Sotkamon kouluverkkoselvitys Lyyra plus Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy"

Transkriptio

1 Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009 Lyyra plus Oy

2 Sisältö 1. Johdanto Sotkamon alakoulujen nykytila Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet Toimenpide ehdotukset Tuhkakylä Kontinjoki Leivola Pohjois Tipas Sapsokoski Tipasoja Sapsokoski Soidinvaara Muut toimenpiteet...14 Yhteenveto...17 Koulumatkat...17 Koulutilat...19 Opetuksen pedagoginen tarkastelu...20 Kouluverkkomuutosten kustannusvaikutusten arviointi, ja huoltajien toiveet lasten koulupaikasta mahdollisten muutosten jälkeen..20 Liitteet Kouluverkkoselvitys Kartta linja autoreiteistä 3. Kartat Pohjois Tipaksen, Sapsokosken, Tipasojan ja Tuhkakylän oppilaista 4. Pienten koulujen kuntoarviot 5. Kouluunottoalueiden asukasmäärät 6. Valtionosuuden laskeminen 7. Pedagoginen peilaus 8. Koulujen oppilasennusteet 9. Kouluverkkomuutosten kustannusvaikutusten arviointi, ja huoltajien toiveet lasten koulupaikasta mahdollisten muutosten jälkeen

3 3 1. Johdanto Sotkamon kouluverkosta on laadittu ansiokas suunnitelma vuonna 2007 (liite 1). Suunnitelman pohjalta Lyyra plus Oy on laatinut tämän kouluverkkoselvityksen keväällä Kyseiseen selvitykseen kuuluu kyläkoulujen ja Salmelan koulun Pedagoginen peilaus, jossa koulujen pedagogiikkaa on arvioitu mm. opetuksen suunnitteluun vaikuttavien seikkojen, opetusmenetelmällisten tekijöiden ja opettajuuden kannalta. Pedagoginen peilaus muodostaa lisäksi oman, tästä kouluverkkoselvityksestä erillisen kokonaisuuden. Sotkamon kouluverkkoa joudutaan tarkastelemaan oppilasmäärien vähenemisen ja kustannusten kasvamisen vuoksi. Sotkamon perusopetuksen käyttökustannukset olivat vuonna 2006 ilman yhteisiä kustannuksia 6051,40 euroa/oppilas. Kaksiopettajaisten koulujen kustannukset olivat 6690,23 euroa ja kolmiopettajaisten koulujen kustannukset 6013,85 oppilasta kohden. Kaksiopettajaisen koulun kustannukset ovat keskimäärin 10% korkeammat kuin kolmiopettajaisen koulun. Tämän lisäksi pienten koulujen taakkaa kasvattaa valtionosuusjärjestelmän muutos, jossa pienten koulujen korotus poistui vuoden 2006 alusta. Mikäli ennusteet pitävät paikkaansa, valtionosuuksien määrä tulee sivistyspalvelujen osalta vähenemään merkittävästi. Oppilasmäärien pudotessa ja kunnan taloudellisenkin tilanteen niin vaatiessa, Sotkamon kunnan kouluverkossa täytyy tehdä muutoksia. Nämä muutokset pyritään tekemään kuitenkin niin, että jokaisen oppilaan oikeus laadukkaaseen ja tasa arvoiseen perusopetukseen säilyy. Väistämättä joitakin kouluja jouduttanee lakkauttamaan, jolloin kyläyhteisön toiminnan vireydestä tulee huolehtia muulla tavoin. 2. Sotkamon alakoulujen nykytila Sotkamossa on kaksitoista koulua, joista yhdessätoista on luokat 1 6 (Kontinjoki, Leivola, Naapurinvaara, Pohjavaara, Pohjois Tipas, Salmela, Sapsokoski, Soidinvaara, Tipasoja, Tuhkakylä ja Vuokatti) ja yhdessä, Tenetin koulussa 7 9 luokat. Leivolan koulussa ja Vuokatin koulussa opettajia on kuusi, Kontinjoen, Naapurinvaaran, Pohjavaaran ja Soidinvaaran kouluissa opettajia on kussakin kolme ja Pohjois Tipaksen, Sapsokosken, Tipasojan ja Tuhkakylän kouluissa opettajia on kaksi. Pienimmät oppilasmäärät ovat lukuvuonna Sapsokosken (17), Tipasojan (16) ja Tuhkakylän(13) kouluilla.

4 3. Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet 4 Luokat 1 6 OPPILASENNUSTE LUKUVUOSI YHT Taulukko 1. Sotkamon koulujen oppilasennuste luokittain (Tilaston pohjana lv , , lv , , lv väre vko 34/2009) Sotkamon koulujen oppilasmäärä luokilla vähenee ennustusten mukaan noin 17% vuoteen 2016 mennessä. Väheneminen ei tapahdu tasaisesti kaikilta alueilta, vaan prosentuaalisesti eniten oppilasmäärä vähenee viimeisimmän oppilastilaston mukaan (tilanne ) Soidinvaaran koulussa (40%), Kontinjoen koulussa(38%), Pohjois Tipaksen koulussa (38%) ja Sapsokosken koulussa (24%). Tuhkakylän koulun osalta tilanne on uhkaava jo tällä hetkellä pienen oppilasmäärän vuoksi. Kuten seuraavasta kuviosta ilmenee ekaluokkalaisten määrä vähenee vuoteen 2015 Sotkamon kaikissa kouluissa lukuun ottamatta Salmelan ja Vuokatin kouluja. Oppilasmäärän väheneminen koskettaa siis lähes kaikkia Sotkamon kunnan kouluja, jolloin kouluverkon uudelleenjärjestely ja yhteistyön tiivistäminen entisestään on koko kouluväen asia.

5 5 Kuvio 1. Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden määrän ero 2008 ja 2015 kouluittain. 4. Toimenpide ehdotukset Lähimmät toimenpiteet Sotkamon kouluverkossa koskevat Kontinjoen, Soidinvaaran, Tuhkakylän kouluja sekä itäisen alueen kouluja: Pohjois Tipaksen, Tipasojan ja Sapsokosken kouluja. 4.1 Tuhkakylä Kontinjoki Leivola Aiemmassa Sotkamon kouluverkkosuunnitelmassa ehdotetaan Tuhkakylän koulun lakkauttamista lukuvuoden alusta, ellei oppilasmäärä pysyvästi kohoa yli 20 oppilaan. Koulun oppilasmäärä näyttää ennusteiden mukaan pysyvän alle 20. Tuhkakylän koulun lakkautuessa, oppilaat voisivat siirtyä kokonaisuudessaan joko Leivolan koulun tai Kontinjoen koulun oppilaiksi. Tuhkakylän koulu on lähinnä Talvivaaran kaivosta sijaitseva koulu ja kaivoksen työpaikat eivät ole kasvattaneet oppilasmääriä tällä koululla mitenkään. Talvivaaran kaivosalue on ollut harvaanasuttua aluetta ja on ilmeistä ettei kaivoksen lähelle tule uutta asutusta vaan Talvivaaran henkilökunta käy työssä kauempaa. Tällä hetkellä Tuhkakylän oppilaalla on kyläkouluista pisin koulumatka, 39 kilometriä. Jos Tuhkakylän koululaiset sijoitetaan Leivolaan tulee pisin koulumatka olemaan 59 kilometriä, ja jos nämä oppilaat sijoitetaan Kontinjoelle tulee pisin koulumatka olemaan 57 kilometriä, mutta tällaiset koulumatkat tulevat vain muutamalle oppilaalle.

6 6 Kuvio 2. Tuhkakylän koulun oppilasennuste Taulukossa 2. näkyy Leivolan koulun oppilasmäärä luokittain Tuhkakylän kaikkien oppilaiden siirryttyä Leivolan koulun oppilaiksi. Leivolan koulussa toimii tälläkin hetkellä kuusi perusopetusryhmää, eikä Tuhkakylän koulun yhdistyminen toisi lisää opetusryhmiä. Ryhmäkoot kasvaisivat Leivolan koulussa näin jo kohtuullisen suuriksi. Etenkin lukuvuosina ensimmäisellä luokalla aloittavien määrä olisi alkuopetusryhmäksi suuri, jolloin tukitoimenpiteistä olisi huolehdittava tarkasti. LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk Taulukko 2. Tuhkakylä yhdistyy kokonaisuudessaan Leivolaan. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain. Taulukossa 3. Tuhkakylän kaikki oppilaat ovat yhdistetty kokonaisuudessaan Kontinjoen koulun oppilasmäärään, jolloin Kontinjoen koululle muodostuisi kolme, yhdysluokiksi oppilasmäärältään suurta luokkaa. LUKUVUOSI YHT. 0 6 lk Taulukko 3. Tuhkakylä yhdistyy kokonaisuudessaan Kontinjokeen. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain.

7 7 Ehdotamme kuitenkin, että Tuhkakylän koulualueen oppilaat voisivat sijoittua sekä Leivolan kouluun että Kontinjoen kouluun riippuen perheen luontaisista kulkusuunnista. Tuhkakylän koulu on jo tehnytkin yhteistyötä Kontinjoen koulun kanssa, joten sulautumisen voisi odottaa sujuvan kivuttomasti. Tällöin aiemmin suunniteltua Kontinjoen koulun muuttamista kaksiopettajaiseksi ei tarvitsisi tehdä. Tämän vaihtoehdon mukaisissa laskelmissa olemme jakaneet Tuhkakylän koulun oppilaat tasan Kontinjoen ja Leivolan koulun kesken, koska emme voi ennustaa vapaan hakeutumisen mukaisia lukuja. Leivola + Tuhkakylän 1/2 Oppilasennuste Lukuvuosi YHT. 1 6 lk Taulukko 4. Tuhkakylän oppilaista puolet ovat siirtyneet Leivolan koulun oppilaiksi. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain Leivolan koulussa. Kun Tuhkakylän oppilaista noin puolet siirtyvät Leivolan koulun oppilaiksi, Leivolan koulun luokkakohtaiset oppilasmäärät säilyvät sopivina ja pedagogisesti perusteltuina. Tuhkakylän oppilaista toisen puolen siirtyessä Kontinjoen kouluun, myös Kontinjoella ryhmäkoot säilyvät mielekkään kokoisina. Aiemmassa suunnitelmassa Kontinjoen koulua ehdotettiin muutettavaksi kaksiopettajaiseksi vuoden 2012 alusta, mikäli oppilasmäärä ei pitempiaikaisesti ylitä 30 oppilasta. Tuhkakylän oppilaiden jakaantuessa Leivolan ja Kontinjoen kesken, edellä mainittua muutosta ei Kontinjoella välttämättä tarvitsisi tehdä. Pedagogisen peilauksen kyselyissä tuli ilmi kolmiopettajaisen koulun hyötynäkökohdat verrattuna kaksiopettajaiseen kouluun. Useat koulunjohtajat ja opettajat kokivat koulun kehittämisen hedelmällisemmäksi kolmiopettajaisella koululla; henkilökuntaa on enemmän, yhdellä opettajalla on vastattavana vain kaksi luokkatasoa, jolloin energiaa irtoaa mahdollisesti enemmän muuhunkin yhteiseen toimintaan. Taulukossa 5. Tuhkakylän oppilasmäärästä puolet on sijoitettu Kontinjoen koulun yhdysluokkiin.

8 8 Kontinjoki + Tuhkakylän 1/2 Oppilasennuste Lukuvuosi YHT. 1 6 lk Taulukko 5. Tuhkakylän oppilaista puolet ovat siirtyneet Kontinjoen koulun oppilaiksi. Yhteenlaskettu oppilasennuste yhdysluokittain Kontinjoen koulussa. Oppilasmäärät ovat yhdysluokkaopetukseen varsin sopivia. Jokaisella luokalla on kuitenkin sen verran oppilaita, että ryhmiä saadaan muodostetuksi omankin luokan sisällä. Vuoden 2016 jälkeen Kontinjoen koulun tilannetta täytynee tarkastella uudelleen. Arvioimme mukaan Tuhkakylän koulun oppilaiden luontainen hakeutuminen Kontinjoen ja Leivolan kouluihin tapahtuisi niin, että kolmasosa oppilaista voisi hakeutua Leivolaan ja loput Kontinjoen kouluun. Tämä vaikuttaisi Leivolan oppilasmääriin vain vähän ja luokkakoot nousisivat enimmillään 22 oppilaaseen, mutta suurimmaksi osaksi opetusryhmissä olisi edelleen alle 20 oppilasta. Kontinjoen koulun osalta kaikki yhdysluokat näyttäisivät edelleen jäävän alle 20 oppilaan ryhmiksi. 4.2 Pohjois Tipas Sapsokoski Tipasoja Sotkamon itäisen alueen koulujen oppilasmäärät ovat tulevaisuudessa niin pieniä, että koulujen yhdistäminen on välttämätöntä. Eräänä vaihtoehtona voisi olla kaikkien kolmen koulun, Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan, kokoaminen samaan yksikköön. Tällöin luokkien oppilasmäärät olisivat pedagogisesti optimaaliset. Sapsokoskelta kulkeminen Pohjois Tipaksen tai Tipasojan kouluun ei ole kuitenkaan luontevaa, koska työmatkaliikenteen luontainen kulkusuunta on Sotkamon keskustaan ja linja autot reitit on suunniteltu tämän mukaisesti. Tällä hetkellä pisimmät koulumatkat ovat Pohjois Tipaksella 11 km, Sapsokoskella 16 km ja Tipasojalla 13 km.

9 9 Kuvio 3. Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan koulujen yhteenlaskettu oppilasennuste Oppilasennuste luokittain 0 2 lk. 3 4 lk. 5 6 lk. 3 6 lk Taulukko 6. Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan koulujen oppilasennusteet luokittain Ehdotamme Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen yhdistämistä, jolloin oppilaat kävisivät Pohjois Tipaksen koulua. Kummatkin koulurakennukset ovat tyydyttävässä kunnossa, tosin Pohjois Tipaksen koululla ei ole erillistä sisäliikuntatilaa, vaan ko. tilana toimii yksi luokka. Kummassakin koulussa on kuitenkin tilat kolmelle perusopetusryhmälle. Tipasojan alueen oppilaat ovat jo käyneet esiopetuksessa Pohjois Tipaksen koulussa. Koulumatkat tässä vaihtoehdossa olisivat pisimmillään 18 km nykyisen 11 kilometrin sijaan.

10 10 Lukuvuosi 1. 2.lk 3. 4.lk lk YHT. 1 6 lk Taulukko 7. Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen oppilasennuste Aiemmassa suunnitelmassa Tipasojan koulun lakkauttaminen ajoittuu lukuvuoden alkuun. Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen yhdistämisen myötä Pohjois Tipaksen koulusta muotoutuisi kolmiopettajainen koulu aiemman kaksiopettajaisen sijaan. Itäisellä alueella voisi vielä yhtenä vaihtoehtona olla 0 2 luokkien sijoittuminen Tipasojan koululle ja 3 6 luokkien sijoittuminen Pohjois Tipaksen koululle. Tällöin kummassakin kyläyhteisössä säilyisi koulu, mutta alueen oppilaille tulisi jo perusopetuksen aikana kaksi kouluympäristön vaihtoa ( 2 lk > 3 lk ja 6 lk > 7 lk), mikä ei ole pedagogisesti perusteltua. Oppilasmäärältäänkin koulut olisivat niin pieniä, ettei niiden ylläpitäminen olisi perusteltua. Taulukossa 8. esitellään malli, jossa Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen oppilaista luokkalaiset käyvät Pohjois Tipaksen koulua ja luokkalaiset siirtyvät jo Tenetin yläkouluun. Tämän mahdollistaa yläkoulun oppilasmäärän huomattava pieneneminen lukuvuodesta eteenpäin. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin luokanopettajan siirtyminen luokkalaisten mukana Tenetin kouluun. Kyseisen ryhmän siirtäminen jo tuossa vaiheessa yläkoulun aineopettajasysteemiin ei ole pedagogisestikaan perusteltua. Pohjois Tipas jatkaisi tässä mallissa kaksiopettajaisena kouluna, jonka oppilasmäärä olisi riittävä ainakin vuoteen 2016 asti. Pohjois Tipas + Tipasoja 0 4 luokat (5 6 luokat Tenettiin) Lukuvuosi YHT. 1 4 lk. YHT. 0 4 lk

11 Taulukko 8. Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulujen luokkalaisten oppilasennuste. 11 Itäisen alueen koulujen oppilaiden yhdistäminen kokonaan Salmelan kouluun mahdollistaisi jopa kuuden luokanopettajan viran täyttämättä jättämisen tai lakkauttamisen. Taulukossa 9. on kuvattuna kaksisarjaisen Salmelan koulun yhteinen oppilasmäärä. Ongelmaksi muodostuu lukuvuoden 2012 alussa isot alkuopetuksen luokat, jolloin Salmessa pitäisi olla kolme alkavaa ykkösluokkaa. Muutoin Salmelan koulu voisi toimia edelleen kaksisarjaisena. Voidaan siis sanoa, että tässä vaihtoehdossa saataisiin säästöä viiden luokanopettajan palkkakustannusten verran. Lisäkustannuksia aiheutuu kuljetuskustannusten nousemisesta. Takseille tulevia lisäkilometrejä tulisi km, joka tarkoittaa / vuosi. Ongelmaksi voi muodostua erityisoppilaisiin liittyvä velvoite pitää oppilaat alle 20 oppilaan ryhmissä. Kuvio 4. Pohjois Tipaksen, Sapsokosken ja Tipasojan koulujen oppilaiden yhdistäminen Salmelan kouluun. Yhteenlaskettu oppilasennuste luokittain LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk

12 Taulukko 9. Pohjois Tipas, Tipasoja ja Sapsokosken koulujen yhdistäminen Salmelan kouluun 4.3 Sapsokoski Sapsokosken koulun kohtalo aiemman suunnitelman mukaan on lakkauttaminen lukuvuoden alusta, ellei oppilasmäärä pidempiaikaisesti nouse yli 20. Näin ei näyttäisi ennusteiden mukaan tapahtuvan, joten Sapsokosken koulun alueen oppilaat sijoittuisivat ehdotuksemme mukaan joko Leivolan kouluun tai Salmelan kouluun. Kuvio 5. Sapsokosken koulun oppilasennuste Sapsokoski + Leivola LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk Taulukko 9. Sapsokosken ja Leivolan koulujen yhteenlaskettu oppilasennuste Jos Sapsokosken koulun oppilaat sijoittuisivat Leivolaan, luokkien oppilasmäärät näyttäisivät olevan lähellä 20 oppilasta. Tätä voidaan pitää kohtuullisena ja hyvänäkin luokkakokona. Tässä vaih

13 toehdossa tulee kuitenkin ottaa huomioon Tuhkakylän koulun oppilaiden sijoittuminen ja sen vaikutukset Leivolan koulun oppilasmääriin. 13 Ehdotammekin, että Sapsokosken koulun oppilaat sijoittuisivat pääsääntöisesti Salmelan kouluun. Salmelan koulu toimii tällä hetkellä kaksisarjaisena, eikä oppilasmäärä kasva liian isoksi Sapsokosken oppilaiden myötäkään. Tällöin oppilaan pisin koulumatka pitenisi 16 kilometristä 28 kilometriin. Sapsokoski + Salmela LUKUVUOSI YHT. 1 6 lk Taulukko 10. Sapsokosken ja Salmelan koulujen yhteenlaskettu oppilasennuste Soidinvaara Soidinvaaran koulun oppilasmäärä pienenee vuodesta 2007 vuoteen 2015 noin 29 prosenttia. Oppilasmäärän ennustetaan olevan lukuvuonna vain 21 oppilasta. Aiemman suunnitelman mukaisesti Soidinvaaran koulun muuttaminen kaksiopettajaiseksi on ajankohtaista lukuvuoden alusta lukien. Oppilasmäärän edelleen pienentyessä, oppilaiden siirtyminen Salmelan kouluun voisi olla perusteltua vuoteen 2020 mennessä.

14 14 Kuvio 6. Soidinvaaran oppilasennuste Muut toimenpiteet Edellä mainituilla kouluverkkojärjestelyillä Sotkamon koulut säilyttäisivät asemansa ainakin vuoteen Sen jälkeen tarkastelun kohteeksi tullee Pohjavaaran ja Naapurinvaaran koulujen tilanne. Oppilasmäärän laskiessa ehdotamme Pohjavaaran koulun oppilaiden siirtymistä Naapurinvaaran koulun oppilaiksi Naapurinvaaran koululla on tehty peruskorjaus 1999 ja kiinteistö on hyvässä kunnossa, joten kiinteistönkin puolesta koululla on toimintaedellytyksiä. Tosin teknisen työn tilat puuttuvat, joten niiden rakentamista koululle voisi harkita, etenkin jos em. koulut yhdistyvät. Kouluverkon muutosten kustannusvaikutuksia on tässä vaiheessa täysin mahdoton sanoa, koska valtionosuusjärjestelmää ollaan muuttamassa, ja tällä voi olla merkittävä vaikutus kyläkoulujen rahoitukseen. Vuoden 2008 tietojen mukaisesti pienimmät menot kouluista ovat Sapsokosken koulussa, jonka menot ovat Kustannuksista 77 % muodostuu opetuskustannuksista, 12 % kiinteistökustannuksista ja 11 % ateria ja puhtaanapitopalveluista. Koulujen välillä kustannusrakenteessa on pieniä eroja, mutta suhteet säilyvät lähes samoina. Arvioimme, että kyläkoulun lakkautuessa saatavat säästöt ovat vähintään / vuosi. Suurimmat kustannukset aiheutuvat kouluissa aiheutuvat nimenomaan palkkakustannuksista. Vaikka Sotkamossa koulumatkat ovat osittain hyvinkin pitkiä, niin silti kuljetuskustannukset nousevat enintään / vuodessa koulujen lakkautuessa. Tämä johtuu siitä, että jo nyt suurin osa kyläkoulujen oppilaista on koulukuljetuksen piirissä. Keskittämällä opetusta isompiin yksiköihin voidaan kuljetusreititystä entisestään tehostaa ja oppilaita ottaa jossain määrin samoihin kuljetuksiin, joita yläkoulun oppilaat käyttävät.

15 15 Kuvio 7. Sotkamon kyläkoulujen kustannusrakenne. Sotkamon kunnan väestön pienentymisestä huolimatta ennusteiden mukaan näyttäisi siltä, että kunnan 7 14 vuotiaiden määrä pysyy vuoteen 2030 lähes stabiilina. Tämän ja kouluverkon saavutettavuuden kannalta on tärkeää ylläpitää mahdollisimman kattavaa kouluverkkoa, jolloin opetusta tarjotaan muuallakin kuin kasvukeskuksessa. Yhteistyö naapurikuntien kanssa on lähinnä yksittäisiä oppilaita koskevia ratkaisuja, jolloin huoltajien niin halutessa oppilas voi käydä naapurikunnan kouluakin, jos ko. kouluun mahtuu opiskelemaan. Yhteistyö toimii toisinkin päin, jolloin naapurikunnan oppilas voi hakeutua Sotkamon kouluihin, kuten on esimerkiksi Kontinjoen koulun osalta toimittukin. Kuten kaikissa koulun valintaan liittyvissä kysymyksissä, on ensisijainen tarkastelunkohde oltava oppilaan koulumatkaan käyttämä aika, mikä ei saa muodostua kohtuuttoman pitkäksi. Muutoksiin tulee valmistautua huolella ja päätöksentekijöiden on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta oppilaille, heidän vanhemmilleen ja henkilökunnalle. Muutostilanteissa syntyy helposti väärinkäsityksiä, joita voidaan välttää avoimen ja asiallisen keskusteluyhteyden ylläpidolla. Koulujen lakkautumisen ollessa väistämätöntä oppilasmäärän vähetessä kylien elinvoimaisuudesta tulee huolehtia muilla tavoin. Kylien vetovoimaisuutta ja vireänä säilymistä voidaan edistää esimerkiksi tukemalla monipuolista vapaa ajan toimintaa. Esimerkiksi Pohjois Savon Vuoden Kyläksi 2009 valittu Siilinjärven Kumpusen kylä elää vireänä koulun lakkautumisesta huolimatta. Kylässä on menossa mm. merkittävä Koulu monitoimitiloiksi projekti koulun loppumisen vuoksi tyhjentyneen tilan hyötykäytöstä. Pitkäjänteistä kehittämistoimintaa koordinoi kyläsuunnitelma vuosille Se sisältää kattavasti kylän aktiivista kehittämistä kyläläisten näkemykset, asumisviihtyvyys ja vapaa ajan viettomahdollisuudet huomioon ottaen. Sotkamolaisilta kylätoimikunnilta/ yhdistyksiltä, joiden alueilta koulut ovat lakkautuneet, kysyttiin mielipidettä koulun lakkautuksen vaikutuksesta kylään, koulun jatkokäyttöön sekä lasten elämään. Vastauksia ei kuitenkaan saatu yhdeltäkään kylätoimikunnalta/ yhdistykseltä.

16 Henkilöstö 16 Kuten jo aiemmassa kouluverkkosuunnitelmassa on todettu, henkilöstön irtisanomisiin ei tarvitse muutosten myötä mennä. Eläkkeelle siirtyy koulutoimesta vuosina opetushenkilöstöstä 16 työntekijää ja koko koulutoimesta 31 henkilöä.

17 17 Yhteenveto Selvityksen tekijöiden ehdotukset vaikutuksineen vuositasolla a) Tuhkakylän alueen oppilaat sijoitetaan syksyllä 2010 sekä Leivolan kouluun että Kontinjoen kouluun. a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee kahdella. Lisäksi vähenee yhden koulutyöntekijän tehtävät. b. Tuhkakylän koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin / vuosi. b) Pohjois Tipaksen ja Tipasojan koulut yhdistetään syksyllä 2010, jolloin oppilaat kävisivät Pohjois Tipaksen koulua. a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee yhdellä. Lisäksi vähenee yhden koulutyöntekijän tehtävät. Pohjois Tipaksen koulusta tulee kolmiopettajainen koulu. b. Tipasojan koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin / vuosi. c) Sapsokosken koulun oppilaat sijoitetaan syksyllä 2010 joko Salmelan kouluun tai Leivolan kouluun. a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee kahdella. Lisäksi vähenee yhden kouluavustajan ja yhden koulutyöntekijän tehtävät. b. Sapsokosken koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin d) Soidinvaaran koulu muutetaan kaksiopettajaiseksi syksyllä 2010 a. Tällä ratkaisulla luokanopettajien määrä vähenee yhdellä. b. Soidinvaaran koulun menot (2008) ovat euroa, joten ratkaisulla saadaan säästöä noin Koulumatkat Koulumatkat pitenevät, kun kouluverkon muutoksia tehdään. Perusopetuslain mukaan perusopetusta saavan oppilaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia ja jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Oheisessa taulukossa ovat kuljetusoppilaiden tämänhetkiset pisimmät koulumatkat ja matkat mahdollisten muutosten jälkeen.

18 Koulumatkat 18 koulu pisin koulumatka km km mahdollisten muutosten jälkeen km Kontinjoki 11 Naapurinvaara 7 Pohjavaara 19 Pohjois-Tipas Tipasojalle 29 Salmelaan Sapsokoski Salmelaan Soidinvaara Leivolaan Tipasoja Pohjois-Tipakselle 35 Salmelaan Tuhkakylä Leivolaan Leivola Kontinjoelle Salmela 25 Vuokatti 2 Kouluverkossa mahdollisesti tapahtuvien muutosten jälkeen Pohjois Tipaksen koulun lakkautuessa koulukuljetukset on hoidettava tilausliikenteellä takseilla tai linja autoilla. Tipasojan koulun lakkautuessa koulukuljetukset voidaan hoitaa nykyisillä linja auto ja taksireiteillä. Sapsokosken koulun

19 19 lakkautuessa aamun koulukuljetukset voidaan hoitaa nykyisillä linja auto ja taksireiteillä ja paluukuljetukset entisillä taksireiteillä reittien vain jatkuessa. Tuhkakylän koulun lakkautuessa aamun koulukuljetukset Leivolan koululle voidaan hoitaa nykyisillä linja auto ja taksireiteillä ja paluukuljetukset samoin taksireittien jonkin verran jatkuessa. Tuhkakylän oppilaiden siirtyessä Kontinjoen kouluun aamukuljetukset hoituisivat Laakajärven suunnalta linja autolla Tuhkakylälle ja siitä lopumatka taksilla ja paluukuljetukset samoin kuin Leivolan koulustakin taksilla. Eevalan suunnasta tulevien oppilaiden kuljetus olisi hoidettava takseilla. Mikäli osa Tuhkakylän koulun (Eevalan ja Tuhkakylän alueet) oppilaista menisi Kontinjoen kouluun, kuljetukset voitaisiin hoitaa nykyisiä taksireittejä jatkamalla. Liitteenä (nro 2) on kartta linja autoreiteistä, sillä huomattava osa aamukuljetuksista voidaan hoitaa linja autojen aikatauluvuoroilla. Selvityksen liitteenä (nro 3) ovat Pohjois Tipaksen, Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän koulujen lukuvuoden oppilaat ja tulevat oppilaat sijoitettuna kartalle. Koulutilat Aikaisemmassa selvityksessä todettiin, että kyläkoulujen osalta kaikissa kouluissa olisi peruskorjaus ja kunnostustarvetta mm. ovien, ikkunoiden ja LVI rakenteiden osalta. Pienten koulujen kiinteistöistä kaikista on tehty kuntoarviot, joista käy selville lähivuosien peruskorjaus ja kunnostustarpeet. Kuntoarviot on tehnyt arkkitehti Kari Tervo. Kuntoarviot ovat selvityksen erillisenä liitteenä (nro 4). Väestö Sotkamon asukasmäärän pieneneminen pysähtyi 2006, jolloin asukasluku oli Asukasmäärä on sen jälkeen ollut tienoilla. Aikaisemmassa selvityksessä oli asukasmäärät kouluunottoalueittain 2007 kesäkuussa. Selvityksen liitteeseen (nro 5) on nyt lisätty 2007 lukujen rinnalle vuoden 2009 vastaava tilanne. Koko kunnan asukasmäärä 2009 on hieman suurempi kuin 2007 asukasmäärä. Ikäryhmissä 0 49 vuotiaiden osuus on pienentynyt ja vastaavasti yli 50 vuotiaiden osuus on kasvanut. Valtionosuus Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta lukien. Ratkaisu tarkoittaa, että sosiaali ja terveydenhuollon sekä esi ja perusopetuksen, kirjaston, kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuuden yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainministeriöstä. Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes muuttumattomina. Yleinen valtionosuus, sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuden mää

20 20 räytymisperusteet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus säilyvät nykyisen mukaisena. Muutos tulee, kun esi ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille ikäluokkapohjaisesti (6 15 ikävuodet). Erityisopetuksen porrastus ja samoin kouluverkkotekijä poistetaan, mutta vaikutus otetaan huomioon asukastiheystekijää muuttamalla. Lievästi ja vaikeimmin vammaisten oppilaiden, kotikouluopetuksen ja sairaalaopetuksen järjestäminen turvataan takaamalla opetuksen järjestäjille nykyisen tasoinen rahoitus. Järjestelmämuutos ei aiheuta valtionosuuden pienenemistä, koska nyt tulevassa uudistuksessa ei saisi tapahtua muutoksia kustannuksia kuntien ja valtion välillä. Valtionosuuden pienenemisen aiheuttaa Sotkamossa oppilasmäärän (ikäluokkien) pieneneminen. Vuonna 2009 valtionosuutta saavan ikäluokan koko on 1243 ja vuonna 2010 ikäluokan koko on Vuoden 2009 yksikköhinnalla laskettuna valtionosuus pienenee vuonna 2010 noin euroa. Liitteenä (nro 6) ovat vuoden 2009 ja 2010 esi ja perusopetuksen valtionosuuden laskentakaavat. Opetuksen pedagoginen tarkastelu Sotkamossa noudatetaan 2004 hyväksyttyä esi ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tuntijako perustuu valtioneuvoston 2001 tekemään päätökseen, jonka pohjalta eri oppiaineiden tuntijakopäätös on tehty. Kouluverkkoselvitykseen liittyen Lyyra Plus Oy/Maarit Kivimäki on tehnyt kyläkouluja ja Salmelan koulua koskevan pedagogisen peilauksen, jossa koulujen pedagogiikkaa on arvioitu. Pedagoginen peilaus on selvityksen erillisenä liitteenä. Kouluverkkomuutosten kustannusvaikutusten arviointi, ja huoltajien toiveet lasten koulupaikasta mahdollisten muutosten jälkeen Koulujen lakkauttamisesta aihetuvista taloudellisista vaikutuksista on tehty selvitys. Vaikutuksia on arvioitu poistuvien opetushenkilöstön virkojen, johtajanpalkkioiden, kiinteistökustannusten, kouluruokailun ja puhtaanapidon henkilöstön sekä koulukuljetusten osalta. Nykyisten ja tulevien oppilaiden huoltajille on tehty kysely, jossa on tiedusteltu huoltajien alustavaa toivetta lapsen koulupaikasta, jos kunnanvaltuusto päättää koulujen lakkauttamisista. Selvitykset liitteenä nro 9.

21 Linja-auto reitit i i i ii i i i i i i i

22 Pohjois-Tipaksen 0-6 luokat # # # # # # # # # i # # ## # # # # i # # i

23 Pohjois-Tipaksen 0-5 vuotiaat i # # # # # # # # # # i i i

24 Sapsokosken 0-6 luokat # # # # i i# i # # # # # #

25 Sapsokosken 0-5 vuotiaat ii i # # # # i# # i i # #

26 Tipasojan 0-6 luokat i # # # # i # # # # ##

27 Tipasojan 0-5 vuotiaat # i # # # # #

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Martinussali Martinlaaksontie 16 01620 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Sami

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Lautakuntien iltakoulu 28.11.2013: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska room Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Jarmo Nieminen Koulurakennusten

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Kuntoarvio/kuntotodistus

Kuntoarvio/kuntotodistus KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU 16.10.2012 ALEKSIS KIVEN TIE 8 Kuntoarvio/kuntotodistus Aleksis Kiven tie 8:n kiinteistö siirtyi kaupungin omistuksesta Nikkarinkruunulle vuoden 2009 alusta. Kohteesta ei ole

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA

1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA 1920 luvulla rakennettujen vuokratalojen kuntotutkimus ja korjausehdotuksia MAURI PIHLAJAVIITA Johdanto Tämän kuntotutkimuksen lähtökohtana oli selvittää Porin kaupungin omistamien Sahamäenkadun 1-3, 5-7

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

PINTAKALLISTUSSELVITYS

PINTAKALLISTUSSELVITYS 27.7.2011 PINTAKALLISTUSSELVITYS Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) PÄÄKONTTORI, Konalankuja 4, 00390 HELSINKI

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot