IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus 7 Ohje- ja johtosääntöjen tilanne 8 Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä VI seurakuntapastorin virasta 9 III kappalaisen viran lakkauttaminen ja VII seurakuntapastorin viran perustaminen 10 Seurakuntamestarin virka 11 Henkilöstöasia 12 Tukiryhmien jäsenten valinta kaudelle Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten päivittäminen 14 Uurnapuiston laatan hinta 15 Muutos kastetilaisuuden tilavuokraan 16 Anomus taloudellisesta avusta lennokkikerholle 17 Kyyhkysenkatu 1 toimeksiannon jatkosopimus 18 Saatavien poistaminen kirjanpidosta 19 Raha- ja arvopapereiden tarkastajien tarkastuskertomus 20 Kassantarkastuspöytäkirja 21 Eläkerekisteritietojen tarkastaminen 22 Ilmoitus JUKO ry luottamusmiehet 23 Verotulokertymät vuonna 2012 ja tammikuussa Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Kirkkoherran päätösluettelo 26 Talousjohtajan päätösluettelo 27 Henkilöstöasia

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 28 Henkilöstöasia 29 Seuraava kokous 30 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, kokoussali Osallistujat: Jäsenet Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja poissa Haakana Leena Hirvonen Esa Hämäläinen Tomi Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno Pöyhönen Sari Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Ojalainen Liisa Leena Haakanan varajäsen Muut osallistujat 1 Kokouksen avaus Vepsä Kari Mynttinen Rauni Paakki Sirpa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, sihteeri Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen. Kapellimestari Kari Hailin muiston kunnioittamiseksi laulettiin virsi 170 ja pidettiin hiljainen hetki. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 3 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesäännön 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tomi Hämäläinen ja Leena Kesäniemi. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 12 jälkeen. 4 Ääntenlaskijat Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 5 Työjärjestys hyväksyy esityslista. 6 Kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki n tehtäviin kuuluu mm. kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. (KL 10:1, 10:6 ). päätti , että kirkkoneuvosto valtuuston kokousta seuraavassa kokouksessa käsittelee sopivaksi katsomallaan tavalla valtuuston pöytäkirjan sekä toteaa, ovatko valtuuston päätökset lainmukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Kirkkovaltuusto kokoontui , pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. toteaa kirkkovaltuuston kokouksen päätökset lainmukaisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi muilta osin paitsi vaalilautakunnan jäsenen Rauni Mynttisen ja varajäsenen Leena Vennon tilalle valittujen jäsenten osalta. 7 Ohje- ja johtosääntöjen tilanne Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kirkkovaltuustossa tehtiin ponsi-esitys seurakunnan ohje- ja johtosääntöjen uudistamisesta ja ajantasalle saattamisesta. Ohje- ja johtosäännöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: pakolliset ja seurakunnassa vapaasti päätettävät. Pakollisista ohjesäännöistä keskeisimpiä hallintoon vaikuttavia ohjesääntöjä ovat kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö. Myös seurakunnan virkasääntö on pakollinen, mutta sillä on vain välillistä vaikutusta seurakunnan hallintokäytännön sisältöön. Lisäksi pakollisia sääntöjä ovat taloussääntö sekä hautaustoimen ohjesääntö. n ohjesääntö, seurakunnan virkasääntö ja hautaustoimen ohjesääntö on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Vapaaehtoisista johtosäännöistä on yleismääräys kirkkojärjestyksen 7 1 momentissa. Sen mukaisesti seurakunta voi hyväksyä johtosääntöjä toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan ja seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovatkin hyväksyneet runsaasti erilaisia johtosääntöjä. Monet niistä perustuvat kirkkohallituksen antamiin mallijohtosääntöihin. Ohje- ja johtosääntöjä sovellettaessa on muistettava, että ristiriitatilanteet tulee ratkaista normihierarkian mukaisesti eli ylempi säädös on se, jota noudatetaan. Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien tarpeisiin mallisääntöjä, joissa osa on 1980-luvulta ja tuorein vuodelta Mallisääntöjen osalta on herännyt niiden uudistustarve. Kirkkohallitus on perustanut mallisääntötyöryhmän toimikaudeksi ainakin luvulla tai sitä aiemmin laadittujen mallisääntöjen päivittämistä varten.

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Seurakunnassamme on päivitetty vuosina kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä laadittu hallinnonuudistuksen vuoksi työalajohtajia ja tukiryhmiä koskevat säännöt. Myös viranhaltijoita koskevia johtosääntöjä on uusittu tarvittaessa. Laajemmat uudistukset toteutetaan kirkkohallituksen mallisääntötyöryhmän saatua työnsä valmiiksi. päättää antaa ohje- ja johtosääntöjen uudistamista koskevan tilanteen tiedoksi kirkkovaltuustolle. 8 Lausunto tuomiokapitulille virkamääräyksellä täytettävästä VI seurakuntapastorin virasta Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin virkaan hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ennen määräyksen antamista tuomiokapitulin on varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa asiasta lausunto. valitsi kokouksessaan haastatteluryhmään kirkkoherra Arto Marttisen, työalajohtaja, kappalainen Ritva Tammisen, henkilöstösihteeri Sirpa Kauppisen ja luottamushenkilöedustajiksi Leena Haakanan ja Rauni Mynttisen. Määräaikaan mennessä tuomikapituliin ilmoittautui virkaa hakevaksi yhdeksän henkilöä. Liitteenä yhteenveto hakijoista. Haastatteluryhmä kutsui viisi hakijaa haastatteluun torstaina Haastattelussa työalajohtajan sijaisena toimi kappalainen Timo Kälviäinen. Haastatteluun kutsuttiin pastori Olli Hyvärinen, pastori Kaisa Kontiainen, pastori Antti Nironen, pastori Harri Silvolahti ja pastori Katariina Äijälä. Liitteenä haastattelu muistio. Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että se pyytää virkamääräystä Imatran seurakunnan VI seurakuntapastorin virkaan pastori Antti Niroselle. Haastatteluryhmän yksimielisen esityksen pohjalta kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta pastori Antti Niroselle virkamääräystä Imatran seurakunnan VI seurakuntapastorin virkaan.

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 9 III kappalaisen viran lakkauttaminen ja VII seurakuntapastorin viran perustaminen Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Imatran seurakunnassa on täytettynä neljä kappalaisen virkaa, joista yksi vapautuu kappalaisen jäädessä eläkkeelle Kappalaisen virkoihin Imatran seurakunnassa on ollut vähän hakijoita, kun taas seurakuntapastorin paikkoihin on ollut suurempaa kiinnostusta. käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan ja teki asiasta äänestyksen jälkeen päätöksen, jonka mukaan kappalaisen virka säilyisi. Kappalaisen viran vaativuusryhmä on Imatran seurakunnassa 602 ja seurakuntapastorin 601. Palkkaero kappalaisen ja seurakuntapastorin välillä on /vuosi. n linjan mukaisesti viran muuttamisessa seurakuntapastorin viraksi seurakunta säästää palkkakustannuksissa. Kappalaisen tehtävät eivät seurakunnassamme poikkea seurakuntapastorin tehtävistä. Työalajohtaja Ritva Tamminen on seurakuntapastorin viran perustamisen kannalla. Virat lakkauttaa ja perustaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös viran lakkauttamisesta voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kun taas uuden viran perustaminen vaatii määräenemmistön, vähintään kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä. (KL 9:3,3 ). Jos III kappalaisen virka lakkautetaan, kappalaisen virkojen numerointi muuttuu päätöksen myötä siten, että IV kappalaisen virkanumeroksi tulee III kappalainen. esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) lakkauttaa III kappalaisen viran, jonka jälkeen kappalaisen virkojen numerointi muuttuu päätöksen myötä siten, että IV kappalaisen virkanumeroksi tulee III kappalainen. Kappalaisen viran lakkauttaminen on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi KJ 6: 9 2) perustaa uuden VII seurakuntapastorin viran. Tämä päätös vaatii KL 9:3,3 mukaisen määräenemmistön. Keskustelun jälkeen asia päätettiin jättää pöydälle.

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 10 Seurakuntamestarin virka Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki julisti kokouksessaan neljännen, ns. kiertävän seurakuntamestarin (25 tuntia/viikko) viran haettavaksi mennessä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai kokemus vastaavien tehtävien hoidosta. Tehtävän hoito vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalvelun edellyttämää yhteistyökykyä, joustavuutta ja vastuuntuntoa sekä ajokorttia. Virkaa määräajassa haki viisi henkilöä. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat talousjohtaja Sirpa Paakki, kiinteistöpuolen esimies Jari Nousiainen ja henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen kutsuivat haastatteluun kaksi viranhakijaa. Haastattelut pidettiin maanantaina Esityslistan liitteenä on yhteenveto hakijoista sekä haastatteluryhmän muistio. Haastattelutyöryhmän yksimielisen esityksen pohjalta kirkkoneuvosto määrää Veli Hyypöläisen seurakuntamestarin (25 tunti/viikko) virkaan alkaen. suorittaa virkavaalin. päätti yksimielisesti valita seurakuntamestarin (25 h/viikko) virkaan Veli Hyypöläisen alkaen. Palkkaus 65 % vaativuusryhmän 401 peruspalkasta. 11 HENKILÖSTÖASIA

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 12 Tukiryhmien jäsenten valinta kaudelle Valmistelija: henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Työalojen tukiryhmän johtosäännön mukaisesti kirkkoneuvosto valitsee tukiryhmän jäsenet seuraavasti: Kuhunkin työryhmään valitaan viisi jäsentä kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Kukin työala valitsee yhden jäsenen seurakuntalaisten keskuudesta ja muut jäsenet valitsee kirkkoneuvosto. Yhden jäsenistä tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Muita jäseniä valittaessa tulee kiinnittää huomiota heidän asiantuntemukseensa työaloja edustavilla aloilla. Edellisten lisäksi tukiryhmän pysyviä jäseniä ovat työalajohtajat. Jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, kirkkoneuvosto valitsee henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Tukiryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tukiryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita ja työalojen viranhaltijoita. valitsi 2012 tukiryhmiin seuraavat henkilöt: Yhteyden tukiryhmä Seurakuntatyö Musiikkityö n edustaja Jäsen Jäsen Kasvun tukiryhmä Varhaiskasvatus Nuorisotyö n edustaja Jäsen Jäsen Anneli Jantunen Jouko Pokkinen Hannu Sopanen Tuija Hämäläinen Jaakko Viuhko Erja Strömberg Allan Mylläri Sirpa Koistinen Lilla Saaristo Tomi Hämäläinen

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Palvelun tukiryhmä Diakonia Perheneuvonta n edustaja Jäsen Jäsen Leena Aunola Seppo Immonen Kari Vepsä Tuula Rahkonen Tuula Vitikainen Työalat ovat antaneet omat ehdotuksensa tukiryhmiin kaudelle : Yhteyden tukiryhmä: Seurakuntatyön työala Anneli Jantunen Musiikkityö Jouko Pokkinen Kasvun tukiryhmä: Varhaiskasvatus Nuorisotyö Palvelun tukiryhmä: Diakonia Perheneuvonta Erja Strömberg Allan Mylläri Leena Aunola Seppo Immonen valitsee yhteyden-, kasvun- ja palvelun tukiryhmien jäsenet kirkkoneuvoston toimikaudeksi valitsi tukiryhmiin toimikaudelle seuraavat henkilöt: Yhteyden tukiryhmä Seurakuntatyö Musiikkityö n edustaja Jäsen Jäsen Kasvun tukiryhmä Varhaiskasvatus Nuorisotyö n edustaja Jäsen Jäsen Anneli Jantunen Jouko Pokkinen Hannu Sopanen Tuija Hämäläinen Jaakko Viuhko Erja Strömberg Allan Mylläri Sirpa Koistinen Lilla Saaristo Tomi Hämäläinen

11 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Palvelun tukiryhmä Diakonia Perheneuvonta n edustaja Jäsen Jäsen Leena Aunola Seppo Immonen Tuula Rahkonen Kari Vepsä Tuula Vitikainen 13 Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten päivittäminen Valmistelija: lähetyssihteeri Ari Niemetmaa Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen Lähetyssihteerin joulukuussa 2012 käymissä puhelinkeskusteluissa ja kirjeenvaihdossa Suomen Lähetysseuran seurakuntakannatuksen koordinaattori Sara Norjan kanssa on tullut esille, että Imatran seurakunta on kirkkoherra Olli Aallon päätöksellä muuttanut Lähetysseuran kanssa tehtyjen nimikkosopimuksien kannatustavoitteita seuraavasti: sopimustavoite korotettu tavoite Ling Oin katkaisuhoitola, Hong Kong , ,76 Lapsityö Jerusalemissa, Israel , ,76 Kannatustavoitetta on korotettu alkuperäisestä 3.700,14 näiden sopimusten kohdalla. Imatran seurakunnalla on ollut Lähetysseuran kanssa myös sovittu sopimus Inkerin kirkon stipendirahaston tukemisesta 1.000,00 vuosittain. Tämä sopimus on kirjattu Dmitri Galahovin opintojen tukemiseen Viipurin seurakunnan kanssa sovitun ystävyysseurakuntatyön puitteissa. Avustus on ollut Svetogorskin ystävyysseurakuntatyön taloussuunnitelmissa vuoteen 2010 asti, jolloin Dmitri Galahov valmistui opinnoistaan. Seurakunnan lähetystyön talous- ja toimintasuunnitelmassa stipendiavustus ei ole ollut mukana. Suomen Lähetysseura on jatkanut sopimusta Galahovin opintojen jälkeen avoimena stipenditukena Inkerin kirkolle.

12 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Lähetysseuran kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa on tullut myös esille, että Lähetysseura ei saa nimikkoläheteillemme Mari-Sisko ja Hira Khadgi, Nepal ja Iiris Kontra, Botswana kerättyä riittävästi kannatusvaroja seurakuntien kanssa tehdyistä nimikkosopimuksista. Imatran seurakunta on tilittänyt näihin sopimuksiin tavoitteiden mukaiset avustukset. Suomen Lähetysseuran kanssa sovitut sopimukset ja tavoitteet olivat sopimustavoite 1. Mari-Sisko ja Hira Khadgi, Nepal ,00 2. Iiris Kontra, Botswana ,00 3. Kristillinen radio- ja opetustyö, Taiwan ,76 4. Lapsityö Jerusalemissa, Israel ,76 5. Ling Oin katkaisuhoitola, Hong Kong ,76 6. Inkerin kirkon stipendirahasto, Venäjä ,00 7. VT:n pulaarinkielinen raamatunkäännöstyö, Senegal ,00 8. Kummisopimus Mihail Sergejevits Preiman, Venäjä , ,28 Käytännön kokemus on osoittanut sen, että vapaaehtoisen kannatuksen saaminen nimikkokohteisiin edellyttää hyvää ja säännöllistä yhteydenpitoa kohteista lähettäjäseurakuntiin. Tämän lisäksi kohteen yleinen kiinnostavuus vaikuttaa myös kannatukseen. Nimikkolähetit lähettävät 2-6 kirjettä vuodessa kohteistaan. Tämän lisäksi heidän kanssaan voi käydä sähköpostitse kirjeenvaihtoa. Nimikkokohteista saamme 1-2 raporttia vuodessa ja yleensä noin 5 kk kauden päättymisestä. Kohteissa ei ole aina lähetysseuran työntekijää, jonka kanssa tiedonvaihtoa voi tehdä useammin. Imatran seurakunnalla on lähetystyön taloussuunnitelmaan vahvistettu TAavustukseksi euroa. Kaikkien lähetysjärjestöjen sopimusten mukainen kokonaiskannatuksen tavoite on nyt ,92 euroa.

13 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Seurakunnan ja järjestöjen sopimustavoitteet ylittivät vuonna 2012 talousarvioavustuksen 1.246,92 eurolla. Seurakunnan omien sopimustavoitteiden rajaamiseksi talousarviomäärärahoihin on syytä harkita nimikkokannatuksien tarkistamista ja uudelleen kohdistamista samalla kun sopimustiedot Lähetysseuran kohdalta päivitetään samansisältöisiksi. päättää, että Imatran seurakunta muuttaa Suomen Lähetysseuran nimikkosopimuksien kannatustavoitteita seuraavasti: Ling Oin katkaisuhoitolan työtä Hong Kongissa koskeva tehty sopimus, kannatustavoite 3.363,76 euroa/vuosi, lopetetaan heti. Inkerin kirkon stipendirahaston tukea Venäjälle koskeva tehty sopimus, kannatustavoite 1.000,00 euroa/vuosi, lopetetaan heti. Kristillistä radio- ja opetustyötä Taiwanilla koskeva tehdyn sopimuksen kannatustavoite 3.363,76 euroa/vuosi lasketaan 3.000,00 euroon/vuosi. Nimikkosopimus uudistetaan. Lapsityötä Jerusalemissa Israelissa koskeva tehdyn sopimuksen kannatustavoite 3.363,76 euroa/vuosi lasketaan 3.000,00 euroon/vuosi. Nimikkosopimus uudistetaan ja siihen merkitään tuen kohde Makor Hatikvan messiaaninen koulu Jerusalemissa. Mari-Sisko ja Hira Kahadgin Nepalissa tehtävää työtä koskeva tehty nimikkosopimus uudistetaan ja sen kannatustavoite 4.000,00 euroa/vuosi nostetaan 6.000,00 euroon/vuosi. Iiris Kontran Botswanassa tehtävää työtä koskeva tehty nimikkosopimus uudistetaan ja sen kannatustavoite 3.000,00 euroa/vuosi nostetaan 5.000,00 euroon/vuosi.

14 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Muutoksen jälkeen Suomen Lähetysseuran kanssa sovitut sopimukset ja niiden tavoitteet ovat: sopimustavoite 1. Mari-Sisko ja Hira Khadgi, Nepal ,00 2. Iiris Kontra, Botswana ,00 3. Kristillinen radio- ja opetustyö, Taiwan ,00 4. Makor Hatikvan messiaaninen koulu Jerusalemissa, Israel, ,00 5. VT:n pulaarinkielinen raamatunkäännöstyö, Senegal, ,00 6. Kummisopimus Mihail Sergejevits Preiman, Venäjä , ,00 Lähetystyön kaikkien järjestöjen sopimuksiin kirjattu kokonaiskannatustavoite on muutoksen jälkeen ,64 vuodessa. 14 Uurnapuiston laatan hinta Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taustaa: Uurnapuistosta on muodostunut Imatran toiseksi suosituin uurnahautaustapa. Vuosina on uurnapuistoon haudattu lähes 500 vainajaa: Uurna arkkuhautaan % Uurnapuisto % Muistolehto % Urnahauta-alue 64 4 % Yhteensä %

15 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Nimilaatan hinta koostuu kahdesta osasta: kiviliikkeen veloittamasta osasta ja seurakunnan osuudesta. Seurakunta on veloittanut noin yhden tunnin työmäärää vastaavan hinnan, joka on 25 euroa Imatran Kivikaiverrus ilmoitti arvonlisäveron noususta ja materiaali- ja palkkakulujen kasvusta aiheutuvan kymmenen euron hinnankorotuksesta vuoden 2013 alusta, jolloin laatan hankinta- ja asennushinta 110 euroa vuoden 2013 alusta lähtien. Vuonna 2013 uurnapuiston laatan hintaan lisätään kymmenen euroa. Seurakunnan perimää osaa hinnasta ei nosteta. Uusi hinta 135 euroa laatalta alkaen. 15 Muutos kastetilaisuuden tilavuokraan Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki on hyväksynyt seurakunnan toimitiloja koskevat käyttökorvaukset vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Muutoksia hinnastoon on tehty viimeksi alkaen. Kastetilaisuutta (ns. kastekahvit) koskeva käyttökorvaus on 50,00 ja päätöksen mukaisesti korvaus on sunnuntaisin ja juhlapyhinä puolitoistakertainen eli 75,00. Tämä hinnoittelu ohjaa perheet varaamaan kastetilaisuuden lauantaiksi, mikä vähentää mahdollisuuksia tarjota tiloja muistotilaisuuksia varten sekä vaikeuttaa myös papiston työajansuunnittelua. päättää, että kastetilaisuudesta (ns. kastekahvit) seurakunnan tilassa peritään alkaen 75,00 viikonpäivästä riippumatta.

16 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 16 Anomus taloudellisesta avusta lennokkikerholle Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Jari Mäntysaari anoo oheisen liitteen mukaisesti taloudellista avustusta Vuoksenniskantie 103:ssa toimivalle lennokkikerholle. Seurakunnan varhaisnuorisotyöllä on ollut Postillassa pienoismallikerho kevääseen 2012 saakka, mutta kerho loppui osittain osallistujien vähäisyyden kuin myös pätevien kerhonohjaajien puuttumisen vuoksi. Pienoismallikerho oli tarkoitettu lähinnä peruskoulun 3 6 luokkalaisille. päättää ilmoittaa Jari Mäntysaarelle, ettei seurakunnalla ole mahdollisuuksia antaa taloudellista apua Vuoksenniskantie 103:ssa toimivalle lennokkikerholle, mutta yhteistyömahdollisuudesta voidaan neuvotella. 17 Kyyhkysenkatu 1 toimeksiannon jatkosopimus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki on käsitellyt kokouksissaan ja Kyyhkysenkadulla sijaitsevan paritalon myyntiä. Toimeksiantosopimus solmittiin Kiinteistönvälitys Mervi Honkanen Oy:n kanssa ja kiinteistön myyntihinnaksi päätettiin Viimeisin toimeksiantosopimus on päättynyt ja sitä on jatkettu neljä kuukautta talousjohtajan päätöksellä. Kiinteistöä kohtaan on ollut vain vähän mielenkiintoa, osasyynä on se, että paritalon toinen asunto on ollut vuokrattuna tammikuun puoliväliin 2013 asti ja siksi esittelyä paritalosta on ollut hankala järjestää. hyväksyy talousjohtajan toimet ja merkitsee asian tiedoksi.

17 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 18 Saatavien poistaminen kirjanpidosta Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen ja reskontranhoitaja Katri Lampinen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taloussäännön 12 :n mukaan saatavien perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, on velallista kehotettava maksamaan velkansa määräajassa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin. voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä tai antaa tästä valtuutuksen talousjohtajalle. Perintää on hoidettu taloussäännön mukaisesti, mutta eräiden saatavien kohdalla perintä on toistuvasti ollut tuloksetonta. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesti on epävarmat ja arvottomat saatavat poistettava tilinpäätöksessä ja ne kirjataan kuluiksi. Saatavien perintää voidaan tämän jälkeen kuitenkin jatkaa. Hautaustoimen poistettavaksi esitettäviä saatavia oli 2.402,03 ja muita saatavia Osasta hautaustoimen saatavia on tullut selvitykset pesän varattomuudesta eikä seurakunnalla ole mahdollisuuksia saada näihin suorituksia. Osa on sellaisia, että perintää on mahdollista edelleen jatkaa. Saatavaluettelot on nähtävänä kokouksessa. päättää, että saatavaluettelon mukaiset saatavat poistetaan kirjanpidosta. Saatavia voidaan kuitenkin edelleen periä, mikäli tilanne jonkin kohdalla muuttuu.

18 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 19 Raha- ja arvopapereiden tarkastajien tarkastuskertomus Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Raha- ja arvopapereiden tarkastajat Arno Pihkala ja Hannu Sopanen ovat tarkastaneet seurakunnan ja hautainhoitorahaston rahavarat ja arvopaperit sekä antaneet suorittamastaan tarkastuksesta oheisena liitteenä olevan tarkastuskertomuksen. päättää merkitä tarkastuskertomuksen tiedoksi sekä antaa sen tilintarkastajille tiedoksi. 20 Kassantarkastuspöytäkirja Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Talousjohtaja on taloussäännön 10 mukaisesti tarkastanut kirkkoherranviraston käteiskassat. Tarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä. päättää antaa tarkastuskertomuksen tilintarkastajille tiedoksi.

19 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 21 Eläkerekisteritietojen tarkastaminen Valmistelu ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Kuntien Eläkevakuutuksen tarkastaja on vieraillut seurakunnassamme keväällä 2012 ja tammikuussa Tarkastuksessa on verrattu KiEL eläkerekisteriin siirtyneitä tietoja verottajan vuosi-ilmoitukseen sekä kirjanpidon tietoihin vuosilta Suoritetussa tarkastuksessa on löytynyt runsaasti virheitä kaikilta tarkastettavilta vuosilta. Virheet ovat aiheutuneet palkkatietojärjestelmän ohjelmavirheen vuoksi. Ansiot ovat pääsääntöisesti siirtyneet eläkerekisteriin liian suurena. Tarkastus- ja korjaustyötä suorittavat palkanlaskija ja talousjohtaja. Tarkastustyön suorittamiselle on saatu määräaika toukokuun 2013 loppuun. merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 22 Ilmoitus JUKO ry luottamusmiehet Imatran seurakunnan palveluksessa olevien JUKO ry:n jäsenet ovat valinneet keskuudestaan väliseksi ajaksi luottamusmiehet seuraavasti: Luottamusmies Varaluottamusmies Päivi Järvinen, diakonissa Anna Kärri, nuorisotyönohjaaja merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 23 Verotulokertymät vuonna 2012 ja tammikuussa 2013 Valmistelu ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Seurakunnalle on kertynyt verotuloja joulukuun 2012 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,00 Tot 12/ , ,68 Tot-% (keskim-%) 97,9 (100,0) 94,5 (100,0) Ylitys/alitus , ,32 Kertymä ed. v. vast Muutos ed.v. vast Muutos-% ed. v. vast. + 1,46 % - 26,4 %

21 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Seurakunnalle on kertynyt verotuloja tammikuun 2013 loppuun mennessä seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero TA , ,00 Keskim. kertymä , ,67 Tot 1/ , ,80 Tot-% (keskim-%) 10,6 (8,3) 3,4 (8,3) Ylitys/alitus , ,87 Kertymä ed. v. vast , ,90 Muutos ed.v. vast , ,90 Muutos-% ed. v. vast. - 2,2 % 12,6 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. Merkittiin tiedoksi. 24 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2013 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki Taloussäännön 5 mukaisesti kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianosaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Seurakunnan toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan sammalla tavoin kuin talousarvion toteutumista. Esityslistan liitteenä on ehdotus vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanoohjeeksi, jossa on liitteenä taloussäännön 13 mukaisesta osto- ja myyntilaskujen tarkastuksesta ja tositteiden hyväksyjistä.

22 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Ehdotus antaa oheisen liitteen mukaisen täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2013 sekä vahvistaa tositteiden hyväksyjät. Mikäli luettelossa mainittu viranhaltija vaihtuu, tulee tilalle uusi virkaa tai tehtävää hoitava työntekijä ilman eri päätöstä. 25 Kirkkoherran päätösluettelo Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi. 26 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaisen päätökset nro Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro 1-7. Tehdyt päätökset hyväksytään ja merkitään tiedoksi.

23 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) HENKILÖSTÖASIA

24 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) Salassa pidettävä asia. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99) HENKILÖSTÖASIA

25 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (25) 29 Seuraava kokous n seuraava kokous on klo Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Tomi Hämäläinen Leena Kesäniemi Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on KL 25 luvun 3 mukaisesti ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastolla sen aukioloaikoina, todistaa Sirpa Kauppinen henkilöstösihteeri

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 2/2015 Kirkkoneuvosto 4.3.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 2/2015 Kirkkoneuvosto 4.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 2/2015 Aika Keskiviikko 4.3.2015 klo 17.30 20.55 Paikka Lankaniemi Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot