ENERGIATALON SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATALON SUUNNITTELU"
  • Pia Aro
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U

2 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by

3 S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER, kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja Lunastus 0nergy 24 Juha Kähkönen, Arkkitehti, Samuli Ellä, Rak. ark. VTT:n puheenvuoro 8 Jyri Nieminen, Asiakaspäällikkö, VTT, palkintolautakunnan asiantuntija Lunastus SOLROS 28 Virve Väisänen, Arkkitehti SAFA, Riikka Kuittinen, Arkkitehti SAFA Kilpailun esittely 10 Kilpailun tarkoitus ja palkintolautakunnan jäsenten arvioita kilpailun tuloksista 1. Palkinto BLOK 12 Olli Metso, Ark. yo ja Tiina Antinoja, Arkkitehti 2. Palkinto - FOTOSYNTEESI 16 Emma Johansson, Ark.yo, Heikki Riitahuhta, Arkkitehti SAFA, Kerttu Loukusa, Ark. yo, Mikko Jakonen, Arkkitehti SAFA, Willem Anne van Bolderen, Arkkitehti SAFA Energia-asiantuntija: Jouni Koivula, Pistoke RES Oy Avustajat: Helena Tasa, Ark. yo ja Sampsa Palva, Arkkitehti SAFA Kunniamaininta HYVINKÄÄN KOETALO 32 Taneli Heikkilä, Ark. yo, Johannes Jutila Ark. yo Asiantuntija: Antti Koivula, Rak.ins., Ark. yo Kunniamaininta KEKO 36 Sami Vikström, Arkkitehti SAFA, Johan Lärka, Ark yo Kunniamaininta SOPU-TALO 40 Matti Tapaninen, Arkkitehti SAFA 3. Palkinto KANTO 20 Sami Vikström, Arkkitehti SAFA, Johan Lärka, Ark. yo 4 5

4 Kunniamaininta LOHKO 44 Riku Rönkä, Arkkitehti SAFA, Katri Rönkä, Arkkitehti SAFA Kunniamaininta RATI 48 Juha Mäki-Jyllilä, Arkkitehti, SAFA, Asmo Jaaksi, Arkkitehti, SAFA, Teemu Kurkela, Arkkitehti SAFA, Samuli Miettinen, Arkkitehti SAFA Avustajat: Marko Pulli, Arkkitehti SAFA, Christopher Delany, Arkkitehti SAFA, Katariina Hakala, sisustussuunnittelu, Thomas Miyauchi, Ark. yo Eristeet ja ympäristö 52 Esimerkkejä ISOVERin toiminnasta energiatehokkaiden lämmöneristeiden kehittämisen, asumismukavuuden ja ympäristönsuojelun edistämisessä

5 E S I P U H E K I M M O H U T T U N E N 6 7 Energiatehokas tervehdys! (jos aloit miettiä mikä se sellainen on niin lue teksti loppuun) Keskustelu nollaenergiataloista ja siitä mitä nollaenergia oikein tarkoittaa, on lisääntynyt, kun rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD hyväksyttiin toukokuussa 2010 uudistetussa muodossaan. Suurin osa suomalaisista, tai edes rakennusalan ammattilaisista, ei tiedä kyseisen direktiivin olemassaolosta saatikka sisällöstä juuri mitään. Kyse on kuitenkin dokumentista, jonka sisältö vaikuttaa lähitulevaisuuden rakentamiseen ja sen kehittymiseen koko Euroopassa kenties enemmän, kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Tässä julkilausumassa määritellään EU:n keskipitkän aikavälin tavoitteet rakennusten energiatehokkuudelle ja mainitaan myös ns. lähes nollaenergiatalo, joka on asetettu kaikkien uudisrakennusten vaatimustasoksi lähtien vajaan yhdeksän vuoden kuluttua siis. Julkisten rakennusten osalta takaraja on jo kaksi vuotta aiemmin eli En lähde suomentamaan sen paremmin lähes nollaenergia-, kuin nettonollaenergiatalonkaan käsitettä tässä, koska Jyri Nieminen tekee sen ansiokkaasti seuraavalla aukeamalla. Mielenkiintoisempaa ehkä on kuulla miksi ISOVER halusi järjestää yleisen arkkitehtuurikilpailun tämän teeman ympärille ja rakentaa voittajatyön pohjalta todellisen nollaenergiatalon Hyvinkään asuntomessuille 2013.

6 Olemme huomanneet, että matalaenergia-, passiivi- ja nollaenergiarakentamista kohtaan koetaan epäluuloa ja ehkä pelkoakin. Sama vähintäänkin varautunut suhtautuminen rakentamisen energiatehokkuutta kohtaan on havaittavissa niin suunnittelijakunnassa, työmailla, kuin yksittäisen omakotitalon rakentajan kanssa keskusteltaessa. Mistä tämä johtuu, ja mitä asialle olisi tehtävissä? Joku voisi tietysti kysyä, että miksi sille (epäluulolle) pitäisi tehdä jotain. Syy on se, että päätökset asian suhteen on jo tehty ja muutoksista syntyvät suurimmat hankaluudet aiheutuvat yleensä siitä, että päätösten toteuttamiseen jää liian vähän aikaa. Yhdeksän vuotta on rakentamisen ajanlaskussa olemattoman lyhyt aika ja sitä ei kannata käyttää asioista kinaamiseen ryhdytään siis sanoista tekoihin. Halusimme siis tähän projektiin lähtiessämme esimerkin voimalla näyttää, että nollaenergiarakentaminen ei ole millään tavoin teknisesti ylipääsemätön haaste, ei suunnittelun sen paremmin kuin toteutuksenkaan osalta. Siksi valjastimme kilpailuun mukaan mielestämme onnistuneen lopputuloksen kannalta oleellisimmat yhteistyökumppanit. Halusimme vaikuttaa siis suunnittelijakuntaan, mahdollisimman laajasti koko rakentamisen kenttään ja jopa tavalliseen kuluttajaan. Arkkitehtikilpailujen järjestämisen kannalta kokeneimman yhteistyökumppanin valinta ei ollut vaikeaa SAFA on tässä asiassa Suomessa suvereeni. Muiden rakentamisen kanssa työtään tekevien tavoittamiseksi katsoimme parhaaksi mediaksi Rakennuslehden, joka otettiin myös yhteistyötahoksi projektiin. Lisäksi tarvitsimme laskennallis-teknisen selkänojan ja vankimman osaamisen tällä osa-alueella tarjosi VTT. Halusimme myös tuoda nollaenergiarakentamisen ekologianäkökulman esiin mahdollisimman uskottavalla tavalla ja luonnollinen valinta tämän asian esiin tuomiseksi puolueettomasti oli monivuotinen yhteistyökumppanimme WWF. Lisäksi täytyy muistaa, että toteutunutta kohdetta käy katsomassa arviolta messukävijää, jotka ovat mitä suurimmassa määrin tavallisia kuluttajia, joskin usein jostain syystä rakentamiseen aktiivisemmin suuntautuneita sellaisia. Tiivistettynä motiivimme tämän projektin osalta on siis, ei enempää eikä vähempää, kuin yritys vaikuttaa energiatehokkaan rakentamisen asenneilmapiiriin Suomessa. Palatakseni vielä lyhyesti kirjoituksen alussa mainittuihin nollaenergiatalon erilaisiin määritelmiin, en malta olla huomauttamatta, että mikään edellä mainituista nollaenergiamääritelmistä ei ota kantaa rakennuksen ns. ekotehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen. Rakennuksen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista n. 80 % aiheutuu kuitenkin käytön aikaisesta ympäristökuormituksesta, joka taas on suurimmaksi osaksi energiankulutusta joten voidaan sanoa, että nollaenergiatalo on merkittävä ympäristöteko itsessään ja ilman energiatehokkuutta ei voi olla ekotehokkuutta. Se energiatehokas tervehdys muuten on hymy se syntyy hyvin pienten kasvolihasten pienestä supistuksesta ja synnyttää usein vastaanottajassaan enemmän positiivista energiaa, kuin sen lähettäjältä on sen tuottamiseen vaadittu (plusenergiatervehdys ).

7 V T T : n P U H E E N V U O R O Nollaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka ostetun energian tarve on vuositasolla 0 kwh, eli rakennus tuottaa yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa ulkopuolista energiaa vuodessa. Koska rakennuksessa tapahtuva energian tuotanto tapahtuu eri aikaan kuin sen käyttö, tarvitaan joko energiavarastoja tai energian syöttömahdollisuus takaisin verkostoihin. Nettonollaenergiatalossa tuotettavia uusiutuvia energioita ovat aurinkolämpö- ja sähkö, tuulisähkö ja maalämpö ja -kylmä. Myös polttopuu on uusiutuvan energian lähde, mutta nettonollaenergiatalossa se on ostettava polttoaine. Nettonollaenergiatalon energiataseessa ostoenergian eli esimerkiksi polttopuilla tuotetun energian, verkosta ostetun sähkön tai kaukolämmön käyttöä vastaava määrä energiaa on tuotettava uusiutuvana energiana. Koska aurinkosähkön tai tuulisähkön tuotantomahdollisuudet pientalossa ovat rajalliset, nettonollaenergiatalon perusratkaisu on hyvin energiatehokas talo. Rakennuksissa tapahtuva aurinkolämmön ja -sähkön tuotanto ja energian käyttö tapahtuvat suurelta osin eri aikaan. Aurinkolämpö voidaan varastoida, mutta sähköntuotannossa energian syöttäminen lähiverkkoon tai -taloihin on otettava ratkaisuissa huomioon. Optimitilanteessa rakennus ei tarvitse ulkopuolista energiaa, eli talo on energian suhteen omavarainen. Nettonollaenergiatalon tilojen lämmittämisen ja jäähdyttämisen energiantarpeen pienentämisen tulee perustua passiivisiin keinoihin, kuten ulkovaipan hyvään lämmöneristystasoon ja ilmanpitävyyteen, ikkunoiden ominaisuuksiin ja varjostukseen, aukotuksen huolelliseen suunnitteluun auringon passii- 8 9 J Y R I N I E M I N E N

8 visen lämpökuorman hyödyntämisen ja samalla jäähdytystarpeen pienentämisen kannalta. Jäähdytystarpeen pienentämisen kannalta oleellisimmat tekijät ovat juuri ikkuna-aukkojen suuntaus ja koko sekä varjostus mutta myös rakennuksen sisäisten kuormien hallinta (tulisija, sähkölaitteet, valaisimet, ihmisten määrä). Rakennuksen ikkunoiden lämmönläpäisykerroin on pieni, mikä samalla tarkoittaa, että sen auringon säteilynläpäisy on tavanomaista ikkunaa pienempi. Vaikka ikkunoiden auringon säteilynläpäisy on jo ikkunan ominaisuuksien johdosta pienentynyt, auringon lämpökuorman pienentäminen kesäajan varjostuksella on tarpeen. Ilmanvaihto on tyypillisesti suurin yksittäinen lämpöhäviöiden lähde. Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto varustettuna poistoilman lämmön talteenotolla on siksi nettonollaenergiatalon perusratkaisuja. Järjestelmän hyötysuhde mitattuna säästetyn lämpöenergian suhteena käytettyyn sähköenergiaan on suurempi kuin parhaiden lämpöpumppujen lämpökerroin. Energiatehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen edellyttää, että raitisilma- ja jäteilmakanavia lukuun ottamatta järjestelmä sijaitsee kokonaisuudessaan ulkovaipan ilmansulkukerroksen ja lämmöneristyksen sisäpuolella. Jotta korkea hyötysuhde saavutetaan, järjestelmän mitoitus perustuu riittävän avariin kanaviin ja ilmanvaihtokoneen mitoittamiseen siten, että sen ominaissähkön käyttö on mahdollisimman pieni. Periaatteessa nettonollaenergiatalon tulisi olla toiminnoiltaan niin yksinkertainen, että taloautomaatiojärjestelmiä ei tarvita. Pienen energiantarpeen talossa, myös kevytrakenteisessa talossa, rakennuksen sisäolosuhteet pyrkivät seuraamaan ulkoilman lämpötilan muutoksia tavanomaiseen taloon verrattuna pidemmällä viiveellä. Sisäolosuhteiden hallintaan tarkoitettujen ohjaus- ja säätöjärjestelmien tulee ottaa huomioon viive. Tällä vältetään rakennuksen päällekkäinen lämmitys ja jäähdytys. Energian käytön ja tuotannon johdosta säädön älykkyyden tarve lisääntyy. Nettonollaenergiatavoitteen saavuttaminen edellyttää rakennuksen kokonaisvaltaista suunnittelua siten, että energiankäyttöä voidaan pienentää kaikilla osaalueilla, tilojen ja veden lämmityksessä sekä valaistuksen, kuluttajalaitteiden ja talotekniikan sähkön käytössä. Kokonaisratkaisun kehittäminen on tärkeää, koska asumisen vaatimukset tulee ottaa huomioon ensisijaisina suunnittelun lähtökohtina.

9 K I L P A I L U N E S I T T E L Y Kilpailun palkintolautakunta: Kehityspäällikkö Kimmo Huttunen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, puheenjohtaja, Toimituspäällikkö Heikki Heikkonen, Rakennuslehti, Ohjelmapäällikkö Jussi Nikula, WWF, Arkkitehti Mika Ahonen, Hyvinkään kaupunki, Arkkitehti Jyri Tiensuu, sihteeri, Arkkitehti Bruno Erat ja Arkkitehti Jaakko Keppo. Palkintolautakunnan asiantuntijana toimi Asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, VTT Kilpailun taso oli korkea. Huonoja ehdotuksia ei juurikaan tullut, sen sijaan saatiin laaja paletti mielenkiintoisia, uudella tavalla ajateltuja nollaenergiapientaloja. Kilpailun tulos osoittaa, että on mahdollista toteuttaa arkkitehtonisesti korkeatasoisia, erittäin energiatehokkaita pientaloja, jotka pystyvät kohtuullisella teknisellä varustuksella tuottamaan itse tarvitsemansa energian, arkkitehti Bruno Erat kiteyttää kilpailun tuloksia. Kovatasoinen kilpailu osoitti myös sen, että energiatehokkuus ja ilmastonmuutosasiat kiinnostavat arkkitehtejä eikä energiansäästömääräyksiä koeta suunnittelua rajoittavana tekijänä, toimituspäällikkö Heikki Heikkonen jatkaa.

10 Kilpailu lyhyesti Nyt pidetyn, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n järjestämän, suunnittelukilpailun tarkoituksena oli löytää nollaenergiarakentamisen haasteisiin vastaava arkkitehtonisesti ja asuinlaadultaan korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen pientaloratkaisu, joka tullaan toteuttamaan Hyvinkään Asuntomessuilla Tavoitteena oli luoda nollaenergiapientalosta esimerkin omainen, arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Rakennuksen arkkitehtuurissa ja tilaratkaisuissa tuli ottaa huomioon kustannustehokkuus osana ympäristöystävällisyyttä, -mukavuudesta ja terveellisyydestä tinkimättä. Kilpailussa haettiin myös kansainvälisesti puhuttelevaa ja omaleimaista suomalaisen arkkitehtuurin vastausta maailmalaajuisiin ympäristökysymyksiin. Kilpailu oli yleinen arkkitehtuurikilpailu ja avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille. Kaikkiaan kilpailuun saapui 81 suunnitteluryhmän ehdotus. Kilpailuaika oli Palkintolautakunta aloitti arvostelutyön marraskuussa 2011 ja ratkaisi kilpailun Tulokset julkistettiin Parhaimmat työt olivat hyvin kokonaisvaltaisia: ei ollut pelkästään ratkaistu hyvää omakotitaloarkkitehtuuria ja nollaenergiaratkaisuja erikseen, vaan eräät nollaenergiatavoitteen saavuttamiseksi tehdyt ratkaisut oli tuotu erottamattomaksi osaksi arkkitehtonista ilmaisua. On näytetty, että nettonollaenergiapientalo voi olla arkkitehtoniselta ilmeeltään hyvinkin vivahteikas ja luoda asumiselämyksiä, arkkitehti Mika Ahonen Hyvinkään kaupungista toteaa. Nollaenergiatalo on ensimmäinen valtavirtaan tunkeva konsepti, joka oikeasti asettaa ekologiset rajat. Nollaenergiatalohan huomioi ainoastaan energian, siksi se ei ole riittävän kokonaisvaltainen, mutta energianäkökulmasta se on loistava periaate - ja vieläpä toteutettavissa fiksusti ja kustannuksiltaan järkevästi. Tuota vuodessa yhtä paljon kuin kulutat -konsepti tuo rakennuksen suunnitteluun kokonaisvaltaisen otteen, jossa missään energiakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella ei ole mahdollista fuskata, arvioi ohjelmapäällikkö Jussi Nikula. Rakennusten osuus on noin 40 % kaikesta Suomen energiankäytöstä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa ilmastoratkaisua. Rakennusten energiatehokkuuden ja hajautetun uusiutuvan energiantuotannon hienosti yhdistävä nollaenergiakonsepti oli tehtävänannon lähtökohta ja parhaat työt edustavat sitä kerrassaan oivallisesti. Kilpailussa esitetyt työt kertovat, että monet arkkitehdit ottavat ilmastomuutoksen lieventämisen vaatimukset vakavasti. He haluavat kehittää valmiuksiaan osallistua talkoisiin. Tähän asti on Suomessa ollut valitettavan vähän mahdollisuuksia suunnitella aidosti kestävän kehityksen mukaisia asuntoja. Toivon, että tämä kilpailu on yksi monista tarpeellisista avauksista tähän suuntaan. Palkitut työt osoittavat, että energiatehokkuustavoitteet eivät ole este luoville, korkeatasoisille asuintaloratkaisuille, arkkitehti Bruno Erat toteaa. Kilpailu osoitti, että voimme rakentaa energiatehokkuuden nimissä kuutioita monimuotoisempia taloja. Talotekniikkaan on kuitenkin pakko ruveta paneutumaan. Matalaenergiarakentamisessa arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun ja talotekniikan täytyy nivoutua toisiinsa aukottomasti, jotta rakennuksista saadaan toimivia. Tämä antaa myös mahdollisuuden nostaa talotekniikan esille vahvemmin sen sijaan että sen piilottaisi rakenteiden sisään. Talotekniikka voi toimia myös sisustuselementtinä, Heikki Heikkonen tiivistää.

11 1. PALKINTO BLOK A R K K I T E H T I Olli Metso, Ark. yo Tiina Antinoja, Arkkitehti SAFA T I L A Huoneistoala: 152 m 2 (1. krs: 86,5 m 2 2. krs: 65,5 m 2 ) Kerrosala: 195 m 2 (1. krs: 106,5 m 2 2. krs: 88 m 2 ) Rakennusoikeudellinen kerrosala: 170 m 2 (1. krs: 95 m 2 2. krs: 75 m 2 ) Tilavuus: 630 m 3 E N E R G I A Lämmin tilavuus: 844 m 3 Vaipan ala: 569 m 2 Vaipan pinta-alan suhde tilavuuteen: 0,67 Tilaratkaisu on harkittu ja molemmissa kerroksissa hyvin toimiva. Tilasommitelma on avara ja kaunis. Ikkunapinta-ala on 25% kerrosalasta b l o k julkisivu pohjoiseen julkisivu itään julkisivu länteen julkisivu etelään 1:100

12 Arkkitehtoninen ajatus Rakennuksen arkkitehtuuri ja ekologisuus kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on ollut rakennus, joka on tilalliselta luonteeltaan avoin, ja jossa on erilaisia tiloja ja niiden sarjoja. Ekologisuuden kannalta on ollut tarkoituksenmukaista tehdä rakennuksen lämpimästä massasta kompakti. Arkkitehtuurin pääajatuksena on ollut sijoittaa elämiselle tarpeelliset tilat laatikoihin ja latoa laatikot limittäin. Laatikoiden väliin jäävä tila on liikkumista ja oleskelua varten. Jako suljettujen laatikoiden ja avointen väliin jäävien tilojen välilä on selkeä. Rakennus on yleisilmeeltään kivitalolle luonteenomaisen jykevä ja jämpti. Se huomioi tontin hienoudet ja luo sille läpikuljettavuutta. Tontille saavutaan sisääntulopihan kautta. Sisääntulopihalta on yhteys huoltopihalle, puutarhaan ja itse rakennukseen. Ulko-ovelta näkee talon läpi terassille ja oleskelupihalle. Talon ytimestä on näkymä neljään suuntaan. Terassi jatkaa visuaalisesti ja Tavoitteena on ollut luoda rakennus, joka on ennen kaikkea tilallisesti mielenkiintoinen, ympäristön huomioiva, asuttava ja tarpeen mukaan joustava koti perheelle, ja joka on toteutettavissa nollaenergiaperiaatteiden mukaan. toiminnallisesti olohuonetta. Alakerta on tarkoitettu yhdessä oloon. Yläkerta on yksityisempi ja suljetumpi. Yläkerran aula on yhteydessä ensimmäiseen kerrokseen.

13 BLOK Portaan ikkunasta avautuu hieno näkymä alueen raitille. Materiaalit tukevat laatikkoajatusta. Kiviaineinen rapattu julkisivu- - saapuminen - näkymät raitille ja luontoon - kompakti massa pinta jatkuu sisälle. Laatikoiden sisäpinnat ovat lämmintä puuta kontrastina koville kiviseinille, samoin lattiat ja alakatot. Pihan materiaalit ja muotoilu muuttuvat kadulta pihalle mentäessä vaiheittain rakennetusta ja kivisestä orgaanisempaan ja luonnollisempaan. - elämiselle tarpeelliset toiminnot - tilantarve - tilojen sijoittuminen - tilallinen mielenkiinto - kompakti massa Rakennustapa Rakennus on suunniteltu toteutettavaksi paikalla rakentaen. Rakenteelliset ratkaisut ovat yksinkertaisia. Rakennuksen hienous syntyy tilojen, pintamateriaalien ja arkkitehtonisten yksityis- - viihtyisät ulkotilat - eläminen koko tontin alalla - hyötykasvit ja kasviston luoma suoja auringolta ja katseilta - tilojen sijoittuminen - eläminen tilojen välissä - vaihtuvat tilat - avautuvat näkymät - rakennettu ekologia - aurinkosähkö, maalämpö, aurinkosuojat kohtien synteesinä. Rakennus on myöhemmin laajennettavissa yläkerrassa esim. parvekkeelle tai välipohjan aukon päälle. Autotalliratkaisu mahdollistaa erillisen työtilan kodin yhteydessä. Pihalle on osoitettu myös paikka mahdolliselle lisärakennukselle ja kasvihuoneelle. Periaatteessa rakennuksen perusidea, limittäin ladotut laatikot, mahdollistaisi myös rakentamisen tilaele menteistä. Ekologisuus Rakennuksen ekologisuus on yhdistelmä high- ja low-tech -ratkaisuja. Perustan ekologisuudelle luo rakennuksen lämmitettävän massan kompaktius. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä

14 pohjapiirros 1.krs 1:100 pohjapiirros 1.krs Tavoitteena on ollut ympäristön huomioiva tettavissa nollaenergi Arkkitehtoninen ajatu Rakennuksen arkkiteh joka on tilalliselta luon kannalta on ollut tar Arkkitehtuurin pääaja laatikot limittäin. Laat laatikoiden ja avointe talolle luonteenomais vuutta. Tontille saavu puutarhaan ja itse rak ytimestä on näkymä n ta. Alakerta on tarkoi on yhteydessä ensim raitille. Materiaalit tuke tikoiden sisäpinnat ov Pihan materiaalit ja m kivisestä orgaanisemp Rakennustapa Rakennus on suunnite sinkertaisia. Rakennuk kohtien synteesinä. Ra tai välipohjan aukon pohjapiirros 2.krs koostuu maalämmöstä ja suuresta varaavasta tulisijasta. Tulisija sijaitsee etelän puolen ikkunoiden läheisyydessä välipohjan aukon kohdalla. Lämmitettäessä lämpö leviää tasaisesti molempiin kerroksiin. Ikkunoiden vieressä se myös varaa ulkoa säteilevää lämpöä itseensä. Suuri varaava massa tasaa lämpötilojen vaihtelua. Rakennuksen liiallinen lämpeneminen kesäaikaan on estetty rakenteellisin suojin. Etelän puolen suuria ikkunoita varjostaa piharakennus, muissa ikkunoissa on avattavat luukut. Avattuina ne luovat varjostavan lipan ikkunan ylle ja suljettuina peittävät sen kokonaan. Ikkunat ovat nelilasisia ja niissä on katkaistut karmit. Lasien väliin voidaan asentaa hyllyjä kasveille ja koristeille. Esimerkiksi keittiön läheisyydessä niissä voidaan kasvattaa yrttejä. Rakennus tuottaa sähköä katolla sijaitsevilla aurinkopaneeleilla. Katolle satava vesi säilötään ja sitä käytetään mm. kasvimaan ja marjapensaiden kasteluun. Suurin osa tontin hulevesistä johdetaan pihan puolella sijaitsevaan imeytysaltaaseen. Koko tontti on hyötykäytössä. Talous- ja oleskelupihojen lisäksi tontilla on kasvimaa ja puutarha, jossa on hyötykasveja, esim. omenapuita ja marjapensaita.

15 2. PALKINTO FOTOSYNTEESI A R K K I T E H T I Emma Johansson, Ark. yo, Heikki Riitahuhta, Arkkitehti SAFA, Kerttu Loukusa, Ark. yo, Mikko Jakonen, Arkkitehti SAFA, Willem Anne van Bolderen, Arkkitehti SAFA fotosynteesi 1 Jouni Koivula, Pistoke RES Oy Helena Tasa, Ark. yo, Sampsa Palva, Arkkitehti SAFA T I L A Huoneistoala: 129 m 2 Kerrosala (250 seinärakenne): 159 m 2 Tilavuus (lämmitettävä tila): 610 m 3 (viherhuone ei mukana laskelmissa) E N E R G I A Maalämpöpumppu Aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet rakennuksen energiatehokkuuden lisäksi on selvitetty asumisympäristön humaaniekologiset ulottuvuudet Kierrätetty punatiili 2. Luonnonkivimuuri 3. Lasi, kirkas 4. CLT, UV-suojaöljytty 5. Aurinkopaneeli 6. Kattotiili, punainen julkisivu itään julkisivu etelään julkisivu pohjoiseen julkisivu länteen julkisivu itään 1:200 julkisivu etelään 1:200 julkisivu pohjoiseen 1:200 julkisivu länteen 1:200 Julkisivumateriaalit: 1. Kierrätetty punatiili 2. Luonnonkivimuuri 3. Lasi, kirkas 4. CLT, UV-suojaöljytty 5. Aurinkopaneeli 6. Kattotiili, punainen

16 pääasiallinen alueella vaikuttava kylmä tuuli kylmä ilma virtaukset kesällä / syksyllä Huoneistoala 129m2 Kerrosala (250 seinärakenne) 159m2 Tilavuus (lämmitettävä tila) 610 m3 Viherhuone ei mukana laskelmissa Paloluokka P3 Ilmanvaihto luonnonmukainen (lämmöntalteenotto 0%) Ilmantiiviys (n/50) 1

17 FOTOSYNTEESI Sydänmuuri Rakennuksen tilat ryhmitetään massiivisen sydänmuurin ympärille. Muuri yhdistää tekniikan, tulipesät, hormistot ja vesivaraajat sekä toimii toiminallisesti tiloja rajaavana ja yhdistävänä elementtinä. Kasvihuone Rakennusta suojaa lasinen kasvihuone etelään ja länteen päin. Kasvihuone parantaa rakennuksen energiankulutusta huomattavati (talviaikaan n. 3 astetta) ja pidentää ja monimuotoistaa rakennuksen ja pihan käyttömahdollisuuksia. Kasvihuone on lisäksi erinomainen tapa lisätä perheen omavaraisuutta tuottamalla eettistä ja puhdasta ruokaa. CLT Runko Rakennuksen runko on ristiinlaminoitua suomalaista puuta, CLT:tä. CLT mahdollistaa nopean rakentamisen, selkeän ja yksinkertaisen kantavan rungon ja visuaalisesti hyvän lopputuloksen sisätilojen pinnoille. Samalla massiivinen runkorakenne toimii rakennuksen hiilinieluna. Tiilinen sadetakki Rakennuksen julkisivut pohjoiseen ja itään sekä rakennuksen katto rakennetaan kierrätetystä punatiilestä. Punatiili muurataan kalkkipitoisella laastilla joka mahdollistaa tiilen jatkokäytön myös tulevaisuudessa. Näin saadaan kokonaisuudessaan ulkovaipan päästöt minimoitua laastin ja lisäosien päästöihin ja koko rakenteen hiilijalanjälki pienenee. Rakennetyypit: US1 kierrätetty punatiili, 120mm ilmarako, 30mm tuulensuojakangas Isover Vegetal Insulation, amppueriste, 400mm CLT-runko, 150mm US2 CLT, 100mm, UV-suojaöljytty ilmarako, 30mm tuulensuojakangas Isover Vegetal Insulation, hamppueriste, 400mm CLT-runko, 150mm, lipeävalkaistu YP kierrätetty kattotiili, 30mm ilmarako, 100mm tuulensuojakangas Isover Vegetal Insulation, hamppueriste, 600mm CLT-runko, 170mm, lipeävalkaistu AP tuuletettu alapohja tuulensuojakangas Isover Vegetal Insulation, hamppueriste, 400mm koolaus, 50mm kipsilevy, 15mm pintabetoni, 80mm kierrätetty punatiili, 30mm VP prässätty savilaatta, 30mm pintabetoni, 70mm kipsilevy, 15mm koolaus, 50mm Isover Vegetal Insulation, hamppueriste, 200mm CLT-runko, 50mm, lipeävalkaistu Ulkoseinät 1 U-arvo 0,082, pinta-alat: 115 Ulkoseinät 2 U-arvo 0,081, pinta-alat: 106 Ikkunat U-arvo 0,75, pinta-alat: pohjoinen 1,4, itä 1,7, etelä 4,4, länsi 19,5 Ulko-ovet U-arvo 0,8, pinta-alat: pohjoinen 5,8m 2, etelä 7,4 Katto U-arvo 0,059, pinta-alat: 142,5m 2 Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) U-arvo 0,093, pinta-ala 109m 2 ensimmäinen kerros toinen kerros

18 Yhteisöllisyydellä elämänlaatua Jakamalla naapureiden kanssa ruohonleikkurit, trimmerit ja moottorisahat voi säästää pitkän pennin ja saada suuremman hyödyn harvoin käytetyistä laitteista. Jakamalla kyydin keskustaan tai viemällä koko naapuriston lapset kerhoon vuorotellen säästää kaikkien aikaa ja samalla päästöt vähenevät. Olisiko alueelle ollut järkevää miettiä CHP-laitosta tai pientä biopolttolaitosta? Voisiko jossakin olla yhteiset laadukkaat puiset keinut sen sijan että kaikki ostavat pienet metalliset keinut? Yhteisöllisillä ideoilla ja pienillä teoilla naapurit tutustuvat toisiinsa ja sitoutuvuus paikkaan ja samalla paikan luontoon paranee. + kesä - talvi = 0 Sähkö Aurinkopaneelit syöttävät sähköverkkoon kesä-aikaan ylijäävän sähkön. Talvella käyttösähkö ja maalämpökoneen vaatima sähkö otetaan verkosta. Sähköntuoton suuruus kesän, kevään ja alkusyksyn aikana on sama kuin rakennuksen vaatiman lämmitysenergian suuruus koko vuoden aikana. Vesi Puhdas vesi tulee tulevaisuudessa olemaan yksi arvokkaimmista luonnonvaroista. Suihkujen harmaa vesi säilötään sydänmuurissa ja käytetään uudelleen wc pönttöjen huuhteluun. Vedenkulutusta mittaavat mittarit sijoitetaan jokaisen pesutilan yhteyteen helposti luettavaan paikkaan. Kaikkiin hanoihin ja suihkuihin liitetään virtauksenrajoittimet jotka vähentävät jopa 50% vedenkulutuksesta. Hulevedet ohjataan pieneen kaivoon josta ne ovat käytettävissä kasteluvetenä. Kaivo sijoitetaan viherhuoneeseen jossa vesi toimii lämpötilaeroja tasaavana tekijänä. fotosynt Ruoka Viherhuone on osa rakennuksen energiantehokkuutta mutta myös oleellinen sosiaalinen tekijä. Perhe voi kasvattaa osan ruoastaan itse puhtaasti, eettisesti ja lähellä. Yrittitarha aivan keittiön oven ulkopuolella ja tomaatit kasvamassa olohuoneen jatkeena olevassa viherosassa rakennuksen päädyssä. to - pe - ma - ti - ke - Työn ja asumisen yhdistäminen Asumisen päästöt 40% kokonaispäästöistä ja henkilöliikenteen työ ja palvelumatkojen päästöt ovat 8% Suomen kokonaispäästöistä. Mitä jos rakennuksen mahdollinen sivuasunto olisi toimistotila mistä korttelin asukkaat voisivat vuokrata pöydän? Samalla korttelin sosiaalinen yhteisöllisyys lisääntyisi ja naapurit hyötyisivät suuremmasta kontaktiverkostosta. Jos kaikki Suomen työssäkäyvät kansalaiset tekisivät 2 päivää viikossa töitä kotoa vähenisivät Suomen kokonaispäästöt 3,5% kertaheitolla. Elämäntavat Varsinainen ekologisuus syntyy jokapäiväisistä valinnoista. Otatko bussin töihin ja suositko lähituotettua luomuruokaa? Kierrätätkö jätteet ja käytätkö ostamasi ruoan? Säästätkö vettä miettimällä suihkussa käyttämääsi aikaa ja hyödynnätkö sadeveden? Laitatko valot pois lähdettyäsi huoneesta ja valitsetko vähän energiaa kuluttavia laitteita? Laitatko laitteet pois päältä etkä vain nukkumaan? Hyvä kestävän kehityksen mukainen rakennus auttaa asukastaan tekemään kestäviä ja helppoja päätöksiä. Rakennus on osa asukkaan sosiaalisesti, taloudellisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävää hyvää elämää. II -15 C I -19 C III II -15 C II -15 C II -15 C II -15 C III Pihalla on pieni peruna- tms. peltoalue. Jyrkän alamäen avulla pihalle saisi helposti sijoitettua maakellarin jolloin itsetuotettu ruoka säilyisi pitkään talvelle ilman sähkökuluja. Vyöhykkeisyys ja asumistilan rajoittaminen talvella ja eri elämän-tilanteissa Rakennus on suunniteltu siten että asumistilan voi rajata 4 eri tavalla eri elämäntilanteiden mukaan. Tämän lisäksi viherhuone on oleskelutilan jatketta kevät-kesä-syksy kaudella. Talvella lämmitettävä tila kannattaa olla mahdollisimman pieni neliö- ja kuutiomäärältään, koska mikään ei ole niin epäekologista kuin turha tila. Alakerta toimii selviytymiskerroksena. Rakennuksen energiaratkaisut Rakennuksessa yhdistetään tekniikka ja perinteinen tietotaito (hightech +lowtech) älyykkäällä ja luovalla tavalla. Nykypäiväinen tekniikka maalämmön ja aurinkopaneelien muodossa varmistaa lämmityksen ja sähköntuoton. Maalämpö yhdistetään sydänmuurissa sijaitsevaan vesivaraajaan joka puolestaan yhdistetään leiviuunin savupiippuvaraajaan. Vesi varastoi tuotetun lämmön ja sydänmuurin tiilinen massa toimii hitaana lämmön luovuttajana ympäröiviin tiloihin. Maalämpö ja savupiippuvaraaja yhdistetään matalalämpötilaiseen lattialämmitykseen. Suihkujen harmaavesi otetaan talteen sydänmuuriin ja käytetään wcpönttöjen huuhteluun ja muihin toissijaisiin tarkoituksiin. Sydänmuuri toimii näin harmaanveden lämmöntalteenottimena.

19 3. PALKINTO KANTO A R K K I T E H T I Sami Vikström, Arkkitehti SAFA (tekijänoikeuksien haltija) Johan Lärka, Ark. yo T I L A Huoneistoala: 162,5 m 2 Kerrosala: sauna 25m 2 + at 36 m 2 Kerrosala 250mm mukaan: sauna 25 m 2 + at 36 m 2 Bruttoala (lämpimät tilat): 219 m 2 Tilavuus: 814 m 3 E N E R G I A Vaipan pinta-alan suhde tilavuuteen: 496 / 814 = ~ 0,61 Ikkunapinta-ala on 15% kerrosalasta Tilat sylinterin sisällä on taitavasti ja tarkoituksenmukaisesti jäsennelty ALIT: O TU PUU Julkisivumateriaalit: 1. Rapattu harkko 2. Puuikkuna 3. Kuultomaalattu puu 4. Aurinkopaneli 2 3 UNAASEEN 1:100 julkisivu lounaaseen julkisivu itään JULKISIVU ITÄÄN 1:100 JULKISIVU POHJOISEEN 1:100 julkisivu pohjoiseen

20 3 tekniikalla sekä kolmikerrosrappauksella jo nykyään tuotannossa olevien kaarevamuotoisten eristeharkkojen/kevytsoraharkkojen avulla. Tähän mennessä niiden käyttökohteena ovat olleet lähinnä toissijaiset rakennusrunkoa ja AUTO- SUOJA I vaippaa monimutkaistavat erkkerit ja ulokkeet; tässä tapauksessa käyttötarkoitus on päinvastainen, mahdollisimman jatkuva julkisivupinta. II 179 Rakennuksen sijoitusmahdollisuudet erityyppisille tonteille ovat erittäin joustavat: talon TERASSI pyöreän pohjamudon voi kiertää aina optimaaliseen suuntaan valaistusolosuhteiden, näkymien ja topografian asettamien vaatimusten mukaan. Messualueella ympyrämuoto toimii PIHA- SAUNA+ VAR I 24 orientoitumista helpottavana näkymällisenä päätepisteenä Lounatuulentielle. Yläpohjarakenne, välipohja, väliseinät sekä alapohja ovat puurakenteiset. Koska sisätilat ja 14 Ratkaisu perustuu olemassaolevien teollisten tuotteiden ja luonnonmukaisten rakenteet noudattavat yhtenäistä suorakulmakoordinaatistoa, ei kaareva muoto juuri vaikeuta huoneiston kalustettavuutta. materiaalien yhteiskäyttöön tavalla, joka muodostaa kokonaisekologisen lopputuloksen. Kaareva muoto minimoi ulkovaipan ja poistaa lämpövuodon kannalta ongelmalliset kulmat. Ympyrämuoto saadaan aikaan yksinkertaisella muuraus-

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B 0000 40 9720 40 6000 352 352 5289 5654 90 4802 90 4653 20x490 koriste tuuletettu tila >50 mm 40x30 20x250 oloh yläosa 4.0 m² 9x2 2388 20 6788 ula 36.0 m² Vaatehuone 7.0 m² 9x2 3200 (+83.75) 9x2 W.5 m²

Lisätiedot

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Kaupunkilaiseen makuun: Topline 130 yhdistelee luksusta käytännöllisiin ratkaisuihin Avariat ja selkeät

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

Järvipelastuskeskus 70 Ap. S a t a m a. Puukujanne. Minigolf, lentopallo, tennis, senioripuisto. 40 Ap + Asuntovaunut ja -autot

Järvipelastuskeskus 70 Ap. S a t a m a. Puukujanne. Minigolf, lentopallo, tennis, senioripuisto. 40 Ap + Asuntovaunut ja -autot Loma Yleissuunnitelma 1 : 2000 N Järvipelastuskeskus 70 Ap S a t a m a S u o p e l l o n t i e Istutettava viheraita R i i h i a h o Puukujanne K u u s e l a L o m a m ö k k i a l u e e n laajennusvara

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA As Oy Ylivieskan Kino EAKKOMARKKIOIIS Osta omaksi tai sijoitusasunnoksi! As Oy Ylivieskan Kino rakennetaan Ylivieskan keskustan tuntumaan suojaiselle ja rauhalliselle tontille. Kaksikerroksinen luhtitalo

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu Valoisat kodit Uudessa Alppilassa Alppilan Kaisla, Oulu Muuttovalmiita koteja Alppilan Kaislassa Kodikkaan Kaislan valoisat läpitalonhuoneistot sijaitsevat osoitteessa Muottikatu 10, 90530 Oulu. Ota meihin

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot