Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2 3 Valtuuston kokouksista tiedottaminen 3 4 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pito vuonna Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Hallinto-osaston käyttösuunnitelman vahvistaminen 7 8 Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen vuodeksi Edustajan nimeäminen Reservis Oy:n hallitukseen 9 11 Takauksen myöntäminen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle vuoden 2007 rakentamislainalle / velkakirjan ja takaussitoumuksen hyväksyminen Alueellisen ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestäminen Keski- Uudellamaalla alkaen Vesilaitoksen pääomarahoitus 12 * 19 Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta 13 * 21 Domargårdin jätteenkäsittelyalueen uuden ympäristöluvan edellyttämän vakuuden antaminen uudenmaan ympäristökeskukselle Aravavuokratalojen omakustannusvuokralaskelmat 15 * 24 Eteläisen alueen peruskoulun saneeraus ja laajennus Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Aurinkomäen palvelukeskus Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2008 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu Seija Marttila Kari Okkonen kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä sivistystoimenjohtaja, asiantuntijana :n 15 aikana klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1 17 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Nurmi ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Tuula Rusi Seija Marttila pj:na :n 9 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Keijo Nurmi Markku Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Khall 1 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee vuodeksi 2008 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. puh. (019) tai

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 2 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä sanomalehdessä Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa lehdessä. puh. (019) tai

5 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2008 Khall 3 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä tavalla. Kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta vuonna 2008 on lähetetty tarjouspyyntö Uusimaa lehdelle, ViikkoUutiset lehdelle sekä Vartti Itä-Uusimaalle. Tarjouksen ovat toimittaneet Uusimaa-lehti ja Vartti Itä-Uusimaa. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2008 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Uusimaa lehdessä sekä Vartti Itä-Uusimaa lehdessä kuitenkin niin, että niissä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset. puh. (019) tai

6 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITO VUONNA 2008 Khall 4 Kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan toimielimen pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistä toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisäksi kunnanhallituksen olisi päätettävä, milloin sen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että varsinaiset kokoukset vuonna 2008 pidetään kunnanvirastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai ja, jos tällaiseksi päiväksi sattuu este, niin seuraavana maanantaina klo Kutsu kunnanhallituksen varsinaisiin kokouksiin lähetetään kirjallisena, mikäli mahdollista viimeistään kuudentena päivänä ennen kokousta lähettämis- ja kokouspäivät mukaan luettuina. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumiseen voidaan käyttää lyhyempää määräaikaa ja muunlaista kuin kirjallista kutsumistapaa. Kokousten pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä kunnanvirastossa kokouspäivän jälkeisenä perjantaina tai, jos tällöin on pyhäpäivä, niin seuraavana arkipäivänä. Nähtävänä pitäminen käsittää kunnanviraston koko asianomaisen työpäivän virka-ajan. puh. (019) tai

7 Kunnanhallitus VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 5, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2008 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena. puh. (019) tai

8 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 6, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2008 talousarvion. Toimielinten (kunnanhallitus, lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmansa sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Hallinto-osaston käyttösuunnitelma on liitteenä nro 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston käyttösuunnitelman liitteen nro 2 mukaisena. puh. (019) tai

9 Kunnanhallitus KUUMA-PARLAMENTIN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2008 Khall 7 Valtuusto on päätöksellään hyväksynyt Kuumayhteistyösopimuksen. Sopimuksen 4 :n mukaan Kuuma-kuntien valtuustot valitsevat Kuuma-parlamenttiin 34 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Parlamentissa on Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta kuusi jäsentä sekä Pornaisista neljä jäsentä. Parlamentti käyttää ylintä päätösvaltaa yhteistoimintasopimuksen mukaisissa asioissa. Kuuma-parlamentti on seutukokeilulain mukainen toimielin ja sen kokoukset ovat julkisia. Yhteistoimintasopimuksen 4 :n mukaan Kuuma-parlamentin varsinaisten jäsenten enemmistön tulee kunnittain olla kaupungin-/kunnan valtuuston tai /hallituksen puheenjohtajia. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon edellisten kunnallisvaalien tulos Kuuma-alueella vaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sekä tasa-arvo säännökset. Kuuma-parlamentin jäsenten toimikausi on kunkin kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston toimikausi. Pornaisissa valtuuston puheenjohtajisto valitaan aina vuodeksi kerrallaan ja kunnanhallituksen sekä sen puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Kunnan tulee Kuumaparlamentin jäsenten valinnassa ottaa huomioon, että parlamentin kokoonpano täyttää vaalilain suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain vaatimukset. Neuvottelutuloksen mukaan Kuuma-parlamentin paikkajako Pornaisten kunnan osalta on seuraavanlainen: Suomen Keskusta r.p 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. 2 Jäsenten nimeämisessä pyritään kunnittain siihen, että puolet jäsenistä olisi naisia ja puolet miehiä. Vuonna 2007 Pornaisten kunnan edustajina Kuuma-parlamentissa ovat olleet: Jäsenet Tapani Lempinen Tuula Tanner Matti Leivoja Tuula Rusi Varajäsenet Juha Virkki Terhi Niinikoski Markku Rantala Sari Janhunen./..

10 Kunnanhallitus Khall 7./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kuuma-parlamenttiin nimetään neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuodeksi puh., (019) tai

11 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN RESERVIS OY:N HALLITUKSEEN Khall 8 Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 316 päättänyt, että Pornaisten kunta menee osakkaaksi seudullisen sosiaalisen yrityksen Reservis Oy:n osakkaaksi. Osakassopimuksen 3. kohdassa todetaan, että yhtiön hallituksessa on yksi (1) Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Lehtiyhtymän, Kumppanuusyhdistyksen, Diak:n ja Narikan edustaja. Hallituksen asiat valmistelee, esittelee ja päätösten toimeenpanosta vastaa toimitusjohtaja ja hänen ollessaan poissa tai estynyt, hallituksen hänelle määräämä sijainen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Reservis Oy:n hallitukseen. puh. (019) tai Kunnanhallitus nimesi Reservis Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtaja Hannu Haukkasalon ja hänen varajäsenekseen hallintojohtaja Seija Marttilan.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNALLE VUODEN 2007 RAKENTAMISLAINALLE / VELKAKIRJAN JA TAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 288 Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että Pornaisten kunta antaisi takauksen 1,1 miljoonan euron suuruiselle lainalle. Kunnanvaltuusto on päättänyt yhteensä 3,1 miljoonan euron lainan takaamisesta 15 vuoden maksuajalle, josta vuodelle 2005 on kunta antanut takauksen 1,0 miljoonan euron suuruiselle lainalle. Vuosille 2006 ja 2007 on päätetty periaatteessa myöntää 2,1 miljoonan euron suuruinen takaus. Lainojen suuruus tarkistetaan kunakin vuonna edellisen vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Vuonna 2006 on kunta antanut osuuskunnalle omavelkaisen takauksen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle 1,1 miljoonan euron lainalle 15 vuoden maksuajalle. Vuonna 2006 vesiosuuskunta on nostanut lainaa vain 1,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 kunnan antamasta takauksesta on käyttämättä 0,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2007 jää alkuperäisen valtuuston päätöksen mukaisesti taattavaksi 1,0 miljoonan euron suuruinen laina. Vuoden investointikustannukset ovat seuraavat: - Mätikistö Rantalantie Sonnikonmäki Hirvensuontie Kirveskoskentie Niinijärvi Vermijärvi Kiertovesilinja Yhteensä Pornaisten kunta on tehnyt periaatepäätöksen enintään 25 % avustuksen antamisesta osuuskunnan investointikustannuksille. Kaikille hankkeille on myös haettu vesihuoltoavustusta Uudenmaan ympäristökeskuksesta 30 % rakentamiskustannuksista../..

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 288./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnalle vuonna ,0 miljoonan euron lainalle 15 vuoden maksuajalle. Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että myös vuonna 2006 nostamatta jätetty 0,1 miljoonaa euroa voidaan nostaa vuoden 2007 takauksen yhteydessä. Ehtoja lainan takaukselle ovat: - investointihankkeet toteutuvat vuosittain suunniteltuina ja kunnanhallituksen hyväksyminä kokonaisuuksina ja aikatauluina - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta. Takauksen saajan on vuoden 2007 rakentamishankkeiden valmistumisen jälkeen toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista. Kunnalla on oikeus tarkastaa myös tositteet. Mikäli nyt myönnetty takaus osoittautuu loppuselvityksessä tehtyjä investointeja suuremmaksi huomioiden kunnalta ja valtiolta saadut avustukset sekä liittyjien maksamat liittymismaksut, vähennetään ylitys mahdollisesti myöhemmin myönnettävästä takauksesta. Valmiiden rakennushankkeiden osalta vesiosuuskunnan tulee myös antaa kunnalle selvitys siitä, miten se aikoo hoitaa laitoksen ylläpidon ja vastata laitoksen toiminnasta. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta sitoutuu takauksen saatuaan huolehtimaan toimialueensa vesihuollosta. Kunta määrittää osuuskunnalle toimialueen sen jälkeen, kun osuuskunnan verkko on saatu toimimaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kunnalla on oikeus asettaa osuuskunnan hallituksen kokouksiin edustajansa valvomaan osuuskunnan toimintaa ja avustuksen käyttöä. puh. (019) tai /..

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 288./.. Merkittiin, että Tapani Lempinen ja Sari Janhunen poistuivat esteellisinä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rusi. Kvalt 126 Kunnanvaltuuston päätös: Khall 9 Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle euron suuruisen velkakirjan, velan numero sekä takaussitoumus erityistakaus lomakkeen. Velkakirja esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan velkakirjan. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy takaussitoumuksen allekirjoitettavaksi sen jälkeen kun asian hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. puh. (019) tai Merkittiin, että Tapani Lempinen ja Sari Janhunen poistuivat esteellisinä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tuula Rusi.

15 Kunnanhallitus ALUEELLINEN ENSIHOIDON JA SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KESKI-UUDELLAMAALLA ALKAEN Khall 10, liite 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on valmistellut yhteistyössä Keski- Uudenmaan alueen kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa esityksen alueellisen ensihoidon ja sairaankuljetuksen organisoinnista alueella. Valmistelu on suoritettu kesän ja syksyn aikana johtokunnan ja kuntajohtajien sopimissa työryhmissä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on valmistellut edelleen esityksen yhteistoimintasopimuksesta ja kustannusten jaosta, liite nro 3. Tiivistelmä esityksestä: Ensihoito- ja sairaankuljetus järjestetään alkaen niin, että kunnat hankkivat sairaankuljetuksen Vantaan kaupungilta, jonka liikelaitoksena Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hoitaa toiminnan määräaikaisesti saakka. Tämä on myös sopimuksen voimassaoloaika. Kustannusjaosta on alustavasti sovittu kunnanjohtajien kesken. Kustannukset sisältävät kiireellisen ensihoidon, alueellisen järjestelmän kustannukset (johto, lääkintäesimies, MediHeli) sekä kiireettömän sairaankuljetuksen. Pornaisten osalta kiireetön sairaankuljetus hoidetaan muista kunnista poiketen yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa Porvoon aluesairaalaan. Kunnat tekevät sairaankuljetuksen palvelutasopäätöksen HUS koordinoimana. Palvelutasoksi ehdotetaan hyväksyttäväksi yhteisesti sovittua tasoa. Pornainen ei ole näillä näkymin tekemässä erillistä palvelutasopäätöstä HUS:n kanssa. Pornaisten kunnan nettokustannukset vuonna 2008 ovat yhteensä Vastaavat kustannukset vuonna 2007 ovat arviolta Nämä kustannukset eivät sisällä vastuulääkärikustannuksia. Vastuulääkäripalvelun Pornaisten kunta hoitaa yhteistoiminnassa Sipoon kunnan kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Pornaisten kunta päättää hyväksyä sopimuksen ja vuotta 2008 koskevan kustannusjaon sairaankuljetuksen järjestämisestä kuntien yhteistoimintana liitteen nro 3 mukaisesti../..

16 Kunnanhallitus Khall 10./.. puh. (019) tai

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VESILAITOKSEN PÄÄOMARAHOITUS Tekla 36 Rakenteilla olevan siirtovesihuoltolinjan Pornainen Kerava rakentamiskustannukset on budjetoitu vesilaitoksen investointiosuuksiin. Vesilaitoksen kannattavuutta rasittaa pitkään näin ison hankkeen poistot. Koska siirtovesihuoltolinja palvelee kunnan vesilaitosta sekä kolmea vesiosuuskuntaa niin on myös syytä jakaa hankkeen investointikustannukset kunnan ja vesilaitoksen taseen kesken. Jakoperusteena voidaan pitää vesilaitokseen liittyneiden ja lähitulevaisuudessa liittyvien sekä vesiosuuskuntiin suunniteltujen liittyvien kiinteistöjen määrää: Vesilaitos Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta Vesiosuuskunta Mustijoki Vesiosuuskunta Suoni 900 liittyjää 400 liittyjää 600 liittyjää 400 liittyjää Liittyjien määrä jakaantuisi vesilaitoksen osalle 39 % ja vesiosuuskuntien osuudeksi 61 %. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että siirtovesihuoltolinjan investointikustannuksista kohdistetaan 39 % vesilaitoksen osuudeksi ja loput 61 % kunnan peruspääomasijoitukseksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 222 Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan rakennuskustannukset ovat Pornaisten kunnan osalta kustannusarvion mukaan yhteensä , johon ARA:lta on saatu avustusta Kunnan netto-osuudeksi jää n /..

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 222./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. siirtovesihuoltolinjan investointikustannuksista kohdistetaan 39 % ( ) vesilaitoksen osuudeksi ja loput 61 % ( ) kunnan osuudeksi (kustannukset kirjataan lopullisen toteuman mukaan) ja että 2. kunnan osuus merkitään kunnan taseessa peruspääomasijoitukseksi vähentäen antolainaa liikelaitokselle. puh. (019) tai Kvalt 94 Vuonna 2002, kun vesilaitos eriytettiin omaksi taseyksiköksi, niin peruspääomaksi vahvistettiin ,22. Kunnanhallituksen esittämän pääomansijoituksen ( ) jälkeen vesilaitoksen peruspääoma on ,22. Lisäpääomasijoitusta ei ole tarkoitus periä vesilaitokselta takaisin. Sen sijaan 39 % ( ) on kunnan lainaa vesilaitokselle, joka vesilaitoksen tulisi maksaa kunnalle takaisin. Kunnanvaltuuston päätös: Khall 11 Kunnan ja vesilaitoksen poistojen kirjanpidollisen oikeinkohdistamisen vuoksi aiemmin tehtyä päätöstä tulee korjata seuraavaan muotoon../..

19 Kunnanhallitus Khall 11./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesilaitoksen pääomarahoitusta koskeva valtuuston päätös 94 / muutetaan seuraavan sisältöiseksi: 1. siirtovesihuoltolinja rahoitetaan kunnan ja vesilaitoksen yhteishankintana siten, että vesilaitoksen rahoitusosuus on 39 % ja kunnan rahoitusosuus 61 % investoinnin omahankintamenosta; 2. vesilaitoksen rahoitusosuutta (39 % lopullisista kustannuksista) vastaava osuus vesilaitoksen yhdystilivelasta kunnalle merkitään kunnan antolainaksi vesilaitokselle; 3. lainan takaisinmaksuaika on 40 vuotta ja lainaa lyhennetään vuosittain tasaerin; 4. tilikauden alun lainapääomalle maksetaan 1,5 %:n suuruinen korko puh. (019) tai

20 Kunnanhallitus LAUSUNTO VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TARKISTAMISESTA Khall 12 Valtioneuvosto hyväksyi voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna Ne sisältävät alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja ja energiahuoltoa sekä luonto- ja kulttuuriperintöä ja luonnonvarojen käyttöä koskevat alueidenkäytön valtakunnalliset linjaukset. Tavoitteiden toteutumista tulee maankäyttöja rakennuslain mukaan edistää kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen tavoitteiden tarkistamiseksi. Luonnos on lähetetty lausunnoille, ja lausunnot on pyydetty antamaan mennessä. Tarkistuksen luonnoksessa painottuvat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet. Helsingin seudun tavoitteet on ajantasaistettu vastaamaan metropolialueen maankäytön mittaviin ongelmiin. Lisäksi luonnoksessa esitetään muutoksia tavoitteisiin, jotka koskevat muun muassa tuulivoima-alueiden ja turpeenottoalueiden osoittamista maakuntakaavoissa. Liikenteen infrastruktuuria koskevat tavoitteet on ajantasaistettu ja luonnos sisältää muun muassa varautumisen Helsingin seudun lentokenttään. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, liikennetarpeen vähentämistä ja joukkoliikenteen edellytysten parantamista koskevia tavoitteita on luonnoksessa terävöitetty. Kaupunkiseuduilla on suunnitteluyhteistyöllä varmistettava autoriippuvuutta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Luonnoksen mukaan ilmastonmuutokseen on alueidenkäytössä varauduttava ottamalla huomioon tulvavaara-alueet ja lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Helsingin seudun tavoitteita esitetään uudistettavaksi siten, että alueidenkäytössä turvataan riittävän asuntotuotannon tarvitsema tonttimaa, ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja sijoitetaan rakentaminen erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Metron laajentamismahdollisuus itään on turvattava ja alueidenkäytössä on varauduttava Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä. Eduskunta käy tarkistuksista ajankohtaiskeskustelun ennen kuin valtioneuvosto päättää tarkistetuista tavoitteista../..

21 Kunnanhallitus Khall 12./.. Tarkistettujen alueidenkäyttötavoitteiden luonnos on tiedoksi ilman liitenumeroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Pornaisten kunnanhallitus pitää tarkistustyön linjauksia oikean suuntaisina ja alueidenkäyttötavoitteiden tarkkuustasoa hyvin harkittuna. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja siihen varautuminen, joukkoliikenteen merkityksen korostaminen suunnittelussa sekä Helsingin seudun erityisaseman huomioiminen selkeyttävät aikaisemmin asetettuja tavoitteita ja vahvistavat niiden toteuttamisedellytyksiä. puh. (019) tai

22 Kunnanhallitus DOMARGÅRDIN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN EDEL- LYTTÄMÄN VAKUUDEN ANTAMINEN UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE Khall 13 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on lähettänyt kunnalle saapuneen seuraavan sisältöisen kirjeen: Itä-Uudenmaan kuntien jätehuollon kehitystyö jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Jätteiden vastaanotto on keskitetty Domargårdin jäteasemalle, jätteen energiakäyttö alkaa Kotkassa ensi vuonna ja Kilpilahteen suunnitellun uuden jätekeskuksen luvitus on käynnissä. Lupa- ja rakentamisprosesseista johtuen Kilpilahden uuden jätekeskuksen avaaminen tapahtuu kuitenkin aikaisintaan vuonna Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Porvoon Domargårdin jätteenkäsittelyalueelle (liite; lupapäätös nro YS 1026). Uuden käytännön mukaisesti ympäristökeskus edellyttää luvassa (lupapäätös H1 sivulla 62), että Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy toimittaa sille vakuuden kaatopaikan pintarakenteiden rakentamiseksi sekä täyttöalueiden jälkihoidon ja jälkitarkkailun toteuttamiseksi. Vakuuden suuruudeksi on lupapäätöksessä määrätty seuraavaa: - nykyinen loppusijoitusalue euroa - laajennusalueen I täyttövaihe euroa - laajennusalueen II täyttövaihe euroa - laajennusalueen III täyttövaihe euroa - ongelmajätteiden varastointi euroa Yhteensä euroa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy esittää omistajakunnilleen, että ne antaisivat ympäristökeskuksen edellyttämän sitoumuksen omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa seuraavasti: - Porvoo (49 %) euroa - Sipoo (25,60 %) euroa - Loviisa (9,15 %) euroa - Askola (3,95 %) euroa - Pernaja (3,91 %) euroa - Pornainen (3,71 %) euroa - Ruotsinpyhtää (3,01 %) euroa - Liljendal (1,66 %) euroa Yhteensä euroa./..

23 Kunnanhallitus Khall 13./.. Kuntien antama sitoumus on taloudellisesti edullisen tapa täyttää ympäristöluvan vaatimus. Kuntien tulisi päättää liitteen 2 mukaisen sitoumuksena antamisesta mahdollisimman pian. Ympäristöluvan mukaan sitoumus tulee toimittaa Uudenmaan ympäristökeskukselle viimeistään Kunnat ovat antaneet vastaavan sitoumuksen vuonna 2006 myös Mömossenin jätekeskuksen osalta Esityslistan mukana lähetetään kopio liitteestä 2, jonka mukainen sitoumus kunnalta on pyydetty. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pornaisten kunta antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n esittämän sitoumuksen, jonka mukaan Pornaisten kunnan osuus on 3,71 % (enintään ). puh. (019) tai

24 Kunnanhallitus ARAVAVUOKRATALOJEN OMAKUSTANNUSVUOKRALASKELMAT Khall 14 Porvoon SKV Oy:n isännöitsijä Karl-Erik Blomqvist on toimittanut Kunta-asunnot Oy-konsernin omistamien kunnassa sijaitsevien aravavuokratalojen (As.Oy Pornaisten Ansatie, As.Oy Pornaisten Ansakaarre, As.Oy Pornaisten Ansalehto ja As.Oy Pornaisten Metso) omakustannusvuokralaskelmat kuntaan Aravarajoituslain 7 :n mukaisesti. Omakustannusvuokralaskelmat on käsitelty asukasdemokratiaelimessä, joka on hyväksynyt esitetyt laskelmat. Omakustannusvuokralaskelmat esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kunta-asunnot Oy-konsernin omistamien vuokratalojen (As.Oy Pornaisten Ansatie, As.Oy Pornaisten Ansalehto, As.Oy Pornaisten Ansakaarre ja As.Oy Pornaisten Metso) omakustannusvuokralaskelmat esitetyn mukaisina. puh. (019) tai

25 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ETELÄISEN ALUEEN PERUSKOULUN SANEERAUS JA LAAJENNUS Sivltk 65 Pornaisten kunnanhallitus on pitämässään kokouksessa nimennyt koulurakennustoimikunnan jatkamaan Kirveskosken-, Jokimäenja Laukkosken koulu- ja liikuntatilakysymysten valmistelua. Tarkoituksena on saneerata ja laajentaa Jokimäen koulu. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään vuonna 2009, ja mikäli hankkeeseen saadaan valtion avustusta, käynnistetään rakennustyöt aikaisemmin. Koulurakennustoimikuntaan nimettiin Anne Isohanni, Sari Janhunen, Tapani Lempinen, Jukka Pietilä, Liljan-Kukka Runolinna, Seppo Yrtti ja Kari Okkonen. Laukkosken- ja Jokimäen koulujen oppilasmäärissä ei viime vuosina ole tapahtunut suurta kasvua. Kummallakaan koululla ei kuitenkaan ole asianmukaisia käsityötiloja ja voimistelusali puuttuu kokonaan kunnan eteläosan kouluista. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan pian sen jälkeen, kun kunta ryhtyy myymään eteläosan kaavoitettuja tontteja. Pedagogisesti ja taloudellisesti olisi edullista yhdistää Laukkosken- ja Jokimäen koulut. Koulurakentamistoimikunta on kokouksessaan päättänyt esittää sivistyslautakunnalle, että Jokimäen koulua saneerataan ja laajennetaan vaiheittain kasvavan tarpeen mukaan. Rakennustyöt käynnistetään jo vuoden 2008 aikana, ja ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin käsityötilat, voimistelusali, jakelukeittiö ja ruokasali ja Laukkosken koulun oppilaiden tarvitsemat luokkatilat. Lisäksi Jokimäen koulun tiloihin saneerataan mm. terveydenhoitajan- ja puheopettajan ja erityisopettajan tarvitsemat opetustilat. Jokimäen kouluun jäisi kolme OT 3 kokoista opetustilaa. Uudisrakennukseen tulisi siten edellä mainittujen tilojen lisäksi vähintäänkin 4 uutta OT 3 opetustilaa. Kuitenkin olisi syytä ennakoida tuleva kasvu ja rakentaa uusia OT 3 opetustiloja ensimmäisessä rakennusvaiheessa jo yhteensä 6. Pornaisten kunta on hankkinut omistukseensa Jokimäen koulun vieressä, Anttilan tien toisella puolella olevan maaalueen. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa Pornaisten kunnanhallitukselle, että Jokimäen koulun laajennuksen ja saneerauksen suunnittelu tehdään jo tässä vaiheessa kaksisarjaisen koulun mitoituksen mukaan, ja rakennustyöt käynnistetään vuoden 2008 aikana siten, että ensimmäisessä vaiheessa raken-./..

26 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivltk 65./.. netaan käsityötilat, voimistelusali, jakelukeittiö ja ruokasali ja 6 uutta OT 3 opetustilaa. Samalla Jokimäen koulun tiloista saneerataan terveydenhoitajan- puheopettajan- ja erityisopettajan tarvitsemat tilat. Ennen rakennustöiden aloittamista suunnitellaan ja kunnostetaan oppilaiden välituntipiha- ja liikunta-alue sekä ajoneuvojen paikoitusalue Anttilan tien lounaispuolella. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kari Okkonen, puh (019) tai Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimenjohtajan ehdotuksen sillä lisäyksellä, että uudisrakennuksen ja vanhan Jokimäen koulun saneerauksen hintaero pitää selvittää. Lisäksi Jokimäen koulun kuntokartoituksen jälkeen harkitaan vielä uudisrakennuksen laajuutta ja rakennusmassojen sijoittelua koulun tontille ja Anttilan tien eteläpuolella olevalle maaalueelle. Jos Jokimäen koulun kunto todetaan kuntokartoituksessa niin heikoksi, että saneerauksen kustannukset kohoavat lähelle uudisrakentamisen kustannuksia, on harkittava sitäkin mahdollisuutta, että kaikki uudet tarvittavat tilat rakennetaan Anttilan tien eteläpuolelle. Sivltk 82 Liite 41 Jokimäen koulussa tehtyjen kuntokartoitusten perusteella ei pystytä arvioimaan rakennuksen todellista kuntoa ja saneerauksen laajuuden tarvetta. Saneeraus, korjaus ja muutostöiden kustannukset selviäisivät vasta sen jälkeen, kun rakenteita alettaisiin purkamaan. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa Pornaisten kunnanhallitukselle, että eteläosan koulurakentamisesta tehdään kaksi erillistä luonnossuunnitelmaa, jolloin voidaan verrata niiden kustannusten eroa. Yleinen arvio tällä hetkellä on, että vanhan rakennuksen saneeraus maksaisi lähes saman verran kuin uuden rakentaminen. Toisessa suunnitelmassa saneerataan Jokimäen koulun tiloja ja laajennus rakennetaan samalle tontille kiinteästi Jokimäen koulun yhteyteen. Rakennustyöt käynnistetään vuoden 2008 aikana siten, että ensimmäisessä./..

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot