IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus 7 Ohje- ja johtosääntöjen tilanne 8 Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä VI seurakuntapastorin virasta 9 III kappalaisen viran lakkauttaminen ja VII seurakuntapastorin viran perustaminen 10 Seurakuntamestarin virka 11 Henkilöstöasia 12 Tukiryhmien jäsenten valinta kaudelle Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten päivittäminen 14 Uurnapuiston laatan hinta 15 Muutos kastetilaisuuden tilavuokraan 16 Anomus taloudellisesta avusta lennokkikerholle 17 Kyyhkysenkatu 1 toimeksiannon jatkosopimus 18 Saatavien poistaminen kirjanpidosta 19 Raha- ja arvopapereiden tarkastajien tarkastuskertomus 20 Kassantarkastuspöytäkirja 21 Eläkerekisteritietojen tarkastaminen 22 Ilmoitus JUKO ry luottamusmiehet 23 Verotulokertymät vuonna 2012 ja tammikuussa Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Kirkkoherran päätösluettelo 26 Talousjohtajan päätösluettelo 27 Henkilöstöasia

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 28 Henkilöstöasia 29 Seuraava kokous 30 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, kokoussali Osallistujat: Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja poissa Haakana Leena Hirvonen Esa Hämäläinen Tomi Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Ojalainen Liisa Leena Haakanan varajäsen Muut osallistujat 1 Kokouksen avaus Vepsä Kari Mynttinen Rauni Paakki Sirpa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, sihteeri Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen. Kapellimestari Kari Hailin muiston kunnioittamiseksi laulettiin virsi 170 ja pidettiin hiljainen hetki. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 3 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tomi Hämäläinen ja Leena Kesäniemi. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 12 jälkeen. 4 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 5 Työjärjestys hyväksyy esityslista. 6 Kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki n tehtäviin kuuluu mm. kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. (KL 10:1, 10:6 ). päätti , että kirkkoneuvosto valtuuston kokousta seuraavassa kokouksessa käsittelee sopivaksi katsomallaan tavalla valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Kirkkovaltuusto kokoontui , pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. toteaa kirkkovaltuuston kokouksen päätökset lainmukaisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi muilta osin paitsi vaalilautakunnan jäsenen Rauni Mynttisen ja varajäsenen Leena Vennon tilalle valittujen jäsenten osalta. 7 Ohje- ja johtosääntöjen tilanne Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkovaltuustossa tehtiin ponsi-esitys seurakunnan ohje- ja johtosääntöjen uudistamisesta ja ajantasalle saattamisesta. Ohje- ja johtosäännöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: pakolliset ja seurakunnassa vapaasti päätettävät. Pakollisista ohjesäännöistä keskeisimpiä hallintoon vaikuttavia ohjesääntöjä ovat kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö. Myös seurakunnan virkasääntö on pakollinen, mutta sillä on vain välillistä vaikutusta seurakunnan hallintokäytännön sisältöön. Lisäksi pakollisia sääntöjä ovat taloussääntö sekä hautaustoimen ohjesääntö. n ohjesääntö, seurakunnan virkasääntö ja hautaustoimen ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vapaaehtoisista johtosäännöistä on yleismääräys kirkkojärjestyksen 7 1 momentissa. Sen mukaisesti seurakunta voi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan ja seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovatkin hyväksyneet runsaasti erilaisia johtosääntöjä. Monet niistä perustuvat kirkkohallituksen antamiin mallijohtosääntöihin. Ohje- ja johtosääntöjä sovellettaessa on muistettava, että ristiriitatilanteet tulee ratkaista normihierarkian mukaisesti eli ylempi säädös on se, jota noudatetaan. Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien tarpeisiin mallisääntöjä, joissa osa on 1980-luvulta ja tuorein vuodelta Mallisääntöjen osalta on herännyt niiden uudistustarve. Kirkkohallitus on perustanut mallisääntötyöryhmän toimikaudeksi ainakin luvulla tai sitä aiemmin laadittujen mallisääntöjen päivittämistä varten.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Seurakunnassamme on päivitetty vuosina kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä laadittu hallinnonuudistuksen vuoksi työalajohtajia ja tukiryhmiä koskevat säännöt. Myös viranhaltijoita koskevia johtosääntöjä on uusittu tarvittaessa. Laajemmat uudistukset toteutetaan kirkkohallituksen mallisääntötyöryhmän saatua työnsä valmiiksi. päättää antaa ohje- ja johtosääntöjen uudistamista koskevan tilanteen tiedoksi kirkkovaltuustolle. 8 Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä VI seurakuntapastorin virasta Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin virkaan hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ennen määräyksen antamista tuomiokapitulin on varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa asiasta lausunto. valitsi kokouksessaan haastatteluryhmään kirkkoherra Arto Marttisen, työalajohtaja, kappalainen Ritva Tammisen, henkilöstösihteeri Sirpa Kauppisen ja luottamushenkilöedustajiksi Leena Haakanan ja Rauni Mynttisen. Määräaikaan mennessä tuomikapituliin ilmoittautui virkaa hakevaksi yhdeksän henkilöä. Liitteenä yhteenveto hakijoista. Haastatteluryhmä kutsui viisi hakijaa haastatteluun torstaina Haastattelussa työalajohtajan sijaisena toimi kappalainen Timo Kälviäinen. Haastatteluun kutsuttiin pastori Olli Hyvärinen, pastori Kaisa Kontiainen, pastori Antti Nironen, pastori Harri Silvolahti ja pastori Katariina Äijälä. Liitteenä haastattelu muistio. Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että se pyytää virkamääräystä Imatran seurakunnan VI seurakuntapastorin virkaan pastori Antti Niroselle. Haastatteluryhmän yksimielisen esityksen pohjalta kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta pastori Antti Niroselle virkamääräystä Imatran seurakunnan VI seurakuntapastorin virkaan.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 9 III kappalaisen viran lakkauttaminen ja VII seurakuntapastorin viran perustaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnassa on täytettynä neljä kappalaisen virkaa, joista yksi vapautuu kappalaisen jäädessä eläkkeelle Kappalaisen virkoihin Imatran seurakunnassa on ollut vähän hakijoita, kun taas seurakuntapastorin paikkoihin on ollut suurempaa kiinnostusta. käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan ja teki asiasta äänestyksen jälkeen päätöksen, jonka mukaan kappalaisen virka säilyisi. Kappalaisen viran vaativuusryhmä on Imatran seurakunnassa 602 ja seurakuntapastorin 601. Palkkaero kappalaisen ja seurakuntapastorin välillä on /vuosi. n linjan mukaisesti viran muuttamisessa seurakuntapastorin viraksi seurakunta säästää palkkakustannuksissa. Kappalaisen tehtävät eivät seurakunnassamme poikkea seurakuntapastorin tehtävistä. Työalajohtaja Ritva Tamminen on seurakuntapastorin viran perustamisen kannalla. Virat lakkauttaa ja perustaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös viran lakkauttamisesta voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kun taas uuden viran perustaminen vaatii määräenemmistön, vähintään kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä. (KL 9:3,3 ). Jos III kappalaisen virka lakkautetaan, kappalaisen virkojen numerointi muuttuu päätöksen myötä siten, että IV kappalaisen virkanumeroksi tulee III kappalainen. esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) lakkauttaa III kappalaisen viran, jonka jälkeen kappalaisen virkojen numerointi muuttuu päätöksen myötä siten, että IV kappalaisen virkanumeroksi tulee III kappalainen. Kappalaisen viran lakkauttaminen on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi KJ 6: 9 2) perustaa uuden VII seurakuntapastorin viran. Tämä päätös vaatii KL 9:3,3 mukaisen määräenemmistön. Keskustelun jälkeen asia päätettiin jättää pöydälle.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 10 Seurakuntamestarin virka Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki julisti kokouksessaan neljännen, ns. kiertävän seurakuntamestarin (25 tuntia/viikko) viran haettavaksi mennessä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai kokemus vastaavien tehtävien hoidosta. Tehtävän hoito vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalvelun edellyttämää yhteistyökykyä, joustavuutta ja vastuuntuntoa sekä ajokorttia. Virkaa määräajassa haki viisi henkilöä. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat talousjohtaja Sirpa Paakki, kiinteistöpuolen esimies Jari Nousiainen ja henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen kutsuivat haastatteluun kaksi viranhakijaa. Haastattelut pidettiin maanantaina Esityslistan liitteenä on yhteenveto hakijoista sekä haastatteluryhmän muistio. Haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen pohjalta kirkkoneuvosto määrää Veli Hyypöläisen seurakuntamestarin (25 tunti/viikko) virkaan alkaen. suorittaa virkavaalin. päätti yksimielisesti valita seurakuntamestarin (25 h/viikko) virkaan Veli Hyypöläisen alkaen. Palkkaus 65 % vaativuusryhmän 401 peruspalkasta. 11 HENKILÖSTÖASIA

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 12 Tukiryhmien jäsenten valinta kaudelle Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Työalojen tukiryhmän johtosäännön mukaisesti kirkkoneuvosto valitsee tukiryhmän jäsenet seuraavasti: Kuhunkin työryhmään valitaan viisi jäsentä kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Kukin työala valitsee yhden jäsenen seurakuntalaisten keskuudesta ja muut jäsenet valitsee kirkkoneuvosto. Yhden jäsenistä tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Muita jäseniä valittaessa tulee kiinnittää huomiota heidän asiantuntemukseensa työaloja edustavilla aloilla. Edellisten lisäksi tukiryhmän pysyviä jäseniä ovat työalajohtajat. Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, kirkkoneuvosto valitsee henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Tukiryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tukiryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita ja työalojen viranhaltijoita. valitsi 2012 tukiryhmiin seuraavat henkilöt: Yhteyden tukiryhmä Seurakuntatyö Musiikkityö n edustaja Jäsen Jäsen Kasvun tukiryhmä Varhaiskasvatus Nuorisotyö n edustaja Jäsen Jäsen Anneli Jantunen Jouko Pokkinen Hannu Sopanen Tuija Hämäläinen Jaakko Viuhko Erja Strömberg Allan Mylläri Sirpa Koistinen Lilla Saaristo Tomi Hämäläinen

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Palvelun tukiryhmä Diakonia Perheneuvonta n edustaja Jäsen Jäsen Leena Aunola Seppo Immonen Kari Vepsä Tuula Rahkonen Tuula Vitikainen Työalat ovat antaneet omat ehdotuksensa tukiryhmiin kaudelle : Yhteyden tukiryhmä: Seurakuntatyön työala Anneli Jantunen Musiikkityö Jouko Pokkinen Kasvun tukiryhmä: Varhaiskasvatus Nuorisotyö Palvelun tukiryhmä: Diakonia Perheneuvonta Erja Strömberg Allan Mylläri Leena Aunola Seppo Immonen valitsee yhteyden-, kasvun- ja palvelun tukiryhmien jäsenet kirkkoneuvoston toimikaudeksi valitsi tukiryhmiin toimikaudelle seuraavat henkilöt: Yhteyden tukiryhmä Seurakuntatyö Musiikkityö n edustaja Jäsen Jäsen Kasvun tukiryhmä Varhaiskasvatus Nuorisotyö n edustaja Jäsen Jäsen Anneli Jantunen Jouko Pokkinen Hannu Sopanen Tuija Hämäläinen Jaakko Viuhko Erja Strömberg Allan Mylläri Sirpa Koistinen Lilla Saaristo Tomi Hämäläinen

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Palvelun tukiryhmä Diakonia Perheneuvonta n edustaja Jäsen Jäsen Leena Aunola Seppo Immonen Tuula Rahkonen Kari Vepsä Tuula Vitikainen 13 Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten päivittäminen Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Lähetyssihteerin joulukuussa 2012 käymissä puhelinkeskusteluissa ja kirjeenvaihdossa Suomen Lähetysseuran seurakuntakannatuksen koordinaattori Sara Norjan kanssa on tullut esille, että Imatran seurakunta on kirkkoherra Olli Aallon päätöksellä muuttanut Lähetysseuran kanssa tehtyjen nimikkosopimuksien kannatustavoitteita seuraavasti: sopimustavoite korotettu tavoite Ling Oin katkaisuhoitola, Hong Kong , ,76 Lapsityö Jerusalemissa, Israel , ,76 Kannatustavoitetta on korotettu alkuperäisestä 3.700,14 näiden sopimusten kohdalla. Imatran seurakunnalla on ollut Lähetysseuran kanssa myös sovittu sopimus Inkerin kirkon stipendirahaston tukemisesta 1.000,00 vuosittain. Tämä sopimus on kirjattu Dmitri Galahovin opintojen tukemiseen Viipurin seurakunnan kanssa sovitun ystävyysseurakuntatyön puitteissa. Avustus on ollut Svetogorskin ystävyysseurakuntatyön taloussuunnitelmissa vuoteen 2010 asti, jolloin Dmitri Galahov valmistui opinnoistaan. Seurakunnan lähetystyön talous- ja toimintasuunnitelmassa stipendiavustus ei ole ollut mukana. Suomen Lähetysseura on jatkanut sopimusta Galahovin opintojen jälkeen avoimena stipenditukena Inkerin kirkolle.

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Lähetysseuran kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa on tullut myös esille, että Lähetysseura ei saa nimikkoläheteillemme Mari-Sisko ja Hira Khadgi, Nepal ja Iiris Kontra, Botswana kerättyä riittävästi kannatusvaroja seurakuntien kanssa tehdyistä nimikkosopimuksista. Imatran seurakunta on tilittänyt näihin sopimuksiin tavoitteiden mukaiset avustukset. Suomen Lähetysseuran kanssa sovitut sopimukset ja tavoitteet olivat sopimustavoite 1. Mari-Sisko ja Hira Khadgi, Nepal ,00 2. Iiris Kontra, Botswana ,00 3. Kristillinen radio- ja opetustyö, Taiwan ,76 4. Lapsityö Jerusalemissa, Israel ,76 5. Ling Oin katkaisuhoitola, Hong Kong ,76 6. Inkerin kirkon stipendirahasto, Venäjä ,00 7. VT:n pulaarinkielinen raamatunkäännöstyö, Senegal ,00 8. Kummisopimus Mihail Sergejevits Preiman, Venäjä , ,28 Käytännön kokemus on osoittanut sen, että vapaaehtoisen kannatuksen saaminen nimikkokohteisiin edellyttää hyvää ja säännöllistä yhteydenpitoa kohteista lähettäjäseurakuntiin. Tämän lisäksi kohteen yleinen kiinnostavuus vaikuttaa myös kannatukseen. Nimikkolähetit lähettävät 2-6 kirjettä vuodessa kohteistaan. Tämän lisäksi heidän kanssaan voi käydä sähköpostitse kirjeenvaihtoa. Nimikkokohteista saamme 1-2 raporttia vuodessa ja yleensä noin 5 kk kauden päättymisestä. Kohteissa ei ole aina lähetysseuran työntekijää, jonka kanssa tiedonvaihtoa voi tehdä useammin. Imatran seurakunnalla on lähetystyön taloussuunnitelmaan vahvistettu TAavustukseksi euroa. Kaikkien lähetysjärjestöjen sopimusten mukainen kokonaiskannatuksen tavoite on nyt ,92 euroa.

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Seurakunnan ja järjestöjen sopimustavoitteet ylittivät vuonna 2012 talousarvioavustuksen 1.246,92 eurolla. Seurakunnan omien sopimustavoitteiden rajaamiseksi talousarviomäärärahoihin on syytä harkita nimikkokannatuksien tarkistamista ja uudelleen kohdistamista samalla kun sopimustiedot Lähetysseuran kohdalta päivitetään samansisältöisiksi. päättää, että Imatran seurakunta muuttaa Suomen Lähetysseuran nimikkosopimuksien kannatustavoitteita seuraavasti: Ling Oin katkaisuhoitolan työtä Hong Kongissa koskeva tehty sopimus, kannatustavoite 3.363,76 euroa/vuosi, lopetetaan heti. Inkerin kirkon stipendirahaston tukea Venäjälle koskeva tehty sopimus, kannatustavoite 1.000,00 euroa/vuosi, lopetetaan heti. Kristillistä radio- ja opetustyötä Taiwanilla koskeva tehdyn sopimuksen kannatustavoite 3.363,76 euroa/vuosi lasketaan 3.000,00 euroon/vuosi. Nimikkosopimus uudistetaan. Lapsityötä Jerusalemissa Israelissa koskeva tehdyn sopimuksen kannatustavoite 3.363,76 euroa/vuosi lasketaan 3.000,00 euroon/vuosi. Nimikkosopimus uudistetaan ja siihen merkitään tuen kohde Makor Hatikvan messiaaninen koulu Jerusalemissa. Mari-Sisko ja Hira Kahadgin Nepalissa tehtävää työtä koskeva tehty nimikkosopimus uudistetaan ja sen kannatustavoite 4.000,00 euroa/vuosi nostetaan 6.000,00 euroon/vuosi. Iiris Kontran Botswanassa tehtävää työtä koskeva tehty nimikkosopimus uudistetaan ja sen kannatustavoite 3.000,00 euroa/vuosi nostetaan 5.000,00 euroon/vuosi.

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Muutoksen jälkeen Suomen Lähetysseuran kanssa sovitut sopimukset ja niiden tavoitteet ovat: sopimustavoite 1. Mari-Sisko ja Hira Khadgi, Nepal ,00 2. Iiris Kontra, Botswana ,00 3. Kristillinen radio- ja opetustyö, Taiwan ,00 4. Makor Hatikvan messiaaninen koulu Jerusalemissa, Israel, ,00 5. VT:n pulaarinkielinen raamatunkäännöstyö, Senegal, ,00 6. Kummisopimus Mihail Sergejevits Preiman, Venäjä , ,00 Lähetystyön kaikkien järjestöjen sopimuksiin kirjattu kokonaiskannatustavoite on muutoksen jälkeen ,64 vuodessa. 14 Uurnapuiston laatan hinta Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taustaa: Uurnapuistosta on muodostunut Imatran toiseksi suosituin uurnahautaustapa. Vuosina on uurnapuistoon haudattu lähes 500 vainajaa: Uurna arkkuhautaan % Uurnapuisto % Muistolehto % Urnahauta-alue 64 4 % Yhteensä %

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Nimilaatan hinta koostuu kahdesta osasta: kiviliikkeen veloittamasta osasta ja seurakunnan osuudesta. Seurakunta on veloittanut noin yhden tunnin työmäärää vastaavan hinnan, joka on 25 euroa Imatran Kivikaiverrus ilmoitti arvonlisäveron noususta ja materiaali- ja palkkakulujen kasvusta aiheutuvan kymmenen euron hinnankorotuksesta vuoden 2013 alusta, jolloin laatan hankinta- ja asennushinta 110 euroa vuoden 2013 alusta lähtien. Vuonna 2013 uurnapuiston laatan hintaan lisätään kymmenen euroa. Seurakunnan perimää osaa hinnasta ei nosteta. Uusi hinta 135 euroa laatalta alkaen. 15 Muutos kastetilaisuuden tilavuokraan Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki on hyväksynyt seurakunnan toimitiloja koskevat käyttökorvaukset vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Muutoksia hinnastoon on tehty viimeksi alkaen. Kastetilaisuutta (ns. kastekahvit) koskeva käyttökorvaus on 50,00 ja päätöksen mukaisesti korvaus on sunnuntaisin ja juhlapyhinä puolitoistakertainen eli 75,00. Tämä hinnoittelu ohjaa perheet varaamaan kastetilaisuuden lauantaiksi, mikä vähentää mahdollisuuksia tarjota tiloja muistotilaisuuksia varten sekä vaikeuttaa myös papiston työajansuunnittelua. päättää, että kastetilaisuudesta (ns. kastekahvit) seurakunnan tilassa peritään alkaen 75,00 viikonpäivästä riippumatta.

16 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 16 Anomus taloudellisesta avusta lennokkikerholle Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Jari Mäntysaari anoo oheisen liitteen mukaisesti taloudellista avustusta Vuoksenniskantie 103:ssa toimivalle lennokkikerholle. Seurakunnan varhaisnuorisotyöllä on ollut Postillassa pienoismallikerho kevääseen 2012 saakka, mutta kerho loppui osittain osallistujien vähäisyyden kuin myös pätevien kerhonohjaajien puuttumisen vuoksi. Pienoismallikerho oli tarkoitettu lähinnä peruskoulun 3 6 luokkalaisille. päättää ilmoittaa Jari Mäntysaarelle, ettei seurakunnalla ole mahdollisuuksia antaa taloudellista apua Vuoksenniskantie 103:ssa toimivalle lennokkikerholle, mutta yhteistyömahdollisuudesta voidaan neuvotella. 17 Kyyhkysenkatu 1 toimeksiannon jatkosopimus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki on käsitellyt kokouksissaan ja Kyyhkysenkadulla sijaitsevan paritalon myyntiä. Toimeksiantosopimus solmittiin Kiinteistönvälitys Mervi Honkanen Oy:n kanssa ja kiinteistön myyntihinnaksi päätettiin Viimeisin toimeksiantosopimus on päättynyt ja sitä on jatkettu neljä kuukautta talousjohtajan päätöksellä. Kiinteistöä kohtaan on ollut vain vähän mielenkiintoa, osasyynä on se, että paritalon toinen asunto on ollut vuokrattuna tammikuun puoliväliin 2013 asti ja siksi esittelyä paritalosta on ollut hankala järjestää. hyväksyy talousjohtajan toimet ja merkitsee asian tiedoksi.

17 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 18 Saatavien poistaminen kirjanpidosta Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen ja reskontranhoitaja Katri Lampinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taloussäännön 12 :n mukaan saatavien perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista kehotettava maksamaan velkansa määräajassa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin. voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä tai antaa tästä valtuutuksen talousjohtajalle. Perintää on hoidettu taloussäännön mukaisesti, mutta eräiden saatavien kohdalla perintä on toistuvasti ollut tuloksetonta. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesti on epävarmat ja arvottomat saatavat poistettava tilinpäätöksessä ja ne kirjataan kuluiksi. Saatavien perintää voidaan tämän jälkeen kuitenkin jatkaa. Hautaustoimen poistettavaksi esitettäviä saatavia oli 2.402,03 ja muita saatavia Osasta hautaustoimen saatavia on tullut selvitykset pesän varattomuudesta eikä seurakunnalla ole mahdollisuuksia saada näihin suorituksia. Osa on sellaisia, että perintää on mahdollista edelleen jatkaa. Saatavaluettelot on nähtävänä kokouksessa. päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat poistetaan kirjanpidosta. Saatavia voidaan kuitenkin edelleen periä, mikäli tilanne jonkin kohdalla muuttuu.

18 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 19 Raha- ja arvopapereiden tarkastajien tarkastuskertomus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Raha- ja arvopapereiden tarkastajat Arno Pihkala ja Hannu Sopanen ovat tarkastaneet seurakunnan ja hautainhoitorahaston rahavarat ja arvopaperit sekä antaneet suorittamastaan tarkastuksesta oheisena liitteenä olevan tarkastuskertomuksen. päättää merkitä tarkastuskertomuksen tiedoksi sekä antaa sen tilintarkastajille tiedoksi. 20 Kassantarkastuspöytäkirja Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Talousjohtaja on taloussäännön 10 mukaisesti tarkastanut kirkkoherranviraston käteiskassat. Tarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä. päättää antaa tarkastuskertomuksen tilintarkastajille tiedoksi.

19 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 21 Eläkerekisteritietojen tarkastaminen Valmistelu ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kuntien Eläkevakuutuksen tarkastaja on vieraillut seurakunnassamme keväällä 2012 ja tammikuussa Tarkastuksessa on verrattu KiEL eläkerekisteriin siirtyneitä tietoja verottajan vuosi-ilmoitukseen sekä kirjanpidon tietoihin vuosilta Suoritetussa tarkastuksessa on löytynyt runsaasti virheitä kaikilta tarkastettavilta vuosilta. Virheet ovat aiheutuneet palkkatietojärjestelmän ohjelmavirheen vuoksi. Ansiot ovat pääsääntöisesti siirtyneet eläkerekisteriin liian suurena. Tarkastus- ja korjaustyötä suorittavat palkanlaskija ja talousjohtaja. Tarkastustyön suorittamiselle on saatu määräaika toukokuun 2013 loppuun. merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 22 Ilmoitus JUKO ry luottamusmiehet Imatran seurakunnan palveluksessa olevien JUKO ry:n jäsenet ovat valinneet keskuudestaan väliseksi ajaksi luottamusmiehet seuraavasti: Luottamusmies Varaluottamusmies Päivi Järvinen, diakonissa Anna Kärri, nuorisotyönohjaaja merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 23 Verotulokertymät vuonna 2012 ja tammikuussa 2013 Valmistelu ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja joulukuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,00 Tot 12/ , ,68 Tot-% (keskim-%) 97,9 (100,0) 94,5 (100,0) Ylitys/alitus , ,32 Kertymä ed. v. vast Muutos ed.v. vast Muutos-% ed. v. vast. + 1,46 % - 26,4 %

21 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammikuun 2013 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,67 Tot 1/ , ,80 Tot-% (keskim-%) 10,6 (8,3) 3,4 (8,3) Ylitys/alitus , ,87 Kertymä ed. v. vast , ,90 Muutos ed.v. vast , ,90 Muutos-% ed. v. vast. - 2,2 % 12,6 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 24 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2013 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taloussäännön 5 mukaisesti kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianosaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Seurakunnan toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan sammalla tavoin kuin talousarvion toteutumista. Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanoohjeeksi, jossa on liitteenä taloussäännön 13 mukaisesta osto- ja myyntilaskujen tarkastuksesta ja tositteiden hyväksyjistä.

22 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Ehdotus antaa oheisen liitteen mukaisen täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2013 sekä vahvistaa tositteiden hyväksyjät. Mikäli luettelossa mainittu viranhaltija vaihtuu, tulee tilalle uusi virkaa tai tehtävää hoitava työntekijä ilman eri päätöstä. 25 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. 26 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro 1-7. Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi.

23 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) HENKILÖSTÖASIA

24 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) HENKILÖSTÖASIA

25 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 29 Seuraava kokous n seuraava kokous on klo Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Tomi Hämäläinen Leena Kesäniemi Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) Kirkkoneuvosto 27.2.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (9) A S I A L U E T T E L O : 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Ääntenlaskijat 35 Työjärjestys 36 Imatran

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (15) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ääntenlaskijat 4 Työjärjestys 5 Henkilöstöasia 6 Henkilöstöasia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastus 4. Ääntenlaskijat 5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Ääntenlaskijat 32 Työjärjestys 33 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (10) A S I A L U E T T E L O : 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Ääntenlaskijoiden valinta 15 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Ääntenlaskijoiden valinta 5 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 29 Kokouksen avaus 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastus 32 Ääntenlaskijat 33 Työjärjestys 34 Ostotarjous

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 66. Kokouksen avaus 67. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 69. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 (12) A S I A L U E T T E L O : 174 Kokouksen avaus 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastus 177 Ääntenlaskijat 178 Työjärjestys 179

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (12) A S I A L U E T T E L O: 115. Kokouksen avaus 116. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 117. Pöytäkirjantarkastajien valinta 118. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) Kirkkoneuvosto 13.6.2012

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) Kirkkoneuvosto 13.6.2012 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (14) ASIALUETTELO 120 Kokouksen avaus 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 Pöytäkirjan tarkastus 123 Ääntenlaskijat 124 Työjärjestys 125 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 154. Kokouksen avaus 155. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 156. Pöytäkirjantarkastajien valinta 157. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 97. Kokouksen avaus 98. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 100. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 8. Kokouksen avaus 9. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 11. Ääntenlaskijoiden valinta 12.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (14) Kirkkoneuvosto 24.4.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (14) Kirkkoneuvosto 24.4.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (14) A S I A L U E T T E L O : 62 Kokouksen avaus 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastus 65 Ääntenlaskijat 66 Työjärjestys 67 Kapellimestarin

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (16) A S I A L U E T T E L O: 96. Kokouksen avaus 97. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98. Pöytäkirjan tarkastus 99. Ääntenlaskijat 100. Työjärjestys 101.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 123. Kokouksen avaus 124. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 126. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) Kirkkoneuvosto 29.5.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) Kirkkoneuvosto 29.5.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 82 Kokouksen avaus 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 84 Pöytäkirjan tarkastus 85 Ääntenlaskijat 86 Työjärjestys 87 Henkilöstöasia

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (10) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 165 Kokouksen avaus 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 168 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 173. Kokouksen avaus 174. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 175. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 176. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 (15) A S I A L U E T T E L O : 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastus 36 Ääntenlaskijoiden valinta 37 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (17) A S I A L U E T T E L O: 135 Kokouksen avaus 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137 Pöytäkirjan tarkastus 138 Ääntenlaskijat 139 Työjärjestys 140 Lausunto

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 37 Kokouksen avaus 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 40 Ääntenlaskijoiden valinta 41 Työjärjestyksen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (17) A S I A L U E T T E L O: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 III kappalaisen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.17 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 62 Ainali

Lisätiedot