Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi"

Transkriptio

1 Teknologia/asennus Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi SAKRET 2012 / 1 LUOTU RAKENTAMISEEN

2 Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2

3 Sisällysluettelo Uudistusten ja kestävän kehityksen välissä 2 Yleisiä havaintoja 3 Saneeraus, kunnostus, modernisointi. Termien selitykset 4 Asioiden todellinen tila. Rakennuksen kunnon tutkiminen 6 Nykyisten rakennusten järjestelmä. Aikakausien tyypilliset piirteet 8 Vanhoihin rakennuksiin liittyvät ongelmat. Rakennusaika Nykyaikaisten standardien luominen 14 Sakretin ratkaisut töiden tavoitteiden mukaisesti 16 Sakretin ratkaisut rakennuksen rakenteiden/osien mukaisesti 18 Perustietoja pohjusteista, aluslaasteista ja pinnoitteista 19 Vanhojen alustojen arviointi ja esikäsittely 22 Yhteenveto yleisimmistä vaurioista 26 Sakretin järjestelmien rakenne/käsittely: Muurauksen horisontaalinen tiivistys 29 Muuratun seinän pystyeristeen asentaminen 31 Muurauksen halkeamien täyttäminen 34 Muuraussaumojen korjaus 36 Kosteuden ja suolan vaurioittamien muurausten korjaus 38 Julkisivun halkeamien maalaustekninen saneeraus 40 Julkisivun halkeamien rappaustekninen saneeraus 42 Sakretin halkeamien korjausjärjestelmien vaihtoehdot 44 Eristysjärjestelmässä olevan vahvike-/laastikerroksen korjaus 45 Näkyvät tulppien päät eristetyissä julkisivuissa 47 Julkisivun stukkoprofiilien saneeraus 49 Julkisivun stukkoprofiilien ennallistaminen 51 Julkisivun/parvekkeen betoninkorjausjärjestelmä 53 Julkisivun/parvekkeen betoninsuojausjärjestelmä 56 Julkisivun korjausmaali 58 Julkisivun rappauksen korjaaminen 60 Levän ja homesienten poistaminen julkisivusta 62 Julkisivun vanhan eristeen täydentäminen 64 Uusien rappausjärjestelmien asennus: Rappausjärjestelmien valintakriteerit 66 Seinämateriaaleille ja alustoille esitetyt vaatimukset 67 Uusille seinämateriaaleille ja alustoille esitetyt vaatimukset 68 Vanhoille seinämateriaaleille ja alustoille esitetyt vaatimukset 68 Rappauspinnoitteiden parametreista 70 Rappauspinnoitteiden työstö 71 Pinnoituslaastit eli koristelaastit 73 Sakretin pohjarappausjärjestelmien tekeminen: Uudisrakennukset 76 Vanhat rakennukset 78 Pohjarappausjärjestelmien teko-ohje 79 Sakretin tuotteet 81 Pareizas SAKRET siltinātu Saneeraus, fasāžu projektēšanas kunnostus, modernisointi un izveides rokasgrāmata Teknologia/asennus Saturs 1

4 Uudistusten ja kestävän kehityksen välissä SAKRET ennakoi jo kauan sitten, että markkinat liikkuvat uudisrakennusten rakentamisesta olemassa olevien rakennusten korjauksen, ajanmukaistamisen ja uudistamisen suuntaan ja että suuntaus on pitkäaikainen. SAKRET tuli jo varhain samaan johtopäätökseen tämän tulevia markkinoita määräävän kehityssuunnan kanssa sekä tuotekehittelynsä että tuotevalikoimansa suunnittelun osalta. Pitkäaikaisen kehittelyn ansiosta sekä rakentajat että suunnittelijat voivat olla varmoja, että SAKRETilla on markkinoiden monipuolisin rakennuslaastien valikoima. Tuoteperheellä on vakuuttava profiili sekä esteettisestä, ekologisesta että käyttötarkoituksen mukaisesta näkökulmasta. Valikoima täyttää myös rakennusteknisesti tärkeimmille ominaisuuksille, työstettävyydelle ja toimintavarmuudelle, asetetut tiukat vaatimukset. Uusia rakennuksia rakennettaessa suunniteltu rakennustekninen tehtävä on kaikille rakennustoimintaan osallistuville läpinäkyvä ja hallittavissa oleva, kun vain kaikki rajoitukset on määritelty yksiselitteisesti. Sen sijaan jo olemassa olevien ja vanhojen rakennusten kohdalla tilanne on aivan toinen. Silloin on kyseessä rakennus, jossa esiintyy X kappaletta rakenteellisia, rakennusteknisiä ja toiminnallisia vikoja tai vaurioita. Vikojen ja vaurioiden rakennusteknistä korjaamista vaikeuttavat niiden muodostumisen syyt, jotka ovat, kuten itse rakentaminenkin, lähes aina monitahoisia. Tämän, uusiin rakennuksiin verrattuna monimutkaisemman lähtötilanteen vuoksi muuttuvat myös tuotekehittelyyn liittyvät velvollisuudet ja tuotevalikoiman suunnittelu. Tähän voidaan lisätä vielä yksi SAKRET-konsernin etu: hajautettu tuotanto- ja toimitusrakenne. Neljä tehdasta Virossa, Latviassa ja Liettuassa, 18 tuotantolaitosta ympäri Saksaa ja useita tehtaita ympäri muuta Eurooppaa takaavat sen, että olemme todella lähellä markkinoita ja asiakkaita. SAKRET ymmärsi jo varhain kumppanuussuhteiden ja välittömän yhteistyön merkityksen. Intensiivikoulutuksen saanut SAKRETin henkilökunta, johon kuuluu sekä myyntineuvojia että tuotteiden käytön yksityiskohdista perillä olevia asiantuntijoita, neuvoo ja tukee ammattimaista rakennusalaa rakennusprojektin kaikissa vaiheissa: kohteen analysointi, järjestelmän valinta, rakennuskohteen logistiikka ja käytännön käyttö, muun muassa konetekniikan avulla. SAKRETin tekninen ja markkinoihin liittyvä asiantuntemus rakennuksia kunnostettaessa SAKRETin ratkaisut käyttöalueittain Rakennuksen osan sijainti ulkopuolella sisäpuolella ulkoneva osa yhdistävä/rajaava Rakennuksen osan tyyppi muurattu julkisivu sisäkatto, seinä, lattia ulokkeellinen parveke, sisäänvedetty parveke, erkkeri terassi, avoin alue, piha, tie, sisääntuloväylä SAKRET-järjestelmät tiivistysjärjestelmät korjausjärjestelmät rappausjärjestelmät maalausjärjestelmät eristysjärjestelmät korjausjärjestelmät rappausjärjestelmät päällystejärjestelmät kaakeli- ja laattajärjestelmät betoninkorjausjärjestelmät 1) betonipintojen suojausjärjestelmät 1) kaakeli- ja laattajärjestelmät kiveys- ja laatoitusjärjestelmät 1) Muihin käyttöalueisiin kuuluvat julkisivut ja infrastruktuurirakennelmat, esimerkiksi sillat ja liikennerakennelmat, vesirakennelmat, jätevesien puhdistusjärjestelmät ynnä muut. 2 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

5 Yleisiä havaintoja Säännökset ja määräykset - hyväksytyt tekniset säännöt Valtiollisiin ja eurooppalaisiin säännöksiin tutustuttaessa saattaa aluksi tuntua siltä, että rakennusalalla kaikki on säänneltyä pienimpiä yksityiskohtia myöten. Vaikutelma on kuitenkin väärä. Voimassa olevat säännökset koskevat ensisijaisesti uusia rakennuksia. EVS, EN ja DIN, ÖNORM, SIA jne. antavat parhaassa tapauksessa vain toisarvoisen vihjeen, mutta yleensä eivät sitäkään. Korjaus ja kunnostus eli olemassa olevan rakennuksen rakentaminen tapahtuvat pikemmin hieman epävarman ohjekokoelman mukaisesti, ja sitä nimitetään toisinaan teknologiaksi. Säännöt eivät ole todellisuudessa mitään muuta kuin alan tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden näkökanta. Ei ole olemassa oikeudellisesti sitovia, yleisesti hyväksyttyjä teknisiä sääntöjä, etenkään olemassa olevia rakennuksia koskevien töiden osalta. Tekniikan toinen puoli: kenellä on sananvaltaa korjaukseen ja modernisointiin liittyvissä asioissa? Kaikkea, mikä on rakennusteknisesti mahdollista ja tilaajan toivomaa, ei voida toteuttaa käytännössä. Joukko ulkoisia tekijöitä määräykset, viranomaiset ja henkilöt, joilla on vastustamisoikeus voivat muuttaa suunnitelmia paljon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraavan neljään tekijään: 2. Rakennuslaki rakennuksen käyttötarkoitusta muuttaviin töihin on haettava lupa. Esimerkiksi vanhojen tuotantorakennusten muuttaminen asuinrakennuksiksi tai uusien asuintilojen lisääminen. 1. Muinaismuistolaki kiinteän muinaismuiston kohdalla ja muinaismuistojen suojelualueella tulee saada Museovirastolta lupa ennen rakennuksen muuttamista/restauroimista. Alkuperäisestä eroavia ja alkuperäistä imitoivia rakennusmateriaaleja ei saa käyttää ilman Museoviraston lupaa. Yleensä museoviraston lupa on rakennusluvan osa. Mikäli projekti ei vaadi rakennuslupaa, Museovirastolta on haettava lupa erikseen. 3. Tekijänoikeus arkkitehtuurissa, ei ehkä vielä kovin yleinen, immateriaalioikeuksien säilyttämisen yksi mahdollinen tavoite ja tapa, tärkeää varmasti tulevaisuudessa. 4. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset kunnostettavia rakennuksia koskevat vaadittavat energiankulutuksen enimmäisarvot on useimmissa tapauksissa mahdollista saavuttaa käytännössä vain uuden lämpöeristyksen tai lisäeristyksen avulla. SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 3

6 Saneeraus, kunnostus, modernisointi Termien selitykset Vanhan osittainen korvaaminen uudella olemassa oleviin rakennuksiin tehtäviä rakennustöitä voitaisiin kuvata näin. On hyvin tärkeää pohtia, miten paljon uutta tulee lisää ja miksi rakennusta tai sen infrastruktuuria ylipäätään uusitaan. Käsitteet saneeraus, kunnostus ja modernisointi selittävät uusimisen tarvetta. tai parantamalla oleellisesti olemassa olevia, esimerkiksi lisäämällä rakennukseen keskuslämmitys tai kylpyamme. Yhä tärkeämpi modernisointityyppi on energia-saneeraus. Siltä puuttuu vielä yhtenäinen termistö ja se tarkoittaa ennen kaikkea uuden lämmöneristysjärjestelmän asentamista rakennukseen. Saneeraus eli korjausrakentaminen tarkoittaa sellaisten vaurioiden poistamista, jotka saattavat ulottua syvälle rakennuksen rakenteisiin. Kunnostaminen tai korjaus koskee pikemminkin vikoja, jotka aiheutuvat tavanomaisesta käytöstä, ja käsittävät pienehköjä korjaustöitä, erityisesti kosmeettisia korjauksia. Modernisoinnin avulla lisätään rakennuksen arvoa luomalla uusia asuin- tai käyttöarvoja Vaikka termit saneeraus, kunnostus ja modernisointi eivät ehkä kuulosta kovin hyviltä, niitä käytetään hyvin yleisesti päivittäisessä rakennusalan kielessä. Voimassa olevista määräyksistä, EU-normeista, tuoteluetteloista tai hankintoja ja tilauksia koskevista tarjouksista niitä ei useinkaan löydy. Suosittelemme kuitenkin ottamaan lähtökohdaksi RYL:n sekä ET:n julkaisuissa yleisesti käytetyn termistön. Järjestelmä: saneeraus, kunnostus, modernisointi Projektin syvyys Tilanteen tutkiminen: Asiakirjojen laadinta luonnokset, valokuvat vaurioista jne. Statiikka/rakenne sisä- ja ulkoseinät, melusuojaus jne. Rakennuksen osat ja niiden rakenne muuraus, eristys jne. Eristys ulkoseinät, kellarin seinät jne. Asennukset/talotekniikka lämmitys- ja saniteettilaitteet jne. Erityisrasitteet haitalliset aineet, homesienet jne. Menekkitiedot/ kunnossapitokustannukset Tilanteen arviointi: Teknologinen taso virheetön kunto Huollettu, virheetön kunto ei ole teknologisesti nykyaikaisella tasolla Pääpiirteittäin hyvä kunto huolto- ja kunnossapitotoimet Vauriot ei-kantavissa osissa saneeraus ja korjaus Vauriot kantavissa osissa perusteellinen saneeraus Hyvin suuret vauriot saneeraus ei ole taloudellisesti järkevää 4 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

7 Rakennuksen toimintojen säilyttäminen (korjaus, huolto), toimintojen palauttaminen (saneeraus, kunnostus) ja uusien toimintojen luominen (modernisointi) vaativat vaihtelevassa määrin tunkeutumista rakennuksen rakenteisiin. Työmäärän ja hinnan lisäksi se vaikuttaa oleellisesti myös suunnitteluun ja rakennusoikeuteen liittyviin näkökohtiin. Kun tunkeudutaan rakennuksen rakenteiden sisään, tarvitaan tavallisesti asiantuntijoiden neuvoja ja heidän apuaan töiden toteuttamisessa sekä arkkitehtien, insinöörien tai staatikkojen suunnitelmia ja laskelmia. Kuten laajennus- ja muutosrakennustöissä, myös tässä tapauksessa on hoidettava lupamenettely eri viranomaisten kanssa. Myös pienemmät työt saattavat tuoda mukanaan yllätyksiä: rakenteellisten muutosten ylittäessä tietyn rajan, rakennus on lämpöeritettävä kokonaan tai osittain ja energiankäyttö on saatettava energiankäyttöä koskevien standardien mukaiseksi. Materiaalivalintojen, toteutuksen ja lupien suhteen museoviraston suojelun piiriin kuuluvat rakennukset ja niiden lähiympäristö ovat oma ryhmänsä. Museoviraston suojelun piiriin kuuluvissa rakennuksissa on yleensä saatava lupa sekä ulko- että sisätöihin. Naapurirakennusten osalta, toimivaltaisella viranomaisella on oikeus ilmaista mielipide myös sellaisista töistä, joihin ei tarvita lupaa, jotta säilytettäisiin yleiskuva ja urbaani yhtenäisyys. Toimenpiteiden suunnittelu Rahoitus/poistot Suunnittelu, toteutus, valvonta Alustava kannattavuusarvio Vahinkojen korjaaminen / modernisoinnin prioriteettiluettelo Rakennussuunnittelua koskevien määräysten / laissa säädettyjen määräysten määrittely Muiden oikeudellisten velvoitteiden/ seurausten huomioon ottaminen museovirasto jne. Materiaalien/saneeraustekniikoiden alustava valinta Projektisuunnitelma ja töiden järjestys Rakennuslupahakemusten laatiminen Tarkka menoarvio töihin liittyvät tarjouspyynnöt/tarjoukset Valtion rahoitusapuvälineet Luottolaitosten rahoitusperiaatteet Aiheutuneiden kustannusten arviointi / säästömahdollisuudet Hyväksyntöjen saaminen Projektipäälliköiden nimittäminen rakennuskohteeseen Tilauksen esittäminen töiden suorittajille Töiden valmistumisaikojen suunnittelu Töiden edistymisen tarkastus ja valvonta Töiden ennakkovastaanotto ja lopullinen vastaanotto Loppuasiakirjat tilanteen analysointi lopulliseen vastaanottoon saakka Projektin kulku SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 5

8 Asioiden todellinen tila Rakennuksen kunnon tutkiminen Myös uusien rakennusten suunnittelua koskee koko joukko rajoituksia. Niitä ovat sekä rahalliset mahdollisuudet että valtiolliset ja paikalliset rakennusvaatimukset ja yksityiskohtaiset määräykset. Vanhaa rakennusta saneerattaessa tai modernisoitaessa, sekä muutosrakennustöissä, toistuvat tietyt tekijät, jotka tulee ottaa huomioon. Rakennus voi olla suojelukohde, tai siihen saattaa liittyä arvokkaan miljöön johdosta rajoituksia, minkä vuoksi muutoksista tulee sopia viranomaisten kanssa jo suunnitteluvaiheessa, jotta vältyttäisiin myöhemmiltä lisäkustannuksilta. Muut rajoitukset ja tarpeet aiheutuvat rakennuksen todellisesta kunnosta. Ensin tulisi tutustua alkuperäisiin piirustuksiin, jos ne ovat vielä tallessa. Myös hyvin vanhoista rakennuksista voi löytyä asiakirjoja arkistoista. Myös kunnan arkistosta voi löytyä vanhoja, restaurointia varten sopivia näkymiä tai kuvia. Olemassa olevaan suunnitteluaineistoon ei saa milloinkaan luottaa sokeasti. Se antaa vain aavistuksen siitä, mitä arkkitehti on suunnitellut, mutta ei kerro sitä, mitä tehtiin todellisuudessa, minkälaisia rakennusmateriaaleja käytettiin tai mistä kohtaa rakennusta on myöhemmin muutettu. varmistaa rakennuksen kantavat osat. Jos rakennuksen suhteen ollaan täysin varmoja siitä, että se on piirustusten mukainen (mahdollista vain uusien rakennusten kohdalla), tätä ei tarvita. Seuraava tekninen kuntotutkimus on sitä luotettavampi, mitä suunnitelmallisemmin se tehdään. Töiden tilaamisen sekä erittelyjen, tarjouksien ja laskelmien laatimisen yhteydessä voidaan käyttää työn helpottamiseksi perusteellisia tarkastusluetteloita ja diagnostiikkaohjelmistoa. Tilanteen määrittely vaatii usein enemmän kuin vain ulkoisen katselmuksen. Piilossa olevat osat, esimerkiksi puu- ja hirsirakenteet ja kantavat rakenteet sekä päällystemateriaalit tulee tarvittaessa irrottaa arvion antamista varten. Useisiin kysymyksiin rakennuksen yksittäisten osien kunnosta ja toimintavalmiudesta voi löytää vastauksen ainoastaan teknisten tarkastusmenetelmien avulla. Sama pätee syiden tutkimiseen. Esimerkki: laastipinnassa ja muurauksessa olevilla halkeamilla voi olla staattinen ja terminen syy, mutta ne voivat johtua myös työstöstä. Saneerauksen lähtökohtana tulee aina olla jokin syy. Muussa tapauksessa on kyse vain kosmeettisista korjauksista. Vanhoista asiakirjoista ei myöskään selviä, minkälaisia näkyviä ja piileviä vaurioita on tarpeen korjata. Tilanteen kartoittamisen ensimmäisiin toimenpiteisiin kuuluu toteutuspiirustusten tekeminen ja niiden vertaaminen olemassa oleviin piirustuksiin. Asiantuntijaarvion antamista varten tulisi tarvittaessa ottaa jo siinä vaiheessa mukaan rakennusstatiikan asiantuntija, joka Seuraava sääntö on yleispätevä: olipa mittauskohteessa kyseessä taipuminen, halkeamat, kosteus, lämmönjohtavuus, ilmatiiviys, ruoste, alustan kantavuus, tuhohyönteiset tai haitalliset aineet, ainoastaan alan asiantuntijoilla on tarvittavat tiedot ja tekniikka. 6 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

9 Asioiden todellinen tila Rakennuksen kunnon tutkiminen Rakennuksen kunnon tutkiminen Rakennuksen kunto Yleiset asiakirjat Kosteustaso Vedenimukyky Lämmönjohtavuus Ilmatiiviys Betoni- ja raudoitusteräksen kunto Lahottajasienen aiheuttama vaurio Halkeamat Suolarasitus Vahvuus Menetelmä Stereokuvaus (fotogrammetria) 1) : Valokuvat, joiden dimensiot ovat oikeat, myös yleisen kunnon dokumentoimista varten Kartoitus 1) : Materiaalikartta, vauriokartta, saumakartta tai toimenpidekartta: merkinnät piirustukseen tai järjestetyt käsikuvat Gravimetrinen kosteusmittaus 2) : Materiaalin koekappaleen gravimetrinen mittaus eli mallikappaleen punnitus ennen kuivumista ja sen jälkeen (jos näyte on otettu oikein, tulos on hyvin tarkka) Kosteuspitoisuuden mittaus sähköisillä mittausmenetelmillä 2) : Pintakerroksessa alle 100 MHz tilavuusmittaus, esteen mittaus (molemmissa saattaa ilmetä mittausvirheitä, ei sovi kaikkiin materiaaleihin, mittaustulokset saattavat vääristyä suolan vaikutuksesta) Kosteuspitoisuuden mittaus kemiallisilla menetelmillä 2) : Kalsiumkarbidi-menetelmä (CM) tai harvemmin Karl Fischerin menetelmä materiaalin koekappaleessa (molemmat ovat tarkkoja ja nopeita paikallisia mittauksia) Anturimenetelmä 2) : Kun tiedetään lämmönjohtavuus, anturia lämmitetään poranreiässä tiettyyn lämpötilaan ja sen perusteella määritellään kosteus (suuritöinen, materiaalin lämmönjohtavuus täytyy tietää). Karstenin putki 1) : Mittaa materiaalin vedenimukyvyn pienellä alueella (yksinkertainen, epätarkka ja nopea). Vedenimukyvyn testilevy 1) : Mittaa materiaalin vedenimukyvyn suurella alueella (yksinkertainen, tarkka ja nopea). Lämpökuvaus 1) : Kuvausmenetelmä, muuttaa infrapunasäteilyn nähtäväksi (helppokäyttöinen, vähäinen erotuskyky, epätarkka ja materiaalin mukainen lämpötilan erotus). Blower-Door-mittaus 1) : Rakennuksen ilmanvaihdon mittaaminen ja vuotokohtien paikantaminen Betonikuoren mittaus 1) : Vahvistetussa teräksessä sähköinen metallintunnistin (toimintavarma ja yksinkertainen) Kalkkeutumisen syvyyden määrittely 2) 3) : Betonin porausnäytteestä tai rakenteen avaamisen jälkeen merkkiaineliuoksen avulla (toimintavarma ja yksinkertainen) Syväprofiilin luominen 2) 3) : Kloridirasituksen mittaus rengas-ankkurikatodin avulla (toimintavarma mutta laajatöinen) Puuosien vasarakoe 2) 3) : Arvioidaan vasaralla hajotettua rakennetta (yksinkertainen koe, vaurion esiintyessä on selvitettävä sen tyyppi). Halkeamamittari 1) : Halkeamien yksinkertaiseen silmämääräiseen mittaukseen. Tarkempi mittaus voidaan tehdä halkeamien mittausluupilla. Halkeaman kipsi- tai laastimerkit 1) : Näyttävät, onko halkeama pysähtynyt vai laajeneeko se edelleen (yksinkertainen ja toimintavarma, tulokset saattavat kuitenkin ilmetä pitkähkön ajan kuluessa, halkeaman dynamiikkaa ei ole mahdollista tunnistaa). Halkeamien monitorointilaite 1) : Rekisteröi halkeaman dynamiikan kaksi- tai kolmiulotteisesti (yksinkertainen ja toimintavarma mutta tulokset saattavat ilmetä vasta pitkähkön odotusajan jälkeen). Värireagenssikoe 2) 3) : Kohteessa otettavat näytteet sekoitetaan reagenssin kanssa. Voimakas reaktio saattaa näyttää tiettyjen suolojen olemassaolon (nopea mutta ei näytä suolan määrää). Laboratoriokoe 2) 3) : Näytteitä analysoidaan laboratoriossa monenlaisilla menetelmillä (kallis mutta sekä laadullisesti että määrällisesti erittäin tarkat tulokset). Vetolujuuden mittaus tartuntavetolaitteen avulla 2) : Liimalla kiinnitetyllä vetolaikalla, soveltuu kaikenlaisiin pintoihin. Pintakestävyyden ja paineenkestävyyden mittaus 2) : Iskurasituksen rekyylin mittaus, erilaiset menetelmät rekyylivasarasta aina digitaaliseen boltometer-laitteeseen 1) pintaa rikkomaton menetelmä 2) pintaa hieman rikkova menetelmä 3) pintaa rikkova menetelmä SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 7

10 Nykyiset rakennukset Aikakausien tyypilliset piirteet Rakennuksen alustavassa arvioinnissa arkkitehtonisen tyylisuunnan ja aikakauden määrittely antavat pohjustavan suunnan. Vaikka konkreettisen kohteen tarkka analyysi onkin lopullinen mittapuu, vanhojen arkkitehtonisten tyylien ja rakennustyylien tunteminen sekä riittävät tiedot aikaisemmin käytetyistä rakennusmateriaaleista ja -tekniikoista antavat osviittaa rakennuksen todennäköisistä heikoista puolista ja tyypillisistä ongelmista. Lisäksi niiden avulla saadaan tietoa mahdollisista muutosrakennustöistä ja aikaisemmista saneerauksista, sillä rakennukseen on mahdollisesti tehty jo paljon muutoksia, muun muassa piilossa olevia muutostöitä, sen mukaan, mitkä ovat rakennuksen ikä ja kulumisaste sekä viime vuosikymmeninä vallinneet rakennustekniset erityispiirteet. Vanhat rakennukset: tyypilliset rakennusmateriaalit, rakenteelliset tunnusmerkit ja ulkonäkö Aikaväli/rakennustyyli Rakennuksen osan tyyppi 1920-luvulle saakka Perustus, kellarin seinät Muuraus, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkivi tai tiili suoraan maan pinnalla ei eristeitä tai pelkkä yksinkertainen kalkkisementtilaastikerros kellarin ulkoseinän verhouksessa bitumi-/tervamaali Diagnostiikka ja kunto: kostea suolakerrostumia kupruilua pölykerros Rakennusmateriaalit, rakenne: muurattu täystiilestä seinän paksuus yli 40 cm kalkkilaasti, kalkkisementtilaasti, savilaastit Diagnostiikka ja kunto: perustusta ei ole eristetty kostea suolakerrostumia laasti lohkeillut likainen luku Perustus, kellarin seinät Muuraus, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: tiilistä tai onteloharkoista ladottu nauhaperustus klinkkerimuuraus horisontaalinen tiivistys bitumi- tai pahvikerroksilla bitumimaalit Diagnostiikka ja kunto: eriste ei toimi enää kostea suolakerrostumia kupruilua pölykerros Rakennusmateriaalit, rakenne: massiivinen kokoseinä tai muurattu seinä joskus kahdella muotilla valettu seinä, jossa on poikkisuuntaan asennetut tiilet tai sinkitty tai teräksinen sisus pinnoitteena kalkkisementtilaasti, kalkkilaasti, savilaasti jäsennellyt julkisivut Diagnostiikka ja kunto: halkeamat muurauksessa ja laastissa lämpösillat, kostea, suolakerrostumia pölyävät saumat likainen eristämättömät parvekkeet 8 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

11 Rakennuksen osan tyyppi Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkiviseinät sisäinen puurunko, rapattu kalkkilaastilla Diagnostiikka ja kunto: irtoava laasti jos on puurunko, lahonnutta puuta Rakennusmateriaalit, rakenne: täytetyt hirsikatot asuintiloissa puulevylattiat rappukäytävissä luonnonkiveä lattialevy tai parketti Diagnostiikka ja kunto: sisäkatoissa lahonnutta puuta, myös tukirakenne sienivaurioita parketti ja levyt kuluneita rakenteen johdosta huono palo- ja äänieristys Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkivestä tai teollisesta kivestä valmistetut portaat askelmat harkoista sisällä puuportaat suunnitellut porraskäytävät, laasti ja stukko Diagnostiikka ja kunto: kulunut halkeillutta laastia Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: myös kantavat seinät voivat olla vain puoliksi kivisiä ei-kantavat seinät ovat usein tiilestä, osa rapattua puurunkoa tai ristikkoa Diagnostiikka ja kunto: muuraus ja laasti lohkeilevat kantavat rakenteet ja tukirakenteet vähentyneet huono ääni- ja paloeristys Rakennusmateriaalit, rakenne: hirsikatot asuintiloissa puulevylattiat rappukäytävissä luonnonkiveä lattialevy tai parketti Diagnostiikka ja kunto: alamittaiset kantavat elementit sisäkatoissa lahonnutta puuta, myös tukirakenne sienivaurio tai tuhohyönteisiä parketti ja levyt kuluneita rakenteen johdosta huono palo- ja äänieristys Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkivestä tai teollisesta kivestä valmistetut portaat ulkona sisällä puuportaat Diagnostiikka ja kunto: kuluneet askelmat halkeillutta laastia SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 9

12 Vanhat rakennukset: tyypilliset rakennusmateriaalit, rakenteelliset tunnusmerkit ja ulkonäkö Aikaväli/rakennustyyli Rakennuksen osan tyyppi Perustus, kellarin seinät Muurattu seinä, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: betoninen nauhaperustus kellarin seinät ontelotiilistä tai silikaatista pystysuora eristys tervapahvilla kellarin seinät maalattu bitumimaalilla ulkopuolelta Diagnostiikka ja kunto: eriste ei enää toimi kostea suolakerrostumia kupruilua Rakennusmateriaalit, rakenne: yksikerroksinen täysmuurattu seinä täys- tai ontelotiilistä, silikaatista tai höyrykarkaistusta kevytbetonista betoni(kivi) ja betoniset valmiselementit harvemmin kaksinkertainen muuraus ja teräslankaiset liitosankkurit kalkkilaasti, kalkkisementtilaasti Diagnostiikka ja kunto: halkeamat läpikostuminen tiili- ja laastivauriot vahingolliset aineet maaleissa ja eristemateriaaleissa riittämätön lämpöeristys Perustus, kellarin seinät Muurattu seinä, ulkoseinä Rakennusmateriaalit, rakenne: betoninen nauhaperustus seinät silikaatti- tai ontelotiilistä bitumimaali bitumitasoite tai bitumieriste Diagnostiikka ja kunto: tiiviste vaurioitunut kostuminen Rakennusmateriaalit, rakenne: yksikerroksinen täysmuurattu seinä täys- tai onteloharkoista, silikaattitiilistä, höyrykarkaistusta kevytbetonista tai kevytbetonista betoni(kivi) ja betoniset valmiselementit harvemmin kaksikerroksinen muuraus ja teräslankaiset liitosankkurit kalkkisementtilaasti, tekohartsilaasti lämpöeristekerrokset Diagnostiikka ja kunto: halkeamat läpikostuminen onteloita rappauksessa leviä ja hometta vahingollisia aineita sisältäviä materiaaleja 10 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

13 Rakennuksen osan tyyppi Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: puolitiilistä ja yksittäisistä tiilistä muurattu seinä ontelotiilistä tai silikaattitiilistä Diagnostiikka ja kunto: halkeamat laastivauriot huono palo- ja äänieristys vahingolliset aineet liimoissa, maaleissa ja eristemateriaaleissa Rakennusmateriaalit, rakenne: hirsikatot asuintiloissa parketti, lastulevy tai linoleumi saniteettitiloissa keraamiset laatat rappukäytävissä betonilaatta, keraamiset laatat Diagnostiikka ja kunto: alamittaiset kantavat elementit huono palo- ja äänieristys ohuista hirsistä rakennetut katot liikkuvat kulunut lattiapäällyste saumavauriot homesienivauriot Rakennusmateriaalit, rakenne: ulkona betoniportaat sisällä puuportaat, luonnonkiviset portaat, betoniportaat Diagnostiikka ja kunto: kuluneet askelmat, hajonnut betoni halkeillutta laastia Muuraus, sisäseinä Välikatot ja lattiapäällysteet Porraskäytävä Rakennusmateriaalit, rakenne: puolitiilistä ja yksittäisistä tiilistä muurattu seinä ontelotiilistä tai silikaattitiilistä Diagnostiikka ja kunto: yksittäisiä halkeamia laastivauriot haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja (formaldehydiä sisältävää puuta, liuottimia sisältäviä maaleja ja pinnoiteaineita) hometta kylmäsilloissa Rakennusmateriaalit, rakenne: teräsbetonikatot asuintiloissa PVC, linoleumi, laminaatti, parketti; saniteettitiloissa keraamiset laatat tai PVC Diagnostiikka ja kunto: toisinaan riittämätön äänieristys Rakennusmateriaalit, rakenne: luonnonkiviset tai betoniset portaat ulkona sisällä puuportaat massiiviset betoniportaat Diagnostiikka ja kunto: huono äänieristys SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 11

14 12 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

15 Vanhoihin rakennuksiin liittyvät ongelmat (Viro) Rakennusaika Rakennusten restauroinnin alkamisajankohtana Virossa voidaan pitää 1800-luvun alkua, jolloin restauroitiin Pietari I:n talo Tallinnassa sekä Tarton tuomiokirkko. Liivinmaan kuvernementin vuonna 1827 antamalla määräyksellä kiellettiin historiallisten rakennusten purkaminen sekä niiden purkaminen tarpeettomassa laajuudessa. Tehokkaan restaurointitoiminnan alkamisajankohtana voidaan kuitenkin pitää 1920-luvun puoliväliä, jolloin arkkitehtuurissa syntyi uusi alue: historiallisen arkkitehtuurin tutkiminen ja restaurointi. Materiaalitilausten tilastot osoittavat selvän tietyn ikäisten rakennusten saneeraus- ja modernisointitöiden suuntauksen: kyseessä ovat rakennukset, joita on rakennettu 1940-luvun ja 1990-luvun puolivälin välissä. Tilastojen mukaan suuri osa olemassa olevista rakennuksista on tällaisia rakennuksia. Kyseisten rakennusten tyypilliset tunnusmerkit saattavat olla täysin erilaisia luvulla uudisrakennuksia ei käytännöllisesti katsoen rakennettu, lukuun ottamatta muutamia puisia kerrostaloja, joissa on kivinen porraskäytävä. Aikakaudella ennallistettiin pääasiassa vaurioituneita tai tuhoutuneita rakennuksia ja 1970-luvulla ryhdyttiin rakentamaan suuria kaupunginosia, joiden asuinrakennukset ovat betonisia pienkerrostaloja (ns. hruštšovkoja). Betonista tuli sekä tämän että tulevien aikakausien materiaali, joka syrjäytti tiilen. Tasakatot tulivat muotiin. Lämpöeristystä ei ollut taloissa edelleenkään, eikä se ollut edes pohdinnan aihe. Teollinen rakentaminen ja valmisosat asuntotuotannossa, julkisissa rakennuksissa ja teollisuusrakennuksissa olivat kyseisen aikakauden suuntaus luvulla otettiin ensimmäisen kerran käyttöön myös solubetonielementit, aluksi karjarakennuksissa, myöhemmin myös asuinrakennuksissa luvulla rakennusalalla pysyi edelleen vallalla edellisten vuosikymmenien tyypillinen piirre: nopeasti, halvalla ja paljon. Rakennusmateriaalien valikoimassa ei tapahtunut erityisiä muutoksia. Sen sijaan arkkitehtuuri muuttui mielenkiintoisemmaksi. Rakennettiin suuria edustusrakennuksia, kuten Piritan purjehduskeskus ja Linnahalli. Myös kolhoosikeskuksiin rakennettiin paljon elementtitaloja. Tulokset eivät olleet aina toivotunlaisia: ääni- ja lämpöeristeet olivat huonoja, ja aikakauteen liittyy myös haitallisten aineiden käyttöä, erityisesti asbestin sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä puunsuojaaineissa ja muoveissa lukua edeltäneellä itsenäisyyden aikakaudella on ehkä mielenkiintoisinta uusien, modernien maalien käyttöönotto sekä maatalousrakentamisessa siirtyminen puurakennuksista tiilirakennusten rakentamiseen luvun alku oli niukkaa aikaa. Ei ollut rakentajia eikä rakennusmateriaaleja, ja arkkitehtuurille oli ominaista niin sanottu stalinistinen arkkitehtuuri. Taloissa ja asunnoissa oli koristeellisia elementtejä, melko paksut seinät ja korkeat katot luvun jälkipuoliskolla oli vallalla periaate rakentaa mahdollisimman nopeasti, halvalla, paljon ja teollisesti. Vallalle tulivat harmaa monotonisuus ja huono laatu luvun alussa rakentamisessa päättyi massarakentaminen ja rakentaminen muuttui laadukkaammaksi. Koko sodanjälkeistä miehitysaikaa kuvaa rakentamisessa yhteinen motto mahdollisimman halvalla. Jos kustannuksista tulee tärkeä kriteeri, se vaikuttaa suoranaisesti rakennusmateriaaleihin ja rakennustekniikkaan. Sellaisten rakennusten käyttökustannukset syövät nopeasti takaisin rakentamisessa saavutetun näennäisen säästön pian ilmenevän korjaustarpeen vuoksi. SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 13

16 Saneerausjaksot ja saneeraussuuntaukset Osa vanhoista rakennuksista on jo käynyt läpi vähintään yhden saneerauksen. Rakentamiseen liittyvät muutokset ja sekoitus vanhoja ja uusia materiaaleja, joita on nyt vielä kerran korjattava, tekevät uudesta saneerauksesta strategisen tehtävän, joka vaatii laaja-alaisia suunnittelualan tietoja ja rakennusalan käytännön taitoja, mikäli aikaisempia töitä ei ole tehty nykyisen mittapuun mukaan riittävän hyvin tai jos jotakin vaurion aiheuttajaa ei ole korjattu. Aikaisempien saneerauskokeilujen väliaikaisen menestyksen syyt saattavat olla hyvin erilaisia. On mahdollista, että vika on todellisuudessa alkuperäisessä rakenteessa tai toteutuksessa, esimerkiksi uusien ja vähänkäytettyjen rakennusmateriaalien ominaisuuksien väärässä arvioinnissa. Syynä saattavat olla myös taloudelliset rajoitukset, sopivien rakennusmateriaalien puuttuminen tai yksinkertaisesti omien kykyjen yliarviointi. Jälkeenpäin voidaan todeta, että vaurioiden analysoiminen ja menetelmät ovat usein riittämättömiä tai pintapuolisia. Pysyvien tulosten saavuttamiseksi on noudatettava jatkuvasti seuraavia toimia: rakennuksen tai sen osien ominaisuuksien, kuten esimerkiksi kuormituksen jakautumisen, rakennusajan sääsuojauksen ja muun vastaavan analysoiminen rakennusmateriaalien ominaisuuksien, esimerkiksi vahvuuden, kosteuden- ja ympäristönkestävyysominaisuuksien sekä sää- ja vanhenemisolosuhteiden analysoiminen aiheutuvan rasituksen analysoiminen, esimerkiksi rakennuksen päivittäisessä käytössä aiheutuvan rasituksen, ilmasto- ja ympäristörasituksen ja käytön aiheuttaman kosteusrasituksen sekä muun kemiallisen, fyysisen ja mekaanisen kuormituksenkeston analysoiminen. Kyseiset kolme analysointialuetta ovat laaja-alaisia ja osoittavat, että onnistunut saneeraus edellyttää laaja-alaista lähestymistapaa. Nykyaikaisten standardien luominen Tämän vuosikymmenen saneeraus- ja modernisointityöt ovat suurelta osin samanlaisia erilaisista erityispiirteistään huolimatta. Yleisenä päämääränä on aina nykyaikaisen standardin luominen tai vähintään sen saavuttaminen. Vain pieni osa rakennuksista, eli 1990-luvulla valmistuneista rakennuksista, täyttää kokonaan tai suurelta osin nykyiset vaatimukset. Rakennustuotedirektiivi 89/106/ETY vaatimuksineen sisältää olennaisimmat viittaukset kyseisiin standardeihin. Mekaaninen lujuus/vakaus Rakennuksen vakaus on yksi tärkeimmistä vaatimuksista, ja koska vaarapotentiaali on suuri, rakennusvalvonnan on määrä valvoa sitä. Periaatteessa on seurattava huolellisesti kaikkia toimia, jotka koskevat olemassa olevan rakennuksen statiikkaa. Saneeraus ja modernisointi koskevat ennen kaikkea kantavan rakenteen ennallistamiseen tai uusimiseen liittyviä töitä, esimerkiksi halkeamien saneerausta kantavissa seinissä tai betonirakenteissa, joita tulee saneerata usein vuosina rakennetuissa taloissa. Paloturvallisuus Rakennustuotteiden ja rakenteiden esimerkiksi kattojen ja julkisivujen palo-ominaisuuksien tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta voidaan taata turvallisuus. Modernisointitarve koskee ennen kaikkea 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettujen rakennusten palonsuojaa. Myös eristejärjestelmiin sovelletaan yhä paksumpien eristelevyjen vuoksi aina uusia vaatimuksia tulen leviämisen osalta. Kun erityisen paksuihin seiniin liitetään tai asennetaan eristysjärjestelmä, saatetaan ylittää kriittiset rajat, minkä vuoksi saatetaan tarvita palonsuojamenetelmiä, esimerkiksi ympäröivää palonsuojakaistaletta. Hygienia, terveys, ympäristönsuojelu Rakennuksen osat tulee rakentaa ja koota siten, etteivät ne vaaranna asukkaiden terveyttä ja hygieniaa. Tämä direktiivin vaatimus koskee muun muassa terveyttä uhkaavien kaasujen ja haihtuvien hiukkasten erottumista ympäristön ilmaan sekä kosteuden kerääntymistä rakennuksen sisätilojen osiin ja pinnoille. 14 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

17 Kosteussaneeraus ei ole tärkeää ainoastaan rakennuksen säilymisen kannalta vaan myös yhtenä terveydensuojelun pakollisena toimenpiteenä. Käyttöturvallisuus Rakennusta on voitava käyttää ilman onnettomuusriskiä. Rakennuksen vauriot saattavat aiheuttaa kompastumisen ja liukastumisen vaaran, rakennusosien putoamisen vaaran ja muuta vastaavaa, ja ne tulee sen vuoksi korjata heti. Uutena käyttöturvallisuusvaatimuksena on yhä useammin erityisesti julkisrakennuksia koskeva kulkuesteiden poistaminen, jonka tarkoituksena on taata kulkuyhteys iäkkäille tai vammaisille ihmisille sekä muille vieraille. Melusuojaus Myös melusuojaus edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Subjektiivinen aistimus saattaa olla paljon tärkeämpi kuin standardeissa EVS 842: 2003 ja EN ISO sekä EN ISO säädetyt vaatimukset. Modernisoinnin tarpeessa ovat useimmiten 1960-luvulla rakennetut rakennukset, erityisesti askeläänten osalta. Kyseisissä rakennuksissa tulee uusia joka tapauksessa lattia, minkä vuoksi samalla voidaan rakentaa myös perusteellinen askeläänten vaimennus. Energiatehokkuus ja lämpöeristys Tällä osa-alueella lainsäädäntä vaatii vanhoihin rakennusstandardeihin verrattuna laajoja parannustöitä jo suhteellisen pienissä saneeraustoimenpiteissä, joten työstä muodostuu usein todellinen modernisointiprojekti. Saneeraustaulukko: rakennusaika Lähtötilanne: pääasialliset vauriot ja puutteet Määräysten ytimenä on energiansäästöasetus ja joukko pakollisia viittauksia voimassa oleviin säännöksiin. Tärkeimmät rakennustoimenpiteet, vaadittujen raja-arvojen saavuttamiseksi, ovat ylimmän kerroksen välikaton, kellarin välikaton sekä julkisivun eristäminen. Rakennuksissa, joiden julkisivua ei voida muuttaa rakennusmuistomerkkien suojeluun tai arvokkaaseen miljööseen liittyvien vaatimusten vuoksi, voidaan tehdä myös sisäpuolinen eristys, mutta sen on saavutettava tarvittava tekninen kypsyys. Ilmatiiviys Jokainen rakennus vuotaa jonkin verran. Sisään ja ulos virtaavan ilman määrä on erityisesti vanhoissa rakennuksissa liian suuri ja lisäksi väärin jakautunut eikä sitä pystytä ohjaamaan. Asianmukainen eristys kuuluukin modernisoinnin vakiotoimenpiteisiin, varsinkin kun ilmatiiviys on energiansäästöasetuksen tärkein kriteeri. Kosteussuoja Rakennuksen puutteellinen eristys vaikuttaa suoraan rakennuksen luonteeseen, käytettävyyteen, sisäilmaan ja mahdolliseen homeeseen. Vesi ja kosteus saattavat tunkeutua rakennukseen eri tavoin: puuttuvien tai rikkinäisten päällysteiden, vaurioituneen laastin, muurauksen ja saumojen kautta sekä puuttuvien tai toimimattomien pysty- ja vaakasuorien tiivisteiden kautta maaperän kanssa kosketuksissa olevalla alueella. Sopivat saneerauskeinot ovat suuritöisiä erityisesti maaperän kanssa kosketuksissa olevalla alueella, ja kyseisiä töitä saa tehdä vain alan asiantuntija. Oleelliset vaatimukset: EY:n rakennustuotedirektiivi lämpöeristys puuttuu lämpösuojaus puuttuu rakennuksen puutteellinen eristys puutteellinen sadesuojaus puutteellinen kondenssieristys puutteellinen melusuojaus rakennuksen osan mittasuhteet liian pienet kantavan osan mitat liian pienet mekaaninen lujuus/vakaus paloturvallisuus hygienia, terveys, ympäristönsuojelu käyttöturvallisuus melusuojaus energiansäästö ja lämpöeristys Tarvittavat rakennustoimet SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 15

18 Sakretin ratkaisut töiden tavoitteiden mukaisesti: saneeraus, kunnostus, modernisointi Muurauksen ja julkisivun kuluneisuus- ja vaurioitumisaste vaihtelevat paljon ja vaativat sen vuoksi tarkkaa analyysointia ja tarkoituksenmukaisia toimia. Onnistunut, pysyvä ja kustannustehokas saneeraus vaatii siten Yleiskuva Sakretin järjestelmistä töiden tavoitteiden mukaisesti Työn tavoite: 1 Vaakaeriste Muurattu seinä 2 Pystyeristys Muurattu seinä, perustus 3 Muurauksen halkeamien täyttäminen Muurattu seinä Järjestelmän rakenne ja käyttö s. 29 s. 31 s Eristysjärjestelmässä olevan vahvike-/laastikerroksen korjaus 9 Stukkoprofiilin saneeraus 10 Stukkoprofiilin restaurointi Järjestelmän rakenne ja käyttö s. 45 s. 49 s Levien/homekasvuston poisto 16 Energiasaneeraus lämpöeristysjärjestelmällä 17 Vanhan lämpöeristeen tuplaaminen Järjestelmän rakenne ja käyttö s. 62 tutustu Sakretin Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmät -käsikirjaan s Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

19 monipuolisia ja eri vaatimustasoihin soveltuvia ratkaisuja. Käyttövalmiin kuivalaastin keksijänä Sakret on kehittänyt kokemustensa perusteella laajan valikoiman tuotteita, joista löytyy oikea yhdistelmä kaikkiin töihin. Kyseistä kokemusta hyödynnetään myös korjaus- ja modernisointijärjestelmissä. Sakret tarjoaa laajan valikoiman päällystemateriaaleja kaikkiin rakennusfysiikan eritasoisiin vaatimuksiin. Eristerappausjärjestelmät ovat koelaboratorioiden hyväksymiä ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisia. 4 Muuraussaumojen korjaus Muurattu seinä 5 Muurauksen kosteusvaurioiden/ suolakerrostumien korjaus 6 Halkeamien maalaustekninen korjaus 7 Halkeamien rappaustekninen saneeraus s. 36 s. 38 s. 40 s Betoninkorjausjärjestelmä 12 Betonipintojen suojausjärjestelmä 13 Korjausmaalaus 14 Rappauksen kunnostus s. 53 s. 56 s. 58 s. 60 SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi Teknologia/asennus 17

20 Sakretin ratkaisut rakennuksen rakenteiden/osien mukaisesti: A Saneeraus B Kunnostus Rakennuksen osa Sakretin ratkaisut Rakennuksen osa Sakretin ratkaisut Muurattu seinä, julkisivu, parveke 1 Muurauksen horisontaalinen tiivistys 2 Muurauksen vertikaalinen tiivistys Julkisivu, parveke 12 Betoninsuojausjärjestelmä 13 Korjausmaali 3 Muurauksen halkeamien täyttäminen 14 Rappauksen kunnostus 4 Muuraussaumojen korjaus 15 Levä-/homekasvuston poistaminen 5 Kosteuden/suolan vaurioittamien muurausten korjaus 6 Halkeamien maalaustekninen korjaaminen 7 Halkeamien rappaustekninen saneeraus 8 Vahvike-/laastikerroksen korjaus 9 Stukkoprofiilien saneeraus 10 Stukkoprofiilien restaurointi C Modernisointi Rakennuksen osa Sakretin ratkaisut Julkisivu 16 Energiasaneeraus lämpöeristysjärjestelmällä 17 Vanhan lämpöeristejärjestelmän tuplaaminen 11 Betoninkorjausjärjestelmä 18 Teknologia/asennus SAKRET Saneeraus, kunnostus, modernisointi

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi

Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi Teknologia/asennus Julkisivujen saneeraus, kunnostus ja modernisointi SAKRET 2012 / 1 PARAS VALINTA Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2 Sisällysluettelo Uudistusten

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille

Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Uusinta Rappaus Korjausrakentaminen Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Ohjeita kohteisiin, joissa vanha rappaus uusitaan kokonaisuudessaan

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi

Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi Termater Elementit Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit Termater Elementit Vahvuus, Eristävyys ja Modulaarisuus OMINAISUUDET JA HYÖDYT Kantava rakenne - Erittäin laadukkaat viilupuu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET

ALUSTANKÄSITTELYOHJEET 26.6.2014 ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakentaminen - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi

Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi IdeaStructura www.ideastructura.com Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden kartoittamiseksi 21.10.2014 IdeaStructura www.ideastructura.com Kenttäkierros irti olevien tiilien ja laastikappaleiden

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet 4.1 Teollisuus- ja toimitilarakentaminen - Seinän kiinnitys Seinälevyn kiinnitys Ulkoverhous Koolaus Pystytiiviste (tuulensuojalevy) Seinän kiinnitys Pilari (CLT:ä tai liimapuuta) Perustus Saumanauhat

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

a s k e l ä ä n i e r i s t e

a s k e l ä ä n i e r i s t e askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien luokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Julkisivuyhdistys 15-vuotisjuhlaseminaari Kalastajatorppa, Hki 18.11.2010 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Esimakua Eristerappauskirjasta

Lisätiedot

Baumit Eristysrappausjärjestelmät

Baumit Eristysrappausjärjestelmät Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab Hankekoulu Sanomatalo 18. 19.9. Tuula Nordberg Paroc Oy Ab 1 Julkisivun lisäeristys 2 Sisältö Korjausrakentaminen Case Poppelipolku Julkisivukorjausten vaihtoehdot Lisäeristyksen vaikutukset 3 Korjausrakentaminen

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Kunnostustyöt Syksy 2010 Talvi 2011 Mirva Kleemola Rakennuskonservaattori AMK m.m.kleemola@gmail.com 040 963 6566 Tuija Väli-Torala Rakennuskonservaattori AMK

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä

alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIIKKAA NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen 040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi Eristerappausjärjestelmät

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Luonnollinen kehitys HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Laastipioneerien tehokas suoja Ongelma: 1) vesi tunkeutuu seinään 2) vaakaesto puuttuu tai on vahingoittunut 3) vesi ja suola pääsevät

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TYCROC UHP

ASENNUSOHJE TYCROC UHP TYCROC UHP Tycroc UHP asentaessa pohjan tulee olla tasainen, puhdas ja jäykkä. Pohjaan ei saa jäädä öljy pintaisia materiaaleja tai muuta likaa. Tarvittaessa alusta pitää oikaista. LEIKKAAMINEN JA SÄILYTYS

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan periaatelinjaukset ja lukuisat yksityiskohtaiset

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot