KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat Tasekirja Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 1 3. Toimintakertomus Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto- ja siinä tapahtunet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 44 Hallinto-osasto 44 Sosiaali- ja terveysosasto 56 Sivistysosasto 69 Tekninen osasto Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 107

3 3 5. Tilinpäätöslaskelmat Kemijärven kaupungin tuloslaskelma Kemijärven kaupungin rahoituslaskelma Kemijärven kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilintarkastajan palkkiot Liitetietojen erittely Eriytetyn tilinpäätökset Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Allekirjoitukset ja merkinnät 133 Käytetyt kirjanpitokirjat 134

4 1 1. Tilinpäätössäännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja sen laatii kunnanhallitus. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on kunnassa selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Talousarvion toteutumisvertailu on osa kunnan toimintakertomusta. Toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen ja tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Lisäksi liitetiedoissa esitetään liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmat. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. 3. Toimintakertomus 3.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL

5 2 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ) Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden kannalta positiivinen vuosi. Rovaniemi-Kemijärvi radan sähköistäminen toteutui ja sähköjunan saapumista juhlittiin kansanjuhlalla Kemijärven rautatieasemalla. Juhlapuheen piti liikenneministeri Merja Kyllönen ja asema oli täynnä iloisia kemijärveläisiä ja itälappilaisia yöjunan ystäviä. Keitele Groupin/Lappi Timberin sahalaitoksen ja liimapuuhallin rakentaminen edistyi lähes aikataulussa ja sahaustoiminta käynnistyi koesahauksin loppuvuonna. Radan sähköistämisestä Isokylälle ja logistisen keskuksen toteuttamisesta saatiin investointipäätökset ja toteutus käynnistyi myös ratatöiden ja rakentamisen osalta. Investointien suuruus tähän saha-, liimapuutuotanto- ja logistiikkakeskuskokonaisuuteen on kaiken kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa, mikä näkyy osaltaan myös Kemijärven aluetaloudessa paikallisten yritysten saamina alihankintatöinä ja työllisyytenä. Hotelli Kemijärven omistajanvaihdos toteutui syksyllä ja tukee kansainvälisen matkailun kehittymistä täydentäen majoitus- ja hotellipalvelutarjontaa. Kemijärvi kiinnostaa uusia yrityksiä ja alueella jo toimivia yrityksiä toiminnan laajentamisen osalta, mikä kuvaa vahvaa uskoa tulevaisuuteen ja kaupungin palvelutarjontaan ja asiakasvirtoihin. Tästä esimerkkinä mm. Koillismaan osuuskaupan tekemä S-marketin rakentamispäätös. Kunnat antoivat SOTE-lakiluonnoksesta lausuntonsa ja lakiluonnoksen mukaista valmistelu käynnistyi sekä Lappi-tasoisena että koko Pohjois-Suomi-tasoisena valmisteluna. Itä-Lapin ammattiopiston toiminnan ja henkilöstön siirtymisneuvottelut ja päätökset liikkeenluovutuksena tapahtuvaan siirtoon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alaisuuteen toteutuivat vuoden 2014 aikana ja siirto tapahtui Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät laativat yhteisen valtuustosopimuksen ja linjasivat yhteisiä kehittämisja talouden tasapainottamistavoitteita kuluvalle valtuustokaudelle. Korkein hallinto-oikeus purki antamallaan päätöksellä (KHO 2014/186) hallinto-oikeuden päätöksen kehitysvammaisten ateriamaksuista. Hallinto-oikeus oli aiemmin hyväksynyt edunvalvojan tekemän valituksen ja vaati kaupunkia kumoamaan maksuunpannut ateriamaksut ajalta muilta osin kuin ruuan materiaalikustannusten osalta. Kaupungin valitus korkeimmalle oikeudelle oli siten perusteltu ja todensi kaupungin toimineen maksujen osalta laillisesti ja oikein. Kaupungin talouden kannalta vuosi 2014 oli vaativa vuosi. Valtionosuusuudistus toteutui Kemijärven kannalta murskaavana leikaten valtionosuuksia 235 euroa / asukas neljän vuoden portaittaisen siirtymäkauden jälkeen alkaen vuodesta Alkuperäinen esitys 400 euron leikkauksesta asukasta kohden saatiin vesivoimalaitoskuntien edunvalvontatyöllä estettyä ja voimalaitosten kiinteistöveron leikkaus poistettua valtionosuusmuutosesityksestä. Jo vuoden 2014 valtionosuudet toteutuivat ennakoitua pienempinä oppilasmäärän ja väestömäärän vähentymisen vuoksi. Talousarvio 2014 oli laadittu kaupungin palvelutaso ja palvelurakenne huomioon ottaen euroa alijäämäiseksi, mutta koska talouden ohjaus ja määrärahojen käyttö ei toteutunut toivotulla tasolla, alijäämä kasvoi lisätalousarviot ja määrärahaylitykset mukaan lukien yhteensä euroa alijäämäiseksi. Tämä

6 3 tulos on kaupungin aiemmat alijäämät huomioon ottaen todella raskas taakka ja vaatii tulevilta vuosilta sitovia päätöksiä talouden tasapainottamiseksi. Investointien nettototeutuma oli talousarviossa varattuja määrärahoja 2,2 miljoonaa euroa pienempi. Osa investoinneista on toteutunut arvioitua pienempinä ja osa on jäänyt toteutumatta kokonaan. Myös rakennusten myynnistä saatu tulo pienensi nettoinvestointimenoja. Kaupunkiorganisaatiossa toteutettiin kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen ja kaupunginjohtajan vetämän dreamteamin johdolla palvelurakenne- ja palveluverkkouudistukseen ja tavoiteorganisaatiotyöhön liittyvät valmistelutyöt ja esittelyt. Tausta-aineistoina valmistelussa hyödynnettiin Nordig Healthcare Groupin (NHG) ja Finnish Consulting Groupin (FCG) tekemiä selvityksiä ja toteuttamisehdotuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoiteorganisaatiotyön jatkamisen kokonaisvaltaisen uudistamisen pohjalta kokouksessaan Valtuusto toteutti valtuustokauden ensimmäisen seminaarimatkan Helsinkiin ja perehtyi matkallaan päivähoito- ja kouluverkkotyöryhmän työstämään aineistoon ja eri toteutusvaihtoehtoihin, tutustui Järvenpään palvelu- ja organisaatiorakenneuudistukseen sekä osallistui kuntamarkkinoille. Päivähoito- ja kouluverkkoa koskevan valmistelun aikana pidettiin kuntalaistilaisuuksia ja kuntalaisten osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin kiinnitettiin muutoinkin erityistä huomiota. Kaupungin nettisivuille avattiin kuntalaisten kysymyksiä varten palveluverkko- ja palvelurakenneuudistusta koskeva kysymys-vastauspalsta, jonne sai jättää nimettömänä kysymyksiä ja niihin vastattiin vähintään kahdesti viikossa. Kysymyksiä saatiin erityisesti päivähoito- ja kouluverkkoa koskien lähes 150. Myös henkilöstölle avattiin kaupungin intraan oma kysymys- vastauspalsta. Henkilöstön kysymykset koskettivat erityisesti sotepalvelujen ja sairaala Lapponian toiminnan muutoksia. Palveluverkkoa ja rakennetta koskevat esitykset käsiteltiin kaupunginvaltuustossa Päätös kouluverkkoa koskien tehtiin tällöin ja sen mukaisesti lukiokoulutus siirtyy Hillatien koulun yhteyteen ja Sepänmäen koulu osaksi Särkelän koulua lukuvuoden alusta. Tukipalvelujen osalta tehtiin päätökset laitoshuoltajien ja varastopalvelujen tehtävien ja henkilöstön siirtymisestä teknisen osaston alaisuuteen. Tavoiteorganisaatiotyö ja talouden tasapainottaminen jatkuvat vuonna Omasta ja kaupungin puolesta kiitän henkilöstöämme, yrittäjiämme, kuntalaisiamme, yhteistyökumppaneitamme ja luottamushenkilöpäättäjiämme hyvästä yhteistyöstä ja mieleenpainuvasta vuodesta Tuula Kuvaja kaupunginjohtaja

7 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hallinto-organisaatio 4

8 5 Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kaupunginhallitus keskusvaalilautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta sivistyslautakunta tekninen lautakunta rakennuslautakunta Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat osastoittain seuraavat viranhaltijat: Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja Talous- ja kehittämisjohtaja Hallintosihteeri Salminen Olli-Pekka saakka Kuvaja Tuula alkaen Kuvaja Tuula Pauna Liisa Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysjohtaja Talouspäällikkö Tulosaluejohtajat Johtava ylilääkäri Päivähoidon johtaja Vammaispalvelujohtaja Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Kilpeläinen Auvo Pekkarinen Marjatta Alaräisänen Timo Pekkala Kaisa Myllykangas Antero Hautsalo Aulikki saakka Risto Hurnanen ajalla ja Rauni Maaria Kesälahti alkaen Korkiakangas Mirja Sivistysosasto Sivistysjohtaja Talouspäällikkö Lukion rehtori Ammatillinen koulutuksen rehtori Kansalaisopiston rehtori Musiikkiopiston rehtori Kirjastonjohtaja Ruokapalvelupäällikkö Narkilahti Juha Maijala Merja saakka Ruotsala Saana Pikkuvirta Sirkka Kostamo Tapio Paananen-Vitikka Pirkko Kulpakko Inkeri Paavola Outi Tekninen osasto Tekninen johtaja Kaupungingeodeetti Kunnallistekniikan päällikkö Toimistopäällikkö Kankaanranta Markku Pöyliö Tapio Koivisto Markku Ruuskanen Anja Luottamushenkilöorganisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO puheenjohtaja Nivala Heikki, Kesk 1. varapuheenjohtaja Pikkarainen Juha, Vas 2. varapuheenjohtaja Kangas Esa, Perussuomalaiset 3. varapuheenjohtaja Harju Markku, Sdp 4. varapuheenjohtaja Aato Pirkka, KD

9 6 jäsenet Hannola Jaana, Perussuomalaiset Hietanen Matti, Kok Imporanta Aulikki, Kesk Jaakkola Kauko, Vas Jaakkola-Räisänen Hannele, Sdp Junttila Maarit, Sit Jussila Janne, Sdp Juujärvi Tuulikki, Kesk Kaisanlahti Janne, Kesk Kaisanlahti Tarja, Kesk Kerkelä Mauno, Kesk Kostamovaara Teemu, Kesk Kotilaine Jarkko, Vas Laurila Pirjo, Kesk Nampajärvi Suvi, Kesk Niemimuukko Tiina, Perussuomalaiset Niemelä Veikko, Kesk Kalliokoski Tuomas, Perussuomalaiset Ojala Arto, Kok Ojala Jukka, Kesk Perälä Tarja, Kesk Poropudas Pertti, Kok Ruokamo Anita, Kesk Räisänen Kari, Sdp Sipovaara Kyösti, Perussuomalaiset Sipovaara Sanna,Kok Soppela Lea, Kesk Tikkanen Jani, Vas Tohmola Teija, Kesk Vanhala Riitta, Vas KAUPUNGINHALLITUS puheenjohtaja Ojala Arto, Kok 1. varapuheenjohtaja Soppela Lea, Kesk 2. varapuheenjohtaja Sipovaara Kyösti, Perussuomalaiset jäsenet TARKASTUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Imporanta Aulikki, Kesk Jaakkola Kauko, Vas Junttila Maarit, Sit Ojala Jukka, Kesk Ruokamo Anita, Kesk Räisänen Kari, Sdp Harju Markku, Sdk Perälä Tarja, Kesk Hietanen Matti, Kok Kalliokoski Tuomas, Perussuomalaiset Vanhala Riitta, Vas KESKUSVAALILAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Majava Eino, Kok Moilanen Eeva, Kesk Kosonen Maritta, Perussuomalaiset Somppi Alvar, Vas Kouri Hannu, Sdp

10 7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kotilaine Jarkko, Vas Laurila Pirjo, Kesk Hannola Jaana, Perussuomalaiset Huczkowski Raimo, KD Juujärvi Tuulikki, Kesk Kerkelä Mauno, Kesk Kuittinen Kauko, Sdp Sipovaara Sanna, Kok Särkelä Jorma, Kesk SIVISTYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja: varapuheenjohtaja jäsenet TEKNINEN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Nampajärvi Suvi, Kesk Jussila Janne, Sdp Alatarvas Helena, Kesk Juujärvi Onni, Kesk Haapalinna Ilkka, Kok Niemelä Veikko, Kesk Niemimuukko, Tiina, Perussuomalaiset Ylätalo Antero, Perussuomalaiset Suorsa-Varrio Paula, Vas Kostamovaara Teemu, Kesk Kangas Esa, Perussuomalaiset Alaluusua Teuvo, Kesk Hannola Jaana, Perussuomalaiset Jaakkola-Räisänen Hannele, Sdp Kaisanlahti Tarja, Kesk Ojala Kirsti, Sit Poropudas Pertti, Kok Tikkanen Jani, Vas RAKENNUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kangas Esa, Perussuomalaiset Tohmola Teija, Kesk Luttinen Lauri, Vas Niemistö Sami, Kok Pöyliö Miia, Sdp Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Lapin elinkeinoelämässä on viime vuosina eletty hyvin haastavaa aikaa. Globaali taloustilanne ja raakaaineiden hintakehitys ovat pysäyttäneet useimmat kaivoshankkeet. Myöskään matkailussa ei ole nähty suuria investointeja takavuosien malliin. Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta ja kaivostoimintaa edustavat yritykset, joiden tuotannosta suurin osa menee vientiin. Lapin yrityksistä suurin osa on alle 10 henkeä työllistäviä pkyrityksiä. Monet yrityksistä ovat vasta totuttelemassa maan rajojen ulkopuolelta tulevaan kilpailuun. Osa on pioneerihenkisiä ja valmistautuneet jo vuosia kansainväliseen toimintaan. Kuluvan vuoden aikana on saatu merkittäviä avauksia esimerkiksi ympäristöliiketoiminnan ja rakentamisen aloilla. Toimivat kaivokset ovat investoineet ja kaksi kolmesta laajentaa toimintojaan. Myös matkailuyritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja ulkomaisten matkailijoidenosuus lisääntyy ja kasvaa. Lapissa on tehty pitkäjänteistä ja voimakasta työtä uusienmarkkinoiden löytämiseksi mm. Aasiasta,

11 8 Keski- ja Etelä-Euroopan maista. Tulokset näkyvät mm. joulumatkailussa kompensoiden venäläisten asiakasmäärien romahtamista. Venäjän taloudellinen tilanne säilyy vaikeana ainakin kuluvan vuoden ajan. Talouskasvu jää ennusteiden mukaan nollatason tuntumaan ja inflaatio kiihtyy hieman. Ukrainan kriisin aiheuttama epävarmuus sekä öljyn hinnan matala taso aiheuttavat paineita matkailukysyntään. Ruplan heikentyminen ja pakotteiden nopeuttama inflaatio syövät matkailijoiden ostovoimaa. Itä-Lappi on mahdollisuuksien seutukunta. Aluetta on koeteltu kovasti viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana teollisuuden rakennemuutoksien kautta, mutta uutta teollisuutta on syntynyt. Vuonna 2015 julkistetut uutiset kertovat megaluokan mahdollisuuksista biotalouden muodossa. Lapin kaivoshankkeet ovat olleet jäissä rahoitusvaikeuksien myötä, mutta Savukosken Sokli-hanke on valtiovallan toimesta saatu viimein nytkähtämään eteenpäin. Valtio on luvannut 140 milj. euroa Soklin maantiekuljetuksen edellyttämään tieverkon parantamiseen. Sokli-hankkeen eteneminen ja sen taloudellisten vaikutusten merkitys on suuri niin Itä-Lapille kuin koko Lapille. Yhtiö tiedottaa vuoden 2015 aikana hankkeen etenemisestä. Itä-Lappiin heijastuu myös Kevitsan kaivoksen työvoimatarpeiden lisääntyminen ja mahdollinen Mustavaaran kaivoshankkeen eteneminen. Kemijärven entiselle tehdasalueelle kehitetään merkittävää raaka-aineiden kuljetusterminaalikokonaisuutta maantie- ja raidekuljetusten nivelkohdaksi. Matkailu on noussut vuosi vuodelta alueella merkittävämmäksi elinkeinoksi. Alueella on vahvuuksia perinteiseen Lapin talvimatkailuun ja venäläisten ostomatkailuun. Venäjän rajan merkitys on kasvanut. Kaupan osalta haasteeksi tuleekin ostosmatkailun kehitys. Elinkeinoelämän reipas suunnan muutos ei vielä näy väestökehityksessä tai taloudessa. Erityisenä haasteena on jatkuva väestön väheneminen. Julkisen hallinnon rakennemuutokset koettelevat kuntia ja osa kunnista on käynnistänyt yt-neuvottelut säästöjen aikaansaamiseksi. Samoin osalla yrityksistä on tarve käydä läpi säästökohteita. Itä-Lapin väestön väheneminen on jatkunut, mutta työttömyys on pysynyt silti korkealla n. 20 %:n tasolla. Lapin työttömyysaste oli vuonna 2014 lomautetut mukaan lukien 16,5 % ja koko maan 12,4 %, joten Kemijärven työllisyystilanne on ollut 4,8 % -yksikköä huonompi kuin Lapissa keskimäärin ja 8,9 %-yksikköä huonompi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2014 Kemijärven työttömyysaste on noussut vuodesta ,6 %-yksiköllä. Joulukuun 2014 lopussa työttömiä oli 743 (22,6 %). Kuntataloudessa näkyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi suunnitellut toimenpiteet. Kemijärven tasapainottamistoimenpiteiden jatkaminen on tärkeää, jotta jo syntynyt alijäämä saadaan katettua ja talous positiiviseksi.

12 9 Väestö, työpaikat ja työllisyys Kemijärven kaupungin väkiluku oli (ennakkotieto) henkilöä. Väkiluku väheni vuonna henkilöllä (v henkilöllä). Väkiluvun vähennys johtuu siitä, että syntyneitä on huomattavasti vähemmän kuin kuolleita ja lähtömuutto on tulomuuttoa suurempaa. Taulukko 1. Kemijärven kaupungin väkiluvun kehitys vuosina Lähde: Tilastokeskus Vuosi Väkiluku Muutos Muuttotase Syntyneiden hlöä % enemmyys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 10 Taulukko 2. Kemijärven kaupungin väestönmuutokset vuosina Lähde: Tilastokeskus Vuosi Väestö Syntyneet Kuolleet Synt. Ja kuoll. erotus Kuntaan muuttaneet Kunnasta muuttaneet Muuttotase Väestömuutos ed. vuodesta Väestö vuoden lopussa Taulukko 3. Kemijärven kaupungin väestösuunnite ja Tilastokeskuksen trendiennuste vuosille Lähteet: Tilastokeskus ja kaupungin väestösuunnite ( TT 02/15 ) Kaupungin väestösuunnite Tilastokeskuksen ennuste (2012) Vuosi Väkiluku Muutos Vuosi Väkiluku Muutos abs. % abs. % , , , , , , , , , ,3 Taulukko 4 : Kemijärven kaupungin ikärakenne vuonna 2013 ja ennuste vuosille ( ) Lähde: Tilastokeskus 2013 ja kaupungin ennuste ( TT 02/2015) Ikäluokka Yhteensä

14 11 Taulukko 5. Kemijärven kaupungin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990 ja 2013 ( ) Lähde: Tilastokeskus/Lapin liitto Muutos Muutos % Koko väestö ,2 Työvoima ,9 Työlliset ,8 Työttömät ,4, Työvoiman ulkopuolella ,4 joista: 0-14 v ,0 opiskelijat, koululaiset ,2 eläkeläiset ,8 varusmiehet ,6 muut ,7 Huoltosuhde 1,39 2,14 +0,75 +54,0 Huoltosuhde (elatussuhde): kuinka monta työhön osallistumatonta ( työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä) yhtä työllistä kohti. Taulukko 6: Kemijärven kaupungin työssäkäyvät työnantajasektorin mukaan vuosina 1990 ja 2012 Lähde: Tilastokeskus Muutos abs. % Työssäkäyvät yhteensä ,4 Palkansaajat ,9 - Valtio ,9 - Kunta ,4 - Valtioenemmistöinen Oy ,6 - Yksityinen sektori ,8 Yrittäjät ,9

15 12 Taulukko 7: Kemijärven kaupungin työpaikat (alueella työssäkäyvät) vuonna 2012 ( ) Lähteet: Tilastokeskus Elinkeino Työpaikat 2012 % Maa- ja metsä- ja kalatalous 185 7,8 Teollisuus ja kaivostoiminta 99 4,2 Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 66 2,8 Rakentaminen 102 4,3 Kauppa ,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 69 2,9 Kuljetus ja varastointi 120 5,0 Informaatio ja viestintä 34 1,4 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistötoimi 43 1,8 Ammatillinen, tekninen, tieteell. toiminta 107 4,5 Julkinen ym.hallinto, tukipalvelutoiminta ,0 Koulutus ,5 Terveys- ja sosiaalipalvelut ,2 Muut hlökohtaiset palvelut, järj.toiminta 92 3,9 Toimiala tuntematon 34 1,4 Yhteensä ,0 Taulukko 8: Kemijärven kaupungin työttömyys vuonna 2014 (tammi-joulukuu keskimäärin) Lähde: Lapin työ- ja elinkeinotoimisto lkm % Työttömät (lomautetut ml.) ,3 % työvoimasta: miehet ,8 % työttömistä - naiset ,2 % työttömistä - alle 25 v. työttömät 64 9,1 % työttömistä - yli 50 v. työttömät ,4 % työttömistä - pitkäaikaistyöttömät ,5 % työttömistä Lapin työttömyysaste on ollut vuonna 2014 lomautetut mukaan 16,5 % ja koko maan 12,4, joten Kemijärven työllisyystilanne on ollut 4,8%- yksikköä huonompi kuin Lapissa keskimäärin ja 8,9 %-yksikköä huonompi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2014 Kemijärven työttömyysaste on noussut vuodesta ,6 %-yksiköllä. Joulukuun 2014 lopussa työttömiä oli 743 ( 22,6 % ).

16 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminnassa tapahtuneet muutokset Hallinto-osasto Elinkeino-osasto yhdistettiin osaksi hallinto-osastoa kesäkuun alusta lukien ja samalla lakkautettiin elinkeinojohtajan virka. Elinkeinopalveluihin rekrytoitiin elinkeinoneuvojaksi Soile Matero ja vahvistettiin näin elinkeinopalvelujen palvelutarjontaa yrittäjille. Kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salmisen virkasuhde päättyi ja kaupunginjohtajan virkatehtäviä määrättiin hoitamaan talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja. Kaupungin tavoiteorganisaatiouudistuksen koordinoinnista ja toteutuksesta vastasi hallinto-osasto. Kaupunginhallitus otti vahvemman roolin kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisessä ja ohjauksessa ja siten taloustyöryhmän työskentely päätettiin yhdistää kaupunginhallituksen kautta toteutettavaksi ohjaukseksi. Kaupunkistrategia hyväksyttiin joulukuussa. Hajautettu ohjelmisto- ja laitehallinta kustannuksineen koottiin tietohallintoon osana uudistamistyötä kokonaiskoordinoinnin ja kustannusrakenteen selkeyttämiseksi. Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysosastolla jatkettiin vuonna 2012 aloitettua oman palvelurakenteen muutostyötä. Keväällä 2014 valmistui selvitystyö sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta ja uudistamisesta NHG:n (Nordic Healthcare Group) toimesta. Selvitystyön perusteella palvelurakennetta lähdettiin uudistamaan. Palvelurakenteen uudistamisella pyritään vastaamaan ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun, muun väestön määrän ja rakenteen edellyttämän palvelutarpeen muutokseen ja samalla kustannusten hillitsemiseen keventämällä palvelurakennetta. - Oman erikoissairaanhoidon operatiivinen toiminta lakkautettiin joulukuussa Pitkäaikaislaitospaikkojen määrää vähennetään suositusten mukaiseksi vuoteen 2018 mennessä - Puistolan palvelukeskuksen hoivaosasto muutettiin ryhmäkodiksi - Kuntoutuspalveluita kohdennettiin kotiin tarjottaviin ikäihmisten palveluihin - Kotiuttamistiimi, kolme sairaanhoitajaa ja yksi fysioterapeutti, perustettiin ja aloittaa toimintansa tammikuussa Koivula-kodin laajennuksen valmistuminen, tehostetun palveluasumisen yksikkö, valmistuu Ikäihmisten pienkoti, 19 -paikkainen Taika-koti Seminaarinkatu 11, valmistuu alkuvuodesta Laitos- ja siivoushuolto sekä materiaali- ja vaatehuolto siirtyy teknisen osaston alaisuuteen vuoden 2015 alusta Sosiaalityössä jatkettiin ja kehitettiin edelleen lasten- ja nuorten avohuollon tukitoimenpiteiden palveluita eri toimijoiden kanssa. Kustannukset näiltä osin ovat jatkaneet laskuaan. Perustettiin vammaispalvelujen tulosalue ja nimettiin vammaispalvelujohtaja. Tulosalueelle keskitettiin kaikki kehitys- ym. vammaisten palvelut. Sivistysosasto Vuonna 2014 valmisteltiin Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan siirtämistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle. Se toteutui kuntien, koulutuskuntayhtymän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksillä ja astui voimaan vuoden 2015 alusta. Osaston suuret, EU-rahoitteiset hankkeet loppuivat ammatillisen koulutuksen siirtymisen myötä. Kouluverkon suunnittelutyötä tehtiin kesästä alkaen ja asia vietiin päätöksentekoon loppuvuodesta. Sivistystoimen hallinnossa tehtiin uudelleenjärjestelyjä, talouspäällikkö siirtyi hallinto-osastolle. Kulttuurikeskuksen salin elokuva- ja äänilaitteisto uusittiin.

17 14 Tekninen osasto Henkilöstövahvuus pieneni 4 henkilötyövuodella (7 %) verrattuna edellisvuoteen. Vähentymistä oli maankäytössä sekä kiinteistönhoidossa ja siivouksessa. Vuodenvaihteessa teknisen osaston hallintaan siirtyivät Lapponian laitoshuolto sekä kaupungin materiaali- ja vaatehuolto. Kaupungin omistamaa kiinteistökantaa vähennettiin noin m2:llä. Soppelan ja Kallaan koulut sekä vanha turkisoppilaitos Rovaniementie 6:ssa myytiin. Seminaarin vanha harjoittelukoulu purettiin. Kaupungin toimitilojen korjausvelka pieneni edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta noin 7 miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa rakennusten peruskorjaukseen käytettiin 3 M, isoimpana kohteena Särkikankaan oppilasasuntolan muutos päivähoidon tiloiksi sekä ikäihmisten pienasunnoiksi Heikinkatu 8:ssa. Taloudessa tapahtuneet muutokset Toimintakulut euroa olivat euroa suuremmat kuin edellisvuonna, joten kasvua oli 3,5 prosenttia. Toimintakulut ylittivät talousarvion eurolla. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa (sijaiset, tilapäinen työvoima, lm-ansionmenetys), palvelujen ostoissa (hoitoaineet ja tarvikkeet) ja muissa toimintakuluissa (Soppelan sekä Kallaan koulun ja Luusuan jätevedenpuhdistamon myyntitappiot). Toimintatuotot euroa olivat euroa edellisvuotta pienemmät. Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla. Verotuloja kertyi euroa ja ne ylittyivät budjetoituun verrattuna eurolla. Edellisvuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 3,7 prosenttia eli euroa. Valtionosuuksia kaupunki sai euroa ja euroa eli 1,5 % vähemmän kuin oli budjetoitu. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,4 % eli euroa. Itä-Lapin Energia Oy:n tuloutus kaupungille oli euroa ja vastaavat kulut euroa, joten nettotuloutus oli euroa. Edellisvuonna tuloutus oli euroa ja vastaavat kulut euroa, joten netto vuonna 2013 oli euroa. Itä-Lapin Energian tuloutus kaupungille on pienentynyt vuosi vuodelta sähkönmyyntihinnan mataluuden ja kulujen kasvun vuoksi. Investointimenot olivat euroa ja tulot euroa. Investointituloista euroa oli rahoitusosuuksia, euroa käyttöomaisuuden myyntituloja ja muita investointituloja euroa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen kehitysvammaisten ateriamaksuista, joten kaupungin v tilinpäätöksen kirjattu tappiovaraus ,32 euroa voidaan purkaa ja tämä pienentää aiempien vuosien kumulatiivista alijäämää ,76 eurosta ,72 euroon. Varauskirjauksen peruutuksessa on huomioitu 7 190,28 euron palautus v. 2011, mikä on kirjattu tuloslaskelmaan tuloksi kehitysvammaisten ateriapalveluihin.

18 15 Kemijärven kaupungin toimintakate, henkilöstömenot ja palvelujen ostot vuosina (1 000 ) toimintakate henkilöstömenot pavelujen ostot Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoja on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kemijärven kaupungin valtionosuudet ja verotulot vuosina (1 000 ) valtionosuudet verotulot

19 16 Kemijärven kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit vuosina (1 000 ) Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Kemijärven kaupungin ja konsernin lainakannan kehitys vuosina ( 1000 ) Kemijärven kaupunki Konserni

20 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuonna 2014 päätetty valtionosuusuudistus vaikuttaa erittäin merkittävästi Kemijärven kaupungin talouteen. Lain mukaan kaupunki menettää 1,9 milj. euroa valtionosuuksistaan, mikä tarkoittaa 7 %:n valtionosuusleikkausta ja 2,5 % tulorahoitusmenetystä. Valtionosuusuudistuksen toteutukselle on määritelty viiden vuoden siirtymäaika porrasteisesti siten, että vuonna 2015 leikkaus on 50 euroa/asukas ja viidentenä vuonna (v. 2019) leikkaus 235 /asukas toteutuu kokonaisuudessaan. Valtionosuusleikkaus tarkoittaa Kemijärvellä sitä, että kaupungin tuottamien palvelujen tasoa ja laajuutta sekä henkilöstömäärää joudutaan tarkastelemaan aiempaa kriittisemmin ja kohdentaen toimintaa uudelleen. Kemijärven elinkeinollisen kehityksen ja sitä kautta verotulokertymän hienoisen kasvun odotetaan parantavan alueen talouden kehitystä ja ostovoiman kasvua. Verotulokertymän kasvu ei kuitenkaan kompensoi kaupungin valtionosuusleikkausta ja käyttötalousmenojen kasvua, joten käyttötalousmenojen ja investointien suhteen tulevat vuodet ovat erittäin haastavia ja vaativat toiminnan priorisointia aiemmin kertyneen alijäämän ja sen kattamisvelvollisuuden vuoksi Kaupungin henkilöstö Kaupunki laatii vuodelta 2014 erillisen henkilöstökertomuksen. Henkilöstö Vakinainen henkilöstö Koko henkilöstö Sairauspoissaolot Kalenteripäiviä yht Kalenteripäivää/hlö 15,9 15,9 13,6 14,6 16,2 13,6 17,1 Palkat ja palkkiot *) Euroa *) ilman sivukuluja Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Valtionosuusuudistuksen merkittävä heikentävä vaikutus kaupungin talouden rahoitukseen. Tytäryhteisöjen toimintaan vaikuttavat toimintaympäristöstä aiheutuvat tekijät. Itä-Lapin työhönvalmennussäätiön taloudellinen tilanne ja kaupungin siihen sijoittaman pääoman tilanne. Organisaatiorakenteen jäykkyys ja sektoroituneisuus muutoksessa ja toiminnan ohjauksessa sekä muutosvastarinta. Kaupungin henkilöstön ikärakenne. Rahoitusriskit Kaupungin velkaantuneisuuden kasvu lisää korko-, luotto- ja likviditeettiriskiä. Korkosuojaus on yksi keino suojata riskien toteutumista. Investointitason kasvu lisää tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle. Konsernivelkautuneisuuden taso. Vahinkoriskit Vakuutusten taso ja ajantasaisuus vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta.

21 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista annetaan kaupunginvaltuustolle raportti tilanteista 30.4, ja Lautakuntia ja kaupunginhallitusta raportoidaan käyttösuunnitelmien toiminnallisten ja taloudellisten toteutumisesta vastaavista ajankohdista. Kaupunginhallitusta informoidaan kuukausittain taloustilanteesta, käyttötalousmäärärahojen käytöstä ja kaupungin toimintaan liittyvistä riskeistä. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion toimeenpano-ohjeen, jossa määrätään hallintosäännön ohella menettelytavoista talouden raportointiin, henkilöstöasioihin ja muuhun toimintaan liittyen. Vakinaisen henkilön palkkaamiseen tarvitaan kaupunginhallituksen lupa. Muutoinkin ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa keskitettiin hallintosäännön määräyksillä kaupunginhallitukselle. Kaupungin alitilittäjäkassat tarkastetaan kerran vuodessa ja useamminkin, jos tarvetta jonkin alitilittäjän kohdalla on tarpeen. Riskienhallinnan seuranta toteutetaan vakuutusyhtiökumppanin kanssa vuosittain.

22 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 11 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Tilikakauden tulos Tilinpäätössiirrot 6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut,% 18,08 23,67 Vuosikate/Poistot, % 26,18 97,03 Vuosikate /asukas 90,24 343,79 Asukasmäärä

23 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 148 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 201 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 16 71,4 Pääomamenojen tulorahoitus,% 7,3 31,0 Lainanhoitokate 0,21 0,6 Kassan riittävyys (pv) 23,4 13,4 Asukasmäärä Current ratio, tp hetken rahoituspuskuri 0,6 0,6 Qvick ratio( =happotesti), 0,6 1,92 Toiminnan ja investointien rahavirta vuosina

24 *) mittaa maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöshetkellä Current ratio = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma Viitearvot: Erinomainen yli 2,5 Hyvä 2-2,5 Tyydyttävä 1,5-2 Välttävä 1-1,5 Heikko alle 1 **) mittaa kykyä selviytyä lyhytaikaista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut) Viitearvot: Erinomainen yli 1,5 Hyvä 1-1,5 Tyydyttävä 0,5-1 Välttävä 0,3-0,5 Heikko alle 0,3 21

25 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet A OMA PÄÄOMA Aineettomat oikeudet I Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset 2. menot II Muut omat rahastot III Edellisten tilikausien yli/alijäämä *) II Aineelliset hyödykkeet IV Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset B PAKOLLISET VARAUKSET 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut pakolliset varaukset *) Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomaksut ja Valtion toimeksiannot keskeneräiset hankinnat 2. Lahjoitusrahastojen pääomat III Sijoitukset Muut toimeksiantojen pääomat Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset D VIERAS PÄÄOMA Muut saamiset I Pitkäaikainen B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valtion toimeksiannot Lainat julkisyhteisöiltä Lahjoitusrahastojen Lainat muilta luotonantajilta erityiskatteet 4. Muut velat / Liittymismak. ja muut velat C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonantajilta Ennakkomaksut Saadut ennakot Ostovelat II Saamiset Muut velat / Liittymismak. ja muut velat Lyhytaikaiset saamiset 7. Siirtovelat Myyntisaamiset Lainasaamiset 8 21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 46,47 51,4 IV Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus,% 59,64 51,4 1. Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli/alijäämä, Kertynyt yli/alijäämä, 1000 /asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta Lainat 1000 /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

26 23 *) Edellisen tilikauden yli-/alijäämää on oikaistu purkamalla varaukseksi vuonna 2011 kirjattu kehitysvammaisten ateriamaksut ,32 euroa. KHO on antanut asiasta päätöksen Kirjaus pienetää edellisten tilikausien alijäämää Kokonaistulot ja menot TULOT milj. MENOT milj Varsinainen toiminta eur % Varsinainen toiminta eur % Toimintatuotot 12,8 15,5 Toimintakulut 70,6 85,6 Verotulot 28,4 34,3 Korkokulut 0,5 0,6 Valtionosuudet 29,6 35,8 Muut rahoituskulut 0,4 0,5 Korkotuotot 0 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 1,4 1,7 Tulorah. korjauserät Satunnaiset tuotot Pakoll.varausten muutos -0,2-0,2 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vasta myyntitappiot 0,2 0,2 Pysyvien vastaavien myyntiv. 0,1 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investoint. 1,03 1,2 Pysyvien vastaavien myyntiv. 0,14 0,2 Pysyvät vast investointimenot 5,5 6,7 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. Vähennykset 0,1 Antolainasaam. lis. 0,2 0,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,9 10,8 Pitkäaikaisten lainojen väh 5,3 6,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen väh. Oman pääoman lisäykset 0,2 Oman pääoman väh. Kokonaistulot yhteensä 82,7 100 Kokonaismenot yhteensä 82,5 100 Täsmäytys: Kokonaismenot - kokonaistulot 82,5-82,6 = 0,14 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = (2,7) + (0,18) = 2,88 TULOT % MENOT % 29,6 8,9 3,0 28,4 12,8 Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5,5 5,3 1,1 70,6 Toimintakulut Käyttöomaisuusinves toinnit Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut Muut

27 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiö 4 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 5 Muut yhtiöt 3 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 4 YHTEENSÄ Konsernin toiminnan ohjaus Konsernin toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella.

28 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kaukolämpö Oy Hallitus jäsen Kaarlo Jankkila pj Eino Meriläinen vpj Raili Kerkelä Kyösti Sipovaara Mirja Luukinen varajäsenet (ei henkilökohtaisia) Pekka Koskenranta Kristiina Lautamo Ahti Majava 1. Tavoitteet vuonna 2014 Käytetään uutta voimalaitosta, vanhaa KPA-kattilaa sekä biolämpökeskuksia Pelkosenniemellä, Pyhällä ja Suomulla mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia, lähialueelta saatavia polttoaineita. 2. Toteutuma 2014 Voimalaitoksen ja uusien biolämpökeskusten hyötysuhdetta on saatu edelleen nostettua, mikä näkyy vähentyneenä polttoaineen kulutuksena. Uusia kaukolämpöliittyjiä saatiin Kemijärvellä vain yksi, muualla ei yhtään. Lisäksi purettiin Lepistön ja Särkelän koulujen kaukolämpölinjat. Eli kaukolämpöverkoston lisärakentaminen on pysähtynyt. Huonoin tilanne on Pyhällä ja varsinkin Suomulla, missä uudisrakentamista ei tapahdu lainkaan. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmön ja sähköntuotannosta oli ennätyskorkea 99,5 %, öljyjen osuus vain 0,5 %. Lämpimistä säistä johtuen lämmön ja sähkön myynti jäi pienemmäksi kuin budjetoitiin, mutta toisaalta kuluja onnistuttiin pienentämään vielä enemmän. Tilikauden voitoksi saatiin (budjetoitu ). Voitto käytetään aikaisempien vuosien alijäämien kattamiseen. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Sisäinen valvonta muodostuu sisäisestä seurannasta, jota suorittaa hallitus seurantaraporttien ja toimitusjohtajan suullisten raporttien avulla. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen. Se on yleistä rationaalista toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Siihen kuuluu riskien tunnistaminen. Suureen riskiluokkaan yhtiön toiminnassa kuluu lämmön tuottamisen ja toimittamisen varmuus, nämä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Riskienhallinnan avulla kyetään myös löytämään uusia toimintamahdollisuuksia. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön toiminnallinen tulos oli positiivinen. Muutos edellisiin vuosiin oli merkittävä. Huolimatta suurista rahoituskuluista pystyy yhtiö hoitamaan velvoitteensa maltillisella hintapolitiikalla. Lauhkeiden talvien johdosta myynnin kehitys on hidasta ja vaikeasti ennustettavissa. Pitkän aikavälin tulosennuste on vuosittain positiivinen. Kaupungin vesiliiketoiminnan yhdistäminen yhtiöön on suunnitteilla. Lopullisen päätöksen tekee Kemijärven kaupunginvaltuusto.

29 26 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY Hallitus jäsen Antti Kerkelä Reijo Kilpelä Tuulikki Juujärvi Lea Soppela Lauri Luttinen Ahti Majava Hannu Oikarinen Veikko Lehikoinen Sinikka Kangas 1. Tavoitteet vuonna 2014 Talous Asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto Kustannusseurannan kehittäminen Uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotto vuodenvaihteessa Verkko-omaisuuden hallinta Jakeluverkon saneerauksen jatkaminen Jakeluverkon kehittämissuunnitelman laadinta uuden sähkömarkkinalain pohjalta Yrityshallinto Yhtiön strategian päivitys Kustannustehokkuuden parantaminen Uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto Henkilöstö Sisäisen tiedotuksen kehittäminen: intranetin käyttöönotto 2. Toteuma 2014 Talous Asiakaspalvelujärjestelmä on käyttöönotettu Uusi taloushallintojärjestelmä on otettu käyttöön vuodenvaihteessa Kustannusseurantaa kehitetään uuden taloushallintojärjestelmän työkaluilla Siirron määrä pieneni 0,8 % edellisvuodesta Verkko-omaisuuden hallinta Jakeluverkon korvausinvestointeja on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti Jakeluverkon kehittämissuunnitelma on valmistunut 6/2014 ja se on esitelty omistajille Yrityshallinto Yhtiön strategiatyö on käynnistetty, alkuvaiheessa on keskitytty kehittämissuunnitelman aiheuttamiin muutoksiin Organisaation kehittämistoimenpiteet on käynnistetty, toimittajan kaupintavarasto on otettu käyttöön, suojavaatteet ja -varusteet hankitaan jatkossa palveluna, tasehallinnan hoito on ulkoistettu. Henkilöstö Intranetin käyttöönottoa ei ole vielä toteutettu.

30 27 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön siirtohintoja korotettiin alkaen keskimäärin 12 % paremmin kustannustasoa vastaaviksi. Korotuksen perusteena olivat alueverkkomaksujen ja mittarien etäluennan kustannusten kasvu, sekä ikääntyneen jakeluverkon korvaus-investoinnit. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Suomessakin yleistyneet säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiössä on valmiussuunnitelma poikkeustiloja varten. Sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuuden olennainen nostaminen nykytasoon verrattuna tulee aiheuttamaan merkittäviä lisäinvestointeja jakeluverkkoon. Rahoituksen varmistaminen on yhtiön johdon tärkeimpiä tehtäviä lähivuosien aikana. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Liittymien rakentaminen keskittyy alueen matkailukeskuksiin. Ilman uusia toteutuvia kaivos-, tuulivoima-, matkailu- ja teollisuushankkeita alueen sähkönsiirto ei tule merkittävästi lisääntymään. Kemijärven seudulla on havaittavissa vähän teollisen toiminnan viriämistä ja sähkönkäytön lisääntymistä. Yhtiön verkkoalueella on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita ja Soklin kaivospäätöstä odotetaan ensi syksynä. Mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle on olemassa, lupaasioista ja investoijien päätöksistä riippuen.

31 28 ITÄ-LAPIN ENERGIA OY Hallitus jäsen Antti Kerkelä Reijo Kilpelä Tuulikki Juujärvi Lea Soppela Lauri Luttinen Ahti Majava Hannu Oikarinen Veikko Lehikoinen Sinikka Kangas 1. Tavoitteet vuonna 2014 Hankkia yhtiön hallinnoimista Kemijoki-osuuksista paras mahdollinen tuotto omistajille. 2. Toteutuma 2014 Kemijoki-sähkön tuotanto-osuudet tuottivat omistajille keskimääräistä pienemmän rahoitusjäämän, koska sähköenergian myynnin keskihinta oli edelleen alhainen eikä tuotannon hintasuojauksia ole voimassa. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Kemijoki Oy:ssä tehtiin merkittäviä toimintamallin ja organisaation muutoksia, joiden johdosta Kemijoki Oy hankkii jatkossa suurimman osan toiminnoistaan palveluna kumppaneilta. Kemijoki Oy:n valvomotoiminnot päätettiin siirtää Fortum Power and Heat Oy:lle. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Sähkön markkinahinnan lähtiessä nousuun rahoitusjäämä omistajille tulee kasvamaan samassa suhteessa.

32 29 KESKI-LAPIN VOIMA Hallitus jäsen Antti Kerkelä Reijo Kilpelä Tuulikki Juujärvi Lea Soppela Lauri Luttinen Ahti Majava Hannu Oikarinen Veikko Lehikoinen Sinikka Kangas 1. Tavoitteet vuonna 2014 Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu 2. Toteuma 2014 Vaasan Hallinto-oikeus teki päätöksen säännöstelyluvasta. Lupapäätöksestä on valitettu ja käsittely jatkuu Korkeimmassa oikeudessa Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu on keskeytetty rahoitusvaihtoehtojen selvittämisen ajaksi Vedenkorkeuden etämittaukset on otettu käyttöön kaikilla altailla Alakanavan tyhjennysputkisto on uusittu kokonaisuudessaan Sähköenergian alhainen markkinahinta on pienentänyt liikevaihtoa 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelyluvan saanti järkevillä lupaehdoilla on edellytys yhtiön toiminnan positiiviselle kehittymiselle. Voimalaitoksen pääkomponenttien vioittuminen aiheuttaa toteutuessaan yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikeuksia 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti

33 30 KIINTEISTÖ OY KEMIJÄRVEN VUOKRATALOT Hallitus jäsen Kaarina Soppela, pj Kauko Jaakkola, vpj Tiina Niemimuukko Sami Niemistö Mauno Kerkelä henkilökoht.varajäsen Tarja Kaisanlahti Jani Tikkanen Jaana Hannola Kristiina Lautamo Jukka Ojala (Janne Kaisanlahti, varajäsenenä Jukka Ojala, saakka) 1. Tavoitteet vuonna 2014 Vuoden 2014 aikana tavoitteena oli poistaa 80 asuntoa vuokra-asuntokannasta ja taata tervehdyttämistoimenpiteillä oman pääoman säilyminen. Tavoitteena oli myös päihteidenkäyttäjien asumisen hoitamisen siirtäminen vuokrataloilta kaupungin hoidettavaksi. Uusia tyhjien asuntojen vähentämisprojekteja oli tarkoitus saada alulle. 2. Toteutuma 2014 Tyhjiä asuntoja saatiin vähennettyä 80 kpl, uusia myyntikohteita valmisteltiin ja tehtiin päätöksiä myynnin aloittamisesta. Tyhjien asuntojen vuokranmenetyssumma pieneni edellisestä vuodesta ,08 eurolla, ollen kuitenkin vielä ,87 euroa. Koko vuoden käyttöaste, kaikki päivät huomioiden, oli 69,35 (edellinen vuosi oli 65,87 %). Omaa pääomaa pystyttiin kasvattamaan ,81 euroon. Päihteidenkäyttäjien asumisen ongelmien ratkaisun 1. vaiheessa perustettiin Varsitie 12 AB-taloon päihdeongelmaisille asuintalo, johon kaupunki järjestää asukkaille tukipalveluja. Loppuvuodesta järjestyi myös Asematie 57:n (ns. märkätila) vuokraus päihteiden käyttäjille ja kaupunki osallistuu kustannuksiin kattamalla talon tappioita. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Valtiokonttori ja kaupunki tukivat yhtiötä ,00 eurolla ja Valtiokonttori myönsi lyhennysvapaaksi vuoden Lisäksi tyhjiä asuntoja saatiin poistettua myymällä 80 asuntoa. Näillä em. toimenpiteillä oma pääoma saatiin säilymään ja yhtiö pystyy varautumaan uusiin omaa pääomaa vähentäviin tervehdyttämistoimiin. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön taloudellinen tilanne tulee olemaan lähivuosina todella tiukka. Yhtiön tappiollisten tuloslaskelmien ja myynti- ja purkutoimien vuoksi oma pääoman säilyminen on edelleen vaarassa.

34 31 KIINTEISTÖ OY KEMIJÄRVEN TÖVELI Hallitus jäsen Kaarina Soppela, pj Kauko Jaakkola, vpj Tiina Niemimuukko Sami Niemistö Mauno Kerkelä varajäsen Tarja Kaisanlahti Jani Tikkanen Jaana Hannola Kristiina Lautamo Jukka Ojala (Janne Kaisanlahti, varajäsenenä Jukka Ojala, saakka) 1. Tavoitteet vuonna 2014 Käyttöasteen pitäminen lähellä 90 % ja varautuminen siirrettyihin lainanlyhennyksiin. 2. Toteutuma 2014 Koko vuoden käyttöaste oli 88,9 % ja pystyttiin maksamaan lainanlyhennykset. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Alkoholistien asuintalo, Asematie 57, vuokrauksesta sovittiin kaupungin kanssa. Kaupunki kattaa talon vajaakäytöstä johtuvat kulut. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Omaa pääomaa pystyttiin lisäämään vuoden 2014 aikana, ,00 euroon. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Siirretyt lainanlyhennykset pystytään hoitamaan.

35 32 KEMIJÄRVEN ROIKKA OY Hallitus jäsen Kaarina Soppela, pj Kauko Jaakkola Tiina Niemimuukko Sami Niemistö Mauno Kerkelä varajäsen Tarja Kaisanlahti Jani Tikkanen Jaana Hannola Kristiina Lautamo Jukka Ojala (Janne Kaisanlahti, varajäsen Jukka Ojala saakka) 1. Tavoitteet vuonna 2014 Hoidettavien vuokrataloyhtiöiden tervehdyttäminen keskittymällä Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokrataloihin. 2. Toteutuma 2014 Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin käyttöaste saatiin pysymään n. 90 %:ssa. Keskityttiin Vuokratalojen tyhjien asuntojen vähentämiseen myymällä 80 asuntoa. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Ei muita olennaisia tapahtumia. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön taloudellinen tilanne on tyydyttävä.

36 33 KEMIJÄRVEN KEHITYS OY Hallitus jäsen Veikko Niemelä, PJ Lasse Ketonen, VPJ Tarja Perälä Kari Korpela Maarit Junttila Pentti Koskenranta Juha Kasurinen henkilökoht.varajäsen Mauno Kerkelä Ilkka Haapalinna Anita Ruokamo Paula Suorsa-Varrio Esa Kangas Juhani Tapio Kristiina Knuutila 1. Tavoitteet vuonna 2014 Yhtiön toimenkuva vakautuu kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kehitysyhtiö kykenee ottamaan sille asetetun roolin matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnissa, tapahtumatuotannossa sekä matkailupalveluiden tuottajana (info, internet, verkkokauppa ja some). Yhtiölle laaditaan toimintastrategia. Yhtiön toimenkuva laajenee käsittämään koko elinkeinopalvelukentän. 2. Toteutuma 2014 Kemijärven kaupunki on liikkeenluovutussopimuksella (hallitus- ja valtuustokäsittelyiden jälkeen siirtänyt Kemijärven Kehitys Oy:lle seuraavat tehtävät alkaen : 1. Matkailu- ja kaupunkimarkkinointi (mm. strategia, viestintä, kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, toimitilamarkkinointi) 2. Tapahtumatuotanto (mm. tapahtumien tuotanto, ohjelmapalvelut, tapahtuma-avustukset) 3. Matkailupalvelut (mm. matkailuinfo, internetsisällöt, keskusvaraamo) Toiminnan käynnistymistä valmisteltiin loppuvuoden 2013 aikana. Satu Pekkalan työsopimus siirtyi samalla sopimuksella Kemijärven kehitys Oy:lle alkaen Matkailuinfon työntekijänä jatkaa AnnChristine Lampela. Tilinpäätöksen mukaan yhtiön tulos vuodelta 2014 oli tappiollinen. Tilikauden tappio oli ,20. Kemijärven kaupunki ja Kemijärven Kehitys Oy ovat satsanneet merkittävästi alueen kehittämiseen. Kehittämistä on toteutettu erittäin tiiviissä yhteistyössä kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa. Kehitys yhtiön on ottanut selkeästi aktiivista roolia, jolla osin selittyy myös toiminnan tappiollisuus. Kaupunkikonsernin kannalta elinkeinojen kehittäminen kokonaisuutena pysyi kuitenkin raameissa. Talouden seurantaa hankaloitti myös osaltaan vuoden aikana toteutettu tilitoimiston muutos. Näin ollen järjestelmistä ei saatu ennen loppusyksyä todellisia raportteja. Nyt seuranta on kunnossa. Yhtiö on reagoinut tappiolliseen tulokseen ja toteuttaa tuotannollisin ja taloudellisen perustein tehostamista yhtiön toiminnassa. Matkailukoordinaattorin työsuhde irtisanotaan ja toiminnot uudelleen järjestellään. Talouden seurantaa tiivistetään oleellisesti ja hallitukselle annetaan talouden raportti jokaisen kokouksen yhteydessä. Työntekijöiden kanssa käydään tilanne läpi säännöllisesti tiimikokousten yhteydessä. Kehitysyhtiö ei ole vielä saavuttanut sen tavoitteeksi asettamaan alueellista kehittämisorganisaation roolia, vaan se ratkea osana kaupungin organisaatio uudistusta. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnissa tehdyt toimenpiteet: Visitkemijarvi sivusto uusittiin sähköinen uutiskirje otettiin käyttöön asiakaspalautejärjestelmä otettiin käyttöön sosiaalisen median markkinointityökalujen käyttö LED valotaulun hallinta

37 34 Lontoon messut VF ITB messut VF Kiinan messut Helsingin moottoripyörämessut tammikuussa Matka 2014 messut Helsingissä tammikuussa VF:n järjestämä MoHu koulutus Kemijärvellä VR yhteistyö, suunnittelupalaveri Uitonniemessä Minna Karvonen VR:n edustajana.. Tapahtumamarkkinointi 1. Sähköjunajuhla tammikuussa 2. Haukiviikko 3. YYF lippujen myynti ja markkinointi 4. Joulun avaus 5. Uuden vuoden vastaanotto Tapahtuma-avustukset Matkailuneuvonnan toiminta ympärivuotisesti KK:n yhteistyön kehittäminen Matkailuyhdistyksen (MY) kanssa MY:n toiminnan uudistus ( jäsenmaksut ja sopimukset) Kemijärven palvelukartan päivitys Kemijärvi imago-esitteen päivitys VF Fam Trip, ulkomaiset matkanjärjestäjä vierailut Puolan matkanjärjestäjä ja journalistivierailu Markkinointi ja mainokset: Moottoripyörämessujen sivustolle, Venäjän markkinointi, VR sivustolle Kemijärvi ingressi. Koti-Lappi, Lapin Kansa (haukiviikko) Tapani Niemi tehnyt tiedotteet ja artikkelit. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiössä toteutetaan sisäistä valvontaa seurannan avulla. Tehtävää suorittaa hallitus Toimitusjohtajan antamien tilannekatsausten kautta. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan koko toiminnan ja henkilöstön osalta asianmukainen toiminta. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön toiminnallinen tulos oli tappiollinen. Talouden seurantaa tiivistetään oleellisesti ja hallitukselle annetaan talouden raportti jokaisen kokouksen yhteydessä. Työntekijöiden kanssa käydään tilanne läpi säännöllisesti tiimikokousten yhteydessä. Kehitysyhtiön roolia tulevaisuudessa käsitellään osana kaupunkiorganisaation uudistamista, jossa lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

38 35 ELWIRA OY Hallitus jäsen Kostamovaara Teemu Haikonen Saila Heinonen Eeva Kilpeläinen Auvo Korhonen Leo Kotilaine Jarkko Pikkarainen Juha 1. Tavoitteet vuonna 2014 Murskaimen modifiointi/kunnostus 2. Toteutuma 2014 Toteutettu 4/2014 ja 7/ Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Metallien maailmamarkkinoiden hintojen alentuminen 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Murskaimen kunnostuksella ehkäistiin koneen mahdollinen toiminnallinen pitkä seisokki. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Kilpailu alalle kovenee ja metallien hintakehitys on arvaamatonta.

39 36 KIINTEISTÖ OY KEMIJÄRVEN TOIMITALO Hallitus jäsen Markku Taavo Antti Karppinen Sirkka Monto Juha Kasurinen Raili Kerkelä 1. Tavoitteet vuonna 2014 Tavoitteena on ollut asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. 2. Toteutuma 2014 Yhtiön omaisuutta on kehitetty ja hoidettu suunnitellusti. Tilikauden päättyessä tavoitteena on ollut, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden aikana uusittiin kaukolämmön vaihdinpaketti 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Taloudellinen tilanne on vahva, joskin tulevat remontit (takapihan tuuletusparvekkeen pinnoituksen uusiminen, viemäreiden korjaukset sekä sadevesiviemäreiden korjaukset) heikentävät sitä väliaikaisesti.

40 37 KEMIJÄRVEN JÄÄHALLI OY Hallitus jäsen Kari Räisänen pj. Veikko Niemelä Anu Kiviniemi Kyösti Sipovaara Sanna Sipovaara Jali Taipale 1. Tavoitteet vuonna tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisille jääurheiluseuroille - curlingin toimintaedellytysten (kilpailujen järjestäminen) parantaminen hankkimalla curlingin jäänhoitokone (Ice King käytettynä) 2. Toteutuma kemijärveläisille jääurheiluseuroille pystyttiin tarjoamaan kohtuuhintaista jääaikaa harjoitus- ja kilpailutoiminnan järjestämiseen sekä hankittiin curlingin jäänhoitokone 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella - tilikaudella ei muita olennaisia tapahtumia 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön toimintaan ei sisälly merkittäviä riskejä. Jäähalli Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti sen toiminta on järjestetty siten, ettei se tuota voittoa ja sen toiminnan vaatimasta rahoituksesta vastaa Kemijärven kaupunki toiminta-avustuksella ja maksamalla koulujen hallin käytön jäävuokrat. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Kemijärven kaupungin omistamaan jäähalliin ei ole tulevina vuosina investointitarpeita ja sen toiminnan pyörittäminen ja rahoitus toteutetaan nykymuotoisena. Yhtiö ei käytä toimintaansa velkarahoitusta Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä merkittävimpien tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmat. Tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunkia kaksi kertaa vuodessa. Kaupunginhallitus ohjeistaa kaikkien tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajaa tarvittaessa ja aina esim. henkilöistä yhtiöiden hallituksiin. Lisäksi kaupunki edellyttää lähes poikkeuksetta, että tytäryhtiöt käyttävät samaa tilintarkastajaa kuin kaupunki. Kaupunginjohtaja viranhaltijana vastaa Kemijärvi-konsernin operatiivisesta johtamisesta ja seurannasta

41 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ( ) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 48,7 48,3 Vuosikate/Poistot, % 93,8 98,3 Vuosikate, euroa / asukas 802,2 846,5 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 100*Toimintatuotot/Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista 100*Vuosikate/(Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)

42 39 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 4 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA

43 40 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus % Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä

44 41 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muut Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

45 42 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta vuosina Investointien tulorahoitus, % 80,1 79,7 Lainanhoitokate 0,7 0,9 Kassan riittävyys 34,9 29,1 Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Lainanhoitokate (Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) 365 * Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella 3.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on kuntalain 69 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on ,86 euroa. Henkilöstön käytössä olevan lomaosakkeen Pyhän Parkin käytöstä syntyi tappiota ,47 euroa. Lomaosakkeeseen uusittiin kalustus ja tehtiin pientä remonttia käyttöasteen parantamiseksi. Alijäämäksi muodostuu näiden siirtojen jälkeen yhteensä ,39 euroa, jonka kaupunginhallitus esittää siirrettäväksi omaan pääomaan yli- tai alijäämän tilille Talouden tasapainottamistoimenpiteet Edellisvuoden taseessa oli alijäämäsiirron jälkeen alijäämää ,76 euroa. Edellisen tilikauden yli- /alijäämää on oikaistu purkamalla varaukseksi vuonna 2011 kirjattu kehitysvammaisten ateriamaksut ,32 euroa. KHO on antanut asiasta päätöksen Kirjaus pienentää edellisten tilikausien alijäämää. Vuoden 2014 alijäämäsiirron jälkeen alijäämää on ,11 euroa. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

46 43 Kaupungin alijäämäkehitys on jatkunut kolme vuotta peräkkäin, joten talouden tasapainottamiseksi suunnitellut toimenpiteet eivät ole olleet riittävän laajoja ja vaikutuksiltaan kohdentuneet ao. vuosille. Kaupunginvaltuustoryhmien syksyllä 2014 yhteisesti sopima ja allekirjoittama valtuustosopimus linjaa valtuustokaudelle tehtäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja kehittämistoimia. Valtuustosopimuksessa linjataan mm. seuraavaa: Työpaikkojen luomiseksi ryhmät sitoutuvat edistämään alueen elinkeinohankkeita ja varaamaan riittävät resurssit elinkeinotoimen käyttöön. Elinkeinotoimintaa kehitetään voimakkaasti tavoitteena kaupungin markkinointi, uusyrittäjyys, uudet investoinnit ja työpaikat. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä tuetaan ja kehitetään. Talouden tasapainottamiseksi ryhmät sitoutuvat seuraaviin tavoitteisiin: - syntyneet alijäämät katetaan ja vuosikate kasvaa suunnitelmakauden aikana. - kaupungin menoja leikataan 3-4 % vuosittain vuoteen 2017 saakka, vertailulukuna käytetään vuotta henkilöstön määrä ja tehdyt henkilötyövuodet laskevat keskimäärin 2-4 %/v. - kaupungin lainakanta alenee valtuustokauden loppuun mennessä 4-6 milj. vuoden 2014 tasosta. Perus- ja lukiokoulutuksen osalta toimintaa rasittaa ylisuuret tilat ja niistä aiheutuvat kustannukset. Tilojen tehokkaamman käytön suunnittelu aloitetaan välittömästi ja asia tuodaan päätettäväksi siten, että asia voidaan ratkaista vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kouluverkko uudistetaan valmistelun pohjalta tavoitteena tilojen käytön optimoiminen ja resurssien suuntaaminen koulutyöhön. Osana organisaatiouudistusta on käsitelty yhteistyön tiivistämistä tytäryhteisöjen kanssa sekä kaupungin toimintojen uudelleen jäsennystä ja järjestämistä. Kaupungin kertyneet alijäämät saataisiin katettua yhdistämällä vesi- ja viemärilaitos Kemijärven kaukolämpöön siten, että siitä ei aiheudu asiakasmaksujen korotuspaineita ja toteutus palvelee taseen korjaamista. Toteutusta valmistellaan ja viedään päätöksentekoon vuoden 2015 aikana. Lisäksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuodaan talouden tasapainottamisohjelma, jossa toimenpiteet kohdentuvat palvelutason ja laajuuden määrittelyyn ja sitä kautta käyttötalousmenokehitykseen.

47 44 4. Talouden toteutuminen 4.1. Käyttötalouden toteutuminen OSASTO: HALLINTO-OSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Painopistealueet ja niiden toteutuminen Toiminnan painopistealueina ovat kaupunkitasoisten henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen sekä päätöksenteon uudistaminen hyödyntäen sähköisiä kokouskäytäntöjä ja uudistettua asianhallintojärjestelmää. Henkilöstön hyvinvointiohjelman ( ) toteutusta jatkettiin sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitellut toiminnalliset tavoitteet saatiin päätökseen lukuun ottamatta henkilöstön hyvinvointikartoitusta, joka toteutetaan ja raportoidaan keväällä Alustava henkilöstösuunnitelma vakanssiluetteloineen koottiin tavoitteena työstää sitä edelleen osana palvelurakenneuudistusta. Lakisääteinen koulutussuunnitelma valmisteltiin tilinpäätösvuonna toteutetun henkilöstön osaamiskartoituksen pohjalta. Esimiesten perehdytykseen panostettiin tarjoamalla koulutusta palvelussuhdeasioihin, kehityskeskustelu- ja puheeksiottoon sekä uusittuihin henkilöstöohjeisiin (mm. Elinvoimaa työhyvinvoinnilla toimintamalli, henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmä) liittyen. Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävää esimiesja asiantuntijakoulutusta jatkettiin ja uuden, aloittavan koulutuskokonaisuuden käynnistämistä suunniteltiin. Henkilöstön tehtäväkuvaukset saatiin pääosin laadittua pohjaksi pian käynnistettävälle työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistamiselle KVTES-sopimusalalla. Opetushenkilöstön TVA-uudistus toteutettiin kokonaisuudessaan. Hajautettu ohjelmisto- ja laitehallinta kustannuksineen koottiin tietohallintoon osana uudistamistyötä kokonaiskoordinoinnin ja kustannusrakenteen selkeyttämiseksi. Käyttösuunnitelmapohjat uusittiin ottaen huomioon kuntaliiton ja kirjanpitolain suositukset talouden suunnitteluun ja ohjaukseen. Talousarviovalmistelua kehitettiin panostamalla yhteisiin neuvotteluihin ja valmisteluun. Organisaatiouudistuksen läpivienti ja valmistelu painottui hallinto-osaston vastuulle. Uudistustyö eteni pääosin suunnitellun mukaisena.

48 45 Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä innovatiivisten toimialojen kehittämiseen. 3. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 21,5 21,5 24,5 23,5 27,0 3, Henkilöstömenot *)Muutos % -3,0 12,0 1,5 2,1 4,9 Palvelujen ostot *)Muutos % -4,6 8,3 4,2 4,2 Toimintakate /as Asukasluku Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi ja raportointi Kuntalain 69 :n mukaisesti Hallinto-osasto toimii kaupunginhallituksen alaisena ja tehtävänä on mm. vastata kaupungin ohjeiden ja sääntöjen ajantasaisuudesta ja niiden käytön seurannasta mm. viranhaltijoiden ja toimielinten toimivalta hankinnoissa, henkilöstöasioissa ja muussa päätöksenteossa. Kaupunginjohtaja vastaa konsernivalvonnasta yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Konsernivalvonnan toteuttamismahdollisuudet ovat olleet puutteelliset konserniohjeen ja tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten vuoksi. Kaupunginjohtaja ei ole saanut kaikilta tytäryhteisöiltä tarvitsemiaan tietoja konsernivalvonnan mahdollistamiseksi. Sisäistä valvontaa on tehty seuraamalla osastojen vh-päätösten sisältöä ja toimivallan käyttöä, henkilöiden tehtävien sisältöä ja delegointipäätöksiä, sivutoimilupien myöntämistä ja hankintoja. Talouden ohjauksen osalta on seurattu laskujen hyväksymistä, laskujen oikeellisuutta ja nk. vaarallisia työyhdistelmiä. Tarvittaessa on annettu ohjeita toimintojen kehittämiseen. Talous- ja kehittämisjohtaja osastonjohtajana vastaa hallinto-osaston toiminnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja raportoi toiminnasta esimiehelleen kaupunginjohtajalle sekä kaupunginhallitukselle. 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntalain 69 :n mukaisesti Kemijärven kaupungin talous on tulevat vuodet erittäin haasteellinen ja toteutettava valtionosuusjärjestelmän uudistaminen vaikuttaa oleellisesti tulorahoituspohjaan. Ilman organisaation uudistamista ja toimintojen uudelleen järjestelyä ei kaupungin käyttötalousmenoja saada sopeutettua tulopohjaan. Väestön väheneminen ja ikärakenteen vinouma vaikuttaa palvelutarpeisiin ja palveluntuotantomalleihin. Valtuuston koko tulee pienenemään, mikäli v ei väestömäärä ylitä 8000 henkilöä. Positiivisena odotusarvona on elinkeinoelämän kasvuodotukset ja kasvun vaikutus tuloveroihin.

49 46 Hallinto-osaston kulujen toteutuma menolajeittain ; 9 % 8 462; 0 % ; 10 % ; 1 % ; 51 % ; 29 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Hallinto-osaston / tulosalueiden talousarvio ja toteutuma Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Elinkeinot TA TP Vaalit tulosalue on positiivinen

50 47 TULOSALUE: 100 VAALIT Vastuuhenkilö: Virka-asema: 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Vuonna 2014 järjestetään EU-vaalit Vaalipäivä , ennakkoäänestys kotimaassa Vaalit järjestetty vaalilain mukaisesti. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Palvelujen ostot

51 48 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Vastuuhenkilö: Virka-asema: Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tilintarkastuskertomus ja Valmistellaan Raportit Annettiin vuodelta 2013 arviointikertomus valtuustolle kaupunginvaltuustolle 2. Epävirallinen puolivuotisarviointikertomu s tilanteesta Annetaan viimeistään syyskuun valtuustoon Annettava raportti Ei annettu 3. Kokouksia 10/vuosi Kokouksien lukumäärä Toteutui 9 4. Lakisääteinen JHTTtilintarkastus 25 päivää/vuosi, lisäksi 8 päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien taihankkeiden, kuten Euhankkeiden tarkastus noin 7 päivää/vuosi Tilintarkastaja raportoi tarkastuksen etenemisestä Toteutuneet päivät JHTT tilintarkastus 26,5 pv Tarkastuslautakunnan avustaminen ja muu arviointityö 3 pv Projektitarkastus 2 pv Muut toimeksiannot, seminaarit ja tiedotustilaisuudet, osallistuminen kh:n kokouksiin ja selostus valtuustolle yht. 9 pv) 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä Kuultu lautakuntien puheenjohtajia ja eräitä tytäryhtiöiden toimitusjohtajia. Tutustuttu mm. sivistyslautakunnan ja sosiaalija terveyslautakunnan alaisiin tehtäviin. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot *) Muutos % -9,5-5,8 53,4-10,3 Palvelujen ostot *) Muutos % -19,8 60,7 29,5-33,9 Toimintakate /as ,5-3 0,5 Kokouksia Tarkastuspäiviä , ,5-3,5

52 49 TULOSALUE: 200 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: Tuula Kuvaja Virka-asema: talous- ja kehittämisjohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen: toimivat ja laadukkaat elinkeinopalvelut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet (kustannustehokkaat palvelut). Kaupunkiorganisaatiossa on toteutettu kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen ja kaupunginjohtajan vetämän dreamteamin johdolla palvelurakenne ja palveluverkkouudistukseen ja tavoiteorganisaatiotyöhön liittyvät valmistelutyöt ja esittelyt. Palvelurakenteen ja verkon osalta asioita on tuotu suunnitelman mukaisesti päätöksentekoon. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tavoiteorganisaatiotyön valmistelun jatkamisen kokonaisvaltaisen uudistamisen pohjalta kokouksessaan Palveluverkkoa ja rakennetta koskevat esitykset on käsitelty kaupunginvaltuustossa Työskentely jatkuu v tavoiteorganisaatiotyön ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden osalta. Hallinto-osasto on osallistunut tavoiteorganisaatiotyön lisäksi taloustyöryhmän työskentelyyn, valtuustosopimuksen laadintaan, Itä-Lapin oppimiskeskuksen toiminnan siirtymiseen liittyvään valmisteluun ja valmistautunut kaupungin talouden tervehdyttämistoimiin (mm. valtionosuusjärjestelmän uudistamisen johdosta aiheutuvat valtionosuusmenetykset). 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen Hallintopalvelut: 1. Tavoiteorganisaation eri vaihtoehtomallien valmistelu Työryhmän Toteutettu v valmistelusta ehdotukset aikana taloustyöryhmän, kehysryhmän, kh:n ja kv:n esittelyyn Organisaatiouudistus on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöpalvelut: 1. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointiohjelman mukaiset toimenpiteet Toimintaohjeiden/- mallien päivitys ja yhtenäistäminen Hyvinvointikartoitus Sairauspoissaolot/pv/ työntekijä/vuosi Hyvinvointiohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu: Elinvoimaa työhyvinvoinnilla toimintamalli (ELVI) hyvinvointivalmennukset, johdon workshopit Kehityskeskustelu- ja tehtäväkuvauslomakkeet uusittu, tehtäväkuvausten laadinta käynnistetty, esimiesten puheeksiotto- ja kehityskeskustelukoulutus toteutettu Opetushenkilöstön TVAjärjestelmä (OVTES) ja henkilökohtaisen lisän

53 50 Talouspalvelut: 1. Talousarvio- ja talouden raportointiprosessien kehittäminen Ohjeet, vuosikello, raportointi Talousarvion valmisteluprosessien ohjaus ja toimeenpano-ohjeet arviointijärjestelmä (KVTES) uudistettu. Esimiesten perehdytystilaisuudet toteutettu. Sairauspoissaolot 17,1pv/tt/vuosi. Käyttösuunnitelmapohja uudistettiin, neuvottelumenettelyjen ja yhteissuunnittelun hyödyntäminen osana talousarviovalmistelua, raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle määrärahakäytön toteutumasta ja arviosta tulokseksi. Tietohallinto: 1. Kansalliseen sähköiseen potilasarkiston käyttöönottoon valmistautuminen Hallittu ja kustannustehokas käyttöönotto yhdessä toimijoiden kanssa ottaen huomioon kansalliset aikarajat Sähköinen potilasarkisto otettu käyttöön ja todettu toimivaksi Kansalliseen sähköiseen potilasarkistoon siirtyminen ei tapahtunut vuonna Tämä johtui ongelmista potilastietojärjestelmässä. Seuraava suunniteltu siirtyminen on toukokuussa Työsuojelu: 1. Vaarojen ja haittojen Työsuojelun tunnistaminen ja torjuminen toimintaohjelman sekä työtapaturmien päivitys ehkäisy ja vähentäminen Riskienkartoitukset ja työpaikkaselvitykset Työtapaturmat/ työyksikkö Läheltä piti -tilanteet/ työyksikkö Toimintaohjelma päivitetty Riskienkartoitukset ja työpaikkaselvitykset tehty Työsuojelupäällikön vaihtuminen, työsuojeluvaalit uusi työsuojelutoimikunta aloitti toimintansa, nykytilakartoitus toteutetuista riskiarvioinneista. Joukkoliikenne: 1. Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa tarkistetaan yhteistyössä Elyn kanssa ennen tarjouskilpailua Tuetaan sisäistä joukkoliikennettä ostoliikennesopimusten mukaisesti. Pienkalustolla hoidettavilla palveluliikennevuoroilla täydennetään ja korvataan linjaautoliikennettä. Matkustajat/vuoro Matkat / kk Tuet/vuoro Palvelutasoa tarkistettu.

54 51 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 16,5 16,5 18,5 18, ,5 Henkilöstömenot *) Muutos % -7,9 8,0 4,9 18,8 Palvelujen ostot *) Muutos % 1,5 6,8 8,1 1,5 Toimintakate /as Kv kok/ -määrä 9/81 11/98 11/ /123 0 Kh kok/ -määrä 21/323 23/345 21/ /481 2

55 52 TULOSALUE: 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Vastuuhenkilö: Jari Polvi saakka Tuula Kuvaja alkaen Virka-asema: elinkeinojohtaja talous- ja kehittämisjohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Matkailun ja yrityspalveluiden osalta yhteistyötä tiivistetty eri yhteistyöverkostojen osalta. Yrityspalveluissa pyrittiin löytämään koko Itä-Lappia koskeva toimintamalli. Yrityspalveluiden osalta painopistettä siirretään mahdollisimman paljon aktiiviseen palvelutuotantoon ja yhteistyöhön yrittäjäjärjestöjen ja yritysten kanssa. Valmisteltiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma siten että siinä voidaan hyödyntää lisääntynyt resurssi kenttätyössä (elinkeinoneuvoja) sekä voidaan aloittaa aktiivisempi tiedottaminen. Maaseutuhallinnossa keskeistä on yhteistoiminnan lisääminen Itä-Lapin kuntien elinkeinojen kehittämisessä (YS itälappi). Hanketoiminnassa keskityttiin elinkeinostrategian mukaisiin päätoimialoja kehittäviin toimintaympäristö- ja yritysten kehittämishankkeisiin. Vuosi 2014 oli eräänlainen välivuosi hanketoiminnassa kun edellinen ohjelmakausi oli lopussa, ainoastaan ns. loppurahat olivat hyödynnettävissä. Uuden ohjelmakauden suuntaviivat alkoivat vasta hahmottua. Vuoden aikana tehty erittäin aktiivisesti erilaisia päätoimialoja kehittäviä selvityksiä ja valmisteluja. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen Matkailupalvelut: 1. Sisäinen matkailusektorin kehittäminen Työnjako/roolit Toimintakulttuurin kehittäminen Toimijoiden sitouttaminen Yhteinen visio Veturiyrittäjät Substanssiosaamisen lisääminen Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, laadun kehittäminen. Toimintasuunnitelmat (kpki ja MY). Laaja osallistuminen toimenpiteisiin (kpki/my ja yrittäjät). Paikallisuus ja omaleimaisuus lisääntyvät. Yhteiset arvot. Työnjakoa ja rooleja selkiytetty siirtämällä matkailun ja kaupungin markkinointi vastuu Kehitysyhtiön alle. Toimintakulttuuria kehitetty kohti ammattimaista toimintaa eri tasoilla. Toimijoita sitoutettu yhteistyöhön. Yhteistä visiota ja ilmettä rakennettu. Yrityksiä kehitetty koulutusten ja neuvonnan avulla. Substanssiosaamisen lisääntynyt toimialassa.

56 53 2. Alueen matkailullisen imagon kehittäminen Yhtenäisen visuaalisen ilmeen hyödyntäminen Toimintojen suunnittelu yhdessä Verkostoituminen Profiloituminen Verkon kehittäminen Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyvät. Kumppanuudet ja yhteistyöpyynnöt lisääntyvät Matkailijoiden selkeämpi segmentoituminen. Verkkovierailijat lisääntyvät Sähköisen liiketoiminnan hyödynnetty (websivut, some, verkkokauppa) Toimintoja suunniteltu yhdessä My:n kanssa Verkostoiduttu laajemmin yhteistyöhön (Pyhä, Salla) Profiloituminen aloitettu yhdessä yrittäjien kanssa Tapahtumat nostettu merkittävään rooliin myös matkailuimagon kannalta. Verkkoa kehitetään edelleen. Uutta mm. verkkokaupan uusi toiminnallisuus ja ilme. 3. Matkailuyrittäjyyden edellytysten ja lähtökohtien vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen (kaupungin osastot/kemijärven kehitys Oy/MY/yrittäjät/kylät) Hankkeet/Koulutukset Toimintakulttuurin kehittäminen MY voimistuu Yrittäjät osallistuvat ja vaikuttavat. Liiketoimintasuunnitelmat Yhteistyö ja toimintakulttuuri kehittynyt. Hankkeita toteutettu yhdessä yrittäjien kanssa (koulutus, SLK) Kehittämishankkeet: 1. Painopistealueiden hanketoiminta Maaseutupalvelut: 1. Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Haetaan aktiivisesti yhdessä yritysten kanssa kehittämishankkeita eri rahoituslähteistä. Maaseutuhallinnon Itä- Lapin Yhteistoimintaalue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Hanketoiminnan volyymi Osallistuvien yritysten määrä. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Vuoden 2014 aikana toteutettiin neljää eri hanketta. Valmistauduttiin ohjelmakauden vaihtumiseen. Toiminta lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Sähköisen tukihaun osalta prosentit maan parhaalla tasolla. 2. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Neuvontaa ja yleistä aktivointia pidetty yllä. Koulutustilaisuuksia järjestetty useita. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Sukupolvenvaihdoksia saatu liikkeelle viisi. 3. Kylätoiminnan kehittäminen Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä aktivoitu. Kaupungin myöntämä

57 54 Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö ollut vireää. valmistauduttu uudelle ohjelmakaudelle osallistumalla aktiivisesti PLL:n strategiatyöhön. Yrityspalvelut: 1. Yrityspalveluiden kehittäminen Työnjako/roolit Yhteistoiminnan kehittäminen ja siinä aktiivisen roolin ottaminen (Yritys- Suomi) Toimijoiden sitouttaminen Substanssiosaamisen lisääminen Toiminnan tehokkuus, parempi organisointi, laadun kehitys. Toimintasuunnitelma Yritys- Suomi Itä-Lappi Aktiivinen osallistuminen toimenpiteisiin Työnjakoa ja rooleja kehitetty. Elinkeinoneuvoja palkattu lisäresurssiksi. Yhteistoiminnan kehittämisessä on otettu aktiivinen rooli (Yritys- Suomi, muut kunnat Itä- Lapissa) Substanssiosaamisen lisääminen. Yritysasiamies suorittanut yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon. 2. Alueen toimintaympäristön kehittäminen ja yritysten investoinnit Aktiivinen rooli yhdessä alueen yritysten ja kuntien kanssa. Aktiivinen hanketoiminta. Tiivis yhteistyö Teknisen osaston kanssa. Yritysinvestointien määrä. Syntyneet työpaikat. Hanketoimintaa sekä erilaisia selvityksiä ja valmisteluja tehty erittäin aktiivisesti. Hyödynnetty asiantuntijapalveluita tehokkaasti. Tiivis yhteistyö Teknisen osaston kanssa useissa aluetta kehittävissä hankkeissa. Yhteistyö tiivistynyt ja parantunut kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden kanssa. 3. Yrityspalvelut ja neuvonta Kemijärven kaupunki tuottaa laadukasta yritysneuvontaa sekä perustamisvaiheessa että kehittämisvaiheessa oleville yrityksille yhteistyössä Yritys- Suomi toimijoiden kanssa. Tehtyjen toimenpiteiden määrät Kemijärven kaupunki tuottaa laadukasta yritysneuvontaa sekä perustamisvaiheessa että kehittämisvaiheessa oleville. Tähän työhön saatu lisäresurssia yritysasiamiehen tueksi elinkeinoneuvoja. Vuoden aikana tehty toimintasuunnitelma yritysneuvonnan aktivoitumiseksi entistä paremmin kentälle vuoden 2015 aikana.

58 55 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % 8,3 18,5-2,3-25,9 Palvelujen ostot *) Muutos % -35,7 17,0-23,0 64,3 Toimintakate /as Sisältyy myös eu-projektit, kuten projektihenkilöstön palkat yms.

59 56 OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Painopistealueet Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -1,7-2,0 milj euroa vuoteen 2017 mennessä Rakennemuutokset terveydenhuollossa ja tukipalveluissa on aloitettu Tehdään selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta nykyiselle asukaspohjalle Selvitys valmistui keväällä Rakennemuutoksia on toteutettu selvityksen pohjalta Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2017 mennessä Laitoshoidon purkutyöryhmä on aloittanut toimintansa. Uudet palveluasumisen ja pienkodin paikat valmistuvat vuonna 2015 Kuntouttavien ja kotiin tarjottavien palveluiden monipuolistaminen ja kuntouttavan työotteen edelleen tehostaminen ikäihmisten avohuollon palveluissa Kuntoutuspalveluja on jalkautettu kotiin tarjottaviin palveluihin ja ryhmäkoteihin. Ergonomiakoulutukset jatkuvat. Valmentavan koulutuksen käynnistäminen paikkakunnalla yhdessä sivistystoimen kanssa Ei ole toteutunut Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palvelu hinnastojen tarkistaminen Palveluhinnastot ja asiakasmaksut on tarkistettu Palvelusetelin käyttöönotto ikäihmisten palveluissa Ei ole toteutunut, koska paikkakunnalla ei ole palvelutuotantoon sopivia toimijoita Vapaaehtoistyön organisointi yhdessä järjestöjen kanssa Ei ole toteutunut toivotulla tavalla Yhteistyön edelleen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä Itä-Lapin seutukunnassa Ei ole toteutunut toivotulla tavalla Kemijärvi on aktiivinen omatoimisesti ja maakunnallisesti terveyspalvelujen edellytysten selvittämisessä venäläisille Ei ole toteutunut tarjonnan ja markkinoinnin Nuorisotakuun toteuttaminen ja seuranta On toteutunut suunnitellusti Tavoiteorganisaation laatiminen osana kaupungin organisaatiota Tavoiteorganisaatiotyö on käynnistynyt ja valmistuu vuonna 2015

60 57 3. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % 3,4 7,3-1,7-1,6 Palvelujen ostot Muutos % 0,7 4,0 11,2 4,5 Toimintakate /asukas Asukasluku Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi ja raportointi Kuntalain 69 :n mukaisesti Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoitti erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvoivat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY tai AVI. Sosiaali- ja terveysosaston sisäisestä valvonnasta vastasivat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastasivat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjasivat ja valvoivat alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoi, että osasto toimi vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta sai lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehtiin kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntalain 69 :n mukaisesti Valtionosuudet tulevat lähivuosina merkittävästi vähentymään. Lakisääteiset laadukkaat palvelut tulee jatkossakin kuntalaisille tarjota. Tulevaa kehitystä leimaa väestörakenteen ikääntyminen, mikä näkyy palvelujen tarpeiden kysynnässä määrällisesti ja laadullisesti. Toimintaa joudutaan kehittämään toimintatapojen ja mallien järkevillä rakennemuutoksilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa tullaan vähentämään lähivuosina kehittämällä kotiin tarjottavia palveluja, kuten kuntouttavia, kotisairaanhoitoa ym. tukipalveluita sekä lisäämällä ikäihmisille erilaisia asumisvaihtoehtoja, pienkodeista tehostettuun palveluasumiseen. Syrjäkylille tullaan kehittämään liikkuvia terveydenhuollon ym. tukipalveluja, jotta myös syrjäkylillä asukkaat voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

61 58 Sosiaali- ja terveysosaston kulujen toteutuma menolajeittain ; 6 % ; 3 % ; 6 % ; 0 % ; 39 % ; 46 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Sosiaali- ja terveysosasto / tulosalueittain talousarvio ja toteutuma TA TP

62 59 TULOSALUE: HALLINTO- JA PROJEKTIT Vastuuhenkilö: Marjatta Pekkarinen Virka-asema: Talouspäällikkö 1. Tulosalueen sisältö Sosiaali- ja terveysosaston hallinto- ja talousyksikkö ja projektit 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kustannustietoisuuden lisääminen 2. Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvoinnin edelleen kehittäminen Toteuma Johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittaa toinen esimiesryhmä. Henkilöstö- ja eläköitymissuunnitelma tuleville vuosille on laadittu Kaikkien toimistosihteerien kanssa on käyty kehityskeskustelut 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstömenot yhteensä Muutos % 17,7 40,11 5,9-27, Perustelut määrärahan ylitykselle: Kirjanpidossa oli jäänyt purkamatta taseeseen kirjattu tulojäämä projektirahoitukseen vuodelle 2013 *Tulosalueen henkilöstökulut yhteensä vaihtelevat vuosittain projektihenkilöiden palkkauksesta johtuen.

63 60 TULOSALUE TYÖLLISYYDEN HOITO Vastuuhenkilö: Auvo Kilpeläinen Virka-asema: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Työelämäosallisuusstrategian mukaisesti Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssäoppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuuseen vastaaminen on yksi työllisyydenhoidon keskeisistä tavoitteista. Työllisyydenhoitoa ohjaa työelämäosallisuusohjelma vuosille Ohjelman tavoitteena on rakentaa alueelle monialainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Palveluprosessin alussa tehdään TE-toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta tulee asiakas lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, lääkäri, sairaanhoitaja ja muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 2. Työelämäosallisuusohjelman mukaiset toimenpiteet vuodelle alkaen työllisyyskoordinaattorin vastuulla on kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuuden kehittäminen, ostopalvelut ja niiden seuranta, työllisyydenhoidon toiminnan vaikuttavuuden seuranta sekä yhteistyön edistäminen. Kuntouttavaan työtoimintaan luodaan selkeä toimintamalli sekä laadukas palvelukokonaisuus sisältäen VATjärjestelmän (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) käyttöönoton työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Aloitetaan yksilövalmennuspalvelu heikossa työmarkkina-asemassa olevien kaupunkilaisten auttamiseksi. Luodaan alueelle uusia matalamman kynnyksen oppimismahdollisuuksia mm. opinnollistettavien työpajojen avulla. Haetaan ESR-hankerahaa varsinkin nuorten työttömien auttamiseksi kohti avoimia työmarkkinoita. Kehitetään palkkatukityötoiminnan oikea-aikaista kohdentumista. Työllistymisen edistämiseksi rakennetaan työtarjotin, johon kootaan alueen työmahdollisuudet sekä saatavilla oleva tuki. Kaupungin sisälle luodaan edelleen sijoittamisen malli sekä tuetaan sosiaalista työllistämistä. Tavoitteena on, että henkilö työllistyy joko tuetuille tai avoimille työmarkkinoille.

64 61 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityön kehittäminen. Toteuma Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ja toimintojen uudelleen järjestäytymistä. Palkkatukityön asiakasseuranta tiivistynyt. 2. Työttömille räätälöidyt yksilölliset Haettu opinnollistamiseen uutta ESR- hanketta. opintopalvelut Tukee nuorten yhteiskuntatakuuta. 3. Välityömarkkinoiden kehittäminen Yhteistyö yhdistysten ja kolmannen sektorin kanssa on lisääntynyt asiakassuhteissa. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % -17,9-5,1 29,3, 25,3 Kustannukset/ asukas Perustelut määrärahan ylitykselle: Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvun vuoksi kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea jouduttiin maksamaan arvioitua enemmän ja maksuvelvoitteet kasvoivat vuonna 2014.

65 62 TULOSALUE: 31 SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö: Mirja Korkiakangas Virka-asema: Johtava sosiaalityöntekijä 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Sosiaalipalvelut osana kaupungin peruspalveluita pidetään nykytasolla sopeutettuna toimintaympäristön muutoksiin. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteuma 1. Määräaikojen toteutumisen seuranta Määräaikojen seuranta on tehty ja raportoitu THL:ään. Raportit on analysoitu ja ryhdytty toimenpiteisiin, joilla pyritään turvaamaan määräaikojen toteutuminen lakien edellyttämissä aikarajoissa 2. Rekisteriselosteet ajantasalle On toteutunut suunnitellusti 3. Muistutusprosessin tarkistaminen Toimintamallin luominen on aloitettu, ei ole vielä valmis 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % 7,4 10,4-14,8 8,1 Palvelujen ostot Muutos % 12,6 8,4-23,6-2,0 Toimintakate /asukas Sijoitetut lapset Toimeentulo-tukea saavat kotitaloudet

66 63 Perustelut määrärahan alitukselle: Lastensuojelun asiakas- ja hoitopäivämäärissä ei ole tapahtunut huomattavia muutoksia. Sijoitettuja lapsia oli yksi enemmän ja hoitopäiviä oli neljä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kertomusvuoden aikana avohuollon piirissä oli 70 lasta ja edellisenä vuonna avohuollon asiakkaana oli 57 lasta. Määrärahan alitus koostuu useasta osatekijästä; Lastensuojelun laitossijoituksissa korkeassa hintaluokassa ei ole ollut yhtään lasta. Vuoden aikana on päättynyt jälki- ja avohuollon asiakkuuksia ja näiden myötä ostopalvelusopimuksia on loppunut. Avohuollon asiakkaiden (70) palvelujen ja tukitoimien tarve on vaikeasti ennakoitavissa ja vaihtelu on suurta vuosittain.

67 64 TULOSALUE: 29 TERVEYDENHUOLTO Vastuuhenkilö: Timo Alaräisänen Virka-asema: Johtava ylilääkäri 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen Sairaala Lapponia konseptilla on kemijärveläinen tapa turvata terveydenhuollon peruspalvelut kuntalaisille sekä eräitä erikoissairaanhoidon palveluja laajemminkin Lapin alueella. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut potilaiden hoidossa. Sairaala Lapponia mallilla pyritään hillitsemään terveydenhuollon menojen kasvua ja tarjoamaan laaja-alaisesti palveluja oman kaupungin alueella. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteuma 1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain Hoitoon pääsy on toteutunut lain edellyttämässä ajassa edellyttämässä ajassa erityisjärjestelyillä 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan Laitospaikkojen vähentäminen toteutui vuonna 2014 suunnitelmakaudella ainoastaan osasto 2:n osalta. Laitospaikkojen väheneminen edistyy, kun uudet ryhmäkotipaikat otetaan käyttöön syksyllä Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa 4. Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle 5. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 6. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Resurssien painopistettä on siirretty kotona tapahtuvaan kuntoutukseen Kehittämistyöryhmä on aloittanut toimintansa ja antaa henkilökunnalle saattohoito koulutusta. Lapset puheeksi -toimintamallin koulutus on saatu päätökseen 10 työntekijän osalta. Koulutus jatkuu uusien työntekijäryhmien osalta Hyvinvointikoordinaattoria ei ole nimetty Päihdekuntoutujien uudet asunnot on otettu käyttöön. Päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on kehitetty 7. Operatiivisten palvelujen myynnin tehostaminen Toteutunut ennakoitua paremmin 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Oma toiminta Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate, oma toiminta Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Terveydenhuolto yhteensä

68 65 5. Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % 1,5 9,0-6,1-2,8 Palvelujen ostot Muutos % -2,5 1,8 18,0 7,2 Toimintakate /asukas Terveyskeskusvastaanottokäynnit Erikoissairaan-hoidon avohoito-käynnit Hoitopäivät, oma toiminta Hoitopäivät, ostopalvelu Leikkaustoimenpiteet Perustelut määrärahan ylitykselle: Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen kustannukset olivat arvioitua suuremmat.

69 66 TULOSALUE: 450 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Vastuuhenkilö: Rauni-Maaria Kesälahti alkaen Nimi ja virka-asema: Hoiva- ja hoitotyönjohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Hoiva- ja hoitotyön tulosalue sisältää kuntouttavat ja kotiintarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidontuen, veteraanikuntoutuksen sekä kaikki ikäihmisten hoidonporrastuksen mukaiset palvelut 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteuma 1. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen Laitoshoidon purkutyöryhmä on aloittanut työnsä ja kevyemmät asumispalvelut otetaan käyttöön vuoden Uusien vaihtoehtoisten ja kevyempien Uudet tehostetun palveluasumisen ja pienkotipaikat asumispalveluvaihtoehtojen kehittäminen valmistuvat vuoden 2015 aikana 3. Sijaisten käytön vähentäminen Vakinainen varahenkilöstö on aloittanut työnsä syksyllä Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % Palvelujen ostot Muutos % Toimintakate /asukas Päiväpalveluiden käynnit Vanhusten palveluasumisen päivät Vanhusten laitoshoidon päivät Kotihoidon palvelut/käynnit Kotihoidon piirissä olevat kotitaloudet Perustelut määrärahan ylitykselle:

70 67 Hoiva- ja hoitotyön-, kotiin tarjottavat, kuntouttavat sekä asumispalvelut keskitettiin yhdelle tulosalueelle vuoden 2014 alusta. Talousarviota laadittaessa tehostetun palveluasumisen paikat piti valmistua jo vuoden 2014 alusta. Erinäisistä meistä riippumattomista syistä rakentaminen kuitenkin viivästyy reilulla vuodella. Sairaala Lapponian osastojen kuormitukset ovat olleet korkeat. Potilaat, jotka odottavat palveluasumispaikkoja, on jouduttu hoitamaan kalliilla laitospaikoilla. AVI:n määrää henkilöstömitoituksen laitoshoitoon. Henkilöstömenot ylittyivät euroa (pl. lomapalkkavelka euroa) em. syistä, koska henkilökuntaa jouduttiin palkkaamaan arvioitua enemmän, vaikutus näkyy sijaiskulujen ja erilliskorvausten ylityksenä. Sairausloman sijaisia jouduttiin myös palkkaamaan huomattavasti arvioitua enemmän. Kotihoidon palvelujen kysyntä kasvaa ikäihmisten määrän kasvaessa. Kotona hoidetaan entistä huonokuntoisempia vanhuksia.

71 68 TULOSALUE :35 VAMMAISPALVELUT Vastuuhenkilö: Antero Myllykangas virka-asema: Vammaispalvelujohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Vammaispalveluiden tulosalue tuottaa kehitysvammaisten palvelut kuntalaisille ja tarvittaessa palveluja myydään Pelkosenniemen ja Savukosken kuntaan. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite. Toteuma 1. Laaditaan suunnitelma kehitysvammapalveluista vuoteen 2020 saakka (asiakaskunta, palvelutarpeet, lainsäädäntö, toimitilat, henkilöstö, palvelurakenne, kustannukset) 2. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen käynnistäminen paikkakunnalla yhdessä sivistystoimen kanssa Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksynyt ohjelman Ei ole toetutunut. Ammattiopiston painopiste oli suunnitella yhdistyminen Lapin ammattiopiston kanssa. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot Muutos % Palvelujen ostot Muutos % Toimintakate /asukas Kehitysvammaisten laitoshoidon päivät, ostopalvelu Perustelut määrärahan ylitykselle: Toimintatuotot ylitys johtui liiketoiminnan myyntitulojen ja asiakasmaksutuottojen ylittymisistä, koska toiminta oli määrältään arvioitua suurempaa. Toimintakulut ylittyivät henkilöstömenoissa jaksotettujen palkkojen ja KuEL-maksujen arvioitua suuremmista menoista ja asiakaspalvelujen ostojen ja kotikuntalain mukaisten palvelujen arvioitua kalliimmista kustannuksista.

72 69 OSASTO: SIVISTYSOSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Painopistealueet ja niiden toteutuminen Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1 Osaston palveluorganisaation suunnittelu osana koko kaupungin Osallistuminen kaupunkitasoisen tavoiteorganisaation suunnitteluun Suunnitelma valmis 2014 lopussa organisaatiota jatkuu Esimiesten taloustietoisuuden lisääminen 3 Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Talouden seurannan opastus Talousarvioprosessin suunnitelmallisuuden lisääminen Yhteistyössä kaupunkitasolla määritellään tavoitteet Itsearviointi Hyvinvointikertomukse n/-suunnitelman tavoitteiden lkm/tulosalue Osallistuttu työryhmien työskentelyyn, suunnitelmat ovat eri vaiheissa, työskentely Taloustietoisuus on parantunut Tavoitteiden määrä vähäistä, sähköinen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto on vielä aluillaan. 3. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Henkilöstömenot *)Muutos % -2,8 0,1 5,8 13,3-2,4 Palvelujen ostot *)Muutos % 0,4-8,5 7,6-0,4 1,8 Toimintakate /asukas Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi ja raportointi Kuntalain 69 :n mukaisesti Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittivat tarkastuslautakunta, Lapin AVI, Opetushallitus ja Opetusministeriö. Hankkeiden taloutta ja toimintaa valvoivat lisäksi rahoittajatahot. Sivistysosaston sisäisestä valvonnasta vastasivat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastasivat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjasivat ja valvoivat alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoi, että osasto toimi vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta sai lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehtiin myös mm. kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa.

73 70 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntalain 69 :n mukaisesti Tulevaa kehitystä leimaa edelleen oppilas-, opiskelija- ja väestömäärän väheneminen, mikä näkyy palvelujen tarpeiden kysynnässä määrällisesti ja laadullisesti. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan taloudellisista syistä valtionosuuksien ja tulojen vähentyessä. Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus on jatkossakin kaupungin tärkeä tavoite, vaikka koulutuksen järjestämislupa siirtyi koulutuskuntayhtymään. Osassa osaston palveluista väestörakenteen muutos vaikuttaa siten, että vanhemman väestönosan palvelutarpeet kasvavat. Sivistysosasto tukee sosiaali- ja terveystoimen ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamista. Soteuudistuksesta johtuen sivistysosaston tuleva rakenne ja toiminta muuttuvat osana kaupunkikokonaisuutta.

74 71 Sivistysosaston kulujen toteutuma menolajeittain ; 24 % ; 0 % ; 2 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat ; 5 % ; 12 % ; 57 % Muut toimintakulut Sivistysosasto / tulosalueittain talousarvio ja toteutuma TA TP 0

75 72 TULOSALUE: 500 HALLINTO JA PROJEKTIT Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: Sivistysjohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue sisältää hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Sivistysosaston hallinnon prosessit tarkastellaan uudelleen ja samalla ollaan mukana kaupunkitason organisaation kehittämisessä. Koordinoidaan ja toteutetaan toimistopalvelujen uudistaminen. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Laatutyön toteuttaminen Itsearviointi (CAFmallilla) 2. Tukipalveluprosessien tehostaminen 3. Osaston toimistopalvelujen kehittäminen Prosessien tunnistaminen, kuvaus ja asiakaslähtöinen tehostaminen Tehdään suunnitelma toimistopalveluiden organisoinnista vuosille Arviointi suoritettu ja yhteenveto tuloksista Hallinnon ydinprosessit tunnistettu ja kuvattu ja niihin liittyvät ohjeet laadittu Konkreettinen suunnitelma, jossa kuvattu toimistopalvelujen organisaatio, tehtävät, tehtäväkuvaukset ja asemointi tavoiteorganisaatiossa Itsearviointia tehty toimistopalvelujen prosessien osalta kun organisoitu toimistopalvelut uudelleen. Muista prosesseista ei vielä tehty. Toteutus siirtynyt palvelurakenne ja verkkouudistukseen tehtäväksi koko kaupunkitasolla, jotta saadaan yhtenäinen käytäntö koko kaupungissa. Yhdistetty varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistotehtävät. Vähennys vuoteen 2016 mennessä 1 henkilötyövuosi. Koulujen toimistotehtävät yhdistetty ja osittain organisoitu uudelleen kouluilla. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston toimistotehtävien suunnitelman laatiminen aloitettu. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % -2,2 4,6 6,2 1,4-5,1 Palvelujen ostot *) Muutos % -12,3 3,6 7,7 0,4-33,5 Toimintakate -34,9-38, /asukas

76 73 TULOSALUE: 505 VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: Päivähoidon johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa mm. lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiiviimpää yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilojen uudelleen järjestelyt keskusta-alueella Uusien tilojen etsiminen Yhteisten tilojen käytön suunnittelu koulun kanssa. Tilat on löydetty ja toiminta on sopeutunut hyvin uusiin toimitiloihin Toteutunut suunnitellusti Hillatien koululla 2. Uuden päiväkotirakennuksen suunnittelutyö Särkikankaan alueelle 3. Varhaiskasvatuksen liikunnanohjauksen tehostaminen. Suunnittelutyö jatkuu. Koneiden ja laitteiden järkevän hankinnan suunnittelu Ulkotilojen toimivuuden suunnittelu. Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajia ja päivähoitajia on koulutettu liikunnanohjaukseen. Varhaiskasvatus osallistuu erilaisiin projekteihin, joissa monipuolinen liikunta toteutuu luontevasti. Liikunnan mahdollisuuksien huomioiminen arjen toimissa ja leikeissä Toimivat, hyvät tilat Särkikankaan alueen lapsille. Hyvät, toimivat liikuntakäytännöt osana hoitopäivää, esiopetusta ja aamu- ja iltapäivätoimintaa Tilat valmistuvat helmikuussa Toteutunut suunnitellusti, jatkuu 2015 henkilöstön koulutuksella. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet * (soten 0* (soten henkilöstöä) henkilöstöä) 45 Henkilöstömenot *) Muutos % 5,5 10,2 0,1 0,5 Palvelujen ostot *) Muutos % 8,8 5,2-17,5 23,3 Toimintakate /as Varhaiskasvatuksen budjetin ylitys johtuu virheellisesti budjetoidusta lasten kotihoidon tuesta ja varhemaksuista.

77 74 TULOSALUE: 510 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: Sivistysjohtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Oppilasmäärä on vähentynyt koko ajan ja vuoden 2013 syksyllä perusopetuksessa oli n. 550 oppilasta. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan oppilasmäärä vähenee vuoteen 2019 mennessä noin 450:een. Tämä tarkoittaa sitä, että perusopetuksessa joudutaan edelleen sopeuttamaan toimintaa. Talousarviovuonna 2014 tehdään konkreettinen suunnitelma, jossa laadukkaat opetuspalvelut turvataan tarkoituksenmukaisella henkilöstöllä tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Sopeuttaminen jatkuu kaikki taloussuunnitelmavuodet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Sopeutetaan toiminta oppilasmäärään ja talouteen 2. Aloitetaan OPS 2016 suunnittelu 3. Valmistellaan erityisopetuksen integrointi yleisopetukseen Ryhmäkokojen ja koulutilojen käyttöasteen arviointi Vakituisten opettajien osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti OPS2016 suunnittelun järjestäytyminen ja käynnistäminen Valmistellaan v Sepänmäen sulkeminen Opetusryhmien lkm/koulu Osaamiskartoitus tehty Vetäjä/vetäjät valittu Suunnitelma vuosille paikallisesta OPS2016 työstä valmis ja aloitettu Suunnitelma valmis 2014 Tavoiteorganisaatiotyössä on aloitettu ryhmäkokojen ja koulutilojen arviointi. Osaamiskartoitus tehty. Ryhmä on valittu ja suunnitelma on tehty Valtuuston päätös Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % -2,6-1,1-8,8 4,1-1,2 Palvelujen ostot *) Muutos % -0,9 3,8-0,9-5,8 4,0 Toimintakate /asukas

78 75 TULOSALUE: 520 LUKIO Vastuuhenkilö: Saana Ruotsala Virka-asema: rehtori 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. Tietoa, taitoa, sivistystä lukiosta eväät hyvään elämään! 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Kurssimäärää on supistettu, yhteiset opettajat perusopetuksen ja ammattiopiston kanssa, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa 2. Yhteistyö muiden lukioiden kanssa Henkilökunnan täydennyskoulutus OPH:n rahoittamien hankkeiden (2 kpl) puitteissa Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Yhteinen kurssitarjotin Sodankylän ja Janakkalan lukioiden kanssa Kurssimuotoinen vaihtoopiskeluyhteistyö Mattlidens gymnasiumin (Espoo) kanssa Järjestettyjen täydennyskoulutusten lukumäärä (kpl). Koulutukseen osallistuvien opettajien lukumäärä (kpl). Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä (kpl). Verkkokursseille osallistuvien Kemijärven lukion opiskelijoiden lukumäärä (kpl). Yhteisten verkkokurssien lukumäärä (kpl). Yhteistarjonnasta seuraavat taloudelliset säästöt ( ). Kurssivaihtoon osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä (kpl) Toteutui 6 kpl koulutuksia, joihin osallistui yhteensä 46 opettajaa. Toteutui 11 sähköistä kurssikoetta. Verkkokursseille osallistui 30 Kemijärven lukion opiskelijaa. Yhteisiä verkkokursseja oli 6 kpl. Yhteistarjonnasta seuraavia taloudellisia säästöjä tuli Yhteistyö Sodankylän kanssa ei onnistunut. Sodankylä ei ollut halukas yhteistyöhön. Kurssivaihtoon osallistui 4 opiskelijaa. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % 4,7-4,3-7,9-4,4 2,3 Palvelujen ostot *) Muutos % 3,9 9,1-11,7-13,7 17,8 Toimintakate /asukas

79 76 TULOSALUE: 535 KANSALAISOPISTO Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: Rehtori 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita oppimis- ja harrastepalveluita 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Kansalaisopisto toteuttaa toimintaansa vaikuttavasti, taloudellisesti ja kehittävästi. Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityistä huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista 6776 Kemijärvellä, 1400 Pelkosenniemellä ja 624 Savukoskella 2. Toiminnalla tavoitetaan yli 4200 kurssiopiskelijaa noin toimipaikassa 3. Laatu- ja kehittämistoiminnan jatkaminen. CAF-mallin käyttöönotto. Haetaan avustusta Laketoimintaan. Kurssien ja luentojen toteuttaminen Kurssien järjestäminen lähellä opiskelijoita, taajamissa ja kylissä. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoituminen.. Nivelletään CAF aikaisempaan arviointija laatujärjestelmään. Toteutetaan laatu- ja kehittämistoimintaa. Opetustunnit Kurssiopiskelija- ja toimipaikkamäärät. Laatu- ja kehittämistoiminnan mittarit käytössä. Hankearvioinnit. Opetustunteja toteutui yhteensä 8480 joista Kemijärvellä 6794, Pelkosenniemellä 1179 ja Savukoskella 489. Kurssiopiskelijoita oli yhteensä 4217, joista Kemijärvellä 3604, Pelkosenniemellä 381 ja Savukoskella 232. Toimipaikkoja oli 59, joista K 44, P 8 ja S 7. CAF-itsearvioinnin perustyö on tehty ja se on osana arviointi- ja laatujärjestelmää, vaatii edelleen tarkentamista ja syventämistä. Uutta Lake-avustusta ei saatu. Osallistuttu aktiivisesti eri Osaava-koulutushankkeiden toimintaan. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % 12,4 0,2 1,7 6,4-5,4 Palvelujen ostot *) Muutos % 4,2 29,5-11,4-12,2-0,4 Toimintakate /asukas -47, Nettokustannus / asukas toimintaalue Opetustunnit Kurssiopiskelijoita

80 77 6. Sopimuskunnat TP 2012 TP 2013 TP Pelkosenniemi Opetustunnit Toimintakulut (sis vyörytyserät) Tulot ja avustukset Valtionosuus Kuntaosuus TP 2012 TP 2013 TP Savukoski Opetustunnit Toimintakulut (sis vyörytyserät) Tulot ja avustukset Valtionosuus Kuntaosuus Kunnille on hyväksi laskettu valtionosuus toteutuneiden opetustuntien suhteessa.

81 78 TULOSALUE: 540 MUSIIKKIOPISTO Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista, monipuolista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus ja saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella. Etäopetuksen käyttäminen vähentää matkustamista toimipisteiden välillä. Ajanmukaista musiikki- ja opetusteknologiaa hyödynnetään. Toiminnan monipuolisuutta lisätään Opetushallituksen hankerahoituksella. Musiikkiopisto huolehtii kulttuuripalveluista tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. Yhteistyötä tehdään alueen koulujen ja muiden tahojen kanssa. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n t (9492 tuntia) 2. Oppilasmäärä n. 340 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen 4. Toiminnan laadun kehittäminen 5. Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t Savukoski 595 t Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 50, Pelkosenniemi 22, Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus aikuisille musiikkiteknologiassa Virvatuli-mallin jalkauttaminen Oppilaslähtöisyyden lisääminen Aktiivinen yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa Hankerahoitus (OPH ym) 1-2 päivän koulutustapahtuma järjestetään alueen opettajille Opettajien osaamiskartoitus toteutetaan OPH:n rahoittama soitinlähtöinen ja luova MUPE hanke jatkuu Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Kemijärvi 6579,33 t Pelkosenniemi 651,33 t Savukoski 597,67 t Salla 1648,67 t yht t Kemijärvi 217 Pelkosenniemi 15, Savukoski 16 Salla 44 Hankerahoitus saatu kahteen uuteen hankkeeseen yht Täydennyskoulutusta järjestetty henkilöstölle (+ pienryhmäohjaukset) Toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Hankkeet päättyivät Toteutunut 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % -1,0-4,4-3,1-2,5-3,5 Palvelujen ostot

82 79 *) Muutos % -3,2-0,4-1,4-2,3 18,6 Toimintakate /asukas -40,7-43,4-46,2-47,7-49,5 Nettokustannus /asukas (valtionosuus ja toiminta- -16,3-16,2-18,6-21,7-22,5 tuotot vähennettynä) Nettokustannus / opetustunti -24,5-24,2-27,2-32,1-32,5 Opetustunnit(kaikki) Oppilaat ,8 6. Kuntakohtaiset kustannukset TP 2012 TP 2013 TP 2014 Kemijärvi Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus Kuntaosuus /asukas TP 2012 TP 2013 TP 2014 Pelkosenniemi Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus Kuntaosuus /asukas TP 2012 TP 2013 TP 2014 Savukoski Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus Kuntaosuus /asukas TP 2012 TP 2013 TP 2014 Salla Toimintakulut (ei sisällä po-vuokria) Tulot Valtionosuus Kuntaosuus /asukas

83 80 TULOSALUE: 550 VAPAA-AIKA Vastuuhenkilö: Kari Koskenranta Virka-asema: Liikuntasihteeri 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Kirjasto tarjoaa käyttäjilleen monipuolisen ja uusiutuvan aineistokokoelman sekä ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut, joiden tehokas käyttö taataan riittävillä aukioloajoilla ja pätevän henkilöstön työpanoksella. Kulttuuritoimi vaalii ja kehittää paikallista perinnettä, tukee kulttuuriharrastuksia sekä edistää kansainvälistä kulttuurivaihtoa. Liikuntatoimi luo puitteet liikunnalle ja tukee monipuolisesti liikunta- ja virkistäytymistoimintoja kaikenikäisille, myös erityisryhmille. Nuorisotoimen tavoitteena on nuoren kasvun tukeminen / syrjäytymisen ehkäiseminen tapahtumien, nuorisotila- ja järjestötoiminnan, nuorisoneuvostotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä etsivän nuorisotyön avulla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen Kirjasto (TY) Kirjastoautotoiminnan kehittäminen Kirjasto (TY) Kirjastopalvelujen saavutettavuus Kirjasto (TY) Kirjastokäytön saavutettavuus verkossa. Uuden kirjastoauton hankinta Pop up kirjastojen järjestäminen kylillä Uuden verkkopalvelun käyttöönotto Kulttuuri (TY) Kulttuurikeskuksen digitaalisen elokuvaprojektorin hankinta oheislaitteineen Hakemus elokuvasäätiölle 11/ Kulttuuri (TY) Puustelli päärakennuksen myynti siv.ltk : Siirto tekniselle osastolle siv.ltk : Puustellia ei siirretä Hankinnan toteutuminen 2014 Järjestetään 2 pop up kirjastotapahtumaa. Järjestetty 5 erillistä opastusta asiakkaille. Osallistuj ia 7. Lisäksi asiakaspalelun ohessa neuvottu käyttöä n. 200 asiakkaalle. Hankintapäätös tehty. Kirjastoauton alusta ja korityö kilpailutettiin alkuvuonna. Kilpailutuksen perusteella sivistyslautakunta valitsi alustaksi Volvon ja korityön Kiitokorilta. Uusi auto valmistui loppuvuonna ja se otetaan käyttöön alkuvuonna AVI on maksanut Kemijärven kaupungille opetusministeriön tuen euroa kirjastoauton hankintaan. Pop up kirjasto järjestettiin kirjavinkkauksien yhteydessä Särkelän koululla Kylillä ei ole järjestetty pop up kirjastoja muuttuneen henkilöstötilanteen vuoksi (kirjastonjohtaja on tehnyt kulttuurisihteerin sijaisuutta oman työn ohella). Verkkopalvelu otettu käyttöön helmikuussa. Opastuksia järjestetty (5 opastustilaisuutta, joissa 7 osallistujaa) ja asiakaspalvelun ohessa neuvottu verkkopalvelun käyttöä n. 500 asiakkaalle. Elokuva- ja äänilaitteisto hankittu StudioTec Oy:ltä. Laitteisto asennettu ja otettu käyttöön elokuussa Elokuvasäätiön avustus hankintahinnasta on 50 %. Säätiölle raportoitu hankinta. Puustelli sivistysosastolla kulttuuritoimen käytössä. Varauksia Puustellissa ollut 12. Puustellin siirto tekniselle osastolle

84 Nuorisotoimi (TY) Nuorisotoimen toiminnan arvioinnin kehittäminen Nuorisotoimi (TY) Nuorten osallisuuden lisääminen Nuorisotoimi (TY) Varhaisen puuttumisen ja tukemisen takaaminen tuen tarpeessa oleville nuorille tekniselle osastolle vaan pidetään edelleen sivistyosastolla. Itsearviointimallien käyttöönotto Tapahtumien järjestäminen/ osallistuminen Monialaisen yhteistyöverkoston avulla kopataan nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Ei ole otettu käyttöön vielä Ei ole aloitettu. Tapahtumien määrä Järjestetty 42 tapahtumaa, nuoria toimijoina 20 tapahtumassa Nuorten määrä Tavoitettiin 37 nuorta Liikunta (TY) Uimahallin käyntikertojen hienoinen lisäys Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin matkailutoimen kanssa ja kuntosalin käytön opastuspakettien tarjontaa paikallisiin yrityksiin/yhteisöihin Liikunta (TY) Pyritään lisäämään liikuntahallin Hallivalvontaa tarjotaan urheiluseurojen lisäksi iltavalvontaa suorittavien mm. nuoriso- ja yhdistysten määrää kulttuuriyhdistyksille. (urheiluseurojen lisäksi muita yhdistyksiä). Kävijämäärä Valvontaa suorittavien yhdistysten määrä/lisäys. Uimahallin kesäaukioloajat suunniteltiin huomioiden Kemijärven tapahtumat. Tehostettiin lehti- ja radiomainontaa. Kuntosalin opastuspaketteja tarjottiin useille yrityksille. Kävijämäärä nousi hieman, lähes käyntikertaa. Iltavalvonta järjestyi urheiluseurojen toimesta.

85 82 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet 18,5 18,5 20, , ,5 Henkilöstömenot *) Muutos % 11,9 1,9 0,9-3,9 Palvelujen ostot *) Muutos % 3,1-40,6-14,6-25,6 Toimintakate /asukas Sanalliset selvitykset budjetin alituksista/ylityksistä Kulttuuri Kulttuuritoimen budjetti alittui n eurolla, mikä johtuu vuoden aikana tapahtuneesta henkilöstöresurssien vähenemisestä ja siitä seuranneesta toiminnan supistamisesta. Kulttuurisihteeri jäi pois aiottua aiemmin ja kirjastonjohtaja hoiti työnsä ohella kulttuuritoimea helmi-joulukuussa. Kirjasto Kirjaston budjetti ylittyi n eurolla, mikä johtuu henkilöstömenoihin kirjatuista jaksotetuista palkoista eli lomapalkkavelasta. Lomapalkkavelka koostuu henkilökunnan tilinpäätösvuonna ansaittujen mutta pitämättömien lomien palkoista. Kuukausipalkkojen osalta budjetti alittui, koska kirjastonjohtajan palkasta osa siirrettiin kulttuuritoimen kustannuspaikalle.

86 83 TULOSALUE: 560 AMMATILLINEN KOULUTUS Vastuuhenkilö:Sirkka Pikkuvirta Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Itä-Lapin ammattiopistoon kuuluvat tulosyksikköinä tuotantoalojen ja palvelualojen koulutusyksiköt sekä yhteisten palvelujen yksikkö, jonka sisäisenä yksikkönä toimii Kemijärven oppisopimustoimisto. Itä-Lapin ammattiopisto on yksilöllistä elinikäistä oppimista tukeva ammattitaidon edistäjä. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Itä-Lapin ammattiopisto tulosyksikköineen tuottaa ammatillisen koulutuksen palveluja Itä-Lapin seutukunnan väestölle, yrityksille ja julkiselle palvelulle. Neuvotellaan ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkossa koulutustarjonnasta, sen laajuudesta ja ylläpitäjäkysymyksistä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen 1. Oph:n vaikuttavuusmittari, opettajien kelpoisuusmittari, henkilöstön kehittämismittari 2. Kehityskeskustelujen kattavuus Varmistetaan jokaisen opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen ja varhainen tuki läpäisyä ja määräajassa valmistumista varten. Tuetaan opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä opinto-ohjauksen keinoin. Panostetaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ja työhyvinvointiin. 1. Vaikuttavuusmittarin mukaan läpäisyaste on 48,2 % paras Lapissa (Lapin ka 43,3 %). Myös keskeyttämisaste on pienin 14 % (Lapin ka 15,5 %). Valmistuneet opiskelijat sijoittuivat 62,5 % omalle alueelle, Itä-Lappiin, (Lapissa omalle alueelle sijoittumisen ka 51,6 %) Opiskelijoille on laadittu hopstai henkilökohtaistamissuunnitelma, joissa on otettu huomioon tarvittava tuki. Opiskelun tueksi on järjestetty rästipajoja. Opettajien kelpoisuusmittari on 86,8 %, mikä on parantunut edellisvuoden (84,1 %) tilanteesta. Henkilöstö kehittämismittari (%-osuus henkilöstömenoista) on 2,6 %, mikä on heikentynyt säästösyistä edellisvuoden (3,8 %) tilanteesta. Oph:n tulosindeksi on 926, mikä oikeuttaa tulosrahoitusosuuteen yksikköhinnassa. 2. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet n. 98 %. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua työhyvinvointia lisäävään te tapäivään. Opetus- ja tukihenkilöitä on osallistunut hyvinvointi-valmennukseen. Oppilaitoksen järjestämään

87 84 2. Ammattiopiston laadunhallinnan vahvistaminen Ammattiopistolle laaditaan laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstö otetaan mukaan aktiiviseen toimintajärjestelmän rakentamiseen ja henkilöstölle järjestetään laadunhallintaan liittyvää koulutusta ja opastusta. 1. Ammattiopiston sähköinen toimintajärjestelmän valmiusaste 2. Henkilöstön laatuosaamisen valmiusaste: henkilöstö käyttää sähköistä toimintajärjestelmää luontevasti. täydennyskoulutukseen osallistuminen ollut lähes 100 %, poissaolon on hyväksynyt pakottavista syistä esimies. Henkilöstöä on kuultu järjestäjärakenteen muutosprosessin vaiheissa. Oppilaitokselle on laadittu ja hyväksytty työhyvinvointisuunnitelma. 1. Sähköisen toimintajärjestelmän valmiusaste on 50 %. Laatujärjestelmän suunnittelu keskeytettiin yhdistymisneuvottelujen ajaksi 2. Henkilöstölle on suunniteltua IMS koulutusta ei toteutettu. Rovaniemen koulutusyhtymällä on erilainen toimintajärjestelmän dokumentointi. 3. Ammattiopiston toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutoksiin Sopeutetaan koulutuksen kustannukset valtakunnalliseen opetuksen resursointiin ja yksikköhintoihin. Ennakoidaan yritysten ja työpaikkojen työvoima- ja koulutustarpeita. Opetustarjonta suunnitellaan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan se OKM:n antamaan järjestämislupaan. 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen 2. Vos1 -pohjaisen koulutuksen täyttöaste 3. Ammatillisen lisäkoulutuksen määrä opiskelijatyövuosina ja oppisopimusopiskelijoid en määrä järjestämisluvan mukaisesti 1. Koulutuskustannukset yksikköhinnan suhteen lasketaan virallisten laskentapäivien opiskelijatiedoista. 2. Täyttöaste lasketaan laskentapäivien painotettuna keskiarvona 238,9/340. Toisen asteen negatiivinen keskeyttämisprosentti on n Maksullisena palvelutoimintana ja VOS2 resursoituja opiskelijatyövuosia toteutunut 26,8. Oppisopimusopiskelijoiden laskentapäivien keskiarvo on Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen Yhteistyöneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa Asia tuodaan päätettäväksi loppukeväästä Ammatillisen koulutuksen omistuspohjan arviointi ja selvittäminen on sisältänyt työtä useissa työryhmissä RKK:n kanssa. Kemijärven kaupungin siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään alkaen on varmistunut.

88 85 Henkilöstösuunnitelma Opetushenkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta yhdessä Luovin kanssa erityisopetukseen ja HOJKS:iin liittyvistä asioista. Samoin järjestetään koko opetushenkilöstölle opetussuunnitelmauudistuksiin (TUTKE2) ja uuteen opiskeluhuoltolakiin liittyvää koulutusta. Tämä suunnitelma on toteutunut. Koko henkilöstölle on suunniteltu laatujärjestelmään liittyvä IMS -koulutus syksyksi. Koulutus siirrettiin ensilukuvuodelle. Syyslukukauden alussa järjestetään TYHY -toimintailtapäivä henkilöstölle. Tyhy -päivät toteutuivat. Syyslukukauden aikana viisi (5) vakinaista työntekijää jää eläkkeelle. Eläkkeelle jäi neljä (4) vakinaista työntekijää ja kaksi (2) työntekijää irtisanoutuivat ja yksi (1) irtisanottiin tehtävistään. Aikuiskoulutuksen määrän pienentyessä virantoimitusvelvollisuuden muutoksia tehdään kolmelle (3) opettajalle, jolloin heille tulee siirto OVTES:n osiosta E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus osioon C liite 4 Ammattioppilaitos, jolloin heidän perustehtävä kohdistuu nuorten ammatilliseen koulutukseen. Kolmelle (3) opettajalle tehtiin siirto E-liitteestä C liitteen 4. Yhden lehtorin työtehtävä osa- aikaistetaan syksyn aikana. Kaksi (2) työntekijää osa- aikaistettiin. Määräaikaisten opetushenkilöiden määrä vähenee syyslukukauden alusta neljällä (4) työntekijällä. Palvelussuhde päättyi kolmelta (3) määräaikaiselta opetushenkilöstöön kuuluvalta työntekijältä ja yhdelle (1) työntekijälle palvelussuhde muutettiin sivutoimiseksi. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Sekä tulot että menot alittuivat maksulliseen palvelutehtävään kuuluvan työvoimakoulutuksen puolittumisesta talousarvioon verran. Säästöä tuli sekä henkilöstökustannuksissa että koulutusmateriaalikustannuksissa. Koulutuskapasiteettia olisi ollut myönnettynä, mutta työvoimahallinto ei löytänyt sopivia opiskelijoita. Henkilöstömenoissa säästettiin myös, kun eläkkeelle jääneiden ja työsuhteesta eronneiden tilalle ei palkattu uusia työntekijöitä. 5.Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % -8, ,5-6,5-12,8 Palvelujen ostot *) Muutos % -0,1-13,1-17,7-6,8 2 Toimintakate /asukas

89 86 TULOSALUE: 595 RUOKAPALVELU Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: Ruokapalvelupäällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti. Tulosalueen muodostavat kaksi (2) aluekeittiötä ja viisi (5) jakelukeittiötä sekä yksi (1) valmistuskeittiö. 2. Hyväksytyn strategiasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Ruokapalvelu pyrkii kehittämään ateria- ja asiakaspalveluaan niin, että se laadullisesti ja ravitsemuksellisesti tyydyttää eri asiakasryhmien vaatimukset. Tuottavuutta lisätään kehittämällä prosesseja ja henkilöstön osaamista. Tehostetaan toimintaa hyödyntämällä tietotekniikkaa. Arvioidaan uudelleen henkilöstön tehtäviä ottaen huomioon luonnollinen poistuma. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Tavoitteet: Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tehdään osaamiskartoitus 2. Kuvataan tuotannon prosessit 3. Kehitetään palaverikäytäntöjä 4. Tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja koulutusta henkilökunnalle Listataan työntekijöiden osaaminen, tehdään uudelleen resurssointia Mittari on kartoituslomake Kuvataan ja avataan Seurantalomake tuotannonprosessit Henkilöstöpalaverit 1xkk Muistiot Toteutui Toteutui Toteutui Version päivitys Seurantalomake Toteutui ruokaohjeiden vakiointia. Versiopäivitys siirtyi vuodelle 2015 laajennettuna. 4. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Vakin.virat ja toimet Henkilöstömenot *) Muutos % -5,5-9,0-3,0-4,7 17,6 Palvelujen ostot *) Muutos % -20,5-0,3-0,9 7,3 37 Toimintakate /asukas Ruokapalvelun toimintakuluissa oli ylitystä euroa. Toiminnan tuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi. Henkilöstömenot olivat vastaavasti ennakoitua suuremmat. Henkilöstömenoja nostavat, perusteeton määräaikaisuuden päättäminen vuodelta 2012, korvaussumma oli ,78, maksussa syksyllä Budjettiin oli jäänyt kirjaamatta eläkemenoperusteiset menot sekä lomapalkkaennakot. Palvelujen ostot nousivat ja koneiden kunnossapitoon kului ennakoitua enemmän n

90 87 OSASTO: TEKNINEN OSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille. 2. Painopistealueet ja niiden toteutuminen Hallinto: Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle. - täyttölupia on haettu vain kaikkein välttämättömimpiin toimiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti Maankäyttö: Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaaran alueen yleiskaavoitus - kaavaluonnos valmistuu keväällä 2015 Kiinteistöt: Maapoliittisen ohjelman uusiminen - ohjelma on käsitelty valtuustossa maaliskuussa 2014 Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. - tekninen lautakunta on käsitellyt liikelaitoksen perustamista ja esittänyt sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Asia ei ole edennyt päätöksentekoon - kiinteistöohjelman laadinta/hyväksyntä siirtyy vuodelle 2015 edellä mainitusta sekä vielä keskeneräisistä kaupungin palvelurakenneselvityksistä johtuen. Kunnallistekniikka: Toteutetaan lautakunnan hyväksymää katujen peruskorjausohjelmaa - toteutusvuorossa oleva Jatulinkadun peruskorjaus on saatettu loppuun Leikkipaikkojen määrän supistaminen ja jäljelle jäävien tason nostaminen - Käytöstä poistettiin kuusi vähällä käytöllä ollutta leikkipaikkaa ja jäljelle jäi kuusi leikkipaikkaa, joita kunnostettiin. Vesihuolto: Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan ohjelman mukaisesti - vesijohtoa saneerattiin 1770 metriä Toteutetaan haja-asutusalueen viemäröinti hyväksytyn ohjelman mukaisesti - Halkokankaan alueelle rakennettiin viemäriverkostoa 4,5 km, verkostoon liitettiin 54 kiinteistöä Yritystilat: Pidetään tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. - Käyttöaste oli 75 % (v, %, v %) Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen - Kuntotutkimuksia on suoritettu 1 kpl ja energian kulutuksen hallintaa on myös tehty Heralammen yritystalolla.

91 88 3. Talous TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama TP13/TP14 Vakinaiset virat ja toimet HTV Henkilöstömenot *) *)Muutos % -2,2-3,5-2,9 2,9 Palvelujen ostot *)Muutos % 4,5-2,7 12,9(** -1,1 Toimintakate /asukas *) sisältää jaksotettuja palkkoja sivukuluineen (ed. vuonna ) **) nousu johtuu Lepistön koulun purkamiskustannuksista Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi ja raportointi Kuntalain 69 :n mukaisesti Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoitti erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvoivat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY. Osaston sisäisestä valvonnasta vastasivat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastasivat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjasivat ja valvoivat alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoi, että osasto toimi vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta sai lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa tehtiin kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. 6. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntalain 69 :n mukaisesti Valtionosuudet tulevat lähivuosina merkittävästi vähentymään ja toimintaa joudutaan taloudellisista syistä supistamaan kaikilla osastoilla. Tekniselle osastolle erityisen haasteen antaa tilojen sopeuttaminen hallintokuntien tarpeisiin. Kiinteistöstrategia luo edellytykset kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun niin kaupungin sisäisiin kuin myös tarvittaessa koko kuntakonsernin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknisen osaston tavoitteena on turvata välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa kolmannes henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle vuoteen 2018 mennessä. Tämä antaa mahdollisuuksia monenlaisiin palvelujen tuotantotapavaihtoehtoihin kohti tehokkaampaa ja ketterämpää organisaatiota. Seutukunnallinen yhteistyö on tärkeässä asemassa.

92 89 Teknisen osaston kulujen toteutuma menolajeittain ; 4 % ; 3 % ; 14 % ; 29 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut ; 28 % ; 22 % Tekninen osasto / tulosalueittain talousarvio ja toteutuma TA TP 0 Kiinteistöt ja vesihuoltolaitos sekä yritystilat tulosalueilla talousarviossa ja tilinpäätöksessä tulot ovat suuremmat kuin menot, joten tulos positiivinen, muilla tulosalueilla menot ovat suuremmat kuin tulot.

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat 1 2.1. Tasekirja 1 2.2. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot