SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA"

Transkriptio

1 Jorma Selovuori SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia, muistelmia, juhlakirjoituksia jne. Luetteloa varten on käyty läpi Helsingin yliopiston kirjaston Fennica-, Helka- ja artikkeli- eli Arto-tietokanta sekä eduskunnan kirjaston tietokannat. Yhteiskuntatieteitä, historiaa, kasvatustieteitä, kirjallisuustieteitä, taloustieteitä ja filosofiaa opettavien yliopistojen (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Turun kauppakorkea, Åbo Akademi, Vaasa, Helsingfors Handelshögskolan) kirjastojen tietokannoista on etsitty Snellman-kirjallisuutta. Näin mukaan on saatu mahdollisimman kattavasti opinnäytetöitä. Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston tiedot tosin puuttuvat. Vielä erikseen on käyty läpi verkosta löytyvät eri yliopistojen historian laitosten opinnäytetiedostot. Ainoa puute oli Oulun yliopiston aatehistorian puuttuminen. Mutta, kun kirjallisuushaussa on etsitty eri yliopistojen kirjastojen tietokannat, pitäisi myös Oulun aatehistoria olla käsiteltynä. Myös eri yliopistojen historian laitosten julkaisusarjoja on käyty läpi. Sanomalehtiartikkeleita luettelossa on mukana aika satunnaisesti. Luetteloa on täydennetty J. V. Snellmanin koottujen teosten toimituskunnan artikkelikokoelmalla. Myös Juha Mannisen vuosina 1980 ja 1987 laatimia Snellman-bibliografioita on käytetty hyödyksi kirjallisuusluettelon laadinnassa. Voitaneen olettaa, että Mannisen bibliografioihin on kerätty lähes kattavasti artikkelit keskeisistä tieteellisistä lehdistä ja aikakauskirjoista sekä vähän populääreimmistäkin julkaisuista aina vuoteen 1986 asti. Vuodesta 1980 eteenpäin (ja osittain varhaisemmatkin vuosikerrat) on katsottu läpi seuraavat aikakauskirjat ja vuosijulkaisut: Ajatus Finsk Tidskrift Hallinnon tutkimus Historiallinen aikakauskirja (Haik.) Historisk Tidskrift (HTF) Kanava Kansantaloustieteellinen aikakauskirja Kasvatus Koulu ja menneisyys Lychnos Nordisk Administrativt Tidskrift Politiikka Psykologia

2 2 Snellman-kirjallisuutta Skandinavian Journal of History Suomen historiallisen seuran julkaisut (Historiallinen Arkisto, tutkimukset) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Virkamieslehti Teologinen aikakauskirja Juhlavuosina 1906, 1956 ja 1981 monissa lehdissä kirjoitettiin suuret määrät artikkeleita J. V. Snellmanista. Vuoden 1906 (100 vuotta syntymästä) osalta kannattaa katsoa mm. Helsingin Sanomat, Uusi Suometar, Työmies, Teologinen Aikakauskirja, Finsk Tidskrift, Vartija, Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja, Sosialistinen aikakauslehti ja monet muut tieteelliset ja kulttuuriset lehdet. Valvojan ja Joukahaisen Snellmaniin keskittyvät vuoden 1906 painokset on mainittu luettelossa. Samoin vuodelta 1956 (150 vuotta syntymästä) kannattaa katsoa tiede- ja kulttuurilehdet sekä keskeiset päivälehdet syntymäpäivän tienoilta läpi. Vuonna 1981 (175 vuotta syntymästä ja 100 vuotta kuolemasta) ainakin Historiallinen aikakauskirja, Kanava-lehti, Kasvatus, Parnasso ja Psykologia huomioivat Snellmanin merkkivuoden. Myös monissa lehdissä oli lukuisia artikkeleita Snellmanista, nämä on otettu mukaan Mannisen bibliografiaa (1987) ja Brages Pressarkivetin lehtileikekokoelmaa apuna käyttäen. Vuoden 1981 osalta kannattaa erityisesti panna merkille, että silloin pidettiin useita Snellmania käsitteleviä seminaareja, joista ilmestyi myös artikkelijulkaisuja (mm. Snellman ja sivistys, J. V. Snellman ja sanomalehdistö, J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta, J. V. Snellman ja nykyaika, J. V. Snellman och hans gärning). Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu teokset melko väljillä kriteereillä, mutta kuitenkin niin, että luettelon teoksissa käsitellään Snellmania ainakin jonkin verran. Kirjallisuusluettelo antaa hyvän kuvan Snellman-tutkimuksesta ja kirjallisuudesta reilun sadan viime vuoden ajalta. Koska J. V. Snellman toimi niin monella eri alalla näkyvässä roolissa, voisi Snellman-kirjallisuuteen periaatteessa lisätä kaikki yleisesti ja vähän erityisemminkin 1800-luvun historiaa käsittelevät teokset. Kirjallisuusluettelon loppuun on koottu eri yhteyksissä ja erilaisina niteinä julkaistua J. V. Snellmanin omaa kirjallista tuotantoa. Tämä antanee vähän kuvaa siitä, missä yhteyksissä ja mitä tarkoituksia varten Snellmanin tuotantoa on käytetty. Snellmanin koko tuotanto julkaistu ja julkaisematon löytyy luonnollisesti tieteellisesti kommentoituna J. V. Snellman Samlade arbeten I XII - teossarjasta. Kirjallisuusluettelon täydennyksenä on tehty J. V. Snellmania käsittelevien sanomalehtikirjoitusten luettelo vuosilta Se on kerätty Helsingin yliopiston kirjaston sanomalehtihakemiston biographica-osasta. Ruotsinkielisistä lehdistä on poimittu artikkeleita 1890-luvulta nykypäivään Bragesin arkiston kokoelmista. Jorma Selovuori

3 3 Snellman-kirjallisuutta Kirjallisuusluettelo 1800-luvun suomalaista kirjallisuutta [Äänite]. Osa 1. Helsinki Otavan kirjallinen äänilevy 29. (Esittäjä: Liisa Majapuro. Sisältö: Syrjäkuntain synty/ D. E. D. Europaeus. Otteita Kantelettaren alkulauseesta/ Elias Lönnrot. Hirvenhiihtäjät (osa)/ J. L. Runeberg. Syksytoiveita/ A. Oksanen. Otteita sanomalehtikirjoituksista (Saima, Litteraturblad)/ J. V. Snellman. Aalto, Teemu, Kansakunta kerää voimia (Kansakunnan historia 4.) Porvoo Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo 1979 (Taskutieto, 147). Sis. mm: Manninen, J.: Snellman ja myöhäisromantiikka. Manninen, J. ja Alavuotunki, J.: J. V. Snellmanin vuoden 1840 kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen periaatteista. Snellman, J. V.: Edustuksen uudistus. Abov, Georgij, Finskij patriot. Snellman i vozro denije finskoj natsionalnosti. Nabljudatel 2/1900. Aho, Jouko, Käsityksiä sielusta ja sielutieteestä psykologia ja psykologinen ihmiskuva Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 3, Yleinen aateja oppihistoria. (Erityisesti luku J. W. Snellman ja Wilhelm Bolin.) Ahvenainen, Ritva, Maamiehen ystävä Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Ahvenainen, Ritva, J. V. Snellman Maamiehen ystävän toimittajana. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus. Toim. Veijo Meisalo ja Katri Sarmavuori. Hki 1988 (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 68). Airaksinen, Timo, Family and civil society: Hegel and Snellman. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Airas, Pentti, J. V. Snellmanin ajatuksia historian aikakausista. Jouko IV. Oulu Airas, Pentti, Yksilö ja hänen suhteensa yhteisöön J. V. Snellmanin historianfilosofiassa. Jyväskylä Väitöskirja Helsingin yliopisto. Airas, Pentti, Historian punainen lanka J. V. Snellmanin historianfilosofiassa. Turun historiallinen arkisto XVI. Turku Airas, Pentti, Die Nationalitätsidee und das Problem des Kriegszwecks, J. V. Snellman. Teoksessa Die geschichtenlichen Wertungen Krieg und Friede von Friedrich dem Frossen bis Engels. Studia historica septentriolia 1. Rovaniemi (Julkaistu suomeksi: Kansallisuusaate ja sodantarkoituksen probleemi, J. V. Snellman. Teoksessa Sodan ja rauhan motiivit. Rovaniemi 1981; Osa julkaistu myös nimellä Sota kansojen kilpailumuotona, Nootti 4/1981.) Airas, Pentti, Poliittisen realismin ajatus Snellmanin jättämänä perintönä. Turun Sanomat Alakurtti, Riitta, Johan Vilhelm Snellmanin käsikirjoituskokoelma: arkisto- ja filmikorttiluettelo. Helsingin yliopisto Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia.

4 4 Snellman-kirjallisuutta Alanen, Yrjö, Kansamme tien viitoittajia. Porvoo Erityisesti luku Snellmanin taistelu kodin puolesta. Alapuro, Risto, Marxilaisesta yhteiskuntatutkimuksesta Suomessa vuosisadan alkupuolella. Tiede ja edistys 2/1977. Alavuotunki, Jouni, The Strauss Debate in Sweden: Some Remarks on the Reception of Hegelianism. Scandinavian Journal of History (Saksaksi: Die Strauss-Debatte in Schweden: Anmerkungen zur Hegel-Rezeption. Hegel-Jahrbuch Köln 1981.) Alavuotunki, Jouni, Oulun kouluvuosien vaikutus Snellmanin ajatusmaailmaan suuri. Kaleva Alavuotunki, Jouni, Tietäjän puhetta vuosikymmenten takaa. Kaleva Jatkopuheenvuorot: Pentti Airas 10.7., ja 13.8., Jouni Alavuotunki 3.8., Juha Manninen ja Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellman och den svenska Strauss-konflikten. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellman Ruotsissa : aatteet yhteiskunnallisessa ja historiallisessa miljöössä. Oulu 1986 (Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 1986, no. 1 ). Alavuotunki, Jouni, Miten J. V. Snellman suhtautui Venäjään suuren ulkomaanmatkansa aikana ? Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Alavuotunki, Jouni, eikä mikään ihottuma ole tarttuvampi kuin kirjoituskutina. Teoksessa Rohkea, reima ja horjumaton: Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Toimitus Antero Tervonen. Oulu (Oulun historiaseura) 1998 (Scripta historica, XXVII). Alf-Halonen, E., Taistelu ammattikuntalaitoksesta Suomessa 1800-luvun puolivälissä: kappale J. V. Snellmanin julkista toimintaa. Hki: Suomen historiallinen seura 1979, (Historiallisia tutkimuksia 41). Väitöskirja Helsingin yliopisto. Allardt, Erik, Hegeliläisyys suomalaisen kulttuurielämän perinteenä. Teoksessa Suomalaisen sosiologian juuret, toim. Risto Alapuro et al. Porvoo Allardt, Erik, Yhteiskuntamme filosofisista juurista. Ajatus 54 (1997). Antola, Esko. J. V. Snellman ja pienten valtioiden asema. Politiikka (1976). Anttikoski, Riitta, Saiman ja Helsingin uutisten kansallisuusohjelmat. Tampereen yliopisto, historian pro gradu työ Anttila, Aarne, Kansallinen herääminen ja kielitaistelu. Teoksessa Suomen kulttuurihistoria IV. Jyväskylä Anttila, Paavo, J. V. Snellmanin suhtautuminen kansakouluajatukseen järjestettyä kansakoululaitosta Suomeen luotaessa. Jyväskylän yliopisto, Suomen historia pro gradu 1972.

5 5 Snellman-kirjallisuutta Aspelin-Haapkylä, Eliel, Muoto- ja muistikuvia. Osa 1. Helsingissä (ss Snellmanmuistelmia). Aspelin-Haapkylä, Tutkielmia kirjallisuudesta ja kuvaamataiteista ynnä luettelo A-H:n kirjallisesta tuotannosta. Helsinki (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 177). Arwidssonista Snellmaniin: kansallisia kirjoitelmia vuosilta Suunnitelman laatineet V. Tarkiainen ja Aarne Anttila; suomentanut E. V. I. Karjalainen. Helsinki Suomalaisuuden syntysanoja 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 105, 3. Atchley, T. W., Finland. London: Sidwick & Jackson, (Chapter XI Snellman ). Becker, Th. Piirteitä J. V. Snellmanista kansantaloustieteilijänä. Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja Berg, Olli, J. V. Snellman in täyttäessä seitsemänkymmentäviisi ikävuotta. Toukokuun 12 päivänä Helsinki, SKS, Bergholm, Axel, Snellman-suku Axel Bergholmin mukaan. Helsinki (Snellmanien sukuyhdistys) Blomstedt, Kaarlo, Ajatuksenvaihtoa kansallisista ja tieteellisistä kysymyksistä: Otto Furuhjelmin, J. V. Snellmanin, Yrjö Koskisen ja E. G. Palménin kirjeitä luvuilta. Helsinki Eripainos Historiallisesta arkistosta 40. Blomstedt, Yrjö, Snellman, Yrjö-Koskinen, Paasikivi. Linjanvetoa. Kanava 9/1980. Blomstedt, Yrjö, Snellmanin perintö. Kleio 1/1981 (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti). Snellman teemanumero. Blomstedt, Yrjö, Arvet efter Snellman. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Broms, Henri, Brief an Snellman. Jahrbuch für finnicsh-deutsche Literaturbeziehungen. Nr. 15/ /82. Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXCII. Böök, A. Th. J. V. Snellmanin taloudenhoitajatar. Eräitä kulttuurihistoriallisia piirteitä vanhojen kirjeiden valossa, I-II. Uusi Suomi 15. ja Carlsson, Sten, Finland och skandinavismen. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg G. C. [Gunnar Castrén], J. V. Snellmans litteraturkritik och Aleksis Kivi. Nya Argus (1920). (Myös saman tekijän kirjoitusten kokoelmassa Humanister och humaniora. Helsingfors 1958.) Castrén, Gunnar, Herman Kellgren. Ett bidrag till och 1850-talelens kulturhistoria. Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCCII. Castrén, Gunnar, Johan Vilhelm Snellmans Stockholmsår. Nordens kalender (1938). (Myös saman tekijän kirjoitusten kokoelmassa Humanister och humaniora. Helsingfors 1958.)

6 6 Snellman-kirjallisuutta Castrén, Gunnar, Robert Tengström. Teoksessa Förhandlingar och uppsatser. Osa 17 (1903). Helsingfors Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 63. Castrén, Kaarlo, Johan Vilhelm Snellmanin muistopatsaan synty. Suomalainen Suomi 6. Porvoo Castrén, Zachris, J. V. Snellmanin aatteita: poimintoja hänen kirjoituksistaan. Porvoo Helppohintainen koulu- ja kansankirjasto n:o 9. Castrén, Zach., Snellmanin käsitys Suomen kansallisuuskysymyksestä. Eri mielipiteitä siitä. Valvoja (1912). Castrén, Zach., J. V. Snellmanin kansallisuuskäsitys. Suomalainen Suomi 6. Porvoo Castrén, Zach., J. V. Snellman ja kansansivistystoimi. Ajatus IV. Porvoo Cygnaeus, Fredrik, Samlade arbeten. Osat 3-6. Literaturhistoriska och blandade arbeten. Helsingfors Puheita. Danielson, J. R., Saiman ja Litteraturbladin ajoilta. Valvoja (1881). Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellmanin ajatuksia Suomen valtiollisesta asemasta. Uusi Suometar Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellmanin dosenttiajoilta. Aika (1910). Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellman ja L. G. von Haartman. Ensimmäinen kohtaaminen. Haik Danielson-Kalmari, J. R., Juhana Vilhelm Snellman: hänen merkityksensä Suomen kansalle. Porvoo (Myydään J. V. Snellmanin muisto-patsas-rahaston hyväksi.) Ekelund, Erik, Snellman och fennomanin. Teoksessa Finlands svenska litteratur 2. Helsingfors Elmgren, Sven Gabriel, Minnestal öfver Johan Vilhelm Snellman. Helsingfors Elmgren, Sven Gabriel, S. G. Elmgrenin muistiinpanot. Julkaissut Aarno Maliniemi. Helsinki Suomen historian lähteitä 2. Elomaa, Pirkko, J. V. Snellmanin kaunokirjallisuuskritiikin kehityslinjoja. Turku Pro gradu: Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede. Erdman, Nils, Johan Vilhelm Snellman. En poträttstudie. Med 11 bilder. Ord och bild (1902). Eriksson, Lars D., J. V. Snellman och vår tid. Finsk Tidskrift CLXXV - CLXXVI (1964). Estlander, C. G., Johan Vilhelm Snellmans vittra skrifter. Finsk Tidskrift XXXVII (1894). Fieandt, Kai von, J. V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie. Ajatus XXXV. Helsinki 1974.

7 7 Snellman-kirjallisuutta Fieandt, Kai von, Snellmanin oppi ihmisestä: ennen julkaisemattoman luentosarjan valossa. Forssa Eripainos Historiallinen arkisto 67. Fieandt, Kai von, Die Psychologie von Snellman ein nordisches Erbe der hegelschen Methodik. Hegel-Jahrbuch Hrsg. von Wilhelm Beyer. Köln Fieandt, Kai von, Freudilainen viettisidonnaisuus ja Snellmanin vaihtoehto. Psykologia (1979). Fieandt, Kai von, Nuorhegeliläiset Snellmanin kirjeenvaihdossa. Psykologia 3/1981. Fieandt, Kai von, Einige Snellman-Briefe zur junghegelianischen Publizistik. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Fieandt, Kai von, Kunniavelkamme J. V. Snellmanille. Kanava 1/1981. Forsman, Jaakko, Snellman, Juhana Vilhelm. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja III. Helsinki Forsman, Jaakko, J. V. Snellmanin käsitys politiikan suhteesta moraaliin. Valvoja-Aika (1939). Fryxell, Snellman, Stenback, Castren, Topelius. Utgav av Ernst Lagus. 2. uppl. Helsingfors (Svensk vitterhet for skola och hem; 13). Granit (-Ilmoniemi), Bruno, Muistelmia Joh. Vilh. Snellmanin elämästä Kuopiossa koonnut Bruno Granit. Kuopio 1886 (Aarni, 1). Grellman, Hans, Goethes Wirkung in Finnland von Porthan bis Lönnrots Tod. (Annales Academiae Scientarium Fennicae B LXI) Helsinki Grotenfelt, Arvi, Tutkimus Snellmanin aatteiden filosofisista perusteista. Arviointi teoksesta Lehmusto Valvoja-Aika (1923). Grotenfelt, Arvi, Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate. Ajatus II. Porvoo Groundström, Osk., Snellmanin mietteitä Suomen tilastosta. Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja Gummerus, Jaakko, Juhana Vilhelm Snellman: hänen ajatuksiansa uskonnosta ja kirkosta. Teologinen aikakausikirja 11 (1906). Gustafsson, F., Snellman grammaticus. Tidskrift utg. av Pedagogiska Föreningen i Finland Haahtela, Sampo, J. V. Snellman ja kansallisuusaate. Helsinki, Suomalaisuuden liitto, Haatainen, Essi, "Sivistys on Suomen ainoa voima!": nationalismi, sen ilmeneminen 1800-luvun Suomessa, aikakauden kasvatusfilosofien Snellmanin, Cleven ja Cygnaeuksen tuotannossa sekä seitsemässä kansakoulun suomen kielen luku- ja harjoituskirjassa vuosilta Joensuun yliopisto, Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma: Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Luokanopettajan koulutusohjelma. Hakala, J. E., Snellman-muistoja Alahärmässä. Pyrkijä 5/1911. Julkaistu uudelleen Härmän joulu 1998.

8 8 Snellman-kirjallisuutta Hakala, Pertti, Utgivningen om J. V. Snellmans samlade arbeten på slutrakan. Nordisk arkivnyt 2/1999. Halila, Aimo, J. V. Snellman ja kansakoulukysymys. Teoksessa Suomen kansakoululaitoksen historia I. Turku Halonen, Anja, Snellman ja demokratia. Helsingin yliopisto, 1956, pro gradu. Valtio-oppi. Halttunen-Salosaari, Elina, J. V. Snellmanin näkemykset kirjallisuushistoriasta Spanska Flugan aikakauskirjassa. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 33. Pieksämäki Halttunen-Salosaari, Elina, Snellman ja sivistys. Tampereen yliopistouutiset 19-20/1981. Halttunen-Salosaari, Elina, Kansallisfilosofimme paperit. Arvostelu J. V. Snellman Samlade arbeten I III -teoksista. Kirjallisuustutkijain seuran vuosikirja 48 (1994). Helsinki Harmaja, L., J. V. Snellmanin kirje kauppias Carl Savanderille. Haik. (1916). Harmas, Irja, Koidula ja Snellman. Pari poimintoa suomalais-virolaisten kulttuurisuhteiden historiasta. Suomalainen Suomi (1961). Haukilahti, Heli-Anna, Suomenmielinen koulupolitiikka: fennomaanien suhtautuminen kansa- ja oppikouluun 1840-luvulta 1880-luvun alkupuolelle J. V. Snellmanin ja Yrjö Koskisen kirjoitusten valossa. Helsingin yliopisto, Pro gradu -työ. Suomen historia. Havu, Ilmari, Eräs Herman Kellgrenin kirje J. V. Snellmanille. Teoksessa Juhlakirja Yrjö Hirnin kuusikymmenvuotispäiväksi Helsinki Havu, Ilmari, Snellman ja Topelius runosotasilla. Uuden Suomen sunnuntailiite Havu, Ilmari, Lauantaiseura ja sen miehet. Helsingissä Havu, Ilmari, Pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä kovasti työtä. Eräitä Snellmanin luonteenpiirteitä. Uusi Suomi Havu, Ilmari, Snellman Päivärinnan suomenkielisenä arvostelijana. Virittäjä (1946). Havu, Ilmari, Snellmaniana. Keuruu Heikkinen, Hannes, J. V. Snellman ja nykyajan kulttuurikriisi. Valvoja (1918). Heinonen, Visa, Snellmanista viljatulliin: keskustelu tullipolitiikasta Suomessa autonomian ajan lopulla. Helsingin yliopisto 1987, pro gradu, kansantalous. Heinricus, G., Några uttalanden om J. V. Snellman af A. I. Arwidsson, Israel Hwasser och Alex. Blomqvist. Finsk Tidskrift Helanen, Vilho, Pohjalainen osakunta vv I, vv Porvoo Herlin, Ilkka, Tiede ja kansallinen tiede 1800-luvun Suomessa. Tieteessä tapahtuu 6/2000.

9 9 Snellman-kirjallisuutta Hintikka, Jaakko, Filosofinen ja mietekirjallisuus. Teoksessa Suomen kirjallisuus VII. Toimitus Matti Kuusi ja Simo Konsala. Keuruu Hollo, Juha, Snellmanin ja Cygnaeuksen pedagogisista periaatteista erityisesti kansakoulukysymyksessä. Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja (1911). Holm, Liina, Suurmiesten sukulaisia: vanhoja sukumuistoja Pohjanmaalta. Jyväskylä Holma, Harri, J. W. Snellmanin lectio praecursoria väitöstilaisuudessa v Joukahainen XV. Helsinki Holopainen, Mirjam, Suuren isän varjossa: piirilääkäri Vilhelm Snellmanin elämä. Savonlinna 1992 (Pyhän Olavin killan julkaisuja). Huovio, Olli-Matti, J. V. Snellman Tübingenin keväässä. HS Hytönen, Vilho, Kansallisen heräämisen vuosisata. Helsinki Hämäläinen, Juha, Piirteitä J. V. Snellmanin perhekäsityksestä. Kuopio 1990 (Snellman-instituutin C-sarja, 3). Hämäläinen, Juha, Snellman, perhe ja yhteiskunta: J. V. Snellmanin filosofisen perhekäsityksen ilmeneminen hänen perhe-elämässään ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Kuopio 1992 (Snellman-instituutin C-sarja, 4 ) Hämäläinen, Juha, J. V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla: Snellman perhefilosofian aristoteelisen perinteen jatkajana. Kuopio 1997 (Snellman-instituutin C-sarja, 5). Hämäläinen, Risto, J. V. Snellmanin poliittinen perintö Suomessa vuosina Turun yliopisto, Suomen historia sivulaudaturtyö Iisalo, Taimo, Johan Vilhelm Snellman. Teoksessa The science of education in Finland (Translated from the Finnish manuscript by Antony Landon). Helsinki The history of learning and science in Finland , 18. Ikonen, Vappu, Viljavajauksen synty Suomessa syksyllä 1867: esimerkkinä oululaisen J. W. Snellman G:sonin kauppahuoneen toiminta. Helsingin yliopisto Pro gradu. Taloushistoria. Impivaara, Heikki, Snellmanin äidin esivanhemmista. Haik. (1923). J. V. Snellman ja nykyaika: kirjoituksia ja esitelmiä J. V. Snellmanin ajallemme jättämästä henkisestä perinnöstä. Toim. Kai Huovinmaa. Suomalaisuuden liitto, Vaasa J. V. Snellman bibliografiaa / Matti Kinnunen. J. V. Snellman ja sanomalehdistö: Kuopiossa 6. ja järjestetyn Snellman-seminaarin alustukset. Helsinki 1981 (Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkaisuja, n:o 19). Ilm. samanaikaisesti julkaisussa Aarni n:o 19. J. V. Snellman och hans gärning: Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1984 (Konferenser/ Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens serie; 10).

10 10 Snellman-kirjallisuutta J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta: Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kansainvälinen kollokvio, Helsinki Toim. Ilkka Patoluoto Hki 1984 (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, 1984, 1 ) s : Sata vuotta J. V. Snellmankirjallisuutta/ Juha Manninen. J. V. Snellmanin ja hänen vaimonsa kirjeenvaihto ynnä opastavia yleiskatsauksia ja muistelmia kodista. Julkaissut K. Snellman. Helsinki J. V. Snellmanin muisto: Valvojan juhlajulkaisu. Helsinki (Useita kirjoituksia, mm.: B. F. Godenhjelm, Mikä on suomalainen sivistys; Alpo Silander, Lisäpiirteitä Saiman syntyyn ja kuolemaan; Arvi Grotenfelt, Yksilön merkitys historiassa. Mietteitä Snellmanin työn johdosta; Jalmari Castrén, J. V. Snellmanin kannasta rautatiekysymyksessä; Zach. Castrén, Millä puolella Snellman olisi ollut? Snellmanin valtiollisten periaatteiden selvittelyä; Kustavi Grotenfelt, Snellmanista ja kansallisuuskysymyksestä; Santeri Ingman, J. V. Snellman ja nykyajan väittelyt; V. Tarkiainen, J. V. Snellman kotimaisen kaunokirjallisuuden arvostelijana.) J. W. Snellmanin kanta laillisuuskysymyksessä. Kokoili Kansallismielinen. Turku Jahnsson, Yrjö, Tutkimuksia Suomen kansantaloustieteen historiasta vuosina : erityisesti silmällä pitäen yleisten kansantaloudellisten suuntien kehitystä. Osa 1. Helsinki (Väitöskirja Kansantalous). Jansson, Jan-Magnus, Kring Snellmans statslära. Hufvudstadsbladet Jegorov, I. V., I. V. Snellman i finny. Gelsingfors Joenniemi, Pertti, Snellman vastaan parlamentaarinen puolustuskomitea vallan käsitteestä Suomen turvallisuuspolitiikassa. Tiede ja edistys 3/1981. Johan Vilhelm Snellmanin täyttäessä seitsemänkymmentäviisi vuotta Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Joukahainen 9, Kirjoituksia Snellmanin kuoleman johdosta. (Mm. Topeliuksen ja F. Peranderin puheet.) Joukahainen (Useita kirjoituksia Snellmanin syntymän 100-vuotis muistoksi mm. Th. Rein, Zach. Castrén, E. Nervander, J. R. ja E. Aspelin, Kaarlo Holma, E. Kivikataja, Z. Schalin.) Juhana Vilhelm Snellman, Suomen ylioppilas: tervehdys tulokkaille 3. p. Helsinki: Pohjalaisosakunta, Sisältää myös: Ylioppilaan velvollisuudet; neuvoja omistetut Pohjalaisosakunnalle. Juhlapuheen eli esitelmän suunnitelma Toukok. 12 p pidettävää Snellmanin juhlaa varten. Perustuslaillisten suomenmielisten nuorsuomalaisten julkaisuja, II:8. Helsinki Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson. Helsinki Historian aitta 19. Junnila, Olavi, Ruotsiin muuttanut Adolf Iwar Arwidsson ja Suomi ( ). Helsinki Historiallisia tutkimuksia 87. Jussila, Osmo, Suomen perustuslait venäläisten ja suomalaisten tulkintojen mukaan Helsinki Historiallisia tutkimuksia LXXVII.

11 11 Snellman-kirjallisuutta Jussila, Osmo, J. V. Snellman venäläisten silmin tosiasiat tunnustanut, viisas, suomalainen patriootti. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Jussila, Osmo, Tuntematon ja erehtymätön Snellman. Uusi Suomi Jussila, Osmo, Från Nikolaj I till Alexander II. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Jussila, Osmo, Maakunnasta valtioksi. Suomen valtion synty. Juva Erityisesti luku Ei provinssi vaan valtio: Palménin ja Snellmanin väittely. Jussila, Osmo, J. V. Snellmanin suhde Venäjän valtakuntaan ja valtaistuimeen. Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Jussila, Osmo, Nuor- vai vanhasuomalainen Suomi? Teoksessa Nuoren Suomen ytimessä. Näkökulmia nuorsuomalaisuuteen ja Nuori Suomi -albumiin. Toim. Teuvo Mällinen. Jyväskylä Juva, Einar W. ja Juva, Mikko, Suomen kansan historia IV. Keuruu Juva, Einar W., Eräs Snellmanin muotokuva. v:lta Haik Juvas, Maija, Snellmanin elämäkertaa lukiessa. Päiväkirja (1937). Juvelius, Einar W., Suomen kansan aikakirjat. Osa 8. Helsinki Kaila, Eino, Die Bedeutung der deutschen Philosophie für Finnland. Jomsburg, Völker und Staaten im Osten und Norden Europas. Leipzig Kaila, Eino, Romantiikka ja nykyaika. Snellmanin Idee der Persoönlichkeit teoksen satavuotismuiston johdosta. Haik. (1941). Kaila, Eino, Zur Idee einer europäischen Friendensordnung. Europäische Revue (1941). Kaila, Eino, Johan Vilhelm Snellman und die Bedeutung des deutschen Geistlebens für das finnische Nationalbewusstsein. Teoksessa Deutsche Kultur im Leben der Völker. München Kaila, Eino, Kuinka J. V. Snellman on ymmärrettävä. uusi Suomi (Ruotsiksi Svenska Dagbladet ) Kaila, Erkki, J. W. Snellmanin aatteita uskonnosta ja uskontopolitiikasta. Vartija Kaila, Erkki, J. V. Snellman ajattelijana. Kansalle kertonut Ylioppilaiden keskusteluseuran julkaisuja I. Helsinki Kajanti, Caius, Snellman vastusti Suur-Suomea. Helsingin Sanomat Kajanto, Iiro, Snellman ja humanistinen sivistys. Kanava 1/1981. Kalaja, Timo, Sivistyneistölle vaaraksi - kansalle sivistykseksi: J. V. Snellmanin käsitys pietismistä. Helsingin yliopisto Tutkielma, Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria.

12 12 Snellman-kirjallisuutta Kangas, Eino, Yrjö Koskisen aatteet Hegelin ja Snellmanin valossa. Haik. (1945). Kansallinen elämäkerrasto V. Porvoo (Heikki Impivaara: Snellman-suku; J. E. Salomaa: Snellman, Juhana Vilhelm). Kansallisgalleria: suuret suomalaiset. Osa 2. Demokratisoituva Suomi ( ). Toimitus Anssi Mäkinen et al. Espoo Erikoispainos Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Kansalliskirjallisuuden synty ja Snellmanin perintö. Toim. Kari Sallamaa. Oulu Oulun yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Julkaisuja 5. Kantola, Kaisa, J. V. Snellmanin elämänkulku psykologisesti tutkittuna. Turun historiallinen arkisto VII. Turku Kare, Kauko, Bumerangi. Suomalainen Suomi, Arviointi teoksesta Palmgren Kare, Kauko, JVS kansallinen poleemikko. Nootti 4/1981. Kare, Kauko, [K. K.], Snellman markkinointia. Nootti 4/1981. Arvioinnit teoksista Skyttä 1981 sekä Snellman ja nykyaika Karhu, Eino, J. V. Snellman kirjailijana ja kirjallisuuden arvostelijana. Punalippu 1975 (Petroskoi). Karhu, Eino, Suomen kirjallisuus runonlaulajista 1800-luvun loppuun. Osa I. Helsinki Karhu, Eino, Suomen itsenäisyyden esihistoria. Carelia (Petroskoi) 5/1998. Karkama, Pertti, Järkevä rakkaus: J. V. Snellman kertojana. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Karkama, Pertti, J. V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Karkama, Pertti, J. V. Snellman, Vormärz und die junghegelianische Weltanschung. Teoksessa Aufkärung und französische Revolution. Oulu Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 1989, 2. Karkama, Pertti, Kansallisen kulttuurin snellmanilaisista juurista. Teoksessa Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja Helsinki Kaukiainen, Yrjö, Laiva Toivo, Oulu. Helsinki 1998 (Kansanelämän kuvauksia, 46). Kaukonen, Väinö, Kansallista nousua kohti: piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä. Kuopio Snellman-instituutin julkaisuja, 3. Kauppinen, Eino, Kirjallinen kuukausilehti. Vaiheet, sisällys, merkitys. Helsinki Kauppinen, Eino, Taisteleva sanomalehti. Morgonbladin ( ) syntyminen ja asema sanomalehdistössämme. Helsinki 1955.

13 13 Snellman-kirjallisuutta Kazmaier, Martin, Tübinger Spaziergange. Pfüllingen: Neske, 1977, s : Fünfter Spaziergang käsittelee J. V. Snellmania. Kemiläinen, Aira, Kansallisen tehtävän ajatus historiassa. Haik Kemiläinen, Aira, J. V. Snellmanin kansallisuusajattelu. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Kemiläinen, Aira, Johan Vilhelm Snellman als Förderer des nationalen, sozialen und politischen Lebens in Finnland von 1844 bis Teoksessa Miscellenea. Studia Historica 12. Ekenes Kemiläinen, J. A., Eräitä piirteitä J. V. Snellmanin 100-vuotispäivän suurnimenmuutosta. Suomalainen Suomi 12. Helsinki Keskimaan runkorata Myllymäki - Haapajärvi (Nivala). Myllymäki: Toimikunta Keskimaan runkorata, (Päällyksellä: J. V. Snellmanin runkorataehdotus toteutettavissa.) Ketonen, Oiva, Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. Porvoo (Erityisesti luku Hegelin idealismi ja Snellman.) Killinen, Kust., Muistoja Maamiehen ystävästä. Nuori Suomi, XXX joulualbumi. Helsinki Kinnunen, Matti, J. V. Snellman ja hänen "Saimansa". Helsingin yliopisto Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia. Kinnunen, Matti, Snellmania juhlitaan kokoomuksesta kommunisteihin. Filosofin kuvan kirkastajat. Ilta-Sanomat Kinnunen, Matti, J. V. Snellman sanomalehtimiehenä. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa (Samassa teoksessa myös Matti Kinnusen laatima Snellman-bibliografia). Kinnunen, Matti, J. V. Snellmanin sanomalehtiuran alku ja Saima. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Kinnunen, Matti, Murroskauden lehtimies. Tiedotustutkimus 3/1981. Kinnunen, Matti, Kuopion seminaari avasi juhlavuoden: Snellmanin lehtimiehuus yhä velvoittava esikuva. Suomen lehdistö 3/1981. Kinnunen, Matti, Snellmanin näköinen mies. Helsingin Sanomat Kinnunen, Matti, J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Historiallinen arkisto vol. 77 (1982). Kinnunen, Matti, Maltti ja muutos: J. V. Snellmanin Saima-lehden maailmankuvan perusta, muotoutuminen ja rakenne. Helsingin yliopisto Lisensiaatintyö. Suomen ja Skandinavian historia. Kinnunen, Matti, Kansallisfilosofimme kirjallisesta toiminnasta. Bibliophilos 1981:2. Kivialho, K., J. V. Snellman pankkimiehenä. Helsinki Eripainos Kansantaloudellinen aikakauskirja III nide. Kivimies, Yrjö, Snellman ja nykyaika. Suomalainen Suomi (1946).

14 14 Snellman-kirjallisuutta Kivimies, Yrjö, Esipuhetta Snellmanin valittuihin kirjoitelmiin. Suomalainen Suomi (1958). Klinge, Matti, Snellman ja ylioppilaat. Bibliografisia lehtisiä. Bibliophilos (1964). Klinge, Matti, Snellman ja Pipping. Valvoja Klinge, Matti, Piiping ja Snellman. Teoksessa Ylioppilaskunnan historia I. Porvoo Klinge, Matti, Snellman ja yliopisto. Snellmanien tiedotuslehti 2/1981. Klinge, Matti, Varför Snellman. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Klinge, Matti, Keisarin Suomi. Espoo1997. Klinge, Matti, Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo-Helsinki-Juva Knif, Henrik, Råd till Wanda, dåd till kallavesi. Snellman som strateg i 1840-talets litterära opinonsbildning. Teoksessa Presshistoriska och andra studier. Tillägnade Torsten Steinby på 75- årsdagen den 25 augusti Red. Patrick Bruun, Olof Mustelin. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 512. Helsingfors Koivunen, Reijo, J. V. Snellmanin käsitys kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteista. Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Koski, Leena, J. V. Snellmanin sivistysajattelu kansansivistystyön aatteessa 1800-luvun Suomessa. Tampere, [Aikuiskasvatuksen] laudaturtyö, Tampereen yliopisto. Koski-Jännes, Anja, Snellman ja Kaila suomalaisen persoonallisuustutkimuksen tiennäyttäjät. Psykologia (1978). Koskimies, Rafael, Snellmania lukiessa. Teoksessa Kirjallisia näköaloja. Helsinki Koskimies, Rafael, J. V. Snellmanin kansallisuusteoria. Filosofian maisterin- ja tohtorinpromootio 31 toukokuuta Helsinki Koskimies, R., Snellman psykologina. Uusi Suomi Kuisma, Juha, Snellmanin ja Alkion aatteet ajassamme. Keskustaopiskelijain liitto 1981 (Satakunnanpainotalo). Kukkonen, Otso, Kieli ja kansallisuus J. V. Snellmanin filosofiassa. Suomalainen Suomi (1955). Kukkonen, Otso, J. V. Snellman. Teoksessa Suomen kirjallisuus III Kukkonen, Otso, Snellman ajattelijana. Kanava Kukkonen, Otso, J. V. Snellman ajattelijana. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Kukkonen, Otso, Kun J. V. Snellman oli isänmaanpetturi. Kainuun Sanomat

15 15 Snellman-kirjallisuutta Kukkonen, Pirjo, Om det Akademiska Studium. Teoksessa Nordistik i 150 år: undervisning och forskning i nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Helsingfors Kulttuuriseminaari Snellman 1981: seminaariraportti. Toim. Leena Paldan & Kauko Pietilä. Tampere 1982 (Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja B; 7 ) Raportti Tampereella pidetystä seminaarista. Kumpulainen, Marjatta, En språkligt stilistisk jämförelse mellan C. J. L. Almgvists Det går an och J. V. Snellmans Det går an: en tafla ur lifvet fortsättning. Vaasa Pro gradu työ, Vaasan korkeakoulu, Kielten laitos. Kuusi, Sakari, Suuria suomalaisia. Osa 5: Johan Ludvig Runeberg, Johan Vilhelm Snellman, Fredrik Cygnaeus Jyväskylä Kuusterä, Antti, J. V. Snellman käytännön pankkimiehenä. Kaukonäköinen pankkimies. Uusi Suomi Kuusterä, Antti, Valtion sijoitustoiminta pääomamarkkinoiden murroksessa Helsinki Historiallisia tutkimuksia 149.Väitöskirja Helsingin yliopisto, taloushistoria. Kuusterä, Antti, Kun Suomi sai oman markan. Hiidenkivi 6/1996. Kyöstiö, O. K., Piirteitä J. V. Snellmanin ja Yrjö Koskisen historian käsityksestä ajan aatesuuntausten valossa. Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Kyöstiö, O. K., Snellman pedagogina: radikaali, realisti vai konservatiivi? Kasvatus Lagus, F. H. B., Muistelmia ja kuvauksia kielitaistelun ajoilta. Porvoo (Eräs käynti J. W. Snellmanin kodissa). Lagus, F. H. B., Senaattori Snellman ja sanomalehden toimittaminen. Nuijamies 26. Vaasa Lagus, W., Inbjudningskrift till Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest öfver framlidne senatoren Johan Vilhelm Snellman den 24 november Helsingfors Laine, Jermu, J. V. Snellman ja sosialistiset aatteet. Sosialistinen aikakauslehti 2/1981. Landgren, Lars, Snellmanin myöhempi lehtitoiminta. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Lappalainen, Jussi T., Fortsattningen på hakkapeliternas historia J. V. Snellman ja Suomen sotilaallinen asema Krimin sodasta Puolan kapinaan / Jussi T. Lappalainen. Turku: Turun yliopisto, 1982 (Eripainossarja / Turun yliopisto. Historian laitos. Suomen historia ; no 34 ) Eripainos: Finsk tidskrift; 1982, 8 ja Turun historiallinen arkisto; 38, Lappalainen, Jussi T., Venäjä vai Skandinavia. Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman ja Kuopion matalat majat. Historiallinen Arkisto vol. 67 (1975).

16 16 Snellman-kirjallisuutta Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman: kansallinen herättäjä Kuopiossa. Kuopio 1982 (Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo, 3). Laukkanen, Mirja, Tunnustukseton uskonopetus oli Cygnaeuksen mieleen. Opettaja 1996/1. (s ) Laurila, K. S., Die Ästhetik in den nordischen Ländern. 5. Finnland. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft (1936). Laurila, K. S., Några drag i J. V. Snellmans estetiska åskådning. Teoksessa Festskrift tillägnad Gunnar Castrén den 27 december Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXI. Laurila, K. S., Maamiehen ystävän ja Saiman satavuotismuisto. Kansanvalistusseuran kalenteri Lehén, Ture, Elävää yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa. Kommunisti Arviointi teoksesta Palmgren Lehén, Ture, Kansallisuusaatteen nykyinen sisältö. Kommunisti Lehikoinen, Arja, Oppikirjojen Snellman kipsikuva vai osa historiankuvaa. Helsingin Sanomat Lehmusto, Heikki, Hegeliläisyys meillä ja meille. Haik. (1923). Lehmusto, Heikki, Juhana Vilhelm Snellman ja hänen asemansa Hegelin koulukunnassa. Helsinki Väitöskirja Lehmusto, Heikki, Snellman kasvatusopillisena ajattelijana. Jyväskylä Lehmusto, Heikki, Mitä on siveellisyys. J. V. Snellmanin käsitys siitä. Ajatus II. Porvoo Lehmusto, Heikki, Kansakunta ja kansallisvaltio. J. V. Snellmanin mielipiteiden tarkastelua. Ajatus III. Porvoo Lehmusto, Heikki, J. V. Snellman ja suomalaisuus: eräitä piirteitä suurmiehestämme. Jyväskylä Lehmusto, Heikki, Mitä J. V. Snellman tarkoittaa persoonallisuudella. Valvoja-Aika (1938). Lehmusto, Heikki, Porthan Snellmanin arvostelemana. Varsinais-Suomen maakuntakirja 8, (1945). Lehmusto, Heikki, Kansallisfilosofimme aatemaailma. Hämeenlinna Leikola, Anto, Snellmanin filosofian suomentamisesta (?)???. Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sananvapaus sääty-yhteiskunnassa. Teoksessa Sananvapaus. Toim. Kaarle Nordenstreng. Juva Levón, Eliel, Puheita elämäntaipaleeni varrelta. Vaasa 1934.

17 17 Snellman-kirjallisuutta Liakka, Niilo, J. V. Snellman ja Uno Cygnaeus. Kansanvalistus- ja kirjastolehti (1936). Liikkanen, Santeri, J. V. Snellman ja kansakoulu. Koulu ja menneisyys IV (1938). Lindman, Sven, Johan Jakob Nordström. Hans samhällssyn och politiska personlighet. Åbo Lindman, Sven, Snellman den stollen. Finsk Tidskrift 8-9/1976. Lindman, Sven, Hegel, Snellman och språket. Historiska samfundet i Åbo IX. Åbo (Myös tekijän teoksessa Män och idéer, Lindfors, Pertti, Snellman, Hegel ja perilliset. Kansan Uutiset Lounasmaa, Viktor, Elämäni taipaleelta: muistelmia. Porvoo (ss J. W. Snellmanin luona). Luukkanen, Tarja-Liisa, Kuka määrittelee kristillisyyden: J. V. Snellmanin näkemys uskonnollisesta auktoriteetista. Teologinen aikakauskirja 104 (1999). Luukkanen, Tarja-Liisa, Snellmanin kootut, autonomian ajan tutkimuksen aarreaitta. Suomen kirkkohistoriallinen seura. Vuosikirja Jyväskylä Lähde, Vihtori, Juhan Vilhelm Snellman kansanopetuksen kannalta katsottuna. Helsinki 1906 (Kasvatusopillisia kirjoituksia 2 ); Kansakoulun lehti Lääperi, Tarja Kaarina, Kaksi miestä kaksi koulua. U. Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin näkemykset kansakoulukysymyksessä Turku Pro gradu: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Malin, V., Johan Wilhelm Snellman ja hänen aikakautensa. Th. Reinin mukaan kirjoittanut V. Malin. Porvoo 1906 (Kyläläisten kirjasia n:o 72-73). Manninen, Juha, Hegelin ja Snellmanin yhteiskunnallis-poliittisten katsomusten eroja. Politiikka (1976). Manninen. Juha, J. V. Snellman: Kauppapolitiikan kysymyksiä. Suomennos, kommentit ja liite Juha Manninen. Politiikka Manninen, Juha, J. V. Snellmanin valtio. Oikean hallitusmuodon täytyy toteuttaa kansallistietoisuutta. Helsingin Sanomat Manninen, Juha, Snellmanin linja. Arvostelu teoksesta Wilenius Soihtu 3/1978. Manninen, Juha, Hegelianismen i Finland på 1800-talet. Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1977/1978. Stockholm Manninen, Juha, Snellman ja myöhäisromantiikka. Teoksessa Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Manninen, Juha, Snellmanin perintö. Uusi Suomi

18 18 Snellman-kirjallisuutta Manninen, Juha, The Essence of Spirit. J. V. Snellman and the Post-Hegelian Debate. Ajatus 38 (1980). Manninen, Juha, Academic Freedom. Teoksessa Semi-Ramistic Studies: essays in honour of Raimo Tuomela, ed. by Ilkka Patoluoto, Matti Sintonen, Leila Taiminen. Helsinki Manninen, Juha, Bibliografia J. V. Snellman -kirjallisuudesta ja elämäkerrallinen luonnos. Helsinki Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 1980, 6. Manninen, Juha, Hegelin valtio-oppi sai Suomessa käytännön seuraamuksia. Helsingin Sanomat Manninen, Juha, J. V. Snellman aatteet ja elämä. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Manninen, Juha, Kansallisen ja kansainvälisen suhde J. V. Snellmanilla. Teoksessa Kansallinen kulttuuri. Kollokvioraportti. Toim. Leena Paldán ja Kauko Pietilä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja, B-sarja 3/1981. Manninen, Juha, Erbe und Aktualität Johan Vilhelm Snellmans. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Manninen, Juha, Punakukkia J. V. Snellmanille. Kansan Tahto ja Julkaistu myös Tiedonantajassa ja 30.1., Kansan Uutisissa ja sekä Kansan Sanassa Manninen, Juha, J. V. Snellman 175 vuotta. Tiedonantaja Manninen, Juha, Onnea Snellmanille. Kaleva Arvio teoksesta Skyttä Manninen, Juha, J. V. Snellmanin perintö Kansan Uutiset Manninen, Juha, se voitti itselleen vain sivistyksen voitot Suomen hegeliläisyyden perusteemoja. Ajatus 40 (1983). Manninen, Juha, J. V. Snellman arv och aktualitet. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Manninen, Juha, J. V. Snellmanin tie Tübingeniin ja teokseen persoonallisuuden aatteen spekulatiivisesta kehittelystä. Scripta Historica IX (Acta Societatis historicae Ouluensis) Oulu Manninen, Juha, Hegelin koulukunnan hajoamisen ensi vaiheet 1830-luvulla. Uskonnonfilosofinen kiista ja sen seuraukset. Teologinen aikakauskirja 6/1985. Manninen, Juha, Tiedon suhteellisuus ja totaliteetti ruotsalaisia välienselvittelyjä Hegelin filosofian kanssa. Ajatus 42 (1985). Manninen, Juha, J. V. Snellmanin ensimmäinen logiikan oppikirja. Opusculum Manninen, Juha, Uudestisyntynyt Aura? Teoksessa Historia teoria praksis. Pertti Karkaman juhlakirja. Toimittaneet Aimo Roininen ja Kari Sallamaa. Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 9, Oulu 1986.

19 19 Snellman-kirjallisuutta Manninen, Juha, Miten tulkita J. V. Snellmania?: kirjoituksia J. V. Snellmanin ajattelun ja kehittymisen taustoista. Kuopio 1987 (Snellman-instituutin julkaisuja, 5). Sisältää myös bibliografian Sata vuotta Snellman-kirjallisuutta. Manninen, Juha, Härmä-katekesen. Christian Henrik Snellmans ( ) swedenborgianiskmystiska världsbild. Historiallinen Arkisto vol. 105 (1995). Manninen, Juha ja Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellmanin vuoden 1840 kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen perusteista. Teoksessa Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Mantere, Oskari, J. V. Snellmanin ajatuksia nykyaikaisesta naiskysymyksestä. Valvoja (1899). Mehtonen, Lauri, Snellmanin puhetta yliopistosta, luennosta ja sivistyksestä. Teoksessa Snellman ja sivistys. Jyväskylä Meri, Veijo, Huonot tiet, hyvät hevoset: Suomen suuriruhtinaskunta vuoteen Helsinki Meurman, Agathon, Kuinka suomen kieli pääsi viralliseksi. Hattula Näköispainos, alkuteos Helsinki Meurman, Agathon, Johan Wilhelm Snellman: för Folkupplysningssällskapet enligt Th. Rein. Helsingfors 1901 (Folkupplysningssällskapets serie lefnadsteckningar 3) Meurman, Agathon, J. W. Snellman: Kansanvalistus-seuraa varten Th. Reinin mukaan. Helsinki 1901 (Elämäkertoja 3). A. M. [Agathon Meurman], J. V. Snellman. Vartija Meurman Agathon, Muistelmia. Osa 1. Helsingissä Meurman, Agathon, J. W. Snellman: Th. Reinin mukaan. (2. p.) Helsinki (Kansanvalistusseuran elämäkertoja, 3 ). Miesmaa, J. V., Vuosien varrelta. Porvoo (Luvut J. V. Snellmanin täyttäessä 75 vuotta ja Snellmanin ja Cygnaeuksen luona.) M-r-s, Johan Wilhelm Snellman. Ein finnländischer Publizist, Denker und Staatsman. Finnländische Rundschau (1902). Murtorinne, Eino, Kiista Hegelin perinnöstä 1830-luvulla. Haik Mustelin, Olof, J. V. Snellman som recensent av historisk litteratur. HTF (1955). Mustelin, Olof, J. W. Snellman och nationallitteratur. Nya Pressen Mustelin, Olof, Studier i finländsk historieforskning Borgå Skrifter utgivna Svenska litteratursällskapet i Finland 361. Mykkänen, Jouni, J. V. Snellman ja nykyaika. uusi Suomi

20 20 Snellman-kirjallisuutta Mäkelä, Kaisa, J. V. Snellmanin Saima ( ) ja sensuuri. Tampere Toimittajatutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto. Mäki, Kari, J. V. Snellmanin persoonallisuuskäsite itsetajunnan kritiikkinä ja "sovituksena" klassisen saksalaisen idealismin kehityksen valossa. Tampere Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto. Mäki, Seppo, J. V. Snellman, historiamme merkkimies. Aamulehti Mörne, Arvid, Från Saima till Vikingen : En studie över den svenska nationalitetsidéns utveckling i Finlands press. Borgå National history and identity: Approaches to the writing of national history in the North-East Baltic region nineteenth and twentieth centuries. Edited by Michael Branch. Helsinki: Finnish Literature Society 1999 (Studia Fennica. Ethnologica, 6). Nervander, E., Bilder från Cygnaei och Snellmans boningar. Teoksessa Finska bilder. Helsingfors Nevanlinna, E., Suomen rahalaitos jälkeen vuoden Oma maa, osa V, s Porvoo 1928 (2. painos). Nevanlinna, E., Aatteita ja ihmisiä. Porvoo (s Snellmanista). Niemi, Juhani, Vihreä isänmaa ja koko maailma. Helsingin Sanomat Niiniluoto, Ilkka, Thiodolf Rein ja Suomen Filosofinen yhdistys. Tieteessä tapahtuu 1998/3. Niiranen, Timo, Miten J. V. Snellman asui Kuopiossa. Kuopio1985 (Snellman-instituutin B-sarja, n:o 5). Niitemaa, Vilho, J. V. Snellman und die Schweiz. Turku, 1970 (Publications of the Institute of general history, University of Turku, Finland ; 2 ) (Publikationen des Instituts der allgemeinen Geschichte, Universität Turku, Finnland; 2). Nikander, Esko, Kansakoulun tavoittee Uno Cygnaeuksen, J. V. Snellmanin ja Mikael Soinisen tulkitsemana. Koulu ja menneisyys XXVII (1989). Noro, Mauri, Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa. Helsinki Noro, Mauri, Kirkkopoliittisen liberalismin alkeita Suomessa 1840-luvulla. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Lahti Noro, Mauri, Der Endzweg der Weltgeschichte in Hegel und Snellman. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Nousiainen, Hannu, Snellmanin psykologian sovellutuksen koe. Jyväskylä Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, Filosofian laitos. Numminen, Jaakko, Liberaalisen puolueen ohjelma vuodelta 1880: sen synty, vastaanotto ja merkitys. Helsingin yliopisto, Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia 1950.

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki.

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki. Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO TOIMITTANEET Juhani Niemi, päätoimittaja Sakari Katajamäki Ossi Kokko Petri Lauerma Jyrki Nummi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki Sisällys ESIPUHE 10 EDITION

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

LEHDET EIVÄT ILMESTYNEET: 2. - 18.3.1949 KIRJAPAINOLAKKO 1. - 20.3.1956 YLEISLAKKO

LEHDET EIVÄT ILMESTYNEET: 2. - 18.3.1949 KIRJAPAINOLAKKO 1. - 20.3.1956 YLEISLAKKO Mikrofilmit, niiden lukulaitteet ja kopiokone ovat pääkirjaston uutisalueen mikrofilmihuoneessa. Mikrofilmerna, läsapparaterna och kopieringsmaskinen finns i nyhetszonens mikrofilmrum i huvudbiblioteket.

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

J. V. Snellmanin talouspoliittisen ajattelun ydinkohtia. Dosentti Antti Kuusterän yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 2.5.2006

J. V. Snellmanin talouspoliittisen ajattelun ydinkohtia. Dosentti Antti Kuusterän yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 2.5.2006 J. V. Snellmanin talouspoliittisen ajattelun ydinkohtia Dosentti Antti Kuusterän yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 2.5.2006 Sisältö Elämänvaiheet Tärkeimmät vaikutteet Saksasta ja Ruotsista Talouspoliittiset

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Ajankohtainen Uno Gygnaeus

Ajankohtainen Uno Gygnaeus Ajankohtainen Uno Gygnaeus I II III SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 2010 Ajankohtainen Uno Cygnaeus Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 KOULU JA MENNEISYYS XLVIII IV ISSN 0780-7694 ISBN 978-952-92-8080-3

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

Kirjallisuus Killan vuosimitaleita Mitaleita Numismaattinen aihe

Kirjallisuus Killan vuosimitaleita Mitaleita Numismaattinen aihe kilta toukokuu 2016 Kirjallisuus 1 Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexagenario dedicata (Talvion 60-vuotisjuhlakirja), 30 artikkelia, 346 s, kuv, sid, 2008 oiva lahjakirja ulkom. keräilijäystävälle

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Puheiden lähteet Turun yliopisto

Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheiden lähteet Turun yliopisto Puheet Rehtori vuosi na 1922-1924 Virkkunen, A.H. 1925-1928 Kosken-niemi, V. A. 1929 Puheiden nimet Lähde Turun yliopiston lukuvuoden avajaiset 5. IX.1929. Rehtorin avajaispuhe.

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Aamulehden iltalehti 18.09.1914-16.11.1914 Aamulehti 03.12.1881 jatkotilaus Aamuviesti 24.11.1924-05.01.1925 Ajan sana 11.10.1930-15.10.1932 Ajan suunta

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

SM-Hiihdot - Ruka. Miehet 50 km (V) LÄHTÖLISTA. 10 km. Mattias Skog Eero Sandgren. TD: Apulais-TD:

SM-Hiihdot - Ruka. Miehet 50 km (V) LÄHTÖLISTA. 10 km. Mattias Skog Eero Sandgren. TD: Apulais-TD: Miehet 0 km (V) - 6 m m 140 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 27033487 Niko Nättinen Finlandia Hiihto-Team 22763833 Santtu Nyman 13:00:30 273060 Jani-Pekka Pantti Sotkamon Jymy 13:01:00 33714826

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia ja yhteiskuntaoppi Historia ja yhteiskuntaoppi Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. ta ohjataan ymmärtämään,

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

TOIVO JA ALMA KUULAN YKSITYISARKISTO COLL. 310

TOIVO JA ALMA KUULAN YKSITYISARKISTO COLL. 310 LUETTELO NRO. 305 TOIVO JA ALMA KUULAN YKSITYISARKISTO COLL. 310 Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelmat TOIVO JA ALMA KUULAN YKSITYISARKISTO (1907-1968) COLL. 310 Toivo ja Alma Kuulan yksityisarkiston

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot