UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI"

Transkriptio

1 UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

2 Vaasan kaupungin tiedotuslehti 1/2009 Vasa stads informationstidning Sisältö/Innehåll Pääkirjoitus/Ledare 3 Nuorisovaikuttamisen uudet tuulet 4 Nya möjligheter för ungdomar att påverka 4 Kaupunginvaltuuston esittely 5-7 Presentation av stadsfullmäktige 5-7 Koulutusta Vaasassa/Utbildning i Vasa 8-16 WasaWorks 17 Perusterveydenhuollon yhteistyö 19 Samarbete inom primärvården 19 Sähköinen asiointi helpottaa arkea 20 Elektronisk kommunikation underlättar vardagen 20 Ammattitaidolla Vaasassa 21 Yrkeskunnighet i Vasa 21 Maakuntakirjasto/Landskapsbiblioteket 22 Lukijakysely/Läsarenkät 23 Muutoksia kuluttajaneuvonnassa 24 Förändringar inom konsumentrådgivningen 24 Kulttuuria Vaasassa/Kultur i Vasa Talousarvio 2009/Budget Tapahtumat/Evenemang 36 Toimitus/Redaktion Päätoimittaja/Chefredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat/Redaktörer: Jenni Oksanen, Annika Haukkasalo Kielenkäännökset/Översättningar: Vaasan kaupungin kielenkääntämö Vasa stads översättningsbyrå Julkaisija ja kustantaja Utgivare och förläggare Vaasan kaupunki, Vasa stad PL/PB 3, Vaasa, Vasa Puh./Tfn (06) ISSN (Painettu, Tryckt) ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) Taitto/Ombrytning: Mainostoimisto Grappa Oy, Vaasa, Vasa Paino/Tryckning: UPC-Print Vaasa, Vasa Painos/Upplaga: kpl/st. Seuraavat tiedotuslehdet ilmestyvät: Följande informationstidningar utkommer: 2/2009 planläggning och byggande /kaavoitus ja rakentaminen / Kannen kuva: Jaakko J. Salo Pärmbild: Jaakko J. Salo Uudet tuulet puhaltavat myös tiedotuslehdessä Vaasan kaupungin tiedotuslehti on vuoden 2009 kunniaksi uudistanut täysin toimintatapansa ja näin myös sisältönsä. Jatkossa tiedotuslehden toimitusneuvoksena ja juttujen hyväksyjänä toimii Vaasan kaupungin johtoryhmä. Toimituksesta ja sisällöstä vastaa edelleen kaupungin tiedotustoimi. Uudistus on tuonut lehteen enemmän toimituksellisia juttuja ja vapautta sisällön suunnitteluun. Tarkoituksena onkin tehdä lukijoille entistä parempi ja kattavampi tietopaketti Vaasan ajankohtaisista asioita sekä taustoittaa erilaisia ilmiöitä. Tässä lehdessä voit tutustua muun muassa Vaasan hienoon koulutus- ja kulttuuritarjontaan, uuteen kaupunginvaltuustoon, talousarvioon vuodelle 2009, sähköiseen asiointiin sekä syksyllä 2008 toimintansa aloittaneeseen nuorisovaltuustoon. Lehdessä on myös kysely, johon vastaamalla voit vaikuttaa seuraavien lehtien sisältöön ja antaa mielipiteesi Vaasan kaupungin tiedottamisesta muutoinkin kuin tiedotuslehden osalta. Mielipiteesi on meille tärkeä, jotta voimme kehittää palveluitamme entisestään. Toivomme mukavia lukuhetkiä tiedotuslehden parissa! Vaasan tiedotuslehden toimitus Tiedotuslehdet myös netissä > Tietoa Vaasasta > Kaupungin tiedotuslehti Nya vindar blåser också runt informationstidningen Inför år 2009 har Vasa stads informationstidning helt och hållet förnyat sitt verksamhetssätt och även innehållet. I fortsättningen fungerar Vasa stads ledningsgrupp som informationstidningens redaktionsråd och den som godkänner artiklarna. Stadens informationsenhet svarar även i fortsättningen för redigeringen och innehållet. Reformen har medfört fler redaktionella artiklar och frihet i planeringen av tidningens innehåll. Syftet är också att ge läsarna ett allt bättre och mer täckande informationspaket om aktuella händelser i Vasa och att erbjuda bakgrundsfakta om olika företeelser. I detta nummer av tidningen kan du bekanta dig med bl.a. Vasas förträffliga utbud på utbildning och kultur, de nya stadsfullmäktigeledamöterna, budgeten för år 2009, den elektroniska kommunikationen och Ungdomsfullmäktige, som inledde sin verksamhet hösten Tidningen innehåller även en läsarenkät. Genom att svara på den kan du påverka innehållet i de kommande tidningarna och säga din åsikt om Vasa stads information även när det gäller annat än informationstidningen. Din åsikt är viktig för oss för att vi ska kunna utveckla vår service ytterligare. Vi hoppas att informationstidningen ska ge dig sköna läsestunder! Redaktionen för Vasa stads informationstidning Informationstidningarna finns även på nätet: > Information om Vasa > Informationstidning

3 Nuorten Vaasa ja vaikuttamismahdollisuudet Pääkirjoitus Ledare Vaasan nuorilla on paljon varteenotettavia ideoita ja ehdotuksia, joista he puhuvat aivan liian harvoin ääneen. Tämä siis tarkoittanee sitä, että nuoret kyllä tietävät mitä haluavat, mutta eivät uskalla puhua ideoistaan oikeille tahoille, jotka voisivat vaikuttaa asiaan. Nykyään nuorison ja päättäjien välille on muodostunut huomattavan suuri kuilu. Yleinen käsitys tuntuu olevan, että päättäjien paikalla istuvat tavoittamattomissa olevat henkilöt, jotka kaikessa hiljaisuudessa tekevät isoja ja vaikuttavia päätöksiä nuortenkin elämään. Nuoret ovat aina olleet kovin arkoja ehdottamaan ideoitaan päättäjille saakka peläten, etteivät voi tai osaa vaikuttaa tai ettei heitä ehkä oteta vakavasti. Tähän epäkohtaan ei ennen kiinnitetty huomioita, mikä johti nuorten keskuudessa täydelliseen passiivisuuteen politiikkaa kohtaan. Miksi edes yrittää, kun kukaan ei kuitenkaan kuuntele? Onneksi koitti aika, jolloin vaasalaiset päättäjät halusivat kaupunkiin nuorisovaltuuston edustamaan nuoria ja tuomaan myös heidän mielipiteensä julki kunnallisissa päätöksenteoissa. Idea sai tuulta siipiensä alle ja nyt Vaasan valtuustosalissa kokoontuu kuukausittain myös nuorisovaltuusto. Vaasan nuorisovaltuuston etusijalla on painottaa nuorten tarpeiden huomioon ottamista muiden tarpeiden joukossa. Nuorille ei valtuuston lisäksi ole juurikaan muita mahdollisuuksia osallistua kunnalliseen vaikuttamiseen. Nimenomaan tämän päivän nuoriso on tulevaisuuden palveluiden käyttäjiä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että nuoret tarttuvat jo nyt kiinni niihin ongelmakohtiin, joita haluavat parantaa omaa tulevaisuuttaan ajatellen. Ja sen vuoksi minä tällä hetkellä istunkin puheenjohtajan paikalla Vaasan kaupungin uudessa nuorisovaltuustossa. Haluan olla henkilökohtaisesti tukemassa sekä viemässä eteenpäin nuorten ääntä ja mielipiteitä. Tekemällä yhteistyötä Vaasan kaupunginvaltuuston sekä muiden tahojen kanssa varmistan, että nuoria kuunnellaan ja heidät otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. Nyt nuorisovaltuuston ollessa täydessä toiminnassa toivon, että nuorison sanomattomat ideat ja ehdotukset tuodaan rohkeasti esille. Ainoastaan avaamalla suunsa voi todella vaikuttaa ja sitähän varten me täällä olemme. Sanna Niemi Vaasan kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja De ungas Vasa och möjligheterna att påverka De unga i Vasa har många idéer och förslag som är värda att beakta men som de alltför sällan talar högt om. Det här innebär troligtvis att de unga nog vet vad de vill men att de inte vågar föra fram sina idéer till de rätta instanser som kunde påverka dem. Det har bildats en märkbart stor klyfta mellan ungdomarna och beslutsfattarna. Den allmänna uppfattningen verkar vara att det på beslutsfattarnas platser sitter personer som inte kan nås, men som ändå i all tysthet fattar de stora beslut som påverkar även ungdomarnas liv. Unga människor har alltid varit mycket försiktiga när det gäller att föra fram sina idéer ända fram till beslutsfattarna, man är rädd för att det inte går att påverka eller att man inte kommer att tas på allvar. Det här missförhållandet beaktades inte tidigare och ledde till att ungdomarna blev fullkomligt passiva när det gäller politik. Varför ens försöka när ingen ändå lyssnar? Lyckligtvis kom det en tid när beslutsfattarna i Vasa ville att det skulle finnas ungdomsfullmäktige i staden för att representera ungdomarna och även föra fram deras åsikter i det kommunala beslutsfattandet. Idén fick luft under vingarna och numera samlas även ungdomsfullmäktigeledamöterna i stadsfullmäktiges sessionssal i Vasa varje månad. Vasas ungdomsfullmäktige prioriterar främst att de ungas behov, bland andra behov, ges uppmärksamhet. Ungdomarna har inte utöver ungdomsfullmäktige just några andra möjligheter att delta i de kommunala påverkansprocesserna. Man bör också komma ihåg att dagens ungdom är den grupp människor som i framtiden kommer att använda servicen. Därför är det oerhört viktigt att de unga redan nu tar tag i de problemställningar som de vill rätta till med tanke på sin egen framtid. Det här är anledningen till att jag nu sitter på ordförandens plats i Vasa stads nya ungdomsfullmäktige. Jag vill personligen vara med och stödja och föra framåt de ungas åsikter. Genom samarbete med Vasas stadsfullmäktige och andra parter försäkrar jag mig om att man lyssnar på ungdomarna och att de tas i beaktande när beslut fattas. Nu när ungdomsfullmäktige är i full gång önskar jag att alla outtalade idéer och förslag frimodigt ska kunna föras fram. Bara genom att öppna sin mun kan man påverka på riktigt, och det är ju anledningen till att vi är här. Sanna Niemi Ordförande för Vasa stads ungdomsfullmäktige 3 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

4 Nuorisovaikuttamisen uudet mahdollisuudet Vaasassa Vihdoin on Vaasaan saatu perustettua nuorisovaltuusto, jonka tarkoitus on toimia kaikkien vaasalaisnuorten äänitorvena ja vaikuttamiskanavana. Nuorisovaltuuston tehtävänä on pitää huolta, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja että nuorten hyvinvointia edistetään kaupungissamme, muun muassa järjestämällä nuorille mieleistä toimintaa ja nuorisotapahtumia. Syyskuun 2008 lopulla nuorisovaltuusto aloitti toimintansa perehdyttämisviikonlopulla, jossa käytiin läpi erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja kokouksen kulkua, nuorten samalla tutustuessa toisiinsa. Ikäjakauma nuorisovaltuustossa on hyvin laaja, vuotta. On erityisen tärkeää, että jäsenet pystyvät toimimaan yhdessä, keskustelemaan asioista ja tekemään yhdessä päätöksiä. Lokakuun 2. päivänä järjestäytymiskokouksessa syntyi nuorisovaltuuston ensimmäinen hallitus. Hallituksen kokoonpanoa oli suunniteltu jo perehdyttämisviikonlopun aikana. Nuorisovaltuuston hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Niemi. Varapuheenjohtajia on kolme, joilla kaikilla on oma vastuualueensa. Vaikuttamisesta vastaavana varapuheenjohtajana (1.) toimii Olli Airaksinen, toiminnasta vastaavana varapuheenjohtajana (2.) Eveliina Sahala ja viestinnästä vastaavana varapuheenjohtajana (3.) Kasper Kalpamaa. Pääsihteeriksi valittiin Soran Enayati, taloussihteeriksi Mani Sedighi ja viestintäsihteeriksi Sofia Kamila. Hallituksen lisäksi nuorisovaltuustoon kuuluvat toimikautena : Joonas Blomqvist, Evalena Böling, Laura Haapasalo, Linnéa Hasselblatt, Johanna Jantunen, Rahil Khalifa, Niko Kokko, Joonas Laaksoharju, Tuomas Lehtineva, Linda Meriläinen, Thomas Näsman, Marianne Rautakorpi, Sabina Sjöblom ja Riika Tuisku. Kaikkien nuorisovaltuutettujen toimikausi on yksivuotinen. Nuorisovaltuusto toimii kaksikielisenä. Edustajat valtuustoon on valittu Vaasan kouluista ja kolmannen sektorin nuorisotahoilta. Anne-Mari Pipatti Nuorisoasiainkoordinaattori Vaasan kaupunki Nya möjligheter för ungdomar att påverka i Vasa Äntligen har ungdomsfullmäktige tillsatts i Vasa. Syftet är att ungdomsfullmäktige ska fungera som ett språkrör och en påverkningskanal för alla unga i Vasa. Ungdomsfullmäktiges uppgift är att se till att de unga blir hörda i ärenden som gäller dem och att deras välfärd främjas i vår stad, bl.a. genom att sådan verksamhet och sådana evenemang ordnas som intresserar unga. I slutet av september 2008 inledde ungdomsfullmäktige sin verksamhet genom en inskolningshelg när man gick igenom olika påverkningsmöjligheter och mötesförloppet. Samtidigt fick de unga bekanta sig med varandra. Åldersfördelningen är mycket bred, år, och det är särskilt viktigt att medlemmarna ska kunna fungera tillsammans, diskutera saker och fatta gemensamma beslut i ärenden. På det konstituerande mötet den 2 oktober bildades ungdomsfullmäktiges första styrelse. Redan under inskolningshelgen hade styrelsens sammansättning planerats. Ungdomsfullmäktiges styrelse består av sju medlemmar. Sanna Niemi valdes till ordförande. Vice ordförandena är tre till antalet och har alla sina egna ansvarsområden. Vice ordförande (1) Olli Airaksinen ansvarar för påverkan, vice ordförande (2) Eveliina Sahala för verksamheten och vice ordförande (3) Kasper Kalpamaa för kommunikationen. Soran Enayati valdes till generalsekreterare, Mani Sedighi till ekonomisekreterare och Sofia Kamila till kommunikationssekreterare. Förutom styrelsen hör följande personer till ungdomsfullmäktige under perioden : Joonas Blomqvist, Evalena Böling, Laura Haapasalo, Linnéa Hasselblatt, Johanna Jantunen, Rahil Khalifa, Niko Kokko, Joonas Laaksoharju, Tuomas Lehtineva, Linda Meriläinen, Thomas Näsman, Marianne Rautakorpi, Sabina Sjöblom och Riika Tuisku. Mandatperioden för alla ungdomsfullmäktigeledamöter är ett år. Ungdomsfullmäktige fungerar på båda språken. Representanterna i fullmäktige har valts från skolor i Vasa och ur den tredje sektorns ungdomskretsar. Anne-Mari Pipatti Koordinator för ungdomsärenden Vasa stad VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2009 4

5 Kaupunginvaltuusto kaudelle Ensimmäisessä kokouksessaan valtuustolla oli tehtävänä valita puheenjohtajat, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet. Lisäksi valtuuston kevään asialistalla on laatia seuraavan neljän vuoden linjaukset. Tätä varten järjestetään seminaari, jossa uuden valtuustokauden strategian laadinta aloitettaan. Äänestysaktiivisuus nousussa Äänestysaktiivisuus parani Vaasassa edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Äänestysprosentti oli 62,2. Vuoden 2004 kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 58,4 ja vuonna ,4. Yleinen mielenkiinto valtuustoa koskeviin asioihin on noussut ja koko maan äänestysaktiivisuus parani viime vuodesta. Tätä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Huolta aiheuttaa puolestaan se, että äänestysalueiden välillä oli suuriakin eroja äänestysaktiivisuudessa, peräti parikymmentä prosenttia. - Vaasalaisten äänestysaktiivisuuteen on vaikuttanut varmasti se, että esillä on ollut mielenkiintoisia aiheita, pohtii hallintojohtaja Veli- Matti Laitinen Vaasan kaupungista. Lisäksi monipuoliset ennakkoäänestysmahdollisuudet, WALTTERI-bussin käyttö ennakkoäänestyspaikkana ja valtuuston uutisointi vaikuttaa ihmisten kiinnostuksen nousuun, Laitinen jatkaa. Vaalitulos ei yllättänyt Uuden valtuuston suurin puolue on RKP, joka sai 24,1 prosenttia äänistä ja 13 paikkaa. Toiseksi suurin on kokoomus saaden 21,1 prosenttia äänistä ja 11 paikkaa. Kolmanneksi suurin on SDP 19,6 prosentin kannatuksella ja 11 valtuustopaikalla. Vasemmisto sai 5 paikkaa, vihreät 3, pro-vaasa 3, kristillidemokraatit 2, keskusta 2 ja perussuomalaiset 1. Vaalitulokset eivät juuri yllättäneet vaasalaisia, sillä suuria muutoksia ei tapahtunut. Uutena poliittisena puolueena nousivat perussuomalaiset saamalla ehdokkaansa valtuustoon. Valtuutettuja on yhteensä 51, joista uusia on 18. Naisia pääsi valtuustoon viime kautta enemmän. Naiset eivät kuitenkaan päihittäneet miehiä, sillä naisia valtuustossa on 23 ja miehiä 28. Nuoria asettui ehdokkaaksi aikaisempaa enemmän ja moni heistä sai myös paikan valtuustosta. Ajankohtaista tietoa Vaasassa kaupunkilaisten ei tarvitse odotella tietoa valtuuston päätöksistä. Mahdollisuuksia ajan tasalla olevan tiedon saantiin on useita. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin nettisivuilla ja tieto on kaupunkilaisilla samana päivänä kuin luottamushenkilöilläkin. Valtuuston kokoukset televisioidaan suorana lähetyksenä ja vuodesta 2007 kokouksia on voinut katsoa myös netistä kokouksen jälkeisenä päivänä. Kunnallisvaalien tulokset netissä: Teksti: Annika Haukkasalo Viime lokakuussa järjestetyissä kuntavaaleissa valittiin Vaasan kaupunginvaltuuston jäsenet toimikaudelle Uusi valtuusto aloitti työnsä tammikuussa. Valtuuston keskeisimmät tehtävät: Organisoida kunnan hallinto Hyväksyä seuraavan vuoden budjetti ja kolmen seuraavan vuoden taloussuunnitelma Hyväksyä kaavat ja maankäyttö Hyväksyä strategia ja periaatelinjaukset Nya stadsfullmäktige På sitt första möte hade fullmäktige till uppgift att välja ordförande, stadsstyrelse och medlemmar till nämnderna och direktionerna. Dessutom har fullmäktige på sin dagordning under våren i uppgift att ange riktlinjerna för de följande fyra åren. För detta ordnas ett seminarium, där strategin för den nya fullmäktigeperioden uppgörs. Röstningsaktiviteten på uppgång Röstningsaktiviteten i Vasa förbättrades jämfört med förra kommunalvalet. Röstningsprocenten var 62,2. I kommunalvalet år 2004 var röstningsprocenten 58,4 och år ,4. Det allmänna intresset för ärenden som behandlas i fullmäktige har ökat, och röstningsaktiviteten i hela landet förbättrades jämfört med förra valet, vilket kan anses vara en bra utveckling. Det som är bekymrande är att det mellan röstningsområdena fanns stora skillnader i röstningsaktiviteten, hela tjugo procent som mest. - Röstningsaktiviteten i Vasa har säkert påverkats av att intressanta ärenden har behandlats, funderar Vasa stads förvaltningsdirektör Veli- Matti Laitinen. Även möjligheten att förhandsrösta, bussen VALTTERI och nyhetsförmedlingen från fullmäktigemötena ökar människornas intresse, fortsätter Laitinen. Valresultatet ingen överraskning Det största partiet i nya fullmäktige är SFP, som fick 24,1 procent av rösterna och 13 platser. Det näst största partiet är samlingspartiet med 21,1 procent av rösterna och 11 platser. Det tredje största partiet är SDP med 19,6 procents understöd och 11 fullmäktigeplatser. Vänsterförbundet fick 5 platser, De gröna 3, Pro-Vaasa 3, Kristdemokraterna 2, Centern 2 och Sannfinländarna 1. Valresultatet var ingen överraskning för Vasaborna, eftersom inga större förändringar skedde. Som nytt politiskt parti i fullmäktige fick Sannfinnländarna in sin kandidat. Antalet fullmäktigeledamöter är 51, varav 18 nya. Antalet kvinnor i fullmäktige är större än under föregående period. Men kvinnorna överträffade ändå inte männen, antalet kvinnor i fullmäktige är 23 och män 28. Fler unga kandidater än tidigare hade ställt upp, och många av dem fick även en plats i fullmäktige. Aktuell information Vasaborna behöver inte vänta för att få information om fullmäktiges beslut. Möjligheterna att få aktuell information är många. Föredragningslistorna och protokollen finns på stadens wwwsidor och stadsborna kan ta del av informationen samma dag som de förtroendevalda. Fullmäktiges möten televiseras direkt, och sedan 2007 har det även funnits möjlighet att se dem på nätet dagen efter mötet. Resultaten från kommunalvalet på internet: Text: Annika Haukkasalo Vid kommunalvalet i oktober valdes ledamöter till stadsfullmäktige i Vasa för mandattiden Nya fullmäktige inledde sitt arbete i januari. Fullmäktiges viktigaste uppgifter: Organisera kommunens förvaltning Godkänna nästa års budget och ekonomiplanen för de följande tre åren Godkänna planer och markanvändning Godkänna strategi och principiella riktlinjer 5 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

6 Kaupunginvaltuusto kaudelle Stadsfullmäktige Håkan Nordman RKP-SFP Vivian Nygård- Fagerudd RKP-SFP Anna-Lena Ahlnäs RKP-SFP Kaj Skåtar RKP-SFP Joakim Strand RKP-SFP Sara Eklund RKP-SFP Barbro Kloo RKP-SFP Helena Boucht- Lindeman RKP-SFP Ulla Granfors RKP-SFP Oscar Ohlis RKP-SFP KOKOOMUS SAMLINGSPARTIET RUOTSALAINEN KANSANP. SVENSKA FOLKPARTIET Hans Frantz RKP-SFP Ragnvald Blomfeldt RKP-SFP Lars-Erik Wägar RKP-SFP Markku Mäntymaa Kokoomus-Samlingsp. Janne Sankelo Kokoomus-Samlingsp. Marko Heinonen Kokoomus-Samlingsp. Hannu Luukkonen Kokoomus-Samlingsp. Ari Mäkynen Kokoomus-Samlingsp. Salla Rundgren Kokoomus-Samlingsp. Raija Kujanpää Kokoomus-Samlingsp. Juha Häkkinen Kokoomus-Samlingsp. Seppo Rapo Kokoomus-Samlingsp. Leena Tulimaa Kokoomus-Samlingsp. Johanna Ahopelto Kokoomus-Samlingsp. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2009 6

7 SOSIAALIDEMOKRAATIT SOSIALDEMOKRATERNA Miapetra Kumpula SDP Marjatta Vehkaoja SDP Raimo Rauhala SDP Arja Miettinen SDP Päivi Hällfors SDP Per Hellman SDP Pirjo Andrejeff SDP Arttu Uhlgrén SDP Aimo Pukkila SDP Margit Isomäki SDP Erkki Teppo SDP Harri Moisio Vasemmistoliitto-Vänst. Taina Inkeri Lehto Vasemmistoliitto-Vänst. Vesa Isomöttönen Vasemmistoliitto-Vänst. Pekka Mäenpää Vasemmistoliitto-Vänst. Anneli Mantila Vasemmistoliitto-Vänst. Tapio Osala Vihreä liitto-gröna fb. Anna Swanljung Vihreä liitto-gröna fb. Tytti Hyttilä-Huhta Vihreä liitto-gröna fb. Aino Slltanen Pro Vaasa Heikki Lamminmäki Pro Vaasa Jukka Mäkynen Pro Vaasa Kari Pastuhov Keskusta-Centern Arja Haapoja Keskusta-Centern KRISTILLISDEMOKRAATIT KRISTDEMOKRATERNA PERUSSUOMALAISET SANNFINLÄNDARNA PRO VAASA KESKUSTA- CENTER VIHREÄT-GRÖNA VASEMMISTOLIITTO VÄNSTERFÖRBUNET Heimo Hokkanen Kristillisdem.- Krist. May-Gret Axell Kristillisdem.- Krist. Harri Leppälä Perussuom.- Sannfinl. VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

8 Koulutusta Vaasassa - Utbildning i Vasa Media-assistentit tekevät studiotuotannon Joka vuosi Vaasan ammattiopiston medialinjan viimeisen vuoden opiskelijat saavat mahdollisuuden viikon aikana tutustua Media- Cityn kuvausstudioon ja itse tuottaa tv-ohjelman. Tänä vuonna oli minun luokkani vuoro. Aloitimme ohjelman suunnittelun jo lukuvuoden alussa. Pohdimme sitä alkurepliikistä lopputeksteihin, hankimme vieraita ja lavastusta, kuvasimme insertteja ja teimme grafiikkaa. Jo alusta asti olimme yhtä mieltä siitä, että ohjelman tulisi olla suunnattu meidän oman ikäryhmän ihmisille, eli nuorille, ja lopputuloksena oli keskusteluohjelma ULF. Vieraat olivat vuoden ikäisiä ja he saivat kameran edessä keskustella alkoholista, huumeista, suhteista ja seksistä. Studioviikon aikana saimme kokeilla useita eri momentteja kameran edessä olemisesta tuotannon ohjaamiseen ohjaamosta käsin. Opimme käyttämään studion valoja valaistuksessa, painamaan eri nappeja kameroiden välisissä leikkauksissa, opimme jopa tuntemaan toisiamme vähän paremmin. Tavallisesta opetuksesta poiketen täällä tunsi tekevänsä jotain ihan oikeasti, sillä onhan se erikoinen tunne seistä kameran takana ja kuulla, kun kuvaussihteeri laskee kymmenestä alaspäin ja tietää, että oma panos on tärkeä osa lopputuloksessa. Muutamista pienistä kömmähdyksistä huolimatta ohjelma oli loppujen lopuksi melko ammattimainen tuotanto. Viikko oli hauska ja mielenkiintoinen, saimme runsaasti tärkeitä kokemuksia ja ennen kaikkea tuntuu varsin hyvältä, kun oma nimi on dvd-kotelon takakannessa. Teksti: Opiskelija Mikaela Lövdahl Kuvaaja: Hannah Enholm-Ketola Medieassistenter gör studioproduktion Varje år får sistaårsstuderande vid Vasa yrkesinstituts medielinje möjligheten att under en vecka bekanta sig med MediaCitys inspelningsstudio och själva producera ett teveprogram. Det här året stod min klass på tur. Vi inledde planeringen av programmet redan i början av läsåret. Vi funderade igenom det från inledningsrepliken till sluttexterna, skaffade gäster och scenografi, filmade inslag och gjorde grafiken. Redan från början var vi överens om att programmet skulle rikta sig till vår egen åldersgrupp, alltså ungdomar, och slutprodukten blev diskussionsprogrammet ULF. Gästerna var mellan 16 och 20 år, och de fick framför kameran diskutera alkohol, droger, relationer och sex. Under veckan i studion fick vi prova på allt från att vara framför kameran till att sitta i kontroll- rummet och styra produktionen. Vi lärde oss hur man använder studiolamporna i ljussättningen, vilka knappar man trycker på för att klippa mellan olika kameror, vi lärde till och med känna varandra lite bättre. Till skillnad från vanlig undervisning kände man att det var på riktigt, för nog är det en speciell känsla att stå bakom kameran, höra scriptan räkna ner från tio, och veta att ens egen insats är viktig för slutresultatet. Trots en del små missöden blev det sist och slutligen en ganska proffsig produktion. Veckan var både rolig och intressant, vi fick med oss en hel del viktiga erfarenheter, och sist men inte minst känns det ganska bra med sitt namn på baksidan av ett dvd-fodral. Text: Studerande Mikaela Lövdahl Fotograf: Hannah Enholm-Ketola VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2009 8

9 Oma-aloitteinen huomataan työmarkkinoilla Vaasan ammattiopisto on kouluttanut Mediaassistentteja jo vuodesta Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään ja jatkokoulutukseen on ollut opiskelijan omilla harteilla. Oma-aloitteinen ja ulospäin suuntautunut henkilö huomataan myös työmarkkinoilla. Käynti työpaikalla ja reipas käyttäytyminen antaa parhaan lopputuloksen. Opiskelu on täyttä työtä Vaasan ammattiopiston media-assistenttiopiskelijoiden syksy on ollut kiireinen ja työn täyteinen, esim. kolmannen luokan opiskelija Noora Roine taittoi ja kuvasi lähes satasivuisen ruokareseptikirjan Vaasan Yrittäjille. Noin neljä- Initiativrika observeras på arbetsmarknaden Vasa yrkesinstitut har utbildat medieassistenter alltsedan år Studerandenas placering i arbetslivet och i vidareutbildning vilar på studerandens egna axlar. En person som är initiativrik och utåtriktad märks också på arbetsmarknaden. Ett besök på stället och ett piggt uppträdande ger det bästa slutresultatet. Studier är ett heltidsarbete Hösten för medieassistentstuderandena vid Vasa yrkesinstitut har varit bråd och fylld av arbete, t.ex. studeranden Noora Roine på tredje klassen gjorde layout för och fotograferade en nästan hundrasidig matreceptbok åt Vaasan Yrittäjät. Arbetet som tog ca fyrahundra timmar i anspråk resulterade i ett stipendium på 1000 och flera arbetserbjudanden för Noora. sataa tuntia kestänyt työ poiki Nooralle 1000 stipendirahaa ja useita työtarjouksia. Hyvä pohja työelämään Keväällä 2008 valmistuneet opiskelijat ovat myös saaneet hyviä työtarjouksia ja koulutuspaikkoja. Anu Pietarinen sai työpaikan valokuvausliike Seppälästä ja kouluttaa itseään työn ohessa Visuaalisenviestinnän instituutissa Tampereella valokuvaajaksi. Minea Berg puolestaan lähetti piirustustöitään Niken tehtaalle New Yorkiin ja sai opiskelupaikan sieltä. Ehkäpä näemme joskus hänen suunnittelemiaan tuotteita myös Suomessa. Teksti: Timo Väre En god grund för arbetslivet De studerande som utexaminerats våren 2008 har också fått goda arbetserbjudanden och utbildningsplatser. Anu Pietarinen fick en arbetsplats på fotoaffären Seppälä och utbildar sig vid sidan om arbetet till fotograf vid institutet för visuell kommunikation i Tammerfors. Minea Berg för sin del sände sina skissarbeten till Nikes fabrik i New York och fick en studieplats där. Kanske vi någon gång ser produkter som hon har designat också i Finland. Text: Timo Väre Kuva / bild Timo Väre Kuvassa Ari Tyynismaa ojentaa Vaasan Yrittäjien 1000 stipendin keittokirjan kuvaajalle ja taitt aittajalle ajalle media-assistentti Noora Roineelle. På bilden överräcker Ari Tyynismaa Vaasan Yrittäjäts stipendium på 1000 till medieassistent Noora Roine, som fotograferat och gjort layouten till en kokbok. 9 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

10 opiskelualan koodi Peruskoulupohjaiset aloitusapaikat Ylippilaspohjaiset aloituspaikat Soveltuvuuskoe opiskelualan koodi Peruskoulupohjaiset aloitusapaikat Ylippilaspohjaiset aloituspaikat Soveltuvuuskoe TEKNIIKKA Sepänkyläntie 16, VAASA 107 Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma: ajoneuvoasentaja 36 LIIKETALOUS JA VIESTINTÄ Ruutikellarintie 2, VAASA 114 Liiketalouden perustutkinto Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma: ajoneuvoasentaja 107 Autoalan perustutkinto Varaosamyynnin koulutusohjelma: varaosamyyjä 255 Autoalan perustutkinto Varaosamyynnin koulutusohjelma: varaosamyyjä 857 Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma: koneistaja, levyseppähitsaaja 885 Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma: koneistaja, levyseppähitsaaja 857 Kone- ja metallialan perustutkinto 18 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma: kunnossapitoasentaja Liiketalouden perustutkinto, mahdollisuus kielikylpyyn asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma: retailmerkonomi talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma: merkonomi 133 Tietojenkäsittelyn perustutkinto Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma: datanomi 452 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 20 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma: media-assistentti 444 Turvallisuusalan perustutkinto turvallisuusvalvoja Kone- ja metallialan perustutkinto 2 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma: kunnossapitoasentaja 191 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 36 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma: automaatioasentaja, sähköasentaja 192 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma: automaatioasentaja, sähköasentaja 139 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 36 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma: elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 143 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 4 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma: elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja 910 Talotekniikan perustutkinto kiinteistönhoidon koulutusohjelma: kiinteistönhoitaja (koulutus toteutuu työvaltaisin opetusmenetelmin) 858 Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma: LVI-asentaja 886 Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma: LVI-asentaja HOIVA- JA PALVELUALA Myynti- ja asiakaspalvelu, Ruokatuotanto ja Matkailu Ruutikellarintie 4, VAASA 335 Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen koulutusohjelma: matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen koulutusohjelma: matkailuvirkailija 146 Catering-alan perustutkinto 26 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma: suurtalouskokki 152 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Hotellipalvelun koulutusohjelma: hotellivirkailija Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma: ravintolakokki Ravintolapalvelun koulutusohjelma: tarjoilija Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma: ravintolakokki Koulutus tapahtuu työvaltaisin opetusmenetelmin Rakennusalan perustutkinto * 16 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma: maarakennuskoneen kuljettaja 775 Rakennusalan perustutkinto * 2 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma: maarakennuskoneen kuljettaja HOIVA- JA PALVELUALA Lähihoitaja- ja kauneudenhoito-osasto Ruutikellarintie 2, VAASA 861 Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma: talonrakentaja 889 Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma: talonrakentaja 584 Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma: laborantti 875 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 16 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma: artesaani-vaatetusala 902 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 4 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma: artesaani-vaatetusala VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/ * Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jalasjärven Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutus alkaa Seinäjoella syksyllä Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma lähihoitaja 163 Hiusalan perustutkinto: parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan perustutkinto kosmetologin koulutusohjelma kosmetologi 20 40

11 opiskelualan koodi Peruskoulupohjaiset aloitusapaikat Ylippilaspohjaiset aloituspaikat VAASAN AMMATTIOPISTON MUU KOULUTUSTARJONTA Ruutikellarintie 2, VAASA Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus. Suora haku oppilaitokseen. Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, VAUHTI Peruskoulun jälkeen ammatillisiin opintoihin orientoiva koulutus. Suora haku oppilaitokseen. Elämänhallintaan valmentava koulutus. Suora haku oppilaitokseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti Syksyllä 2009 alkava koulutus Soveltuvuuskoe Linjens GEA-kod FÖRETAGSEKONOMI OCH KOMMUNIKATION Krutkällarvägen 2, VASA 114 Grundexamen inom företagsekonomi Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning: retail-merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice merkonom 133 Grundexamen i databehandling Utbildningsprogrammet för IT-service och marknadsföring datanom Utbildningsprogrammet för utveckling av datasystem, datanom 452 Grundexamen i audiovisuell kommunikation 20 Utbildningsprogrammet för audiovisuell kommunikation, medieassistent Grundskolbaserade studieplatser Studentbaserade studieplatser Grundexamen inom säkerhetsbranschen 18 2 Utbildningsprogrammet för säkerhetsbranschen, säkerhetsvakt VÅRD- OCH SERVICEBRANSCHEN Försäljning och kundservice, Matproduktion och Turism Krutkällarvägen 4, VASA 152 Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen Utbildningsprogrammet för hotellservice: receptionist Utbildningsprogrammet för matproduktion i restaurang: restaurangkock Utbildningsprogrammet för restaurangservice: servitör 10 Urvalsprov Ei pelkkää teoriaa! Teori & praktik i balans Utbildning som startar hösten 2009 Yhteishaku Gemensam elevantagning Hallinto Administration Tekniikka Technology Liiketalous ja viestintä Företagsekonomi och kommunikation Business and Communication Hoiva- ja palveluala Lähihoitaja- ja kauneudenhoito-osasto Care and Service Education Hoiva- ja palveluala Myynti- ja asiakaspalvelu, Ruokatuotanto ja Matkailu Vård- och servicebranschen Försäljning- och kundservice, Matproduktion och Turism Ruutikellarintie 2, Vaasa Krutkällarvägen 2, Vasa Sepänkyläntie 16, Vaasa Smedsbyvägen 16, Vasa Ruutikellarintie 2, Vaasa Krutkällarvägen 2, Vasa Ruutikellarintie 2, Vaasa Krutkällarvägen 2, Vasa Ruutikellarintie 4, Vaasa Krutkällarvägen 4, Vasa Puh. (06) Tfn (06) Puh. (06) Tfn (06) Puh. (06) Tfn (06) Puh. (06) Tfn (06) Puh. (06) Tfn (06) Fax (06) Fax (06) Fax (06) Fax (06) Fax (06) Best Western Hotel Silveria Ruutikellarintie 4, VAASAN Vaasa KAUPUNGIN Puh. (06) TIEDOTUSLEHTI Fax (06) 326 1/ Krutkällarvägen 4, Vasa Tfn (06)

12 Suomen mestaruuskilpailut myös ruotsin kielellä Ammattitaidon SM-kilpailut, Taitaja, ovat suuressa suosiossa suomenkielisissä ammattioppilaitoksissa. Vuosittain noin 1200 opiskelijaa osallistuu eri semifinaaleihin ja yli 300 heistä selviytyy suureen ammattitaidon loppukilpailuun. Kolmen päivän aikana 37:ssa ammattilajissa kilpailee kahdeksan suomalaista nuorta huippuosaajaa. Taistelu SM-mitaleista on kova. Kisoja arvostetaan korkealle ja loppukilpailun osallistujat saavatkin usein suoria työtarjouksia. Tällä hetkellä on meneillään laajamittaiset valmistelut kaksikielisten Taitaja-Mästare-kilpailujen järjestämiseksi Botniahallissa Kaksikielisyyden lisäämiseksi näissä kilpailuissa on perustettu oma hanke: Taitaja-Mästare på svenska. Hankkeen pääasiallisena päämääränä on parantaa ruotsinkielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua ammattitaidon SM-kilpailuihin. Hankkeen vetäjä Johanna Svedström Yrkesakademin i Österbottnen, pitää tavoitetta hyvin selkeänä. Kilpailut ovat täysin kaksikieliset hän toteaa. Lisäksi hankkeen pyrkimyksenä on lisätä ruotsinkielisten osallistujien määrää. Espoon vuoden 2008 Taitajakilpailujen semifinaaleihin ilmoittautui 29 ruotsinkielistä kilpailijaa. Vuoden 2009 Taitaja-Mästare-kilpailujen ruotsinkielisten osallistujien lukumäärää on kolminkertaistunut. Käännöstehtävät Käännöstöistä huolehtiminen on keskeistä hankkeessa. Kaikki tarvittava kilpailu- ja tausta-aineisto käännetään. Käännöstyön jälkeen alan ammattilaiset tarkastavat asiasisällön. Esimerkkinä käännettävistä aineistoista Svedström mainitsee semifinaalitehtävät, loppukilpailutehtävät, lajikuvaukset ja tiedotusmateriaalit. Ammattialat toiminnassa Kysymykseen, miksi oppilaitosten ja opiskelijoiden tulisi osallistua Taitaja-kilpailuihin, vastaa Svedström, että tämä on hyvä mahdollisuus markkinoida ammattialoja ja koulutuksia. Lisäksi sekä opettajat että opiskelijat kehittyvät kilpailutoiminnan ansiosta. Kilpailuissa oppii paljon sellaista, mitä ei opi koulun penkillä, sanoo Svedström. Hän tähdentää vielä, että Taitaja-kilpailut kehittävät koko ammattiopetusta. Mitä tarjottavaa Taitaja-kilpailuilla on vierailijoille? Taitaja kilpailut on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua lukuisiin ammatteihin yhdellä ja samalla kertaa. Kävijät saavat tapahtumassa konkreettisesti kokea ja nähdä huipputason ammattilaisten työskentelyä, kertoo Svedström. Teksti: Susanna Vestling Kuva: Annika Holm Finländska mästerskap också på svenska Johanna kuvailee itseään Vaasassa asuvaksi 28-vuotiaaksi Närpiöläistytöksi. En 28-årig närpesgröbb, som bor i Vasa, beskriver sig Johanna Svedström som. FM-tävlingarna, som på finska kallas Taitaja, är väldigt populära bland finskspråkiga yrkesläroanstalter. Varje år deltar ca 1200 studeranden i olika semifinaler och över 300 kvalar vidare till den stora finalen i yrkesskicklighet. Under tre dagar tävlar åtta av Finlands unga toppförmågor inom ca 37 yrkesgrenar. Kampen är hård om FM-medaljerna. Prestigen är också hög och finalisterna kan ofta räkna med direkta arbetserbjudanden. Ett omfattande arbete utförs som bäst, för att kunna arrangera tvåspråkiga Mästare-tävlingar i Botniahallen En av huvudmålsättningarna inom projektet Taitaja Mästare på svenska är att öka möjligheterna för svenskspråkiga studeranden inom yrkesutbildningen att delta i finländska mästerskapen i yrkesskicklighet. Enligt projektledaren Johanna Svedström vid Yrkesakademin i Österbotten är målsättningarna väldigt tydliga. Fullständigt tvåspråkiga Mästare-tävlingar, förklarar hon. Dessutom strävar projektet också efter fler svenskspråkiga deltagare. Inför Mästare 2009 semifinalerna har antalet tredubblats. Målsättning är att det ska vara möjligt för svenskspråkiga studerande vid yrkesläroanstalter att delta på samma villkor, som de finskspråkiga. Översättningsarbete och svenskfinländsk infoturné Projektets största insats är översättningsarbete. Inom projektet översätts allt tävlings- och bakgrundsmaterial som önskas. Det betyder att texterna översätts av översättare och sedan sakgranskas av branschfolk. Inom projektet har det också gjorts två informationsturnéer i Svenskfinland. Vi hoppas att Mästare på svenska ska kunna få en fortsättning och att Mästare 2010 organisationen i Uleåborg fortsätter det goda arbete som nu utvecklats, säger Svedström. Yrkesbranscher in action På frågan om varför läroanstalter och studerande ska delta i Mästare-tävlingarna svarar Svedström först att det är ett bra tillfälle att marknadsföra olika yrkesbranscher och utbildningar. Dessutom utvecklas både studerande och lärare genom tävlingsverksamhet. Man lär sig mycket, som man inte lär sig i skolbänken, säger Svedström och lyfter fram att Mästare-tävling-arna utvecklar hela yrkesutbildningen. Vad kan då Mästare-tävlingarna erbjuda besökarna? Ett unikt tillfälle att se så många yrken in action på samma ställe, svarar Svedström. Besökarna kan på nära håll se yrkesskicklighet när den är som bäst. Text: Susanna Vestling/Foto: Annika Holm VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

13 Sinulle sopiva Vaasan yliopisto on opiskelijan monialainen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto, jossa opiskellaan kauppatieteitä kieliä ja viestintää hallintotieteitä tekniikkaa Kauppatieteellistä koulutusta, mukaan lukien kielet, on yliopistossa annettu jo 40 vuotta. Tutkimus painottuu liiketoimintaosaamiseen, ammattikielin, kääntämiseen ja kielikylpyyn, julkiseen johtamiseen ja hyvään hallintoon sekä energiaan ja tuotantoon. Yliopiston kampuksella merenrantapuisto, moderni arkkitehtuuri ja uudessa käytössä oleva tehdasmiljöö luovat opiskelulle toimivat ja viihtyisät puitteet. Yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin Vaasan yliopiston maistereilla ja diplomi-insinööreillä on kysyntää sekä kotimaassa että ulkomailla. Tiiviin opiskelija- ja opettajavaihdon sekä englanninkielisten koulutusohjelmien myötä kansainvälisyys on kampuksella arkipäivää. Hae Vaasan yliopistoon Yliopistoon valitaan vuosittain runsaat 700 uutta opiskelijaa. Kaikkiin yliopiston hakukohteisiin haetaan täyttämällä verkossa uusi valtakunnallinen yhteishakulomake, jota yliopistot siirtyvät käyttämään. Hakuaika on Yliopistojen sähköinen yhteishaku HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Uudistuva, ajanmukainen hallintokoulutus vastaa yhteiskunnan haasteisiin ja antaa hyvät valmiudet sijoittua virkauralle ja monipuolisiin asiantuntijatehtäviin. PÄÄAINEET aluetiede hallintotiede julkisoikeus sosiaali- ja terveyshallintotiede sosiologia Humanistinen koulutus tarjoaa kieliä, kulttuuria ja viestintää nykypäivän tarpeisiin. Moderni tutkintokoulutus ja monipuolinen sivuainetarjonta avaavat lukuisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. PÄÄAINEET englannin kieli/engelska språket nykysuomi modern finska som det andra inhemska språket ruotsin kieli/pohjoismaiset kielet modersmålet svenska saksan kieli ja kirjallisuus/tyska språket och litteraturen viestintätieteet koulutusohjelma multimediajärjestelmät ja tekninen viestintä, pääaine viestintätieteet Perinteikäs kauppakorkeakoulu modernissa yliopistossa tarjoaa sinulle laadukkaan koulutuksen liiketoiminnan asiantuntijaksi. Ekonomille on maailma avoinna. PÄÄAINEET johtaminen ja organisaatiot laskentatoimi ja rahoitus markkinointi talousoikeus kansantaloustiede Kauppatieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa lisäksi kansainvälisen yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa, jossa pääaineena voi olla johtaminen ja organisaatiot tai markkinointi Tiedustele myös yliopiston maisteriopintovaihtoehtoja. Dynaaminen koulutus tarjoaa mahdollisuuden valmistua tekniikan asiantuntijaksi teollisuuteen tai yhdistää innovatiivisesti tekniikan ja kauppatieteellinen osaaminen monipuoliseksi tutkinnoksi. DIPLOMI- INSINÖÖRIKOULUTUS tietotekniikan koulutusohjelma ohjelmistotekniikan tai tietoliikennetekniikan suunta sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma sähkötekniikan tai automaatiotekniikan suunta tai energiatekniikan suunta TEOLLISUUS- EKONOMIKOULUTUS pääaineet tietotekniikka ja tuotantotalous koulutusohjelma multimediajärjestelmät ja tekninen viestintä 13 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

14 Maailmalta vauhtia tulevaisuuden uralle Työskentely monikulttuurisessa työympäristössä on yhä useamman uraansa aloittelevan nuoren arkipäivää. Vieressä istuva työkaveri saattaa hyvinkin tulla toiselta puolelta maailmaa ja kielitaitoa tarvitaan kansainvälistyvissä työtehtävissä. Vieraan kulttuurin kohtaamisesta tulee ajan kuluessa luonnollinen osa työtä, mutta onneksi siihen voi myös valmentautua jo opiskeluaikana. Kansainvälisyys huomioitiin Vaasan ammattikorkeakoulun, Vamkin toiminnassa jo sen perustamisvaiheessa vuosikymmen sitten. Kolmen englanninkielisen koulutusohjelman ja 300 vuosittain ulkomailta tulevan opiskelijan ansiosta opiskeluilmapiiri on varsin kansainvälinen. Vamkista puolestaan ulkomaille lähtee vaihto-opiskeluun tai työ - harjoitteluun vuosittain 150 omaa opiskelijaa. Vamkin kansainvälisten asioiden toimisto auttaa vaihtopaikan valinnassa ja käytännön asioissa. Suosituimmat vaihtomaat Euroopassa ovat Saksa, Belgia, Hollanti ja Tsekki. Lisäksi Thaimaahan, Yhdysvaltoihin ja Singaporeen riittää innokkaita lähtijöitä, kertoo kansainvälisten asioiden koordinaattori Tuija Tammi. Vaihto-opiskelu ei horjuta opiskelijan ta loutta eikä opintojen kulkua. Kumppanikorkeakoulujen koulutus on Vamkin opiskelijoille maksutonta ja Vamk voi myöntää apurahaa esimerkiksi matkustuskuluihin. Lisäksi opiskelijalle kotimaassa myönnetyt tukimuodot säilyvät vaihtoaikanakin. Ulkomailla suoritetuista opinnoista voidaan hyvittää vastaava määrä omaan tutkintoon sisältyviä opintoja. Vamkissa voi kansainvälistyä myös kotoisasti omalta kampukselta poistumatta. Kansainvälisiin opiskelijatovereihin tutustumisen lisäksi opiskelijat voivat valita opintojaksoja englanniksi ja nauttia ulkomaisten vierailijaluennoitsijoiden esityksistä. > Hakuaika Vamkin englanninkielisiin koulutusohjelmiin : International Business, VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

15 be global! Tilaa esite tekstarilla: Lähetä sana esite + yhteystietosi numeroon (esite etunimi sukunimi osoite). Viesti maksaa normaalin tekstiviestin verran. Beställ broschyren med ett textmeddelande: Skicka ordet esite + dina kontaktuppgifter till numret (esite förnamn efternamn adress). Meddelandet kostar som ett vanligt textmeddelande. > Konetekniikan opiskelija Annamari Koskela palaa Thaimaasta opintojen pariin Vaasaan monta kokemusta rikkaampana. Elämänkoulusta elämyksiä ja rohkeutta Kurikasta Vaasaan muuttanut Annamari Koskela matkasi viime syksynä kolmeksi kuukaudeksi opiskelijavaihtoon Thaimaahan. 23-vuotias Annamari opiskelee insinööriksi Vamkin kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa. Uuden kokemisen halu ja opettajien kannustava asenne innosti matkaan. Vaihtoaika on osoittautunut mainioksi elämänkouluksi, jon ka ansiosta ei enää hätkähdä pienistä vastoinkäymisistä. Kyllähän se kasvattaa, kun itse järjestää arkipäivän asioita vessan korjaamisesta kaupassa käyntiin ja oppii pärjäämään omillansa. Kielitaito on parantunut kuin huomaamatta ja kynnys puhua englantia on huikeasti madaltunut, Annamari kertoo. Vaihdossa vietetty aika erottuu positiivisena ansioluettelossa ja antaa signaalin tuleville työnantajille, että uskallusta kohdata uusia asioita löytyy. Insinöörin ammatissa erityisesti arvostetaan kansainvälisiä taitoja, kuten avoimuutta muita kulttuureja kohtaan, Annamari uskoo. Thaimaan värikäs luonto ja eläimet, ystävälliset ihmiset ja lempeä ilmasto eivät unohdu koskaan. Olen päässyt muun muassa ajelulle norsun selässä ja ihastelemaan haiparvea snorklausreissulla. Vaikka kokemus on ollut sanoinkuvaamaton, oppii vaihdossa arvostamaan omaa kotimaataan ja sitä, kuinka kaikki sujuu. Information Technology, Tourism. 15 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

16 YA! utvecklar kompetens i vården Att vara en flexibel kompetensutvecklare finns med i den vision som Yrkesakademin i Österbotten (YA!) har som kompass för sin verksamhet. Att man lever som man lär visar det projekt där YA! satsat just på kompetens och yrkeskunnande inom äldreomsorgen tillsammans med Folkhälsan Östanlid i Jakobstad. Det började med att avdelningsskötare Kerstin Savolainen från Folkhälsan Östanlid hörde sig för vad som ingår i en specialyrkesexamen inom äldreomsorg som vi ger här vid YA!, berättar avdelningschef Elisabet Borgar. Det visade sig snabbt att de mål som Folkhälsan Östanlid har för sitt strategiarbete passade som hand i handske med de mål och visioner som finns inom YA just när det gäller äldreomsorgen. Målet med projektet var att hitta flexibla lösningar när det gällde Folkhälsan Östanlids strävan i att kunna tydliggöra och stärka personalens kunnande och på så sätt i förlängningen ge en bättre vård, konstaterar Borgar. Kartläggning över kunnande Funderingar som vad gör vi idag och vad kan vi förbättra var centrala under projektets gång. Personalen kartlade sitt eget personliga kunnande och uttryckte vilka tyngdpunktsområden som Folkhälsan Östanlid ska satsa på framöver. Det visade sig att man såväl organisatoriskt som personalmässigt var ense om att stärka samma sak. En kunnande karta över personalen gjordes upp. Konkret valde vi att jobba i studiecirklar och med samarbetsinlärning under centrala teman, säger Borgar. Allas erfarenheter togs tillvara och tröskeln var låg för att dela med sig av åsikter och inlägg vilket var positivt. Det gjorde att individens kunnande bekräftades och stärktes. Metoderna ger en god övning i att lyssna på varandra och i att samarbeta. Att jobba tillsammans är nyckeln till framgång konstaterar Borgar. Flera av deltagarna säger att såväl den personliga som den yrkesmässiga självkänslan har stärkts vilket lovar gott med tanke på framtiden. Text: Carina Granö-Träskelin Foto: Arkiv Längst fram på bilden utbildare Carina Nordman-Byskata från YA! tillsammans med personal från Folkhälsan Östanlid i Jakobstad, Ann- Christine Sund, Pia Sundsten, Ingegärd Enqvist, Aila Hanhineva- Barkar, Sisko Jungar, Nina Bjolin, Gun Heselius och Maj-Len Mattbäck. samman och bildar YA! Teknik och kommunikation Naturvetenskapliga området Naturbruk och miljö Kultur Humanistiskta och pedagogiska området VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

17 WasaWorks Vaasanseudulla tarvitaan tekijöitä Vaasanseutua markkinoiva WasaWorks - hanke tähtää uusien yritysten sekä uuden työvoiman houkuttelemiseen seudulle. Tämä VASEK:in kolmivuotinen projekti on lähtenyt hyvin käyntiin. Vaasanseutu tulee tulevaisuudessa kamppailemaan työvoimapulan kanssa. WasaWorks -hankkeen tavoitteena on saada työntekijät ja työnantajat löytämään toisensa paremmin sekä edistää työperäistä muuttoa. - Olemme mukana tapahtumissa, järjestämme rekrytointimatkoja ja valmistamme Vaasanseudun mainosmateriaalia, kertoo WasaWorks hankkeen toteutuksesta vastaava Elina Jacklin. WasaWorks sisältää runsaasti yhteistyötä eri organisaatioiden ja yritysten välillä. - Työnhakijaa ja työnantajaa voidaan hankkeen kautta ohjata eteenpäin, sillä yhteistyötahoja on paljon, kuvailee Jacklin. Hankkeen tarkoitus on koota yhteen toimijat, jotka tällä hetkellä ponnistelevat erikseen. - Kaikilla on loppujen lopuksi sama tavoite, saada Vaasanseudulle osaavia ihmisiä, toteaa Jacklin. Potentiaalia opiskelijoista VASEK on kehittänyt opiskelijoille ja yrityksille kohtauspaikaksi Connect Competence.fi -sivuston, jotta opiskelijat eivät valmistuttuaan lähtisi pois Vaasan seudulta. Sivustoa käytetään työharjoittelupaikkojen, opinnäytetöiden ja työpaikkojen välittämiseen. - Vaasassa valmistuu vuosittain 2500 opiskelijaa työelämään, joten heidän osaamistaan tulisi hyödyntää, korostaa Jacklin. Sivuston avulla yritykset saavat uutta työvoimaa ja opiskelijat kontakteja työelämään. - Opiskelija jää todennäköisemmin Vaasan seudulle opintojensa päätyttyä, kun hänellä on yhteyksiä yrityksiin tai jopa jalka oven välissä johonkin yritykseen, Jacklin jatkaa. Vetovoimainen Vaasa Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on lisätä muuttovirtausta Vaasanseudulle. Tähän kuuluu sekä Suomen sisäinen muutto että muutto ulkomailta. Muuttovirtaukseen vaikutetaan lisäämällä näkyvyyttä netissä, messuilla ja lehdissä sekä järjestämällä erilaisia markkinointi- ja rekrytointitapahtumia. Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan markkinointimateriaalia, joka antaa positiivista kuvaa Vaasanseudusta. - Markkinointitapahtumia ovat muun muassa Contact-messut Vaasan yliopistolla, Pesti2009- tapahtuma Oulussa sekä Taitaja-kilpailut Vaasassa. Lisäksi Vaasanseudun markkinointimatkoja on suunniteltu tehtäväksi Helsinkiin, Ouluun ja Kajaaniin, Jacklin luettelee. Hankkeen kautta tullaan panostamaan Vaasanseudulle muuttavien työntekijöiden kotouttamiseen, jotta työntekijä viihtyisi asuinpaikassaan ja tätä kautta myös jäisi paikkakunnalle. - WasaWorks hankkeen kautta pyritään helpottamaan seudulle saapuvan uuden työntekijän ja hänen koko perheensä oloja uudessa ympäristössä, Jacklin kertoo. Teksti ja kuva: Annika Haukkasalo WasaWorks aktörer behövs i Vasaregionen Projektet WasaWorks, som marknadsför Vasaregionen, siktar på att locka nya företag och ny arbetskraft till regionen. Det treåriga VASEK-projektet har fått en bra start. Vasaregionen kommer i framtiden att kämpa med arbetskraftsbrist. Syftet med WasaWorksprojektet är att få arbetstagarna och arbetsgivarna att hitta varandra bättre och att främja arbetsrelaterad inflyttning. - Vi deltar i olika evenemang, ordnar rekryteringsresor och producerar reklammaterial för Vasaregionen, berättar Elina Jacklin, som ansvarar för genomförandet av projektet WasaWorks. WasaWorks består av ett omfattande samarbete mellan olika organisationer och företag. - De arbetssökande och arbetsgivarna kan via projektet ledas vidare, eftersom samarbetspartnerna är många, beskriver Jacklin. Syftet med projektet är att sammanföra aktörer som för närvarande stretar på var för sig på olika håll. - Alla har sist och slutligen samma mål, nämligen att få kunniga människor till Vasaregionen, konstaterar Jacklin. Potentiella studerande VASEK har utvecklat webbplatsen Connect Competence.fi som mötesplats för studerande och företag, för att studerandena inte ska flytta bort från Vasaregionen när de har blivit klara med sina studier. Webbsidorna används för att förmedla praktikplatser, lärdomsprovarbeten och arbetsplatser. - I Vasa kommer årligen studerande ut i arbetslivet sedan de blivit klara med sina studier. Man borde kunna dra nytta av deras kunnande, betonar Jacklin. Tack vare webbplatsen får företagen ny arbetskraft och studerandena kontakter till arbetslivet. - Det är mer troligt att en studerande blir kvar i Vasaregionen efter studierna om han eller hon har fått kontakter till eller rentav en fot in i något företag, fortsätter Jacklin. Attraktiva Vasa Ett av de viktigaste målen med projektet är att öka inflyttningen till Vasaregionen. Hit hör såväl flyttning inom Finland som flyttning från utlandet. Flyttningsrörelsen påverkas genom att synligheten på nätet, på mässor och i tidningar ökas samt genom att man ordnar olika marknadsförings- och rekryteringsevenemang. Under projektets gång produceras dessutom marknadsföringsmaterial som ger en positiv bild av Vasaregionen. - Marknads evenemang är bl.a. Contact-mässan vid Vasa universitet, Pesti2009-evenemanget i Uleåborg och TaitajaMästare-tävlingen i Vasa. För att marknadsföra Vasaregionen har man också planerat resor till Helsingfors, Uleåborg och Kajana, räknar Jacklin upp. Genom projektet kommer man att satsa på integreringen av arbetstagare som flyttar till Vasaregionen för att de ska trivas på sin nya boningsort och därför även stanna här. - Genom WasaWorks-projektet försöker man underlätta förhållandena i den nya omgivningen för de arbetstagare och deras familjer som flyttar till regionen, berättar Jacklin. Text och bild: Annika Haukkasalo Elina Jacklin markkinoi Vaasanseutua energisenä osaamiskeskittymänä Elina Jacklin marknadsför Vasaregionen som ett energiskt kunskapskluster 17 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

18 Perheen parhaaksi Parisuhdepaja maaliskuussa Seurakunta järjestää Österhankmon leirikeskuksessa parisuhdepajan. Teemana on Erilaisina yhdessä. Viikonloppu tarjoaa mielenkiintoisen ja hauskan löytöretken erilaisuuden maailmaan. Parisuhdepajassa tutkitaan yhdeksää tapaa selviytyä elämästä. Voit kurkistaa itseesi ja puolisosi persoonallisuuteen ja kenties löytää uusia tapoja lähestyä ja viestiä parisi kanssa. Työvälineenä käytetään enneagrammi-itsetuntemusmenetelmää, joka avaa uusia ymmärtämisen ja hyväksymisen kanavia omaan ja puolison elämään. Hyväksymisen ilmapiirissä erilaisuudesta voi tulla ihmisenä kasvun maaperää molemmille puolisoille. Silloin erilaisuus ei ole välttämättä uhka ja este onnelle vaan haaste ja mahdollisuus parisuhteelle. Kouluttajina toimivat lastentarhanopettaja, enneagrammiohjaaja ja työnohjaaja Seija Taivainen sekä pastori Erkki Taivainen. Parisuhdepajan hinta on 30 euroa parilta. Hintaan sisältyy ohjelma, ruokailut ja majoitus. Lapsille järjestetään tarvittaessa lastenhoito leirikeskuksessa hintaan 10 euroa lapselta. Parisuhdepajaan on ilmoittauduttava mennessä kirkkoherranvirastoon puh Tiedusteluihin vastaa pastori Tuija Storbacka puh Vauvamuskari vauvaperheille Vauvamuskariin ovat tervetulleita kaikki vanhemmat alle vuoden ikäisen vauvan kanssa. Muskarissa opetellaan lauluja ja leikkejä, tutustutaan toisiin ja hiljennytään yhteiseen hartaushetkeen. Aikuisille on varattu aikaa myös kahviin ja kuulumisten vaihtoon. Vauvamuskari kokoontuu seurakuntatalon päiväkerhotilassa Vaasanpuistikko 3 E joka keskiviikko klo aina toukokuun loppuun saakka. Vauvamuskarista voi kysellä lisää lapsityönohjaaja Jaana Lyyskiltä puh Koko perhe Kotisatamaan Kotisatama on kaikenikäisten jumalanpalvelus, jonka toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat. He toimivat papin apuna juontajina, muusikkoina ja esirukoilijoina. Aloitushetkessä aikuiset ja lapset ovat yhdessä ja lapset siunataan. Lapsille on sen jälkeen pyhäkoulu ja leikkejä lastenhoitajien johdolla. Aikuisille on saarna ja ehtoollinen. Lopuksi aikuiset ja lapset hiljentyvät Herran siunaukseen. Kirkkohetken jälkeen nautitaan vielä iltapalaa. Koko perhe on tervetullut Kotisataman perhemessuun Suvilahden seurakuntakotiin Uumajankatu 2 sunnuntaina 8.2. klo 17. Gerbyn seurakuntakodissa Mäntymaantie 3 Kotisatama-perhemessu pidetään sunnuntaina 8.3. ja klo 17. VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

19 Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön yhteistyö Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön terveydenhuollon yhteistyö on alkanut vuoden alussa. Kyrönmaan kuntayhtymä lopetti toimintansa vuodenvaihteessa ja samalla Laihian ja Vähänkyrön kuntien kaikki perusterveydenhuollon tehtävät, psykososiaaliset palvelut, mielenterveyspalvelut, sosiaalipäivystyksen, huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteen ja sosiaaliasiamiehen palvelut siirtyivät Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Isokyrö suuntaa Seinäjoelle. Millaisia muutoksia on tiedossa? Vaasa on yhteistoiminta-alueen isäntäkunta, jonka sosiaali- ja terveyslautakuntaan Laihia ja Vähäkyrö ovat nimenneet kummatkin yhden edustajan. Keskeisin päätöksentekoelin on 6- jäseninen aluejaosto, joka koostuu Laihian ja Vähänkyrön edustajista. Kaikki muutokset eivät tapahdu yhdellä kertaa, vaan toimintoja kuntien välillä yhdenmukaistetaan vähitellen. Suurimmaksi osaksi palvelut pysyvät ennallaan. Näkyvin muutos vaasalaisten osalta on se, että Vaasan päivystykseen saapuu klo 16 jälkeen myös Laihian ja Vähänkyrön potilaat. - Vaasalaisten palvelut eivät kuitenkaan heik- kene muutoksen myötä, korostaa sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvala. Asiakas saa tietoa muutoksista nettisivuilta, puhelinluettelosta, lehdistä sekä Laihialla ja Vähässäkyrössä jokaiseen kotiin joulukuussa jaetusta oppaasta. Yhteystietojen muutokset eivät koske vaasalaisia. Yhteistyö kannattaa Yhteistyösopimuksesta hyötyvät kaikki osapuolet. - Laihia ja Vähäkyrö saavat erikseen sovittaessa käyttöönsä Vaasan erityispalvelut ja yhteistoimintaalueen koko n asukasta - helpottaa rekrytointia. Karvala listaa yhteistyösopimuksen etuja. Kunnat saavat hyödynnettyä toistensa kokemusta ja näin yhteistyö vahvistaa kaikkien osaamista. Taloudellisuus ja tehokkuus lisääntyvät yhteistoimintasopimuksen myötä ja sopimuksen avulla halutaan turvata kaikkien kolmen kunnan palvelut jatkossakin. Lisäksi on muistettava se kokemus, jonka saamme alueellisesta yhteistyömallista, jota Vaasa pitää tärkeänä omassa kuntastrategiassaan neuvotteluissa työssäkäyntialueen kuntien kanssa. Teksti ja kuva: Annika Haukkasalo Samarbete mellan Vasa, Laihela och Lillkyro Ett samarbete inom hälsovården mellan Vasa, Laihela och Lillkyro inleddes i början av året. Samkommunen Kyrönmaan kuntayhtymä upphörde med sin verksamhet vid årsskiftet och samtidigt överfördes alla uppgifter inom primärvården, den psykosociala servicen, mentalvårdsservicen, servicen inom socialjouren, hälsorådgivningen för narkomaner samt socialombudsmannens tjänster från Laihela och Lillkyro kommuner till Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd. Storkyro orienterar sig mot Seinäjoki. Vilka förändringar är att vänta? Vasa är värdkommun för samarbetsområdet, och Laihela och Lillkyro har valt varsin representant till Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd. Det viktigaste beslutande organet är områdessektionen med 6 medlemmar bestående av representanter från Laihela och Lillkyro. Alla förändringar sker inte på en gång, utan samordningen av verksamheterna i kommunerna sker småningom. Servicen bibehålls huvudsakligen som hittills. Den synligaste förändringen för vasaborna är att efter kl. 16 kommer även patienter från Laihela och Lillkyro till jourmottagningen i Vasa. - Förändringen försämrar dock inte servicen till vasaborna, betonar social- och hälsovårdsdirektör Juha Karvala. Information om förändringarna får kunderna från internet, telefonkatalogen, dagstidningarna och i en broschyr som delades ut i december till alla hushåll i Laihela och Lillkyro. Ändringarna i kontaktuppgifterna gäller inte Vasaborna. Samarbete lönar sig Alla parter vinner på samarbetsavtalet. - Laihela och Lillkyro får med en separat överenskommelse tillgång till Vasas specialservice, och samarbetsområdets storlek ca invånare underlättar rekryteringen, sammanfattar Karvala samarbetsavtalets fördelar och fortsätter: - Kommunerna kan utnyttja varandras erfarenheter, och på så sätt stärker samarbetet allas kunnande. Verksamheten blir mer ekonomisk och effektivare tack vare samarbetsavtalet, och med avtalet vill man trygga servicen i alla tre kommunerna även i fortsättningen. Dessutom bör vi beakta erfarenheten som vi får av en regional samarbetsmodell, som Vasa i sin egen kommunstrategi anser är viktig med tanke på de förhandlingar som förs med kommunerna i pendlingsområdet. Text och bild: Annika Haukkasalo Maarit Malin Vaasan aluetyöterveydestä saa jatkossa potilaita myös Laihialta ja Vähästäkyröstä Maarit Malin vid Vasa regionala företagshälsovård tar i fortsättningen emot patienter även från Laihela och Lillkyro 19 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2009

20 Sähköisellä hallinnolla tarkoitetaan sähköistä asiointia ja tiedonsiirtoa kaupunkilaisten, hallinnon ja yhteistyötahojen kesken. Sähköinen asiointi otettiin käyttöön Vaasassa neljä vuotta sitten. Sähköisellä hallinnolla on monia hyötyjä sen nopeuden ja selkeyden ansiosta. Kuva / Bild: Jaakko J. Salo Sähköinen asiointi helpottaa arkea Sähköiseen asiointiin kuuluvat mm. kaupunkikortin tilaus, sähköinen työnhaku, sähköiset lomakkeet sekä asian vireillepano sähköisesti. Asiakas voi esimerkiksi tehdä sähköisesti esityksen, aloitteen, ehdotuksen, oikaisun, valituksen tai työpaikkahakemuksen. Tähän liittyi vuonna 2007 päättynyt kolmivuotinen ecitizen-hanke, jonka tavoitteena oli kehittää kaupunkilaisille uusia internet-, mobiili- ja älykorttipohjaisia palveluita. Jatkossa ezitizenhanke keskittyy sähköisten palveluiden vuorovaikutteisuuden kehittämiseen ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen, esimerkiksi erilaisten portaalien kautta. Uusimpia sähköisiä palveluita ovat päivähoitoon ilmoittautuminen internetin kautta sekä hammashuollon ajanvarauspalvelu. Myös pääterveysaseman näytteenottoon voi varata ajan sähköisesti. Sähköisyys tehostaa asian vireillepanoa Päätöksenteon prosesseissa sähköinen asiointi on vaikuttanut varsinkin kirjaamon ja valmistelijoiden työhön. Nykyään kirjaamo lähettää käsiteltävät asiat valmistelijoille sähköisesti, jolloin käsittely nopeutuu ja liitteet eivät pääse katoamaan. Kaupunkilaiset eivät ole tarttuneet sähköisen asioinnin mahdollisuuksiin markkinoinnista huolimatta niin innokkaasti kuin olisi voinut odottaa. Käyttäjätunnuksen voi helposti hankkia itselleen rekisteröitymällä palveluun tai käyttämällä sähköistä henkilökorttia ja näin seurata vaivattomasti oman asian etenemistä päätöksenteossa, kertoo tietopalvelupäällikkö Tanja Båsk. Päiväkoti-ilmoittautuminen sähköiseksi Vuoden 2009 alusta lähtien voi Vaasassa hakea päiväkotipaikkaa ja ilmoittautua esiopetukseen sähköisesti -sivuston kautta kohdasta Lapset ja nuoret. Samassa kohtaa voi myös laskea päivähoitomaksujen suuruuden. Kysyntää palvelulle on ollut paljon ja lisäpalveluita on myös suunnitteilla. Tulevaisuudessa verkossa voisi ilmoittautua myös avoimeen leikkitoimintaan, ilmoittaa hoitoajoista, tehdä irtisanomisen sekä hoitaa yhteydenpitoa päivähoidon ja vanhempien välillä. Tämä kaikki vaatii kuitenkin resursseja esimerkiksi päiväkotien laitteisiin sekä koulutusta päiväkotien työntekijöille, kertoo varhaiskasvatusosaston palvelupäällikkö Merja Martin. Sähköinen asiointi on nykypäivää, johon jokaisen olisi hyvä tutustua. Yhä useampi palvelu on jatkossa saatavilla myös sähköisesti. Teksti: Jenni Oksanen Elektronisk kommunikation underlättar vardagen Med elektronisk förvaltning avses elektronisk kommunikation och informationsöverföring mellan stadsborna, förvaltningen och samarbetsparterna. Elektronisk kommunikation togs i bruk i Vasa för fyra år sedan. Elektronisk förvaltning har många fördelar tack vara dess snabbhet och klarhet. Sähköisen asioinnin osoitteita: > Sähköinen asiointi > Lapset ja nuoret > Varhaiskasvatuspalvelut Adresser för elektronisk kommunikation: > Elektronisk kommunikation > Barn och ungdomar > Småbarnsfostranservice Till den elektroniska kommunikationen hör bl.a. beställning av stadskortet, elektronisk arbetsansökan, elektroniska blanketter samt aktualiserande av ärende elektroniskt. Kunden kan till exempel elektroniskt framlägga ett förslag, initiativ, en rättelse, besvär eller en arbetsplatsansökan. Till detta anslöt sig det treåriga ecitizen-projektet som avslutades år 2007 och vars syfte var att utveckla ny Internet-, mobil- och smartkortbaserad service för stadsborna. I framtiden koncentrerar sig ecitizen-projektet på att utveckla interaktionen inom den elektroniska servicen och att förbättra stadsbornas påverkningsmöjligheter, till exempel genom olika portaler. Till den nyaste elektroniska servicen hör anmälning till dagvård via Internet samt tidsbeställningsservicen inom tandvården. Även till provtagning vid huvudhälsostationen kan man beställa tid elektroniskt. Aktualiserandet av ärenden effektiveras I processerna för beslutsfattande har den elektroniska kommunikationen påverkat i synnerhet registraturens och beredarnas arbete. Nuförtiden sänder registraturen de ärenden som ska behandlas till beredarna i elektronisk form, varvid behandlingen blir snabbare och alla bilagor följer med. Stadsborna har inte nappat på möjligheterna till elektronisk kommunikation trots marknadsföringen så ivrigt som man kunde ha förväntat sig. Ett användarnamn kan man lätt skaffa sig genom att registrera sig till servicen eller genom att använda ett elektroniskt id-kort och på så sätt följa med hur det egna ärendet framskrider i beslutsfattandet, berättar chefen för informationstjänsten Tanja Båsk. Anmälan till daghem elektroniskt Från början av år 2009 kan man i Vasa söka daghemsplats och anmäla till förskoleundervisning elektroniskt via webbplatsen under punkten Barn och ungdomar. På samma ställe kan man också räkna ut storleken på dagvårdsavgiften. Efterfrågan på servicen har varit stor och tilläggsservice är också under planering. I framtidens nätverk ska man kunna anmäla även till öppen lekverksamhet, meddela vårdtider, säga upp vårdplats samt sköta kontakten mellan dagvården och föräldrarna. Allt det här kräver dock resurser t.ex. för apparater på daghemmen samt utbildning för daghemmens arbetstagare, berättar servicechefen för småbarnsfostran Merja Martin. Den elektroniska kommunikationen är nutid, som det är bra för var och en att bekanta sig med. Allt mera service kan i fortsättningen även fås elektroniskt. Text: Jenni Oksanen VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Torstaina 8.9.2011 kello 18-21 Psst! Katso liikkeiden

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot