Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia"

Transkriptio

1 SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2009 Osakemarkkinoiden vahva nousu vahvisti substanssia Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2009 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 433 miljoonaa euroa (422). Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,60). Käyvän arvon rahaston muutos huomioon ottaen osakekohtainen tulos nousi huomattavasti ja oli 3,33 euroa (-0,90). - Osakemarkkinoiden vahva kehitys ja luottoriskimarginaalien kiristyminen heijastuivat sijoitusomaisuuden arvoon ja Sampo-konsernin osakekohtainen substanssi nousi 10,87 euroon (8,28). Konsernin käyvän arvon rahaston arvo nousi vuodenvaihteesta yli 1,5 miljardia euroa ja oli katsauskauden lopulla -836 miljoonaa euroa (-2 364). Heinäkuussa 2009 käyvän arvon rahasto kasvoi pääosin Nordean kurssin nousun ansiosta edelleen yli miljardi euroa. - Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 308 miljoonaan euroon (182) ja yhdistetty kulusuhde säilyi vakaalla tasolla 92,5 prosentissa (92,4). Yleinen taloudellinen tilanne hidasti maksutulon kasvua ja kiintein valuuttakurssein laskettuna maksutulo jäi edellisen vuoden tasolle. - Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 52 miljoonaa euroa (91). Mandatum Lifen maksutulo kasvoi kotimaassa yhä voimakkaasti vastoin henkivakuutusmarkkinan yleistä kehitystä Suomessa. Markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa Suomessa kasvoi 28,3 prosenttiin (20,1). - Omistusyhteisö segmentin tulos ennen veroja oli 52 miljoonaa euroa (148). Tulokseen sisältyy Nordealta huhtikuussa 2009 saatu 80 miljoonan euron osinko (130). - Sampo-konsernilla oli noin Nordea-osaketta ja konserni omisti siten 18,5 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,34 euroa. Nordea - osakkeen päätöskurssi oli 6,71 euroa. AVAINLUVUT Muutos Q2 Q2 Muutos Milj. e % % Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Tilikauden tulos Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 0,61 0,60 0,01 0,38 0,42-0,04 Tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos/osake, euroa 3,33-0,90 4,23 3,45-0,51 3,96 Substanssi/osake, euroa* 10,87 8,28 2, Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, %* 675,7 433,6 242, Oman pääoman tuotto, % 69,5-14,5 84, *Vertailuluku tilanteesta Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2008 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu. 1

2 Vuoden 2009 toinen neljännes lyhyesti Sampo-konsernin vuoden 2009 toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 264 miljoonaa euroa (279). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,42). Käyvän arvon rahaston muutos huomioon ottaen osakekohtainen tulos nousi huomattavasti ja oli 3,45 euroa (-0,51). Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana 2,70 euroa huolimatta yhtiön huhtikuussa 2009 maksamasta 0,80 euron osingosta. Konsernitasolla käyvän arvon rahaston muutos oli miljoonaa euroa. Vahinkovakuutustoiminnan toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 164 miljoonaa euroa (118). Yhdistetty kulusuhde oli 90,7 prosenttia (90,9). Heikot Ruotsin ja Norjan kruunut painoivat maksutuloa, joka supistui 848 miljoonaan euroon (923). Sampo-konsernin henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 26 miljoonaa euroa (27). Vakavaraisuuspääoma vahvistui huomattavasti sijoitusmarkkinoiden toipuessa ja vakavaraisuusaste nousi 11,6 prosenttiin sen oltua 7,1 prosenttia maaliskuun 2009 lopussa. Maksutulo kasvoi 188 miljoonaan euroon (110). Omistusyhteisö-segmentin toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 74 miljoonaa euroa (134) sisältäen Nordean osakkeista huhtikuussa 2009 saadut 80 miljoonan euron osingot (130). 2

3 Liiketoiminta-alueet Vahinkovakuutus If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä. AVAINLUVUT Muutos Q2 Q2 Muutos Milj. e % % Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Muutos Muutos Yhdistetty kulusuhde, % 92,5 92,4 0,1 90,7 90,9-0,2 Riskisuhde, % 68,7 68,9-0,2 66,7 67,2-0,5 Toimintakulusuhde, % 23,8 23,5 0,3 24,0 23,6 0,4 Liikekulusuhde, % 17,3 17,1 0,2 17,4 17,2 0,2 Oman pääoman tuotto, % 47,0-4,8 51,8 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuoden 2009 ensimmäiseltä puoliskolta nousi merkittävästi 308 miljoonaan euroon (182). Vakuutustekninen tulos oli 241 miljoonaa euroa (261). Lasku johtuu Ruotsin kruunun heikkenemisestä. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan osuus vakuutusteknisestä tuloksesta oli 50 prosenttia, Yritysasiakkaiden 27 prosenttia, Suurasiakkaiden 16 prosenttia ja Baltia ja Venäjä - liiketoiminnan 5 prosenttia. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 13,4 prosenttia (13,5). Oman pääoman tuotto käyvin arvoin nousi 47,0 prosenttiin (-4,8). Käyvän arvon rahasto oli kesäkuun 2009 lopussa -235 miljoonaa euroa (-414). Ensimmäisen vuosipuoliskon yhdistetty kulusuhde oli 92,5 prosenttia (92,4). Suurvahinkokehitys oli suotuisaa toisin kuin massavahinkojen kehitys, sillä sekä vahinkotiheys että keskimääräinen vahinko kasvoivat. Yhdistetty kulusuhde parani merkittävästi Suurasiakas liiketoiminnassa ja oli 90,3 prosenttia (96,8). Muilla liiketoiminta-alueilla yhdistetty kulusuhde heikkeni hieman ja oli Henkilöasiakkaissa 92,5 prosenttia (91,4), Yritysasiakkaissa 94,5 prosenttia (94,1) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnassa 89,7 prosenttia (83,0). Norjan yhdistetty kulusuhde parani 93,7 prosenttiin (95,3). Kaikkien muiden maiden yhdistetyt kulusuhteet heikkenivät hieman ja Ruotsin yhdistetty kulusuhde oli 94,1 prosenttia (93,4), Suomen 88,6 prosenttia (86,8) ja Tanskan 96,5 prosenttia (95,9). 3

4 Bruttovakuutusmaksutulo laski miljoonaan euroon (2 550). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna maksutulo säilyi vuoden 2008 ensimmäisen puolen vuoden tasolla. Ruotsin ja Norjan kruunujen huomattava heikkeneminen euroa vastaan edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna heijastuu myös muihin, esimerkiksi euroissa raportoitujen vahinkojen ja vakuutusteknisen tuloksen, kasvulukuihin. Toimintakulusuhde heikkeni 23,8 prosenttiin (23,5). Kaikkien muiden liiketoiminta-alueiden paitsi Yritysasiakkaiden kulusuhde nousi. Venäjän liiketoiminnan konsolidointi heikensi suhdetta 0,2 prosenttiyksiköllä. Korvauskulut laskivat 6 prosenttia miljoonaan euroon (1 317). Riskisuhde parani hieman ja oli 68,7 prosenttia (68,9). Aikaisempina tilikausina sattuneita vahinkoja varten varattua korvausvastuuta purettiin 44 miljoonalla eurolla (61). Korvausvastuu suhteessa maksutuloon oli 174 prosenttia (177) ja suhteessa maksettuihin korvauksiin 247 prosenttia (250). Sijoitustoiminnan nettotuotot yli kolminkertaistuivat 191 miljoonaan euroon (50) vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli kesäkuun 2009 lopussa 9,8 miljardia euroa (9,0), josta 92 prosenttia (95) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 7 prosenttia (5) osakkeisiin ja 1 prosentti (1) muihin sijoituksiin. Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,0 prosenttia (-1,6). Korkosijoitusten duraatio kesäkuun 2009 lopussa oli 3,2 vuotta (3,1). Kesäkuun 2009 lopussa vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa euroa (2 221). Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon oli 74 prosenttia (66). 4

5 Henkivakuutus Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Sampo Life Insurance Baltic SE. Sampo Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. AVAINLUVUT Muutos Q2 Q2 Muutos Milj. e % % Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Muutos Liikekustannussuhde, % Oman pääoman tuotto, % 95,7-35,7 131,4 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli vuoden 2009 ensimmäiseltä puoliskolta 52 miljoonaa euroa (91). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 132 miljoonaa euroa (193). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät tuotot olivat 119 miljoonaa euroa (-177). Käyvän arvon rahasto vahvistui 124 miljoonaa euroa vuoden vaihteesta ja oli -67 miljoonaa euroa (-192) kesäkuun 2009 lopussa. Henkivakuutustoiminnan annualisoitu oman pääoman tuotto (RoE) oli 95,7 prosenttia (-35,7) Mandatum Life -konsernilla oli sijoitusomaisuutta 4,8 miljardin euron (4,7) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 1,9 miljardin euron (1,6) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 76 prosenttia (78), osakesijoitusten 15 prosenttia (12), private equityn 4 prosenttia (5), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 2 prosenttia (2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,2 prosenttia (-1,1). Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2009 lopussa 4,0 vuotta (3,6). Mandatum Life -konsernin liikekustannussuhde oli 121 prosenttia (117). Liikekustannussuhdetta heikensivät investoinnit uusiin omiin jakeluteihin. Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma ylittää selvästi viranomaisvaatimukset ja oli kaikkiaan 568 miljoonaa euroa (384). Vakavaraisuusaste oli 11,6 prosenttia (7,9). Vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 6,3 miljardia euroa (6,1), josta sijoitussidonnaisen vastuuvelan osuus oli 1,9 miljardia euroa (1,6). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus oli 30 prosenttia (25). 5

6 Mandatum Lifen omalla vastuulla olevan ensivakuutuksen maksutulo oli vuoden 2009 kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 332 miljoonaa euroa (233). Myynnin kasvu perustui menestykseen painopistealueilla yritysten vakuuttaminen ja varakkaat yksityishenkilöt. Sijoitussidonnainen maksutulo kasvoi 241 miljoonaan euroon (149) ja sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksutulosta oli 73 prosenttia (62). Mandatum Lifen sijoitussidonnaisten vakuutusten markkinaosuus maksutulolla mitaten kasvoi Suomessa 28,3 prosenttiin (20,1). Kokonaismarkkinaosuus Suomessa oli 23,4 prosenttia (16,0). Maksutulo Baltian toiminnoista aleni 19 miljoonaan euroon (20) ja markkinaosuus kasvoi 15 prosenttiin (13). Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa markkinaosuus oli 25 prosenttia (20). 6

7 Omistusyhteisö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiön hallussa oli noin 18 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakkeista. AVAINLUVUT Muutos Q2 Q2 Muutos Milj. e % % Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Rahoituskulut Tulos ennen veroja Muutos Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) Segmentin tulos ennen veroja vuoden 2009 ensimmäiseltä puoliskolta oli 52 miljoonaa euroa (148). Tulos sisältää Nordean huhtikuussa 2009 maksaman 80 miljoonan euron osingon (130) ja 19 miljoonan euron myyntitappion. Tappio aiheutui Sampo Oyj:n myytyä omistamansa Topdanmark-osakkeet täysin omistamalleen tytäryhtiölle If Skadeförsäkring Holding AB:lle ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tappio eliminoituu Sammon konsernitilinpäätöksessä. Käyvän arvon rahasto vahvistui toisella vuosineljänneksellä miljoonaa euroa ja oli -521 miljoonaa euroa (-1 840). Sampo Oyj:n taseessa oli sijoitusomaisuutta 4,2 miljardin euron arvosta (2,8). Tästä lyhytaikaisten rahamarkkinainstrumenttien osuus oli 3 prosenttia (39) ja osakkeiden 97 prosenttia (61). Suurin osakesijoitus oli Nordea Bank, jonka markkina-arvo oli 4,1 miljardia euroa. Kaikkiaan Sampo Oyj on sijoittanut 4,6 miljardia euroa Nordeaan ja omisti kesäkuun 2009 lopussa Nordean osaketta. Määrä vastaa 18 prosentin omistusosuutta. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyy myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita. Huhtikuun 2009 alussa Sampo julkisti 600 miljoonan euron pääomalainansa haltijoille tarjouksen lainan vaihtamisesta uusiin senior-ehtoisiin velkakirjalainoihin (Euro Denominated Senior Fixed Rate Notes). Samanaikaisesti Sampo laski liikkeelle ehdoiltaan vastaavia velkakirjalainoja lisärahoituksen hankkimiseksi. Joukkovelkakirjajärjestely tehtiin maaliskuussa 2009 lanseeratun Euro Medium Term Note - -ohjelman puitteissa. Sampo Oyj:n taseen vastaaviin lukeutuu 756 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina ja 293 miljoonan euron arvosta kotimaisen yritystodistusohjelman puitteissa emittoituja yritystodistuksia. Pääomalainan vaihtotarjouksen jälkeen taseessa on jäljellä 37 miljoonaa euroa pääomalainaa. Lisäksi Sampo Oyj sopi 200 miljoonaan euron valmiusluottojärjestelystä huhtikuussa Järjestely ei ole käytössä. 7

8 Vuoden 2009 toisen neljänneksen tapahtumat Vuoden 2009 yhtiökokous Sampo Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Hallitukseen uudelleen valitut seitsemän jäsentä ovat professori Tom Berglund, toimitusjohtaja Anne Brunila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja konsernijohtaja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Björn Wahlroos (puheenjohtaja), Matti Vuoria (varapuheenjohtaja), Christoffer Taxell, Anne Brunila ja Eira Palin-Lehtinen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Christoffer Taxell (puheenjohtaja), Tom Berglund (varapuheenjohtaja), Jukka Pekkarinen ja Veli-Matti Mattila. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella ja todennut, että Berglund, Brunila, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen ja Taxell ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen arvion mukaan Wahlroos ja Vuoria eivät ole riippumattomia yhtiöstä. Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen 50 prosenttia Sammon A- sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erikseen palkkiota hallitustyöskentelystä työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous päätti alentaa Sampo Oyj:n taseen mukaista ylikurssirahastoa ja vararahastoa siirtämällä kaikki taseen mukaisessa ylikurssirahastossa ja vararahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallinto Dipl.ins., dipl.ekon. Kari Stadigh aloitti Sammon konsernijohtajana Sammon hallituksen tekemän nimityksen mukaisesti. Stadighin edeltäjä Björn Wahlroos valittiin Sammon hallituksen puheenjohtajaksi Sampo-konsernin hallitus päätti , että Sammon johtoryhmän työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: Kari Stadigh (puheenjohtaja), Ilona Ervasti-Vaintola, Peter Johansson, Patrick Lapveteläinen, Torbjörn Magnusson, Petri Niemisvirta ja Ricard Wennerklint. 8

9 Osakkeet ja osakepääoma Sampo Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli osaketta, jotka jakaantuivat A-sarjan sekä B-sarjan osakkeeseen. Sampo Oyj:n osakepääoma oli 98 miljoonaa (98) euroa. Sampo Oyj ei ostanut vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla omia osakkeitaan eikä yhtiö omistanut omia osakkeitaan. Muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita. Henkilöstö Sampo-konsernin palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä laski vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla työntekijään, kun konserni työllisti työntekijää. Vahinkovakuutuksessa henkilöstö väheni pääasiassa Baltiassa ja Venäjällä. Katsauskauden päättyessä noin 93 prosenttia henkilöstöstä työskenteli vahinkovakuutustoiminnassa, 6 prosenttia henkivakuutustoiminnassa ja prosentti omistusyhteisössä. Maantieteellisesti tarkasteltuna 29 prosenttia henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 26 prosenttia Ruotsissa, 22 prosenttia Norjassa ja 23 prosenttia Baltiassa ja Venäjällä, Tanskassa sekä muissa maissa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli henkeä, kun vuotta aiemmin se oli henkeä. Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä. Vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla näistä järjestelmistä ei maksettu palkkioita. Luottoluokitukset Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen kuluessa tapahtunut muutoksia. Yhtiö Moody s Standard and Poor s Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä Sampo plc Baa2 Vakaa Ei luokitusta - If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) If Vahinkovakuutus Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa A2 Vakaa A Vakaa Sisäiset osingot If P&C Insurance Holding Ltd maksoi emoyhtiö Sampo Oyj:lle miljoonan Ruotsin kruunun (104 miljoonaa euroa) osingon toukokuussa

10 Konsernin vakavaraisuus Konsernin vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) 7 :n 1 momentin mukaan. Mukautettu vakavaraisuus on Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella. Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli kesäkuun 2009 lopussa 675,7 prosenttia (433,6). SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS Milj. e Konsernitaseen oma pääoma Toimialakohtaiset erät Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset Ryhmittymän omat varat, yhteensä Omien varojen vaatimukset, yhteensä Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (Omat varat/omien varojen vaatimus,%) 675,7 433,6 Sampo-konsernissa riskejä arvioidaan ja käsitellään sisäisesti käyttämällä taloudellisen pääoman mallia, joka määrittää, paljonko pääomaa tarvitaan taloudellisen toimintakyvyn säilyttämiseksi yhden vuoden ajanjaksolla. Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle oli miljoonaa euroa (1 959), kun määrittelyyn käytetään tulevan Solvenssi II-säännöstön soveltamaa 99,5 prosentin luottamustasoa. Vaaditun taloudellisen pääoman muutos johtuu Nordea-omistuksen kasvusta. Nordeaa käsitellään laskennassa osakesijoituksena. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sampo Oyj:n tytäryhtiö If Skadeförsäkring Holding AB (publ) saattoi päätökseen Baltiassa toimivien tytäryhtiöidensä yhdistämisen yhdeksi yhtiöksi. Uusi yhtiö If P&C Insurance AS toimii kaikissa Baltian maissa kotipaikkanaan Viro. Latviassa ja Liettuassa yhtiö toimii sivukonttorien kautta. Mandatum Life myi omistamansa Topdanmark-osakkeet Ifille, joka omistaa nyt kaikki Sampokonsernin hallussa olevat Topdanmark-osakkeet. If omistaa osaketta, joka vastaa 11,25 prosenttia Topdanmarkin osakepääomasta. Kaupalla ei ole tulosvaikutusta. 10

11 Näkymät loppuvuodelle 2009 Olosuhteet sijoitusmarkkinoilla paranivat huomattavasti vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Markkinoilla näyttää tapahtuneen selvä mielialan muutos maailman talouden alkaessa irtautua lamasta. Myönteisistä merkeistä huolimatta lama ei ole vielä kokonaan ohi. Elpyminen vie aikansa, kuten myös luottamuksen rakentaminen osakemarkkinoilla. Markkinoiden toipuessa säilyy volatiliteetti kuitenkin korkealla ja lisää epävarmuutta lyhyen aikavälin ennusteisiin. Sampo-konsernin vuoden 2009 tuloksen määrittävät suurelta osin vahinkovakuutustoiminnan tuotot, vaikka kohentuvat arvostukset tulevat heijastumaan Sampo-konsernin sijoitusomaisuuden arvoihin ja tuottotasoihin. Raportoidun tuloksen odotetaan säilyvän hyvänä. Yleisellä taloustilanteella on vähäinen vaikutus vahinkovakuutuksen maksutulon kasvuun ja Ifin vakuutusteknisen tuloksen ei odoteta vuonna 2009 kärsivän heikkenevästä taloustilanteesta. Ifin odotetaan saavuttavan prosentin yhdistetyn kulusuhteen, joka alittaa selvästi pitkälle aikavälille asetetun 95 prosentin tavoitteen. Mandatum Lifen tuloksen odotetaan säilyvän vakaana. Markkina-arvoin laskettu tulos riippuu suurelta osin sijoitusmarkkinoista ja vuoden 2009 tulosta on mahdotonta arvioida luotettavasti. Omistusyhteisön tulos muodostuu pääosin Nordealta huhtikuussa 2009 saadusta 80 miljoonan euron suuruisesta osingosta. Nykyisellä omaisuusrakenteella omistusyhteisön tulos vuoden 2009 toiselta puoliskolta on tappiollinen rahoituskulujen ja muiden kulujen johdosta, mutta sen vaikutus koko konsernin tulokseen on vähäinen. Mikäli markkinaolosuhteet säilyvät suotuisina, Sampo Oyj saattaa kasvattaa omistustaan Nordeassa ja omistuksen yltäessä 20 prosenttiin alkaa konsolidoida omistuksensa pääomaosuusmenetelmällä. SAMPO OYJ Hallitus Lisätiedot: Talousjohtaja Peter Johansson, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh Sampo järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään klo osoitteessa Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja sijoittajille klo Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (UK/Eurooppa) tai (Pohjois-Amerikka). Tunnus: SAMPO. Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Tämän lisäksi webcast-tallenne konsernijohtaja Kari Stadighin näkemyksistä vuoden 2009 toisen neljänneksen tapahtumista sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa Sampo julkaisee vuoden 2009 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Finanssivalvonta 11

12 Taulukot 12

13 Konsernin taloudellinen kehitys TUNNUSLUVUT 1 6/ /2008 KONSERNI Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 69,5-14,5 Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 19,9-2,5 Omavaraisuusaste % 25,6 26,6 Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e Konsernin vakavaraisuussuhde % 675,7 682,8 Henkilöstön keskim. lukumäärä VAHINKOVAKUUTUS Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Vakuutusmaksutuotot Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 47,0-4,8 Riskisuhde ²) % 68,7 68,9 Toimintakulusuhde ²) % 23,8 23,5 Vahinkosuhde ²) % 76,9 76,8 Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 75,2 75,3 Liikekulusuhde ²) % 17,3 17,1 Yhdistetty kulusuhde % 94,1 94,0 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 92,5 92,4 Henkilöstön keskim. lukumäärä HENKIVAKUUTUS Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj.e Voitto ennen veroja Milj.e Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 95,7-35,7 Liikekustannussuhde % 121,4 117,1 Henkilöstön keskim. lukumäärä OMISTUSYHTEISÖ Voitto ennen veroja Milj.e Henkilöstön keskim. lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Osakekohtainen tulos euro 0,61 0,60 Osakekohtainen tulos, ml. käyvän arvon rahaston muutos euro 3,33-0,90 Osakekohtainen oma pääoma euro 10,85 11,33 Osakekohtainen substanssi euro 10,87 11,36 Antioikaistu ylin kurssi euro 15,03 19,30 Antioikaistu alin kurssi euro 8,63 14,80 Osakekannan markkina-arvo Milj.e

14 ¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) 7.1 :n mukaan. Mukautettu vakavaraisuus on Vakuutusvalvontaviraston ( alkaen Finanssivalvonta) suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella. ²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13. Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä on käytetty kappaletta. Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen sekä eräpäivään asti pidettävien saamistodistusten arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon käyvän arvon rahaston muutos. Arvostuseroista on vähennetty laskennallinen verovelka. Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Vakuutusvalvontaviraston ( alk. Finanssivalvonta) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti. 14

15 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % + voitto ennen veroja + käyvän arvon rahaston muutos + sijoitusten arvostuserojen muutos - verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten arvostuseroista) x 100 % + oma pääoma yhteensä + sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % + liikevoitto + korkokulut ja muut rahoituskulut + vastuuvelan perustekorko + käyvän arvon rahaston muutos + sijoitusten arvostuserojen muutos x 100 % + taseen loppusumma - sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka + sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), % + oma pääoma yhteensä + sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 % + taseen loppusumma + sijoitusten arvostuserot Vahinkovakuutuksen riskisuhde, % + korvauskulut - korvausten käsittelykulut x 100 % vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, % + liikekulut + korvausten käsittelykulut x 100 % vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, % korvauskulut x 100 % vakuutusmaksutuotot Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, % liikekulut x 100 % vakuutusmaksutuotot 15

16 Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, % vahinkosuhde + liikekulusuhde Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, % + liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut x 100 % kuormitustulo Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekohtainen substanssi + oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) + sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi 16

17 Konsernin tuloslaskelma kvartaaleittain Milj. e 4 6/ / / / /2008 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus

18 Konsernin laaja tuloslaskelma Milj. e Liite 1 6/ /2008 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot 8 7 Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 2 Kauden voitto ennen veroja Verot Kauden voitto Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 28-9 Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtasuojaukset -1 - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 0,61 0,60 18

19 Konsernitase Milj. e Liite 6/ /2008 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä 5 5 Rahoitusvarat 6, Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

20 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Milj. e Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voittovarat Muuntoerot Myytävissä olevat rahoitusvarat*) Rahavirtasuojaus* *) Yht. Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Osakeperusteiset maksut 1 1 Omien osakkeiden hankinta Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 3 Osingonjako -686 Kauden laaja tulos Oma pääoma Oma pääoma Muutokset omassa pääomassa Siirrot oman pääoman erien välillä Osakeperusteiset maksut -2-2 Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus Osingonjako Kauden laaja tulos Oma pääoma *) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta (-855) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty 61 (-6) milj. euroa. **) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -0 (-) milj. euroa. Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä. 20

21 Konsernin rahavirtalaskelma 1 6/ /2008 Kauden alun rahavarat Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Vieraan pääoman lisäys Vieraan pääoman vähennys -1 - Kauden lopun rahavarat Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset. 21

22 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta Sampo otti vuoden 2009 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa Käyttöönotetuista standardeista uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen muutti tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelmien esitystapoja sekä käytettyä terminologiaa. Oman pääoman muutoslaskelmalla esitetään liiketoimet omistajien kanssa sekä mahdolliset laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset. Liiketoimet muiden kuin omistajien kanssa esitetään laajassa tuloksessa. Oman pääoman muutoslaskelmalla nämä liiketoimet näkyvät vain yhteissummana. IFRS 8 Toimintasegmentit vaikutti segmenttiraportointiin siten, että esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle raportoituun informaatioon ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. Standardin käyttöönotto ei muuttanut Sammon segmenttiraportointia merkittävästi, sillä konsernin aiemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat jo perustuneet konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. 22

23 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot -88 Kauden voitto 345 Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 28 Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus -1 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -101 Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen KAUDEN LAAJA TULOS Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 345 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 23

24 Tuloslaskelma segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Korvauskulut Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Voitto ennen veroja Verot -76 Kauden voitto 346 Kauden muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -9 Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirtojen suojaus - Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 308 Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen -870 KAUDEN LAAJA TULOS -524 Kauden voitosta Emoyhtiön omistajien osuus 346 Määräysvallattomien osuus 0 Kauden laajasta tuloksesta Emoyhtiön omistajien osuus -524 Määräysvallattomien osuus 0 24

25 Tase segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

26 Tase segmenteittäin Milj. e Vahinkovakuutus Henkivakuutus Omistusyhteisö Elim. Konserni Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset osakkuusyrityksissä Rahoitusvarat Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Saamiset jälleenvakuutussopimuksista Muut varat Käteiset varat Varat yhteensä Velat Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut velat Velat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 98 Rahastot Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman erät Emoyhtiön omistajien osuus Määräysvallattomien osuus 0 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

27 MUUT LIITETIEDOT 1 Vakuutusmaksut Vahinkovakuutustoiminta 1 6/ /2008 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 6/ /2008 Vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2 Yhteensä Jälleenvakuutussopimukset 0 0 Sijoitussopimuksista Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 0 Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista Yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus -6-6 Henkivakuutustoiminta yhteensä Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, vakuutussopimukset Kertamaksut, sijoitussopimukset Yhteensä Konserni yhteensä

28 2 Sijoitustoiminnan nettotuotot Vahinkovakuutustoiminta 1 6/ /2008 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet Yhteensä Lainoista ja muista saamisista 8 17 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Tuotot muista varoista 0 1 Palkkiokulut -4-5 Kulut muista kuin rahoitusveloista -1-1 Diskonttauksen purkuvaikutus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä

29 Henkivakuutustoiminta 1 6/ /2008 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista Saamistodistukset 3-2 Osakkeet ja osuudet 0-1 Yhteensä 3-3 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista Saamistodistukset 6-2 Osakkeet ja osuudet Yhteensä Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Saamistodistukset 0 0 Lainoista ja muista saamisista 2-2 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Yhteensä rahoitusvaroista Muista varoista 18 4 Palkkiotuotot, netto 0 6 Henkivakuutustoiminta yhteensä

30 Omistusyhteisö 1 6/ /2008 Rahoitusvaroista Johdannaissopimuksista 1 0 Lainoista ja muista saamisista 1 6 Myytävissä olevista rahoitusvaroista Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Muista varoista 8-5 Palkkiokulut 0 - Omistusyhteisö yhteensä Segmenttien väliset eliminoinnit 20-1 Konserni yhteensä Korvauskulut Vahinkovakuutustoiminta 1 6/ /2008 Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Maksetut korvaukset, netto Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 6/ /2008 Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus 4 4 Maksetut korvaukset, netto Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 0 0 Henkivakuutustoiminta yhteensä Konserni yhteensä

31 4 Henkilöstökulut Vahinkovakuutustoiminta 1 6/ /2008 Palkat ja palkkiot Osakkeina toteutettavat osakeperusteiset maksut 0 0 Käteisvaroina toteutettavat osakeperusteiset maksut 0-2 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 1 6/ /2008 Palkat ja palkkiot Osakkeina toteutettavat osakeperusteiset maksut 0 0 Käteisvaroina toteutettavat osakeperusteiset maksut 0 0 Eläkekulut -2-2 Muut henkilösivukulut -1-1 Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 1 6/ /2008 Palkat ja palkkiot -4-4 Osakkeina toteutettavat osakeperusteiset maksut 0-1 Käteisvaroina toteutettavat osakeperusteiset maksut 0-1 Eläkekulut -1-1 Muut henkilösivukulut 0 0 Omistusyhteisö yhteensä -6-7 Konserni yhteensä

32 5 Aineettomat hyödykkeet Vahinkovakuutustoiminta 6/ /2008 Liikearvo Asiakassuhteet 9 13 Muut aineettomat hyödykkeet 5 4 Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 6/ /2008 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 6/ /2008 Muut aineettomat hyödykkeet 0 0 Konserni yhteensä

33 6 Rahoitusvarat Vahinkovakuutustoiminta 6/ /2008 Johdannaissopimukset (liite nro 7) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Lainat ja muut saamiset Lainat 1 0 Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1 Yhteensä 2 1 Myytävissä olevat rahoitusvarat Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 6/ /2008 Johdannaissopimukset (liite nro 7) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet 3 1 Yhteensä Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Saamistodistukset 0 1 Lainat ja muut saamiset Lainat 14 4 Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 2 Yhteensä 15 5 Myytävissä olevat rahoitusvarat Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet *) Yhteensä Henkivakuutustoiminta yhteensä *) josta korkorahastosijoituksia

34 Omistusyhteisö 6/ /2008 Johdannaissopimukset (liite nro 7) 1 0 Lainat ja muut saamiset Talletukset 1 1 Myytävissä olevat rahoitusvarat Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Yhteensä Sijoitukset tytäryhtiöissä Omistusyhteisö yhteensä Segmenttien väliset eliminoinnit Konserni yhteensä

35 7 Johdannaissopimukset Vahinkovakuutustoiminta 6/ /2008 Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Kohde-et. nimell. arvo Varat Velat Kohde-et. nimell. arvo Varat Velat Kaupankäyntijohdannaiset Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Yhteensä Suojaavat johdannaiset Käypää arvoa suojaavat Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 6/ /2008 Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Kohde-et. nimell. arvo Varat Velat Kohde-et. nimell. arvo Varat Velat Kaupankäyntijohdannaiset Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Yhteensä Suojaavat johdannaiset Rahavirtaa suojaavat Käypää arvoa suojaavat Yhteensä Henkivakuutustoiminta yhteensä Omistusyhteisö 6/ /2008 Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Kohde-et. nimell. arvo Varat Velat Kohde-et. nimell. arvo Varat Velat Kaupankäyntijohdannaiset Korkojohdannaiset Osakejohdannaiset Valuuttajohdannaiset Muut johdannaiset Yhteensä

36 8 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset Henkivakuutustoiminta 6/ /2008 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Lainat ja saamiset Johdannaissopimukset 4 1 Henkivakuutustoiminta yhteensä Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista Vahinkovakuutustoiminta 6/ /2008 Vakuutussopimukset Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Vahinkovakuutustoiminta yhteensä Henkivakuutustoiminta 6/ /2008 Vakuutussopimukset Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Yhteensä Velka muista vakuutussopimuksista Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu 0 0 Yhteensä Yhteensä

37 Jälleenvakuutussopimukset Vakuutusmaksuvastuu 2 2 Korvausvastuu 2 2 Yhteensä 4 4 Vakuutussopimukset yhteensä Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Yhteensä Sijoitussopimukset Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon Vakuutusmaksuvastuu Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Henkivakuutustoiminta yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuu 0 0 Korvausvastuu 4 4 Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 4 Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta. Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita. Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy. oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin. Konserni yhteensä Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista Henkivakuutustoiminta 6/ /2008 Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset Henkivakuutustoiminta yhteensä

osavuosikatsaus tammikuu syyskuu

osavuosikatsaus tammikuu syyskuu osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2009 SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2009 Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2009 Tulos markkina-arvoin ylitti 3,5 miljardia euroa Sampo-konsernin laaja tulos

Lisätiedot

Yllätyksetön vuosineljännes vaikeilla markkinoilla

Yllätyksetön vuosineljännes vaikeilla markkinoilla SAMPO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.5.2009 Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 Yllätyksetön vuosineljännes vaikeilla markkinoilla Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2009 ensimmäiseltä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote Tulos vuodelta 2009

tilinpäätöstiedote Tulos vuodelta 2009 tilinpäätöstiedote Tulos vuodelta 2009 SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010 Sampo-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 ja osinkoehdotus Kaikkien aikojen paras tulos markkina-arvoin laskettuna Sampo-konsernin

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vahva vakavaraisuus tasoittaa menoa

Vahva vakavaraisuus tasoittaa menoa SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2008 Vahva vakavaraisuus tasoittaa menoa Sampo-konsernin osakekohtainen tulos tammi-kesäkuulta 2008 oli 0,60 euroa (0,72). Vertailulukuun

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS tammi maaliskuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS tammi maaliskuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2012 tammi maaliskuu 2012 1 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2012 sisältö Q1 Henkilöstö 12 Sisältö yhteenveto 3 Liiketoiminta-alueet 4 Vahinkovakuutus 4 Osakkuusyhtiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS tammi syyskuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS tammi syyskuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 9.11.2012 3tammi syyskuu 2012 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2012 sisältö Q3 Henkilöstö 13 Sisältö yhteenveto 3 Vuoden 2012 kolmas neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi-maaliskuu 2014

OSAVUOSIKATSAUS. Tammi-maaliskuu 2014 OSAVUOSIKATSAUS Tammi-maaliskuu 2014 7.5.2014 Sampo-konserni Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 4 Liiketoiminta-alueet 4 Vahinkovakuutus 7 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 9 Henkivakuutus

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot