KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20"

Transkriptio

1 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, K U O P I O P u h

2 1 Perustietolomake, Piispantalo Kohteen nimi Piispantalo, Piispankatu 8 Arkkitehti Muut suunnittelijat Urakoitsijat Rakennuttaja Carl Ziegler Ei tiedossa Ei tiedossa piispa Robert V. Frosterus Suunnitteluajankohta 1854 Rakennusluvan myöntämisajankohta Rakennuksen käyttöönoton ajankohta 1856 Alkuperäinen käyttötarkoitus Rakennukseen ja käyttöön liittyvät muutokset Nykyinen käyttötarkoitus Omistus piispan virka asunto Piispan asuinrakennus muutettiin käsityökouluksi ja myöhemmin käsityökoulun ja rouvasväenyhdistyksen toimistotiloiksi Rakennuksessa sijaitsevat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Kuopion Muotoiluakatemian toimistot Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kaavatilanne Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kortteliin on käynnistetty kaavamuutossuunnittelu korttelin muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön Kohteen koko 534 brm 2 Kohteen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus Suojelutilanne Millainen selvitys kohteessa tehty, mihin tarkoitukseen Työn tavoite, käytetty aika Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu Koko korttelin rakennusoikeus on 8000 m 2, josta on käytetty 7372,0 m 2 Rakennus on suojeltu maakunta, yleis ja asemakaavassa merkinnällä sr 1 Rakennuksen rakennushistoria ja nykytila on selvitetty kaavamuutossuunnittelua varten Työn tavoite on koota rakennuksen vaiheet yhteiseen rakennushistoriaselvitykseen koulurakennusten kanssa. Selvitys tehty 1 6/2014 Rakennuksesta selvitetty rakennushistoria, tutkittu ja inventoitu nykytilanne

3 2 Perustietolomake, koulurakennukset Kohteen nimi Arkkitehti Muut suunnittelijat Kuopion Muotoiluakatemia, koulurakennukset Anna Liisa Mertaoja Nylund lvi: V. Julkunen sähkö: Dip.ins. Juhani Sarilava Urakoitsijat, päärakennus pääurakoitsija: Rakennusliike T. Tuovinen aliurakoitsija: Hankkija Rakennuttaja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Suunnitteluajankohta Rakennusluvan myöntämisajankohta Rakennuksen käyttöönoton ajankohta Alkuperäinen käyttötarkoitus Rakennukseen ja käyttöön liittyvät muutokset Koulurakennus Päärakennusta on laajennettu myymälä päädyllä 1970, auditoriolla ja aulatilalla Asuntola rakennus on muutettu koulurakennukseksi 1982 Työpajarakennusta laajennettiin jalometallipajalla 1989 Nykyinen käyttötarkoitus Omistus Koulurakennus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kaavatilanne Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kortteliin on käynnistetty kaavamuutossuunnittelu korttelin muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön Kohteen koko Rakennus 1: 3796 brm 2, rakennus 3: 3233 brm 2, rakennus 4: 1376 brm 2 Kohteen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus Suojelutilanne Millainen selvitys kohteessa tehty, mihin tarkoitukseen Työn tavoite, käytetty aika Koko korttelin rakennusoikeus on 8000 m 2, josta on käytetty 7372,0 m 2 Rakennuksia ei ole suojeltu maakunta, yleis tai asemakaavassa Rakennusten rakennushistoria ja nykytila on selvitetty rakennushistoriaselvitystä varten Työn tavoite on selvittää rakennusten rakennushistoria ja se miten ne edustavat aikansa

4 3 arkkitehtuuria ja rakennustapaa kaavamuutossuunnittelun pohjaksi. Selvitys tehty 1 6/2014 Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu Rakennuksesta selvitetty rakennushistoria, tutkittu ja inventoitu nykytilanne

5 4 Sisällys KUOPION KESKUSTAN KORTTELI RAKENNUSHISTORIASELVITYS... 0 Perustietolomake, Piispantalo... 1 Perustietolomake, koulurakennukset... 2 Aluksi... 6 Kuopion Rouvasväenyhdistys... 6 Kuopion käsityökoulu... 7 Johdanto... 9 Kuopion keskustan kortteli Kortteli ympäristöineen Maankäytön suunnittelu Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Kaavoitustilanne Alueen suojelustatus Piispantalo Suunnittelu ja rakennushistoria Käytön historia; merkittävät korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset Nykytilan kuvailu Arkkitehtuuri Rakenteet ja rakennusosat Julkisivut, ulkomateriaalit ja värit Sisämateriaalit ja värit Talotekniikka Koulurakennukset Suunnittelu ja rakennushistoria Rakennus 1, päärakennus Rakennus 4, Asuntola Laajennus ja muutosvaiheet Nykytila Arkkitehtuuri Rakenteet ja rakennusosat... 39

6 5 Ulkomateriaalit ja värit Sisämateriaalit ja värit Talotekniikka Yhteenveto Piispantalo Koulurakennukset Lähteet... 47

7 6 Aluksi Kuopion Rouvasväenyhdistys Yleiseurooppalainen talouselämä ja siitä johtuvat suhdannevaihtelut tulivat Suomeen 1800 luvulla. Liikenteen ja kansainvälisen kaupan lisääntyminen houkutteli työväkeä maaseudulta kaupunkeihin. Taloudellisten suhdanteiden heikentyessä tulokkailta loppui toimeentulo. Maaseudulta tullut työväki ei kuulunut ammattilaisten järjestöjen tai paikallisen seurakunnan tuen piiriin eivätkä he täyttäneet hätäavun kriteereitä. Juuri näiden muiden avustusjärjestöjen avun ulkopuolelle jäävien ihmisten auttamiseksi syntyivät rouvasväenyhdistykset. Rouvasväenyhdistysten toiminta ajatus oli yleiseurooppalainen ja tuli Itä Suomeen Viipurin kautta todennäköisimmin Saksasta. Länsisuomeen vaikutteita tuli myös Ruotsin kautta. Vähäosaisten auttaminen yleistyi myöhemmän herännäisyyden ja kansallisuusaatteen viritessä sivistyneistön parissa. Koska annettu raha apu auttoi vain tilapäisesti, yhdistyksissä mietittiin keinoja auttaa ihmisiä elättämään itseään ja perheitään pysyvästi luvulla kansan koulutus oli joko kirkollista tai oppikoulussa annettua. Kirkollinen koulutus oli suomenkielistä, mutta ei ammattiin tähtäävää. Oppikoulu oli ruotsinkielinen ja tähtäsi poikien yliopistokoulutukseen. Tyttöoppilaitosten oppilaille opetettiin mm. musiikkia, maalausta ja tanssia. Näistä taidoista ei rahvaalle ollut hyötyä. Jotta myös vähävaraiset tytöt saisivat kunnollista tietotaidollista koulutusta, perustivat valveutuneet säätyläisneidot Kuopiossa vuonna 1848 Arbetareklassens Flickskola i Kuopio Stad tyttökoulun alun perin arpajaisista saaduin varoin. Perustajajäsenet vastasivat myös koulun opetuksesta. Oppilaille opetettiin lukutaitoa, hyviä tapoja, työtä ja järjestystä. Vastaavia kouluja ja niiden toiminnasta vastaavia rouvasväen yhdistyksiä aloitti toimintansa 1800 luvun puolivälissä mm. Porvoossa, Kotkassa ja Helsingissä. Kuopiossa koulutoiminnan pyörittäminen ja Krimin sodan tuoma taloudellinen noususuhdanne viivyttivät rouvasväenyhdistyksen perustamista. Nousuaallon jälkeinen lamakausi sai parempiosaiset jälleen liikkeelle. Maaliskuun toisena päivänä 1860 kaupungin 49 säätyläisnaista kokoontui pohtimaan keinoja lastenhuollon järjestämiseksi. Tämä päivä on merkitty myös Kuopion Rouvasväenyhdistyksen perustamisajankohdaksi. Rouvasväenyhdistyksen säännöt vahvistettiin kuitenkin vasta Alkuvuosina yhdistyksen toiminta haki uomiaan ja jäsenistön vaihtuvuus oli voimakasta. Työn järjestäminen vähäosaisille onnistui vaihtelevasti ja käsityön jälki oli usein vaatimatonta. Toiminnasta ei ole tarkkoja tietoja ensimmäisiltä 20 vuodelta. Kaupunki alkoi vastata tyttökoulun toiminnasta vuodesta 1872 alkaen. Rouvasväenyhdistys etsi uusia toimintamuotoja tavoitteenaan edelleen kouluttaa vähäosaisia tyttöjä ja naisia. Jotta käsityötaito muodostuisi oikeaksi, vakituiseksi toimeentuloksi, perustettiin Kuopioon Rouvasväen Yhdistyksen Käsityökoulu vuonna 1884.

8 7 Kuopion käsityökoulu Ompelukuva 1930 luvulta, kuva: Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion käsityökoulun oppilaina oli vapaaoppilaita, joiden opetuksen mahdollisti Anniskeluyhtiön 1) taloudellinen tuki. Varakkaammat oppilaat maksoivat koulutuksestaan. Koulussa opetettiin liinavaate ja pukuompelua sekä kankaankudontaa. Vuonna 1893 koululle vahvistettiin säännöt ja toiminta vakiintui. Koulu toimi ensin vuokratiloissa, mutta Rouvasväenyhdistys etsi koululle omaa taloa ja tarkoituksenmukaisia tiloja. Anniskeluyhtiö oli kartuttanut rakennusrahastoa, jolla käsityökoulu oli tarkoitus toteuttaa. Kun anniskeluyhtiö päätti lopettaa toimintansa 1892, tämä rahasto tuli realisoitavaksi. Piispa Frosteruksen perillisillä oli myytävänä Piispankadun ja Kuninkaankadun välinen kortteli 20 rakennuksineen ja Anniskeluyhtiön rahasto riitti tontin ostoon. Anniskeluyhtiö lahjoitti tontin rakennuksineen Rouvasväenyhdistykselle. Käsityökoulu aloitti omassa talossa syksyllä Samaan kortteliin sijoittuivat myöhemmin poikien puuseppäkoulu ja lastenkoti Käsityökoulusta tuli Kotiteollisuusoppilaitos ja vakinaisen valtionavun saaja koulun nimi muutettiin Kuopion Naiskotiteollisuuskouluksi koulutus vakiintui opistotasoiseksi ja sai nimen Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitos, KOTO. Vuonna 1991 opetusministeriö vahvisti oppilaitoksen nimeksi Kuopion käsi ja taideteollisuusakatemia. Samana vuonna aloitettiin ammattikorkeakoulukokeilu yhdessä Kuopion ja Walter Ahlströmin teknisten oppilaitosten sekä Kuopion ja Varkauden kauppaoppilaitosten kanssa. Elokuussa 2002 Kuopion Muotoiluakatemia nimeä kantava koulu siirtyi osaksi Savonia ammattikorkeakoulua, Savonian kuntayhtymän alaisuuteen. Rouvasväenyhdistys on tuottanut Muotoiluakatemialle opetuksen tukipalvelukokonaisuuden; hallinnon, tilat ja niiden ylläpidon, kirjaston, opiskelija ja lounaskahvilan. Yhdistys on vastannut myös Muotoiluakatemian opetustyöhön kuuluvasta palvelutoiminnasta sekä projekti ja hanketoiminnasta. 1. Olutpanimot ja viinatehtaat kuuluivat jokaisen vähänkin suuremman kaupungin kuvaan etenkin 1860 luvulta lähtien. Näin oli myös Joensuussa ja Kuopiossa. Kehitystä vauhditti vuonna 1866 voimaantullut lainsäädäntö, joka kielsi viinan kotipolton ja siirsi sen

9 tuotannon isommissa tehtaissa tapahtuvaksi. Alkoholijuomien teollinen valmistus ei välttämättä ollut kaikkien parhaaksi, sillä tuotteille oli paikoin kysyntää liiankin kanssa. Haittojen lievittämiseksi ja toisaalta myös niiden hyvittämiseksi useisiin kaupunkeihin perustettiin anniskeluyhtiöitä, joiden liikevoitot ohjattiin suurelta osin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kaupungit saattoivat viinanmyyntilupia myöntäessään suosia näitä yhtiöitä, ja näin tiedetään myös tapahtuneen. Maamme kirja asiakirjanäyttely, Joensuun maakunta arkisto

10 9 Johdanto Korttelin 20 katujulkisivu Piispankadulle Rakennushistoriaselvityksen kohteena on Kuopion keskustan kortteli rakennuksineen. Korttelin ja sen rakennukset omistaa Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. Korttelin vanhimmassa rakennuksessa, Piispantalossa, on toiminut Rouvasväenyhdistyksen pitämä käsityökoulu vuodesta 1893 alkaen. Koulun toimintaa on laajennettu vuodesta 1963 alkaen rakennettuihin laajennusosiin. Nykyisin Savonia ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva muotoilun koulutusohjelma muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2014 lopulla. Korttelin käyttötarkoituksen muuttuessa Rouvasväenyhdistys on hakenut kaavamuutosta ja tämä rakennushistoriaselvitys liittyy vireillä olevaan kaavamuutostyöhön. Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on ollut kerätä ja tallentaa olemassa olevat tiedot sekä rakennushistoriallisesti että kaupunkikuvallisesti merkittävästä Piispantalosta että koti ja taideteollisuusoppilaitokselle rakennetuista koulurakennuksista. Piispantalon tulevaisuus on selkeä, sillä rakennuksella on suojelumerkintä ja se säilyy Rouvasväenyhdistyksen omistuksessa ja käytössä. Koulutoiminnan siirtyessä muualle on koulurakennusten osalta tarkasteltu niiden rakennushistoriaa ja kaupunkikuvallista merkitystä ja kerätty näin lähtötietoja kaavamuutostyölle.

11 10 Kuopion keskustan kortteli 20 Kortteli ympäristöineen Kortteli 20 sijaitsee Kuopion ruutukaavakeskustan eteläosassa, kaupunginosassa 1. Korttelia ympäröivät idässä Piispanpuisto, lännessä Kuopion korttelimuseo rakennuksineen ja pohjoisessa ja etelässä asuinkerrostalojen korttelit. Korttelia rajaavat idässä Piispankatu, etelässä Kuopionlahdenkatu, lännessä Kuninkaankatu ja pohjoisessa Kirkkokatu. Alueen lähiympäristöä ovat koillisessa Kuopion matkustajasatama, kaakossa Väinölänniemi puistoalueineen ja etelässä Kuopionlahti. Länsipuolella, korttelimuseon takana, on asuinkerrostalojen kortteleita ja kahden korttelin päässä pohjoissuunnassa Tuomiokirkko ja sen edustalla oleva Snellmaninpuisto. Kuopion kaupungin opaskartta, Kuopion karttapalvelu

12 11 Piispanpuisto on yksi Kuopion merkittävistä historiallisista ympäristöistä. Sitä reunustavat etelässä Itä Suomen Lääninhallituksen rakennukset, idässä Kuopion ortodoksisen seurakunnan Pyhän Nikolaoksen katedraali ja pohjoisessa entinen tyttölyseo, nykyinen Kallaveden lukio. Se on Tuomiokirkon itäpuolella sijaitsevan Snellmanin puiston kanssa keskustan toinen istutettu arvopuisto. Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 Korttelimuseo, yksikerroksisten puurakennusten umpikortteli, on rakentunut kaupunkialueelta siirretyistä hirsirunkoisista rakennuksista eri aikakausilta. Se on kaupungin omistuksessa ja pääasiassa museokäytössä. Pohjoispuolella oleva Asunto osakeyhtiö Kirkkokatu on kuusikerroksinen, rapattu asuinkerrostalo, joka on valmistunut vuonna Korttelin eteläpuolella oleva Talo osakeyhtiö Honka on kolmikerroksinen, rapattu asuinkerrostalo vuodelta Kortteli 20 on kaupunkirakenteellisesti merkittävä alue. Sen rakennukset, Piispantalo ja punatiilisten koulurakennusten päädyt muodostavat Piispanpuiston länsijulkisivun, joka on hallitseva näkymä aluetta idästä lähestyttäessä. Korttelin länsisivu muodostaa katujulkisivun korttelimuseon yksikerroksisten rakennusten itäpuolella. Kortteli on katujulkisivuiltaan rajattu Kuninkaankadun vartta lukuun ottamatta. Tämä avoimuus paljastaa ohikulkijalle rakennusten rajaaman, intiimin sisäpihan ja Piispantalon rikkaan pihajulkisivun sisäänkäynteineen. Maankäytön suunnittelu Kaupunginosa 1 on vanhinta Kuopion kaupunkirakennetta, kantakaupunkia. Kortteli 20 esiintyy jo Kuopion ensimmäisessä, Pehr Kjellmanin asemakaavakartassa vuonna Alun perin Piispanpuiston kohdalla sijaitsivat Kuopion ensimmäiset kirkot hautausmaineen. Kun Kuopion keskustan viides kirkko, 1816 valmistunut Tuomiokirkko, päätettiin rakentaa kaksi korttelia pohjoiseen, muodostui entisen kirkkomaan paikalle hallitustori, Regerens torg. Tori muutettiin monipuolisesti istutetuksi puistoksi 1880 luvulla, jolloin

13 12 sen varrelle rakentuivat Lääninhallituksen rakennukset. Puisto nimettiin Piispanpuistoksi Piispantalon mukaan ja se esiintyy asemakaavoissa vuodesta 1901 lähtien. Piispanpuisto ja Piispantalo vuodelta , kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Piispanpuisto ympäristöineen on muodostanut arvokkaan ympäristön Lääninhallituksen arvorakennuksille. Koska lääninhallitus on jatkanut toimintaansa, ei puiston ja sen ympäristön kehittämiseksi tai muuttamiseksi muuhun käyttötarkoitukseen ei ole kohdistunut paineita. Puistoa ympäröineet puiset asuinrakennukset ovat muuttuneet 1960 luvulta lähtien asuinkerrostaloiksi ja sopeutuneet osaksi arvopuistoa ympäröivää kaupunkikuvaa. Kuopion Rouvasväenyhdistys sai korttelin 20 haltuunsa anniskeluyhtiön lahjoittamana 1890 luvulla. Siitä asti yhdistys on kehittänyt korttelia määrätietoisesti käsityökoulun tarpeisiin. Piispantalon säilyminen kaupunkikuvassa on ollut yksi kehittämisen lähtökohdista ja 1970 lukujen lisärakentaminen on ollut laajuudeltaan maltillista ja kaupunkirakenteeseen sopivaa ja korttelin keskiosa on haluttu säilyttää avoimena. Nyt käynnissä oleva asemakaavan muutos, jossa opetustoiminta korvataan keskusta asumisella, on luonnollinen jatkumo aikaisemmalle, korttelia ympäröivien alueiden kehitykselle. Harkittu täydennysrakentaminen säilyttää Piispanpuiston arvokkaan aseman ja tukee sen säilymistä myös jatkossa. Maakuntakaava Vuonna 2011 vahvistetussa ja 2013 lainvoimaiseksi tulleessa Pohjois Savon maakuntakaava 2030:ssä Piispantalo on merkitty merkinnällä MA : kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä kohde. Yleiskaavat Keskustan alueella on voimassa keskeisen alueen yleiskaava vuodelta Kortteli 20 on merkitty PYmerkinnällä Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Piispantalo on suojeltu yleiskaavassa merkinnällä sr 1 Rakennus tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue tai kohde, joka tulee suojella (yleiskaavamääräys 149).

14 13 Asemakaavat 1860 vahvistettu asemakaava, C. Albert Edelfeltin kaavaluonnosten pohjalta Kaavan kantavana ideana oli ruutukaava alueen kortteleita halkovien rännikatujen varrelle istutetut puukujanteet. Myös nykyinen kortteli 20 oli jaettu kahtia itä länsisuuntaisella puukujanteella. Asemakaavan ja 1700 luvulta lähtien rakentuneen kaupunkirakenteen välillä oli huomattava ristiriita ja asemakaavan noudattaminen olisi merkinnyt huomattavia kaupunkirakenteellisia muutoksia. Katuja olisi pitänyt leventää, tontteja ja rakennuksia siirtää. Niinpä rakentamista jatkettiin 1700 luvun kaupunkirakenteen pohjalta. Korttelin itäpuolinen puisto oli Residens Torget, hallitustori. Vahvistamaton asemakaava vuodelta 1881, Uno Gylling Tätä asemakaavaa noudatettiin kaupunkirakentamisen ohjeena, vaikka sitä ei ollut vahvistettu. Asemakaavakartassa kortteli on 1. kaupunginosan kortteli 12. Sitä ympäröivät kadut ovat Kirkonkatu (Kirkkokatu), Päävahtikuja (Piispankatu), Aleksanterinkatu (Kuopionlahdenkatu) ja Kuninkaankatu. Kaavakartassa esitettyjä rakennuksia on vähän, Tuomiokirkko ja Lyseo. Kortteliin ei ole esitetty rakennuksia. Piispanpuistoon on suunniteltu muotopuutarhamainen polkuverkosto ja istutukset. Kuopionlahden ranta ulottuu lähes Aleksanterin eli nykyiseen Kuopionlahdenkatuun saakka. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

15 14 Asemakaava vuodelta 1901, K. J. Karlsson Vuonna 1901 laadittu asemakaava vahvistettiin Kaavalla laillistettiin 1800 luvun lopulla tehdyt muutoksen kaupunkirakenteessa. Korttelinumerointi on muutettu ja nyt korttelin numero on 20. Päävahtikuja on muutettu Piispantalon sijainnin mukaan Piispankaduksi ja puisto Piispanpuistoksi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen Asemakaava vuodelta 1925, A. F. Wickström Tästä asemakaavasta on nähtävissä 1920 luvun taloudellisen nousukauden seurauksena voimakas teollisuusrakentamisen kasvu ja uusien asuinalueiden laajentuminen kaupungin laitamille. Kaavakartassa kortteli on entisellään, Piispantalo ja Kuninkaankadun varressa olevat rakennukset on esitetty. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

16 15 Asemakaava vuodelta 1975 Tämä postimerkkiasemakaava laadittiin vastaamaan Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitoksen laajentumistarpeeseen. Korttelin kaavamerkintä oli Yo 1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Samassa kaavassa Piispanpuisto sai kaavamerkinnän PI, istutettava puistoalue. Piispantalo sai kaavassa suojelumerkinnän his 1: Historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus ja Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korttelissa sijaitsivat Piispantalon lisäksi vuonna 1963 rakennettu päärakennus ja 1970 valmistunut asuntola. Uuden rakennuksen rakennusala sijoittui Kuopionlahdenkadun varteen. Korttelin rakennusoikeus oli m 2. Uusi kaava nosti rakennusoikeuden 7300 m 2 :iin siten, että Piispantalo voitiin säilyttää ja myös uudisrakennus toteutettiin kolmikerroksisena. Tämän mahdollisti merkintä, jolla osa rakennusoikeuteen laskettavista työpajatiloista, enintään 20 % kerrosalasta, voitiin toteuttaa uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä maanalaisina tiloina. Autopaikat oli sijoitettu tontin länsisivulle ja autopaikkavaatimus oli 1 ap/2 opettajaa ja 1 ap/4 opiskelijaa. Asemakaava vuodelta 1988 Tämä on viimeisin ja voimassa oleva asemakaava. Kaavamuutosta on hakenut rouvasväenyhdistys/kuopion käsi ja taideteollisuusoppilaitos yksikerroksisten, kellarillisten laajennusosien rakentamiseksi päärakennuksen eteläpuolelle ja Piispantalon ja rakennuksen 3 väliin sekä autopaikkavaatimuksen tarkistamiseksi. Korttelin kaavamerkintä on YO 1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Piispantalon suojeluperusteet ovat ennallaan, nyt merkinnällä sr 1. Korttelin rakennusoikeutta on nostettu 8000 m 2 :iin ja tästä 25 % voi toteuttaa maanalaisiin tiloihin. Tämä täytti kaavan valmistuttua n. 75 % oppilaitoksen tilantarpeesta. Uusi autopaikkavaatimus 1 ap/150 uudisrakentamisen kerrosalaneliömetriä tarkoitti 19 autopaikkaa tontilla. Tällä vaatimuksella pystyttiin säilyttämään korttelin puistomainen luonne. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

17 16 Kaavoitustilanne Voimassa oleva asemakaavan muutos on otettu kaavoitusohjelmaan vuodelle 2014 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hakemuksesta. Tavoitteena on korttelin muuttaminen pääosin asuinkäyttöön ja korttelin sijainti keskeisessä ruutukaavakeskustan kaupunkirakenteessa puoltaa tätä muutosta. Nyt nähtävillä olevan osallistumis ja arviointisuunnitelman mukaan muutos mahdollistaa ruutukaavakeskustan täydennysrakentamisen ja tehokkaan tiivistämisen. Uusien asuntojen rakentaminen on keskustan palvelujen säilymisen kannalta perusteltua ja vastaa asuntojen kysyntään. Alueen suojelustatus Kaavallisen suojelun lisäksi Piispanpuisto ympäristöineen on yksi vuonna 2009 tarkistetun Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt inventoinnin kohteista. Piispanpuisto ympäristöineen on monessa vaiheessa muovautunut kokonaisuus. Kuopion seudun ensimmäiset kirkot ovat sijainneet paikalla, joka muutettiin puistoksi 1884 uuden lääninhallituksen yhteyteen. Piispan talosta nimityksensä saaneen puiston ympärille ovat keskittyneet läänin hallintoon liittyneet rakennukset ja muita julkisia rakennuksia. Piispanpuisto ympäristöineen on myös Kuopion kulttuuriympäristöstrategian ruutukaava alueen aluekokonaisuus kohde. Piispanpuisto ympäristöineen muodostaa monen aikatason muovaaman miljöökokonaisuuden, joka on Väinölänniemelle johtavan reitin varressa. Piispanpuistossa sijaitsivat Kuopion seudun ensimmäiset kirkot, joista viimeinen puinen ristikirkko purettiin vuonna Paikka tunnettiin silloin Hallitustorin nimellä ja muutettiin puistoksi 1880 luvun puolivälissä lääninhallituksen rakennusten valmistuttua. Puisto nimettiin Piispanpuistoksi puiston länsipuolella, Piispankadun varrella sijaitsevasta Kuopion ensimmäisen hiippakunnan aikaisesta piispantalosta. Kohteen valintaperusteet ja merkittävyys: Vanhaa Kuopion keskustaa edustava alue, joka muodostaa puiston ja sitä ympäröivien rakennusten kanssa kerroksellisen kulttuuriympäristön niin hallinnollisesti kuin rakennushistoriallisestikin. Alue on ollut Pohjois Savon keskus 1500 luvulta lähtien. Piispanpuisto ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Säilytystavoite: Rakennukset ja ympäristö säilytetään ja hoidetaan. Uudisrakentamisen on sopeuduttava miljööseen.

18 17 Piispantalo Piispantalon alkuperäinen julkisivupiirustus. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen Suunnittelu ja rakennushistoria Suomeen perustettiin 1851 kolmas hiippakunta ja Kuopiosta tuli hiippakunnan keskus. Piispaksi valittiin Iisalmen kirkkoherra Robert Valentin Frosterus. Vasta perustettu tuomiokapituli ryhtyi piispan virkatalon rakennuttamistoimiin. Rakennuspaikaksi oli varattu residenssin tontti nykyisten Kirkko ja Maaherrankadun kulmassa. Paloturvallisuuden vuoksi rakennus suunniteltiin alun perin kivirakenteiseksi. Ensimmäiset suunnitelmat rakennukselle laati rakennushallituksen intendentti E. Lohrmann 1854 ja seuraavat Albert Edelfelt kaksi vuotta myöhemmin. Piispa Frosterus ryhtyi rakennuttamaan taloa itse, koska valtion rakennuttaman virkatalon rakentaminen viivästyi ilmeisesti varojen puutteen vuoksi. Hän oli ostanut vuonna 1854 ensin osan Residens Torgetin varrella sijaitsevasta tontista J. F. Hacklinilta ja seuraavana vuonna loppuosan tontista Grönlundin perikunnalta. Rakennuksen suunnitteli lääninarkkitehti Carl Ziegler ja piirustukset hyväksyttiin Kuopion kaupungin maistraatissa palovakuutusasiakirjojen mukaan rakennus valmistui viimeistään Uudesta honkapuusta rakennettu kaksisiipinen, yksikerroksinen rakennus valmistui vuonna 1855 ja sen ulkovuoraus seuraavana vuonna. Carl Zieglerin alkuperäisiä pohjapiirustuksia ei ole löydetty, mutta palovakuutusasiakirjojen ja vuoden 1895 piirustusten perusteella rakennuksessa on ollut salonki, kymmenen huonetta, ruokakomero, astiakaappi, kolme vaatekomeroa, eteinen, porstua ja veranta pylväineen ja koristeltuine kaiteineen. Huoneistossa oli 13 kaakeliuunia palomuureineen, keittiössä liesi, jossa leivin ja paistinuuni ja kaksi hellaa. Eteisen ja porstuan välissä oli ikkunalliset pariovet, muissa tiloissa yhteensä 12 kaksoisovea, viisi puoliranskalaista ovea ja yksi tavallinen leveä ovi. Rakennuksen keskikorkeus oli 8,85 m, pituus 31,71 m ja leveys 16,07 m.

19 18 Kun Piispantaloa alettiin rakentaa vuonna 1854, tontilla, Kuninkaankadun varrella oli kaksi vuosina 1788 ja 1824 rakennettua asuinrakennusta. Keskellä tonttia olleet hirsirakenteiset ulkorakennukset siirrettiin Kirkkokadun varteen 1856 ja niihin sijoittuivat talli, vaunuvajat, aitta ja navetta. Piispantalon valmistumisen jälkeen tontille rakennettiin katettu, pyöreä kaivo ja korkea lankkuaita, jossa oli neljä sisäänkäyntiporttia. Piispantalo, julkisivu Piispankadulle Piispantalo, julkisivu pihalle Piispantalo, leikkaukset AA ja BB

20 19 Käytön historia; merkittävät korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset Piispa Frosterus kuoli vuonna 1884 ja perikunta möi tontin rakennuksineen Kuopion Anniskeluyhtiölle Anniskeluyhtiöllä oli aiemmin perustettu rakennusrahasto, jolla oli tarkoitus rakentaa omat tilat Kuopion Rouvaväenyhdistyksen käsityökoululle. Koska anniskeluyhtiö lopetti toimintansa, se lahjoitti tontin Rouvasväenyhdistykselle käsityökoulun perustamista varten vuonna Piispantalon merkittävimmät korjaukset

21 20 Käsityökoulun aloitettua toimintansa entisessä Piispantalossa rakennukseen tehtiin Julius Basilierin suunnitelmien mukaiset muutokset vuonna Pihan puolella ollut veranta muutettiin sisätilaksi ja näin muodostui kudontasali, nykyinen opintotoimisto. Ikkunat siirrettiin puretusta ulkoseinästä uuteen ulkoseinään. Myös puretut väliovet kunnostettiin ja siirrettiin uuteen paikkaan. Salin molemmin puolin tehtiin uudet sisäänkäynnit graniittiportaineen ja eteistiloineen. Saliin ja eteistiloihin tehtiin uutta lattiaa. Ennen muutosta salissa oli ollut kipsikatto. Tämä purettiin ja uusi katto tehtiin helmipaneelista. Piispankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmauksessa oleva huone yhdistettiin toisen huoneen kanssa ns. Rouvan kammariksi. Seiniin asennettiin pinkopahvit ja tapetit. Ullakon portaikko purettiin kirkkokadun puoleisesta eteisestä ja siirrettiin uuteen paikkaan. Kudontasaliin muurattiin kaksi uutta kaakeliuunia. Uunit on todennäköisesti siirretty toisesta rakennuksesta ja ne ovat parempaa laatua kuin kaksi muuta uunia., johtajan eteistilaan sijoitettiin valkeaksi maalattu peltiuuni purettujen ullakon portaiden kohdalle. Kaikkiin koulusaleihin ja eteisiin asennettiin rintapaneelit, joista osa on edelleenkin paikallaan. Ikkunat, ovet ja muut puuosat korjattiin ja maalattiin. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Victor Barsokevitsch Rakennukseen tehtiin seuraavat korjauslaskuista ilmenevät korjaukset vuonna Pihan puolella ikkunan alla olleita lahoja hirsikertoja uusittiin. Keittiöön tehtiin uusi sisäänkäynti suoraan eteisestä. Nykyisen Piispankammarin uuni korjattiin. Ensimmäiset 25 vuotta koululla työskenneltiin luonnonvalossa. Rakennukseen asennettiin sähkövalot vuonna 1909 ja puhelinliittymä 20 vuotta myöhemmin. Vuonna 1933 oppilaitten eli etelänpuoleiseen eteiseen rakennettiin vaatenaulakko ja voileipäkaappi. Keittiön uuni hormeineen poistettiin. Ullakolle johtavat portaan purettiin. Tässä vaiheessa rakennuksessa oli myös värjäämö ja vahtimestarin keittiönurkkaus ruokakomeroineen.

22 21 Sota aikaan 1940 luvulla koululle sijoittui invalidikoti ja sotaorpokoti ja siellä järjestettiin siirtolaisten ja sotaorpojen koulutusta. Tiloihin ei tällöin tehty muutoksia. Seuraava perusteellinen remontti sijoittuu vuoteen Kirjaston seinä purettiin ja uunin paikka muutettiin. Tähän ajankohtaan sijoittuu ilmeisesti myös pohjoispäädyssä tehdyt tilamuutokset, kun tilat rakennettiin koulun rehtorin asunnoksi. Muut tontilla olleet puurakennukset purettiin 1960 luvun alussa, kun Käsityökoulun uusien rakennusten rakentaminen alkoi. Piispantalon pohjoispäädyn kuisti purettiin samassa yhteydessä Piispantalon pohjoispuolelle, Kirkkokadun varteen valmistui uusi päärakennus 1963 ja samana vuonna Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmaan oppilasasuntola. Kun päärakennusta laajennettiin ns. Mytkä päädyllä 1970, rakennettiin päärakennuksen ja Piispantalon väliin niitä yhdistävä aulaosa. Julkisivujen katselmusmiehet ovat jättäneet lupaan lausunnon: Yhdysosa on vanhaan rakennukseen nähden tontin kauneusarvoja ratkaisevasti huonontava ja vanha rakennus olisi jätettävä selvästi irralleen uudisrakennuksesta. Nykyinen rakennus 3 valmistui vuonna Rakennusta laajennettiin ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvilla, lasiseinäisellä jalometallin opetustiloilla ja sen alle sijoittuvalla kellarilla Laajennus rakennettiin kiinni Piispantalon eteläpäätyyn. Tätäkään suunnitelmaa julkisivulautakunta ei puoltanut: Julkisivuja tulisi kehittää paremmin oleviin rakennuksiin soveltuviksi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kalle Jälänne, 1972 Piispantalossa tehtiin täydellinen peruskorjaus vuonna Muutokset suunnitteli arkkitehti Kimmo Ruotsalainen, arkkitehtitoimisto Kimmo Ruotsalainen Ky. Korjauksen lähtökohtana oli rakennuksen tilojen ja sisustuksen palauttaminen lähinnä vuoden 1895 asuun. Tilajärjestys pysyi pääosin entisenä, mutta kaikki tilat tulivat henkilökunnan käyttöön. Pohjoispäätyyn tehtiin pieniä tilamuutoksia; sijoitettiin hallinnon toimistohuoneita, uudenaikainen, pieni keittiötila ja sekä henkilökunnan että vieraiden wc tilat.

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38 Sukkatehdas vuonna 1951, lähde Raevuori S ATA M A K A D U N S U K K AT E H D A S Tampereen sosiaalivirastotalon, ent. Suomen Trikoon sukkatehtaan rakennushistoriallinen selvitys, Kaakinmaa 837-106-93-38

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 040 5955980 info@acad.fi @ Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuoliset rakennukset RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU R A K E N N U S H I S T O R I A L L I N E N S E L V I T Y S Leena Lindell Nina Äijälä Leena Lindell Nina Äijälä KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 2010 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C

Lisätiedot

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita Sisällys Perustiedot... 4 Rakennuslupahistoria... 5 Selvityksestä... 6 Tiivistelmä... 7 Suunnittelu ja rakentaminen... 8 Tausta... 8 Ajatus rakennuksesta ja tontista... 8 Luonnosvaiheista... 10 Loka marraskuun

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21.

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG Finnish Consulting Group Oy Raaseporin kaupunki BILLNÄSIN TEOLLISUUSTILOJEN SISÄTILOJEN SUOJELUTARVESELVITYS -12684 LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A-kokoon kaksipuoleisena 11.9.201 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOAN SAIRAAA-AUE RAKENNUS- JA KUTTUURIHISTORIAINEN SEVITYS OSA 1.

Lisätiedot

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY

KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIN CITY 1 KUN HELSINKIIN RAKENNETTIIN CITY KESKUSTAN VUOSINA 1945 1990 VALMISTUNEET LIIKERAKENNUKSET JULKAISIJA: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO TEKIJÄ:

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO 1 Leena Lindell JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN KUNNANTALO Rakennushistoriallinen selvitys 2 JOHDANTO 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO 3 2. KUNNANTALON SUUNNITTELU 5 Arkkitehti Erkki Huttunen 5 Kunnantalohanke

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6

V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 V U O J O K I K A R T A N O N R E S T A U R O I N T I R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A 1 / 2 0 0 6 1 Vuojoen kartanon korjaus ja muutos S I M O F R E E S E Kartanokulttuurin aika Vuojoella päättyi,

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN

ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN ENNEN, NYT, - ENTÄ TULEVAISUUS? HÄMEENLINNAN VANHAN PANIMON TONTIN JA RAKENNUSTEN UUDELLEENKÄYTTÖTUTKIELMA DIPLOMITYÖ PIIA VIITANEN Tarkastaja: Professori Tore Tallqvist 26.5.2010 II DIPLOMITYÖTIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT Hennalan varuskunta vuoden 1931 topografikartassa. LAHDEN

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot