Vinkkejä opettajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vinkkejä opettajalle"

Transkriptio

1 Vinkkejä opettajalle Tässä sanastossa keskitytään termeihin, jotka tulevat KenkäBisnes-pelissä esille. Sanaston ovat laatineet Pkyrittäjyyden koulutusohjelman opiskelijat yhdessä opettajansa kanssa. Tavoitteena oli yksinkertaisuus, joten tarkkuus on voinut kärsiä. Käyttö omalla vastuulla! Sanastoa voi käyttää valikoiden, esimerkiksi siten että koko sanasto jaetaan, mutta tunnilla käsitellään vain sellaisia sanoja, jotka todennäköisimmin ovat vieraita opiskelijoille. Opettaja voi myös poistaa osan riveistä taulukoista ja siten tiivistää esitystä. Sanasto on ppt- ja pptx-formaateissa käyttäjän vapaasti muokattavissa. Sanasto ei kata pelin ja todellisen yritystoiminnan eroja käsiteltäessä mahdollisesti tarvittavia sanoja. Halutessaan opettaja voi pelin jälkeen siirtyä käsittelemään esim. verotusta, budjetointia tai yrityksen ympäristövastuuta. Näihin tarkoitukseen soveltuvia lukion/yläkoulun aineistoja löytyy osoitteesta Katso myös -sivujen ehdotuksia pelin jälkeen tehtäviksi ryhmätöiksi!

2 Rahasanastoa Pääoma, oma pääoma Lainapääoma, laina, vieras pääoma Yritystoimintaan sijoitettu yrittäjien oma raha Yrityksen lainaama raha Yritys saa pelin alussa omarahoitusta Yritys ottaa pelin alussa alkulainaa Korko Lainan lyhentäminen Tilinpäätös Lainatusta rahasta maksettava korvaus, yleensä prosenttiosuus Osa lainatusta rahasta maksetaan takaisin, jolloin lainan määrä pienenee Yhteenveto tilikauden (esim. vuosi) tuloista, menoista ja lopputuloksesta Korkoa maksetaan 4 x kierroksen aikana, 500 kerrallaan. Lainaa lyhennetään tasasummilla 4 x kierroksessa, 3000 kerralla. Lasketaan kierroksen aikana 3 välitilinpäätöstä ja yksi vuositilipäätös.

3 Rahasanastoa Tuotto Tulos Tappio Yritystoiminnan tuloksena saatu raha, yleensä tiettynä aikana Yritystoiminnan tulos. Saadaan kaavasta tuotot-kulut=tulos. Voi olla negatiivinen tai positiivinen. Yritystoiminnassa tiettynä aikana tehty negatiivinen tulos eli yritys on menettänyt rahaa. 4 x kierroksessa heitetään noppaa tuottojen suuruudesta. Ilmenee välitilinpäätöksessä sekä vuositilinpäätöksissä Yrityksen tilikausi saattaa olla tappiollinen eli miinuksella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vielä konkurssia. Voitto Voitto on positiivinen tulos. Yrityksen positiivinen tilinpäätös. Välitili- tai Vuositili-ruudussa.

4 Investointisanastoa Investointi Yritys sijoittaa rahaa johonkin odottaen, että sijoitus tuottaa enemmän kuin itse maksoi Yritys voi investoida erilaisiin kohteisiin. Esimerkiksi laitteisiin, raaka-aineisiin. Tuotanto Jonkin tuotteen valmistaminen Yritykset tuottavat kenkiä, joita sitten myydään eteenpäin. Tuotantolaite Kone tai laite, jota käytetään valmistuksessa Yritys sijoittaa uuteen tuotantolaitteeseen, jonka avulla kenkien valmistus on tehokkaampaa. Raaka-aine Aine, josta tuotetta valmistetaan Yritys ostaa lisää raaka-ainetta valmistaakseen enemmän kenkiä. Tiedonhallintajärjestelmä Muotoilu Järjestelmä, jonka avulla käytetään tietokantoja ja hallitaan yrityksen tärkeitä tietoja. Tuotteen ulkomuodon ja hahmon suunnittelu Yritys voi investoida uuteen tiedonhallintajärjestelmään, joka tehostaa yrityksen toimintaa. Kenkäsuunnittelija muotoilee yrityksen kenkiä onnistuen joskus paremmin tai hieman heikommin.

5 Investointisanastoa Ulkomaankauppa Markkinat Laajentaminen ulkomaille Tavaroiden tai palveluiden kauppa yli maiden rajojen Koostuvat myyjistä ja ostajista, jotka vaihtavat hyödykkeitä Yritys laajentaa toimintansa kotimaan lisäksi myös ulkomailla Osake Omistusosuus jostakin yrityksestä Osinko Yritys jakaa osakkeenomistajille osan ansaitsemastaan voitosta Yritykset voivat laajentaa toimintaansa ulkomaille. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa suuremmat tuotto mutta toisaalta myös kasvavat riskit. Yritykset myyvät kenkiä asiakkailleen, syntyy vaihdantaa (raha ja kengät vaihtavat omistajaa). Yrityksen laajentaessa ulkomaille riskit kasvavat, toisaalta samalla myös tuotot voivat kasvaa. Yritys voi sijoittaa muiden yritysten osakkeisiin ja saada niistä tuottoa pelin aikana. Yritys voi saada osinkoa ostamistaan osakkeista.

6 Markkinointisanastoa Markkinointi Messutapahtuma Tienvarsimainonta Suoramarkkinointi Yrityksen myyntiä ja tunnettuutta kasvattamaan pyrkivät teot. Markkinointia voi olla esim. lehtimainos tai erikoistarjous. Messuilla valmistajat esittelevät tuotteitaan pyrkien myymään niitä sekä luomaan asiakassuhteita. Tienvarteen sijoitetut mainokset, ilmoitukset ja julisteet, jotka on tarkoitettu markkinointimielessä tienkäyttäjien nähtäväksi. Suoramarkkinointi on suoraan kuluttajalle toimitettua markkinointiviestintää. Suoramarkkinointia voi tapahtua puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Esimerkkejä mahdollisista markkinointitoimista: televisiomainonta, radiomainonta, mainoskirje. Yritys voi osallistua messuille ja luoda näin uusia kontakteja. Toisaalta riskinä on väärien messujen valinta. Yritys voi ostaa tienvarsimainoksen itselleen. Yritys voi postittaa asiakkailleen mainoskirjeen.

7 Markkinointisanastoa Sponsorointi Imago / Yrityskuva Sponsorointi on yksi markkinointiviestinnän keinoista. Se on vastikkeellista yhteistyötä yrityksen ja sponsoroitavan tahon välillä. Kuva, joka asiakkaille muodostuu yrityksestä sen toiminnan ja markkinoinnin perusteella. Yritys voi sponsoroida musiikkifestivaaleja, luonnonsäätiötä tai urheiluseuraa. Eri tahojen tukemisella on erilaisia seurauksia liiketoiminnalle. Yrityksen imago voi kärsiä tai se voi parantua. Esimerkiksi luonnonsäätiön sponsorointi parantaa imagoa.

8 Henkilöstösanastoa Työntekijä Henkilö joka toimii yrityksen palveluksessa ja saa siitä palkkaa. Yrityksellä on 10 vakituista työntekijää, joiden lisäksi se voi palkata 1-3 lisätyöntekijää. Henkilöstö, henkilökunta Vakituinen henkilöstö Määräaikainen työntekijä Yrityksen työntekijät muodostavat yrityksen henkilöstön. Vakituisen henkilöstön työsuhde on voimassa toistaiseksi eli siinä ei ole määräaikaa. Yrityksen henkilöstöstä kannattaa pitää huolta. Näin syntyvät pitkät työsuhteet ja korkea motivaatio eli innostus työhön. Pelissä vakituista henkilöstöä ei voi irtisanoa! Työsuhde voimassa tietyn ajan. Yritys voi pelissä palkata 1-3 lisätyöntekijää: heidän työsuhteellaan ei ole määräaikaa, mutta lisätyöntekijöitä voi irtisanoa.

9 Henkilöstösanastoa Henkilöstökoulutus Laatukoulutus Ympäristökoulutus Sertifiointi Virkistystapahtuma Yrityksen henkilöstölleen tarjoama koulutus. Henkilöstökoulutus, jolla parannetaan työn laatua. Ohjaa työntekijöitä esim. lajittelemaan jätteet oikein. Tutkitaan, täyttääkö yrityksen toiminta tietyt vaatimukset. Luo yhteishenkeä, lisää työmotivaatiota sekä vähentää työuupumusta. Yritys voi tarjota henkilöstölleen laatukoulutusta ja ympäristökoulutusta. Yrityksen järjestämän laatukoulutuksen seurauksena on usein tehokkaampi toiminta. Ympäristökoulutus auttaa myös tehostamaan raaka-aineen käyttöä. Yritys voi saada sertifioinnin järjestettyään laatu- tai ympäristökoulutuksen. Virkistystapahtuman suunnittelussa on oltava tarkkana: illanistujaisissa saattaa syntyä myös riitoja.

10 Muuta sanastoa Riski Lama Nousukausi Ulkoistaminen Tavoiteltuun asiaan liittyy myös negatiivisen tuloksen mahdollisuus. Talouden pitkä ja syvä laskukausi, jolloin koko talouselämä taantuu. Talous kasvaa kohisten, yrityksillä ja ihmisillä on rahaa kuluttaa ja menee hyvin. Yritys ostaa tietyn toiminnon toiselta yritykseltä. Esim. siivouspalveluiden ulkoistaminen. Yritys sijoittaa pelissä rahaansa eri kohteisiin voimatta olla varma tuotoista. Pelilaudalla oleva Lama-ruutu aiheuttaa menetyksiä kaikille yrityksille. Pelilaudalla on myös Nousukausiruutu, jonka ansiosta kaikki yritykset saavat enemmän voittoa. Yritys voi ulkoistaa kuljetuksensa ja välttyä täten kuljetusvahingoista johtuvilta tappioilta.

11 Muuta sanastoa Vakuutus Omavastuu Yritysyhteisö Kilpailija On osa riskienhallintaa. Jakaa vahingoista aiheutuvia äkillisiä kuluja tasaisemmin. Vahingon sattuessa vakuutuksia maksanut yritys maksaa ainoastaan omavastuun, ei koko vahingon hintaa. Ryhmä yrityksiä toimii yhteistyössä keskenään, jolloin syntyy etuja niin yrityksille kuin asiakkaillekin. Samalla toimialalla tai alueella toimiva yritys, joka kilpailee samoista asiakkaista yrityksen kanssa. Yritys voi ottaa kuljetusvakuutuksen, palovakuutuksen, vesivahinkovakuutuksen ja varkausvakuutuksen. Vakuutuksia ottanut yritys selviää pelkällä omavastuulla, joka on selvästi pienempi kuin koko vahingon arvo. Yritys voi saada yhteisöön liityttyään esimerkiksi jäsenalennuksia tai neuvontaapua. Muut pelissä toimivat yritykset ovat kilpailevia yrityksiä.

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

Työkirja LiikETaLOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä helsinki BUsiNEss COLLEGE

Työkirja LiikETaLOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä helsinki BUsiNEss COLLEGE Työkirja LIIKETALOUDEN ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä HELSINKI BUSINESS COLLEGE Copyright 2009: tekijät Tekijät: Helsinki Business Collegen opettajat: Pälvi Hannonen, Arttu Hautamäki, Leena Ohisalo,

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot