SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA"

Transkriptio

1 Jorma Selovuori SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia, muistelmia, juhlakirjoituksia jne. Luetteloa varten on käyty läpi Helsingin yliopiston kirjaston Fennica-, Helka- ja artikkeli- eli Arto-tietokanta sekä eduskunnan kirjaston tietokannat. Yhteiskuntatieteitä, historiaa, kasvatustieteitä, kirjallisuustieteitä, taloustieteitä ja filosofiaa opettavien yliopistojen (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Turun kauppakorkea, Åbo Akademi, Vaasa, Helsingfors Handelshögskolan) kirjastojen tietokannoista on etsitty Snellman-kirjallisuutta. Näin mukaan on saatu mahdollisimman kattavasti opinnäytetöitä. Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston tiedot tosin puuttuvat. Vielä erikseen on käyty läpi verkosta löytyvät eri yliopistojen historian laitosten opinnäytetiedostot. Ainoa puute oli Oulun yliopiston aatehistorian puuttuminen. Mutta, kun kirjallisuushaussa on etsitty eri yliopistojen kirjastojen tietokannat, pitäisi myös Oulun aatehistoria olla käsiteltynä. Myös eri yliopistojen historian laitosten julkaisusarjoja on käyty läpi. Sanomalehtiartikkeleita luettelossa on mukana aika satunnaisesti. Luetteloa on täydennetty J. V. Snellmanin koottujen teosten toimituskunnan artikkelikokoelmalla. Myös Juha Mannisen vuosina 1980 ja 1987 laatimia Snellman-bibliografioita on käytetty hyödyksi kirjallisuusluettelon laadinnassa. Voitaneen olettaa, että Mannisen bibliografioihin on kerätty lähes kattavasti artikkelit keskeisistä tieteellisistä lehdistä ja aikakauskirjoista sekä vähän populääreimmistäkin julkaisuista aina vuoteen 1986 asti. Vuodesta 1980 eteenpäin (ja osittain varhaisemmatkin vuosikerrat) on katsottu läpi seuraavat aikakauskirjat ja vuosijulkaisut: Ajatus Finsk Tidskrift Hallinnon tutkimus Historiallinen aikakauskirja (Haik.) Historisk Tidskrift (HTF) Kanava Kansantaloustieteellinen aikakauskirja Kasvatus Koulu ja menneisyys Lychnos Nordisk Administrativt Tidskrift Politiikka Psykologia

2 2 Snellman-kirjallisuutta Skandinavian Journal of History Suomen historiallisen seuran julkaisut (Historiallinen Arkisto, tutkimukset) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Virkamieslehti Teologinen aikakauskirja Juhlavuosina 1906, 1956 ja 1981 monissa lehdissä kirjoitettiin suuret määrät artikkeleita J. V. Snellmanista. Vuoden 1906 (100 vuotta syntymästä) osalta kannattaa katsoa mm. Helsingin Sanomat, Uusi Suometar, Työmies, Teologinen Aikakauskirja, Finsk Tidskrift, Vartija, Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja, Sosialistinen aikakauslehti ja monet muut tieteelliset ja kulttuuriset lehdet. Valvojan ja Joukahaisen Snellmaniin keskittyvät vuoden 1906 painokset on mainittu luettelossa. Samoin vuodelta 1956 (150 vuotta syntymästä) kannattaa katsoa tiede- ja kulttuurilehdet sekä keskeiset päivälehdet syntymäpäivän tienoilta läpi. Vuonna 1981 (175 vuotta syntymästä ja 100 vuotta kuolemasta) ainakin Historiallinen aikakauskirja, Kanava-lehti, Kasvatus, Parnasso ja Psykologia huomioivat Snellmanin merkkivuoden. Myös monissa lehdissä oli lukuisia artikkeleita Snellmanista, nämä on otettu mukaan Mannisen bibliografiaa (1987) ja Brages Pressarkivetin lehtileikekokoelmaa apuna käyttäen. Vuoden 1981 osalta kannattaa erityisesti panna merkille, että silloin pidettiin useita Snellmania käsitteleviä seminaareja, joista ilmestyi myös artikkelijulkaisuja (mm. Snellman ja sivistys, J. V. Snellman ja sanomalehdistö, J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta, J. V. Snellman ja nykyaika, J. V. Snellman och hans gärning). Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu teokset melko väljillä kriteereillä, mutta kuitenkin niin, että luettelon teoksissa käsitellään Snellmania ainakin jonkin verran. Kirjallisuusluettelo antaa hyvän kuvan Snellman-tutkimuksesta ja kirjallisuudesta reilun sadan viime vuoden ajalta. Koska J. V. Snellman toimi niin monella eri alalla näkyvässä roolissa, voisi Snellman-kirjallisuuteen periaatteessa lisätä kaikki yleisesti ja vähän erityisemminkin 1800-luvun historiaa käsittelevät teokset. Kirjallisuusluettelon loppuun on koottu eri yhteyksissä ja erilaisina niteinä julkaistua J. V. Snellmanin omaa kirjallista tuotantoa. Tämä antanee vähän kuvaa siitä, missä yhteyksissä ja mitä tarkoituksia varten Snellmanin tuotantoa on käytetty. Snellmanin koko tuotanto julkaistu ja julkaisematon löytyy luonnollisesti tieteellisesti kommentoituna J. V. Snellman Samlade arbeten I XII - teossarjasta. Kirjallisuusluettelon täydennyksenä on tehty J. V. Snellmania käsittelevien sanomalehtikirjoitusten luettelo vuosilta Se on kerätty Helsingin yliopiston kirjaston sanomalehtihakemiston biographica-osasta. Ruotsinkielisistä lehdistä on poimittu artikkeleita 1890-luvulta nykypäivään Bragesin arkiston kokoelmista. Jorma Selovuori

3 3 Snellman-kirjallisuutta Kirjallisuusluettelo 1800-luvun suomalaista kirjallisuutta [Äänite]. Osa 1. Helsinki Otavan kirjallinen äänilevy 29. (Esittäjä: Liisa Majapuro. Sisältö: Syrjäkuntain synty/ D. E. D. Europaeus. Otteita Kantelettaren alkulauseesta/ Elias Lönnrot. Hirvenhiihtäjät (osa)/ J. L. Runeberg. Syksytoiveita/ A. Oksanen. Otteita sanomalehtikirjoituksista (Saima, Litteraturblad)/ J. V. Snellman. Aalto, Teemu, Kansakunta kerää voimia (Kansakunnan historia 4.) Porvoo Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo 1979 (Taskutieto, 147). Sis. mm: Manninen, J.: Snellman ja myöhäisromantiikka. Manninen, J. ja Alavuotunki, J.: J. V. Snellmanin vuoden 1840 kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen periaatteista. Snellman, J. V.: Edustuksen uudistus. Abov, Georgij, Finskij patriot. Snellman i vozro denije finskoj natsionalnosti. Nabljudatel 2/1900. Aho, Jouko, Käsityksiä sielusta ja sielutieteestä psykologia ja psykologinen ihmiskuva Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 3, Yleinen aateja oppihistoria. (Erityisesti luku J. W. Snellman ja Wilhelm Bolin.) Ahvenainen, Ritva, Maamiehen ystävä Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Ahvenainen, Ritva, J. V. Snellman Maamiehen ystävän toimittajana. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus. Toim. Veijo Meisalo ja Katri Sarmavuori. Hki 1988 (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 68). Airaksinen, Timo, Family and civil society: Hegel and Snellman. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Airas, Pentti, J. V. Snellmanin ajatuksia historian aikakausista. Jouko IV. Oulu Airas, Pentti, Yksilö ja hänen suhteensa yhteisöön J. V. Snellmanin historianfilosofiassa. Jyväskylä Väitöskirja Helsingin yliopisto. Airas, Pentti, Historian punainen lanka J. V. Snellmanin historianfilosofiassa. Turun historiallinen arkisto XVI. Turku Airas, Pentti, Die Nationalitätsidee und das Problem des Kriegszwecks, J. V. Snellman. Teoksessa Die geschichtenlichen Wertungen Krieg und Friede von Friedrich dem Frossen bis Engels. Studia historica septentriolia 1. Rovaniemi (Julkaistu suomeksi: Kansallisuusaate ja sodantarkoituksen probleemi, J. V. Snellman. Teoksessa Sodan ja rauhan motiivit. Rovaniemi 1981; Osa julkaistu myös nimellä Sota kansojen kilpailumuotona, Nootti 4/1981.) Airas, Pentti, Poliittisen realismin ajatus Snellmanin jättämänä perintönä. Turun Sanomat Alakurtti, Riitta, Johan Vilhelm Snellmanin käsikirjoituskokoelma: arkisto- ja filmikorttiluettelo. Helsingin yliopisto Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia.

4 4 Snellman-kirjallisuutta Alanen, Yrjö, Kansamme tien viitoittajia. Porvoo Erityisesti luku Snellmanin taistelu kodin puolesta. Alapuro, Risto, Marxilaisesta yhteiskuntatutkimuksesta Suomessa vuosisadan alkupuolella. Tiede ja edistys 2/1977. Alavuotunki, Jouni, The Strauss Debate in Sweden: Some Remarks on the Reception of Hegelianism. Scandinavian Journal of History (Saksaksi: Die Strauss-Debatte in Schweden: Anmerkungen zur Hegel-Rezeption. Hegel-Jahrbuch Köln 1981.) Alavuotunki, Jouni, Oulun kouluvuosien vaikutus Snellmanin ajatusmaailmaan suuri. Kaleva Alavuotunki, Jouni, Tietäjän puhetta vuosikymmenten takaa. Kaleva Jatkopuheenvuorot: Pentti Airas 10.7., ja 13.8., Jouni Alavuotunki 3.8., Juha Manninen ja Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellman och den svenska Strauss-konflikten. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellman Ruotsissa : aatteet yhteiskunnallisessa ja historiallisessa miljöössä. Oulu 1986 (Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 1986, no. 1 ). Alavuotunki, Jouni, Miten J. V. Snellman suhtautui Venäjään suuren ulkomaanmatkansa aikana ? Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Alavuotunki, Jouni, eikä mikään ihottuma ole tarttuvampi kuin kirjoituskutina. Teoksessa Rohkea, reima ja horjumaton: Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Toimitus Antero Tervonen. Oulu (Oulun historiaseura) 1998 (Scripta historica, XXVII). Alf-Halonen, E., Taistelu ammattikuntalaitoksesta Suomessa 1800-luvun puolivälissä: kappale J. V. Snellmanin julkista toimintaa. Hki: Suomen historiallinen seura 1979, (Historiallisia tutkimuksia 41). Väitöskirja Helsingin yliopisto. Allardt, Erik, Hegeliläisyys suomalaisen kulttuurielämän perinteenä. Teoksessa Suomalaisen sosiologian juuret, toim. Risto Alapuro et al. Porvoo Allardt, Erik, Yhteiskuntamme filosofisista juurista. Ajatus 54 (1997). Antola, Esko. J. V. Snellman ja pienten valtioiden asema. Politiikka (1976). Anttikoski, Riitta, Saiman ja Helsingin uutisten kansallisuusohjelmat. Tampereen yliopisto, historian pro gradu työ Anttila, Aarne, Kansallinen herääminen ja kielitaistelu. Teoksessa Suomen kulttuurihistoria IV. Jyväskylä Anttila, Paavo, J. V. Snellmanin suhtautuminen kansakouluajatukseen järjestettyä kansakoululaitosta Suomeen luotaessa. Jyväskylän yliopisto, Suomen historia pro gradu 1972.

5 5 Snellman-kirjallisuutta Aspelin-Haapkylä, Eliel, Muoto- ja muistikuvia. Osa 1. Helsingissä (ss Snellmanmuistelmia). Aspelin-Haapkylä, Tutkielmia kirjallisuudesta ja kuvaamataiteista ynnä luettelo A-H:n kirjallisesta tuotannosta. Helsinki (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 177). Arwidssonista Snellmaniin: kansallisia kirjoitelmia vuosilta Suunnitelman laatineet V. Tarkiainen ja Aarne Anttila; suomentanut E. V. I. Karjalainen. Helsinki Suomalaisuuden syntysanoja 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 105, 3. Atchley, T. W., Finland. London: Sidwick & Jackson, (Chapter XI Snellman ). Becker, Th. Piirteitä J. V. Snellmanista kansantaloustieteilijänä. Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja Berg, Olli, J. V. Snellman in täyttäessä seitsemänkymmentäviisi ikävuotta. Toukokuun 12 päivänä Helsinki, SKS, Bergholm, Axel, Snellman-suku Axel Bergholmin mukaan. Helsinki (Snellmanien sukuyhdistys) Blomstedt, Kaarlo, Ajatuksenvaihtoa kansallisista ja tieteellisistä kysymyksistä: Otto Furuhjelmin, J. V. Snellmanin, Yrjö Koskisen ja E. G. Palménin kirjeitä luvuilta. Helsinki Eripainos Historiallisesta arkistosta 40. Blomstedt, Yrjö, Snellman, Yrjö-Koskinen, Paasikivi. Linjanvetoa. Kanava 9/1980. Blomstedt, Yrjö, Snellmanin perintö. Kleio 1/1981 (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti). Snellman teemanumero. Blomstedt, Yrjö, Arvet efter Snellman. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Broms, Henri, Brief an Snellman. Jahrbuch für finnicsh-deutsche Literaturbeziehungen. Nr. 15/ /82. Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXCII. Böök, A. Th. J. V. Snellmanin taloudenhoitajatar. Eräitä kulttuurihistoriallisia piirteitä vanhojen kirjeiden valossa, I-II. Uusi Suomi 15. ja Carlsson, Sten, Finland och skandinavismen. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg G. C. [Gunnar Castrén], J. V. Snellmans litteraturkritik och Aleksis Kivi. Nya Argus (1920). (Myös saman tekijän kirjoitusten kokoelmassa Humanister och humaniora. Helsingfors 1958.) Castrén, Gunnar, Herman Kellgren. Ett bidrag till och 1850-talelens kulturhistoria. Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCCII. Castrén, Gunnar, Johan Vilhelm Snellmans Stockholmsår. Nordens kalender (1938). (Myös saman tekijän kirjoitusten kokoelmassa Humanister och humaniora. Helsingfors 1958.)

6 6 Snellman-kirjallisuutta Castrén, Gunnar, Robert Tengström. Teoksessa Förhandlingar och uppsatser. Osa 17 (1903). Helsingfors Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 63. Castrén, Kaarlo, Johan Vilhelm Snellmanin muistopatsaan synty. Suomalainen Suomi 6. Porvoo Castrén, Zachris, J. V. Snellmanin aatteita: poimintoja hänen kirjoituksistaan. Porvoo Helppohintainen koulu- ja kansankirjasto n:o 9. Castrén, Zach., Snellmanin käsitys Suomen kansallisuuskysymyksestä. Eri mielipiteitä siitä. Valvoja (1912). Castrén, Zach., J. V. Snellmanin kansallisuuskäsitys. Suomalainen Suomi 6. Porvoo Castrén, Zach., J. V. Snellman ja kansansivistystoimi. Ajatus IV. Porvoo Cygnaeus, Fredrik, Samlade arbeten. Osat 3-6. Literaturhistoriska och blandade arbeten. Helsingfors Puheita. Danielson, J. R., Saiman ja Litteraturbladin ajoilta. Valvoja (1881). Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellmanin ajatuksia Suomen valtiollisesta asemasta. Uusi Suometar Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellmanin dosenttiajoilta. Aika (1910). Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellman ja L. G. von Haartman. Ensimmäinen kohtaaminen. Haik Danielson-Kalmari, J. R., Juhana Vilhelm Snellman: hänen merkityksensä Suomen kansalle. Porvoo (Myydään J. V. Snellmanin muisto-patsas-rahaston hyväksi.) Ekelund, Erik, Snellman och fennomanin. Teoksessa Finlands svenska litteratur 2. Helsingfors Elmgren, Sven Gabriel, Minnestal öfver Johan Vilhelm Snellman. Helsingfors Elmgren, Sven Gabriel, S. G. Elmgrenin muistiinpanot. Julkaissut Aarno Maliniemi. Helsinki Suomen historian lähteitä 2. Elomaa, Pirkko, J. V. Snellmanin kaunokirjallisuuskritiikin kehityslinjoja. Turku Pro gradu: Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede. Erdman, Nils, Johan Vilhelm Snellman. En poträttstudie. Med 11 bilder. Ord och bild (1902). Eriksson, Lars D., J. V. Snellman och vår tid. Finsk Tidskrift CLXXV - CLXXVI (1964). Estlander, C. G., Johan Vilhelm Snellmans vittra skrifter. Finsk Tidskrift XXXVII (1894). Fieandt, Kai von, J. V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie. Ajatus XXXV. Helsinki 1974.

7 7 Snellman-kirjallisuutta Fieandt, Kai von, Snellmanin oppi ihmisestä: ennen julkaisemattoman luentosarjan valossa. Forssa Eripainos Historiallinen arkisto 67. Fieandt, Kai von, Die Psychologie von Snellman ein nordisches Erbe der hegelschen Methodik. Hegel-Jahrbuch Hrsg. von Wilhelm Beyer. Köln Fieandt, Kai von, Freudilainen viettisidonnaisuus ja Snellmanin vaihtoehto. Psykologia (1979). Fieandt, Kai von, Nuorhegeliläiset Snellmanin kirjeenvaihdossa. Psykologia 3/1981. Fieandt, Kai von, Einige Snellman-Briefe zur junghegelianischen Publizistik. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Fieandt, Kai von, Kunniavelkamme J. V. Snellmanille. Kanava 1/1981. Forsman, Jaakko, Snellman, Juhana Vilhelm. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja III. Helsinki Forsman, Jaakko, J. V. Snellmanin käsitys politiikan suhteesta moraaliin. Valvoja-Aika (1939). Fryxell, Snellman, Stenback, Castren, Topelius. Utgav av Ernst Lagus. 2. uppl. Helsingfors (Svensk vitterhet for skola och hem; 13). Granit (-Ilmoniemi), Bruno, Muistelmia Joh. Vilh. Snellmanin elämästä Kuopiossa koonnut Bruno Granit. Kuopio 1886 (Aarni, 1). Grellman, Hans, Goethes Wirkung in Finnland von Porthan bis Lönnrots Tod. (Annales Academiae Scientarium Fennicae B LXI) Helsinki Grotenfelt, Arvi, Tutkimus Snellmanin aatteiden filosofisista perusteista. Arviointi teoksesta Lehmusto Valvoja-Aika (1923). Grotenfelt, Arvi, Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate. Ajatus II. Porvoo Groundström, Osk., Snellmanin mietteitä Suomen tilastosta. Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja Gummerus, Jaakko, Juhana Vilhelm Snellman: hänen ajatuksiansa uskonnosta ja kirkosta. Teologinen aikakausikirja 11 (1906). Gustafsson, F., Snellman grammaticus. Tidskrift utg. av Pedagogiska Föreningen i Finland Haahtela, Sampo, J. V. Snellman ja kansallisuusaate. Helsinki, Suomalaisuuden liitto, Haatainen, Essi, "Sivistys on Suomen ainoa voima!": nationalismi, sen ilmeneminen 1800-luvun Suomessa, aikakauden kasvatusfilosofien Snellmanin, Cleven ja Cygnaeuksen tuotannossa sekä seitsemässä kansakoulun suomen kielen luku- ja harjoituskirjassa vuosilta Joensuun yliopisto, Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma: Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Luokanopettajan koulutusohjelma. Hakala, J. E., Snellman-muistoja Alahärmässä. Pyrkijä 5/1911. Julkaistu uudelleen Härmän joulu 1998.

8 8 Snellman-kirjallisuutta Hakala, Pertti, Utgivningen om J. V. Snellmans samlade arbeten på slutrakan. Nordisk arkivnyt 2/1999. Halila, Aimo, J. V. Snellman ja kansakoulukysymys. Teoksessa Suomen kansakoululaitoksen historia I. Turku Halonen, Anja, Snellman ja demokratia. Helsingin yliopisto, 1956, pro gradu. Valtio-oppi. Halttunen-Salosaari, Elina, J. V. Snellmanin näkemykset kirjallisuushistoriasta Spanska Flugan aikakauskirjassa. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 33. Pieksämäki Halttunen-Salosaari, Elina, Snellman ja sivistys. Tampereen yliopistouutiset 19-20/1981. Halttunen-Salosaari, Elina, Kansallisfilosofimme paperit. Arvostelu J. V. Snellman Samlade arbeten I III -teoksista. Kirjallisuustutkijain seuran vuosikirja 48 (1994). Helsinki Harmaja, L., J. V. Snellmanin kirje kauppias Carl Savanderille. Haik. (1916). Harmas, Irja, Koidula ja Snellman. Pari poimintoa suomalais-virolaisten kulttuurisuhteiden historiasta. Suomalainen Suomi (1961). Haukilahti, Heli-Anna, Suomenmielinen koulupolitiikka: fennomaanien suhtautuminen kansa- ja oppikouluun 1840-luvulta 1880-luvun alkupuolelle J. V. Snellmanin ja Yrjö Koskisen kirjoitusten valossa. Helsingin yliopisto, Pro gradu -työ. Suomen historia. Havu, Ilmari, Eräs Herman Kellgrenin kirje J. V. Snellmanille. Teoksessa Juhlakirja Yrjö Hirnin kuusikymmenvuotispäiväksi Helsinki Havu, Ilmari, Snellman ja Topelius runosotasilla. Uuden Suomen sunnuntailiite Havu, Ilmari, Lauantaiseura ja sen miehet. Helsingissä Havu, Ilmari, Pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä kovasti työtä. Eräitä Snellmanin luonteenpiirteitä. Uusi Suomi Havu, Ilmari, Snellman Päivärinnan suomenkielisenä arvostelijana. Virittäjä (1946). Havu, Ilmari, Snellmaniana. Keuruu Heikkinen, Hannes, J. V. Snellman ja nykyajan kulttuurikriisi. Valvoja (1918). Heinonen, Visa, Snellmanista viljatulliin: keskustelu tullipolitiikasta Suomessa autonomian ajan lopulla. Helsingin yliopisto 1987, pro gradu, kansantalous. Heinricus, G., Några uttalanden om J. V. Snellman af A. I. Arwidsson, Israel Hwasser och Alex. Blomqvist. Finsk Tidskrift Helanen, Vilho, Pohjalainen osakunta vv I, vv Porvoo Herlin, Ilkka, Tiede ja kansallinen tiede 1800-luvun Suomessa. Tieteessä tapahtuu 6/2000.

9 9 Snellman-kirjallisuutta Hintikka, Jaakko, Filosofinen ja mietekirjallisuus. Teoksessa Suomen kirjallisuus VII. Toimitus Matti Kuusi ja Simo Konsala. Keuruu Hollo, Juha, Snellmanin ja Cygnaeuksen pedagogisista periaatteista erityisesti kansakoulukysymyksessä. Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja (1911). Holm, Liina, Suurmiesten sukulaisia: vanhoja sukumuistoja Pohjanmaalta. Jyväskylä Holma, Harri, J. W. Snellmanin lectio praecursoria väitöstilaisuudessa v Joukahainen XV. Helsinki Holopainen, Mirjam, Suuren isän varjossa: piirilääkäri Vilhelm Snellmanin elämä. Savonlinna 1992 (Pyhän Olavin killan julkaisuja). Huovio, Olli-Matti, J. V. Snellman Tübingenin keväässä. HS Hytönen, Vilho, Kansallisen heräämisen vuosisata. Helsinki Hämäläinen, Juha, Piirteitä J. V. Snellmanin perhekäsityksestä. Kuopio 1990 (Snellman-instituutin C-sarja, 3). Hämäläinen, Juha, Snellman, perhe ja yhteiskunta: J. V. Snellmanin filosofisen perhekäsityksen ilmeneminen hänen perhe-elämässään ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Kuopio 1992 (Snellman-instituutin C-sarja, 4 ) Hämäläinen, Juha, J. V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla: Snellman perhefilosofian aristoteelisen perinteen jatkajana. Kuopio 1997 (Snellman-instituutin C-sarja, 5). Hämäläinen, Risto, J. V. Snellmanin poliittinen perintö Suomessa vuosina Turun yliopisto, Suomen historia sivulaudaturtyö Iisalo, Taimo, Johan Vilhelm Snellman. Teoksessa The science of education in Finland (Translated from the Finnish manuscript by Antony Landon). Helsinki The history of learning and science in Finland , 18. Ikonen, Vappu, Viljavajauksen synty Suomessa syksyllä 1867: esimerkkinä oululaisen J. W. Snellman G:sonin kauppahuoneen toiminta. Helsingin yliopisto Pro gradu. Taloushistoria. Impivaara, Heikki, Snellmanin äidin esivanhemmista. Haik. (1923). J. V. Snellman ja nykyaika: kirjoituksia ja esitelmiä J. V. Snellmanin ajallemme jättämästä henkisestä perinnöstä. Toim. Kai Huovinmaa. Suomalaisuuden liitto, Vaasa J. V. Snellman bibliografiaa / Matti Kinnunen. J. V. Snellman ja sanomalehdistö: Kuopiossa 6. ja järjestetyn Snellman-seminaarin alustukset. Helsinki 1981 (Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkaisuja, n:o 19). Ilm. samanaikaisesti julkaisussa Aarni n:o 19. J. V. Snellman och hans gärning: Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1984 (Konferenser/ Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens serie; 10).

10 10 Snellman-kirjallisuutta J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta: Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kansainvälinen kollokvio, Helsinki Toim. Ilkka Patoluoto Hki 1984 (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, 1984, 1 ) s : Sata vuotta J. V. Snellmankirjallisuutta/ Juha Manninen. J. V. Snellmanin ja hänen vaimonsa kirjeenvaihto ynnä opastavia yleiskatsauksia ja muistelmia kodista. Julkaissut K. Snellman. Helsinki J. V. Snellmanin muisto: Valvojan juhlajulkaisu. Helsinki (Useita kirjoituksia, mm.: B. F. Godenhjelm, Mikä on suomalainen sivistys; Alpo Silander, Lisäpiirteitä Saiman syntyyn ja kuolemaan; Arvi Grotenfelt, Yksilön merkitys historiassa. Mietteitä Snellmanin työn johdosta; Jalmari Castrén, J. V. Snellmanin kannasta rautatiekysymyksessä; Zach. Castrén, Millä puolella Snellman olisi ollut? Snellmanin valtiollisten periaatteiden selvittelyä; Kustavi Grotenfelt, Snellmanista ja kansallisuuskysymyksestä; Santeri Ingman, J. V. Snellman ja nykyajan väittelyt; V. Tarkiainen, J. V. Snellman kotimaisen kaunokirjallisuuden arvostelijana.) J. W. Snellmanin kanta laillisuuskysymyksessä. Kokoili Kansallismielinen. Turku Jahnsson, Yrjö, Tutkimuksia Suomen kansantaloustieteen historiasta vuosina : erityisesti silmällä pitäen yleisten kansantaloudellisten suuntien kehitystä. Osa 1. Helsinki (Väitöskirja Kansantalous). Jansson, Jan-Magnus, Kring Snellmans statslära. Hufvudstadsbladet Jegorov, I. V., I. V. Snellman i finny. Gelsingfors Joenniemi, Pertti, Snellman vastaan parlamentaarinen puolustuskomitea vallan käsitteestä Suomen turvallisuuspolitiikassa. Tiede ja edistys 3/1981. Johan Vilhelm Snellmanin täyttäessä seitsemänkymmentäviisi vuotta Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Joukahainen 9, Kirjoituksia Snellmanin kuoleman johdosta. (Mm. Topeliuksen ja F. Peranderin puheet.) Joukahainen (Useita kirjoituksia Snellmanin syntymän 100-vuotis muistoksi mm. Th. Rein, Zach. Castrén, E. Nervander, J. R. ja E. Aspelin, Kaarlo Holma, E. Kivikataja, Z. Schalin.) Juhana Vilhelm Snellman, Suomen ylioppilas: tervehdys tulokkaille 3. p. Helsinki: Pohjalaisosakunta, Sisältää myös: Ylioppilaan velvollisuudet; neuvoja omistetut Pohjalaisosakunnalle. Juhlapuheen eli esitelmän suunnitelma Toukok. 12 p pidettävää Snellmanin juhlaa varten. Perustuslaillisten suomenmielisten nuorsuomalaisten julkaisuja, II:8. Helsinki Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson. Helsinki Historian aitta 19. Junnila, Olavi, Ruotsiin muuttanut Adolf Iwar Arwidsson ja Suomi ( ). Helsinki Historiallisia tutkimuksia 87. Jussila, Osmo, Suomen perustuslait venäläisten ja suomalaisten tulkintojen mukaan Helsinki Historiallisia tutkimuksia LXXVII.

11 11 Snellman-kirjallisuutta Jussila, Osmo, J. V. Snellman venäläisten silmin tosiasiat tunnustanut, viisas, suomalainen patriootti. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Jussila, Osmo, Tuntematon ja erehtymätön Snellman. Uusi Suomi Jussila, Osmo, Från Nikolaj I till Alexander II. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Jussila, Osmo, Maakunnasta valtioksi. Suomen valtion synty. Juva Erityisesti luku Ei provinssi vaan valtio: Palménin ja Snellmanin väittely. Jussila, Osmo, J. V. Snellmanin suhde Venäjän valtakuntaan ja valtaistuimeen. Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Jussila, Osmo, Nuor- vai vanhasuomalainen Suomi? Teoksessa Nuoren Suomen ytimessä. Näkökulmia nuorsuomalaisuuteen ja Nuori Suomi -albumiin. Toim. Teuvo Mällinen. Jyväskylä Juva, Einar W. ja Juva, Mikko, Suomen kansan historia IV. Keuruu Juva, Einar W., Eräs Snellmanin muotokuva. v:lta Haik Juvas, Maija, Snellmanin elämäkertaa lukiessa. Päiväkirja (1937). Juvelius, Einar W., Suomen kansan aikakirjat. Osa 8. Helsinki Kaila, Eino, Die Bedeutung der deutschen Philosophie für Finnland. Jomsburg, Völker und Staaten im Osten und Norden Europas. Leipzig Kaila, Eino, Romantiikka ja nykyaika. Snellmanin Idee der Persoönlichkeit teoksen satavuotismuiston johdosta. Haik. (1941). Kaila, Eino, Zur Idee einer europäischen Friendensordnung. Europäische Revue (1941). Kaila, Eino, Johan Vilhelm Snellman und die Bedeutung des deutschen Geistlebens für das finnische Nationalbewusstsein. Teoksessa Deutsche Kultur im Leben der Völker. München Kaila, Eino, Kuinka J. V. Snellman on ymmärrettävä. uusi Suomi (Ruotsiksi Svenska Dagbladet ) Kaila, Erkki, J. W. Snellmanin aatteita uskonnosta ja uskontopolitiikasta. Vartija Kaila, Erkki, J. V. Snellman ajattelijana. Kansalle kertonut Ylioppilaiden keskusteluseuran julkaisuja I. Helsinki Kajanti, Caius, Snellman vastusti Suur-Suomea. Helsingin Sanomat Kajanto, Iiro, Snellman ja humanistinen sivistys. Kanava 1/1981. Kalaja, Timo, Sivistyneistölle vaaraksi - kansalle sivistykseksi: J. V. Snellmanin käsitys pietismistä. Helsingin yliopisto Tutkielma, Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria.

12 12 Snellman-kirjallisuutta Kangas, Eino, Yrjö Koskisen aatteet Hegelin ja Snellmanin valossa. Haik. (1945). Kansallinen elämäkerrasto V. Porvoo (Heikki Impivaara: Snellman-suku; J. E. Salomaa: Snellman, Juhana Vilhelm). Kansallisgalleria: suuret suomalaiset. Osa 2. Demokratisoituva Suomi ( ). Toimitus Anssi Mäkinen et al. Espoo Erikoispainos Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Kansalliskirjallisuuden synty ja Snellmanin perintö. Toim. Kari Sallamaa. Oulu Oulun yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Julkaisuja 5. Kantola, Kaisa, J. V. Snellmanin elämänkulku psykologisesti tutkittuna. Turun historiallinen arkisto VII. Turku Kare, Kauko, Bumerangi. Suomalainen Suomi, Arviointi teoksesta Palmgren Kare, Kauko, JVS kansallinen poleemikko. Nootti 4/1981. Kare, Kauko, [K. K.], Snellman markkinointia. Nootti 4/1981. Arvioinnit teoksista Skyttä 1981 sekä Snellman ja nykyaika Karhu, Eino, J. V. Snellman kirjailijana ja kirjallisuuden arvostelijana. Punalippu 1975 (Petroskoi). Karhu, Eino, Suomen kirjallisuus runonlaulajista 1800-luvun loppuun. Osa I. Helsinki Karhu, Eino, Suomen itsenäisyyden esihistoria. Carelia (Petroskoi) 5/1998. Karkama, Pertti, Järkevä rakkaus: J. V. Snellman kertojana. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Karkama, Pertti, J. V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Karkama, Pertti, J. V. Snellman, Vormärz und die junghegelianische Weltanschung. Teoksessa Aufkärung und französische Revolution. Oulu Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 1989, 2. Karkama, Pertti, Kansallisen kulttuurin snellmanilaisista juurista. Teoksessa Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja Helsinki Kaukiainen, Yrjö, Laiva Toivo, Oulu. Helsinki 1998 (Kansanelämän kuvauksia, 46). Kaukonen, Väinö, Kansallista nousua kohti: piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä. Kuopio Snellman-instituutin julkaisuja, 3. Kauppinen, Eino, Kirjallinen kuukausilehti. Vaiheet, sisällys, merkitys. Helsinki Kauppinen, Eino, Taisteleva sanomalehti. Morgonbladin ( ) syntyminen ja asema sanomalehdistössämme. Helsinki 1955.

13 13 Snellman-kirjallisuutta Kazmaier, Martin, Tübinger Spaziergange. Pfüllingen: Neske, 1977, s : Fünfter Spaziergang käsittelee J. V. Snellmania. Kemiläinen, Aira, Kansallisen tehtävän ajatus historiassa. Haik Kemiläinen, Aira, J. V. Snellmanin kansallisuusajattelu. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Kemiläinen, Aira, Johan Vilhelm Snellman als Förderer des nationalen, sozialen und politischen Lebens in Finnland von 1844 bis Teoksessa Miscellenea. Studia Historica 12. Ekenes Kemiläinen, J. A., Eräitä piirteitä J. V. Snellmanin 100-vuotispäivän suurnimenmuutosta. Suomalainen Suomi 12. Helsinki Keskimaan runkorata Myllymäki - Haapajärvi (Nivala). Myllymäki: Toimikunta Keskimaan runkorata, (Päällyksellä: J. V. Snellmanin runkorataehdotus toteutettavissa.) Ketonen, Oiva, Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. Porvoo (Erityisesti luku Hegelin idealismi ja Snellman.) Killinen, Kust., Muistoja Maamiehen ystävästä. Nuori Suomi, XXX joulualbumi. Helsinki Kinnunen, Matti, J. V. Snellman ja hänen "Saimansa". Helsingin yliopisto Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia. Kinnunen, Matti, Snellmania juhlitaan kokoomuksesta kommunisteihin. Filosofin kuvan kirkastajat. Ilta-Sanomat Kinnunen, Matti, J. V. Snellman sanomalehtimiehenä. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa (Samassa teoksessa myös Matti Kinnusen laatima Snellman-bibliografia). Kinnunen, Matti, J. V. Snellmanin sanomalehtiuran alku ja Saima. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Kinnunen, Matti, Murroskauden lehtimies. Tiedotustutkimus 3/1981. Kinnunen, Matti, Kuopion seminaari avasi juhlavuoden: Snellmanin lehtimiehuus yhä velvoittava esikuva. Suomen lehdistö 3/1981. Kinnunen, Matti, Snellmanin näköinen mies. Helsingin Sanomat Kinnunen, Matti, J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Historiallinen arkisto vol. 77 (1982). Kinnunen, Matti, Maltti ja muutos: J. V. Snellmanin Saima-lehden maailmankuvan perusta, muotoutuminen ja rakenne. Helsingin yliopisto Lisensiaatintyö. Suomen ja Skandinavian historia. Kinnunen, Matti, Kansallisfilosofimme kirjallisesta toiminnasta. Bibliophilos 1981:2. Kivialho, K., J. V. Snellman pankkimiehenä. Helsinki Eripainos Kansantaloudellinen aikakauskirja III nide. Kivimies, Yrjö, Snellman ja nykyaika. Suomalainen Suomi (1946).

14 14 Snellman-kirjallisuutta Kivimies, Yrjö, Esipuhetta Snellmanin valittuihin kirjoitelmiin. Suomalainen Suomi (1958). Klinge, Matti, Snellman ja ylioppilaat. Bibliografisia lehtisiä. Bibliophilos (1964). Klinge, Matti, Snellman ja Pipping. Valvoja Klinge, Matti, Piiping ja Snellman. Teoksessa Ylioppilaskunnan historia I. Porvoo Klinge, Matti, Snellman ja yliopisto. Snellmanien tiedotuslehti 2/1981. Klinge, Matti, Varför Snellman. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Klinge, Matti, Keisarin Suomi. Espoo1997. Klinge, Matti, Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo-Helsinki-Juva Knif, Henrik, Råd till Wanda, dåd till kallavesi. Snellman som strateg i 1840-talets litterära opinonsbildning. Teoksessa Presshistoriska och andra studier. Tillägnade Torsten Steinby på 75- årsdagen den 25 augusti Red. Patrick Bruun, Olof Mustelin. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 512. Helsingfors Koivunen, Reijo, J. V. Snellmanin käsitys kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteista. Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Koski, Leena, J. V. Snellmanin sivistysajattelu kansansivistystyön aatteessa 1800-luvun Suomessa. Tampere, [Aikuiskasvatuksen] laudaturtyö, Tampereen yliopisto. Koski-Jännes, Anja, Snellman ja Kaila suomalaisen persoonallisuustutkimuksen tiennäyttäjät. Psykologia (1978). Koskimies, Rafael, Snellmania lukiessa. Teoksessa Kirjallisia näköaloja. Helsinki Koskimies, Rafael, J. V. Snellmanin kansallisuusteoria. Filosofian maisterin- ja tohtorinpromootio 31 toukokuuta Helsinki Koskimies, R., Snellman psykologina. Uusi Suomi Kuisma, Juha, Snellmanin ja Alkion aatteet ajassamme. Keskustaopiskelijain liitto 1981 (Satakunnanpainotalo). Kukkonen, Otso, Kieli ja kansallisuus J. V. Snellmanin filosofiassa. Suomalainen Suomi (1955). Kukkonen, Otso, J. V. Snellman. Teoksessa Suomen kirjallisuus III Kukkonen, Otso, Snellman ajattelijana. Kanava Kukkonen, Otso, J. V. Snellman ajattelijana. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Kukkonen, Otso, Kun J. V. Snellman oli isänmaanpetturi. Kainuun Sanomat

15 15 Snellman-kirjallisuutta Kukkonen, Pirjo, Om det Akademiska Studium. Teoksessa Nordistik i 150 år: undervisning och forskning i nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Helsingfors Kulttuuriseminaari Snellman 1981: seminaariraportti. Toim. Leena Paldan & Kauko Pietilä. Tampere 1982 (Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja B; 7 ) Raportti Tampereella pidetystä seminaarista. Kumpulainen, Marjatta, En språkligt stilistisk jämförelse mellan C. J. L. Almgvists Det går an och J. V. Snellmans Det går an: en tafla ur lifvet fortsättning. Vaasa Pro gradu työ, Vaasan korkeakoulu, Kielten laitos. Kuusi, Sakari, Suuria suomalaisia. Osa 5: Johan Ludvig Runeberg, Johan Vilhelm Snellman, Fredrik Cygnaeus Jyväskylä Kuusterä, Antti, J. V. Snellman käytännön pankkimiehenä. Kaukonäköinen pankkimies. Uusi Suomi Kuusterä, Antti, Valtion sijoitustoiminta pääomamarkkinoiden murroksessa Helsinki Historiallisia tutkimuksia 149.Väitöskirja Helsingin yliopisto, taloushistoria. Kuusterä, Antti, Kun Suomi sai oman markan. Hiidenkivi 6/1996. Kyöstiö, O. K., Piirteitä J. V. Snellmanin ja Yrjö Koskisen historian käsityksestä ajan aatesuuntausten valossa. Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Kyöstiö, O. K., Snellman pedagogina: radikaali, realisti vai konservatiivi? Kasvatus Lagus, F. H. B., Muistelmia ja kuvauksia kielitaistelun ajoilta. Porvoo (Eräs käynti J. W. Snellmanin kodissa). Lagus, F. H. B., Senaattori Snellman ja sanomalehden toimittaminen. Nuijamies 26. Vaasa Lagus, W., Inbjudningskrift till Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest öfver framlidne senatoren Johan Vilhelm Snellman den 24 november Helsingfors Laine, Jermu, J. V. Snellman ja sosialistiset aatteet. Sosialistinen aikakauslehti 2/1981. Landgren, Lars, Snellmanin myöhempi lehtitoiminta. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Lappalainen, Jussi T., Fortsattningen på hakkapeliternas historia J. V. Snellman ja Suomen sotilaallinen asema Krimin sodasta Puolan kapinaan / Jussi T. Lappalainen. Turku: Turun yliopisto, 1982 (Eripainossarja / Turun yliopisto. Historian laitos. Suomen historia ; no 34 ) Eripainos: Finsk tidskrift; 1982, 8 ja Turun historiallinen arkisto; 38, Lappalainen, Jussi T., Venäjä vai Skandinavia. Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman ja Kuopion matalat majat. Historiallinen Arkisto vol. 67 (1975).

16 16 Snellman-kirjallisuutta Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman: kansallinen herättäjä Kuopiossa. Kuopio 1982 (Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo, 3). Laukkanen, Mirja, Tunnustukseton uskonopetus oli Cygnaeuksen mieleen. Opettaja 1996/1. (s ) Laurila, K. S., Die Ästhetik in den nordischen Ländern. 5. Finnland. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft (1936). Laurila, K. S., Några drag i J. V. Snellmans estetiska åskådning. Teoksessa Festskrift tillägnad Gunnar Castrén den 27 december Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXI. Laurila, K. S., Maamiehen ystävän ja Saiman satavuotismuisto. Kansanvalistusseuran kalenteri Lehén, Ture, Elävää yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa. Kommunisti Arviointi teoksesta Palmgren Lehén, Ture, Kansallisuusaatteen nykyinen sisältö. Kommunisti Lehikoinen, Arja, Oppikirjojen Snellman kipsikuva vai osa historiankuvaa. Helsingin Sanomat Lehmusto, Heikki, Hegeliläisyys meillä ja meille. Haik. (1923). Lehmusto, Heikki, Juhana Vilhelm Snellman ja hänen asemansa Hegelin koulukunnassa. Helsinki Väitöskirja Lehmusto, Heikki, Snellman kasvatusopillisena ajattelijana. Jyväskylä Lehmusto, Heikki, Mitä on siveellisyys. J. V. Snellmanin käsitys siitä. Ajatus II. Porvoo Lehmusto, Heikki, Kansakunta ja kansallisvaltio. J. V. Snellmanin mielipiteiden tarkastelua. Ajatus III. Porvoo Lehmusto, Heikki, J. V. Snellman ja suomalaisuus: eräitä piirteitä suurmiehestämme. Jyväskylä Lehmusto, Heikki, Mitä J. V. Snellman tarkoittaa persoonallisuudella. Valvoja-Aika (1938). Lehmusto, Heikki, Porthan Snellmanin arvostelemana. Varsinais-Suomen maakuntakirja 8, (1945). Lehmusto, Heikki, Kansallisfilosofimme aatemaailma. Hämeenlinna Leikola, Anto, Snellmanin filosofian suomentamisesta (?)???. Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sananvapaus sääty-yhteiskunnassa. Teoksessa Sananvapaus. Toim. Kaarle Nordenstreng. Juva Levón, Eliel, Puheita elämäntaipaleeni varrelta. Vaasa 1934.

17 17 Snellman-kirjallisuutta Liakka, Niilo, J. V. Snellman ja Uno Cygnaeus. Kansanvalistus- ja kirjastolehti (1936). Liikkanen, Santeri, J. V. Snellman ja kansakoulu. Koulu ja menneisyys IV (1938). Lindman, Sven, Johan Jakob Nordström. Hans samhällssyn och politiska personlighet. Åbo Lindman, Sven, Snellman den stollen. Finsk Tidskrift 8-9/1976. Lindman, Sven, Hegel, Snellman och språket. Historiska samfundet i Åbo IX. Åbo (Myös tekijän teoksessa Män och idéer, Lindfors, Pertti, Snellman, Hegel ja perilliset. Kansan Uutiset Lounasmaa, Viktor, Elämäni taipaleelta: muistelmia. Porvoo (ss J. W. Snellmanin luona). Luukkanen, Tarja-Liisa, Kuka määrittelee kristillisyyden: J. V. Snellmanin näkemys uskonnollisesta auktoriteetista. Teologinen aikakauskirja 104 (1999). Luukkanen, Tarja-Liisa, Snellmanin kootut, autonomian ajan tutkimuksen aarreaitta. Suomen kirkkohistoriallinen seura. Vuosikirja Jyväskylä Lähde, Vihtori, Juhan Vilhelm Snellman kansanopetuksen kannalta katsottuna. Helsinki 1906 (Kasvatusopillisia kirjoituksia 2 ); Kansakoulun lehti Lääperi, Tarja Kaarina, Kaksi miestä kaksi koulua. U. Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin näkemykset kansakoulukysymyksessä Turku Pro gradu: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Malin, V., Johan Wilhelm Snellman ja hänen aikakautensa. Th. Reinin mukaan kirjoittanut V. Malin. Porvoo 1906 (Kyläläisten kirjasia n:o 72-73). Manninen, Juha, Hegelin ja Snellmanin yhteiskunnallis-poliittisten katsomusten eroja. Politiikka (1976). Manninen. Juha, J. V. Snellman: Kauppapolitiikan kysymyksiä. Suomennos, kommentit ja liite Juha Manninen. Politiikka Manninen, Juha, J. V. Snellmanin valtio. Oikean hallitusmuodon täytyy toteuttaa kansallistietoisuutta. Helsingin Sanomat Manninen, Juha, Snellmanin linja. Arvostelu teoksesta Wilenius Soihtu 3/1978. Manninen, Juha, Hegelianismen i Finland på 1800-talet. Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1977/1978. Stockholm Manninen, Juha, Snellman ja myöhäisromantiikka. Teoksessa Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Manninen, Juha, Snellmanin perintö. Uusi Suomi

18 18 Snellman-kirjallisuutta Manninen, Juha, The Essence of Spirit. J. V. Snellman and the Post-Hegelian Debate. Ajatus 38 (1980). Manninen, Juha, Academic Freedom. Teoksessa Semi-Ramistic Studies: essays in honour of Raimo Tuomela, ed. by Ilkka Patoluoto, Matti Sintonen, Leila Taiminen. Helsinki Manninen, Juha, Bibliografia J. V. Snellman -kirjallisuudesta ja elämäkerrallinen luonnos. Helsinki Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 1980, 6. Manninen, Juha, Hegelin valtio-oppi sai Suomessa käytännön seuraamuksia. Helsingin Sanomat Manninen, Juha, J. V. Snellman aatteet ja elämä. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Manninen, Juha, Kansallisen ja kansainvälisen suhde J. V. Snellmanilla. Teoksessa Kansallinen kulttuuri. Kollokvioraportti. Toim. Leena Paldán ja Kauko Pietilä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja, B-sarja 3/1981. Manninen, Juha, Erbe und Aktualität Johan Vilhelm Snellmans. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Manninen, Juha, Punakukkia J. V. Snellmanille. Kansan Tahto ja Julkaistu myös Tiedonantajassa ja 30.1., Kansan Uutisissa ja sekä Kansan Sanassa Manninen, Juha, J. V. Snellman 175 vuotta. Tiedonantaja Manninen, Juha, Onnea Snellmanille. Kaleva Arvio teoksesta Skyttä Manninen, Juha, J. V. Snellmanin perintö Kansan Uutiset Manninen, Juha, se voitti itselleen vain sivistyksen voitot Suomen hegeliläisyyden perusteemoja. Ajatus 40 (1983). Manninen, Juha, J. V. Snellman arv och aktualitet. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Manninen, Juha, J. V. Snellmanin tie Tübingeniin ja teokseen persoonallisuuden aatteen spekulatiivisesta kehittelystä. Scripta Historica IX (Acta Societatis historicae Ouluensis) Oulu Manninen, Juha, Hegelin koulukunnan hajoamisen ensi vaiheet 1830-luvulla. Uskonnonfilosofinen kiista ja sen seuraukset. Teologinen aikakauskirja 6/1985. Manninen, Juha, Tiedon suhteellisuus ja totaliteetti ruotsalaisia välienselvittelyjä Hegelin filosofian kanssa. Ajatus 42 (1985). Manninen, Juha, J. V. Snellmanin ensimmäinen logiikan oppikirja. Opusculum Manninen, Juha, Uudestisyntynyt Aura? Teoksessa Historia teoria praksis. Pertti Karkaman juhlakirja. Toimittaneet Aimo Roininen ja Kari Sallamaa. Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 9, Oulu 1986.

19 19 Snellman-kirjallisuutta Manninen, Juha, Miten tulkita J. V. Snellmania?: kirjoituksia J. V. Snellmanin ajattelun ja kehittymisen taustoista. Kuopio 1987 (Snellman-instituutin julkaisuja, 5). Sisältää myös bibliografian Sata vuotta Snellman-kirjallisuutta. Manninen, Juha, Härmä-katekesen. Christian Henrik Snellmans ( ) swedenborgianiskmystiska världsbild. Historiallinen Arkisto vol. 105 (1995). Manninen, Juha ja Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellmanin vuoden 1840 kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen perusteista. Teoksessa Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Mantere, Oskari, J. V. Snellmanin ajatuksia nykyaikaisesta naiskysymyksestä. Valvoja (1899). Mehtonen, Lauri, Snellmanin puhetta yliopistosta, luennosta ja sivistyksestä. Teoksessa Snellman ja sivistys. Jyväskylä Meri, Veijo, Huonot tiet, hyvät hevoset: Suomen suuriruhtinaskunta vuoteen Helsinki Meurman, Agathon, Kuinka suomen kieli pääsi viralliseksi. Hattula Näköispainos, alkuteos Helsinki Meurman, Agathon, Johan Wilhelm Snellman: för Folkupplysningssällskapet enligt Th. Rein. Helsingfors 1901 (Folkupplysningssällskapets serie lefnadsteckningar 3) Meurman, Agathon, J. W. Snellman: Kansanvalistus-seuraa varten Th. Reinin mukaan. Helsinki 1901 (Elämäkertoja 3). A. M. [Agathon Meurman], J. V. Snellman. Vartija Meurman Agathon, Muistelmia. Osa 1. Helsingissä Meurman, Agathon, J. W. Snellman: Th. Reinin mukaan. (2. p.) Helsinki (Kansanvalistusseuran elämäkertoja, 3 ). Miesmaa, J. V., Vuosien varrelta. Porvoo (Luvut J. V. Snellmanin täyttäessä 75 vuotta ja Snellmanin ja Cygnaeuksen luona.) M-r-s, Johan Wilhelm Snellman. Ein finnländischer Publizist, Denker und Staatsman. Finnländische Rundschau (1902). Murtorinne, Eino, Kiista Hegelin perinnöstä 1830-luvulla. Haik Mustelin, Olof, J. V. Snellman som recensent av historisk litteratur. HTF (1955). Mustelin, Olof, J. W. Snellman och nationallitteratur. Nya Pressen Mustelin, Olof, Studier i finländsk historieforskning Borgå Skrifter utgivna Svenska litteratursällskapet i Finland 361. Mykkänen, Jouni, J. V. Snellman ja nykyaika. uusi Suomi

20 20 Snellman-kirjallisuutta Mäkelä, Kaisa, J. V. Snellmanin Saima ( ) ja sensuuri. Tampere Toimittajatutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto. Mäki, Kari, J. V. Snellmanin persoonallisuuskäsite itsetajunnan kritiikkinä ja "sovituksena" klassisen saksalaisen idealismin kehityksen valossa. Tampere Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto. Mäki, Seppo, J. V. Snellman, historiamme merkkimies. Aamulehti Mörne, Arvid, Från Saima till Vikingen : En studie över den svenska nationalitetsidéns utveckling i Finlands press. Borgå National history and identity: Approaches to the writing of national history in the North-East Baltic region nineteenth and twentieth centuries. Edited by Michael Branch. Helsinki: Finnish Literature Society 1999 (Studia Fennica. Ethnologica, 6). Nervander, E., Bilder från Cygnaei och Snellmans boningar. Teoksessa Finska bilder. Helsingfors Nevanlinna, E., Suomen rahalaitos jälkeen vuoden Oma maa, osa V, s Porvoo 1928 (2. painos). Nevanlinna, E., Aatteita ja ihmisiä. Porvoo (s Snellmanista). Niemi, Juhani, Vihreä isänmaa ja koko maailma. Helsingin Sanomat Niiniluoto, Ilkka, Thiodolf Rein ja Suomen Filosofinen yhdistys. Tieteessä tapahtuu 1998/3. Niiranen, Timo, Miten J. V. Snellman asui Kuopiossa. Kuopio1985 (Snellman-instituutin B-sarja, n:o 5). Niitemaa, Vilho, J. V. Snellman und die Schweiz. Turku, 1970 (Publications of the Institute of general history, University of Turku, Finland ; 2 ) (Publikationen des Instituts der allgemeinen Geschichte, Universität Turku, Finnland; 2). Nikander, Esko, Kansakoulun tavoittee Uno Cygnaeuksen, J. V. Snellmanin ja Mikael Soinisen tulkitsemana. Koulu ja menneisyys XXVII (1989). Noro, Mauri, Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa. Helsinki Noro, Mauri, Kirkkopoliittisen liberalismin alkeita Suomessa 1840-luvulla. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Lahti Noro, Mauri, Der Endzweg der Weltgeschichte in Hegel und Snellman. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Nousiainen, Hannu, Snellmanin psykologian sovellutuksen koe. Jyväskylä Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, Filosofian laitos. Numminen, Jaakko, Liberaalisen puolueen ohjelma vuodelta 1880: sen synty, vastaanotto ja merkitys. Helsingin yliopisto, Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia 1950.

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki.

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki. Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO TOIMITTANEET Juhani Niemi, päätoimittaja Sakari Katajamäki Ossi Kokko Petri Lauerma Jyrki Nummi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki Sisällys ESIPUHE 10 EDITION

Lisätiedot

LEHDET EIVÄT ILMESTYNEET: 2. - 18.3.1949 KIRJAPAINOLAKKO 1. - 20.3.1956 YLEISLAKKO

LEHDET EIVÄT ILMESTYNEET: 2. - 18.3.1949 KIRJAPAINOLAKKO 1. - 20.3.1956 YLEISLAKKO Mikrofilmit, niiden lukulaitteet ja kopiokone ovat pääkirjaston uutisalueen mikrofilmihuoneessa. Mikrofilmerna, läsapparaterna och kopieringsmaskinen finns i nyhetszonens mikrofilmrum i huvudbiblioteket.

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS VIII SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA TUR.KU 1950 KIR.JAPAINO OR.AFIA OY

KOULU JA MENNEISYYS VIII SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA TUR.KU 1950 KIR.JAPAINO OR.AFIA OY VITITIT KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 1949-1950 VIII TUR.KU 1950 KIR.JAPAINO OR.AFIA OY Tähän vuosikirjaan saaduista tutkielrnista Suomen Kouluhistoriallinen Seura Jausuu

Lisätiedot

J. V. Snellmanin talouspoliittisen ajattelun ydinkohtia. Dosentti Antti Kuusterän yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 2.5.2006

J. V. Snellmanin talouspoliittisen ajattelun ydinkohtia. Dosentti Antti Kuusterän yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 2.5.2006 J. V. Snellmanin talouspoliittisen ajattelun ydinkohtia Dosentti Antti Kuusterän yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 2.5.2006 Sisältö Elämänvaiheet Tärkeimmät vaikutteet Saksasta ja Ruotsista Talouspoliittiset

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

KIVIHARJU PALTAMON KUNTA

KIVIHARJU PALTAMON KUNTA 1 578-403-2-15-0 KIVIHARJU PALTAMON KUNTA 1 MeL 5 1,1 0,1 1 1 1 1 1 1 0,55 1 2 578-403-2-23-0 HAKARINNE KIVIRANTA KALLE EINO VALDEMAR 2 ULA 900 1 0,6 1 1 1 1 1 1 540,00 540 3 578-403-2-26-0 RAUTATIEALUE

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi ,0 km - 11.0.00,0 km 1 m 000 m 119 120 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 2149841 Ristomatti Hakola 11:29:0 27505122 Esa Mursu 11:0:00 0979240 Elmeri Toivanen 11:0:0 28958422 Jani Sarkkinen 11:1:00

Lisätiedot

Ajankohtainen Uno Gygnaeus

Ajankohtainen Uno Gygnaeus Ajankohtainen Uno Gygnaeus I II III SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 2010 Ajankohtainen Uno Cygnaeus Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 KOULU JA MENNEISYYS XLVIII IV ISSN 0780-7694 ISBN 978-952-92-8080-3

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA H E L S IN K

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA H E L S IN K KOULUJA MENNEISYYS x KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 1956-1957 x H E L S IN K 1 19 5 7 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys X saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma. kunnossapitoyksiköt. Kivesjärven rantatie Heikkinen Kari. Painol. KäytettyKORJAUSKERTOIMET

Tieyksikkölaskelma. kunnossapitoyksiköt. Kivesjärven rantatie Heikkinen Kari. Painol. KäytettyKORJAUSKERTOIMET Sivu1 uus 1 Kunnossapidon Rt/2 Pituus: 7,20 km KIVIHARJU 578 403 2 : 15 0 PALTAMON KUNTA 1 MeL 1,10 5,00 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 1 HAKARINNE 578 403 2 : 23 0 KIVIRANTA KALLE EINO VALDEMAR 1 ULA 1,00

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Tilannepäivä Tilausaika :15 Tunnus Nimi AO-laji Määrä % Äänet %

Tilannepäivä Tilausaika :15 Tunnus Nimi AO-laji Määrä % Äänet % 1 SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY 2 POHJOIS-SUOMEN TURKISEL KASVATTAJAT RY 3 SVENSKA ÖSTERBOTTENS PÄLSDJURSODLARFÖRENING R.F. 4 UUDENMAAN-HÄMEEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAT RY 5 LOUNAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Kirjallisuus Killan vuosimitaleita Mitaleita Numismaattinen aihe

Kirjallisuus Killan vuosimitaleita Mitaleita Numismaattinen aihe kilta toukokuu 2016 Kirjallisuus 1 Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexagenario dedicata (Talvion 60-vuotisjuhlakirja), 30 artikkelia, 346 s, kuv, sid, 2008 oiva lahjakirja ulkom. keräilijäystävälle

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Alkusanat Kotiseudun ja Hiidenkiven

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi Suomen Cup - - 23..203 3:7:00 28346 Martti Jylhä 3:57.00 Finaali 2 3 22733274 Ville Nousiainen 3:59.23 Finaali 3 6 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 4:04.6 Finaali 4 2 27538885 Anssi Pentsinen 3:58.99 Finaali

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot