PÖYTÄKIRJA /2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA /2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva Aalto Eero Kärki Mina Solonen Tuomas Sunnari Veera Snellman Henna Tolvanen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kaikkonen avasi kokouksen kello Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin muutoksitta (liite 1). 4. Kokoukseen kutsuttujen Inter Vivoksen päätoimittajan ja taittajan kuuleminen Toivotettiin Inter Vivoksen päätoimittaja Kirill Tervo ja taittaja Ville Komulainen tervetulleiksi kokoukseen. Toivotettiin päätoimittaja Tervo tervetulleeksi takaisin Suomeen. Kyseltiin Inter Vivoksen päätoimittaja Tervolta kuulumisia Tsekinmaasta. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo ilmoitti tarvitsevansa toimiston avaimen. Puheenjohtaja Kaikkonen ilmoitti luovuttavansa Tervolle phuxikapteenin avaimensa käytettäväksi. 1

2 Keskusteltiin Inter Vivoksen painopaikan vaihtamisesta. Todettiin, että ollaan kilpailutettu eri painopaikkoja. Todettiin, ettei aikaa ennen juhlanumeron ilmestymistä ole kylliksi painon vaihtamiselle, joten mikäli painoa päätetään vaihtaa, täytyy vaihdon tapahtua vasta vuoden toisesta numerosta alkaen. Näin ollen juhlanumeron painaa vielä Dark Oy. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo esitteli ideoitaan numeroiden teemoiksi. Vuoden ensimmäinen numero on Pykälän 70-vuotisjuhlanumero. Toisen numeron teemaksi Tervo oli ajatellut glamouria ja muotia. Vuoden kolmannen eli syksyn ensimmäisen numeron teemaksi Tervo oli kaavaillut työtä. Yleisvastaava Tolvanen kyseli yleisvastaavien mahdollisuutta pitää lehdessä omaa yleisvastaavapalstaa. Päätettiin yleisvastaavapalstan laajuudeksi 1 sivu per numero. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo kertoi suunnitelmastaan muuttaa lehteä hauskemmaksi ja helppolukuisammaksi ja lisätä oikkarilta oikkarille tyyppisten kirjoitusten määrää. Opintovastaava Solonen kyseli opintovastaavan palstasta. Keskusteltiin Inter Vivoksen internet-sivujen uudistamisesta. Oltiin sitä mieltä, että Inter Vivoksen vanhoja vuosikertoja olisi hyödyllistä saada internetiin. Keskusteltiin myös palaute- ja lukijapalstoista sekä ajankohtaisista ja säännöllisesti päivitettävistä pikkupalstoista, kuten kuukauden kuva tai päivän lakimiesvitsi. Tiedotusvastaava Sunnari kertoi internetsivujen yleisuudistuksesta. Keskusteltiin toimituksen kokoamisesta ja toimituksen jäsenten velvollisuuksista ja eduista. Päätettiin, että toimitukseen valitaan avoimella pykala-info sähköpostilistan kautta tapahtuvalla haulla kaksi jäsentä. Todettiin, että toimituksen jäsenet olisivat rinnastettavissa valiokuntavirkailijoihin, ja heidän velvollisuutenaan olisi ainakin osallistua toimituskokouksiin, sekä tarpeen mukaan kirjoittaa ja oikolukea juttuja ja auttaa lehden postituksessa. Keskusteltiin siitä, pitäisikö Pykälän edustajina eri kv-viikoille osallistuvien kirjoittaa kyseisestä viikosta aina juttu Inter Vivokseen. Todettiin, että Codexissa tämä on vallitseva käytäntö. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo kyseli, kenelle sähköpostiosoitteeseen lähetetty posti saapuu. Todettiin, että asiaa täytyy selvittää. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo kertoi ideoitaan Pykälä 70 vuotta juhlanumeron suhteen. Päätettiin, että selvitetään, olisiko mahdollista saada haastattelu joltakulta Pykälän perustajajäsenistä. Todettiin, että kymmenen viime vuoden hallituksen puheenjohtajilta pyydetään kirjoitukset juhlanumeroon. Lisäksi päätoimittaja Tervo esitteli ideoina vanhemman professorin tai entisen inspehtorin haastattelua Pykälän merkityksestä, yhdistyksen tilojen historiikin, taloustoimikunnalta pyydettävän kirjoituksen yhdistyksen taloudellisesta historiasta sekä yhdistyksen sisäisen tiedottamisen historiikkia. Lisäksi päätettiin, että juhlanumeroon tulee käytösja tapaopas, jonka kokoaa sihteeri Lemmetty. Keskusteltiin lisäksi kirjoituksen pyytämisestä Lakimiesliiton opiskelijasihteeriltä, sekä lehden keskiaukeamalle mahdollisesti liitettävästä kyselylomakkeesta, jonka kautta yhdistyksen jäsenet voisivat antaa palautetta Pykälän toiminnasta. 2

3 Pohdittiin myös mahdollisuutta laittaa kyseinen kyselylomake ainoastaan yhdistyksen internetsivuille. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo kertoi, että lehdellä on vuodelle 2005 sekä vakiokolumnisti että pakinoitsija. Kiitettiin Inter Vivoksen päätoimittaja Tervoa matkatuliaisista. Keskusteltiin Inter Vivoksen valokuvaajan tarpeesta. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo kertoi ideoistaan myös juhlanumeron jälkeisiä numeroita varten, esimerkiksi mahdollisesti johonkin syksyllä ilmestyvään lehteen tulevasta tiedekuntavertailusta, jossa vertailtaisiin Suomen eri oikeustieteellisiä tiedekuntia keskenään. Todettiin, että Inter Vivoksen päätoimittaja Tervolla on hyviä ideoita lehden kehittämiseksi. Tiedotusvastaava Sunnari referoi Lakimiesliiton Yhteiselintapaamisessa Lakimiesuutisista käytyä keskustelua. Yhteiselintapaamisessa oli pohdittu myös ainejärjestöjen omissa julkaisuissa ilmestyneiden kirjoitusten lähettämistä Lakimiesuutisten opiskelijasivuille. Inter Vivoksen päätoimittaja Tervo toivoi asiajuttuihin lähdeviitteitä lisätietojen saamista ajatellen. Kiitettiin Inter Vivoksen päätoimittaja Tervoa ja taittaja Komulaista kokouksessa käynnistä. Kokoustauko alkoi kello Kokousta jatkettiin kello Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Hyväksyttiin pöytäkirja 06/05 muutoksin. 6. Ilmoitusasiat Todettiin Lakimiesliiton Yhteiselintapaamisessa olleen mukavaa, joskin paheksuttiin epäinhimillisiä matkajärjestelyitä. Yleisvastaava Tolvanen ilmoitti nimenneensä itsensä Vaasan prinsessaksi. Todettiin, että Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen vuosijuhlissa oli ollut hauskaa. Todettiin, että laskiaistiistain laskiaismäessä oli ollut hauskaa. Taloudenhoitaja Aalto ja puheenjohtaja Kaikkonen kertoivat olleensa Pragraaffi Oy:n hallituksen kokouksessa. 7. Talous 3

4 Päätettiin luopua Pykälä ry:n käyttämästä pankkiohjelmasta ja siirtyä pysyvästi solo-tunnusten käyttöön laskujen maksussa. Vastaanotettiin Seminaaritoimikunnan avustushakemus konkurssiseminaarin tarjoiluihin 260 sekä puhujien kiittämiseen 40. Myönnettiin tarjoiluihin 2,5 osallistujaa kohden ja puhujien kiittämiseen 40. Vastaanotettiin oikeusapuvaliokunnan toimintakertomus 2004, toimintasuunnitelma 2005 sekä valvontaneuvoston pöytäkirja. Vastaanotettiin ilmoitus HYY:ltä edustajiston päätöksestä oikeusaputoiminnan järjestämiseen vuonna 2005 talousarviossa budjetoidusta summasta. Vastaanotettiin esitys valmennuskurssituutoreiksi. Todettiin, että hakijoita oli ollut yksitoista. Hyväksyttiin vastaavan kurssipäällikkö Slåenin esitys ja nimettiin vuoden 2005 valmennuskurssituutoreiksi Heidi Giss, Susanna Halinen, Sissi Huttunen, Eira Ketola, Jenna Nurmio, Tiina Pulkkinen ja Kati Rinne (liite 2). Päätettiin, että Pykälä ry:n tuki vaihtarisitzeille on 1 osallistujaa kohden. Vastaanotettiin yleisvaliokunnan urheiluvastaava Kati Rinteeltä urheiluavustushakemus rusettiluistelutapahtumaa varten. Myönnettiin tapahtumaa varten 30 askartelu- ja kaakaokuluihin. Vastaanotettiin urheiluavustushakemus yleisvaliokunnan urheiluvastaava Rinteeltä Pilates-kurssia varten. Pilates-kurssille oli arvottu 13 osallistujaa, jolloin kurssin hinta on 36,34 kurssilaista kohden. Päätettiin myöntää urheiluavustusta 2,34 osallistujaa kohden. Puheenjohtaja Kaikkonen ilmoitti vastaanottaneensa tiedustelun Sörnäisten huoneiston wc:iden sponsoroinnista. Keskusteltiin saniteettitilojen sponsoroinnista, huonekylteistä ja hinnoittelusta. Päätettiin yhden wc:n hinnaksi Siirryttiin kohtaan 9: ulkoasiat. 9. Ulkoasiat Toivotettiin tuotantotalouden opiskelijoiden yhdistyksen Prodekon edustaja tervetulleeksi kokoukseen. Keskusteltiin torstaina järjestettävästä Hypotermia-tapahtumasta. Todettiin, että tapahtumassa ovat mukana Prodeko, Pykälä sekä LKS. Tapahtuman pääasiallinen ohjelma muodostuu saunomisesta ja avantouinnista. Todettiin, että Pykälä veloittaa yhdistyksen kautta tapahtumaan osallistuvilta 2 osallistumismaksun, jonka osallistujat maksavat yhdistyksen toimistolle. Samalla mainittiin ja markkinoitiin Prodekolle maaliskuussa järjestettäviä Kertun Kepittäjäisiä ja Kerttuviestiä. Ulkoasiainvastaava Kärki luovutti Kerttu-julisteen Prodekon edustajalle. Kiitettiin Prodekon edustajaa kokouksessa käynnistä. 4

5 Palattiin kohtaan 7: talous. 7. Talous Keskusteltiin Kysy phuxikapteenilta -internetpalstan ylläpitokustannuksista. Keskusteltiin harkintaperusteista vekselinkäytön suhteen tilavuokrien yhteydessä. Todettiin, että spexbileiden bändin treeneistä pyydetty vekseli vaihdettiin siivoussitoumukseksi. Käsiteltiin tilankäyttöanomus. Päätettiin pyytää Katja Pätiälältä vaihtoehtoisia päiväehdotuksia spexbilebändin treenejä varten. Ei voitu myöntää tilankäyttöoikeutta pyydettyinä ajankohtina päällekkäisvarauksen vuoksi. Kokoustauko alkoi kello Kokousta jatkettiin kello Opintoasiat Opintovastaava Solonen ehdotti, että Suvi Knaapila nimitettäisiin valmistelutoimikuntaan Oskari Rovamon tilalle. Nimitettiin Suvi Knaapila valmistelutoimikuntaan. Opintovastaava Solonen kertoi, että Eveliina Kervinen on eroamassa tiedekuntaneuvostosta. Justus ry:n hallitus oli ehdottanut tilalle Lassi Kotoa. Päätettiin tukea Justuksen hallituksen esitystä. Keskusteltiin opintoviikkojen muuttamisesta opintopisteiksi. Opintovastaava Solonen kertoi, että siirtymäaika päättyy Yliopisto on esittänyt suurimmalle osalle tiedekunnista, mukaan lukien oikeustieteellinen, muuntokertoimeksi kahta. Solonen esitti näkemyksensä siitä, että opintopisteiden tulisi nykyisiä opintoviikkoja paremmin vastata kyseisen opintojakson kuormittavuutta. Muut hallituksen jäsenet olivat laajalti yhtä mieltä Solosen kanssa. HYY on esittänyt, että opintopistemuuntokerroin vaihtelisi tiedekunnittain. Solonen kertoi, että uuden maisteritutkinnon laajuus tulee olemaan 330 opintopistettä ja notaaritutkinnon 180 opintopistettä. Keskusteltiin arvosanojen muuttamisesta 3-portaisesta asteikosta 5-portaiseen asteikkoon. Todettiin, että muuttamisessa tulisi olla yhtenäinen linja, joka olisi sama kaikissa oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Keskusteltiin uuden tutkintomallin hyvistä ja huonoista puolista. Onniteltiin Suvi Knaapilaa valinnasta tiedekunnan tuutorikouluttajaksi. Vastattiin HYY:n strategia- ja talouskyselyihin. Keskusteltiin eurooppaoikeuden professuurin sijoittumisesta. 5

6 Opintovastaava Solonen kertoi tapaamisestaan dekaani Kekkosen kanssa. Keskusteltiin opintopisteiden saamisesta aktiivisesta Pykälässä toimimisesta. Päätettiin palata aiheeseen myöhemmin. Kokoustauko alkoi kello Kokousta jatkettiin kello Ulkoasiat Ulkoasiainvastaava Kärki kertoi, että Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan vuosijuhlaan voi osallistua vain kaksi Pykälä ry:n edustajaa. Arvottiin lähtijöiksi taloudenhoitaja Aalto ja puheenjohtaja Kaikkonen. Keskusteltiin kutsusta Eläinlääketieteen Kandidaattiseuran järjestettävään vuosijuhlaan. Päätettiin kysellä valiokunnista halukkaita yhdistyksen edustajia. Todettiin, että järjestettävään Valtio-opin opiskelijat eli VOO ry:n vuosijuhlaan osallistuu yleisvastaava Snellman. Velvoitettiin ulkoasiainvastaava Kärki tiedustelemaan, moniko yhdistyksen edustaja voi osallistua Metsäylioppilaiden 5.3. pidettävään vuosijuhlaan. Vastaanotettiin kutsu Eteläpohjalaisen Osakunnan järjestettävään vuosijuhlaan. Päätettiin tiedustella juhlaan halukkaita osallistujia valiokunnista. Vastaanotettiin kutsu LKS:n 2.4. ravintola Pörssissä vietettävään vuosijuhlaan. Vastaanotettiin Buumi ry:ltä kutsu järjestettävään vuosijuhlaan. Päätettiin siirtää kutsu valiokunnille. Vastaanotettiin tervehdyskirje Justus ry:ltä. Ulkoasiainvastaava Kärki kertoi, että hallituksen tervehdyskirjeet ovat valmiina ja ne lähetetään Keskusteltiin kutsuista Pykälän kv-viikolle. Ulkoasiainvastaava Kärki kertoi Hukkaputkea koskevasta kirjeenvaihdostaan KY:n kanssa. Todettiin, että Kannun Kossuilta on kello 19 alkaen. Ulkoasiainvastaava Kärki ilmoitti olevansa poissa seuraavasta kokouksesta. 10. Tiedotus 6

7 Keskusteltiin internet-liikenneratkaisuvaihtoehdoista. Päätettiin, että tiedotusvastaava Sunnari kyselee tarkemmin Mikko Oikarisen tarjouksesta. Päätettiin, että tiedotusvastaava Sunnari tilaa ADSL-liittymän Saunalahdelta. Todettiin, että HYY:ltä tulleessa järjestötiedotteessa oli ilmoitettu, että toiminta-avustuslomakkeen kautta päivitetään tänä vuonna myös HYY-kalenterin tiedot. Tiedotusvastaava Sunnari ilmoitti, että yhdistyksen uusien internetsivujen sivukartta alkaa olla valmis. Tiedotusvastaava Sunnari kertoi, että vuoden 2005 virkailijaluettelo alkaa olla valmis. Sunnari totesi, että koska virkailijaluetteloa ei paineta, sitä voidaan vuoden mittaan myös päivittää. Virkailijaluettelosta tulostetaan kopiot toimistolle, huoneistoon sekä hallituksen jäsenille. Keskusteltiin Kysy kapteenilta -internetpalstan kohtalosta. Päätettiin, että tiedotusvastaava Sunnari tiedustelee Risto Sandvikilta, mikäli palstaa voisi hyödyntää jatkossa. Ulkoasiainvastaava Kärki poistui kokouksesta kello Yleisasiat Keskusteltiin Seiväsmatkoista. Yleisvastaava Snellman selvittää risteilyhintoja Seiväsmatkoja varten. Todettiin, että ulko-oven sulkeutumisessa on ongelmia. Keskusteltiin sillispaikasta. 12. Muut esille tulevat asiat Taloudenhoitaja Aalto ilmoitti täyttävänsä HYY:n toiminta-avustuslomakkeen. Todettiin, että Simo Zittingiä voisi muistaa 90-vuotispäivän johdosta. Keskusteltiin erilaisista kiittämisen muodoista yhdistyksen sisällä. Yleisvastaava Snellman kertoi, että myös Hämäläisen Osakunnan juristikerholla on 70- vuotisjuhlavuosi ja kerhon taholta oli tiedusteltu yhteistyöhalukkuutta ja mahdollisuuksia. Sihteeri Lemmetty kertoi vuosijuhlatoimikunnan tapaamisesta. 13. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään maanantaina kello yhdistyksen kerhotiloissa Sörnäisten rantatie 33:ssa. 7

8 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kaikkonen päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Emilia Kaikkonen hallituksen puheenjohtaja Elina Lemmetty sihteeri 8

PÖYTÄKIRJA 11.1.2010 2/2010

PÖYTÄKIRJA 11.1.2010 2/2010 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.1.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg Hanna Kylmäniemi

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Aika: Tiistai 25.1. klo 18.00 Paikka: Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnä: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.9.2012 25/2012

PÖYTÄKIRJA 9.9.2012 25/2012 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 9.9.2012 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Yhdistyksen kerhohuoneisto Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja) Sonja Lassila (sihteeri) Rene Male Suvi Syvänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 7.3.2011 9/2011

PÖYTÄKIRJA 7.3.2011 9/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 7.3.2011 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 28.4.2014 18/2014

PÖYTÄKIRJA 28.4.2014 18/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 28.4.2014 Paikka: Pursimiehenkatu 12 Läsnä: Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5.5.2014 19/2014

PÖYTÄKIRJA 5.5.2014 19/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 5.5.2014 Paikka: Tallikuja 2 Läsnä: Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt (saapui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 25.11.2011 32/2011

PÖYTÄKIRJA 25.11.2011 32/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Perjantai 25.11.2011 Paikka: Läsnä: Lisäksi: Viking Line m/s Gabriella, Itämeri Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 2.3.2015 klo 18.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik

Lisätiedot

Yleisvastaava Kutvonen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Kutvosta ruuasta.

Yleisvastaava Kutvonen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Kutvosta ruuasta. PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Unioninkatu 22 Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Aika: 15.1.2014 kello 17 Paikka: Viikin Monitoimitalon takkahuone Paikalla: Tommi Jalo (pj), Jenni Styrman, Mari Lahti, Terhi Mäkinen, Samica Sadik (poistui 19.50),

Lisätiedot

Taloudenhoitaja Ahsanullah kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Ahsanullahia ruuasta.

Taloudenhoitaja Ahsanullah kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Ahsanullahia ruuasta. PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Lönnrotinkatu 5 Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä

Lisätiedot

Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki)

Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki) MMYL ry Hallituksen kokous 5/2011 Aika: 6.4.2011 klo 18:00. Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Ville Makkonen, Paavo

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006 1(7) Aika 28.2.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja Aika: 17.2.2014, klo 14.15 Paikka: Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 Paikalla: Laura Niiranen (pj), Tommi

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011 MMYL ry Hallituksen kokous 6/2011 Aika: 4.5.2011 klo 17:30. Paikka: MMYL ry:n kerhohuone (Latokartanonkaari 7, 1. krs.) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Paavo Lyytikäinen, Eeva Puustjärvi, Charlotta Hyttinen,

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 2/2014

Asteriski ry:n hallituksen kokous 2/2014 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 2/2014 Aika: Torstai 16.1.2014 klo 18.00 Paikka: Asteriskin toimisto, ICT-talo Läsnä: Hannu Ala-Olla Marlo Ekberg Mikko Lainio Arttu Laitinen

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 (6) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 5/2013 Aika: 7.3.2013 klo 17.00 Paikka: HO/Paasikivi Läsnä: Valtteri Aaltonen, kuraattori Olga Penkkilä, toiminnanohjaaja Emilia Aikio, sihteeri

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 9:56.

1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 9:56. Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry Yhdistyksen kokous 2/2015 kevätkokous Aika 11.4.2015 klo 9:30 Paikka Psykologian laitos, Metria, Yliopistokatu 7, Joensuu Osallistujat Pia Jussila (pj.), Milja

Lisätiedot

Päätettiin lisätä kohdaksi 6 Jäsenrekisteri ja hyväksyä esityslista tällä muutoksella.

Päätettiin lisätä kohdaksi 6 Jäsenrekisteri ja hyväksyä esityslista tällä muutoksella. HALLITUKSEN KOKOUS 29/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 31.10.2014 klo 12.00 Paikka: Läsnä: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Jussi Raitanen Jenni Jalonen Noora Hyvönen Antti Malmberg Elena Lukkarinen

Lisätiedot

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme European Law Students Association - ELSA Turku ry Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 12.1.201 klo 14.15 Paikka: SH

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Aika: 22.2.2012 kello 14.00 Paikka: Kokoustila Strömberg, Otakaari 5 E 220 Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri:

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TKO-Älyn hallituksen kokous 1/2015 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 14.1.2015 kello 18:00 PAIKKA Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11 PAIKALLA Hallitus Niilo Korkiakoski Timo Tuononen Joni Hauhia Hilla Fred Kalle

Lisätiedot

OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) 22.1.2012

OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) 22.1.2012 OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) Hallituksen järjestäytymiskokous Aika 13.1.2012 klo 17.00. Paikka Kalastajankatu Osallistujat: Petri Makkonen Jenni Soininen Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot