Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella..."

Transkriptio

1 Introduction Esitelkää lyhyesti itsenne - keitä olette ja mistä tulette, mitä tulette kertomaan, lyhyt outline. Yleisö on hyvä pitää koko ajan tietoisena, mitä kerrotte ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

2 ELÄMÄSI VALINTA DI & KTM DI & KTM alkupalkka Valmistumishetkellä käytännössä varma työpaikka Vapaus valita työura kotimaassa tai ulkomailla Asiantuntija-, konsultti- ja johtotehtäviin; Rahoituspäällikköksi Rolls Roycille Lead Programmeriksi pelifirmaan Ohjelmistoyrityksen toimitusjohtajaksi Controlleriksi kosmetiikkayritykseen Muista kertoa, mitä DI ja KTM tarkoittavat. Abeille voi painottaa tässä vaiheessa omaa tulevaisuuttaan ja sen tärkeyttä. Molempien kuukausipalkka keskimäärin Koulutus valmistaa asiantuntijatehtäviin, joista ovet aukeavat johtotehtäviin Lähes varma työpaikka jo valmistuessa DI alkupalkka (TEKin suositus) 3470 KTM alkupalkka (SEFE) Suomen ekonomiliiton tukimuksen mukaan LUT:n vastavalmistuneet KTM:t tienaavat keskimääräistä enemmän verrattuna muista yliopistosta valmistuineisiin.

3 ELÄMÄSI VALINTA DI & KTM vai molemmat? Suomen ensimmäinen innovaatioyliopisto * 7 eri tekniikan alaa ja kauppatieteet DI tai KTM molempi parempi Tutkintojen kesto keskimäärin 5 vuotta / 300 opintopistettä * Yliopisto on perustettu vuonna 1969 ja kauppatieteiden opetus aloitettiin erillisenä yksikkönä vuonna Muista avata mitä tarkoitamme molemmilla, se nimittäin herättää usein hieman hämmennystä. Eli opiskelija voi tehdä mieleisensä yhdistelmän; opiskelet kauppatieteitä pääaineena ja sivuaineen voit valita tekniseltä puolelta ja päinvastoin. Innovaatioyliopisto; saman katon alla kauppatieteet ja tekniikka, toiminut saumattomasti vuodesta Se mitä Helsingissä herätellään, on Lappeenrannassa juhlittu jo vuodesta Koulutusohjelmien tarkempi esittely hetken päästä, tässä vaiheessa ei siis tarvitse sen kummemmin esitellä koulutusohjelmia. Tutkintojen kesto; Tässä kohtaa voit kertoa, että tämä aika on suositusaika, mutta jos itse haluaa nopeuttaa tai hidastaa valmistumistaan, niin kaikki on mahdollista esim. 3-7 vuotta. Jos sinulla on esim. ystävä, joka on valmistunut nopeasti voi oman esimerkin kertoa tässä kohtaa. Kerro mikä on opintopiste ja kuinka että keskimäärin yhdestä kurssista saa 3-6 op Hyvä käydä läpi kurssien konreettinen määrää ja verrata sitä lukion 75 pakolliseen kurssiin. (DI/KTMnoin 60 kurssia) Tässä kohtaa tulee esitellä kaksiportainen tutkintorakenne kandi(180op) ja maisteri(120op)

4 TEKNIIKKA Transitiosivu tekniikkaan, seuraavaksi tekniikasta yleisesti...

5 TEKNIIKKA 6/7 koulutusohjelmaa kansainvälisesti akkreditoitu Edelläkävijä energia-alalla Tekniikka-MIX tai Tekniikka + Kauppatieteet 3/4 opiskelee LUT:lla tekniikkaa Kaksiportainen tutkinto 7 KOULUTUSOHJELMAA Kaikki paitsi Tite-koulutsuohjelma kansainvälisesti akkreditoitu. Akkreditoinnit osoittavat ohjelman laadun kansainvälisesti ja helpottavat mm. opiskelun ja uran jatkamista ulkomailla LUT:n aikana tai jälkeen. Energia-ala LUT:lla suuressa fokuksessa, ilmenee näkyvimmin mm. Green Campuksena. Pyrimme maailman parhaaksi ja katsomme tulevaisuuteen Voit tehdä omannäköisesi tutkinnon. Ota sivuaine omasta koulutsuohjelmastasi tai vapaasti 6 muusta tekniikan koulutusohjelmasta, monialaosaavuutta arvostetaan työmarkkinoilla todella paljon, ei putkiosaajia. Voit myös opetella sivussa kauppatieteitä. 75% LUT:n opiskelijoista tupsulakkeja.

6 ENERGIATEKNIIKKA Energiaosaamista maailman parhaaksi Suomen ainoa! Kattavinta energiatekniikan koulutusta Suomessa Uusiutuvat energiamuodot Ydinvoimatekniikka & turvallisuus Pääaineena energiatekniikka kandi ja dippavaiheessa Kandivaiheessa sivuaine muista koulutusohjelmissa Osaamisalueet: Lämmönsiirto Virtauslaskenta Teknillinen termodynamiikka Energiajärjestelmien mallintaminen Energiakoneet ja -prosessit Ympäristövaikutusten hallinta Voimalaitosprosessit Voimalaitostekniikka Uusiutuva energia Energiatalous Ydinvoimatekniikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa kattavinta energiatekniikan koulutusta Suomessa; valittavana on mm. ainutlaatuinen ydinvoimatekniikan koulutus. Merkittävä osa maan energiaalan diplomi-insinööreistä ja tohtoreista on saanut oppinsa Lappeenrannassa. Koulutusohjelmalla pyritään syvällisen teknisen osaamisen lisäksi laaja-alaiseen eri energia-alojen hallintaan. Aurinkotekniikan professuuri tulossa ensimmäisenä Suomessa! Löytyy myös tuulivoimaprofessuuri Ydinvoimatekniikan osaajien työmarkkinat ovat nyt todella hyvät. Neljä ydinvoimalaitosta käy, yksi on rakenteilla ja kolme yhtiötä hakee periaatepäätöslupia uusille laitoksille, joten Sinua tarvitaan! Lappeenrannan teknillinen yliopisto kouluttaa valtaosan Suomen ydinvoima-alan osaajista ja valmistuneet viedään käsistä. Kansainvälisyys on olennaista jo opiskeluaikana, sillä ulkomailla järjestetään ydinalan kursseja, joihin joka vuosi lähetetään innokkaita opiskelijoita. Uraesimerkkejä: Energia-alan asiantuntija Energiateollisuuden vientijohtaja Energiasuunnittelija Reaktori-insinööri Myyntipäällikkö Tekninen suunnittelija Kehityspäällikkö Tuotepäällikkö

7 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA Kestävää kehitystä! Yrityksen yhteiskuntavastuu Elinkaarimallintaminen Päästöjen ja jätteiden hallinta Tänä päivänä kaikessa ihmisen toiminnassa tulee säästää luonnonvaroja, tietää ympäristön sietokyvyn rajat ja tuntea toiminnan erilaiset ympäristövaikutukset. Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö pakottavat niin yritykset, yhteisöt kuin yksityisetkin henkilöt ottamaan ympäristöasiat huomioon jokapäiväisessä toiminnassaan. Kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja ympäristöasioista on tullut yrityksille kilpailuvaltti. Ympäristötekniikan koulutusohjelma tarjoaa Suomen laaja-alaisimman kokonaisuuden yhdyskunnan ja teollisuuden ympäristötehokkuuden parantamiseen liittyvää osaamista. Ympäristötekniikan tutkimustoiminta muodostaa tärkeän monitieteellisen osan yliopiston perus- ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti osana LUT Energia -kokonaisuutta. Osaamisalueet: Elinkaarimallintaminen Jätehuoltojärjestelmät Kestävä kehitys Kestävä yhdyskunta Päästöjenhallinta Vihreä kemia Ympäristöjohtaminen Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu Ympäristö ja liiketoiminta Yritysten yhteiskuntavastuu Esimerkkiammatti; Kehitysinsinööri Fortum Heat:llä (oikea ammatti, meidän koulusta valmistunut) tai Marketing Engineer ABB:lla Uraesimerkkejä: Ympäristöalan konsultti Ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuuspäällikkö Ympäristöteknologia-asiantuntija Tuotekehitysinsinööri Ympäristötarkastaja Ympäristöneuvos Ilmastovastaava Tutkija Ympäristöasiantuntija

8 SÄHKÖTEKNIIKKA Kestävää kehitystä! Energiatehokkuus Teho- ja teollisuuselektroniikka Sähkömarkkinat Sähkön avulla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa! Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuneilla DI:llä on valintansa mukaan syvälliset tiedot joko sähkökäyttötekniikan, sulautettujen järjestelmien, elektroniikan tai sähkömarkkinoiden alueelta. Etenkin sähkömarkkinoiden opinnoissa voi yhdistää tekniikan ja liiketalouden kokonaisuudeksi, mikä on ehdoton vahvuus työmarkkinoilla. LUT:n sähkötekniikan tutkimus on useissa arvioissa todettu korkeatasoiseksi. Se on muun muassa Suomen Akatemian arvioiden mukaan eurooppalaista huipputasoa. Kesällä 2011 sähkötekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin koulutusohjelmille myönnettiin ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa kansainvälinen laatuleima, joka takaa koulutuksen korkean tason. Sähkötekniikan opinnoissa voi keskittyä muun muassa teho- ja teollisuuselektroniikkaan ja oppia kehittämään sähkönkulutusta vähentäviä ratkaisuja sekä puhdasta uutta sähköntuotantotekniikkaa esimerkiksi tuulivoimageneraattoreita. Sähkötekniikka on avainasemassa, kun pyritään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Sähkön osuutta lisäämällä voidaan merkittävästi vähentää energian kokonaiskäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi sähköautoihin siirtymällä voidaan korvata öljy ja polttoaine vaikkapa puhtaasti tuotetulla tuulienergialla. Opinnoissa voi yhdistää tekniikkaa ja taloutta valitsemalla sähkömarkkinoiden pääaineen. Opiskelija saa valmiudet vaikuttaa ympäristömme tilaan. Osaamisalueet: Uusiutuvat energiajärjestelmät Tehokas sähköenergian käyttö Kehittyvät sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa Älykkäät ja säävarmat sähköverkot Sähköautot ja älykäs lataus Pienasiakas sähkömarkkinoilla; oma tuotanto ja tehokas sähkönkäyttö Tehoelektroniikka Sähkömoottorikäytöt, hybridikäytöt sähkökoneissa Sähkökoneet Teollisuusautomaatio Teollisuuden kunnossapitojärjestelmät Kestomagneettikoneet tuulivoimajärjestelmissä Uraesimerkkejä: Elektroniikkasuunnittelija Sähkölaitteiston käytönjohtaja Automaatioinsinööri Suunnitteluinsinööri Tuotekehitysinsinööri Sähköverkkosuunnittelija Projektipäällikkö Toimitusjohtaja Pörssimeklari Maajohtaja Toimialajohtaja Markkinointijohtaja Myyntipäällikkö

9 KONETEKNIIKKA Heavy as metal - hard as steel! Virtuaalisuunnittelu Hitsaus- ja lasertekniikka alansa johtavia Suomessa Älykkäät koneet Pakkaustekniikka Koneet pyörittävät maailmaa. Ne ovat mahdollistaneet monia aikaisemmin täysin epärealistisilta tuntuneita ajatuksia. Konetekniikan insinöörit ideoivat, suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat tulevaisuutta. Ala on insinööritieteiden vanhimpia, mutta tunnusomaista sille on jatkuva asioiden toisin ajattelu ja maailman mullistaminen. Moderni konetekniikka on yhdistelmä innovatiivista, määrätietoisen luovaa tuotekehitystä, monipuolisesti tietokoneavusteista suunnittelua ja teknistaloudellisesti tehokasta tuotantoa. Konetekniikan DI:n koulutus tähtää eri teollisuuden alojen suunnittelu- ja valmistustehtäviin. Työtehtävät voivat liittyä myös esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen tai markkinointiin. Konetekniikan opetus LUT:ssa on omaleimaista, monitieteistä ja kiinteästi yhteydessä tuoreimpiin tutkimustuloksiin. Perinteisten luentojen ohella opiskelijat pääsevät tutustumaan aihepiiriin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa sekä tekemään yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Uran edetessä tehtäväalue laajenee usein kattamaan suurempia suunnittelu- ja valmistuskokonaisuuksia päätyen aina mainittujen toimintojen johtamiseen saakka. LUT:sta valmistuneiden innovatiivisten rajoja rikkovien konetekniikan osaajien kysyntä on vahvaa. LUT:n hitsaustekniikan laboratorio on alansa johtava yksikkö Suomessa. Laaja ja monipuolinen hitsaustekniikan opetuksen ja tutkimuksen kokonaisuus kiinteän teollisuusyhteistyön tukemana antaa erinomaiset mahdollisuudet uusimman tiedon ja asiantuntijapalvelun tarjonnassa. Laboratorio valmistaa enemmän hitsaustekniikan diplomi-insinöörejä kuin kaikki muut yliopistoyksiköt yhteensä. Pakkaustekniikasta voi mainita esim. kehitteillä olevan setin, jossa 150L harvennuspuusta saadaan aikaiseksi kpl pakkauksia 9 diplomityötä 10:stä tehdään teollisuuteen 8 jää töihin Erikoistumisalueet: Virtuaalisuunnittelu Mekatroniikka Teräsrakenteet Hitsaustekniikka Lasertekniikka Tuotantotekniikka Kuitukomposiitit Uraesimerkkejä: Projekti-insinööri metalliteollisuudessa Tutkija Myyntipäällikkö Professori Toimitusjohtaja Tuotantopäällikkö Tuotekehitysinsinööri Järjestelmäkehitysinsinööri, Mekaniikkasuunnittelija Laboratorioinsinööri

10 KEMIANTEKNIIKKA Kultaa ilman alkemiaa Erotustekniikan edelläkävijä Luonnontieteet + Insinööritaidot Kemiaa on kaikkialla! Prosessien tehostaminen Valmistuneet työllistyvät yleensä prosessiteollisuuteen, eritoten kemian-, sellu- ja paperiteollisuuden sekä kaivos- ja metallurgiateollisuuden pariin. Osaajia tarvitaan myös monilla muilla eri aloilla. LUT on Suomen johtava erotustekniikan asiantuntija. Erotustekniikoilla halutut aineet saadaan seoksesta erilleen. Menetelmiä käytetään esimerkiksi laktoosittoman maidon ja merivedestä eriävän juomaveden valmistukseen, raskasmetallien erottamiseksi sekajätteestä tai kullan erottamiseksi louhitusta malmista. Prosessiteollisuuden kustannuksista jopa 70% syntyy erotusprosesseista. Tieteenala on keskeinen myös ympäristönsuojelussa muun muassa jätevirtojen puhdistuksen osalta. Toinen LUT Kemian painoalue on tuotantoprosessien suunnittelu kompakteiksi ja energia- sekä ympäristöystävällisiksi. Osaamisen pohjana on laaja kansainvälinen verkosto. Nykyiset trendit, kuten biomateriaalipohjaisen kemianteollisuuden kasvu, metsäteollisuuden rakennemuutos ja metallurgisen teollisuuden vahva buumi, edellyttävät teollisuudelta lukuisia uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Tämä on LUT:n kemisti-insinöörien ydinosaamista. Vie kemialliset prosessit laboratorion koeputkista teollisuuden sovelluksiin Yhdistää luonnontieteen ja insinööritaidon Voi käsittää niin valtaisia teollisuuslaitteita kuin mikroreaktorejakin Hyödyntää moderneja analyysimenetelmiä Pitää prosessit hallinnassa ja turvallisina Kehittää puhtaampia ja energiatehokkaampia tuotantotapoja Kandidaatin tutkinnon pääaineet ovat Soveltava kemia Prosessitekniikka Paperi- ja kuitutekniikka Diplomi-insinöörin tutkintoon valittavana on Soveltava kemia Prosessi- ja tuotekehitys Kemiantekniikan yksikköoperaatiot Paperi- ja kuitutekniikka Pää- ja sivuaineet: Kemian laite- ja prosessitekniikka Kuitu- ja paperitekniikka Prosessi- ja tehdassuunnittelu Soveltava kemia Biomateriaalien prosessitekniikka Hydrometallurgia Ympäristö- ja vedenkäsittelytekniikka Lisäksi tarjolla on englanninkielinen maisteriohjelma, Master s Degree Programme in Chemical and Process Engineering. Uraesimerkkejä: Projektipäällikkö metsäteollisuudessa Prosessisuunnittelija kemianteollisuudessa Kehitysinsinööri entsyymitehtaassa Tutkimusjohtaja metallurgisessa teollisuudessa Opettaja yliopistossa Ympäristönsuojelun asiantuntija Tutkimuskemisti lääketeollisuudessa Tuotantojohtaja biojalostamossa

11 TIETOTEKNIIKKA Näköalapaikka tulevaisuuteen Ensimmäinen Suomessa! Sovellusinnovaatiot Pelialalla mukana Code Camp- opetusmuodot Yrittäjähenkisiä IT-alan osaajia Tietotekniikkaa tarvitaan jo nyt lähes kaikkialla, ja tarve kasvaa koko ajan. Vuonna 2011 ohjelmisto- ja IT-ala kasvoi kahdeksan prosenttia. Tietotekniikkaa ja taloutta yhdistämällä koulutetaan yrittäjähenkisiä diplomi-insinöörejä, joilla on näkemystä myös liiketoimintaan. LUT kouluttaa ohjelmistotekniikan osaajia jatkuvasti kehittyvälle IT-alalle. Koulutus antaa teoreettiset tiedot ja käytännön taidot tietoteollisuuden suunnittelu-, tuotekehitys-, johtamis- ja koulutustehtäviin. Kurssit ohjelmistotekniikasta, verkkopalveluista ja konenäöstä antavat arvokkaan pohjan työelämään. Pelialan kasvu näkyy LUT:n osaamisessa ja erikoiskurssien valikoimassa. Tietotekniikan ammattilaisista on kasvava kysyntä, joten koulutusohjelmasta valmistuvat työllistyvät erinomaisesti. LUT:ssa on otettu Suomen ensimmäisenä käyttöön Code Campit. Code Camp -opetusmenetelmä on yhteisöllinen oppimistilanne, jossa korostetaan IT-alalla vaadittavia taitoja. Tapahtumien päätavoite on oppia ohjelmointia, mutta intensiivinen yhdessä tekeminen kehittää niin ryhmätoiminta- kuin viestintätaitojakin. IT-alan tulevaisuus riippuu pienten ja keskisuurten yritysten panoksista. LUT:n opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen ja halukkaille on tarjolla resursseja muun muassa kehitystilojen muodossa. Ole mukana luomassa maailman parhaita sovellusinnovaatioita ja valitse LUT Tietotekniikka. Ari Pekka Salovaara, Visma Severa (Mr. Millionaire!) 1. LUT on pelikehittäjän paratiisi. LUT tarjoaa opiskelijoille käyttöön tilat, laitteet ja ohjelmistot. Playahubissa ja LUT:n Innovation Laboratoryssä syntyy maailman luokan pelejä ja ohjelmistoinnovaatioita. 2. Vuonna 2011 ohjelmisto- ja IT-ala kasvoi kahdeksan prosenttia - ja kasvun odotetaan jatkuvan edelleen. Erikoistumisalueet: Ohjelmistotekniikka Tietoliikenneohjelmistot Älykäs laskenta (konenäkö ja hahmontunnistus) Uraesimerkkejä: Mobiilipalveluiden suunnittelijana Lead Programmer peliyrityksessä Myyntipäällikkönä ohjelmistoalalla Järjestelmäasiantuntijana Tietoturvajohtajana teollisuusyrityksessä Toimitusjohtajana digitaalisen median yrityksessä

12 TUOTANTOTALOUS Tekniikan ja talouden yhdistäjä Pohjoismaiden suurin ja Suomen ensimmäinen Opi tuntemaan yritykset ja saa ne toimimaan paremmin Korkeakoulujen arviontineuvoston ykkösvalinta kolmasti peräkkäin Talouden ja tekniikan moniosaajia Talouden, tekniikan ja johtamisoppien yhdistelmällä koulutetaan yritysten kehittäjiä, jotka eivät pelkää tarttua haastaviinkaan ongelmiin. LUT Tuotantotalous on Pohjoismaiden suurin, Suomen ensimmäinen sekä kansainvälisesti palkittu yksikkö monipuolisella neljän pääaineen ja kuuden laajan teknisen sivuaineen valikoimalla. Tekniikkaa ja taloutta yhdistävä asiantuntija tietää miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin. Tuotantotalouden diplomi-insinööri on tyypillisesti monesta asiasta kiinnostunut, ongelmanratkaisukykyinen, aktiivinen ja hyvä kommunikoija. Koulutuksen avulla saavutetaan valmiudet kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä toimimiseen. Koulutuksemme on niin kansallista kuin kansainvälistäkin huippulaatua. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ja Pohjoismaiden ensimmäinen ASIIN e.v. akkreditoitu tuotantotalouden koulutusyksikkö. Monipuolinen opetus koostuu luentojen lisäksi mm. case-harjoituksista, ryhmätöistä sekä opetuspeleistä. Vaihtelevat työskentelytavat vahvistavat teoriapohjan lisäksi muita myöhemmin työelämässä vaadittavia taitoja viestintäosaamisesta aina johtamisvalmiuksiin. Valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kustannusjohtaminen Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Toimitusketjun johtaminen Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Esimerkkejä tehtävänimikkeistä Konsultti Controller Projektipäällikkö Markkinointipäällikkö Analyst Tuotekehityspäällikkö Teknologia-alan yrittäjä Supply Chain Manager Export manager After Sales Manager Avainasiakaspäällikkö

13 KAUPPATIETEET Transitiosivu kauppatieteisiin, seuraavaksi LUT School of Businessista yleisesti...

14 KAUPPATIETEET Opetuksen laatu, koulutuksen antamat valmiudet ja opintojen ohjaus alan parhaimmistoa * LUT KTM alkupalkka 300e keskiarvoa korkeampi * Kaksiportainen tutkinto Valitse sivuaine vapaasti tekniikan puolelta Kandidaatissa 2 suuntautumisvaihtoehtoa 6 MAISTERIOHJELMAA *Sefen raportti vastavalmistuneiden palautteesta 2010 Jyväskylän yliopiston vuonna 2010 julkaiseman tutkimuksen mukaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomen tehokkain kauppakorkeakoulu. Tutkimuksessa tarkasteltiin yliopistojen perus- ja jatkokoulutuksen ja tieteellisten tutkimusten rahoitusta ja sen suhdetta tuloksiin yliopistoittain. Suomessa on yhdeksän kauppatieteellistä yksikköä. LUT kauppatieteet on Suomen tehokkain kauppakorkeakoulu. Jyväskylän yliopistossa selvitettiin jo kolmatta kertaa yliopistojen resurssien ja tulosten suhdetta professorien Pekka Neittaamäen ja Timo Tiihosen johdolla Tutkimus löytyy verkosta osoitteesta: Opiskelijat antoivat LUT:n kauppatieteiden opintoneuvonnalle valtakunnan parhaan arvosanan. - Palautetta Ekonomikoulutuksesta 2009, Sefen raportteja Suomen Ekonomiliiton tutkimuksessa LUT kauppatieteiden laatu todetaan alan keskiarvoa paremmaksi muun muassa koulutuksen antamissa valmiuksissa, koulutuksen laadussa, kansainvälisyydessä, työelämäyhteyksissä sekä opiskeluilmapiirissä. - Palautetta Ekonomikoulutuksesta vastavalmistuneiden kysely Tuija Alatalo. Sefen raportteja 5/2008. Raportti on luettavissa sähköisesti Palautetta_ekonomikoulutuksesta_raportti.pdf

15 KAUPPATIETEET Kandidaatin tutkinto Ensimmäinen vuosi yleisopintoja Toisena vuonna syvennytään Suuntautumisvaihtoehdot KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA TALOUSJOHTAMINEN Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on liiketaloustieteelliset valmiudet antava kolmivuotinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK, 180 op). Sen jälkeen suoritettava kaksivuotinen kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM, 120 op) syventää osaamistasi ja mahdollistaa erikoistumisen. Voit valita joko suomen- tai englanninkielisen maisteriohjelman. Lisäksi maisteriohjelmasta riippuen sinulla on mahdollisuus valita sivuaineesi seitsemästä tekniikan koulutusohjelmasta. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu yleisopinnoista ja aineopinnoista. Ensimmäisenä lukuvuonna suoritettavat yleisopinnot sisältävät perusteet liiketaloustieteiden oppiaineista. Tämä auttaa sinua tekemään oikean valinnan valitessasi suuntautumisvaihtoehtoa toisen lukuvuoden alkaessa. Kandidaatin ohjelman kaksi suuntautumisvaihtoehtoa rakentuvat usean eri liiketaloustieteellisen oppiaineen varaan. Valitsemasi sivuaineopinnot mahdollistavat joustavan siirtymisen tiedekuntamme maisteriohjelmiin suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta. Kandidaatintutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvä kauppatieteellinen yleissivistys, ja kattavasti taitoja myös esimerkiksi viestinnästä, projektityöskentelystä ja tutkimustyön perusteista. Suuntautumisvaihtoehdot: Kansainvälinen liiketoiminta Erikoistuminen kansainväliseen liiketoimintaan tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää globaalitaloudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelevat lukukauden ulkomaisessa vaihtoyliopistossa. Kansainvälisen liiketoiminta sopii erityisesti niille, jotka ovat halukkaita matkustamaan, toimimaan kansainvälisissä tehtävissä ja neuvottelemaan erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Talousjohtaminen Talousjohtamisessa opiskelija oppii tuottamaan ja hyödyntämään yrityksen taloutta koskevaa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi käyttäen välineinään laskentatoimen ja rahoituksen työkaluja. Talousjohtaminen sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita rahan liikkeistä, talouden prosesseista, numeroista, tilastollisista analyyseistä ja lainsäädännöstä

16 Uraesimerkkejä Toimitusjohtaja Henkilöstöjohtaja Yrittäjä KAUPPATIETEET Maisteriohjelmat (FIN) LASKENTATOIMI Ymmärrä yrityksen anatomia Yrityksen taloudellisen tilan analysointi Tuotetaan johdolle tietoa STRATEGINEN JOHTAMINEN Organisaatioiden johtaminen ja toiminta Strateginen liikkeenjohto Henkilöstöjohtaminen TIETOJOHTAMINEN JA INFORMAATIOVERKOSTOT (TIMO) Aikuismaisteriohjelma KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAT LUT School of Business (LSB) tarjoaa maisterivaiheen opinnoiksi kuusi yrityselämän tarpeisiin vastaavaa KTM-ohjelmaa. Ohjelmista kolme on suomen- ja kolme englanninkielisiä. Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma (TIMO) on suunniteltu erityisesti työn ohessa suoritettavaksi ja sinne on erillinen haku kanditutkinnon jälkeen. LSB:n kauppatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Laskentatoimi Yrityksen anatomiaa ymmärtäviä asiantuntijoita tarvitaan aina. Ohjelmasta työllistytään vaativiin talousjohdon tehtäviin. Laskentatoimen maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa, analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa tarvittavaa taloudellista informaatiota. Sinulla on myös valmiudet osallistua yrityksen strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon. Opiskelussa voi painottaa joko johdon laskentatoimen tai tuloslaskennan opintoja. Monipuoliset opiskelutavat erityisesti liike-elämä case-harjoitusten arviointi ja yritystoiminnan kehittäminen aidossa liiketoimintaympäristössä antavat hyvät eväät käytännön työelämään. Laskentatoimen maisteriohjelmasta valmistuvat kauppatieteiden maisterit sijoittuvat yritysten ja julkisten organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtäviin. Laskentatoimeen erikoistuneita on myös erilaisissa opetustehtävissä ja alan itsenäisinä yrittäjinä. Sisältö Yrityksen taloudellisen tilan analysointi Yrityksen talouden ja toiminnan raportointi Päätöksenteko taloudellisella näkökulmalla Tilintarkastus Uraesimerkkejä Laskentaekonomi Talouspäällikkö Controller, talousjohtaja Liikkeenjohdon konsultti Sisäinen tarkastaja ja tilintarkastaja Strateginen johtaminen Ohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita, jotka osaavat tehdä yrityksen menestykseen johtavia valintoja. Opit arvioimaan ja selittämään toimintaympäristön muutosta ja ennustamaan yrityksen kehitystarpeita. Ohjelmassa käytetyt opiskelutavat mm. refleksiiviset harjoitteet, liike-elämän case-harjoitusten arviointi, yritystoiminnan kehittäminen aidossa liiketoimintaympäristössä sekä osallistuminen uuden tiedon tuottamisen prosesseihin valmistavat opiskelijoita monipuolisiin työelämän tehtäviin. Valmistunut tunnistaa tutkimustiedon roolin osana yritysten menestyksekästä johtamista ja kykenee itse tuottamaan strategisissa päätöksissä tarvittavaa tietoa luotettavasti ja monipuolisin menetelmin. Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät vaativissa yleisjohdon tehtävissä, konsulttina tai yrittäjänä. He osaavat hyödyntää johtamisen viitekehyksiä tunnistaakseen ja analysoidakseen haastavia arkielämän ilmiöitä ja tehdäkseen yrityksen menestykseen vaikuttavia päätöksiä. Sisältö Strateginen liikkeenjohto Henkilöstöjohtaminen Teknologian ja innovaatioiden johtaminen

17 KAUPPATIETEET Maisteriohjelmat (ENG) STRATEGIC FINANCE (MSF) Menesty kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla Yritysrahoitus ja sen suunnittelu Riskien hallinta INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT (MIMM) Liiketoimintaa globaalisti Strateginen markkinointi Teknologian ja innovaatioiden johtaminen INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT (MITIM) Asiantuntijoita Suomi-Venäjä-EU- akselille Double degree! Strategic Finance (MSF) Ohjelma yhdistää yritysrahoituksen ja strategisen päätöksenteon keskeisiä sisältöjä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ympäristöön. Kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista tarkastellaan esimerkiksi kehittyvien markkinoiden erityispiirteitä. Valmistuttuasi sinulla on vahva teoreettinen tietämys modernista rahoituksesta ja sen sovelluksista yritysten päivittäiseen päätöksentekoon nopeasti muuttuvilla markkinoilla. MSF:n opinnot koostuvat yritysrahoituksen ja sijoitustoimintaa käsittelevistä opintojaksoista. Yritysrahoituksen opintojaksoilla perehdytään mm. yrityksen rahoitussuunnitteluun. Sijoitustoimintaa käsittelevillä opintojaksoilla tarkastellaan mm. rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti rahoituksen, strategisen suunnittelun ja tuotannon johdon tehtäviin. Potentiaalisimpia työllistäjiä ovat investointi- ja liikepankit, kaupan alan yritykset sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Sisältö Yritysrahoitus ja sen suunnittelu Strateginen johtaminen Riskienhallinta Uraesimerkkejä Business analyst Financing manager Salkunhoitaja Financing negotiator International Marketing Management (MIMM) Ohjelma yhdistää strategisen markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan ja teknologiajohtamisen. Opiskelijoista koulutetaan asiantuntijoita jotka ymmärtävät markkinoinnin osana yritysten strategista suunnittelua ja kykenevät johtamaan niin strategisen tason markkinoinnin suunnittelua kuin käytännön toimenpiteitäkin. Opiskelijalähtöiset opiskelutavat varmistavat sen, että professorit eivät pidä luentosalissa monologia vaan opiskelijat osallistuvat aktiivisesti opetukseen tekemällä esim. kansainvälisen markkinointisuunnitelman tietylle LSB:n yritysverkostoon kuuluvalle yritykselle. European Foundation for Management Development (EFMD) järjestö on myöntänyt MIMM-maisteriohjelmalle arvostetun EPAS-akkreditoinnin. Akkreditointi on laadun tunnustus erinomaisille kansainvälisille kauppatieteellisille ohjelmille ja osoitus puolueettomasti todetusta vahvasta kansainvälistymisestä sekä erinomaisesta tieteellisen tuotannon, yritysyhteistyön ja laadunhallinnan tasosta. Ohjelmalle myönnettiin korkein, viiden vuoden akkreditointi tähän mennessä ainoana pohjoismaisena yliopistona. Sisältö Strateginen markkinointi Asiakassuhteiden johtaminen Kansainvälinen liiketoiminta Teknologian ja innovaatioiden johtaminen Uraesimerkkejä Export manager Area manager Subsidiary manager Project manager in international marketing Strategy and business development consultant International Technology and Innovation Management (MITIM) Ohjelmassa koulutetaan kulttuurien erot tiedostavia liike-elämän asiantuntijoita Suomi-Venäjä-EU akselille. MITIM-ohjelma järjestetään yhteistyössä LUT:n kauppatieteellisen tiedekunnan ja St. Petersburg State University, Graduate School of Management:n (GSOM) kanssa.

18 KANSAINVÄLISYYS JA VAIHTO Kotikansainvälisyys Vaihtoon!...Mutta minne? Tutkinto-opiskelijoista ulkomaalaisia 386 (7,4 %), syksyllä 2010 aloittaneista opiskelijoista 14 % ulkomaalaisia Syksyllä 2011 vaihto-opiskelijoita aloitti 137 & KV-maisteriopiskelijoita 193!! 62:n eri kansallisuuden opiskelijoita Kielipalveluiden tarjoamilla opintojaksoilla voi opiskella 8 eri kieltä, mm. kiinaa, espanjaa, venäjää, englantia, ruotsia, saksaa Kotikansainvälistyminen: Mahdollisuus hakea KV-tutoriksi, käytävät täynnä KV-opiskeljoita, KV-bileet & -tapahtumat Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista ulkomaalaisia 25% Kuvassa: opiskelumaat ei yliopistot!! Esim. USA:ssa on yhteensä neljä vaihtoyliopistoa, vaikka kartalla vain yksi merkki Pylpyrä: 40 eri vaihtomaata, joissa on yli 150 vaihtoyliopistoa

19 KANSAINVÄLISYYS JA VAIHTO Yli 40 maata. Yli 150 yliopistoa maailmalle vuosittain Tutkinto-opiskelijoista ulkomaalaisia 386 (7,4 %), syksyllä 2010 aloittaneista opiskelijoista 14 % ulkomaalaisia Syksyllä 2011 vaihto-opiskelijoita aloitti 137 & KV-maisteriopiskelijoita 193!! 62:n eri kansallisuuden opiskelijoita Kielipalveluiden tarjoamilla opintojaksoilla voi opiskella 8 eri kieltä, mm. kiinaa, espanjaa, venäjää, englantia, ruotsia, saksaa Kotikansainvälistyminen: Mahdollisuus hakea KV-tutoriksi, käytävät täynnä KV-opiskeljoita, KV-bileet & -tapahtumat Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista ulkomaalaisia 25% Kuvassa: opiskelumaat ei yliopistot!! Esim. USA:ssa on yhteensä neljä vaihtoyliopistoa, vaikka kartalla vain yksi merkki Pylpyrä: 40 eri vaihtomaata, joissa on yli 150 vaihtoyliopistoa

20 LAPPEENRANTA Helpot ja nopeat yhteydet joka puolelle Suomea ja jopa ulkomaille Joka kymmenes on korkeakouluopiskelija Helsingistä pendoliinolla 2 tuntia 13 minuuttia, VR:n opiskelija-alennukset lipun hinnassa. Kimppakyytijärjestelmä toimii, kyytejä varsinkin pk-seudulle lähes joka päivä. FB:ssä kyytiryhmät esim. Seuraava tiedoksesi: Selvitä infopaikkakunnan etäisyys Lappeenrantaan sekä junalla että kilometreissä, esim. Helsinki 2h 13min / 220km (HUOM! Varsinkin pääkaupunkiseutuilijat: Vaasa Helsinki 420km) Lahti 1h 17min / 145km Kouvola 45min / 85km Jyväskylä 4h 43min / 220km Turku 4h 29min / 360km Joensuu 2h 9min / 236km Kuopio 4h 3min / 270km Mikkeli 1h 30min / 110km (bussi)

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan pääaine

Ohjelmistotekniikan pääaine Ohjelmistotekniikan pääaine Ari Korhonen 7.11.2012 Ohjelmistotekniikan opetus! Tietotekniikan laitoksessa tutkitaan ja opetetaan laajaalaisesti tieto- ja ohjelmistotekniikan menetelmiä ja niiden soveltamista.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet 21.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager Fennovoima rakentaa ydinvoilaitoksen Pyhäjoelle 2 Hankkeen tavoiteaikataulu Valmistelu Kehitys Rakentaminen Käyttöönotto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 27.1.2017, PR102 1 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan

Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan Susanna Järvelin-Pasanen, TtM, Eur.Erg. Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Ergonomia Terve Suomi 2012 -seminaari 24.5.2012

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

InvEstoI MEnEstYksEEn

InvEstoI MEnEstYksEEn Executive MBA -ohjelma, laajuus 100 opintopistettä. InvEstoI MEnEstYksEEn Osaamisen kehittäminen on investointi oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kansainvälisesti akkreditoitu Avance Executive MBA on Jyväskylän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991

Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Vaasan yliopisto Vaasan kauppakorkeakoulu 1968 Vaasan korkeakoulu 1980 Vaasan yliopisto 1991 Kolme tiedekuntaa: Filosofinen tiedekunta Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta 2 Suurimpia kauppatieteellisen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

Maksullisuuden vaikutuksia

Maksullisuuden vaikutuksia Maksullisuuden vaikutuksia Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Professori Minna Martikainen Vararehtori (kansainvälisyys) Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja lukukausimaksut 2011-2012

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot