ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA ASUNTOOSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA. Asunto-osakeyhtiö Kaskensivu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA ASUNTOOSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA. Asunto-osakeyhtiö Kaskensivu 2011"

Transkriptio

1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA Asunto-osakeyhtiö Kaskensivu ASUNTOOSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA 25

2 4 Aluksi 5 Kalevan kaupunginosa alkaa syntyä 6 Asunto-osakeyhtiö Kaskensivu perustetaan 7 Kaskensivun rakentaminen alkaa 8 Kaskensivun ensimmäiset vuodet 10 Ensimmäinen vuosikymmen vuotias Kaskensivu uudelle vuosituhannelle 18 Asukkaiden muistoja 22 Lopuksi 2 3

3 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA Kalevan kaupunginosa alkaa syntyä Aluksi Kaskitien, Nyyrikintien ja Oravanpolun varrelle yli 60 vuotta sitten nousseesta asuinalueesta on muodostunut vuosikymmenten saatossa rauhaisa puistomainen kortteli vilkasliikenteisten Kalevantien ja Sammonkadun väliin. Rakennusaikanaan talot olivat ensimmäisiä taloja uudessa Kalevan kaupunginosassa, jota rakennettiin kiivaasti helpottamaan tuon ajan asuntopulaa. Tänä päivänä rakennettavien uusien talojen historia ja sen asukkaiden tarinat ovat vasta syntymässä. Sen sijaan asunto-osakeyhtiö Kaskensivun historia ja tarinat ulottuvat yli 60 vuoden taakse, ja niitä on nyt kirjattu tähän historiikkiin. Historiikkia varten olen lukenut hallituksen pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia vuodesta 1949 alkaen. Taloyhtiötä koskevat faktatiedot ovat peräisin niistä. Lisäksi taloyhtiömme kanta-asukkaat muistelivat menneitä eräänä marraskuisena keskiviikkoiltana taloyhtiömme kerhohuoneessa. Juuri sellainen on historiikkiin kaikkein parasta ja rikkainta antia. Lämpimät kiitokset Terttu ja Heimo Aleniukselle, Maija-Liisa ja Matti Annalalle, Jorma Kattaiselle, Eeva Multaselle, Matti Saloselle, Matti Siurolalle ja Aune Säämäselle niin lapsuuden kuin aikuisuudenkin muisteloista Nyyrikintiellä asumisesta! Tampereella 1. joulukuuta 2011 Satu Leinonen Kaskensivulainen vuodesta Asunto-osakeyhtiö Kaskensivun historia liittyy tiiviisti myös koko Kalevan kaupunginosan syntyyn. Kalevan kaupunginosan asemakaava oli vahvistettu 1938, jolloin sitä tosin kutsuttiin XX kaupunginosaksi; Kaleva-nimen se sai vasta 1948, kun Tammerkoski-lehti julisti kilpailun nimen keksimiseksi Tampereen komeimmalle, uudenaikaisimmin periaattein toteutettavalle alueelle. Sodan vuoksi asemakaavan toteuttaminen viivästyi lähes vuosikymmenellä; Kaskensivua ennen rakennetut, Nyyrikintien molemmin puolin sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt Kaskitie ja Nyyrikki valmistuivat ensimmäisinä vuoteen 1946 mennessä. (Hilden 2003: Kaleva-kirja, ) Tuolloisessa yhteiskunnassa elettiin sodan jälkeistä pula-aikaa. Suurimmissa kaupungeissa vallitsi asuntopula, sillä asuntoja oli tuhoutunut talvisodassa, maaseudulta virtasi väkeä työnhakuun kaupunkeihin ja sodassa menetetyiltä alueilta siirtynyt väestö oli asutettava maan muihin osiin. Esimerkiksi Tampereen väkiluku lähes kaksinkertaistui vuosien välisenä aikana.1 Siihen vaikuttivat myös alueliitokset eli nykyisen Pispalan alueen ja Messukylän liittäminen Tampereen kaupunkiin. Asuntotuotannon elvyttämiseen tähtäävät, ns. yleishyödyllisen asuntotuotannon rahoittamiseen tarkoitetut lait oli hyväksytty eduskunnassa joulukuussa Valtion lainoja ja takuita voitiin myöntää tueksi sellaiseen asunnonrakennustoimintaan, jonka tarkoituksena oli asunto-osakemuotoa käyttäen halpojen ja tarkoituksenmukaisten asuntojen rakentaminen ilman voitontavoittelua. Asunto-osakeyhtiöiden perustajiksi tulivat kysymykseen lähinnä kunnat ja yleishyödylliset yhtymät. Ns. Haka-yhtymien takana oli pääasiassa osuuskauppaliike. Asuntokeskuskunta Tampereen Haka i.l. -nimisen osuuskunnan perustava kokous pidettiin 2. marraskuuta 1940, ja sen kaksi suurinta perustajajäsentä olivat Tampereen kaupunki ja osuusliike Voima. Vuonna 1949 tuli voimaan asuntopulan helpottamiseen tähtäävä laki asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista sekä valtioneuvoston päätös niiden myöntämisestä eli ns. Arava-lainsäädäntö, jolla pyrittiin saamaan aikaan mahdollisimman paljon hyviä ja halpoja asuntoja. (Näsi & Näsi 1990: Tamperetta rakentamassa, ) 1 (väkiluku, viitattu ). 5

4 Kaskensivun rakentaminen alkaa Asunto-osakeyhtiö Kaskensivu perustetaan Tampereen Hakan perustaman asuntoosakeyhtiö Kaskensivun alustava yhtiöjärjestys oli toimitettu kauppa- ja teollisuusministeriöön , ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin Muutettu yhtiöjärjestys vahvistettiin kauppa- ja teollisuusministeriössä Yhtiöjärjestyksen 2 mukaan yhtiön tarkoituksena on vuokralla hallita tonttia 74 B Kaskitien varrella Tampereen kaupungin XX kaupunginosan korttelissa n:o 418 ja rakennuttaa Asuntokeskuskunta Tampereen Haka i.l. nimisellä osuuskunnalla sanotuille tonteille asuintalot, joissa huoneistojen yhteisestä lattiapinta-alasta vähintään neljä viidesosaa AS. OY KASKENSIVUJEN TALOJEN ASUNTOTYYPIT: Yhteensä 124 asuntoa, joissa 244 asuinhuonetta, 44 keittiötä, 80 keittokomeroa, 112 kylpyhuonetta ja 128 wc:tä. 1 h, keittiö ja kylpyhuone 33 m² 12 kpl 2 h, keittokomero ja kh 43 m² 14 kpl 2 h, pienkeittiö ja kh 48,5 m² 64 kpl 2 h, k + kh 49,0 m² 16 kpl 2 h, k, kh + palvelijanhuone 55,5 m² 12 kpl 4 h, k + alk + kh 88,5 m² 4 kpl on varattu osakkeenomistajien asunnoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi, sekä omistaa ja hallita näitä asuintaloja. Osakepääoma oli tuolloista markkaa, ja se oli jaettu :een tuhannen markan suuruiseen osakkeeseen. Yhtiö oli saanut talojen rakentamiseen tarkoitetut lainat Valtionkonttorista (ns. Arava-laina), Postisäästöpankista, Tampereen kaupungilta sekä Hämeen Työväen Säästöpankista. Nämä varat oli sijoitettu etumaksuksi asuntokeskuskunta Hakalle. I- talo 30 asuntoa II-talo 32 asuntoa III-talo 30 asuntoa IV-talo 32 asuntoa Lisäksi taloyhtiössä on kolme suurempaa liikehuoneistoa ja useita pienempiä työhuoneita, jotka ovat vuokralla. Tampereen kaupungin kanssa 60 vuodeksi tehty tontinvuokrasopimus oli alkanut jo Vedenhankintasopimus tehtiin Johtokunnan eli nykyistä taloyhtiön hallitusta vastaavan elimen ensimmäinen kokous pidettiin osuusliike Voiman hallintoneuvoston huoneistossa Aleksanterinkadulla Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asuntokeskuskunta Hakan ensimmäinen toimitusjohtaja Alpo Pesonen. Muut jäsenet olivat Hakan johtokunnan jäseniä. Asunto-osakeyhtiö Kaskensivun ensimmäistä taloa alettiin rakentaa Kaskensivu oli asuntokeskuskunta Hakan ensimmäinen Arava-kohde, joten yhtiömme I-talon (Nyyrikintie 7) harjannostajaiset olivat siis Tampereen ensimmäisen Arava-talon harjannostajaiset. Kaski- ja Nyyrikinteiden välisen korttelin ensimmäisten talojen (Tampereen Sosiaalisen Asuntotuotanto Oy:n eli Tasa Oy:n rakentamat as. oy Kaskitie ja as. oy Nyyrikki) rakentamisen aikana 1940-luvulla Suomessa oli sodan vuoksi pulaa rakennusmateriaaleista, esimerkiksi tiilistä ja betoniraudasta. Kun as. oy Kaskensivun taloja alettiin rakentaa, materiaalien saatavuus oli jo kohentunut, vaikka teräs, tiilet, ja putket olivat yhä sääntelyn alla. Työvoimaakin taas riitti sodan jälkeen. Rakennustöiden edistymistä tosin hidastivat eri ammattikuntien lakot, ja raaka-aineiden sekä työn kustannukset olivat suuret. (Näsi ja Näsi1990: Tamperetta rakentamassa, 13 20). Kaskensivun kolme ensimmäistä taloa (Nyyrikintie 7, 9 ja 11) valmistuivat asuttavaan kuntoon , jolloin pidettiin I- ja II-talojen loppukatselmukset. IV-talo (Nyyrikintie 13) rakennettiin välisenä aikana, ja sen loppukatselmus pidettiin yhdessä III-talon kanssa. Loppukatselmuspöytäkirjassa edellytettiin, että istutusten ja pihamaan järjestely asemakaavamääräysten mukaiseen kuntoon on suoritettava 1 päivään syyskuuta 1954 mennessä. Asuntokeskuskunta Haka luovutti talot asunto-osakeyhtiö Kaskensivun hallintaan (luovutussopimus ). 6 7

5 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KASKENSIVU 60 VUOTTA Kaskensivun ensimmäiset vuodet Kaskensivun ensimmäisen, lyijykynällä kirjoitetun osakasluettelon mukaan asukkaiden joukossa oli esimerkiksi seuraavien ammattien edustajia: konttorinhoitaja, autonkuljettaja, johtaja, insinööri, asentaja, konstaapeli, teknikko, postiljooni, rautatieläinen, betonityöntekijä, viilaaja, makkaratyöntekijä, ompelija, mainospäällikkö, työkaluhioja, nahkatyöntekijä, teurastaja, näyttelijä, lavastaja, komisario, rakennusmestari, tehtaan edustaja, emännöitsijä, pankkivirkailija, veturinlämmittäjä, opettaja, rikosetsivä, lavastaja, ulosottomies, silittäjä, ylipostimies, sulattaja ja syrjänkursooja, muutamaa rouvaa ja leskirouvaa unohtamatta. Kaskensivun ensimmäinen osakkeenomistajista koostuva johtokunta valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa , ja sen puheenjohtajaksi valittiin opettaja Emil Karhu. Muut jäsenet olivat kaupunginkamreeri Hannes Huhti (Arava-järjestelmän edellyttämä kaupungin edustaja), toimitusjohtaja Reino Järvinen, teknikko Veikko Malo ja insinööri Olavi Murtomäki. Uusi johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa Kokouksen esityslistalla oli esimerkiksi isännöijän toimen haettavaksi ilmoittaminen talojen rappukäytävissä oleville ilmoitustauluille kiinnitetyin ilmoituksin. Lisäksi päätettiin ottaa selvää Voima- ja Polttoainetaloudellinen Yhdistys Ekonon jäseneksi liittymisen mahdollisuuksista ja sen aiheuttamista kustannuksista, jotta yhtiön talojen läm- 8 mitys voitaisiin järjestää mahdollisimman taloudelliseksi. Hakemusten perusteella yhtiön ensimmäiseksi isännöitsijäksi valittiin komisario Lauri Rautonen, joka toimi tehtävässään paria lyhyttä virkavapaata lukuun ottamatta vuoteen 1961 saakka. Kaskensivun ensimmäisinä vuosina johtokunnan kokouksissa käsiteltiin lähinnä asukkaiden anomuksia asuntojensa myynnistä tai vuokrauksesta. Aravalainsäädännössä oli nimittäin asetettu tietyt perusteet Arava-asunnon saamiselle (mm. perheen koko sekä tulo- ja varallisuusrajat), ja osakkeiden kaupat tai asunnon vuokraus piti hyväksyttää ensin johtokunnalla ja sitten Tampereen kaupungin Arava-toimikunnalla. Kaskensivun asunnoissa kuten toki kaikkialla muuallakin oli 1950-luvulla myös paljon alivuokralaisia, joiden ottamisesta piti tehdä myös anomus johtokunnalle. Esimerkiksi vuodelta 1959 on säilynyt asuntorakennustuotannon valtuuskunnalle asukastiheystutkimusta varten laadittu asukastilasto, jonka mukaan Kaskensivussa asui tuolloin yhteensä 347 vakituista asukasta, joista 95 oli alle 16-vuotiasta lasta. Lisäksi yhtiössä asui 50 alivuokralaista ja 5 kotiapulaista. Yhteensä asukkaita oli siis 402. Vertailulukuna mainittakoon, että vuonna 2010 yhtiössä asui talonkirjan mukaan 169 asukasta ja vain kaksi lasta. Yhtiön pitkäaikainen isännöitsijä Matti Siurola muistaa laskeneensa 1960-luvulla, että taloyhtiössä asui 32 sotaleskeä, eli neljänneksessä asunnoista. 9

6 Ensimmäinen vuosikymmen Vuonna 1952 taloyhtiön hallitus mm. palkkasi taloyhtiöön siivoojan ja talonmiehen. Ensimmäinen talonmies Yrjö Orhanen sai asua ilmaiseksi yhtiön omistamassa, talonmiehen käyttöön tarkoitetussa asunnossa, ja hänellä oli yksi vapaapäivä joka toinen sunnuntai. Aputalonmieheksi lähinnä lämmitystehtäviin palkattiin Arvo Peltonen keväällä Olympiavuoden 1952 kesällä taloyhtiön johtokunta päätti, että lämmintä vettä on säännösteltävä kesä-elokuun ajan. Asukkaille laaditussa tiedotteessa asukkaita kehotetaan kuljettamaan kaikki polttoaineeksi kelpaavat jätteet lämmityskattilassa poltettavaksi lämmityskulujen säästämiseksi. Jo tuolloin johtokunta kiinnitti asukkaiden huomiota vakavasti siihen seikkaan, että jokainen turhaan kulutettu vesilitra ja sähkökilovatti maksaa rahaa. Samana vuonna hankittiin mm. II- ja IV-talojen pesutupiin Auri-merkkiset pesukoneet ja taloyhtiölle Suomen liput. Rakennusyhtiö Haka suoritti Kaskensivun taloissa rakentamissopimuksen mukaisesti sen vastuulle kuuluvia takuukorjauksia, joita taloissa oli parin ensimmäisen asuinvuoden aikana havaittu. Vuonna 1953 Kaskensivussa alettiin valmistella pihaistutussuunnitelmaa ja hankittiin esimerkiksi taloyhtiön askarteluhuoneeseen höyläpenkki, joka on siellä edelleen käytössä. Muutoin yhtiössä mm. korjattiin talojen päädyissä olevia kellarinportaita, joissa ei tuolloin ollut vielä suojakaidetta, kuten nykyään. Lisäksi aloitettiin oleskelu- ja tuuletusparvekkeiden ja ikkunanpuitteiden maalauksen suunnittelu. Myös III-talon mankelihuoneen yhteyteen päätettiin rakentaa asunto siivoja Hynniselle. Piha-alueille päätettiin myös kaivaa avo-ojat veden poistamiseksi taloyhtiön piha-alueelta. Alkuvuosina taloyhtiön taloja oli lämmitetty ensin puulla ja sitten kivihiilellä. Esimerkiksi vuonna 1952 kivihiiltä kului tonnia ja halkoja 221 kuutiota. Jo vuonna 1953 johtokunta päätti öljylämmitykseen siirtymisestä, ja öljylämmityslaitteet tilattiin Lahden Onninen Oy:ltä. Laitteet saatiin käyttökuntoon keväällä Tuolloin pääasiassa lämmittäjän tehtäviä hoitanut aputalonmies Peltonen irtisanottiin, koska öljylämmitykseen liittyvät tehtävät katsottiin voitavan hoitaa yhden talonmiehen voimin. Polttoöljyn toimittajaksi valittiin Esso. Talon askarteluhuone annettiin lähiympäristön poikien käyttöön kerhotoimintaa varten yhdeksi illaksi viikossa, ja isännöitsijä valtuutettiin valvomaan, ettei toiminnasta aiheudu häiriötä. Lisäksi taloyhtiön II- ja IV-talojen keinujen läheisyyteen tehtiin hiekkalaatikot lasten leikkejä varten. Nyyrikintien puoleiset orapihlajaistutukset suojattiin tarpeellisilta kohdilta piikkilangoilla (!). Ikkunat, parvekkeet ja saunat maalautettiin. Vuonna 1955 johtokuntaan valittiin ensimmäinen nainen, varatuomari Thelma Ollila. Taloyhtiössä toteutettiin pieniä korjaustoimia: mm. ulko-ovien lasit vaihdettiin särkymättömiksi lankalaseiksi ja saunojen ikkunat läpinäkymättömiksi. Parvekkeille asennettiin tuuletustangot. Edellisistä kesistä poiketen lämpimän veden tuloa ei enää rajoitettu. Lisäksi Nyyrikintie päällystettiin asfaltilla. Vuoden lopussa taloyhtiö sai maistraatilta ilmoituksen, että yhtiön omistamat rakennukset on maalattava mennessä; talot olivat olleet valmistumisestaan asti betoninharmaita. Vuonna 1956 tehtiin I-talon työhuoneeseen sisäänkäynti ulkopuolelta yhdistämällä ikkuna-aukko ja entinen halkokuilu. Talonmiehelle hankittiin porakone ja smirgeli eli hiomakone. Rappukäytäviin asennettiin kaupustelua ja kerjäämistä koskevat kieltotaulut. Yhtiölle hankittiin uudet Suomen liput, ja nurmikot ja istutukset uusittiin kesällä luvun viimeisinä vuosina havaittiin, että saunojen sisustus oli jo osittain lahonnut; tuohon aikaan saunat olivat ahkerassa käytössä. Palotarkastuksen perusteella saunat määrättiin korjattavaksi, jotta ne täyttäisivät paloturvallisuusmääräykset. Taloyhtiön piha-alueille JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSIÄ Vaatteiden puistelu ikkunoista ja oleskeluparvekkeilta kiellettiin. Asukkaita kehoitetaan valvomaan, että myöskin lapset ja muut taitamattomat noudattavat järjestyssääntöjä. Lisäksi johtokunta ilmoitti asukkaille, että kaikki tavarat, joita asukkaat eivät käytä, on vietävä pois taloyhtiön yhteisistä tiloista. Ilmeisesti tämä ei tehonnut, sillä johtokunta joutui toistamaan samat kehotukset vielä saman vuoden lopulla. - Johtokunnan pöytäkirjoissa on mainintoja samasta asiasta lähes joka vuosi tähän päivään saakka. rakennettiin betonikouruojat ja pihan-alueen poikki viistoon kulkevat vedenkeräysojat. Kattilalaitoksessa tehtiin mittavia uudistus- ja korjaustöitä. Taloyhtiön hallinnassa olevat huonetilat eli liikehuoneistot oli saatu vuokrattua välittömästi talojen valmistumisen jälkeen, ja esimerkiksi IV-talon päätyyn vuokralaiseksi tuli Voinvientiliike Valio jo vuonna Liikehuoneiston toinen puoli toimi maitokauppana ja toinen puoli sekatavarakauppana. Oma kannu mukana käytiin aina maitoa ostamassa, muisteli taloon pikkupoikana muuttanut Jorma Kattainen. Lähitienoon talojen kivijalkoihin tuli uusia kauppoja aina talojen valmistuessa, esimerkiksi Kairesalon K-kauppa, Siilin lihakauppa, Tammelan meijeri, Nyyrikintien puolella ollut Ronnun kauppa (nykyisen pub Huurupiilon tiloissa) sekä 1980-luvulla Pirkanmaan osuuskauppaan yhtenä monista sulautuneen osuuskauppa Tuotannon myymälä nykyisen ravintola Coussican tilalla. Isoista ruokakaupoista ei tuolloin ollut vielä tietoakaan, marketeista puhumattakaan

7 Taloyhtiön liikehuoneistojen ja muiden työtilojen lukuisista vuokralaisista vuosien varrelta mainittakoon Ilveksen B-juniorijoukkue, joka vuokrasi I-talon kellarista huoneen pukuhuoneeksi Sorsapuiston kentällä tapahtuvia jääkiekkoharjoituksia varten. Muita vuokralaisia liikehuoneistoissa olivat esimerkiksi Nate-Kenkä Oy, Tampereen Käsilaukku, Hämeen Teos sekä Taitopaino, joka sijaitsee nykyään Nyyrikintie 2:ssa. Työhuoneiden vuokralaisiin kuului niin valokuvaajia, korityöntekijöitä, työkaluhiojia, kirvesmiehiä kuin taidegraafikoita ja mainosmiehiäkin. Kävipä niinkin, että kun eräs vuokralainen jätti työhuoneensa vuokrat maksamatta, isännöitsijä Rautonen sopi komisarion arvovallallaan, että vuokralainen maksaa vuokrarästit saunoja lämmittämällä josta tosin konkreettisesti huolehti sittemmin vuokralaisen vaimo luvulle tultaessa Kaskensivun talot alkoivat olla kymmenvuotiaita. Tuolloin maalattiin porraskäytävät johtokunnan seuraavien ohjeiden mukaisesti: Katot ja porrassyöksyjen alapinnat maalataan valkoisiksi, seinät vaaleiksi, harmaaseen tai keltaiseen vivahtaviksi, ja ulko-ovien vastaiset seinät tummemmilla koristeväreillä. Asuntojen ovipielet maalataan valkoisiksi ja porraskaiteiden pinnat entisenmukaisesti. Porras A siniharmaa, porras B ruskeasävyinen ja porras C vihreäsävyinen maali. Suomessa oli aloitettu säännölliset televisiolähetykset vuonna Jorma Kattainen muistelee, että Linkosuon baarissa käytiin katsomassa televisiota. Kaskensivun keskusantennijärjestelmää täydennettiin vuonna 1960 siten, että se kattoi myös yleisesti käytössä olleet televisiokanavat, minkä myötä yksityisten ulkoantennien käyttö oli kiellettyä. Osakkeenomistajan oli suoritettava keskusantennin liittymismaksu siitä riippumatta, oliko huoneistossa televisio vai ei. Pihapenkit uusittiin ja taloyhtiöön ostettiin metallirunkoiset puistonpenkit. Saunoihin päätettiin hankkia sähkökiukaat paloturvallisuusmääräysten vuoksi, ja Tampereen kaupungin puhtaanapitolaitoksen kanssa tehtiin auraussopimus taloyhtiön katuosuuksista. Vuonna 1960 käytiin mielenkiintoinen ja pitkä selvittely Tampereen puhelinosuuskunnan kanssa. TPO:n mukaan se oli asentanut puhelinnousukaapelit taloyhtiön taloihin vuonna 1951, mutta koska puhelimet olivat tuohon aikaan kuitenkin vielä melko harvinaisia, TPO oli päättänyt, ettei se laskuta nousujohtoja heti, vaan odottaa puhelimien yleistymistä, jotta kustannukset voidaan tasata useampien tilaajien kesken. Likimain 10 vuoden kuluttua puhelinkaapeleiden asentamisesta TPO ehdotti taloyhtiölle nousukaapelien asennuslaskun maksamista, jottei TPO:n tarvitse laskuttaa kaapeleita osakkeenomistajilta. TPO:n lasku oli silloista markkaa. Tampereen Hakan rakennusaikaisesta arkistosta ilmeni, ettei TPO:lta ollut tilattu taloihin puhelinnousujohtoja Asunto-osakeyhtiön Kaskensivun hallituksen puheenjohtajia vuosien varrelta: Emil Karhu Eero Tiili Anssi Koskinen Matti Multanen Erkki Tiihonen Taisto Mäkinen Olavi Visapää Eino Kiltti Timo Veijonsuo Antti Rantamäki Lea Rannisto Reetta Tervakangas Juha Heikkilä lainkaan talojen rakentamisen aikana. Kun asiaa oli vatvottu kuukausikaupalla, Kaskensivun johtokunta päätti vuoden lopulla, että lasku maksetaan niiden puhelimenomistajien osalta, jotka ovat joutuneet ensimmäisenä vetämään puhelinjohdot huoneistoonsa. Jo poismuuttaneiden puhelimenomistajien osalta TPO:n tuli laskuttaa heitä suoraan. Vuonna 1961 uutena isännöitsijänä aloitti tuolloin 27-vuotias, vanhempien asukkaiden pojanklopiksi tituleeraama Matti Siurola, joka hoiti tehtävää vuoteen 1991 saakka. Isännöijälle päätettiin hankkia puhelin taloyhtiön laskuun. Talojen seiniin kiinnitettiin läpikulku kielletty -kyltit piha-alueiden rauhoittamiseksi. Taloyhtiön pihat kunnostettiin talkoilla, ja talojen kohdalle Kaski- ja Nyyrikintielle tehtiin jalkakäytäväloivennukset. Taloyhtiöön hankittiin tapettien liisteröimisteline asukkaiden käyttöön. Talonmiehelle hankittiin lumenluontiin apulaisia, ja naapuritaloyhtiöiden kanssa suunniteltiin yhteisen lumilingon hankintaa. Lisäksi päätettiin, ettei pesutupiin asenneta pistokkeita osakkaiden omia pesukoneita varten, koska pesutupien peruskunnostus oli lähiaikoina odotettavissa. Samasta syystä myöskään pyykkituvan muuripatoja ei päätetty korjauttaa, vaikka palotarkastaja oli sitä edellyttänyt. Johtokunta pohti myös autotallien rakentamista yhtiön hallinnassa olevalle tontille hiilivaraston jatkeeksi sekä II- ja III-talojen välille maan alle. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin, kun selvisi, että se olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Vuoden 1961 toimintakertomuksesta käy ilmi, että yhtiön tulos oli ollut alijäämäinen, eli menoja oli ollut korjauskustannuksen (esimerkiksi öljypoltinten ja -kattiloiden muutokset, palotarkastuksen edellyttämä kattokorjaus) ja sähkökustannusten vuoksi enemmän kuin tuloja. Esimerkiksi sähkökiukaiden epäiltiin alkuun olevan odotettua vähemmän taloudellisia. I-talon saunaremontti, jossa löylyhuonetta oli pienennetty puoleen entisestä ja puukiukaan tilalle oli hankittu sähkökiuas, todettiin kuitenkin onnistuneeksi, ja sen perusteella päätettiin remontoida myös muut saunat. Sampolan työväenopisto ja kansalaiskoulu valmistui Seuraava isompi naapuri, Kalevan kirkko, valmistui Liisankalliolle vuonna

8 Vuosina oli taas aika kunnostaa saunat uusimalla paneloinnit ja laatoittamalla pesuhuoneiden seinät ja lattiat. Saunoihin hankittiin myös uudet suihkut, peilit, rallit ja jakkarat. Piha-alueelle lisättiin käytävälaatoitusta ja vesikouruja. Polttoöljyä kului 207 tonnia eli keskimääräistä vähemmän. Johtokunta käsitteli myös eräältä asukkaalta tulleen pyynnön teettää yksiöönsä suihku; yli 20 vuotta Kaskensivun talojen valmistumisesta elintaso oli jo noussut siinä määrin, että suihkutonta asuntoa pidettiin hyvin vaatimattomana. Vuosina kaikkialla maailmassa vallitsi energiakriisi, jonka vuoksi myös Kaskensivun asukkaita kehotettiin voimallisesti säästämistoimenpiteisiin. Myös hoitovastikkeita jouduttiin korottamaan suurentuneiden energiakustannusten vuoksi. II-, III- ja IV-talojen porraskäytävät maalattiin, ja lämminvesiboilerin patterit uusittiin. Polttoöljyn kulutus oli alhaisin yhtiön historiassa, vain 186 tonnia leudon talven, energiasäästömääräysten ja talonmies Annalan ammattitaidon ansiosta. Vuonna 1975 uusittiin keskusantenni ja tehtiin päätös kaukolämpöön siirtymisestä. Myös pyykinkuivaushuoneen järjestämistä taloyhtiön tiloihin alettiin suunnitella. Taloyhtiöön valittiin myös suojeluvalvoja. Vuonna 1975 polttoöljyn kulutus oli vieläkin alhaisempi kuin edellisvuonna, nimittäin 185 tonnia. IV-talossa oleva kerhohuone kunnostettiin talkoilla vuonna Pihatasossa olevien aukkojen kannet lukittiin sekä seiniä ja ovien lukkoja kunnostettiin. Myös puhelinnousujohtoja asennettiin lisää, jotta asukkaille voitiin asentaa uusia puhelimia. Kylmäkellareiden rakentamista tutkittiin, mutta siitä luovuttiin vähäisen kannatuksen vuoksi. Yhtiö siirtyi kaukolämpöön. Talonmies Matti Annalalle hankittiin vuonna 1977 yhtiön varoilla viskipullo kiitokseksi hyvin suoritetuista lumitöistä kaupungin levein lumilapio (130 cm) lienee avittanut hyvään lumenluontitulokseen pääsemistä! Taloyhtiön pihaanajoteille asennettiin puomit ja kettingit, jotka tosin poistettiin samana vuonna epäkäytännöllisyyden vuoksi. Pihaanajotiet ovat myös pelastusteitä, jotka on pidettävä esteettöminä pelastusajoneuvoille. Kaskensivun pitkäaikainen ja pidetty talonmies Matti Annala jäi eläkkeelle Hänen jälkeensä palkatut talonmiehet vaihtuivat yksi toisensa jälkeen; taloyhtiön hallituksen pöytäkirjoissa on lukuisia merkintöjä talonmiehen töiden huonosta laadusta ja työtuloksen tarkkailusta. Kiinteistönhoitoalalle oli alkanut syntyä kiinteistönhuoltoyhtiöitä, ja myös ne vaihtuivat Kaskensivussa tiuhaan erään kerran esimerkiksi asukkaiden keräämän vetoomuksen perusteella! 1980-luvun lopulla yhtiössä uusittiin tuuletusventtiilit ja alkuperäiset ritiläventtiilit vaihdettiin lautasventtiileiksi. Myös putkiremonttia alettiin suunnitella, joka toteutettiin kahdessa vaiheessa vuosina Tampere-talo valmistui Sorsapuistoon vuonna Vuonna 1992 alettiin suunnitella ikkunaremonttia ja ulkovuoren kunnostusta. Talonmiehen vastaanotto lakkautettiin, sillä pesutupamaksuja ei tarvinnut enää kerätä käteisellä, koska pesutupaan oli hankittu rahastin. Vuoden 1993 aikana korjattiin ja maalattiin lämpökeskuksen piippu, vaihdettiin ilmanvaihtosäleiköt, kunnostettiin III-talon kattolippa ja imuroitiin sähköpääkeskukset. Myös saunojen ovien lukot uusittiin ja paneelit suojattiin. Silloin maalattiin myös kellarikäytävät talkoilla. Turvalukot asennettiin ne tilanneille asukkaille. Satelliittiantennin hankintaa selvitettiin, mutta hanke kaatui vähäisen Isännöitsijät: Lauri Jäkälä Valde Siiri Lauri Rautonen Matti Siurola Ilkka Kivinen kiinnostuksen vuoksi. Osakepääomaa korotettiin myymällä kaksi yhtiön omistuksessa ollutta asuntoa, ja myynnistä saaduilla varoilla maksettiin putkiremonttia pois. Piha-aluetta siistittiin karsimalla pihapajut. Vuonna 1994 Kaskensivusta laadittiin ns. PTS-suunnitelma (pitkän tähtäimen suunnitelma), jossa ehdotettiin julkisivuremontin tekemistä. Erään osakkaan yhtiökokoukselle osoittaman kirjelmän mukaan nykyisellään taloryhmämme on todellinen häpeäpilkku Kalevassa. Julkisivulautakunta ei ole saamani tiedon Talonmies: Matti Annala mukaan vielä vaatinut korjausta, koska talot eivät sijaitse aivan kaupungin valtaväylien varrella. Siihen tullaan kuitenkin väistämättä puuttumaan aivan lähivuosina. Vuoden aikana ratkottiin myös lämmitysongelmia sekä tutkittiin mahdollisuutta asentaa taloihin hissit. Siitä kuitenkin luovuttiin, koska hissit olisi pitänyt rakentaa porraskäytävien ulkopuolelle. Samana vuonna maalattiin ikkunankarmit ja hankittiin yhtiöön biojäteastiat, sillä Tampereen kaupungissa aloitettiin biojätteen keräys Seuraavana vuonna saneerattiin lämpöverkosto. PTS-suunnitelman suosituksesta huolimatta julkisivuremontti siirtyi vuosi vuodelta koko 1990-luvun ajan, ja lopulta päädyttiin siihen, että talot maalataan ja rappauksen pahimmat halkeamat ja viat kunnostetaan. Vuonna 1997 uusittiin tiilikatto ja aluskate. Vuonna 1999 puolestaan korjailtiin julkisivurappauksia ja maalattiin talot Kaskensivun 50-vuotisen taipaleen kunniaksi

9 50-vuotias Kaskensivu uudelle vuosituhannelle Vuonna 2000 maalattiin parvekelaattojen pinnat sekä asennettiin laattojen alapuolelle ja sivuille peltiverhous. Kaskensivun 50-vuotisjuhlia vietettiin , ja juhlissa muistettiin taloyhtiön alkuperäisiä asukkaita ja muita pitkään asuneita asukkaita kukkakimpuin. Vuonna 2002 maalattiin porraskäytävät. Kaskensivun ensimmäinen pihakirppis järjestettiin vuoden 2003 keväällä. Jäteastiat vaihdettiin syväkeräysastioiksi vuonna Samana vuonna yhtiöön hankittiin digivalmiuslaitteet tulevaa digitelevisiouudistusta varten. Myös lasten leikkipaikat kunnostettiin nykyaikaisten turvallisuusmääräysten mukaisesti; keinujen alta poistettiin kova lauta-alusta ja hiekkalaatikoihin lisättiin puhdasta hiekkaa. (Nykyään leikkipaikat rapistuvat ennemminkin käytön puutteesta muutama vuosikymmen aikaisemmin syynä oli ennemminkin niiden ahkera käyttö.) Saunaosastot kunnostettiin , ja jälkimmäisenä vuonna uusittiin myös taloyhtiön lukitusjärjestelmä, joka oli uusittu edellisen kerran 1970-luvulla. Vuonna 2005 yhtiöön laadittiin suojelusuunnitelma ja järjestettiin yhtiön historian ensimmäinen paloharjoitus. Seuraavana vuonna talojen etupihoille istutettiin perennoja asukkaiden iloksi. Vuonna 2008 yhtiö tilasi kuntoarvion, jonka perusteella julkisivuremonttia alettiin jälleen suunnitella. Myös wc-istuimiin hankittiin erään osakkaan aloitteesta ns. tuplanupit vedenkulutuksen pienentämiseksi. Yhtiölle tehtiin myös verkkosivusto (www.kaskensivu.fi). Vuoden 2009 yhtiökokouksen jälkeen julkisivuremontin suunnittelu alkoi toden teolla. Yhtiön piha-alueille hankittiin pyöräkatoksia. Lisäksi puhdistettiin kaukolämmönvaihtimet sekä uusittiin kellarien valaisimia ja hätäpoistumistiekylttejä. Taloyhtiön piha-alueen puiden kuntotutkimuksen perusteella jouduttiin kaatamaan muutamia huonokuntoisia puita. Yhtiössä pidettiin kevät- ja syystalkoot sekä pihakirppis. Vuoden 2010 syyskokouksessa tehtiin vihdoin päätös julkisivu- ja ikkunaremontista. Julkisivuremontin urakoijaksi valittiin tarjousten perusteella Jalora Oy ja ikkunatoimittajaksi Fenestra. Julkisivuremontti päätettiin tehdä ns. eristysrappaustekniikalla, jossa vanhaa, alkuperäistä rappausta ei pureta pois, vaan sen päälle asennetaan ensin eristevillakerros ja sen päälle teräsverkko. Varsinainen rappaus suihkutetaan teräsverkon päälle kolmessa kerroksessa: ensin pohjalaastikerros, sen päälle täyttölaastikerros ja viimeiseksi pinta- eli värilaastikerros. Asukkaille pidettiin urakoijien järjestämä tiedotustilaisuus helmikuussa 2011, ja pian sen jälkeen piha-alueella alkoi työkoneiden jyrinä. Remontti aloitettiin parvekkeiden purkamisella taloittain, mitä varten parvekkeellisten asuntojen ikkunat suojattiin vanereilla purkutyön ajaksi. Rakennustelineet asennettiin vain parvekelinjojen kohdalle. Ikkunat vaihdettiin kaikissa taloissa maalis-kesäkuun välisenä aikana. Uudet ikkunat ovat puualumiiniikkunoita (MSE-ikkunat), joissa on tuloilmaventtiilit. II-, III- ja IV-talojen uudet ikkunat suojattiin rappaustöiden vuoksi muoveilla, joiden peitossa menikin koko kuuma kesä. Muovit koettelivat asukkaiden hermoja ja kärsivällisyyttä, vaikka tuuletusikkunoiden kohdalle saikin leikata palkeenkielen, jotta asunnon ilma vaihtuisi edes vähän. I-talossa tämä harmi tuli kohdalle vasta elokuussa muiden talojen töiden etenemisen myötä. Julkisivuremontin harjakaisia vietettiin eli samana päivänä kuin I-talon harjakaisia tasan 62 vuotta aiemmin. Tätä kirjoitettaessa varsinainen julkisivuremontti on luovutusta vaille valmis. Siistimis- ja viimeistelytyöt ovat käynnissä, ja yhtiön alueella tehdään vielä sadevesiviemäröintiin liittyviä töitä. Lisäksi yhtiössä toteutetaan myös lämmitysverkoston tasapainotus sekä ilmastointikanavien nuohous ja ilmastointijärjestelmän säätö. Tampereen kaupungilta saatiin julkisivuremonttiin korjausavustusta euroa. Lisäksi vuoden 2011 aikana uusittiin mm. kiuaskivet ja asennettiin talon jokaiseen asuntoon ja yhteisiin tiloihin yhtiön kustannuksella verkkovirralla toimivat palovaroittimet. Yhtiöjärjestys muutettiin voimaantulleen uuden asuntoosakeyhtiölain mukaiseksi. Siitä poistettiin maininta yhtiön lunastusoikeudesta ja lisättiin uuden asunto-osakeyhtiölain mukainen merkintä siitä, että osakkaiden tulee ilmoittaa asunnossa tehtävistä remonteista isännöitsijälle ennen remontin aloittamista (muutamia vähäisiä töitä lukuun ottamatta). PYYKKITUVAN MUURIPADAN KÄYTTÖOHJE HISTORIIKKIIN TALTIOITUNA Älkää polttako pataa siniseksi pyykkiä keittäessänne. Huolehtikaa, että padan alla on hyvin pieni tuli. Käännelkää pyykkiä, kun se on kiehumassa. On todettu, että kovalla tulella keitettäessä vaatteet ovat tiukasti pohjaa vasten, ja silloin muodostuu pohjaan sininen jälki. Jos näin tapahtuu, on sinistymät heti poistettava. Parhaiten nämä poistetaan jollain hankausaineella esim. Sampo tai Vimi pulverilla. Hoitakaa pataa niinkuin ruostumatonta tiskipöytäänne. Silloin se kestää ja on aina kaunis. Huuhdelkaa ja kuivatkaa pata hyvin aina käytön jälken. III-talon pyykkituvassa vanha muuripata on vielä olemassa nykyaikaisen 8 kg:n pesukoneen kupeessa, mutta moniko asukas saisi sillä nykyään pyykkinsä pestyä? Viereisessä mankelihuoneessa on vielä aito 1950-luvun mankeli, joka on lähes koko huoneen kokoinen. Siitä on tehty kuvalliset käyttöohjeet, jotka on toimitettu myös Tampereen kaupunginarkistoon

10 Asukkaiden muistoja JORMA KATTAINEN Muutettiin tänne 1951 tai 1952 Kyttälänkatu 8:sta. Olihan se aivan upeeta päästä ensinnäkin kerrostaloon asumaan. Vesivessa ja sähköhella olivat tuon ajan ihmeitä. Jääkaappeja ei ollut, vain kylmäkomero keittiön nurkassa. Valion kaupasta käytiin ostamassa irtomaitoa omalla kannulla. Aloitin koulun Kalevan kansakoulussa eli nykyisessä Kissanmaan koulussa siellä silloisen Hippoksen tiilitehtaan tuntumassa. Tuntuihan se vähän pitkältä se koulumatka pienelle pojalle. Koulutie kulki peltoaukean poikki. Siihen aikaan tuon nykyisen Liisanpuiston tilalla oli vain peltoaukea, jossa oli ihmisten pieniä kasvimaita. Kalevan kirkosta ei ollut silloin vielä tietoakaan, ja Sammonkatukin oli vain kapea hiekkatie, jossa ei ollut vielä yhtään taloa. Oli täällä lapsena hieno asua, sillä mitä enemmän tänne rakennettiin taloja, sitä enemmän mulla oli kavereita, kun tänne Kalevaan muutti paljon lapsiperheitä. Pikatalojen poikien kanssa leikittiin sotaa kivikasoissa, jotka oli nykyisen Kiinanmuurin paikalla venäläiskasarmien edessä. Kasarmit oli pelottava paikka; vaikka sodasta olikin jo muutama vuosi. Sorsussa pelattiin nelimaalia ja talvella jääkiekkoa. Yleisen sairaalan ryytimaalla käytiin porkkanavarkaissa, ja sitten kun tultiin isommaksi, käytiin kokeilemassa tupakinpolttoa hautausmaan takana. Kun Sammonkadun alkupään talot oli rakennettu, tuli myös Linkosuon baari, ja siellä me käytiin katsomassa telkkaria. Meilläkin oli alivuokralaisia makuuhuoneessa, mulle tehtiin nukkumapaikka komeroon, mutta ei se haitannut. Aivan upeita olivat lapsuusvuodet Kaskensivun talossa. Taloyhtiössä asui paljon näyttelijöitä, muun muassa Roine-Auvisen perhe. Heidän poikiensa Tommin ja Jannen kanssa leikittiin. Myös oopperalaulaja Kari Kuoppa on jäänyt naapureista mieleen, ja tietenkin hiihtäjä Lydia Wideman, joka voitti kultaa vuoden 1952 talviolympialaisissa Oslossa. Menin naimisiin vuonna 1966 ja muutin vaimoni kanssa Tesomalle, mutta Kaskensivun asunto on meillä edelleen suvussa, enkä mää siitä ihan vähässä kummassa luovukaan. MATTI SALONEN Minä muutin Kaskensivuun 4-vuotiaana Viinikan Asevelikylästä. Se oli dramaattinen elämänmuutos. Nämä asunnot olivat sen ajan luksusasuntoja. Useimmat meistä tuon ajan lapsista olivat asuneet hellahuoneessa; olimme tottuneet ulkohuussiin, ja keittiössä oli ollut puuhellat, ja nyt muutettiinkin asuntoon, jossa oli sisävessa ja sähkövalot ja portaat ja parvekkeet... Nämä talot olivat ensi alkuun kaukaisimpia asuinrakennuksia keskustasta katsottuna, ennen kuin talot Kaupinkadulle päin ja muualla lähiympäristössä valmistuivat. Meidän taloista seuraava rakennus oli oikeastaan Hippoksen savitiilitehdas. IV-talon takaa aukesi valtava voikukka- pelto. Se on jäänyt mieleeni lapsuuden paratiisimaisena leikkipaikkana. Mieleeni on jäänyt myös hevosmies Peltola Messukylästä, joka hevosineen ja kärryineen kävi tyhjentämässä taloyhtiömme roska-astiat. Myös harjakauppiaat ja veitsenteroittajat kävivät pihallamme säännöllisesti tarjoamassa palveluksiaan. Muistan myös, että taloyhtiössä oli paljon hiljaisia ja ahdistuneita miehiä, ja naapurin pojat kertoivat, että heidän naapurissaan saattoi kuulla miehen huutavan painajaisissaan öisin. Vasta isompana ymmärsin, että ne olivat rintamalla olleita miehiä, jotka yrittivät selviytyä raskaista sotamuistoistaan. Heidän vaimonsa olivat kovin ahkeria ja jaksavia naisia, sillä vastuu perheen elatuksesta oli siirtynyt pitkälti heille. Taloyhtiön hallituksen monista jämäköistä puheenjohtajista nousee mieleen Eino Kiltti, joka yhdessä isännöijän kanssa piti talot hyvässä järjestyksessä. Muistamme hänen tarkastuskäyntinsä kellareissa, ullakoilla ja piha-alueilla. Hän jaksoi aina myös järjestää talkoita. Vasta korkea ikä sai hänet luopumaan puheenjohtajuudesta, ja hankimme hänelle Suomen Kiinteistöliiton ansiomerkin kiitokseksi taloyhtiön hyväksi vuosikymmenien aikana tehdystä työstä. Naapureista muistan esimerkiksi Länsipuron perheen, jonka pojasta Yrjö Länsipurosta tuli sittemmin toimittaja ja diplomaatti. AUNE SÄÄMÄNEN Minulla ja miehelläni oli ensin yksiö Kiinanmuurin torneissa, mutta olimme jonossa myös Arava-asuntoon tähän Kaskensivulle. Oli tainnut tulla jokin peruutus, ja me saimme sitten asunnon täältä ennen poikamme syntymää. Tuon ajan yleisin huuto pihalla kuului: Äiti, tuu ikkunaan! Täällä asui tosi paljon lapsia. Järjestettiin jopa lastenjuhlia taloyhtiön lapsille, ja lasten synttäreillä oli aina paljon naapurinlapsia vieraina. Pikkupojat keksivät aina kaikenlaista pientä kolttosta talonmiehelle, mutta valitettavasti me äidit emme edelleenkään tiedä kaikista. Kerran pojat kuitenkin keksivät, että kun pihan leikkipaikka näyttää niin tylsältä, niin he leikkasivat erään ankaran naapurintädin vaalimasta kukkapenkistä tulppaaneita koristeeksi. Sydän kurkussa odotimme, että nyt tästä vielä poru nousee, mutta täti ei ihme kyllä suuttunut. Kaipa hän piti hyvänä, kun pojat olivat halunneet koristaa leikkipaikan kukkasilla. Samaa tätiä pojat tosin kiusoittelivat hyppimällä portaat porukalla tasajalkaa kolmannesta kerroksesta ulos asti, kun porraskäytävä kaikui ja kajahteli niin komeasti! - On jäänyt myös mieleen viereisessä yksiössä aikanaan asuneen tytön sulhanen, joka yöllä yritti tulla tytölle kylään yrittämällä kiivetä vesiränniä pitkin tuuletusparvekkeelle. Sen ovi oli kuitenkin lukossa, ja paluumatkalla taisi tulla pojan lisäksi alas myös vesiränni

11 EEVA MULTANEN Kahvipihlaja Me muutimme mieheni kanssa I-taloon heti sen valmistuttua, eikä ole ollut vielä tarvetta muuttaa pois. Näistä pihapuistamme ei moni varmaan tiedä, että niitä on haettu ihan hartiavoimin lähitienoilta ja istutettu ihan omin luvin. Se oli sitä sen ajan elämää, nykyäänhän pihapuut tuodaan taimitarhoilta suoraan. Esimerkiksi meidän talon eli Nyyrikintie 7:n päädyssä 60 vuotta kasvanut pihlaja oli tällaista omaa tuotantoa. Naapurimme herra Kivikoski oli silloin 1950-luvun alussa aina töihin lähtiessään katsellut sitä talomme kulmaa, että tuossa olisi hyvä puun paikka. Mieheni oli töissä Viinikassa VR:n ratapihalla, ja hän oli havainnut, että ratapenkalla kasvaa kauniita pihlajia. Niinpä hän kerran toi sieltä pihlajan pyörällään ja istutti sen Kivikosken ja muiden naapureiden iloksi talon päätyyn. Pian sen jälkeen oli ovemme ovikelloon ripustettu muovikassi, jossa oli kaksi pakettia Oka-paahtimon kahvia. Luulemme, että lahjoittaja oli naapurin Kivikoski. Se oli valtavan arvokas lahja, sillä kahvi oli tuolloin vielä elintarvikesäännöstelyn piirissä eli kortilla, eikä kaikilla ollut edes varaa ostaa sitä. Siitä lähtien kutsuimme perheessäni pihlajaa kahvipihlajaksi, ja sen kasvua sain seurata 60 vuotta. Kahvipihlajallamme oli valitettavasti kovin karu kohtalo: nyt julkisivuremontin aikana sen jyrättiin työkoneiden tieltä maan tasalle eikä siitä taida olla enää edes kantoa jäljellä. TERTTU ALENIUS Niin, ensimmäisenä tulee mieleen menneistä vuosista, että täällä oli paljon lapsia. Muistan esimerkiksi Auvisen Tommin ja Jannen, ja muita poikia, jotka olivat kovia kiroilemaan siinä viiden-kuuden vanhoina. Juksasin heitä kerran antamalla heille pienet palat saippuaa ja sanoin, että nämä ovat terveisiä talonmieheltä; jos kiroilu ei lakkaa niin hän tulee pesemään teiltä suut saippualla! MAIJA-LIISA ANNALA Muutimme mieheni kanssa julkisivuremontin alta upouuteen asuntoon. Meillä on ihana uusi koti vanhuuspäiviä varten, ja onhan se kiva, että uudessa kodissa on esimerkiksi sähköpistokkeita paljon enemmän kuin täällä Kaskensivun entisessä kodissamme. Kaipaan kuitenkin näitä ihmisiä, joiden ympäröimänä asuin miltei 40 vuotta täällä Kaskensivussa. Täällä Kalevassa jäin aina suustani kiinni kaupassa, kun aina joku tuttu sattui samaan kauppaan. MATTI ANNALA Kyllä ne talonmiesvuodet olivat kovia vuosia fyysisesti. Kaikki työt tehtiin tuolloin käsin, pääasiassa yhden miehen voimin. Työpäivät olivat pitkiä varsinkin 60-luvun puolella, sillä laki talonmiesten työajoista annettiin vasta vuonna Vaikka putosin kerran kaulaani myöten roskakuiluun, rankinta oli kuitenkin, kun asukkaat hälyttivät minua aina silloin tällöin hätiin perheriitatilanteisiin. Sellaista se oli, kun talonmies asui samassa talossa. Onneksi sitä sattui harvoin. Muuten Kaskensivun asukkaista on jäänyt mieleeni monta valovoimaista persoonaa, kuten eräs rouva, joka esimerkiksi saunoi kun häntä huvitti ja viis veisasi, vaikkei juuri silloin olisi ollutkaan hänen saunavuoronsa. Muut asukkaat odottivat saunatakeissaan saunan ovella, ja minä jouduin saunan ovelta huhuilemaan, että nyt olisi toisten saunavuoro. Rouva ilmoitti vain, että Koskiska saunoo nyt!. Talojen lämmittäminen vei työajastani ison osan ennen kaukolämpöön siirtymistä. Öljyn kulutusta piti pienentää ja onnistuinkin siinä sitten niin hyvin, että nämä talot olivat pitkään kaupungin energiapiheimpiä taloja vastaaviin taloihin verrattuna. Öljyn toimittamisesta on jäänyt mieleeni eräskin Romaniasta tilattu halpa öljykuorma, jossa kyllä olikin sitten seassa sahanpurua ja ties mitä muuta. Eräänä pakkastalvena etelärannikon satamaan tullut öljyrekka jäätyi jonnekin Salon tienoille... Siinä kerkesi jo hiki nousta otsalle, että riittääkö öljy ja lämmöt, ennen kuin saadaan uusi öljylasti säiliöön. TERTTU JA HEIMO ALENIUS Muutimme taloon 1961 ja olemme viihtyneet kodissamme siitä asti. Hyvä on ollut asua, mihin sitä nyt kotoaan lähtisi... Sijainti on niin mahtava, kun kaikki on lähellä

12 Lopuksi Kaskensivun yli 60-vuotisen historian aikana suomalainen yhteiskunta on muuttunut hyvin paljon. Siinä missä Kaskensivuun 1950-luvulla muuttaneet muistelevat, miten luksusta oli päästä asumaan kerrostaloasuntoon, jossa oli sisävessa, nykypäivänä lähes kaikissa uusissa kerrostaloasunnoissa on jo oma sauna vakiovarusteena, eikä sellaisen saadakseen tarvitse edes hankkia omistusasuntoa, vaan se onnistuu esimerkiksi asumisoikeus- tai osaomistusasunnon avulla. Ja kun aikanaan alivuokralaisten ottaminen Kaskensivun asuntoihin varsinaisen asukasperheen lisäksi oli tuiki tavallista, niissä elelee nykyään nuoria ja vanhempia pariskuntia, yhden hengen talouksia ja opiskelijoita yliopiston ja muiden oppilaitosten läheisyyden houkuttelemina. Tämä kuvastaa asuntokuntien koon muutosta: esimerkiksi Tampereella yhden hengen talouksien osuus vuonna 2009 oli 47,4 prosenttia kaikista asuntokunnista. Seuraavaksi eniten eli 7,1 prosenttia oli kahden hengen asuntokuntia; asuntokuntien keskikoko oli 1,9 henkilöä. 2 Kun menneinä vuosikymmeninä huolehdittiin puhelinnousujohtojen riittävyydestä, nykyään huolehditaan laajakaistan ja langattoman verkkoyhteyden saatavuudesta. Markettien näivetettyä kivijalkakaupat Kaskensivun ja lähitalojen liikehuoneistoissa on nykyään maito- ja lihakauppojen sijasta erilaisia toimistoja ja pieniä palveluyrityksiä. Myös Kaskensivun sijainnissa on tapahtunut merkittävä muutos: siinä missä Kaskensivun talot olivat syntyvuosinaan kaupungin reuna-aluetta ja kaukaisimpia asuinrakennuksia keskustasta katsottuna, ne sijaitsevat nykyään rauhallisella puistoalueella Etu-Kalevassa, josta on noin kilometrin kävelymatka rautatieasemalle ja ydinkeskustaan. Kalevan kaupunginosa on levittäytynyt joka suuntaan Kaskensivun taakse ja sivuille. Usealla bussilla pääsee jos nyt ei aivan oven eteen niin likimain kotitalon lähettyville kuitenkin, ja busseja kulkee 10 minuutin välein. Sammonkadun alkupään palvelutarjontaan kuuluvat parin ruokakaupan, pesulan ja verhoomon lisäksi mm. lukuisat kampaamot, ompelimot, etniset ruokapaikat, tietokoneliikkeet ja kirjakauppa; Prisma-keskuksen marketteihin ja huonekalukauppoihin pääsee bussilla parissa minuutissa. Kalevan uimahalli on kävelyetäisyydellä, Sampolan kirjasto on vieressä, Tammelakeskuksen terveysasema kivenheiton päässä ja yliopistolle tai Tampere-taloonkin on vain muutaman minuutin matka. Kalevan kaupunginosasta on puolestaan muodostunut yksi Tampereen yhtenäisimmistä kaupunginosista, jonka asemakaavassa on painotettu korttelirakennetta sekä luonnonvalon ja puistoalueiden merkitystä. 3 Rakentamista säädellään Kalevassa hieman normaalia tarkemmin ja 1950-luvun ilme pyritään säilyttämään, mutta kaupunginosaa ei ole kuitenkaan suojeltu kaavalla. 4 Vuosi 2011 lähenee loppuaan. Asuntoosakeyhtiö Kaskensivun neljä taloa ovat kestäneet auringonpaahdetta, paukkupakkasta, kaatosadetta ja hyistä viimaa yli 60 vuotta. Talot on maalattu noin 10 vuoden välein; ja toisinaan on taloja on ehostettu vähän enemmänkin. Nyt ne ovat saaneet pintaansa tuhdin rappauksen ja uuden upean värin, kaksi taloista appelsiininkeltaisen ja kaksi havunvihreän. Uusien ikkunoiden ja parvekeovien myötä me kaskensivulaiset saamme nyt nauttia siitä, ettei ikkunoista vedä eivätkä ne huurru, mikä oli varsin yleistä ennen remonttia. Kaikki raskaat remontit taloyhtiössä on nyt tehty pitkäksi aikaa. Kaskensivulaiset voivat siis huokaista helpotuksesta, kun naapuruston samanikäiset talot peittyvät yksi toisensa jälkeen rakennustelineisiin omia julkisivuremonttejaan varten. Työkoneiden meteli piha-alueellamme alkaa hiljentyä. Toivottavasti remontista kuraiseksi ja nurmettomaksi jäänyt piha peittyy pian ensilumeen. Kaskensivun asukkaat voivat hyvillä mielin odotella joulua, tulevan talven paukkupakkasia, lumipyryä ja kinoksia entistäkin jykevämpien seinien ja tiiviiden ikkunoiden suojassa. Tervetuloa, seuraavat 60 vuotta! 2 (viitattu ). 3 (viitattu ). 4 Sähköpostikirjeenvaihto kaupunkikuva-arkkitehti Jalo Virkin kanssa Valokuvien tekijänoikeudet Kuvat lapsista SIVU 4, 7: Terttu ja Heimo Alenius Tampereen kaupungin kuva-arkisto: SIVU 2 3, Veikko Kanninen / Vapriikin kuva-arkisto, KANSI, Vapriikin kuva-arkisto SIVU 9, Ensio Kauppila /Vapriikin kuva-arkisto (Valokuvaaja Ensio Kauppila asui Kaskensivussa lähes koko ikänsä.) Taitto Esa Kerttula (kaskensivulainen vuodesta 2001), Mainostoimisto Atomi Paino Eräsalon Kirjapaino Oy Lähteet Asunto-osakeyhtiö Kaskensivun hallituksen pöytäkirjat ja toimintakertomukset (lukuun ottamatta vuosia, joiden pöytäkirjat ovat kateissa) Arkimies, Kirsikka ja Hyttinen, Hannu (toim.) 2001: Me Koskentieläiset, Asunto Oy Koskentie, Hämeen Kirjapaino Oy Hilden, Juhani 2003: Kaleva-kirja. Tampere-Seura ry., Kirjapaino Hermes Oy Javanainen, Juha 2011: Kalevan Sampo 2, Tampereen Yliopistopaino Oy Näsi, Juha ja Näsi, Salme 1990: Tamperetta rakentamassa. Asuntokeskuskunta Tampereen Haka 50 vuotta, Hämeen Kirjapaino 22 23

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+wc+p, 102 m, 156 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Avara ja aurinkoinen koti Uittamon

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. SEPPO ILMARI KALLIO KANGASALAN ASEMAN HISTORlAA HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. Alkuperäisteos: HALIMAAN ASEMAKYLÄ Kangasalan Aseman historiaa Seppo Ilmari Kallio 1995 Kustantaja:

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo

Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AS OY MÄKÄRÄ YHTIÖKOKOUS 2015 PAIKKA: Isännöitsijätoimisto H & J Viialan neuvottelutila. Otsolahdentie 18 B, Espoo AIKA: 12.5.2015 KLO 18.00-> 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+erillinen wc+2x parveketta, 113 m, 198 000 Vastaava välittäjä Johanna Hansén Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 969 6679 johanna.hansen@bolkv.fi

Lisätiedot

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Oheiset kysymykset on tarkoitettu museovierailun yhteyteen tai museovierailun jälkeiseen tuntityöskentelyyn. Tietopaketti toimii opettajanmateriaalina,

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

SUNSET, KUIN SUORAAN KARTSALTA REVÄISTYT

SUNSET, KUIN SUORAAN KARTSALTA REVÄISTYT SUNSET, KUIN SUORAAN KARTSALTA REVÄISTYT SYNTYMÄ Vuonna 1968 kaksi neljätoistavuotiasta, rokkimusiikista sekaisin mennyttä poikaa istui Siltabaarissa levyautomaatin äärellä. Kahdellakymmenellä pennillä

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

tehtaankatu 19 / as oy koivu rakennushistoriaselvitys / 3.6.2o14 arkkitehtitoimisto antti voutilainen / roy mänttäri arkkitehti safa

tehtaankatu 19 / as oy koivu rakennushistoriaselvitys / 3.6.2o14 arkkitehtitoimisto antti voutilainen / roy mänttäri arkkitehti safa tehtaankatu 19 / as oy koivu rakennushistoriaselvitys / 3.6.2o14 arkkitehtitoimisto antti voutilainen / roy mänttäri arkkitehti safa r. roos noin 1930 eric sundström 1928 alue vanhoissa valokuvissa helsingin

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot