FITS-julkaisuja XX/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja XX/2004"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja XX/2004 Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen Palvelukokeilu digitelevisiossa LUONNOS

2 C:\VTTApps\Office97\WordPohjat\fits.dot kannen tiedot: ISBN xxxx FITS-julkaisuja Helsinki 2004

3 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Merja Penttinen, Satu Innamaa, Heidi Sandberg, Teppo Ahonen Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen. Palvelukokeilu digitelevisiossa Tiivistelmä tiivistelmän teksti kirjoitetaan, kun raportin muu sisältö on hyväksytty Avainsanat (asiasanat) käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjien tarpeet, multimodaali, liikennetietopalvelu, digitelevisio, päätöksenteko Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja TXX/2004T Kokonaissivumäärä 101 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN xxxx Luottamuksellisuus julkinen

4 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Merja Penttinen, Satu Innamaa, Heidi Sandberg, Teppo Ahonen Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication User-centred design of traffic and traveller service. Pilot in digital television Abstract abstract text Keywords user-centered design, user needs, multi-modal, traveller services, digital television, decision making Miscellaneous Serial name and number FITS publications X/2003 Pages, total 101 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN xxxx Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäminiteriö sekä Digita Oy ovat tilannet tutkimuksen liikenteen ja matkailun tiedostuspalvelun käyttäjäkeskeisestä kehittämisestä digitelevisioon. Tutkimuksesta vastasi tutkija Merja Penttinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Ryhmähaastattelujen järjestämisessä ja raportoinnissa häntä avustivat tutkijat Heidi Sandberg ja Saija Niskanen VTT:sta. Palvelun pilottiversion käyttäjäkokeet toteuttivat tutkija Satu Innamaa ja tutkimusharjoittelija Niina Virtanen VTT:sta. Tuotepäällikkö Teppo Ahonen Digita Oy:stä kokosi teknisen puolen kokemukset. Helsinki, lokakuussa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö

6

7 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 LYHENTEET JOHDANTO Taustaa Tavoite MENETELMÄ Asiantuntijahaastattelut Käyttäjähaastattelut Käyttöliittymän testaus Koehenkilöt Koehenkilöiden taustatiedot Käyttäjähaastattelun keskusteluryhmien kokoonpano RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOKSET Olemassa olevien liikennepalvelujen käyttö ja arviointi Odotukset digitelevisiolta Liikennetietosisältöjen ryhmittely Asiantuntijaryhmän tulokset Käyttäjäryhmän tulokset Yhteenveto tuloksista Suosituksia Tietojen tarpeellisuus ja saaminen nykyisin Joukkoliikennetiedot Henkilöautotiedot Liikennetietopalvelun arviointi Palvelun helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys Liikennetietokanavasta saatava hyöty ja palvelun vaikutukset Liikennetietokanavan vaikutus digitelevisioon suhtautumiseen Muuta Millaisia tietoja tai palveluja liikennetietokanavan yhteyteen tulisi laittaa? Liikenteeseen ja matkailuun liittyvät tiedot Muut julkishallinnon palvelut digitelevisiossa Mitä muita ominaisuuksia digilaitteessa pitäisi olla?

8 4 PALVELUPILOTIN TEKEMINEN DIGIKANAVALLE KÄYTTÖLIITTYMÄN TESTAUKSEN TULOKSET Aikaisempi kokemus liikennetietopalveluista Käyttöliittymän ulkoasu Käyttöliittymä Sisältöodotukset etusivun otsikoiden perusteella Testitehtävien suorittamisessa havaittuja ongelmia Koehenkilöiden kaipaamia sivuilta puuttuneita tietoja Kanavan hyödyllisyys Muu palaute Muutosehdotuksia TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten tarkastelu Johtopäätökset...67 LÄHTEET...68 LIITTEET

9 LYHENTEET ADSL DAB Asymmetric Digital Subscriber Loop Digital Audio Broadcasting. Mahdollistaa analogista radiota monipuolisemman radiotoiminnan ja siihen liittyvät lisäpalvelut. Digiboksi, Set-Top-Box Analogiseen televisioon liitettävä lisälaite, joka mahdollistaa digitaalisten lähetysten vastaanottamisen. DVB DVB-C DVB-S DVB-T EPG ESG FIC IPDC Kanavanippu MHP Multipleksi Objektikaruselli Ohjelmaopas PCI-väylä Digital Video Broadcasting, digitaalinen tv-lähetysjärjestelmä. Digital Video Broadcasting Cabel Digital Video Broadcasting Satellite Digital Video Broadcasting Terrestial Electronic Programme Guide, ks. ohjelmaopas Navigaattori Event Service Guide. Vastaanottimen sisäänrakennettu sovellus, jolla on mahdollista muuttaa vastaanottimen asetuksia sekä selata rajoittuneesti ohjelmatietoja. Fast Information Channel Internet Protocol Data Casting, IP-protokollaa käyttävän tiedon välitystä DVB verkossa, IP over DVB. Digitaalisen lähetysjärjestelmän signaali, jolla ohjelmakanavat lähetetään katsojalle yhtenä nippuna (yhdellä kanavataajuudella). Tällainen nippu sisältää useita ohjelmia, palveluja ja kaiken niihin liittyvän kuva- ja äänimateriaalin sekä oheispalvelujen datan. Multimedia Home Platform, avoin java-pohjainen ohjelmistorajapinta digitelevision palveluiden toteuttamiseen. Ks. kanavanippu Yleinen tapa välittää tiedostoja digitaalisen televisiolähetteen mukana. Otettu käyttöön MHP-standardissa. EPG, sovellus, jonka avulla selataan tietoja lähetettävistä ja tulevista ohjelmista. Peripheral Component Interconnect 9

10 Supertekstitelevisio TV-kortti USB-väylä WAP WLAN Lähetysvirrassa lähetettävän sivumuotoisen sisällön selaamisen mahdollistava sovellus. Kortti, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistuksen ja helpon ostamisen television kautta. Universal Serial Bus Wireless Application Protocoll Wireless Local Area Network 10

11 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriön FITS-ohjelmassa tehdyssä esiselvityksessä (Kummala ym. 2003) selvitettiin digitaalisen radio- ja televisioverkon hyödyntämismahdollisuuksia henkilöliikenteen telematiikassa. Esiselvityksessä pyrittiin tunnistamaan lähivuosina toteutettavissa olevat palvelut tai palvelukokonaisuudet. Liikenteen tiedotuspalvelu nähtiin yhtenä potentiaalisimmista lähivuosien aikana toteutettavista palveluista. Viestintälainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeiset yleistavoitteet kohdistuvat tietoyhteiskunnan suhdanne-, tasa-arvo- ja aluepolitiikkaan sekä sisällöntuotannon edistämiseen (Kummala ym. 2003). Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpoliittisessa linjauksessa on hallitusohjelmaan kirjattu digitaalisten televisioverkkojen uusien käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen. Linjauksessa todetaan televisioverkkojen olevan tulevaisuudessa halvin ja yleisin väylä hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluja. Lähitulevaisuudessa digitaalinen televisio edistää kansalaisten mahdollisuuksia asioida verkossa, sillä ainakin osa julkishallinnon internetpalveluista on saatavissa myös digitelevisiosta. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin käynnistämässä vuoden 2004 alussa kaksivuotisen klusteriohjelman digitelevision palvelujen kehittämiseksi (Hintikka 2003). Hintikan (2003) raportissa Julkishallinnon palvelut ja niiden mahdollisuudet digitaalisessa televisiossa todetaan heti alussa, että digitelevision sisältöjen ja palveluiden suunnittelun yksi suurimmista haasteista on se, että tuttua ja käyttöyhteyksiinsä sidottua välinettä yritetään muuntaa toiseksi liian nopeasti. On muistettava, että televisio on kotitalouden tuttu esine, joka on kiinteästi kietoutunut arjen sosiaalisiin ja aineellisiin käytäntöihin (Tarkka 2003). Lisäksi televisiolla, internetillä ja mobiililaitteilla on jokaisella omat erityispiirteensä, ja eri päätelaitteita käytetään eri tilanteissa ja ympäristöissä. Hintikka (2003) toteaakin, että todellisten tarpeiden löytämiseksi digitelevision suhteen käyttäjiä on aktiivisesti opastettava uusiin mahdollisuuksiin ja käyttötapoihin ja toisaalta otettava heidät mukaan suunnitteluprosessiin, kuten muussakin digitaalisen median suunnittelussa. Hintikka (2003) esittelee raportissaan yhteenvetotaulukon (taulukko 1) television ja tietokoneen käyttökulttuurieroista. Hän korostaa kuitenkin samalla, että eroista huolimatta sisältöjen ja palveluiden suunnittelussa on myös yhtäläisyyksiä niin paljon, että osaaminen Internet-julkaisemisessa sekä tuotetut verkkoaineistot ovat hyvä pohja digitelevisiotuotantoon. 11

12 Taulukko 1. Television ja tietokoneen käyttökulttuurin eroja (Hintikka, 2003). Televisio Tietokone Nojautuminen taaksepäin eteenpäin Etäisyys yli 2 metriä noin 0,5 metriä Käyttöliittymä kaukosäädin näppäimistö, hiiri Käytön tarkoitus ajan kuluttaminen tavoitteellisuus, ajan säästö Toiminta passiivinen aktiivinen Oppimiskynnys matala korkea Sosiaalinen luonne käyttötilanteissa yhdistävä eristäytyvä Sisältötarjonta jakelijat työntävät (push) käyttäjä hakee (pull) Sisältömuoto kuva, ääni, ohjelma teksti, symbolit, tila Tarjonnan ajankohta jakelijat valitsevat käyttäjä päättää On pidettävä mielessä, että vaikka taulukossa 1 luetellut erot ovat vielä nyt suhteellisen selviä, niin ne eivät välttämättä ole pysyviä. Tietokonetta käytetään jo nyt aktiivisen, tavoitteellisen toiminnat lisäksi viihteeseen ja ajanviettoon sekä yksin että joukolla. Toisaalta, jos taas digitelevisioon aletaan tuottaa paljon erilaisia tietopalveluja, niin siitä voi tulla Internetin lisäksi aktiivisen tiedon hankinnan kanava. Hintikan (2003) raportissa esitetään myös viisi painopistettä alkuvaiheen digitelevision suunnittelulle: 1. sisällöt ja sovellukset, jotka helpottavat ihmisen arkea 2. ratkaisu yhteen ongelmaan tietyssä elämäntilanteessa 3. tarve usein 4. tarve heti 5. tarve kotona. Hintikan (2003) mukaan erinomainen aineisto tai sovellus palvelee neljää tai useampaa tarvetta, hyvä puolestaan kahta tai kolmea. Hintikan raportissa todetaan myös, että esimerkiksi alueelliset sää- ja kelitiedot digitelevision välityksellä vastaavat kaikkiin yllä oleviin tarpeisiin ja ne ovatkin suosituimpien julkishallinnon verkkopalveluiden joukossa. Myös liikenteeseen liittyvät tiedot täyttävät useimmiten kaikki viisi vaatimusta. Nenonen (2004) toteaa kolumnissaan, että tietoyhteiskunnan kehittämisessä on lähtökohtana palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeista ja kehittämisen keskeinen elementti on tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen. Kantolan ym. (2003) tutkimuksen tavoitteena oli selvittää digitelevision kehittämistarpeita katsojien näkökulmasta. Tutkimuksessa annettiin digivastaanotin käyttöön parin kuukauden ajaksi joukolle käyttäjäperheitä (aluksi 20 perhettä). Tuloksina todettiin, että 12

13 parhaimpina digitelevision ominaisuuksina pidettiin hyvää kuvanlaatua ja ohjelmaopasta. Myös vanhojen televisiovastaanottimien digikelpoisuus yllätti perheet myönteisesti. Osa mukana olleista perheistä oli tyytyväisiä digivastaanottimen avulla saatavaan lisäohjelmistoon, osa oli kuitenkin odottanut lisää sisältöä. Vuorovaikutteisia laitteita ei kokeilun aikaan ollut vielä saatavilla eikä vuorovaikutteisia palveluja voitu siis vielä kokeilla. Kokonaisuudessaan Kantola ym. (2003) totesi kuitenkin, että kuluttajien käsitys digitelevisiosta konkretisoitui ja he pystyivät paremmin arvioimaan digitaalisen teknologian juuri heille tarjoamia etuja ja niiden kustannuksia. Liikennetelematiikan ja yleisesti uuden teknologian tuotteiden niin laitteiden kuin palveluiden kehittäminen yksittäisen käyttäjän ja sitä kautta koko yhteiskunnan kannalta edulliseen suuntaan on mahdollista vain silloin, kun ne suunnitellaan alusta saakka käyttäjäkeskeisesti, eli niin, että käyttäjien tarpeet ja vaatimukset otetaan huomioon sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Käyttäjäkeskeisyys edistää uuden teknologian käyttöönottoa, suuntaa teknologian kehitystä yhteiskuntaa paremmin palvelevaksi sekä lisää tasa-arvoa ja tehokkuutta. Käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia tulisi tarkastella jo palveluiden tai järjestelmien suunnitteluvaiheessa muun muassa vastaamaan kysymykseen, millaiset palvelut ja sovellukset ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä yksittäisen käyttäjän hyvinvoinnin näkökulmasta (Rämä ym. 2002). Hintikka (2003) korostaa sitä, että digitelevision suunnittelukäytäntöjen pitäisi olla samat kuin muussakin digimediassa: käytettävyyssuunnittelu ja käyttäjien osallistuminen pitäisi ulottaa koko suunnitteluprosessiin aina konseptisuunnittelusta ja määrittelyistä testaukseen sekä julkistuksen jälkeiseen käyttöseurantaan ja jatkokehitykseen. Sen lisäksi käyttäjille pitäisi jo alkuvaiheessa kertoa selkeästi ja johdonmukaisesti, millaisia ominaisuuksia he saavat milläkin digisovittimella ja kääntäen, millainen sovitin heidän pitäisi hankkia saadakseen Multimedia Home Platform -ominaisuudet (MHP) ja siten esimerkiksi liikennetietokanavan. 1.2 Tavoite Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tukea digitelevision liikennetietopalvelun käyttäjälähtöistä kehittämistä. Tutkimus jakautui kahteen pääosaan: palvelun sisällön suunnitteluun ja pilotin testaamiseen koekäyttäjien avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli ensinnäkin selvittää käyttäjien tarpeet ja toiveet sekä muodostaa näiden pohjalta ehdotus digitelevision liikennetietopalvelun pilottiversion sisällöstä ja rakenteesta. Samalla oli tarkoitus kerätä yleisempääkin tietoa käyttäjien liikennetietotarpeista, jota voidaan hyödyntää myös muussa liikennetiedotuksen kehittämistyössä. 13

14 Työssä käydään lyhyesti läpi pilotin sisältöön vaikuttavat tekniset rajoitukset ja reunaehdot, jotta lukija saa käsityksen, miksi pilotin sisältö tehtiin sellaiseksi kuin se tehtiin ja miksei kaikkia käyttäjien toiveita voitu toteuttaa. Tutkimuksen toinen päätehtävä oli tukea palvelupilotin kehittämistä antamalla sekä sen käyttöliittymästä että sisällöstä palautetta ja konkreettisia kehittämisideoita käyttäjäkokeiden perusteella. 14

15 2 MENETELMÄ 2.1 Asiantuntijahaastattelut Alustava digikanavalle tulevien liikennetietopalvelujen valinta ja ryhmittely käyttäjähaastatteluja varten tehtiin asiantuntijaryhmässä. Ryhmä koostui kymmenestä VTT:n liikennetelematiikkatutkimusryhmän jäsenestä. Heidän ottamistaan mukaan suunnittelun alkuvaiheessa pidettiin perusteltuna, jotta saataisiin koottua mahdollisimman kattavasti liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä tietoja. Lisäksi oletettiin, että liikennetiedotus ja sen termistö olivat kaikille asiantuntijaryhmään osallistujille niin tuttuja, ettei termien pidempiä selityksiä tarvittu, vaan osallistujilla oli suhteellisen yhteneväinen mielikuva eri otsikoiden (esimerkiksi Liikennesää ) merkityksestä. Asiantuntijaryhmä ryhmitteli ja järjesti liikennetietoja käyttäen Puzzle-menetelmää. Menetelmä on kehitetty Taideteollisessa korkeakoulussa MORE-hankkeen yhteydessä (Keinonen 2000, Säde ym. 1998). Lisäksi menetelmää käytettiin KEN (Käytettävyys ja eettinen arviointi Navi-ohjelmassa) hankkeessa muokattaessa Benefonin ESCpuhelimen valikkoa (Kaasinen 2002). Puzzle-menetelmässä esimerkiksi puhelimen ominaisuuksia tai erilaisia liikennetietosisältöjä esitetään pelikortteja muistuttavilla korteilla. Korttien avulla eri toimintoja voidaan laittaa helposti tärkeysjärjestykseen ja jakaa yhteensopiviin ryhmiin. Asiantuntijaryhmässä Puzzle-menetelmä eteni seuraavasti: 1. Osallistujille kerrottiin, että tavoitteena on ryhmitellä ja järjestää ne liikennetietopalvelut, jotka tulevat näkymään digitelevision liikennetietokanavalla. 2. Ryhmille jaettiin kortteja (30 kpl), joille oli valmiiksi kirjoitettu erilaisia liikennetietopalveluja. Lisäksi he saivat tyhjiä kortteja, joille he voivat kirjoittaa a) lisää palveluja ja b) keksiä myöhemmin otsikot. 3. Ensimmäinen tehtävä (kuva 1) oli ryhmitellä annetut kortit, eli liikennetiedot niin, että samaan pinoon tulevat saman pääotsikon alle kuuluvat tiedot. Esimerkkinä maito, voi, leipä elintarvikkeet; paita, housut, sukat vaatteet. Lisäksi osallistujat saivat keksiä lisää liikennetietosisältöjä. Sama kortti oli mahdollista sijoittaa useampaan ryhmään. 15

16 Kuva 1. Puzzle-menetelmä asiantuntijaryhmässä. 4. Ryhmittelyn jälkeen osallistujia pyydettiin keksimään jokaiselle nipulle nimi, eli päävalikossa näkyvä otsikko. 5. Seuraavana vaiheena osallistujia pyydettiin käsittelemään yhtä ryhmää kerrallaan ja antamaan kullekin kortille (liikennetiedolle) arvosana tärkeyden mukaan. Tärkeyttä arvioitiin kolmiportaisella asteikolla 1 = pakollinen, 2 = tarpeellinen, 3 = kiva tietää. Lopuksi jokaisen nipun (ryhmän) kortit järjestettiin pinoon tärkeimmästä vähiten tärkeään. 6. Viimeiseksi ryhmät laittoivat niput tärkeysjärjestykseen sen mukaan, että tärkein tulee digitelevision liikennetietokanavan päävalikossa päällimmäiseksi. 2.2 Käyttäjähaastattelut Käyttäjätietoja kerättiin asiantuntijahaastattelun jälkeen lokakuussa hengen ryhmähaastatteluilla. Osallistujat rekrytoitiin ryhmiin lehti-ilmoituksilla (kuva 2). Ilmoitus julkaistiin Metro- ja Länsiväylä-lehdissä. Ilmoitusten perusteella haastatteluihin ilmoittautui yhteensä 169 henkilöä, joista ryhmiin valittiin taustatietojen (lomake, LIITE 16

17 1) perusteella yhteensä 42 käyttäjää. Haastatteluihin osallistuneiden taustatiedot on esitelty luvussa ja ryhmiin jako luvussa VTT etsii osallistujia ryhmähaastatteluun Ryhmähaastatteluiden avulla kehitämme tulevaisuuden palveluja helpottamaan ihmisten arkista liikkumista joukkoliikenteellä ja henkilöautolla. Haemme haastatteluihin yli 15- vuotiaita, erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana Otaniemessä klo 8 16 välillä, tarpeen mukaan myös illalla. Yhden ryhmähaastattelun kesto on noin 2,5 h. Haastatteluista maksetaan 35 palkkio. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka [yhteystiedot] Kuva 2. Lehdessä julkaistu rekrytointi-ilmoitus. Ryhmähaastattelut etenivät seuraavasti: 1. Jokaiselle osallistujalle jaettiin täytettäväksi ennakkotietolomake (LIITE 2). Siinä kysyttiin talouden kokoon ja ikärakenteeseen, teknisiin laitteisiin sekä nykyisten liikennetietopalvelujen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Lisäksi jokaista pyydettiin arvioimaan digitelevision yleistymistä. Tähän osioon käytettiin aikaa noin 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes kaikki olivat lomakkeet täyttäneet. 2. Seuraavaksi haastattelijat esittäytyivät ja kertoivat taustatietoja VTT:stä ja ryhmäkeskustelujen tavoitteesta. Esittelyssä puhuttiin yleisesti liikennetietoja sisältävästä palvelukokonaisuudesta. Digitelevisiota ei vielä tässä vaiheessa mainittu. Osallistujille korostettiin, että kaikkia tuloksia käsitellään kokonaisuutena niin, etteivät kenenkään antamat vastaukset erotu joukosta. Lisäksi korostettiin, ettei kenenkään yksittäisen vastaajan taustatietoja tai vastauksia luovuteta edelleen VTT:n ulkopuolelle. 3. Kolmas vaihe oli varsinainen tietosisältöjen ryhmittely Puzzle-menetelmällä, vastaavalla tavalla kuin asiantuntijaryhmässä. Suurin ero menetelmän etenemisessä oli asiantuntijaryhmään verrattuna se, ettei loppukäyttäjille kerrottu ennen Puzzlen tekemistä, että järjesteltävänä olevat tietosisällöt (kortit, yhteensä 32 kpl, LIITE 3) tulevat digitelevision liikennetietokanavalle. 4. Keskusteluryhmään osallistujat jaettiin 2 3 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaettiin 32 korttia (LIITE 3), joissa jokaisessa oli jokin liikenteeseen liittyvä tieto ts. otsikko. Lisäksi jaettiin tyhjiä kortteja, joihin ryhmäläiset saivat kirjoittaa otsikoita itse (joko kopioita edellisistä tai keksiä uusia). Ryhmille jaettiin paperi, 17

18 jossa selitettiin, mitä mikäkin otsikko tarkoittaa. Ryhmien tehtävänä oli ryhmitellä kortit nippuihin sen mukaan, mitkä otsikot heidän mielestään kuuluvat yhteen. Jokaiselle nipulle piti keksiä pääotsikko ja nipun kortit järjestää tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten tärkeänä ryhmäläiset kutakin tietosisältöä pitivät tai miten usein he uskoivat kyseistä tietoa käyttävän. Myös niput tuli järjestää tärkeysjärjestykseen. 5. Neljännessä osiossa osallistujat vastasivat yksilöinä lomakkeella (LIITE 4) kysymyksiin erilaisten liikennetietojen tarpeellisuudesta ja niiden saamisen helppoudesta nykyisin. Tässä joukkoliikenteellä matkustajat vastasivat joukkoliikennettä koskeviin tietoihin ja autonkuljettajat vastaavasti heille tarkoitettuihin tietoihin. 6. Pienen tauon jälkeen osallistujille esiteltiin yksi mahdollinen ratkaisu tulevaisuuden liikennetiedottamiseen (kuva 3) tietokonesimulaationa. Heille kerrottiin, että tämä palvelukokonaisuus on yhden ryhmän tuottama versio ja että sitä muokataan näiden ryhmähaastattelujen perusteella pidemmälle. Lisäksi heille korostettiin sitä, että lopullinen Suomessa käyttöön otettava versio on suomenkielinen. Esittelyversion todettiin olevan englanninkielinen vain sen takia, että se on tehty esittelymateriaaliksi kansainväliseen konferenssiin. Simulaation lisäksi osallistujille esiteltiin palvelun käytön mahdollistavaa digiboksia (Finluxin MHP-laite) ja kerrottiin lyhyesti, miten käyttöliittymä toimii (nuoli-, väri- ja Ok-näppäimet). Kuva 3. Esitetty liikennetietokanavan etusivu. 18

19 7. Esittelyn jälkeen osallistujia pyydettiin arvioimaan esitettyä palvelukokonaisuutta, sen hyödyllisyyttä, helppokäyttöisyyttä sekä sitä, vaikuttaisiko uuden palvelun olemassa olo jollain tavalla digivastaanottimen hankintaa. Tämän osion vastaajat täyttivät yksilöinä (LIITE 5). 8. Lopuksi vastaajat vielä kokoontuivat kahden tai kolmen hengen ryhmiin ja pohtivat erityisesti sitä, millaisia tietoja liikennetietokanavan yhteyteen voisi laittaa sekä sitä, mitä muita julkishallinnon palveluja he voisivat ajatella käyttävänsä digitelevision kautta. 2.3 Käyttöliittymän testaus Liikennetietopalvelua ja digikanavan käyttöliittymää testattiin yhdeksän koehenkilön kanssa elokuussa 2004, ennen kuin pilotti käynnistyi valtakunnan verkossa. Koehenkilöt rekrytoitiin käyttäjähaastatteluun ilmoittautuneiden, mutta ei ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden joukosta. Testausvaiheessa palvelua käytettiin pelkästään Digita Oy:n sisäisessä verkossa. Testaus eteni seuraavasti: 1. Ensin haastattelijat esittäytyivät ja kertoivat taustatietoja VTT:stä ja käyttöliittymän testauksen tavoitteista. Osallistujille korostettiin, että kaikkia tuloksia käsitellään kokonaisuutena niin, etteivät kenenkään antamat vastaukset erotu joukosta. Lisäksi korostettiin, ettei kenenkään yksittäisen vastaajan taustatietoja tai vastauksia luovuteta edelleen VTT:n ulkopuolelle. 2. Osallistujalle annettiin täytettäväksi ennakkotietolomake. Lomakkeessa (LIITE 6) kysyttiin matkatottumuksiin sekä nykyisten liikennetietopalvelujen käyttöön liittyviä kysymyksiä. 3. Osallistujalle näytettiin palvelupilotin etusivua ja häntä pyydettiin sen perusteella kertomaan, mitä hän kunkin linkin alta olettaa löytävänsä. 4. Osallistujalle annettiin kaukosäädin ja häntä pyydettiin kertomaan, kuinka sen avulla liikutaan liikennetietopalvelu-digikanavalla. Osallistujat saivat myös kokeilla, kuinka liikkuminen sujui. Tämän jälkeen testinpitäjä kertoi tai kertasi sen, kuinka sivuilla liikutaan. 5. Osallistujalle annettiin tehtäviä (LIITE 7), joita suorittaessa hänen kaikki liikkeensä palvelusivuilla sekä vapaamuotoiset kommentit kirjattiin muistiin. 6. Tehtävät tehtyään osallistuja sai tutkia kanavan sisältöä vapaasti ja siitä keskusteltiin hänen kanssaan vapaamuotoisesti. Keskustelun aikana annettu palaute kirjattiin muistiin. 19

20 7. Lopuksi osallistuja kirjasi näkemyksiään loppupalautelomakkeelle (LIITE 8). 2.4 Koehenkilöt Koehenkilöiden taustatiedot Käyttäjähaastatteluihin osallistui yhteensä 42 henkilöä. Heidän keski-ikänsä oli 35 vuotta ja heistä suurin osa oli syntynyt 60- ja 70-luvuilla (LIITE 9, taulukko 1). Osallistuneista suurin osa, 29 (69 %), oli naisia ja 13 (31 %) miehiä. Osallistuneista miesten keski-ikä (40 v.) oli hieman naisia (33 v.) korkeampi. Osallistuneista 66 % oli joko työssäkäyviä tai opiskelijoita ja koululaisia (LIITE 9, taulukko 2). Mukana oli myös eläkeläisiä sekä muutoin tällä hetkellä kotona olevia vastaajia (työtön, äitiyslomalla jne.). Suurin osa osallistuneista ilmoitti asuvansa kahden tai kolmen hengen talouksissa (LIITE 9, taulukko 3). Yhteensä yhdeksän henkilöä osallistui käyttöliittymän testaukseen. Heidän keski-ikänsä oli 44 vuotta (LIITE 9, taulukko 1). Myös testaukseen osallistuneista suurin osa oli naisia (7 kpl, 78 %). Osallistuneista miesten keski-ikä (49 v.) oli hieman naisia (42 v.) korkeampi. Osallistuneista 78 % oli joko työssäkäyviä tai opiskelijoita ja koululaisia (LIITE 9, taulukko 2). Loput 22 % olivat työttömiä. Vastaajien liikkumistottumuksia selvitettiin muutamalla kysymyksellä. Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 31:llä (74 %) ja käyttöliittymän testaukseen osallistuneista kahdeksalla (89 %) oli ajokortti. Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista puolella oli auto käytössä/käytettävissä aina tai yleensä. Vastaavasti mukana oli myös sellaisia ajokortillisia, joilla ei ollut autoa käytössään koskaan (LIITE 9, taulukko 4). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista ajokortillisista vastaajista 33 % ja käyttöliittymän testaukseen osallistuneista ajokortillisista vastaajista 38 % ajoi autolla päivittäin tai lähes päivittäin (LIITE 9, taulukko 5). Käyttäjähaastatteluissa oli mukana myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät aja autolla koskaan, vaikka heillä on ajokortti. Vastaajista % oli ajanut viimeisen 12 kuukauden aikana autolla korkeintaan kilometriä (LIITE 9, taulukko 6). Valtaosa (79 %) käyttäjähaastatteluihin osallistuneista oli matkustanut joukkoliikenteellä joko päivittäin tai ainakin useita kertoja viikossa (LIITE 9, taulukko 7). Käyttöliittymän testaukseen osallistuneista heidän osuutensa oli 67 %. Liikkumiseen liittyviä tietotarpeita selvitettäessä oli myös mielenkiintoista tietää, millä kulkumuodoilla vastaajat tekivät tavallisesti päivittäiset matkansa. Yli puolet teki päivittäiset matkansa pääasiassa joukkoliikennevälineillä (LIITE 9, taulukko 8). Päivittäisten matkojen pituus yhteen suuntaan oli käyttäjähaastatteluihin osallistuneilla keskimäärin 14 kilometriä ja vaihteluväli 0,2 kilometristä 50 kilometriin. Käyttöliittymän testaukseen osallistuneilla vastaava keskiarvo oli 10 kilometriä ja vaihteluväli 3 17 kilometriä. 20

21 Yli puolet käyttäjähaastatteluihin osallistuneista teki pitkiä (yli 100 km) automatkoja kahdesta neljään kertaan vuodessa (LIITE 9, taulukko 9). Osa näistä vastaajista ilmoitti tekevänsä pitkiä matkoja hyvinkin usein. Yli 100 km pituisia joukkoliikennematkoja tehtiin selvästi harvemmin kuin pitkiä automatkoja (LIITE 9, taulukko 10). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneilta kysyttiin myös heidän matkapuhelimestaan: sekä ensimmäisen puhelimen hankinta-ajankohdasta, puhelimen vaihtotiheydestä (kuinka monta puhelinta ennen nykyistä) että puhelimen eri ominaisuuksista ja niiden käytöstä. Tällaista tietoa kysyttiin, koska Navitarve-hankkeessa (Anttila ym. 2001) havaittiin, että yleinen teknologiasuuntautuneisuus korreloi selvästi esimerkiksi matkapuhelimen hankinnan ja vaihtamistiheyden kanssa. Lähes kaikilla käyttäjähaastatteluihin osallistuneilla (38 hlöä) ja kaikilla käyttöliittymän testaukseen osallistuneilla oli matkapuhelin omassa käytössään. Osallistuneilla työssäkäyvillä ja eläkeläisillä oli kaikilla matkapuhelin. Matkapuhelimien ominaisuuksista tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen oli mahdollista kaikille käyttäjähaastatteluihin osallistuneille (LIITE 9, kuva 1). Tosin kaksi oli jättänyt tyhjän vastauksen. Heistä kalenterin ilmoitti omistavan puhelimessaan 41 %, www-selaimen 11 % ja sähköpostin 16 %. Useimpien matkapuhelimiin oli mahdollista ladata uusia soittoääniä tai ikoneja. Pelien lataaminen matkapuhelimiin ei ollut suurimmalle osalle mahdollista. Monet eivät kuitenkaan tienneet, oliko tämä mahdollista vai ei. Lähes kaikki käyttäjähaastatteluihin osallistuneet käyttivät matkapuhelimien ominaisuuksista tekstiviestejä päivittäin tai lähes päivittäin (83 %, LIITE 9, kuva 2). Muita ominaisuuksia käytettiin harvemmin. Ensimmäinen matkapuhelin oli useimmiten hankittu vuoden 1995 jälkeen (LIITE 9, taulukko 11). Eniten matkapuhelimia oli hankittu vuonna 1998, jolloin käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 10 on hankkinut ensimmäisen matkapuhelimensa. Nykyinen matkapuhelin oli useimmille vastaajille joko toinen tai kolmas (LIITE 9, taulukko 12). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 11:llä (26 %) oli jo digivastaanotin. Käyttöliittymän testaukseen osallistuneista taas digivastaanotin oli vain yhdellä ja hänkin oli hankkinut sen juuri ennen testaukseen osallistumistaan. Maksullisia televisiokanavia kuten Canal Digital tai Canal+ oli viidellä käyttäjähaastatteluihin osallistuneella (12 %). Huomionarvoista on se, että yli kolmannes vastaajista ei tiennyt, millainen antennijärjestelmä heillä on (LIITE 9, taulukko 13). Lähes kaikilla osallistuneilla oli pääsy tietokoneelle ja/tai Internetiin joko kotona, töissä tai muualla. Käyttäjähaastatteluihin osallistuneista 31:llä (74 %) oli kotonaan Internetyhteys. Eniten oli hankittu ADSL:n ja modeemin kautta käytettäviä Internet-yhteyksiä (LIITE 9, taulukko 14). Eniten kotitietokoneita oli henkilöautoa pääsääntöisesti käyttävien ryhmässä. Vastaavasti vähiten kotitietokoneita oli joukkoliikenteellä matkustavien ryhmässä (60 %). 21

22 2.4.2 Käyttäjähaastattelun keskusteluryhmien kokoonpano Käyttäjähaastatteluihin osallistuvat jaettiin yhteensä kuuteen ryhmään, jotka kutsuttiin haastatteluun eri aikoina. Vastaajaryhmät muodostettiin siten, että kussakin ryhmässä oli sellaisia osallistujia, joiden taustalta löytyi vähintään yksi yhteinen, jollain tavalla liikkumistottumuksiin liittyvä piirre. Osa jaosta tehtiin sillä perusteella, matkustiko henkilö enimmäkseen joukkoliikenteellä vai omalla autolla. Jakoon vaikutti osittain myös haastateltavan ikä ja elämäntilanne. Lisäksi digivastaanottimen jo omistavista tehtiin yksi ryhmä tosin heillekään ei kerrottu valintaperustetta ennen kuin haastattelun loppuideointivaiheessa. Ryhmien kokoonpano ja pääasialliset valintaperusteet on esitetty taulukossa 2. Osallistuneista suurin osa asui YTV:n alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen, LIITE 9, taulukko 15). Yksittäisiä vastaajia asui kehyskunnissa. Taulukko 2. Ryhmien kokoonpano. Ryhmän nimi Koko Sukupuoli Ikä Liikkuminen Muuta nuoret 7 naisia 5 miehiä 2 opiskelijat 7 naisia 6 miehiä 1 eläkeläiset 6 naisia 2 digitelevision käyttäjät joukkoliikenteen käyttäjät henkilöauton käyttäjät miehiä 4 8 naisia 7 miehiä 1 6 naisia 5 miehiä 1 8 naisia 4 miehiä henkilöauton matkustajana, joukkoliikenteellä, kävellen, pyörällä joukkoliikenteellä, pyörällä, kävellen ajaa itse henkilöautolla, matkustaa joukkoliikenteellä, pyörällä, kävellen matkustaa joukkoliikenteellä, kävellen, pyörällä, ajaa itse henkilöautolla joukkoliikenne (tai kävellen/pyörällä) koululaisia, alle 20 v. Opiskelijoita kaikki eläkkeellä kaikilla digivastaanotin säännöllisiä joukkoliikenteen käyttäjiä ajaa itse henkilöautolla pääasiallinen kulkumuoto oma auto 22

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet Testitapaukset - Xlet Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 2.1 Koko järjestelmän yleiskuvaus...4 2.2 Xlet-demosovellus ja sen toimintaperiaate...5 3. Testitapaukset...6 3.1 Objektien

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Jalkkis.NET käyttäjäkysely

Jalkkis.NET käyttäjäkysely käyttäjäkysely Maaliskuu 2008 Yhteenveto 1. Kyselyn numeeriset tulokset 2. Sanalliset vastaukset 3. Kehitystoimenpiteet 1 Jalkkis-kyselyppt / 2008-04 Copyright Zemiit Oy 2008 Yhteenveto Kysely järjestettiin

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET Kysely toteutettiin kimppakyytiasiakkaille lomakekyselynä aikavälillä 13.6.2013 2.8.2013. Lomakkeet annettiin autoilijoille, jotka jakoivat ne edelleen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Antero Malin Professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) PIAAC:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Aika: 19.3.2013 klo 15:00 17:30 Paikka: Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, Kuopio, valtuustosali

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot