FITS-julkaisuja XX/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja XX/2004"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja XX/2004 Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen Palvelukokeilu digitelevisiossa LUONNOS

2 C:\VTTApps\Office97\WordPohjat\fits.dot kannen tiedot: ISBN xxxx FITS-julkaisuja Helsinki 2004

3 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Merja Penttinen, Satu Innamaa, Heidi Sandberg, Teppo Ahonen Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen. Palvelukokeilu digitelevisiossa Tiivistelmä tiivistelmän teksti kirjoitetaan, kun raportin muu sisältö on hyväksytty Avainsanat (asiasanat) käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjien tarpeet, multimodaali, liikennetietopalvelu, digitelevisio, päätöksenteko Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja TXX/2004T Kokonaissivumäärä 101 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN xxxx Luottamuksellisuus julkinen

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Merja Penttinen, Satu Innamaa, Heidi Sandberg, Teppo Ahonen Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication User-centred design of traffic and traveller service. Pilot in digital television Abstract abstract text Keywords user-centered design, user needs, multi-modal, traveller services, digital television, decision making Miscellaneous Serial name and number FITS publications X/2003 Pages, total 101 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN xxxx Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäminiteriö sekä Digita Oy ovat tilannet tutkimuksen liikenteen ja matkailun tiedostuspalvelun käyttäjäkeskeisestä kehittämisestä digitelevisioon. Tutkimuksesta vastasi tutkija Merja Penttinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Ryhmähaastattelujen järjestämisessä ja raportoinnissa häntä avustivat tutkijat Heidi Sandberg ja Saija Niskanen VTT:sta. Palvelun pilottiversion käyttäjäkokeet toteuttivat tutkija Satu Innamaa ja tutkimusharjoittelija Niina Virtanen VTT:sta. Tuotepäällikkö Teppo Ahonen Digita Oy:stä kokosi teknisen puolen kokemukset. Helsinki, lokakuussa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö

6

7 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 LYHENTEET JOHDANTO Taustaa Tavoite MENETELMÄ Asiantuntijahaastattelut Käyttäjähaastattelut Käyttöliittymän testaus Koehenkilöt Koehenkilöiden taustatiedot Käyttäjähaastattelun keskusteluryhmien kokoonpano RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOKSET Olemassa olevien liikennepalvelujen käyttö ja arviointi Odotukset digitelevisiolta Liikennetietosisältöjen ryhmittely Asiantuntijaryhmän tulokset Käyttäjäryhmän tulokset Yhteenveto tuloksista Suosituksia Tietojen tarpeellisuus ja saaminen nykyisin Joukkoliikennetiedot Henkilöautotiedot Liikennetietopalvelun arviointi Palvelun helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys Liikennetietokanavasta saatava hyöty ja palvelun vaikutukset Liikennetietokanavan vaikutus digitelevisioon suhtautumiseen Muuta Millaisia tietoja tai palveluja liikennetietokanavan yhteyteen tulisi laittaa? Liikenteeseen ja matkailuun liittyvät tiedot Muut julkishallinnon palvelut digitelevisiossa Mitä muita ominaisuuksia digilaitteessa pitäisi olla?

8 4 PALVELUPILOTIN TEKEMINEN DIGIKANAVALLE KÄYTTÖLIITTYMÄN TESTAUKSEN TULOKSET Aikaisempi kokemus liikennetietopalveluista Käyttöliittymän ulkoasu Käyttöliittymä Sisältöodotukset etusivun otsikoiden perusteella Testitehtävien suorittamisessa havaittuja ongelmia Koehenkilöiden kaipaamia sivuilta puuttuneita tietoja Kanavan hyödyllisyys Muu palaute Muutosehdotuksia TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten tarkastelu Johtopäätökset...67 LÄHTEET...68 LIITTEET

9 LYHENTEET ADSL DAB Asymmetric Digital Subscriber Loop Digital Audio Broadcasting. Mahdollistaa analogista radiota monipuolisemman radiotoiminnan ja siihen liittyvät lisäpalvelut. Digiboksi, Set-Top-Box Analogiseen televisioon liitettävä lisälaite, joka mahdollistaa digitaalisten lähetysten vastaanottamisen. DVB DVB-C DVB-S DVB-T EPG ESG FIC IPDC Kanavanippu MHP Multipleksi Objektikaruselli Ohjelmaopas PCI-väylä Digital Video Broadcasting, digitaalinen tv-lähetysjärjestelmä. Digital Video Broadcasting Cabel Digital Video Broadcasting Satellite Digital Video Broadcasting Terrestial Electronic Programme Guide, ks. ohjelmaopas Navigaattori Event Service Guide. Vastaanottimen sisäänrakennettu sovellus, jolla on mahdollista muuttaa vastaanottimen asetuksia sekä selata rajoittuneesti ohjelmatietoja. Fast Information Channel Internet Protocol Data Casting, IP-protokollaa käyttävän tiedon välitystä DVB verkossa, IP over DVB. Digitaalisen lähetysjärjestelmän signaali, jolla ohjelmakanavat lähetetään katsojalle yhtenä nippuna (yhdellä kanavataajuudella). Tällainen nippu sisältää useita ohjelmia, palveluja ja kaiken niihin liittyvän kuva- ja äänimateriaalin sekä oheispalvelujen datan. Multimedia Home Platform, avoin java-pohjainen ohjelmistorajapinta digitelevision palveluiden toteuttamiseen. Ks. kanavanippu Yleinen tapa välittää tiedostoja digitaalisen televisiolähetteen mukana. Otettu käyttöön MHP-standardissa. EPG, sovellus, jonka avulla selataan tietoja lähetettävistä ja tulevista ohjelmista. Peripheral Component Interconnect 9

10 Supertekstitelevisio TV-kortti USB-väylä WAP WLAN Lähetysvirrassa lähetettävän sivumuotoisen sisällön selaamisen mahdollistava sovellus. Kortti, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistuksen ja helpon ostamisen television kautta. Universal Serial Bus Wireless Application Protocoll Wireless Local Area Network 10

11 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriön FITS-ohjelmassa tehdyssä esiselvityksessä (Kummala ym. 2003) selvitettiin digitaalisen radio- ja televisioverkon hyödyntämismahdollisuuksia henkilöliikenteen telematiikassa. Esiselvityksessä pyrittiin tunnistamaan lähivuosina toteutettavissa olevat palvelut tai palvelukokonaisuudet. Liikenteen tiedotuspalvelu nähtiin yhtenä potentiaalisimmista lähivuosien aikana toteutettavista palveluista. Viestintälainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeiset yleistavoitteet kohdistuvat tietoyhteiskunnan suhdanne-, tasa-arvo- ja aluepolitiikkaan sekä sisällöntuotannon edistämiseen (Kummala ym. 2003). Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpoliittisessa linjauksessa on hallitusohjelmaan kirjattu digitaalisten televisioverkkojen uusien käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen. Linjauksessa todetaan televisioverkkojen olevan tulevaisuudessa halvin ja yleisin väylä hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluja. Lähitulevaisuudessa digitaalinen televisio edistää kansalaisten mahdollisuuksia asioida verkossa, sillä ainakin osa julkishallinnon internetpalveluista on saatavissa myös digitelevisiosta. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin käynnistämässä vuoden 2004 alussa kaksivuotisen klusteriohjelman digitelevision palvelujen kehittämiseksi (Hintikka 2003). Hintikan (2003) raportissa Julkishallinnon palvelut ja niiden mahdollisuudet digitaalisessa televisiossa todetaan heti alussa, että digitelevision sisältöjen ja palveluiden suunnittelun yksi suurimmista haasteista on se, että tuttua ja käyttöyhteyksiinsä sidottua välinettä yritetään muuntaa toiseksi liian nopeasti. On muistettava, että televisio on kotitalouden tuttu esine, joka on kiinteästi kietoutunut arjen sosiaalisiin ja aineellisiin käytäntöihin (Tarkka 2003). Lisäksi televisiolla, internetillä ja mobiililaitteilla on jokaisella omat erityispiirteensä, ja eri päätelaitteita käytetään eri tilanteissa ja ympäristöissä. Hintikka (2003) toteaakin, että todellisten tarpeiden löytämiseksi digitelevision suhteen käyttäjiä on aktiivisesti opastettava uusiin mahdollisuuksiin ja käyttötapoihin ja toisaalta otettava heidät mukaan suunnitteluprosessiin, kuten muussakin digitaalisen median suunnittelussa. Hintikka (2003) esittelee raportissaan yhteenvetotaulukon (taulukko 1) television ja tietokoneen käyttökulttuurieroista. Hän korostaa kuitenkin samalla, että eroista huolimatta sisältöjen ja palveluiden suunnittelussa on myös yhtäläisyyksiä niin paljon, että osaaminen Internet-julkaisemisessa sekä tuotetut verkkoaineistot ovat hyvä pohja digitelevisiotuotantoon. 11

12 Taulukko 1. Television ja tietokoneen käyttökulttuurin eroja (Hintikka, 2003). Televisio Tietokone Nojautuminen taaksepäin eteenpäin Etäisyys yli 2 metriä noin 0,5 metriä Käyttöliittymä kaukosäädin näppäimistö, hiiri Käytön tarkoitus ajan kuluttaminen tavoitteellisuus, ajan säästö Toiminta passiivinen aktiivinen Oppimiskynnys matala korkea Sosiaalinen luonne käyttötilanteissa yhdistävä eristäytyvä Sisältötarjonta jakelijat työntävät (push) käyttäjä hakee (pull) Sisältömuoto kuva, ääni, ohjelma teksti, symbolit, tila Tarjonnan ajankohta jakelijat valitsevat käyttäjä päättää On pidettävä mielessä, että vaikka taulukossa 1 luetellut erot ovat vielä nyt suhteellisen selviä, niin ne eivät välttämättä ole pysyviä. Tietokonetta käytetään jo nyt aktiivisen, tavoitteellisen toiminnat lisäksi viihteeseen ja ajanviettoon sekä yksin että joukolla. Toisaalta, jos taas digitelevisioon aletaan tuottaa paljon erilaisia tietopalveluja, niin siitä voi tulla Internetin lisäksi aktiivisen tiedon hankinnan kanava. Hintikan (2003) raportissa esitetään myös viisi painopistettä alkuvaiheen digitelevision suunnittelulle: 1. sisällöt ja sovellukset, jotka helpottavat ihmisen arkea 2. ratkaisu yhteen ongelmaan tietyssä elämäntilanteessa 3. tarve usein 4. tarve heti 5. tarve kotona. Hintikan (2003) mukaan erinomainen aineisto tai sovellus palvelee neljää tai useampaa tarvetta, hyvä puolestaan kahta tai kolmea. Hintikan raportissa todetaan myös, että esimerkiksi alueelliset sää- ja kelitiedot digitelevision välityksellä vastaavat kaikkiin yllä oleviin tarpeisiin ja ne ovatkin suosituimpien julkishallinnon verkkopalveluiden joukossa. Myös liikenteeseen liittyvät tiedot täyttävät useimmiten kaikki viisi vaatimusta. Nenonen (2004) toteaa kolumnissaan, että tietoyhteiskunnan kehittämisessä on lähtökohtana palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeista ja kehittämisen keskeinen elementti on tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen. Kantolan ym. (2003) tutkimuksen tavoitteena oli selvittää digitelevision kehittämistarpeita katsojien näkökulmasta. Tutkimuksessa annettiin digivastaanotin käyttöön parin kuukauden ajaksi joukolle käyttäjäperheitä (aluksi 20 perhettä). Tuloksina todettiin, että 12

13 parhaimpina digitelevision ominaisuuksina pidettiin hyvää kuvanlaatua ja ohjelmaopasta. Myös vanhojen televisiovastaanottimien digikelpoisuus yllätti perheet myönteisesti. Osa mukana olleista perheistä oli tyytyväisiä digivastaanottimen avulla saatavaan lisäohjelmistoon, osa oli kuitenkin odottanut lisää sisältöä. Vuorovaikutteisia laitteita ei kokeilun aikaan ollut vielä saatavilla eikä vuorovaikutteisia palveluja voitu siis vielä kokeilla. Kokonaisuudessaan Kantola ym. (2003) totesi kuitenkin, että kuluttajien käsitys digitelevisiosta konkretisoitui ja he pystyivät paremmin arvioimaan digitaalisen teknologian juuri heille tarjoamia etuja ja niiden kustannuksia. Liikennetelematiikan ja yleisesti uuden teknologian tuotteiden niin laitteiden kuin palveluiden kehittäminen yksittäisen käyttäjän ja sitä kautta koko yhteiskunnan kannalta edulliseen suuntaan on mahdollista vain silloin, kun ne suunnitellaan alusta saakka käyttäjäkeskeisesti, eli niin, että käyttäjien tarpeet ja vaatimukset otetaan huomioon sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Käyttäjäkeskeisyys edistää uuden teknologian käyttöönottoa, suuntaa teknologian kehitystä yhteiskuntaa paremmin palvelevaksi sekä lisää tasa-arvoa ja tehokkuutta. Käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia tulisi tarkastella jo palveluiden tai järjestelmien suunnitteluvaiheessa muun muassa vastaamaan kysymykseen, millaiset palvelut ja sovellukset ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä yksittäisen käyttäjän hyvinvoinnin näkökulmasta (Rämä ym. 2002). Hintikka (2003) korostaa sitä, että digitelevision suunnittelukäytäntöjen pitäisi olla samat kuin muussakin digimediassa: käytettävyyssuunnittelu ja käyttäjien osallistuminen pitäisi ulottaa koko suunnitteluprosessiin aina konseptisuunnittelusta ja määrittelyistä testaukseen sekä julkistuksen jälkeiseen käyttöseurantaan ja jatkokehitykseen. Sen lisäksi käyttäjille pitäisi jo alkuvaiheessa kertoa selkeästi ja johdonmukaisesti, millaisia ominaisuuksia he saavat milläkin digisovittimella ja kääntäen, millainen sovitin heidän pitäisi hankkia saadakseen Multimedia Home Platform -ominaisuudet (MHP) ja siten esimerkiksi liikennetietokanavan. 1.2 Tavoite Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tukea digitelevision liikennetietopalvelun käyttäjälähtöistä kehittämistä. Tutkimus jakautui kahteen pääosaan: palvelun sisällön suunnitteluun ja pilotin testaamiseen koekäyttäjien avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli ensinnäkin selvittää käyttäjien tarpeet ja toiveet sekä muodostaa näiden pohjalta ehdotus digitelevision liikennetietopalvelun pilottiversion sisällöstä ja rakenteesta. Samalla oli tarkoitus kerätä yleisempääkin tietoa käyttäjien liikennetietotarpeista, jota voidaan hyödyntää myös muussa liikennetiedotuksen kehittämistyössä. 13

14 Työssä käydään lyhyesti läpi pilotin sisältöön vaikuttavat tekniset rajoitukset ja reunaehdot, jotta lukija saa käsityksen, miksi pilotin sisältö tehtiin sellaiseksi kuin se tehtiin ja miksei kaikkia käyttäjien toiveita voitu toteuttaa. Tutkimuksen toinen päätehtävä oli tukea palvelupilotin kehittämistä antamalla sekä sen käyttöliittymästä että sisällöstä palautetta ja konkreettisia kehittämisideoita käyttäjäkokeiden perusteella. 14

15 2 MENETELMÄ 2.1 Asiantuntijahaastattelut Alustava digikanavalle tulevien liikennetietopalvelujen valinta ja ryhmittely käyttäjähaastatteluja varten tehtiin asiantuntijaryhmässä. Ryhmä koostui kymmenestä VTT:n liikennetelematiikkatutkimusryhmän jäsenestä. Heidän ottamistaan mukaan suunnittelun alkuvaiheessa pidettiin perusteltuna, jotta saataisiin koottua mahdollisimman kattavasti liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä tietoja. Lisäksi oletettiin, että liikennetiedotus ja sen termistö olivat kaikille asiantuntijaryhmään osallistujille niin tuttuja, ettei termien pidempiä selityksiä tarvittu, vaan osallistujilla oli suhteellisen yhteneväinen mielikuva eri otsikoiden (esimerkiksi Liikennesää ) merkityksestä. Asiantuntijaryhmä ryhmitteli ja järjesti liikennetietoja käyttäen Puzzle-menetelmää. Menetelmä on kehitetty Taideteollisessa korkeakoulussa MORE-hankkeen yhteydessä (Keinonen 2000, Säde ym. 1998). Lisäksi menetelmää käytettiin KEN (Käytettävyys ja eettinen arviointi Navi-ohjelmassa) hankkeessa muokattaessa Benefonin ESCpuhelimen valikkoa (Kaasinen 2002). Puzzle-menetelmässä esimerkiksi puhelimen ominaisuuksia tai erilaisia liikennetietosisältöjä esitetään pelikortteja muistuttavilla korteilla. Korttien avulla eri toimintoja voidaan laittaa helposti tärkeysjärjestykseen ja jakaa yhteensopiviin ryhmiin. Asiantuntijaryhmässä Puzzle-menetelmä eteni seuraavasti: 1. Osallistujille kerrottiin, että tavoitteena on ryhmitellä ja järjestää ne liikennetietopalvelut, jotka tulevat näkymään digitelevision liikennetietokanavalla. 2. Ryhmille jaettiin kortteja (30 kpl), joille oli valmiiksi kirjoitettu erilaisia liikennetietopalveluja. Lisäksi he saivat tyhjiä kortteja, joille he voivat kirjoittaa a) lisää palveluja ja b) keksiä myöhemmin otsikot. 3. Ensimmäinen tehtävä (kuva 1) oli ryhmitellä annetut kortit, eli liikennetiedot niin, että samaan pinoon tulevat saman pääotsikon alle kuuluvat tiedot. Esimerkkinä maito, voi, leipä elintarvikkeet; paita, housut, sukat vaatteet. Lisäksi osallistujat saivat keksiä lisää liikennetietosisältöjä. Sama kortti oli mahdollista sijoittaa useampaan ryhmään. 15

16 Kuva 1. Puzzle-menetelmä asiantuntijaryhmässä. 4. Ryhmittelyn jälkeen osallistujia pyydettiin keksimään jokaiselle nipulle nimi, eli päävalikossa näkyvä otsikko. 5. Seuraavana vaiheena osallistujia pyydettiin käsittelemään yhtä ryhmää kerrallaan ja antamaan kullekin kortille (liikennetiedolle) arvosana tärkeyden mukaan. Tärkeyttä arvioitiin kolmiportaisella asteikolla 1 = pakollinen, 2 = tarpeellinen, 3 = kiva tietää. Lopuksi jokaisen nipun (ryhmän) kortit järjestettiin pinoon tärkeimmästä vähiten tärkeään. 6. Viimeiseksi ryhmät laittoivat niput tärkeysjärjestykseen sen mukaan, että tärkein tulee digitelevision liikennetietokanavan päävalikossa päällimmäiseksi. 2.2 Käyttäjähaastattelut Käyttäjätietoja kerättiin asiantuntijahaastattelun jälkeen lokakuussa hengen ryhmähaastatteluilla. Osallistujat rekrytoitiin ryhmiin lehti-ilmoituksilla (kuva 2). Ilmoitus julkaistiin Metro- ja Länsiväylä-lehdissä. Ilmoitusten perusteella haastatteluihin ilmoittautui yhteensä 169 henkilöä, joista ryhmiin valittiin taustatietojen (lomake, LIITE 16

17 1) perusteella yhteensä 42 käyttäjää. Haastatteluihin osallistuneiden taustatiedot on esitelty luvussa ja ryhmiin jako luvussa VTT etsii osallistujia ryhmähaastatteluun Ryhmähaastatteluiden avulla kehitämme tulevaisuuden palveluja helpottamaan ihmisten arkista liikkumista joukkoliikenteellä ja henkilöautolla. Haemme haastatteluihin yli 15- vuotiaita, erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana Otaniemessä klo 8 16 välillä, tarpeen mukaan myös illalla. Yhden ryhmähaastattelun kesto on noin 2,5 h. Haastatteluista maksetaan 35 palkkio. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka [yhteystiedot] Kuva 2. Lehdessä julkaistu rekrytointi-ilmoitus. Ryhmähaastattelut etenivät seuraavasti: 1. Jokaiselle osallistujalle jaettiin täytettäväksi ennakkotietolomake (LIITE 2). Siinä kysyttiin talouden kokoon ja ikärakenteeseen, teknisiin laitteisiin sekä nykyisten liikennetietopalvelujen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Lisäksi jokaista pyydettiin arvioimaan digitelevision yleistymistä. Tähän osioon käytettiin aikaa noin 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes kaikki olivat lomakkeet täyttäneet. 2. Seuraavaksi haastattelijat esittäytyivät ja kertoivat taustatietoja VTT:stä ja ryhmäkeskustelujen tavoitteesta. Esittelyssä puhuttiin yleisesti liikennetietoja sisältävästä palvelukokonaisuudesta. Digitelevisiota ei vielä tässä vaiheessa mainittu. Osallistujille korostettiin, että kaikkia tuloksia käsitellään kokonaisuutena niin, etteivät kenenkään antamat vastaukset erotu joukosta. Lisäksi korostettiin, ettei kenenkään yksittäisen vastaajan taustatietoja tai vastauksia luovuteta edelleen VTT:n ulkopuolelle. 3. Kolmas vaihe oli varsinainen tietosisältöjen ryhmittely Puzzle-menetelmällä, vastaavalla tavalla kuin asiantuntijaryhmässä. Suurin ero menetelmän etenemisessä oli asiantuntijaryhmään verrattuna se, ettei loppukäyttäjille kerrottu ennen Puzzlen tekemistä, että järjesteltävänä olevat tietosisällöt (kortit, yhteensä 32 kpl, LIITE 3) tulevat digitelevision liikennetietokanavalle. 4. Keskusteluryhmään osallistujat jaettiin 2 3 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaettiin 32 korttia (LIITE 3), joissa jokaisessa oli jokin liikenteeseen liittyvä tieto ts. otsikko. Lisäksi jaettiin tyhjiä kortteja, joihin ryhmäläiset saivat kirjoittaa otsikoita itse (joko kopioita edellisistä tai keksiä uusia). Ryhmille jaettiin paperi, 17

18 jossa selitettiin, mitä mikäkin otsikko tarkoittaa. Ryhmien tehtävänä oli ryhmitellä kortit nippuihin sen mukaan, mitkä otsikot heidän mielestään kuuluvat yhteen. Jokaiselle nipulle piti keksiä pääotsikko ja nipun kortit järjestää tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten tärkeänä ryhmäläiset kutakin tietosisältöä pitivät tai miten usein he uskoivat kyseistä tietoa käyttävän. Myös niput tuli järjestää tärkeysjärjestykseen. 5. Neljännessä osiossa osallistujat vastasivat yksilöinä lomakkeella (LIITE 4) kysymyksiin erilaisten liikennetietojen tarpeellisuudesta ja niiden saamisen helppoudesta nykyisin. Tässä joukkoliikenteellä matkustajat vastasivat joukkoliikennettä koskeviin tietoihin ja autonkuljettajat vastaavasti heille tarkoitettuihin tietoihin. 6. Pienen tauon jälkeen osallistujille esiteltiin yksi mahdollinen ratkaisu tulevaisuuden liikennetiedottamiseen (kuva 3) tietokonesimulaationa. Heille kerrottiin, että tämä palvelukokonaisuus on yhden ryhmän tuottama versio ja että sitä muokataan näiden ryhmähaastattelujen perusteella pidemmälle. Lisäksi heille korostettiin sitä, että lopullinen Suomessa käyttöön otettava versio on suomenkielinen. Esittelyversion todettiin olevan englanninkielinen vain sen takia, että se on tehty esittelymateriaaliksi kansainväliseen konferenssiin. Simulaation lisäksi osallistujille esiteltiin palvelun käytön mahdollistavaa digiboksia (Finluxin MHP-laite) ja kerrottiin lyhyesti, miten käyttöliittymä toimii (nuoli-, väri- ja Ok-näppäimet). Kuva 3. Esitetty liikennetietokanavan etusivu. 18

19 7. Esittelyn jälkeen osallistujia pyydettiin arvioimaan esitettyä palvelukokonaisuutta, sen hyödyllisyyttä, helppokäyttöisyyttä sekä sitä, vaikuttaisiko uuden palvelun olemassa olo jollain tavalla digivastaanottimen hankintaa. Tämän osion vastaajat täyttivät yksilöinä (LIITE 5). 8. Lopuksi vastaajat vielä kokoontuivat kahden tai kolmen hengen ryhmiin ja pohtivat erityisesti sitä, millaisia tietoja liikennetietokanavan yhteyteen voisi laittaa sekä sitä, mitä muita julkishallinnon palveluja he voisivat ajatella käyttävänsä digitelevision kautta. 2.3 Käyttöliittymän testaus Liikennetietopalvelua ja digikanavan käyttöliittymää testattiin yhdeksän koehenkilön kanssa elokuussa 2004, ennen kuin pilotti käynnistyi valtakunnan verkossa. Koehenkilöt rekrytoitiin käyttäjähaastatteluun ilmoittautuneiden, mutta ei ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden joukosta. Testausvaiheessa palvelua käytettiin pelkästään Digita Oy:n sisäisessä verkossa. Testaus eteni seuraavasti: 1. Ensin haastattelijat esittäytyivät ja kertoivat taustatietoja VTT:stä ja käyttöliittymän testauksen tavoitteista. Osallistujille korostettiin, että kaikkia tuloksia käsitellään kokonaisuutena niin, etteivät kenenkään antamat vastaukset erotu joukosta. Lisäksi korostettiin, ettei kenenkään yksittäisen vastaajan taustatietoja tai vastauksia luovuteta edelleen VTT:n ulkopuolelle. 2. Osallistujalle annettiin täytettäväksi ennakkotietolomake. Lomakkeessa (LIITE 6) kysyttiin matkatottumuksiin sekä nykyisten liikennetietopalvelujen käyttöön liittyviä kysymyksiä. 3. Osallistujalle näytettiin palvelupilotin etusivua ja häntä pyydettiin sen perusteella kertomaan, mitä hän kunkin linkin alta olettaa löytävänsä. 4. Osallistujalle annettiin kaukosäädin ja häntä pyydettiin kertomaan, kuinka sen avulla liikutaan liikennetietopalvelu-digikanavalla. Osallistujat saivat myös kokeilla, kuinka liikkuminen sujui. Tämän jälkeen testinpitäjä kertoi tai kertasi sen, kuinka sivuilla liikutaan. 5. Osallistujalle annettiin tehtäviä (LIITE 7), joita suorittaessa hänen kaikki liikkeensä palvelusivuilla sekä vapaamuotoiset kommentit kirjattiin muistiin. 6. Tehtävät tehtyään osallistuja sai tutkia kanavan sisältöä vapaasti ja siitä keskusteltiin hänen kanssaan vapaamuotoisesti. Keskustelun aikana annettu palaute kirjattiin muistiin. 19

20 7. Lopuksi osallistuja kirjasi näkemyksiään loppupalautelomakkeelle (LIITE 8). 2.4 Koehenkilöt Koehenkilöiden taustatiedot Käyttäjähaastatteluihin osallistui yhteensä 42 henkilöä. Heidän keski-ikänsä oli 35 vuotta ja heistä suurin osa oli syntynyt 60- ja 70-luvuilla (LIITE 9, taulukko 1). Osallistuneista suurin osa, 29 (69 %), oli naisia ja 13 (31 %) miehiä. Osallistuneista miesten keski-ikä (40 v.) oli hieman naisia (33 v.) korkeampi. Osallistuneista 66 % oli joko työssäkäyviä tai opiskelijoita ja koululaisia (LIITE 9, taulukko 2). Mukana oli myös eläkeläisiä sekä muutoin tällä hetkellä kotona olevia vastaajia (työtön, äitiyslomalla jne.). Suurin osa osallistuneista ilmoitti asuvansa kahden tai kolmen hengen talouksissa (LIITE 9, taulukko 3). Yhteensä yhdeksän henkilöä osallistui käyttöliittymän testaukseen. Heidän keski-ikänsä oli 44 vuotta (LIITE 9, taulukko 1). Myös testaukseen osallistuneista suurin osa oli naisia (7 kpl, 78 %). Osallistuneista miesten keski-ikä (49 v.) oli hieman naisia (42 v.) korkeampi. Osallistuneista 78 % oli joko työssäkäyviä tai opiskelijoita ja koululaisia (LIITE 9, taulukko 2). Loput 22 % olivat työttömiä. Vastaajien liikkumistottumuksia selvitettiin muutamalla kysymyksellä. Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 31:llä (74 %) ja käyttöliittymän testaukseen osallistuneista kahdeksalla (89 %) oli ajokortti. Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista puolella oli auto käytössä/käytettävissä aina tai yleensä. Vastaavasti mukana oli myös sellaisia ajokortillisia, joilla ei ollut autoa käytössään koskaan (LIITE 9, taulukko 4). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista ajokortillisista vastaajista 33 % ja käyttöliittymän testaukseen osallistuneista ajokortillisista vastaajista 38 % ajoi autolla päivittäin tai lähes päivittäin (LIITE 9, taulukko 5). Käyttäjähaastatteluissa oli mukana myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät aja autolla koskaan, vaikka heillä on ajokortti. Vastaajista % oli ajanut viimeisen 12 kuukauden aikana autolla korkeintaan kilometriä (LIITE 9, taulukko 6). Valtaosa (79 %) käyttäjähaastatteluihin osallistuneista oli matkustanut joukkoliikenteellä joko päivittäin tai ainakin useita kertoja viikossa (LIITE 9, taulukko 7). Käyttöliittymän testaukseen osallistuneista heidän osuutensa oli 67 %. Liikkumiseen liittyviä tietotarpeita selvitettäessä oli myös mielenkiintoista tietää, millä kulkumuodoilla vastaajat tekivät tavallisesti päivittäiset matkansa. Yli puolet teki päivittäiset matkansa pääasiassa joukkoliikennevälineillä (LIITE 9, taulukko 8). Päivittäisten matkojen pituus yhteen suuntaan oli käyttäjähaastatteluihin osallistuneilla keskimäärin 14 kilometriä ja vaihteluväli 0,2 kilometristä 50 kilometriin. Käyttöliittymän testaukseen osallistuneilla vastaava keskiarvo oli 10 kilometriä ja vaihteluväli 3 17 kilometriä. 20

21 Yli puolet käyttäjähaastatteluihin osallistuneista teki pitkiä (yli 100 km) automatkoja kahdesta neljään kertaan vuodessa (LIITE 9, taulukko 9). Osa näistä vastaajista ilmoitti tekevänsä pitkiä matkoja hyvinkin usein. Yli 100 km pituisia joukkoliikennematkoja tehtiin selvästi harvemmin kuin pitkiä automatkoja (LIITE 9, taulukko 10). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneilta kysyttiin myös heidän matkapuhelimestaan: sekä ensimmäisen puhelimen hankinta-ajankohdasta, puhelimen vaihtotiheydestä (kuinka monta puhelinta ennen nykyistä) että puhelimen eri ominaisuuksista ja niiden käytöstä. Tällaista tietoa kysyttiin, koska Navitarve-hankkeessa (Anttila ym. 2001) havaittiin, että yleinen teknologiasuuntautuneisuus korreloi selvästi esimerkiksi matkapuhelimen hankinnan ja vaihtamistiheyden kanssa. Lähes kaikilla käyttäjähaastatteluihin osallistuneilla (38 hlöä) ja kaikilla käyttöliittymän testaukseen osallistuneilla oli matkapuhelin omassa käytössään. Osallistuneilla työssäkäyvillä ja eläkeläisillä oli kaikilla matkapuhelin. Matkapuhelimien ominaisuuksista tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen oli mahdollista kaikille käyttäjähaastatteluihin osallistuneille (LIITE 9, kuva 1). Tosin kaksi oli jättänyt tyhjän vastauksen. Heistä kalenterin ilmoitti omistavan puhelimessaan 41 %, www-selaimen 11 % ja sähköpostin 16 %. Useimpien matkapuhelimiin oli mahdollista ladata uusia soittoääniä tai ikoneja. Pelien lataaminen matkapuhelimiin ei ollut suurimmalle osalle mahdollista. Monet eivät kuitenkaan tienneet, oliko tämä mahdollista vai ei. Lähes kaikki käyttäjähaastatteluihin osallistuneet käyttivät matkapuhelimien ominaisuuksista tekstiviestejä päivittäin tai lähes päivittäin (83 %, LIITE 9, kuva 2). Muita ominaisuuksia käytettiin harvemmin. Ensimmäinen matkapuhelin oli useimmiten hankittu vuoden 1995 jälkeen (LIITE 9, taulukko 11). Eniten matkapuhelimia oli hankittu vuonna 1998, jolloin käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 10 on hankkinut ensimmäisen matkapuhelimensa. Nykyinen matkapuhelin oli useimmille vastaajille joko toinen tai kolmas (LIITE 9, taulukko 12). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 11:llä (26 %) oli jo digivastaanotin. Käyttöliittymän testaukseen osallistuneista taas digivastaanotin oli vain yhdellä ja hänkin oli hankkinut sen juuri ennen testaukseen osallistumistaan. Maksullisia televisiokanavia kuten Canal Digital tai Canal+ oli viidellä käyttäjähaastatteluihin osallistuneella (12 %). Huomionarvoista on se, että yli kolmannes vastaajista ei tiennyt, millainen antennijärjestelmä heillä on (LIITE 9, taulukko 13). Lähes kaikilla osallistuneilla oli pääsy tietokoneelle ja/tai Internetiin joko kotona, töissä tai muualla. Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 31:llä (74 %) oli kotonaan Internetyhteys. Eniten oli hankittu ADSL:n ja modeemin kautta käytettäviä Internet-yhteyksiä (LIITE 9, taulukko 14). Eniten kotitietokoneita oli henkilöautoa pääsääntöisesti käyttävien ryhmässä. Vastaavasti vähiten kotitietokoneita oli joukkoliikenteellä matkustavien ryhmässä (60 %). 21

22 2.4.2 Käyttäjähaastattelun keskusteluryhmien kokoonpano Käyttäjähaastatteluihin osallistuvat jaettiin yhteensä kuuteen ryhmään, jotka kutsuttiin haastatteluun eri aikoina. Vastaajaryhmät muodostettiin siten, että kussakin ryhmässä oli sellaisia osallistujia, joiden taustalta löytyi vähintään yksi yhteinen, jollain tavalla liikkumistottumuksiin liittyvä piirre. Osa jaosta tehtiin sillä perusteella, matkustiko henkilö enimmäkseen joukkoliikenteellä vai omalla autolla. Jakoon vaikutti osittain myös haastateltavan ikä ja elämäntilanne. Lisäksi digivastaanottimen jo omistavista tehtiin yksi ryhmä tosin heillekään ei kerrottu valintaperustetta ennen kuin haastattelun loppuideointivaiheessa. Ryhmien kokoonpano ja pääasialliset valintaperusteet on esitetty taulukossa 2. Osallistuneista suurin osa asui YTV:n alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen, LIITE 9, taulukko 15). Yksittäisiä vastaajia asui kehyskunnissa. Taulukko 2. Ryhmien kokoonpano. Ryhmän nimi Koko Sukupuoli Ikä Liikkuminen Muuta nuoret 7 naisia 5 miehiä 2 opiskelijat 7 naisia 6 miehiä 1 eläkeläiset 6 naisia 2 digitelevision käyttäjät joukkoliikenteen käyttäjät henkilöauton käyttäjät miehiä 4 8 naisia 7 miehiä 1 6 naisia 5 miehiä 1 8 naisia 4 miehiä henkilöauton matkustajana, joukkoliikenteellä, kävellen, pyörällä joukkoliikenteellä, pyörällä, kävellen ajaa itse henkilöautolla, matkustaa joukkoliikenteellä, pyörällä, kävellen matkustaa joukkoliikenteellä, kävellen, pyörällä, ajaa itse henkilöautolla joukkoliikenne (tai kävellen/pyörällä) koululaisia, alle 20 v. Opiskelijoita kaikki eläkkeellä kaikilla digivastaanotin säännöllisiä joukkoliikenteen käyttäjiä ajaa itse henkilöautolla pääasiallinen kulkumuoto oma auto 22

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Liiketoiminnan teknologian laitos 3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ Tietojärjestelmätiede Pro Gradu tutkielma Pekka Hartikainen Syksy

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ISBN 951-723-772-3 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki

ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa. Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 108 Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisissa mediapalveluissa Hannele Antikainen, Asta Bäck & Pirjo Näkki ISBN 978-951-38-7169-7 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot