OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS TAMPEREEN YLIOPISTON VIHREÄ VASEMMISTO

2 Akateeminen vapaus haltuun Kuten muuallakin yhteiskunnassa, yliopistoissa vaikuttaa aalto, jonka tarkoituksena on saada yliopistot taloudellisesti tuloksekkaiksi ja itsenäisiksi organisaatioiksi. Koulutuspoliittisten trendien mukaan yliopiston tehtävä on toimia talouskasvun renkinä. Joidenkin mielestä yliopisto olisi tehokkaimmillaan vaihtoehdottomana opintoputkia tuottavana tutkintotehtaana luvun yliopistossa kriittiselle ajattelulle on huonosti aikaa. Konsulteilta ostetaan jargonin lisäksi yritysmaailmasta revityt ideat. Yliopistot on asetettu keskinäiseen kilpailuun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoista. Yliopistojen yksiköt kilpailevat puolestaan yliopiston sisäisestä rahoituksesta, henkilökunta näistä yksikköjen rahoista ja niin edelleen. Niukkenevista resursseista joudutaan kilpailemaan, minkä seurauksena soveltavaan, lyhyellä aikavälillä tuottavaan tutkimukseen panostetaan yhä enemmän pitkäjänteisen perustutkimuksen ja koulutuksen kustannuksella. Opetukseen ei ole rahaa, maksuton koulutus kyseenalaistetaan ja opintotuki nähdään leikkauskohteena. Myös opiskelija joutuu kokemaan itsensä yliopistossa yksityisyrittäjäksi, jonka on pyrittävä optimoimaan ajankäyttönsä päämäärätietoisesti ja mietittävä kuinka valmistuisi mahdollisimman nopeasti. Niukkenevien olosuhteiden keskellä on kuitenkin toivoa. Tietoisuus opiskelijan oikeuksista ja mahdollisuuksista on parasta kapinaa olosuhteita vastaan. Opiskelijan kuuluu olla ajatteleva toimija, ei rationalisoidun koulutusprosessin kohde. Yhä pakkotahtisemmassa ja tulosvastuullisemmassa opiskeluympäristössä akateeminen vapaus on niillä, jotka sen ottavat. Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa käytönnön mahdollisuuksista ja välineistä, joilla selättää opintoputken vaihtoehdottomuus. Lukemista: Sorrettujen pedagogiikka. Freire Paulo. Vastapaino, Tuleva yliopisto. Salminen Antti, Vadén Tere, Suoranta Juha. Copyleft, Akateeminen kysymys. Tomperi Tuukka. Vastapaino, Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä Opintotuen tavoitteena on opintojenaikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opintotukijärjestelmää kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta koulutusasteiden ja opiskelijoiden välisen tasa-arvon ja tehokkaan tutkinnon suorittamisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012 Opintotuki on monelle opiskelijalle pääasiallinen tulonlähde, mikä mahdollistaa sen käytön koulutuspoliittisena keppinä ja porkkanana ministeriön ajaessa opiskelijoita valmistumaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Keinoja ovat olleet esimerkiksi opintotuen porrastaminen kandi- ja maisteritutkintoon sekä erilaiset kannustimet opintolainan ottoon. Tuen sosiaalipoliittinen ja tulonsiirrollinen merkitys on jäämässä koulutuspolitiikan jalkoihin. Monet opiskelijat tekevät epämääräisiä ja osa-aikaisia duuneja opintojensa ohessa. Opiskelijatyövoima on korkeakoulukaupunkien palvelualoille ja vuokratyöfirmoille kultakaivos. Opintotuen alhainen taso pakottaa opiskelijat ottamaan vastaan työtä huonollakin palkalla ja työehdoilla. Lyhyet ja epävarmat työsuhteet tarkoittavat pysyvää koeaikaa ja epätasa-arvoista asemaa muihin työntekijöihin nähden. Koska opiskelijat tekevät töitä yleensä matalapalkka-aloilla, joille he eivät suunnittele jäävänsä, he harvoin kuuluvat ammattiliittoihin. Opiskelijoiden työnteko saattaakin heikentää ammattialojen laajempaa järjestäytymistä ja polkea kaikkien työntekijöiden palkkoja. On siis myös jokaisen duunarin etu vaatia opiskelijoille parempaa toimeentuloa. Tällä hetkellä suuri osa yliopistolla opiskelevista ja työskentelevistä ihmisistä voidaan laskea kuuluviksi prekariaattiin eli niihin työtä tekeviin, jotka epävarmassa työelämässä ovat jatkuvasti vaihtuvien ja määräaikaisten työsuhteiden armoilla, pakotettuina myymään itseään joustavana ja halpana työvoimana. Yliopistoille tyypillistä on

3 juuri tietotyön prekarisoituminen. Tavallisin työsuhdemuoto yliopistolla, etenkin nuoremmilla tutkijoilla, on määräaikainen. Menestyminen kovenevassa kilpailussa riippuu jatkuvasta apurahojen hakemisesta sekä projektitukihakemusten täyttämisestä, jotka eivät kuitenkaan takaa varmaa toimeentuloa läheskään kaikille. Kauaskantoisin aloite opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi olisi sellainen perustulo, joka takaisi varman toimeentulon jokaiselle kansalaiselle opiskelijat mukaan luettuna. Perustulo takaisi opiskelijoille toimeentulon myös kesäisin ja työ- sekä opiskelujaksojen välissä. Se olisi joustava tukimuoto nyky-yhteiskunnassa, jossa työn, koulutuksen ja vapaa-ajan välinen raja on hämärtynyt. Perustulon myötä erilaisten silppu-, kausi- ja osa-aikatöiden tekeminen voisi muuttua mielekkäämmäksi, koska toimeentulo olisi taattu ja surkeimmista työehdoista voisi kieltäytyä. Pärjätäkseen työmarkkinoilla yksilöltä vaaditaan jatkuvaa uudelleenkouluttautumista ja itsensä kehittämistä. Perustulo vähentäisi opinto- ja työjaksojen välillä tuloihin ja tukimuotoihin liittyvää byrokraattista nysväämistä. Parhaimmillaan turvattu toimeentulo kannustaa luovaan ajankäyttöön, kokeilevaan yrittämiseen ja itsensä työllistämiseen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tiesitkö tä män opiskelijan toimeentulosta? Opintotuki Kaksiportaisuus Olet oikeutettu opintotukeen, Lukuvuonna ja sen jälkeen joka muodostuu opin- torahasta (298 /kk), asumislisästä (enintään 201,60 /kk) aloitettuihin yliopisto-opintoihin saatava tuki on porrastettu kandi- ja maisterivaiheeseen. Yhteensä tukea on edelleen ja valtion lainantakauksesta OPINTOTUKI (300 /kk). Opintotukea vastaan on opiskeltava 5 op/ tukikuukausi. Opintotukea on normaalisti käytettävissä 55 kuukautta (ks. myös Lisää opintotukikuukausia?). yleensä 55 tukikuukauden verran, joista 27 on korvamerkitty kandivaiheeseen. Näitä tukikuukausia ei siis kannata säästellä maisteriopintoihin. Enimmillään kandiin voi käyttää 37 tukikuukautta. Loput tukikuukautta voit käyttää maisteriopintoihin. Kesätuki Opiskelijan on mahdollista nostaa kesällä opintotukea. Kesäopintotukea pitää hakea erikseen ja hakemuksen mukaan on liitettävä kesän opintosuunnitelma, jossa suorituksia kertyy 5 op/tukikuukausi. Kukaan ei kuitenkaan tarkasta, suoritatko juuri nämä opinnot kesällä. Saat siis kesäopintotuet opiskelematta, mikäli olet suorittanut 15 ylimääräistä Opintojen edistymisen opintopistettä lukuvuoden seuranta aikana. Kesätukea saa myös Opintojen edistymisen seuranta tehdään vuosittain lo- saat kirjeen, jossa pyydetään selittämään Edistymisen seuranta tarkoittaa sitä, että kandin ja gradun tekoon, vaikka nämä opinnot kirjataan rekisteriin vasta myökakuussa. Jos olet edellisenä syy opintojen viivästymiseen. Opintotukea voidaan jatkaa opintotukilauta- lukuvuonna suorittanut vähemmän kuin 5 op/tukikuukunnan päätöksellä ns. hyväksyttävästä hemmin. Mikäli käyt töissä, huomioithan, että kesätuki kausi, saatat joutua edistymisen seurantaan. Jos olet sairaus, vaikea elämäntilanne tai muu tila- syystä (esimerkiksi oma tai lähiomaisen vaikuttaa tulorajoihin. kuitenkin koko opiskeluaikanasi suorittanut keskimäärin vityspyyntöön ei vastaa, opintotuki lakkaa päisesti vaikuttanut erityinen syy). Jos sel- Aina on oikeus valittaa! Tukipäätökset ovat julkisen vähintään 5 op/tukikuukausi, seuraavan tammikuun alusta. Tuki voidaan myös periä takaisin, jos suorituksia vallan käyttöä ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti niiden ja jos edelliseltä lukuvuodelta opintoja on vähintään on alle 1 op/tukikuukausi ja jos ilmenee, tulee perustua Suomen lakiin. 2 op/tukikuukausi, opintojen edistyminen on riittävää. päätoimista. ettei opiskelun ollut tarkoituskaan olla Kaikista julkisen vallan päätöksistä on oikeus valittaa.

4 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? Opintotuen vuosituloraja, palautus ja perintä Opintotukea nostavalla on vuosituloraja, joka lasketaan tukikuukausien Lisää opintotukikuukausia? Vaikka olisit käyttänyt korkeakoulututkinnon Lisätuki hyväksytään toden- mukaan: raja on tukikuukautta kohti 660 ja tuetonta kuukautta kohti suorittamiseen tarkoitetut näköisemmin, jos sinulla esittää Jos vuosituloraja ylittyy, voit palauttaa tukea vapaaehtoisesti tu- opintotukikuukaudet (useimmissa esimerkiksi lääkärintodistus. Syyn kivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jolloin saat OPINTOTUKI myös tukikuukaudet takaisin käyttöösi. Jos et palauta tukea vapaaehtoisesti, Kela perii sen takaisin korkojen kanssa, etkä tällöin saa käyttämiäsi tukikuukausia takaisin. Oman yliopistosi opintotukilautakunnalta voit anoa takaisinperinnästä luopumista tai takaisinperinnän kohtuullistamista, joita on myönnetty ainakin maksukyvyttömyyden tai summien vähäisyyden vuoksi. Jos et pysty maksamaan koko perittävää summaa kerralla, takaisinperinnästä tehdään osamaksusuunnitelma. Tällöin sinua kohdellaan kuin velallista, jolloin Kela saattaa ulosmitata veronpalautuksesi osamak- tutkinnoissa 55), voit saada lisää tukea erikseen hakemalla. Lisätukea on mahdollista saada samaa tutkintoa varten maksimissaan 9 kuukautta, ja sinun on esitettävä hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen. Tutkinnosta puuttuvia opintoja saa olla maksimissaan 75 opintopistettä. Hyväksyttäviä syitä ovat sairaus, opintojen viivästymiseen on ajoituttava samalla ajalle kuin opintojen hitaan etenemisen. Jos syy-yhteys ei hahmotu helposti, hakemuksessa kannattaa vedota vaikeaan elämäntilanteeseen. Jos sinulla on esimerkiksi masennus, jonka vuoksi olet hakeutunut hoitoon vasta keväällä, ja tämä on hidastanut opintojasi jo susuunnitelman noudattamisesta huolimatta. läheisen sairaus tai kuolema tai muu syksyllä, kannattaa tilanne selittää. väliaikaisesti opintoja hidastanut syy, Toinen tapa saada lisätukea on esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten avioero. Hyväksyttäviä syitä eisen ylemmän tai alemman korkea- hankkia toinen pääaineoikeus. Toi- Yleinen asumistuki Jos et ole oikeutettu opintotukeen tai opintotuen asumislisään (tuki on vät ole esimerkiksi työnteko tai halu koulututkinnon suorittamiseen saat keskeytetty, tukikuukaudet ovat loppu, asut omistusasunnossa tai sinulla suorittaa ylisuuri tutkinto. Kannattaa maksimissaan 15 lisäkuukautta, jos on lapsi) etkä tienaa liikaa, olet oikeutettu yleiseen asumistukeen. Yleisen välttää mainitsemasta näitä hakemuksessa ollenkaan. Opintotukila- korkeakoulututkinto suoritettuna. sinulla on yksi ylempi tai alempi asumistuen tulorajat ovat tiukemmat, mutta tuen maksimimäärä on suurempi kuin opintotuen asumislisässä. ki määrittää, että vain väliaikaisesti Toisen pääaineen täytyy olla selkeästi opintoja hidastanut syy on hyväksyttävä, eri koulutusalaa kuin ensimmäi- Tiesitkö? joten periaatteessa koko opinnen. Jos syksyllä on rahat lopussa, voit hakea vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. tojen ajan opiskelua hidastanut lu- Jos et saa lisää opintotukea, Tamyn pääsäännön 10 :n mukaan ylioppilaskunnan hallitus kihäiriö ei esimerkiksi kelpaa syyksi. olet silti oikeutettu toimeentulotojen voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen Tällaiset syyt kannattaa kuitenkin kirtukeen tukikuukausien loppuessa. todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaajata mukaan hakemukseen, sillä väli- Opiskelijan toimeentulotukea saa- rantaisi hänen perustuslain 16 :n mukaisen oikeutensa saada opetusta. aikaisuuspykälää pyritään mahdollisuuksien tetaan kuitenkin alentaa 20 40%, mukaan kiertämään. mikäli opinnot eivät etene.

5 Tiesitkö tämän opiske lijan toimeentulosta? vitys elämäntilanteestasi, perhesuhteistasi, omaisuudestasi ja tuloista (myös tilisiirroista) Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen lasketaan tuloksi opintotuki- kesätöiden ohessa kesäkuuksi, toimeentulon muoto. Voit kuukausilta riippumatta sii- mikäli toukokuu on viimeinen saada toimeentulotukea, jos et opintotukikuukausi, ja kesäkuun ole oikeutettu opintotukeen et paitsi, jos et ole oikeutettu palkka tulee vasta kuun tai jos tulosi tai omaisuutesi lainantakaukseen esimerkiksi lopussa. eivät kata toimeentulotuessa luottotietojen väliaikaisenkin Toimeentulotukea haetaan huomioitavia välttämättömiä menettämisen takia. Kesällä siitä kunnasta, jossa asut menoja, joiden suuruudeksi voit saada toimeentulotukea, ja olet kirjoilla. Tampereella lasketaan tavallisesti toimeentulotuen jos et voi suorittaa opintojesi toimeentulotuen uusia asiak- perusosan (vuonna kannalta mielekkäitä opintokaita palvelee Sosiaaliasema 2012 yleensä 461,05 /kk) ja ja etkä ole saanut töitä. Voit Sarvis. Hakiessasi toimeentulotukea vuokran summa. Opintolaina saada toimeentulotukea myös sinun on tehtävä sel- Sairausajan toimeentulo Myös opiskelijalla on oikeus tukea. Opintotukea nostettaessa kuukauden aikana, sairaus- sairaslomaan ja sairauspäi- ei tarvitse erikseen päiväraha on 55 päivän ajan säätää byrokratian kanssa, vähintään yhtä suuri kuin vaikean elämäntilanteen takia mutta jos sairauden takia opintoraha. Sen jälkeen olet ei voi opiskella niin no- ei voi opiskella täysipainoi- oikeutettu minimisairaus- peasti kuin Kela vaatii, kannattaa sesti, tukikuukaudet kuluvat päivärahaan, joka on vuon- harkita sairaslomaa turhaan. Lisäksi Kela voi vaana ,04 /vrk (n. 530 / ja sairauspäivärahan hakemista tia selvitystä liian vähäisistä kk verojen jälkeen). Ellet ole Kelasta. Kela lakkaut- opintosuorituksista, minkä nostanut opintorahaa eikä taa opintotuen, jos sairauspäiväraha takia kannattaakin hankkia sinulla ole juurikaan tuloja, myönnetään. Kela sairaslomatodistus. saat sairaupäivärahaa vasta neuvoo, että alle kaksi kuukautta Jos olet nostanut opinto- 55 päivän odotusajan jäl- kestävän sairauden rahaa yhdenkin kuukauden keen. Oikeus sairaslomaan ja aikana nostettaisiin opinto- verran edeltäneen neljän sairauspäivärahaan on luon- tä, oletko nostanut lainaa vai TOIMEENTULOTUKI kahden viimeisen kuukauden ajalta. Puolison tulot vaikuttavat eri sukupuolta olevilla pareilla. Samaa sukupuolta olevilla pareilla eivät, ellei pidä meteliä siitä, että kyseessä on puoliso. Yleinen sääntö toimeentulotuen suhteen on, että aina kannattaa yrittää. nollisesti ympärivuotinen. Sairauspäivärahaa voi saada värahaan. Kun sairauden tai SAIRAUSPÄIVÄRAHA kuitenkin enintään yhteensä 12 kuukautta kahden vuoden aikana. Sairauspäivärahalla ollessasi täytyy opintotuen asumislisän sijasta hakea yleistä asumistukea. Opintolainaa ei voi nostaa, mutta sen sijaan voi saada toimeentulotukea. Opiskelu sairauspäivärahalla on periaatteessa kielletty, mutta tätä ei tarkkailla.

6 Muistilista palkkatyötä tekevälle opiskelijalle Tee aina työsopimus Tarkkaile työmäärääsi Tarkista ennen sopimuksen allekirjoittamista työehtosopimuksen (TES) mukainen palkka ja lain mukaan sinulle kuuluvat lisät. Vähintään tuplapalkka silmällä, kuinka paljon töitä teet. Sinulla on oikeus kieltäytyä ylitöistä Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa, mutta pidä itse sunnuntailta kuuluu kaikille työntekijöille. TES:n mukaista palkkaa ei saa alittaa. Jos sinulta udellaan palkkatoivetta, heitä summa rohkeasti yläkanttiin. erityisesti hyvin kiireisissä paikoissa myyjät tekevät usein palkatonta yli- ja saada vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikkolepo. Kaupan alalla Jos pomo tarjoaa sinulle TES:n alittavaa palkkaa, huomauta sen olevan lainvastaista. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole yleissitovaa työehtosopimusta. män aikaa kuin työnantaja arvioi. Jos näin tapahtuu työpaikallasi, ilmoita työtä, kun liikkeen sulkemiseen, siivoukseen tai tilitykseen kuluu enem- Myös suullinen työsopimus on sitova, mutta sen sisältöä on vaikeampi pomolle minuutintarkasti, mihin aikaan oikeasti pääsit lähtemään työpaikalta. Työnantaja ei saa ilman painavaa syytä yksipuolisesti muuttaa todistaa oikeaksi kuin kirjallisen. Työsopimukseen on kirjattava työsuhteen osapuolet, työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka ja sovellettava TES. Jos olet määräaikainen, työsopimuksessa tulee lukea myös män lakipykälän tilannekohtaiseksi tulkitsemiseksi kannattaa olla yhtey- jo julkaisemaansa työvuoroluetteloa sopimatta työntekijän kanssa tä- määräaikaisuuden syy ja se, milloin työsuhde päättyy. Määräaikaisten työsuhteiden perusteeton ketjuttaminen on laitonta. Työntekijöitä ei saa asettaa dessä liittoon tai työsuojelupiiriin. määräaikaisuuden perusteella epääedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin verrattuna esimerkiksi henkilökuntaeduissa tai työsuhteen ehdoissa. Ammattiliitoilla on usein mahdollisuus opiskelijajäsenyyteen Opiskelijajäsenenä voi töissä käydessään kartuttaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos liittyy myös työttömyyskassaan. Ansiosi- Säilytä palkkakuitit Kuiteista voit tarkistaa, mitä sinulle on maksettu ja mitä jätetty maksamatta. donnainen työttömyyspäiväraha on työttömyyspäiväraha, jonka Voit vaatia maksamattomia palkkoja tai palkan lisiä takautuvasti työsuhteen taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon ja on siten päättyessä viimeistään kahden vuoden sisällä, työsuhteen jatkuessa viiden suurempi kuin tavallinen Kelan työttömyysturva. Ansiosidonnaiseen vuoden ajan. TES:n vastaiset pykälät työsopimuksessa ovat lainvastaisia. vaadittavaa työssäoloehtoa voi kartuttaa opiskeluaikana tehdyistä Älä tee turhaa työtä töistä ja kesätöistä. Sinulla ei ole velvollisuutta tehdä mitään sellaista, mikä vaarantaa turvallisuutesi tai mihin sinulla ei ole koulutusta, esimerkiksi juosta varkaiden perässä, jos olet kassamyyjä. Jos olet vaikka kaupan kassana ja liikkeessä yksin, kysy pomolta miten tauot Muista vaatia sinulle työvuoron aikana kuuluvia palkallisia taukoja Älä siedä häirintää tai utelua järjestyvät. Vetoa työehtosopimukseen ja siihen, että sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Se ei ole sitä, ellet pitkän vuoron Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantaja on vastuussa työympäristöstä ja on velvollinen puuttumaan aikana voi pitää ruokataukoa, vaan sinun pitää juoda energiajuomaa vasemmalla kädellä pitkin työpaikkahäirintään. Laissa on säädetty yksityisyydensuojasta työpaikalla. päivää.

7 Irtisanomisaika Vuoden tai alle kestäneissä työsuhteissa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, alle neljä vuotta kestäneissä työsuhteissa kuukauden. Työsuhteen alussa voi olla koeaika, mutta siitä täytyy olla maininta sopimuksessa. Pomo ei voi jälkikäteen väittää, että työsuhteeseen on sisältynyt koeaika, jos siitä ei ole ollut mitään mainintaa (suullisessa tai kirjallisessa) työsopimuksessa. Koeaika on maksimissaan neljä kuukautta, mutta määräaikaisessa työsuhteessa ei kuitenkaan yli puolta työsopimuksen kestosta. Jos työnantaja järjestää työsuhteen alussa pitkän koulutusjakson, koeaikaa voidaan kasvattaa kuuteen kuukauteen. Lukemista: Paskaduunista barrikadille. Korhonen Anna-Reetta, Peltokoski Jukka ja Saukkonen Miika. Into, Radikaaleinta on arki. Koivulaakso Dan, Kontula Anna, Peltokoski Jukka, Saukkonen Miika ja Toivanen Tero. Into, Työtaisteluopas. Hölttä Kalevi. Into, Opintoaikojen rajaukset ja miten saada lisää opintoaikaa? Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto maksimissaan kaksi vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa, eli maisterintutkinto useimmissa tapauksissa 7 vuodessa. Kandintutkintoon saa lisäaikaa yhden vuoden ja maisterintutkintoon kaksi vuotta (Yliopistolaki, 41 ). Tämä johtuu vuonna 2005 voimaantulleesta opintoaikojen rajauslaista. Toistaiseksi Tampereella opintojen etenemistä ei ole seurattu kovinkaan tarkasti, eikä viiden vuoden päälle ole tarvinnut hakea lisäaikaa erikseen. On todennäköistä, että tulevina vuosina valmistumisaikoihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota. Lisäaikaa täytyy hakea vasta seitsemän vuoden jälkeen. Ensimmäisillä lain piirissä olevilla opiskelijoilla eli 2005 aloittaneilla seitsemän vuotta tuli täyteen täy- teen vuonna Lähes kaikille tus riippuu suoritetuista tutkinnosta. Menetetyn tutkinto-oikeuden hakeneille myönnettiin lisäaikaa rutiinipäätöksellä, jos opintopisteitä oli tehty edes johonkin tahnössä opintoajat ovat Tampereen voi myös hakea takaisin. Käytäntiin. Yksiköillä ei ole motiivia potkia keskeneräisiä tutkintoja tekeviä lain määrittelemä viiden vuoden yliopistossa pidempiä kuin rajaus- opiskelijoita ulos, sillä niiden rahoi- ihanne. Lisäaikaa haetaan näin 1. Jos tavoitteellinen opintojen suoritusaika lisävuosineen (eli seitsemän vuotta) tulee täyteen, yliopisto myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tee hakemus, jossa esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi (suoritettavat opinnot ja aikataulu). Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne (Yliopistolaki 42 ). 2. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. 3. Hanki B-todistus psykiatrilta, jos kärsit esimerkiksi ahdistus- tai masennushäiriöistä. 4. Ilmoittaudu poissaolevaksi. Yliopistolain (41 ) mukaan voit olla poissaoleva enintään neljän lukukauden ajan (tähän ei lasketa mahdollisia vanhempainvapaita tai maanpuolustusvelvollisuutta). Poissaolleeksi ilmoittautuneet eivät voi suorittaa kursseja eivätkä käyttää ylioppilaskunnan tarjoamia palveluja. Kun olet poissaoleva, menetät myös yliopiston peruspalvelutunnusten käyttöoikeuden. Poissaolevana on mahdollista käydä luennoilla tai lukea tenttikirjoja, mutta kurssien suorittaminen onnistuu vasta, kun olet taas läsnä. Lisätietoja:

8 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Mikä vertaisoppiminen? Vertaisoppiminen tarkoittaa oppimisen ja opiskelun tapaa, jossa oppiminen tapahtuu yhdessä tekemällä, pohtimalla ja keskustelemalla. Vertaisoppiminen ei perustu ajatukseen hierarkisesta opettajaoppilassuhteesta, vaan ajatukseen tasa-arvoisista vertaisista, jotka yhdessä toimimalla ja ajattelemalla opettavat toisiaan ja oivaltavat enemmän kuin vaikkapa perinteisessä luennointitilanteessa. Erilaisiin ajatustapoihin ja näkökulmiin törmääminen saa ihmiset ajattelemaan opiskeltavaa asiaa monipuolisemmin. Se tarjoaa syvemmän ymmärryksen käsiteltävästä aiheesta kuin yksipuolinen pänttääminen. Vertaisoppia voi monenlaisia asioita aina tieteen teoriasta puutöiden kautta capoeiraan, mutta tässä oppaassa avataan tarkemmin lukupiiriä vertaisoppimisen muotona yliopistolla. 10 syytä järjestää lukupiiri Lukupiirit tarjoavat vaihtoehtoisen opiskelu- ja oppimismenetelmän perinteisille massaluennoille ja kirjatenteille kehittävät opiskelijan keskustelu-, argumentaatio-, kuuntelu- ja yhteistyötaitoja, sillä yhdessä lukeminen ja keskusteleminen on vuorovaikutteisempaa nen hierarkia poistuu, minkä lisäksi ilmapiiri on kilpailullisen sijaan rakentava mahdollistavat tutustumisen tieteeseen monipuolisesti, kulloistenkin trendien ja virtausten rajoista piittaamatta, sillä lukupiireistä voi saada opintopisteitä, vaikka Itseorganisoidulla lukupiirillä voi korvata opintovaatimuksiin sisältyviä kokonaisuuksia (kirjatenttejä, esseitä ja niin edelleen) voivat toimia pohjana aiheen tiimoilta järjestettävälle seminaarille tai kurssille. Lisäksi lukupiirejä ja niissä luettuja teoksia voi aina kuin koulumais- luettavat artikkelit tai kirjat eivät ehdottaa lisättäväksi laitoksen tuneet seminaarit ja luentosarjat syventävät opiskelijoiden käsitystä kyseessä olevasta aihepiiristä, sillä luettavana olevaan tekstiin saa useita keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä. olisikaan kirjattuina opinto-oppaaseen voivat ylittää perinteiset alaja oppiainerajat, sillä piirejä voidaan järjestää yhteistyössä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. opetusohjelmaan ja -suunnitelmaan ovatkin parhaimmillaan opiskelijoiden omaehtoista toimintaa ja järjestäytymistä, joista syntyy pohjaa yhteistyölle ja kannustavat itsenäiseen ja eivät välttämättä tähtää opintopisteisiin, yhteiskunnalliselle vaikuttamisella luovaan ajatteluun ja sen kehittämiseen mahdollisimman avoimesti vertaisoppimisen hengessä. Koska jokainen toimii lukupiirissä vuorollaan ikään kuin opettajana, perinteinen opettajan ja opiskelijan välipaan ja suorituspaineista va- lukupiirin voikin suunnitella juuri sellaiseksi kuin haluaa ovat myös loistava vaihtoehtoinen tapa suorittaa yliopistoopintoja ja saada opintopisteitä. myöhemmin elämässä. Lu- kupiirien kautta voi löytää myös samoista asioista kiinnostuneita kavereita, eivätkä ne edellytä välttämättä aiheen laajaa etukäteistuntemusta.

9 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Miten järjestää lukupiiri ja saada siitä suoritusmerkintä? Lukupiiri lähtee liikkeelle tekstistä, jota useampi opiskelija haluaa lukea yhdessä. Yleensä lukupiiri kokoontuu kerran viikossa parin tunnin ajan ja käsittelee sovittua tekstiä. Opintopisteitä haluttaessa helpointa on valita luettavat teokset virallisista tutkintovaatimuksista (katso tenttipaketit opinto-oppaista), mutta niiden lisäksi voi ja kannattaa rohkeasti myös itse ehdottaa korvaavia teoksia. Lukupiirin teksteistä, suoritustavoista ja korvaavuuksista kannattaa neuvotella jo ennen lukupiirin alkamista yksikössä vastaavan opettajan kanssa. Opettajan puheille kannattaa mennä valmiin suunnitelman kanssa. Opintopisteiden määrä vaihtelee työmäärän mukaan, mutta kannattaa rohkeasti vaatia kunnollista korvausta tehdystä työstä. Jos kirjatenttipaketin sijaan suorittaa opintokokonaisuutta lukupiirillä, opintopisteiden määrää arvioitaessa tulisi huomioida kirjojen lisäksi kokoontumisista kertyvä työ. Tutkijoita ja opettajia kannattaa kysyä mukaan lukupiireihin, sillä heitä voi usein oman tutkimuksensa kannalta kiinnostaa lukupiireihin osallistuminen. Ainakin lyhyempiä alustuksia tai luentoja henkilökunta pitää yleensä mielellään lukupiireissä. Lukupiirien hyväksymistä opintosuorituksiksi voi perustella esimerkiksi siten, etteivät ne tuota opettajille juurikaan lisätyötä, ja piirimuotoisen opiskelun kautta opiskelija paneutuu yleensä aiheeseen huomattavasti syvemmin kuin pelkästään kirjoja yksin lukemalla ja tenttimällä. Suhtautuminen lukupiireihin vaihtelee yksiköittäin ja tutkintoohjelmittain, mutta henkilökunta suhtautuu yleisesti hyvin perusteltuun ja suunniteltuun lukupiiriin positiivisesti. Kannattaa muistaa, että koska opiskelijat halutaan nopeasti yliopistolta työelämään, yksiköiden ei useinkaan kannata sanoa ei opiskelijoiden omatoimisesti järjestämälle opetukselle. Suoritustavat Opintopisteiden saamiseksi tulee kyetä todistamaan lukupiiriin sisältyvä työmäärä. Suoritustapoja on monenlaisia ja opettajalle palautettava suoritus voikin olla aktiivisen osallistumisen lisäksi esimerkiksi alustus ja pöytäkirja, lyhyt essee, oppimispäiväkirja, ryhmäessee tai muu sellainen. Tässä muutama esimerkki mahdollisista käytännöistä ja suoritusmuodoista, vaikka uusia suoritusmuotoja kannattaa ja tuleekin aina kehittää! Alustusta varten luettava teksti jaetaan mielekkäästi osiin, ja osat jaetaan lukupiiriläisten kesken alustettavaksi. Tapaamisessa alustuksen pohjalta tehdään suullinen esitys, jonka pohjalta piirissä keskustellaan. Alustus on kirjallinen referaatti luetusta alueesta ja sisältää mielellään myös alustajan omaa tulkintaa ja reflektiota. Alustus palautetaan kirjallisena vastuuopettajalle. Alustaja voi myös toimia eräänlaisena puheenjohtajana ja katsoa, että keskustelu pysyy aiheessa ja että kaikki olennainen tulee käsiteltyä.

10 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Tiedottaminen Pöytäkirjaan kirjataan lukupiirissä käytyä keskustelua. Tätä varten Puskaradion lisäksi tietoa lukupiireistä on kätevää levittää oman yksikön ja ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta. Kannattaa laittaa viestiä valitaan jokaiselle tapaamiskerralle pöytäkirjanpitäjä, joka kirjaa ylös omasta mielestään mielenkiintoisimmat keskustelut. Myös pöytäkirjan on hyvä olla yhtenäistä ja luettavaa tekstiä ranskalaisien viivojen myös muiden ainejärjestöjen listoille. sijaan, minkä lisäksi siinä voi olla mahdollisesti vielä pöytäkirjanpitäjän Työskentelyalustoja lukupiireille löytyy monenlaisia aina yliopiston omia huomautuksia. moodle-alustasta (tunnuksia voi pyytää yksikön kautta tai tietohallinnosta) julkiseen wikialustaan tai blogiin. Erilaiset tuotokset, oheislukemistot, Essee voi olla yksin tai ryhmässä tehty ja käsitellä joko kaikkia kirjoja tai jotain tiettyä teemakokonaisuutta. Esseeohjeistukset ovat erilaisia linkkilistat ja keskustelut on hyvä säilöä johonkin yhteiselle alustalle, jotta eri yksiköissä ja ne löytyvät yleensä yksikön sivuilta. Tässäkin kannattaa muistaa, että lukupiiri sinänsä on jo työtä, eikä lukupiirin ohella giin kirjoittamisessa on myös se hyvä puoli, että kuka tahansa voi löytää niistä on myöhemminkin hyötyä piiriläisille. Julkiselle alustalle, kuten blo- tulisi vaatia yhtä laajaa esseetä kuin ilman lukupiiriä. kaipaamaansa tietoa ja mielenkiintoista keskustelua myös verkosta. Esimerkkiä opiskelijoiden aiemmin tekemistä lukupiiriblogeista voi katsoa vaikka täältä: Kirjoja ei monella opiskelijalla ole varaa ostaa, mutta niiden saatavuus ei ole yleensä ollut ylitsepääsemätön ongelma. Tapoja saada tekstit kaikille on monia: 1. kirjoja voi kopioida (yleensä se onistuu yksikön laskuun ja sen suostumuksella, jos on kyse virallisesta lukupiiristä) tai skannata kaikille jakoon, Tiloja lukupiireille voi pyytää yksiköstä, mutta myös yliopiston tilapalvelusta voi varata ilmaiseksi 2. samoja kirjoja voi lukea useampi ihminen vuorotellen, tiloja ainejärjestöjen tai harrasteyhdistysten nimissä opiskelijoiden opintotoimintaa varten. 3. kustantamoilta voi pyytää tarjouksia lukupiirien yhteistilausta varten (Vastapaino on ainakin ollut suosiollinen), 4. yksikköä ja/tai kirjastoa voi pyytää tilaamaan lisää kyseisiä kirjoja (harvemmin onnistuu), hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisempaan opiskeluun2012_web.pdf Lisää aiheesta: 5. kirjoja kannattaa etsiä antikvariaateista ja 6. kannattaa lainata kirjoja kaupungin kirjastosta Yliopiston kirjaston sijaan, sillä sielläkin on laajat valikoimat tiedekirjallisuutta. Kirjoja kannattaa kysellä myös ainejärjestön sähköpostilistalla lainaksi. muuteen perustuva tieteenteon rahoitusmalli. Rahasto on Vertaisrahasto on vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja avoi- mahdollisimman avoin, nopealiikkeinen ja demokraattinen.

11 Opiskelijan selviytymisopas on opiskelijaelämän vastine Sudenpentujen käsikirjalle. Kokosimme oppaaseen kaiken, mitä opiskelijan on hyvä tietää tuista, toimeentulosta ja työelämästä. Virastotodellisuuden lisäksi oppaassa kerrotaan selkeästi, mistä milloinkin kannattaa pyytää ja miten pyytäessään todennäköisimmin saa. Käytännön opiskelua käsittelevässä osassa kerrotaan lukupiireistä ja vertaisoppimisesta. Valjasta vertaistesi henkinen pääoma, tartu Oppaaseen! Viva on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Päämäärämme on elävämpi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi yliopisto sekä omaehtoinen ja sosiaalinen oppiminen. Haluamme vaalia sivistysyliopistoa ja tieteellistä kriittisyyttä markkinahenkistyvässä ajassa. Opiskelijoiden tulee kehittää, vaatia, kapinoida ja juhlia! Vivalaista toimintaa on punavihreä vaikuttaminen ylioppilaskunnan edustajistossa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen yliopistolla ja yhteiskunnassa. Vivalainen radikalismi on valtasuhteiden kyseenalaistamista ja muuttamista omaehtoisen opiskelun, tempausten ja mielenosoitusten muodossa. Edustajistossa Viva politisoi yliopistoa, vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen ja tiedepolitiikkaan sekä kehittää kaupunkia, yliopistoa ja ylioppilaskuntaa sosiaalisempana ja ekologisempana tilana. Vivalainen kulttuuri on poliittista, kollektiivista ja luovaa yhdessä tekemistä. Haluamme joukkoomme lisää yliopistosta muutenkin kuin välineenä kiinnostuneita ihmisiä. Yhteystietoja löydät kotisivuiltamme Liity Vivan sähköpostilistalle lähettämällä viesti subscribe VIHREAVAS [Etunimesi] [Sukunimesi] osoitteeseen otsikkoa ei tarvita. Tykkää Vivasta myös Facebookissa.

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2016

OPINTOTUKI-INFO 2016 1 OPINTOTUKI-INFO 2016 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto Mikä ihmeen kaksiportainen opintotuki Miten vaikuttaa opintojen rakenteisiin Mitä TYY tekee

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Tuen tarkoitus ja tavoite Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on työllistymistä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Jaksot 1-2: Oman yo-koesuunnitelman suunnittelu hajauttamiseen tai kerralla kirjoittamiseen perustuen Kurssivalintojen viimeistelyä edelliseen perustuen Yo-koesuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 22.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta (HE 229/2016 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op)

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) LuK-HOPS: 582507 Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) Aloitusluento 1. vuoden opiskelijoille ke 26.8.2015 klo 10-12(-14) Teija Kujala Kurssin sisältö Kurssille

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA MIKÄ YLEISTURVA? Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1 (7) Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodissa, järjestelmä tarkistaa

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali 2011 ylitarkastaja Kirsi Liiten Käsiteltäviä asioita Uuden asetuksen tuomat muutokset Opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden kesto Koulutuspäivä Etäopinnot/opintokokonaisuus

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS

OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Jari Haimi ym. Lentävässä Lähdössä 2016 Mikä on HOPS? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli jokaisen opiskelijan oman opiskelun strategia, taktiikka ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI?

PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? PÄTKÄTYÖTÄ TEKEVÄ, TIEDÄTKÖ OIKEUTESI? Lyhytaikaista tai pätkittyä työtä teetetään nykyään paljon. Valitettavasti joskus sitä teetettäessä myös rikotaan lakia. Ole tarkkana oikeuksistasi! PÄTKÄTYÖ Pätkittyä

Lisätiedot

VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT

VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa Teknologian tutkimuskeskus VTT 12.12.2011 2 Työryhmän toiminta Määräaikaisia työsuhteita tarkasteleva työryhmä on ollut toiminnassa jo pitkään ja toiminta on vakiintunutta

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot