SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA"

Transkriptio

1 Jorma Selovuori SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia, muistelmia, juhlakirjoituksia jne. Luetteloa varten on käyty läpi Helsingin yliopiston kirjaston Fennica-, Helka- ja artikkeli- eli Arto-tietokanta sekä eduskunnan kirjaston tietokannat. Yhteiskuntatieteitä, historiaa, kasvatustieteitä, kirjallisuustieteitä, taloustieteitä ja filosofiaa opettavien yliopistojen (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Turun kauppakorkea, Åbo Akademi, Vaasa, Helsingfors Handelshögskolan) kirjastojen tietokannoista on etsitty Snellman-kirjallisuutta. Näin mukaan on saatu mahdollisimman kattavasti opinnäytetöitä. Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston tiedot tosin puuttuvat. Vielä erikseen on käyty läpi verkosta löytyvät eri yliopistojen historian laitosten opinnäytetiedostot. Ainoa puute oli Oulun yliopiston aatehistorian puuttuminen. Mutta, kun kirjallisuushaussa on etsitty eri yliopistojen kirjastojen tietokannat, pitäisi myös Oulun aatehistoria olla käsiteltynä. Myös eri yliopistojen historian laitosten julkaisusarjoja on käyty läpi. Sanomalehtiartikkeleita luettelossa on mukana aika satunnaisesti. Luetteloa on täydennetty J. V. Snellmanin koottujen teosten toimituskunnan artikkelikokoelmalla. Myös Juha Mannisen vuosina 1980 ja 1987 laatimia Snellman-bibliografioita on käytetty hyödyksi kirjallisuusluettelon laadinnassa. Voitaneen olettaa, että Mannisen bibliografioihin on kerätty lähes kattavasti artikkelit keskeisistä tieteellisistä lehdistä ja aikakauskirjoista sekä vähän populääreimmistäkin julkaisuista aina vuoteen 1986 asti. Vuodesta 1980 eteenpäin (ja osittain varhaisemmatkin vuosikerrat) on katsottu läpi seuraavat aikakauskirjat ja vuosijulkaisut: Ajatus Finsk Tidskrift Hallinnon tutkimus Historiallinen aikakauskirja (Haik.) Historisk Tidskrift (HTF) Kanava Kansantaloustieteellinen aikakauskirja Kasvatus Koulu ja menneisyys Lychnos Nordisk Administrativt Tidskrift Politiikka Psykologia

2 2 Snellman-kirjallisuutta Skandinavian Journal of History Suomen historiallisen seuran julkaisut (Historiallinen Arkisto, tutkimukset) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Virkamieslehti Teologinen aikakauskirja Juhlavuosina 1906, 1956 ja 1981 monissa lehdissä kirjoitettiin suuret määrät artikkeleita J. V. Snellmanista. Vuoden 1906 (100 vuotta syntymästä) osalta kannattaa katsoa mm. Helsingin Sanomat, Uusi Suometar, Työmies, Teologinen Aikakauskirja, Finsk Tidskrift, Vartija, Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja, Sosialistinen aikakauslehti ja monet muut tieteelliset ja kulttuuriset lehdet. Valvojan ja Joukahaisen Snellmaniin keskittyvät vuoden 1906 painokset on mainittu luettelossa. Samoin vuodelta 1956 (150 vuotta syntymästä) kannattaa katsoa tiede- ja kulttuurilehdet sekä keskeiset päivälehdet syntymäpäivän tienoilta läpi. Vuonna 1981 (175 vuotta syntymästä ja 100 vuotta kuolemasta) ainakin Historiallinen aikakauskirja, Kanava-lehti, Kasvatus, Parnasso ja Psykologia huomioivat Snellmanin merkkivuoden. Myös monissa lehdissä oli lukuisia artikkeleita Snellmanista, nämä on otettu mukaan Mannisen bibliografiaa (1987) ja Brages Pressarkivetin lehtileikekokoelmaa apuna käyttäen. Vuoden 1981 osalta kannattaa erityisesti panna merkille, että silloin pidettiin useita Snellmania käsitteleviä seminaareja, joista ilmestyi myös artikkelijulkaisuja (mm. Snellman ja sivistys, J. V. Snellman ja sanomalehdistö, J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta, J. V. Snellman ja nykyaika, J. V. Snellman och hans gärning). Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu teokset melko väljillä kriteereillä, mutta kuitenkin niin, että luettelon teoksissa käsitellään Snellmania ainakin jonkin verran. Kirjallisuusluettelo antaa hyvän kuvan Snellman-tutkimuksesta ja kirjallisuudesta reilun sadan viime vuoden ajalta. Koska J. V. Snellman toimi niin monella eri alalla näkyvässä roolissa, voisi Snellman-kirjallisuuteen periaatteessa lisätä kaikki yleisesti ja vähän erityisemminkin 1800-luvun historiaa käsittelevät teokset. Kirjallisuusluettelon loppuun on koottu eri yhteyksissä ja erilaisina niteinä julkaistua J. V. Snellmanin omaa kirjallista tuotantoa. Tämä antanee vähän kuvaa siitä, missä yhteyksissä ja mitä tarkoituksia varten Snellmanin tuotantoa on käytetty. Snellmanin koko tuotanto julkaistu ja julkaisematon löytyy luonnollisesti tieteellisesti kommentoituna J. V. Snellman Samlade arbeten I XII - teossarjasta. Kirjallisuusluettelon täydennyksenä on tehty J. V. Snellmania käsittelevien sanomalehtikirjoitusten luettelo vuosilta Se on kerätty Helsingin yliopiston kirjaston sanomalehtihakemiston biographica-osasta. Ruotsinkielisistä lehdistä on poimittu artikkeleita 1890-luvulta nykypäivään Bragesin arkiston kokoelmista. Jorma Selovuori

3 3 Snellman-kirjallisuutta Kirjallisuusluettelo 1800-luvun suomalaista kirjallisuutta [Äänite]. Osa 1. Helsinki Otavan kirjallinen äänilevy 29. (Esittäjä: Liisa Majapuro. Sisältö: Syrjäkuntain synty/ D. E. D. Europaeus. Otteita Kantelettaren alkulauseesta/ Elias Lönnrot. Hirvenhiihtäjät (osa)/ J. L. Runeberg. Syksytoiveita/ A. Oksanen. Otteita sanomalehtikirjoituksista (Saima, Litteraturblad)/ J. V. Snellman. Aalto, Teemu, Kansakunta kerää voimia (Kansakunnan historia 4.) Porvoo Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo 1979 (Taskutieto, 147). Sis. mm: Manninen, J.: Snellman ja myöhäisromantiikka. Manninen, J. ja Alavuotunki, J.: J. V. Snellmanin vuoden 1840 kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen periaatteista. Snellman, J. V.: Edustuksen uudistus. Abov, Georgij, Finskij patriot. Snellman i vozro denije finskoj natsionalnosti. Nabljudatel 2/1900. Aho, Jouko, Käsityksiä sielusta ja sielutieteestä psykologia ja psykologinen ihmiskuva Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 3, Yleinen aateja oppihistoria. (Erityisesti luku J. W. Snellman ja Wilhelm Bolin.) Ahvenainen, Ritva, Maamiehen ystävä Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Ahvenainen, Ritva, J. V. Snellman Maamiehen ystävän toimittajana. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus. Toim. Veijo Meisalo ja Katri Sarmavuori. Hki 1988 (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 68). Airaksinen, Timo, Family and civil society: Hegel and Snellman. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Airas, Pentti, J. V. Snellmanin ajatuksia historian aikakausista. Jouko IV. Oulu Airas, Pentti, Yksilö ja hänen suhteensa yhteisöön J. V. Snellmanin historianfilosofiassa. Jyväskylä Väitöskirja Helsingin yliopisto. Airas, Pentti, Historian punainen lanka J. V. Snellmanin historianfilosofiassa. Turun historiallinen arkisto XVI. Turku Airas, Pentti, Die Nationalitätsidee und das Problem des Kriegszwecks, J. V. Snellman. Teoksessa Die geschichtenlichen Wertungen Krieg und Friede von Friedrich dem Frossen bis Engels. Studia historica septentriolia 1. Rovaniemi (Julkaistu suomeksi: Kansallisuusaate ja sodantarkoituksen probleemi, J. V. Snellman. Teoksessa Sodan ja rauhan motiivit. Rovaniemi 1981; Osa julkaistu myös nimellä Sota kansojen kilpailumuotona, Nootti 4/1981.) Airas, Pentti, Poliittisen realismin ajatus Snellmanin jättämänä perintönä. Turun Sanomat Alakurtti, Riitta, Johan Vilhelm Snellmanin käsikirjoituskokoelma: arkisto- ja filmikorttiluettelo. Helsingin yliopisto Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia.

4 4 Snellman-kirjallisuutta Alanen, Yrjö, Kansamme tien viitoittajia. Porvoo Erityisesti luku Snellmanin taistelu kodin puolesta. Alapuro, Risto, Marxilaisesta yhteiskuntatutkimuksesta Suomessa vuosisadan alkupuolella. Tiede ja edistys 2/1977. Alavuotunki, Jouni, The Strauss Debate in Sweden: Some Remarks on the Reception of Hegelianism. Scandinavian Journal of History (Saksaksi: Die Strauss-Debatte in Schweden: Anmerkungen zur Hegel-Rezeption. Hegel-Jahrbuch Köln 1981.) Alavuotunki, Jouni, Oulun kouluvuosien vaikutus Snellmanin ajatusmaailmaan suuri. Kaleva Alavuotunki, Jouni, Tietäjän puhetta vuosikymmenten takaa. Kaleva Jatkopuheenvuorot: Pentti Airas 10.7., ja 13.8., Jouni Alavuotunki 3.8., Juha Manninen ja Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellman och den svenska Strauss-konflikten. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellman Ruotsissa : aatteet yhteiskunnallisessa ja historiallisessa miljöössä. Oulu 1986 (Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 1986, no. 1 ). Alavuotunki, Jouni, Miten J. V. Snellman suhtautui Venäjään suuren ulkomaanmatkansa aikana ? Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Alavuotunki, Jouni, eikä mikään ihottuma ole tarttuvampi kuin kirjoituskutina. Teoksessa Rohkea, reima ja horjumaton: Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Toimitus Antero Tervonen. Oulu (Oulun historiaseura) 1998 (Scripta historica, XXVII). Alf-Halonen, E., Taistelu ammattikuntalaitoksesta Suomessa 1800-luvun puolivälissä: kappale J. V. Snellmanin julkista toimintaa. Hki: Suomen historiallinen seura 1979, (Historiallisia tutkimuksia 41). Väitöskirja Helsingin yliopisto. Allardt, Erik, Hegeliläisyys suomalaisen kulttuurielämän perinteenä. Teoksessa Suomalaisen sosiologian juuret, toim. Risto Alapuro et al. Porvoo Allardt, Erik, Yhteiskuntamme filosofisista juurista. Ajatus 54 (1997). Antola, Esko. J. V. Snellman ja pienten valtioiden asema. Politiikka (1976). Anttikoski, Riitta, Saiman ja Helsingin uutisten kansallisuusohjelmat. Tampereen yliopisto, historian pro gradu työ Anttila, Aarne, Kansallinen herääminen ja kielitaistelu. Teoksessa Suomen kulttuurihistoria IV. Jyväskylä Anttila, Paavo, J. V. Snellmanin suhtautuminen kansakouluajatukseen järjestettyä kansakoululaitosta Suomeen luotaessa. Jyväskylän yliopisto, Suomen historia pro gradu 1972.

5 5 Snellman-kirjallisuutta Aspelin-Haapkylä, Eliel, Muoto- ja muistikuvia. Osa 1. Helsingissä (ss Snellmanmuistelmia). Aspelin-Haapkylä, Tutkielmia kirjallisuudesta ja kuvaamataiteista ynnä luettelo A-H:n kirjallisesta tuotannosta. Helsinki (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 177). Arwidssonista Snellmaniin: kansallisia kirjoitelmia vuosilta Suunnitelman laatineet V. Tarkiainen ja Aarne Anttila; suomentanut E. V. I. Karjalainen. Helsinki Suomalaisuuden syntysanoja 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 105, 3. Atchley, T. W., Finland. London: Sidwick & Jackson, (Chapter XI Snellman ). Becker, Th. Piirteitä J. V. Snellmanista kansantaloustieteilijänä. Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja Berg, Olli, J. V. Snellman in täyttäessä seitsemänkymmentäviisi ikävuotta. Toukokuun 12 päivänä Helsinki, SKS, Bergholm, Axel, Snellman-suku Axel Bergholmin mukaan. Helsinki (Snellmanien sukuyhdistys) Blomstedt, Kaarlo, Ajatuksenvaihtoa kansallisista ja tieteellisistä kysymyksistä: Otto Furuhjelmin, J. V. Snellmanin, Yrjö Koskisen ja E. G. Palménin kirjeitä luvuilta. Helsinki Eripainos Historiallisesta arkistosta 40. Blomstedt, Yrjö, Snellman, Yrjö-Koskinen, Paasikivi. Linjanvetoa. Kanava 9/1980. Blomstedt, Yrjö, Snellmanin perintö. Kleio 1/1981 (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti). Snellman teemanumero. Blomstedt, Yrjö, Arvet efter Snellman. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Broms, Henri, Brief an Snellman. Jahrbuch für finnicsh-deutsche Literaturbeziehungen. Nr. 15/ /82. Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXCII. Böök, A. Th. J. V. Snellmanin taloudenhoitajatar. Eräitä kulttuurihistoriallisia piirteitä vanhojen kirjeiden valossa, I-II. Uusi Suomi 15. ja Carlsson, Sten, Finland och skandinavismen. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg G. C. [Gunnar Castrén], J. V. Snellmans litteraturkritik och Aleksis Kivi. Nya Argus (1920). (Myös saman tekijän kirjoitusten kokoelmassa Humanister och humaniora. Helsingfors 1958.) Castrén, Gunnar, Herman Kellgren. Ett bidrag till och 1850-talelens kulturhistoria. Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCCII. Castrén, Gunnar, Johan Vilhelm Snellmans Stockholmsår. Nordens kalender (1938). (Myös saman tekijän kirjoitusten kokoelmassa Humanister och humaniora. Helsingfors 1958.)

6 6 Snellman-kirjallisuutta Castrén, Gunnar, Robert Tengström. Teoksessa Förhandlingar och uppsatser. Osa 17 (1903). Helsingfors Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 63. Castrén, Kaarlo, Johan Vilhelm Snellmanin muistopatsaan synty. Suomalainen Suomi 6. Porvoo Castrén, Zachris, J. V. Snellmanin aatteita: poimintoja hänen kirjoituksistaan. Porvoo Helppohintainen koulu- ja kansankirjasto n:o 9. Castrén, Zach., Snellmanin käsitys Suomen kansallisuuskysymyksestä. Eri mielipiteitä siitä. Valvoja (1912). Castrén, Zach., J. V. Snellmanin kansallisuuskäsitys. Suomalainen Suomi 6. Porvoo Castrén, Zach., J. V. Snellman ja kansansivistystoimi. Ajatus IV. Porvoo Cygnaeus, Fredrik, Samlade arbeten. Osat 3-6. Literaturhistoriska och blandade arbeten. Helsingfors Puheita. Danielson, J. R., Saiman ja Litteraturbladin ajoilta. Valvoja (1881). Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellmanin ajatuksia Suomen valtiollisesta asemasta. Uusi Suometar Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellmanin dosenttiajoilta. Aika (1910). Danielson-Kalmari, J. R., J. V. Snellman ja L. G. von Haartman. Ensimmäinen kohtaaminen. Haik Danielson-Kalmari, J. R., Juhana Vilhelm Snellman: hänen merkityksensä Suomen kansalle. Porvoo (Myydään J. V. Snellmanin muisto-patsas-rahaston hyväksi.) Ekelund, Erik, Snellman och fennomanin. Teoksessa Finlands svenska litteratur 2. Helsingfors Elmgren, Sven Gabriel, Minnestal öfver Johan Vilhelm Snellman. Helsingfors Elmgren, Sven Gabriel, S. G. Elmgrenin muistiinpanot. Julkaissut Aarno Maliniemi. Helsinki Suomen historian lähteitä 2. Elomaa, Pirkko, J. V. Snellmanin kaunokirjallisuuskritiikin kehityslinjoja. Turku Pro gradu: Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede. Erdman, Nils, Johan Vilhelm Snellman. En poträttstudie. Med 11 bilder. Ord och bild (1902). Eriksson, Lars D., J. V. Snellman och vår tid. Finsk Tidskrift CLXXV - CLXXVI (1964). Estlander, C. G., Johan Vilhelm Snellmans vittra skrifter. Finsk Tidskrift XXXVII (1894). Fieandt, Kai von, J. V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie. Ajatus XXXV. Helsinki 1974.

7 7 Snellman-kirjallisuutta Fieandt, Kai von, Snellmanin oppi ihmisestä: ennen julkaisemattoman luentosarjan valossa. Forssa Eripainos Historiallinen arkisto 67. Fieandt, Kai von, Die Psychologie von Snellman ein nordisches Erbe der hegelschen Methodik. Hegel-Jahrbuch Hrsg. von Wilhelm Beyer. Köln Fieandt, Kai von, Freudilainen viettisidonnaisuus ja Snellmanin vaihtoehto. Psykologia (1979). Fieandt, Kai von, Nuorhegeliläiset Snellmanin kirjeenvaihdossa. Psykologia 3/1981. Fieandt, Kai von, Einige Snellman-Briefe zur junghegelianischen Publizistik. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Fieandt, Kai von, Kunniavelkamme J. V. Snellmanille. Kanava 1/1981. Forsman, Jaakko, Snellman, Juhana Vilhelm. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja III. Helsinki Forsman, Jaakko, J. V. Snellmanin käsitys politiikan suhteesta moraaliin. Valvoja-Aika (1939). Fryxell, Snellman, Stenback, Castren, Topelius. Utgav av Ernst Lagus. 2. uppl. Helsingfors (Svensk vitterhet for skola och hem; 13). Granit (-Ilmoniemi), Bruno, Muistelmia Joh. Vilh. Snellmanin elämästä Kuopiossa koonnut Bruno Granit. Kuopio 1886 (Aarni, 1). Grellman, Hans, Goethes Wirkung in Finnland von Porthan bis Lönnrots Tod. (Annales Academiae Scientarium Fennicae B LXI) Helsinki Grotenfelt, Arvi, Tutkimus Snellmanin aatteiden filosofisista perusteista. Arviointi teoksesta Lehmusto Valvoja-Aika (1923). Grotenfelt, Arvi, Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate. Ajatus II. Porvoo Groundström, Osk., Snellmanin mietteitä Suomen tilastosta. Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja Gummerus, Jaakko, Juhana Vilhelm Snellman: hänen ajatuksiansa uskonnosta ja kirkosta. Teologinen aikakausikirja 11 (1906). Gustafsson, F., Snellman grammaticus. Tidskrift utg. av Pedagogiska Föreningen i Finland Haahtela, Sampo, J. V. Snellman ja kansallisuusaate. Helsinki, Suomalaisuuden liitto, Haatainen, Essi, "Sivistys on Suomen ainoa voima!": nationalismi, sen ilmeneminen 1800-luvun Suomessa, aikakauden kasvatusfilosofien Snellmanin, Cleven ja Cygnaeuksen tuotannossa sekä seitsemässä kansakoulun suomen kielen luku- ja harjoituskirjassa vuosilta Joensuun yliopisto, Kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma: Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Luokanopettajan koulutusohjelma. Hakala, J. E., Snellman-muistoja Alahärmässä. Pyrkijä 5/1911. Julkaistu uudelleen Härmän joulu 1998.

8 8 Snellman-kirjallisuutta Hakala, Pertti, Utgivningen om J. V. Snellmans samlade arbeten på slutrakan. Nordisk arkivnyt 2/1999. Halila, Aimo, J. V. Snellman ja kansakoulukysymys. Teoksessa Suomen kansakoululaitoksen historia I. Turku Halonen, Anja, Snellman ja demokratia. Helsingin yliopisto, 1956, pro gradu. Valtio-oppi. Halttunen-Salosaari, Elina, J. V. Snellmanin näkemykset kirjallisuushistoriasta Spanska Flugan aikakauskirjassa. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 33. Pieksämäki Halttunen-Salosaari, Elina, Snellman ja sivistys. Tampereen yliopistouutiset 19-20/1981. Halttunen-Salosaari, Elina, Kansallisfilosofimme paperit. Arvostelu J. V. Snellman Samlade arbeten I III -teoksista. Kirjallisuustutkijain seuran vuosikirja 48 (1994). Helsinki Harmaja, L., J. V. Snellmanin kirje kauppias Carl Savanderille. Haik. (1916). Harmas, Irja, Koidula ja Snellman. Pari poimintoa suomalais-virolaisten kulttuurisuhteiden historiasta. Suomalainen Suomi (1961). Haukilahti, Heli-Anna, Suomenmielinen koulupolitiikka: fennomaanien suhtautuminen kansa- ja oppikouluun 1840-luvulta 1880-luvun alkupuolelle J. V. Snellmanin ja Yrjö Koskisen kirjoitusten valossa. Helsingin yliopisto, Pro gradu -työ. Suomen historia. Havu, Ilmari, Eräs Herman Kellgrenin kirje J. V. Snellmanille. Teoksessa Juhlakirja Yrjö Hirnin kuusikymmenvuotispäiväksi Helsinki Havu, Ilmari, Snellman ja Topelius runosotasilla. Uuden Suomen sunnuntailiite Havu, Ilmari, Lauantaiseura ja sen miehet. Helsingissä Havu, Ilmari, Pääasia on täyttää velvollisuutensa ja tehdä kovasti työtä. Eräitä Snellmanin luonteenpiirteitä. Uusi Suomi Havu, Ilmari, Snellman Päivärinnan suomenkielisenä arvostelijana. Virittäjä (1946). Havu, Ilmari, Snellmaniana. Keuruu Heikkinen, Hannes, J. V. Snellman ja nykyajan kulttuurikriisi. Valvoja (1918). Heinonen, Visa, Snellmanista viljatulliin: keskustelu tullipolitiikasta Suomessa autonomian ajan lopulla. Helsingin yliopisto 1987, pro gradu, kansantalous. Heinricus, G., Några uttalanden om J. V. Snellman af A. I. Arwidsson, Israel Hwasser och Alex. Blomqvist. Finsk Tidskrift Helanen, Vilho, Pohjalainen osakunta vv I, vv Porvoo Herlin, Ilkka, Tiede ja kansallinen tiede 1800-luvun Suomessa. Tieteessä tapahtuu 6/2000.

9 9 Snellman-kirjallisuutta Hintikka, Jaakko, Filosofinen ja mietekirjallisuus. Teoksessa Suomen kirjallisuus VII. Toimitus Matti Kuusi ja Simo Konsala. Keuruu Hollo, Juha, Snellmanin ja Cygnaeuksen pedagogisista periaatteista erityisesti kansakoulukysymyksessä. Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja (1911). Holm, Liina, Suurmiesten sukulaisia: vanhoja sukumuistoja Pohjanmaalta. Jyväskylä Holma, Harri, J. W. Snellmanin lectio praecursoria väitöstilaisuudessa v Joukahainen XV. Helsinki Holopainen, Mirjam, Suuren isän varjossa: piirilääkäri Vilhelm Snellmanin elämä. Savonlinna 1992 (Pyhän Olavin killan julkaisuja). Huovio, Olli-Matti, J. V. Snellman Tübingenin keväässä. HS Hytönen, Vilho, Kansallisen heräämisen vuosisata. Helsinki Hämäläinen, Juha, Piirteitä J. V. Snellmanin perhekäsityksestä. Kuopio 1990 (Snellman-instituutin C-sarja, 3). Hämäläinen, Juha, Snellman, perhe ja yhteiskunta: J. V. Snellmanin filosofisen perhekäsityksen ilmeneminen hänen perhe-elämässään ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Kuopio 1992 (Snellman-instituutin C-sarja, 4 ) Hämäläinen, Juha, J. V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla: Snellman perhefilosofian aristoteelisen perinteen jatkajana. Kuopio 1997 (Snellman-instituutin C-sarja, 5). Hämäläinen, Risto, J. V. Snellmanin poliittinen perintö Suomessa vuosina Turun yliopisto, Suomen historia sivulaudaturtyö Iisalo, Taimo, Johan Vilhelm Snellman. Teoksessa The science of education in Finland (Translated from the Finnish manuscript by Antony Landon). Helsinki The history of learning and science in Finland , 18. Ikonen, Vappu, Viljavajauksen synty Suomessa syksyllä 1867: esimerkkinä oululaisen J. W. Snellman G:sonin kauppahuoneen toiminta. Helsingin yliopisto Pro gradu. Taloushistoria. Impivaara, Heikki, Snellmanin äidin esivanhemmista. Haik. (1923). J. V. Snellman ja nykyaika: kirjoituksia ja esitelmiä J. V. Snellmanin ajallemme jättämästä henkisestä perinnöstä. Toim. Kai Huovinmaa. Suomalaisuuden liitto, Vaasa J. V. Snellman bibliografiaa / Matti Kinnunen. J. V. Snellman ja sanomalehdistö: Kuopiossa 6. ja järjestetyn Snellman-seminaarin alustukset. Helsinki 1981 (Suomen sanomalehdistön historia -projektin julkaisuja, n:o 19). Ilm. samanaikaisesti julkaisussa Aarni n:o 19. J. V. Snellman och hans gärning: Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1984 (Konferenser/ Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens serie; 10).

10 10 Snellman-kirjallisuutta J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta: Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kansainvälinen kollokvio, Helsinki Toim. Ilkka Patoluoto Hki 1984 (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, 1984, 1 ) s : Sata vuotta J. V. Snellmankirjallisuutta/ Juha Manninen. J. V. Snellmanin ja hänen vaimonsa kirjeenvaihto ynnä opastavia yleiskatsauksia ja muistelmia kodista. Julkaissut K. Snellman. Helsinki J. V. Snellmanin muisto: Valvojan juhlajulkaisu. Helsinki (Useita kirjoituksia, mm.: B. F. Godenhjelm, Mikä on suomalainen sivistys; Alpo Silander, Lisäpiirteitä Saiman syntyyn ja kuolemaan; Arvi Grotenfelt, Yksilön merkitys historiassa. Mietteitä Snellmanin työn johdosta; Jalmari Castrén, J. V. Snellmanin kannasta rautatiekysymyksessä; Zach. Castrén, Millä puolella Snellman olisi ollut? Snellmanin valtiollisten periaatteiden selvittelyä; Kustavi Grotenfelt, Snellmanista ja kansallisuuskysymyksestä; Santeri Ingman, J. V. Snellman ja nykyajan väittelyt; V. Tarkiainen, J. V. Snellman kotimaisen kaunokirjallisuuden arvostelijana.) J. W. Snellmanin kanta laillisuuskysymyksessä. Kokoili Kansallismielinen. Turku Jahnsson, Yrjö, Tutkimuksia Suomen kansantaloustieteen historiasta vuosina : erityisesti silmällä pitäen yleisten kansantaloudellisten suuntien kehitystä. Osa 1. Helsinki (Väitöskirja Kansantalous). Jansson, Jan-Magnus, Kring Snellmans statslära. Hufvudstadsbladet Jegorov, I. V., I. V. Snellman i finny. Gelsingfors Joenniemi, Pertti, Snellman vastaan parlamentaarinen puolustuskomitea vallan käsitteestä Suomen turvallisuuspolitiikassa. Tiede ja edistys 3/1981. Johan Vilhelm Snellmanin täyttäessä seitsemänkymmentäviisi vuotta Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Joukahainen 9, Kirjoituksia Snellmanin kuoleman johdosta. (Mm. Topeliuksen ja F. Peranderin puheet.) Joukahainen (Useita kirjoituksia Snellmanin syntymän 100-vuotis muistoksi mm. Th. Rein, Zach. Castrén, E. Nervander, J. R. ja E. Aspelin, Kaarlo Holma, E. Kivikataja, Z. Schalin.) Juhana Vilhelm Snellman, Suomen ylioppilas: tervehdys tulokkaille 3. p. Helsinki: Pohjalaisosakunta, Sisältää myös: Ylioppilaan velvollisuudet; neuvoja omistetut Pohjalaisosakunnalle. Juhlapuheen eli esitelmän suunnitelma Toukok. 12 p pidettävää Snellmanin juhlaa varten. Perustuslaillisten suomenmielisten nuorsuomalaisten julkaisuja, II:8. Helsinki Junnila, Olavi, Adolf Iwar Arwidsson. Helsinki Historian aitta 19. Junnila, Olavi, Ruotsiin muuttanut Adolf Iwar Arwidsson ja Suomi ( ). Helsinki Historiallisia tutkimuksia 87. Jussila, Osmo, Suomen perustuslait venäläisten ja suomalaisten tulkintojen mukaan Helsinki Historiallisia tutkimuksia LXXVII.

11 11 Snellman-kirjallisuutta Jussila, Osmo, J. V. Snellman venäläisten silmin tosiasiat tunnustanut, viisas, suomalainen patriootti. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Jussila, Osmo, Tuntematon ja erehtymätön Snellman. Uusi Suomi Jussila, Osmo, Från Nikolaj I till Alexander II. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Jussila, Osmo, Maakunnasta valtioksi. Suomen valtion synty. Juva Erityisesti luku Ei provinssi vaan valtio: Palménin ja Snellmanin väittely. Jussila, Osmo, J. V. Snellmanin suhde Venäjän valtakuntaan ja valtaistuimeen. Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Jussila, Osmo, Nuor- vai vanhasuomalainen Suomi? Teoksessa Nuoren Suomen ytimessä. Näkökulmia nuorsuomalaisuuteen ja Nuori Suomi -albumiin. Toim. Teuvo Mällinen. Jyväskylä Juva, Einar W. ja Juva, Mikko, Suomen kansan historia IV. Keuruu Juva, Einar W., Eräs Snellmanin muotokuva. v:lta Haik Juvas, Maija, Snellmanin elämäkertaa lukiessa. Päiväkirja (1937). Juvelius, Einar W., Suomen kansan aikakirjat. Osa 8. Helsinki Kaila, Eino, Die Bedeutung der deutschen Philosophie für Finnland. Jomsburg, Völker und Staaten im Osten und Norden Europas. Leipzig Kaila, Eino, Romantiikka ja nykyaika. Snellmanin Idee der Persoönlichkeit teoksen satavuotismuiston johdosta. Haik. (1941). Kaila, Eino, Zur Idee einer europäischen Friendensordnung. Europäische Revue (1941). Kaila, Eino, Johan Vilhelm Snellman und die Bedeutung des deutschen Geistlebens für das finnische Nationalbewusstsein. Teoksessa Deutsche Kultur im Leben der Völker. München Kaila, Eino, Kuinka J. V. Snellman on ymmärrettävä. uusi Suomi (Ruotsiksi Svenska Dagbladet ) Kaila, Erkki, J. W. Snellmanin aatteita uskonnosta ja uskontopolitiikasta. Vartija Kaila, Erkki, J. V. Snellman ajattelijana. Kansalle kertonut Ylioppilaiden keskusteluseuran julkaisuja I. Helsinki Kajanti, Caius, Snellman vastusti Suur-Suomea. Helsingin Sanomat Kajanto, Iiro, Snellman ja humanistinen sivistys. Kanava 1/1981. Kalaja, Timo, Sivistyneistölle vaaraksi - kansalle sivistykseksi: J. V. Snellmanin käsitys pietismistä. Helsingin yliopisto Tutkielma, Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria.

12 12 Snellman-kirjallisuutta Kangas, Eino, Yrjö Koskisen aatteet Hegelin ja Snellmanin valossa. Haik. (1945). Kansallinen elämäkerrasto V. Porvoo (Heikki Impivaara: Snellman-suku; J. E. Salomaa: Snellman, Juhana Vilhelm). Kansallisgalleria: suuret suomalaiset. Osa 2. Demokratisoituva Suomi ( ). Toimitus Anssi Mäkinen et al. Espoo Erikoispainos Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Kansalliskirjallisuuden synty ja Snellmanin perintö. Toim. Kari Sallamaa. Oulu Oulun yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Julkaisuja 5. Kantola, Kaisa, J. V. Snellmanin elämänkulku psykologisesti tutkittuna. Turun historiallinen arkisto VII. Turku Kare, Kauko, Bumerangi. Suomalainen Suomi, Arviointi teoksesta Palmgren Kare, Kauko, JVS kansallinen poleemikko. Nootti 4/1981. Kare, Kauko, [K. K.], Snellman markkinointia. Nootti 4/1981. Arvioinnit teoksista Skyttä 1981 sekä Snellman ja nykyaika Karhu, Eino, J. V. Snellman kirjailijana ja kirjallisuuden arvostelijana. Punalippu 1975 (Petroskoi). Karhu, Eino, Suomen kirjallisuus runonlaulajista 1800-luvun loppuun. Osa I. Helsinki Karhu, Eino, Suomen itsenäisyyden esihistoria. Carelia (Petroskoi) 5/1998. Karkama, Pertti, Järkevä rakkaus: J. V. Snellman kertojana. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Karkama, Pertti, J. V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. Hki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, Karkama, Pertti, J. V. Snellman, Vormärz und die junghegelianische Weltanschung. Teoksessa Aufkärung und französische Revolution. Oulu Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 1989, 2. Karkama, Pertti, Kansallisen kulttuurin snellmanilaisista juurista. Teoksessa Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja Helsinki Kaukiainen, Yrjö, Laiva Toivo, Oulu. Helsinki 1998 (Kansanelämän kuvauksia, 46). Kaukonen, Väinö, Kansallista nousua kohti: piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä. Kuopio Snellman-instituutin julkaisuja, 3. Kauppinen, Eino, Kirjallinen kuukausilehti. Vaiheet, sisällys, merkitys. Helsinki Kauppinen, Eino, Taisteleva sanomalehti. Morgonbladin ( ) syntyminen ja asema sanomalehdistössämme. Helsinki 1955.

13 13 Snellman-kirjallisuutta Kazmaier, Martin, Tübinger Spaziergange. Pfüllingen: Neske, 1977, s : Fünfter Spaziergang käsittelee J. V. Snellmania. Kemiläinen, Aira, Kansallisen tehtävän ajatus historiassa. Haik Kemiläinen, Aira, J. V. Snellmanin kansallisuusajattelu. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Kemiläinen, Aira, Johan Vilhelm Snellman als Förderer des nationalen, sozialen und politischen Lebens in Finnland von 1844 bis Teoksessa Miscellenea. Studia Historica 12. Ekenes Kemiläinen, J. A., Eräitä piirteitä J. V. Snellmanin 100-vuotispäivän suurnimenmuutosta. Suomalainen Suomi 12. Helsinki Keskimaan runkorata Myllymäki - Haapajärvi (Nivala). Myllymäki: Toimikunta Keskimaan runkorata, (Päällyksellä: J. V. Snellmanin runkorataehdotus toteutettavissa.) Ketonen, Oiva, Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. Porvoo (Erityisesti luku Hegelin idealismi ja Snellman.) Killinen, Kust., Muistoja Maamiehen ystävästä. Nuori Suomi, XXX joulualbumi. Helsinki Kinnunen, Matti, J. V. Snellman ja hänen "Saimansa". Helsingin yliopisto Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia. Kinnunen, Matti, Snellmania juhlitaan kokoomuksesta kommunisteihin. Filosofin kuvan kirkastajat. Ilta-Sanomat Kinnunen, Matti, J. V. Snellman sanomalehtimiehenä. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa (Samassa teoksessa myös Matti Kinnusen laatima Snellman-bibliografia). Kinnunen, Matti, J. V. Snellmanin sanomalehtiuran alku ja Saima. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Kinnunen, Matti, Murroskauden lehtimies. Tiedotustutkimus 3/1981. Kinnunen, Matti, Kuopion seminaari avasi juhlavuoden: Snellmanin lehtimiehuus yhä velvoittava esikuva. Suomen lehdistö 3/1981. Kinnunen, Matti, Snellmanin näköinen mies. Helsingin Sanomat Kinnunen, Matti, J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Historiallinen arkisto vol. 77 (1982). Kinnunen, Matti, Maltti ja muutos: J. V. Snellmanin Saima-lehden maailmankuvan perusta, muotoutuminen ja rakenne. Helsingin yliopisto Lisensiaatintyö. Suomen ja Skandinavian historia. Kinnunen, Matti, Kansallisfilosofimme kirjallisesta toiminnasta. Bibliophilos 1981:2. Kivialho, K., J. V. Snellman pankkimiehenä. Helsinki Eripainos Kansantaloudellinen aikakauskirja III nide. Kivimies, Yrjö, Snellman ja nykyaika. Suomalainen Suomi (1946).

14 14 Snellman-kirjallisuutta Kivimies, Yrjö, Esipuhetta Snellmanin valittuihin kirjoitelmiin. Suomalainen Suomi (1958). Klinge, Matti, Snellman ja ylioppilaat. Bibliografisia lehtisiä. Bibliophilos (1964). Klinge, Matti, Snellman ja Pipping. Valvoja Klinge, Matti, Piiping ja Snellman. Teoksessa Ylioppilaskunnan historia I. Porvoo Klinge, Matti, Snellman ja yliopisto. Snellmanien tiedotuslehti 2/1981. Klinge, Matti, Varför Snellman. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Klinge, Matti, Keisarin Suomi. Espoo1997. Klinge, Matti, Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo-Helsinki-Juva Knif, Henrik, Råd till Wanda, dåd till kallavesi. Snellman som strateg i 1840-talets litterära opinonsbildning. Teoksessa Presshistoriska och andra studier. Tillägnade Torsten Steinby på 75- årsdagen den 25 augusti Red. Patrick Bruun, Olof Mustelin. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 512. Helsingfors Koivunen, Reijo, J. V. Snellmanin käsitys kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteista. Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Koski, Leena, J. V. Snellmanin sivistysajattelu kansansivistystyön aatteessa 1800-luvun Suomessa. Tampere, [Aikuiskasvatuksen] laudaturtyö, Tampereen yliopisto. Koski-Jännes, Anja, Snellman ja Kaila suomalaisen persoonallisuustutkimuksen tiennäyttäjät. Psykologia (1978). Koskimies, Rafael, Snellmania lukiessa. Teoksessa Kirjallisia näköaloja. Helsinki Koskimies, Rafael, J. V. Snellmanin kansallisuusteoria. Filosofian maisterin- ja tohtorinpromootio 31 toukokuuta Helsinki Koskimies, R., Snellman psykologina. Uusi Suomi Kuisma, Juha, Snellmanin ja Alkion aatteet ajassamme. Keskustaopiskelijain liitto 1981 (Satakunnanpainotalo). Kukkonen, Otso, Kieli ja kansallisuus J. V. Snellmanin filosofiassa. Suomalainen Suomi (1955). Kukkonen, Otso, J. V. Snellman. Teoksessa Suomen kirjallisuus III Kukkonen, Otso, Snellman ajattelijana. Kanava Kukkonen, Otso, J. V. Snellman ajattelijana. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Kukkonen, Otso, Kun J. V. Snellman oli isänmaanpetturi. Kainuun Sanomat

15 15 Snellman-kirjallisuutta Kukkonen, Pirjo, Om det Akademiska Studium. Teoksessa Nordistik i 150 år: undervisning och forskning i nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Helsingfors Kulttuuriseminaari Snellman 1981: seminaariraportti. Toim. Leena Paldan & Kauko Pietilä. Tampere 1982 (Julkaisuja / Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja B; 7 ) Raportti Tampereella pidetystä seminaarista. Kumpulainen, Marjatta, En språkligt stilistisk jämförelse mellan C. J. L. Almgvists Det går an och J. V. Snellmans Det går an: en tafla ur lifvet fortsättning. Vaasa Pro gradu työ, Vaasan korkeakoulu, Kielten laitos. Kuusi, Sakari, Suuria suomalaisia. Osa 5: Johan Ludvig Runeberg, Johan Vilhelm Snellman, Fredrik Cygnaeus Jyväskylä Kuusterä, Antti, J. V. Snellman käytännön pankkimiehenä. Kaukonäköinen pankkimies. Uusi Suomi Kuusterä, Antti, Valtion sijoitustoiminta pääomamarkkinoiden murroksessa Helsinki Historiallisia tutkimuksia 149.Väitöskirja Helsingin yliopisto, taloushistoria. Kuusterä, Antti, Kun Suomi sai oman markan. Hiidenkivi 6/1996. Kyöstiö, O. K., Piirteitä J. V. Snellmanin ja Yrjö Koskisen historian käsityksestä ajan aatesuuntausten valossa. Turun yliopisto, Suomen historia pro gradu Kyöstiö, O. K., Snellman pedagogina: radikaali, realisti vai konservatiivi? Kasvatus Lagus, F. H. B., Muistelmia ja kuvauksia kielitaistelun ajoilta. Porvoo (Eräs käynti J. W. Snellmanin kodissa). Lagus, F. H. B., Senaattori Snellman ja sanomalehden toimittaminen. Nuijamies 26. Vaasa Lagus, W., Inbjudningskrift till Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland minnesfest öfver framlidne senatoren Johan Vilhelm Snellman den 24 november Helsingfors Laine, Jermu, J. V. Snellman ja sosialistiset aatteet. Sosialistinen aikakauslehti 2/1981. Landgren, Lars, Snellmanin myöhempi lehtitoiminta. Teoksessa J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Helsinki Lappalainen, Jussi T., Fortsattningen på hakkapeliternas historia J. V. Snellman ja Suomen sotilaallinen asema Krimin sodasta Puolan kapinaan / Jussi T. Lappalainen. Turku: Turun yliopisto, 1982 (Eripainossarja / Turun yliopisto. Historian laitos. Suomen historia ; no 34 ) Eripainos: Finsk tidskrift; 1982, 8 ja Turun historiallinen arkisto; 38, Lappalainen, Jussi T., Venäjä vai Skandinavia. Teoksessa Snellman, valtakunta ja keisarikunta. Jyväskylä Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman ja Kuopion matalat majat. Historiallinen Arkisto vol. 67 (1975).

16 16 Snellman-kirjallisuutta Lappalainen, Pekka, J. V. Snellman: kansallinen herättäjä Kuopiossa. Kuopio 1982 (Kulttuurihistorian osaston julkaisuja / Kuopion museo, 3). Laukkanen, Mirja, Tunnustukseton uskonopetus oli Cygnaeuksen mieleen. Opettaja 1996/1. (s ) Laurila, K. S., Die Ästhetik in den nordischen Ländern. 5. Finnland. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft (1936). Laurila, K. S., Några drag i J. V. Snellmans estetiska åskådning. Teoksessa Festskrift tillägnad Gunnar Castrén den 27 december Helsingfors Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXI. Laurila, K. S., Maamiehen ystävän ja Saiman satavuotismuisto. Kansanvalistusseuran kalenteri Lehén, Ture, Elävää yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa. Kommunisti Arviointi teoksesta Palmgren Lehén, Ture, Kansallisuusaatteen nykyinen sisältö. Kommunisti Lehikoinen, Arja, Oppikirjojen Snellman kipsikuva vai osa historiankuvaa. Helsingin Sanomat Lehmusto, Heikki, Hegeliläisyys meillä ja meille. Haik. (1923). Lehmusto, Heikki, Juhana Vilhelm Snellman ja hänen asemansa Hegelin koulukunnassa. Helsinki Väitöskirja Lehmusto, Heikki, Snellman kasvatusopillisena ajattelijana. Jyväskylä Lehmusto, Heikki, Mitä on siveellisyys. J. V. Snellmanin käsitys siitä. Ajatus II. Porvoo Lehmusto, Heikki, Kansakunta ja kansallisvaltio. J. V. Snellmanin mielipiteiden tarkastelua. Ajatus III. Porvoo Lehmusto, Heikki, J. V. Snellman ja suomalaisuus: eräitä piirteitä suurmiehestämme. Jyväskylä Lehmusto, Heikki, Mitä J. V. Snellman tarkoittaa persoonallisuudella. Valvoja-Aika (1938). Lehmusto, Heikki, Porthan Snellmanin arvostelemana. Varsinais-Suomen maakuntakirja 8, (1945). Lehmusto, Heikki, Kansallisfilosofimme aatemaailma. Hämeenlinna Leikola, Anto, Snellmanin filosofian suomentamisesta (?)???. Leino-Kaukiainen, Pirkko, Sananvapaus sääty-yhteiskunnassa. Teoksessa Sananvapaus. Toim. Kaarle Nordenstreng. Juva Levón, Eliel, Puheita elämäntaipaleeni varrelta. Vaasa 1934.

17 17 Snellman-kirjallisuutta Liakka, Niilo, J. V. Snellman ja Uno Cygnaeus. Kansanvalistus- ja kirjastolehti (1936). Liikkanen, Santeri, J. V. Snellman ja kansakoulu. Koulu ja menneisyys IV (1938). Lindman, Sven, Johan Jakob Nordström. Hans samhällssyn och politiska personlighet. Åbo Lindman, Sven, Snellman den stollen. Finsk Tidskrift 8-9/1976. Lindman, Sven, Hegel, Snellman och språket. Historiska samfundet i Åbo IX. Åbo (Myös tekijän teoksessa Män och idéer, Lindfors, Pertti, Snellman, Hegel ja perilliset. Kansan Uutiset Lounasmaa, Viktor, Elämäni taipaleelta: muistelmia. Porvoo (ss J. W. Snellmanin luona). Luukkanen, Tarja-Liisa, Kuka määrittelee kristillisyyden: J. V. Snellmanin näkemys uskonnollisesta auktoriteetista. Teologinen aikakauskirja 104 (1999). Luukkanen, Tarja-Liisa, Snellmanin kootut, autonomian ajan tutkimuksen aarreaitta. Suomen kirkkohistoriallinen seura. Vuosikirja Jyväskylä Lähde, Vihtori, Juhan Vilhelm Snellman kansanopetuksen kannalta katsottuna. Helsinki 1906 (Kasvatusopillisia kirjoituksia 2 ); Kansakoulun lehti Lääperi, Tarja Kaarina, Kaksi miestä kaksi koulua. U. Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin näkemykset kansakoulukysymyksessä Turku Pro gradu: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Malin, V., Johan Wilhelm Snellman ja hänen aikakautensa. Th. Reinin mukaan kirjoittanut V. Malin. Porvoo 1906 (Kyläläisten kirjasia n:o 72-73). Manninen, Juha, Hegelin ja Snellmanin yhteiskunnallis-poliittisten katsomusten eroja. Politiikka (1976). Manninen. Juha, J. V. Snellman: Kauppapolitiikan kysymyksiä. Suomennos, kommentit ja liite Juha Manninen. Politiikka Manninen, Juha, J. V. Snellmanin valtio. Oikean hallitusmuodon täytyy toteuttaa kansallistietoisuutta. Helsingin Sanomat Manninen, Juha, Snellmanin linja. Arvostelu teoksesta Wilenius Soihtu 3/1978. Manninen, Juha, Hegelianismen i Finland på 1800-talet. Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1977/1978. Stockholm Manninen, Juha, Snellman ja myöhäisromantiikka. Teoksessa Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Manninen, Juha, Snellmanin perintö. Uusi Suomi

18 18 Snellman-kirjallisuutta Manninen, Juha, The Essence of Spirit. J. V. Snellman and the Post-Hegelian Debate. Ajatus 38 (1980). Manninen, Juha, Academic Freedom. Teoksessa Semi-Ramistic Studies: essays in honour of Raimo Tuomela, ed. by Ilkka Patoluoto, Matti Sintonen, Leila Taiminen. Helsinki Manninen, Juha, Bibliografia J. V. Snellman -kirjallisuudesta ja elämäkerrallinen luonnos. Helsinki Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 1980, 6. Manninen, Juha, Hegelin valtio-oppi sai Suomessa käytännön seuraamuksia. Helsingin Sanomat Manninen, Juha, J. V. Snellman aatteet ja elämä. Teoksessa J. V. Snellman ja nykyaika. Vaasa Manninen, Juha, Kansallisen ja kansainvälisen suhde J. V. Snellmanilla. Teoksessa Kansallinen kulttuuri. Kollokvioraportti. Toim. Leena Paldán ja Kauko Pietilä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja, B-sarja 3/1981. Manninen, Juha, Erbe und Aktualität Johan Vilhelm Snellmans. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Manninen, Juha, Punakukkia J. V. Snellmanille. Kansan Tahto ja Julkaistu myös Tiedonantajassa ja 30.1., Kansan Uutisissa ja sekä Kansan Sanassa Manninen, Juha, J. V. Snellman 175 vuotta. Tiedonantaja Manninen, Juha, Onnea Snellmanille. Kaleva Arvio teoksesta Skyttä Manninen, Juha, J. V. Snellmanin perintö Kansan Uutiset Manninen, Juha, se voitti itselleen vain sivistyksen voitot Suomen hegeliläisyyden perusteemoja. Ajatus 40 (1983). Manninen, Juha, J. V. Snellman arv och aktualitet. Teoksessa J. V. Snellman och hans gärning. Göteborg Manninen, Juha, J. V. Snellmanin tie Tübingeniin ja teokseen persoonallisuuden aatteen spekulatiivisesta kehittelystä. Scripta Historica IX (Acta Societatis historicae Ouluensis) Oulu Manninen, Juha, Hegelin koulukunnan hajoamisen ensi vaiheet 1830-luvulla. Uskonnonfilosofinen kiista ja sen seuraukset. Teologinen aikakauskirja 6/1985. Manninen, Juha, Tiedon suhteellisuus ja totaliteetti ruotsalaisia välienselvittelyjä Hegelin filosofian kanssa. Ajatus 42 (1985). Manninen, Juha, J. V. Snellmanin ensimmäinen logiikan oppikirja. Opusculum Manninen, Juha, Uudestisyntynyt Aura? Teoksessa Historia teoria praksis. Pertti Karkaman juhlakirja. Toimittaneet Aimo Roininen ja Kari Sallamaa. Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 9, Oulu 1986.

19 19 Snellman-kirjallisuutta Manninen, Juha, Miten tulkita J. V. Snellmania?: kirjoituksia J. V. Snellmanin ajattelun ja kehittymisen taustoista. Kuopio 1987 (Snellman-instituutin julkaisuja, 5). Sisältää myös bibliografian Sata vuotta Snellman-kirjallisuutta. Manninen, Juha, Härmä-katekesen. Christian Henrik Snellmans ( ) swedenborgianiskmystiska världsbild. Historiallinen Arkisto vol. 105 (1995). Manninen, Juha ja Alavuotunki, Jouni, J. V. Snellmanin vuoden 1840 kirjoitukset valtiosääntöuudistuksen perusteista. Teoksessa Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Mantere, Oskari, J. V. Snellmanin ajatuksia nykyaikaisesta naiskysymyksestä. Valvoja (1899). Mehtonen, Lauri, Snellmanin puhetta yliopistosta, luennosta ja sivistyksestä. Teoksessa Snellman ja sivistys. Jyväskylä Meri, Veijo, Huonot tiet, hyvät hevoset: Suomen suuriruhtinaskunta vuoteen Helsinki Meurman, Agathon, Kuinka suomen kieli pääsi viralliseksi. Hattula Näköispainos, alkuteos Helsinki Meurman, Agathon, Johan Wilhelm Snellman: för Folkupplysningssällskapet enligt Th. Rein. Helsingfors 1901 (Folkupplysningssällskapets serie lefnadsteckningar 3) Meurman, Agathon, J. W. Snellman: Kansanvalistus-seuraa varten Th. Reinin mukaan. Helsinki 1901 (Elämäkertoja 3). A. M. [Agathon Meurman], J. V. Snellman. Vartija Meurman Agathon, Muistelmia. Osa 1. Helsingissä Meurman, Agathon, J. W. Snellman: Th. Reinin mukaan. (2. p.) Helsinki (Kansanvalistusseuran elämäkertoja, 3 ). Miesmaa, J. V., Vuosien varrelta. Porvoo (Luvut J. V. Snellmanin täyttäessä 75 vuotta ja Snellmanin ja Cygnaeuksen luona.) M-r-s, Johan Wilhelm Snellman. Ein finnländischer Publizist, Denker und Staatsman. Finnländische Rundschau (1902). Murtorinne, Eino, Kiista Hegelin perinnöstä 1830-luvulla. Haik Mustelin, Olof, J. V. Snellman som recensent av historisk litteratur. HTF (1955). Mustelin, Olof, J. W. Snellman och nationallitteratur. Nya Pressen Mustelin, Olof, Studier i finländsk historieforskning Borgå Skrifter utgivna Svenska litteratursällskapet i Finland 361. Mykkänen, Jouni, J. V. Snellman ja nykyaika. uusi Suomi

20 20 Snellman-kirjallisuutta Mäkelä, Kaisa, J. V. Snellmanin Saima ( ) ja sensuuri. Tampere Toimittajatutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto. Mäki, Kari, J. V. Snellmanin persoonallisuuskäsite itsetajunnan kritiikkinä ja "sovituksena" klassisen saksalaisen idealismin kehityksen valossa. Tampere Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma, Tampereen yliopisto. Mäki, Seppo, J. V. Snellman, historiamme merkkimies. Aamulehti Mörne, Arvid, Från Saima till Vikingen : En studie över den svenska nationalitetsidéns utveckling i Finlands press. Borgå National history and identity: Approaches to the writing of national history in the North-East Baltic region nineteenth and twentieth centuries. Edited by Michael Branch. Helsinki: Finnish Literature Society 1999 (Studia Fennica. Ethnologica, 6). Nervander, E., Bilder från Cygnaei och Snellmans boningar. Teoksessa Finska bilder. Helsingfors Nevanlinna, E., Suomen rahalaitos jälkeen vuoden Oma maa, osa V, s Porvoo 1928 (2. painos). Nevanlinna, E., Aatteita ja ihmisiä. Porvoo (s Snellmanista). Niemi, Juhani, Vihreä isänmaa ja koko maailma. Helsingin Sanomat Niiniluoto, Ilkka, Thiodolf Rein ja Suomen Filosofinen yhdistys. Tieteessä tapahtuu 1998/3. Niiranen, Timo, Miten J. V. Snellman asui Kuopiossa. Kuopio1985 (Snellman-instituutin B-sarja, n:o 5). Niitemaa, Vilho, J. V. Snellman und die Schweiz. Turku, 1970 (Publications of the Institute of general history, University of Turku, Finland ; 2 ) (Publikationen des Instituts der allgemeinen Geschichte, Universität Turku, Finnland; 2). Nikander, Esko, Kansakoulun tavoittee Uno Cygnaeuksen, J. V. Snellmanin ja Mikael Soinisen tulkitsemana. Koulu ja menneisyys XXVII (1989). Noro, Mauri, Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa. Helsinki Noro, Mauri, Kirkkopoliittisen liberalismin alkeita Suomessa 1840-luvulla. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja Lahti Noro, Mauri, Der Endzweg der Weltgeschichte in Hegel und Snellman. Teoksessa J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Helsinki Nousiainen, Hannu, Snellmanin psykologian sovellutuksen koe. Jyväskylä Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, Filosofian laitos. Numminen, Jaakko, Liberaalisen puolueen ohjelma vuodelta 1880: sen synty, vastaanotto ja merkitys. Helsingin yliopisto, Pro gradu -työ. Suomen ja Skandinavian historia 1950.

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009)

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) Sisällys Vanhemmat... 1 Sisarukset... 3 Opinnot ja työuran alku... 4 Avioliitto ja lapset... 5 Wiipuri-lehden päätoimittaja... 5 Suuri vapautuksen

Lisätiedot

Saunabibliografia vuoteen 2005

Saunabibliografia vuoteen 2005 1 Saunabibliografia vuoteen 2005 Sisällys Esipuhe...2 Sauna, kulttuuri ja perinne...3 Saunasta kertovaa kaunokirjallisuutta...95 Sauna ja musiikki...101 Sauna ja terveys...137 Saunan rakentaminen ja käyttö...207

Lisätiedot

EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS. Bibliografia. Kustantanut Mika Waltari -Seura ry.

EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS. Bibliografia. Kustantanut Mika Waltari -Seura ry. EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS Bibliografia Kustantanut Mika Waltari -Seura ry. Julkistettu Helsingin kirjamessuilla 28. lokakuuta 2004 Helsinki 2004 SAATTEEKSI Yksi kirjojen keräilijän

Lisätiedot

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Juha Järvelä Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Huhtikuu 2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Keskinen, Riku Retoriikka ja kaunoluku : katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Vierikko, Esko & Tolonen, Anu (toim.) Retoriikan polulla : retoriikkaa antiikista EU-aikaan

Lisätiedot

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Laadittu syksyllä 2006. Laatija Eeva-Liisa Haanpää Bibliografiaa ylläpidetään jatkuvasti. Päivitetty viimeksi 6/2013. Sisällys A. Artikkelit...

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 3/ 2001 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: 09-228 69 351 faksi: 09-228 69 266 Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? 1 Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? Michael Uljens 1 Abstrakti Kasvatusfilosofiaa selvitellään aluksi tarkastelemalla miten filosofia on kasvatuksellista, ja kasvatus perimmiltään filosofinen ongelma,

Lisätiedot

Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta

Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta Kasvatus & Aika 7 (1) 2013, 7 18 Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta Inkeri Kinnari 1700-luvun kotimaisen kasvatuskeskustelun etulinjassa olivat

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu Minna Ahokas Artikkelin tutkimuskohteena on Pro Fide et Christianismo -seuraan kuuluneen papiston ja etenkin

Lisätiedot

Duodecim seura syntyi kaikkien käytettävissä

Duodecim seura syntyi kaikkien käytettävissä Duodecim-seura 125 vuotta Jaakko Ignatius Jäsen n:o 1 Matti Äyräpää (1852 1928) Duodecim seuran perustaja, ensimmäinen puheenjohtaja 1881 1906, seuran kunniapuheenjohtaja Duodecim seura syntyi kaikkien

Lisätiedot

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala Tarton Yliopisto Filosofian tiedekunta Itämerensuomalaisten kielten laitos Suur-Suomen aate ja Itä-Karjala Lopputyö Anastassia Trifonova Ohjaaja: Janne Saarikivi Tartto 2005 Sisällys Johdanto 4 Tutkimusongelma

Lisätiedot

Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963

Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963 Teemu Kakkuri Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963 Aktiivinen uudistusliike ja konservatiivinen sopeutuja Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo

Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo 1 Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo Päivitetty 5.12.2013 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 50 vuotta osuuspankkitoimintaa Hajalassa 1926 1976 Osmo E. Hinkka. Salon seudun osuuspankki,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

Kansakuntaa rakentamassa

Kansakuntaa rakentamassa Kansakuntaa rakentamassa Autonomian juhlaa Aikamatkoja, kuvia ja kohtaamisia p Eurooppa vuonna 1820. Vanhin tunnettu suomeksi painettu kartta koko Euroopasta. Julkaistu Turun Wiikko-Sanomien liitteenä

Lisätiedot

Ohjelmallinen tuokio Runebergin lähteellä 5.7.2006 Ruovesi juhlapuhe, pääsihteeri Raimo Savolainen. Hyvät kuulijat!

Ohjelmallinen tuokio Runebergin lähteellä 5.7.2006 Ruovesi juhlapuhe, pääsihteeri Raimo Savolainen. Hyvät kuulijat! Ohjelmallinen tuokio Runebergin lähteellä 5.7.2006 Ruovesi juhlapuhe, pääsihteeri Raimo Savolainen Hyvät kuulijat! Suomessa on viime vuosina melkein kahden vuoden välein saatu tarkastella suomalaisen kansakunnan

Lisätiedot

Yleisluennot. Eteläinen alueopisto. Väri, havainto ja kulttuuri. Ranskan historian käännekohtia. Filosofian alkulähteillä

Yleisluennot. Eteläinen alueopisto. Väri, havainto ja kulttuuri. Ranskan historian käännekohtia. Filosofian alkulähteillä Yleisluennot Yleisluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Voit kuunnella yksittäisen luennon tai osallistua koko luentosarjaan oman kiinnostuksesi mukaan. de la Bastille et son histoire, le Marais,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma. Henkilöarkistot

Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma. Henkilöarkistot Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma Henkilöarkistot Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa. Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture

Kulttuurin rakentaja. Kulturbyggare. Constructing Culture Kulttuurin rakentaja Valtion taidemuseo 1990 2010 Kulturbyggare Statens konstmuseum 1990 2010 Constructing Culture Finnish National Gallery 1990 2010 Toimittaja / Redaktör / Editor Virpi Harju Kulttuurin

Lisätiedot

Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan päiväkirjat. Osat 1 4. ELPO ry. Jyväskylä 1988.

Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan päiväkirjat. Osat 1 4. ELPO ry. Jyväskylä 1988. INKERI-AIHEISTA KIRJALLISUUTTA JA MUITA TUOTTEITA - päivitys 11.01.2015 Suomen Inkeri-liitto ry www.inkeriliitto.fi, suomeninkeriliitto@gmail.com 045 261 2342, 040 7437 042 Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan

Lisätiedot

Kauhukirjailija Lovecraft rationalistina

Kauhukirjailija Lovecraft rationalistina Kauhukirjailija Lovecraft rationalistina Varapuheenjohtaja Robert Brotherus 045 114 5602 robert@iki.fi Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Päätoimittaja Robert Brotherus Vapaaajattelijain

Lisätiedot

Alussa oli hellahuone

Alussa oli hellahuone Esko Nurmi Alussa oli hellahuone Asuntoreformiyhdistys 1910-2010 Alussa oli hellahuone Asuntoreformiyhdistys ry Esko Nurmi Alussa oli hellahuone Asuntoreformiyhdistys 100 vuotta 1910 2010 Kirjan tekoa

Lisätiedot

Klubilehti 2/2011 Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi

Klubilehti 2/2011 Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi Helsingin Suomalainen Klubi Klubilehti 2/2011 1 Helsingin Suomalainen Klubi 135vuotta Helsingin Suomalainen Klubi on kulttuuriklubi Piste kipukierteelle. Helsingin Suomalainen Klubi 3 Sisältö 2/2011 Vaivaako

Lisätiedot