Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen Jaakko Kosunen Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Pekka Pollari Varpu Puskala Maija Svärd Markku Söderström Eero Wetzell, klo saakka, asiat 1-13 Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen Jarmo Pirhonen Anne Simonen-Ruuskanen Tapio Räsänen Jukka Rissanen Jari Kyllönen Pekka Kantanen kaupunginhallituksen edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä suunnittelujohtaja rakennuttajapäällikkö kiinteistöjohtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, klo saakka, asiat 1-13 Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 26. kesäkuuta 2013 Varpu Puskala Maija Svärd Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 1. heinäkuuta 2013 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien , 121, , osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin , 122 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien , 122 osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 126 osalta liite H

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen Omakotitonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen Tontin (Vuorikatu 11) vuokrasopimuksen uusiminen Kiinteistön (Kullervonkatu 12 B) vuokraoikeuden ja rakennuksen ostaminen Laituri- ja nuotiopaikan vuokraaminen Ahvensalon saaresta / Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry Maapoliittisen ohjelman päivittäminen Kadunvarsipysäköinnin taksat Valtuustoaloite kaupungin ulkomainospaikoista Tilannekatsaus keskustan liikennejärjestelyistä kävelykeskustan toteutuksesta, kesäkuu Poikkeaminen (ELY) / FinnHEMS Oy / Kelloniemi V0601(Mastotie) Poikkeaminen (LTK) / Puumaster Oy / Levänen (Pilpantie) Poikkeaminen (ELY) / Kuopion kaupunki / Tahkovuori (Suvelantie 4) * Tiedonanto / lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle / Asemakaavan muutosehdotus / 11-Niku, Gottlundinkatu Kymp tiedonannot Sivu Muutoksenhaku , 122 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje Liite H valitusosoitus poikkeamispäätökseen / 50

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Varpu Puskala ja Maija Svärd. Päätös Valittiin Varpu Puskala ja Maija Svärd.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Asianro 5027/ /2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä: Ritoniemen alueen asemakaava ja osayleiskaava ovat sisällöltään osittain vanhentuneita, koska alueelta on purettu ne mökit, joiden mukaan kaavojen sisältö on pääosin määräytynyt. Alue on syytä määrätä rakennuskieltoon asemakaavan laatimista ja muuttamista varten. Ritoniemen alueen asemakaava on ollut vireillä vuodesta 2007 alkaen, mutta sen käsittely on keskeytynyt lähinnä maanomistajan vuoksi. Alue, jolle rakennuskielto tulee määrätä sisältää maa-alueiden tilat: pinta-ala on 4,9 ha, pinta-ala 6 ha, pinta-ala 10,1 ha, pinta-ala 2,5 ha, pinta-ala 8,3 ha. Vesialueiden osat tiloista , , Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin. Alueen maakuntakaava on vahvistettu

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 115 Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä osayleiskaava, joka valitusten jälkeen on tullut voimaan. Osayleiskaavan mukainen käyttötarkoitus on RM-1 (Matkailupalvelujen alue). Alueelle voidaan rakentaa matkailua, ravintolatoimintaa ja veneilyä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään k-m2. Rakennuspaikat on liitettävä rakennettavaan viemäriverkkoon. Pohjoinen niemi on varattu MU- 1 alueeksi (Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AO-, RA-, RM- alueille. Alueella on maa-

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 115 aineksenotto kiellettyä kotitarveottoa ja vanhojen ottopaikkojen maisemointia lukuun ottamatta.) Kaakkoisosa alueesta on varattu käyttötarkoituksella M- 2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueella on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja.200 metrin levyisen rantavyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AO-, RA-, RM- alueille.) Ritoniemen kärki on varattu käyttötarkoituksella VL (Lähivirkistysalue). Tilan alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava, joka on tullut voimaan Asemakaavassa alueella on käyttötarkoitusmerkintä RM-1(Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). Korttelialueelle saa rakentaa majoitus-, ravintolatoimintaa ja muita matkailua ja veneilyä palvelevia rakennuksia ja rakenteita.) Rakennusoikeutta on yhteensä 3500 krsm2. Osayleiskaavan ja asemakaavan RM- alueelta on purettu pois mökit ja alueella on enää kesäkäytössä olevat, lähinnä ravintolatoimintaa palvelevat rakennukset sekä saunat ja katoksia. Laguunin alueella on osittain asuinkäytössäkin oleva rakennus ja kotarakennelma. W-1 alueella on venelaituri poijuineen ja laivalaituri, jossa on ollut myös polttoaineenjakelua. Alue tulee asettaa maankäyttö ja rakennuslain (MRL 53 ) mukaisesti rakennuskieltoon asemakaavan laatimista ja muuttamista varten, koska voimassa

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 115 Pyydetyt lausunnot ja selvitykset oleva asemakaava on vanhentunut ja asemakaavaa on laadittava laajemmalle alueelle kokonaisuuden hallitsemiseksi. Esitys on käsitelty hanketiimissä, joka puoltaa rakennuskiellon määräämistä. Päätösesitys Koska asemakaavan tarkistaminen ja laajentaminen on tarpeellinen, määrätään alueelle rakennus- ja toimenpidekielto (MRL 53, MRL 128 ) kartassa olevan rajauksen mukaiselle alueelle. Rakennuskielto on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksestä. Rakennuskieltoa voi pidentää kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi 2 vuotta kerrallaan. Rakennuskielto voi kestää yhteensä enintään 8 vuotta. Päätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY- keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja maanomistajille. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen kaupunginhallitukselle esitettäväksi. Valmistelija Martti Lehtinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Asianro 4847/ /2013 Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän määräämästä kiinteistötoimituksesta ja muusta kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetusta toimenpiteestä perittävä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa. Maksun määräämistä koskevat perusteet ovat laissa kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995) ja asetuksessa kiinteistötoimitusmaksusta (1560/2001). Edellä mainitun lain 4 :n mukaan kunnassa sovellettavasta kiinteistötoimitusmaksutaksasta päättää kunnanvaltuusto. Nykyinen voimaan tullut kiinteistötoimitustaksa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Laki kiinteistötoimitusmaksusta määrää, että maksun tulee vastata kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia (omakustannusarvo). Uuden taksan laskennassa on hyödynnetty ensimmäisen kerran maaomaisuuden hallintapalveluissa vuodesta 2010 käytössä ollutta tuotebudjetointia. Budjetoinnin perusteella laaditussa käyttösuunnitelmassa kaikki kustannukset (sekä henkilö- että yleiskustannukset) on jaettu suoraan eri tuoteryhmille tuotteisiin käytettävän työajan suhteessa. Kiinteistötoimitusmaksutaksan kautta on viime vuosien aikana saatu tuloja kaupungille keskimäärin euroa. Tuloista noin 80 % koostuu taksaehdotuksen kahdesta ensimmäisestä maksuluokasta eli alle 2000 m²:n ja yli m²:n suuruisten tonttien lohkomisista. Uudessa taksaehdotuksessa alimman luokan lohkomisen hinnaksi on määritelty 990 euroa ja m² suuruisten tonttien lohkomisen hinnaksi 1140 euroa. Lohkomisten osalta korotus on keskimäärin 15 %. Taksan rakenne on pääosin entinen ja vastaa pitkälti kuntaliiton antamia taksamalleja, joilla pyritään yhtenäiseen taksarakenteeseen eri kaupungeissa. Taksaesityksessä on otettu huomioon kiinteistönmuodostamislain muutos, joka on tullut voimaan edellisen taksamuutoksen jälkeen. Lakimuutoksen mukanaan tuomat uudet kiinteistörekisterinpitäjän päätökset on lisätty taksaehdotuksen pykälään 9. Saman lakimuutoksen johdosta uskottujen miesten palkkiot on jouduttu sisällyttämään toimitusmaksuun. Aikaisemmin ne veloitettiin erillisenä toimitusmaksun lisäksi. Vaikutusten arviointi Päätöksellä ei ole ilmastopoliittisia vaikutuksia ja taksan korotuksen aiheuttamat yrityspoliittiset vaikutukset ovat vähäiset. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että Kuopion kaupunkiin vahvistetaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistötoimitusmaksutaksa.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 116 Liitteet /2013 Nykyinen taksa v /2013 Uusi taksa 2013 Valmistelija Lauri Lytsy etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Asianro 4839/ /2013 Omakotitonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kaupungilla on omistuksessaan vapaita omakotitontteja Pirttiniemen eteläosassa Pirtin kaupunginosassa ja Haukkaniemessä Rautaniemen kaupunginosassa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että omakotitontit luovutetaan kaupunkirakennelautakunnan ja hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti. Pirtin kaupunginosassa Pirttiniemen eteläosassa sijaitsevat omakotitontit Omakotitonttien sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 117 Tontit kortteleissa 92, 93, 94 ja 95:

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 117 Tontit kortteleissa 96, 99, 100, 101 ja 104: Pirtin kaupunginosassa Pirttiniemen eteläosassa on yhteensä 210 asemakaavan mukaista omakotitonttia. Alue on tarkoitus luovuttaa vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen hakuaika oli loppuvuodesta 2011, jolloin tontteja oli haettavana 65 kpl. Toisen vaiheen hakuaika oli syksyllä 2012, jolloin tontteja oli haettavana 50 kpl. Kolmannen vaiheen luovutus esitetään tapahtuvan loppuvuodesta Kolmannessa vaiheessa omakotitontteja esitetään luovutettavaksi 54 kpl. Tontit sijaitsevat Muikkukadun, Matikkakadun, Salakkakadun ja Taimenkadun varsilla. Muikkukadulla sijaitsevat kortteleiden 92, 93, 94 ja 95 tontit ovat valmiin kunnallistekniikan piirissä. Kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttamisen ja kunnossapidon yksikön mukaan kortteleiden 96, 99, 100, 101 ja 104 tontit ovat kunnallisteknisesti rakentamiskelpoisia toukokuussa Tontit on asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Rakennusoikeus määräytyy asemakaavassa määritellyn tehokkuusluvun mukaisesti. Tontteja esitetään hinnoiteltaviksi maapoliittisessa ohjelmassa määritellyn Pirtin kaupunginosan omakotitonttien hinnan mukaan. Pirtin kaupunginosan omakotitonttien hinta on tällä hetkellä 20,89 e/m². Luovutettavan tonttialueen korttelin 104 tonteille 4-6 hintoihin esitetään 10 %:n korotusta vesistön läheisyyden vuoksi, jolloin kyseisten tonttien hinnaksi saadaan 22,98 e/m². Maapoliittisen ohjelman mukaan tonttien hintoja voidaan korottaa tai alentaa tontin laadun ja sijainnin perusteella enintään 20 %. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Tontit esitetään luovutettaviksi vuokraamalla ja vuotuinen vuokra on 4 % tontin arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Rautaniemen kaupunginosassa Haukkaniemen alueella sijaitseva omakotitontti Omakotitontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 117 Haukkaniemen alueella Rautaniemen kaupunginosassa Haukkaniemenkadulla sijaitseva rakentamaton tontti ei ole aikaisemmin ollut haettavana tonttihaussa. Täten tontti esitetään laitettavaksi julkisesti haettavaksi syksyn 2013 tonttihakuun. Tontti on valmiin kunnallistekniikan piirissä. Tontti on asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Rakennusoikeus määräytyy asemakaavassa määritellyn tehokkuusluvun mukaisesti. Tontti esitetään hinnoiteltaviksi maapoliittisessa ohjelmassa määritellyn Rautaniemen kaupunginosan Haukkaniemen alueen omakotitonttien hinnan mukaan. Haukkaniemen alueen omakotitonttien hinta on tällä hetkellä 23,62

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 117 e/m². Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Tontti esitetään luovutettaviksi vuokraamalla ja vuotuinen vuokra on 4 % tontin arvosta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). Luovutusperiaatteet Omakotitontit esitetään luovutettaviksi voimassa olevilla kaupunkirakennelautakunnan päätöksien ja mukaisilla luovutusperiaatteilla. Vaikutusten arviointi Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv ). Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi seuraavaa: 1. Pirtin kaupunginosan kortteleiden 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101 ja 104 tontit sekä Rautaniemen kaupunginosan korttelin 95 tontti 3 luovutetaan seuraavin luovutusperiaattein. a) Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut järjestää tonttien hakukierroksen parhaaksi katsomanaan ajankohtana. b) Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään: ensisijainen ryhmä ja toissijainen ryhmä. Ensisijaiseen ryhmään luetaan ne yksityishenkilötontinhakijat, jotka eivät ole 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin luovuttamalle tontille. Toissijaiseen ryhmään kuuluisivat kaikki muut hakijat. Toissijaiseen ryhmään lasketaan mukaan myös ammattirakentajat ja rakennusliikkeet. Ensin suoritetaan arvonnat ryhmien sisäisen järjestyksen määrittämiseksi. Tämän jälkeen ryhmät yhdistetään liittämällä toissijainen ryhmä ensisijaisen ryhmän jälkeen, jolloin muodostuu valintajärjestyslista. c) Tontit varataan hakijoille näiden erillisessä valintatilaisuudessa suorittamien tonttivalintojen mukaisesti noudattaen arvontojen ja ryhmien yhdistämisen jälkeen muodostunutta valintajärjestyslistaa. Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä). d) Tontit, jotka ovat kerran olleet julkisesti haettavana, siirretään teknisen lautakunnan päätöksessä määriteltyyn jatkuvaan hakumenettelyyn. Päätökset näiden tonttien varaamisesta tai luovuttamisesta tekee kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön (kaupunkirakennelautakunta ) mukaan kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö ja kiinteistöasiamies kuukausittain. Mikäli tällöin samaan tonttiin tulee useita hakemuksia, tontin saaja valitaan maaomaisuuden hallintapalveluiden suorittamalla arvonnalla. e) Tontin saaja on ennen vuokrasopimuksen tekemistä velvollinen maksamaan tontin lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 117 f) Tontit varataan hakijoille varausmaksua vastaan. Valintatilaisuudessa tehdään tontin hakijan kanssa varaussopimus. Vuokrauspäätös ja vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Muutoin varaus raukeaa. g) Tontin hallintaoikeuden, rakennusluvan saannin ja rakennustöiden aloittamisen edellytyksenä on kaupungin ja tontin saajan välinen maanvuokrasopimus. Tätä sovelletaan kaikkiin kaupungin luovuttamiin vuokratontteihin. Maanvuokrasopimuksen mukainen omakotitonttien rakentamisvelvoite on pääsääntöisesti vähintään 50 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta. Rakentamattoman tontin edelleen luovuttaminen ilman kaupungin kirjallista suostumusta on kielletty. Erityisistä syistä rakentamisvelvollisuudesta voidaan myöntää poikkeus toimintasäännön mukaisesti. Vuokratun omakotitontin maanvuokrasopimuksen mukainen sopimussakko on pääsääntöisesti vuosivuokra viisikymmenkertaisena. Kiinteistöjohtajalla on perustellusta syystä oikeus korottaa tai alentaa sopimussakon määrää tapauskohtaisesti harkiten. 2. Pirtin kaupunginosan kortteleissa 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101 sijaitsevien omakotitonttien ja korttelissa 104 sijaitsevien tonttien 1-3 hinta on 20,89 e/m². Poikkeuksena ovat korttelin 104 tontit 4-6, joiden hinta on 22,98 e/m². Rautaniemen kaupunginosan pientalotontin hinta on 23,62 e/m². Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 3. Edellä mainitut Pirtin kaupunginosassa sijaitsevat omakotitontit (54 kpl) sekä Rautaniemen kaupunginosassa sijaitseva yksi omakotitontti luovutetaan vuokraamalla. Vuotuinen vuokra on 4 % tontin arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Muutoin vuokrasopimuksessa noudatetaan tavanomaisia asuntonttien vuokrausehtoja. 4. Omakotitontit varataan hakijoille varausmaksua vastaan varaussopimuksen allekirjoituksin. Tonttien varausmaksu on maapoliittisen ohjelman mukainen. Valmistelija Maija Lång puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Asianro 4689/ /2013 Tontin (Vuorikatu 11) vuokrasopimuksen uusiminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki on vuokrannut tontin Niiralan Kulma Oy:lle kaupunginvaltuuston päätöksellä väliseksi ajaksi. Vuokralainen on pyytänyt vuokraukselle jatkoa.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 118 Tontin pinta-ala on m2, jossa on rakennusoikeutta 700 k-m2. Tontille on rakennettu rakennusrekisterin mukaan 1899 valmistunut 630 k- m2:n suuruinen toimistorakennus, joka on asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on suojeltu (sr-1) sekä 1920 valmistunut 70 k- m2:n suuruinen talousrakennus. Alueelle on laadittu vahvistettu asemakaava 466, jossa tontin kaavallinen käyttötarkoitus on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Kaupunginvaltuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa ei ole määritelty Väinölänniemen (1.) alueelle hintoja. Tontin vuokra määräytyy rakennusoikeuden perusteella. Rakennusoikeuden hinnaksi esitetään 250 /k-m². Vuosivuokra on maapoliittisen ohjelman mukaisesti 4 % tontin arvosta. Rakennusoikeuden hinnassa on otettu huomioon asemakaavassa olevat suojelumääräykset ja niiden tontin käyttöä rajoittava vaikutus hintaa alentavana tekijänä. Muuten hinta vastaa likimäärin alueen yleistä hintatasoa. Tontin vuokraksi määräytyy näillä perusteilla 7000 euroa vuodessa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun Vuokrasopimuksen uusimiselle ei ole estettä. Asiasta on sovittu asemakaavoituksen kanssa. Vaikutusten arviointi -

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 118 Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Kuopion kaupungin ja Niiralan Kulma Oy:n välinen tonttia koskeva vuokrasopimus uusitaan seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Vuosivuokra on euroa vuodessa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun (joulukuu 2012). 3. Muut vuokrausehdot ovat liitteenä olevassa vuokrasopimuksessa. 4. Sopimukseen saadaan tehdä tarvittavat korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein Lisäksi esitän, että kuntalain 98 :n nojalla päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman Liitteet /2013 Vuokrasopimusluonnos Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Asianro 4826/ /2013 Kiinteistön (Kullervonkatu 12 B) vuokraoikeuden ja rakennuksen ostaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Aino Koponen, Marita Koponen, Jarmo Rautamäki ja Satu Korhonen hallitsevat allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä Vuokrasopimus on voimassa saakka. Vuokra-alueella sijaitsee vuokraoikeuden haltijoiden omistama puurakenteinen omakotitalo. Alueelle on tullut voimaan asemakaava, jossa kiinteistön alue on muuttunut asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-1) ja katualueeksi. Kiinteistön sijainti ja asemakaavallinen tilanne on osoitettu seuraavissa kartoissa. Kuva 1: Alueen sijaintikartta

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 119 Kuva 2: Kohde kantakartalla Kuva 3: Kohde rajattuna asemakaavakartalle. Muu osa rakentamattomasta korttelialueesta on kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Vuokraoikeudesta ja omakotitalosta on teetetty kiinteistöarviot LKV Kiinteistöinssi / Esko Määttälän toimesta ja Kiinteistömaailma / Kuopion Huoneistovälitys Oy lkv / Veijo Martikaisen toimesta Määttälän tekemän arvion mukaan käypä markkina-arvo on euroa ja Martikaisen arvion mukaan euroa. Molempien arvioiden tarkkuus on 10 %.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 119 Kiinteistön pinta-ala on 643 m 2. Kiinteistöllä sijaitseva omakotitalo on rakennettu vuonna Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan rakennuksen kerrosala on 210 k-m 2 ja asuinhuoneistoala on yhteensä 180 m 2. Vuokraoikeuden ja asuinrakennuksen ostamisesta kaupungille on päästy neuvottelutulokseen. Vuokraoikeutta ja rakennusta liittymineen esitetään ostettavaksi kaupungille euron kokonaiskauppahinnalla. Esitetty kokonaiskauppahinta on arvioiden tarkkuus ja asuntojen yleinen hintakehitys huomioon ottaen hyväksyttävissä. Vuokraoikeuden ja rakennuksen hankkiminen kaupungille on välttämätöntä, jotta kyseistä korttelia päästään toteuttamaan asemakaavan mukaisella tavalla. Vaikutusten arviointi Rakennuksen ja vuokraoikeuden ostamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv ). Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että kaupunki ostaa Aino Koposelta, Marita Koposelta, Jarmo Rautamäeltä ja Satu Korhoselta kiinteistöä koskevan vuokraoikeuden ja sillä sijaitsevan rakennuksen liittymineen euron kokonaiskauppahinnalla. Muut kauppaehdot määritellään kansliatoimenpitein. Kiinteistöjohtaja ja tai tonttipäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Valmistelija Jussi Niilahti puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) Asianro 4594/ /2013 Laituri- ja nuotiopaikan vuokraaminen Ahvensalon saaresta / Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungilla on omistuksessa Etelä-Kallavedellä merkittävä saari- ja vesialueomaisuus. Saaristo on pääasiassa yleisessä virkistyskäytössä mutta joiltakin saarilta on vuokrattu yksityisille ihmisille myös huvilatontteja. Osa pienimmistä saarista on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla. Yleistä virkistyskäyttöä varten kaupunki on rakentanut saaristoon kalamajaja rantautumispaikkaverkoston, mikä palvelee vesillä liikkuvia veneilijöitä, melojia ja kalastajia. Talvella alueella liikkuu mm. kalastajia, moottorikelkkailijoita sekä hiihtäjiä. Virkistysalueverkoston avulla pyritään kannustamaan ihmisiä liikkumaan luonnossa, että he pysyisivät virkeämpinä ja terveempinä ja käyttäisivät vähemmän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita. Kysymyksessä on palvelutapauudistuksen mukainen toimintatapa kaupungin omistaman maa- ja vesialueomaisuuden hyödyntämisessä. Liitteenä on kartta Etelä- Kallaveden rantautumispaikoista ja kalamajoista. Rantautumispaikkojen ja kalamajojen lisäksi saariston alueen virkistyskäyttöä on pyritty lisäämään vuokraamalla joitakin tukikohta-alueita virkistyskäyttöä edistäville yhdistyksille heidän jäsentensä käyttöön. Tukikohtien merkitys on viime vuosina kasvanut erityisesti veneilyä harrastavien yhdistysten keskuudessa, koska veneiden koko on kasvanut ja luonnonsatamina toimivien kaupungin rantautumispaikkojen käyttö on veneen suuren koon vuoksi rajoitettua. Suuri osa kaupungin rantautumispaikoista sijoittuu luonnonrannoille, mihin isoilla veneillä ei ole mahdollista rantautua. Tukikohtien avulla on mahdollistettu virkistyskäyttö myös suurille veneille, eikä kaupungin ole tarvinnut investoida kyseisten kohteiden rakennuksiin ja rakenteisiin. Yhteisen tavoitteen vuoksi yhdistysten tukikohtien vuokrahinnat ovat olleet hyvin kohtuullisia verrattuna esim. kaupungin vuokraamien huvilapalstojen vuokriin; huvilapalstat ovat yksityiskäytössä. Tällä hetkellä tukikohtia on saaristosta vuokrattu seuraaville yhdistyksille: Yhdistysten tukikohtia Etelä-Kallavedellä Vuokraaja Vuokran tarkoitus Perusvuokra Vuokra-aika Kuopion Pursiseura ry Tukikohta + Sauna SMPS Kuopion Järvipelastajat ry Tukikohta + Sauna Kallaveden Kalastajat ry Mökki + Sauna Kartta tukikohdista on alla.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 120 Yhdistysten tukikohtien sijainti saaristossa. Kaupungin omistus on merkitty vihreällä rasterilla. Yleisesti arvioiden saariston virkistyskäyttö on tällä hetkellä verrattain vilkasta, mutta lisääkin kuopiolaisia mahtuu saaristoon virkistäytymään niin retkeilyn kuin kalastuksenkin parissa. Tukikohtien vuokraamisessa on useita etuja. Tukikohtien avulla saariston virkistyskäyttöä on saatu sekä lisättyä että keskitettyä ja muut alueet jäävät paremmin jokamiehen oikeudella liikkuvien käyttöön. Edellisten yhdistysten tukikohtien lisäksi Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry:lle on annettu ns. maa- ja vesialueen omistajan luvalla 10 vuoden lupa pitää järeää laituria ja nuotiopaikkaa Ahvensalon saaren rannassa. Kyseinen lupa on päättynyt, mutta he ovat ilmoittaneet halunsa jatkaa tukikohdan pitämistä. Yhdistyksen edustajien kanssa on neuvoteltu alueen vuokraamisesta vuokrasopimuksella samalla tavalla kuin muillekin yhdistyksille. Erona muihin yhdistyksiin on, ettei heillä ole ainakaan toistaiseksi tarvetta rakentaa nykyistä enempää rakennuksia/rakenteita tukikohtaan, mikä on luvattu huomioida vuokrassa suhteessa muihin yhdistyksiin. Wanhat Laivat yhdistyksen jäsenillä on yleensä omistamissa laivoissaan sekä majoitustilat että saunat. Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry:ssä on n. 50 jäsentä ja jäsenet omistavat n. 35 vanhaa laivaa. Veneilyn lisäksi yhdistyksen tavoitteena on vaalia ja ylläpitää perinnelaivakulttuuria ja pitää vanhoja laivoja hyvässä kunnossa. Lisäksi yhdistys järjestää muutaman vuoden välein Saimaan alueen muille vanhojen

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (51) 120 laivojen yhdistyksille regatan. Vuonna 2012 oli edellinen regatta Kuopiossa Maljalahden vierasvenesatamassa, mihin osallistui merkittävä määrä aluksia muualta Saimaan alueelta. Esteitä tukikohdan vuokraamiselle Ahvensalon saaren rannasta Pohjois- Savon Wanhat Laivat ry:lle ei ole olemassa. Tukikohdan vuokraaminen edistää saariston virkistyskäyttöä ja kuopiolaisten hyvinvointia. Vaikutusten arviointi Vuokrauspäätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta ilmastostrategiaan tai yritysvaikutuksia. Esitys vuokraa Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry:lle tilan alueelta Ahvensalon saaresta n m2:n määräalan veneilyn tukikohta-alueeksi 200 euron vuotuista vuokraa vastaan vuosiksi Vuokrauksesta tehdään erillinen sopimus, missä on määritelty vuokrauksen muut ehdot: Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä. Liitteet /2013 Etelä-Kallaveden retkisatamat /2013 sopimus Pohjois-Savon Wanhat Laivat Valmistelija Seppo Jauhiainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot