PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ KIRSTINKADUN YKSIKKÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ KIRSTINKADUN YKSIKKÖ"

Transkriptio

1 PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ KIRSTINKADUN YKSIKKÖ Sulaoja, Kirsi & Ylinen, Anna Yökoris-projekti Projektin seurantaa ja kehittämistä Helsinki s., 2 liitettä Päättötyömme on syntynyt kehittämishankkeena HNMKY:n Yökoris-projektin tarpeisiin. Raportti sisältää seurannan projektin vaiheista maaliskuusta 1998 syyskuuhun Osana päättötyötämme suunnittelimme ja toteutimme avustajakoulutuksen Yökoris-projektissa mukana olleille. Itse Yökoriksessa toimineina koimme tarvetta projektin kehittämiselle ja projektisihteerin tarjottua avustajakoulutuksen toteutusvastuuta meille, lähdimme innolla mukaan. Raporttimme on historiikki Yökoris-projektin kahdesta ensimmäisestä vuodesta Helsingissä. Kirjallista materiaalia projektista ei ole juuri lainkaan. Päättötyömme perustuu pääasiallisesti haastatteluihin ja projektipäiväkirjaamme, joka koostuu omista havainnoistamme ja ajatuksistamme Yökoris-projektissa toimimisemme ajalta. Lisäksi olemme käyttäneet hyväksemme lehtiartikkeleita sekä nuorisotyötä ja projektitoimintaa käsittelevää kirjallisuutta. Päättötyössämme on toimintatutkimuksellisia elementtejä, vaikka ei olekaan kysymys varsinaisesta tutkimuksesta. Toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti työ on ollut pitkäjänteistä, osallistuvaa, kehittävää ja käytännön tarpeista lähtevää. Oman vastuualueemme, ensimmäisen avustajakoulutuksen toteuttaminen, onnistui jopa yli odotusten. Koulutukseen osallistui reilusti avustajia, jotka myös jäivät toimintaan mukaan syksyllä Avustajakoulutus ei kuitenkaan suunnitellusti vakiintunut jatkuvaksi käytännöksi nuorten ja avustajien motivaation puuttumisen vuoksi. Yökoris on selkeästi toteuttamiskelpoinen ja kokeilemisen arvoinen idea, joka saa nuoret ja työntekijät innostumaan. Kuten projektitoiminta yleensä, Yökoriskin tarvitsee pitkäjänteistä kehittämistä ja sitoutumista työntekijöiltään. Lähinnä motivoituneiden alan ammattilaisten ja vapaaehtoisten sitoutuminen projektiin on osoittautunut Yökorisprojektin jatkuvaksi haasteeksi. Tulevaisuus näyttää monessa suhteessa valoisalta. Projektia kehitetään koko ajan, mm. lähiötyön antamat uudet mahdollisuudet on otettu hyvin käyttöön. Asiasanat: nuorisotyö, projektit, vapaaehtoistyö, toimintatutkimus, koripallo Säilytyspaikka: DIAK/ Kirstinkadun yksikön kirjasto

2 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNICS/ KIRSTINKATU TRAINING UNIT Sulaoja, Kirsi & Ylinen, Anna Yökoris-projekti Projektin seurantaa ja kehittämistä Midnightbasket Project Observing and developing the project November pages, 2 appendices Midnightbasket is a three year project which started in March The project is meant for youngsters who spend their spare time mainly in the streets. Midnightbasket is played late on Friday nights. During the games a DJ plays young peoples favourite music, for example rap music. Our final thesis deals with Midnightbasket. We had already been working as voluntary workers in the project when the main organizer the local YMCA (HNMKY) asked us to plan a training course for the voluntary workers in the project. As a result of our final thesis consists of the planning and putting the training course into practise, working in the project and observing it. The report of our final thesis includes material of the project during its existence from February 1998 to October We have collected our thoughts and observations into a project diary which is used as a source in our study. Other used sources are published articles concerning Midnightbasket and youth. We have also used books about youth work, immigration, voluntary work and action research. We have approached this project mainly by using the methods of the action research. It was the obvious choice for us because we wanted to develop Midnightbasket and we participated in the action from the very beginning. Based on our study which consists of the first two years of the project it seems that this kind of projects correspond with the spirit of the time. The Midnightbasket Project is developing all the time. For example playing in the suburbs seems to be an excellent idea. We hope that our study can give useful information on the Midnightbasket Project. It is an example of an action research dealing with a project which is continuously developing. Keywords: youth work, projects, action research, voluntary work, basketball Deposited in DIAK/Kirstinkatu Training Unit library

3 I SISÄLTÖ JOHDANTO MENETELMÄNÄ TOIMINTATUTKIMUS Toimintatutkimus käytännössä Toimintatutkimuksen määrittelyä Toimintatutkimus Yökoris-projektissa NUORISOTYÖ HELSINGISSÄ Kaupunki mukaan nuorisotyöhön Nuoriso pois kaduilta! Yökoris 1990-luvun nuorille KORIPALLO Koripallon synty ja kehitys James Naismith kehittää koripallon nuorisolle Koripallo saavuttaa suosiota Euroopassa ja Suomessa Koripallon säännöt Koripallon säännöt pähkinänkuoressa Katukoriksen säännöt lyhyesti YÖKORIKSEN TAUSTAA Yhdysvallat, Yökoriksen kotimaa Miksi koripallo valittiin lajiksi? Yökoris Saksassa YÖKORIS HELSINGISSÄ Yökoriksen nuorisokulttuurinen konteksti Maahanmuuttajanuoret - nuorisotyön uusi haaste Nuorisotyön uusia tuulia Yökoriksen pioneerit: Naalisvaara ja Laitinen Yökoriksen toiminnan tavoitteet Helsingissä Yökoris-projektin yhteistyökumppanit Helsingin NMKY Nuorisoasiainkeskus Luotsi Aseman Lapset ry Kanava ry Nuorisopoliisi SPR:n City-Team, katutyö Diakonia-ammattikorkeakoulu Raha-automaattiyhdistys YÖKORIS-PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT KEVÄÄLLÄ Yökorispelejä musiikin tahdissa Sponsorit tukevat toimintaa ja muodostavat Yökoriksen imagoa Yökoris median suosiossa...26

4 II 6.4 Käytännön ongelmia Yökoris poikien juttu? Varpaita palelee VR:n makasiineilla, jäätelöä WC:ssä! Tiedonkulku kompastelee Toiminnan tavoitteiden toteutuminen keväällä Yökoris poistaa ennakkoluuloja? Ilmaisia onnistumisen kokemuksia Yökoris-projektin kehittämistä -palautekeskustelu VR:n makasiinien tunnelma houkuttelee Pelijärjestelyjen toimivuus Verkosto solmussa? Tarkoittaako yhteistyö työn jakamista? KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JA YÖKORIKSEN KÄYNNISTYMINEN SYKSYLLÄ Yökoris aloittaa vauhdikkaissa merkeissä Uudenlainen yhteistyön muoto Walkers Yökoriksessa Yhteistyö toimii - vai toimiiko? Toiminnan tavoitteiden toteutuminen syksyllä Miksi Yökoris ei enää kiinnosta? Vaatimattomat puitteet, huono imago? Mikä meni pieleen syksyllä 1998? KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JA YÖKORIKSEN KÄYNNISTÄMINEN KEVÄÄLLÄ Hämyisiltä makasiineilta Arena Centerin loistelamppujen alle Takaisin keskustaan - Kaisaniemen kenttä kerää nuoria Yökoris osallistuu Median mielenkiinto säilyy, sponsorien ei Yhteistyö ja tiedonkulku ontuvat Toiminnan tavoitteiden toteutuminen keväällä Yökoris ei houkuttele nuoria Onko Arena Center liian kaukana tai turhan kliininen ympäristö? Avustajien ja nuorten palautetta keväästä Tää on liian kaukana, ei tänne kukaan tule Muuttiko media Yökoriksen imagoa? KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT JA YÖKORIKSEN KÄYNNISTÄMINEN SYKSYLLÄ Myllypuro a dream come true? Pysykää pois Myllypurosta! Median ja sponsorien mielenkiinto kateissa Itä-Helsingin työntekijät yhteistyöhön mukaan innokkaasti Syksyn ensimmäiset yhteistyöpalaverit kartoittavat kiinnostusta Ideat lentävät ja työtä jaetaan yhteistyöpalaverissa Avustajien ja nuorten ajatuksia Yökoriksesta syksyllä Myllypuro on paras paikka pelata! Paragon-hallissa ei neliöillä juhlita? Avustajien unelmia ja haaveita...52

5 III 10 YÖKORIKSEN TULEVAISUUS Projektin taloudelliset tulevaisuuden näkymät Yökorista kesäisin keskustassa, talvella lähiöissä Yökorista läpi lähiöiden AVUSTAJAKOULUTUS YÖKORIKSEEN Miksi yökorisavustajia pitää kouluttaa? Koulutuksen suunnittelu ja koulutukselle asetetut tavoitteet Suunnitteluryhmän kokoaminen Vapaaehtoistoiminnan periaatteista Suunnitteluryhmän visio koulutuksen vapaaehtoisuudesta ja käytännön tavoitteista Koulutuksen esivalmistelut etenevät käytännön tasolle Koulutusviikonloppu Karjalohjalla Koulutuksessa käytetty teoriaopetus Toiminnan iloa Pellin leirikeskuksessa Avustajien koulutuksesta antama palaute Avustajien koulutukseen kohdistuneet odotukset Koulutuksen ohjelmasisällöstä annettu palaute Koulutuksen käytännön toteutuksesta annettu palaute Koulutukseen osallistuneiden kehittämisideoita Avustajakoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja kehittämisideoita Koulutukseen osallistuminen ja avustajien motivaatio Yhteistyökumppaneiden panos koulutuksen toteutuksessa Koulutuksen tiedollinen anti ja luennoitsijat YÖKORIS-PROJEKTIN ARVIOINTIA Yleistä projektitoiminnan arvioinnista Yökoris-projektin toimintamalli Yökoris-projektin aikataulujen asettamat haasteet Ulkopuolisten tekijöiden merkitys projektitoiminnalle Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Yökoriksen verkoston analysointi ja kehittäminen Projektin rahoitus YHTEENVETO...69 LÄHTEET...74 LIITTEET: Liite 1: Avustajakoulutuksen ohjelma Liite 2: Palautekysymykset

6 2 JOHDANTO Kun lähdimme vuoden 1998 alussa tutustumaan Yökoris-projektiin Helsingissä, emme arvanneet kuinka suureksi osaksi omaa elämäämme se tulisi. Projektitoimintaa pidetään merkittävänä ammatillisen oppimisen ja työn kehittämisen muotona. (Jalava, Virtanen 1995, 73) Sitä Yökoris on todella meille ollut aktiivisen mukanaolon ja päättötyön tekemisen kautta projekti on välillä ollut lähes koko elämän sisältö. Päättötyötämme ei ole tehty perinteisin keinoin ja menetelmin. Työmme on edennyt toimintatutkimuksen tavoin. Se lähti halustamme kehittää projektia, jossa olimme itse mukana avustajan roolissa. Toimintatutkijan rooliin kuuluu olla lähellä käytäntöä, osallistua ja kehittää toimintaa (Heikkinen, Huttunen, Moilanen 1999, 40). Emme tarkkailleet projektia ulkopuolisina, vaan avustajan roolissa osallistuimme myös kokouksiin ja palavereihin. Varsinainen kehittämistehtävämme oli yökorisavustajien koulutuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen. Yökoris hyötyi kehittämishankkeestamme, koulutuksesta, niin ryhmän kiinteytymisestä kuin uusien avustajien mukaantulosta. Vaikka päättötyömme ei olekaan selkeä tutkimus, on siitä helppo löytää toimintatutkimuksellisia elementtejä. Tutkimusmenetelmänä toimintatutkimus sopi Yökoris-projektille ja meille päättötyön tekijöinä parhaiten. Monet muut tutkimusmenetelmät olisivat olleet metodisesti liian raskaita tai johtaneet liialliseen teoreettisuuteen. Käytännöstä liian kaukana oleva tutkimus ei olisi palvellut Yökorisprojektia. Lisäksi kehittämistyömme lähti liikkeelle Yökoriksessa toimivien toiveesta. Yökoris-projektin työyhteisö sopii hyvin toimintatutkimuksen kohteeksi. Työntekijät reflektoivat ja kehittävät omaa työtään sekä kehittelevät vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn kehittymistä nykyiselleen arvioidaan historiaan peilaten. Projektin toiminnasta tuotetaan uutta tietoa. (Heikkinen ym. 1999, 25)

7 3 Päättötyömme kirjallinen osuus esittelee sekä kehittämishankkeemme että projektia yleensä. Seurasimme havainnoimalla ja haastattelujen avulla Yökoriksen kehitysvaiheita helmikuusta 1998 lokakuun alkuun 1999 asti. Lähteenä käytetty projektipäiväkirja koostuu omista arvioistamme, havainnoistamme ja muistiinpanoistamme. Olemme keränneet materiaalia koko projektin toimimisen ajan ja pyrkineet kuvaamaan raportissamme Yökoris-projektin vaiheita mahdollisimman kattavasti.

8 4 1 MENETELMÄNÄ TOIMINTATUTKIMUS 1.1 Toimintatutkimus käytännössä Toimintatutkimus on tunnettu Suomessa jo parinkymmenen vuoden ajan, vaikka siitä ei ole ollutkaan paljon tietoa. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa sai alkunsa, kun sosiaalipsykologi Kurt Lewin otti käyttöön action research -termin 1940-luvulla USA:ssa (Suojanen 1992, 9). Viime aikoina toimintatutkimusta on alettu menetelmänä käyttää yhä enemmän sosiaali- ja ihmistieteissä. Toimintatutkimus on hyväksytty niin käytännön työntekijöiden keskuudessa kuin hallinnollisissa elimissä. (Heikkinen ym.1999, 15) Näkyvimmin toimintatutkimus on ollut esillä koulumaailmassa, esim. koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Myös hallinto ja työelämä ovat kiinnostuneita toimintatutkimuksesta. Toimintatutkimusta voidaan pitää keinona, jonka avulla osallistujat saadaan sitoutumaan johonkin uudistukseen. Tosin osa toimintatutkimusliikkeen edustajista ei pidä tämänkaltaista menettelytapaa toimintatutkimuksena. (Heikkinen ym. 1999, 15-16) 1.2 Toimintatutkimuksen määrittelyä Toimintatutkimuksen määrittelyyn ei ole vain yhtä pätevää määritelmää. Toimintatutkimus poikkeaa perinteisistä tutkimuksista siinä määrin, ettei sen määrittely tapahdu myöskään perinteiseen tapaan. Toimintatutkimuksen historiaa tarkastellessa voidaan havaita, että jokainen tutkimus, tutkija ja aihe määrittävät sen, mikä on toimintatutkimus. (Heikkinen ym. 1999, 25-27) Toimintatutkimus ymmärretään usein lähestymistavaksi, joka ei ole kiinnostunut pelkästään siitä, miten asiat ovat, vaan erityisesti siitä, miten niiden tulisi olla. Toimintatutkimus on yhteisöllinen ja itsereflektiivinen tutkimustapa. Yhteisössä toimivan ihmisen täytyy havainnoida ja jakaa tietoa työyhteisössään jatkuvasti, jotta tiedosta on hyötyä. Toimintatutkimukselle ominaista on uuden tiedon tuottaminen,

9 5 toimintatapojen muuttaminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen. (Heikkinen ym. 1999, 21; 32-33) 1.3 Toimintatutkimus Yökoris-projektissa Ihminen on tutkimuksissa yleensä passiivisen tarkastelun kohteena. Toimintatutkimuksessa taas ihminen nähdään oman ympäristönsä aktiivisena toimijana. Toimintatutkijan rooliin kuuluu olla mukana kehittämässä ja muuttamassa toimintaa sekä tuottamassa uusia teorioita. Päättötyömme olisi ollut mahdoton toteuttaa kehittämishankkeena ilman osallistuvaa toimintaa Yökoriksessa. Aktiivisen toiminnan ja reflektiivisyyden tuloksena työyhteisöstä voi paljastua yllättäviäkin asioita. (Suojanen 1992, 20-25) Yökoris-projekti ei välttämättä kehitä toimintaansa toimintatutkimuksellisesti, mutta tarkoitusperät ovat samanlaiset. Yökorista ei ole tarkoitus kehittää ainoastaan HNMKY:n käyttöön, vaan myös muiden projektien ja työmuotojen kokeilumallina. Toimintaa ollaan valmiita muuttamaan aina, kun siihen tuntuu olevan tarvetta. Projektin kaikkia vaiheita reflektoidaan; onnistuneita toimintamalleja voidaan kokeilla uudelleen ja epäonnistumisista voidaan oppia. Se mikä ei toimi toisessa paikassa, saattaa toimia muualla. (Suojanen 1992, 25-28) Toimintatutkimusta on vaikea raportoida, koska se voi poiketa muista tutkimusraporteista paljonkin. Toimintatutkimuksellinen osallistuminen vaatii osittain minä-muodon käyttämistä raportissa, joka ei kuulu perinteiseen tutkijan tapaan raportoida tuloksia objektiivisesti. Toimintatutkimuksen raportointi etsiikin tällä hetkellä uusia muotoja. Toimintatutkimusraportin on annettava lukijalle mahdollisuus omaan tulkintaan, jopa sen havaitsemiseen, mitä ei sanota sanoin. Raportti on onnistunut, mikäli se herättää työyhteisössä keskustelua ja uusia ajatuksia. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen, Saari 1996, 49-51)

10 6 2 NUORISOTYÖ HELSINGISSÄ Kaupunki mukaan nuorisotyöhön Helsingin kaupungin nuorisotyö sai alkunsa sodanjälkeisessä Suomessa, kun kaupungin nuorisotyölautakunta perustettiin. Samaan aikaan käynnistettiin nuoriso-ohjaajien koulutus. Nuorisotyölautakunnan perustamiseen johtanut syy oli nuorison lähinnä vapaa-ajan viettoon liittyvien ongelmien tiedostaminen sodan aikana. (Ilves 1998, 7) Aiemmin kaikesta tehdystä nuorisotyöstä olivat vastanneet erilaiset poliittiset ja uskonnolliset järjestöt. Nuorten ongelmat olivatkin suurimpia asuinalueilla, joilla järjestöt eivät vaikuttaneet tai saaneet nuoria mukaan toimintaansa. Koska nuorten ongelmat johtivat mm. rikollisuuteen ja ilkivaltaan, kaupunkia vaadittiin puuttumaan tilanteeseen. Nuorisotyölautakunnan tarkoituksena oli olla tukemassa ja luomassa puitteita sodan jälkeen heikkojen nuorisojärjestöjen työlle. (Ilves 1998, 7-28) 2.2. Nuoriso pois kaduilta! Kaupungin ensimmäisiä yrityksiä saada nuoret pois kaduilta ja mukaan järjestettyyn nuorisotoimintaan oli kerhokeskustoiminta, joka aloitettiin 40-luvun lopulla luvulla helsinkiläisen nuorisotyön haasteiksi nousivat nuorisokulttuurien ja maalta muuttaneiden nuorten ilmaantuminen ja sopeuttaminen kaupunkikuvaan. (Ilves 1998, 7-28) Vastauksena nuorison vapaa-ajanvietonongelmiin kaupungin nuorisotyö tarjosi kahvilatyylisen oleskelupaikan, Haka-kerhon. Kerhon perustamisen syynä olivat nuorisomellakat, jengitappelut ja kasvava huoli järjestöihin kuulumattomien nuorten vapaa-ajan vietosta. (Nieminen 1995, 326) Haka-kerhossa nuoret saivat olla keskenään ja toteuttaa itseään. Samoihin aikoihin kaupunki aloitti myös moottoripyöräkerhotoiminnan vanhempia kortteleissa ajollaan närkästyttäneille pärinäpojille. (Ilves 1998, 57).

11 7 Nuorten jengiytyminen 1960-luvulla toi mukanaan ongelmat alkoholin ja huumeiden kanssa. Nuoret kritisoivat järjestettyä nuorisotoimintaa ja halusivat nuoria hoitamaan asioitaan. Nuorisotyössä kiinnitettiin huomiota jengityöhön ja lähiöihin perustettiin avoimien ovien tiloja. (Ilves 1998) Lähiöistä keskustaan nuoret palasivat jälleen 1980-luvulla. Helsingin rautatieasemalla suuren osan aikaansa viettäneet nk. Steissin nuoret nousivat puheenaiheeksi. Keskustan alueella tehtävä nuorisotyö on ollut tärkeässä asemassa yhä 90 luvulla. Muodissa olleet nuorisokahvilat eivät enää houkuttele moniongelmaisia nuoria toivotulla tavalla. Asemalla hengailusta aiheutuvat levottomuus ja ilkivalta herättävät jälleen kielteistä huomiota aikuisten keskuudessa. (Nieminen 1995; Ilves 1998) 2.3 Yökoris 1990-luvun nuorille Innovaatiot ja toiminnan kehittäminen ovat tämän ajan henkeä sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa. Häyrynen (1994) on määritellyt tämänkaltaisen luovuuden eloonjäämisstrategiaksi, jossa nykyiselle etsitään vaihtoehtoja eli muutetaan tähänastisen toiminnan edellytyksiä. (Jalava, Virtanen 1995, 66) Kaupungin nuorisotalotoiminnan ja etsivän nuorisotyön ohella uudeksi nuorisotyön toimintamuodoksi 1990-luvulla kehitettiin Yökoris. Näin 1940-luvun lopun ja puoli vuosisataa myöhemmän toiminnan teema on sama: nuoriso pois kaduilta! (Taponen, Ylinen, puhelinkeskustelu ) 3 KORIPALLO 3.1 Koripallon synty ja kehitys James Naismith kehittää koripallon nuorisolle

12 8 YMCA:n (Young Mens Christian Assosiation) piirissä Amerikassa kävi 1880-luvun lopulla yhä ilmeisemmäksi uuden sisäliikuntalajin tarve. Nuorille oli luotava uusi liikuntalaji, koska vallalla olevan voimistelusuunnan ei enää katsottu vastaavan ajan vaatimuksia. YMCA:n (suom. NMKY, Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) kansainvälisen Springfieldin harjoituskoulun tri James Naismith tarttui haasteeseen. (Wuolio 1984) Tri Naismith sai kolmetoista sääntökohtaa sisältävän luonnoksensa koripallosta valmiiksi talvella Voitiin sanoa uuden lajin syntyneen, vaikka samantyylisiä pelejä oli pelattu aiemminkin. (Wuolio 1984) Esimerkiksi Maya-intiaanien kerrotaan pelanneen koripalloa muistuttavaa ta-bog nimistä joukkuepeliä. Ta-bogissa tarkoituksena oli heittää kiviä vaakasuorasti toisen joukkueen kivimuurissa olevien reikien läpi. Maya-intiaanien peli tosin päättyi kohtalokkaasti, sillä pelin jälkeen hävinneen joukkueen kapteeni menetti henkensä. Vuonna 1896 ilmestyivät koripallon uudet parannetut säännöt, jotka eivät sisältäneet pelin kannalta olennaisia muutoksia. Useiden ilmestyneiden sääntökirjojen vuoksi koripallosta syntyi lukuisa joukko pelimuunnoksia. Samanaikaisesti sääntöjä yritettiin yhtenäistää, mutta lopullisesti siinä onnistuttiin vasta vuonna (Wuolio 1984) Koripallo saavuttaa suosiota Euroopassa ja Suomessa Koripallo saavutti kannatusta paitsi NMKY:n myös yliopistojen keskuudessa. Eurooppaan koripallo levisi pääasiassa NMKY:n välityksellä. Suomalaiset saivat ensimmäiset vaikutteensa koripallosta Eestin NMKY:ltä ja 30-lukujen vaihteessa. Baltian maat olivat näihin aikoihin Euroopan johtavia koripallomaita. (Wuolio 1984) Ratkaisevan sysäyksen antoi kuitenkin voimistelunopettaja Nils Fabriciuksen Sveitsiin ja Saksaan tekemä opintomatka 30-luvun lopulla. (Nuoreva 1989, 35)

13 9 3.2 Koripallon säännöt Koripallon säännöt pähkinänkuoressa Koripallossa kaksi joukkuetta pelaa vastakkain suorakulmaisella, rajatulla kentällä (26mx14m). Kentällä on yhtä aikaa kummastakin joukkueesta viisi pelaajaa. Lisäksi joukkueella on vaihtopelaajia. Pelissä tarkoituksena on puolustaa kentän omassa päässä sijaitsevaa koria niin ettei vastustaja pääse heittämään palloa korirenkaan läpi. Pelitilanteessa tehdystä korista saa kaksi tai kolme pistettä heittoetäisyydestä riippuen, vapaaheittotilanteessa korista saa yhden pisteen. (Wuolio 1984) Katukoriksen säännöt lyhyesti Katukoris vaatii pelaajilta vähemmän kuin tavallinen koripallo pelaamiseen ei tarvita sisäsalia eikä välttämättä tarkkaan rajattua aluetta. Katukoriksessa pelaajia on yleensä vain kolme tai neljä kummallakin puolella eikä vaihtopelaajia välttämättä tarvita. (Projektipäiväkirja, maaliskuu 1998) Katukoris eroaa tavallisesta koripallosta siten, että koreja on yleensä vain yksi. Hyökkäävä joukkue vaihtuu korinteon jälkeen. Tällöin vastapuolen on kierrettävä jokin tietty viiva tai muu merkki ennen kuin uuden hyökkäyksen voi aloittaa. Pelitilanteessa tehdystä korista saa tavallisesti yhden pisteen. Katukorispelit ovat kestoltaan lyhyempiä kuin tavalliset koripallo-ottelut ja koko pelitapahtuma on luonteeltaan vähemmän muodollinen ja kilpailullinen. (Projektipäiväkirja, maaliskuu 1998)

14 10 4 YÖKORIKSEN TAUSTAA 4.1 Yhdysvallat, Yökoriksen kotimaa Yökoripallon toiminta-ajatuksen juuret ovat Yhdysvalloissa ja Saksassa. Idea sai alkunsa 1980-luvun lopulla Yhdysvalloissa. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret jengiytyivät ja viettivät aikaansa kaduilla päämäärättömästi oleillen aiempaa enemmän. Syynä tähän olivat mm. ei-kaupallisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien puute sekä nuorten ankeat kotiolot. Oleskelu ostoskeskuksissa ja kaduilla aiheutti pikkurikollisuutta ja häiriköintiä, joka näkyi mm. rikostilastoiden kohoamisena. (Laitinen, Naalisvaara, 1997) Nuorten parissa työskentelevät sosiaaliviranomaiset ja poliisit näkivät katukuvan muutoksen ja nuorison aktiviteettien tarpeen. Työntekijät yhdessä kehittivät ajatuksen Yökoripallosta, vaikkakin toteutus jäi muutamien innokkaiden harteille. (Arikka, luento ) Yökoripallon toiminta-ajatus oli tuottaa kohderyhmien nuorille tekemistä, joka vastasi heidän vapaa-ajan käyttönsä toiveita. Tekemisen tuli olla jotakin toiminnallista, jossa nuoret pääsisivät purkamaan ylimääräistä energiaansa positiivisella tavalla. Toiminta tuli järjestää lisäksi ajallisesti ja paikallisesti niin, että kohderyhmään kuuluvilla olisi yhtäläinen mahdollisuus osallistumiseen. (Laitinen, Naalisvaara 1997) 4.2 Miksi koripallo valittiin lajiksi? Koripallo valittiin lajiksi, koska sillä on toiminta-ajatuksen kannalta monia hyviä ominaisuuksia. Koripallo on nuorten keskuudessa suosittu laji (hyvä katuimago). Sitä on helppo pelata, koska sääntöjä on vähän eikä pelaamiseen tarvita välttämättä kalliita ja erikoisia urheiluvälineitä. Koripalloa voi pelata lähes missä vain ja pelaaminen tarjoaa osallistujille onnistumisen mahdollisuuksia. (Raimoranta 1998, 3)

15 11 Koripallo on vauhdikas laji, johon viikon aikana kertyneitä aggressioita on helppo kanavoida. Joukkuepelinä koripallo mahdollistaa luonnollisen lähestymisen aikuisten ja nuorten välille sekä helpottaa kontaktien syntymistä. (Laitinen, haastattelu ) 4.3 Yökoris Saksassa Euroopassa ongelmia esiintyi erityisesti Saksassa. Siellä eri etnisten väestöryhmien ja sosiaalisesti heikossa asemassa olevien määrän nopea suhteellinen kasvu aiheutti alueellisia levottomuuksia. Entinen koripallotähti Klaus Zander päätti ryhtyä toteuttamaan yhdysvaltalaista mallia mm. Kölnissä ja Bonnissa yhteistyössä paikallisten sosiaali- ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yökoripallo saavutti suuren suosion ja levisi myös muihin saksalaisiin kaupunkeihin, kuten Kieliin ja Hampuriin. Esim. Gelschenkirchenissä mellakat ja tappelut vähentyivät radikaalisti silloin, kun Yökoris-projektia toteutettiin. Pelin kautta eri yhteiskuntaluokat ja etniset vähemmistöt kohtasivat ystävällisessä mielessä pelin merkeissä. (Laitinen, Naalisvaara 1997) 5 YÖKORIS HELSINGISSÄ 5.1 Yökoriksen nuorisokulttuurinen konteksti Helsingin tilanne 1990-luvulla nuorisotyön osalta oli monin osin samankaltainen kuin sotien jälkeen 1940-luvulla. Nuorisotyötä tarvittiin samoista syistä kuin 50 vuotta sitten. Nuoret olivat alkaneet viettää aikaansa kaduilla eikä heillä ollut mitään tekemistä. (Taponen, Ylinen, puhelinkeskustelu ) Helsingin väkiluku on noussut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Nuorisotyön kohderyhmän (peruskoulu- ja lukioikäiset) lukumäärä lähestyy

16 12 nuorta. Kohderyhmän rakenne on 1990-luvulla muuttunut huomattavasti aiempaa monikulttuurisemmaksi. (Nuorisoasiainkeskuksen skenaariotyöraportti 1999, 7) Helsinkiläinen nuori 1990-luvulla Nuorisoasiankeskuksen skenaariotyöraportin (1999) mukaan nuorten usko yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on heikko. Nuorten osallistumisaktiivisuus on siten vähäistä. (Nuorisoasiainkeskuksen skenaariotyöraportti 1999, 7) Nuorisotutkija Martti Lahti kuvailee Nuorisotutkimus-lehdessä vuonna 1992 nuorten passiivisuutta paikalla pysyväksi, rajoittavaksi ja tukahduttavaksi toimintamalliksi. (Holvas, Raivio, Seppänen 1997, 28) Nuorisotutkimuksessa lähdetään siitä oletuksesta, että nuoruus on identiteetin etsimisen aikaa. Nuorisotutkija Leena Suurpään mukaan nuorten identiteettejä luonnehtii nykyisin se, etteivät ne enää ole eheitä ja selvärajaisia. (Holvas ym. 1997, 67) Nuorisotyössä erityistyön tarve on jatkuvasti lisääntynyt. Erityisnuorisotyötä tarvitsevat nuoret elävät erilaisissa riskiolosuhteissa. (Järvinen 1993, 8) Yhä useammat perheet ovat rikkinäisiä ja syrjäytyneitä, mikä vaikuttaa suoraan lasten ja nuorten syrjäytymisriskiin. Monilla nuorilla on vähän tai ei lainkaan aikuiskontakteja. Normaalien aikuiskontaktien puuttuessa nuoret hakeutuvat vertaisryhmiin. Tämä ilmenee nuorisojoukkoina kaduilla. (Hujala, Norlamo 1995, 17) Maahanmuuttajanuoret - nuorisotyön uusi haaste 1990-luvun nuorisotyön haasteena on ollut maahanmuuttajanuorten integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja nuorisotyön piiriin. Katukuvassa näkyneet maahanmuuttajaryhmittymät ovat aiheuttaneet muutoksia Helsingin kaupungin nuorisotyön piirissä. Toiminnassa on nykyisin otettava huomioon suomalaisten lisäksi mm. venäläisten, virolaisten ja somalialaisten nuorten tarpeet. (Cortes-Tellez 1999, Nuorisotyö 6/99)

17 13 Maahanmuuttaja on ihminen, joka on muuttanut omasta maastaan toiseen maahan. Maahanmuuttajia ovat mm. pakolaiset ja paluumuuttajat. (Vartiainen-Ora 1996, 14) Suomessa asuvat maahanmuuttajanuoret elävät tavallaan neljän eri arvomaailman ristipaineessa. Yksi arvomaailma muotoutuu vanhempien lähtömaan ja kulttuurin arvoista. Toinen arvomaailma on suomalainen kulttuuri, jossa nuoret joutuvat elämään ja esim. käymään koulua. Suomessa asuvien maanmiesten arvomaailma on taas edellä mainituista poikkeava. Heidän arvomaailmansa ei enää edusta puhtaasti entisen kotimaan eikä vielä uuden kotimaan kulttuuria. Neljäs arvomaailma koostuu nuorisokulttuureista. (Liebkind 1999) Kasautuneet ongelmat kuten pakolaisuus, ero perheestä, murrosiän mukanaan tuomat vaikeudet, vieras kulttuuri ja ongelmat koulussa kasvattavat maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriskiä (Kuisma 1998, HS ) Ann-Christine Marttinen on kirjaansa Lasku pakolaisnuorten elämää Suomessa varten haastatellut Suomeen muuttaneita nuoria. Eräs afrikkalaisnuori kertoo sen, mitä eri viranomaistahot ovat ihmetelleet. Nuoret pakolaiset viettävät paljon aikaa discoissa musiikkia kuunnellen ja tanssien. He juovat paljon, koska tarvitsevat tavan unohtaa liian kipeät muistonsa. (Marttinen 1996, 11) Nuorisotyön uusia tuulia Nuorisotyössä on ollut 1990-luvulla virtauksena erilaiset projektit ja kokeilevat työmuodot (Jalava, Virtanen, 1995, 66). Nuorisotyön voimavaroja on suunnattu tarpeiden kasvaessa yhä enemmän erityisnuorisotyöhön. Erityisnuorisotyö on erilaisissa riskiolosuhteissa elävän nuoren kasvu- ja kehitysedellytysten turvaamista. Työtä tehdään nuoren kykyjen ja valmiuksien vahvistamiseksi sekä hänen myönteiseksi aktivoimisekseen. (Järvinen 1993, 8) Erityisnuorisotyön työmuodoiksi ovat 1990-luvun lopulla yhä vahvemmin nousseet erilaiset projektit ja etsivä työ (outreach work). Etsivää nuorisotyötä on tehty muualla Euroopassa jo pitkään. Etsivän työn periaatteena on luottamuksellisen suhteen rakentuminen aikuisen ja nuoren välille. Luottamus syntyy, kun nuorilla on tunne siitä että heidät hyväksytään. (Hujala, Norlamo 1995, 36-38)

18 14 Helsingin keskustan alueella etsivän työn tarvetta on kartoitettu vuonna 1992, kun oltiin käynnistämässä Luotsi-projektia. Harri Taposen keväällä 1992 kokoamassa muistiossa kerrotaan projektin mahdollisista kohderyhmistä ja todetaan tarve jalkautumiselle eli nuorten pariin menemiselle. Kun nuoret eivät tule työntekijöiden luo, on työntekijöiden mentävä nuorten luo. (Taponen 1992) 1990-luvun henkeen nuorisotyössä kuuluu innovatiivisuus ja kokeileminen. Erilaiset projektit antavat työntekijälle turvallisen kokeiluympäristön. Projektien lyhytkestoisuuden vuoksi uusille ja tutkimattomille alueille astuminen vähentää työntekijöiden riskin kokemista. Projektitoiminta voi olla työntekijälle myös merkittävä ammatillisen oppimisen ja työn kehittämisen muoto. (Jalava, Virtanen 1995, 73-78) Yökoris-projekti on ollut yksi vastaus nuorisotyön ajan haasteisiin. Projektin tavoitteena on aktivoida nuoria ja tarjota heille vaihtoehto passiiviselle olemiselle kaupungilla oleilulle. Seikkailun ja jännityksen etsiminen aiheuttaa toimintatarmon suuntautuminen kielteisiin toimintoihin, kuten rikoksiin ja ilkivaltaan. (Järvinen 1993, 47) Yökoris pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden tämän toimintatarmon purkamiseen positiivisella tavalla ja turvallisessa ympäristössä (Laitinen, haastattelu ). 5.2 Yökoriksen pioneerit: Naalisvaara ja Laitinen Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskuksen kehittämispäällikkö Kari Naalisvaara toi Yökoripallo-idean Suomeen vuonna 1997 ja alkoi etsiä yhteistyökumppaneita. HNMKY:n nuorisosihteeri Ilpo Laitinen kiinnostui hankkeesta ja sen soveltamisesta helsinkiläiseen ympäristöön. (Naalisvaara, haastattelu ) Syksyllä 1997 tehtiin koekysely, joka suunnattiin nuorisolle ja mahdollisille yhteistyötahoille. Nuorisoasiankeskuksen ja HNMKY:n edustajat kävivät lisäksi tutustumassa Yökoripallo-toimintaan Saksassa, Hampurissa. Myönteiset kokemukset Hampurin Yökoripallo-projektin toimivuudesta vakuuttivat heidät hankkeen tarpeellisuudesta. (Laitinen, Naalisvaara 1997)

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 Nummila Mirva & Väli-Klemelä Maijuleena Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

URBAANI MONITOIMITILA RAITINPYSÄKKI KENEN PAIKKA - KENEN EHDOILLA

URBAANI MONITOIMITILA RAITINPYSÄKKI KENEN PAIKKA - KENEN EHDOILLA URBAANI MONITOIMITILA RAITINPYSÄKKI KENEN PAIKKA - KENEN EHDOILLA Sirkka Hänninen Sosiaalialan jatkotutkinto Päihteet ja syrjäytyminen Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Sisältö

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Saa hengaa eri porukan kanssa Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Emilia Fagerlund ja Hanna-Mari Maijala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 248 ISBN PDF

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot