Uudistu ja salli epäonnistumisia 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistu ja salli epäonnistumisia 3"

Transkriptio

1 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI Uudistu ja salli epäonnistumisia 3 Siirtyvätkö aluekehitysrahat vuodella? Maakuntasuunnitelmaa tehdään älykkään erikoistumisen näkökulmasta 8 10

2 Näköalapaikalla Kahden parlamentin vieraana Minulle sattui mielenkiintoinen mahdollisuus vie railla kahdessa erilaises sa roolissa kahdessa aivan erilai sessa parlamentis sa muutaman päivän välein. Ensimmäisen vierailuistani tein lomamatkallani Lesot hon parlamenttiin Maserussa. Olin tytär täni tapaamassa Lesothossa ja päivisin sain nauttia vajaan vuoden ikäisen tyttä reni kanssa olemisesta. Sain päähäni käydä tutustumassa uuden uutukai seen parlamenttirakennukseen osana lapsenvahtiprojektiani. Lesothon parlamentti on kaksikamarinen, jossa edustajainhuone on 120-paikkainen. Näistä 80 valitaan yhden edustajan vaalipiireistä ja 40 suhteellisen tuloksen mukaan. Suurimmat erot ja yhtäläisyydet liittyivät parlamentin ja kansalaisten suhteeseen. Parlamenttirakennus sijaitsi mäen laella niin, ettei sen läheisyydessä ollut muuta rakentamista. Rakennusta ympäröi laaja aidattu alue, jonne ei ollut pääsyä ilman erillistä vieraskorttia. Puhumalla sain kuitenkin porttivahdin suostumaan siihen, että hän kysyy virastomestarilta, josko voisin tulla alueella rakennusta kuvaamaan. Muutaman ihmisen kautta kuljettuani, sainkin henkilökohtaisen kiertokäynnin parlamenttirakennuksessa, näin pääministerin menevän istuntosaliin ja lopuksi pääsin myös yleisölehterille seuraamaan kyselytuntia. Lehteri oli erotettu salista suojalasein ja yleisönä oli ilmeisesti lähinnä ministeriöiden virkamiehiä. Salin toiminta oli kuitenkin hyvin samanlaista kuin eduskunnassamme. Oppaani kanssa kävimme myös keskustelun siitä, voivatko miehet hoitaa lapsia. Heillä ei tuntunut olevan sellaista tapaa, mutta pitivät antamaani mallia hyvin tarpeellisena heillekin. Suurimpia Lesothon ja sen parlamentin haasteita olivat muun muassa viennin edistäminen, missä painopiste oli suurissa pato-/vesivoimahankkeissa. Toinen hyvin keskeinen haaste oli kansanterveys, missä tavoitteena oli saada katastrofaalinen hiv-/aidstilanne kääntymään. Maan väestöstä yli 25 prosenttia oli hiv-positiivisia ja pääkaupungin alle 40-vuotiaiden naisten osalta luku oli noin 50 prosenttia. Surullisista luvuista huolimatta perusasiat tuntuivat toimivan, sähkönsaannissa ei ollut katkoja, hanasta tuli laadukasta vettä, viemäröinti toimi ja katukuva oli optimistisen näköisiä ihmisiä täynnä. Maaseudulla nälkä ja köyhyys olivat kuitenkin silmiinpistäviä, vaikka sielläkin näkyi myönteisiä kehityksen merkkejä. Toinen parlamenttivierailu oli länsimaisempi. Olin saanut kutsun tulla Euroopan Parlamentin aluepolitiikan valiokunnan julkiseen kuulemiseen Eurooppa tavoitteista ja koheesiopolitiikasta. Meitä kutsuttuja oli tässä istunnossa muutama ja meille kullekin annettiin kymmenen minuuttia aikaa. Alueiden edustajia oli kaksi, joista toinen tuli Pohjois-Ruotsista. Ydinviesteinäni kerroin pari asiaa. Ensimmäinen koski tavoitteita, älykkyyttä, kestävyyttä ja kilpailukykyä, joiden osalta pidin Eurooppa tavoitteita kannaltamme erittäin hyvinä. Varoitin kuitenkin siitä, ettei hyviä tavoitteita saa haudata monimutkaisten ja vaikeiden hallintojen ja tavoitehierarkioiden taakse. Tärkeämpää on saada vahvat tavoitteet ja joustavat työkalut, kuin toisinpäin. Toinen painotukseni koski muutoskeskeisyyttä, eli sitä, että oleellisinta on voida koota sellaisia hankeryppäitä, jotka tuovat pysyviä ja todellisia muutoksia. Samoin totesin, että arvioinnissa pitäisi voida keskittyä näihin kokonaisuuksiin ja niiden vaikuttavuuteen yksittäisten hankkeiden sijasta. Korostin, että EU:lta tulee hyvin rajallisesti resursseja ja tästä johtuvaa tarvetta saada keskittyä hyvin fokusoituihin kärkiin ja muutok sia käynnistäviin kohteisiin. Esimerkkinä käytin BioMediTech:iä. Esittelyjen jälkeen minulle tulleet kysymykset koskivat erityisesti innovaatiopolitiikan asemaa tässä ja innovaatiopolitiikan avoimuutta. Esa Halme Maakuntajohtaja PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI Päätoimittaja: maakuntajohtaja Esa Halme Toimitussihteeri: tiedottaja Kirsti Kivilinna Palaute: puh Graafinen muotoilu: Nalle Ritvola Taitto: Marja Muhonen Kannen kuva: Hannele Kaihola Painopaikka ja painosmäärä: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 1800 kpl 2

3 Elämme keskellä rakennemuutosta, joka vaatii keskittymistä olennaiseen ja löytämään uudet menestyksen ja kasvun idut. Bostonilaisen Business Innovation Factoryn perustaja ja katalysaattorivoima Saul Kaplan vieraili Keynote-puhujana Tampereella järjestetyllä MindTrek -festivaalilla. Tätä Kaplan miettii muutoksesta ja sen voimasta: Miten keskittyä olennaiseen muuttuvassa maailmassa? 2000-luvulla meidän täytyy oppia uudistamaan ja keksimään itsemme jatkuvasti uudelleen. Sama pitää paikkansa myös organisaatioissamme ja yhteisöissämme. Meidän täytyy oppia tulemaan paremmiksi tekemällä nopeammin uusia juttuja. Epäonnistumisia tulisi sallia myös jatkuvasti. Mikä meitä estää innovoimasta? Emme innovoi, koska emme pidä muutoksesta. Muutos on epämukavaa ja me vältämme sitä. Emme halua häiritä ja panna sekaisin itseämme. Teknologian puute ei ole esteenä, kyse on meistä ihmisistä ja piintyneistä organisaatioista, joissa elämme ja työskentelemme. Pitäisikö meidän sitten luopua helposta elämästä ja elintasosta ja hypätä taloudelliseen epävarmuuteen? Big Bang harvoin saavuttaa muutosta itse työhön. Meidän täytyy oppia kehittämään tapoja, joilla asiat tehdään tänä päivänä JA saamaan kokemusta uusista malleista ja systeemeistä samaan aikaan. Muutos on epämukavaa Meidän sloganimme Pirkanmaalla on Teemme muutosta yhdessä. Missä on alku ja kuka aloittaa? Pidän Pirkanmaan sloganista, sillä innovointi on tiimipeliä. Kulta löytyy harmaalta alueelta siilojemme, sektoreittemme ja järjestyksen väliltä. Meidän täytyy oppia ajattelemaan ja käyttäytymään horisontaalisemmin. Kuka tahansa meistä voi olla katalysaattori saadakseen reaktion alkamaan. Etsikää siis innovaattoreita sellaisista paikoista, joista vähiten niitä odotatte löytävänne ja auttakaa heitä yhdistämään voimansa tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Miten kauan kestää päästä yli vanhasta toimintakulttuurista? Siirrymme uusiin malleihin, kun uskomme niiden voivan välittää arvoa ja että ne ovat turvallisia ja antavat meille menestystä, kukoistusta ja kasvua. Tarvitsemme kokeiluja, mikä toimii ja mikä skaalautuu. Sosiaalisen systeemin muutos kestää kauemmin kuin mikään poliittinen vaalikausi. Muutoksen mobilisointi voi kestää kymmenen vuotta. Miten tutkia maailmaa uudella tavalla? Menkää lähemmäksi niitä rajoja ja reunoja, joilla nopeimmat tiedon virrat ovat. Siellä voitte oppia jotakin uutta. Lisätkää enemmän satunnaisia kyseenalaistavia yhteentörmäyksiä. Lisätkää ristiriitoja elämäänne. Johtajien pitäisi saada tällaisesta toiminnasta irti enemmän kuin roikkumalla tavallisten kysymysten parissa. Tutustu BIF:n työhön: Kirja: Teksti Kirsti Kivilinna Saul Kaplan on perustaja ja pääkatalysaattori the Business Innovation Factoryssa Bostonissa. Häneltä on ilmestynyt kirja: The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant when the World Is Changing. Kaplan jakaa ajatuksiaan paitsi facebookissa myös Twitterissä sekä blogissaan It s Saul Connected. Kuva: Kirsti Kivilinna Kuva: Gualtier 3

4 Aiesopimus syntyi liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi Mikä on edustamasi alueen näkökulmasta nyt laaditun aiesopimuksen tärkein aihealue, jota pitää lähteä toteuttamaan jatkossa? Arkemme helpottaminen on ollut pohdittava na useammassa pöydässä Pirkanmaalla, kun on laadittu Pirkan maan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Samoin on mietitty millaisia ympäris tötekoja jatkossa voidaan maakunnassamme liikennesuunnittelulla tehdä. Hyvä liikennejärjestelmä parantaa Pirkanmaan kilpailukykyä. Nyt laadittu Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus linjaa, mitä tehdään ja kenen vastuulla toimet ovat. Aiesopimukseen on kirjattu erityisesti seuraavat tarpeet: Pirkanmaan saavutettavuus, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen huomioiminen, liikennepalvelujen kehittäminen, liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen sekä toteutuksen edellyttämä suunnittelu. Aiesopimuksen allekirjoittajina ovat Pirkanmaan kaupungit ja kunnat, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Liikennevirasto sekä Pirkanmaan poliisilaitos. Sopimus linjaa toimet ja vastuutahot vuoteen 2016 saakka Pirkanmaan liikenneolojen parantamiseksi. Sopijaosapuolet varautuvat niissä puitteissa, miten niillä on resursseja ja toimivaltaa toteuttamaan ja edistämään aiesopimuksessa mainittujen hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista. Osapuolet ovat hyväksyneet suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimintalinjat maakunnan kehittämisen lähtökohdiksi ja oman organisaationsa toiminnassa hyödynnettäviksi. Pirkanmaan liitto on vastannut Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja vastaa myös sen seurannan järjestämisestä ja koordinoinnista. Lue lisää: Tärkeintä on valtatie 3 kehittäminen Hämeenkyrön ohitustien toteuttamisella. Liikenteellistä merkitystä on entisestään korostanut juuri valmistunut Hämeenkyrön Voima Oy:n biovoimalaitos. Kyseessä on 50 miljoonan euron teollisuusinvestointi, jolla turvataan Metsä Board Oy:n vientiteollisuuden kasvunäkymiä. Turvatakseen liikenneverkon toimivuuden Hämeenkyrön kunta on ELYkeskuksen myöntämän työllisyysperusteisen investointituen avulla rakentanut tänä kesänä kiertoliittymän tehtaan läheisyyteen. Vientiteollisuus tarvitsee nyt valtatie 3:n parantamista turvatakseen energiahuoltonsa ja kyetäkseen toimittamaan tuotteensa häiriöttä markkinoille. Valtatien toteutusajan varmistumisella olisi suuri merkitys myös monen pienemmän yrityksen investointipäätöksille. Antero Alenius, kunnanjohtaja Hämeenkyrö Kaupunkiseudun nopea kasvu edellyttää panostusta laajaalaisesti. Haluaisin nostaa esille kolme kokonaisuutta: Toivon seudun pitkäjänteisen kehitystyön joukkoliikenteessä jatkuvan sekä laatukäytävien että kaupunkiraitiotien toteuttamisena. Niihin liittyy voimakas Toijala Tamperelisäraiteille aluevaraussuunnitelma Toijala Tampere -rataosuus on osa Helsinki Tampere -ratakäytävää ja valtakunnallista päärataa sekä Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) ehdotettua ydinverkkoa. Liikennevirasto ja Pirkanmaan liitto ovat valmistelleet yhteistyössä alueen kuntien (Tampere, Lempäälä, Akaa) ja muiden sidosryhmien kanssa Toijalan ja Tampereen välille lisäraiteiden aluevaraussuunnitelman. Selvityksen teki VR Track Oy Suunnittelu. Selvitys sisältää 4 varaukset sekä kolmannelle että neljännelle raiteelle. Selvitys tukee rautateiden henkilöja tavaraliikenteen kehittämisedellytyksiä mukaan lukien seudullisen lähijunaliikenteen kehittämisen. Suunnitelma palvelee erityisesti pääradan lähialueiden kaavoittamista tuottamalla tietoa raiteiden sijoittamisesta. Lisäraiteiden sijoittuminen Selvityksen mukaan Toijalan eteläpuolella molemmat lisäraiteet kulkisivat nykyisten raiteiden itäpuolella, Toijalan ja Lempäälän Hulauksen välillä nykyisten raiteiden molemmin puolin ja Hulauksesta Sääksjärvelle nykyisten raiteiden itäpuolella. Sääksjärveltä Tampereelle on jo nykyisin kolme raidetta ja neljäs raide sijoittuisi selvityksen mukaan todennäköisemmin nykyisten raiteiden itäpuolelle. Uudet seisakkeet Suunnitellut uudet lähijunaseisakkeet sijaitsisivat Lempäälän Hakkarissa, Kuljun Asemakylässä ja Sääksjärvellä sekä Tampereen Rautaharkossa. Lisäksi nykyisten liikennepaikkojen (Toijala, Lempäälä, Viiala) raide- ja laiturijärjestelyihin joudutaan tekemään muutoksia lisäraiteiden vuoksi. Jatkotoimenpiteet Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksessa on sovittu pääradan 3. raiteen toteuttamisen edistämisestä ja suunnittelun käynnistämisestä riippuen rahoitusmahdolli-

5 panostus maankäytön kehittämismahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tieverkon osalta kaupungin merkittävimmät kehityshankkeet perustuvat Tampereen Rantaväylään, jolloin hankkeen toteutuminen hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti on erittäin tärkeätä. Toisaalta kaupungin on käytännössä pakko lähivuosina suunnata kasvuaan myös Nurmi-Sorilan alueelle. Näiltä osin yhdyskuntarakenteen kehittäminen estyy, mikäli jo nykyisellään ruuhkautunutta Vt9:ää ei paranneta. Koko seudulle kansainvälisten yhteyk - sien kehittyminen on monessa mieles sä äärimmäisen tärkeää. Tällöin huo mio kohdistuu sekä lentokentän ja ter mi naalin että Pietariin suuntautuvien yhteyksiemme kehittämiseen. Risto Laaksonen tilaajapäällikkö, Tampere Etelä-Pirkanmaan kannalta liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus sisältää paljon merkittäviä hankkeita. Joukkoliikenteen kehittämiseen ja Pirkanmaan saavutettavuuden parantamiseen liittyvät hankkeet ovat mielestäni nousseet etusijalle. Lähijunaliikenteen ja pääradan lisäraiteiden toteuttamisen edistäminen nousevat kärkihankkeiksi. Seutulippujärjestelmän laajentaminen junaliikenteeseen tulee toteuttaa pikaisesti. Tähän liittyen Etelä-Pirkanmaan matkakeskukseen Toijalan asemalle on tarkoitus keskittää joukkoliikenteen tarvitsemat palvelut. Liityntäliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi alueelle on saatava riittävät ja tasokkaat pysäköintipaikat niin henkilöautoille kuin polkupyörillekin. Myös paikallisliikenteen sujuvat vaihtoyhteydet on saatava luotua junaliikenteen ja linja-autoliikenteen välille, jolloin matkakeskus voi palvella koko Etelä-Pirkanmaan aluetta. Alueen saavutettavuuden parantamisen kannalta valtatie 9:n parantaminen on myös tärkeää. Heikki Partanen apulaiskaupunginjohtaja Akaan kaupunki Kokoomus pysyi suurimpana Lokakuun kunnallisvaaleissa ratkaistiin myös maakunnan poliittiset voimasuhteet. Ensi vuonna aloittavassa uudessa maakuntavaltuustossa on 59 jäsentä. Suurimmat ryhmät ovat Kokoomuksella ja SDP:llä (15 maakuntavaltuutettua kummallakin). Kokoomus menetti kaksi paikkaa ja SDP sai yhden lisää. Perussuomalaiset kasvattivat edustajiaan viidellä. Uudessa maakuntavaltuustossa on 8 perussuomalaista yhtä monta kuin Keskustalla. Maakuntahallituksessa Kokoomus ja Keskusta menettävät yhden paikan. Perussuomalaiset saavat kaksi paikkaa. Maakuntahallituksen koko on 11 jäsentä. Kunnallisvaalituloksen mukaan suurin ryhmä Pirkanmaalla on Kokoomus, jonka ero SDP:hen on ääntä. Kokoomus sai Pirkanmaalla ääntä ja sen osuus oli 24,5 prosenttia äänistä. Maakuntavaltuusto käyttää ylintä valtaa Pirkanmaan liitossa. Se on muodostettu maakunnan poliittisten voimasuhteiden mukaisesti ja niin, että jokaisella jäsenkunnalla on siinä edustus ja jokaisella valtuutetulla yksi ääni. Maakuntavaltuuston valitsee talvella 2013 kuntien edustajainkokous. Maakuntavaltuusto puolestaan valitsee maakuntahallituksen. Edustajainkokous kokoontuu helmikuussa ja maakuntavaltuusto pitää kokouksensa maaliskuussa. Paikkajaot Maakuntahallitus Puolue 2013 Kokoomus 3 SDP 3 PS 2 Kesk 1 Vihr 1 Vas 1 Maakuntavaltuusto Puolue 2013 Kokoomus 15 SDP 15 PS 8 Kesk 8 Vihr 6 Vas 5 KD 2 suuksista. Radan varren kuntien maankäytössä lisäraiteiden rakentamiseen on kuitenkin varauduttava, vaikka niiden suunnittelun aloittaminen ja toteutusajankohta eivät ole vielä tiedossa. Valmisteilla olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 etelän suunnan lisäraiteisiin kytkeytyvät Tampereen läntinen oikorata ja Tampereen järjestelyratapihan mahdollinen siirto sekä Valtatien 3 uusi Marjamäki-Kulju-Pirkkala -tieyhteys. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisen suunnitteluhanke on myös voimakkaasti kytköksissä lisäraiteiden suunnitteluun. Raportti löytyy Pirkanmaan liiton internetsivuilta osoitteesta:www.pirkanmaa.fi/fi/ aiesopimuksen-toteuttaminen/toijalatampere-lisaraiteet 5

6 Ihmisen soluista apua sairauksiin Teksti Taina Repo Kuva: Andres Rodriquez Jari Hyttinen biolääketieteen tekniikan professori, Tampereen teknillinen yliopisto, luennoi Valoa pimeyteen -tiedetapahtumassa aiheesta Aivojen kasvattamisesta Vuoden 2011 syksyllä perustetussa BioMediTechissä työskentelee yhteensä 250 tutkijaa. Se on Euroopan johtavia tutkimusyksiköitä bioelektromagnetismin, biohajoavien polymeerien, komposiittien ja kirurgisten implanttien tutkimuksessa. TTY:llä solujen ja tekniikan vuorovaikutusta, biosähköistä analyysia ja fysiologisten järjestelmien mallinnosta opettava professori Jari Hyttinen tekee tutkimustyötä Ihmisen varaosat-ohjelmassa, joka on BioMediTechin ensimmäinen ja paljon odotettu tutkimusohjelma. Vuosikausia jatkunut yhteistyö biolääketieteen ja teknologian kesken on koulinut kahdeksan tutkimusryhmän kokonaisuudesta valiojoukon, joka pyrkii auttamaan ihmisiä vaarallisten ja elämää vaikeuttavien sairauksien hoidossa ja parantamisessa. Meillä on neljä kantasoluja tutkivaa ryhmää ja neljä teknologian ryhmää, jotka työskentelevät hyvin yhdessä, Hyttinen kertoo. Kuva: TaY / Teemu Launis Ihmisen varaosien tutkiminen ja tekeminen on professori Jari Hyttisen tutkimusryhmän työtä. 6

7 Minun ryhmäni rakentaa ja kehittää erilaisia tapoja mitata, kuvata ja analysoida sekä mallintaa biologisia rakenteita kuten aivoja. Tällä hetkellä kehitteillä on aivosoluja, sydänsoluja ja silmään sekä luuhun rakennettavia soluja, sanoo Hyttinen. Toiset tutkimuskollegat rakentavat soluja, esimerkiksi Tampereen yliopiston dosentti Susanna Narkilahti on kantasoluihmisiä. Minun ryhmäni tehtävä on analysoida solujen kelpoisuutta kuhunkin käyttötarkoitukseen. Me kehitämme siis menetelmiä arvioida soluja myös tulevaisuuden solujen tuotantoon ja lääketieteen käyttöön tuotannollisessa tutkimuksessa. Me haluamme esimerkiksi todentaa aivojen rakenteita muistuttavan kolmiulotteisen hermorakenteen rakentamisen, mittaamisen ja stimuloinnin. Kolmiulotteinen rakenne avaa tietä kudoskorjauksille hermostossa ja sille, että voimme paremmin rakentaa niitä laitteita, joilla olemme yhteydessä hermokudoksiin tehdäksemme esimerkiksi implantteja. Nyt on jo markkinoilla hermosoluja stimuloiva välikorvaimplantti, joka on auttanut paljon kuuroja. Piakkoin tulee laite silmän pohjan eli retinan avuksi, jonka avulla sokea voi ehkä nähdä jotain. Tällaisista implanteista on apua silmän rappeumasairauksiin. Teknologia hyödyttää potilaita varaosien saamisella, mutta myös lääkeaineiden testaamisen kautta. Me emme enää halua käyttää eläimiä tutkimukseen, mutta ihmisistä saatavien solujen ja kudosten avulla voimme laboratoriossa tehdä erilaisia lääketestejä. Kantasoluja voidaan kouluttaa erityistehtäviin Kasvatamme palan aivoja muistuttavaa kudosta, sillä sitä on tarve saada lääketestauksiin, esimerkiksi hermo- ja silmälääkkeiden testaamiseen. Lisäksi voimme tutkia, onko ympäristön myrkyillä tai ruuan lisäaineilla vaikutuksia ja minkälaisia, kertoo professori Hyttinen. Itse kasvatettujen aivojen kykyyn antaa ihmisille vaikkapa dementian puhjetessa lisämuistia menee kyllä vielä aikaa. Ennen sitä hermoaivosoluja tullaan käyttämään muun muassa selkäydinvaurioiden korjaamiseen. Valoa pimeyteen tiede parantaa maailmaa Tiedetapahtuma klo Tampere-talo Yksilö Yhteisö Maailma Iso sali Lisää vuosia ja aivoja Gerontologian tutkimuskeskuksen johtaja, professori Marja Jylhä (TaY): Vanhuus mullistaa maailman Professori Jari Hyttinen (TTY): Aivojen kasvattamisesta Murtuvat maailmat Professori Hiski Haukkala (TaY): EU:n ja Venäjän välissä - kuuluuko Suomi mihinkään? Rehtori, dosentti Kimmo Himberg (Poliisiammattikorkeakoulu) : Kun suurennuslasi ei enää riitä Suomalainen elämä näytelmässä Professori Hanna Suutela (TaY): Niskavuoresta stand up:iin Ohjaaja, näytelmäkirjailija Sirkku Peltola: Hämmentynyt elämä Studio Professori Petri Nokelainen (TaY): Oppimisympäristöt Esittäytymässä muun muassa: Flow (Tamk), PROFICOM (simulatiiviset toimintamallit kieli- ja kulttuurikasvatuksessa), Epun mediareppu (Tampereen evarikko), yhdistelmäajoneuvosimulaattori (TAO), Natura Mobile (Pirko/Tredu), Tampereen eoppimisen Klusteri ja Opi enempi (Tamk) Lisäksi tapahtuu: Tampereen korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n oppimistilatapahtuma. Tampere-talossa on kokeiltavana ja ihmeteltävänä erilaisia tieteen ja teknologian innovaatioita ja laitteita, Petri Laitisen valokuvanäyttely Tampereen teknillisen yliopiston työstä ja ihmisistä ja kirjamyynti. Äänipöytä (Vapriikki), kuntoutuslaitteita (UKK), Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus (TAUCHI/TaY), Micro Factory (TTY), William Lomax (Vapriikki) Ihmisistä saatavat solut ovat herkkiä ja valikoivia ympäristönsä suhteen. Niitä saadaan tutkimuskäyttöön joko hedelmällisyyshoidon ylijäämistä tai aikuisista ihmisistä. Aivoista ei soluja saada, luuytimestä kyllä, ja rasvasta, josta voidaan erottaa kantasoluja. Läskistä voi tehdä luuta, kiteyttää Hyttinen tutkijoiden työsarkaa. Kantasoluista voidaan kouluttaa soluja erityistehtäviin, hermosoluiksi tai sydänsoluiksi. Me joudumme vielä hiomaan tekniikkaa siinä, millä keinoin solusta saadaan tietoa niiden toiminnasta ja rakenteesta vahingoittamatta sitä, sanoo Hyttinen tutkimuksensa vaikeuksista. Ihmisen varaosat sai kesäkuussa Tekesiltä 10 miljoonan euron rahoituksen. Tutkimusohjelma alkoi viime vuonna ja kestää ainakin vuoden 2014 loppuun. BioMediTechin tutkimustyötä rahoittavat Tekesin lisäksi muun muassa Suomen Akatemia, Euroopan unioni ja Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan liitto myönsi yksikön laitehankintoihin euroa. Pirkanmaan liitto on tukenut laitehankintojen ohella tutkimusryhmää innovaatioympäristön kehittämisessä esimerkiksi niin että meillä on asiantuntijoita patentoinnin ja sopimusten tekemiseksi, kertoo Jari Hyttinen. 7

8 Siirtyvätkö aluekehitysrahat vuodella eteenpäin? Tulevan ohjelmakauden budjetista ei päästy sopuun marraskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ratkaisua haetaan seuraavan kerran keväällä. Näkemysten sovittaminen edessä Alasentie muistuttaa, että Suomen saamaan rahoitusmäärään vaikuttavat EU:ssa vallitsevat voimakkaat jännitteet. Suomessa kuitenkin työ on edennyt aikataulussa ja keskeiset linjaukset on saatu valmiiksi. Nyt on edessä näkemysten sovittaminen ja neuvottelut komission kanssa. Vaikka yksituumaisia ohjelman valmistelussa ollaankin oltu, suurimmat keskustelut ovat vielä edessä Etelä- ja Länsi-Suomessa rahojen jakautumisesta. Tuleva ohjelmakausi eroaa nykyisestä siinä, että siirrytään infrastruktuurityyppisistä investoinneista entistä enemmän kehittämiseen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Kaupunkipolitiikan ja kaupunkiseutujen merkitys korostuu ja niille ohjautuu merkittävä määrä tukeakin. Teemoina ovat vähähiilinen talous, energia, materiaalitehokkuus, ilmastostrategian toteuttaminen kaupunkiseuduilla ja ne vaikuttavat muun muassa yhdyskuntarakenteen suunnitteluun. Keskustelun alla on, tuleeko vähähiilinen talous omaksi toimintalinjakseen. Suomessa ohjelmavalmistelua on tehty tiiviisti kahdella alueella. Aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie on vetänyt Etelä- ja Länsi- Suomen kirjoitusprosessia. Tarkistettu ohjelmaluonnos on toimitettu marraskuun lopussa työja elinkeinoministeriöön. Maakunnat käyvät joulukuun ajan keskustelua ja antavat palautetta. Ihanteena on, että tulevan ohjelmakauden rahoituskehys saataisiin selville mahdollisimman pian, Alasentie sanoo. Uhkana on, että jos kehystä ei tule, kausi siirtyy jopa vuodella eteenpäin. Suomen saaman rahoituksen arvio on toistaiseksi ollut 1,4 miljardin tienoilla. Se tiedetään, että Suomen rahoitus tulee putoamaan prosenttia. Komissio korostaa keskittymistä ohjelmavalmistelussa olennaiseen eli yri- tysten kilpailukyvyn parantamiseen ja työllisyyden hoitoon. Ne ovat edelleen Pirkanmaallakin keskeisiä haasteita. Ongelma on pysynyt samana, mitä se oli nykyisen kauden alkaessa. Silloinkaan yritykset eivät olleet tarpeeksi kilpailukykyisiä ja innovatiivisia. Onko meillä oikea kuva asioista, kun olemme käyttäneet jo seitsemän vuotta näitä työkaluja. Voitaisiinko tehdä enemmän ja paremmin? Tulevan ohjelmakauden sisällöstä: Päätavoite on kasvu ja kilpailukyky Rahoittajia ELY-keskukset ja maakunnan liitot Maakunnan yhteistyöryhmän merkitys kasvamassa Vastaa haasteisiin: kilpailukyvyn heikkeneminen, tutkimus- ja innovaatioperustan laajentaminen, talouden monipuolistaminen, työttömyys, ikääntyvä väestö, korkea energiankulutus, luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutos EAKR-teemat: pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, Itä- ja Pohjois-Suomen extrat ESR-teemat: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Pilkahdus tekee uudella otteella tulevaisuustyötä P irkanmaan tulevaisuus- ja ennakointityön Pilkahdus-portaali on uudistunut. Tavoitteenamme oli kiinnostavampi ja hauskempi tietoja vuorovaikutusalusta, jossa pirkanmaalaiset pääsevät itse sanomaan ja kommentoimaan maakunnan tulevaisuuslinjauksia, muun muassa pian käynnistyvää maakuntasuunnitelmatyötä. Portaalissa on hyvin kiteytyneenä ajatus teem- me muutosta yhdessä, suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen sanoo. Portaali jakautuu tietosisältö- ja vuorovaikutusosioon. Sivusto on pyritty tuottamaan käyttäjäystävällisesti, niin että aineiston löytäminen ja tuottaminen on aikaisempaa helpompaa. Vuorovaikutusosio on rakennettu pelillisyyden hengessä. Portaalia ylläpidetään useamman organisaation yhteisvoimin, vaikka Pirkanmaan liitto sitä hallinnoikin. 8

9 Pirkanmaalaiset asiantuntijat ovat mukana arvioimassa muiden eurooppalaisten alueiden innovaatiojärjestelmän toimintaa. Itämeri-instituutti on partnerina tähän tarkoitukseen perustetussa Smart Europe -hankkeessa ja vastaa sisällöstä ja toteuttamisesta. Pirkanmaan liitto on saanut Itämeri-instituutilta toimeksiannon etsiä alueelta parhaat asiantuntijat arviointityöhön. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uusia innovaatiotoimintaan perustuvia työpaikkoja. Hanke tukee myös päätöksentekijöitä parantamaan strategioitaan. Hyöty on molemminpuolinen. Pystymme tarjoamaan avaintoimijoille mahdollisuuden hienoon kokemukseen ja osallistuminen taas avaa silmiämme ja saamme ajatuksia oman innovaatiojärjestelmämme kehittämiseen, kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi sanoo. Arvioitavissa hankkeissa näkyy myös konkreettisesti, että poliittisten päätösten vaikutukset näkyvät yleensä noin 5 vuoden kuluttua tai sitä pitemmän ajan aikajänteellä. Rohkeus tehdä päätöksiä kantaa siis hedelmää. SMART-arviointi Euroopassa vie osaamista innovaatiotyöhön Rakennerahastojen käytön tehostaminen taustalla Mattila-Nurmi palasi vastikään Italian Bolognasta ja Unkarin Debrescenistä. Mukana asiantuntijoina olivat vanhempi tutkija Mika Raunio Tampereen yliopis tosta ja projektipäällikkö Emmi Saarinen Itämeri-Instituutista. Bolognassa asiantuntijana oli myös Uuden Teh taan johtaja Jukka Matikainen. Eszak-Alfödin alueella Unkarin Debresce nissä oli kaikkiaan 10 arvioijaa neljältä alueelta. Arvioinnin aihepiireinä olivat muun muassa alueelliset strategiat, koulutus ja inhimillinen pääoma, innovatiivinen ympäristö, yhteistyömuodot ja luotujen työpaikkojen pysyvyys. Tarkastelun alla olivat kunnat, valtiolliset ja alueelliset toimijat, yliopistot, kauppakamari, yritykset, infran rakentamisesta vastuulliset tahot, investoijat ja lentokenttä. Ryhmä esitteli ensimmäiset havainnot ja suositukset aluekehityksestä vastuullisille päätöksentekijöille. Aihe sai huomiota myös paikallisessa mediassa. Helmikuussa on vuorossa Trondheim ja myöhemmin Patras Kreikassa. Pirkanmaalle arvioijat saapuvat toukokuussa. Arvioinnin taustalla on ajatus siitä, että tulevalla rakennerahastokaudella organisaatioiden tulee toteuttaa älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategiaa. Tavoitteena on tehostaa EU:n rakennerahastojen käyttöä ja saada EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien välille lisää synergiaa. Marja-Riitta Mattila-Nurmi Arviointiryhmä vieraili pienessä laadukkaita ja eettisesti tuotettuja lasten vaatteita valmistavassa start up -yrityksessä. Kuvassa vasemmalta Antonello Dauria, Eleni Karfaki sekä Uuden Tehtaan johtaja Jukka Matikainen sekä projektipäällikkö Emmi Saarinen Itämeri-instituutista. Tietosisältöosion aineistopankkiin voi tästä lähtien osallistua laajemmalla otteella. Sieltä tulee löytymään monenlaisia tulevaisuutta valottavia työryhmäraportteja, strategioita ja analyysejä. Materiaalia tuottavat muun muassa Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan Ennakointipalvelu, ja materiaalejaan ovat toimittaneet myös Tampereen kauppakamari, Tampereen seututoimisto ja TAMK. Portaalista löytyy entiseen tapaan pirkanmaalaisen tulevaisuustyön tapahtumakalenteri, jossa ovat esillä koulutus, kokoukset, seminaarit ja työpajat. Linkkilista ja uutispoiminnat tuovat esiin nyt myös käyttäjien ehdottamia kiinnostavia aiheita ja uutisia. Uutta on projektisivusto, jonne mikä tahansa ennakoinnillinen hanke voi tuoda omat tietonsa. Tällä hetkellä mukana ovat Pirkanmaan Ennakointipalvelu -hanke ja TAMK:n hyvinvointi ja turvallisuusalojen ennakointiin keskittyvä Foremassi Muutkin ovat tervetulleita. Tee tulevaisuutta -osio on uutta vuorovaikutteisuutta. Blogien kirjoittamista on helpotettu, ja nyt tekstinsä voi itse kirjoittaa suoraan alustaan. Keskusteluun ja tietojen kommentointiin voi osallistua aiempaa monipuolisemmin ja virtuaalisen työtilan luonti käy aikaisempaa helpommin. Portaalin käyttäjät muodostavat Pilkahdus-yhteisön, joka voi seurata toistensa tekemisiä pisteytettyjen saavutusten avulla ja kilpailla aktiivisuudessa tulevaisuuden tekemisessä. Pilkahdus-portaalin uudet toiminnallisuudet on luotu Demolan nuorten osaajien tiimissä. Sivuston on rakentanut hämeenlinnalainen Tawasta Oy. 9

10 Maakuntaohjelman arviointia esillä työpajassa Tampereella. Tuulivoimaalueiden määrä väheni 25:een Voimaa tuulesta -selvityksessä on mukana jatkossa 25 tuulivoima-aluetta. Vaikutusten arvioinneista saatujen tulosten ja palautteen perusteella Pirkanmaalta karsiutui 20 tuulivoima-aluetta. Alueet on luokiteltu tuulivoimarakentamiseen soveltuviksi tai tietyin ehdoin soveltuviksi. Alueiden karsintaan vaikuttivat muun muassa maisemalliset syyt, luontoarvot, lintujen muuttoreitit, petolintujen pesäpaikat ja niiden perusteella muodostetut suojavyöhykkeet. Myös alueista annettu palaute ja virkistyskäyttöarvot ovat vaikuttaneet alueiden karsintaan, suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen sanoo. Natura alueille on muodostettu tarvittavat suojavyöhykkeet ja selvitysalueiden aluerajauksia on tarkistettu. Vuonna 2013 selvitetään vielä, onko löydettävissä tuulivoimalle soveltuvia tuulivoimaketjuja teiden, ratojen ja voimalinjojen varsilta. Mahdollisille uusille alueille tullaan tekemään samanlaiset vaikutusten arvioinnit kuin jo esillä olleille alueille on tehty koskien arvokkaita maisemaalueita ja kulttuuriympäristöjä, Natura alueita sekä liitettävyyttä sähköverkkoon. Tuulivoimaselvityksestä voi antaa palautetta Pirkanmaan liiton maakuntakaavasivujen lomakkeen kautta sekä karttapalautesivulla joulukuun loppuun saakka. Sivuilta löytyy myös arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä koskeva vaikutusten arviointiselvitys sekä sähköverkkoselvitys. Kuva: Kirsti Kivilinna Älykäs erikoistuminen kokoava lanka maakuntasuunnitelmatyössä Maakuntasuunnitelmaa tehdään nyt älykkään erikoistumisen näkökulmasta ja samanaikaisesti maakuntaohjelman kanssa. Työ lähtee alkuun kartoittamalla maakunnassa olevat strategiat ja ohjelmat: mitä valmisteluja on jo liikkeellä, mitä asioita niissä on nostettu esiin ja miten niistä saadaan kokoava tulkinta. Pyrimme tiedottamaan avoimesti koko prosessin läpi siitä, mitä asioita esiin on nostettu ja mitä tulkintoja ke hit tämistarpeista on tehty. Apuna on tar koitus käyttää kysymyskehikkoa, jonka pohjalta kunkin organisaation odotetaan avaavan tarkoitusperiään oman prosessinsa pohjalta, suunnittelu pääl likkö Marko Mäkinen sanoo. Tarpeen mukaan prosessin aikana järjestetään työpajoja, joissa yhteistä kulkusuuntaa pyritään kirkastamaan Pirkanmaa työn hengessä. Osana maakuntasuunnitelmatyötä käydään siis läpi esimerkiksi kaupunkien ja kuntien strategiat, Tampereen kaupungin kasvusopimus ja innovatiivi set kaupunkiseudut -ohjelmaesitys, yliopistojen strategiat, Länsi-Suomen rakennerahasto-ohjelmaesitys sekä ELY-keskuksen tulossopimus. Tavoitteena on, että selvät aluekehittämisen kärkisuunnat osoittava maakuntasuunnitelma ja -ohjelma valmistuu kevääseen 2014 mennessä. Maakuntaohjelman arvioinnista tukea työlle Valmistelua tukee parhaillaan käynnissä oleva maakuntaohjelmien arviointi. Siinä katsotaan, miten edellinen ohjelma on toteutunut ja millaisia uudistustarpeita tunnistetaan. Tyytymättömyyttä on aiheuttanut maakuntaohjelman velvoittavuuden toteutuminen. Arvioinnissa katsotaan, miten aluekehitysjärjestelmä toimii, onko se kustannustehokasta ja vaikuttavaa ja miten näitä voisi parantaa. Maakuntaohjelma-arviointi tapahtuu WFA:n (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) sekä Varsinais-Suomen maakuntien yh teistyönä. Työstä vastaa Ramboll Oy. Tietoa on kerätty nettikyselyillä ja asiantuntijahaastatteluilla. Lisäksi maa kunnissa on järjestetty teemakohtai set smart specialisation -työpajat. Alus ta van arvioinnin on tarkoitus val - mistua vuoden loppuun mennessä. Loppuraportti tulee Pirkanmaan liiton kotisi vuille luettavaksi tammikuussa. 10

11 Pikkupaloja Kuntakehityshankeesta aihioita, joilla kuntalaiset aktivoidaan Pirkanmaalla on työstetty syksyn mittaan työpajoissa kunnan yleistä kehittämistä, uusia ajatuksia hyvinvointipalveluihin sekä tavoitteita innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaan. Työskentely liittyy meneillään olevaan Pirkanmaan kuntakehityshankkeeseen. Näiden kokoontumisten sekä tutkimusten ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta kootaan puolisenkymmentä kuntatoimintojen kehitysteemaa, kertoo kehityspäällikkö Reijo Kahelin. Teemoissa pureudutaan kuntien palvelutuotannon organisointiin ja kuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Pohdittavana on, miten saada kuntalaiset mukaan palvelutuotannon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Myös kuntien elinkeinopolitiikan osalta mietitään, miten kunta itsessään muodostuu innovatiiviseksi toimijaksi. Keskeisimmät teemat haetaan näiden pohjalta. Näiden alle muodostuu pilottiaihiota, joiden toteuttamista kunnat voivat miettiä ja joihin kuntakehityshanke tarjoaa osarahoitusta. Helmikuun 13. on luvassa kuntakehityksen yhteenvetoseminaari. Alueellisen ennakoinnin kehittämishanke kuuden maakunnan yhteistyönä WFA-alueen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueellisen ennakoinnin pilottihanke käynnistyy ensi vuoden alussa. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään alue-ennakoinnin käytäntöjä. Hankkeella halutaan vahvistaa käyttäjälähtöistä alueellista ennakointitoimintaa perinteisen viranomais- ja prosessilähtöisen ennakoinnin sijasta. Vastauksia etsitään mm. siihen, mitä alue-ennakointina eri maakunnissa tehdään, ketkä siihen osallistuvat ja millä menetelmillä, mikä on onnistunutta ja mikä toimii. Hankkeessa mallinnetuista hyvistä käytännöistä luodaan työkalupakki vahvistamaan maakuntien omaa kehittämistä. Tuloksina tavoitellaan analysoituja ja jaettuja, testattuja ja joukkoistettuja alueellisen ennakoinnin työmuotoja. Erityisesti halutaan tehdä ennakoinnista tiiviimpi osa alueiden strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jonka kokonaiskustannusarvio on noin euroa. TEMin osuus on 55 prosenttia ja jokaiselle liitolle tulee osuudeksi euroa. Hanke on käynnissä koko ensi vuoden. Ennakointihankkeen etenemistä voi seurata myös ennakointityön Pilkahdus-portaalissa. WFA-alue kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Pienimuotoista energiatuotantoa edistetään hankkeella Pirkanmaan liitossa on käynnistynyt Hajautetun energiatuotannon selvitys -hanke, jonka avulla pyritään saamaan aikaan pienimuotoiselle energiatuotannolle houkuttelevampaa toimintaympäristöä sekä uutta yritystoimintaa. Verkostojen aktivointi ja vuorovaikutuksen lisääminen mahdollisten tuottajien ja organisaatioiden välille edistää tuotannon käynnistämistä. Hallinnollisia esteitä tulisi purkaa ja siihen etsitään ratkaisua kaavoituksen ja lupakäytäntöjen parista, hankkeen projektisuunnittelija Anna Kairamo selvittää. Lisäksi halutaan helpottaa pientuottajaksi ryhtymistä. Ensiaskeleina on etsiä tahoa, tieto- ja yhteistyöpohjaa, jolla luotaisiin kokonaisvaltainen palvelu mahdollisesti jollain uudentyyppisellä palvelumallilla. Hanke on jatkoa Kairamon alkuvuodesta tekemälle selvitykselle, jossa tuotiin esiin mahdollisuuksia ja haasteita hajautetun energiatuotannon kehittämiselle. Tavoitteena ovat tilakohtaiset ratkaisut, mutta myös uutta yritystoimintaa erityisesti maaseudulle. Lisäksi tuotannosta rahavirrat saataisiin omaan maakuntaan. Hajautettu energiantuotanto: Tapahtuu lähellä käyttökohdetta ja suunnataan pääasiassa omaan käyttöön. On esimerkiksi kiinteistö- tai tilakohtainen ratkaisu. Energiaa saadaan pientuulivoimaloista, biokaasusta, metsäja peltoenergiasta. 11

12 Pikkupaloja Henkilöstön kehittämishanke jätti hyviä ajatuksia itämään Pirkanmaan kuntien henkilöstön kehittämiseen liittyvä hanke tuotti tietoa osaamisen kehittämiseen, ennakointiin ja turvaamiseen liittyvistä käytänteistä ja tarpeista. Tuloksista saatu palaute on ollut myönteistä, projektipäällikkö Krista Huh ta-aho sanoo. Toiveita jatkotyön suhteen käytiin läpi Pirkanmaan liitossa marraskuussa pidetyssä henkilöstöfoorumissa ja jatkotyön toteuttaminen on nyt pohdinnassa. Hankkeen tavoitteena on ollut kerätä ja jakaa hyviä toimintatapoja kuntien välillä. Ideat ovat vapaasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa. Samat mallit voivat olla käytössä useammassakin kunnassa. Mallit voivat toimia pohjana tai ajatuksena herättäjänä oman toimintatavan käynnistämisessä tai muokkaamisessa. Tärkein viesti on, että esimiestyöhön tulee satsata ja henkilöstön kehittämistä tulee tehdä suunnitelmallisesti, Huhta-aho sanoo. Hankkeen tausta-aineistot koostuvat kuntien henkilöstön kehittämisestä vastaavien henkilöiden haastatteluista, esimieskyselyvastauksista sekä kuntien henkilöstökertomuksista. Hankkeen loppuraportti löytyy sivulta Käyntiosoite: Nalkalankatu 12 Postiosoite: PL 76, Tampere Kokoustilat: Pyhäjärvenkatu 1 B 2. krs Puhelin: (03) , faksi (03) s-postit: Henkilöstön yhteystiedot: 12 Kuva: Kirsti Kivilinna Pirkanmaan liiton ilme uudistuu Liiton visuaalinen ilme on kokenut muodonmuutoksen. Liiton logoa on uudistettu siten, että siinä esiintyy nyt vaakuna ja Pirkanmaa-sana. Ilmeeseen kuuluu oleellisesti värikäs graafinen elementti ja siihen liitetään symbolikuvia eri puolilta Pirkanmaata. Graafikko Nalle Ritvolalle on ominaista runsas värien käyttö. Hänen kädenjälkensä näkyy nyt Pirkanmaan liiton innovatiivisessa mutta samalla arvokkaassa ilmeessä. Olen taistellut koko työurani värien puolesta, Ritvola sanoo. Halusin tuoda visuaalisin keinoin esiin monimuotoista maakuntaa. Se ei voinut olla Tampere-keskeinen, mutta ei maaseutukeskeinenkään. Ilmeeseen on kiteytetty visuaali sesti koko Pirkanmaa, ihmiset, yritykset ja kunnat. Ensiajatuksena oli metsä ja puun oksat. Graafisen elementin voi kä sittää myös rakennettuna ympäristö nä tai taloina. Mukana on kaikkien kuntien Ilme näkyy sekä painetussa että sähköisessä viestinnässä. Liitto siirtyy ensi vuonna yhä enemmän verkkoviestintään. Tiedotuslehti siirtyy verkkoon ja sen lisäksi otetaan käyttöön muitakin sähköisiä ratkaisuja. Lisätietoja antaa tiedottaja Kirsti Kivilinna. Mies visuaalisen ilmeen takana vaakunavärejä, mutta myös murrettua värimaailmaa. Graafiseen elementtiin liitetyt vesikuvat ovat virtolaisen Hannele Kaiholan ottamia. Tamperelaisella Ritvolalla on taustallaan opinnot Lahden taideteol li ses - sa oppilaitoksessa, vankka mainos toimis toura ja 1990-luvulta alkaen hän on luotsannut omaa yritystään. Ritvolan graafisen suunnittelun erikoisosaamiseen kuuluvat muun muassa logot, yritysgrafiikka ja kirjasuunnittelu. Afrikassa Villa Karon stipendiaattina vietetyt kaudet jättivät innon taiteen tekemiseen. Omia taidenäyttelyitä Ritvola on pitänyt muun muassa logotaiteesta.

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto

Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto Ennakoinnin peruskysymyksiä Tiedon tarpeet: Miksi? Ilmiöt: Mitä? Toimijat: Kenelle? Tiedon kokoaminen, tietolähteet: Mistä? Kuka? Osallistaminen: Ketkä? Miten? Tiedon jalostaminen:

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan Tulevaisuusfoorumi 2011 Marko Mäkinen Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote Tulevaisuuden luonne Lähestymistapa SOPEUTTAVA ELI REAKTIIVINEN SUHTAUTUMINEN

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Tuleva vuosi 2013 on tärkeä vuosi Kainuun aluekehitystyössä. Vuoden aikana uusitaan kaikki maakunnan keskeiset kehityssuunnitelmat: maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Ennakoinnin asiantuntijaryhmien evästys

Ennakoinnin asiantuntijaryhmien evästys Ennakoinnin asiantuntijaryhmien evästys 2012 Miksi asiantuntijaryhmiä tarvitaan? Tulevaisuudessa avautuvat mahdollisuudet ja haasteet on helpompi tunnistaa ja kohdata yhdessä Tavoitteina: 1) osallistujien

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN 2014-2020 VALMISTELU Mervi Nikander/ohjelmapäällikkö Lapin liitto Rahoituksesta Euroopan komission rahoituskehysehdotus pienentää saatavaa rahoitusta Taisto Saari / Stora

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot