D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI"

Transkriptio

1 Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN

2 Suomussalmen hoitokoti 2/49 Sisällysluettelo RAKENNUSSELOSTUS... 5 B0 YLEISTIEDOT... 5 B01 RAKENNUSKOHDE... 5 B02 LAAJUUSTIEDOT... 5 B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSOSAT ALUEOSAT... 7 Purettavat alueosat Maaosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Tuennat ja vahvistukset Tuennat Vahvistukset Erityiset tuennat ja vahvistukset Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Kasvillisuus Erityisalueiden päällysteet Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Leikkivarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarastot Pihakatokset Aidat ja tukimuurit Alueen portaat, luiskat ja terassit Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO-OSAT Purettavat Talo-osat Perustukset Anturat Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Erityiset perustukset Alapohjat Alapohjalaatat Alapohjakanaalit Erityiset alapohjat Runko Väestönsuojat S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja Kantavat seinät Pilarit Palkit... 24

3 Suomussalmen hoitokoti 3/ Välipohjat Yläpohjat Runkoportaat Erityiset runkorakenteet Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko-ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Parvekkeet Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet Kattoikkunat ja luukut Erityiset vesikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako-osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Kaiteet Väliovet Erityisovet Tilaportaat Erityiset tilajako-osat Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit Muut erityiset tilaosat Tilaelementit Kylpyhuone-elementit Kylmähuone-elementit Saunaelementit Talotekniikan tilaelementit Hormielementit TEKNIIKKAOSAT PUTKIOSAT... 48

4 Suomussalmen hoitokoti 4/49 22 ILMANVAIHTO-OSAT SÄHKÖOSAT TIETO-OSAT LAITEOSAT Siirtolaitteet Hissit Kuljettimet Erityiset siirtolaitteet Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestönsuojalaitteet Allaslaitteet Erityiset tilalaitteet... 49

5 Suomussalmen hoitokoti 5/49 R A K E N N U S S E L O S T U S B0 YLEISTIEDOT B01 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi Suomussalmen hoitokoti Osoite Välskärinkuja 4, Suomussalmi Rakennuspaikkaa koskevat tiedot Rakennuspaikka on Välskärinkadulla, nykyisen terveyskeskuksen vieressä, Suomussalmen keskustaajamassa. Hankkeen yleiskuvaus Kyseessä on uudisrakennuskohde. Rakennus on 2-kerroksinen hoitokoti, joka koostuu neljästä hoitokotiyksiköstä. Uudisrakennuksen kellarista rakennetaan sisäyhteys olemassa olevan terveyskeskuksen kellarikerrokseen. Rakennuksissa on anturaperustus ja teräsbetoninen maanvastainen alapohja. Julkisivut kivirakenteiset, julkisivut pääosin rappausta. Vesikatot loivia lapekattoja, bitumikermikate, avoräystäät, ulkopuolinen vedenpoisto. Yläpohjat puurakenteiset, kantavat puuristikot. Kohteen pintamateriaalit ovat pääosin päästöluokkaa M1. Paloluokka P1 Autopaikat 25 kpl (urakka-alue 2) B02 LAAJUUSTIEDOT SUUNNITELMISTA MITATUT OHJELMAN MUKAISET Bruttoala lämmin (m 2 ) Bruttoalan tavoite (m 2 ) 2673 m 2 Tilavuus (m 3 ) m3 Tilavuuden ennuste (m 3 )

6 Suomussalmen hoitokoti 6/49 B03 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT Rakennuttaja / osapuolet: perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Rakennuttaja Suomussalmen kunta, Kauppakatu 20, Suomussalmi Antti Westersund, tekninenjohtaja Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit Siistonen Oy Lutherinkatu Helsinki Pääsuunnittelija: Pasi Siistonen, arkkitehti SAFA Projektiarkkitehti: Hanna Korhonen, arkkitehti SAFA Rakennesuunnittelu Suunnittelutoimisto Määttä Oy Matti Tolonen Mikko Heikkinen LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu Pohjola Oy Petri Pohjola Sähkösuunnittelu ARKINS Suunnittelu Oy Jussi Heliste GEO-suunnittelu Geopalvelu Oy Ristimäenkatu 2, Tampere Toivo Ali-Runkka Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti m m Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti Puhelin Sähköposti

7 Suomussalmen hoitokoti 7/49 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT Olevat alueosat Olevat johdot ja viemärit yms. erikoissuunnitelmien mukaan. Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään työmaa-alueella, naapurirakennuksissa ja katualueilla katselmuksia tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa. Osanottajina urakoitsija, rakennuttaja ja rakennusten omistajan tai haltijan edustaja. Katselmuksissa todetaan rakennusten, laitteiden ja kasvillisuuden, naapuritonttien ja katualueiden pintarakenteiden kunto ja sovitaan työnaikaisista tarkkailutoimenpiteistä. Työn päätyttyä pidetään vastaava jälkikatselmus. Urakoitsijan tulee ennen rakennustöihin ryhtymistä varmistua paikan päällä katualueilla ja rakennusalueella olevien nykyisten rakenteiden perustusten, putkijohtojen, kaapelien yms. sijainnista pyytämällä tarvittaessa sijaintipaikallistukset. Mikäli työkohteen läheisyydessä vaurioitumisalttiina olevan laitteen sijainti on epävarma, on se varmistettava auki kaivaen. Kaivu on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen laitteen tärkeys ja laatu huomioiden, tarvittaessa käsityönä. Urakoitsijan on huomioitava tontilla kulkevat nykyiset kaukolämpösähkö, viemäriym. linjat tai kaapelit ja merkittävä sekä suojattava ne siten, että ne eivät rakennustyön aikana vaurioidu. Purettavat alueosat on esitetty tässä selostuksessa sekä piirustuksissa pisteviivalla esitettyinä alue- tai rakennusosina. Urakkaan kuuluu alue- tai rakennusosien purku ja purkujätteen käsittely kuljetuksineen ja jätemaksuineen. Uudisrakennuksen länsipuolella oleva 1-kerroksinen asuinrakennus puretaan. Purettava rakennus on merkitty asemapiirrokseen. Rakennuksen purku sekä purkujätteen käsittely kuljetuksineen ja jätemaksuineen sisältyy rakennusurakkaan. Maanpinta puretun rakennuksen alalla tasataan ympäröivän maanpinnan mukaiseksi. Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää purettavaa rakennusta työmaatiloina rakentamisen aikana. Nykyiset pihavalaisimet Uudisrakennuksen alle jäävät pihavalaisimet puretaan sähkösuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Muut purettavat alueosat Pihasuunnitelmaan pisteviivalla merkityt puut ja pensaat poistetaan sekä kaikki rakennusten alle jäävät istutukset ja pintamateriaalit puretaan. Kun rakennuksen nurkkapisteet on merkitty maastoon, pidetään puustokatselmus, jossa sovitaan ja merkitään säilytettävät puut. Purettavat alueosat Suoritetut tutkimukset Säilytettävät puut tulee suojata huolellisesti. Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Maanrakennustöiden laajuus ilmenee asema-, työ- ja erikoispiirustuksista sekä erikoissuunnittelijoiden asiakirjoista, joissa määritellään johtojen ja kaapelikaivantojen sijainti. Olevat ja uudet korkeusasemat on esitetty pihasuunnitelmassa ja pinnantasauspiirustuksessa. Pihalla ja rakennusten vierustoilla tehdään pinnantasaukset, kaivut ja täytöt suunnitelmissa esitettyjen korkeustietojen mukaan. LVIS-suunnitelmissa esitetyt johtotöiden edellyttämät kaivutyöt kuuluvat rakennusurakkaan myös urakkaalueen ulkopuolella, ks. myös urakkarajaliite.

8 Suomussalmen hoitokoti 8/49 Asema- ja työpiirustuksissa esitetyt tiedot ovat vaaitus- ja kartoitustietojen mukaiset. Rakennuksen korkeusasema on merkitty pohja- ja leikkauspiirroksiin. Oleva maaperä ja pohjaolosuhteet ilmenevät pohjatutkimuksesta, joka sisältyy urakkalaskentaasiakirjoihin. Ennen kunkin rakennusvaiheen töiden aloittamista on urakoitsijan tarkistettava paikan päällä suunnitelmissa esitettyjen tietoje paikkaansapitävyys. Mikäli suunnitelmissa havaitaan ristiriitoja olevaan tilanteeseen verrattuna, on siitä välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. 111 Maaosat Olevat johdot ja viemärit yms. erikoissuunnitelmien mukaan. Säilytettävät puut tulee suojata huolellisesti. Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisilla leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin käsiteltäväksi merkityillä alueilla. Maanrakennustöiden laajuus ilmenee asema, työ- ja erikoispiirustuksista sekä erikoissuunnittelijoiden asiakirjoista, joissa määritellään johtojen ja kaapelikaivantojen sijainti. Olevat ja uudet korkeusasemat on esitetty pihasuunnitelmassa ja pinnantasauspiirustuksessa. Pihalla ja rakennusten vierustoilla tehdään pinnantasaukset, kaivut ja täytöt suunnitelmissa esitettyjen korkeustietojen mukaan. LVIS-suunnitelmissa esitetyt johtotöiden edellyttämät kaivutyöt kuuluvat rakennusurakkaan myös urakka-alueen ulkopuolella, ks. myös urakkarajaliite. Oleva maaperä Rakennusalueen alkutarkastus Ennen rakennustyön alkua pidetään urakkaohjelmassa määrätty alkutarkastus. Tarkastuksessa todetaan: kaadettavat ja säilytettävät puut koskemattomiksi jätettävät maastokohdat väliaikaisten rakennusten ja teiden sijoitus uudelleen käytettävän ruokamullan läjityspaikka toimenpiteet naapurille aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi 1111 Raivausosat MaaRYL Hyötypuut MaaRYL Pintamaa MaaRYL Rakennusalueen raivaus MaaRYL Raivattu alue MaaRYL Säilytettävien rakenteiden suojaaminen ja vahvistaminen MaaRYL Purkaminen MaaRYL Säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen MaaRYL Tarkastukset Raivaus ja jätepuun poisto rakennuspohjan ja istutettavien alueiden raivaus ja jätepuun poisto sekä suojeltavan puuston alueen raivaus tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa puiden kaato piha- ja istutussuunnitelman mukaan. Huomioitava säilytettävät puut.

9 Suomussalmen hoitokoti 9/49 Pintakerrosten poisto rakennuspohjan sekä rakennettavan ja istutettavan alueen pintakerrosten poisto tehdään pihasuunnitelman ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa ja rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen raivausjätteet lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle alkutarkastuksessa määritellään käyttökelpoisen ruokamulta-aineksen varastointipaikka tontilla kasat eristetään aidalla, eikä niiden päällä saa liikkua tai niitä käyttää varastoalueena kasoihin mahdollisesti ilmaantuva kasvillisuus on poistettava välittömästi käyttökelvottomat kaivuumassat lajitellaan ja kuljetetaan viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle 1112 Kaivannot MaaRYL Kaivualue MaaRYL Kaivumaa MaaRYL Kaivualue MaaRYL Kaivaminen ja tuenta MaaRYL Työnaikainen kuivanapito MaaRYL Putki- ja johtokaivannon kaivaminen MaaRYL Liikennealueiden kaivannon kaivaminen MaaRYL Kasvillisuusalueiden kaivannon kaivaminen MaaRYL Valmis kaivanto MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus MaaRYL Ympäristövaikutukset MaaRYL Luiskatun kaivannon kaivaminen MaaRYL Rakennuspohjan kaivaminen RIL , kohta 2 RT Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus Maakaivannot Maakaivannot pohjarakenne-, rakenne- ja LVIS- suunnitelmien mukaan. Maakaivantojen pohjat on tehtävä siten, ettei niihin jää vettä kerääviä painanteita. Mikäli joudutaan kaivamaan säilytettävien puiden juuristoalueella, on se mahdollisuuksien mukaan tehtävä lapiolla ja vältettävä koneellista kaivua 2,5 m lähempänä puun runkoa. Säilytettävien puiden juurien katkomista on vältettävä mahdollisimman pitkälle. Kaivannoissa puiden juuret suojataan. Suojauksessa noudatetaan RT Rakennus- ja johtokaivannoissa tehdään siirtymäkiilat päällystettäville piha- ja liikennealueille seuraavissa tapauksissa: 1. Johtokaivannon molemmin puolin, kun kaivannossa on maan sulana pitävä lämpöä luovuttava johto tai kaivanto on täytetty routimattomalla maalla 2. Rakennuksen seinän viereen kun päällyste ulottuu routimattomalla maalla täytetyn sokkeli- tai perusmuurikaivannon kohdalla seinään saakka Siirtymäkiilat tehdään maakiiloina. Mikäli piirustuksista ei muuta ilmene, rakennetaan kiilat seuraavasti: Kiilan syvyys kaivannon reunassa (kiilan alkamiskohdassa) > 1,2 m (päällysrakenteen pinnasta kaivutasoon), kiilan

10 Suomussalmen hoitokoti 10/49 kaltevuus < 1:4 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Rakennuskaivannot MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen MaaRYL Valmis täyttö Kaivannot tehdään pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien, salaojitussuunnitelmien ja LVIS- suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1:50 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta ja pohjarakennesuunnitelmat 1113 Kanaalit MaaRYL Putki- ja johtokaivannon kaivaminen Sallittu mittapoikkeama ±100 mm vaakatasossa Sallittu kaltevuuspoikkeama kaivovälillä enintään 0,1 % Sallittu korkeuspoikkeama 30 mm Tiiviysvaatimus 90 % tasauskerroksen ja lopputäytön osalta Materiaalivaatimukset kirjassa LVIRYL 92 Kanaalit, yleistä Kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ja kaapelikanaalit tehdään LVISA- asemapiirrosten mukaan Täyttöosat Päällystettävät alueet tehdään maarakennetyyppien mukaan. Pohja- ja täyttörakenteet ja työt pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Pohja ja täyttörakenteet tehdään maarakennustöiden edellyttämänä ja näitä töitä ovat salaojitusjärjestelmän rakentaminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen, jätevesiviemäristön rakentaminen (ks. LVIA- suunnitelmat), sähkökaapelien asentamien (ks. sähkösuunnitelmat), tonttialueen pinnantasauksen korjaukset, uusien katos- ja porrasrakenteiden perustustyöt sekä maanvastaisten ulkoseinien eristystyöt. Istutetuilla alueilla täyttö tehdään puhtailla kaivumassoilla, alusrakenteena voidaan käyttää kitkamaata tai louhejätettä. Täytön on oltava routimatonta ainesta. Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset MaaRYL Täyttäminen MaaRYL Valmis täyttö MaaRYL Tarkastukset ja kokeet RIL Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus MaaRYL Luovutus

11 Suomussalmen hoitokoti 11/49 MaaRYL Putki- ja johtoasennus MaaRYL Putket, kaivot, rummut ja johdot MaaRYL Putki- ja johtoasennusten maa-ainekset ja routasuojamateriaalit MaaRYL Putkituksen alusta MaaRYL Putkien ja johtojen maarakenteet sekä salaojitus MaaRYL Valmis putki- ja johtoasennus MaaRYL Putkiasennusten tarkastukset MaaRYL Luovutus Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 95 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 2: Tiiviysaste D 92 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pinnantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö Istutus- ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja. Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Paikoitusalueen louhetäyttö Lohkareiden suurin läpimitta enintään 600 mm Louhetäytön alle suodatinkangas käyttöluokka IV Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset ja pohjarakennesuunnitelmat Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle. Täytettävillä liikenne- tai muilla päällystetyillä pihaalueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL III

12 Suomussalmen hoitokoti 12/49 Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Suodatinkankaan limitys aina min. 500 mm. Louhepenkereen yläpinta kiilataan ja tasataan oikeaan korkeuteen pienikokoisella louheella tai karkealla murskeella siten, että rakennekerrosten materiaali ei pääse valumaan louhepenkereen rakoihin Louheluiskat tehdään kaltevuuteen 1:1 ja loivennetaan suunnitelmien mukaiseen kaltevuuteen maatäytöllä Louhepenkereen tiivistys penkereen pinnalta vähintään 5 tonnin täryjyrällä 8 jyräyskerralla Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Kaukolämpökanaaien täyttö Alkutäyttö sora, maksimiraekoko 20 mm, paksuus 600 mm Lopputäyttö murske # 0-32 mm Salaojitusputki muovi 117/100 ympärystäyttö 200 mm Viemäri- ja vesijohto ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussepelillä, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Maanvastaisen alapohjan alustäyttö MaaRYL Täyttö MaaRYL Täyttömateriaalit MaaRYL Routasuojat, lujitteet ja kankaat MaaRYL Maapohja MaaRYL Täyttäminen Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelmaasiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle Noudatetaan MaaRYL Täyttö Maanvastaisen alapohjan täytön tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa Koneellisesti tiivistetty salaojituskerros 200 mm, raekoko 6 16 mm Suodatinkangas savi- tai silttimailla, käyttöluokka II Perus- tai täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman

13 Suomussalmen hoitokoti 13/49 mukaan Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa. Perustusten alustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien mukaan Tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa Täyttökerroksien tiiviysvaatimuksilla tarkoitetaan rakenteesta mitattujen kuivatilavuuspainojen ja ns. parannetulla Proctor- kokeella määritettyjen maksimikuivatilavuuspainojen suhdetta. Tiivistys 4 kn tärylevyllä 200 mm kerroksilla vähintään 8 ajokertaa Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettävissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, paksuus >400 m Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Noudatetaan MaaRYL Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT , kuva 7A. Louhepenkereen tiivistys penkereen pinnalta vähintään 5 tonnin täryjyrällä 8 jyräyskerralla 1116 Kuivatusosat Salaojitus- ja kuivatusjärjestelmät tehdään erikseen tehtävien salaojitusja pinnantasaussuunnitelmien mukaisesti. Jätevesi- ja sadevesiviemäröinti tehdään työselostusten, rakennepiirustusten ja LVIA-suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaan. Salaojien ympärystäyttö tehdään sepelistä (6-16 mm), alapohjarakenteissa sepelin on oltava pestyä. Alueen viemärit perustetaan perustamissuunnitelmien mukaisesti maanvaraisena (maanvaraisessa perustuksessa vähintään 300 mm:n sora- tai sepeliarina ja 100 mm tasauskerros). MaaRYL 16 Putkijohtoasennus

14 Suomussalmen hoitokoti 14/49 D52 Kaivot alueella E52 Kaivot E53 Salaojat 1117 Erityiset maaosat 112 Tuennat ja vahvistukset MaaRYL Maapohja MaaRYL Pohjanvahvistaminen MaaRYL Valmis pohjarakenne MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus 1122 Tuennat Putkikaivantojen vahvistukset ennen putkiasennuksia rakennesuunnitelmien mukaan MaaRYL Tuetun kaivannon rakentaminen 1123 Vahvistukset Vahvistukset rakennesuunnitelmien mukaan. MaaRYL Alueen pintarakennetyö D44 Rakennekerrokset MaaRYL Tarkastukset ja kokeet MaaRYL Luovutus MaaRYL Ympäristövaikutukset MaaRYL Syvästabiloinnin sideaineet MaaRYL Syvästabiloiminen MaaRYL Syvästabiloinnin tarkastukset ja kokeet MaaRYL Massanvaihdon maaaines MaaRYL Massan vaihtaminen MaaRYL Massanvaihdon tarkastukset ja kokeet MaaRYL Kevennysmassa MaaRYL Kevennystäytön tekeminen MaaRYL Kevennyksen tarkastukset ja kokeet MaaRYL Esikuormitusmaaaines MaaRYL Esikuormitus MaaRYL Esikuormituspenkereen tarkastukset ja kokeet 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 113 Päällysteet 1131 Liikennealueiden päällysteet Uusi pysäköintialue ja kulkuväylät asfaltoidaan pihasuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Pääsisäänkäynnin edessä ja terveyskeskusta ympäröivillä alueilla liitytään nykyiseen asfalttipäällysteeseen. Liittymäkohdissa on vanhan asfalttipäällysteen reuna leikattava suoraksi. Uusi asfaltti liittyy nykyiseen asfalttiin suoran leikkauspinnan kohdalta siten että asfalttipintojen välissä ei ole tasoeroja. Uusien asfalttipintojen kallistuksissa on huomioitava nykyisten päällysteiden kaadot siten, että pintavedet

15 Suomussalmen hoitokoti 15/49 valuvat kaivoihin Asfalttipäällyste Asfalttinormit 2000 Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella MaaRYL Alueen pintarakennetyö D44 Rakennekerrokset D54 Sadevesikourut alueella D71 Sidotut kulutuskerrokset D72 Sitomattomat kulutuskerrokset D73 Ladotut päällysteet D75 Reunatuet 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet pihasuunnitelman mukaan. Autopaikkamaalaukset ja maalatut symbolit (inva) pihasuunnitelmaan merkittyjen autopaikkojen mukaisesti Paikoitusalueiden päällysteet Asfalttinormit 2000 Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella 1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Oleskelualueen päällysteet pihasuunnitelman mukaan. Sokkelivierien nurmialueisiin liittyen asennetaan vierikiveys 600 mm leveänä, pyöreää luonnonkiveä maakosteaan betoniin asennettuna. Pääsisäänkäynnin edessä betonilaatoitus 50x300x Betonikivipäällyste RIL Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena Saumaushiekka RYL Asennushiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2612 paksuus mm siten että betonikiven pinta on rakennepiirustuksessa esitetyssä tasossa kantava kerros murske # 0-32 mm, paksuus 200 mm jakava kerrosmurske # 0 64 mm, paksuus 300 mm suodatinkangas käyttöluokka II Asennettaessa betonikiviä ja laattoja maakosteaan betoniin, on betonin lujuusluokan oltava K10 ja suolattavilla alueilla K30, ellei suunnitelmaasiakirjoissa ole muuta esitetty. Asennettaessa kiveys asfaltin päälle, on asfaltin oltava tyyppiä ABK, 120 kg/m2 ja materiaalina sen on täytettävä julkaisun Asfalttinormit 2000 mukaiset laatuvaatimukset. Suoraan betonialustojen päälle tulevat laatat ja kivet on asennettava betoniin K 30. Saumattaessa betonikiveys ja laatoitus hiekalla, saa saumaushiekan maksimiraekoko olla korkeintaan puolet sauman leveydestä, ellei suunnitelmalutherinkatu HELSINKI tel +358(0) Y-tunnus

16 Suomussalmen hoitokoti 16/49 asiakirjoissa muuta mainita. Liitettäessä kivi- tai laattapäällyste asfalttipäällysteeseen, on päällysteiden välinen rako täytettävä asfalttimassalla. Betonikiveyksen ja laatoituksen on tukeuduttava reunoiltaan aina kiinteään tai erikseen rakennettuun tukeen. Ellei suunnitelmassa toisin määrätä, rakennettavaan reunatuentaan on käytettävä painekyllästettyä sahatavaraa 50 x 100 mm ja reunatuen tuentavälin on oltava < 1500 mm. Reunatuki upotetaan maahan niin, että se jää näkymättömiin Kasvillisuus Kasvillisuus ja istutusalueet pihasuunnitelman mukaisesti. Rakennustöiden aikana aiheutuneet vauriot nykyisille nurmi- ym. päällystealueille on paikattava alkuperäisen mukaisella päällysteellä. MaaRYL Kasvillisuustyö MaaRYL Kasvillisuus MaaRYL Lannoitteet ja maanparannusaineet MaaRYL Kasvualusta MaaRYL Kasvualustan laatu MaaRYL Istuttaminen ja kylvö MaaRYL Valmis istutusalue MaaRYL Tarkastukset ja katselmukset MaaRYL Hoito- ja takuutyöt Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliitto ry 1999) Taimiaineistolaki Kasvualustamateriaalina on käytettävä Kasvintuotannon Tarkastuskeskukseen (KTTK) rekisteröityneen kasvualustavalmistajan toimittamaa materiaalia. Toimitettavasta tuotteesta on oltava tuoteseloste. Perenna- ja pensaskasvustoissa käytettävä kasvualusta ei saa sisältää monivuotisten rikkakasvien juuria. Valmiin pinnan tasaisuuden, kasvualustan vahvuuden, tilavuuden, korkeusaseman sekä pinnan muodon on oltava suunnitelman mukainen. Taimien toimittajan on kuuluttava taimiaineistorekisteriin. Valmiin istutuksen on oltava muotoilultaan ja lajivalikoimaltaan suunnitelman mukainen. Istutusalueiden rajojen tulee olla selvät ja täsmälliset. Taimien lajien ja lajikkeiden on oltava suunnitelman mukaisia. Taimien/puiden/pensaiden kasvuun lähdöstä ja kasvusta on huolehdittava tarvittaessa kastelulla. Taimilähetys tarkistetaan tilausluettelon mukaan heti sen saavuttua ja mahdolliset huomautukset tehdään viipymättä. Rakennusaikaisessa hoidossa on noudatettava Viheralueiden hoidon työselityksen VHT 99:n laatuvaatimuksia. Rakennusaikainen hoito tarkastetaan VHT 99:n laatuvaatimusten mukaisesti. Istutusleikkauksen leikkausjätteet on aina kerättävä pois. Materiaalivaatimukset Kasvualustan on oltava voimassa olevien lakien ja määräysten (Lannoitelaki 232/93 sekä Maa- ja metsätalousministeriön päätökset 46/94 ja 47/94) mukaista. Kasvualustan on täytettävä Viherympäristöliiton suositukset kasvualustaohjearvoiksi (RT Taulukko 4) ja kasvualustan rakeisuuden on oltava rakeisuuskäyrien (RT Kuva 9) mukainen. Näyte saa olla korkeintaan 9 kk vanha. Istutuksissa on käytettävä paikallisesti kestäviä kasveja. Taimien sekä taimien latvuksen, rungon ja juuriston on oltava istutettaessa terveitä, voimakkaita ja tasalaatuisia. Taimien on oltava ensisijaisesti kotimaisia. Taimien on täytettävä taimiaineistolain (727/00) ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset.

17 Suomussalmen hoitokoti 17/49 Samassa istutuskokonaisuudessa käytettävien taimien on oltava samaa kantaa. Taimimateriaali ei saa sisältää monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia. Laadun toteaminen Työn suunnitelman mukaisuus tarkastetaan sen valmistuttua. Taimimateriaalin alkuperä, lepotilaisuus, terveys ja elinvoimaisuus, versoluku, koko ja tasalaatuisuus sekä astia- ja kennotaimien juurtuneisuus tarkastetaan ennen istuttamista silmämääräisesti tai mittaamalla. kasvualustan paksuus 200 mm; alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 % nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin päällystetään rajoittuvan koko ja tasalaatuisuus sekä astia- ja kennotaimien juurtuneisuus tarkastetaan ennen istuttamista silmämääräisesti tai mittaamalla. Taimien on saatava rakennuttajan hyväksyminen ennen istutusta. Istutuksen muoto, mitat, lajikevalikoima, istutusleikkaus, istutussyvyys, tuennat ja sidonnat tarkastetaan heti työn valmistuttua. Paakkutaimien kankaan tai verkon avaaminen/poisto tarkastetaan silmämääräisesti. TAKUUAJAN HOITO Työvaihe sisältää alueen takuuaikaisen hoidon materiaaleineen. Viherrakentamistöiden takuuaika on kaksi vuotta. Takuuaika alkaa hyväksytystä luovutus- ja vastaanottokatselmuksesta ja päättyy takuukatselmukseen. Takuuaikana kuolleiden kasvien vaihto kuuluu pääurakoitsijalle. Viheralueiden takuuajan hoidon laatuvaatimukset ovat Viherympäristöliiton julkaisun Viheralueiden hoidon työselitys 99 mukaisia. Laadun toteaminen Hoidon suunnitelman mukaisuus sekä materiaalien ja työn laatu todetaan työn aikana tehtävin tarkastuksin ja tarvittaessa mittauksin. Kasvit istutetaan lomittain samaan syvyyteen, jossa ne ovat taimistolla kasvaneet. Istutettaessa yhtenäiselle multaalueelle käytetään ohjearvoja ( RT , taulukko 9), mikäli piirustuksista ei muuta ilmene Paakkutaimien kankaan tai verkon solmut on avattava ja kangas tai verkko painettava paakun ja istutuskuopan reunan väliin. Lahoamaton kangas tai verkko on poistettava kokonaan. Kevätistutuksissa kaikki taimet on kasteltava. Pensas-, köynnös- ja puuistutukset on aina katettava. Puiden/pensaiden taimet on istutettava ehdottomasti pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Mahdolliset taimien oikaisut on suoritettava juuripaakusta lähtien Istuttaminen ja istutusleikkaus on tehtävä kasvilaji ja istutusajankohta huomioiden. Taimet pyritään tuomaan istutuspaikalle niin, että ne voidaan välittömästi istuttaa kasvupaikalle. Mikäli taimia ei voida heti istuttaa niiden saavuttua työmaalle, taimet on säilytettävä rakennuspaikalla varjoisassa paikassa lähetyspakkauksessaan latvukset avattuina. Juuristo on pidettävä jatkuvasti kosteana ja se on suojattava auringolta ja tuulelta. Paljasjuurisia taimia saa säilyttää lähetyspakkauksessa enintään 3 vuorokautta kuitenkin niin, että ilmanvaihto on taattu. Mikäli niitä ei tämän ajan kuluessa voida istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, kasvit istutetaan ns. siirteeseen varjoisaan ja mahdollisimman tuulettomaan paikkaan. Jos käytetään vähimmäiskoosta poikkeavia taimia, on niiden käytöstä samoin kuin istutusetäisyyksistä sovittava erikseen rakennuttajan kanssa.

18 Suomussalmen hoitokoti 18/ Nurmikot kasvualustan paksuus 200 mm; alueelta talteen otettua vaatimukset täyttävää multaa voidaan käyttää ruokamullan humuspitoisuus vähintään 3 % nurmikon rajoittuessa rakennuksen sokkeliin päällystetään rajoittuvan rakennusosan vierusta 300 mm leveydeltä sepelillä raekoko mm, paksuus 50 mm. siemenseos: 50 % Festuca nigrescens, puistonata 20 % Festuca r.rubra, punanata 30 % Poa pratensis, niittynurmikka nurmikon kylvömäärä vähintään 30 g/m2, kylvö tehdään tasaisesti vaaditulle alueelle Pensaat ja köynnökset Pensaat ja köynnökset istutetaan pihapiirustuksen mukaan. Istutettaessa pensaita suurten puiden läheisyyteen, rajataan uusi kasvualusta juurimatolla tai suodatinkankaalla. Istutustyön viivästyessä taimien kunnosta on huolehdittava niin, että ne ovat istutettaessa laatuvaatimusten mukaisia. Materiaalivaatimukset Taimien koon on oltava suunnitelman mukainen: (Köynnöksillä ja pensailla kasvin koko ilmoitetaan korkeutena juuren niskasta latvuksen kärkeen. ) (RT ) Ns. piiskataimia ei istutuksiin saa käyttää, taimien tulee olla mahdollisimman haaroittuneita. Mittavaatimukset Eri tyyppiset taimet on istutettava kohdan Rakenneratkaisuja mukaisesti. Rakenneratkaisuja Pensaiden paljasjuuriset taimet istutetaan taimistosyvyyteen. Taimen juuret tulee asettaa tasaisesti kasvualustaan. Paakkutaimien paakun päälle tulee mm kasvualustaa. Sidosnauhat poistetaan ja paakkukangas avataan, kun taimi on paikallaan kuopassa. Maatumattomat kankaat poistetaan kokonaan. Taimien juuret ja erikoisesti paakku- tai astiataimien juuripaakut on kasteltava hyvin ennen istutusta. Istutettaessa huolehditaan siitä, että juuret asettuvat istutuskuoppaan väljästi Perennat ja koristeheinät Viherrakentamisessa käytetään RT- ohjekortin RT Kasvillisuusalueiden maatyöt mukaista kasvualustaa. Istutusetäisyydet RT- ohjekortin RT mukaisesti Perennat ja koristeheinät istutetaan pihapiirustuksen mukaan Rikkakasvien estämiseen käytetään kasvualustan päällä suodatinkangasta, joka istutustyön jälkeen peitetään kivimurskalla pihapiirustuksen mukaisilla alueilla. Kasvualustoja ei nurmeteta eikä kateta kuorikatteella. Mahdollinen turveruukku ei saa jäädä näkyviin. Kasvualusta tiivistetään kastelemalla ja käsin painelemalla Puut Kaikkien säilytettävien puiden tyven ympärille tehdään 2m x 2m hirsikehikko joka on

19 Suomussalmen hoitokoti 19/49 n. 500 mm korkea, siten että se ulottuu n. 100 mm tulevan maanpinnan yläpuolelle. Hirsikehikon sisäpuolella maanpinta säilyy nykyisessä tasossa. Hirret ovat kyllästettyjä höylähirsiä, leveys 150 mm ja korkeus 200 mm. Kehikon yläosassa kuumasinkitty täyssyväpuristeritilä (silmäkoko 30x30x30) jossa aukko puun rungolle. Säilytettävien puiden määrä on enintään 10 kpl. Säilytettävien puiden lukumäärä tarkentuu ennen työmaan aloitusta pidettävässä sijaintikatselmuksessa. Uusia puita ei istuteta Erityisalueiden päällysteet 114 Alueen varusteet 1141 Talovarusteet Jätekatoksen varusteet Sekajäteastiat 660 l, 3 kpl Jätepuristin, esim. Europress CombiMax 14m 3, 2 kpl 1142 Oleskeluvarusteet Oleskeluvarusteet pihasuunnitelman mukaan. Kaikki oleskeluvarusteiden perustukset kuuluvat toimitukseen. Penkit ja pöydät - penkit 2 kpl, pöydät 1 kpl Oleskelualueiden penkit ja pöydät metallirunkoisia, puupintaisia vakiokalusteita, esim. Lehtovuori Oy:n Treokalusteryhmä 2002 ja Metalliosat maalattuja. Roska-astiat, 2 kpl Metallinen, jalallinen roska-astia. Metalliosat maalattuja, esim. Lehtovuori Valaistusrakenteet piha- ja sähkösuunnitelmien mukaan Leikkivarusteet 1144 Alueopasteet Alueopaste Vapaastiseisova pelastustiekartta-opaste. Opasteessa alumiinprofiilirunko. Esim. Haarnio Oy, Signus 60 ulko-opaste. Alumiiniprofiilirunkojen betoniperustus opasteen koon ja valmistajan ohjeen mukaan. koko 1200 x 1000 opasteen yläreunan korkeus maasta opasteen kuva värillinen karttaopaste, painettu alumiinilevyyn opastelevyn paksuus 4 mm opasteessa valaisin opasterunko eloksoitua alumiinia

20 Suomussalmen hoitokoti 20/ Paikoitusalueen liikennemerkki Uuden pysäköintialueen sisäänajon yhteyteen Paikoitusalueliikennemerkki ja liikennemerkkipylväs (kuumasinkitty). Koko ja malli viranomaisohjeen mukaan. Asennus ja perustus valmistajan ohjeen mukaisesti Erityiset aluevarusteet 115 Alueen rakenteet 1151 Pihavarastot 1152 Pihakatokset Jätekatos Nykyistä autotallirakennusta laajennetaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Laajennuksen kattokaltevuus nykyisen rakennuksen mukaisesti Grillikatos Pihan lounaiskulmaan rakennetaan harkkorakenteinen grillikatos arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Katoksen perustukset RAK- suunnitelmien mukaan Aidat ja tukimuurit RT Aidat, kiinteät kalusteet ja varusteet MaaRYL Metalliaita Sisäpihan metalliaita pulverimaalattu metalliaita. Tolpat 80x80 ja vaakaputket 30x70 teräsputkea. Aidan pinnat pyöreitä ø 20 mm metallipinnoja. Aidassa kuumasinkityllä teräskehyksellä varustettu portti. Portissa on salpa. Kaikki metalliosat maalattuja. Väri arkkitehdin värisuunnitelman mukaan Alueen portaat, luiskat ja terassit RunkoRYL 2000 D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit RunkoRYL Muottityö RunkoRYL Raudoitus RunkoRYL Betonointi Ulkoportaat, puurakenteiset Puurunkoinen porras erikoispiirustuksen mukaan. Askelmat, kaiteet ja käsijohteet kyllästettyä puuta. Kaiteet portaan molemmin puolin, h = Ulkoportaat, betonirakenteiset Varapoistumisportaiden edessä olevat portaat paikallavalettuja betoniportaita RAKsuunnitelmien mukaan. Portaissa kuumasinkitty teräsputkikaide molemmin puolin.

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x

Formaatti tarkennetaan myöh./ rajaus liitepiir. Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x 06.11.2012 Ryömintätila ei KESKUSPALOASEMA, LAAJ. JA PERUSKORJAUSi kerroksia 3 Mika Rantala Ullakko ei Laajuus: 4800 brm2, sisältää kellarin Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus

Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA. Peruskorjaus Rauman Asunnot Oy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1, 26660 RAUMA Peruskorjaus ARF0001 RAKENNUSSELOSTUS 29.02.2016 Rauman Asunnot OY Tarvolantie 1 Rakennusseloste s. 2 Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1 Rakennusosat...

Lisätiedot

KORJAUS, TALO SALOPELTO

KORJAUS, TALO SALOPELTO KORJAUS, TALO SALOPELTO RAKENNUSSELOSTUS, 28.06.2013 REV A 28.6.2013 [JK] Kohta 1236 Yläpohjat, läpiviennit ja tiiveys rakennesuunnitelmien mukaan. Kohta 124 Julkisivut, läpiviennit ja tiiveys rakennesuunnitelmien

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A a r c h i t e c t s 0 100 +41.0 KEVYENLIIKENTEEN SILTA +41.0 100 43 17000 +40.5 +40.0 muuri +41.85 5300 +39.5 3 +39.0 +38.5 3600 nurmikivi +38.0 30300 300 muuri yp +41.85-43.55 INVA istutukset istutusallas

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot