OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS TAMPEREEN YLIOPISTON VIHREÄ VASEMMISTO

2 Akateeminen vapaus haltuun Kuten muuallakin yhteiskunnassa, yliopistoissa vaikuttaa aalto, jonka tarkoituksena on saada yliopistot taloudellisesti tuloksekkaiksi ja itsenäisiksi organisaatioiksi. Koulutuspoliittisten trendien mukaan yliopiston tehtävä on toimia talouskasvun renkinä. Joidenkin mielestä yliopisto olisi tehokkaimmillaan vaihtoehdottomana opintoputkia tuottavana tutkintotehtaana luvun yliopistossa kriittiselle ajattelulle on huonosti aikaa. Konsulteilta ostetaan jargonin lisäksi yritysmaailmasta revityt ideat. Yliopistot on asetettu keskinäiseen kilpailuun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoista. Yliopistojen yksiköt kilpailevat puolestaan yliopiston sisäisestä rahoituksesta, henkilökunta näistä yksikköjen rahoista ja niin edelleen. Niukkenevista resursseista joudutaan kilpailemaan, minkä seurauksena soveltavaan, lyhyellä aikavälillä tuottavaan tutkimukseen panostetaan yhä enemmän pitkäjänteisen perustutkimuksen ja koulutuksen kustannuksella. Opetukseen ei ole rahaa, maksuton koulutus kyseenalaistetaan ja opintotuki nähdään leikkauskohteena. Myös opiskelija joutuu kokemaan itsensä yliopistossa yksityisyrittäjäksi, jonka on pyrittävä optimoimaan ajankäyttönsä päämäärätietoisesti ja mietittävä kuinka valmistuisi mahdollisimman nopeasti. Niukkenevien olosuhteiden keskellä on kuitenkin toivoa. Tietoisuus opiskelijan oikeuksista ja mahdollisuuksista on parasta kapinaa olosuhteita vastaan. Opiskelijan kuuluu olla ajatteleva toimija, ei rationalisoidun koulutusprosessin kohde. Yhä pakkotahtisemmassa ja tulosvastuullisemmassa opiskeluympäristössä akateeminen vapaus on niillä, jotka sen ottavat. Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa käytönnön mahdollisuuksista ja välineistä, joilla selättää opintoputken vaihtoehdottomuus. Lukemista: Sorrettujen pedagogiikka. Freire Paulo. Vastapaino, Tuleva yliopisto. Salminen Antti, Vadén Tere, Suoranta Juha. Copyleft, Akateeminen kysymys. Tomperi Tuukka. Vastapaino, Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä Opintotuen tavoitteena on opintojenaikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opintotukijärjestelmää kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta koulutusasteiden ja opiskelijoiden välisen tasa-arvon ja tehokkaan tutkinnon suorittamisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012 Opintotuki on monelle opiskelijalle pääasiallinen tulonlähde, mikä mahdollistaa sen käytön koulutuspoliittisena keppinä ja porkkanana ministeriön ajaessa opiskelijoita valmistumaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Keinoja ovat olleet esimerkiksi opintotuen porrastaminen kandi- ja maisteritutkintoon sekä erilaiset kannustimet opintolainan ottoon. Tuen sosiaalipoliittinen ja tulonsiirrollinen merkitys on jäämässä koulutuspolitiikan jalkoihin. Monet opiskelijat tekevät epämääräisiä ja osa-aikaisia duuneja opintojensa ohessa. Opiskelijatyövoima on korkeakoulukaupunkien palvelualoille ja vuokratyöfirmoille kultakaivos. Opintotuen alhainen taso pakottaa opiskelijat ottamaan vastaan työtä huonollakin palkalla ja työehdoilla. Lyhyet ja epävarmat työsuhteet tarkoittavat pysyvää koeaikaa ja epätasa-arvoista asemaa muihin työntekijöihin nähden. Koska opiskelijat tekevät töitä yleensä matalapalkka-aloilla, joille he eivät suunnittele jäävänsä, he harvoin kuuluvat ammattiliittoihin. Opiskelijoiden työnteko saattaakin heikentää ammattialojen laajempaa järjestäytymistä ja polkea kaikkien työntekijöiden palkkoja. On siis myös jokaisen duunarin etu vaatia opiskelijoille parempaa toimeentuloa. Tällä hetkellä suuri osa yliopistolla opiskelevista ja työskentelevistä ihmisistä voidaan laskea kuuluviksi prekariaattiin eli niihin työtä tekeviin, jotka epävarmassa työelämässä ovat jatkuvasti vaihtuvien ja määräaikaisten työsuhteiden armoilla, pakotettuina myymään itseään joustavana ja halpana työvoimana. Yliopistoille tyypillistä on

3 juuri tietotyön prekarisoituminen. Tavallisin työsuhdemuoto yliopistolla, etenkin nuoremmilla tutkijoilla, on määräaikainen. Menestyminen kovenevassa kilpailussa riippuu jatkuvasta apurahojen hakemisesta sekä projektitukihakemusten täyttämisestä, jotka eivät kuitenkaan takaa varmaa toimeentuloa läheskään kaikille. Kauaskantoisin aloite opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi olisi sellainen perustulo, joka takaisi varman toimeentulon jokaiselle kansalaiselle opiskelijat mukaan luettuna. Perustulo takaisi opiskelijoille toimeentulon myös kesäisin ja työ- sekä opiskelujaksojen välissä. Se olisi joustava tukimuoto nyky-yhteiskunnassa, jossa työn, koulutuksen ja vapaa-ajan välinen raja on hämärtynyt. Perustulon myötä erilaisten silppu-, kausi- ja osa-aikatöiden tekeminen voisi muuttua mielekkäämmäksi, koska toimeentulo olisi taattu ja surkeimmista työehdoista voisi kieltäytyä. Pärjätäkseen työmarkkinoilla yksilöltä vaaditaan jatkuvaa uudelleenkouluttautumista ja itsensä kehittämistä. Perustulo vähentäisi opinto- ja työjaksojen välillä tuloihin ja tukimuotoihin liittyvää byrokraattista nysväämistä. Parhaimmillaan turvattu toimeentulo kannustaa luovaan ajankäyttöön, kokeilevaan yrittämiseen ja itsensä työllistämiseen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tiesitkö tä män opiskelijan toimeentulosta? Opintotuki Kaksiportaisuus Olet oikeutettu opintotukeen, Lukuvuonna ja sen jälkeen joka muodostuu opin- torahasta (298 /kk), asumislisästä (enintään 201,60 /kk) aloitettuihin yliopisto-opintoihin saatava tuki on porrastettu kandi- ja maisterivaiheeseen. Yhteensä tukea on edelleen ja valtion lainantakauksesta OPINTOTUKI (300 /kk). Opintotukea vastaan on opiskeltava 5 op/ tukikuukausi. Opintotukea on normaalisti käytettävissä 55 kuukautta (ks. myös Lisää opintotukikuukausia?). yleensä 55 tukikuukauden verran, joista 27 on korvamerkitty kandivaiheeseen. Näitä tukikuukausia ei siis kannata säästellä maisteriopintoihin. Enimmillään kandiin voi käyttää 37 tukikuukautta. Loput tukikuukautta voit käyttää maisteriopintoihin. Kesätuki Opiskelijan on mahdollista nostaa kesällä opintotukea. Kesäopintotukea pitää hakea erikseen ja hakemuksen mukaan on liitettävä kesän opintosuunnitelma, jossa suorituksia kertyy 5 op/tukikuukausi. Kukaan ei kuitenkaan tarkasta, suoritatko juuri nämä opinnot kesällä. Saat siis kesäopintotuet opiskelematta, mikäli olet suorittanut 15 ylimääräistä Opintojen edistymisen opintopistettä lukuvuoden seuranta aikana. Kesätukea saa myös Opintojen edistymisen seuranta tehdään vuosittain lo- saat kirjeen, jossa pyydetään selittämään Edistymisen seuranta tarkoittaa sitä, että kandin ja gradun tekoon, vaikka nämä opinnot kirjataan rekisteriin vasta myökakuussa. Jos olet edellisenä syy opintojen viivästymiseen. Opintotukea voidaan jatkaa opintotukilauta- lukuvuonna suorittanut vähemmän kuin 5 op/tukikuukunnan päätöksellä ns. hyväksyttävästä hemmin. Mikäli käyt töissä, huomioithan, että kesätuki kausi, saatat joutua edistymisen seurantaan. Jos olet sairaus, vaikea elämäntilanne tai muu tila- syystä (esimerkiksi oma tai lähiomaisen vaikuttaa tulorajoihin. kuitenkin koko opiskeluaikanasi suorittanut keskimäärin vityspyyntöön ei vastaa, opintotuki lakkaa päisesti vaikuttanut erityinen syy). Jos sel- Aina on oikeus valittaa! Tukipäätökset ovat julkisen vähintään 5 op/tukikuukausi, seuraavan tammikuun alusta. Tuki voidaan myös periä takaisin, jos suorituksia vallan käyttöä ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti niiden ja jos edelliseltä lukuvuodelta opintoja on vähintään on alle 1 op/tukikuukausi ja jos ilmenee, tulee perustua Suomen lakiin. 2 op/tukikuukausi, opintojen edistyminen on riittävää. päätoimista. ettei opiskelun ollut tarkoituskaan olla Kaikista julkisen vallan päätöksistä on oikeus valittaa.

4 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? Opintotuen vuosituloraja, palautus ja perintä Opintotukea nostavalla on vuosituloraja, joka lasketaan tukikuukausien Lisää opintotukikuukausia? Vaikka olisit käyttänyt korkeakoulututkinnon Lisätuki hyväksytään toden- mukaan: raja on tukikuukautta kohti 660 ja tuetonta kuukautta kohti suorittamiseen tarkoitetut näköisemmin, jos sinulla esittää Jos vuosituloraja ylittyy, voit palauttaa tukea vapaaehtoisesti tu- opintotukikuukaudet (useimmissa esimerkiksi lääkärintodistus. Syyn kivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jolloin saat OPINTOTUKI myös tukikuukaudet takaisin käyttöösi. Jos et palauta tukea vapaaehtoisesti, Kela perii sen takaisin korkojen kanssa, etkä tällöin saa käyttämiäsi tukikuukausia takaisin. Oman yliopistosi opintotukilautakunnalta voit anoa takaisinperinnästä luopumista tai takaisinperinnän kohtuullistamista, joita on myönnetty ainakin maksukyvyttömyyden tai summien vähäisyyden vuoksi. Jos et pysty maksamaan koko perittävää summaa kerralla, takaisinperinnästä tehdään osamaksusuunnitelma. Tällöin sinua kohdellaan kuin velallista, jolloin Kela saattaa ulosmitata veronpalautuksesi osamak- tutkinnoissa 55), voit saada lisää tukea erikseen hakemalla. Lisätukea on mahdollista saada samaa tutkintoa varten maksimissaan 9 kuukautta, ja sinun on esitettävä hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen. Tutkinnosta puuttuvia opintoja saa olla maksimissaan 75 opintopistettä. Hyväksyttäviä syitä ovat sairaus, opintojen viivästymiseen on ajoituttava samalla ajalle kuin opintojen hitaan etenemisen. Jos syy-yhteys ei hahmotu helposti, hakemuksessa kannattaa vedota vaikeaan elämäntilanteeseen. Jos sinulla on esimerkiksi masennus, jonka vuoksi olet hakeutunut hoitoon vasta keväällä, ja tämä on hidastanut opintojasi jo susuunnitelman noudattamisesta huolimatta. läheisen sairaus tai kuolema tai muu syksyllä, kannattaa tilanne selittää. väliaikaisesti opintoja hidastanut syy, Toinen tapa saada lisätukea on esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten avioero. Hyväksyttäviä syitä eisen ylemmän tai alemman korkea- hankkia toinen pääaineoikeus. Toi- Yleinen asumistuki Jos et ole oikeutettu opintotukeen tai opintotuen asumislisään (tuki on vät ole esimerkiksi työnteko tai halu koulututkinnon suorittamiseen saat keskeytetty, tukikuukaudet ovat loppu, asut omistusasunnossa tai sinulla suorittaa ylisuuri tutkinto. Kannattaa maksimissaan 15 lisäkuukautta, jos on lapsi) etkä tienaa liikaa, olet oikeutettu yleiseen asumistukeen. Yleisen välttää mainitsemasta näitä hakemuksessa ollenkaan. Opintotukila- korkeakoulututkinto suoritettuna. sinulla on yksi ylempi tai alempi asumistuen tulorajat ovat tiukemmat, mutta tuen maksimimäärä on suurempi kuin opintotuen asumislisässä. ki määrittää, että vain väliaikaisesti Toisen pääaineen täytyy olla selkeästi opintoja hidastanut syy on hyväksyttävä, eri koulutusalaa kuin ensimmäi- Tiesitkö? joten periaatteessa koko opinnen. Jos syksyllä on rahat lopussa, voit hakea vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. tojen ajan opiskelua hidastanut lu- Jos et saa lisää opintotukea, Tamyn pääsäännön 10 :n mukaan ylioppilaskunnan hallitus kihäiriö ei esimerkiksi kelpaa syyksi. olet silti oikeutettu toimeentulotojen voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen Tällaiset syyt kannattaa kuitenkin kirtukeen tukikuukausien loppuessa. todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaajata mukaan hakemukseen, sillä väli- Opiskelijan toimeentulotukea saa- rantaisi hänen perustuslain 16 :n mukaisen oikeutensa saada opetusta. aikaisuuspykälää pyritään mahdollisuuksien tetaan kuitenkin alentaa 20 40%, mukaan kiertämään. mikäli opinnot eivät etene.

5 Tiesitkö tämän opiske lijan toimeentulosta? vitys elämäntilanteestasi, perhesuhteistasi, omaisuudestasi ja tuloista (myös tilisiirroista) Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen lasketaan tuloksi opintotuki- kesätöiden ohessa kesäkuuksi, toimeentulon muoto. Voit kuukausilta riippumatta sii- mikäli toukokuu on viimeinen saada toimeentulotukea, jos et opintotukikuukausi, ja kesäkuun ole oikeutettu opintotukeen et paitsi, jos et ole oikeutettu palkka tulee vasta kuun tai jos tulosi tai omaisuutesi lainantakaukseen esimerkiksi lopussa. eivät kata toimeentulotuessa luottotietojen väliaikaisenkin Toimeentulotukea haetaan huomioitavia välttämättömiä menettämisen takia. Kesällä siitä kunnasta, jossa asut menoja, joiden suuruudeksi voit saada toimeentulotukea, ja olet kirjoilla. Tampereella lasketaan tavallisesti toimeentulotuen jos et voi suorittaa opintojesi toimeentulotuen uusia asiak- perusosan (vuonna kannalta mielekkäitä opintokaita palvelee Sosiaaliasema 2012 yleensä 461,05 /kk) ja ja etkä ole saanut töitä. Voit Sarvis. Hakiessasi toimeentulotukea vuokran summa. Opintolaina saada toimeentulotukea myös sinun on tehtävä sel- Sairausajan toimeentulo Myös opiskelijalla on oikeus tukea. Opintotukea nostettaessa kuukauden aikana, sairaus- sairaslomaan ja sairauspäi- ei tarvitse erikseen päiväraha on 55 päivän ajan säätää byrokratian kanssa, vähintään yhtä suuri kuin vaikean elämäntilanteen takia mutta jos sairauden takia opintoraha. Sen jälkeen olet ei voi opiskella niin no- ei voi opiskella täysipainoi- oikeutettu minimisairaus- peasti kuin Kela vaatii, kannattaa sesti, tukikuukaudet kuluvat päivärahaan, joka on vuon- harkita sairaslomaa turhaan. Lisäksi Kela voi vaana ,04 /vrk (n. 530 / ja sairauspäivärahan hakemista tia selvitystä liian vähäisistä kk verojen jälkeen). Ellet ole Kelasta. Kela lakkaut- opintosuorituksista, minkä nostanut opintorahaa eikä taa opintotuen, jos sairauspäiväraha takia kannattaakin hankkia sinulla ole juurikaan tuloja, myönnetään. Kela sairaslomatodistus. saat sairaupäivärahaa vasta neuvoo, että alle kaksi kuukautta Jos olet nostanut opinto- 55 päivän odotusajan jäl- kestävän sairauden rahaa yhdenkin kuukauden keen. Oikeus sairaslomaan ja aikana nostettaisiin opinto- verran edeltäneen neljän sairauspäivärahaan on luon- tä, oletko nostanut lainaa vai TOIMEENTULOTUKI kahden viimeisen kuukauden ajalta. Puolison tulot vaikuttavat eri sukupuolta olevilla pareilla. Samaa sukupuolta olevilla pareilla eivät, ellei pidä meteliä siitä, että kyseessä on puoliso. Yleinen sääntö toimeentulotuen suhteen on, että aina kannattaa yrittää. nollisesti ympärivuotinen. Sairauspäivärahaa voi saada värahaan. Kun sairauden tai SAIRAUSPÄIVÄRAHA kuitenkin enintään yhteensä 12 kuukautta kahden vuoden aikana. Sairauspäivärahalla ollessasi täytyy opintotuen asumislisän sijasta hakea yleistä asumistukea. Opintolainaa ei voi nostaa, mutta sen sijaan voi saada toimeentulotukea. Opiskelu sairauspäivärahalla on periaatteessa kielletty, mutta tätä ei tarkkailla.

6 Muistilista palkkatyötä tekevälle opiskelijalle Tee aina työsopimus Tarkkaile työmäärääsi Tarkista ennen sopimuksen allekirjoittamista työehtosopimuksen (TES) mukainen palkka ja lain mukaan sinulle kuuluvat lisät. Vähintään tuplapalkka silmällä, kuinka paljon töitä teet. Sinulla on oikeus kieltäytyä ylitöistä Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa, mutta pidä itse sunnuntailta kuuluu kaikille työntekijöille. TES:n mukaista palkkaa ei saa alittaa. Jos sinulta udellaan palkkatoivetta, heitä summa rohkeasti yläkanttiin. erityisesti hyvin kiireisissä paikoissa myyjät tekevät usein palkatonta yli- ja saada vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikkolepo. Kaupan alalla Jos pomo tarjoaa sinulle TES:n alittavaa palkkaa, huomauta sen olevan lainvastaista. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole yleissitovaa työehtosopimusta. män aikaa kuin työnantaja arvioi. Jos näin tapahtuu työpaikallasi, ilmoita työtä, kun liikkeen sulkemiseen, siivoukseen tai tilitykseen kuluu enem- Myös suullinen työsopimus on sitova, mutta sen sisältöä on vaikeampi pomolle minuutintarkasti, mihin aikaan oikeasti pääsit lähtemään työpaikalta. Työnantaja ei saa ilman painavaa syytä yksipuolisesti muuttaa todistaa oikeaksi kuin kirjallisen. Työsopimukseen on kirjattava työsuhteen osapuolet, työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka ja sovellettava TES. Jos olet määräaikainen, työsopimuksessa tulee lukea myös män lakipykälän tilannekohtaiseksi tulkitsemiseksi kannattaa olla yhtey- jo julkaisemaansa työvuoroluetteloa sopimatta työntekijän kanssa tä- määräaikaisuuden syy ja se, milloin työsuhde päättyy. Määräaikaisten työsuhteiden perusteeton ketjuttaminen on laitonta. Työntekijöitä ei saa asettaa dessä liittoon tai työsuojelupiiriin. määräaikaisuuden perusteella epääedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin verrattuna esimerkiksi henkilökuntaeduissa tai työsuhteen ehdoissa. Ammattiliitoilla on usein mahdollisuus opiskelijajäsenyyteen Opiskelijajäsenenä voi töissä käydessään kartuttaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos liittyy myös työttömyyskassaan. Ansiosi- Säilytä palkkakuitit Kuiteista voit tarkistaa, mitä sinulle on maksettu ja mitä jätetty maksamatta. donnainen työttömyyspäiväraha on työttömyyspäiväraha, jonka Voit vaatia maksamattomia palkkoja tai palkan lisiä takautuvasti työsuhteen taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon ja on siten päättyessä viimeistään kahden vuoden sisällä, työsuhteen jatkuessa viiden suurempi kuin tavallinen Kelan työttömyysturva. Ansiosidonnaiseen vuoden ajan. TES:n vastaiset pykälät työsopimuksessa ovat lainvastaisia. vaadittavaa työssäoloehtoa voi kartuttaa opiskeluaikana tehdyistä Älä tee turhaa työtä töistä ja kesätöistä. Sinulla ei ole velvollisuutta tehdä mitään sellaista, mikä vaarantaa turvallisuutesi tai mihin sinulla ei ole koulutusta, esimerkiksi juosta varkaiden perässä, jos olet kassamyyjä. Jos olet vaikka kaupan kassana ja liikkeessä yksin, kysy pomolta miten tauot Muista vaatia sinulle työvuoron aikana kuuluvia palkallisia taukoja Älä siedä häirintää tai utelua järjestyvät. Vetoa työehtosopimukseen ja siihen, että sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Se ei ole sitä, ellet pitkän vuoron Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantaja on vastuussa työympäristöstä ja on velvollinen puuttumaan aikana voi pitää ruokataukoa, vaan sinun pitää juoda energiajuomaa vasemmalla kädellä pitkin työpaikkahäirintään. Laissa on säädetty yksityisyydensuojasta työpaikalla. päivää.

7 Irtisanomisaika Vuoden tai alle kestäneissä työsuhteissa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, alle neljä vuotta kestäneissä työsuhteissa kuukauden. Työsuhteen alussa voi olla koeaika, mutta siitä täytyy olla maininta sopimuksessa. Pomo ei voi jälkikäteen väittää, että työsuhteeseen on sisältynyt koeaika, jos siitä ei ole ollut mitään mainintaa (suullisessa tai kirjallisessa) työsopimuksessa. Koeaika on maksimissaan neljä kuukautta, mutta määräaikaisessa työsuhteessa ei kuitenkaan yli puolta työsopimuksen kestosta. Jos työnantaja järjestää työsuhteen alussa pitkän koulutusjakson, koeaikaa voidaan kasvattaa kuuteen kuukauteen. Lukemista: Paskaduunista barrikadille. Korhonen Anna-Reetta, Peltokoski Jukka ja Saukkonen Miika. Into, Radikaaleinta on arki. Koivulaakso Dan, Kontula Anna, Peltokoski Jukka, Saukkonen Miika ja Toivanen Tero. Into, Työtaisteluopas. Hölttä Kalevi. Into, Opintoaikojen rajaukset ja miten saada lisää opintoaikaa? Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto maksimissaan kaksi vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa, eli maisterintutkinto useimmissa tapauksissa 7 vuodessa. Kandintutkintoon saa lisäaikaa yhden vuoden ja maisterintutkintoon kaksi vuotta (Yliopistolaki, 41 ). Tämä johtuu vuonna 2005 voimaantulleesta opintoaikojen rajauslaista. Toistaiseksi Tampereella opintojen etenemistä ei ole seurattu kovinkaan tarkasti, eikä viiden vuoden päälle ole tarvinnut hakea lisäaikaa erikseen. On todennäköistä, että tulevina vuosina valmistumisaikoihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota. Lisäaikaa täytyy hakea vasta seitsemän vuoden jälkeen. Ensimmäisillä lain piirissä olevilla opiskelijoilla eli 2005 aloittaneilla seitsemän vuotta tuli täyteen täy- teen vuonna Lähes kaikille tus riippuu suoritetuista tutkinnosta. Menetetyn tutkinto-oikeuden hakeneille myönnettiin lisäaikaa rutiinipäätöksellä, jos opintopisteitä oli tehty edes johonkin tahnössä opintoajat ovat Tampereen voi myös hakea takaisin. Käytäntiin. Yksiköillä ei ole motiivia potkia keskeneräisiä tutkintoja tekeviä lain määrittelemä viiden vuoden yliopistossa pidempiä kuin rajaus- opiskelijoita ulos, sillä niiden rahoi- ihanne. Lisäaikaa haetaan näin 1. Jos tavoitteellinen opintojen suoritusaika lisävuosineen (eli seitsemän vuotta) tulee täyteen, yliopisto myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tee hakemus, jossa esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi (suoritettavat opinnot ja aikataulu). Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne (Yliopistolaki 42 ). 2. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. 3. Hanki B-todistus psykiatrilta, jos kärsit esimerkiksi ahdistus- tai masennushäiriöistä. 4. Ilmoittaudu poissaolevaksi. Yliopistolain (41 ) mukaan voit olla poissaoleva enintään neljän lukukauden ajan (tähän ei lasketa mahdollisia vanhempainvapaita tai maanpuolustusvelvollisuutta). Poissaolleeksi ilmoittautuneet eivät voi suorittaa kursseja eivätkä käyttää ylioppilaskunnan tarjoamia palveluja. Kun olet poissaoleva, menetät myös yliopiston peruspalvelutunnusten käyttöoikeuden. Poissaolevana on mahdollista käydä luennoilla tai lukea tenttikirjoja, mutta kurssien suorittaminen onnistuu vasta, kun olet taas läsnä. Lisätietoja:

8 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Mikä vertaisoppiminen? Vertaisoppiminen tarkoittaa oppimisen ja opiskelun tapaa, jossa oppiminen tapahtuu yhdessä tekemällä, pohtimalla ja keskustelemalla. Vertaisoppiminen ei perustu ajatukseen hierarkisesta opettajaoppilassuhteesta, vaan ajatukseen tasa-arvoisista vertaisista, jotka yhdessä toimimalla ja ajattelemalla opettavat toisiaan ja oivaltavat enemmän kuin vaikkapa perinteisessä luennointitilanteessa. Erilaisiin ajatustapoihin ja näkökulmiin törmääminen saa ihmiset ajattelemaan opiskeltavaa asiaa monipuolisemmin. Se tarjoaa syvemmän ymmärryksen käsiteltävästä aiheesta kuin yksipuolinen pänttääminen. Vertaisoppia voi monenlaisia asioita aina tieteen teoriasta puutöiden kautta capoeiraan, mutta tässä oppaassa avataan tarkemmin lukupiiriä vertaisoppimisen muotona yliopistolla. 10 syytä järjestää lukupiiri Lukupiirit tarjoavat vaihtoehtoisen opiskelu- ja oppimismenetelmän perinteisille massaluennoille ja kirjatenteille kehittävät opiskelijan keskustelu-, argumentaatio-, kuuntelu- ja yhteistyötaitoja, sillä yhdessä lukeminen ja keskusteleminen on vuorovaikutteisempaa nen hierarkia poistuu, minkä lisäksi ilmapiiri on kilpailullisen sijaan rakentava mahdollistavat tutustumisen tieteeseen monipuolisesti, kulloistenkin trendien ja virtausten rajoista piittaamatta, sillä lukupiireistä voi saada opintopisteitä, vaikka Itseorganisoidulla lukupiirillä voi korvata opintovaatimuksiin sisältyviä kokonaisuuksia (kirjatenttejä, esseitä ja niin edelleen) voivat toimia pohjana aiheen tiimoilta järjestettävälle seminaarille tai kurssille. Lisäksi lukupiirejä ja niissä luettuja teoksia voi aina kuin koulumais- luettavat artikkelit tai kirjat eivät ehdottaa lisättäväksi laitoksen tuneet seminaarit ja luentosarjat syventävät opiskelijoiden käsitystä kyseessä olevasta aihepiiristä, sillä luettavana olevaan tekstiin saa useita keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä. olisikaan kirjattuina opinto-oppaaseen voivat ylittää perinteiset alaja oppiainerajat, sillä piirejä voidaan järjestää yhteistyössä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. opetusohjelmaan ja -suunnitelmaan ovatkin parhaimmillaan opiskelijoiden omaehtoista toimintaa ja järjestäytymistä, joista syntyy pohjaa yhteistyölle ja kannustavat itsenäiseen ja eivät välttämättä tähtää opintopisteisiin, yhteiskunnalliselle vaikuttamisella luovaan ajatteluun ja sen kehittämiseen mahdollisimman avoimesti vertaisoppimisen hengessä. Koska jokainen toimii lukupiirissä vuorollaan ikään kuin opettajana, perinteinen opettajan ja opiskelijan välipaan ja suorituspaineista va- lukupiirin voikin suunnitella juuri sellaiseksi kuin haluaa ovat myös loistava vaihtoehtoinen tapa suorittaa yliopistoopintoja ja saada opintopisteitä. myöhemmin elämässä. Lu- kupiirien kautta voi löytää myös samoista asioista kiinnostuneita kavereita, eivätkä ne edellytä välttämättä aiheen laajaa etukäteistuntemusta.

9 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Miten järjestää lukupiiri ja saada siitä suoritusmerkintä? Lukupiiri lähtee liikkeelle tekstistä, jota useampi opiskelija haluaa lukea yhdessä. Yleensä lukupiiri kokoontuu kerran viikossa parin tunnin ajan ja käsittelee sovittua tekstiä. Opintopisteitä haluttaessa helpointa on valita luettavat teokset virallisista tutkintovaatimuksista (katso tenttipaketit opinto-oppaista), mutta niiden lisäksi voi ja kannattaa rohkeasti myös itse ehdottaa korvaavia teoksia. Lukupiirin teksteistä, suoritustavoista ja korvaavuuksista kannattaa neuvotella jo ennen lukupiirin alkamista yksikössä vastaavan opettajan kanssa. Opettajan puheille kannattaa mennä valmiin suunnitelman kanssa. Opintopisteiden määrä vaihtelee työmäärän mukaan, mutta kannattaa rohkeasti vaatia kunnollista korvausta tehdystä työstä. Jos kirjatenttipaketin sijaan suorittaa opintokokonaisuutta lukupiirillä, opintopisteiden määrää arvioitaessa tulisi huomioida kirjojen lisäksi kokoontumisista kertyvä työ. Tutkijoita ja opettajia kannattaa kysyä mukaan lukupiireihin, sillä heitä voi usein oman tutkimuksensa kannalta kiinnostaa lukupiireihin osallistuminen. Ainakin lyhyempiä alustuksia tai luentoja henkilökunta pitää yleensä mielellään lukupiireissä. Lukupiirien hyväksymistä opintosuorituksiksi voi perustella esimerkiksi siten, etteivät ne tuota opettajille juurikaan lisätyötä, ja piirimuotoisen opiskelun kautta opiskelija paneutuu yleensä aiheeseen huomattavasti syvemmin kuin pelkästään kirjoja yksin lukemalla ja tenttimällä. Suhtautuminen lukupiireihin vaihtelee yksiköittäin ja tutkintoohjelmittain, mutta henkilökunta suhtautuu yleisesti hyvin perusteltuun ja suunniteltuun lukupiiriin positiivisesti. Kannattaa muistaa, että koska opiskelijat halutaan nopeasti yliopistolta työelämään, yksiköiden ei useinkaan kannata sanoa ei opiskelijoiden omatoimisesti järjestämälle opetukselle. Suoritustavat Opintopisteiden saamiseksi tulee kyetä todistamaan lukupiiriin sisältyvä työmäärä. Suoritustapoja on monenlaisia ja opettajalle palautettava suoritus voikin olla aktiivisen osallistumisen lisäksi esimerkiksi alustus ja pöytäkirja, lyhyt essee, oppimispäiväkirja, ryhmäessee tai muu sellainen. Tässä muutama esimerkki mahdollisista käytännöistä ja suoritusmuodoista, vaikka uusia suoritusmuotoja kannattaa ja tuleekin aina kehittää! Alustusta varten luettava teksti jaetaan mielekkäästi osiin, ja osat jaetaan lukupiiriläisten kesken alustettavaksi. Tapaamisessa alustuksen pohjalta tehdään suullinen esitys, jonka pohjalta piirissä keskustellaan. Alustus on kirjallinen referaatti luetusta alueesta ja sisältää mielellään myös alustajan omaa tulkintaa ja reflektiota. Alustus palautetaan kirjallisena vastuuopettajalle. Alustaja voi myös toimia eräänlaisena puheenjohtajana ja katsoa, että keskustelu pysyy aiheessa ja että kaikki olennainen tulee käsiteltyä.

10 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Tiedottaminen Pöytäkirjaan kirjataan lukupiirissä käytyä keskustelua. Tätä varten Puskaradion lisäksi tietoa lukupiireistä on kätevää levittää oman yksikön ja ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta. Kannattaa laittaa viestiä valitaan jokaiselle tapaamiskerralle pöytäkirjanpitäjä, joka kirjaa ylös omasta mielestään mielenkiintoisimmat keskustelut. Myös pöytäkirjan on hyvä olla yhtenäistä ja luettavaa tekstiä ranskalaisien viivojen myös muiden ainejärjestöjen listoille. sijaan, minkä lisäksi siinä voi olla mahdollisesti vielä pöytäkirjanpitäjän Työskentelyalustoja lukupiireille löytyy monenlaisia aina yliopiston omia huomautuksia. moodle-alustasta (tunnuksia voi pyytää yksikön kautta tai tietohallinnosta) julkiseen wikialustaan tai blogiin. Erilaiset tuotokset, oheislukemistot, Essee voi olla yksin tai ryhmässä tehty ja käsitellä joko kaikkia kirjoja tai jotain tiettyä teemakokonaisuutta. Esseeohjeistukset ovat erilaisia linkkilistat ja keskustelut on hyvä säilöä johonkin yhteiselle alustalle, jotta eri yksiköissä ja ne löytyvät yleensä yksikön sivuilta. Tässäkin kannattaa muistaa, että lukupiiri sinänsä on jo työtä, eikä lukupiirin ohella giin kirjoittamisessa on myös se hyvä puoli, että kuka tahansa voi löytää niistä on myöhemminkin hyötyä piiriläisille. Julkiselle alustalle, kuten blo- tulisi vaatia yhtä laajaa esseetä kuin ilman lukupiiriä. kaipaamaansa tietoa ja mielenkiintoista keskustelua myös verkosta. Esimerkkiä opiskelijoiden aiemmin tekemistä lukupiiriblogeista voi katsoa vaikka täältä: Kirjoja ei monella opiskelijalla ole varaa ostaa, mutta niiden saatavuus ei ole yleensä ollut ylitsepääsemätön ongelma. Tapoja saada tekstit kaikille on monia: 1. kirjoja voi kopioida (yleensä se onistuu yksikön laskuun ja sen suostumuksella, jos on kyse virallisesta lukupiiristä) tai skannata kaikille jakoon, Tiloja lukupiireille voi pyytää yksiköstä, mutta myös yliopiston tilapalvelusta voi varata ilmaiseksi 2. samoja kirjoja voi lukea useampi ihminen vuorotellen, tiloja ainejärjestöjen tai harrasteyhdistysten nimissä opiskelijoiden opintotoimintaa varten. 3. kustantamoilta voi pyytää tarjouksia lukupiirien yhteistilausta varten (Vastapaino on ainakin ollut suosiollinen), 4. yksikköä ja/tai kirjastoa voi pyytää tilaamaan lisää kyseisiä kirjoja (harvemmin onnistuu), hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisempaan opiskeluun2012_web.pdf Lisää aiheesta: 5. kirjoja kannattaa etsiä antikvariaateista ja 6. kannattaa lainata kirjoja kaupungin kirjastosta Yliopiston kirjaston sijaan, sillä sielläkin on laajat valikoimat tiedekirjallisuutta. Kirjoja kannattaa kysellä myös ainejärjestön sähköpostilistalla lainaksi. muuteen perustuva tieteenteon rahoitusmalli. Rahasto on Vertaisrahasto on vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja avoi- mahdollisimman avoin, nopealiikkeinen ja demokraattinen.

11 Opiskelijan selviytymisopas on opiskelijaelämän vastine Sudenpentujen käsikirjalle. Kokosimme oppaaseen kaiken, mitä opiskelijan on hyvä tietää tuista, toimeentulosta ja työelämästä. Virastotodellisuuden lisäksi oppaassa kerrotaan selkeästi, mistä milloinkin kannattaa pyytää ja miten pyytäessään todennäköisimmin saa. Käytännön opiskelua käsittelevässä osassa kerrotaan lukupiireistä ja vertaisoppimisesta. Valjasta vertaistesi henkinen pääoma, tartu Oppaaseen! Viva on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Päämäärämme on elävämpi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi yliopisto sekä omaehtoinen ja sosiaalinen oppiminen. Haluamme vaalia sivistysyliopistoa ja tieteellistä kriittisyyttä markkinahenkistyvässä ajassa. Opiskelijoiden tulee kehittää, vaatia, kapinoida ja juhlia! Vivalaista toimintaa on punavihreä vaikuttaminen ylioppilaskunnan edustajistossa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen yliopistolla ja yhteiskunnassa. Vivalainen radikalismi on valtasuhteiden kyseenalaistamista ja muuttamista omaehtoisen opiskelun, tempausten ja mielenosoitusten muodossa. Edustajistossa Viva politisoi yliopistoa, vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen ja tiedepolitiikkaan sekä kehittää kaupunkia, yliopistoa ja ylioppilaskuntaa sosiaalisempana ja ekologisempana tilana. Vivalainen kulttuuri on poliittista, kollektiivista ja luovaa yhdessä tekemistä. Haluamme joukkoomme lisää yliopistosta muutenkin kuin välineenä kiinnostuneita ihmisiä. Yhteystietoja löydät kotisivuiltamme Liity Vivan sähköpostilistalle lähettämällä viesti subscribe VIHREAVAS [Etunimesi] [Sukunimesi] osoitteeseen otsikkoa ei tarvita. Tykkää Vivasta myös Facebookissa.

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI

OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI Opetusministeriö Reijo Raivola, Minna Zechner & Jukka Vehviläinen OPINTOTUKI OPISKELIJAPALKKA VAI KOULUTUSINVESTOINTI 14:2000 Taitto: Sirpa Randell Tampereen yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINTOTUEN PERUSTEITA...7

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Taustamuistio opintolainasta

Taustamuistio opintolainasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SYL 8.9.2011 Antti Jukka Huovila Ilari Nisula Taustamuistio opintolainasta lainan käyttö, opintolainan vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot