Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi"

Transkriptio

1 Teknologia/asennus Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi SAKRET 2012 / 1 LUOTU RAKENTAMISEEN

2 Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2

3 Sisällysluettelo Uudistusten ja kestävän kehityksen välissä 2 Yleisiä havaintoja 3 Saneeraus, kunnostus, modernisointi. Termien selitykset 4 Asioiden todellinen tila. Rakennuksen kunnon tutkiminen 6 Nykyisten rakennusten järjestelmä. Aikakausien tyypilliset piirteet 8 Vanhoihin rakennuksiin liittyvät ongelmat. Rakennusaika Nykyaikaisten standardien luominen 14 Sakretin ratkaisut töiden tavoitteiden mukaisesti 16 Sakretin ratkaisut rakennuksen rakenteiden/osien mukaisesti 18 Perustietoja pohjusteista, aluslaasteista ja pinnoitteista 19 Vanhojen alustojen arviointi ja esikäsittely 22 Yhteenveto yleisimmistä vaurioista 26 Sakretin järjestelmien rakenne/käsittely: Muurauksen horisontaalinen tiivistys 29 Muuratun seinän pystyeristeen asentaminen 31 Muurauksen halkeamien täyttäminen 34 Muuraussaumojen korjaus 36 Kosteuden ja suolan vaurioittamien muurausten korjaus 38 Julkisivun halkeamien maalaustekninen saneeraus 40 Julkisivun halkeamien rappaustekninen saneeraus 42 Sakretin halkeamien korjausjärjestelmien vaihtoehdot 44 Eristysjärjestelmässä olevan vahvike-/laastikerroksen korjaus 45 Näkyvät tulppien päät eristetyissä julkisivuissa 47 Julkisivun stukkoprofiilien saneeraus 49 Julkisivun stukkoprofiilien ennallistaminen 51 Julkisivun/parvekkeen betoninkorjausjärjestelmä 53 Julkisivun/parvekkeen betoninsuojausjärjestelmä 56 Julkisivun korjausmaali 58 Julkisivun rappauksen korjaaminen 60 Levän ja homesienten poistaminen julkisivusta 62 Julkisivun vanhan eristeen täydentäminen 64 Uusien rappausjärjestelmien asennus: Rappausjärjestelmien valintakriteerit 66 Seinämateriaaleille ja alustoille esitetyt vaatimukset 67 Uusille seinämateriaaleille ja alustoille esitetyt vaatimukset 68 Vanhoille seinämateriaaleille ja alustoille esitetyt vaatimukset 68 Rappauspinnoitteiden parametreista 70 Rappauspinnoitteiden työstö 71 Pinnoituslaastit eli koristelaastit 73 Sakretin pohjarappausjärjestelmien tekeminen: Uudisrakennukset 76 Vanhat rakennukset 78 Pohjarappausjärjestelmien teko-ohje 79 Sakretin tuotteet 81 Pareizas SAKRET siltinātu Saneeraus, fasāžu projektēšanas kunnostus, modernisointi un izveides rokasgrāmata Teknologia/asennus Saturs 1

4 Uudistusten ja kestävän kehityksen välissä SAKRET ennakoi jo kauan sitten, että markkinat liikkuvat uudisrakennusten rakentamisesta olemassa olevien rakennusten korjauksen, ajanmukaistamisen ja uudistamisen suuntaan ja että suuntaus on pitkäaikainen. SAKRET tuli jo varhain samaan johtopäätökseen tämän tulevia markkinoita määräävän kehityssuunnan kanssa sekä tuotekehittelynsä että tuotevalikoimansa suunnittelun osalta. Pitkäaikaisen kehittelyn ansiosta sekä rakentajat että suunnittelijat voivat olla varmoja, että SAKRETilla on markkinoiden monipuolisin rakennuslaastien valikoima. Tuoteperheellä on vakuuttava profiili sekä esteettisestä, ekologisesta että käyttötarkoituksen mukaisesta näkökulmasta. Valikoima täyttää myös rakennusteknisesti tärkeimmille ominaisuuksille, työstettävyydelle ja toimintavarmuudelle, asetetut tiukat vaatimukset. Uusia rakennuksia rakennettaessa suunniteltu rakennustekninen tehtävä on kaikille rakennustoimintaan osallistuville läpinäkyvä ja hallittavissa oleva, kun vain kaikki rajoitukset on määritelty yksiselitteisesti. Sen sijaan jo olemassa olevien ja vanhojen rakennusten kohdalla tilanne on aivan toinen. Silloin on kyseessä rakennus, jossa esiintyy X kappaletta rakenteellisia, rakennusteknisiä ja toiminnallisia vikoja tai vaurioita. Vikojen ja vaurioiden rakennusteknistä korjaamista vaikeuttavat niiden muodostumisen syyt, jotka ovat, kuten itse rakentaminenkin, lähes aina monitahoisia. Tämän, uusiin rakennuksiin verrattuna monimutkaisemman lähtötilanteen vuoksi muuttuvat myös tuotekehittelyyn liittyvät velvollisuudet ja tuotevalikoiman suunnittelu. Tähän voidaan lisätä vielä yksi SAKRET-konsernin etu: hajautettu tuotanto- ja toimitusrakenne. Neljä tehdasta Virossa, Latviassa ja Liettuassa, 18 tuotantolaitosta ympäri Saksaa ja useita tehtaita ympäri muuta Eurooppaa takaavat sen, että olemme todella lähellä markkinoita ja asiakkaita. SAKRET ymmärsi jo varhain kumppanuussuhteiden ja välittömän yhteistyön merkityksen. Intensiivikoulutuksen saanut SAKRETin henkilökunta, johon kuuluu sekä myyntineuvojia että tuotteiden käytön yksityiskohdista perillä olevia asiantuntijoita, neuvoo ja tukee ammattimaista rakennusalaa rakennusprojektin kaikissa vaiheissa: kohteen analysointi, järjestelmän valinta, rakennuskohteen logistiikka ja käytännön käyttö, muun muassa konetekniikan avulla. SAKRETin tekninen ja markkinoihin liittyvä asiantuntemus rakennuksia kunnostettaessa SAKRETin ratkaisut käyttöalueittain Rakennuksen osan sijainti ulkopuolella sisäpuolella ulkoneva osa yhdistävä/rajaava Rakennuksen osan tyyppi muurattu julkisivu sisäkatto, seinä, lattia ulokkeellinen parveke, sisäänvedetty parveke, erkkeri terassi, avoin alue, piha, tie, sisääntuloväylä SAKRET-järjestelmät tiivistysjärjestelmät korjausjärjestelmät rappausjärjestelmät maalausjärjestelmät eristysjärjestelmät korjausjärjestelmät rappausjärjestelmät päällystejärjestelmät kaakeli- ja laattajärjestelmät betoninkorjausjärjestelmät 1) betonipintojen suojausjärjestelmät 1) kaakeli- ja laattajärjestelmät kiveys- ja laatoitusjärjestelmät 1) Muihin käyttöalueisiin kuuluvat julkisivut ja infrastruktuurirakennelmat, esimerkiksi sillat ja liikennerakennelmat, vesirakennelmat, jätevesien puhdistusjärjestelmät ynnä muut. 2 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

5 Yleisiä havaintoja Säännökset ja määräykset - hyväksytyt tekniset säännöt Valtiollisiin ja eurooppalaisiin säännöksiin tutustuttaessa saattaa aluksi tuntua siltä, että rakennusalalla kaikki on säänneltyä pienimpiä yksityiskohtia myöten. Vaikutelma on kuitenkin väärä. Voimassa olevat säännökset koskevat ensisijaisesti uusia rakennuksia. EVS, EN ja DIN, ÖNORM, SIA jne. antavat parhaassa tapauksessa vain toisarvoisen vihjeen, mutta yleensä eivät sitäkään. Korjaus ja kunnostus eli olemassa olevan rakennuksen rakentaminen tapahtuvat pikemmin hieman epävarman ohjekokoelman mukaisesti, ja sitä nimitetään toisinaan teknologiaksi. Säännöt eivät ole todellisuudessa mitään muuta kuin alan tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden näkökanta. Ei ole olemassa oikeudellisesti sitovia, yleisesti hyväksyttyjä teknisiä sääntöjä, etenkään olemassa olevia rakennuksia koskevien töiden osalta. Tekniikan toinen puoli: kenellä on sananvaltaa korjaukseen ja modernisointiin liittyvissä asioissa? Kaikkea, mikä on rakennusteknisesti mahdollista ja tilaajan toivomaa, ei voida toteuttaa käytännössä. Joukko ulkoisia tekijöitä määräykset, viranomaiset ja henkilöt, joilla on vastustamisoikeus voivat muuttaa suunnitelmia paljon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraavan neljään tekijään: 2. Rakennuslaki rakennuksen käyttötarkoitusta muuttaviin töihin on haettava lupa. Esimerkiksi vanhojen tuotantorakennusten muuttaminen asuinrakennuksiksi tai uusien asuintilojen lisääminen. 1. Muinaismuistolaki kiinteän muinaismuiston kohdalla ja muinaismuistojen suojelualueella tulee saada Museovirastolta lupa ennen rakennuksen muuttamista/restauroimista. Alkuperäisestä eroavia ja alkuperäistä imitoivia rakennusmateriaaleja ei saa käyttää ilman Museoviraston lupaa. Yleensä museoviraston lupa on rakennusluvan osa. Mikäli projekti ei vaadi rakennuslupaa, Museovirastolta on haettava lupa erikseen. 3. Tekijänoikeus arkkitehtuurissa, ei ehkä vielä kovin yleinen, immateriaalioikeuksien säilyttämisen yksi mahdollinen tavoite ja tapa, tärkeää varmasti tulevaisuudessa. 4. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset kunnostettavia rakennuksia koskevat vaadittavat energiankulutuksen enimmäisarvot on useimmissa tapauksissa mahdollista saavuttaa käytännössä vain uuden lämpöeristyksen tai lisäeristyksen avulla. SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 3

6 Saneeraus, kunnostus, modernisointi Termien selitykset Vanhan osittainen korvaaminen uudella olemassa oleviin rakennuksiin tehtäviä rakennustöitä voitaisiin kuvata näin. On hyvin tärkeää pohtia, miten paljon uutta tulee lisää ja miksi rakennusta tai sen infrastruktuuria ylipäätään uusitaan. Käsitteet saneeraus, kunnostus ja modernisointi selittävät uusimisen tarvetta. tai parantamalla oleellisesti olemassa olevia, esimerkiksi lisäämällä rakennukseen keskuslämmitys tai kylpyamme. Yhä tärkeämpi modernisointityyppi on energia-saneeraus. Siltä puuttuu vielä yhtenäinen termistö ja se tarkoittaa ennen kaikkea uuden lämmöneristysjärjestelmän asentamista rakennukseen. Saneeraus eli korjausrakentaminen tarkoittaa sellaisten vaurioiden poistamista, jotka saattavat ulottua syvälle rakennuksen rakenteisiin. Kunnostaminen tai korjaus koskee pikemminkin vikoja, jotka aiheutuvat tavanomaisesta käytöstä, ja käsittävät pienehköjä korjaustöitä, erityisesti kosmeettisia korjauksia. Modernisoinnin avulla lisätään rakennuksen arvoa luomalla uusia asuin- tai käyttöarvoja Vaikka termit saneeraus, kunnostus ja modernisointi eivät ehkä kuulosta kovin hyviltä, niitä käytetään hyvin yleisesti päivittäisessä rakennusalan kielessä. Voimassa olevista määräyksistä, EU-normeista, tuoteluetteloista tai hankintoja ja tilauksia koskevista tarjouksista niitä ei useinkaan löydy. Suosittelemme kuitenkin ottamaan lähtökohdaksi RYL:n sekä ET:n julkaisuissa yleisesti käytetyn termistön. Järjestelmä: saneeraus, kunnostus, modernisointi Projektin syvyys Tilanteen tutkiminen: Asiakirjojen laadinta luonnokset, valokuvat vaurioista jne. Statiikka/rakenne sisä- ja ulkoseinät, melusuojaus jne. Rakennuksen osat ja niiden rakenne muuraus, eristys jne. Eristys ulkoseinät, kellarin seinät jne. Asennukset/talotekniikka lämmitys- ja saniteettilaitteet jne. Erityisrasitteet haitalliset aineet, homesienet jne. Menekkitiedot/ kunnossapitokustannukset Tilanteen arviointi: Teknologinen taso virheetön kunto Huollettu, virheetön kunto ei ole teknologisesti nykyaikaisella tasolla Pääpiirteittäin hyvä kunto huolto- ja kunnossapitotoimet Vauriot ei-kantavissa osissa saneeraus ja korjaus Vauriot kantavissa osissa perusteellinen saneeraus Hyvin suuret vauriot saneeraus ei ole taloudellisesti järkevää 4 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

7 Rakennuksen toimintojen säilyttäminen (korjaus, huolto), toimintojen palauttaminen (saneeraus, kunnostus) ja uusien toimintojen luominen (modernisointi) vaativat vaihtelevassa määrin tunkeutumista rakennuksen rakenteisiin. Työmäärän ja hinnan lisäksi se vaikuttaa oleellisesti myös suunnitteluun ja rakennusoikeuteen liittyviin näkökohtiin. Kun tunkeudutaan rakennuksen rakenteiden sisään, tarvitaan tavallisesti asiantuntijoiden neuvoja ja heidän apuaan töiden toteuttamisessa sekä arkkitehtien, insinöörien tai staatikkojen suunnitelmia ja laskelmia. Kuten laajennus- ja muutosrakennustöissä, myös tässä tapauksessa on hoidettava lupamenettely eri viranomaisten kanssa. Myös pienemmät työt saattavat tuoda mukanaan yllätyksiä: rakenteellisten muutosten ylittäessä tietyn rajan, rakennus on lämpöeritettävä kokonaan tai osittain ja energiankäyttö on saatettava energiankäyttöä koskevien standardien mukaiseksi. Materiaalivalintojen, toteutuksen ja lupien suhteen museoviraston suojelun piiriin kuuluvat rakennukset ja niiden lähiympäristö ovat oma ryhmänsä. Museoviraston suojelun piiriin kuuluvissa rakennuksissa on yleensä saatava lupa sekä ulko- että sisätöihin. Naapurirakennusten osalta, toimivaltaisella viranomaisella on oikeus ilmaista mielipide myös sellaisista töistä, joihin ei tarvita lupaa, jotta säilytettäisiin yleiskuva ja urbaani yhtenäisyys. Toimenpiteiden suunnittelu Rahoitus/poistot Suunnittelu, toteutus, valvonta Alustava kannattavuusarvio Vahinkojen korjaaminen / modernisoinnin prioriteettiluettelo Rakennussuunnittelua koskevien määräysten / laissa säädettyjen määräysten määrittely Muiden oikeudellisten velvoitteiden/ seurausten huomioon ottaminen museovirasto jne. Materiaalien/saneeraustekniikoiden alustava valinta Projektisuunnitelma ja töiden järjestys Rakennuslupahakemusten laatiminen Tarkka menoarvio töihin liittyvät tarjouspyynnöt/tarjoukset Valtion rahoitusapuvälineet Luottolaitosten rahoitusperiaatteet Aiheutuneiden kustannusten arviointi / säästömahdollisuudet Hyväksyntöjen saaminen Projektipäälliköiden nimittäminen rakennuskohteeseen Tilauksen esittäminen töiden suorittajille Töiden valmistumisaikojen suunnittelu Töiden edistymisen tarkastus ja valvonta Töiden ennakkovastaanotto ja lopullinen vastaanotto Loppuasiakirjat tilanteen analysointi lopulliseen vastaanottoon saakka Projektin kulku SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 5

8 Asioiden todellinen tila Rakennuksen kunnon tutkiminen Myös uusien rakennusten suunnittelua koskee koko joukko rajoituksia. Niitä ovat sekä rahalliset mahdollisuudet että valtiolliset ja paikalliset rakennusvaatimukset ja yksityiskohtaiset määräykset. Vanhaa rakennusta saneerattaessa tai modernisoitaessa, sekä muutosrakennustöissä, toistuvat tietyt tekijät, jotka tulee ottaa huomioon. Rakennus voi olla suojelukohde, tai siihen saattaa liittyä arvokkaan miljöön johdosta rajoituksia, minkä vuoksi muutoksista tulee sopia viranomaisten kanssa jo suunnitteluvaiheessa, jotta vältyttäisiin myöhemmiltä lisäkustannuksilta. Muut rajoitukset ja tarpeet aiheutuvat rakennuksen todellisesta kunnosta. Ensin tulisi tutustua alkuperäisiin piirustuksiin, jos ne ovat vielä tallessa. Myös hyvin vanhoista rakennuksista voi löytyä asiakirjoja arkistoista. Myös kunnan arkistosta voi löytyä vanhoja, restaurointia varten sopivia näkymiä tai kuvia. Olemassa olevaan suunnitteluaineistoon ei saa milloinkaan luottaa sokeasti. Se antaa vain aavistuksen siitä, mitä arkkitehti on suunnitellut, mutta ei kerro sitä, mitä tehtiin todellisuudessa, minkälaisia rakennusmateriaaleja käytettiin tai mistä kohtaa rakennusta on myöhemmin muutettu. varmistaa rakennuksen kantavat osat. Jos rakennuksen suhteen ollaan täysin varmoja siitä, että se on piirustusten mukainen (mahdollista vain uusien rakennusten kohdalla), tätä ei tarvita. Seuraava tekninen kuntotutkimus on sitä luotettavampi, mitä suunnitelmallisemmin se tehdään. Töiden tilaamisen sekä erittelyjen, tarjouksien ja laskelmien laatimisen yhteydessä voidaan käyttää työn helpottamiseksi perusteellisia tarkastusluetteloita ja diagnostiikkaohjelmistoa. Tilanteen määrittely vaatii usein enemmän kuin vain ulkoisen katselmuksen. Piilossa olevat osat, esimerkiksi puu- ja hirsirakenteet ja kantavat rakenteet sekä päällystemateriaalit tulee tarvittaessa irrottaa arvion antamista varten. Useisiin kysymyksiin rakennuksen yksittäisten osien kunnosta ja toimintavalmiudesta voi löytää vastauksen ainoastaan teknisten tarkastusmenetelmien avulla. Sama pätee syiden tutkimiseen. Esimerkki: laastipinnassa ja muurauksessa olevilla halkeamilla voi olla staattinen ja terminen syy, mutta ne voivat johtua myös työstöstä. Saneerauksen lähtökohtana tulee aina olla jokin syy. Muussa tapauksessa on kyse vain kosmeettisista korjauksista. Vanhoista asiakirjoista ei myöskään selviä, minkälaisia näkyviä ja piileviä vaurioita on tarpeen korjata. Tilanteen kartoittamisen ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluu toteutuspiirustusten tekeminen ja niiden vertaaminen olemassa oleviin piirustuksiin. Asiantuntijaarvion antamista varten tulisi tarvittaessa ottaa jo siinä vaiheessa mukaan rakennusstatiikan asiantuntija, joka Seuraava sääntö on yleispätevä: olipa mittauskohteessa kyseessä taipuminen, halkeamat, kosteus, lämmönjohtavuus, ilmatiiviys, ruoste, alustan kantavuus, tuhohyönteiset tai haitalliset aineet, ainoastaan alan asiantuntijoilla on tarvittavat tiedot ja tekniikka. 6 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

9 Asioiden todellinen tila Rakennuksen kunnon tutkiminen Rakennuksen kunnon tutkiminen Rakennuksen kunto Yleiset asiakirjat Kosteustaso Vedenimukyky Lämmönjohtavuus Ilmatiiviys Betoni- ja raudoitusteräksen kunto Lahottajasienen aiheuttama vaurio Halkeamat Suolarasitus Vahvuus Menetelmä Stereokuvaus (fotogrammetria) 1) : Valokuvat, joiden dimensiot ovat oikeat, myös yleisen kunnon dokumentoimista varten Kartoitus 1) : Materiaalikartta, vauriokartta, saumakartta tai toimenpidekartta: merkinnät piirustukseen tai järjestetyt käsikuvat Gravimetrinen kosteusmittaus 2) : Materiaalin koekappaleen gravimetrinen mittaus eli mallikappaleen punnitus ennen kuivumista ja sen jälkeen (jos näyte on otettu oikein, tulos on hyvin tarkka) Kosteuspitoisuuden mittaus sähköisillä mittausmenetelmillä 2) : Pintakerroksessa alle 100 MHz tilavuusmittaus, esteen mittaus (molemmissa saattaa ilmetä mittausvirheitä, ei sovi kaikkiin materiaaleihin, mittaustulokset saattavat vääristyä suolan vaikutuksesta) Kosteuspitoisuuden mittaus kemiallisilla menetelmillä 2) : Kalsiumkarbidi-menetelmä (CM) tai harvemmin Karl Fischerin menetelmä materiaalin koekappaleessa (molemmat ovat tarkkoja ja nopeita paikallisia mittauksia) Anturimenetelmä 2) : Kun tiedetään lämmönjohtavuus, anturia lämmitetään poranreiässä tiettyyn lämpötilaan ja sen perusteella määritellään kosteus (suuritöinen, materiaalin lämmönjohtavuus täytyy tietää). Karstenin putki 1) : Mittaa materiaalin vedenimukyvyn pienellä alueella (yksinkertainen, epätarkka ja nopea). Vedenimukyvyn testilevy 1) : Mittaa materiaalin vedenimukyvyn suurella alueella (yksinkertainen, tarkka ja nopea). Lämpökuvaus 1) : Kuvausmenetelmä, muuttaa infrapunasäteilyn nähtäväksi (helppokäyttöinen, vähäinen erotuskyky, epätarkka ja materiaalin mukainen lämpötilan erotus). Blower-Door-mittaus 1) : Rakennuksen ilmanvaihdon mittaaminen ja vuotokohtien paikantaminen Betonikuoren mittaus 1) : Vahvistetussa teräksessä sähköinen metallintunnistin (toimintavarma ja yksinkertainen) Kalkkeutumisen syvyyden määrittely 2) 3) : Betonin porausnäytteestä tai rakenteen avaamisen jälkeen merkkiaineliuoksen avulla (toimintavarma ja yksinkertainen) Syväprofiilin luominen 2) 3) : Kloridirasituksen mittaus rengas-ankkurikatodin avulla (toimintavarma mutta laajatöinen) Puuosien vasarakoe 2) 3) : Arvioidaan vasaralla hajotettua rakennetta (yksinkertainen koe, vaurion esiintyessä on selvitettävä sen tyyppi). Halkeamamittari 1) : Halkeamien yksinkertaiseen silmämääräiseen mittaukseen. Tarkempi mittaus voidaan tehdä halkeamien mittausluupilla. Halkeaman kipsi- tai laastimerkit 1) : Näyttävät, onko halkeama pysähtynyt vai laajeneeko se edelleen (yksinkertainen ja toimintavarma, tulokset saattavat kuitenkin ilmetä pitkähkön ajan kuluessa, halkeaman dynamiikkaa ei ole mahdollista tunnistaa). Halkeamien monitorointilaite 1) : Rekisteröi halkeaman dynamiikan kaksi- tai kolmiulotteisesti (yksinkertainen ja toimintavarma mutta tulokset saattavat ilmetä vasta pitkähkön odotusajan jälkeen). Värireagenssikoe 2) 3) : Kohteessa otettavat näytteet sekoitetaan reagenssin kanssa. Voimakas reaktio saattaa näyttää tiettyjen suolojen olemassaolon (nopea mutta ei näytä suolan määrää). Laboratoriokoe 2) 3) : Näytteitä analysoidaan laboratoriossa monenlaisilla menetelmillä (kallis mutta sekä laadullisesti että määrällisesti erittäin tarkat tulokset). Vetolujuuden mittaus tartuntavetolaitteen avulla 2) : Liimalla kiinnitetyllä vetolaikalla, soveltuu kaikenlaisiin pintoihin. Pintakestävyyden ja paineenkestävyyden mittaus 2) : Iskurasituksen rekyylin mittaus, erilaiset menetelmät rekyylivasarasta aina digitaaliseen boltometer-laitteeseen 1) pintaa rikkomaton menetelmä 2) pintaa hieman rikkova menetelmä 3) pintaa rikkova menetelmä SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 7

10 Nykyiset rakennukset Aikakausien tyypilliset piirteet Rakennuksen alustavassa arvioinnissa arkkitehtonisen tyylisuunnan ja aikakauden määrittely antavat pohjustavan suunnan. Vaikka konkreettisen kohteen tarkka analyysi onkin lopullinen mittapuu, vanhojen arkkitehtonisten tyylien ja rakennustyylien tunteminen sekä riittävät tiedot aikaisemmin käytetyistä rakennusmateriaaleista ja -tekniikoista antavat osviittaa rakennuksen todennäköisistä heikoista puolista ja tyypillisistä ongelmista. Lisäksi niiden avulla saadaan tietoa mahdollisista muutosrakennustöistä ja aikaisemmista saneerauksista, sillä rakennukseen on mahdollisesti tehty jo paljon muutoksia, muun muassa piilossa olevia muutostöitä, sen mukaan, mitkä ovat rakennuksen ikä ja kulumisaste sekä viime vuosikymmeninä vallinneet rakennustekniset erityispiirteet. Vanhat rakennukset: tyypilliset rakennusmateriaalit, rakenteelliset tunnusmerkit ja ulkonäkö Aikaväli/rakennustyyli Rakennuksen osan tyyppi 1920-luvulle saakka Perustus, kellarin seinät Muuraus, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkivi tai tiili suoraan maan pinnalla ei eristeitä tai pelkkä yksinkertainen kalkkisementtilaastikerros kellarin ulkoseinän verhouksessa bitumi-/tervamaali Diagnostiikka ja kunto: kostea suolakerrostumia kupruilua pölykerros Rakennusmateriaalit, rakenne: muurattu täystiilestä seinän paksuus yli 40 cm kalkkilaasti, kalkkisementtilaasti, savilaastit Diagnostiikka ja kunto: perustusta ei ole eristetty kostea suolakerrostumia laasti lohkeillut likainen luku Perustus, kellarin seinät Muuraus, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: tiilistä tai onteloharkoista ladottu nauhaperustus klinkkerimuuraus horisontaalinen tiivistys bitumi- tai pahvikerroksilla bitumimaalit Diagnostiikka ja kunto: eriste ei toimi enää kostea suolakerrostumia kupruilua pölykerros Rakennusmateriaalit, rakenne: massiivinen kokoseinä tai muurattu seinä joskus kahdella muotilla valettu seinä, jossa on poikkisuuntaan asennetut tiilet tai sinkitty tai teräksinen sisus pinnoitteena kalkkisementtilaasti, kalkkilaasti, savilaasti jäsennellyt julkisivut Diagnostiikka ja kunto: halkeamat muurauksessa ja laastissa lämpösillat, kostea, suolakerrostumia pölyävät saumat likainen eristämättömät parvekkeet 8 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

11 Rakennuksen osan tyyppi Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkiviseinät sisäinen puurunko, rapattu kalkkilaastilla Diagnostiikka ja kunto: irtoava laasti jos on puurunko, lahonnutta puuta Rakennusmateriaalit, rakenne: täytetyt hirsikatot asuintiloissa puulevylattiat rappukäytävissä luonnonkiveä lattialevy tai parketti Diagnostiikka ja kunto: sisäkatoissa lahonnutta puuta, myös tukirakenne sienivaurioita parketti ja levyt kuluneita rakenteen johdosta huono palo- ja äänieristys Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkivestä tai teollisesta kivestä valmistetut portaat askelmat harkoista sisällä puuportaat suunnitellut porraskäytävät, laasti ja stukko Diagnostiikka ja kunto: kulunut halkeillutta laastia Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: myös kantavat seinät voivat olla vain puoliksi kivisiä ei-kantavat seinät ovat usein tiilestä, osa rapattua puurunkoa tai ristikkoa Diagnostiikka ja kunto: muuraus ja laasti lohkeilevat kantavat rakenteet ja tukirakenteet vähentyneet huono ääni- ja paloeristys Rakennusmateriaalit, rakenne: hirsikatot asuintiloissa puulevylattiat rappukäytävissä luonnonkiveä lattialevy tai parketti Diagnostiikka ja kunto: alamittaiset kantavat elementit sisäkatoissa lahonnutta puuta, myös tukirakenne sienivaurio tai tuhohyönteisiä parketti ja levyt kuluneita rakenteen johdosta huono palo- ja äänieristys Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkivestä tai teollisesta kivestä valmistetut portaat ulkona sisällä puuportaat Diagnostiikka ja kunto: kuluneet askelmat halkeillutta laastia SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 9

12 Vanhat rakennukset: tyypilliset rakennusmateriaalit, rakenteelliset tunnusmerkit ja ulkonäkö Aikaväli/rakennustyyli Rakennuksen osan tyyppi Perustus, kellarin seinät Muurattu seinä, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: betoninen nauhaperustus kellarin seinät ontelotiilistä tai silikaatista pystysuora eristys tervapahvilla kellarin seinät maalattu bitumimaalilla ulkopuolelta Diagnostiikka ja kunto: eriste ei enää toimi kostea suolakerrostumia kupruilua Rakennusmateriaalit, rakenne: yksikerroksinen täysmuurattu seinä täys- tai ontelotiilistä, silikaatista tai höyrykarkaistusta kevytbetonista betoni(kivi) ja betoniset valmiselementit harvemmin kaksinkertainen muuraus ja teräslankaiset liitosankkurit kalkkilaasti, kalkkisementtilaasti Diagnostiikka ja kunto: halkeamat läpikostuminen tiili- ja laastivauriot vahingolliset aineet maaleissa ja eristemateriaaleissa riittämätön lämpöeristys Perustus, kellarin seinät Muurattu seinä, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: betoninen nauhaperustus seinät silikaatti- tai ontelotiilistä bitumimaali bitumitasoite tai bitumieriste Diagnostiikka ja kunto: tiiviste vaurioitunut kostuminen Rakennusmateriaalit, rakenne: yksikerroksinen täysmuurattu seinä täys- tai onteloharkoista, silikaattitiilistä, höyrykarkaistusta kevytbetonista tai kevytbetonista betoni(kivi) ja betoniset valmiselementit harvemmin kaksikerroksinen muuraus ja teräslankaiset liitosankkurit kalkkisementtilaasti, tekohartsilaasti lämpöeristekerrokset Diagnostiikka ja kunto: halkeamat läpikostuminen onteloita rappauksessa leviä ja hometta vahingollisia aineita sisältäviä materiaaleja 10 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

13 Rakennuksen osan tyyppi Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: puolitiilistä ja yksittäisistä tiilistä muurattu seinä ontelotiilistä tai silikaattitiilistä Diagnostiikka ja kunto: halkeamat laastivauriot huono palo- ja äänieristys vahingolliset aineet liimoissa, maaleissa ja eristemateriaaleissa Rakennusmateriaalit, rakenne: hirsikatot asuintiloissa parketti, lastulevy tai linoleumi saniteettitiloissa keraamiset laatat rappukäytävissä betonilaatta, keraamiset laatat Diagnostiikka ja kunto: alamittaiset kantavat elementit huono palo- ja äänieristys ohuista hirsistä rakennetut katot liikkuvat kulunut lattiapäällyste saumavauriot homesienivauriot Rakennusmateriaalit, rakenne: ulkona betoniportaat sisällä puuportaat, luonnonkiviset portaat, betoniportaat Diagnostiikka ja kunto: kuluneet askelmat, hajonnut betoni halkeillutta laastia Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: puolitiilistä ja yksittäisistä tiilistä muurattu seinä ontelotiilistä tai silikaattitiilistä Diagnostiikka ja kunto: yksittäisiä halkeamia laastivauriot haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja (formaldehydiä sisältävää puuta, liuottimia sisältäviä maaleja ja pinnoiteaineita) hometta kylmäsilloissa Rakennusmateriaalit, rakenne: teräsbetonikatot asuintiloissa PVC, linoleumi, laminaatti, parketti; saniteettitiloissa keraamiset laatat tai PVC Diagnostiikka ja kunto: toisinaan riittämätön äänieristys Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkiviset tai betoniset portaat ulkona sisällä puuportaat massiiviset betoniportaat Diagnostiikka ja kunto: huono äänieristys SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 11

14 12 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

15 Vanhoihin rakennuksiin liittyvät ongelmat (Viro) Rakennusaika Rakennusten restauroinnin alkamisajankohtana Virossa voidaan pitää 1800-luvun alkua, jolloin restauroitiin Pietari I:n talo Tallinnassa sekä Tarton tuomiokirkko. Liivinmaan kuvernementin vuonna 1827 antamalla määräyksellä kiellettiin historiallisten rakennusten purkaminen sekä niiden purkaminen tarpeettomassa laajuudessa. Tehokkaan restaurointitoiminnan alkamisajankohtana voidaan kuitenkin pitää 1920-luvun puoliväliä, jolloin arkkitehtuurissa syntyi uusi alue: historiallisen arkkitehtuurin tutkiminen ja restaurointi. Materiaalitilausten tilastot osoittavat selvän tietyn ikäisten rakennusten saneeraus- ja modernisointitöiden suuntauksen: kyseessä ovat rakennukset, joita on rakennettu 1940-luvun ja 1990-luvun puolivälin välissä. Tilastojen mukaan suuri osa olemassa olevista rakennuksista on tällaisia rakennuksia. Kyseisten rakennusten tyypilliset tunnusmerkit saattavat olla täysin erilaisia luvulla uudisrakennuksia ei käytännöllisesti katsoen rakennettu, lukuun ottamatta muutamia puisia kerrostaloja, joissa on kivinen porraskäytävä. Aikakaudella ennallistettiin pääasiassa vaurioituneita tai tuhoutuneita rakennuksia ja 1970-luvulla ryhdyttiin rakentamaan suuria kaupunginosia, joiden asuinrakennukset ovat betonisia pienkerrostaloja (ns. hruštšovkoja). Betonista tuli sekä tämän että tulevien aikakausien materiaali, joka syrjäytti tiilen. Tasakatot tulivat muotiin. Lämpöeristystä ei ollut taloissa edelleenkään, eikä se ollut edes pohdinnan aihe. Teollinen rakentaminen ja valmisosat asuntotuotannossa, julkisissa rakennuksissa ja teollisuusrakennuksissa olivat kyseisen aikakauden suuntaus luvulla otettiin ensimmäisen kerran käyttöön myös solubetonielementit, aluksi karjarakennuksissa, myöhemmin myös asuinrakennuksissa luvulla rakennusalalla pysyi edelleen vallalla edellisten vuosikymmenien tyypillinen piirre: nopeasti, halvalla ja paljon. Rakennusmateriaalien valikoimassa ei tapahtunut erityisiä muutoksia. Sen sijaan arkkitehtuuri muuttui mielenkiintoisemmaksi. Rakennettiin suuria edustusrakennuksia, kuten Piritan purjehduskeskus ja Linnahalli. Myös kolhoosikeskuksiin rakennettiin paljon elementtitaloja. Tulokset eivät olleet aina toivotunlaisia: ääni- ja lämpöeristeet olivat huonoja, ja aikakauteen liittyy myös haitallisten aineiden käyttöä, erityisesti asbestin sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä puunsuojaaineissa ja muoveissa lukua edeltäneellä itsenäisyyden aikakaudella on ehkä mielenkiintoisinta uusien, modernien maalien käyttöönotto sekä maatalousrakentamisessa siirtyminen puurakennuksista tiilirakennusten rakentamiseen luvun alku oli niukkaa aikaa. Ei ollut rakentajia eikä rakennusmateriaaleja, ja arkkitehtuurille oli ominaista niin sanottu stalinistinen arkkitehtuuri. Taloissa ja asunnoissa oli koristeellisia elementtejä, melko paksut seinät ja korkeat katot luvun jälkipuoliskolla oli vallalla periaate rakentaa mahdollisimman nopeasti, halvalla, paljon ja teollisesti. Vallalle tulivat harmaa monotonisuus ja huono laatu luvun alussa rakentamisessa päättyi massarakentaminen ja rakentaminen muuttui laadukkaammaksi. Koko sodanjälkeistä miehitysaikaa kuvaa rakentamisessa yhteinen motto mahdollisimman halvalla. Jos kustannuksista tulee tärkeä kriteeri, se vaikuttaa suoranaisesti rakennusmateriaaleihin ja rakennustekniikkaan. Sellaisten rakennusten käyttökustannukset syövät nopeasti takaisin rakentamisessa saavutetun näennäisen säästön pian ilmenevän korjaustarpeen vuoksi. SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 13

16 Saneerausjaksot ja saneeraussuuntaukset Osa vanhoista rakennuksista on jo käynyt läpi vähintään yhden saneerauksen. Rakentamiseen liittyvät muutokset ja sekoitus vanhoja ja uusia materiaaleja, joita on nyt vielä kerran korjattava, tekevät uudesta saneerauksesta strategisen tehtävän, joka vaatii laaja-alaisia suunnittelualan tietoja ja rakennusalan käytännön taitoja, mikäli aikaisempia töitä ei ole tehty nykyisen mittapuun mukaan riittävän hyvin tai jos jotakin vaurion aiheuttajaa ei ole korjattu. Aikaisempien saneerauskokeilujen väliaikaisen menestyksen syyt saattavat olla hyvin erilaisia. On mahdollista, että vika on todellisuudessa alkuperäisessä rakenteessa tai toteutuksessa, esimerkiksi uusien ja vähänkäytettyjen rakennusmateriaalien ominaisuuksien väärässä arvioinnissa. Syynä saattavat olla myös taloudelliset rajoitukset, sopivien rakennusmateriaalien puuttuminen tai yksinkertaisesti omien kykyjen yliarviointi. Jälkeenpäin voidaan todeta, että vaurioiden analysoiminen ja menetelmät ovat usein riittämättömiä tai pintapuolisia. Pysyvien tulosten saavuttamiseksi on noudatettava jatkuvasti seuraavia toimia: rakennuksen tai sen osien ominaisuuksien, kuten esimerkiksi kuormituksen jakautumisen, rakennusajan sääsuojauksen ja muun vastaavan analysoiminen rakennusmateriaalien ominaisuuksien, esimerkiksi vahvuuden, kosteuden- ja ympäristönkestävyysominaisuuksien sekä sää- ja vanhenemisolosuhteiden analysoiminen aiheutuvan rasituksen analysoiminen, esimerkiksi rakennuksen päivittäisessä käytössä aiheutuvan rasituksen, ilmasto- ja ympäristörasituksen ja käytön aiheuttaman kosteusrasituksen sekä muun kemiallisen, fyysisen ja mekaanisen kuormituksenkeston analysoiminen. Kyseiset kolme analysointialuetta ovat laaja-alaisia ja osoittavat, että onnistunut saneeraus edellyttää laaja-alaista lähestymistapaa. Nykyaikaisten standardien luominen Tämän vuosikymmenen saneeraus- ja modernisointityöt ovat suurelta osin samanlaisia erilaisista erityispiirteistään huolimatta. Yleisenä päämääränä on aina nykyaikaisen standardin luominen tai vähintään sen saavuttaminen. Vain pieni osa rakennuksista, eli 1990-luvulla valmistuneista rakennuksista, täyttää kokonaan tai suurelta osin nykyiset vaatimukset. Rakennustuotedirektiivi 89/106/ETY vaatimuksineen sisältää olennaisimmat viittaukset kyseisiin standardeihin. Mekaaninen lujuus/vakaus Rakennuksen vakaus on yksi tärkeimmistä vaatimuksista, ja koska vaarapotentiaali on suuri, rakennusvalvonnan on määrä valvoa sitä. Periaatteessa on seurattava huolellisesti kaikkia toimia, jotka koskevat olemassa olevan rakennuksen statiikkaa. Saneeraus ja modernisointi koskevat ennen kaikkea kantavan rakenteen ennallistamiseen tai uusimiseen liittyviä töitä, esimerkiksi halkeamien saneerausta kantavissa seinissä tai betonirakenteissa, joita tulee saneerata usein vuosina rakennetuissa taloissa. Paloturvallisuus Rakennustuotteiden ja rakenteiden esimerkiksi kattojen ja julkisivujen palo-ominaisuuksien tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta voidaan taata turvallisuus. Modernisointitarve koskee ennen kaikkea 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettujen rakennusten palonsuojaa. Myös eristejärjestelmiin sovelletaan yhä paksumpien eristelevyjen vuoksi aina uusia vaatimuksia tulen leviämisen osalta. Kun erityisen paksuihin seiniin liitetään tai asennetaan eristysjärjestelmä, saatetaan ylittää kriittiset rajat, minkä vuoksi saatetaan tarvita palonsuojamenetelmiä, esimerkiksi ympäröivää palonsuojakaistaletta. Hygienia, terveys, ympäristönsuojelu Rakennuksen osat tulee rakentaa ja koota siten, etteivät ne vaaranna asukkaiden terveyttä ja hygieniaa. Tämä direktiivin vaatimus koskee muun muassa terveyttä uhkaavien kaasujen ja haihtuvien hiukkasten erottumista ympäristön ilmaan sekä kosteuden kerääntymistä rakennuksen sisätilojen osiin ja pinnoille. 14 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

17 Kosteussaneeraus ei ole tärkeää ainoastaan rakennuksen säilymisen kannalta vaan myös yhtenä terveydensuojelun pakollisena toimenpiteenä. Käyttöturvallisuus Rakennusta on voitava käyttää ilman onnettomuusriskiä. Rakennuksen vauriot saattavat aiheuttaa kompastumisen ja liukastumisen vaaran, rakennusosien putoamisen vaaran ja muuta vastaavaa, ja ne tulee sen vuoksi korjata heti. Uutena käyttöturvallisuusvaatimuksena on yhä useammin erityisesti julkisrakennuksia koskeva kulkuesteiden poistaminen, jonka tarkoituksena on taata kulkuyhteys iäkkäille tai vammaisille ihmisille sekä muille vieraille. Melusuojaus Myös melusuojaus edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Subjektiivinen aistimus saattaa olla paljon tärkeämpi kuin standardeissa EVS 842: 2003 ja EN ISO sekä EN ISO säädetyt vaatimukset. Modernisoinnin tarpeessa ovat useimmiten 1960-luvulla rakennetut rakennukset, erityisesti askeläänten osalta. Kyseisissä rakennuksissa tulee uusia joka tapauksessa lattia, minkä vuoksi samalla voidaan rakentaa myös perusteellinen askeläänten vaimennus. Energiatehokkuus ja lämpöeristys Tällä osa-alueella lainsäädäntä vaatii vanhoihin rakennusstandardeihin verrattuna laajoja parannustöitä jo suhteellisen pienissä saneeraustoimenpiteissä, joten työstä muodostuu usein todellinen modernisointiprojekti. Saneeraustaulukko: rakennusaika Lähtötilanne: pääasialliset vauriot ja puutteet Määräysten ytimenä on energiansäästöasetus ja joukko pakollisia viittauksia voimassa oleviin säännöksiin. Tärkeimmät rakennustoimenpiteet, vaadittujen raja-arvojen saavuttamiseksi, ovat ylimmän kerroksen välikaton, kellarin välikaton sekä julkisivun eristäminen. Rakennuksissa, joiden julkisivua ei voida muuttaa rakennusmuistomerkkien suojeluun tai arvokkaaseen miljööseen liittyvien vaatimusten vuoksi, voidaan tehdä myös sisäpuolinen eristys, mutta sen on saavutettava tarvittava tekninen kypsyys. Ilmatiiviys Jokainen rakennus vuotaa jonkin verran. Sisään ja ulos virtaavan ilman määrä on erityisesti vanhoissa rakennuksissa liian suuri ja lisäksi väärin jakautunut eikä sitä pystytä ohjaamaan. Asianmukainen eristys kuuluukin modernisoinnin vakiotoimenpiteisiin, varsinkin kun ilmatiiviys on energiansäästöasetuksen tärkein kriteeri. Kosteussuoja Rakennuksen puutteellinen eristys vaikuttaa suoraan rakennuksen luonteeseen, käytettävyyteen, sisäilmaan ja mahdolliseen homeeseen. Vesi ja kosteus saattavat tunkeutua rakennukseen eri tavoin: puuttuvien tai rikkinäisten päällysteiden, vaurioituneen laastin, muurauksen ja saumojen kautta sekä puuttuvien tai toimimattomien pysty- ja vaakasuorien tiivisteiden kautta maaperän kanssa kosketuksissa olevalla alueella. Sopivat saneerauskeinot ovat suuritöisiä erityisesti maaperän kanssa kosketuksissa olevalla alueella, ja kyseisiä töitä saa tehdä vain alan asiantuntija. Oleelliset vaatimukset: EY:n rakennustuotedirektiivi lämpöeristys puuttuu lämpösuojaus puuttuu rakennuksen puutteellinen eristys puutteellinen sadesuojaus puutteellinen kondenssieristys puutteellinen melusuojaus rakennuksen osan mittasuhteet liian pienet kantavan osan mitat liian pienet mekaaninen lujuus/vakaus paloturvallisuus hygienia, terveys, ympäristönsuojelu käyttöturvallisuus melusuojaus energiansäästö ja lämpöeristys Tarvittavat rakennustoimet SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 15

18 Sakretin ratkaisut töiden tavoitteiden mukaisesti: saneeraus, kunnostus, modernisointi Muurauksen ja julkisivun kuluneisuus- ja vaurioitumisaste vaihtelevat paljon ja vaativat sen vuoksi tarkkaa analyysointia ja tarkoituksenmukaisia toimia. Onnistunut, pysyvä ja kustannustehokas saneeraus vaatii siten Yleiskuva Sakretin järjestelmistä töiden tavoitteiden mukaisesti Työn tavoite: 1 Vaakaeriste Muurattu seinä 2 Pystyeristys Muurattu seinä, perustus 3 Muurauksen halkeamien täyttäminen Muurattu seinä Järjestelmän rakenne ja käyttö s. 29 s. 31 s Eristysjärjestelmässä olevan vahvike-/laastikerroksen korjaus 9 Stukkoprofiilin saneeraus 10 Stukkoprofiilin restaurointi Järjestelmän rakenne ja käyttö s. 45 s. 49 s Levien/homekasvuston poisto 16 Energiasaneeraus lämpöeristysjärjestelmällä 17 Vanhan lämpöeristeen tuplaaminen Järjestelmän rakenne ja käyttö s. 62 tutustu Sakretin Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmät -käsikirjaan s Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

19 monipuolisia ja eri vaatimustasoihin soveltuvia ratkaisuja. Käyttövalmiin kuivalaastin keksijänä Sakret on kehittänyt kokemustensa perusteella laajan valikoiman tuotteita, joista löytyy oikea yhdistelmä kaikkiin töihin. Kyseistä kokemusta hyödynnetään myös korjaus- ja modernisointijärjestelmissä. Sakret tarjoaa laajan valikoiman päällystemateriaaleja kaikkiin rakennusfysiikan eritasoisiin vaatimuksiin. Eristerappausjärjestelmät ovat koelaboratorioiden hyväksymiä ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisia. 4 Muuraussaumojen korjaus Muurattu seinä 5 Muurauksen kosteusvaurioiden/ suolakerrostumien korjaus 6 Halkeamien maalaustekninen korjaus 7 Halkeamien rappaustekninen saneeraus s. 36 s. 38 s. 40 s Betoninkorjausjärjestelmä 12 Betonipintojen suojausjärjestelmä 13 Korjausmaalaus 14 Rappauksen kunnostus s. 53 s. 56 s. 58 s. 60 SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 17

20 Sakretin ratkaisut rakennuksen rakenteiden/osien mukaisesti: A Saneeraus B Kunnostus Rakennuksen osa Sakretin ratkaisut Rakennuksen osa Sakretin ratkaisut Muurattu seinä, julkisivu, parveke 1 Muurauksen horisontaalinen tiivistys 2 Muurauksen vertikaalinen tiivistys Julkisivu, parveke 12 Betoninsuojausjärjestelmä 13 Korjausmaali 3 Muurauksen halkeamien täyttäminen 14 Rappauksen kunnostus 4 Muuraussaumojen korjaus 15 Levä-/homekasvuston poistaminen 5 Kosteuden/suolan vaurioittamien muurausten korjaus 6 Halkeamien maalaustekninen korjaaminen 7 Halkeamien rappaustekninen saneeraus 8 Vahvike-/laastikerroksen korjaus 9 Stukkoprofiilien saneeraus 10 Stukkoprofiilien restaurointi C Modernisointi Rakennuksen osa Sakretin ratkaisut Julkisivu 16 Energiasaneeraus lämpöeristysjärjestelmällä 17 Vanhan lämpöeristejärjestelmän tuplaaminen 11 Betoninkorjausjärjestelmä 18 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Hirsirakennusten siirto

Hirsirakennusten siirto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsirakennusten siirto Sisältö: Yleistä... 2 Käsitteitä... 2 Yleistä... 3 Erilaiset siirtotavat... 4 Kokonaisena siirto... 4 Elementteinä siirto... 5 Siirto osina... 5 Siirtokelpoisuuden

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakentamisen

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja Hinta 6,50 1 Pientalorakentamisessa on haasteita Pientalorakentaminen on kieltämättä aika haasteellisessa tilanteessa koko rakentamisketjun osalta, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Rakentajan haaveet

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot