D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI"

Transkriptio

1 Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN

2 Suomussalmen hoitokoti 2/49 Sisällysluettelo RAKENNUSSELOSTUS... 5 B0 YLEISTIEDOT... 5 B01 RAKENNUSKOHDE... 5 B02 LAAJUUSTIEDOT... 5 B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSOSAT ALUEOSAT... 7 Purettavat alueosat Maaosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Tuennat ja vahvistukset Tuennat Vahvistukset Erityiset tuennat ja vahvistukset Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Kasvillisuus Erityisalueiden päällysteet Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Leikkivarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarastot Pihakatokset Aidat ja tukimuurit Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO-OSAT Purettavat Talo-osat Perustukset Anturat Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Erityiset perustukset Alapohjat Alapohjalaatat Alapohjakanaalit Erityiset alapohjat Runko Väestönsuojat S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja Kantavat seinät Pilarit Palkit... 24

3 Suomussalmen hoitokoti 3/ Välipohjat Yläpohjat Runkoportaat Erityiset runkorakenteet Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko-ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Parvekkeet Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet Kattoikkunat ja luukut Erityiset vesikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako-osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Kaiteet Väliovet Erityisovet Tilaportaat Erityiset tilajako-osat Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit Muut erityiset tilaosat Tilaelementit Kylpyhuone-elementit Kylmähuone-elementit Saunaelementit Talotekniikan tilaelementit Hormielementit TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT... 48

4 Suomussalmen hoitokoti 4/49 22 ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIETO-OSAT LAITEOSAT Siirtolaitteet Hissit Kuljettimet Erityiset siirtolaitteet Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestönsuojalaitteet Allaslaitteet Erityiset tilalaitteet... 49

5 Suomussalmen hoitokoti 5/49 R A K E N N U S S E L O S T U S B0 YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Suomussalmen hoitokoti Osoite Välskärinkuja 4, Suomussalmi Rakennuspaikkaa koskevat tiedot Rakennuspaikka on Välskärinkadulla, nykyisen terveyskeskuksen vieressä, Suomussalmen keskustaajamassa. Hankkeen yleiskuvaus Kyseessä on uudisrakennuskohde. Rakennus on 2-kerroksinen hoitokoti, joka koostuu neljästä hoitokotiyksiköstä. Uudisrakennuksen kellarista rakennetaan sisäyhteys olemassa olevan terveyskeskuksen kellarikerrokseen. Rakennuksissa on anturaperustus ja teräsbetoninen maanvastainen alapohja. Julkisivut kivirakenteiset, julkisivut pääosin rappausta. Vesikatot loivia lapekattoja, bitumikermikate, avoräystäät, ulkopuolinen vedenpoisto. Yläpohjat puurakenteiset, kantavat puuristikot. Kohteen pintamateriaalit ovat pääosin päästöluokkaa M1. Paloluokka P1 Autopaikat 25 kpl (urakka-alue 2) B02 LAAJUUSTIEDOT SUUNNITELMISTA MITATUT OHJELMAN MUKAISET Bruttoala lämmin (m 2 ) Bruttoalan tavoite (m 2 ) 2673 m 2 Tilavuus (m 3 ) m3 Tilavuuden ennuste (m 3 )

6 Suomussalmen hoitokoti 6/49 B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT Rakennuttaja / osapuolet: perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Rakennuttaja Suomussalmen kunta, Kauppakatu 20, Suomussalmi Antti Westersund, tekninenjohtaja Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit Siistonen Oy Lutherinkatu Helsinki Pääsuunnittelija: Pasi Siistonen, arkkitehti SAFA Projektiarkkitehti: Hanna Korhonen, arkkitehti SAFA Rakennesuunnittelu Suunnittelutoimisto Määttä Oy Matti Tolonen Mikko Heikkinen LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu Pohjola Oy Petri Pohjola Sähkösuunnittelu ARKINS Suunnittelu Oy Jussi Heliste GEO-suunnittelu Geopalvelu Oy Ristimäenkatu 2, Tampere Toivo Ali-Runkka Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti m m Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti

7 Suomussalmen hoitokoti 7/49 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT Olevat alueosat Olevat johdot ja viemärit yms. erikoissuunnitelmien mukaan. Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään työmaa-alueella, naapurirakennuksissa ja katualueilla katselmuksia tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa. Osanottajina urakoitsija, rakennuttaja ja rakennusten omistajan tai haltijan edustaja. Katselmuksissa todetaan rakennusten, laitteiden ja kasvillisuuden, naapuritonttien ja katualueiden pintarakenteiden kunto ja sovitaan työnaikaisista tarkkailutoimenpiteistä. Työn päätyttyä pidetään vastaava jälkikatselmus. Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä katualueilla ja rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien yms. sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. Mikäli työkohteen läheisyydessä vaurioitumisalttiina olevan laitteen sijainti on epävarma, on se varmistettava auki kaivaen. Kaivu on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen laitteen tärkeys ja laatu huomioiden, tarvittaessa käsityönä. Urakoitsijan on huomioitava tontilla kulkevat nykyiset kaukolämpösähkö, viemäriym. linjat tai kaapelit ja merkittävä sekä suojattava ne siten, että ne eivät rakennustyön aikana vaurioidu. Purettavat alueosat on esitetty tässä selostuksessa sekä piirustuksissa pisteviivalla esitettyinä alue- tai rakennusosina. Urakkaan kuuluu alue- tai rakennusosien purku ja purkujätteen käsittely kuljetuksineen ja jätemaksuineen. Uudisrakennuksen länsipuolella oleva 1-kerroksinen asuinrakennus puretaan. Purettava rakennus on merkitty asemapiirrokseen. Rakennuksen purku sekä purkujätteen käsittely kuljetuksineen ja jätemaksuineen sisältyy rakennusurakkaan. Maanpinta puretun rakennuksen alalla tasataan ympäröivän maanpinnan mukaiseksi. Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää purettavaa rakennusta työmaatiloina rakentamisen aikana. Nykyiset pihavalaisimet Uudisrakennuksen alle jäävät pihavalaisimet puretaan sähkösuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Muut purettavat alueosat Pihasuunnitelmaan pisteviivalla merkityt puut ja pensaat poistetaan sekä kaikki rakennusten alle jäävät istutukset ja pintamateriaalit puretaan. Kun rakennuksen nurkkapisteet on merkitty maastoon, pidetään puustokatselmus, jossa sovitaan ja merkitään säilytettävät puut. Purettavat alueosat Suoritetut tutkimukset Säilytettävät puut tulee suojata huolellisesti. Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Maanrakennustöiden laajuus ilmenee asema-, työ- ja erikoispiirustuksista sekä erikoissuunnittelijoiden asiakirjoista, joissa määritellään johtojen ja kaapelikaivantojen sijainti. Olevat ja uudet korkeusasemat on esitetty pihasuunnitelmassa ja pinnantasauspiirustuksessa. Pihalla ja rakennusten vierustoilla tehdään pinnantasaukset, kaivut ja täytöt suunnitelmissa esitettyjen korkeustietojen mukaan. LVIS-suunnitelmissa esitetyt johtotöiden edellyttämät kaivutyöt kuuluvat rakennusurakkaan myös urakkaalueen ulkopuolella, ks. myös urakkarajaliite.

8 Suomussalmen hoitokoti 8/49 Asema- ja työpiirustuksissa esitetyt tiedot ovat vaaitus- ja kartoitustietojen mukaiset. Rakennuksen korkeusasema on merkitty pohja- ja leikkauspiirroksiin. Oleva maaperä ja pohjaolosuhteet ilmenevät pohjatutkimuksesta, joka sisältyy urakkalaskentaasiakirjoihin. Ennen kunkin rakennusvaiheen töiden aloittamista on urakoitsijan tarkistettava paikan päällä suunnitelmissa esitettyjen tietoje paikkaansapitävyys. Mikäli suunnitelmissa havaitaan ristiriitoja olevaan tilanteeseen verrattuna, on siitä välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. 111 Maaosat Olevat johdot ja viemärit yms. erikoissuunnitelmien mukaan. Säilytettävät puut tulee suojata huolellisesti. Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Maanrakennustöiden laajuus ilmenee asema, työ- ja erikoispiirustuksista sekä erikoissuunnittelijoiden asiakirjoista, joissa määritellään johtojen ja kaapelikaivantojen sijainti. Olevat ja uudet korkeusasemat on esitetty pihasuunnitelmassa ja pinnantasauspiirustuksessa. Pihalla ja rakennusten vierustoilla tehdään pinnantasaukset, kaivut ja täytöt suunnitelmissa esitettyjen korkeustietojen mukaan. LVIS-suunnitelmissa esitetyt johtotöiden edellyttämät kaivutyöt kuuluvat rakennusurakkaan myös urakka-alueen ulkopuolella, ks. myös urakkarajaliite. Oleva maaperä Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan: kaadettavat ja säilytettävät puut koskemattomiksi jätettävät maastokohdat väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus uudelleen käytettävän ruokamullan läjityspaikka toimenpiteet naapurille aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi 1111 Raivausosat MaaRYL Hyötypuut MaaRYL Pintamaa MaaRYL Rakennusalueen raivaus MaaRYL Raivattu alue MaaRYL Säilytettävien rakenteiden suojaaminen ja vahvistaminen MaaRYL Purkaminen MaaRYL Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen MaaRYL Tarkastukset Raivaus ja jätepuun poisto rakennuspohjan ja istutettavien alueiden raivaus ja jätepuun poisto sekä suojeltavan puuston alueen raivaus tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa puiden kaato piha- ja istutussuunnitelman mukaan. Huomioitava säilytettävät puut.

9 Suomussalmen hoitokoti 9/49 Pintakerrosten poisto rakennuspohjan sekä rakennettavan ja istutettavan alueen pintakerrosten poisto tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen raivausjätteet lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle alkutarkastuksessa määritellään käyttökelpoisen ruokamulta-aineksen varastointipaikka tontilla kasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena kasoihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi käyttökelvottomat kaivuumassat lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle 1112 Kaivannot MaaRYL Kaivualue MaaRYL Kaivumaa MaaRYL Kaivualue MaaRYL Kaivaminen ja tuenta MaaRYL Työnaikainen kuivanapito MaaRYL Putki- ja johtokaivannon kaivaminen MaaRYL Liikennealueiden kaivannon kaivaminen MaaRYL Kasvillisuusalueiden kaivannon kaivaminen MaaRYL Valmis kaivanto MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus MaaRYL Ympäristövaikutukset MaaRYL Luiskatun kaivannon kaivaminen MaaRYL Rakennuspohjan kaivaminen RIL , kohta 2 RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus Maakaivannot Maakaivannot pohjarakenne-, rakenne- ja LVIS- suunnitelmien mukaan. Maakaivantojen pohjat on tehtävä siten, ettei niihin jää vettä kerääviä painanteita. Mikäli joudutaan kaivamaan säilytettävien puiden juuristoalueella, on se mahdollisuuksien mukaan tehtävä lapiolla ja vältettävä koneellista kaivua 2,5 m lähempänä puun runkoa. Säilytettävien puiden juurien katkomista on vältettävä mahdollisimman pitkälle. Kaivannoissa puiden juuret suojataan. Suojauksessa noudatetaan RT Rakennus- ja johtokaivannoissa tehdään siirtymäkiilat päällystettäville piha- ja liikennealueille seuraavissa tapauksissa: 1. Johtokaivannon molemmin puolin, kun kaivannossa on maan sulana pitävä lämpöä luovuttava johto tai kaivanto on täytetty routimattomalla maalla 2. Rakennuksen seinän viereen kun päällyste ulottuu routimattomalla maalla täytetyn sokkeli- tai perusmuurikaivannon kohdalla seinään saakka Siirtymäkiilat tehdään maakiiloina. Mikäli piirustuksista ei muuta ilmene, rakennetaan kiilat seuraavasti: Kiilan syvyys kaivannon reunassa (kiilan alkamiskohdassa) > 1,2 m (päällysrakenteen pinnasta kaivutasoon), kiilan

10 Suomussalmen hoitokoti 10/49 kaltevuus < 1:4 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Rakennuskaivannot MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen MaaRYL Valmis täyttö Kaivannot tehdään pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien, salaojitussuunnitelmien ja LVIS- suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta ja pohjarakennesuunnitelmat 1113 Kanaalit MaaRYL Putki- ja johtokaivannon kaivaminen Sallittu mittapoikkeama ±100 mm vaakatasossa Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 % Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta Materiaalivaatimukset kirjassa LVIRYL 92 Kanaalit, yleistä Kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ja kaapelikanaalit tehdään LVISA- asemapiirrosten mukaan Täyttöosat Päällystettävät alueet tehdään maarakennetyyppien mukaan. Pohja- ja täyttörakenteet ja työt pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Pohja ja täyttörakenteet tehdään maarakennustöiden edellyttämänä ja näitä töitä ovat salaojitusjärjestelmän rakentaminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen, jätevesiviemäristön rakentaminen (ks. LVIA- suunnitelmat), sähkökaapelien asentamien (ks. sähkösuunnitelmat), tonttialueen pinnantasauksen korjaukset, uusien katos- ja porrasrakenteiden perustustyöt sekä maanvastaisten ulkoseinien eristystyöt. Istutetuilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla, alusrakenteena voidaan käyttää kitkamaata tai louhejätettä. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset MaaRYL Täyttäminen MaaRYL Valmis täyttö MaaRYL Tarkastukset ja kokeet RIL Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus MaaRYL Luovutus

11 Suomussalmen hoitokoti 11/49 MaaRYL Putki- ja johtoasennus MaaRYL Putket, kaivot, rummut ja johdot MaaRYL Putki- ja johtoasennusten maa-ainekset ja routasuojamateriaalit MaaRYL Putkituksen alusta MaaRYL Putkien ja johtojen maarakenteet sekä salaojitus MaaRYL Valmis putki- ja johtoasennus MaaRYL Putkiasennusten tarkastukset MaaRYL Luovutus Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 95 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 2: Tiiviysaste D 92 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pinnantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö Istutus- ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja. Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Paikoitusalueen louhetäyttö Lohkareiden suurin läpimitta enintään 600 mm Louhetäytön alle suodatinkangas käyttöluokka IV Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset ja pohjarakennesuunnitelmat Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle. Täytettävillä liikenne- tai muilla päällystetyillä pihaalueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL III

12 Suomussalmen hoitokoti 12/49 Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Suodatinkankaan limitys aina min. 500 mm. Louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tasataan oikeaan korkeuteen pienikokoisella louheella tai karkealla murskeella siten, että rakennekerrosten materiaali ei pääse valumaan louhepenkereen rakoihin Louheluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1 ja loivennetaan suunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen maatäytöllä Louhepenkereen tiivistys penkereen pinnalta vähintään 5 tonnin täryjyrällä 8 jyräyskerralla Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Kaukolämpökanaaien täyttö Alkutäyttö sora, maksimiraekoko 20 mm, paksuus 600 mm Lopputäyttö murske # 0-32 mm Salaojitusputki muovi 117/100 ympärystäyttö 200 mm Viemäri- ja vesijohto ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussepelillä, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Maanvastaisen alapohjan alustäyttö MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelmaasiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle Noudatetaan MaaRYL Täyttö Maanvastaisen alapohjan täytön tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa Koneellisesti tiivistetty salaojituskerros 200 mm, raekoko 6 16 mm Suodatinkangas savi- tai silttimailla, käyttöluokka II Perus- tai täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman

13 Suomussalmen hoitokoti 13/49 mukaan Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa. Perustusten alustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien mukaan Tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa Täyttökerroksien tiiviysvaatimuksilla tarkoitetaan rakenteesta mitattujen kuivatilavuuspainojen ja ns. parannetulla Proctor- kokeella määritettyjen maksimikuivatilavuuspainojen suhdetta. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 m Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Noudatetaan MaaRYL Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT , kuva 7A. Louhepenkereen tiivistys penkereen pinnalta vähintään 5 tonnin täryjyrällä 8 jyräyskerralla 1116 Kuivatusosat Salaojitus- ja kuivatusjärjestelmät tehdään erikseen tehtävien salaojitusja pinnantasaussuunnitelmien mukaisesti. Jätevesi- ja sadevesiviemäröinti tehdään työselostusten, rakennepiirustusten ja LVIA-suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan. Salaojien ympärystäyttö tehdään sepelistä (6-16 mm), alapohjarakenteissa sepelin on oltava pestyä. Alueen viemärit perustetaan perustamissuunnitelmien mukaisesti maanvaraisena (maanvaraisessa perustuksessa vähintään 300 mm:n sora- tai sepeliarina ja 100 mm tasauskerros). MaaRYL 16 Putkijohtoasennus

14 Suomussalmen hoitokoti 14/49 D52 Kaivot alueella E52 Kaivot E53 Salaojat 1117 Erityiset maaosat 112 Tuennat ja vahvistukset MaaRYL Maapohja MaaRYL Pohjanvahvistaminen MaaRYL Valmis pohjarakenne MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus 1122 Tuennat Putkikaivantojen vahvistukset ennen putkiasennuksia rakennesuunnitelmien mukaan MaaRYL Tuetun kaivannon rakentaminen 1123 Vahvistukset Vahvistukset rakennesuunnitelmien mukaan. MaaRYL Alueen pintarakennetyö D44 Rakennekerrokset MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus MaaRYL Ympäristövaikutukset MaaRYL Syvästabiloinnin sideaineet MaaRYL Syvästabiloiminen MaaRYL Syvästabiloinnin tarkastukset ja kokeet MaaRYL Massanvaihdon maaaines MaaRYL Massan vaihtaminen MaaRYL Massanvaihdon tarkastukset ja kokeet MaaRYL Kevennysmassa MaaRYL Kevennystäytön tekeminen MaaRYL Kevennyksen tarkastukset ja kokeet MaaRYL Esikuormitusmaaaines MaaRYL Esikuormitus MaaRYL Esikuormituspenkereen tarkastukset ja kokeet 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 113 Päällysteet 1131 Liikennealueiden päällysteet Uusi pysäköintialue ja kulkuväylät asfaltoidaan pihasuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Pääsisäänkäynnin edessä ja terveyskeskusta ympäröivillä alueilla liitytään nykyiseen asfalttipäällysteeseen. Liittymäkohdissa on vanhan asfalttipäällysteen reuna leikattava suoraksi. Uusi asfaltti liittyy nykyiseen asfalttiin suoran leikkauspinnan kohdalta siten että asfalttipintojen välissä ei ole tasoeroja. Uusien asfalttipintojen kallistuksissa on huomioitava nykyisten päällysteiden kaadot siten, että pintavedet

15 Suomussalmen hoitokoti 15/49 valuvat kaivoihin Asfalttipäällyste Asfalttinormit 2000 Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella MaaRYL Alueen pintarakennetyö D44 Rakennekerrokset D54 Sadevesikourut alueella D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällysteet D75 Reunatuet 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet pihasuunnitelman mukaan. Autopaikkamaalaukset ja maalatut symbolit (inva) pihasuunnitelmaan merkittyjen autopaikkojen mukaisesti Paikoitusalueiden päällysteet Asfalttinormit 2000 Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella 1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Oleskelualueen päällysteet pihasuunnitelman mukaan. Sokkelivierien nurmialueisiin liittyen asennetaan vierikiveys 600 mm leveänä, pyöreää luonnonkiveä maakosteaan betoniin asennettuna. Pääsisäänkäynnin edessä betonilaatoitus 50x300x Betonikivipäällyste RIL Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena Saumaushiekka RYL Asennushiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2612 paksuus mm siten että betonikiven pinta on rakennepiirustuksessa esitetyssä tasossa kantava kerros murske # 0-32 mm, paksuus 200 mm jakava kerrosmurske # 0 64 mm, paksuus 300 mm suodatinkangas käyttöluokka II Asennettaessa betonikiviä ja laattoja maakosteaan betoniin, on betonin lujuusluokan oltava K10 ja suolattavilla alueilla K30, ellei suunnitelmaasiakirjoissa ole muuta esitetty. Asennettaessa kiveys asfaltin päälle, on asfaltin oltava tyyppiä ABK, 120 kg/m2 ja materiaalina sen on täytettävä julkaisun Asfalttinormit 2000 mukaiset laatuvaatimukset. Suoraan betonialustojen päälle tulevat laatat ja kivet on asennettava betoniin K 30. Saumattaessa betonikiveys ja laatoitus hiekalla, saa saumaushiekan maksimiraekoko olla korkeintaan puolet sauman leveydestä, ellei suunnitelmalutherinkatu HELSINKI tel +358(0) Y-tunnus

16 Suomussalmen hoitokoti 16/49 asiakirjoissa muuta mainita. Liitettäessä kivi- tai laattapäällyste asfalttipäällysteeseen, on päällysteiden välinen rako täytettävä asfalttimassalla. Betonikiveyksen ja laatoituksen on tukeuduttava reunoiltaan aina kiinteään tai erikseen rakennettuun tukeen. Ellei suunnitelmassa toisin määrätä, rakennettavaan reunatuentaan on käytettävä painekyllästettyä sahatavaraa 50 x 100 mm ja reunatuen tuentavälin on oltava < 1500 mm. Reunatuki upotetaan maahan niin, että se jää näkymättömiin Kasvillisuus Kasvillisuus ja istutusalueet pihasuunnitelman mukaisesti. Rakennustöiden aikana aiheutuneet vauriot nykyisille nurmi- ym. päällystealueille on paikattava alkuperäisen mukaisella päällysteellä. MaaRYL Kasvillisuustyö MaaRYL Kasvillisuus MaaRYL Lannoitteet ja maanparannusaineet MaaRYL Kasvualusta MaaRYL Kasvualustan laatu MaaRYL Istuttaminen ja kylvö MaaRYL Valmis istutusalue MaaRYL Tarkastukset ja katselmukset MaaRYL Hoito- ja takuutyöt Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliitto ry 1999) Taimiaineistolaki Kasvualustamateriaalina on käytettävä Kasvintuotannon Tarkastuskeskukseen (KTTK) rekisteröityneen kasvualustavalmistajan toimittamaa materiaalia. Toimitettavasta tuotteesta on oltava tuoteseloste. Perenna- ja pensaskasvustoissa käytettävä kasvualusta ei saa sisältää monivuotisten rikkakasvien juuria. Valmiin pinnan tasaisuuden, kasvualustan vahvuuden, tilavuuden, korkeusaseman sekä pinnan muodon on oltava suunnitelman mukainen. Taimien toimittajan on kuuluttava taimiaineistorekisteriin. Valmiin istutuksen on oltava muotoilultaan ja lajivalikoimaltaan suunnitelman mukainen. Istutusalueiden rajojen tulee olla selvät ja täsmälliset. Taimien lajien ja lajikkeiden on oltava suunnitelman mukaisia. Taimien/puiden/pensaiden kasvuun lähdöstä ja kasvusta on huolehdittava tarvittaessa kastelulla. Taimilähetys tarkistetaan tilausluettelon mukaan heti sen saavuttua ja mahdolliset huomautukset tehdään viipymättä. Rakennusaikaisessa hoidossa on noudatettava Viheralueiden hoidon työselityksen VHT 99:n laatuvaatimuksia. Rakennusaikainen hoito tarkastetaan VHT 99:n laatuvaatimusten mukaisesti. Istutusleikkauksen leikkausjätteet on aina kerättävä pois. Materiaalivaatimukset Kasvualustan on oltava voimassa olevien lakien ja määräysten (Lannoitelaki 232/93 sekä Maa- ja metsätalousministeriön päätökset 46/94 ja 47/94) mukaista. Kasvualustan on täytettävä Viherympäristöliiton suositukset kasvualustaohjearvoiksi (RT Taulukko 4) ja kasvualustan rakeisuuden on oltava rakeisuuskäyrien (RT Kuva 9) mukainen. Näyte saa olla korkeintaan 9 kk vanha. Istutuksissa on käytettävä paikallisesti kestäviä kasveja. Taimien sekä taimien latvuksen, rungon ja juuriston on oltava istutettaessa terveitä, voimakkaita ja tasalaatuisia. Taimien on oltava ensisijaisesti kotimaisia. Taimien on täytettävä taimiaineistolain (727/00) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset.

17 Suomussalmen hoitokoti 17/49 Samassa istutuskokonaisuudessa käytettävien taimien on oltava samaa kantaa. Taimimateriaali ei saa sisältää monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia. Laadun toteaminen Työn suunnitelman mukaisuus tarkastetaan sen valmistuttua. Taimimateriaalin alkuperä, lepotilaisuus, terveys ja elinvoimaisuus, versoluku, koko ja tasalaatuisuus sekä astia- ja kennotaimien juurtuneisuus tarkastetaan ennen istuttamista silmämääräisesti tai mittaamalla. kasvualustan paksuus 200 mm; alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 % nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin päällystetään rajoittuvan koko ja tasalaatuisuus sekä astia- ja kennotaimien juurtuneisuus tarkastetaan ennen istuttamista silmämääräisesti tai mittaamalla. Taimien on saatava rakennuttajan hyväksyminen ennen istutusta. Istutuksen muoto, mitat, lajikevalikoima, istutusleikkaus, istutussyvyys, tuennat ja sidonnat tarkastetaan heti työn valmistuttua. Paakkutaimien kankaan tai verkon avaaminen/poisto tarkastetaan silmämääräisesti. TAKUUAJAN HOITO Työvaihe sisältää alueen takuuaikaisen hoidon materiaaleineen. Viherrakentamistöiden takuuaika on kaksi vuotta. Takuuaika alkaa hyväksytystä luovutus- ja vastaanottokatselmuksesta ja päättyy takuukatselmukseen. Takuuaikana kuolleiden kasvien vaihto kuuluu pääurakoitsijalle. Viheralueiden takuuajan hoidon laatuvaatimukset ovat Viherympäristöliiton julkaisun Viheralueiden hoidon työselitys 99 mukaisia. Laadun toteaminen Hoidon suunnitelman mukaisuus sekä materiaalien ja työn laatu todetaan työn aikana tehtävin tarkastuksin ja tarvittaessa mittauksin. Kasvit istutetaan lomittain samaan syvyyteen, jossa ne ovat taimistolla kasvaneet. Istutettaessa yhtenäiselle multaalueelle käytetään ohjearvoja ( RT , taulukko 9), mikäli piirustuksista ei muuta ilmene Paakkutaimien kankaan tai verkon solmut on avattava ja kangas tai verkko painettava paakun ja istutuskuopan reunan väliin. Lahoamaton kangas tai verkko on poistettava kokonaan. Kevätistutuksissa kaikki taimet on kasteltava. Pensas-, köynnös- ja puuistutukset on aina katettava. Puiden/pensaiden taimet on istutettava ehdottomasti pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Mahdolliset taimien oikaisut on suoritettava juuripaakusta lähtien Istuttaminen ja istutusleikkaus on tehtävä kasvilaji ja istutusajankohta huomioiden. Taimet pyritään tuomaan istutuspaikalle niin, että ne voidaan välittömästi istuttaa kasvupaikalle. Mikäli taimia ei voida heti istuttaa niiden saavuttua työmaalle, taimet on säilytettävä rakennuspaikalla varjoisassa paikassa lähetyspakkauksessaan latvukset avattuina. Juuristo on pidettävä jatkuvasti kosteana ja se on suojattava auringolta ja tuulelta. Paljasjuurisia taimia saa säilyttää lähetyspakkauksessa enintään 3 vuorokautta kuitenkin niin, että ilmanvaihto on taattu. Mikäli niitä ei tämän ajan kuluessa voida istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, kasvit istutetaan ns. siirteeseen varjoisaan ja mahdollisimman tuulettomaan paikkaan. Jos käytetään vähimmäiskoosta poikkeavia taimia, on niiden käytöstä samoin kuin istutusetäisyyksistä sovittava erikseen rakennuttajan kanssa.

18 Suomussalmen hoitokoti 18/ Nurmikot kasvualustan paksuus 200 mm; alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 % nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin päällystetään rajoittuvan rakennusosan vierusta 300 mm leveydeltä sepelillä raekoko mm, paksuus 50 mm. siemenseos: 50 % Festuca nigrescens, puistonata 20 % Festuca r.rubra, punanata 30 % Poa pratensis, niittynurmikka nurmikon kylvömäärä vähintään 30 g/m2, kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle Pensaat ja köynnökset Pensaat ja köynnökset istutetaan pihapiirustuksen mukaan. Istutettaessa pensaita suurten puiden läheisyyteen, rajataan uusi kasvualusta juurimatolla tai suodatinkankaalla. Istutustyön viivästyessä taimien kunnosta on huolehdittava niin, että ne ovat istutettaessa laatuvaatimusten mukaisia. Materiaalivaatimukset Taimien koon on oltava suunnitelman mukainen: (Köynnöksillä ja pensailla kasvin koko ilmoitetaan korkeutena juuren niskasta latvuksen kärkeen. ) (RT ) Ns. piiskataimia ei istutuksiin saa käyttää, taimien tulee olla mahdollisimman haaroittuneita. Mittavaatimukset Eri tyyppiset taimet on istutettava kohdan Rakenneratkaisuja mukaisesti. Rakenneratkaisuja Pensaiden paljasjuuriset taimet istutetaan taimistosyvyyteen. Taimen juuret tulee asettaa tasaisesti kasvualustaan. Paakkutaimien paakun päälle tulee mm kasvualustaa. Sidosnauhat poistetaan ja paakkukangas avataan, kun taimi on paikallaan kuopassa. Maatumattomat kankaat poistetaan kokonaan. Taimien juuret ja erikoisesti paakku- tai astiataimien juuripaakut on kasteltava hyvin ennen istutusta. Istutettaessa huolehditaan siitä, että juuret asettuvat istutuskuoppaan väljästi Perennat ja koristeheinät Viherrakentamisessa käytetään RT- ohjekortin RT Kasvillisuusalueiden maatyöt mukaista kasvualustaa. Istutusetäisyydet RT- ohjekortin RT mukaisesti Perennat ja koristeheinät istutetaan pihapiirustuksen mukaan Rikkakasvien estämiseen käytetään kasvualustan päällä suodatinkangasta, joka istutustyön jälkeen peitetään kivimurskalla pihapiirustuksen mukaisilla alueilla. Kasvualustoja ei nurmeteta eikä kateta kuorikatteella. Mahdollinen turveruukku ei saa jäädä näkyviin. Kasvualusta tiivistetään kastelemalla ja käsin painelemalla Puut Kaikkien säilytettävien puiden tyven ympärille tehdään 2m x 2m hirsikehikko joka on

19 Suomussalmen hoitokoti 19/49 n. 500 mm korkea, siten että se ulottuu n. 100 mm tulevan maanpinnan yläpuolelle. Hirsikehikon sisäpuolella maanpinta säilyy nykyisessä tasossa. Hirret ovat kyllästettyjä höylähirsiä, leveys 150 mm ja korkeus 200 mm. Kehikon yläosassa kuumasinkitty täyssyväpuristeritilä (silmäkoko 30x30x30) jossa aukko puun rungolle. Säilytettävien puiden määrä on enintään 10 kpl. Säilytettävien puiden lukumäärä tarkentuu ennen työmaan aloitusta pidettävässä sijaintikatselmuksessa. Uusia puita ei istuteta Erityisalueiden päällysteet 114 Alueen varusteet 1141 Talovarusteet Jätekatoksen varusteet Sekajäteastiat 660 l, 3 kpl Jätepuristin, esim. Europress CombiMax 14m 3, 2 kpl 1142 Oleskeluvarusteet Oleskeluvarusteet pihasuunnitelman mukaan. Kaikki oleskeluvarusteiden perustukset kuuluvat toimitukseen. Penkit ja pöydät - penkit 2 kpl, pöydät 1 kpl Oleskelualueiden penkit ja pöydät metallirunkoisia, puupintaisia vakiokalusteita, esim. Lehtovuori Oy:n Treokalusteryhmä 2002 ja Metalliosat maalattuja. Roska-astiat, 2 kpl Metallinen, jalallinen roska-astia. Metalliosat maalattuja, esim. Lehtovuori Valaistusrakenteet piha- ja sähkösuunnitelmien mukaan Leikkivarusteet 1144 Alueopasteet Alueopaste Vapaastiseisova pelastustiekartta-opaste. Opasteessa alumiinprofiilirunko. Esim. Haarnio Oy, Signus 60 ulko-opaste. Alumiiniprofiilirunkojen betoniperustus opasteen koon ja valmistajan ohjeen mukaan. koko 1200 x 1000 opasteen yläreunan korkeus maasta opasteen kuva värillinen karttaopaste, painettu alumiinilevyyn opastelevyn paksuus 4 mm opasteessa valaisin opasterunko eloksoitua alumiinia

20 Suomussalmen hoitokoti 20/ Paikoitusalueen liikennemerkki Uuden pysäköintialueen sisäänajon yhteyteen Paikoitusalueliikennemerkki ja liikennemerkkipylväs (kuumasinkitty). Koko ja malli viranomaisohjeen mukaan. Asennus ja perustus valmistajan ohjeen mukaisesti Erityiset aluevarusteet 115 Alueen rakenteet 1151 Pihavarastot 1152 Pihakatokset Jätekatos Nykyistä autotallirakennusta laajennetaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Laajennuksen kattokaltevuus nykyisen rakennuksen mukaisesti Grillikatos Pihan lounaiskulmaan rakennetaan harkkorakenteinen grillikatos arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Katoksen perustukset RAK- suunnitelmien mukaan Aidat ja tukimuurit RT Aidat, kiinteät kalusteet ja varusteet MaaRYL Metalliaita Sisäpihan metalliaita pulverimaalattu metalliaita. Tolpat 80x80 ja vaakaputket 30x70 teräsputkea. Aidan pinnat pyöreitä ø 20 mm metallipinnoja. Aidassa kuumasinkityllä teräskehyksellä varustettu portti. Portissa on salpa. Kaikki metalliosat maalattuja. Väri arkkitehdin värisuunnitelman mukaan Alueen portaat, luiskat ja terassit RunkoRYL 2000 D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit RunkoRYL Muottityö RunkoRYL Raudoitus RunkoRYL Betonointi Ulkoportaat, puurakenteiset Puurunkoinen porras erikoispiirustuksen mukaan. Askelmat, kaiteet ja käsijohteet kyllästettyä puuta. Kaiteet portaan molemmin puolin, h = Ulkoportaat, betonirakenteiset Varapoistumisportaiden edessä olevat portaat paikallavalettuja betoniportaita RAKsuunnitelmien mukaan. Portaissa kuumasinkitty teräsputkikaide molemmin puolin.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Uusiminen kokonaan tai osittain - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot