ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika Lahden seutu Lahti Region Oy Kirsti Simola

2 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 1 (21) ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika SISÄLLYS 1. Hankkeen taustaa 1.1. TouNet sateenvarjohanke 1.2. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen lähtökohta 2. Osahankkeen organisointi 2.1. Hallinnoija 2.2. Henkilöstö 2.3. Alihankinta hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi 2.4. Hankkeen kesto 2.5. Rahoitus 3. Osahankkeen kohderyhmä ja edunsaajat 4. Tavoitteet 4.1. TouNet sateenvarjohankkeen tavoitteet hankesuunnitelman mukaan 4.2. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen tavoitteet 5. Osahankkeen toimenpiteet 6. Osahankkeen tulokset 6.1. Osahankkeeseen sitoutuneet päijäthämäläiset tahot 6.2. Osahankkeen aikana tavattujen venäläisten matkanjärjestäjien määrät 6.3. Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Circesin myyntikäynnit alkuvuonna Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Lahti Regionin Anna Kuuselan myyntikäynnit loppuvuonna Osahankkeen aikana tavatut venäläiset median edustajat 6.6. Rekisteröityjen yöpymisten määrä Päijät Hämeessä vv Päijät Hämeen markkinointikonsepti eli yhteistoimintamalli Venäjän markkinointiin 7. Julkisuus ja tiedottaminen 8. Ongelmat ja suositukset 9. Johtopäätöksiä ja nykyhetki 10. Projektin innovatiivisuus 11. Projektin tasa arvovaikutukset 12. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen 13. Hyvät käytännöt 14. Toiminnan jatkuvuus 15. Aineiston säilytys

3 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 2 (21) 1. HANKKEEN TAUSTAA 1.1 TouNet sateenvarjohanke Kilpailu kiristyy kansainvälisillä kuin kansallisellakin tasolla kohteiden välillä, joten tiiviimpi voimavarojen käyttö ja systemaattinen tiedon jakaminen parantaa kuntien keinoja pärjätä kiristyvässä kilpailussa. Teknologia on mahdollistanut uusien kanavien syntymisen ja internetistä on tiedonvälityskanavan lisäksi kehittynyt kauppapaikka. Täten matkailualan toimijoiden on oltava innovatiivisia säilyäkseen hengissä. ICT:llä on kriittinen vaikutus matkailun palveluinnovaatioihin koska ne pystyvät kaupallistamaan tai tuotteistamaan innovatiivisia palvelukonsepteja (Hall, Williams 2008, ). Yhteistyön suurimpia etuja ovat kustannusten jakaminen, tuoteportfolion laajeneminen, kohdealueen kilpailukyvyn parantuminen, holistisen kuvan rakentaminen kohteesta ja suuremman asiakasvirran saavuttaminen. TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region hankkeen tavoitteena on, että Etelä Suomen alueet voisivat keskinäisen kilpailun sijaan toimia yhteistyössä vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Yhteistyöstä on puuttunut holistisuus, alueet tekevät omien rajojen sisällä päällekkäisiä toimintoja eivätkä suunnittele strategioitaan yhteistyötä ja kestävää kehitystä ajatellen. Alueita ei myöskään ole profiloitu kilpailua ja yhteistyötä ajatellen. Alueelta on puuttunut matkailun ns. roundtable, joka ajaisi alueen sisällä paremmin tietoa. TouNet hankkeessa on neljä osahanketta ja osatoteuttajaa Tourism network (TINNO) Uudenmaan liitto ( saakka Culminatum Oy) Matkailuinnovaatiot Etelä Suomessa (MINNO) Haaga Helia AMK Etabloituminen Venäjän markkinoille Lahden seutu Lahti Region Oy Sustainability in Tourism Turku Touring Uudenmaan liitto ( saakka Culminatum Oy) toimi hankkeen hallinnoijana. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR), alueen kunnilta ja hallinnoivilta organisaatioilta sekä Päijät Hämeen alueella yrityksiltä. EAKR rahoitus kanavoituu hankkeeseen Päijät Hämeen liiton kautta. (Lähde: TouNet projektisuunnitelma) 1.2 Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen lähtökohta Päijäthämäläiset matkailutoimijat eivät ole 2000 luvulla tehneet suunnitelmallista yhteismarkkinointia tai myyntityötä Venäjällä. Allegro junan liikennöinnin alkaessa joulukuussa 2010 havahduttiin markkinointitoimenpiteiden merkityksellisyyteen ja elinkeinoyhtiöt toteuttivat vv talvi ja kesämarkkinointikampanjoita Pietarissa, josta Allegro junalla on vain 2 tunnin 45 minuutin matka Lahteen. Kampanjoiden laskeutumisalustaksi perustettiin kevyt visitlahti.ru kampanjasivusto ja ryhdyttiin keräämään kuluttajarekisteriä mahdollisten markkinointiviestien toimittamiseksi. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke perustettiin lähtökohtaisesti tarpeeseen saada selville tunnetaanko Päijät Hämettä ja Lahden seutua venäläisillä matkailumarkkinoilla ja ovatko Lahden seudun matkailutuotteet kiinnostavia ja kilpailukykyisä Venäjällä. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä matkailuyritykset tai matkailuun sidonnaiset päijäthämäläiset yritykset ja tapahtumajärjestäjät ovat halukkaita sekä panostamaan matkailumarkkinointiin Venäjällä että vastaanottamaan venäläisiä matkailijoita ja panostamaan venäläisten palveluun yrityksessään.

4 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 3 (21) 2. OSAHANKKEEN ORAGANISOINTI 2.1 Hallinnoija Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke toteutettiin osana Lahden seutu Lahti Region Oy:n ( saakka Lahti Tavel Oy) toimintaa ja Lahti Region hallinnoi osahanketta. Osahankkeella ei ollut erillistä ohjausryhmää vaan hankkeesta raportoitiin Lahti Region Oy:n hallitukselle, joka seurasi hankkeen etenemistä sekä toimenpiteiden että talouden osalta. Lahti Region Oy:n hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta kesäkuukausia. TouNetin hankepäätöksen viivästymisen vuoksi osahankkeen henkilöstörekrytointi päästiin aloittamaan vasta syksyllä 2012 ja hankkeelle rekrytoitiin vientiassistentti alkaen. Tammikuussa 2013 osahankkeelle nimitettiin osa aikainen projektipäällikkö. Osahankkeen toimenpiteiden aloittamista viivästytti myös Lahden seudulla vuoden 2012 aikana toteutettu mittava elinkeinoyhtiöiden uudelleen järjestely. Lahden seutu Lahti Region Oy markkinointiyhtiö perustettiin Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKESista muuttamalla yhtiön nimeä ja yhtiöjärjestystä. Seudullinen matkailuyhtiö Lahti Travel Oy sulautui Lahden seutu Lahti Region Oy:öön Henkilöstö Hankkeessa työskenteli ajalla kokoaikainen vientiassistentti Anna Kuusela sekä projektipäällikkönä LAKESista Lahti Region Oy:n siirtynyt Lahti Region Oy:n markkinointipäällikkö Kirsti Simola; 60 % työajasta ajalla ; 70 % työajasta ajalla Anna Kuusela neuvotteli valtaosan yhteistyösopimuksista päijäthämäläisten yritysten kanssa vuoden 2012 lopulla ja alkuvuodesta FAMtripien suunnittelu ja isännöinti sekä workshop osallistumiset toteutettiin kokonaisuudessaan Lahti Regionin toimesta ja Anna Kuuselan tehtävänä oli niiden hoitaminen. Anna Kuusela ylläpiti myös Vk.com/regionlahti sivustoa sosiaalinen media vaatii päivittäistä ylläpitoa toimiakseen. Kirsti Simolan päätehtävänä oli hankkeen markkinointiin ja tiedottamiseen liittyvät toimenpiteet, kilpailutukset, hankehallinnointi ja projektin koordinointi. 2.3 Alihankinta hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi Uusasiakashankinnan ja tuotteistamisen toteuttamista varten, kilpailutuksen perusteella, yhteistyökumppanina toimi tammi kesäkuun 2013 ajan Circes (NC Sourcing Group). Circesin Sari Lammensalo kartoitti Pietarissa ja Moskovassa matkanjärjestäjien kiinnostusta Lahden seutua kohtaan. Toinen suuri kokonaisuus, joka Sari Lammensalo toteutti, oli tuotteistus ja myyntimateriaalin rakentaminen projektiin osallistuvien päijäthämäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailutuksen perusteella hankkeen strategisena markkinoinnin yhteistyökumppanina toimi Zeeland East Oy. Strategisen yhteistyökumppanin Zeeland Eastin Artur Kukov suunnitteli Lahden seudun markkinointiviestinnän ilmeen ja viestin Venäjän markkinoille sekä laati markkinointiviestintää (suunnittelu, tuotanto, toteutus) Venäjälle. Erityisen merkittävää on, että Artur Kukov toi Venäjä markkinointiin sekä markkinoinnin ammattilaisen että natiivi venäläisen näkemyksen. Lisäksi hän operoi erittäin hyvällä venäjän ja suomenkielen taidolla, joka nopeutti toimenpiteiden toteuttamista. Vuodelle 2014 osahankkeen hallinnoija, Lahden seutu Lahti Region Oy, kilpailutti käännöstoimiston. Kilpailutus kattaa myös hankkeet. Yhteistyökumppaniksi valittiin Multiprint oy/multidoc.

5 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 4 (21) 2.4 Hankkeen kesto TouNet hankkeen aloituspäivä on , mutta virallinen hankepäätös Päijät Hämeen liitosta saatiin , jonka jälkeen osahankkeen toiminta käynnistettiin. TouNet hankkeen toiminta jatkuu vielä Uudenmaan liiton hallinnoimassa osahankkeessa (Tourism Network) saakka. Muissa osahankkeissa toiminta sen sijaan päättyi Rahoitus TouNet hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 M. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen kokonaisbudjetti tehtyjen muutoshakemusten jälkeen oli euroa (hakemusvaiheessa euroa). Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) Päijät Hämeen liiton kautta 70 %, kuntarahoitusta 15,6 % ja päijäthämäläisiltä yrityksiltä 14,4 %. Hankkeella ei tullut myyntitoiminnasta tuottoa. 3. OSAHANKEEN KOHDERYHMÄ JA EDUNSAAJAT Osahanke rakennettiin alusta alkaen kahden suuntaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä Päijät Hämeen alueella toimivien matkailupalveluita tuottavien yritysten tuotteiden, palveluiden, uusien matkailukohteiden ja tapahtumien markkinointia Venäjällä että venäläisten matkanjärjestäjien ja lehdistön tuomista Lahden seudulle tutustumaan kohteisiin, tuotteisiin ja tapahtumiin paikan päällä. Päijät Hämeessä kohderyhmänä olivat venäläisistä asiakkaista kiinnostuneet matkailu ja matkailusidonnaiset yritykset sekä tapahtumat. Venäjän markkinoilla kohderyhmänä ovat olleet kuluttajat, matkanjärjestäjät, tapahtumajärjestäjät, incoming toimistot, perinteiseen tiedotukseen sekä sähköiseen viestintään erikoistuneet toimijat (mm. bloggarit). Etabloituminen Venäjän markkinoille hankkeeseen sitoutui maksuosuudella mukaan 46 päijäthämäläistä yritystä ja tapahtumaa, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen oli aikaa vievä toimenpide. Kiinnostus Venäjä markkinointia kohtaan säilyi hankkeen loppuun saakka, ja viimeisiä sopimuksia yritysten kanssa tehtiin vielä keväällä Suunniteltua lyhyemmän toteutusajan vuoksi hanke päätettiin pitää erittäin käytännönläheisenä ja konkreettisena. Hanketoimenpiteisiin ja markkinointiin otettiin mukaan vain maksuosuudella mukana olevat yritykset ja tapahtumat sekä niiden tuotteet. Tavoitteena oli, että jokaisen hankekumppanin luona vierailee venäläisiä matkainjärjestäjiä tai lehdistöä ja jokainen hankeyritys saa näkyvyyden markkinointitoimenpiteissä. Kaikki venäläisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kontaktit koskien asiakassuhteita ohjattiin suoraan yrityksiin. Lahti Region Oy ei toiminut hankkeen aikana matkojen myyjänä tai välittäjänä venäläisille asiakkaille. Osahankkeen toteuttaminen Lahti Regionissa oli erittäin intensiivistä ja käytännönläheistä. Yhteistyö muiden TouNet projektin osahankkeiden kanssa jäi projektisuunnitelmassa esitettyä vähäisemmäksi.

6 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 5 (21) 4. TAVOITTEET 4.1 TouNet sateenvarjohankkeen tavoitteet hankesuunnitelman mukaan: Matkailuyhteistyö ja verkostoituminen 1. Etelä Suomen matkailutoimijat ja kehittäjät ovat verkostoituneet 2. Etelä Suomen matkailu & digi matchmaking on järjestetty 3. Etelä Suomen matkailualueiden profiloituminen on luonut uusia miniklustereita 4. Uudenmaan kunnilla on innovatiiviset ja kestävän kehityksen mukaiset matkailustrategiat 5. Yhteisen digitaalisen myynti ja markkinointialustan kiinnostus on tutkittu 6. Eteläisen Suomen saavutettavuutta on parannettu rakentamalla lentoyhtiöyhteismarkkinointitoimenpiteellä ja rakennettu yhteistoimintamalli 7. Helsinki Vantaa lentoaseman neuvontayhteistyö on laajennettu Etelä Suomessa ja palveluja kehitetty digitaalisemmiksi käyttäjäystävällisin menetelmin 8. Matkailun tulo ja työllisyystutkimus on tehty Uudellamaalla matkailuliiketoiminnan vaikutusten selvittämiseksi 9. Länsi Uudellamaalla on pilotoitu matkailukoordinaattorimalli alueyhteistyön kehittäjänä Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 1. Uudenmaan matkailuyritysten Venäjä liiketoimintaosaamista on kehitetty 2. Etelä Suomen matkailuyritysten vastuullisuutta on lisätty 3. Uudenmaan matkailuyritysten kasvua on tuettu rahoittaja yrittäjä tapaamisilla 4. Päijät Hämeen matkailuyrityksiä on etabloitu Venäjän markkinoille Matkailuinnovaatiot ja ennakoiminen 1. Matkailun innovaatioverkosto on kartoitettu Etelä Suomessa ja linkitetty Itämeri yhteistyöhön 2. Matkailuinnovaatiokilpailu on järjestetty 3. Matkailuyritysten ennakointiosaamista on kehitetty 4.2 Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on ollut Päijät Hämeen matkailumarkkinoinnin kehittäminen ja alueen tunnettuuden lisääminen Venäjän markkinoilla. Alueen yhteisenä vetovoimatekijänä on hyödynnetty alueen logistista sijaintia ja saavutettavuutta kohdealueena olevaan Venäjään nähden (mm. VR ja Allegro junayhteys). Tavoitteena on ollut löytää uusia markkinointimenetelmiä ja kartoittaa olemassa olevia sekä tulevaisuuden jakelukanavia päijäthämäläisten matkailutoimijoiden käyttöön. Päijät Hämeen aluetta on profiloitu teemoittain ja etsitty alueelliset vahvuudet Venäjälle suuntautuvan matkailumarkkinoinnin kärjiksi. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda yhteinen konsepti matkailun markkinointiin Venäjän alueella ja vahvan, Venäjän markkinoita puhuttelevan markkinointikonseptin luominen. Tavoitteena on ollut, että konsepti on monistettavissa muille alueille Suomessa huomioon ottaen kunkin alueen vahvuudet. Projektin tavoitteena on verkostoitua yli maakuntarajojen ja hyödyntää projektissa mukana olevien alueiden osaamista ja hyviä käytäntöjä. Vastaavasti mukana olevien toimijoiden (yritykset, tapahtumat) on ollut mahdollista verkostoitua yli maakuntarajojen Etelä Suomessa mahdollisimman vahvan matkailullisen vetovoiman saavuttamiseksi.

7 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 6 (21) 5. OSAHANKKEEN TOIMENPITEET VENÄJÄ Jälleenmyyntiverkoston aktiivinen kartoittaminen Venäjällä Myyntitilaisuuksiin ja workshoppeihin osallistuminen TOIMENPIDE 11/2012 6/ Pietari, Circes/Sari Lammensalo Moskova, Circes/Sari Lammensalo Pietari, Circes/Sari Lammensalo Pietari, Lahti Region/ Anna Kuusela Pietari, Lahti Region/ Anna Kuusela Antor MICE, Moskova (B2B) Kalastus networking ja tutustuminen Kalastus ja metsästysmessuihin, Moskova Visit Finland workshop Russia & Ukaraine, Ylläs Matkailuyhteistyön seminaari ja verkostoitumistilaisuus, Pietari Meet Finland Matka Workshop, Helsinki Kalastus networking, Pietari Antor MICE, Moskova (B2B) Kulttuurikeittiö workshop, Pietari Visit Finlandin Russia CISworkshop, Turku TAVATTU/HOSTATTU LAAJUUS/LEVIKKI KÄVIJÖITÄ/TAVOITETTU 13 kohdetta matkanjärjestäjiä sekä MICE/Corp trvl toimistoja 18 kohdetta matkanjärjestäjiä sekä MICE/Corp trvl toimistoja 13 kohdetta matkanjärjestäjiä sekä MICE/Corp trvl toimistoja 11 kohdetta: 9 matkanjärjestäjää, 2 median edustajaa 10 kohdetta: 8 matkanjärjestäjää, 2 median edustajaa 14 matkanjärjestäjää 17 matkanjärjestäjää 33 matkanjärjestäjätapaamista, tapahtumassa mukana 6 median edustajaa 7 venäläisen matkanjärjestäjän edustajat, 7 median edustajat, 10 suomalaisen sidosryhmän edustajat 15 matkanjärjestäjätapaamista 15 matkanjärjestäjää 16 matkanjärjestäjää 4 matkanjärjestäjää 9 median edustajaa 2 muuta sidosryhmän edustajaa 36 matkanjärjestäjätapaamista

8 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 7 (21) Promotilaisuudet, omat promot Soprt Accord kongressi, Quebec, Kanada Lehdistötilaisuus Pietarissa Lehdistötilaisuus Pietarissa Rybinskin hiihtotapahtuma Finlandia hiihdon kanssa Finland Festivals workshop Sibelius festivaalin kanssa Pietarissa Pro Congress 2013 tapahtuma, Helsinki (B2B) Lahti päivä Pietarissa Helsinki keskuksessa, järjestetty yhdessä Lahden kaupungin kanssa Sport Accord messut Pietarissa Winter Triathlon World Premiere tapahtuma, Quebec, Kanada Päijänne workshop Tallukassa, liittyen Visit Finlandin Russia CIS workshopiin PREtouriin 26 tahon kanssa käyty keskusteluja ja kerrottu Lahden seudun tarjoamista mahdollisuuksista 18 median edustajaa tilaisuudessa 15 median edustajaa tilaisuudessa Tapahtumassa n osallistujaa, joille jaettu tietoa Finlandia hiihdosta ja Lahden seudusta 9 median edustajaa 17 matkanjärjestäjää 2 muuta kontaktia 46 suomalaista yliopisto ja tiedeyhteisön edustajaa, jotka vaikuttavat kv. kongressien tuomiseen Suomeen 9 median edustaja 18 matkanjärjestäjää 22 sidosryhmäedustajaa 12 urheilun lajiliiton edustajaa, joiden kanssa käyty keskusteluja ja kerrottu Lahden seudun tarjoamista mahdollisuuksista Tapaamisia Triatlhon liiton edustajien ja tapahtumajärjestäjän kanssa 32 matkanjärjestäjää 4 median edustajaa 20 Lahden seudun yrittäjää esittelemässä tuotteitaan FAMtripit PRESStripit Stars of the Stadium mediavierailu Lahteen Mökkivierailu Lahden seudulle Finlandia hiihtomediavierailu Lahteen 5 median edustajaa 9 matkanjärjestäjän edustajaa (R express jälleenmyyjiä) 5 median edustajaa, joista yksi osallistui Finlandia hiihtoon

9 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 8 (21) Painotuotteet, esitemateriaali Classic Motorshowmediavierailu Lahden seudulle Pajulahti/Summer Up/Royal Cycling media ja matkanjärjestäjien vierailu Lahden seudulle Visit Finlandin järjestämä bloggareiden Suomen kiertomatka Shopping tour media ja matkanjärjestäjien vierailu Lahden seudulle Mökkivierailu Lahden seudulle Tapahtumien Suomi pressivierailu, Classic Motorshow ja Lahden seutu PREtour liittyen Visit Finlandin Russia CIS workshopin workshoppiin Регион Лахти Лучшее в Финляндии Venäjän matkailuesite, 4/2013, selailtava nettiversio esitteestä 5/ median edustajaa 1 moottoripyöräseuran edustaja 4 median edustajaa 4 matkanjärjestäjää 3 median edustajaa 1 median edustaja 4 matkanjärjestäjää 7 matkanjärjestäjää 7 median edustajaa 32 matkanjärjestäjää 4 median edustajaa painosmäärä kpl, jakelu messut, workshopit, kohdevierailut, jakelu yrityksissä Tuotekortit yrityksille 6/2013 Регион Лахти Лучшее в Финляндии Venäjän matkailuesiteen uusi painos ja selailtava nettiversio esitteestä 1/14 Tuotekortit yrityksille 1/2014 sähköinen pdf painosmäärä kpl, jakelu messut, workshopit, kohdevierailut, jakelu yrityksissä sähköinen pdf Ilmoitukset 2/1 s ilmoitus Terve lehdessä no 25, joulukuu /1 s ilmoitus Allegro Magazine 2:13, jaossa /1 s ilmoitus Allegro Magazine 6:13, jaossa Levikki kpl/lehti, ilmestyy 4 x kk, jaetaan ilmaiseksi Suomen ja Venäjän rajoilla Lehden painos kpl, ilmestyy 6 x vuodessa, kohderyhmä Allegro junassa matkustavat, ensisijaisesti venäläiset (lehteä on mahdollisuus lukea junassa ja ottaa sieltä myös mukaan)

10 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 9 (21) VK.com/regionlahti ryhmän jäsenmäärä Sähköiset uutiskirjeet vapaaajan matkailijoille 1/1 s ilmoitus Finturist lehti, helmikuu 2014 Lisäksi lehdessä sisältöyhteistyönä Lahden seutu artikkeli sekä nähtävyys, ravintola ja hotellivinkit sekä tapahtumakalenteri ja kirppisvinkit 1/1 s ilmoitus Finturist lehti, toukokuu 2014 lehdessä sisältöyhteistyönä Lahden seudun tapahtumakalenteri ja artikkeli Moottoripyörämuseosta ja Classic Motorshowsta 1/1 s ilmoitus New Horizons lehti, kesäkuu 2014, lehden kesämatkailunumero Ryhmä perustettu 6/2013, viikottain 2 3 postausta sekä vastaukset kysymyksiin Ostettu touko kesäkuussa 2014 kuukauden mittainen 200 henkilön jäsenbuustaus venäläiseltä yritykseltä Aloco Vanhan nettisivuston kevyt ilmeuudistus toteutettiin 6/2013 Uudistettu nettisivusto avattiin 1/2014 Google Analytics seuranta käynnistyi 3/ uutiskirjettä 7.2. / 8.4. / 3.6. / / / 9.9. / / / Lehden painos kpl, ilmestyy 5 x vuodessa + sähköinen näköisversio Jakelu: kpl painosmäärä on jaettu seuraavasti: Raja asemat Imatra Lappeenranta Kotka 5000 Kouvola 5000 Lahti 5000 lehden painos kpl, ilmestyy 6 x vuodessa + sähköinen näköisversio, Jakelu pääasiassa Venäjällä ryhmän koko 2870 jäsentä jäsenmäärä kasvoi noin 300 henkilöllä ja seuranta päättyi syyskuun 2013 aikana kävijää seuranta käynnistyi 3/ kävijää / sivukatselut vastaanottajia n , uutiskirjeiden lukuprosentit Kampanjointi Kuluttajakampanjointia kilpailujen avulla vk.com/regionlahti ryhmän kautta jäsenmäärän kasvattamiseksi ja tiedon levittämiseksi, 4 kampanjaa ( I vaihe 300 jäs, II vaihe 1000 jäs / syyskuu III vaihe 2000 jäs / lokakuu IV vaihe 2300 jäs) Jäsenmäärä kasvatettu nollasta 2500:n ryhmän perustamisesta 6/13 >

11 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 10 (21) Talvikauteen 2013/014 kohdentuva kampanja ja kilpailu radiossa Pietarin seudulla ja netissä sekä vk.com:ssa Lahden seutu Visit Finlandin partneri Tapahtumien Suomi Venäjällä kampanjassa huhti kesäkuussa 2014 Pietarissa ulkomainoskampanja huhti toukokuu Kulttuurikeittiö tapahtumassa workshop (tilaisuudessa 96 henkilöä) radiomainonta 3 x 2 viikon mainosjakso 7:llä pietarilaisella radiokanavalla bannerimainontaa Visit Finlandin rusivustolla touko kesäkuun ja Yandexissa lehdistövierailu Lahden seudulle vk ryhmän jäsenmäärä kasvoi 100 jäsenellä ja uusia uutiskirjeen tilaajia saatiin mainospaikkaa partnereiden kesken 4 matkanjärjestäjää 9 median edustajaa 2 muuta sidosryhmän edustajaa 336 kpl 20 sek. Lahden seutu mainos / / näyttökertaa 7 median edustajaa Kaikki taulukossa esitellyt toimenpiteet on dokumentoitu erillisillä raporteilla, jotka osahankkeen hallinnoija säilyttää. Raporteista käy ilmi ohjelmien sisällöt, tavatut tahot, käydyt keskustelut ja sovitut jatkotoimenpiteet. Myös markkinointimateriaalit ja toimenpiteet on koottu erilliseen markkinointiarkistoon. 6. OSAHANKKEEN TULOKSET Kehittämistoiminnalle on tyypillistä, että toiminnan tuloksia ei näy välttämättä välittömästi vaan vaikutukset tulevat usein pidemmällä aikavälillä. Osahakkeessa ei määritelty hankesuunnitelmavaiheessa määrällisiä tuloksia vaan määrittelyt tehtiin hankkeen käynnistyttyä hankehenkilöstön toimesta ja Lahti Region Oy:n hallituksen päätöksellä. 6.1 Osahankkeeseen sitoutuneet päijäthämäläiset tahot Etabloituminen Venäjän markkinoille hankkeeseen sitoutui maksuosuudella mukaan 46 päijäthämäläistä yritystä ja tapahtumaa, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista. (LIITE 1 Hankkeessa mukana olleet yritykset) Osahankkeeseen sitoutuneiden tahojen määrää voidaan pitää hyvänä, vaikka alkuperäiseen tavoitteeseen kerätä yksityisrahaa euroa, ei päästy. Yksityisrahaa kerrytettiin kuitenkin euroa, joka on 14,4

12 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 11 (21) % koko osahankeen budjetista. Ensimmäisen vaiheen panostuksena Venäjän markkinointiin, voidaan myös euromäärää pitää hyvänä. Osahankkeen loppuraportin yhteyteen ei ole kerätty erikseen päijäthämäläisiltä yrittäjiltä tietoa ja palautetta hankkeen tuloksista yritysten kannalta. Syynä tähän on se, että syksyn 2014 aikana Lahden seutu Lahti Region Oy:n toimesta laaditaan Päijät Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma. Syksyn aikana kartoitetaan Päijät Hämeen matkailun ja tapahtumien toimijoiden kansainvälistymisen nykytila, kehittämissuunnitelmat sekä tulevaisuuden tavoitteet ja tarpeet. Menetelmänä tullaan käyttämään sähköistä kyselyä sekä täydentäviä haastatteluja. Tässä yhteydessä tullaan keräämään palautetta myös tähän asti tehdystä Venäjälle suunnatusta markkinointi ja myyntityöstä. Näin ollen yrittäjiä ei haluttu rasittaa kesken kiireisimmän matkailusesongin kahdella hyvin samansuuntaisella kyselyllä. Laadittava Päijät Hämeen kansainvälistymisen yleissuunnitelma tulee sisältämään matkailun kansainvälistymisen vision, tavoiteltavat kohdemarkkinat ja kohderyhmät sekä markkinoinnin ja myynnin toimintamallit ja toimintasuunnitelmalinjaukset Yleissuunnitelmaa toteuttamaan tullaan laatimaan hankekokonaisuus. 6.2 Osahankkeen aikana tavattujen venäläisten matkanjärjestäjien määrät Osahankkeen aikana tavattiin venäläisiä matkanjärjestäjiä monissa eri tilaisuuksissa, workshopeissa ja vierailujen yhteydessä. Joitakin henkilöitä ja tahoja tavattiin useita kertoja. Kaikki tapaamiset on kirjattu Lahti Region Oy:n CRM järjestelmään, jonne on myös kirjattu tietoa käydyistä keskusteluista ja sovituista jatkotoimenpiteistä. Kaiken kaikkiaan osahankkeen aikana tavattiin 143 matkajärjestäjän edustajaa 116 eri toimistosta (LIITE 2 Osahankkeen aikana tavatut matkanjärjestäjien edustajat): 124 venäläistä matkajärjestäjän edustajaa 98 eri toimistosta 5 valkovenäläistä matkajärjestäjän edustajaa 5 eri toimistosta 5 kazakstanilaista matkanjärjestäjän edustajaa 4 eri toimistosta 9 ukrainalaista matkajärjestäjän edustajaa 9 eri toimistosta 6.3 Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Circesin myyntikäynnit alkuvuonna 2013 Lahden seutu tunnetaan mökkitarjonnastaan, kalastusmahdollisuuksista, urheilusta, Messilästä ja Tallukasta. Aktiivisesti Lahden seudun tuotepaketteja myivät keväällä 2013 Pietarissa: Ecotour (mökit), ADM ja Uncle Nick (bussiryhmät, citybreaks) Assas Luxury Travel (urheilijaryhmät, mökit), Kids Travel (koululaisleirit). Lisäksi useilla matkanjärjestäjillä on Lahden seudun mökkejä ja esim. Messilää tarjonnassaan mutta myynti tapahtuu kysynnän mukaan. Matkanjärjestäjät pahoittelivat, että heidän palvelujaan käytetään yhä vähemmän, ihmiset käyttävät sähköisiä varausjärjestelmiä ja ostavat matkansa itse. Suomessa vierailevien venäläismatkaajien kasvavat määrät eivät näy matkanjärjestäjien liikevaihdossa. Olemassa olevista asiakkaista pidetään kynsin hampain kiinni. Lisää paineita on tuonut Venäjän matkailuviranomaisten uusi säädös, jonka mukaisesti matkanjärjestäjät joutuvat maksamaan vuosittain n ruplan (2 500 ) suuruisen vakuutuksen saadakseen rekisteröinnin toiminnalleen. Tämä vakuutus korvaa turistien paluumatkan mahdollisen matkanjärjestäjän vararikon yhteydessä. Monet pienehköt matkanjärjestäjät, jotka ennen myyneet ainoastaan Scandinaviaa ja Baltiaa, ovat ottaneet tarjontaansa myös rantalomakohteita ja Euroopan

13 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 12 (21) kiertolomia. Toimijat, jotka ennen profiloituneet pelkästään yritysmatkustukseen sanovat nyt myyvänsä ihan mitä tahansa kenelle tahansa yhtään asiakasta ei päästetä ohi. Jälleenmyyjien palautetta: Pietarissa kaivataan Lahden alueen näkyvyyttä esitteiden muodossa Järjestettyä ohjelmaa Lahden seudulle Uuden Vuoden viettoon tuleville venäläismatkaajille Venäjänkielistä palvelua, ohjeita ja ruokalistat myös venäjänkielellä Aktiviteetteja lapsille esim. urheilullinen satuhahmo joka esittelisi lapsille tarkoitettua tarjontaa Matkanjärjestäjät kaipaavat yhteismarkkinointia Lahden seudun matkailuyritysten kanssa Ympäristöteknologiaan liittyvät technical visits herättivät kiinnostusta. Lahti oiva kaupunkilomakohde Shoppailua Lahden seudulla vilkastuttaisi promot, esim. alennuskuponkien jakoa Pietarin Prismoissa (alennuksen ei tarvitse olla edes huomattava) matkanjärjestäjät kaipaavat aktiivista kontaktointia alueelta, uutiskirjeitä ei ehditä lukemaan mutta mielellään tavataan ja ollaan kiinteässä kontaktissa alueen edustajien sekä palvelujen tarjoajien kanssa. Tämä pätee venäläisten kanssa kaikessa kaupassa! Shoppailu nähdään oheistuotteena ja lisäarvona Erityistä mielenkiintoa herätti: Pajulahden leirikoulutarjonta Finlandia hiihto, matkanjärjestäjistä ETB, Assas Luxury Travel sekä West Travel olivat kiinnostuneita markkinoimaan tuotetta venäläisille maratoonarihiihtäjille. Sibeliusfestivaali ja Sinfonia Lahden sekä Sibeliustalon konserttitarjonta Omatoiminen kalastus Olut ja viskipanimot mökkitarjonta ympärivuotisesti Tällä hetkellä mökin vuokraaminen Pietarin alueelta on kalliimpaa kuin mökkivuokrat Suomessa (!) Mökin ostaminen Suomesta on hyvä sijoitus maksaa itsensä pian takaisin. Orimattilan Megamyyntiareena Jokimaan ravit Mitä kaivataan: Komissio Jokainen matkanjärjestäjä pitää komissiota listahinnoista kannustimena mökinvuokrauksessa. Usein yksityismatkailija vuokraa mökin matkanjärjestäjän nettisivujen kautta. Etenekin silloin kun tarvitaan luottokorttia varausta varten. Jos komissiosta päästään sopimukseen, niin matkatoimisto ottaa majoituskohteen sivuilleen ja usein lisää tuotteen kuvailua ja markkinointi paikallisesti. Oheisohjelmia Luontoteemaiset oheisohjelmat sesongin mukaan (hiihtoretket, latutieto, pyöräily, kanoottiretket, kalastus) Aktiviteetteja lapsille toivotaan lisää ja jo olemassa olevien parempaa näkyvyyttä Lisää mainontaa ja esitteitä Lisää kontakteja ja aktiivista myyntityötä

14 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 13 (21) 6.4 Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Lahti Regionin Anna Kuuselan myyntikäynnit loppuvuonna 2013 Anna Kuuselan vierailujen tarkoituksena oli jatkaa Circesin keväällä aloittamaa työtä sekä kehittää ja vahvistaa yhteistyötä pietarilaisten matkanjärjestäjien kanssa. Lisäksi haluttiin kerätä tietoa venäläisten matkailijoiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista, jotta Lahden alueella voitaisiin kasvattaa venäläisten matkailijoiden määrää. 17 matkanjärjestäjäkäynnin perusteella Lahden seutu on matkanjärjestäjille tuttu noin 90 % yrityksistä, joissa käytiin, myy Lahden seutua kysyntä Lahden seutua kohtaan on kuitenkin pieni Lahden seudulla kiinnostaa Messilän lomakeskus, mökkilomat, kalastus sekä urheilutapahtumat ja shoppailu Lahden seudulle toivotaan spa hotellia ja ajanvietemahdollisuuksia kuten yöelämää ja aktiviteetteja lapsille sekä uudenvuoden ohjelmaa. Monet yritykset toivoivat myös venäjänkielistä opasta Lahden seudulle, koska vain kahdella toimistolla on ryhmän mukana aina oma opas 6.5 Osahankkeen aikana tavatut venäläiset median edustajat (LIITE 3 Osahankkeen aikana tavatut median edustajat) 41 median edustajaa 35 eri julkaisusta julkaistujen Lahden seutu artikkelien, juttujen ja blogikirjoitusten määrä arviolta 150 kpl, tiedossa on, että kaikkia artikkeleita ei ole saatu talteen arkistoitavaksi artikkelit talletettu matkaraporttien yhteyteen

15 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 14 (21) 6.6 Rekisteröityjen yöpymisten määrä Päijät Hämeessä vv Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset Päijät Hämeessä (Vuosi 2014, tammi toukokuu) Lähde: TAK tilastot (Tilastokeskus) Majoitustilastoissa hyvin alkanut venäläisten rekisteröityjen yöpymisten kasvu taittui vuoden 2013 aikana. Vuoteen 2012 verrattuna pudotusta tuli kuitenkin vain 4,6 % ja yöpymisiä kirjattiin lähes Vuoden 2014 ensimmäisen viiden kuukauden aikana venäläisyöpymisten määrä on säilynyt vuoden 2013 tasolla Päijät Hämeessä, kun koko Suomessa pudotusta on kirjattu 11,1 %. Matkailualan järjestö Mara kuvaa venäläisturistien vähentymistä dramaattiseksi. Alkuvuoden 2014 miinus oli pienehkö, mutta toukokuussa matkailijavirta oli jo yli viidenneksen pienempi kuin vuosi sitten. Ala odotti tänä vuonna venäläismatkailuun 5 10 prosentin kasvua. Tässä tilanteessa olisi hyvä, jos miinus olisi vain prosenttia, kuvaa Maran toimitusjohtaja Timo Lappi. Jos huonosti käy, venäläismatkailu supistuu tänä vuonna yli 20 prosenttia. (Etelä Suomen Sanomat )

16 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 15 (21) 6.7 Päijät Hämeen markkinointikonsepti eli yhteistoimintamalli Venäjän markkinointiin Päijät Hämeen yhtenäinen Venäjän markkinoita puhutteleva matkailun markkinointikonsepti eli yhteistoimintamalli, joka on monistettavissa muidenkin matkailualueiden käyttöön. Markkinointimenetelmiä Tavoitteena pysyvä edustus markkina alueella ja kielitaitoiset ammattilaiset kotimaassa Myyntikäynnit jälleenmyyjien luona o selvitetään tunnettuus, kiinnostus ja tarpeet o tuotteistetaan o testataan o hiotaan tuotetta o saatetaan myyntikanaviin, suosittelu o aktiivinen yhteydenpito ja palautteen pyytäminen Jälleenmyyjien tutustumiskäynnit Lahden seudulla ja kohdeyrityksissä o testataan o hiotaan tuotetta o saatetaan myyntikanaviin, suosittelu o aktiivinen yhteydenpito ja palautteen pyytäminen Jatkuva henkilökohtainen yhteydenpito ja tapaamiset eri tilaisuuksissa o aktiivinen yhteydenpito ja palautteen pyytäminen o uudet tarpeet ja kiinnostuksen kohteet

17 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 16 (21) sähköinen markkinointi, vk.com ja muut sosiaalisen median kanavat o suosittelu ja tiedon jakaminen Alue profiloidaan teemoittain / markkinoinnin kärjet Lahden seudulla Mökkilomat o mökeillä tarjottavat ohjelmapalvelut Urheilu ja hyvinvointi o urheilu ja liikuntatapahtumat o urheiluopistot ja liikuntakeskukset o spa tyyppnen tarjonta Highlights o messut, museot, näyttelyt o musiikkitapahtumat genrestä riippumatta o erityiset ostoskohteet o erityiset ruokapaikat ja kahvilat Aktiivilomat o kalastus, veneily, luontoliikunta o moottoroidut aktiviteetit: moottorikelkat, mönkkärit, karting o järvimatkailu, ristielyt Kaupunkilomat o hotellit o city ravintolat o kaupunkien kauppakeskukset, tehtaanmyymälät ja muut ostospaikat Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa ostettu markkinointi o kaikki maksulliset markkinointitoimenpiteet ansaittu markkinointi o artikkelit, blogikirjoitukset Hankkeen avulla saavutettuja markkinointiyhteistyön tuloksia Lahden seudulla venäjänkielinen esiteaineisto päijäthämäläisille yrityksille venäjänkielisen nettisivuston uudistuminen sosiaalisen median käyttöönotto pysyvänä markkinointikanavana kuluttaja asiakasrekisterin kasvattaminen sähköisen markkinoinnin käyttöön FAM ja PRESStripit Lahden seudulle, yritysten kohtaamiset venäläisten ostajien ja median kanssa omat promo ja pressitilaisuudet omat workshopit, kuten Päijänne workshop tiedon välitys kohdemaahan sekä ostetun että ansaitun markkinoinnin avulla ammattitaidon ja kohdemaan tuntemuksen lisääntyminen päijäthämäläisissä yrityksissä venäläismatkailijoiden palvelun parantuminen, mm. kielitaitoisen henkilöstön määrän lisääntyminen vakiintunut venäläisten asiakkaiden määrä Lahden seudulla Tulevaisuuden jakelukanavat suoraan kuluttajille Sähköiset alustat ja yritysten omat verkkokaupat

18 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 17 (21) 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeessa mukana oleville päijäthämäläisille yrityksille on tiedotettu hankkeen etenemisestä uutiskirjeillä ja muutoin yrityksiin on oltu tiiviisti yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Kirsti Simola osallistui TouNet hankkeen järjestämään Venäjä seminaariin Lohjalla ja esitteli seminaarin osallistujille Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. TouNet hankkeen loppuseminaarissa Kirsti Simola tulee esittelemään hankkeen tuloksia otsikolla Päijät Häme Venäjän markkinoille. Osahankkeen toimenpiteistä on laadittu muutamia lehdistötiedotteita Lahden seudun paikallismedialle. Osahanke esitellään TouNet hankkeen omilla nettisivuilla ja TouNetuutiskirjeissä on tiedotettu hankkeen toimenpiteistä laajemmin Etelä Suomessa. 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET TouNet hankkeen osahankkeet olivat sisällöltään ja tavoitteiltaan kovin erisuuntaisia. Myös toteutusajat vaihtelivat niin, että ensimmäinen osahanke oli jo päättynyt, kun kolme muuta saatiin kunnolla käynnistettyä. Tämän vuoksi tavoiteltu yhteistyö ja tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen levittämien Etelä Suomen alueella ei kaikin osin toteutunut. Jatkossa sateenvarjohankkeen osahankkeiden sisältö kannattaisi suunnitella niin, että osahankkeet tukisivat enemmän toisiaan eli toteuttaisivat konkreettisemmin samaa asiaa. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen toimenpiteitä päästiin toteuttamaan suunnitelmallisesti vasta vuoden 2013 alusta, jolloin hankkeen henkilöstövahvuus saatiin suunnitellun mukaiseksi. Hanketoimenpiteet toteutettiin suunnitelmallisesti, mutta erittäin tiiviissä aikataulussa. Yhtä aikaa hanketoimenpiteiden toteuttamisen kanssa sitoutettiin vielä mukaan yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. Tulevaisuudessa vastaavissa hankkeissa yritysten allekirjoitetut sitoumukset maksuosuuksista tulisi saada vielä painotetummin ennen hankkeen käynnistymistä. Suomen maantieteellinen sijainti Venäjän vieressä avaa hyvät mahdollisuudet kasvattaa matkailijavirtoja Venäjältä entisestään, mikäli poliittinen ja taloudellinen tilanne Venäjällä pysyy vakaana. Epävarmuus on tämän hetken matkailun suurin puheenaihe Venäjällä. Kaikki toivovat tilanteen lopultakin rauhoittuvan ja maan ja maailman palaavan normaaliin elämään. On tärkeää, että Suomi ja suomalaiskohteet nyt antavat merkin, että luotamme Venäjään ja asiakkaisiimme, emmekä tee äkkiliikkeitä. kirjoittaa Visit Finlandin Venäjän aluejohtaja Arto Asikainen kesäkuussa Hän suosittelee myös kiinnittämään huomiota hinnoitteluun. Suomi on jo nyt 20 % kalliimpi kuin vuotta aikaisemmin. Jos haluamme pysyä houkuttelevana matkakohteena on hinnan myös oltava kohdallaan. Venäjän poliittisen ja taloudellisen tilanteen muutoksilla on nopea vaikutus matkailuun. Muutokset kouraisivat hankkeen loppuvaiheessa koko Suomen matkailuelinkeinoa erittäin tuntuvasti. Matkailualan tulisi kehittyä siihen suuntaan, että ei olla liian riippuvaisia yhdestä maasta tulevista matkailijoista. Syksyn 2014 aikana Lahden seutu Lahti Region Oy:n toimesta laaditaan Päijät Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma, jossa tullaan määrittelemään mm. uusia kohdealueita Venäjän lisäksi.

19 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 18 (21) 9. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA NYKYHETKI Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen vuoden 2013 väliraportin huomioita suhteessa elokuun 2014 tilanteeseen. Kilpailu venäläisistä matkailijoista kovenee: Suomi vs. Viro ja muut maat, Lahden seutu vs. muu Suomi. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat kesätuotteineen isojen venäläismatkailijavirtojen ulkopuolella. Kesän päätuote on sun and beach loma. Muutama maa (esim. Bulgaria ja Kreikka) on ottanut viisumipolitiikan avuksi kamppailuun. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Matkanjärjestäjien merkitys näyttäisi vähentyvän yksityishenkilöiden matkojen järjestelyissä, kun taas sähköiset yhteydenotot suoraan yrittäjiin kasvavat. Verkkokauppa ei vielä toteudu helposti, koska venäläisillä ei länsimaisia maksukortteja. Venäjän matkatoimistokenttä on jo pitkään ollut tilassa, jossa pienet toimijat menettävät asemiaan isoille matkanjärjestäjille sekä online varauskanaville. Toimijat ovat varsin vakiintuneita, joten paras tapa varmistaa Suomi tuotteen kehittyminen matkanjärjestäjien myynnissä on asiakassuhteen syventäminen jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, ei niinkään täysin uusien toimijoiden etsimistä. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Suosittelun ja henkilökohtaisten kontaktien merkitys on ylikorostunut Venäjän markkinoilla ja kaupankäynnissä. Tulokset myönteisiä, halutaan tietää lisää Lahden seudusta, pysytään uutiskirjeen vastaanottajana ja vk ryhmässä. Venäjän suurin sosiaalisen median foorumi on vkontakte. Vaikka sen käyttäjämäärä onkin suuri, niin käyttäjäprofiili on hyvin nuorisopainotteinen ja vähemmän kansainvälisesti orientoitunut. Vkontakte on myös tiukassa valtiollisessa tarkkailussa. Vkontakten rinnalla kannattaa kehittää ennen kaikkea Facebook tiliä, sillä Facebookin kävijäprofiili vastaa enemmän sitä asiakaskuntaa, jolla on varaa ja kiinnostusta matkustaa ulkomaille. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Matkailun palvelupaketteja ja tarjontaa täytyy edelleen jalostaa vastaamaan kysyntää. Visit Finland on yhdessä 23 suomalais ja 4 venäläispartnerin kanssa toteuttanut Finrelaxhyvinvointimatkailuprojektin Venäjälle. Kiinnostus tuotetta kohtaan on kasvavaa, mutta edelleen suomalainen finrelax käsite kaipaa tehokkaampaa tuotteistusta, jossa huomioidaan puhdas lähiruoka, luonnon antamat hyvinvointielementit, saunatuotteet ja hoidot. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Tuotteistamisen tehostaminen koskee myös muuta kuin hyvinvointi ja terveysmatkailusektoria. Lahden seudulle tarvitaan paljon lisää venäjänkielen taitoa yrityksiin sekä kulttuurin ymmärtämystä. Lahden seudulla palveluhalukkuus on kasvanut, mikä näkyy esim. vuodenvaihteessa 2013/2014 venäläisille tarjottujen erityispalvelujen lisääntymisenä mm. kauppojen venäjänkielentaitoiset palveluoppaat, Sibeliustalon Talvimaa ym., erityisesti kaupan ala on tiedostanut Lahden seudulla venäläiset asiakkaat Venäjänkielistä informaatiota ja henkilökuntaa kaivataan lisää. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Majoitustilastoihin ei saada kasvua Lahden seudulla vuonna 2013, pysyttäneen kuitenkin vuoden 2012 tasolla (n rekisteröityä yöpymistä).

20 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 19 (21) Katso kohta 6.6 Tax free tilastoissa Lahden seudulla ei ole odotettavissa nousua. Tilastoidaan vain Lahti, jossa muutos vv oli 7%. (Lähde: TAK Matkailutilastot, Tutkimusja Analysointikeskus TAK Oy, elokuu 2014) Lahden seudulla ollaan vasta alussa Venäjän markkinoinnissa ja matkailukaupassa mutta kuitenkin hyvässä alussa. Venäjän markkinoinnin jatko ja resursointi euro ja henkilötasolla on pystyttävä varmistamaan Lahden seudulla riittävän suurena joko oman alueen puitteissa tai liittoutuen; verkostoitumisen tulee tapahtua kohdealueella Venäjällä. Tilanne elokuussa 2014 Maaailmantilanne on muuttunut merkittävästi vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana. Lyhyellä aikavälillä Venäjän talouden ongelmat, ruplan kurssin heikentyminen ja Ukrainan tilanteen aiheuttama epävarmuus ovat vaikuttaneet nopeasti Suomeen suuntautuviin matkailijavirtoihin. Tilastokeskuksen julkaiseman tiedotteen mukaan venäläisille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes yöpymisvuorokautta ja he olivat ylivoimaisesti suurin matkailijaryhmä tammi toukokuussa Venäläisten yöpymisten kasvu taittui Suomen majoitusliikkeissä tammikuussa ja heidän yöpymisvuorokautensa ovat vähentyneet koko kuluvan vuoden syventyen vielä toukokuussa 2014 (laskua edellisvuoden toukokuuhun 27,5 %). Tammi toukokuussa 2014 venäläisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä 11,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Päijäthämäläisten majoitusliikkeiden osalta tilastot osoittavat kuitenkin, että vuoden 2014 ensimmäisen viiden kuukauden aikana venäläisten rekisteröityjen yöpymisten määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Pudotusta on tullut vain 0,8 %, joka on 151 yöpymistä. Ruplan vahvistuessa venäläiset hakevat jälleen viisumeita Suomeen tiedottaa Suomen Pietarin pääkonsulaatti Tammi kesäkuussa laskua on ollut vuoteen 2013 verrattuna noin 20 prosenttia, mutta kesäkuussa enää yhdeksän prosenttia eli merkkejä paremmasta näyttäisi olevan. EU päätti tiistaina uusista rajoituksista Venäjän vientiin ja venäläispankkien toimintaan EUalueella. Pakotteet eivät osu suoraan Lahden seudun yritysten vientiin, mutta kiertoteitse vaikutuksia tulee ennemmin tai myöhemmin. Venäläisten kannalta kallis euro tuntuu myös matkailussa. Este se ei näytä olevan, sillä venäjää kuulee usein lahtelaiskaupoissa. Suurempi vaikutus voi tulla talvisesongin aikaan ja varsinkin silloin, jos EU päättää viisumipakotteista. (Etelä Suomen Sanomat ) Huonojen uutisten sarja Venäjältä jatkuu. Lauantaina Moskovan suurin Suomi tuottaja Labirint ilmoitti toimintansa päättymisestä. Käytännössä ilmoitus tarkoittaa yrityksen menneen konkurssiin. Labirint on jo toinen suuri Suomi tuottaja, joka kuukauden sisällä on kaatunut. Aiemmin heinäkuussahan Nevalle koitui sama kohtalo. Kumpikin matkanjärjestäjä kertoo konkurssin syyksi samat seikat: matkojen kysyntä Venäjällä on vähentynyt huomattavasti taloudellisen ja poliittisen tilanteen takia, lisäksi Venäjän määräämät matkustuskiellot monille valtion virastojen työntekijöille vaikeuttivat entisestään tilannetta. Labirintin ja Nevan konkurssit tulevat varmasti pahentamaan ennestäänkin huonoja näkymiä Venäjän markkinoilla. Varsinkin Labirintilla oli esim. uuden vuoden aikaan iso määrä chartereita Suomeen paitsi Moskovasta niin myös regionikaupungeista.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke. Ohjausryhmä Espoo

TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke. Ohjausryhmä Espoo TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke Ohjausryhmä 10.6.2014 Espoo E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 To u N e t - h a n k k

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet (Tinnoosahanke) Nina Järveläinen 8.5.2014 Eteläisen

Lisätiedot

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa 13.3.2014 Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet -seurantaraportti Projektiin mukaan tulleet yritykset Tavoite yhteensä 350

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015 1 Majoitustilastot 2015 tammi joulukuu Yöpymiset 2014/1-12 2015/1-12 muutos% Yhteensä 191 247 169 716-11,3 % Suomi 122 321 120 728-1,3 % Ulkomaat 68 926 48 988-28,9

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / ESPANJA SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjän Cross-Border Verkkokauppa. FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän Cross-Border Verkkokauppa FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Flying Lynx Oy on uudenlainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia sähköisiä myyntikanavaratkaisuja

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Suomi venäläisille Suomella ja suomalaisilla tuotteilla hyvä ja positiivinen perusmaine Venäjällä Suomen maantieteellinen

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet,

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, 10.3.2016 GoTavastia! markkinointitoimet lokahelmikuu Uuden vuoden kampanjan toteutus ja seuranta digitaalisissa kanavissa Sisällöntuotanto

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Aika: klo 9.00 Paikka: Kokoustila Piikki, Culmintaum Innovation Oy Ltd, 5 krs. Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo

Aika: klo 9.00 Paikka: Kokoustila Piikki, Culmintaum Innovation Oy Ltd, 5 krs. Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo TOUNET-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 1. KOKOUS Aika: 18.12.2012 klo 9.00 Paikka: Kokoustila Piikki, Culmintaum Innovation Oy Ltd, 5 krs. Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo Läsnä Poissa Petri Allekotte, Jari Ahjoharju,

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti Ravitsemistoiminnan toimialaraportti 22.1.2016 ASIAKAS Liikunta ja urheilu Palvelujen tuotanto Ohjelmapalvelut, aktiviteetit, tapahtumat, käyntikohteet/nähtävyydet Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Liikennepalvelut

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu.

Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on Provisual Oy:n omistama viestintään, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan keskittyvä palvelu. Tiedotuspalvelu.fi on toiminut yli viisi vuotta saavuttaen maineen luotettavana tiedonlähteenä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Näyttelypaikka «Koko totuus Suomesta» Baltian merifestivaalilla

Näyttelypaikka «Koko totuus Suomesta» Baltian merifestivaalilla Näyttelypaikka «Koko totuus Suomesta» Baltian merifestivaalilla Baltian merifestivaali 2011 2-5. kesäkuuta 2011, Pietari, Lenexpo-messukeskus 1 Kutsumme teidät osallistumaan Baltian merifestivaalille ja

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN mara-alan kasvu seuraa muuta taloutta Talous kasvaa lähivuosina hitaasti MaRan Marraspäivä 19.11.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Suhdanteissa jälleen

Lisätiedot

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes,

Helsinki Design Week Innovation Thursday. Tekes, 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Innovation Thursday Tekes, 29.9.2017 30.9.2016 Helsinki Design Week 2016 Tapahtumat muuttavat maailmaa 30.9.2016 #4 Helsinki Design Week Helsinki Design Week Pohjoismaiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot