Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi"

Transkriptio

1 Liite 1 Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi pääas. kunta: pääas. kylä: laji: tyyppi: arvotus: Joutsa Jousa ei määritelty kyläympäristö valtakunnallisesti arvokas Joutsan Jousitien keskusraitti kuvaus Joutsan Jousitien keskusraitti on vahvistetussa RKY2000:ssa valtakunnallisesti arvokas rakennettu yhpäristö. RKY 2000-aineistossa aluetta on kuvattu seuraavalla lailla: "Joutsan kirkonkylän vanha keskusraitti, Jousitie, edustaa 1930-luvulla alkanutta kirkonkylien urbanisoitumisvaihetta. Jousitien varressa tämän vaiheen rakennuskanta on hyvin säilynyt. Jousitie muodostaa yhtenäisen tienäkymän pitäjän kirkon ja Joutsansalmen välisellä tieosuudella. Vanhimmat liiketalot raitin varrella ovat 1910-luvulta luvulta lähtien rakennetut liike- ja pankkirakennukset reunustavat katutilaa niin, että muodostuu selkeä, rakennusvolyymeiltään yhtenäinen raittinäkymä. Vaiheen rakennuskanta on yleensä jo hävinnyt kirkonkylistämme ja 1970-luvulla uudenlaisen liikerakentamisen tieltä. Joutsassa keskustaajaman kauppakeskus ja uudet toiminnot on kuitenkin rakennettu Jousitien länsipuolelle, mikä on tehnyt mahdolliseksi raittirakenteen säilymisen. Kirkkomaalla sijaitseva Joutsan puukirkko on rakennettu Heikki Salon johdolla Muodoltaan kirkko on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kaksitoistakulmainen attikaosa, jonka laella on kahdeksankulmainen lyhty. Erillinen, puinen kellotapuli vuodelta 1820 on sisustettu kirkkomuseoksi. Vanha seurakuntatalo on vuodelta Joutsansalmen pohjoisranta satamineen on puistomainen vyöhyke." Joutsan kirkonkylän keskusraitti on alkanut muotoutua 1800-luvun aikana. Vielä isojaon aikaan Jousan kylässä oli muutamia toisistaan erillään olevia taloja, jotka eivät muodostaneet yhtenäistä kylämiljöötä. Isojakokarttojen täydennyksiin Jousan kylään nykyiselle kirkon paikalle merkittiin kirkkotontti. Joutsan kappeliseurakunnan kirkko valmistui vuonna Maakaupan vapautuminen vuonna 1859 ja laajemmin vuonna 1868 merkitsi Joutsassakin kirkonkylän kehittymistä liike-elämän keskukseksi. Joutsan ensimmäiset kauppapuodit keskittyivät pian kirkonkylään kylänraitin varrelle. Maantie Joutsan kirkonkylän läpi Hartolaan ja toisessa suunnassa Leivonmäen kautta Kangasniemelle oli valmistunut 1840-luvulla luvun alkupuolella yksityisten kauppojen lisäksi osuustoiminta-ajatus vilkasti kaupankäyntiä luvun alkupuolella lisäksi vilkastunut seuratoiminta alkoi näkyä kirkonkylän miljöössä seurantalojen rakentamisena. Voimakkaammin kaupan ja palvelujen kaduksi Jousitie alkoi muodostua viimeistään 1930-luvulla, jolloin mm. pankkitoiminta vilkastui. Kaupan ja liike-elämän vilkastuminen heijastui rakennettuun ympäristöön voimallisesti sotien jälkeen, jolloin Jousitien puutalot alkoivat vaihtua kivirakenteisiin kaksikerroksisiin liike-asuintaloihin. Tämä rakennusvaihe on Jousitiellä hyvin säilynyttä luvun kaavalliset ratkaisut siirsivät sittemmin liike-elämän painopisteen nykyiselle Länsitielle, mikä ratkaisu mahdollisti Jousitien raitin miljöön säilymisen. Jousitien kerroksellisessa rakennuskannassa on yhä edelleen nähtävissä sekä 1900-luvun alun puurakenteiset rakennukset että 1940 ja 1950-lukujen kiviset liiketalot. Joutsansalmen sillan läheisyyteen on lisäksi rakentunut kerrostaloja ja 1970-luvulla. Alueella on lisäksi liikerakennuksia luvuilta. Viimeisin, 2000-luvun Jousitien varren rakennushanke on ollut kaksikerroksinen pienkerrostalo nuorisoseurantalo Honkalaa vastapäätä. Rakennuksen ulkoasussa on otettu huomioon sen sopivuus muuhun miljööseen.

2 Museoviraston RKY2000 aineistossa alueen sta todetaan seuraavaa: "Joutsa kuului keskiajalla Sysmän suurpitäjään. Joutsa muodostettiin Hartolan kappeliseurakunnaksi 1784, jolloin Hartola itsenäistyi Sysmästä. Joutsan seurakunta itsenäistyi Joutsansalmen ja Venetien alue oli alun perin joutsalaisten käsityöläisten asuma-aluetta. Tuosta asutuksesta ei enää ole yhtään rakennusta jäljellä. Jousitien varsi alkoi rakentua kaupan ja palvelujen kaduksi viimeistään 1930-luvulla. Kuntalassa toiminta alkoi jo 1800-luvun lopulla, jolloin kunnantuvassa pidettiin kunnallislautakunnan kokoukset, rippikoulua ja postitoimistoa. Säästöpankki perustettiin Joutsaan 1895 ja Puistola-niminen rakennus palveli 1930 Maatalouspankkina. Jukola eli Joutsan suojeluskunnan talo vihittiin käyttöön 1941." aikaisemmat arvioinnit Joutsan Kirkon miljöö oli valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö myös Museoviraston aiemmassa RKY 1993 luettelossa. Aluerajaus vastasi nykyistä, mutta kuvauksissa painopiste oli kirkon ympäristössä Museoviraston RKY1993 aineistossa Kirkon miljöötä on kuvattu seuraavasti: "Joutsan kirkonkylän keskusta on voimakkaasti uusiutunut. Ainoastaan kirkon lähiympäristö on säilyttänyt perinteisen ilmeensä. -Joutsan puukirkko on rakennettu Heikki Salon johdolla Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kaksitoistakulmainen attikaosa, jonka laella on kahdeksankulmainen lyhty. Erillinen, puinen kellotapuli on vuodelta Se on sisustettu kirkkomuseoksi. Vanha seurakuntatalo on vuodelta 1938, uudemman ollessa vuodelta Ala-Hulikkalan talo sijaitsee tien toisella puolen kirkkoa vastapäätä. Komea päärakennus on ilm luvun puolivälistä. -Vanha kunnantupa on samaten 1800-luvun keskivaiheilta. Sen vieressä on Jukola, entinen suojeluskuntatalo vuodelta 1940." Viestejä maisemassa -teoksessa samaa ympäristöä kuvailtiin hieman laajemmin: "Joutsan kirkonkylän keskustassa parhaiten perinteisen ilmeensä on säilyttänyt kirkon miljöö. Puukirkko on rakennettu Heikki Salon johdolla Yli-intendentin virastossa Tukholmassa tehtyjen Kiikan kirkon piirustusten mukaan. Erillinen, Erik Jaakonpoika Leppäsen rakentama puinen kellotapuli on vuodelta Vanha seurakuntatalo valmistui vuonna Ala-Hulikkalan talo on tien toisella puolella kirkkoa vastapäätä. Sen komea päärakennus on rakennettu 1850-luvulla ja korotettu 1930-luvulla nykyasuunsa. Ala-Hulikkalan vieressä on vuonna 1908 rakennettu Säästöpankin talo. Kirkon miljööseen kuuluva kunnantupa eli Kuntala, jossa pidettiin kunnallislautakunnan kokouksia, rippikoulua ja postitoimistoa on 1850-luvulta. Sen vieressä oleva Jukola eli Joutsan entinen suojeluskuntatalo vihittiin käyttöön vuonna 1941 ja vastakkaisella puolella tietä oleva Honkala, nuorisoseurantalo on rakennettu 1900-luvun alussa." Jousitien raitin alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto RKY2000). Alue on lisäksi merkitty maakuntakaavaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, jonka suunnittelumääräykseksi on annettu seuraava: "Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurillisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti." Museovirasto RKY 2000 aineisto (Museoviraston rekisteriportaali). Musikka, Matti (toim.) Joutsan Kirja. Joutsan kunta ja seurakunta

3 Kohde 1 (kaavaselostuksen mukainen numerointi) kunta: Joutsa kylä: Jousa kiinteistötunnus: sijainti: Jousitie 41 tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti ajoitus: ajoitusselite: 1955; laajennus 1968 luokitus: ei määritelty arvotus: paikallisesti arvokas maastotyövaihe: maastotyöt tehty arvotusvaihe: valmis inventoija: Nina Äijälä inventointipvm: Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi lausunnot kuvaus Kohde on Joutsan säästöpankin entinen toimitalo, joka sijaitsee Jousitien varressa miltei kirkkoa vastapäätä. Vuonna 1955 valmistunut rakennus on tyypillinen sotien jälkeisen ajan jälkifunktionalistista tyyliä edustava maalaistaajaman liikerakennus. Rakennus on kaksikerroksinen (kellari, kaksi maanpäällistä kerrosta ja ullakko) tiilirunkoinen, satulakattoinen asuin-liiketalo. Pihan puolella on lisäksi yksikerroksinen tasakattoinen punatiilinen laajennusosa. Rakennus on toiskerapattu, perustan peittona on pesubetonilaatta. Katto on tiilikatteinen. Kadun puolen julkisivussa pääsisäänkäynnin edessä on leveä katos, jota kannattelee kolme pylvästä, pylväät ovat betonipintaisia aaltomaisesti profiloituja. Katoksen katteena on saumapelti ja sen räystään otsassa on peltikaistale, jossa on tiheä aaltomainen profilointi. Katoksen alla oleva pääsisäänkäynti on ympäröity kiiltäväksi hiotulla graniitilla. Pääsisäänkäynnin molemmin puolin on leveät näyteikkunat. Muut ikkunat ovat pienempiä yksiruutuisia ikkunoita tuuletusikkunoin. Päätykolmioissa ullakon ikkunat ovat pieniä neliömäisiä ikkunoita, joita on kolme rinnakkain. Rakennuksen molemmissa päädyissä on kolmiomaiset, epäsymmetriset erkkerit, joista on käynti pyöreämuotoisille siroilla metallikaiteilla varustetuille parvekkeille. Pihan puolella on kellarikerrokseen rampit ja kaksi autotallin ovea. Joutsan Kilpi edustaa sotien jälkeen vallalle tullutta liikerakennustyyppiä, jossa kaksikerroksisen rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa oli liiketiloja tai esimerkiksi pankin konttori ja toisessa kerroksessa asuntoja työntekijöille. Rakennukset ovat juuri tyypillisesti rapattuja, tiilikatteisella satulakatolla varustettuja. Jälkifunktionalistista traditiota noudatteleva Joutsan Kilpi on selkeäpiirteinen ja pelkistetty. Niukat koristeaiheet perustuvat muotoon ja materiaaliin ja ne ovat huolella valitut. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Ensimmäisen kerran säästökassan hankkimista Joutsaan käsiteltiin kuntakokouksessa vuonna 1871.

4 Hanke kuitenkin raukesi. Asia otettiin uudelleen käsittelyyn vuonna 1884, mutta tuolloinkaan säästökassaa ei vielä saatu perustettua. Lopulta kuntakokouksessa tehtiin tuloksiin johtava päätös. Seuraavana vuonna säästökassalle laadittiin ohjesääntö ja valittiin johtokunta esimiehenään monissa Joutsan kehittämiseen liittyvässä hankkeessa mukana ollut kanttori Kaarlo Nyman (myöh. Kartio). Jousan Säästöpankki aloitti toimintansa kunnantalossa. Ajan myötä tila alkoi käydä ahtaaksi ja Säästöpankille alettiin rakentamaan omaa taloa. Vuonna 1908 toiminta siirtyi omaan taloon, Säästölään. Säästölässä pankki toimi vuoteen 1955 asti, jolloin se muutti uuteen, vastavalmistuneeseen toimitaloonsa. Vuonna 1969 rakennukseen valmistui laajennusosa pihan puolelle. Säästöpankki toimi rakennuksessa 1980-luvun alkupuolelle asti, jolloin pankin toiminta siirtyi jälleen uuteen, samalle tontille, mutta Länsitien puolelle valmistuneeseen liikerakennukseen. Vuonna 1983 perustettiin Kiinteistö Oy Joutsan Kilpi, joka osti Joutsan säästöpankilta vuonna 1955 valmistuneen toimitalon ja vuokrasi tontin. Käytännössä kuitenkin omistajuus pysyi säästöpankilla, sillä se omisti uuden kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan luvun pankkikriisin aikana KOY Joutsan Kilpi siirtyi omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal- SSP:n haltuun ja edelleen Kapiteeli Oy:n omistukseen. Vuonna 1996 Kiinteistö Oy Joutsan Kilpi osti vuokralla olleen tontin, mutta lainhuuto tehtiin vasta vuonna Vuonna 2000 kiinteistön omistus siirtyi perustettavalle yhtiölle, jonka nimi on edelleen Kiinteistö Oy Joutsan Kilpi. Säästöpankin jälkeen talossa toimi pitkään posti ja se tunnetaan nykyisinkin Joutsassa Postin talona. Postikonttoritoiminta on siirtynyt talosta pois, mutta rakennuksessa on edelleen Itellan toimintoja. Rakennuksen saunaosastot on saneerattu tai 1980-luvulla. Rakennukseen on tehty ulkomaalaus vuonna Maali on luultavasti jonkinlaista silikaattimaalia alkuperäisen kalkkimaalin sijaan, mutta se on kestänyt varsin hyvin. Vuonna 2001 tehtiin osittainen ikkunoiden uusinta, jolloin vanhassa osassa uusittiin 28 ikkunaa. Uudet ikkunat ovat puu-alumiini-ikkunoita, mutta vanha värimaailma ja muoto pyrittiin säilyttämään. Samana vuonna uusittiin myös parvekkeiden ovet. Vuosina rakennukseen tehtiin sähkö- ja lv-töitä eli uusittiin käyttövesiputkituksia ja sähkökaapelointeja ja tehtiin mittatointeja. Porraskäytävä on saneerattu vuonna 2002, silloin mm. maalattiin seiniä ja tapetoitiin, katot laskettiin alas, koska katoissa on putkituksia. Rakennukseen on ja 2007 vuosina uusittu viemäreitä ja saneerattu lämpökeskus. Vuonna 2007 taloon on uusittu sähköpääkeskus ja tehty sähkökaapeloinnin uusintaa. Laajennusosan vesikatto on saneerattu vuonna Vuonna 2008 rakennukseen vaihdettiin uusi tiilikate. Käytetyt tiilet ovat nk. antiikkitiiltä. Vuonna 2008 kunnostettiin myös parvekelaatat. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Kiinteistö Oy Joutsan Kilven talo on rakennettu Joutsan säästöpankin toimitaloksi vuonna Pankin jälkeen rakennuksessa toimi pitkään posti. Rakennus on tyypillinen sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden ajan maalaistaajaman liikerakennus, joka tyylillisesti edustaa jälkifunktionalismia. Joutsan keskustaajamassa, Jousitiellä, on useita saman tyyppisiä luvun liike-asuinrakennusta, jotka muodostavat tyylillisen kokonaisuuden ja kuvastavat kirkonkylän kasvua ja liiketoiminnan - ennen kaikkea pankkitoiminnan - voimakasta kasvua sotien jälkeen. Rakennus on 1960-luvun laajennusta lukuunottamatta säilyttänyt hyvin alkuperäisen asunsa ja on edustava esimerkki aikansa rakennustavasta. Jousitien varressa sijaitseva Joutsan Kilpi on osa valtakunnallisesti arvokasta Joutsan Jousitien keskusraitin aluetta (RKY2000) ja sen miljöökokonaisuutta. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Mäenpää, Markku Joutsan kaupoista ja pankeista. Teoksessa Musikka, Matti (toim.) Joutsan Kirja. Joutsan kunta ja seurakunta, Joutsa. Kiinteistö Oy Joutsan Kilpi asiapaperit (Joutsan Tili- ja Yrityspalvelu Oy:n hallussa). Nikkanen, Marko Haastattelu Joutsa.

5 Kohde 2 kunta: Joutsa kylä: Jousa kiinteistötunnus: sijainti: Jousitie 39 tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti ajoitus: ajoitusselite: 1938 luokitus: ei määritelty arvotus: paikallisesti arvokas maastotyövaihe: maastotyöt tehty arvotusvaihe: valmis inventoija: Nina Äijälä inventointipvm: Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi lausunnot kuvaus Aattola sijaitsee Joutsan kirkonkylässä aivan kylän vanhan raitin eli Jousitien varressa. Aattolan majatalo-, asuin- ja liikerakennus muodostuu kahdesta rakennusosasta, joista vanhempi on rakennettu Jousitien suuntaisesti ja uudempi poikittain vanhempaan nähden tontin takaosaa kohden niin, että rakennukset ovat kulmistaan yhteydessä toisiinsa. Molemmissa rakennusosissa on kellari, kaksi maanpäällistä kerrosta ja ullakko. Rakennukset ovat tiilestä muurattuja, vanhemman rakennusosan toinen kerros on mahdollisesti puurunkoinen. Vanhempi rakennusosa on valmistunut 1930-luvun lopussa. Sen arkkitehtuurissa on vielä piirteitä uusklassismista mm. symmetrisyys, kissanpenkit. Toisaalta rakennuksen selväpiirteisyys ja sileäksi rapatut seinät ja niukka koristelu viittaa jo funktionalismin ihanteisiin. Rakennus on ollut valmistumisaikanaan joutsalaisittain moderni, rakennus on todennäköisesti Joutsan kirkonkylän ensimmäinen tiilirakenteinen talo. Näyteikkunat kertovat liikerakentamisen uusista suuntauksista. Rakennuksen katutason ikkunat ovat siis suuret, yhtenäisestä ruudusta muodostuvat näyteikkunat. Toisen kerroksen ikkunat jakautuvat kolmeen pystysuuntaiseen ruutuun. Ullakon ikkunat rakennuksen päätykolmioissa ovat pienemmät, kolmen pystysuuntaisen puitteen jakamat ja reunimmaiset ikkunan osat jakautuvat kolmeen pieneen ruutuun. Rakennuksen julkisivussa, toisen kerroksen korkeudella ikkunoiden keskellä on rappauskoriste. Molemmissa päädyissä on toisessa kerroksessa parvekkeet, joissa on metallipienaiset kaiteet. Julkisivun takorautaiset vanhahtavat lyhdyt lienevät myöhemmin asennetut. Julkisivussa on neljä ovea liikehuoneistoihin. Pohjoispäädyn sisäänkäynnissä on säilynyt alkuperäinen ovi. Myös sisäpihan puolelta on sisäänkäynti. Uudempi rakennusosa on rakennettu miltei poikittain vanhaan rakennusosaan nähden siten, että rakennukset ovat kulmistaan yhdessä. Laajennusosan betoniperustassa on pystyurat. Rakennuksen massoittelu ja muotokieli ovat tyypilliset 1950-luvun jälkifunktionalistisen ihanteiden mukaiset. Julkisivua on jäsennetty materiaalivalinnoin. Rakennuksen ikkunat ovat selkeinä ikkuna-aukkoina, mutta julkisivussa on tavoiteltu nauhamaisuutta punatiilisellä vaakalinjana ikkunoiden korkeudella. Näitä punatiiliraitoja lukuunottamatta rakennus on rapattu ja maalattu vaaleanvihreällä. Erikoinen materiaaliratkaisu

6 saattaa liittyä 1950-luvun lopun arkkitehtuurin materiaalikokeilujen vaiheeseen ja se tuo mieleen luvun arkkitehtuurin piirteitä. Modernin laajennusosan suunnittelivat helsinkiläisarkkitehdit Brita Rossi ja Maija Suurla. Rakennukseen on vaihdettu suuri osa ikkunoista ja osa ulko-ovista. Sisäpihan sisäänkäynnin ovet ovat alkuperäiset. Sisäpihalla on parveke, samoin länsipäädyssä. Länsipäädyssä on ollut sisäänkäynti, joka on muurattu umpeen. Rakennnusosien välissä on betoninen terassi, joka alun perin on ollut kattamaton ja sirojen metallikaiteiden reunustama. Terassilta jatkuu parveke uuden osan ensimmäisen kerroksen tasalle. Myöhemmin terassi on katettu kasvihuonemaiseksi lasiterassiksi. Molemmissa rakennusosissa on alkuperäinen tiilikatto. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Aattolan liike- ja majatalorakennus on mahdollisesti vanhin Joutsan kirkonkylään rakennettu kivitalo. Taloa alettiin rakentamaan vuonna Rakennus on ilmeisesti valmistunut jo samana tai seuraavana vuonna, sillä muistitiedon mukaan sinne majoitettiin Joutsaan talvisodan seurauksena saapuneita karjalan evakoita. Rakentamisessa alullepanijana oli Elli Vanhatalo, joka omisti nykyisen Aattolan paikalla aiemmin olleen hirsisen rakennuksen sekä sen viereen rakennetun toisen hirsitalon. Ellin veli Ville Levoniemi suunnitteli talon vanhemman osan, joka rakennettiin majataloksi ja kahvilaksi. Jo vanhassa hirsirakennuksessa oli kahvila-ruokala-konditoriatoimintaa. Vuonna 1956 rakennettiin taloon laajennuksena toinen rakennusosa, johon tuli Elli ja Aatto Vanhatalon leipomo sekä lisätiloja majatalolle. Lisäksi uuteen osaan tuli asuinhuoneistoja. Laajennusosan suunnitelmat laativat arkkitehdit Brita Rossi ja Maija Suurla Helsingistä. Vanha rakennus toimi majatalona, sen alakerrassa Jousitien puoleisen sivustan katutason liikehuoneistossa oli kahvila aina vuoteen 1980 asti, jolloin se siirtyi nykyiselle paikalleen entisen jäätelöbaarin ja leipäkaupan tiloihin uuteen rakennusosaan. Tämän jälkeen kahvilan entisissä tiloissa on ollut monenlaista liiketoimintaa, esimerkiksi suutari, kampaamoyrityksiä, kemikalio-kauneushoitola, autojen varaosia myyvä liike, kennelpuoti, vaatekauppa, lahjatavaraliike ja muistitiedon mukaan jopa ruumisarkkuliike. Vuonna 1969 valmistui kellariravintola, joka aluksi toimi nimellä Vanhakellari. Nyt kellarissa on Alabama-niminen baari. Kellariravintolaa varten tehdyt muutostyöt suunnitteli Esko Noponen. Rakennus pysyi Vanhatalojen suvulla 1990-luvulle asti, jolloin omistajaksi tuli Markku Pasanen. Hänen aikanaan kahden rakennusosan välissä oleva terassiosa katettiin lasiterassiksi. Lasiterassin on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Tiina Pyykkö Hollolasta. Myös ikkunat on uudemman rakennusosan ikkunat uusittiin luultavasti Pasasen aikana. Nykyiselle omistajalle kiinteistö siirtyi vuonna Nyt rakennuksessa on majatalotoimintaa ja kahvila, kellariravintola sekä asuinhuoneistoja ja liiketiloja, joita annetaan vuokralle. Nykyisen omistajan aikana rakennuksiin ei ole tehty suurempia korjauksia. Omistaja suunnittelee ulkoseinien maalaamista ja ulkoseinäremontin yhteydessä pitkäaikaisemman korjaus- /huoltosuunnitelman laatimista. Edellisessä inventoinnissa vuonna 1988 Aattola on inventoitu nimellä Takkula. Ilmeisesti nykyisen Aattolan tontti on alkujaan koostunut kahdesta tontista, joista toinen oli nimeltään Takkula. Tontti on lohkottu Ala-Hulikkalan tilasta. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Aattolan majatalo ja liike-asuinkiinteistö on luultavasti Joutsan kirkonkylän varhaisin kivitalo ja se aloitti tiilirunkoisten rapattujen liikekiinteistöjen rakentamisen ajanjakson, joka voimistui Joutsan kirkonkylällä 1950-luvulla. Julkisivuiltaan erikoinen laajennusosa on valmistumisaikanaan ollut hyvin moderni. Muillakin tavoin hyvin edistyksellisiä ratkaisuja rakennusaikanaan sisältänyt Aattola laajennuksineen on siten rakennusltaan arvokas. Aattolassa 1930-luvun lopussa alkanut majatalo ja kahvila on jatkanut toimintaansa näihin päiviin asti. Näiden lisäksi Aattolan liikehuoneistoihin on mahtunut vuosien varrella erilaista liiketoimintaa ja Aattolan llinen merkitys kirkonkylän liike-elämälle onkin kiistaton. Aattola sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaaksi määritellylle Jousitien raitin alueelle, aivan Jousitien varteen ja se on osa arvokasta kylänraittimiljöötä. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Tervonen Eva, haastattelu Joutsa. Rakennuspiirustukset, omistajan kokoelmissa. Keski-Suomen museo. Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo. Joutsan inventointikortit Inventointilomake 33. Inventoinnin tehnyt Riitta Mäkelä Suullisia tietoja inventointiin antaneet Leila ja Raimo Vanhatalo

7 Kohde 3 kunta: Joutsa kylä: Jousa kiinteistötunnus: sijainti: Jousitie 33 tyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti ajoitus: ajoitusselite: 1930 luokitus: ei määritelty arvotus: paikallisesti arvokas maastotyövaihe: maastotyöt tehty arvotusvaihe: valmis inventoija: Nina Äijälä inventointipvm: Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi lausunnot kuvaus Puistola sijaitsee Joutsan kirkonkylässä, Jousitien varressa. Rakennus koostuu kahdesta osasta, vanhempi rakennusosa on kaksikerroksinen, satulakattoinen hirsirunkoinen rakennus ja uudempi lautarakenteinen osa on yksikerroksinen tasakattoinen siipi. Siipirakennus on poikittain vanhempaan rakennusosaan nähden. Molemmat rakennusosat ovat betoniperustalla ja lautavuorattuja. Vanhempi osa on vaakalaudoitettu ja uudempi pystysuuntaisilla lomalaudoilla vuoritettu. Vanhemmassa rakennusosassa on Jousitien puoleisessa julkisivussa lautarakenteinen, koko rakennuksen levyinen pieni uloke, jossa on näyteikkunoita. Ulokeosa on vuorattu kapealla pystylaudoituksella. Vanhan rakennusosan katutasossa on siis suuret näyteikkunat. Myös laajennusosassa on näyteikkunat. Kaikki näyteikkunat on teipattu umpeen Tokmannin mainosteipeillä. Kaksikerroksisen osan yläkerrassa ikkunat ovat epäsymmetrisesti sijoitellut isoruutuiset standardi-ikkunat, joissa osassa on tuuletusikkuna. Rakennuksen rakennusajankohdasta muistuttavat enää päätykolmioiden pienet puolipyöreät ikkunat. Vanhemmassa rakennusosassa on satulakatto ja tiilikate. Tasakattoisessa osassa katemateriaalina on huopa, katossa on hyvin loiva kallistus. Tasakattoisen osan räystään otsa on raskas, minerit-levyillä vuorattu vaakasuuntaisuutta korostava rakenne. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Kohde on vuonna 1930 valmistunut liikekiinteistö, joka rakennettiin Suomen Maatalous Osake Pankin tiloiksi.suomen Maatalous-Osake-Pankin Joutsan haarakonttori oli aloittanut toimintansa vuonna Se toimi aluksi Nuorisoseurantaloa vastapäätä sijainneessa D. G. von Schrowen rakennuttamassa vanhassa kaupparakennuksessa. Pankille ryhdyttiin rakentamaan omaa toimitaloa vuonna Talon urakoi hartolalainen Nestori Salminen, joka oli Joutsassakin tunnettu rakentaja ja rakentanut monia

8 rakennuksia mm. kirkonkylässä Jukolan. Alakertaan tuli konttori ja yläkertaan pankinjohtajan asunto. Vuonna 1958 pankki sulautettiin KOP:n ja Puistolan kiinteistö myytiin Eila ja Olavi Hietaselle. Heti ostettuaan rakennuksen he tekivät siihen peruskorjauksen ja nykyinen ilme on tältä ajalta. He perustivat taloon tekstiili- ja kenkäkaupan. Alakerta remontoitiin liikkeen käyttöön ja samalla tehtiin myös yläkerran asunto-osaan täysremontti. Remontissa taloon myös uusittiin sähkölaitteet sekä vesi- ja viemäriputket. Sähkö taloon on tullut alusta alkaen. Puistolalla oli oma kaivo vuoteen 1966 asti, jolloin se liittyi Joutsan vesihuollon piiriin. Vuonna 1961 talon puulämmitys muutettiin öljylämmitykseksi. Vuonna 1966 rakennusta laajennettiin matalalla, miltei tasakattoisella siivellä. Laajennusosan suunnitteli Viljo Turunen. Vuonna 1977 yläkerran asunto-osan sisustusta remontoitiin uusimalla parkettilattiat sekä tapetoimalla ja maalamalla huoneita. Huonejärjestys säilytettiin tuolloin ennallaan talo muutettuun Kiinteistö Oy Joutsan Puistolaksi ja osakkeiden omistus tuli nykyiselle omistajalle. Samana vuonna Anneli Hänninen Ky avasi vaate- ja kenkäkaupan talon liiketiloissa. Tässä yhteydessä liiketiloja remontoitiin ja sieltä mm. purettiin kevyitä väliseiniä. Edelleen samana vuonna talon yläkertaan rakennettiin sauna ja seinämateriaaleja uusittiin. Talon ulkoseinät maalattiin vuonna Nykyiset omistajat asuivat yläkerran asunnossa vuoteen 1995 asti, jonka jälkeen asunto-osassa on ollut vuokralaiset. Hännisen liike toimi alakerran kiinteistössä vuoteen 1999 asti ja nyt tiloissa toimii Tokmannin myymälä. Tokmanni teki rakennukseen lastauslaiturin muutettuaan vuonna 1999, rakenne on kevyt ja mahdollinen irrottaa. Rakennuksen alakerta kärsi vesivahingosta 2000-luvulla ja sinne tehtiin pintaremonttia ja uusittiin lattia. Rakennus on maalattu uudelleen ulkoa vuonna luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Puistola on Maatalous-Osake-Pankin konttoria varten rakennettu liikekiinteistö, joksa sijaitsee keskeisellä paikalla Joutsan kirkonkylässä Jousitien varressa. Voimakkaat remontit ja laajentaminen ovat muuttaneet rakennuksen ilmettä siten, että sen rakennuslliset arvot ovat heikentyneet. Vanhana liikepaikkana ja pankkirakennuksena Puistolalla on kuitenkin llista arvoa. Kohde sijaitsee museoviraston valtakunnallisesti arvokkaaksi määrittelemällä Joutsan Jousitien keskusraitin alueella (RKY2000). luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Mäenpää, Markku Joutsan kaupoista ja pankeista. Teoksessa Musikka, Matti (toim.) Joutsan kirja. Joutsan kunta ja seurakunta. Joutsa. Keski-Suomen museo, Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo. Joutsan rakennusinventointikortit Inventointilomake 25. Inventoinnin tehnyt Riitta Mäkelä Inventoinnissa haastateltu Martti Parkkosta. Parkkonen, Martti. Haastattelu Joutsa pääas. kunta: pääas. kylä: laji: tyyppi: arvotus: Joutsa Jousa ei määritelty taajamaympäristö paikallisesti arvokas Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi lausunnot

9 kuvaus Joutsan kirkonkylän liikekeskusta sijoittuu asutuksen ja liikenteen kannalta keskeiselle paikalle Länsitien varteen. Länsitie sijoittuu vanhan kylänraitin kanssa samansuuntaisesti, mutta sen länsipuolelle. Liikekeskusta on rakentunut luvuilla ja sen rakennuskanta edustaa modernia liikerakentamista. Kaavallinen ratkaisu sijoittaa uusi liikekeskusta erilleen vanhasta kylänraitista on mahdollistanut sen miljöön säilymisen uudisrakentamisen paineen suuntautuessa länsitielle. Samalla kirkonkylään on muodostunut ajalliselta kerrostumaltaan yhtenäisiä rakennettuja alueita. Länsitien varren liikerakennukset kuvastavat rakennusajalleen tyypillisiä suunnitteluideoita ja materiaaliratkaisuja, mutta myös omaleimaisuuteen on pyritty mm. Osuuspankin liikerakennusta suunnitellessa. Tyypillistä on tasakattoisuus, betonirakenteet, erilaisten julkisivutiilten ja betonielementtien käyttö rakennuksissa sekä ympäröivät suuret pysäköintialueet. Vaikka ajallisesti Länsitien rakennukset muodostavat melko yhtenäisen kokonaisuuden, niiden sijoittuminen tontilleen vaihtelee suuresti ja luo kadulle jokseenkin rikkonaisen ilmeen. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Joutsan ensimmäinen rakennuskaava ja rakennusjärjestys valmistui vuonna Kaavaan Länsitien varteen oli tuolloin merkitty asuin-liikekerrostalokortteleita sekä etelämmäs omakotitalokortteleita. Kesti kuitenkin kymmenen vuotta, ennen kuin kaava alue alkoi rakentua liikekeskukseksi. Ensimmäinen rakennuskaava ei toteutunut sellaisenaan, vaan sitä muutettiin vuonna 1971 siten, että liikekeskusta Länsitiellä laajeni. Ensimmäinen Länsitielle valmistunut moderni liikerakennus oli linja-autoaseman yhteyteen tullut Joutsan liikekeskus vuodelta Kyseessä on Yhdystien ja Länsitien kulmaukseen isolle tontille valmistunut rakennuskompleksi, jossa on linja-autoasema, tilat kunnanvirastolle, asunto-osa sekä matalampi yksikerroksinen ostoskeskusosa. Vuonna 1974 liikekeskuksen viereen Länsitielle rakennettiin valtion virastotalo. Joutsan osuuspankki yhdessä Osuusliike Päijätmaan kanssa rakennutti uuden pankkirakennuksen vuonna 1979 niin ikään Länsitielle. Myöhemmin 1980-luvulla rakennettiin vielä Säästöpankin uusi liikerakennus ja 1990-luvulla K-kaupan myymälä sekä Rautakauppalan myymälärakennus. luotu: ks_naija viimeinen muutos: ks_naija Länsitien liikekeskustan arvot perustuvat ennenkaikkea llisiin seikkoihin. Alue kuvastaa kirkonkylän muutosta maalaistaajamaksi ja yhteiskunnan kehitystä kulutusyhteiskunnaksi, jonka seurauksena liike-elämän tarpeisiin on rakennettu yhä suurempia rakennuksia. Monessa kirkonkylässä nämä lisärakentamisen paineet ovat johtaneet vanhan kyläkuvan radikaaliin muutokseen. Joutsassa liike-elämän uudisrakentaminen suuntautui rakennuskaavallisten ratkaisujen seurauksena 1960-luvulta lähtien uudelle alueelle Länsitien varteen, minkä seurauksena Jousitien varteen on 1950-luvun jälkeen rakennettu vain muutamia uudisrakennuksia ja sen miljöö on säilynyt pitkälti 1950-luvun asussa. Länsitien rakennukset ovat lukujen modernia, suhteellisen pienikokoista liikerakentamista, jossa voi havaita vanhan rakennustavan tradition katkeamisen. Rakennuksilla ei kuitenkaan ole erityisen suuria rakennustaiteellisia arvoja. luotu: ks_naija Joutsan kunta, tekninen toimi. Kaava-asiakirjat

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYTÄVÄ KOHDE Myynnin kohteena on Kannuksessa sijaitseva määräala noin 3,4 ha kiinteistöstä 217-404-7-29 rakennuksineen. Kohteen osoite on Silmäjärventie

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat ARVOJEN TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen, 15.4.2016 Hiedanranta - keskeisimmät

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Oheiset kysymykset on tarkoitettu museovierailun yhteyteen tai museovierailun jälkeiseen tuntityöskentelyyn. Tietopaketti toimii opettajanmateriaalina,

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Vanha Rauma) Sijainti: Karjalankadun, Nortamonkadun ja Pipanpolun rajaama kortteli, 26100 RAUMA Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+wc+p, 102 m, 156 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Avara ja aurinkoinen koti Uittamon

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLLIETIELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni 1. 1.or 1 on 3. Kohde 2. Kunta Var kaus F28yiosti 4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Varhaisvaiheen funktionalismia päijäthämäläisellä maaseudulla

Varhaisvaiheen funktionalismia päijäthämäläisellä maaseudulla Varhaisvaiheen funktionalismia päijäthämäläisellä maaseudulla Lähes kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa on vähintään yksi funktionalismin varhaisvaiheen rakennus. Osa näistä 1930- ja 1940-luvuilla valmistuneista

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016 ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 06.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi ISO OMAKOTITALO

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 Kylä Häijää Kiinteistötunnus 790-555-1-77 / Mäkipää Kunta Sastamala Omistaja Osoite Kylänraitti 74 Rakennusten lukumäärä Aluetyyppi Taajama Hist. tilatyyppi Kohdetyyppi Asuinrakennus

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4-5h+k+s+ph+kph+p, 110 m, 352 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 0248 johanna@bolkv.fi

Lisätiedot

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy Kittilän kunta Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Suunnittelukeskus Oy 25.2.2008 SR-7 3418282, 7538753 Hanhivaara 4:17 1930-l Alkuperäinen, pieteetillä entisöity päärakennus

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot