SISÄ- SIVUILLA -LEHTI Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄ- SIVUILLA -LEHTI 2009 2010. Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA. Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA"

Transkriptio

1 -LEHTI Soveltavan ympäristökemian laboratorion Marie Curien nimeä kantavan tutkimusprojektin tutkijoita koolla Mikkelissä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jaroslaw Puton, Alexander Tolstoguzov, Rengaraj Selvaraj, Adriana Ferancova, professori Mika Sillanpää, Wei Liu, Tonni Kurniawan ja Amit Bhatnagar. SISÄ- SIVUILLA Mikkelin seudulle puuhataan BIOJALOSTAMOA Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa työskentelee HUIPPUTUTKIJOITA Keskiaikaista PERGAMENTTIKOKOELMAA puhdistetaan ja digitoidaan Mikkelissä

2 Maakuntajohtaja Matti Viialainen: YLIOPISTOKESKUS enemmän kuin tarpeen Etelä-Savolle on hyväksytty uusi maakuntastrategia. Sen päätavoite, varsinainen punainen lanka, on, että Etelä-Savo on uusiutuva, muuttovoittoinen Saimaan maakunta vuonna Mikkelin yliopistokeskus on enemmän kuin tarpeen, jotta kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään. Strategiapaperissa on kuusi keskeistä päämäärää. Niistä yksi kuuluu: maakunnan uudistuneet ja erikoistuneet koulutus- ja tutkimusrakenteet tukevat erityisesti kärkiosaamisalojen menestystä ja ovat kansallista huipputasoa. Kolme kriittistä menestystekijää ratkaisevat toteutuuko päämäärä. Ne ovat toisen asteen koulutuksen tehokkuus ja monipuolisuus, korkeakoulutustarjonnan monipuolisuus sekä tutkimusja innovaatiorakenteiden vakiintuneisuus. Mikkelin yliopistokeskuksella ja sen yhteistyöyliopistoilla on olennainen rooli maakuntastrategiamme toteuttamisessa. Keskuksen korkeatasoinen tutkimus palvelee myös alueemme elinkeinojen ja kärkiyritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeita. Elinikäisen oppimisen tarve korostaa keskuksen koulutustehtävää. Emoyliopistojen kautta maakuntaan on saatu huipputason osaajia, jotka ovat koonneet ympärilleen toimivia ja tehokkaita työryhmiä. Ne pystyvät tuottamaan korkeatasoista tieteellistä aineistoa julkaisuina ja tutkintoina. Vähintään yhtä tärkeää on, että tutkijat ovat alueen yritysten käytettävissä soveltavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Maakunta on sijoittanut vuosien mittaan huomattavia summia EU:n rakennerahastovaroja yliopistotasoisen opetuksen vakiintumiseen ja tutkimuksen vaatimien toimintaympäristöjen rakentamiseen. Toivomme ja uskomme, että panokset ovat osuneet oikeaan paikkaan, eivätkä ne mene hukkaan jatkossakaan. Helsingin kauppakorkeakoulun englanninkielinen kandidaattikoulutus Mikkelissä osoittaa, että pienikin yhteisö voi tarjota huippua. Se on tehokas, monipuolinen ja todella globaali liiketalouden koulutusohjelma, joka on yksi halutuimmista koulutuspaikoista koko maassa. Tutkimuksen puolella hyvinä esimerkkeinä ovat Kuopion yliopiston ympäristökemian tutkimus ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston niin materiaaleihin kuin bioenergiaan liittyvä tutkimustyö. Helsingin yliopistolla on puolestaan vahvat näytöt yliopistokeskuksen koordinoijana ja mm. maaseutua ja luomutuotantoa koskevan tutkimuksen kärkiosaajana. Uusi yliopistolaki tuo yliopistoille aikaisempaa enemmän itsenäisyyttä. Lainkin mukaan Matti Viialainen Maakuntajohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja yliopistokeskukset ovat yksi tehokas ja hyvä tapa toteuttaa yliopistojen läsnäoloa ja yhteistyötä paikkakunnilla, joilla ei ole omaa tiedeyliopistoa. Mikkelin yliopistokeskus on saanut arvioinneissa kehuja. Maakunnan tahto on, että keskukselle taataan kunnolliset toimintaedellytykset kansallisen korkeakouluverkon osana myös vuoden 2013 jälkeisellä EU:n seuraavalla rakennerahastokaudella. Yliopistokeskus on välttämätön Saimaan maakunnan kilpailukyvyn ja vetovoiman kannalta. Se edistää alueellista tasa-arvoa tavalla, jota olisi mahdoton korvata. MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS tutkimusta ja koulutusta maakunnan tarpeisiin Mikkelin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka osaamisalat ovat: Aluekehitys ja maaseutuosaaminen Bioenergia Digitointi Elintarvikeala Luomutuotanto Materiaalitekniikka Osuustoiminta Ympäristötekniikka Yrittäjyys- ja liiketoiminta Mikkelin yliopistokeskus koostuu neljän yliopiston toiminnoista. Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Kuopion yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto muodostavat noin 200 työntekijän yhteisön, johon kuuluu 7 professoria ja 4 tutkimusjohtajaa. Yliopistokeskuksessa on vuosittain noin 5500 opiskelijaa, noin 90 tutkimus- ja kehittämishanketta ja sen kokonaisliikevaihto on 17,2 miljoonaa euroa. Mikkelin yliopistokeskus tuottaa kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä edistävää tieteellistä tutkimusta, koulutusta sekä ratkaisuja ja toimintamalleja edistääkseen alueen kehitystä. Toiminnan painopisteet ovat yhteiskunnallinen vuorovaikutus, tutkimus ja koulutus. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa yliopistokeskuksella on kaikilla osaamisalueillaan. Yliopistokeskus tarjoaa tutkintoon johtavaa yliopistollista perusopetusta, täydennyskoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja. Tutkintoon johtava koulutus Helsingin kauppakorkeakoulun englanninkielisessä kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelmassa (BScBA) voi opiskella kauppatieteiden kandidaatiksi. Muu arvosanaopetus Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti antaa arvosanaopetusta luonnonmukaisessa maa- ja elintarviketaloudessa (Eco Studies op), monitieteisissä maaseutuopinnoissa (Rural Studies n. 100 op) ja osuustoiminnassa (Co-op Studies op). Opinnot on tarkoitettu suuntautumisvaihtoehdoiksi ja sivuaineopinnoiksi eri yliopistoissa maisterin tutkintoa opiskeleville. Avoin yliopisto ja täydennyskoulutus Avoimessa yliopistossa voi hankkia yleissivistystä ja kehittää ammatillista osaamista joko opintokokonaisuuksissa tai lyhyemmillä kursseilla. Opetus on kaikille tarkoitettua yliopistollista perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston tarjonta löytyy tämän lehden takakannesta. Mikkelin yliopistokeskuksen koulutustoiminta painottuu aikuiskoulutukseen. Helsingin kauppa-korkeakoulu järjestää koulutusta johtamisessa, yrittäjyydessä ja yritysten kansainvälistymisessä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kouluttaa omilla osaamisaloillaan: luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet; maaseutu ja yhteiskunta; yrittäjyys ja osuustoiminta. Täydennyskoulutus on pääsääntöisesti maksullista. Täydennyskoulutusta räätälöidään myös tarpeen mukaan. Lisätietoa koulutuksista Mikkelin yliopistokeskuksen ja toimintayksiköiden sivuilta Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT-Savo Bioenergiatekniikan tutkimusryhmä Materiaalitekniikan tutkimuslaboratorio Astral Koordinaatioyksikkö Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma BScBA Kuopion yliopisto Soveltavan ympäristökemian laboratorio LAEC Mikkelin yliopistokeskus Yliopistokeskuslehti Julkaisija Mikkelin yliopistokeskus Lönnrotinkatu 7, Päätoimittaja Matti Malinen Toimitussihteerit Ulla Jurvanen Sirpa Taskinen Toimittajat Päivi Kapiainen- Heiskanen Tiina Toivakka Toimituskunta Hanna Arpiainen Anne Hytönen Sari Ikonen Hanna Kautiainen Mari Syväoja Heikki Särkkä Kuvat Anne Hytönen Päivi Kapiainen-Heiskanen Tiina Toivakka Kannen kuva Päivi Kapiainen-Heiskanen Ulkoasu ja taitto Päivi Veijalainen / Huhtikuu Paino ja jakelu Etelä-Savon Viestintä Oy

3 MUCavat KUULUMISET IHMISET ASIAT UUTUUDET TAPAHTUMAT Aalto-yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto osana Mikkelin yliopistokeskusta Yliopistojen rakenteita kehitetään voimakkaasti, ja sen myötä tapahtuu muutoksia myös Mikkelin yliopistokeskuksessa. Helsingin kauppakorkeakoulu yhdistyy Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa uudeksi Aaltoyliopistoksi. Aalto-yliopistosta tulee säätiöpohjainen yliopisto, jonka päämääränä on kehittyä eri aloillaan ja omaleimaisena kokonaisuutena maailman kärkiyliopistojen joukkoon. Helsingin kauppakorkeakoululla on Mikkelissä Pienyrityskeskus sekä BScBA-ohjelma, jotka näin tulevat osaksi Aaltoyliopistoa. Kuopion yliopiston yhdistyy Joensuun yliopiston kanssa uudeksi Itä-Suomen yliopistoksi. Itä- Suomen yliopiston visiona on olla kansainvälisesti tunnustettu tutkimus- ja koulutusyliopisto, joka on kolmen merkittävimmän suomalaisen yliopiston ja maailman 200 johtavan yliopiston joukossa. Yliopistolla on Mikkelissä Soveltavan ympäristökemian laboratorio. Uudet yliopistot aloittavat toimintansa BScBA-ohjelman hakijamäärä lähes kaksinkertaistui Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön englanninkieliseen kansainväliseen liiketoimintaan painottuvaan kandidaatinohjelmaan haki tänä vuonna ennätykselliset 1021 opiskelijaa. Hakijamäärä on viime vuosina ollut jyrkässä kasvussa, sillä viime vuonna hakemuksia tuli 650 kpl ja vuonna 2007 kaikkiaan 577 kpl. Uusia opiskelijoita valittiin kolme vuotta kestäviin yliopisto-opintoihin yhteensä 80. Hakijoista noin 43 prosenttia oli Suomen kansalaisia. Ulkomailta hakemuksia tuli 60 eri maasta, muun muassa Arabiemiirikunnista, Yhdysvalloista, Hong Kongista, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta. Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelman BScBA:n opiskelijat, alumnit ja luennoitsijat pitävät BScBAohjelmaa erittäin laadukkaana. Huhtikuussa 2008 tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä mm. ohjelman laadusta, palveluista ja valmistuneiden menestyksestä. Lähes 100 prosenttia kaikista vastaajaryhmistä piti ohjelman laatua hyvänä tai erittäin hyvänä. Myös opiskelun tukipalveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Valmistuneista suurin osa on sijoittunut vastuullisiin kansainvälisiin tehtäviin. Yhtenä syynä korkeaan laatuun ja hyviin tuloksiin nähtiin Helsingin kauppakorkeakoulun brändi, joka on houkutellut Mikkeliin kovatasoisia opettajia ja joka vuosi enemmän hakijoita. Elintarviketutkimuksen strategiatyö käynnissä Etelä-Savossa tuotetaan laadukasta lähiruokaa. Alueelle tärkeitä tuotantomuotoja ovat liha, vihannekset, maito, marjat, kala, luonnontuotteet ja yrtit. Näiden tuotantomuotojen tutkimukseen keskittyy Etelä-Savossa aloitettu elintarviketutkimuksen strategiatyö. Strategia suuntautuu näiden alueelle tärkeiden tuotantomuotojen tutkimukseen. Strategiatyötä koordinoi Etelä-Savon elintarvikeosaamiskeskus Ekoneum, jonka jäseninä ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Mikkeli ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Ohjelmatyö on saanut rahoitusta Mikkelin seudun aluekeskusohjelmasta. Strategia on tarkoitus julkistaa tammikuussa Mikkeli mukana muovitekniikan verkostossa Mikkelin seutu on mukana vuonna 2009 käynnistetyssä valtakunnallisessa muovitekniikan verkostossa. Verkoston merkittävänä tehtävänä on vahvistaa korkeatasoista muovitekniikan tutkimusta ja lisätä alan yritysyhteistyötä. Verkoston koordinaattorina toimivan Tampereen teknillisen yliopiston yksikkö aloitti toimintansa Mikkelissä keväällä 2009 ja sen sijaintipaikka on ammattikorkeakoulun historiallinen kasarmin kampus. Verkostoa tukevana professorina toimii prof. Mikael Skrifvars ja Mikkelin alueellisena tutkimusjohtajana Kari Dufva. TTY:n Mikkelin yksikkö täydentää ammattikorkeakoulun materiaaliteknologian tutkimusta erityisesti komposiittien alalla, ja tarjoaa alueen yrityksille laajan osaamisverkoston emoyliopiston sekä muiden Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorion etäyksiköiden kautta. Mikkelin yksikön osaamisalueita ovat rakenteiden lujuuslaskenta, mallintaminen ja simulointi. Yksikön tavoitteena on tarjota yrityksille uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tarpeista lähtevän tieteellisen tutkimuksen avulla. Etelä-Savon YES-keskus aloittaa toimintansa syksyllä 2009 Etelä-Savon YES-keskus on osa valtakunnallista YES-keskusten verkostoa. YES-keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava alueellinen keskus. YESkeskus tarjoaa konkreettisia yrittäjyyskasvatuspalveluja erityisesti perusasteelle, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Palvelut sisältävät materiaaleja, opettajien koulutuksia, kouluyritysyhteistyön mentorointia ja yrittäjäkontakteja sekä Opetussuunnitelmien kehittämispalveluja. Tavoitteena on myös synnyttää verkostoja oppilaitosten välillä. Toimintaan kuuluvat myös Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistopalvelut. YES-keskusten palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia. HSE Pienyrityskeskus on saanut rahoitusta Etelä- Savoon perustettavalle YES-keskukselle kolmivuotisen hankkeen puitteissa. Etelä-Savossa rahoittajaviranomainen on Itä-Suomen lääninhallitus ja toiminta on osin ESR-rahoitteista. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Maisa Kantanen, , TUKI Tutkimuksesta kilpailukykyä elintarvikeketjun yrityksille Etelä-Savon elintarvikeketjussa toimivat yritykset voivat jatkossa hyödyntää tutkimusta toimintansa kehittämisessä entistä johdonmukaisemmin. Tutkimuksesta kilpailukykyä TUKI-hankkeen tavoitteena on löytää yrittäjämäinen toimintatapa tutkimusyhteistyön aloittamiseen ja toteuttamiseen, jotta alueella tarjolla oleva tutkimustieto ja -taito kohtaisivat yritysten osaamistarpeet. Uutta toimintamallia kehitetään kolmen hanketoimijan voimin. Hanketta koordinoivan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Mikkelin yksikkö. Tutkimusryhmään kuuluvat Marjo Särkkä-Tirkkonen (Ruralia-instituutti), Sari Iivonen (Ruralia-instituutti), professori Paula Kyrö (HSE Pienyrityskeskus), Mia Kuisma (MTT Mikkeli) ja Sinikka Mynttinen (HSE Pienyrityskeskus). Kuvasta puuttuvat MTT Mikkelin Helena Kahiluoto ja Marja Knuuttila. Mikkelin yliopistokeskus järjestää kaikille avoimet ja maksuttomat STUDIA GENERALIA -luennot Ti klo 16:30 18:00 KORRUPTIO VENÄJÄLLÄ VTT, Erikoistutkija Ilmari Larjavaara, Itä-Suomen Yliopisto Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio Lönnrotinkatu 5, Ti klo 16:30 18:00 NIKOLAI GOGOL Jukka Tikka, toimitusjohtaja, Länsi-Savo Mikkelin kaupunginkirjasto, Mikkeli-Sali Raatihuoneenkatu 6, To klo 16:30 18:00 VENÄLÄINEN ELOKUVA YHTEISKUNNAN PEILINÄ FL, Venäjä-tutkija Pentti Stranius Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio Lönnrotinkatu 5, Järjestäjät: Mikkelin yliopistokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Suomi Venäjä Seura ja Etelä-Savon kauppakamari Tervetuloa! I

4 Mikkeli tarvitsee ARJEN UUDISTAJIA Soile Kuitunen uskoo yhdessä tekemisen voimaan myös koulutuksen saralla. Iso kehityspolitiikka on kaupungin rakenteisiin vaikuttamista. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa kaupunkikeskustan ja campusalueen uudistamista ja liikenneyhteyksien parantamista. Sen rinnalla on paljon pieniä, arjesta kumpuavia asioita, joiden kautta eläminen muuttuu helpommaksi ja viihtyvyys kasvaa. Esimerkkinä pienistä asioista Kuitunen mainitsee kävelykadulle pystytetyt panna-pelin ja kiipeilylaivan. Pieniä juttuja, joilla voi olla yllättävänkin suuri merkitys mielikuvan ja kaupungin imagon muovautumisessa. Mikkelin kivijalkoja ovat osaaminen, innovaatio ja uudistaminen. Ne syntyvät sekä isoista että pienistä asioista, ja niiden syntyyn me jokainen voimme vaikuttaa. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen kannustaa mikkeliläisiä yhdessä vaikuttamaan kaupungin vetovoiman ja kiinnostavuuden lisäämiseen.... Soile Kuitusen mielestä arjen kehittämisessä mikkeliläiset ovat olleetkin ketteriä ja joustavia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella olemme onnistuneet luomaan uusia, toimivia käytäntöjä, joiden avulla on saatu syntymään merkittäviäkin säästöjä. Kaupunkina olemme kuin notkea pienyritys, riittävän pieni, mutta kuitenkin resursseiltaan tarpeeksi iso. Yliopistokeskus on yksi kaupungin vetovoimatekijöistä, jonka toimintoihin Kuitunen panostaisi jatkossa nykyistäkin enemmän. Erityisesti hän peräänkuuluttaa yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön merkitystä. Jos haluamme olla kehittyvä kaupunki, meillä on oltava tietty sivistyksen ja osaamisen taso, ja siinä tehtävässä oppilaitoksemme ovat avainroolissa. Osaamista on myös kyettävä uudistamaan ja päivittämään, ja sitä kautta vauhdittamaan alueen elinkeinoelämän kasvua. Soile Kuitunen uskoo vakaasti, että tälläkin saralla on alkamassa uusi aika. Kumppanuusajattelu on yleistymässä myös oppilaitosmaailmassa, ja sitä kautta tutkimusta ja koulutusta päästään aikaisempaa enemmän hyödyntämään myös käytännössä. Ja kun olemme onnistuneet nostamaan osaamis- ja innovaatiotason riittävän korkealle, saamme houkuteltua tänne entistä enemmän myös ns. luovan luokan paluumuuttajia. Mallia asioiden eteenpäin viemiseksi voisi Soile Kuitusen mielestä ottaa vaikkapa Turusta, jossa yliopistollinen tutkimus on liitetty osaksi kaupungin kehittämistä. Yliopistolla tehtävä tutkimus on linkitetty osaksi kaupungin kehittämisteemoja. Sama malli voisi toimia myös Mikkelissä. Tutkimuskohteita voitaisiin katsoa kokonaisuuksina ja liittää ne osaksi kaupungin kehittämistä, Kuitunen ehdottaa. Parhaillaan valmistumassa oleva kaupunkistrategia sisältää paljon hyviä aihioita, jota kautta kaupunkia voidaan kehittää entistä paremmaksi ja houkuttelevammaksi. Potentiaalia täällä on, elämänmeno meillä on mutkatonta ja sosiaalinen yhteisö toimiva ja tiivis. On pitkälti kiinni meistä itsestämme, että osaamme hyödyntää ja edelleenkehittää vahvuuksiamme, kehitysjohtaja kannustaa. TT Arvioinnin tulokset odotetusti hyviä Arviointi tehtiin opetusministeriön toimeksiannosta, ja sen tavoitteena oli vahvistaa yliopistokeskusten kehittämistä. Malisen mielestä arvioinnin tulokset olivat Mikkelin kohdalla kannustavia ja vahvistivat uskoa siihen, että keskuksen valitsema suunta on ollut oikea. Raportin mukaan Mikkelin yliopistokeskus on onnistunut luomaan keskuksen toimijoille yhtenäisen ilmeen ja viestinyt sitä näkyvästi ulospäin. Myös yhteistyö alueen yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa sai kiitosta. Tämä on ollut yksi toiminnan lähtökohta alusta pitäen. Tutkimushankkeissa on lähes poikkeuksetta ollut yhteistyökumppaneina alueen yrityksiä. Esimerkiksi yhtenä osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston "Elinkaariarviointi bioenergiatutkimuksessa -hanketta tehdään Mikkelin seudun jätehuollon elinkaarimallinnus. Hankkeessa selvitetään Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiön Metsäsairila Oy:n kanssa alueen jätehuollon nykyiset ympäristövaikutukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet erityisesti jätteiden energiahyötykäytön ja ilmastovaikutusten osalta. Mikkelin yliopistokeskuksen oma strategiatyö valmistui vuonna 2008, ja sen tavoitteet ovat Malisen mukaan samansuuntaisia arviointiraportin suositusten kanssa. Omissa tavoitteissammekin ykkössijalla on ollut alueen tarpeisiin vastaaminen ja yhteistyön tiivistäminen entisestään. Niin ikään sisäisen yhteistyön ja tutkimusyksiköiden keskinäisen tiedonkulun parantaminen on kirjattu strategiaan, Malinen mainitsee. Suomen yliopistokeskuksista tämän vuoden alussa laadittu arviointi ei tuonut suuria yllätyksiä Mikkelin yliopistokeskukselle. Arviointiraportin vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat olleet pääosin tiedossamme, toteaa Mikkelin yliopistokeskuksen vs. pääsihteeri Matti Malinen. Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön arviointiraportissa ehdotettiin systematisointia ja konkreettisia yhteistyömuotoja. AMK-yhteistyössä onkin tapahtunut arvioinnin teon jälkeen paljon. Arviointiraportissa otettiin kantaa myös Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä järjestettävään koulutukseen. Kertaluontoisista maisteriohjelmista arviointiryhmä suositteli luopumaan kokonaan. Nihkeä suhtautuminen yllätti, Malinen myöntää. Myönteistä hänen mukaansa kuitenkin on, että englanninkielinen BScBA-koulutusohjelma arvioitiin laadukkaaksi ja tehokkaaksi. Arvioinnin päätösseminaarissakin ohjelman todettiin olevan erityislaatuinen. Raportissa suositeltiin ohjelman ja alueen elinkeinoelämän yhteyksien tiivistämistä entisestään. Yliopistokeskuksen arviointiaineisto koostui erilaisista dokumenteista, yliopistokeskuksen itsearvioinneista, kyselyistä ja arviointivierailuista. Arviointi uusitaan kolmen vuoden päästä. TT 4 Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö on pieni mutta tehokas. Kuvassa vasemmalta suunnittelusihteeri Ulla Jurvanen, vs. pääsihteeri Matti Malinen ja vs. suunnittelija Sirpa Taskinen.

5 Mikkelin yliopistokeskuksen toimijat ovat yhdistäneet osaamisensa selvittääkseen, voisiko maakuntaan perustaa jätteitä polttoaineenaan hyödyntävän biojalostamon. Maan hallitus on sitoutunut nostamaan Suomen johtavaksi luonnonvaroja ja materiaaleja kestävästi ja taloudellisesti hyödyntäväksi maaksi. JaloJäte-hanke kokoaa MUCin toimijat: BIOJALOSTAMOA suunnitellaan Mikkelin seudulle Arvioiden mukaan 90 prosenttia luonnonvaroista muuttuu tällä hetkellä jätteeksi jo tuotteiden ja ravinnon valmistusprosessien aikana eikä jätettä osata hyötykäyttää uudelleen raaka-aineeksi. Nyt on saavutettu laaja yhteiskunnallinen ymmärrys, että talous rakentuu luonnonvarojen järkevälle käytölle. Ilmastonmuutos, Itämeren tila, energiakysymykset, vastuullinen kuluttaminen sekä hyödyntämättömät jätebiomassat ovat saaneet myös eteläsavolaiset tutkimuslaitokset liikkeelle. MTT Mikkeli koordinoi laajaa tutkimushanketta, JaloJätettä, jonka pohjalta halutaan luoda erilaisia kestäviä malleja biojalostamojen perustamiselle. Myös useat Etelä-Savossa toimivat yritykset, joista useimmat ovat valtakunnallisia, ovat innostuneet mukaan. Tällä hetkellä puolet biopolttoaineen raakaaineesta tulee metsästä, vaikka elintarvikeketjussa syntyvät sivutuotteet tarjoaisivat energiatehokkaan lisäresurssin, jota hyödyntämällä voidaan myös korvata lannoitevalmistuksen energiaa ja puhdistaa vesistöjä, hanketta vetävä erikoistutkija MMT Helena Kahiluoto MTT Mikkelistä arvioi. Vaihtoehdot puntarissa JaloJäte-projektissa etsitään malleja siihen, miten elintarvikeketjun eloperäinen jäte ja sen sivuvirrat voidaan muuttaa energiaksi, kierrätyslannoitteiksi ja jätteenkäsittelypalveluiksi. Parhaillaan selvitetään viittä eri osa-aluetta. MTT tutkii biomassan saatavuutta. Tutkittavaa biomassaa ovat muun muassa olki, lanta, elintarvikejalostuksen jätteet ja ruokohelpi. Lisäksi kiinnostavia ovat vesistöbiomassat eli vesistökasvustot ja roskakalat. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat selvittävät erilaisia teknologiavaihtoehtoja. Professori Markku Virtasen ryhmä HSE Pienyrityskeskuksessa pohtii jätteen hyödyntämiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja. Selvitettävänä on muun muassa minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia vesistöbiomassojen korjuu ja kuljetus tarjoaisivat. Erilaiset kuljetusketjut tarjoavat oman haasteensa. Esimerkiksi oljen määrä on suuri, mutta se on hajallaan, joten keräyksen ja kuljetuksen hintaa pitäisi pystyä alentamaan. Toisaalta kaikkea olkea ei voida kerätä, ettei maa köyhdy. Ongelmana on myös jätteitä hyödyntävän liiketoiminnan kestävyyden arviointi, kun liiketoimintaa ei vielä ole, professori Virtanen havainnollistaa ongelmakenttää. Mukana tutkimusyhteistyössä on myös Suomen ympäristökeskus SYKE, jonka kanssa tutkitaankin juuri biojalostamomallien kokonaiskestävyyttä. Helena Kahiluoto arvioi, että jätevirtojen hyödyntäminen on tehotonta. Jätettä päätyy vielä kaatopaikoille ja maantäyttöön, eikä lantaa tai maatalouden vesimassoja vielä hyödynnetä. Karvalakista Roll Royceen JaloJäte luo ja vertailee vaihtoehtoisia biojalostamomalleja, joiden pohjaksi arvioidaan alueen toimijoiden ulottuvilla olevat jätemassat, soveltuvat teknologiat ja erilaisten tuotteiden markkinat. Mallit poikkeavat keskittyneisyydeltään, alueelliselta jalostusasteeltaan, markkinoiltaan, organisaatioltaan ja investointitasoltaan. Investoinnit voivat vaihdella karvalakista Rolls Royceen. Toimijoiden välistä synergiaa maksimoidaan, ja paikallinen tarkastelu antaa eväitä päätöksentekijöille. Etelä-Savoa varten kehitettävät mallit ovat myöhemmin sovellettavissa myös muualle maahan. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa. Mikkelin yliopistokeskuksen Tiedepäivässä keskusteltiin laajasti uusiutuvaan energiaan liittyvästä tutkimuksesta. PK } JaloJäte Biojalostamomallit vaihtelevat investoinneiltaan. Pääasia on, että alueen toimijoille ja päätöksentekijöille saadaan eväät valintojen tekoon, MMT Helena Kahiluoto sanoo. Tutkimuspartnerit: MTT, koordinaattori, Helena Kahiluoto, MTT, Miia Kuisma ja ryhmä HSE Pienyrityskeskus Markku Virtanen ja ryhmä LUT Mika Horttanainen ja ryhmä SYKE Juha Grönroos ja ryhmä Yritykset: SOK, Osuuskauppa Suur-Savo Järvi-Suomen Portti Osuuskunta Lassila & Tikanoja Oyj Biolan Oy, St1 Biofuels Oy Suur-Savon Sähkö Oy / Suur-Savon Energiasäätiö MHG Systems Oy Rahoittajat: Tekes, yritykset, MTT ja SYKE

6 Luomutuotanto esittäytyy verkossa Luomutuotteiden käyttö on reippaassa kasvussa. Ruralia-instituutti tekee parhaillaan uudentyyppistä oppimisympäristöä verkkoon viljelijöille ja neuvojille.... Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhtenä painopistealana on luomuviljelyn opetus, tutkimus ja kehittäminen. Uusimmassa kehityshankkeessa syntyy uudenlaisia tiedonvälityksen malleja luomualalle yhteistyössä viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden kanssa. Useita alan oppikirjoja kirjoittanut erikoissuunnittelija Jukka Rajala arvioi, että luomuviljalla on nyt hyvät vientinäkymät. Myös lihan, kananmunien ja rypsin kysyntä kasvaa. Eteläsavolaiset luomutilat tunnetaan maidontuotannon ja puutarhakasvien viljelymenetelmien kehittäjinä. Porkkanan, sipulin ja keräkaalin viljelytekniikkaa on kehitetty pitkälle. Esimerkkinä innovatiivisuudesta on rikkaruohojen torjuntamenetelmistä saatu patentti. Uusinta tietoa levittää keväällä 2009 alkanut Luomutietoverkko-hanke, joka tuottaa viljelijöille verkkoon koulutuspaketteja ja vahvistaa neuvojien osaamista. Hyödynnämme sosiaalisen median uusia välineitä, Jukka Rajala kuvaa. Laajaan tietopakettiin kootaan hankeverkoston tuottamat aineistot, kalvosarjat ja tutkijoiden tekemät tutkimustiivistelmät. Netistä voi kuunnella myös asiantuntijoiden ja viljelijöiden haastatteluja. Verkkopedagogisista ratkaisuista vastaa erikoissuunnittelija Harri Hakala. Haastattelemme asiantuntijoita eri teemoista, ja aineisto palastellaan minuutin multimediaesityksiksi, joissa asia ja ääni saa tuekseen kuvitusta ja tekstejä, Rajala kertoo. Puheenvuoro viljelijöille Käytännön osaamista esitellään haastattelemalla viljelijöitä hyvistä käytännöistä ja kuvaamalla kasvukaudella eri työvaiheita. Verkkoympäristössä käsitellään luomuviljelyä, kotieläintuotantoa, kasvintuotantoa ja -suojelua, taloutta, ympäristöä ja kestävää kehitystä. Ajankohtainen aihe on valkuaisrehun tuotanto. Nykyään yleisesti rehuksi käytettävän soijan viljely tuhoaa muun muassa sademetsiä. Toisaalta rehuomavaraisuuden toivotaan nousevan. Hanke antaa kasvot myös luomuvalkuaisrehun tuottajille. Puheenvuoroja saavat muun muassa rypsin, herneen ja härkäpavun viljelijät. Kannustamme rehua tuottavia ja ostavia viljelijöitä yhteistyöhön ja verkostoitumaan niin, että maito- ja lihatiloille pystytään toimittamaan rehua kerralla 40 tonnin kuorma, jotta kuljetusketjusta tulee kannattava. } Erikoissuunnittelija Jukka Rajala arvioi, että luomuviljalla on nyt hyvät vientinäkymät. Valtioneuvoston suosituksen mukaan vuodesta 2010 alkaen julkinen sektori painottaa kestävää kehitystä kaikissa hankinnoissaan. Käytännössä luomuruokaa, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa tarjotaan valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa ja määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2015 mennessä. Toivotaan, että päätös piristää alaa. Haluaisimme lähi- ja luomuruoan markkinoinnin osaksi tätäkin hanketta. Luomutietoverkkohankkeen tarkoituksena on aktivoida viljelijöitä myös luomulähiruokatoimituksiin. Luomukauraa ja -vehnää viljelevän Jukka Rajalan käsialaa on alan perusteos Luonnonmukainen maatalous. Hän myös pitää verkossa luomutietopankkia. Luomutietoverkko: Luomutietopankki: Hanke ajoittuu vuosille Sitä rahoittavat EU:n Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma ja Hämeen TE-keskus valtakunnallisena hankkeena. PK Virtaava yhteiskunta haastaa vanhat rakenteet Etelä-Savo on Hyyryläisestä hyvä esimerkki hajakeskittyneestä aluerakenteesta, jolla on omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa nykymaailmassa, missä kaikki virtaa ja liikkuu. Nyt virtaa tieto ja sen on virrattava voimakkaasti. Mielestäni tärkein aluepoliittinen kysymys on saada koko maahan nykyaikaiset, nopeat tietoliikenneyhteydet. Pitkään aluetutkimuksessa mukana ollut Hyyryläinen näkee, että globalisaation uusin aalto muuttaa yhteiskunnan rakenteita verkostomaiseen suuntaan. Hierarkisilla rakenteilla ei enää pärjätä. Ne paikkakunnat kehittyvät, jotka osaavat verkostoitua. Emme myöskään tiedä, miten kuntien rooli muuttuu. Jatkossa ne pystyvät hoitamaan velvoitteensa nykyistäkin huonommin, mikäli toimintatapoja ei muuteta. Oleellista on rakentaa uusia kumppanuuksia sekä kehittämiseen että palvelutuotantoon. Maailma on siis verkottumassa kaikilla aloilla ja kaikissa toiminnoissa. Uusi maailma ei ole kaoottinen, mutta se on monisyinen, eikä noudata tuttuja organisaatiorajoja. Ympäristön muutos tuo käyttöömme uudet työtavat ja -välineet. Foorumissa voi osallistua Esimerkiksi Mikkelin kehittämisen tulevaisuustyökaluksi on luotu kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin maaseutukaupunki Mikkelin verkkofoorumi, Makami, jossa voi vaihtaa ajatuksia, saada tukea ja kritiikkiä. Suomalainen verkottunut aluerakennemalli on ainutlaatuinen. Nyt olisi pohdittava sen kehittämistä eikä lähdettävä matkimaan maailman keskittyviä metropoleja, Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja HT Torsti Hyyryläinen sanoo. Verkkofoorumeissa esimerkiksi kylien asioista voidaan keskustella isolla joukolla laajasti yli rajojen. Foorumien perustaminen on ilmaista ja ne toimivat, kunhan ihmiset haluavat osallistua. Makamilaiset ovat järjestäneet kylissä kehittämisiltoja yhdessä Ruralia-instituutin, Mikkelin kaupungin ja ProAgrian kanssa ja laatineet ideoiden pohjalta kehittämisstrategian. Näillä uusilla foorumeilla kunnan virkamiehetkin voivat kohdata kyläläiset kehittämiskumppaneina. Kyläläisten kanssa on oltava vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Heidät on pidettävä tyytyväisinä, niin he vapautuvat toimimaan omaehtoisesti. Nykyään kylä voi perustaa viikossa verkkoon vaikka tonttimarkkinointisivuston, kuten Makamissa on tapahtunut. Vanhassa maailmassa olisi ensin kirjoitettu kuntaan anomus ja jääty odottamaan, että virkamiehet toteuttavat asian. Kakkosasunnoista tulee mobiilin yhteiskunnan kannalta oleellisia paikkoja, ja ne ovat yksi peruste ylläpitää hajautettua palvelurakennetta maakunnissa, Torsti Hyyryläinen sanoo. Monissa kansainvälisissä ja valtakunnallisissa maaseudun kehittämisverkostoissa toimiva Hyyryläinen uskoo, että hajautettu palvelutuotanto on Etelä- Savon vahvuus jatkossakin. Tulevaisuudessa ihmiset ovat nomadeja eli paimentolaisia, joiden työ ja asuminen muuttuvat liikkuvaksi. Verkostoituneet kylät voivat kehittyä myös erilaisten elämänkulkujen laskeutumisalustoiksi, joista nykyistä useammin vuokrataan asuntoja ja niihin tullaan työskentelemään ja hiljentymään. Makami:

7 Vilkas puheensorina täyttää pienen kahvihuoneen, ja mielipiteitä vaihdetaan niin edellispäivän töistä kuin Suomen koleasta alkukesän säästä. Koolla on seitsemän huipputason Marie Curie -tutkijaa, jotka työskentelevät Kuopion yliopiston Mikkelin yksikön Soveltavan ympäristökemian laboratoriossa. Kokemustenvaihto on tärkeää Adriana Ferancova kehuu mikkeliläistä tutkimusilmapiiriä avoimeksi ja itsenäiseksi. Mikkelissä työskentelevät tutkijat osallistuvat EU-puiteohjelmarahoitteiseen Marie Curien nimeä kantavaan tutkimusprojektiin, jonka tavoitteena on tietotaidon siirtäminen, kokemustenvaihto tutkijoiden kesken ja oman osaamisen vahvistaminen. Aihealueet ovat nanoteknologia ja sen sovellukset ympäristötekniikkaan sekä ioniliikkuvuusspektrometria. Tutkimuskohteet linkittyvät Mikkelin yksikössä tehtävään muuhun alueelliseen tutkimukseen ja alueen yritysten tarpeisiin. Koko hanke on rakennettu siten, että se kohdentyy alueellisten toimijoiden tarpeisiin ja tukee heidän liiketoimintaansa, kertoo hankkeen vetäjä, professori Mika Sillanpää Soveltavan ympäristökemian laboratoriosta. Hanke on nelivuotinen, ja kaikkiaan Mikkelissä työskentelee sinä aikana 12 tutkijaa. Suurin osa tutkijoista on Mikkelissä 1 2 vuotta, muutaman periodi kestää kolme kuukautta. Hakijoita Mikkelin tutkimushankkeeseen oli yli 700, ja hakemuspapereita kertyi Mika Sillanpään työpöydälle kymmenen mapillisen verran. Mukana oli oman alansa maailman huippututkijoita, joista valitsin meille parhaiten sopivat tutkijat. Kaikki valitut ovat meillä tehtävän tutkimuksen huippuosaajia, kokeneita senioritason tutkijoita. Rekrytointi on painottunut hankkeen loppuvaiheeseen eli eniten tutkijoita Mikkelissä on tämän ja ensi vuoden aikana. Mikkelin hankkeeseen osallistuu poikkeuksellisen iso määrä tutkijoita Euroopan ulkopuolelta. Yleinen sääntö kyseisessä tutkimusohjelmassa on, että vain kolmasaosa tutkijoista voi olla muualta kuin Euroopasta. Me saimme poikkeusluvan, koska ympäristöteknologian nanosovellusten tutkimus on pitkälti keskittynyt Aasiaan. Tutkijoistamme 70 prosenttia tuleekin Aasiasta. KANSAINVÄLISTÄ meininkiä On hienoa saada työskennellä eri maista tulevien tutkijoiden kanssa. Laboratorion tekninen taso on korkea ja ilmapiiri hyvä, toteaa Alexander Tolstoguzov, kotimaassaan Venäjällä uransa aloittanut tutkija, joka on viimeiset 15 vuotta työskennellyt Italiassa useissa eri yliopistoissa. Suomen visiitti on hänelle ensimmäinen. Kaunis maa, ja merkityksellinen sikäli, että olen nyt lähellä omaa kotimaatani. Vaimoni on Karjalasta, ja hän tuntee olonsa täällä erityisen kotoisaksi, Tolstoguzov mainitsee. Intiasta Suomeen ja Mikkeliin ovat tulleet Rengaraj Selvaraj ja Amit Bhatnagar, joista viimeksi mainittu harmittelee vierailunsa lyhyttä kestoa. Olen vain kolme kuukautta, mutta mielelläni olisin pidempään. Olen aina ollut kiinnostunut eurooppalaisesta kulttuurista, ja Suomesta suuntaan Hampuriin jatkamaan täällä aloittamaani tutkimusta, Amit Bhatnagar kertoo. Selvaraj puolestaan viipyy Mikkelissä kaksi vuotta. Nanomateriaaleihin erikoistunut tutkija on kiertänyt luennoimassa ja tehnyt tutkimustyötä kotimaansa Intian lisäksi muun muassa Etelä-Koreassa, Hong Kongissa ja Ranskassa. Suomeen mies tuli Omanista. Yhteistyö eri maista tulleiden Marie Curie -tutkijoiden kesken on sujunut hyvin. Kuvassa vasemmalta Amit Bhatnagar, Adriana Ferancova, Tonni Kurniawan ja Wei Liu. Indonesialainen Tonni Kurniawan toteaa Mikkelin visiitin olevan erinomainen tilaisuus tavata tutkijoita eri puolilta maailmaa ja luoda suhteita. Oman tietämyksen laajentaminen ja tiedon vaihtaminen puolin ja toisin on oman tutkimuksen ohella tämän jakson merkittävimpiä asioita. Kurniawan on työskennellyt valmistumisensa jälkeen muun muassa Hong Kongissa ja Taiwanissa. Eurooppaan ja Suomeen hän haki, koska oli kuullut täkäläisen tutkimuksen korkeasta tasosta. Enkä ole joutunut pettymään, hän myhäilee. Samaa mieltä on kiinalainen Wei Liu, jonka mielestä suomalaiseen kulttuuriin on ollut helppo sopeutua. Niin monet osaavat englantia, ihmiset ovat kaupoissa ystävällisiä ja luonto on kaunis. Slovakialainen Adriana Ferancova ja puolalainen Jaroslaw Puton ovat molemmat Mikkelissä kaksi vuotta. Ferancovan kausi alkoi tammikuussa, Puton puolestaan on lopettelemassa Mikkelin jaksoaan ja palaa syksyllä kotimaahansa. Molemmat eurooppalaiset tutkijat pitävät Mikkelin yksikön työskentelyolosuhteita hyvinä. Laboratorio on hyvin varusteltu, ilmapiiri on hyvä ja asiat hoituvat. Työtä saa tehdä itsenäisesti ja tuloksia vertaillaan avoimesti. TT Intialainen Rengaraj Selvaraj on ennen Suomeen tuloaan kiertänyt luennoimassa nanomateriaaleista eri puolilla maailmaa. Toimivaa yhteistyötä Soveltavan ympäristökemian laboratorioon onkin tiivistynyt melkoinen määrä nanoteknologian ja ioniliikkuvusspektrometrian tietämystä. Myös julkaisutoiminta on ollut aktiivista, ja vierailevat tutkijat ovat esitelleet tutkimustuloksiaan useissa kansainvälisissä julkaisuissa. Yhteistyö tutkijoiden välillä toimii hyvin, ja eri puolilta maailmaa tulevat tutkijat toteavat olosuhteiden ja ilmapiirin olevan hyvä.

8 FT Petri Parvinen kehottaa yrityksiä jatkamaan kasvuaan kuin lamaa ei olisikaan, jos yrityksen kassa ja vakavaraisuus ovat kunnossa. Terve riskinotto kasvattaa myyntiä Äskettäin Marketing Spirit -kirjan julkaissut Parvinen liikkuu paljon maailmalla, kouluttaa erilaisia ryhmiä ja on mukana seitsemässä eri alojen yrityksessä. Hänen mielestään taloustaantuma kannattaa suhteuttaa oman yrityksen vinkkeliin. Myyntiponnistusten vähentäminen on hänestä hyvin lyhytnäköistä. Kun liikkuu yrityksissä myyntireissuilla, huomaa, ettei siellä ole juuri muita samalla asialla. Nyt onkin hyvä aika lisätä myyntikäyntejä. Myynti on usein tulospalkattua, joten bonuksia maksetaan vain toteutuneista kaupoista. Myyntikuluja leikkaamalla voi säästää korkeintaan kilometrikorvauksissa. Kannattaa tehdä toisin Jos yrityksen kassa ja vakavaraisuus ovat kunnossa, Parvinen kehottaa yrityksiä jatkamaan kasvuaan niin kuin lamaa ei olisikaan. Kannattaa ottaa riskejä, eikä pelätä epäonnistumisia. Kun yrityksessä on hyvä itsetunto ja halua kasvaa, voi omat toimet mitoittaa tähän maailmanaikaan eikä miettiä muita. Positiivista näkyvyyttä saa tekemällä asiat toisin kuin muut. Parvisesta positiivinen poikkeus olivat kala-alan yrityksen käymät maan lyhyimmät ytneuvottelut. Lomautusten sijaan yritys antoi kaikille vakituisille työntekijöille lisää palkallista kesälomaa työssäolovuosien mukaan. Tämä on paitsi tervettä vastuunkantoa, myös mahtava pr-temppu. Facebookiin on syntynyt yritykselle yli 2000 jäsenen arvostusryhmä. Verkko tuo uusia haasteita Parvinen pohdiskelee, että jokaisesta lamasta yhteiskunta nousee erilaisena, muttei kuitenkaan yllättävällä tavalla erilaisena. Yritysten pitäisi yrittää realisoida muutosodotukset. Esimerkiksi digitalisoituminen vähentää tavaran määrää. Ihmiset arvostavat jatkossa enemmän aikaa ja palvelukykyä. Myynnillä hän ennakoi olevan suuria haasteita edessään. Kun myyntitilanteet siirtyvät yhä enemmän verkkoon, verkkokauppaan on kehitettävä uusia toimintatapoja. Asiakas on saatava tekemään myyntipäätöksiä verkossa eli on luotava tarjous ei toistu -tilanteita. Monet myös ostavat, ettei myyjälle tulisi paha mieli. Tämäkin pitäisi pystyä siirtämään verkkokauppaan. Hyvätkin asiakkuudet voivat myös mädäntyä, joten asiakassuhdetta on syytä syventää ja ruokkia vaikka ilmaispalveluin, antamalla alennuksia, myönnytyksiä ja aikaa. Myynti vaatii ennen kaikkea tiukkaa priorisointia eli päätetään, että näihin keskityn ja nämä hoidan, jos työvoima ei riitä muuhun. Avainasiakkuuksien priorisoinnista saa korkean tuoton, jos siinä onnistuu, ja tuplahyödyn, jos aikaa on käytettävissä vähän. Vertaistukea ja kenttäkeikkoja Tutkimusten mukaan yrittäjät ja yritykset eivät tunne asiakkaitaan, eivät toimi asiakaslähtöisesti ja hoitavat asiakassuhteitaan usein mutu-tuntumalla tilannekohtaisesti. Yrityksiltä kaivataan nyt tervettä hyökkäysmentaliteettia. Myyntikäyntejä kannattaa lisätä, kun muut ovat niitä vähentäneet ja hakea koulutuksista uusia työkaluja, HSE Pienyrityskeskuksen professori FT Petri Parvinen kannustaa.... Näihin haasteisiin vastaa HSE Pienyrityskeskuksessa meneillään oleva laaja myynnin valmennushanke Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä. Parvinen kehottaakin yrityksiä hakemaan valmennuksista uusia työkaluja. Nyt on hyvä aika analysoida myynnin heikkouksia. Tehdäänkö tarpeeksi myyntimatkoja, toimiiko asiakastietokanta ja priorisointi ja onko myyntityössä tarpeeksi monta ihmistä? Myyntikoulutuksilla on lyhyt takaisinmaksuaika, sillä ne lisäävät myyntiä. Etelä-Savossa toteutettava hanke valmentaa elinvoimaisia yrityksiä, joilla on vienti- ja kasvumahdollisuuksia. Voimakkaan kasvupotentiaalin omaavien yritysten myyntityö auditoidaan, heikkoudet analysoidaan ja etsitään niihin ratkaisut. Yritykset pääsevät kehittämään yritys- ja asiakasosaamistaan sekä saavat käytännön työkaluja ja toimintatapoja, joiden avulla ne oppivat tuntemaan asiakkaitaan syvällisemmin. Asiakaslähtöiseen myyntiin ja ammattimaiseen myyntityöhön kannustavat myös vertaistuki ja asiakaskäyntien analysointi. Yritykset pohtivat haasteita ja jakavat hyviä käytäntöjä teemaringeissä niin, että mukana ovat tiettyjen teemojen kannalta oleelliset avainhenkilöt. Ideana on, että voimme myös jalkautua kentälle eli lähteä mukaan myyntikäynneille tapaamaan asiakkaita. Vuoden 2010 loppuun kestävää hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Itä-Suomen lääninhallitus ja osallistujayritykset. PK Asennetta asiakaspalveluun klo 9 16 Mikkelissä Onnistunut asiakaspalvelu perustuu oikeaan asenteeseen. Asiakkaat arvostavat palvelu- ja myyntihenkisyyttä ja palvelutyön tuottavuus kasvaa. Valmennuspäivä motivoi tarkastelemaan omaa palveluasennetta ja tarjoaa käyttökelpoisia välineitä oman asenteen virittämiseen asiakkaan taajuudelle. Tuloksellisen myyntityön perustat klo 9 16 Mikkelissä Tuloksellinen myyntityö perustuu järjestelmälliseen myyntiprosessin hallintaan. Menestyvä myyjä hallitsee työssään kolme osa-aluetta, jotka ovat omien tuotteiden ja tarjottavien ratkaisujen tuntemus, asiakkaan tarpeiden ja ostoprosessin ymmärtäminen sekä käytännön myyntitaidot. Asiakkaan hyöty kaupan perustana klo 9 16 Mikkelissä Valmennuspäivän jälkeen - osaat kartoittaa asiakkaan tarpeet ja hyödyn, jota hän tavoittelee Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä HSE Pienyrityskeskus Projektipäällikkö Heli Aaltonen puh , s-posti: HSE Pienyrityskeskus järjestää syksyllä 2009 osana Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä -hanketta seuraavat tilaisuudet: - osaat argumentoida - osaat luontevasti saattaa kaupan loppuun. Haastava myyntitilanne haltuun klo 9 16 Mikkelissä Valmennuspäivän jälkeen - kohtaat haasteelliset myyntitilanteet varmemmin ja hyödynnät argumentoinnin taitojasi paremmin - hallitset myyntityöhön liittyvää tunnetason epävarmuutta paremmin - osaat onnistuneesti hoitaa reklamaatiotilanteet. Koulutuspäivien hinta 85 euroa per päivä. Ilmoittautuminen verkossa, Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Kuva: Petri Parvisen arkisto

9 Pursialassa vaalitaan kulttuurihistoriaa Miltä tuntuisi päästä kokeilemaan melkein 1000 vuotta vanhan pergamentin pintaa? Helsingin yliopiston Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen konservaattorit tekevät sitä työkseen. Mikkelissä puhdistetaan ja digitoidaan keskiaikaista pergamenttikokoelmaa tutkijoiden käyttöön ja 1400-luvulta peräisin olevien pergamenttien konservointi liittyy Kansalliskirjaston tutkimusprojektiin, jossa perehdytään Suomen keskiajan kirjalliseen kulttuuriin. Päämateriaalina ovat Kansalliskirjaston kokoelmissa säilytettävät yli pergamenttifragmenttilehteä, jotka vuoden pituisen projektin aikana kuljetetaan Mikkeliin konservoitaviksi ja digitoitaviksi. Sen jälkeen aineisto palautetaan takaisin, ja digitaalinen tallenne tulee Helsinkiin tutkijoiden käyttöön. Pergamentit ovat peräisin keskiajalta, ja suurin osa niistä on katolilaisten pappien Suomeen tuomaa kirkollista materiaalia, kirkko- ja messukäsikirjoja. Kun kirkon omaisuus Kustaa Vaasan aikaan siirtyi valtiolle, vanhoista kirjoista haluttiin päästä eroon ja niitä käytettiin voutien tilikirjojen kansitäytteinä. Se oli onni, sillä siten ne säilyivät jälkipolville. Tilikirjat kulkeutuivat Ruotsiin, josta ne Suomen sodan jälkeen siirrettiin takaisin Suomeen, senaatin arkistoon ja sieltä 1800-luvulla Helsingin yliopiston kirjastoon. Jo silloin pergamentteja alettiin purkaa tilikirjoista, kertoo konservaattori Heidi Törrönen, joka johtaa konservointityötä Mikkelissä. Kirkollisen materiaalin lisäksi aineistossa on kanoniseen oikeuteen ja luonontieteeseen liittyvää materiaalia. Mikkelin Mikrokuvaus- ja konservointilaitos sai ensimmäisen 70 kappaleen pergamenttierän kesän alussa. Eläimen vuodasta valmistettu pergamentti on jo ikänsäkin puolesta haasteellinen materiaali, joka vaatii konservaattorilta huolellista ja yksilöllistä käsittelyä. Materiaali on hyvin eritasoista kunnoltaan ja kooltaan, ja jokaiseen paperiin pitää suhtautua yksilönä, kertoo konservaattori Marleena Vihakara, joka yhdessä Törrösen ja Wiebke Findeisenin kanssa vastaa aineiston konservoinnista. Ensimmäiseksi kukin pergamentti dokumentoidaan valokuvaamalla ja siitä tehdään kuntoarvio. Sen jälkeen pergamentin pinta puhdistetaan käyttämällä erilaisia, eläinten karvoista tehtyjä pehmeitä harjoja ja lateksisientä, minkä jälkeen pergamentti voidaan suoristaa. Valtaosa keskiajalta säilyneistä pergamenteista on kirkollista materiaalia. Pergamentit ovat hauraita ja harjauksessa on oltava varovainen, ettei teksti vahingoitu, Vihakara muistuttaa. Pergamentti reagoi myös herkästi ympäristön olosuhteisiin, joten lämpötilan ja ilman kosteuden kanssa on oltava tarkka. Aineiston kuljetuslaatikotkin pitää suunnitella siten, etteivät lämpötilan vaihtelut kuljetuksen aikana pääse vaurioittamaan pergamentteja. Tämä on tarkkaa työtä ja vaatii pitkää pinnaa, tässä tuntee itsensä melkein salapoliisiksi, Törrönen naurahtaa. Heidi Törrösen (vas.) ja Marleena Vihakaran mielestä melkein 1000 vuotta vanhojen pergamenttien puhdistaminen on kunniatehtävä. Kun pergamentit on konservoitu, ne siirtyvät digitointilaitoksen puolelle, jossa jokainen lehti skannataan yksitellen. Aineistoa tutkitaan jatkuvasti, joten myös sen kierto on jatkuvaa. Kaikkinensa koko materiaalin konservointi ja digitointi vie arviolta vuoden verran. Sen jälkeen tutkitaan vain digitoitua aineistoa, alkuperäiseen ei enää kosketa, Törrönen kertoo. Konservaattorille pergamentin käsittely on harvinaista herkkua. Oikea paperikonservaattorin unelma. Harvoin pääsee työskentelemään näin vanhan ja vaativan materiaalin kanssa, ja juuri se tuo työhön ihanan historiallisen säväyksen, Marleena Vihakara mainitsee. Pergamenttien pelastaminen ja arkistointi jälkipolvien käyttöön on Törrösen ja Vihakaran mielestä kunniatehtävä. Keskiaikaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen tuo konservaattorit myös osaksi kansainvälistä tiedeyhteisöä, sillä projektissa on yhteistyökumppaneina joukko eurooppalaisia tutkimusyhteisöjä. TT tutkimustoiminta/pergamentit.html Keskiajan kirjallista kulttuuria etsimässä Suomen keskiajan kirjallinen kulttuuri - hankkeessa etsitään vastauksia kysymyksiin miten, missä, milloin ja mitä Suomessa kirjoitettiin ja luettiin keskiajalla. Tärkeimpänä lähdemateriaalina ovat Kansalliskirjaston käsikirjoituskokelmissa säilytettävät yli pergamenttifragmenttia, jotka muodostavat suurimman osan Suomessa säilyneestä keskiaikaisesta kirjallisesta materiaalista. Fragmenttilehdet koostuvat noin keskiaikaisesta käsikirjoituksesta, ja fragmenttien koko vaihtelee yksittäisistä lehdistä joihinkin kymmeniin lehtiin. Tutkimushanke hakee vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät Suomen kulttuurin varhaisimpiin aikoihin ja niiden myöhempään kehitykseen: miten, milloin ja missä tekstejä keskiajan Suomessa kirjoitettiin, mitä materiaali kertoo keskiaikaisen kirjallisuuden vastaanotosta Suomessa ja mitä tekstien leviäminen kertoo varhaisimmista suomalaisista kirjallisista mieltymyksistä.

10 Viidettä kertaa Mikkelissä luennoinut kalifornialaisprofessori: Tutkimuksen määrä ja laatu tekevät vaikutuksen Suomalainen koulutusjärjestelmä on hyvin vaikuttava. Täällä ymmärretään, että koulutus on tie tulevaisuuteen, professori Cynthia Wagner Weick sanoo. Wagner Weick luennoi strategisesta johtamisesta ensimmäistä kertaa Mikkelin ammattikorkeakoulun englanninkielisellä kesälukukaudella 15 vuotta sitten. Kaikkiaan hän ehti opettaa 90-luvulla Mikkelissä neljä kertaa ja ihastua luontoon, avoimeen maisemaan, ystävällisyyteen ja elämän helppouteen. Moniin ihmiskunnan ongelmiin löytyy lähitulevaisuudessa ratkaisu nano-, materiaali-, bio- ja informaatioteknologiasta. Kukapa olisi uskonut 10 vuotta sitten, että täällä on nyt loistavaa tutkimusta näillä kaikilla alueilla, professori Cynthia Wagner Weick hämmästelee. Viime kesänä Wagner Weick opetti Helsingin kauppakorkeakoulun kansainväliselle BScBA-ohjelmalle suunnittelemaansa International Technology Venturing -kurssia, joka antaa opiskelijoille työkaluja teknologisten innovaatioiden kaupallistamiseen ja tuotteistamiseen. Haluan bisnes-opiskelijoiden ymmärtävän tieteen ja teknologian merkityksen ja oppivan keräämään uusista innovaatioista tietoja, analysoimaan niitä ja tekemään raportteja. Pienryhmät tutustuivat neljään paikalliseen tutkimushankkeeseen. Aiheita olivat jätevesien puhdistus nanoteknologian avulla, keuhkosyövän havaitsemismenetelmät, dna:ta hyödyntävä täsmälääkitys ja kasviuutteen käyttömahdollisuudet kosmetiikkateollisuudessa. Katse tulevaisuuteen Analysoimme markkinoita, rahoituspohjaa ja teknologiaa. Paikalliset asiantuntijat kertoivat suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä, teollisoikeuksista ja rahoitusmahdollisuuksista. Kukin pienryhmä teki projektistaan liiketoimintasuunnitelman ja esitteli sen paikalliselle tuomaristolle. Kolmea innovaatioista tutkitaan Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemian laitoksella ja yhtä MTT Mikkelissä. Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda innovaatioille markkinat, joita ei vielä ole. He joutuivat katsomaan tulevaisuutta maalauksena, jonka he itse maalaavat. Liiketaloutta ja biologiaa opiskellut tohtori Wagner Weick opettaa Kaliforniassa yksityisessä University of the Pacific Stockton -yliopistossa globaalia liiketaloutta, strategista johtamista sekä innovaatioiden johtamista ja kaupallistamista, mistä häneltä ilmestyy kirja ensi vuonna. Mikkeliin hän palaa aina, kun kutsu käy. Minulle tämä on intuitiivinen kaupunki, joka kehittyy tyylikkäästi; klassinen rakennuskanta solahtaa hienosti yhteen modernin arkkitehtuurin kanssa vaikkapa Matkakeskuksessa. Koen oloni kodikkaaksi ja minulla on täällä tilaa ajatella. PK Mikkelistä jäi hyvä fiilis Paljasjalkainen helsinkiläispoika oli kuullut Mikkelin koulutuksesta tuttavaperheen lapsilta, jotka olivat opiskelleet Etelä-Savossa. Aidosti kansainvälinen ilmapiiri, intensiivinen opiskelu ja täysin englanninkielinen koulutus ratkaisi asian ja sulki muut vaihtoehdot pois. Menin lukion jälkeen armeijaan, ja sinne tuli tieto pääsystä Mikkeliin. Koulutus oli vaihtunut Sirosen armeijavuotena BBA-ohjelmasta viralliseksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinnoksi (BScBA), mikä teki opintojen aloittamisesta entistäkin mieluisamman. Sironen aloitti englanninkielisen opiskelun kouluenglannilla. Kaupunkina Mikkeli oli hänelle niin ikään uusi. Olihan se tosi jännää, muutin koko elämäni Mikkeliin, jota en tuntenut ja josta en tuntenut juuri ketään. Intissä oli sentään muutama mikkeliläinen, mutta opiskelukaverit olivat kaikki tuntemattomia. Odotukset opetukseen suhteen olivat Sirosella korkealla eikä hän joutunut niissä pettymään. Ulkomaisten professorien luennot olivat suurimmaksi osaksi hyvin korkeatasoisia. Kolmen viikon periodiopetus sopi minulle hyvin, ja asiat tulivat hoidettua ajallaan. Erona perinteiseen korkeakouluopetukseen olikin juuri opiskelun intensiivisyys ja tietynlainen koulumaisuus. Opetusta myös kehitettiin kaiken aikaa, ja palautetta kerättiin sekä opettajilta että opiskelijoilta. Opiskelun etuihin kuului myös pakollinen ulkomaanvaihto, jonka Sironen suoritti Western Washington -yliopistossa Bellinghamissa lähellä Seattlea Yhdysvalloissa. Opiskelu Mikkelissä antoi Sirosen kokemuksen mukaan erinomaisen pohjan maisterin opinnoille, joita hän parhaillaan suorittaa. Mikkelin kansainvälinen kauppatieteellinen koulutus oli helsinkiläiselle Vesa Siroselle toive jo lukioaikana. Toive toteutui ja odotukset koulutuksen suhteen täyttyivät. Oikeastaan opin kaiken olennaisen Mikkelissä. BScBA-tutkinto on ollut vahva pohja, jolle maisteriohjelma antaa syventävän lisän, Sironen kuvaa. Jo Mikkelin vuosina Vesa Sironen perehtyi it-puolen asioihin, ja opintojen jälkeen hakeutui alalle töihin. Sain kuitenkin kokeneemmalta kollegalta neuvon, että jos jossakin vaiheessa haluaa suuntautua bisnespuolelle, se kannattaa tehdä mahdollisimman varhain. Sironen otti neuvosta vaarin, ja on sittemmin työskennellyt liikkeenjohdon konsultoinnin parissa eri yrityksissä. Viime vuoden lopulla Sironen perusti oman yrityksen, jonka puitteissa hän laatii yrityksille erityyppisiä analyyseja, kilpailukartoituksia ja markkinaselvityksiä. Töitä riittää taantumasta huolimatta. Mikkelin vuodet olivat minulle henkilökohtaisesti kasvun paikka ja erittäin hieno juttu. Lämpimästi voin suositella sitä kaikille kansainvälistä ja korkeatasoista kauppatieteen koulutusta suunnitteleville. Sirosen mielestä Mikkelin opiskelun SE juttu oli nimenomaan sijainti pienellä paikkakunnalla. Positiivisessa mielessä oli pakko olla yhdessä, ja sitä kautta sai enemmän irti sekä opiskelusta että muusta elämästä. Mikkeli oli minulle hyvä kaupunki, ja voisin jossakin elämänvaiheessa kuvitella asuvanikin siellä. TT Vesa Siroselle jäi Mikkelistä myönteinen mielikuva ja mukavat muistot.

11 Mitä tekemistä nanoteknologialla on maidon säilyvyydelle? Varsin paljon, jos asiaa kysyy asiaan vihkiytyneiltä tutkijoilta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikön ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa selvitetään, miten ohutkalvopinnotteita voitaisiin hyödyntää pakkausteknologiassa. YHTEISTYÖ avaa uusia näköaloja A tomitason päällystys (atomic layer deposition ALD) on erittäin ohut, tasainen ja hallittu päällystekerros, jonka avulla voidaan muita päällysteitä paremmin estää kosteuden ja hapen läpäisyä. Pakkausmateriaaleissa tämä on erityisen tärkeää. Mitä tiiviimpi pakkaus, sen pidempi on tuotteen myynti- ja käytettävyysaika, tutkija Tommi Kääriäinen selvittää. Kääriäisen ja muiden Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin ASTRaL -yksikön tutkijoiden vastuulla projektissa on selvittää ALD-teknologian käyttömahdollisuudet pakkausmateriaaleissa. Pakkausteknologisen tietämyksen tutkimukseen tuo Tampereen teknillisen yliopiston tutkijaryhmä. Tekes-rahoitteinen CALD (Continuous atomic layer deposition process) hanke on kaksivuotinen, ja sen tavoitteena on kehittää ALD-päällysteestä pakkausmateriaaleihin soveltuva pintamateriaali. Säästöjä luvassa Cald-tutkimusprojektiin osallistuvat Mikkelistä tutkijat Philipp Maydannik (ylhäällä vas.) ja Tommi Kääriäinen (alh. oik.) ja Tampereelta Kimmo Lahtinen (ylh. oik.) ja Petri Johansson. ASTRaL-yksikössä on jo useita vuosia tehty ALDpäällystykseen liittyvää tutkimusta. Pakkausmateriaaleihin tekniikkaa ollaan nyt yhdistämässä ensimmäistä kertaa. Haasteena on saada ALD-päällystys jatkuvatoimiseksi prosessiksi. Tähän mennessä ALD-menetelmä on toiminut eräperusteisesti eli kalvoa on voitu pinnoittaa vain erissä. Sellaisena menetelmä ei sovellu pakkausteknologian käyttöön, mutta jatkuvatoimisena prosessina sitä voitaisiin soveltaa erilaisilla pakkauslinjoilla, Kääriäinen selvittää. Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoiden Kimmo Lahtisen ja Petri Johanssonin osaamisaluetta ovat pakkausmateriaalit, joiden ominaisuuksia ja yhteensopivuuksia on tutkittu jo pitkään. Hyviä tuloksia on saavutettu muillakin menetelmillä, mutta uskomme ALDpinnoituksen tuovan pakkauksiin huomattavaa lisäarvoa, Kimmo Lahtinen mainitsee. ALD-päällystyksellä pakkaukselle saadaan luotua erittäin tiivis kalvo. Sekä neste- että kuivapakkauksille asetetaan nykyään hyvin korkeita laatuvaatimuksia, jotta tuotteet pysyisivät vahingoittumattomina mahdollisimman pitkään. Varsinkin nestepakkauksissa tavoitteisiin on monesti päästy alumiinin avulla. Sen korvaaminen ALD-pinnoitteella olisi kovan luokan juttu, toteaa Petri Johansson. ALD-menetelmään siirtyminen toisi pakkausteollisuudelle myös huomattavia materiaalisäästöjä. Johansson lisää. Sujuvaa yhteistyötä ALD-menetelmän hyödyntäminen pakkausteollisuudessa toisi mukanaan myös muita etuja. Monissa pakkausmateriaaleissa ongelmana on ollut printattavuus eli pakkausmateriaaliin voi olla vaikea saada näyttävää ja pysyvää tekstiä. ALD-päällystys voisi ratkaista tämänkin ongelman, Tommi Kääriäinen mainitsee. Ja mahdollisessa jatkohankkeessa voitaisiin ominaisuuksia etsiä ja kehittää lisää, tutkijat visioivat. Mahdottomana ei pidetä sitäkään, että pakkausmateriaalin pintaan voitaisiin lisätä erilaisia funktionaalisia ominaisuuksia. Ohutkalvopinnoite voisi toimia sensorina, joka paljastaa milloin tuotteen läpäisevyys on liian suurella tasolla eli milloin tuotetta ei enää voi käyttää, Kääriäinen visioi. Yhteistyö kahden eri tutkijaryhmän välillä on toiminut hyvin, ja asiat ovat hoituneet välimatkasta huolimatta. Olemme tavanneet säännöllisesti, ja jatkuvassa yhteydessä ollaan sähköpostien välityksellä, tutkijat kertovat. Yhteistyötä on helpottanut roolien ja ydinosaamisalueiden selkeys. Mikkelissä prosessoidaan uutta materiaalia, Tampereella mitataan tuloksia ja testataan materiaalin toimivuutta. Keskustelut ovat olleet hedelmällisiä ja tekee hyvää liikkua joskus pois omalta mukavuusalueelta ja katsoa asioita eri näkökulmasta, toteaa Tommi Kääriäinen. Yhteistyötä on helpottanut myös se, että tässä projektissa tutkijat ovat samassa maassa ja puhuvat samaa kieltä. Aina sekään ei ole itsestäänselvyys. TT (toiminnalliset materiaalit) ALD-menetelmään siirtyminen merkitsisi pakkausteollisuudelle isoja kustannussäästöjä, mainitsee tutkija Tommi Kääriäinen.

12 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS PALVELUKSESSANNE Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Lönnrotinkatu 7 puh. (015) ruralia Helsingin yliopisto Kansallinen digitointikeskus, Mikrokuvaus- ja konservointilaitos Saimaankatu 6 puh. (015) kirjastoala/dimiko.html Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Lönnrotinkatu 7 puh pienyrityskeskus Helsingin kauppakorkeakoulu Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma (BScBA) Lönnrotinkatu 5 puh. (015) Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Savo Prikaatinkatu 3E puh. (05) Kuopion yliopisto Soveltavan ympäristökemian laboratorio Patteristonkatu 1 puh Mikkelin yliopistokeskus Koordinaatioyksikkö Lönnrotinkatu 7 puh Mikkelin yliopistokeskuksen kirjasto Lönnrotinkatu 7 puh , puh Avoinna ma-pe 9 11 ja Yliopistollista opetusta pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta Avoimen yliopiston opintoja Mikkelissä HUMANISTINEN KOULUTUSALA Yhteisöviestinnän perusopinnot (25 op) (JY) KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE) järjestämä koulutus: Johtamisen perusteet, kirjatentti, 6 op Projektijohtaminen, kirjatentti, 6 op Laskentatoimen perusteet, 6 op Markkinoinnin perusteet, 6 op Kvantitatiivinen analyysi taloustieteissä (matematiikkaa ja tilastotiedettä), 6 op Kansantaloustieteen perusteet, verkkokurssi, 6 op Principles of Economics, web course, 6 ects Principles of Economics, 6 ects Yritysjuridiikan perusteet ja liike-elämän etiikka, 6 op Operations Management, 6 ects English Business Communication, 6 ects - avoimen yliopiston kautta on mahdollista osallistua erillisellä hakemuksella HSE:n kansainvälisen liiketoiminnan (BScBA) kandidaattiohjelman opintojaksoihin Mikkelissä. TALOUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusopinnot (25 27 op) (JY) Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (28 30 op) (JY) YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA Etiikka I (2 op) (KY) Psykologian perusopinnot (25 op) (JY) Sosiaalityön aineopinnot (60 op) (KY) Sosiaalityön perusopinnot (25 op) (KY) Sosiaalihallintotieteen perusopinnot (26 op) (KY) Sosiaalityön kandidaatintutkielma ja seminaari (10 op) (KY) Tieteenfilosofia (2 op) (KY) Työ ja organisaatiopsykologia (25 op) (JoY) Yhteiskuntafilosofia (2 op) (KY) KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Puheviestintä (2 op)(ky) Kirjoitusviestintä (2 op) (KY) Sosiaali- ja terveystieteiden englanti (4 op) (KY) Sosiaali- ja terveystieteiden ruotsi (3 op)(ky) Englannin tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito (3 op) (HY) Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (3 op) (HY) MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN KOULUTUSALA Helsingin yliopisto/ruralia-instituutti: Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden perus- ja aineopinnot (HY) op Perusopinnot 25 op - Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen, 3 op - Luonnonmukaisen tuotannon kestävyys tilatasolla, 3 op - Luomukasvintuotanto, 5 op - Luomuelintarvikeketjut, 3 op - Luomutuotteiden markkinoinnin perusteet, 5 op - Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus, 1 6 op - Harjoittelu, 3 op Aineopinnot (25+) 35 op - Organic Quality, 8 op - Organic Food Systems, 8 op: tämän korvaa opintojakso AEKO501 Sustainability in Agri- Food Systems, 5 10 op - Case Study, 8 op - Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden aineopintojen kirjallisuus, 3 9 op - Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden projektityöt, 2 8 op Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot + 5 op aineopintokurssi Perusopinnot 25 op - Yhteisötalouden ja osuustoiminnan perusteet 5 op Useista opintokokonaisuuksista on mahdollista suorittaa myös erillisiä opintojaksoja. Tarjolla on myös runsaasti ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä valmentavaa opetusta. Eri yliopistojen tenttejä on mahdollista suorittaa Mikkelissä etätentteinä. Lisätietoja osoitteessa ja - Osuuskunta yritysmuotona ja sen erityispiirteet 5 op - Osuustoiminta yrittäjyyden ja liiketoiminnan suunnittelussa 5 op - Yhteisötalouden organisaatiot ja osuustoiminta 5 op - Osuuskunta sosioekonomisten ongelmien ratkaisukeinona ja kehittämisen välineenä 5 op Aineopinnot - Paikallistalouden kestävä kehittäminen 5 op, MENETELMÄOPINNOT Haastattelututkimus (5 op) (KY) Johdatus empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmiin (5 op) (KY) Tilastollinen ohjelmistokurssi (2 op) (KY) Tilastotieteen johdantokurssi (5 op) (KY) Tilastotieteen peruskurssi (4 op) (KY) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op) (JY) Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) (JY) Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) (JY) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) (JY) OIKEUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA Hallinto-oikeuden perusopinnot (25 op) (JoY) Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet (3op) (TaY) Potilas- ja lääkintäoikeus (4 op) (LY) Rikos- ja prosessioikeuden perusteet (5 op) (JoY) TERVEYSTIETEELLINEN KOULUTUSALA Hoitotieteen aineopinnot (60 op) (KY) Terveyshallintotieteen aineopinnot (60 op) (KY) Terveyshallintotieteen perusopinnot (26 op) (KY) Terveystieteiden kandidaatintutkielma ja seminaari (pääaineena hoitotiede) (10 op) (KY) LÄÄKETIETEELLINEN KOULUTUSALA Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) (KY)

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

-LEHTI 2009 2010 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2009 2010 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2009 2010 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston

Lisätiedot

JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011

JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011 JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011 Helena Kahiluoto Tausta Ilmastonmuutos ja Itämeren tila Velvoitteet ja energian hinta Vastuullinen kuluttaminen Vajaahyödynnetyt biomassat Tavoite JaloJäte tuottaa

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kiertotalous maataloudessa

Kiertotalous maataloudessa Kiertotalous maataloudessa Tunkiotaloudesta kohti kierrätysbisnestä - seminaari Harri 13.1.2016 Maatalous kiertotalouden alana Olennainen globaalisti Välttämätön, perustarpeet, kohtalonkysymys Perustuu

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo

4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 1.2.2015 31.3.2017 Katso video, jolla esitellään maailmalla palkittu pesulapalvelu

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työttömyys

Korkeasti koulutettujen työttömyys Korkeasti koulutettujen työttömyys Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys Pidennämme työuria alkupäästä. Tuemme korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä. Yli 100 toimivaa mentoriparia joita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 14.6.2017 Nimeämistoimikunnan tehtävä MPY Osuuskunnan (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät: valmistella Osuuskunnan kokoukselle

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa DM 1127464 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013 Minna Hendolin DM 1127464 2013 1950 1980 2000 2013 Konepaja Palvelu Konekauppa Kemppi Oy konserni - Liikevaihto 120 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy priima_3_210x297mm.indd 1 9.1.2009 11:24:57 Elämisen laatua Joensuun seutu on vahva vastaus nykyihmisen unelmiin. Tarina omakotitaloasumisesta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI Meidän Mikkeli Vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Meidän Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen, Saimaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot