Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja. vuosikertomus 2006"

Transkriptio

1 Tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja vuosikertomus 2006

2 Sisällysluettelo 1 Vuosi 2006 lyhyesti 2 Cencorp lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Jyrsinsolut 7 Ladontasolut 9 Testaussolut 11 Lasersolut 13 Tutkimus- ja tuotekehitys 15 Henkilöstö ja osaaminen 17 Hallituksen toimintakertomus 26 Konsernin tulos 27 Konsernin tase 28 Konsernin rahoituslaskelma 29 Oman pääoman muutoslaskelma 30 Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot 48 Viiden vuoden lukusarjat 49 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 50 Emoyhtiön tulos 51 Emoyhtiön tase 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma 54 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 59 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä 60 Tilintarkastuskertomus 61 Hallinnointi ja ohjaus 65 Hallitus 66 Johtoryhmä 68 Osakkeet ja osakkeenomistajat 69 Yhteystiedot

3 Vuosi 2006 lyhyesti Cencorpin liikevaihto laski huomattavasti johtuen testausliiketoiminnan uusien tuotteiden markkinoille tulon viivästymisestä, ennakoitua kireämmästä markkinatilanteesta ja laserliiketoiminnan tuotekehitykseen liittyneistä teknisistä haasteista. Liikevaihdon jäätyä merkittävästi ennakoidusta myös konsernin kannattavuus laski voimakkaasti. Tilikauden aikana tehty tuotannon ja hallinnon keskittämi- nen tuo kustannussäästöjä 3,5 miljoonaa euroa. Vaikutus näkyy osittain tilivuoden toisella vuosipuoliskolla ja tulee vaikuttamaan kokonaisuudessaan vuonna Liikevaihto laski 43 % 20 milj. euroon Tilikauden tulos oli 4,9 milj. euroa Liiketulos (EBIT) oli 3,3 milj. euroa Omavaraisuusaste oli 12,7 % Henkilöstön määrä laski 156:een Muutoksilla tähdätään kannattavuuteen hallituksen puheenjohtaja jorma kielenniva Muutos on sana, joka kuvaa hyvin vuotta Cencorpin liiketoimintastrategia on pysynyt ennallaan, mutta yhtiössä tehtiin vuoden aikana monia sopeuttavia toimenpiteitä. Niiden tarkoituksena oli saada toiminnot muuttuneen markkinatilanteen mukaiseksi. Kilpailutilanteen kiristyminen automaatiolaitteiden markkinoilla, erityisesti telecom-teollisuudessa, heijastui koko tuotantoketjuun ja siitä myös sopimusvalmistajille, hallituksen puheenjohtaja Jorma Kielenniva kuvaa kertomusvuotta. Tärkeimmät sopeuttamistoimet olivat toimintojen keskittäminen Virkkalaan ja henkilöstön sopeuttaminen toimintoja vastaaviksi. Olen iloinen siitä, että tuotannon henkilöstövähennykset jäivät vähäisiksi. Uskon, että tehdyt toimenpiteet olivat sekä oikeita että riittäviä. Viime vuoden toimenpiteissä purettiin paljon myös aiempina vuosina kertynyttä painolastia. En usko, että sama muutosvauhti jatkuu kuluvana vuonna. Cencorp on nyt sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen. Tietysti tilanteiden muuttuessa pitää tarkastelua aina jatkaa. Omistajien kannalta Cencorpissa on tehty se, mitä on pitänyt tehdä, johto on vastannut haasteisiin ja toiminut. Nyt on asetettu paino kannattavuuden parantamiselle ja tehdään rauhallisesti töitä sen eteen, Kielenniva painottaa. Cencorp on minusta oivaltava yhtiö, jossa nähdään hyvin mahdollisuuksia tarjota asiakkaille eri tuotesovelluksia ja innovaatioita. Kun painopisteenä on kannattavuuden parantaminen, jokaista innovaatio ja tuoteuudistushanketta on arvioitava ennalta erityisen tarkkaan myös kannattavuus mielessä pitäen hyvin tarkkaan. Kielenniva uskoo Singulasen laserteknologian tulevan markkinoille vielä kuluvan vuoden aikana. Lupailimme laserteknologiaa markkinoille jo viime vuonna, mutta teknologia ei ollut vielä riittävän kypsää. Uskon kuitenkin vahvasti Singulaseen ja sen tuotteisiin, sillä sen tarjoama laserteknologiajoka tarjoaa todellisia mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen. Cencorpin omistajat ovat olleet pitkämielisiä ja muutokset omistajakunnassa vähäisiä. Yrityksessä niin kuin monissa muissakin suomalaisissa pörssiyhtiössä on edelleen mukana yrityksen perustanut perhe. Minusta se on hyvä, se tuo jatkuvuutta ja osoittaa vahvaa uskoa yritykseen ja sen tulevaisuuteen. Tärkeää yritykselle on myös pitää osaaminen talossa. Henkilöstö on sitoutettu tulospalkkaus- ja optiojärjestelmillä. Vippaskonstien asemesta myös ne kannustavat kannattavuuteen ja osakkeen arvon aitoon kohottamiseen. vuosi lyhyesti CENCORP vuosikertomus

4 Cencorp tuotantoa tehostavia automaatioratkaisuja Cencorp suunnittelee, kehittää ja valmistaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Piirilevyjen jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan ja elektroniikkatuotteiden testaukseen suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Uusimmasta kuitulaserteknologiaan perustuvasta tuoteryhmästä yhtiö odottaa päänavausta puoljohdeteollisuuteen. Cencorpin osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä. Visio Cencorp haluaa olla markkinoiden johtava tuotantoautomaatiojärjestelmiä ja testauslaitteistoja tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja autoelektroniikkateollisuudelle sekä puolijohdeteollisuudelle toimittava globaali yritys. Uudet markkinat tuovat yritykselle uusia haasteita, joihin se vastaa kehittämällä tuotteitaan, toimintaansa ja osaamistaan. Tavoitteet Toiminnallaan Cencorp tuo lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille. Asiakkaat ja yhteistyökumppanimme arvostavat Cencorpin ratkaisujen luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja yhteensopivuutta. Henkilöstömme on sitoutunutta ja toimintamme korkealaatuista. Organisaatiomme pystyy reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin. Osakkeenomistajille Cencorp haluaa olla tuottava ja turvallinen sijoitus. Strategia Cencorpin strateginen tahtotila on olla maailmanlaajuinen elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatiolaitteiden toimittaja, jonka vahvoja alueita ovat tuottavuuden parantaminen ja tuotteiden laatu. Keskitymme piirilevyleikkaukseen, erikoiskomponenttien ladontaan, testauskäsittelyyn sekä kuitulaserteknologiaan. Etsimme aktiivisesti uusia liiketoiminta-alueita ja liiketoimintamahdollisuuksia, joilla voimme hyödyntää avainosaamisalueitamme. Asiakkaitamme ovat johtavat autoelektroniikan, tietoliikenne-elektroniikan ja autoelektroniikan sopimusvalmistajat. Lasertuotteiden avulla laajennamme asiakaskuntaamme puolijohdeteollisuuteen. Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöinen ajattelutapa ohjaa kaikkea toimintaamme. Keskitymme ymmärtämään ja täyttämään asiakkaittemme tarpeet. Mittaamme asiakastyytyväisyyttämme jatkuvasti. Luovuus Meillä on kyky luoda ja toteuttaa uusia ja innovatiivisia ideoita, malleja ja työtapoja liiketoiminnan eri tilanteisiin. Myös omaa toimintaamme kehitämme jatkuvasti luovuutta edistävillä prosesseilla. Yhteistyö Kommunikaatiomme on avointa. Sekä sisäisen että ulkoisen toiminnan tehokkuus perustuu avoimeen tiedonkulkuun ja tiimityöskentelyyn. Vastuullisuus Otamme vastuun asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työtovereille tehdyistä lupauksista. Olemme valmiita hyväksymään virheidenkin mahdollisuuden toiminnassamme. Virheistä opimme. Cencorp lyhyesti CENCORP vuosikertomus

5 Jouni Suutarinen aloitti Cencorpin toimitusjohtajana 21. marraskuuta Hän on ollut Cencorpin palveluksessa vuodesta Hän jatkaa edelleen Cencorpin tytäryhtiön Singulasen toimitusjohtajana. Takana haasteellinen vuosi voimakkaat tehostamistoimet parantavat alkaneen vuoden kannattavuutta Vuosi 2006 oli Cencorpille haasteellinen. Yhtiön kannattavuus oli laskenut voimakkaasti edellisen vuoden lopussa, joten jouduimme aloittamaan vuoden voimakkain tehostamistoimin. Toimialamme ennustettavuden vaikeus nousi korostetusti esille ja korjasimme myös liikevaihtoennusteitamme useita kertoja vuoden aikana. Tilikauden liikevaihto laski 20 miljoonaan euroon (35,3 milj. euroa). Myös kannattavuus heikkeni voimakkaasti ja tilikauden tulos oli 4,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Kannattavuuden parantamiseksi yhtiö käynnisti helmikuussa tehostamistoimet tavoitteenaan karsia kuluja yli 2 miljoonalla eurolla vuositasolla. Helmikuussa aloitettujen yt-neuvotteluiden tuloksena henkilöstön määrä väheni 23:lla Suomessa. Kevään toimenpiteet eivät riittäneet kannattavuuden parantamiseen, joten syksyllä henkilöstöä vähennettiin edelleen noin 20 henkilöllä. Jyrsinlaitteiden valmistus siirrettiin USA: sta Suomeen ja alueen myynti- ja huoltotoiminnot siirrettiin Texasin osavaltioon MCAlleniin lähelle Mexicon rajaa. Vuoden aikana tehdyillä tehostamistoimilla saavutetaan noin 3,5 miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla. Niiden vaikutus näkyy kuitenkin kokonaisuudessaan vasta kuluvalla tilikaudella. Haasteellinen markkina Elektronisten lopputuotteiden valmistuksen ulkoistus on lisännyt epävarmuutta tuotantolaitteiden myynnin ennustettavuuteen. Erityisesti matkaviestinten, eli kännyköiden koventunut hintakilpailu heijastuu välillisesti myös laitevalmistajiin. Tämä on johtanut vaatimuksiin entistä lyhyemmistä toimitusajoista tuotantolaitteiden osalta, joka heijastuu laitevalmistajille tilauskannan supistumisena, koska toimitaan entistä lyhyemmällä syksillä. Kilpailukykyinen tuotevalikoima Laajensimme jälleenmyyjien kautta tapahtuvaa myyntitoimintaamme. Uusia jakelu- ja agenttiso- toimitusjohtajan katsaus CENCORP vuosikertomus

6 pimuksia tehtiin mm. Turkkiin ja Venäjälle. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on laajentaa jakelijoiden kautta tapahtuvaa myyntiä entisestään. Käynnistimme kehitysyhteistyön Philips Ligting Electronicsin kanssa. Tavoitteenamme on kehittää lyijyttömään juotokseen perustuva laserjuotosmenetelmä. Kehitystyötä tehdään pääasiassa Cencorpin Ruotsin yksikössä, jossa on jo ennestään vahvaa osaamista juotosprosessista. Laserliiketoiminnassa jouduimme ottamaan lisäaikaa kuitulaserteknologian kehityksen viiveistä johtuen. Varsinaisen työstölaitteen sovellusmahdollisuuksia kehitimme niin, että työstölaitteeseen voidaan integroida myös kolmansien osapuolien valmistamia laserlaitteita. Lisäksi käynnistimme kehitysyhteistyön ulkopuolisen tutkimuslaitoksen kanssa piirilevyjen laserleikkaukseen liittyen. Testauslaitetuoteperhettä laajensimme uudella MLT-4 tuotteella, joka on MLT-2000 laitteen pikkuveli, sekä kapasiteetin, että laitteen koon osalta. Molemmissa laitteissa voidaan käyttää samoja testausmoduleita. Erityisesti elektroniikan sopimusvalmistajilta saadun palautteen johdosta tuoteperheitä on jatkossa tarkoitus laajentaa edullisempien laitteiden suuntaan. Tämä ei vaadi mittavia tuotekehityspanostuksia, vaan pikemminkin valmiiden, olemassolevien laitteiden ominaisuuksien karsimista. Cencorpin laitteet ovat perinteisesti rakennettu hyvin joustaviksi ja helposti muokattaviksi uusille lopputuotteille, mutta kaikki asiakkaat eivät välttämättä tarvitse tällaisia ominaisuuksia. Tavoitteena ratkaisujen monistaminen Asiakaskunta on selkeästi jakautumassa muutamaan pääkategoriaan. OEM -valmistajat hakevat globaaleja ja yhtenäisiä tuotantoautomaatioratkaisuja, joilla saadaan merkittäviä etuja tuotantoprosessin kannalta. Sopimusvalmistuksessa painopiste on selkeästi joustavissa ja kustannustehokkaissa ratkaisuissa, joissa keskeisenä ostokriteerinä on hinta. Uutena ryhmänä mukaan ovat tulleet pienemmät sopimusvalmistajat, jotka hakevat automatisointia tiettyihin osaprosesseihin laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi ja ovat ensisijainen ryhmä tehdaskunnostettujen robottien ostajina. Tuotekehityksen painopiste kuluvan vuoden aikana tulee olemaan tuoteperheen laajentaminen erityisesti halvemman hinaluokan laitteissa. Edelleen tuotekehitys tulee perustumaan vahvaan tuotealusta-ajatteluun ja ratkaisujen monistamiseen. Yksittäisten kertaluonteisten laitteiden valmistusta pyritään välttämään. Tavoitteena on julkistaa kuluvan vuoden aikana yksi uusi tuotealusta ja kymmenen uutta tuotealustoihin pohjautuvaa uutta tuotetta. Myyntiorganisaatiota tullaan vahvistamaan kuluvan vuoden aikana ja myynnissä siirrytään entistä enemmän jakelijapohjaiseen malliin, jolloin asiakaskunnan laajentamiselle saadaan paremmat edellytykset. Tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta Liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen. Laserliiketoiminnan ensimmäiset kaupalliset sovellukset saadaan markkinoille vuoden toisella puoliskolla. Kiitän asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja luottamuksellisesta yhteistyöstä. Lisäksi kiitän henkilöstöämme hyvästä työstä ja venymisestä vaikean vuoden aikana. Toivon alkaneen vuoden olevan jo selvästi valoisampi. toimitusjohtajan katsaus CENCORP vuosikertomus

7 Cencorpin jyrsinsolujen laaja tuotevalikoima joustaa tuotantoprosessien mukaan ja niillä voidaan käsitellä vakiomuotoisten piirilevyjen lisäksi epäsäännöllisiä piirilevyjä. Jyrsintää voidaan suorittaa jyrsinterällä tai sahalla sekä tarpeen mukaan piirilevyn ylä- tai alapuolelta. Jyrsinsolut Cencrpilla on monipuolinen valikoima jyrsinsoluja käytettäväksi erilaisissa tuotantoprosesseissa. Valikoimaa täydentävät asiakaskohtaisesti suunniteltavat ja valmistettavat lisälaitteet. Cencorpilla on neljä muunneltavaa jyrsinmallia. Jyrsinlaitteiden osuus Cencorpin liikevaihdosta oli merkittävä. Piirilevyjen käytön yleistyminen auto- ja elektroniikkateollisuudessa kasvattaa jyrsinlaitteiden markkinoita edelleen. Jyrsinlaitteiden hintataso on kuitenkin pysynyt alhaisena markkinoille tulleiden uusien laitevalmistajien ja kovan kilpailun seurauksena. Uudet laitevalmistajat tarjoavat erityisesti matalan hintatason volyymijyrsimiä. Cencorpin kilpailutekijöitä piirilevyjen jyrsinlaitemarkkinoilla ovat laaja laitevalikoima, tuotantoprosessin mukaan joustavat laitteet sekä asiakkaan tuotantoprosessia ymmärtävä asiakaspalvelu. Paikallinen tuotetuki ja toimiva jälkimarkkinointi ovat asiakkaille tärkeitä valintatekijöitä. Cencorpin laitteet prosessoivat mallista riippuen poralla tai sahalla piirilevyn pienemmiksi, yleensä elektroniikka- tai autoelektroniikkateollisuudessa käytettäviksi osiksi. Jyrsivillä malleilla voidaan käsitellä myös epäsäännöllisen muotoisia piirilevyjä. Sahaavat mallit sopivat parhaiten paljon pieniä tuotteita sisältäville piirilevyille. Cencorpin eniten myyty jyrsinlaite, piirilevyä alapuolelta jyrsivä 1000 BR, tuotiin markkinoille vuonna Laite soveltuu käytettäväksi useita tuotteita valmistavalla tuotantolinjalla, sillä laitteen tuotekohtaisten asetusten muuttaminen tapahtuu noin minuutissa. Laitetta voidaan käyttää myös tuotantolinjasta irrallisena yksikkönä. Multitarttuja-lisälaitteen avulla 1000 BR -jyrsinlaitteen teho nousee tehokkaan volyymijyrsin 1000 VR:n tasolle SR -mallin suunnittelussa lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys ja hyvä ergonomia. Ihmisen käyttämä SR-malli soveltuu erityisesti tuotantoon, jossa valmistetaan paljon erilaisia tuotteita lyhyissä jyrsinsolut CENCORP vuosikertomus 2006

8 sarjoissa. Monipuolisessa Datum-mallissa piirilevyä leikkaa jyrsinterä tai sahalaikka. Mallilla on vähän kilpailijoita markkinoilla. Datum-mallin käyttökohteet ovat pääasiassa autoelektroniikan valmistuksessa. VR on kustannustehokas ratkaisu sarjatuotantoon. Kustannustehokkuus mahdollistaa laadukkaamman automatisoidun tuotannon myös matalan palkkatason alueilla. Vuonna 2006 Cencorp esitteli uuden nopean, suurten tuotantomäärien jyrsintälaite 1000VR:n Hyvä maine antaa erinomaiset lähtökohdat Kent Dixon myyntijohtaja amerikka Cencorp tunnetaan luotettavuudestaan, ja hyvä maine antaa erinomaiset lähtökohdat myös tulevaisuudessa, toteaa Cencorp Americasin myyntijohtaja Kent Dixon. Hän on toiminut Cencorpissa yhdeksän vuotta ja vastaa sekä Pohjois- että Etelä- Amerikan myynnistä. Dixon kertoo, että Yhdysvalloissa autoteollisuus, matkapuhelinala ja lääketieteellinen teollisuus ovat Cencorpin jyrsintälaitteistojen suurimpia asiakkaita. Automaatioratkaisujen markkinat kasvavat samalla kuin laatu- ja tehokkuusvaatimukset kiristyvät. Automaattisessa jyrsinnässä koneenkäyttäjän osuus on hyvin pieni, mikä puolestaan vähentää mekaanista rasitusta ja kontaminaation mahdollisuutta. Samalla myös jäljitettävyys tulee mahdolliseksi. Cencorp tunnetaan Pohjois- ja Etelä- Amerikassa pääasiassa jyrsintälaitteistoistaan, eikä monikaan asiakas välttämättä tiedä, kuinka monipuolinen Cencorpin tuotevalikoima todellisuudessa on. Tämä antaa hyvät lähtökohdat kasvulle, kun toimintaa lähdetään laajentamaan komponenttien ladontaratkaisujen ja testauksen alueille. Yhdysvalloissa automaatiota käytetään verrattain vähän erikoiskomponenttien ladontaratkaisuissa, ja jyrsinnässä erilliskoneet ovat olleet yleisiä. Automaation todellinen merkitys on kuitenkin vasta selviämässä globalisaation kiristäessä jatkuvasti kilpailua. Automaatio saattaa jopa olla ratkaisu, jonka ansiosta tuotantoa ei tarvitse siirtää halvan työvoiman alueille, vaan se voidaan pitää kotimaassa. Cencorp tunnetaan myös innovatiivisesta ajattelusta. Meidän kilpailuvalttejamme ovat ensiluokkaiset tuotteet, jotka on varta vasten suunniteltu erilaisia tuotantolinjoja varten. Toki laitteita täytyy aina hieman mukauttaa, mutta kokemus ja asiantuntemus antavat Cencorpille kilpailuedun. Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä, että toimimme hyvin erikoistuneella ja kapealla markkinasektorilla. Esimerkiksi innovatiiviset testausratkaisut vaativat paljon myös tuotantoprosessilta. Innovatiivisuuden ja laadun välinen tasapaino täytyy aina muistaa säilyttää, Dixon huomauttaa. Asiakkaat haluavat ratkaisuistaan ennen kaikkea joustavia. Joustavuus lisää varmuutta ja luottamusta monellakin tavalla, koska konetta voi käyttää erilaisiin suurina sarjoina valmistettaviin tilaustöihin ja koska laitteita voi käyttää myös muissa tuotantolinjoissa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää alihankintatöiden ja projektien vaihtuvuuden lisääntyessä. Kevyessä, joustavassa tuotannossa korostuu myös asianmukaisen huoltopalvelun tärkeys. Pohjois- ja Etelä-Amerikan myyntiä tukemassa on kaksi suoramyyntipäällikköä, jotka tekevät yhteistyötä alueellisten tuotantoyksiköiden edustajien kanssa. Monet edustajakumppanit ovat toimineet Cencorpin kanssa useita vuosia, koska Cencorpilla on vahva maine ensiluokkaisena yhteistyökumppanina. jyrsinsolut CENCORP vuosikertomus

9 Cencorpin erikoiskomponenttien ladontasolut ovat olleet markkinoilla jo vuodesta 1984 ja nykyään ne soveltuvat sekä erikoiskomponenttien ladontaan että niiden juottamiseen piirilevyille. Soluun on liitettävissä joustavasti erilaiset Cencorpin valmistamat erikoiskomponenettien syöttölaitteet, kuten aksiaali-, radiaali- ja putkisyöttölaitteet. Erikoiskomponenttien ladontasolut Cencorpin valmistamat automaatiolaitteet latovat piirilevyjen pinnalle erikoiskomponentteja. Laitteita käytetään erityisesti autoelektronikka- ja teollisuuselektroniikkateollisuudessa tehostamassa tuotantoa. Tuotannon tehostamisvaateet ovat kasvattaneet erikoiskomponenttien ladontalaitteiden markkinoita viime vuosina. Ladontalaitteet soveltuvat suuriin tuotantosarjoihin. Laitteiden markkinat ovat kasvaneet teollisuusmaissa ympäri maailmaa, mutta erityisesti Euroopassa. Laitevalmistajista vain osa valmistaa erikoiskomponenttien ladontaan soveltuvia laitteita. Cencorpin ladontasolut on suunniteltu käsittelemään vaihtelevan muotoisia, mallisia ja kokoisia komponentteja. Ladontasolut sopeutuvat automaattisesti asiakkaan vaihteleviin tuotantotarpeisiin ja tuotteisiin. Sopeutumiskyky on toteutettu edistyksellisillä toimilaitteilla, anturointijärjestelmillä ja ohjelmistoilla. Cencorpilla on kaksi ladontalaitesarjaa. Cencorp 1000OF -sarjan laitteet latovat komponentit piirilevylle ja käsittelevät komponentin jalat automaattisesti piirilevyn alta. Cencorp 1000LS -sarjan laitteet latovat komponentit piirilevylle ja juottavat ne lasersäteellä piirilevyn alapuolelta. Lyijytön laserjuotos soveltuu hyvin myös sellaisille komponenteille, jotka eivät siedä lyijyttömän aaltojuotoksen korkeita lämpötiloja. Cencorp valmistaa myös laitteisiin tarvittavat kuljettimet, komponenttien syöttölaitteet ja muut apu- erikoiskomponenttien ladontasolut CENCORP vuosikertomus 2006

10 laitteet. Myös laitteen asennus ja käyttökoulutus kuuluu toimituskokonaisuuteen. Jälkimarkkinoinnin merkitys ladontakonemarkkinoilla on kasvanut viime vuosina ja Cencorp on vahvistanut globaalia jälkimarkkinointia kumppaniverkoston avulla. Vuonna 2007 Cencorp on tuomassa markkinoille edullisemman ja vähemmän toimintoja sisältävän mallisarjan erikoiskomponenttien ladontaan. Tällaisille laitteille on kysyntää erityisesti Balttian ja Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla. Toimiva jälkimarkkinointi on meille tärkeää viggo andersen teknologiajohtaja kamstrup Skanderborgin tehtaalla on kuusi Cencorpin erikoiskomponenttien ladontasolua, jotka ovat osa täysin automatisoitua tuotantoprosessiamme, Kampsturpin teknologiapäällikkö Viggo Andersen kertoo. Kamstrup on johtavia eurooppalaisia lämpötilan mittalaitteisiin erikoistuneita valmistajia. Sen laitteet on kehitetty pitkäaikaisen kokemuksen pohjalta ja hyödyntäen innovatiivista tutkimusta ultraääniteknologiasta Meille tärkein ominaisuus erikoiskomponenttien ladontasoluissa on nopeus, luotettavuus ja tehokkuus. Tuotantokatkokset ovat meille hyvin kriittisiä, koska meillä ei ole varastoja lainkaan eli elämme tuotannon tahdissa. Siksi myös jälkimarkkinointipalvelut ovat meille tärkeitä huoltoaikaa mitataan ennenminkin tunneissa kuin päivissä tai viikoissa. Andersen on työskennellyt Kampstrupissa 1,5 vuotta ja lähes yhtä kauan tehtaassa on ollut Cencorp 1000 erikoiskomponenttien ladontasoluja. Alussa meillä oli joitain ongelmia kokonaistehokkuuden kanssa, joka oli 70 ja 80 prosentin välillä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Etsimme Cencorpin kanssa ratkaisua yhteistyössä ja saimme parannettua solujen vakautta ja kokonaistehokkuus nousi 80 ja 90 proesentin välille. Tavoitteemme on saada tehokkuus nousemaan yli 90 %:iin. Jatkossa me luonnollisesti tarkistamme kaikki tarjolla olevat laitevaihtoehdot, mutta Cencorpin valinta olisi meille helpoin ratkaisu. Työvoiman kalleus pakottaa tanskalaisen elektroniikan valmistajat automatisoimaan tuotantoaan, joten uskon, että ladontasolujen markkinat kasvavat. Tanskassa elektroniikan valmistajat keskittyvät vaativaan loppupään kokoonpanoon suuren volyymin tuotannon kanssa emme voi kilpailla. Automaation käyttäminen on vaativassa tuotannossa hankalampaa, mutta jostain on löydettävä sopivat keinot. Erikokoisten komponenttien käsittelyn nopeus ja vakaus on ehdottoman tärkeää vaativassa kokoonpanssa. Nykyään on vaikeaa löytää automaatioratkaisu, joka täyttää kaikki korkeat edellytykset. Cencorp 1000 on erittäin luotettava normaalissa tuotannossa, mutta tehokkuus laskee vaikeiden komponenttien käsittelyssä. Kun saamme ratkaistua tämän ongelman, niin olemme lähellä unelmaani erikoiskomponenttien ladontakoneesta. erikoiskomponenttien ladontasolut CENCORP vuosikertomus 2006

11 Cencorpin kehittämillä ML-testaussoluilla pystytään testaamaan tuotteita jopa kahdeksassa eri testiadapterissa yhtäaikaisesti. Yhdessä adapterissa voi olla neljä eri tuotetta kerrallaan. Uutena tuotteena ML-tuoteperheeseen on tullut testausadapteri, jolla voidaan suorittaa RF testausta. Testaussolut Cencorp tarjoaa kappaleenkäsittelyautomaatiota komponenttien, piirilevyjen ja puolivalmisteiden testaukseen elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Testaussolujen avulla Cencorpin asiakkaat lisäävät tuotannon kapasiteettia ja laatua vähentämällä samalla henkilöstökustannuksia ja testaukseen kuluvaa aikaa. Tuotannon tehostamisvaateet, laadun merkitys kilpailutekijänä ja kustannustehokkuuden tavoittelu ovat jo volyymituotannon kilpailutekijöitä Euroopassa ja ovat kasvattamassa testausautomaatiotuotteiden markkinoita erityisesti Aasiassa. Cencorp-testauskäsittelijöitä käytetään puolivalmisteiden tai piirilevyille ladattujen komponenttien sähköiseen tai toiminnalliseen tarkastamiseen, ohjelmistojen lataamiseen ja tuotteiden viritykseen. Testattavia tuotteita ovat matkapuhelimet ja niiden komponentit, kädessä pidettävät elektroniset laitteet, kaukosäätimet ja erilaiset hälytinlaitteet sekä autoteollisuuden erilaiset komponentit. Nelitasoinen testauslaite ML4 esiteltiin vuonna 2006 ja ensimmäiset laitetoimitukset asiakkaille käynnistyivät vuoden 2007 alkupuolella. Cencorpin edistyksellisin testauslaite, ML 2000, tuotiin markkinoille vuonna Lisäksi valikoimassa on yksitasoinen testauslaite Cencorp 500 SL sekä 500 VIC -malli tuotteiden visuaaliseen tarkastukseen. Laitteiden valmistuksen ja huollon lisäksi Cencorp valmistaa tarvittavia tuotekohtaisia adaptereita. Yleensä testausprosessissa testataan yhtä tuotetta kerrallaan, jolloin testaus muodostaa tuotantoon pullonkaulan. Cencorpin ML testauskäsittelijän kapasiteetti ja joustavuus on kehitetty huipputasolle, sillä yhdessä Cencorpin ML testauskäsittelijässä voidaan testata tuotteita kahdeksassa eri testiadapterissa yhtäaikaisesti. Yhdessä adapterissa testaussolut CENCORP vuosikertomus 2006

12 voi olla esimerkiksi 4 tuotetta kerrallaan. Eri testausvaiheita voidaan lisäksi yhdistää samaan yksikköön, jolloin saadaan tuotantoon joustavuutta. Cencorp on toteuttanut ratkaisun, jossa neljä eri testiä voidaan toteuttaa yhdessä ML 2000-yksikössä. Testauskäsittelijöiden markkinoilla kiinnostuksen odotetaan jatkossa kohdistuvan erityisesti tehokkaampiin ML 4 ja ML malleihin. Molemmat laitteet voidaan päivittää aina asiakkaan tuoteprosessin muutosten mukaisesti ja laitteiden testausyksiköt voidaan vaihtaa keskeyttämättä prosessia. Laitteen muuntaminen tuotantoprosessin muutosten mukaisesti käy minuuteissa, mikä tuo testaukseen ja koko tuotantoprosessiin tehoa ja joustavuutta. Asiakassuhteet testaustuotteiden markkinoilla kehittyvät hitaasti, sillä testaustuotteen toimittaminen asiakkaan prosessiin vaatii yhteistyötä jo tuotantoprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakassuhde vie tuotekehitystä eteenpäin avainasiakaspäällikkö arto timonen Asiakkaamme osaavat vaatia, avainasiakaspäällikkö Arto Timonen toteaa. Timonen viittaa asiakasprojektiin, jossa ML testauskäsittelijän ominaisuuksia jalostettiin ja kehitettiin asiakkaan toiveiden ja tuotantoprosessin mukaisesti. Vaativa ja edistyksellinen asiakas saa laitteesta ja laitevalmistajasta aina enemmän irti. Tässä esimerkkitapauksessamme asiakas esitti meille toiveita erityisesti käsittelijän joustavuudesta. Otimme haasteen vastaan ja veimme yhdessä laitteen kehitystä eteenpäin hyvässä vuorovaikutuksessa. Kun suunnitteluprosessia viedään näin eteenpäin, myös asiakas oppii väistämättä lisää omasta prosessistaan, Timonen kertoo. Projektin onnistumiseen vaikutti paljon asiakkaan avoin ja ennakkoluuloton asenne. Saimme alkuselvityksissä hyviä tuloksia testauskäsittelijämme toimivuudesta asiakkaan tuotantoprosessissa. Nämä vahvistivat selvästi yhteistä sitoutumista projektiin eikä asiakkaamme hakenut enää muita ratkaisuja. Cencorpin asiakkaat eivät osta pelkästään testauskäsittelijää vaan odottavat Timosen mukaan ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Cencorpin rooli on perinteisen laitevalmistajan roolia selvästi laajempi. Jotta laitteemme pääsevät oikeuksiinsa tuotantolinjoilla, on parempi mitä aiemmin pääsemme mukaan suunnitteluprosessiin. Tässä piilee samalla myös riski: olemme kuitenkin laitevalmistaja, emme tuotantolinjoja suunnitteleva konsulttitalo. Kaiken hyvän tekemiseen eivät voimavarat riitä. Jos lähdemme rönsyilemään liikaa, kadotamme päälinjan ja suunnan. Meidän on pidettävä kirkkaasti mielessä oma osaamisemme ja toimintamme ja rajattava asiakkaiden ongelmista ne, joihin voimme lähteä mukaan. Rajanveto on vaikeaa, mutta sitä meidän on tehtävä lähes päivittäin. Asiakasyhteistyö ML 2000:n kanssa johti laiteominaisuuksien parantamiseen. Joustavuus lisääntyi merkittävästi, sillä kaksi testiä muuttui neljäksi testiksi yksikköä kohden. Tarina on myös saamassa jatkoa, Timonen kertoo lupaillen jatkokehitystä. Jokaisesta asiakkuudesta saa tärkeää oppia, Timonen summaa. Meille on oleellisen tärkeää saada kertynyttä tietoa ja kokemusta eteenpäin käytettäväksi omassa tuotekehityksessä ja sisäisissä prosesseissa. testaussolut CENCORP vuosikertomus

13 Cencorpin lasersolut palvelevat niitä asiakkaita, joiden tuotantoprosessit vaativat jopa 3 µ:n toisto- ja mittatarkkuutta toleranssien pienentyessä. Cencorpin lasersoluja voidaan käyttää sekä piikiekkojen uritukseen että piirilevyjen leikkaamiseen ja komponenttien juottamiseen piirilevyille. Lasersolut Cencorp on tehnyt mittavia panostuksia laserteknologian käyttöönottoon eri tuotteissa. Tuotteissa käytetään sekä perinteisiä diodilasereita että uudentyyppisiä, erittäin lyhyitä pulsseja tuottavaa kuitulaseria. Kuitulaseriin pohjautuvilla Singulase-tuotteilla Cencorp pyrkii saamaan jalansijaa myös puolijohdeteollisuudessa perinteisen elektroniikkateollisuuden rinnalle. Jatkuvatoimista diodilaseria hyödynnetään jo Cencorpin ladontalaitteissa, joissa jalallisen komponentin kiinnittäminen tapahtuu laserjuotoksella. Perinteisesti komponentin ladonta ja kiinnittäminen on tehty eri laitteissa, mutta Cencorp on tuonut ensimmäisenä markkinoille laseriin pohjautuvan yhdistelmälaitteen, joka latoo ja kiinnittää komponentit samanaikaisesti. Osana Cencorpin omaa prosessikehitystä on tehty melko mittavaa yhteistyötä Philipsin Lighting -yksikön kanssa. Tavoitteena on ollut kehittää uudenlainen menetelmä, jossa komponentin jalka katkaistaan niin, että se jää piirilevyn alapinnan yläpuolelle. Näin saadaan lähes tasainen pohja. Selektiivinen laserjuotos soveltuu erinomaisesti myös lyijyttömään juotokseen, koska lyijytön tina vaatii korkeamman lämpötilan toimiakseen ja laserin avulla lämpöenergia voidaan kohdentaa tarkemmin. Lisäksi jokainen juotospiste voidaan tehdä yksilöllisillä muuttujilla. Kuitulaserin osalta Cencorp on tehnyt tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tamperelaisen Corelase OY:n kanssa. Kuitulaserin tehokkaampien versioiden kehittäminen on kuitenkin vienyt huomattavasti ennakoitua enemmän aikaa, mikä on hidastanut Singulasen tuotteiden markkinoille tuontia. lasersolut CENCORP vuosikertomus

14 Lasersovelluksia varten on kehitetty huomattavan tarkka robottisolu, joka hyödyntää lineaarimoottoriteknologiaa. Lisäksi laitteen tarkkuutta on parannettu ohjelmistopohjaisella virhekorjauksella. Singulase tuotealustan sovelluskohteiden laajentamiseksi käynnistettiin vuoden 2006 lopulla yhteistyö suomalaisen laserlaboratorion kanssa. Tarkoituksena on sovittaa myös muiden valmistajien laserteknologiaa Singulase-alustalle. Tähtäimessä ovat erityisesti ohuet ja taipuisat piirilevymateriaalit. Vuonna 2007 kehitysyhteistyötä jatketaan sekä prosessin että teknologiakumppaneiden kanssa ja tavoitteena on kaupallisten toimitusten käynnistäminen vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla. Selvä työnjako ja yhteinen intressi vievät eteenpäin jari sillanpää myyntijohtaja corelase Yhteistyö Cencorpin kanssa käynnistyi vuonna 2004, kun Cencorpin väki näki esityksemme uudesta lasermikrotyöstöteknologiastamme ja sen mahdollisista sovelluksista. Sovellukset ovat kokonaisuuksia, joissa tarvitaan laser- ja automaatiovalmistajien yhteistyötä ja Cencorp näki yhteistyössä mahdollisuuden laajentaa omaa tuotevalikoimaansa puolijohdeteollisuuden puolelle. Käynnistimme yhteistyön markkinaselvitysten jälkeen. Työtä on nyt tehty yhteisten intressien innoittamana, tamperelaisen Corelasen myyntijohtaja Jari Sillanpää kertoo. Työnjako on meillä selvä. Corelase kehittää laserteknologiaa ja prosessia laserin ja materiaalin vuorovaikutuksen osalta, Cencorp puolestaan automaatiota ja kokonaisprosessia. Yhdessä kehitetään laserin ja automaation integraatiota, Sillanpää selvittää. Tämä on ollut kaiken kaikkiaan haastava ja kiehtova projekti. Eteneminen on ollut odotettua hitaampaa. Etenimme alkuvaiheessa nopeasti, mutta loppuvaiheen yksityiskohtien viimeistely on vienyt oletettua enemmän aikaa. Teemme tätä kehitystyötä osittain asiakkaiden kanssa yhteistyössä, mikä lisää projektin monitahoisuutta ja valitettavasti myös pidentää osaltaan kehitysaikaa. Näin toimien opimme toisaalta samalla paremmin tuntemaan asiakkaamme ja heidän vaatimuksensa tuotantoprosessille ja lasertuotteille. Se tuo varmuutta tuotteen soveltuvuudesta asiakkaiden prosesseissa käytettäväksi. Meillä on ollut kaksi suurempaa haastetta, laserin säteen laadun parantaminen ja tehon lisääminen. Säteen laadun avulla voimme parantaa prosessin laatua ja tehon lisäämisellä mahdollistamme entistä laajemman kirjon sovellusalueita. Käytössä olevat resurssit asettavat vielä oman, erillisen haasteensa, sillä sekä Corelase että Cencorp ovat maailmanlaajuisesti tarkastellen varsin pieniä yrityksiä kehittämään näin isoa innovaatiota, Sillanpää pohtii. Työ on ollut jännittävää, sillä olemme luomassa jotain aivan uutta. Vastaavaa ei ole tehty missään, ainakaan kaupallista tuotantoa varten, kuten me olemme tekemässä. Se, mikä toimii tutkimuskammioissa, ei välttämättä toimi sellaisenaan teollisena sovelluksena. Laserprosessien määrä puolijohdeja elektroniikkateollisuudessa on hurjassa kasvussa. Uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti. Yhteistyön jatkolle on siis hyvät edellytykset olemassa. lasersolut CENCORP vuosikertomus

15 Cencorpin tutkimus- ja kehitystoiminta painottui uuden edullisemman toiminta-alustan luomiseen sekä laserteknologian käyttöönottoon puolijohdeteollisuuteen ja perinteisen piirilevyteollisuuteen. Tutkimus & tuotekehitys Cencorp on valmistanut elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja 1970-luvulta lähtien. Kokemuksen ja asiakasprosessien tuntemuksen avulla Cencorpin tuotekehitys on luonut uusia, asiakkaille merkittäviä prosessihyötyjä tuovia sovelluksia. Kertomusvuoden aikana kehitettiin ja laajennettiin jo esiteltyjä tuotelinjoja. Yhtiö toi markkinoille neljä tuoteuutuutta: volyymijyrsimen, lasermerkintälaitteen, ML4-tasotestauslaitteen ja ruuvausrobottisolun. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 2,6 %, eli noin 0,5 miljoonaa euroa. Toiminnoissa oli vuoden 2006 päättyessä noin 30 cencorpilaista. Cencorpin tuotelinjoista jyrsinten ja testauslaitteiden tuotekehitys on painottunut tietoliikennealan tuotannon tarpeisiin ja prosesseihin. Ladontalaitteita kehitetään erityisesti autoelektronikka- ja teollisuuselektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Cencorpin ladontalaitteita voidaan muuntaa asiakkaan muuttuviin tuoteprosesseihin sopiviksi erilaisten vaihdettavien prosessilaitteiden avulla. Vuonna 2006 Cencorpin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan painopisteitä olivat uuden edullisemman toiminta-alustan kehittäminen elektroniikkateollisuuden piirilevytuotannon automatisointiin sekä laserjuotoksen edelleen kehittäminen piirilevyjen juottamiseen. Lisäksi tuotekehityksessä panostettiin käytössä olevien alustojen tuotesovellusten laaja-alaistamiseen ja tuotantoprosessin kustannustehokkuuden kehittämiseen. Tuotannon kustannustehokkuutta haetaan edullisempien komponenttien, tehokkaamman valmistusprosessin ja edullisemman valmistusteknologian hyödyntämisellä. Tätä työtä jatketaan ja sovelletaan käytäntöön vuonna Cencorpin kehittämän lyijyttömän laserjuotoksen avulla piirilevylle ladottavat tuotteet voidaan juot- tutkimus & tuotekehitys CENCORP vuosikertomus

16 taa ilman korkean lämpötilan vaativaa aaltojuotosta. Lasertekniikan avulla piirilevylle voidaan juottaa heikosti korkeita lämpätiloja kestäviä komponentteja, kuten LED:ejä. Huhtikuussa 2006 Cencorp solmi Philips Lightning BV:n kanssa lyijyttömän laserjuotoksen jatkokehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen. Marraskuussa Cencorp osti elektroniikan testauslaitteiden tuotekehitykseen ja protolaitevalmistukseen erikoistuneen salolaisen TMD Test Mechanic & Design Oy:n osakekannan. Kauppa vahvisti Cencorpin testauslaiteosaamista, lisäsi testausratkaisujen tuotekehityksen joustavuutta ja syvensi asiakasprosessien osaamista. Uusi juotosmenetelmä yhteistyössä Philipsin kanssa onno van tertholen prosessi-insinööri philips Philips ja Cencorp ovat mukana yhteistyöprojektissa, jonka tavoitteena oli kehittää uusi laserjuotostekniikkaan perustuva juotosrakenne. Onnistunutta projektia viimeistellään Cencorpin laserjuotosprosessien tutkimuslaboratoriossa Ruotsin Boråsissa. Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen, jonka syynä on pääasiassa fossiilisten polttoaineiden tehottoman käytön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (CO 2 ), pakottaa pian luopumaan tehottomista valonlähteistä, kuten perinteisistä hehkulampuista. Myös Philips on edelläkävijänä korvaamassa tehottomia lamppuja energiaa säästävillä vaihtoehdoilla. Philipsin ja Cencorpin yhteisprojektin lähtökohtana oli kehittää pitkään korkeita lämpötiloja kestävä juotosliitos virranrajoittimiin, jotka ovat energiansäästön kannalta olennaisen tärkeitä. Vaikka elektroniikassa pyritään nykyään käyttämään pieneen tilaan mahtuvia pinta-asennuskomponentteja, sähköelektroniikassa tarvitaan myös johtimilla liitettäviä komponentteja, joten juotosliitokset ovat edelleen välttämättömiä. Edistyneimmät nykyiset juotosmenetelmät, reflow- ja intrusiivinen juotos, ovat ongelmallisia monissa elektronisissa kohteissa, jotka eivät kestä kuumuutta. Projektissa onnistuttiin aikaansaamaan innovatiivinen juotosliitosanalyysi ja tekniikka, joka parantaa liitosten luotettavuutta ja kestävyyttä. Uuden tekniikan ansiosta lämpöherkät komponentit voidaan liittää juottamalla, koska vain johtimet kuumenevat ja komponentit pysyvät kylminä. Lisäksi komponentit voivat olla lähempänä toisiaan. Philipsille tekniikka mahdollistaa entistä pienempien virranrajoittimien ja siten myös pienempien, edullisempien ja houkuttelevampien valaisimien valmistamisen. Uudesta juotosmenetelmästä on hyötyä myös LED-valaisimien valmistuksessa, koska ne vaativat erityistä lämmönhallintaa ja sähköelektronisia ratkaisuja. Vuonna 2007 Cencorp ja Philips viimeistelevät uuden juotosmenetelmän muotoilusäännöt ja ohjeet painettujen piirilevyjen toimittajille ja valmistajille uuden sukupolven elektronisia virranrajoittimia varten. Näiden sääntöjen avulla virtapiirien suunnittelijat voivat saavuttaa mahdollisimman tehokkaat komponenttien ja liitosreikien yhdistelmät sekä yksipuolisilla että monikerroksisilla painetuilla piirilevyillä, tehostaa lämmönsiirtoa ohuiden ja paksujen kerrosten avulla ja käyttää tarvittavia viimeistelymenetelmiä ja materiaaleja kuparista, nikkeli-kultaseoksesta tai hopeasta valmistetuissa virtapiireissä. Tämä parantaa merkittävästi lämmönsiirtoa laserjuotosten yhteydessä. Lisäksi tuotantoinsinöörit voivat ohjeiden avulla optimoida laserlaitteiden prosessiasetukset. tutkimus & tuotekehitys CENCORP vuosikertomus

17 Osaamisen kehittäminen on Cencorpin toiminnassa keskeisellä sijalla. Kehityskeskustelut käydään jokaisen henkilön kanssa kaksi kertaa vuodessa. Niissä määritetään henkilökohtaiset tavoitteet ja tarkistetaan koulutussuunnitelma ottaen huomioon koko yrityksen tarpeet. Henkilöstö ja osaaminen Osaavan ja aikaansaavan henkilöstön arvostaminen on osa Cencorpin toimintaperiaatteita. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on muutokseen valmis, motivoitunut ja yhtiöön sitoutunut henkilöstö, jonka määrä ja koostumus vastaavat toimintaympäristön ja liiketoiminnan tarpeita. Vuonna 2006 henkilöstön määrää sopeutettiin liiketoimintaa vastaavaksi. Vuonna 2006 Cencorpin palveluksessa oli keskimäärin 185 (214) henkilöä ja vuoden lopussa 156 (205) henkilöä, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstöstä työskenteli vuoden 2006 lopussa Suomessa 113 (160) henkilöä eli 72 (78) prosenttia ja ulkomailla 43 (45) henkilöä. Miehiä oli 77 prosenttia ja naisia 23 prosenttia. Henkilöstöstä 49 prosenttia työskenteli tuotannossa, 17 tuotekehityksessä, 15 myynnissä ja markkinoinnissa, 18 taloudessa ja hallinnossa ja 1 laadunvarmistuksessa. Cencorpissa käytiin kertomusvuoden aikana kahdet yt-neuvottelut. Niiden tuloksena yhtiön henkilöstö Suomessa väheni yhteensä 44 henkilöllä ja USA: ssa 18 henkilöllä. Vähennykset toteutettiin pääosin irtisanomisilla. Neuvottelujen tuloksena tuotantoautomaatiolaitteiden valmistus ja hallinto keskitettiin Lohjalle Salon toimipisteen keskittyessä testauslaitteiden tuotekehitykseen ja asiakaskohtaisten testausadaptereiden valmistukseen. Tuotantotoiminta USA:ssa lopetettiin ja myynti- ja huoltotoiminnot keskitettiin Texasin McAlleniin. Henkilöstön määrä USA:ssa oli tilikauden lopussa 28 henkilöä ja tammikuun 2007 lopussa tuotannon keskittämisprojektin jälkeen henkilöitä oli 13. Toteutettujen tehostamistoimien yhteenlaskettu vuosittainen kustannusvaikutus on noin 3,5 miljoonaa euroa. Koko henkilöstö on yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen sidotun tulospalkkausjärjestelmän piirissä. Yhtiöllä on lisäksi käytössä kaksi johto- ja henkilöstö ja osaaminen CENCORP vuosikertomus

18 avainhenkilöille suunnattua optiopohjaista pitkäaikaiseen työskentelyyn kannustavaa palkitsemisjärjestelmää. Järjestelmät korostavat ylimmän johdon osakeomistuksen merkitystä. Cencorpin tavoitteena on luoda terveellinen ja turvallinen työympäristö. Yhtiö huolehtii osaltaan työntekijöiden fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Henkilöstöllä on laaja työterveyshuolto ja mahdollisuus liittyä vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen piiriin ilman omavastuuta. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös liikuntaseteleillä. Osaamisen kehittäminen on Cencorpin toiminnassa keskeisellä sijalla. Cencorpissa käydään kehityskeskustelut jokaisen henkilön kanssa kaksi kertaa vuodessa. Kehityskeskusteluissa määritetään jokaiselle cencorpilaiselle tavoitteet ja tarkistetaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma ottaen huomioon koko yrityksen tarpeet. Koulutuksessa painopiste on siirtynyt räätälöityyn yrityskohtaiseen koulutukseen, jota täydennetään tehtäväkohtaisella koulutuksella. Koulutuksen painopisteitä olivat vuonna 2006 esimiestoiminta sekä kieli- ja tietotekniikkakoulutus. Yhdessä mennään eteenpäin konesuunnittelija reima stigel Viime vuosi oli henkilöstölle vuosi muiden joukossa. Kun on riittävästi kokemusta, vähät eivät hätkäytä, vaan sitä osaa katsoa rauhallisesti eteenpäin, konesuunnittelija Reima Stigell Cencorpin Virkkalan tehtaalta kertoo. Mukaviahan muutokset eivät ole olleet, mutta olemme ymmärtäneet niiden välttämättömyyden. Siksi muutokset on helpompi myös hyväksyä, hän jatkaa. Pitkään talossa ollut henkilöstö, mitä meillä Cencorpissa on melko paljon, näkee todellisen tilanteen aika hyvin. Lattiatasolla käydään joka päivä ne kaikkein merkittävimmät kehittämiskeskustelut. Siksi yt-neuvottelut eivät tulleet yllätyksenä, vaan ne tavallaan jopa helpottivat henkilöstön oloa. Tuli tunne, että asioille tehdään jotain, haetaan muutosta ja uutta suuntaa, Stigell selittää. Yt-neuvotteluissa suurimmat muutokset kohdistuivat keskijohtoon, tuotannon puolelta ei henkilöstöä neuvotteluihin kutsuttu. Vuonna 2006 Cencorpissa vaihtui myös johto. Stigell näkee vaihdoksen positiivisena. Muutokset selkiyttivät tilannetta. Johto vaihtui meille jo ennestään tuttuihin ihmisiin. Tuntuu paremmalta, kun meitä johdetaan lähempää. Asioistakin on helpompi keskustella. Töitä ja tekemistä on riittänyt koko ajan, runsaastikin. Näihin hommiin oppiminen vie oman aikansa, konesuunnittelussa helposti vuosia ennen kuin koneet ja laitteet ovat tulleet tutuiksi ja pääsee oikeaan tekemiseen. Talon nuorista osaajista on pidettävä huolta, sillä kokeneita suunnittelijoita ei ole saatavilla, Stigell toteaa. Stigell kertoo, että viime vuonna henkilöstö ei odottanutkaan erityisempiä kehittämistoimia. Nyt kun tilanne on taas rauhoittunut, henkilöstö odottaa jälleen myös kehittämistoimia. Kehityskeskustelut, koulutus, panostus osaamiseen niitä kaikkia tarvitaan osaamisen ja tulevaisuuden varmistamiseksi. Näitä asioita ei voi venyttää liian pitkälle, vaan on ryhdyttävä rivakasti toimeen, Stigell sanoo. Kyllä henkilöstö on vahvasti mukana tekemässä yrityksen tulevaisuutta. Olen laatinut itselleni kahdeksan vuoden suunnitelman työntekoon ennen eläkeikää. Haluan olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Cencorpin tuotteita mahdollisimman hyviksi. Uskon että suurimmalla osalla henkilöstöä on sama asenne, nyt tehdään mitä osataan ja voidaan. Välillä asioihin pitää suhtautua kriittisestikin, mutta kaikesta huolimatta yritetään katsoa tulevaisuuteen positiivisella mielellä, Stigell päättää. henkilöstö ja osaaminen CENCORP vuosikertomus

19 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihdon ja tuloksen kehitys Markkinatilanteen kiristyminen elektronikkkateollisuuden tuotantoautomaatiossa on lisännyt hintakilpailua erityisesti telekommunikaatiosegmentissä, jonka osuus Cencorpin liikevaihdosta oli 64 % (53 %). Cencorpin tuotteiden kysyntä oli tasaista vuoden kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kysyntä tilivuoden toisella vuosipuoliskolla oli pieni ja johtui pääosin kiristyneestä kilpailutilanteesta ja alalle tyypillisestä kausivaihtelusta. Cencorpin liikevaihto ja kannattavuus laskivat tilivuonna huomattavasti. Liikevaihdon laskun pääasiallisina syinä olivat testausliiketoiminnan uusien tuotteiden markkinoille tulon viivästyminen, ennakoitua kireämmästä markkinatilanteesta aiheutunut myynnin pienentyminen sekä laserliiketoiminnan tuotekehitykseen liittyneet tekniset haasteet. Cencorpin liikevaihto maantieteellisesti jakaantui vuonna 2006 seuraavasti: Eurooppa 40 prosenttia (65 %), Amerikka 33 prosenttia (16 %) sekä Aasia ja Australia 27 prosenttia (19 %). Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 43 % ollen 20,0 milj. euroa (2005: 35,3 milj. euroa ja 2004: 32,5 milj. euroa). Liikevaihdon jäätyä merkittävästi ennakoidusta myös konsernin kannattavuus laski voimakkaasti. Tilikauden aikana tehdyn tuotannon ja hallinnon keskittämisen mukanaan tuomat 3,5 miljoonan euron kustannussäästöt vaikuttivat osittain tilivuoden toisella vuosipuoliskolla ja vaikuttavat kokonaisuudessaan tilikaudella Cencorpin liiketulos (EBIT) oli 3,3 milj. euroa, 16,8 % liikevaihdosta (2005: 0,8 milj. euroa, 2,2 % liikevaihdosta ja 2004: 0,5 milj. euroa, 1,7 % liikevaihdosta). Konsernin nettorahoituserät olivat 1,5 milj. euroa ( 0,5 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 4,9 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 4,9 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Cencorp -konsernin liikevaihto muodostui pääosin yhdestä liiketoimintasegmentistä, automaatio- ja testausliiketoiminnasta. Cencorp Oyj:n tytäryhtiöön Singulase Oy:öön eriytetty laser -liiketoiminta ei tuottanut vuoden 2006 aikana liikevaihtoa yhtiön keskittyessä edelleen tuotteiden kehittämiseen. Tuotteiden kehittäminen on viivästynyt konsernin ulkopuolisten tekijöiden vuoksi lähes vuoden. Automaatio- ja testausliiketoiminnan liiketulos oli 3,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa), tulos ennen veroja 4,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa) sekä tilikauden tulos 4,6 milj. euroa (2,1 milj.euroa). Singulase Oy:n liiketulos, tulos ennen veroja ja tilikauden tulos olivat 0,3 ( 0,4) milj. euroa. tyminen vaikutti osaltaan liikevaihdon pienenemiseen. Lisäksi neljännen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttavat tuotannon keskittämiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset. Loka-joulukuussa Cencorpin liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (8,1 milj. euroa). Liiketulos (EBIT) oli 1,3 milj. euroa ( 1,5 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 1,9 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tase ja rahoitus Konsernin omavaraisuus laski 12,7%:iin (2005: 27,7 % ja 2004: 17,6 %). Oman pääoman tuottoprosentti oli 103,0 % (2005: 34,4 % ja 2004: 31,2 %). Osakekohtaiset tunnusluvut viideltä vuodelta on esitetty tilinpäätöksessä. Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 21,1 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Yhtiön kassavirta investointien jälkeen oli 2,6 milj. euroa (0.5 milj.euroa). Bruttoinvestoinnit olivat 0,4 milj. euroa (1,8 milj euroa) ja olivat pääosin tuotekehitysinvestointeja. Myyntisaamiset pienenivät 5,6 milj. euroon (8,1 milj. euroa). Vaihto-omaisuus oli 5,2 milj euroa (5,7 milj. euroa). Vaihto-omaisuus oli toiminnan kokoon nähden liian suuri, ja tilikaudella 2007 tavoitteena on vaihto-omaisuuden arvon sopeuttaminen liiketoimintaa vastaavaksi. Cencorp Oyj:n omistama Kiinteistö Oy Salon Ratakatu 10 myi omistamansa tehdashallin ja siihen liittyvän maanvuokrasopimuksen. Kauppahinta oli 0,7 milj. euroa. Vapautuvilla varoilla (0,7 milj euroa) parannetaan Cencorp Oyj:n rahoitusasemaa. Koska kiinteistöyhtiön ainoa tarkoitus oli hallinnoida kaupan kohteena ollutta omaisuutta, kiinteistöyhtiö puretaan selvitystilan kautta, joka alkoi Syksyllä 2006 järjestettiin 5,7 milj. euron vaihdettava pääomalaina, jolloin konserniin saatiin lisää uutta pääomaa 2,6 milj. euroa. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa lainaosuudet yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihdettavaan pääomalainaa merkitsi Cencorp Oyj:n lähipiiriin kuuluvista tahoista hallituksen varapuheenjohtaja Markku Jokela ja hänen määräysvallassa oleva sijoitusyhtiö FT Capital Oy. Markku Jokela merkitsi Cencorp Oyj:n vaihdettavaa pääomalainaa ,50 euron arvosta, joka oikeuttaa merkitsemään Cencorp Oyj:n osaketta. FT Capital Oy merkitsi Cencorp Oyj:n vaihdettavaa pääomalainaa ,50 euron arvosta, joka oikeuttaa merkitsemään Cencorp Oyj:n osaketta. Vaihdettavaan pääomalainaan perustuvien merkintöjen seurauksena olettaen, että Markku Jokela ja FT Capital Oy merkitsevät aikanaan vaihdettavalla pääomalainalla osakkeita, Markku Jokelan omistusosuus on tuolloin n. 27,8 prosenttia Cencorp Oyj:n Loka-joulukuun 2006 tulos oli odotettua heikompi. Toimialalle tyypillinen tilausten ja toimitusten siirhallituksen toimintakertomus CENCORP vuosikertomus

20 kaupparekisteriin merkitystä osake- ja äänimäärästä. Mikäli Markku Jokelan alaikäisen pojan, Joni Jokelan, omistus lasketaan Markku Jokelan määräysvaltaan kuuluvaksi nousee Markku Jokelan, Joni Jokelan ja FT Capital Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus n. 28,7 prosenttiin Cencorp Oyj:n kaupparekisteriin merkitystä osake- ja äänimäärästä. Samanaikaisesti vaihdettavan pääomalainan kanssa järjesteltiin konsernin velkarakennetta siten, että lyhytaikaisia luottolimiittejä muutettiin pitkäaikaiseksi lainaksi. Pitkäaikaisten velkojen osuus vieraasta pääomasta oli 58 % (34 %). Tilikauden jälkeen saatu 1,5 milj. euron Factoring-limiitti erääntyy ja vaatii uudelleenjärjestelyä. Vieraasta pääomasta korotonta oli 4,8 milj.euroa (5,6 milj. euroa). Edellä tässä kohdassa esitetyistä rahoitusratkaisuista huolimatta Cencorp -konsernin rahoitustilanne on edelleen vaikea. Yhtiö jatkaa neuvotteluja oman pääomansa vahvistamiseksi ja factoring-limiitin jatkamiseksi. Vaihdettavan pääomalainan 2006 pääasialliset ehdot ovat seuraavat: Lainaosuuden nimellisarvo on 0,70 euroa. Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia. Laina päivätään Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain siltä osin, kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa, joka on 6,75 %. Osinkoa voidaan jakaa vasta sen jälkeen, kun lainan erääntynyt pääoma ja lainalle maksettava korko sekä mahdollisesti maksamatta olevat korot ja niille kertynyt korko on huomioitu vapaan oman pääoman laskennallisena vähennyksenä. Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, laina erääntyy maksettavaksi 90 päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin. Laina on pääomalaina, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa Yhtiön selvitystilassa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Tämä laina on etuoikeusasemaltaan samassa asemassa kuin Yhtiön nykyiset ja tulevaisuudessa mahdollisesti liikkeeseenlaskemat pääomalainat tai vastaavantyyppiset instrumentit. Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta. Lainaan liittyy erityinen oikeus vaihtaa lainaosuudet Yhtiön uusiin osakkeisiin. Lainaosuuden haltijalla on oikeus merkitä lainaosuuksiensa perusteella uusia osakkeita siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla lainaosuuteen liittyvä lainasaatava osakkeiden merkintähintaa vastaan. Kukin 0,70 euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden yhteen osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on 0,70 euroa. Vaihtokurssi voi alentua tietyissä erityistapauksissa. Vaihtokurssi on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Lainan vaihtoaika alkaa ja päättyy Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Kun lainaosuus vaihdetaan osakkeisiin, lainaosuuden haltijalla ei ole oikeutta saada viimeksi alkaneen korkojakson alusta kertynyttä korkoa lainaosuuden pääomalle. Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, on lainaosuuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että a) vaihdossa saatavien osakkeiden määriä muutetaan tai b) lainaosuuden haltijalle tarjotaan vastaava merkintäoikeus kuin osakkeenomistajalla tai c) käytetään edellä kohdissa a) ja b) mainittujen tapojen yhdistelmää. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, vaihtokurssia alennetaan ennen osakevaihtoa päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, vaihtokurssia alennetaan ennen osakevaihtoa päätettävän jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta lainaosuuden haltijan asemaan. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, lainaosuuden haltijalla on yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä asetetaan selvitystilaan, lainaosuuden haltijalle varataan tilaisuus käyttää vaihto-oikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö ennen osakevaihtoa poistetaan rekisteristä, lainaosuuden haltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Mikäli ennen vaihtoajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18. luvun 1 :n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, lainaosuuden haltijalle varataan tilaisuus käyttää hallituksen toimintakertomus CENCORP vuosikertomus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj 2000 V U O S I K E R T O M U S Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2001 klo 16.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000

Saavutusten vuosi. Vuosikertomus 2000 Saavutusten vuosi Vuosikertomus 2000 SISÄLTÖ Vuosi 2000 lyhyesti 1 KCI Konecranes konserni 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Henkilöstö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 8 Kunnossapitopalvelut 10 Standardinostolaitteet

Lisätiedot

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan Vuosikertomus 2009 Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa,

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Wecan Electronics Oyj Vuosikertomus 2000 Paras tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Kiinassa ja Virossa tarjoavat asiakkaillamme

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72.

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72. Vuosikertomus 2005 KONE Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2005 koostuu kolmesta osasta. Katsaus 2005 -osassa sivuilla 2 31 käsitellään KONEen toimintaa kalenterivuodelta 2005. Tilintarkastettu tilinpäätös jakautumisen

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot