OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS TAMPEREEN YLIOPISTON VIHREÄ VASEMMISTO

2 Akateeminen vapaus haltuun Kuten muuallakin yhteiskunnassa, yliopistoissa vaikuttaa aalto, jonka tarkoituksena on saada yliopistot taloudellisesti tuloksekkaiksi ja itsenäisiksi organisaatioiksi. Koulutuspoliittisten trendien mukaan yliopiston tehtävä on toimia talouskasvun renkinä. Joidenkin mielestä yliopisto olisi tehokkaimmillaan vaihtoehdottomana opintoputkia tuottavana tutkintotehtaana luvun yliopistossa kriittiselle ajattelulle on huonosti aikaa. Konsulteilta ostetaan jargonin lisäksi yritysmaailmasta revityt ideat. Yliopistot on asetettu keskinäiseen kilpailuun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoista. Yliopistojen yksiköt kilpailevat puolestaan yliopiston sisäisestä rahoituksesta, henkilökunta näistä yksikköjen rahoista ja niin edelleen. Niukkenevista resursseista joudutaan kilpailemaan, minkä seurauksena soveltavaan, lyhyellä aikavälillä tuottavaan tutkimukseen panostetaan yhä enemmän pitkäjänteisen perustutkimuksen ja koulutuksen kustannuksella. Opetukseen ei ole rahaa, maksuton koulutus kyseenalaistetaan ja opintotuki nähdään leikkauskohteena. Myös opiskelija joutuu kokemaan itsensä yliopistossa yksityisyrittäjäksi, jonka on pyrittävä optimoimaan ajankäyttönsä päämäärätietoisesti ja mietittävä kuinka valmistuisi mahdollisimman nopeasti. Niukkenevien olosuhteiden keskellä on kuitenkin toivoa. Tietoisuus opiskelijan oikeuksista ja mahdollisuuksista on parasta kapinaa olosuhteita vastaan. Opiskelijan kuuluu olla ajatteleva toimija, ei rationalisoidun koulutusprosessin kohde. Yhä pakkotahtisemmassa ja tulosvastuullisemmassa opiskeluympäristössä akateeminen vapaus on niillä, jotka sen ottavat. Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa käytönnön mahdollisuuksista ja välineistä, joilla selättää opintoputken vaihtoehdottomuus. Lukemista: Sorrettujen pedagogiikka. Freire Paulo. Vastapaino, Tuleva yliopisto. Salminen Antti, Vadén Tere, Suoranta Juha. Copyleft, Akateeminen kysymys. Tomperi Tuukka. Vastapaino, Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä Opintotuen tavoitteena on opintojenaikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opintotukijärjestelmää kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta koulutusasteiden ja opiskelijoiden välisen tasa-arvon ja tehokkaan tutkinnon suorittamisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012 Opintotuki on monelle opiskelijalle pääasiallinen tulonlähde, mikä mahdollistaa sen käytön koulutuspoliittisena keppinä ja porkkanana ministeriön ajaessa opiskelijoita valmistumaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Keinoja ovat olleet esimerkiksi opintotuen porrastaminen kandi- ja maisteritutkintoon sekä erilaiset kannustimet opintolainan ottoon. Tuen sosiaalipoliittinen ja tulonsiirrollinen merkitys on jäämässä koulutuspolitiikan jalkoihin. Monet opiskelijat tekevät epämääräisiä ja osa-aikaisia duuneja opintojensa ohessa. Opiskelijatyövoima on korkeakoulukaupunkien palvelualoille ja vuokratyöfirmoille kultakaivos. Opintotuen alhainen taso pakottaa opiskelijat ottamaan vastaan työtä huonollakin palkalla ja työehdoilla. Lyhyet ja epävarmat työsuhteet tarkoittavat pysyvää koeaikaa ja epätasa-arvoista asemaa muihin työntekijöihin nähden. Koska opiskelijat tekevät töitä yleensä matalapalkka-aloilla, joille he eivät suunnittele jäävänsä, he harvoin kuuluvat ammattiliittoihin. Opiskelijoiden työnteko saattaakin heikentää ammattialojen laajempaa järjestäytymistä ja polkea kaikkien työntekijöiden palkkoja. On siis myös jokaisen duunarin etu vaatia opiskelijoille parempaa toimeentuloa. Tällä hetkellä suuri osa yliopistolla opiskelevista ja työskentelevistä ihmisistä voidaan laskea kuuluviksi prekariaattiin eli niihin työtä tekeviin, jotka epävarmassa työelämässä ovat jatkuvasti vaihtuvien ja määräaikaisten työsuhteiden armoilla, pakotettuina myymään itseään joustavana ja halpana työvoimana. Yliopistoille tyypillistä on

3 juuri tietotyön prekarisoituminen. Tavallisin työsuhdemuoto yliopistolla, etenkin nuoremmilla tutkijoilla, on määräaikainen. Menestyminen kovenevassa kilpailussa riippuu jatkuvasta apurahojen hakemisesta sekä projektitukihakemusten täyttämisestä, jotka eivät kuitenkaan takaa varmaa toimeentuloa läheskään kaikille. Kauaskantoisin aloite opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi olisi sellainen perustulo, joka takaisi varman toimeentulon jokaiselle kansalaiselle opiskelijat mukaan luettuna. Perustulo takaisi opiskelijoille toimeentulon myös kesäisin ja työ- sekä opiskelujaksojen välissä. Se olisi joustava tukimuoto nyky-yhteiskunnassa, jossa työn, koulutuksen ja vapaa-ajan välinen raja on hämärtynyt. Perustulon myötä erilaisten silppu-, kausi- ja osa-aikatöiden tekeminen voisi muuttua mielekkäämmäksi, koska toimeentulo olisi taattu ja surkeimmista työehdoista voisi kieltäytyä. Pärjätäkseen työmarkkinoilla yksilöltä vaaditaan jatkuvaa uudelleenkouluttautumista ja itsensä kehittämistä. Perustulo vähentäisi opinto- ja työjaksojen välillä tuloihin ja tukimuotoihin liittyvää byrokraattista nysväämistä. Parhaimmillaan turvattu toimeentulo kannustaa luovaan ajankäyttöön, kokeilevaan yrittämiseen ja itsensä työllistämiseen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tiesitkö tä män opiskelijan toimeentulosta? Opintotuki Kaksiportaisuus Olet oikeutettu opintotukeen, Lukuvuonna ja sen jälkeen joka muodostuu opin- torahasta (298 /kk), asumislisästä (enintään 201,60 /kk) aloitettuihin yliopisto-opintoihin saatava tuki on porrastettu kandi- ja maisterivaiheeseen. Yhteensä tukea on edelleen ja valtion lainantakauksesta OPINTOTUKI (300 /kk). Opintotukea vastaan on opiskeltava 5 op/ tukikuukausi. Opintotukea on normaalisti käytettävissä 55 kuukautta (ks. myös Lisää opintotukikuukausia?). yleensä 55 tukikuukauden verran, joista 27 on korvamerkitty kandivaiheeseen. Näitä tukikuukausia ei siis kannata säästellä maisteriopintoihin. Enimmillään kandiin voi käyttää 37 tukikuukautta. Loput tukikuukautta voit käyttää maisteriopintoihin. Kesätuki Opiskelijan on mahdollista nostaa kesällä opintotukea. Kesäopintotukea pitää hakea erikseen ja hakemuksen mukaan on liitettävä kesän opintosuunnitelma, jossa suorituksia kertyy 5 op/tukikuukausi. Kukaan ei kuitenkaan tarkasta, suoritatko juuri nämä opinnot kesällä. Saat siis kesäopintotuet opiskelematta, mikäli olet suorittanut 15 ylimääräistä Opintojen edistymisen opintopistettä lukuvuoden seuranta aikana. Kesätukea saa myös Opintojen edistymisen seuranta tehdään vuosittain lo- saat kirjeen, jossa pyydetään selittämään Edistymisen seuranta tarkoittaa sitä, että kandin ja gradun tekoon, vaikka nämä opinnot kirjataan rekisteriin vasta myökakuussa. Jos olet edellisenä syy opintojen viivästymiseen. Opintotukea voidaan jatkaa opintotukilauta- lukuvuonna suorittanut vähemmän kuin 5 op/tukikuukunnan päätöksellä ns. hyväksyttävästä hemmin. Mikäli käyt töissä, huomioithan, että kesätuki kausi, saatat joutua edistymisen seurantaan. Jos olet sairaus, vaikea elämäntilanne tai muu tila- syystä (esimerkiksi oma tai lähiomaisen vaikuttaa tulorajoihin. kuitenkin koko opiskeluaikanasi suorittanut keskimäärin vityspyyntöön ei vastaa, opintotuki lakkaa päisesti vaikuttanut erityinen syy). Jos sel- Aina on oikeus valittaa! Tukipäätökset ovat julkisen vähintään 5 op/tukikuukausi, seuraavan tammikuun alusta. Tuki voidaan myös periä takaisin, jos suorituksia vallan käyttöä ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti niiden ja jos edelliseltä lukuvuodelta opintoja on vähintään on alle 1 op/tukikuukausi ja jos ilmenee, tulee perustua Suomen lakiin. 2 op/tukikuukausi, opintojen edistyminen on riittävää. päätoimista. ettei opiskelun ollut tarkoituskaan olla Kaikista julkisen vallan päätöksistä on oikeus valittaa.

4 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? Opintotuen vuosituloraja, palautus ja perintä Opintotukea nostavalla on vuosituloraja, joka lasketaan tukikuukausien Lisää opintotukikuukausia? Vaikka olisit käyttänyt korkeakoulututkinnon Lisätuki hyväksytään toden- mukaan: raja on tukikuukautta kohti 660 ja tuetonta kuukautta kohti suorittamiseen tarkoitetut näköisemmin, jos sinulla esittää Jos vuosituloraja ylittyy, voit palauttaa tukea vapaaehtoisesti tu- opintotukikuukaudet (useimmissa esimerkiksi lääkärintodistus. Syyn kivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jolloin saat OPINTOTUKI myös tukikuukaudet takaisin käyttöösi. Jos et palauta tukea vapaaehtoisesti, Kela perii sen takaisin korkojen kanssa, etkä tällöin saa käyttämiäsi tukikuukausia takaisin. Oman yliopistosi opintotukilautakunnalta voit anoa takaisinperinnästä luopumista tai takaisinperinnän kohtuullistamista, joita on myönnetty ainakin maksukyvyttömyyden tai summien vähäisyyden vuoksi. Jos et pysty maksamaan koko perittävää summaa kerralla, takaisinperinnästä tehdään osamaksusuunnitelma. Tällöin sinua kohdellaan kuin velallista, jolloin Kela saattaa ulosmitata veronpalautuksesi osamak- tutkinnoissa 55), voit saada lisää tukea erikseen hakemalla. Lisätukea on mahdollista saada samaa tutkintoa varten maksimissaan 9 kuukautta, ja sinun on esitettävä hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen. Tutkinnosta puuttuvia opintoja saa olla maksimissaan 75 opintopistettä. Hyväksyttäviä syitä ovat sairaus, opintojen viivästymiseen on ajoituttava samalla ajalle kuin opintojen hitaan etenemisen. Jos syy-yhteys ei hahmotu helposti, hakemuksessa kannattaa vedota vaikeaan elämäntilanteeseen. Jos sinulla on esimerkiksi masennus, jonka vuoksi olet hakeutunut hoitoon vasta keväällä, ja tämä on hidastanut opintojasi jo susuunnitelman noudattamisesta huolimatta. läheisen sairaus tai kuolema tai muu syksyllä, kannattaa tilanne selittää. väliaikaisesti opintoja hidastanut syy, Toinen tapa saada lisätukea on esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten avioero. Hyväksyttäviä syitä eisen ylemmän tai alemman korkea- hankkia toinen pääaineoikeus. Toi- Yleinen asumistuki Jos et ole oikeutettu opintotukeen tai opintotuen asumislisään (tuki on vät ole esimerkiksi työnteko tai halu koulututkinnon suorittamiseen saat keskeytetty, tukikuukaudet ovat loppu, asut omistusasunnossa tai sinulla suorittaa ylisuuri tutkinto. Kannattaa maksimissaan 15 lisäkuukautta, jos on lapsi) etkä tienaa liikaa, olet oikeutettu yleiseen asumistukeen. Yleisen välttää mainitsemasta näitä hakemuksessa ollenkaan. Opintotukila- korkeakoulututkinto suoritettuna. sinulla on yksi ylempi tai alempi asumistuen tulorajat ovat tiukemmat, mutta tuen maksimimäärä on suurempi kuin opintotuen asumislisässä. ki määrittää, että vain väliaikaisesti Toisen pääaineen täytyy olla selkeästi opintoja hidastanut syy on hyväksyttävä, eri koulutusalaa kuin ensimmäi- Tiesitkö? joten periaatteessa koko opinnen. Jos syksyllä on rahat lopussa, voit hakea vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. tojen ajan opiskelua hidastanut lu- Jos et saa lisää opintotukea, Tamyn pääsäännön 10 :n mukaan ylioppilaskunnan hallitus kihäiriö ei esimerkiksi kelpaa syyksi. olet silti oikeutettu toimeentulotojen voi päättää jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen Tällaiset syyt kannattaa kuitenkin kirtukeen tukikuukausien loppuessa. todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaajata mukaan hakemukseen, sillä väli- Opiskelijan toimeentulotukea saa- rantaisi hänen perustuslain 16 :n mukaisen oikeutensa saada opetusta. aikaisuuspykälää pyritään mahdollisuuksien tetaan kuitenkin alentaa 20 40%, mukaan kiertämään. mikäli opinnot eivät etene.

5 Tiesitkö tämän opiske lijan toimeentulosta? vitys elämäntilanteestasi, perhesuhteistasi, omaisuudestasi ja tuloista (myös tilisiirroista) Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen lasketaan tuloksi opintotuki- kesätöiden ohessa kesäkuuksi, toimeentulon muoto. Voit kuukausilta riippumatta sii- mikäli toukokuu on viimeinen saada toimeentulotukea, jos et opintotukikuukausi, ja kesäkuun ole oikeutettu opintotukeen et paitsi, jos et ole oikeutettu palkka tulee vasta kuun tai jos tulosi tai omaisuutesi lainantakaukseen esimerkiksi lopussa. eivät kata toimeentulotuessa luottotietojen väliaikaisenkin Toimeentulotukea haetaan huomioitavia välttämättömiä menettämisen takia. Kesällä siitä kunnasta, jossa asut menoja, joiden suuruudeksi voit saada toimeentulotukea, ja olet kirjoilla. Tampereella lasketaan tavallisesti toimeentulotuen jos et voi suorittaa opintojesi toimeentulotuen uusia asiak- perusosan (vuonna kannalta mielekkäitä opintokaita palvelee Sosiaaliasema 2012 yleensä 461,05 /kk) ja ja etkä ole saanut töitä. Voit Sarvis. Hakiessasi toimeentulotukea vuokran summa. Opintolaina saada toimeentulotukea myös sinun on tehtävä sel- Sairausajan toimeentulo Myös opiskelijalla on oikeus tukea. Opintotukea nostettaessa kuukauden aikana, sairaus- sairaslomaan ja sairauspäi- ei tarvitse erikseen päiväraha on 55 päivän ajan säätää byrokratian kanssa, vähintään yhtä suuri kuin vaikean elämäntilanteen takia mutta jos sairauden takia opintoraha. Sen jälkeen olet ei voi opiskella niin no- ei voi opiskella täysipainoi- oikeutettu minimisairaus- peasti kuin Kela vaatii, kannattaa sesti, tukikuukaudet kuluvat päivärahaan, joka on vuon- harkita sairaslomaa turhaan. Lisäksi Kela voi vaana ,04 /vrk (n. 530 / ja sairauspäivärahan hakemista tia selvitystä liian vähäisistä kk verojen jälkeen). Ellet ole Kelasta. Kela lakkaut- opintosuorituksista, minkä nostanut opintorahaa eikä taa opintotuen, jos sairauspäiväraha takia kannattaakin hankkia sinulla ole juurikaan tuloja, myönnetään. Kela sairaslomatodistus. saat sairaupäivärahaa vasta neuvoo, että alle kaksi kuukautta Jos olet nostanut opinto- 55 päivän odotusajan jäl- kestävän sairauden rahaa yhdenkin kuukauden keen. Oikeus sairaslomaan ja aikana nostettaisiin opinto- verran edeltäneen neljän sairauspäivärahaan on luon- tä, oletko nostanut lainaa vai TOIMEENTULOTUKI kahden viimeisen kuukauden ajalta. Puolison tulot vaikuttavat eri sukupuolta olevilla pareilla. Samaa sukupuolta olevilla pareilla eivät, ellei pidä meteliä siitä, että kyseessä on puoliso. Yleinen sääntö toimeentulotuen suhteen on, että aina kannattaa yrittää. nollisesti ympärivuotinen. Sairauspäivärahaa voi saada värahaan. Kun sairauden tai SAIRAUSPÄIVÄRAHA kuitenkin enintään yhteensä 12 kuukautta kahden vuoden aikana. Sairauspäivärahalla ollessasi täytyy opintotuen asumislisän sijasta hakea yleistä asumistukea. Opintolainaa ei voi nostaa, mutta sen sijaan voi saada toimeentulotukea. Opiskelu sairauspäivärahalla on periaatteessa kielletty, mutta tätä ei tarkkailla.

6 Muistilista palkkatyötä tekevälle opiskelijalle Tee aina työsopimus Tarkkaile työmäärääsi Tarkista ennen sopimuksen allekirjoittamista työehtosopimuksen (TES) mukainen palkka ja lain mukaan sinulle kuuluvat lisät. Vähintään tuplapalkka silmällä, kuinka paljon töitä teet. Sinulla on oikeus kieltäytyä ylitöistä Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa, mutta pidä itse sunnuntailta kuuluu kaikille työntekijöille. TES:n mukaista palkkaa ei saa alittaa. Jos sinulta udellaan palkkatoivetta, heitä summa rohkeasti yläkanttiin. erityisesti hyvin kiireisissä paikoissa myyjät tekevät usein palkatonta yli- ja saada vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikkolepo. Kaupan alalla Jos pomo tarjoaa sinulle TES:n alittavaa palkkaa, huomauta sen olevan lainvastaista. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole yleissitovaa työehtosopimusta. män aikaa kuin työnantaja arvioi. Jos näin tapahtuu työpaikallasi, ilmoita työtä, kun liikkeen sulkemiseen, siivoukseen tai tilitykseen kuluu enem- Myös suullinen työsopimus on sitova, mutta sen sisältöä on vaikeampi pomolle minuutintarkasti, mihin aikaan oikeasti pääsit lähtemään työpaikalta. Työnantaja ei saa ilman painavaa syytä yksipuolisesti muuttaa todistaa oikeaksi kuin kirjallisen. Työsopimukseen on kirjattava työsuhteen osapuolet, työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka ja sovellettava TES. Jos olet määräaikainen, työsopimuksessa tulee lukea myös män lakipykälän tilannekohtaiseksi tulkitsemiseksi kannattaa olla yhtey- jo julkaisemaansa työvuoroluetteloa sopimatta työntekijän kanssa tä- määräaikaisuuden syy ja se, milloin työsuhde päättyy. Määräaikaisten työsuhteiden perusteeton ketjuttaminen on laitonta. Työntekijöitä ei saa asettaa dessä liittoon tai työsuojelupiiriin. määräaikaisuuden perusteella epääedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin verrattuna esimerkiksi henkilökuntaeduissa tai työsuhteen ehdoissa. Ammattiliitoilla on usein mahdollisuus opiskelijajäsenyyteen Opiskelijajäsenenä voi töissä käydessään kartuttaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos liittyy myös työttömyyskassaan. Ansiosi- Säilytä palkkakuitit Kuiteista voit tarkistaa, mitä sinulle on maksettu ja mitä jätetty maksamatta. donnainen työttömyyspäiväraha on työttömyyspäiväraha, jonka Voit vaatia maksamattomia palkkoja tai palkan lisiä takautuvasti työsuhteen taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon ja on siten päättyessä viimeistään kahden vuoden sisällä, työsuhteen jatkuessa viiden suurempi kuin tavallinen Kelan työttömyysturva. Ansiosidonnaiseen vuoden ajan. TES:n vastaiset pykälät työsopimuksessa ovat lainvastaisia. vaadittavaa työssäoloehtoa voi kartuttaa opiskeluaikana tehdyistä Älä tee turhaa työtä töistä ja kesätöistä. Sinulla ei ole velvollisuutta tehdä mitään sellaista, mikä vaarantaa turvallisuutesi tai mihin sinulla ei ole koulutusta, esimerkiksi juosta varkaiden perässä, jos olet kassamyyjä. Jos olet vaikka kaupan kassana ja liikkeessä yksin, kysy pomolta miten tauot Muista vaatia sinulle työvuoron aikana kuuluvia palkallisia taukoja Älä siedä häirintää tai utelua järjestyvät. Vetoa työehtosopimukseen ja siihen, että sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Se ei ole sitä, ellet pitkän vuoron Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantaja on vastuussa työympäristöstä ja on velvollinen puuttumaan aikana voi pitää ruokataukoa, vaan sinun pitää juoda energiajuomaa vasemmalla kädellä pitkin työpaikkahäirintään. Laissa on säädetty yksityisyydensuojasta työpaikalla. päivää.

7 Irtisanomisaika Vuoden tai alle kestäneissä työsuhteissa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, alle neljä vuotta kestäneissä työsuhteissa kuukauden. Työsuhteen alussa voi olla koeaika, mutta siitä täytyy olla maininta sopimuksessa. Pomo ei voi jälkikäteen väittää, että työsuhteeseen on sisältynyt koeaika, jos siitä ei ole ollut mitään mainintaa (suullisessa tai kirjallisessa) työsopimuksessa. Koeaika on maksimissaan neljä kuukautta, mutta määräaikaisessa työsuhteessa ei kuitenkaan yli puolta työsopimuksen kestosta. Jos työnantaja järjestää työsuhteen alussa pitkän koulutusjakson, koeaikaa voidaan kasvattaa kuuteen kuukauteen. Lukemista: Paskaduunista barrikadille. Korhonen Anna-Reetta, Peltokoski Jukka ja Saukkonen Miika. Into, Radikaaleinta on arki. Koivulaakso Dan, Kontula Anna, Peltokoski Jukka, Saukkonen Miika ja Toivanen Tero. Into, Työtaisteluopas. Hölttä Kalevi. Into, Opintoaikojen rajaukset ja miten saada lisää opintoaikaa? Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto maksimissaan kaksi vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa, eli maisterintutkinto useimmissa tapauksissa 7 vuodessa. Kandintutkintoon saa lisäaikaa yhden vuoden ja maisterintutkintoon kaksi vuotta (Yliopistolaki, 41 ). Tämä johtuu vuonna 2005 voimaantulleesta opintoaikojen rajauslaista. Toistaiseksi Tampereella opintojen etenemistä ei ole seurattu kovinkaan tarkasti, eikä viiden vuoden päälle ole tarvinnut hakea lisäaikaa erikseen. On todennäköistä, että tulevina vuosina valmistumisaikoihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota. Lisäaikaa täytyy hakea vasta seitsemän vuoden jälkeen. Ensimmäisillä lain piirissä olevilla opiskelijoilla eli 2005 aloittaneilla seitsemän vuotta tuli täyteen täy- teen vuonna Lähes kaikille tus riippuu suoritetuista tutkinnosta. Menetetyn tutkinto-oikeuden hakeneille myönnettiin lisäaikaa rutiinipäätöksellä, jos opintopisteitä oli tehty edes johonkin tahnössä opintoajat ovat Tampereen voi myös hakea takaisin. Käytäntiin. Yksiköillä ei ole motiivia potkia keskeneräisiä tutkintoja tekeviä lain määrittelemä viiden vuoden yliopistossa pidempiä kuin rajaus- opiskelijoita ulos, sillä niiden rahoi- ihanne. Lisäaikaa haetaan näin 1. Jos tavoitteellinen opintojen suoritusaika lisävuosineen (eli seitsemän vuotta) tulee täyteen, yliopisto myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tee hakemus, jossa esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi (suoritettavat opinnot ja aikataulu). Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne (Yliopistolaki 42 ). 2. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. 3. Hanki B-todistus psykiatrilta, jos kärsit esimerkiksi ahdistus- tai masennushäiriöistä. 4. Ilmoittaudu poissaolevaksi. Yliopistolain (41 ) mukaan voit olla poissaoleva enintään neljän lukukauden ajan (tähän ei lasketa mahdollisia vanhempainvapaita tai maanpuolustusvelvollisuutta). Poissaolleeksi ilmoittautuneet eivät voi suorittaa kursseja eivätkä käyttää ylioppilaskunnan tarjoamia palveluja. Kun olet poissaoleva, menetät myös yliopiston peruspalvelutunnusten käyttöoikeuden. Poissaolevana on mahdollista käydä luennoilla tai lukea tenttikirjoja, mutta kurssien suorittaminen onnistuu vasta, kun olet taas läsnä. Lisätietoja:

8 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Mikä vertaisoppiminen? Vertaisoppiminen tarkoittaa oppimisen ja opiskelun tapaa, jossa oppiminen tapahtuu yhdessä tekemällä, pohtimalla ja keskustelemalla. Vertaisoppiminen ei perustu ajatukseen hierarkisesta opettajaoppilassuhteesta, vaan ajatukseen tasa-arvoisista vertaisista, jotka yhdessä toimimalla ja ajattelemalla opettavat toisiaan ja oivaltavat enemmän kuin vaikkapa perinteisessä luennointitilanteessa. Erilaisiin ajatustapoihin ja näkökulmiin törmääminen saa ihmiset ajattelemaan opiskeltavaa asiaa monipuolisemmin. Se tarjoaa syvemmän ymmärryksen käsiteltävästä aiheesta kuin yksipuolinen pänttääminen. Vertaisoppia voi monenlaisia asioita aina tieteen teoriasta puutöiden kautta capoeiraan, mutta tässä oppaassa avataan tarkemmin lukupiiriä vertaisoppimisen muotona yliopistolla. 10 syytä järjestää lukupiiri Lukupiirit tarjoavat vaihtoehtoisen opiskelu- ja oppimismenetelmän perinteisille massaluennoille ja kirjatenteille kehittävät opiskelijan keskustelu-, argumentaatio-, kuuntelu- ja yhteistyötaitoja, sillä yhdessä lukeminen ja keskusteleminen on vuorovaikutteisempaa nen hierarkia poistuu, minkä lisäksi ilmapiiri on kilpailullisen sijaan rakentava mahdollistavat tutustumisen tieteeseen monipuolisesti, kulloistenkin trendien ja virtausten rajoista piittaamatta, sillä lukupiireistä voi saada opintopisteitä, vaikka Itseorganisoidulla lukupiirillä voi korvata opintovaatimuksiin sisältyviä kokonaisuuksia (kirjatenttejä, esseitä ja niin edelleen) voivat toimia pohjana aiheen tiimoilta järjestettävälle seminaarille tai kurssille. Lisäksi lukupiirejä ja niissä luettuja teoksia voi aina kuin koulumais- luettavat artikkelit tai kirjat eivät ehdottaa lisättäväksi laitoksen tuneet seminaarit ja luentosarjat syventävät opiskelijoiden käsitystä kyseessä olevasta aihepiiristä, sillä luettavana olevaan tekstiin saa useita keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä. olisikaan kirjattuina opinto-oppaaseen voivat ylittää perinteiset alaja oppiainerajat, sillä piirejä voidaan järjestää yhteistyössä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. opetusohjelmaan ja -suunnitelmaan ovatkin parhaimmillaan opiskelijoiden omaehtoista toimintaa ja järjestäytymistä, joista syntyy pohjaa yhteistyölle ja kannustavat itsenäiseen ja eivät välttämättä tähtää opintopisteisiin, yhteiskunnalliselle vaikuttamisella luovaan ajatteluun ja sen kehittämiseen mahdollisimman avoimesti vertaisoppimisen hengessä. Koska jokainen toimii lukupiirissä vuorollaan ikään kuin opettajana, perinteinen opettajan ja opiskelijan välipaan ja suorituspaineista va- lukupiirin voikin suunnitella juuri sellaiseksi kuin haluaa ovat myös loistava vaihtoehtoinen tapa suorittaa yliopistoopintoja ja saada opintopisteitä. myöhemmin elämässä. Lu- kupiirien kautta voi löytää myös samoista asioista kiinnostuneita kavereita, eivätkä ne edellytä välttämättä aiheen laajaa etukäteistuntemusta.

9 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Miten järjestää lukupiiri ja saada siitä suoritusmerkintä? Lukupiiri lähtee liikkeelle tekstistä, jota useampi opiskelija haluaa lukea yhdessä. Yleensä lukupiiri kokoontuu kerran viikossa parin tunnin ajan ja käsittelee sovittua tekstiä. Opintopisteitä haluttaessa helpointa on valita luettavat teokset virallisista tutkintovaatimuksista (katso tenttipaketit opinto-oppaista), mutta niiden lisäksi voi ja kannattaa rohkeasti myös itse ehdottaa korvaavia teoksia. Lukupiirin teksteistä, suoritustavoista ja korvaavuuksista kannattaa neuvotella jo ennen lukupiirin alkamista yksikössä vastaavan opettajan kanssa. Opettajan puheille kannattaa mennä valmiin suunnitelman kanssa. Opintopisteiden määrä vaihtelee työmäärän mukaan, mutta kannattaa rohkeasti vaatia kunnollista korvausta tehdystä työstä. Jos kirjatenttipaketin sijaan suorittaa opintokokonaisuutta lukupiirillä, opintopisteiden määrää arvioitaessa tulisi huomioida kirjojen lisäksi kokoontumisista kertyvä työ. Tutkijoita ja opettajia kannattaa kysyä mukaan lukupiireihin, sillä heitä voi usein oman tutkimuksensa kannalta kiinnostaa lukupiireihin osallistuminen. Ainakin lyhyempiä alustuksia tai luentoja henkilökunta pitää yleensä mielellään lukupiireissä. Lukupiirien hyväksymistä opintosuorituksiksi voi perustella esimerkiksi siten, etteivät ne tuota opettajille juurikaan lisätyötä, ja piirimuotoisen opiskelun kautta opiskelija paneutuu yleensä aiheeseen huomattavasti syvemmin kuin pelkästään kirjoja yksin lukemalla ja tenttimällä. Suhtautuminen lukupiireihin vaihtelee yksiköittäin ja tutkintoohjelmittain, mutta henkilökunta suhtautuu yleisesti hyvin perusteltuun ja suunniteltuun lukupiiriin positiivisesti. Kannattaa muistaa, että koska opiskelijat halutaan nopeasti yliopistolta työelämään, yksiköiden ei useinkaan kannata sanoa ei opiskelijoiden omatoimisesti järjestämälle opetukselle. Suoritustavat Opintopisteiden saamiseksi tulee kyetä todistamaan lukupiiriin sisältyvä työmäärä. Suoritustapoja on monenlaisia ja opettajalle palautettava suoritus voikin olla aktiivisen osallistumisen lisäksi esimerkiksi alustus ja pöytäkirja, lyhyt essee, oppimispäiväkirja, ryhmäessee tai muu sellainen. Tässä muutama esimerkki mahdollisista käytännöistä ja suoritusmuodoista, vaikka uusia suoritusmuotoja kannattaa ja tuleekin aina kehittää! Alustusta varten luettava teksti jaetaan mielekkäästi osiin, ja osat jaetaan lukupiiriläisten kesken alustettavaksi. Tapaamisessa alustuksen pohjalta tehdään suullinen esitys, jonka pohjalta piirissä keskustellaan. Alustus on kirjallinen referaatti luetusta alueesta ja sisältää mielellään myös alustajan omaa tulkintaa ja reflektiota. Alustus palautetaan kirjallisena vastuuopettajalle. Alustaja voi myös toimia eräänlaisena puheenjohtajana ja katsoa, että keskustelu pysyy aiheessa ja että kaikki olennainen tulee käsiteltyä.

10 Lukupiirit ja ve rtaisoppiminen Tiedottaminen Pöytäkirjaan kirjataan lukupiirissä käytyä keskustelua. Tätä varten Puskaradion lisäksi tietoa lukupiireistä on kätevää levittää oman yksikön ja ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta. Kannattaa laittaa viestiä valitaan jokaiselle tapaamiskerralle pöytäkirjanpitäjä, joka kirjaa ylös omasta mielestään mielenkiintoisimmat keskustelut. Myös pöytäkirjan on hyvä olla yhtenäistä ja luettavaa tekstiä ranskalaisien viivojen myös muiden ainejärjestöjen listoille. sijaan, minkä lisäksi siinä voi olla mahdollisesti vielä pöytäkirjanpitäjän Työskentelyalustoja lukupiireille löytyy monenlaisia aina yliopiston omia huomautuksia. moodle-alustasta (tunnuksia voi pyytää yksikön kautta tai tietohallinnosta) julkiseen wikialustaan tai blogiin. Erilaiset tuotokset, oheislukemistot, Essee voi olla yksin tai ryhmässä tehty ja käsitellä joko kaikkia kirjoja tai jotain tiettyä teemakokonaisuutta. Esseeohjeistukset ovat erilaisia linkkilistat ja keskustelut on hyvä säilöä johonkin yhteiselle alustalle, jotta eri yksiköissä ja ne löytyvät yleensä yksikön sivuilta. Tässäkin kannattaa muistaa, että lukupiiri sinänsä on jo työtä, eikä lukupiirin ohella giin kirjoittamisessa on myös se hyvä puoli, että kuka tahansa voi löytää niistä on myöhemminkin hyötyä piiriläisille. Julkiselle alustalle, kuten blo- tulisi vaatia yhtä laajaa esseetä kuin ilman lukupiiriä. kaipaamaansa tietoa ja mielenkiintoista keskustelua myös verkosta. Esimerkkiä opiskelijoiden aiemmin tekemistä lukupiiriblogeista voi katsoa vaikka täältä: Kirjoja ei monella opiskelijalla ole varaa ostaa, mutta niiden saatavuus ei ole yleensä ollut ylitsepääsemätön ongelma. Tapoja saada tekstit kaikille on monia: 1. kirjoja voi kopioida (yleensä se onistuu yksikön laskuun ja sen suostumuksella, jos on kyse virallisesta lukupiiristä) tai skannata kaikille jakoon, Tiloja lukupiireille voi pyytää yksiköstä, mutta myös yliopiston tilapalvelusta voi varata ilmaiseksi 2. samoja kirjoja voi lukea useampi ihminen vuorotellen, tiloja ainejärjestöjen tai harrasteyhdistysten nimissä opiskelijoiden opintotoimintaa varten. 3. kustantamoilta voi pyytää tarjouksia lukupiirien yhteistilausta varten (Vastapaino on ainakin ollut suosiollinen), 4. yksikköä ja/tai kirjastoa voi pyytää tilaamaan lisää kyseisiä kirjoja (harvemmin onnistuu), hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisempaan opiskeluun2012_web.pdf Lisää aiheesta: 5. kirjoja kannattaa etsiä antikvariaateista ja 6. kannattaa lainata kirjoja kaupungin kirjastosta Yliopiston kirjaston sijaan, sillä sielläkin on laajat valikoimat tiedekirjallisuutta. Kirjoja kannattaa kysellä myös ainejärjestön sähköpostilistalla lainaksi. muuteen perustuva tieteenteon rahoitusmalli. Rahasto on Vertaisrahasto on vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja avoi- mahdollisimman avoin, nopealiikkeinen ja demokraattinen.

11 Opiskelijan selviytymisopas on opiskelijaelämän vastine Sudenpentujen käsikirjalle. Kokosimme oppaaseen kaiken, mitä opiskelijan on hyvä tietää tuista, toimeentulosta ja työelämästä. Virastotodellisuuden lisäksi oppaassa kerrotaan selkeästi, mistä milloinkin kannattaa pyytää ja miten pyytäessään todennäköisimmin saa. Käytännön opiskelua käsittelevässä osassa kerrotaan lukupiireistä ja vertaisoppimisesta. Valjasta vertaistesi henkinen pääoma, tartu Oppaaseen! Viva on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Päämäärämme on elävämpi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi yliopisto sekä omaehtoinen ja sosiaalinen oppiminen. Haluamme vaalia sivistysyliopistoa ja tieteellistä kriittisyyttä markkinahenkistyvässä ajassa. Opiskelijoiden tulee kehittää, vaatia, kapinoida ja juhlia! Vivalaista toimintaa on punavihreä vaikuttaminen ylioppilaskunnan edustajistossa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen yliopistolla ja yhteiskunnassa. Vivalainen radikalismi on valtasuhteiden kyseenalaistamista ja muuttamista omaehtoisen opiskelun, tempausten ja mielenosoitusten muodossa. Edustajistossa Viva politisoi yliopistoa, vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen ja tiedepolitiikkaan sekä kehittää kaupunkia, yliopistoa ja ylioppilaskuntaa sosiaalisempana ja ekologisempana tilana. Vivalainen kulttuuri on poliittista, kollektiivista ja luovaa yhdessä tekemistä. Haluamme joukkoomme lisää yliopistosta muutenkin kuin välineenä kiinnostuneita ihmisiä. Yhteystietoja löydät kotisivuiltamme Liity Vivan sähköpostilistalle lähettämällä viesti subscribe VIHREAVAS [Etunimesi] [Sukunimesi] osoitteeseen otsikkoa ei tarvita. Tykkää Vivasta myös Facebookissa.

OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS

OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS OPISKELIJAN SELVIYTYMISOPAS TAMPEREEN YLIOPISTON VIHREÄ VASEMMISTO Akateeminen vapaus haltuun Kuten muuallakin yhteiskunnassa, yliopistoissa vaikuttaa aalto, jonka tarkoituksena on saada yliopistot taloudellisesti

Lisätiedot

Vivan selviytymisopas opiskelijalle

Vivan selviytymisopas opiskelijalle Vivan selviytymisopas opiskelijalle Sisällysluettelo: Yliopisto ja yhteiskunta 3 Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä 4-11 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? 5-7 Lisää opintotukikuukausia? 7-8

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2014

OPINTOTUKI-INFO 2014 1 OPINTOTUKI-INFO 2014 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN 1 OPINTOTUKI-INFO 2015 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 52/2011 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011 52/2011 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2015

PALUUORIENTAATIO 2015 1 PALUUORIENTAATIO 2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAVÄHENNYSOIKEUS

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2016 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2016

OPINTOTUKI-INFO 2016 1 OPINTOTUKI-INFO 2016 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto Mikä ihmeen kaksiportainen opintotuki Miten vaikuttaa opintojen rakenteisiin Mitä TYY tekee

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Tilastokatsaus Lisätietoja: 22.9.215 Anna Koski-Pirilä, puh. 2 634 1373 etunimi.sukunimi@kela.fi Korkeakoulututkinnon suorittaneiden lainankäyttö ja lainamäärät kasvussa Yhä useammalla korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opintotuen 1.8.2014 muutokset

Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotuen 1.8.2014 muutokset Opintotukeen tulee useita muutoksia 1.8.2014. Kerromme tässä tiedotteessa muutoksista ja siitä, mitkä muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita ja mitkä koskevat vain korkeakouluopiskelijoita

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Tuen tarkoitus ja tavoite Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on työllistymistä

Lisätiedot

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO?

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO? JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO? Sosiaalisihteeri Karoliina Vainikainen Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Fatim Diarra Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Sanni Saarimäki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Ainejärjestöt opiskelijoiden edunvalvojina: - Ensisijaisesti oma yksikkö, yhteistyössä

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA...

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA... 1 Tiedoston päivitysajankohta on sivun alaosassa. OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN PRAE GRADU-, POST GRADU- JA KANDIDAATINSEMINAARIEN PITÄJILLE JA KURSSIMER- KINTÖJEN HAKIJOILLE Sisällys 1 OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA MIKÄ YLEISTURVA? Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot