Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella..."

Transkriptio

1 Introduction Esitelkää lyhyesti itsenne - keitä olette ja mistä tulette, mitä tulette kertomaan, lyhyt outline. Yleisö on hyvä pitää koko ajan tietoisena, mitä kerrotte ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraavan 30/45/75 minuutin aikana käymme läpi, millaista on opiskella LUT:ssa ja mitä siellä voi opiskella...

2 ELÄMÄSI VALINTA DI & KTM DI & KTM alkupalkka Valmistumishetkellä käytännössä varma työpaikka Vapaus valita työura kotimaassa tai ulkomailla Asiantuntija-, konsultti- ja johtotehtäviin; Rahoituspäällikköksi Rolls Roycille Lead Programmeriksi pelifirmaan Ohjelmistoyrityksen toimitusjohtajaksi Controlleriksi kosmetiikkayritykseen Muista kertoa, mitä DI ja KTM tarkoittavat. Abeille voi painottaa tässä vaiheessa omaa tulevaisuuttaan ja sen tärkeyttä. Molempien kuukausipalkka keskimäärin Koulutus valmistaa asiantuntijatehtäviin, joista ovet aukeavat johtotehtäviin Lähes varma työpaikka jo valmistuessa DI alkupalkka (TEKin suositus) 3470 KTM alkupalkka (SEFE) Suomen ekonomiliiton tukimuksen mukaan LUT:n vastavalmistuneet KTM:t tienaavat keskimääräistä enemmän verrattuna muista yliopistosta valmistuineisiin.

3 ELÄMÄSI VALINTA DI & KTM vai molemmat? Suomen ensimmäinen innovaatioyliopisto * 7 eri tekniikan alaa ja kauppatieteet DI tai KTM molempi parempi Tutkintojen kesto keskimäärin 5 vuotta / 300 opintopistettä * Yliopisto on perustettu vuonna 1969 ja kauppatieteiden opetus aloitettiin erillisenä yksikkönä vuonna Muista avata mitä tarkoitamme molemmilla, se nimittäin herättää usein hieman hämmennystä. Eli opiskelija voi tehdä mieleisensä yhdistelmän; opiskelet kauppatieteitä pääaineena ja sivuaineen voit valita tekniseltä puolelta ja päinvastoin. Innovaatioyliopisto; saman katon alla kauppatieteet ja tekniikka, toiminut saumattomasti vuodesta Se mitä Helsingissä herätellään, on Lappeenrannassa juhlittu jo vuodesta Koulutusohjelmien tarkempi esittely hetken päästä, tässä vaiheessa ei siis tarvitse sen kummemmin esitellä koulutusohjelmia. Tutkintojen kesto; Tässä kohtaa voit kertoa, että tämä aika on suositusaika, mutta jos itse haluaa nopeuttaa tai hidastaa valmistumistaan, niin kaikki on mahdollista esim. 3-7 vuotta. Jos sinulla on esim. ystävä, joka on valmistunut nopeasti voi oman esimerkin kertoa tässä kohtaa. Kerro mikä on opintopiste ja kuinka että keskimäärin yhdestä kurssista saa 3-6 op Hyvä käydä läpi kurssien konreettinen määrää ja verrata sitä lukion 75 pakolliseen kurssiin. (DI/KTMnoin 60 kurssia) Tässä kohtaa tulee esitellä kaksiportainen tutkintorakenne kandi(180op) ja maisteri(120op)

4 TEKNIIKKA Transitiosivu tekniikkaan, seuraavaksi tekniikasta yleisesti...

5 TEKNIIKKA 6/7 koulutusohjelmaa kansainvälisesti akkreditoitu Edelläkävijä energia-alalla Tekniikka-MIX tai Tekniikka + Kauppatieteet 3/4 opiskelee LUT:lla tekniikkaa Kaksiportainen tutkinto 7 KOULUTUSOHJELMAA Kaikki paitsi Tite-koulutsuohjelma kansainvälisesti akkreditoitu. Akkreditoinnit osoittavat ohjelman laadun kansainvälisesti ja helpottavat mm. opiskelun ja uran jatkamista ulkomailla LUT:n aikana tai jälkeen. Energia-ala LUT:lla suuressa fokuksessa, ilmenee näkyvimmin mm. Green Campuksena. Pyrimme maailman parhaaksi ja katsomme tulevaisuuteen Voit tehdä omannäköisesi tutkinnon. Ota sivuaine omasta koulutsuohjelmastasi tai vapaasti 6 muusta tekniikan koulutusohjelmasta, monialaosaavuutta arvostetaan työmarkkinoilla todella paljon, ei putkiosaajia. Voit myös opetella sivussa kauppatieteitä. 75% LUT:n opiskelijoista tupsulakkeja.

6 ENERGIATEKNIIKKA Energiaosaamista maailman parhaaksi Suomen ainoa! Kattavinta energiatekniikan koulutusta Suomessa Uusiutuvat energiamuodot Ydinvoimatekniikka & turvallisuus Pääaineena energiatekniikka kandi ja dippavaiheessa Kandivaiheessa sivuaine muista koulutusohjelmissa Osaamisalueet: Lämmönsiirto Virtauslaskenta Teknillinen termodynamiikka Energiajärjestelmien mallintaminen Energiakoneet ja -prosessit Ympäristövaikutusten hallinta Voimalaitosprosessit Voimalaitostekniikka Uusiutuva energia Energiatalous Ydinvoimatekniikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa kattavinta energiatekniikan koulutusta Suomessa; valittavana on mm. ainutlaatuinen ydinvoimatekniikan koulutus. Merkittävä osa maan energiaalan diplomi-insinööreistä ja tohtoreista on saanut oppinsa Lappeenrannassa. Koulutusohjelmalla pyritään syvällisen teknisen osaamisen lisäksi laaja-alaiseen eri energia-alojen hallintaan. Aurinkotekniikan professuuri tulossa ensimmäisenä Suomessa! Löytyy myös tuulivoimaprofessuuri Ydinvoimatekniikan osaajien työmarkkinat ovat nyt todella hyvät. Neljä ydinvoimalaitosta käy, yksi on rakenteilla ja kolme yhtiötä hakee periaatepäätöslupia uusille laitoksille, joten Sinua tarvitaan! Lappeenrannan teknillinen yliopisto kouluttaa valtaosan Suomen ydinvoima-alan osaajista ja valmistuneet viedään käsistä. Kansainvälisyys on olennaista jo opiskeluaikana, sillä ulkomailla järjestetään ydinalan kursseja, joihin joka vuosi lähetetään innokkaita opiskelijoita. Uraesimerkkejä: Energia-alan asiantuntija Energiateollisuuden vientijohtaja Energiasuunnittelija Reaktori-insinööri Myyntipäällikkö Tekninen suunnittelija Kehityspäällikkö Tuotepäällikkö

7 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA Kestävää kehitystä! Yrityksen yhteiskuntavastuu Elinkaarimallintaminen Päästöjen ja jätteiden hallinta Tänä päivänä kaikessa ihmisen toiminnassa tulee säästää luonnonvaroja, tietää ympäristön sietokyvyn rajat ja tuntea toiminnan erilaiset ympäristövaikutukset. Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö pakottavat niin yritykset, yhteisöt kuin yksityisetkin henkilöt ottamaan ympäristöasiat huomioon jokapäiväisessä toiminnassaan. Kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja ympäristöasioista on tullut yrityksille kilpailuvaltti. Ympäristötekniikan koulutusohjelma tarjoaa Suomen laaja-alaisimman kokonaisuuden yhdyskunnan ja teollisuuden ympäristötehokkuuden parantamiseen liittyvää osaamista. Ympäristötekniikan tutkimustoiminta muodostaa tärkeän monitieteellisen osan yliopiston perus- ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti osana LUT Energia -kokonaisuutta. Osaamisalueet: Elinkaarimallintaminen Jätehuoltojärjestelmät Kestävä kehitys Kestävä yhdyskunta Päästöjenhallinta Vihreä kemia Ympäristöjohtaminen Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu Ympäristö ja liiketoiminta Yritysten yhteiskuntavastuu Esimerkkiammatti; Kehitysinsinööri Fortum Heat:llä (oikea ammatti, meidän koulusta valmistunut) tai Marketing Engineer ABB:lla Uraesimerkkejä: Ympäristöalan konsultti Ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuuspäällikkö Ympäristöteknologia-asiantuntija Tuotekehitysinsinööri Ympäristötarkastaja Ympäristöneuvos Ilmastovastaava Tutkija Ympäristöasiantuntija

8 SÄHKÖTEKNIIKKA Kestävää kehitystä! Energiatehokkuus Teho- ja teollisuuselektroniikka Sähkömarkkinat Sähkön avulla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa! Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuneilla DI:llä on valintansa mukaan syvälliset tiedot joko sähkökäyttötekniikan, sulautettujen järjestelmien, elektroniikan tai sähkömarkkinoiden alueelta. Etenkin sähkömarkkinoiden opinnoissa voi yhdistää tekniikan ja liiketalouden kokonaisuudeksi, mikä on ehdoton vahvuus työmarkkinoilla. LUT:n sähkötekniikan tutkimus on useissa arvioissa todettu korkeatasoiseksi. Se on muun muassa Suomen Akatemian arvioiden mukaan eurooppalaista huipputasoa. Kesällä 2011 sähkötekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin koulutusohjelmille myönnettiin ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa kansainvälinen laatuleima, joka takaa koulutuksen korkean tason. Sähkötekniikan opinnoissa voi keskittyä muun muassa teho- ja teollisuuselektroniikkaan ja oppia kehittämään sähkönkulutusta vähentäviä ratkaisuja sekä puhdasta uutta sähköntuotantotekniikkaa esimerkiksi tuulivoimageneraattoreita. Sähkötekniikka on avainasemassa, kun pyritään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Sähkön osuutta lisäämällä voidaan merkittävästi vähentää energian kokonaiskäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi sähköautoihin siirtymällä voidaan korvata öljy ja polttoaine vaikkapa puhtaasti tuotetulla tuulienergialla. Opinnoissa voi yhdistää tekniikkaa ja taloutta valitsemalla sähkömarkkinoiden pääaineen. Opiskelija saa valmiudet vaikuttaa ympäristömme tilaan. Osaamisalueet: Uusiutuvat energiajärjestelmät Tehokas sähköenergian käyttö Kehittyvät sähkömarkkinat Suomessa ja EU:ssa Älykkäät ja säävarmat sähköverkot Sähköautot ja älykäs lataus Pienasiakas sähkömarkkinoilla; oma tuotanto ja tehokas sähkönkäyttö Tehoelektroniikka Sähkömoottorikäytöt, hybridikäytöt sähkökoneissa Sähkökoneet Teollisuusautomaatio Teollisuuden kunnossapitojärjestelmät Kestomagneettikoneet tuulivoimajärjestelmissä Uraesimerkkejä: Elektroniikkasuunnittelija Sähkölaitteiston käytönjohtaja Automaatioinsinööri Suunnitteluinsinööri Tuotekehitysinsinööri Sähköverkkosuunnittelija Projektipäällikkö Toimitusjohtaja Pörssimeklari Maajohtaja Toimialajohtaja Markkinointijohtaja Myyntipäällikkö

9 KONETEKNIIKKA Heavy as metal - hard as steel! Virtuaalisuunnittelu Hitsaus- ja lasertekniikka alansa johtavia Suomessa Älykkäät koneet Pakkaustekniikka Koneet pyörittävät maailmaa. Ne ovat mahdollistaneet monia aikaisemmin täysin epärealistisilta tuntuneita ajatuksia. Konetekniikan insinöörit ideoivat, suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat tulevaisuutta. Ala on insinööritieteiden vanhimpia, mutta tunnusomaista sille on jatkuva asioiden toisin ajattelu ja maailman mullistaminen. Moderni konetekniikka on yhdistelmä innovatiivista, määrätietoisen luovaa tuotekehitystä, monipuolisesti tietokoneavusteista suunnittelua ja teknistaloudellisesti tehokasta tuotantoa. Konetekniikan DI:n koulutus tähtää eri teollisuuden alojen suunnittelu- ja valmistustehtäviin. Työtehtävät voivat liittyä myös esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen tai markkinointiin. Konetekniikan opetus LUT:ssa on omaleimaista, monitieteistä ja kiinteästi yhteydessä tuoreimpiin tutkimustuloksiin. Perinteisten luentojen ohella opiskelijat pääsevät tutustumaan aihepiiriin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa sekä tekemään yhteistyötä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Uran edetessä tehtäväalue laajenee usein kattamaan suurempia suunnittelu- ja valmistuskokonaisuuksia päätyen aina mainittujen toimintojen johtamiseen saakka. LUT:sta valmistuneiden innovatiivisten rajoja rikkovien konetekniikan osaajien kysyntä on vahvaa. LUT:n hitsaustekniikan laboratorio on alansa johtava yksikkö Suomessa. Laaja ja monipuolinen hitsaustekniikan opetuksen ja tutkimuksen kokonaisuus kiinteän teollisuusyhteistyön tukemana antaa erinomaiset mahdollisuudet uusimman tiedon ja asiantuntijapalvelun tarjonnassa. Laboratorio valmistaa enemmän hitsaustekniikan diplomi-insinöörejä kuin kaikki muut yliopistoyksiköt yhteensä. Pakkaustekniikasta voi mainita esim. kehitteillä olevan setin, jossa 150L harvennuspuusta saadaan aikaiseksi kpl pakkauksia 9 diplomityötä 10:stä tehdään teollisuuteen 8 jää töihin Erikoistumisalueet: Virtuaalisuunnittelu Mekatroniikka Teräsrakenteet Hitsaustekniikka Lasertekniikka Tuotantotekniikka Kuitukomposiitit Uraesimerkkejä: Projekti-insinööri metalliteollisuudessa Tutkija Myyntipäällikkö Professori Toimitusjohtaja Tuotantopäällikkö Tuotekehitysinsinööri Järjestelmäkehitysinsinööri, Mekaniikkasuunnittelija Laboratorioinsinööri

10 KEMIANTEKNIIKKA Kultaa ilman alkemiaa Erotustekniikan edelläkävijä Luonnontieteet + Insinööritaidot Kemiaa on kaikkialla! Prosessien tehostaminen Valmistuneet työllistyvät yleensä prosessiteollisuuteen, eritoten kemian-, sellu- ja paperiteollisuuden sekä kaivos- ja metallurgiateollisuuden pariin. Osaajia tarvitaan myös monilla muilla eri aloilla. LUT on Suomen johtava erotustekniikan asiantuntija. Erotustekniikoilla halutut aineet saadaan seoksesta erilleen. Menetelmiä käytetään esimerkiksi laktoosittoman maidon ja merivedestä eriävän juomaveden valmistukseen, raskasmetallien erottamiseksi sekajätteestä tai kullan erottamiseksi louhitusta malmista. Prosessiteollisuuden kustannuksista jopa 70% syntyy erotusprosesseista. Tieteenala on keskeinen myös ympäristönsuojelussa muun muassa jätevirtojen puhdistuksen osalta. Toinen LUT Kemian painoalue on tuotantoprosessien suunnittelu kompakteiksi ja energia- sekä ympäristöystävällisiksi. Osaamisen pohjana on laaja kansainvälinen verkosto. Nykyiset trendit, kuten biomateriaalipohjaisen kemianteollisuuden kasvu, metsäteollisuuden rakennemuutos ja metallurgisen teollisuuden vahva buumi, edellyttävät teollisuudelta lukuisia uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Tämä on LUT:n kemisti-insinöörien ydinosaamista. Vie kemialliset prosessit laboratorion koeputkista teollisuuden sovelluksiin Yhdistää luonnontieteen ja insinööritaidon Voi käsittää niin valtaisia teollisuuslaitteita kuin mikroreaktorejakin Hyödyntää moderneja analyysimenetelmiä Pitää prosessit hallinnassa ja turvallisina Kehittää puhtaampia ja energiatehokkaampia tuotantotapoja Kandidaatin tutkinnon pääaineet ovat Soveltava kemia Prosessitekniikka Paperi- ja kuitutekniikka Diplomi-insinöörin tutkintoon valittavana on Soveltava kemia Prosessi- ja tuotekehitys Kemiantekniikan yksikköoperaatiot Paperi- ja kuitutekniikka Pää- ja sivuaineet: Kemian laite- ja prosessitekniikka Kuitu- ja paperitekniikka Prosessi- ja tehdassuunnittelu Soveltava kemia Biomateriaalien prosessitekniikka Hydrometallurgia Ympäristö- ja vedenkäsittelytekniikka Lisäksi tarjolla on englanninkielinen maisteriohjelma, Master s Degree Programme in Chemical and Process Engineering. Uraesimerkkejä: Projektipäällikkö metsäteollisuudessa Prosessisuunnittelija kemianteollisuudessa Kehitysinsinööri entsyymitehtaassa Tutkimusjohtaja metallurgisessa teollisuudessa Opettaja yliopistossa Ympäristönsuojelun asiantuntija Tutkimuskemisti lääketeollisuudessa Tuotantojohtaja biojalostamossa

11 TIETOTEKNIIKKA Näköalapaikka tulevaisuuteen Ensimmäinen Suomessa! Sovellusinnovaatiot Pelialalla mukana Code Camp- opetusmuodot Yrittäjähenkisiä IT-alan osaajia Tietotekniikkaa tarvitaan jo nyt lähes kaikkialla, ja tarve kasvaa koko ajan. Vuonna 2011 ohjelmisto- ja IT-ala kasvoi kahdeksan prosenttia. Tietotekniikkaa ja taloutta yhdistämällä koulutetaan yrittäjähenkisiä diplomi-insinöörejä, joilla on näkemystä myös liiketoimintaan. LUT kouluttaa ohjelmistotekniikan osaajia jatkuvasti kehittyvälle IT-alalle. Koulutus antaa teoreettiset tiedot ja käytännön taidot tietoteollisuuden suunnittelu-, tuotekehitys-, johtamis- ja koulutustehtäviin. Kurssit ohjelmistotekniikasta, verkkopalveluista ja konenäöstä antavat arvokkaan pohjan työelämään. Pelialan kasvu näkyy LUT:n osaamisessa ja erikoiskurssien valikoimassa. Tietotekniikan ammattilaisista on kasvava kysyntä, joten koulutusohjelmasta valmistuvat työllistyvät erinomaisesti. LUT:ssa on otettu Suomen ensimmäisenä käyttöön Code Campit. Code Camp -opetusmenetelmä on yhteisöllinen oppimistilanne, jossa korostetaan IT-alalla vaadittavia taitoja. Tapahtumien päätavoite on oppia ohjelmointia, mutta intensiivinen yhdessä tekeminen kehittää niin ryhmätoiminta- kuin viestintätaitojakin. IT-alan tulevaisuus riippuu pienten ja keskisuurten yritysten panoksista. LUT:n opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen ja halukkaille on tarjolla resursseja muun muassa kehitystilojen muodossa. Ole mukana luomassa maailman parhaita sovellusinnovaatioita ja valitse LUT Tietotekniikka. Ari Pekka Salovaara, Visma Severa (Mr. Millionaire!) 1. LUT on pelikehittäjän paratiisi. LUT tarjoaa opiskelijoille käyttöön tilat, laitteet ja ohjelmistot. Playahubissa ja LUT:n Innovation Laboratoryssä syntyy maailman luokan pelejä ja ohjelmistoinnovaatioita. 2. Vuonna 2011 ohjelmisto- ja IT-ala kasvoi kahdeksan prosenttia - ja kasvun odotetaan jatkuvan edelleen. Erikoistumisalueet: Ohjelmistotekniikka Tietoliikenneohjelmistot Älykäs laskenta (konenäkö ja hahmontunnistus) Uraesimerkkejä: Mobiilipalveluiden suunnittelijana Lead Programmer peliyrityksessä Myyntipäällikkönä ohjelmistoalalla Järjestelmäasiantuntijana Tietoturvajohtajana teollisuusyrityksessä Toimitusjohtajana digitaalisen median yrityksessä

12 TUOTANTOTALOUS Tekniikan ja talouden yhdistäjä Pohjoismaiden suurin ja Suomen ensimmäinen Opi tuntemaan yritykset ja saa ne toimimaan paremmin Korkeakoulujen arviontineuvoston ykkösvalinta kolmasti peräkkäin Talouden ja tekniikan moniosaajia Talouden, tekniikan ja johtamisoppien yhdistelmällä koulutetaan yritysten kehittäjiä, jotka eivät pelkää tarttua haastaviinkaan ongelmiin. LUT Tuotantotalous on Pohjoismaiden suurin, Suomen ensimmäinen sekä kansainvälisesti palkittu yksikkö monipuolisella neljän pääaineen ja kuuden laajan teknisen sivuaineen valikoimalla. Tekniikkaa ja taloutta yhdistävä asiantuntija tietää miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin. Tuotantotalouden diplomi-insinööri on tyypillisesti monesta asiasta kiinnostunut, ongelmanratkaisukykyinen, aktiivinen ja hyvä kommunikoija. Koulutuksen avulla saavutetaan valmiudet kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä toimimiseen. Koulutuksemme on niin kansallista kuin kansainvälistäkin huippulaatua. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ja Pohjoismaiden ensimmäinen ASIIN e.v. akkreditoitu tuotantotalouden koulutusyksikkö. Monipuolinen opetus koostuu luentojen lisäksi mm. case-harjoituksista, ryhmätöistä sekä opetuspeleistä. Vaihtelevat työskentelytavat vahvistavat teoriapohjan lisäksi muita myöhemmin työelämässä vaadittavia taitoja viestintäosaamisesta aina johtamisvalmiuksiin. Valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kustannusjohtaminen Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Toimitusketjun johtaminen Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Esimerkkejä tehtävänimikkeistä Konsultti Controller Projektipäällikkö Markkinointipäällikkö Analyst Tuotekehityspäällikkö Teknologia-alan yrittäjä Supply Chain Manager Export manager After Sales Manager Avainasiakaspäällikkö

13 KAUPPATIETEET Transitiosivu kauppatieteisiin, seuraavaksi LUT School of Businessista yleisesti...

14 KAUPPATIETEET Opetuksen laatu, koulutuksen antamat valmiudet ja opintojen ohjaus alan parhaimmistoa * LUT KTM alkupalkka 300e keskiarvoa korkeampi * Kaksiportainen tutkinto Valitse sivuaine vapaasti tekniikan puolelta Kandidaatissa 2 suuntautumisvaihtoehtoa 6 MAISTERIOHJELMAA *Sefen raportti vastavalmistuneiden palautteesta 2010 Jyväskylän yliopiston vuonna 2010 julkaiseman tutkimuksen mukaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomen tehokkain kauppakorkeakoulu. Tutkimuksessa tarkasteltiin yliopistojen perus- ja jatkokoulutuksen ja tieteellisten tutkimusten rahoitusta ja sen suhdetta tuloksiin yliopistoittain. Suomessa on yhdeksän kauppatieteellistä yksikköä. LUT kauppatieteet on Suomen tehokkain kauppakorkeakoulu. Jyväskylän yliopistossa selvitettiin jo kolmatta kertaa yliopistojen resurssien ja tulosten suhdetta professorien Pekka Neittaamäen ja Timo Tiihosen johdolla Tutkimus löytyy verkosta osoitteesta: Opiskelijat antoivat LUT:n kauppatieteiden opintoneuvonnalle valtakunnan parhaan arvosanan. - Palautetta Ekonomikoulutuksesta 2009, Sefen raportteja Suomen Ekonomiliiton tutkimuksessa LUT kauppatieteiden laatu todetaan alan keskiarvoa paremmaksi muun muassa koulutuksen antamissa valmiuksissa, koulutuksen laadussa, kansainvälisyydessä, työelämäyhteyksissä sekä opiskeluilmapiirissä. - Palautetta Ekonomikoulutuksesta vastavalmistuneiden kysely Tuija Alatalo. Sefen raportteja 5/2008. Raportti on luettavissa sähköisesti Palautetta_ekonomikoulutuksesta_raportti.pdf

15 KAUPPATIETEET Kandidaatin tutkinto Ensimmäinen vuosi yleisopintoja Toisena vuonna syvennytään Suuntautumisvaihtoehdot KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA TALOUSJOHTAMINEN Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on liiketaloustieteelliset valmiudet antava kolmivuotinen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK, 180 op). Sen jälkeen suoritettava kaksivuotinen kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM, 120 op) syventää osaamistasi ja mahdollistaa erikoistumisen. Voit valita joko suomen- tai englanninkielisen maisteriohjelman. Lisäksi maisteriohjelmasta riippuen sinulla on mahdollisuus valita sivuaineesi seitsemästä tekniikan koulutusohjelmasta. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu yleisopinnoista ja aineopinnoista. Ensimmäisenä lukuvuonna suoritettavat yleisopinnot sisältävät perusteet liiketaloustieteiden oppiaineista. Tämä auttaa sinua tekemään oikean valinnan valitessasi suuntautumisvaihtoehtoa toisen lukuvuoden alkaessa. Kandidaatin ohjelman kaksi suuntautumisvaihtoehtoa rakentuvat usean eri liiketaloustieteellisen oppiaineen varaan. Valitsemasi sivuaineopinnot mahdollistavat joustavan siirtymisen tiedekuntamme maisteriohjelmiin suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta. Kandidaatintutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvä kauppatieteellinen yleissivistys, ja kattavasti taitoja myös esimerkiksi viestinnästä, projektityöskentelystä ja tutkimustyön perusteista. Suuntautumisvaihtoehdot: Kansainvälinen liiketoiminta Erikoistuminen kansainväliseen liiketoimintaan tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää globaalitaloudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelevat lukukauden ulkomaisessa vaihtoyliopistossa. Kansainvälisen liiketoiminta sopii erityisesti niille, jotka ovat halukkaita matkustamaan, toimimaan kansainvälisissä tehtävissä ja neuvottelemaan erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Talousjohtaminen Talousjohtamisessa opiskelija oppii tuottamaan ja hyödyntämään yrityksen taloutta koskevaa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi käyttäen välineinään laskentatoimen ja rahoituksen työkaluja. Talousjohtaminen sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita rahan liikkeistä, talouden prosesseista, numeroista, tilastollisista analyyseistä ja lainsäädännöstä

16 Uraesimerkkejä Toimitusjohtaja Henkilöstöjohtaja Yrittäjä KAUPPATIETEET Maisteriohjelmat (FIN) LASKENTATOIMI Ymmärrä yrityksen anatomia Yrityksen taloudellisen tilan analysointi Tuotetaan johdolle tietoa STRATEGINEN JOHTAMINEN Organisaatioiden johtaminen ja toiminta Strateginen liikkeenjohto Henkilöstöjohtaminen TIETOJOHTAMINEN JA INFORMAATIOVERKOSTOT (TIMO) Aikuismaisteriohjelma KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAT LUT School of Business (LSB) tarjoaa maisterivaiheen opinnoiksi kuusi yrityselämän tarpeisiin vastaavaa KTM-ohjelmaa. Ohjelmista kolme on suomen- ja kolme englanninkielisiä. Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma (TIMO) on suunniteltu erityisesti työn ohessa suoritettavaksi ja sinne on erillinen haku kanditutkinnon jälkeen. LSB:n kauppatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Laskentatoimi Yrityksen anatomiaa ymmärtäviä asiantuntijoita tarvitaan aina. Ohjelmasta työllistytään vaativiin talousjohdon tehtäviin. Laskentatoimen maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiudet tuottaa, analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa tarvittavaa taloudellista informaatiota. Sinulla on myös valmiudet osallistua yrityksen strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon. Opiskelussa voi painottaa joko johdon laskentatoimen tai tuloslaskennan opintoja. Monipuoliset opiskelutavat erityisesti liike-elämä case-harjoitusten arviointi ja yritystoiminnan kehittäminen aidossa liiketoimintaympäristössä antavat hyvät eväät käytännön työelämään. Laskentatoimen maisteriohjelmasta valmistuvat kauppatieteiden maisterit sijoittuvat yritysten ja julkisten organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtäviin. Laskentatoimeen erikoistuneita on myös erilaisissa opetustehtävissä ja alan itsenäisinä yrittäjinä. Sisältö Yrityksen taloudellisen tilan analysointi Yrityksen talouden ja toiminnan raportointi Päätöksenteko taloudellisella näkökulmalla Tilintarkastus Uraesimerkkejä Laskentaekonomi Talouspäällikkö Controller, talousjohtaja Liikkeenjohdon konsultti Sisäinen tarkastaja ja tilintarkastaja Strateginen johtaminen Ohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita, jotka osaavat tehdä yrityksen menestykseen johtavia valintoja. Opit arvioimaan ja selittämään toimintaympäristön muutosta ja ennustamaan yrityksen kehitystarpeita. Ohjelmassa käytetyt opiskelutavat mm. refleksiiviset harjoitteet, liike-elämän case-harjoitusten arviointi, yritystoiminnan kehittäminen aidossa liiketoimintaympäristössä sekä osallistuminen uuden tiedon tuottamisen prosesseihin valmistavat opiskelijoita monipuolisiin työelämän tehtäviin. Valmistunut tunnistaa tutkimustiedon roolin osana yritysten menestyksekästä johtamista ja kykenee itse tuottamaan strategisissa päätöksissä tarvittavaa tietoa luotettavasti ja monipuolisin menetelmin. Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät vaativissa yleisjohdon tehtävissä, konsulttina tai yrittäjänä. He osaavat hyödyntää johtamisen viitekehyksiä tunnistaakseen ja analysoidakseen haastavia arkielämän ilmiöitä ja tehdäkseen yrityksen menestykseen vaikuttavia päätöksiä. Sisältö Strateginen liikkeenjohto Henkilöstöjohtaminen Teknologian ja innovaatioiden johtaminen

17 KAUPPATIETEET Maisteriohjelmat (ENG) STRATEGIC FINANCE (MSF) Menesty kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla Yritysrahoitus ja sen suunnittelu Riskien hallinta INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT (MIMM) Liiketoimintaa globaalisti Strateginen markkinointi Teknologian ja innovaatioiden johtaminen INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT (MITIM) Asiantuntijoita Suomi-Venäjä-EU- akselille Double degree! Strategic Finance (MSF) Ohjelma yhdistää yritysrahoituksen ja strategisen päätöksenteon keskeisiä sisältöjä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ympäristöön. Kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista tarkastellaan esimerkiksi kehittyvien markkinoiden erityispiirteitä. Valmistuttuasi sinulla on vahva teoreettinen tietämys modernista rahoituksesta ja sen sovelluksista yritysten päivittäiseen päätöksentekoon nopeasti muuttuvilla markkinoilla. MSF:n opinnot koostuvat yritysrahoituksen ja sijoitustoimintaa käsittelevistä opintojaksoista. Yritysrahoituksen opintojaksoilla perehdytään mm. yrityksen rahoitussuunnitteluun. Sijoitustoimintaa käsittelevillä opintojaksoilla tarkastellaan mm. rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti rahoituksen, strategisen suunnittelun ja tuotannon johdon tehtäviin. Potentiaalisimpia työllistäjiä ovat investointi- ja liikepankit, kaupan alan yritykset sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Sisältö Yritysrahoitus ja sen suunnittelu Strateginen johtaminen Riskienhallinta Uraesimerkkejä Business analyst Financing manager Salkunhoitaja Financing negotiator International Marketing Management (MIMM) Ohjelma yhdistää strategisen markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan ja teknologiajohtamisen. Opiskelijoista koulutetaan asiantuntijoita jotka ymmärtävät markkinoinnin osana yritysten strategista suunnittelua ja kykenevät johtamaan niin strategisen tason markkinoinnin suunnittelua kuin käytännön toimenpiteitäkin. Opiskelijalähtöiset opiskelutavat varmistavat sen, että professorit eivät pidä luentosalissa monologia vaan opiskelijat osallistuvat aktiivisesti opetukseen tekemällä esim. kansainvälisen markkinointisuunnitelman tietylle LSB:n yritysverkostoon kuuluvalle yritykselle. European Foundation for Management Development (EFMD) järjestö on myöntänyt MIMM-maisteriohjelmalle arvostetun EPAS-akkreditoinnin. Akkreditointi on laadun tunnustus erinomaisille kansainvälisille kauppatieteellisille ohjelmille ja osoitus puolueettomasti todetusta vahvasta kansainvälistymisestä sekä erinomaisesta tieteellisen tuotannon, yritysyhteistyön ja laadunhallinnan tasosta. Ohjelmalle myönnettiin korkein, viiden vuoden akkreditointi tähän mennessä ainoana pohjoismaisena yliopistona. Sisältö Strateginen markkinointi Asiakassuhteiden johtaminen Kansainvälinen liiketoiminta Teknologian ja innovaatioiden johtaminen Uraesimerkkejä Export manager Area manager Subsidiary manager Project manager in international marketing Strategy and business development consultant International Technology and Innovation Management (MITIM) Ohjelmassa koulutetaan kulttuurien erot tiedostavia liike-elämän asiantuntijoita Suomi-Venäjä-EU akselille. MITIM-ohjelma järjestetään yhteistyössä LUT:n kauppatieteellisen tiedekunnan ja St. Petersburg State University, Graduate School of Management:n (GSOM) kanssa.

18 KANSAINVÄLISYYS JA VAIHTO Kotikansainvälisyys Vaihtoon!...Mutta minne? Tutkinto-opiskelijoista ulkomaalaisia 386 (7,4 %), syksyllä 2010 aloittaneista opiskelijoista 14 % ulkomaalaisia Syksyllä 2011 vaihto-opiskelijoita aloitti 137 & KV-maisteriopiskelijoita 193!! 62:n eri kansallisuuden opiskelijoita Kielipalveluiden tarjoamilla opintojaksoilla voi opiskella 8 eri kieltä, mm. kiinaa, espanjaa, venäjää, englantia, ruotsia, saksaa Kotikansainvälistyminen: Mahdollisuus hakea KV-tutoriksi, käytävät täynnä KV-opiskeljoita, KV-bileet & -tapahtumat Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista ulkomaalaisia 25% Kuvassa: opiskelumaat ei yliopistot!! Esim. USA:ssa on yhteensä neljä vaihtoyliopistoa, vaikka kartalla vain yksi merkki Pylpyrä: 40 eri vaihtomaata, joissa on yli 150 vaihtoyliopistoa

19 KANSAINVÄLISYYS JA VAIHTO Yli 40 maata. Yli 150 yliopistoa maailmalle vuosittain Tutkinto-opiskelijoista ulkomaalaisia 386 (7,4 %), syksyllä 2010 aloittaneista opiskelijoista 14 % ulkomaalaisia Syksyllä 2011 vaihto-opiskelijoita aloitti 137 & KV-maisteriopiskelijoita 193!! 62:n eri kansallisuuden opiskelijoita Kielipalveluiden tarjoamilla opintojaksoilla voi opiskella 8 eri kieltä, mm. kiinaa, espanjaa, venäjää, englantia, ruotsia, saksaa Kotikansainvälistyminen: Mahdollisuus hakea KV-tutoriksi, käytävät täynnä KV-opiskeljoita, KV-bileet & -tapahtumat Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista ulkomaalaisia 25% Kuvassa: opiskelumaat ei yliopistot!! Esim. USA:ssa on yhteensä neljä vaihtoyliopistoa, vaikka kartalla vain yksi merkki Pylpyrä: 40 eri vaihtomaata, joissa on yli 150 vaihtoyliopistoa

20 LAPPEENRANTA Helpot ja nopeat yhteydet joka puolelle Suomea ja jopa ulkomaille Joka kymmenes on korkeakouluopiskelija Helsingistä pendoliinolla 2 tuntia 13 minuuttia, VR:n opiskelija-alennukset lipun hinnassa. Kimppakyytijärjestelmä toimii, kyytejä varsinkin pk-seudulle lähes joka päivä. FB:ssä kyytiryhmät esim. Seuraava tiedoksesi: Selvitä infopaikkakunnan etäisyys Lappeenrantaan sekä junalla että kilometreissä, esim. Helsinki 2h 13min / 220km (HUOM! Varsinkin pääkaupunkiseutuilijat: Vaasa Helsinki 420km) Lahti 1h 17min / 145km Kouvola 45min / 85km Jyväskylä 4h 43min / 220km Turku 4h 29min / 360km Joensuu 2h 9min / 236km Kuopio 4h 3min / 270km Mikkeli 1h 30min / 110km (bussi)

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita

Sisällysluettelo. Toimitus Taitto Kansi Janne Inkilä Matti Hamarila Olli Kajan. Ville Viita Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Sähkötekniikka avaa tien tulevaisuuteen 4 Opiskelu ja työelämä 6 Teekkareita Nokia-uralla 8 Vaasassa on sähköä 10 Opintotuki 11 Poweria uralle 12 Vaihto-opiskelu 13 Vaihda

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkövoimatekniikan kerho PL 3000 02015 TKK http://svtk.tky.fi/

Sisällysluettelo. Sähkövoimatekniikan kerho PL 3000 02015 TKK http://svtk.tky.fi/ Sisällysluettelo Tämä lehti on tarkoitettu lukion viimeisellä luokalla oleville. Lehdessä esitellään sähkötekniikan, elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia.

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 3/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Tutkinnot ja ainejäjestöt Asiakaskokemus on joukkoälyä Sprinttiprojektit PÄÄKIRJOITUS Yllätin itseni tutkailemasta etelänmatkoja. Joko kesän lämpö

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot