksen yleisjaoston päätettävät asiat: Yhteistyötoimikunnan ratkaistavat asiat: Kehittämistoimikunnan päätettävät asiat Teknisen lautakunnan päätettävät asiat: Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaoston ratkaistavat asiat: Teknisen lautakunnan tiejaoston ratkaistavat asiat: Perusturvalautakunnan ratkaistavat asiat: Koululautakunnan ratkaistavat asiat: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaistavat asiat TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Osastopäällikkö Tulosalueen /vastuualueen esimies Tulosyksikön esimies Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Viran- ja toimenhaltijoille annetaan ratkaisuvalta erityisesti mainituissa asioissa seuraavasti: Kunnanjohtaja Kunnankamreeri Atk-asiantuntija Elinkeinoasiamies Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidon ohjaaja/päiväkodin johtaja Sosiaalitoimiston toimistosihteeri Toimistovirkailija Hoivapalvelujohtaja Kotihoidon ohjaaja Hoivapalvelujen osastonhoitaja Koulutoimenjohtaja Perusopetuksen rehtori / koulunjohtaja Lukion rehtori Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja (virkasuhteinen) TOIMINTASÄÄNTÖ

4 Tekninen johtaja Maanmittausinsinööri Metsätalousinsinööri Yhdyskuntainsinööri Rakennustarkastaja IV LUKU KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSAIKA- JA PAIKKA KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA LÄSNÄOLO TOIMIELIMEN KOKOUKSISSA KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS MUISSA TOIMIELIMISSÄ ESITTELY ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYS JA VAALIT PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN V LUKU KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO TALOUSARVION MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN RAHATOIMEN HOITAMINEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJEET TIETOTURVA VI LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET KUNNAN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN ASIAKIRJOJEN LUNASTUS TIEDOTTAMINEN VII LUKU SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO TARKEMMAT OHJEET VOIMAANTULO TOIMINTASÄÄNTÖ

5 I LUKU YLEISTÄ 1 Toimintasäännön asema Leppävirran kunnan toiminnassa ja hallinnossa noudatetaan tätä toimintasääntöä. Tämä toimintasääntö on Kuntalain 50 tarkoittama (hallinto)sääntö. Tämän säännön tullessa voimaan kumoutuu Leppävirran kunnan voimaan tullut toimintasääntö siihen tehtyine muutoksineen. Tämän säännön lisäksi kunnan toiminnassa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja asetuksia ja muita säädöksiä. Jos Toimintasääntö on ristiriidassa ylemmän asteisen säädöksen kanssa, noudatetaan säädöstä. Toimintasäännön lisäksi valtuuston päättämiä kunnallisia sääntöjä ovat: Valtuuston työjärjestys (Kunnanvaltuusto , voimaantulo: ) Keski-Savon ympäristölautakunnan johtosääntö (Kunnanvaltuusto , 40 voimaantulo: ) Ympäristönsuojelumääräykset (Kunnanvaltuusto , voimaan ) Leppävirran kunnan tarkastussääntö (Kunnanvaltuusto ) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (Kunnanvaltuusto , voimaan ) Leppävirran kunnan sijoitustoiminnan periaatteet (Kunnanvaltuusto ) Lisäksi kunnanhallitus on antanut ohjeita ja määräyksiä: Leppävirran kunnan taloussäännöstöä täydentävät määräykset ja ohjeet (Kunnanhallitus , voimaan ) Leppävirran kunnan konserniohjeet (Kunnanhallitus , voimassa alkaen) Leppävirran kunnan sisäisen valvonnan ohje (Kunnanhallitus , voimaan ) Pro Leppävirta mitalin jakosääntö (Kunnanhallitus ) Torisääntö (Kunnanhallitus ) TOIMINTASÄÄNTÖ 1

6 II LUKU KUNNAN TOIMIELIMET JA HALLINNOLLINEN JAKO 2 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat: 1. Kunnanvaltuusto (jäsenmäärä määräytyy Kuntalain 10 ) 2. Kunnanhallitus (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 3. Tarkastuslautakunta (7 jäsentä, 7 henkilökohtaista varajäsentä) 4. Kunnanhallituksen yleisjaosto (3 jäsentä, 3 henkilökohtaista varajäsentä) 5. Yhteistyötoimikunta (5 työnantajan nimeämää jäsentä ja henkilöstön edustajat) 6. Kehittämistoimikunta (5 jäsentä) 8. Perusturvalautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 9. Koululautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 10. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 11. Keski-Savon ympäristölautakunta (12 jäsentä, 12 henkilökohtaista varajäsentä) Ympäristölautakunta on Kuntalain 77 tarkoittama kuntien yhteinen toimielin 12. Tekninen lautakunta (9 jäsentä, 9 henkilökohtaista varajäsentä) 13. Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaosto (3 jäsentä, 3 henkilökohtaista varajäsentä) 14. Teknisen lautakunnan tiejaosto (3 jäsentä, 3 henkilökohtaista varajäsentä) Kunnanvaltuusto valitsee toimielinten jäsenet ja varajäsenet. Toimikauden pituus määräytyy Kuntalain 19 mukaan. Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnanhallituksen yleisjaoston jäsenet ja varajäsenet. Jaoston jäsenten on oltava kunnanhallituksen jäseniä. Jaoston varajäsenten on oltava kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Tekninen lautakunta valitsee toimikaudekseen rakennusvalvontajaoston ja tiejaoston jäsenet ja varajäsenet. Jaostojen puheenjohtajien on oltava teknisen lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat kunnanhallituksen yleisjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työsuojelupäällikkö ja kaksi osastopäällikköä, sekä ammattijärjestöjen nimeämät ja työsuojeluvaaleilla valitut henkilöstön edustajat. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstösihteeri. Kehittämistoimikunnassa puheenjohtajana on kunnanjohtaja, muina jäseninä kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen nimeämät 2 muuta luottamushenkilöjäsentä, ja sihteerinä ja esittelijänä elinkeinoasiamies Leppävirran kunnan jätehuoltolain tarkoittamana jätelautakuntana toimii Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. 2 TOIMINTASÄÄNTÖ

7 3 Henkilöstöorganisaatio Kunnan henkilöstö työskentelee toimielinten alaisena tulosalueilla, jotka ovat toimielimittäin: TOIMIELIN Kunnanhallitus Kunnanhallituksen yleisjaosto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Koululautakunta Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Keski-Savon ympäristölautakunta TULOSALUE Yleishallinto ja talouspalvelut Elinkeinotoimi Ruokapalvelut Henkilöstöhallinto ja palvelut Tilintarkastus Vaalit Johtamisen tukipalvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Sosiaalihuollon palvelut Koulutoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Tulosalueet jakautuvat edelleen tulosyksiköihin. Tulosyksikköjaosta päättää tulosalueesta vastaava toimielin. TOIMINTASÄÄNTÖ 3

8 Osastot muodostuvat tulosalueista seuraavasti: OSASTO Hallinto- ja talousosasto Osastopäällikkö TULOSALUEET Yleishallinto ja talouspalvelut, elinkeinotoimi, ruokapalvelut, henkilöstöhallinto ja palvelut, tilintarkastus, vaalit kunnansihteeri Perusturvaosasto Osastopäällikkö Johtamisen tukipalvelut, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, sosiaalihuollon palvelut perusturvajohtaja Sivistysosasto Osastopäällikkö Koulutoimi, sivistystoimi koulutoimenjohtaja Ympäristö- ja teknisten palveluiden osasto Osastopäällikkö Tekninen toimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi tekninen johtaja Yksiköiden esimiehet Kunnan hallintoa ja toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja, jonka asemasta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta säädetään Kuntalain 24 :ssä ja toimintasäännössä. Kunnanjohtaja on suoraan kunnanhallituksen alainen. Kunnanjohtaja toimii kunnanviraston päällikkönä. Kunnanjohtajan sijaisena toimii kunnansihteeri. Kullakin osastolla on päällikkö. Osastopäällikön sijaisen nimeää kunnanjohtaja. Kullakin tulosalueella, vastuualueella ja tulosyksiköllä on esimies, jonka, samoin kuin hänen sijaisensa, nimeää tulosalueesta vastaava toimielin. 4 TOIMINTASÄÄNTÖ

9 Johtoryhmä Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja kunnankamreeri. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu muita henkilöitä osallistumaan johtoryhmän työskentelyyn. Johtoryhmän tehtävä on sovittaa yhteen kunnan toimiyksiköiden toimintaa kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. III LUKU RATKAISUVALTA 4 Toimielinten ratkaisuvalta 4 1. Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Kunnanhallitus, kaikki lautakunnat ja jaostot päättävät omalla toimialueellaan seuraavat asiat: 1. Asiat, jotka ovat tarpeen vastuualueen toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi, mikäli ei ole toisin säädetty tai määrätty tai taloussuunnitelmasta/talousarviosta muuta johdu 2. Toiminnassa noudatettavat perusteet kuten maksut ja yleiset ohjeet sekä lausunnon antaminen vastuualuetta koskevista investointihankkeista, 3. Määrää alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian, milloin se lain nojalla on kyseisen toimielimen määrättävissä (edelleendelegointi) 4. Hankinnat, joiden arvo on yli euroa sekä hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden myynti ja käytettäväksi luovuttaminen siltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi, 5. Toimialallaan perittävät maksut ja taksat, ellei toisin säädetä tai tässä toimintasäännössä määrätä 6. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi ja korvattava määrä tapausta kohti ylittää 5.000,- euroa 4 2. Toimielinten erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä toimielimen päätettäväksi on säädetty tai määrätty, on asioiden ratkaisuvalta jaettu eri toimielimille seuraavasti: Kunnanhallituksen päätettävät asiat: 1. Elinkeino- ja matkailuasiat 2. Elinkeinotoimintaa palvelevien toimitilojen, rakennusten ja maa-alueiden vuokraaminen 2. Taloussuunnittelu sekä kunnan hallinnonalojen ja organisaation kokonaissuunnittelu ja kehittäminen 4. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron sekä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta 5. Pitkäaikaisen lainan ottaminen sekä tilapäislainan ottaminen talousarvion ja valtuuston määräämissä rajoissa 6. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu 7. Selityksen antaminen valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin TOIMINTASÄÄNTÖ 5

10 8. Kiinteän omaisuuden ostaminen kunnalle mukaan lukien etuosto-oikeuden käyttäminen, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut. 9. Kiinteän omaisuuden myyminen enintään euroon saakka. 10. Irtaimen omaisuuden ostaminen talousarviomäärärahojen puitteissa. 11. Irtaimen omaisuuden myyminen ellei valtuutta ole toimintasäännössä osoitettu muulle. 12. Laajuudeltaan merkittävien rakennushankkeiden ja niiden hankesuunnitelmien hyväksyminen 13. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen ja lunastaminen 14. Maankäyttö ja rakennuslain mukaiset seuraavat asiat: Muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen muutosten hyväksyminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL 52 ), Uusien laaja-alaisten yleiskaavojen nähtäville asettaminen kaavaehdotuksena (MRL 65 ), Rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen määrääminen tai jatkaminen yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 38 ) sekä rakennuskiellon määrääminen tai jatkaminen asemakaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 53 ), Maankäyttösopimusten hyväksyminen (MRL 91b ) Kehittämiskorvauksen määrääminen (MRL 12 a luku) 15. Lausunnon antaminen kaavoista, suunnitelmista ja selvityksistä, joiden vaikutuksia kunnan kannalta voidaan pitää merkittävinä Kunnanhallituksen yleisjaoston päätettävät asiat: Virka- ja työehtosopimusasiat, joiden ratkaisemista ei tällä toimintasäännöllä tai muulla säädöksellä tai määräyksellä ole annettu jonkun muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi Yhteistyötoimikunnan ratkaistavat asiat: Yhteistoimintalain mukaiset sekä työsuojelun valvonnasta annetussa laissa työsuojelutoimikunnalle määrätyt asiat Kehittämistoimikunnan päätettävät asiat Kunnan kannalta merkittävien elinkeinopoliittisten ja maapolitiikkaan liittyvien asioiden yhteensovittaminen ja ennakkovalmistelu edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi 6 TOIMINTASÄÄNTÖ

11 Teknisen lautakunnan päätettävät asiat: 1. Kaavojen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Maankäytön suunnittelu ja muut toimialaansa liittyvät suunnittelutehtävät lukuun ottamatta alueellisia yleissuunnitelmia ja laajuudeltaan merkittäviä rakennushankkeita 3. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset seuraavat asiat: MRL 7 : n mukaisen kaavoituskatsauksen hyväksyminen, MRL 60 :n mukainen asemakaavan ajanmukaisuus ja sen seuraaminen. Asemakaavojen nähtäville asettaminen kaavaehdotuksena (MRL 65 ), Rakentamiskehotuksen antaminen maanomistajalle asemakaava-alueella (MRL 97 ), 4. Erillisen tonttijaon hyväksyminen 5. Rakennusvalvonnan sekä maa-aineslupien tarkastus- ja valvontatehtävistä perittävät maksut 6. Kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen ja rakennuttaminen 7. Kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito sekä hallintokuntien käytöstä poistuneiden kiinteistöjen antaminen vuokralle. 8. Maa-ainesten ja metsän myynti 9. Jätehuoltomääräykset, jätehuollon järjestäminen, määräykset jätteen uudelleen käytöstä, jätteiden kuljetuksesta, sekä keräyspaikasta, jonne jäte on toimitettava järjestettyä jätteenkuljetusta varten 10. Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä 11. Katusuunnitelman hyväksyminen 12. Pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta annetun lainsäädännön mukaan kunnalle säädetyt tehtävät 13. Liikenneturvallisuuden edistäminen, joukkoliikenneasiat 14. Palvelumaksut omalla toimialallaan Teknisen lautakunnan rakennusvalvontajaoston ratkaistavat asiat: 1. Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä niiden perusteella annettujen määräysten mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistaviksi säädetyt asiat sekä poikkeamisvallan käyttäminen 2. Rakentamista koskevista poikkeamispäätöslupahakemuksista annettavat lausunnot ja maa-aineslain mukaiset luvat 3. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi inventoitujen rakennusten purkamisluvat 4. Aravalain ja asetuksen mukaan kunnan päätettäviksi säädetyt muut kuin rakennustarkastajan ratkaistaviksi siirretyt asiat Teknisen lautakunnan tiejaoston ratkaistavat asiat: 1. Yksityisistä teistä annetun lain mukaan tielautakunnan ratkaistaviksi säädetyt asiat 2. Yksityisteiden tienpidon kunnan avustusten jakaminen TOIMINTASÄÄNTÖ 7

12 Perusturvalautakunnan ratkaistavat asiat: 1. Sosiaali- ja terveyslainsäädännössä kunnan monijäseniselle toimielimelle annetut asiat siltä osin kuin niitä ei ole yhteistoimintasopimuksella siirretty muun organisaation järjestämisvastuulle. 2. Toimivaltaansa kuuluvat muut kuin viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyt asiat 3. Maksujen ja korvausten perusteiden määrääminen ja huolehtiminen niiden ajan tasalla pidosta 4. Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen esiopetuksen järjestäminen päivähoidossa ja erillisissä esiopetusryhmissä Koululautakunnan ratkaistavat asiat: 1. Perusopetuksesta ja lukiosta annetussa lainsäädännössä kunnan ratkaistavaksi säädetyt muut kuin viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyt asiat, mutta esiopetuksen osalta vain yhdysluokissa tapahtuvaa esiopetusta koskien Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaistavat asiat 1. Kirjastolaitoksen käyttösäännöistä 2. Seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustusten jakamisperusteet 3. Liikuntatoimen sekä kansalais- ja musiikkiopiston ostopalvelut 4. Ulkoilureittien sijoittamissopimusten ja käytön korvausten perusteet 5. Liikuntapaikkojen käyttömaksuista päättäminen 6. Kotiseutumuseon käytöstä perittävät maksut ja taksat 7. Kirjastotoimen maksuista ja taksoista 8 TOIMINTASÄÄNTÖ

13 5 Toimivalta henkilöstöasioissa Toimivalta henkilöstöasioissa määräytyy seuraavasti: ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 1. Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa 2. Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kunnanhallitus, jollei laissa tai toimintasäännössä toisin määrätä Kunnanhallitus 3. Viran haettavaksi julistaminen Se, joka valitsee viranhaltijan. Viran, johon valtuusto valitsee, julistaa haettavaksi kunnanhallitus 4. Viran haettavaksi julistamisen tai Se, joka julistaa viran haettavaksi tehtävien hoidon järjestämisen käsitteleminen, 6 kk kuluessa viran avoimeksi tulosta 5. Palvelussuhteen kelpoisuusehdot Se, joka päättää palvelukseen ottamisesta ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 6. Toimenkuvauksen vahvistaminen Lähin esimies 7. Koeajan määrääminen, siitä sopiminen ja koeajan kesto Se, joka ottaa palvelukseen TOIMINTASÄÄNTÖ 9

14 8. PALVELUKSEEN OTTAMINEN VAKINAISEEN VIRKAAN / TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSOPIMUSSUHTEE SEEN MÄÄRÄAJAKSI Kunnanjohtaja Valtuusto Kunnanhallitus Kunnansihteeri, kunnankamreeri, Kunnanhallitus Kunnanjohtaja perusturvajohtaja, koulutoimenjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinoasiamies Hallintosihteeri, ruokahuoltopäällikkö, Kunnanhallitus Osastopäällikkö henkilöstösihteeri Esimiesasemassa oleva viranhaltija Lautakunta Osastopäällikkö Muu työntekijä ja viranhaltija Osastopäällikkö Osastopäällikkö Sijainen: se esimies, joka myöntää virkatai työvapaan enintään yhdeksi vuodeksi Harjoittelija/kesätyöntekijä: vastuualueen/tulosyksikön esimies enintään kolmeksi kuukaudeksi ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 9. Henkilön siirtäminen / työvoiman käyttö 10. Palvelussuhteen osaaikaistaminen ja lomauttaminen Toiselle osastolle: kunnanjohtaja Koko kuntaorganisaation osalta: kunnanhallitus Yhden toimielimen alaisia toimintoja/työntekijöitä koskien toistaiseksi: se, joka päättää palvelukseen ottamisesta Osaston sisällä: osastopäällikkö Yhden toimielimen alaisia toimintoja / työntekijöitä koskien määräajaksi: osastopäällikkö 10 TOIMINTASÄÄNTÖ

15 ASIA PÄÄTÖKSENTEKIJÄ 11. Palvelussuhteen päättäminen (palvelussuhteen purkaminen ja irtisanominen) Se, joka ottaa palvelukseen. Lautakunnan valitseman viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomisesta viranhaltijasta johtuvin perustein ja virkasuhteen purkamisesta päättää kuitenkin kunnanhallitus 12. Sivutoimilupa Kunnanhallitus / lautakunta alaiselleen viranhaltijalle 13. Ilmoitus sivutoimesta Kunnanjohtaja kunnanhallitukselle, kunnanjohtajan välitön alainen kunnanjohtajalle, muu viranhaltija osastopäällikölle 14. Virantoimituksesta pidättäminen Kunnanjohtajan osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja, Muiden viranhaltijoiden osalta kunnanjohtaja 15. Palkka työhön oton yhteydessä Se, joka päättää henkilön valinnasta 16. Henkilökohtainen lisä Kunnanjohtaja / osastopäällikkö alaistensa osalta 17. Työkokemuslisä, vuosisidonnainen lisä ja Henkilöstösihteeri ammattialalisä TOIMINTASÄÄNTÖ 11

16 ASIA 18. Muu harkinnanvarainen palkkaus palvelussuhteen aikana PÄÄTÖKSENTEKIJÄ Kunnanhallitus: kunnanjohtaja, kamreeri, osastopäälliköt ja henkilöstösihteeri Muun henkilöstön osalta kunnanhallituksen yleisjaosto / yleisjaoston määräämät viranhaltijat 19. Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen / paikallisneuvottelun tuloksen vahvistaminen 20. Virka- ja työvapaan ja vuosiloman myöntäminen kunnanjohtajalle 21. Virka- ja työvapaan ja vuosiloman myöntäminen, muut Kunnanhallituksen yleisjaosto Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntää kunnanhallitus, muun virkavapaan ja vuosiloman kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja / osastopäällikkö / tulosalueen /perusturvaosaston vastuualueen esimies, silloin kun hakijalla on siihen ehdoton oikeus ja harkinnanvaraisen vapaan osalta enintään yhdeksi vuodeksi jos ei jäljempänä muuta määrätä; erityisen painavista syistä kunnanhallitus voi myöntää harkinnanvaraisen vapaan yli yhdeksi vuodeksi Vastuualueen / tulosyksikön esimies: virkatai työvapaa alaiselleen silloin kun tällä on siihen ehdoton oikeus ja harkinnanvaraisen vapaan osalta enintään 30 päiväksi 22. Terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tutkimuksiin määrääminen palvelussuhteen aikana Lähin esimies 12 TOIMINTASÄÄNTÖ

17 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ja muun toimielimen ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrätty. Siirrettyä ratkaisuvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen mahdollisesti vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. 6 1 Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Ellei erityisen ratkaisuvallan kohdalla (6 2) ole muuta todettu, viranhaltijat ratkaisevat toimialueellaan seuraavat asiat: Osastopäällikkö - Johtamansa osaston töiden organisointi sekä osaston henkilökunnan toiminnan johtaminen ja valvominen sekä tiedottaminen vireille tulevista asioista tiedottaminen lautakunnalle ja osaston henkilökunnalle - Voi päättää välttämättömissä tapauksissa osastonsa toimialaan kuuluvan asian, jos asiasta vastaava(t) viranhaltija(t) on esteellinen tai estynyt, ja osastopäällikkö on erityislain tarkoittamalla tavalla kelpoinen kyseisen tehtävän suorittamaan - Enintään euron hankinnoista ja sopimuksista päättäminen, tästä poiketen tekninen johtaja päättää enintään hankinnoista. - Korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä päättäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, enintään 3.000,- euroon asti tapausta kohden - Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta päättäminen - vastaa siitä, että osastoille hankittu yli euron arvoinen irtain omaisuus kirjataan asianmukaisesti käyttöomaisuuden hallintaohjelmaan. Päättää käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden hävittämisestä ja myymisestä euroon saakka Tulosalueen /vastuualueen esimies - Enintään euron hankinnoista ja sopimuksista päättäminen - Vastaa tulosalueensa osalta irtaimistoluettelon pitämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti, sekä päättää poistetun irtaimen omaisuuden hävittämisestä ja kierrätyksestä Tulosyksikön esimies - Enintään euron hankinnoista ja hankinta- ja palvelusopimuksista päättäminen - Johtamansa yksikön osalta irtaimistoluettelon pitämisestä vastaaminen annettujen ohjeiden mukaisesti, sekä päättää poistetun irtaimen omaisuuden hävittämisestä ja kierrätyksestä. - Palkattoman opiskelijan tai harjoittelijan ottaminen - Hallintaansa kuuluvien huonetilojen tilapäiseen käyttöön luovuttamisesta päättäminen TOIMINTASÄÄNTÖ 13

18 6 2. Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta Viran- ja toimenhaltijoille annetaan ratkaisuvalta erityisesti mainituissa asioissa seuraavasti: Kunnanjohtaja - Ratkaisee, minkä toimielimen tai viranhaltijan hoidettavaksi jokin yksittäinen asia kuuluu, jos siitä on epäselvyyttä. - Toimii työnantajan edustajana asioissa, joista ei ole muuta säädetty tai toimintasäännössä määrätty tai milloin olosuhteista johtuen ei ole muuta toimivaltaista työnantajan edustajaa. - Hankinnoista euron määrään saakka - Kunnan vaakunan ja kunnan nimen käytöstä päättäminen ja kunnan nimissä tapahtuvasta edustamisesta, lahjoista ym. päättäminen - Lainan ottaminen sekä tilapäislainan ottaminen talousarvion ja valtuuston määräämissä rajoissa - Työryhmien asettaminen asiain valmistelua varten Kunnankamreeri - Päättää pitkäaikaisen ja tilapäislainan ottamisesta talousarvion ja valtuuston määräämissä rajoissa. - Päättää kunnan rahavarojen sijoittamisesta kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaan. - Päättää saatavien tileistä poistamisesta. - Päättää maksulykkäyksen antamisesta saatavalle Atk-asiantuntija - Toimialueensa osalta enintään euron hankinnoista ja sopimuksista päättäminen Elinkeinoasiamies - Elinkeinotoimen kehittämismäärärahojen maksatus kunnanhallituksen hyväksymien käyttösuunnitelman ja -perusteiden mukaan - Päättää toimitilojen vuokran ja käyttökorvausten maksun lykkäyksestä enintään kuuden kuukauden ajaksi 14 TOIMINTASÄÄNTÖ

19 Perusturvajohtaja - Kunnan sosiaalihuoltoon liittyvät toimenpiteet niiltä osin, kun niitä ei ole määrätty muille viranhaltijoille - Sairaanhoitopalvelujen (erikoissairaanhoito ja muu laitoshoito) ostamisesta - päättäminen Kysterin Leppävirran ylilääkärin esityksestä ja maksujen määrääminen - Käyttää lastensuojelulaissa määrättyä päätösvaltaa lain tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana - Kehitysvammahuollon erityishuollon palveluista päättäminen - Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostaminen ja maksujen määrääminen perusturvalautakunnan antamien ohjeiden mukaan - Oikeudelle annettavat lausunnot alaisissaan asioissa - Perusturvalautakunnan puhevallan käyttämisestä päättäminen Johtava sosiaalityöntekijä - Vammaispalveluista päättäminen - Sijais- ja perhekotien hyväksyminen - Lastensuojelun avohuollon tukitoimisijoituksesta päättäminen (LsL 37 ), - Päättäminen lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (LsL 38 ja 39 ) - Päättäminen lastensuojelun asiakasmaksuista ja itsenäistymisvaroista - Lasten elatusturvaa, huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten vahvistaminen - Isyyslain mukaisista toimenpiteistä päättäminen niiltä osin kuin ne ovat kunnallisen viranhaltijan päätettävissä - Päättäminen päihdehuollon kuntoutuspalveluista - Oikeudelle annettavat lasten huoltoa koskevat lausunnot Sosiaalityöntekijä - Toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen - Sosiaalisia olosuhteita koskevien lausuntojen antaminen - Päättäminen lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä ja jälkihuollosta sekä niistä perittävistä korvauksista - lastensuojelulaissa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle määrätyn ratkaisuvallan käyttäminen Varhaiskasvatusjohtaja - Esioppilaiden ottaminen perusturvalautakunnan alaiseen esiopetukseen sekä esiopetuspaikan vaihtaminen - Esioppilaiden koulumatkaedusta päättäminen - Lasten päivähoitoon sijoittelu - Esioppilaiden erityisen tuen päätöksen- ja purkamispäätöksen tekeminen Päivähoidon ohjaaja/päiväkodin johtaja - Perhepäiväkodin ja toimintatilojen hyväksyminen - Leikki- ja toimintavälinelainaamon toiminnasta päättäminen - Lasten päivähoitoon sijoittelu TOIMINTASÄÄNTÖ 15

20 Sosiaalitoimiston toimistosihteeri - Toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen - Asiakkaiden välitystilien hoitaminen Toimistovirkailija - Lasten päivähoidon maksuista päättäminen - Asiakkaiden välitystilien hoitaminen Hoivapalvelujohtaja - Päättäminen vanhusten palveluasumisesta asumispalveluyksiköissä ja niihin liittyvien palvelumaksujen määräämisestä - Vanhusten asumispalvelujen ostamisesta ja maksujen määräämisestä päättäminen - Harkinnanvaraisista sosiaalipalvelumaksuista kotipalvelussa päättäminen lautakunnan ohjeiden perusteella Kotihoidon ohjaaja - Kotihoidon ja siihen liittyvien tukipalveluista päättäminen ja maksujen määrääminen - omaishoidontuesta päättäminen lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti - Palvelusetelien myöntäminen Hoivapalvelujen osastonhoitaja - Alaiseensa päivätoimintaan ja vuorohoitoon ottaminen ja siitä perittävät maksut Koulutoimenjohtaja - Oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittaminen tai sen vaihtaminen sekä esioppilaaksi ottaminen ja esiopetuspaikan vaihtaminen koululautakunnan alaisessa esiopetuksessa - Oppilaan opiskelun poikkeuksellinen järjestäminen - Ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksiottaminen - Oppilaan koulumatkaedusta päättäminen - Oppilaan majoitusedusta päättäminen - Apulais- /vararehtorin määräämisestä määräajaksi tai tehtävän poisottamisesta opettajalta - Erityisen tuen päätöksen- ja purkamispäätöksen tekeminen 16 TOIMINTASÄÄNTÖ

21 Perusopetuksen rehtori / koulunjohtaja - Koulun työjärjestyksen hyväksyminen - Opetuksen julkisuuden rajoittaminen perustellusta syystä - Ns. kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymisen valvonta - Valitun aineen tai oppimäärän vaihtaminen toiseksi - Erityisen tuen jatkamispäätöksen tekeminen, mikäli kyseessä ei ole resurssi- tai nivelvaiheen sijoituspäätös - Poissaololupa kolmea päivää pidemmäksi ajaksi - Kirjallisen varoituksen antaminen oppilaalle - Päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antaminen - Luvan myöntäminen koulukiinteistön tai huoneiston ulkopuoliseen käyttöön Lukion rehtori - Koulun työjärjestyksen hyväksyminen - Opiskelijan opetuksen järjestäminen poikkeuksellisesti - Opetuksen julkisuuden rajoittaminen perustellusta syystä - Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta päättäminen - Luvan myöntäminen lukion suoritusajan pidennykseen perustellusta syystä - Lukiossa opiskelleen opiskelijan toteaminen eronneeksi - Vapautuksen myöntämisestä opiskelusta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi - Kirjallisen varoituksen antaminen opiskelijalle - Päättäminen opiskelijan oikeudesta opiskelun edellyttämiin koulun hoidettaviin avustajapalveluihin, muihin opetus- ja oppilashuoltopalveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin - Luvan myöntäminen opintojen suorittamiseen opetuksen osallistumatta - Päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antaminen - Luvan myöntäminen koulukiinteistön tai huoneiston ulkopuoliseen käyttöön Sivistysjohtaja - Kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä päättäminen - Kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä yhdistys- ja kylätoiminnan kohdeavustuksista päättäminen - Vastaa kunnan kylä- ja ystävyyskuntatoiminnan suunnittelusta - Koordinoi kunnan kulttuuritoimintaa - Vastaa kotiseutumuseon hallinnosta, toiminnasta ja kokoelmapolitiikasta Kirjastotoimenjohtaja - Päättää kirjastoaineiston kartunta-, varastointi- ja poistoperiaatteista - Kokoelmiin kuuluvan aineiston antaminen oppilaitosten, sairaaloiden ja työpaikkojen käytettäväksi - Kirjastotoimen käytössä olevien tilojen tilapäisestä aukioloaikojen muutoksesta. TOIMINTASÄÄNTÖ 17

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot