KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, Joensuu. Tarkastuspäivä Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, JOENSUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU"

Transkriptio

1 KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, Joensuu Tarkastuspäivä Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, JOENSUU tel

2 Metsolankatu 15 b, Joensuu 2 1 YLEISIÄ TIETOJA KOHTEESTA Kohde Metsolankatu 15 b Joensuu Kohteen pinta-ala Huoneistoala 85,7 m2 Rakennusvuosi 1969 Käyttötarkoitus Asuinrakennus Tarkastuksen tilaaja Asianajaja Martti Juvonen Kohteen omistaja?? Omistushistoria?? Tarkastuksen syy Asuntokauppa. Tarkastuspäivä Tarkastaja Läsnä Tarkastushetken Hannu Partanen, ri Ei muita RH % C Ulkoilma - 12 Sisäilma - 14 Sääolosuhde Puolipilvinen sää Käytettävissä olleet asiakirjat Asemapiirros, julkisivupiirrokset, leikkaus Loppukatselmus Ei tiedossa. Tarkastuksessa käytetyt mittalaitteet Kosteusmittari Exotek MC-380XCA Muuta Tarkastushetkellä rakennuksen sisätilat olivat täynnä edellisten asukkaiden kalusteita ja käyttötavaroita, joko säkitettynä tai hujan hajan irrallaan, joukossa myös elintarvikkeita parin vuoden takaa. Rakennus on ollut käyttämättä kylmillään parin vuoden ajan. Talvella 2014 kattilahuoneessa oleva vesimittari on jäätynyt aiheuttaen jonkin asteisen vesivahingon. Rikkoutuneesta vesimittarista valunut vesi on kastellut todennäköisesti ainakin ympäristössään olevia seinä- ja lattiarakenteita.

3 Metsolankatu 15 b, Joensuu 3 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA Kerrosluku 1 Rakennustapa Perustukset Paikalla rakennettu puurunkoinen asuinrakennus. Leikkauspiirustusten mukaan rakennus on perustettu ulkoseinien osalta betonirakenteisen perusmuurin ja kantavien väliseinien osalta vahvistetun betonilattialaatan varaan. Perusmuurissa on ns. valesokkelirakenne, jossa seinärungon alaohjauspuu on maanpinnan yläpuolella. Valesokkeli on rakennusfysikaalinen riskirakenne. Kantavan puurunkoisen väliseinän alaosa on havaintojen mukaan perustettu lattialaatan alapuolella olevalle omalle betonianturalle. Väliseinän alaosa on tuulettumattomassa tilassa. Puurunkoisen väliseinän alaosa on riskirakenne. Alapohjarakenteet Ulkoseinärakenteet Julkisivupinnoite Väliseinät Yläpohja Kattomuoto Vesikate Lämmöntuotto Lämmönjako Lämmin käyttövesi Maanvarainen, alapuolelta lämmöneristetty betonilaatta. Lämmöneristyksen laadusta ja paksuudesta ei ole tietoa. Puurunkoinen, mineraalivillaeristetty, sisäpuolelta rakennuslevypintainen ulkoseinä. Seinän höyrynsulun laadusta ei ole tietoa. Peittomaalattu pystylomalaudoitus, päätykolmioissa vaakavuorilaudoitus. Puurunkoiset levyväliseinät. Ainakin osa väliseinistä on perustettu lattiatason alapuolelle. Naulatut puurakenteiset ristikot, mineraalivillaeristys. Loiva harjakatto. Sinkitty konesaumattu peltikate. Öljylämmitys. Vesikiertoinen patterilämmitys. Ilmalämpöpumppu. Lämminvesivaraaja. Tulisijat - Ilmanvaihtojärjestelmä Painovoimainen.

4 Metsolankatu 15 b, Joensuu 4 Kunnallistekniikka Suoritetut korjaukset Sähkö-, jätevesiviemäri- ja käyttövesiliittymät. Ei tiedossa. Omistajan havaitsemat puutteet ja vauriot Ei tiedossa. 3 YHTEENVETO KOHTEESTA Rakennus on ollut kylmillään pari viimeistä vuotta. Viime vuodet ovat aiheuttaneet rakennukselle ja etenkin sen sisätiloille suurta vahinkoa. Rakennus on myös julkisivuiltaan huonossa kunnossa. Vesikate, julkisivun puuosat ja ikkunat kauttaaltaan kaipaavat täydellistä kunnostusta. Vesikaton mahdollisten vesivuotojen aiheuttamat vauriot yläpohjan rakenteisiin on selvitettävä. Ainakin autotallin seinissä ja katossa sekä paikoin ullakon puurakenteissa on jälkiä vesivuodoista. Rakennuksen sisällä on erittäin voimakas mikrobiperäinen haju. Aiheuttajina voivat olla mm. vesivuodot (vesimittari, vesikatto), kylmyys, sisätilojen yhteys maaperään, sisätilojen likaisuus tai nämä kaikki yhdessä. Hajun lähteestä ei ole varmuutta; se voi tulla joko sisällä olevista tavaroista, alapohja- tai muista rakennuksen rakenteista tai todennäköisesti näistä kaikista yhteensä. Ulkoseinustalla kasvillisuus on kiinni perusmuurissa. 4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT Korjausta vaativat asiat on mainittu lyhyesti seuraavassa listassa ja kuvaus niistä on esitetty myös kohdassa 8. Rakennuksen teknisessä tilassa yli vuosi aiemmin tapahtunut vesimittarin jäätyminen ja sen aiheuttaman vesivuodon aikaansaamat mahdolliset kosteusvauriot (seinärakenteet, alapohja) ovat suuri riskitekijä. Teknisessä tilassa on lattiakaivo, joten todennäköisesti ainakin osa vuotovedestä on mennyt kaivon kautta viemäriverkostoon. Tarkastusajankohtana teknisen tilan seinärakenteiden alaosissa eikä lattiarakenteissa havaittu kuitenkaan poikkeavia kosteusarvoja. Vesikate on paikoin huonokuntoinen ja kattoluukun kautta tarkasteltaessa on ullakon puurakenteissa havaittavissa kosteuden aiheuttamia värimuutoksia. Myös autotallin katossa ja ulkoseinässä näkyy vesivuodon aiheuttamia jälkiä.

5 Metsolankatu 15 b, Joensuu 5 Vesikatteessa on ainakin talon harjalla peltien liitoksessa ja savuhormin vieressä todennäköiset vuotokohdat. Ulkoseinärungon alaosassa on ns. valesokkelirakenne, lisäksi puurunkoisen ulkoseinärakenteen alaosa on rakennusajalle tyypillisesti lattiapinnan alapuolella tuulettumattomassa tilassa. Rakenne on herkästi vaurioituva riskirakenne. Myös väliseinärunkojen alaosat ovat ainakin osittain lattiapinnan alapuolella tuulettumattomassa tilassa, kuten esim. keittiön ja olohuoneen poistettu väliseinä. Ko. rakenne on helposti vaurioituva riskirakenne. Kylmiön seinä- ja kattorakenteet mikrobivaurioituvat helposti, viimeistään kun kylmiö poistetaan käytöstä. 5 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi siten, että ne eivät pääse vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä ehdotettuihin korjauksiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 6 ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT Rakennus on rakennettu aikana, jolloin joissakin rakennusmateriaaleissa käytettiin vielä asbestia. Purettavien materiaalien mahdollinen asbestipitoisuus tulee tarvittaessa selvittää työturvallisuuden ja suojaustarpeen määrittelemiseksi. Kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobikasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 7 YLEISTÄ TARKASTUKSESTA raportti perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin sekä kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. on suoritettu aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomattomin menetelmin asuntokauppaa varten tehtävän kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää vauriota. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä.

6 Metsolankatu 15 b, Joensuu 6 Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanvaraisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa. 8 KUNTOTARKASTUSHAVAINNOT JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Raportoitavat asiat jaetaan kolmeen luokkaan; havainnot, johtopäätökset sekä toimenpideehdotukset havainnon perusteella. Lisäksi esitetään perusteet suositellulle toimenpiteelle. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, mutta ei ole työselitys. Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset ja perusteet kirjoitettu kursivoituna ja lihavoituna. NIMIKE HAVAINNOT 8.1 Perustukset, sokkelit, alapohja ja rakennuksen vierusta Yleiskuvaus Alapohja (maanvarainen betonilaatta) Perusmuuri Maaston muodot, rakennuksen vierusta Salaojitus Sadevedet Betonirakenteinen, leikkauskuvan mukaan alapohja olisi ns. sandwich-rakenne. Alapohjan lämmöneristyksestä ei ole tietoa. Leikkauskuvan mukaan betonirakenteinen, lämmöneristeellä halkaistu. Lämmöneristeen laadusta ei ole tietoa. Maan pinta kaataa reilusti rakennuksesta poispäin katusivulla, päädyissä jonkin verran. Takasivulla maan pinta on suunnilleen tasainen. Kasvillisuus ja maaperän humuskerros on kiinni perusmuurissa. Ei tietoa. Sadevedet imeytetään maahan rakennuksen läheisyyteen. 8.2 Ulkoseinät, julkisivut ja parvekkeet Rakenne Paikalla rakennettu, puurunkoinen, mineraalivillaeristetty ulkoseinä. Seinien ulkopintana on peittomaalattu lomalauta ja sisäpintana maalattu rakennuslevy. Seinien höyrynsulun laadusta ei ole tietoa. Rakennuksen ulkoseinien ja räystäsrakenteiden puuosat ovat täydellisen huoltomaalauksen tarpeessa. 8.3 Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunat kaksinkertaiset, peittomaalatut puuikkunat. Ikkunat ovat pinnoiltaan, heloitukseltaan ja tiivistyksestään huonokuntoiset. Ulko-ovet ovat huonokuntoiset. Ikkunat ja ulko-ovet ovat perusteellisen kunnostamiset tai uusimisen tarpeessa.

7 Metsolankatu 15 b, Joensuu Yläpohja ja vesikatto Vesikate (konesaumattu peltikate) Yläpohja IV-hormit Sadevesikourut Vesikatteen maalipinta on huonokuntoinen. Lisäksi konesaumapeltien liitossaumoissa on todennäköisiä vuotokohtia. Vesikatteen pinnassa kasvaa paikoin jäkälää. Räystäskourut ovat täynnä puun lehtiä yms. Vesikate varusteineen on kunnostettava. Yläpohja on matala, huonosti tuulettuva. Tarkastus voitiin suorittaa vain kattoluukun ja varaston läheisyydestä. Yläpohjan kantavissa puurakenteissa on kattoluukun läheisyydessä havaittavissa kosteuden aiheuttamia tummentumia. Lämmöneristeenä olevan mineraalivillan yläpinta on likainen (katu- ja siitepölyä jne.). Tarkastellulla alueella lämmöneriste on asennettu paikoin huolimattomasti. Vuotopaikat on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava, tuuletusta on parannettava. Ei tarkastettu. Huoltamatta. 8.5 Märkätilat Pesuhuone Sauna WC Seinät ja lattiat laattapintaiset. Tarkastushetkellä huoneen lattia oli lähes kauttaaltaan tavaran peitosssa. Mitatuissa pisteissä ei kohonneita kosteusarvoja. Lattia laatoitettu. Mitatuissa pisteissä ei kohonneita kosteusarvoja. Ei kohonneita kosteusarvoja. 8.6 Muut sisätilat Keittiö Makuuhuoneet Olohuone Kylmiö Pannuhuone Sisätilat tarkastushetkellä täynnä kaikenlaista irtaimistoa; koneita, kalusteita, leluja, kirjoja, ruokatarvikkeita yms. Sisällä selvästi havaittava mikrobipohjainen haju. Tilojen todellisen kunnon arvioiminen on erittäin vaikeaa tilojen yleisilmeestä johtuen. Lattia täynnä tavaraa. Näkyvissä olevat pintarakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa, joskin epäsiistit. Lattiat täynnä tavaraa. Kuten muut makuuhuoneet. Pintarakenteet korjauksen tarpeessa. 8.7 Lämmitys Vesikiertoinen patterilämmitys. Alkuperäinen. Lämpöjohtoverkoston uusiminen 5 10 v aikavälillä.

8 Metsolankatu 15 b, Joensuu Vesi- ja viemärilaitteet Vesi- ja viemärilaitteet vaikuttavat alkuperäisiltä. 8.9 Ilmanvaihto Painovoimainen. Ilmanvaihto on yleisesti ottaen riittämätön. Ei tarkastettu tarkemmin Sähköistys 9 LIITTEET Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot Valokuvat 12 kpl INSINÖÖRITOIMISTO H.PARTANEN Joensuussa Hannu Partanen, ri

9 Metsolankatu 15 b, Joensuu 9 LIITE 1: RAKENNUSOSIEN KESKIMÄÄRÄISET ELINKAARET (ohjeellisia) KÄSITTEET Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä. RAKENNUSOSIEN KESKIMÄÄRÄISET ELINKAARET Keskimääräinen kunnossapitojakso < 10 vuotta: Puujulkisivun huoltomaalaus Peltikatteen huoltomaalaus Öljypolttimen uusiminen Poistoilmanvaihtohormien puhdistaminen Keskimääräinen kunnossapitojakso vuotta: Muovitapetin uusiminen (märkätila) 10 v Muovimaton uusiminen Tulo- ja poistoilmakojeiden uusiminen 20 v Öljysäiliön uusiminen 20 v Paisuntasäiliön uusiminen 20 v Rapatun julkisivun maalaus Keskimääräinen kunnossapitojakso vuotta: Peltikatteen uusiminen Huopakatteen uusiminen Räystäskourujen uusiminen Rapatun julkisivun uusiminen Lämminvesivaraajan uusiminen 25 v Patteriventtiilien uusiminen Keskimääräinen kunnossapitojakso vuotta: Tiilikatteen uusiminen v Lämpöputkiston uusiminen 50 v Lämpöpatterin uusiminen 50 v Galvanoitujen kylmävesiputkien uusiminen 40 v Kupariputkien uusiminen 50 v Valurautaviemäriputkien uusiminen 40 v

10 Metsolankatu 15 b, Joensuu 10 LIITE 2: VALOKUVAT 12 KPL Kuva 1: Takapihan julkisivua Kuva 2: Takapihan julkisivua Kuva 3: Ikkunaa ja vesipeltiä Kuva 4: Päätykolmio Kuva 5: Päädyn vesikatetta Kuva 6: Savupiipun yläpää

11 Metsolankatu 15 b, Joensuu 11 Kuva 7: Korjaus savuhormin juuripellissä Kuva 8: Vuotopaikka kattopeltien liitoksessa Kuva 9: Sauma auki Kuva 10: Yläpohjan kattorakenteita, vuotojälkiä Kuva 11: Yläpohjan lämmöneristystä Kuva 12: Tummunutta vesikatteen aluslaudoitusta

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo TSt,ANP/1/toukokuu 2007/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ Tilaajan ohje kuntotarkastus, asuintalot, asuntokauppa, tilaaminen granskning, bostadsbesiktning, bostadshus,

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot