ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika Lahden seutu Lahti Region Oy Kirsti Simola

2 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 1 (21) ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika SISÄLLYS 1. Hankkeen taustaa 1.1. TouNet sateenvarjohanke 1.2. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen lähtökohta 2. Osahankkeen organisointi 2.1. Hallinnoija 2.2. Henkilöstö 2.3. Alihankinta hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi 2.4. Hankkeen kesto 2.5. Rahoitus 3. Osahankkeen kohderyhmä ja edunsaajat 4. Tavoitteet 4.1. TouNet sateenvarjohankkeen tavoitteet hankesuunnitelman mukaan 4.2. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen tavoitteet 5. Osahankkeen toimenpiteet 6. Osahankkeen tulokset 6.1. Osahankkeeseen sitoutuneet päijäthämäläiset tahot 6.2. Osahankkeen aikana tavattujen venäläisten matkanjärjestäjien määrät 6.3. Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Circesin myyntikäynnit alkuvuonna Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Lahti Regionin Anna Kuuselan myyntikäynnit loppuvuonna Osahankkeen aikana tavatut venäläiset median edustajat 6.6. Rekisteröityjen yöpymisten määrä Päijät Hämeessä vv Päijät Hämeen markkinointikonsepti eli yhteistoimintamalli Venäjän markkinointiin 7. Julkisuus ja tiedottaminen 8. Ongelmat ja suositukset 9. Johtopäätöksiä ja nykyhetki 10. Projektin innovatiivisuus 11. Projektin tasa arvovaikutukset 12. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen 13. Hyvät käytännöt 14. Toiminnan jatkuvuus 15. Aineiston säilytys

3 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 2 (21) 1. HANKKEEN TAUSTAA 1.1 TouNet sateenvarjohanke Kilpailu kiristyy kansainvälisillä kuin kansallisellakin tasolla kohteiden välillä, joten tiiviimpi voimavarojen käyttö ja systemaattinen tiedon jakaminen parantaa kuntien keinoja pärjätä kiristyvässä kilpailussa. Teknologia on mahdollistanut uusien kanavien syntymisen ja internetistä on tiedonvälityskanavan lisäksi kehittynyt kauppapaikka. Täten matkailualan toimijoiden on oltava innovatiivisia säilyäkseen hengissä. ICT:llä on kriittinen vaikutus matkailun palveluinnovaatioihin koska ne pystyvät kaupallistamaan tai tuotteistamaan innovatiivisia palvelukonsepteja (Hall, Williams 2008, ). Yhteistyön suurimpia etuja ovat kustannusten jakaminen, tuoteportfolion laajeneminen, kohdealueen kilpailukyvyn parantuminen, holistisen kuvan rakentaminen kohteesta ja suuremman asiakasvirran saavuttaminen. TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region hankkeen tavoitteena on, että Etelä Suomen alueet voisivat keskinäisen kilpailun sijaan toimia yhteistyössä vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Yhteistyöstä on puuttunut holistisuus, alueet tekevät omien rajojen sisällä päällekkäisiä toimintoja eivätkä suunnittele strategioitaan yhteistyötä ja kestävää kehitystä ajatellen. Alueita ei myöskään ole profiloitu kilpailua ja yhteistyötä ajatellen. Alueelta on puuttunut matkailun ns. roundtable, joka ajaisi alueen sisällä paremmin tietoa. TouNet hankkeessa on neljä osahanketta ja osatoteuttajaa Tourism network (TINNO) Uudenmaan liitto ( saakka Culminatum Oy) Matkailuinnovaatiot Etelä Suomessa (MINNO) Haaga Helia AMK Etabloituminen Venäjän markkinoille Lahden seutu Lahti Region Oy Sustainability in Tourism Turku Touring Uudenmaan liitto ( saakka Culminatum Oy) toimi hankkeen hallinnoijana. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR), alueen kunnilta ja hallinnoivilta organisaatioilta sekä Päijät Hämeen alueella yrityksiltä. EAKR rahoitus kanavoituu hankkeeseen Päijät Hämeen liiton kautta. (Lähde: TouNet projektisuunnitelma) 1.2 Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen lähtökohta Päijäthämäläiset matkailutoimijat eivät ole 2000 luvulla tehneet suunnitelmallista yhteismarkkinointia tai myyntityötä Venäjällä. Allegro junan liikennöinnin alkaessa joulukuussa 2010 havahduttiin markkinointitoimenpiteiden merkityksellisyyteen ja elinkeinoyhtiöt toteuttivat vv talvi ja kesämarkkinointikampanjoita Pietarissa, josta Allegro junalla on vain 2 tunnin 45 minuutin matka Lahteen. Kampanjoiden laskeutumisalustaksi perustettiin kevyt visitlahti.ru kampanjasivusto ja ryhdyttiin keräämään kuluttajarekisteriä mahdollisten markkinointiviestien toimittamiseksi. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke perustettiin lähtökohtaisesti tarpeeseen saada selville tunnetaanko Päijät Hämettä ja Lahden seutua venäläisillä matkailumarkkinoilla ja ovatko Lahden seudun matkailutuotteet kiinnostavia ja kilpailukykyisä Venäjällä. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä matkailuyritykset tai matkailuun sidonnaiset päijäthämäläiset yritykset ja tapahtumajärjestäjät ovat halukkaita sekä panostamaan matkailumarkkinointiin Venäjällä että vastaanottamaan venäläisiä matkailijoita ja panostamaan venäläisten palveluun yrityksessään.

4 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 3 (21) 2. OSAHANKKEEN ORAGANISOINTI 2.1 Hallinnoija Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke toteutettiin osana Lahden seutu Lahti Region Oy:n ( saakka Lahti Tavel Oy) toimintaa ja Lahti Region hallinnoi osahanketta. Osahankkeella ei ollut erillistä ohjausryhmää vaan hankkeesta raportoitiin Lahti Region Oy:n hallitukselle, joka seurasi hankkeen etenemistä sekä toimenpiteiden että talouden osalta. Lahti Region Oy:n hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta kesäkuukausia. TouNetin hankepäätöksen viivästymisen vuoksi osahankkeen henkilöstörekrytointi päästiin aloittamaan vasta syksyllä 2012 ja hankkeelle rekrytoitiin vientiassistentti alkaen. Tammikuussa 2013 osahankkeelle nimitettiin osa aikainen projektipäällikkö. Osahankkeen toimenpiteiden aloittamista viivästytti myös Lahden seudulla vuoden 2012 aikana toteutettu mittava elinkeinoyhtiöiden uudelleen järjestely. Lahden seutu Lahti Region Oy markkinointiyhtiö perustettiin Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKESista muuttamalla yhtiön nimeä ja yhtiöjärjestystä. Seudullinen matkailuyhtiö Lahti Travel Oy sulautui Lahden seutu Lahti Region Oy:öön Henkilöstö Hankkeessa työskenteli ajalla kokoaikainen vientiassistentti Anna Kuusela sekä projektipäällikkönä LAKESista Lahti Region Oy:n siirtynyt Lahti Region Oy:n markkinointipäällikkö Kirsti Simola; 60 % työajasta ajalla ; 70 % työajasta ajalla Anna Kuusela neuvotteli valtaosan yhteistyösopimuksista päijäthämäläisten yritysten kanssa vuoden 2012 lopulla ja alkuvuodesta FAMtripien suunnittelu ja isännöinti sekä workshop osallistumiset toteutettiin kokonaisuudessaan Lahti Regionin toimesta ja Anna Kuuselan tehtävänä oli niiden hoitaminen. Anna Kuusela ylläpiti myös Vk.com/regionlahti sivustoa sosiaalinen media vaatii päivittäistä ylläpitoa toimiakseen. Kirsti Simolan päätehtävänä oli hankkeen markkinointiin ja tiedottamiseen liittyvät toimenpiteet, kilpailutukset, hankehallinnointi ja projektin koordinointi. 2.3 Alihankinta hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi Uusasiakashankinnan ja tuotteistamisen toteuttamista varten, kilpailutuksen perusteella, yhteistyökumppanina toimi tammi kesäkuun 2013 ajan Circes (NC Sourcing Group). Circesin Sari Lammensalo kartoitti Pietarissa ja Moskovassa matkanjärjestäjien kiinnostusta Lahden seutua kohtaan. Toinen suuri kokonaisuus, joka Sari Lammensalo toteutti, oli tuotteistus ja myyntimateriaalin rakentaminen projektiin osallistuvien päijäthämäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailutuksen perusteella hankkeen strategisena markkinoinnin yhteistyökumppanina toimi Zeeland East Oy. Strategisen yhteistyökumppanin Zeeland Eastin Artur Kukov suunnitteli Lahden seudun markkinointiviestinnän ilmeen ja viestin Venäjän markkinoille sekä laati markkinointiviestintää (suunnittelu, tuotanto, toteutus) Venäjälle. Erityisen merkittävää on, että Artur Kukov toi Venäjä markkinointiin sekä markkinoinnin ammattilaisen että natiivi venäläisen näkemyksen. Lisäksi hän operoi erittäin hyvällä venäjän ja suomenkielen taidolla, joka nopeutti toimenpiteiden toteuttamista. Vuodelle 2014 osahankkeen hallinnoija, Lahden seutu Lahti Region Oy, kilpailutti käännöstoimiston. Kilpailutus kattaa myös hankkeet. Yhteistyökumppaniksi valittiin Multiprint oy/multidoc.

5 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 4 (21) 2.4 Hankkeen kesto TouNet hankkeen aloituspäivä on , mutta virallinen hankepäätös Päijät Hämeen liitosta saatiin , jonka jälkeen osahankkeen toiminta käynnistettiin. TouNet hankkeen toiminta jatkuu vielä Uudenmaan liiton hallinnoimassa osahankkeessa (Tourism Network) saakka. Muissa osahankkeissa toiminta sen sijaan päättyi Rahoitus TouNet hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 M. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen kokonaisbudjetti tehtyjen muutoshakemusten jälkeen oli euroa (hakemusvaiheessa euroa). Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) Päijät Hämeen liiton kautta 70 %, kuntarahoitusta 15,6 % ja päijäthämäläisiltä yrityksiltä 14,4 %. Hankkeella ei tullut myyntitoiminnasta tuottoa. 3. OSAHANKEEN KOHDERYHMÄ JA EDUNSAAJAT Osahanke rakennettiin alusta alkaen kahden suuntaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä Päijät Hämeen alueella toimivien matkailupalveluita tuottavien yritysten tuotteiden, palveluiden, uusien matkailukohteiden ja tapahtumien markkinointia Venäjällä että venäläisten matkanjärjestäjien ja lehdistön tuomista Lahden seudulle tutustumaan kohteisiin, tuotteisiin ja tapahtumiin paikan päällä. Päijät Hämeessä kohderyhmänä olivat venäläisistä asiakkaista kiinnostuneet matkailu ja matkailusidonnaiset yritykset sekä tapahtumat. Venäjän markkinoilla kohderyhmänä ovat olleet kuluttajat, matkanjärjestäjät, tapahtumajärjestäjät, incoming toimistot, perinteiseen tiedotukseen sekä sähköiseen viestintään erikoistuneet toimijat (mm. bloggarit). Etabloituminen Venäjän markkinoille hankkeeseen sitoutui maksuosuudella mukaan 46 päijäthämäläistä yritystä ja tapahtumaa, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen oli aikaa vievä toimenpide. Kiinnostus Venäjä markkinointia kohtaan säilyi hankkeen loppuun saakka, ja viimeisiä sopimuksia yritysten kanssa tehtiin vielä keväällä Suunniteltua lyhyemmän toteutusajan vuoksi hanke päätettiin pitää erittäin käytännönläheisenä ja konkreettisena. Hanketoimenpiteisiin ja markkinointiin otettiin mukaan vain maksuosuudella mukana olevat yritykset ja tapahtumat sekä niiden tuotteet. Tavoitteena oli, että jokaisen hankekumppanin luona vierailee venäläisiä matkainjärjestäjiä tai lehdistöä ja jokainen hankeyritys saa näkyvyyden markkinointitoimenpiteissä. Kaikki venäläisten asiakkaiden ja matkanjärjestäjien kontaktit koskien asiakassuhteita ohjattiin suoraan yrityksiin. Lahti Region Oy ei toiminut hankkeen aikana matkojen myyjänä tai välittäjänä venäläisille asiakkaille. Osahankkeen toteuttaminen Lahti Regionissa oli erittäin intensiivistä ja käytännönläheistä. Yhteistyö muiden TouNet projektin osahankkeiden kanssa jäi projektisuunnitelmassa esitettyä vähäisemmäksi.

6 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 5 (21) 4. TAVOITTEET 4.1 TouNet sateenvarjohankkeen tavoitteet hankesuunnitelman mukaan: Matkailuyhteistyö ja verkostoituminen 1. Etelä Suomen matkailutoimijat ja kehittäjät ovat verkostoituneet 2. Etelä Suomen matkailu & digi matchmaking on järjestetty 3. Etelä Suomen matkailualueiden profiloituminen on luonut uusia miniklustereita 4. Uudenmaan kunnilla on innovatiiviset ja kestävän kehityksen mukaiset matkailustrategiat 5. Yhteisen digitaalisen myynti ja markkinointialustan kiinnostus on tutkittu 6. Eteläisen Suomen saavutettavuutta on parannettu rakentamalla lentoyhtiöyhteismarkkinointitoimenpiteellä ja rakennettu yhteistoimintamalli 7. Helsinki Vantaa lentoaseman neuvontayhteistyö on laajennettu Etelä Suomessa ja palveluja kehitetty digitaalisemmiksi käyttäjäystävällisin menetelmin 8. Matkailun tulo ja työllisyystutkimus on tehty Uudellamaalla matkailuliiketoiminnan vaikutusten selvittämiseksi 9. Länsi Uudellamaalla on pilotoitu matkailukoordinaattorimalli alueyhteistyön kehittäjänä Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 1. Uudenmaan matkailuyritysten Venäjä liiketoimintaosaamista on kehitetty 2. Etelä Suomen matkailuyritysten vastuullisuutta on lisätty 3. Uudenmaan matkailuyritysten kasvua on tuettu rahoittaja yrittäjä tapaamisilla 4. Päijät Hämeen matkailuyrityksiä on etabloitu Venäjän markkinoille Matkailuinnovaatiot ja ennakoiminen 1. Matkailun innovaatioverkosto on kartoitettu Etelä Suomessa ja linkitetty Itämeri yhteistyöhön 2. Matkailuinnovaatiokilpailu on järjestetty 3. Matkailuyritysten ennakointiosaamista on kehitetty 4.2 Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on ollut Päijät Hämeen matkailumarkkinoinnin kehittäminen ja alueen tunnettuuden lisääminen Venäjän markkinoilla. Alueen yhteisenä vetovoimatekijänä on hyödynnetty alueen logistista sijaintia ja saavutettavuutta kohdealueena olevaan Venäjään nähden (mm. VR ja Allegro junayhteys). Tavoitteena on ollut löytää uusia markkinointimenetelmiä ja kartoittaa olemassa olevia sekä tulevaisuuden jakelukanavia päijäthämäläisten matkailutoimijoiden käyttöön. Päijät Hämeen aluetta on profiloitu teemoittain ja etsitty alueelliset vahvuudet Venäjälle suuntautuvan matkailumarkkinoinnin kärjiksi. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda yhteinen konsepti matkailun markkinointiin Venäjän alueella ja vahvan, Venäjän markkinoita puhuttelevan markkinointikonseptin luominen. Tavoitteena on ollut, että konsepti on monistettavissa muille alueille Suomessa huomioon ottaen kunkin alueen vahvuudet. Projektin tavoitteena on verkostoitua yli maakuntarajojen ja hyödyntää projektissa mukana olevien alueiden osaamista ja hyviä käytäntöjä. Vastaavasti mukana olevien toimijoiden (yritykset, tapahtumat) on ollut mahdollista verkostoitua yli maakuntarajojen Etelä Suomessa mahdollisimman vahvan matkailullisen vetovoiman saavuttamiseksi.

7 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 6 (21) 5. OSAHANKKEEN TOIMENPITEET VENÄJÄ Jälleenmyyntiverkoston aktiivinen kartoittaminen Venäjällä Myyntitilaisuuksiin ja workshoppeihin osallistuminen TOIMENPIDE 11/2012 6/ Pietari, Circes/Sari Lammensalo Moskova, Circes/Sari Lammensalo Pietari, Circes/Sari Lammensalo Pietari, Lahti Region/ Anna Kuusela Pietari, Lahti Region/ Anna Kuusela Antor MICE, Moskova (B2B) Kalastus networking ja tutustuminen Kalastus ja metsästysmessuihin, Moskova Visit Finland workshop Russia & Ukaraine, Ylläs Matkailuyhteistyön seminaari ja verkostoitumistilaisuus, Pietari Meet Finland Matka Workshop, Helsinki Kalastus networking, Pietari Antor MICE, Moskova (B2B) Kulttuurikeittiö workshop, Pietari Visit Finlandin Russia CISworkshop, Turku TAVATTU/HOSTATTU LAAJUUS/LEVIKKI KÄVIJÖITÄ/TAVOITETTU 13 kohdetta matkanjärjestäjiä sekä MICE/Corp trvl toimistoja 18 kohdetta matkanjärjestäjiä sekä MICE/Corp trvl toimistoja 13 kohdetta matkanjärjestäjiä sekä MICE/Corp trvl toimistoja 11 kohdetta: 9 matkanjärjestäjää, 2 median edustajaa 10 kohdetta: 8 matkanjärjestäjää, 2 median edustajaa 14 matkanjärjestäjää 17 matkanjärjestäjää 33 matkanjärjestäjätapaamista, tapahtumassa mukana 6 median edustajaa 7 venäläisen matkanjärjestäjän edustajat, 7 median edustajat, 10 suomalaisen sidosryhmän edustajat 15 matkanjärjestäjätapaamista 15 matkanjärjestäjää 16 matkanjärjestäjää 4 matkanjärjestäjää 9 median edustajaa 2 muuta sidosryhmän edustajaa 36 matkanjärjestäjätapaamista

8 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 7 (21) Promotilaisuudet, omat promot Soprt Accord kongressi, Quebec, Kanada Lehdistötilaisuus Pietarissa Lehdistötilaisuus Pietarissa Rybinskin hiihtotapahtuma Finlandia hiihdon kanssa Finland Festivals workshop Sibelius festivaalin kanssa Pietarissa Pro Congress 2013 tapahtuma, Helsinki (B2B) Lahti päivä Pietarissa Helsinki keskuksessa, järjestetty yhdessä Lahden kaupungin kanssa Sport Accord messut Pietarissa Winter Triathlon World Premiere tapahtuma, Quebec, Kanada Päijänne workshop Tallukassa, liittyen Visit Finlandin Russia CIS workshopiin PREtouriin 26 tahon kanssa käyty keskusteluja ja kerrottu Lahden seudun tarjoamista mahdollisuuksista 18 median edustajaa tilaisuudessa 15 median edustajaa tilaisuudessa Tapahtumassa n osallistujaa, joille jaettu tietoa Finlandia hiihdosta ja Lahden seudusta 9 median edustajaa 17 matkanjärjestäjää 2 muuta kontaktia 46 suomalaista yliopisto ja tiedeyhteisön edustajaa, jotka vaikuttavat kv. kongressien tuomiseen Suomeen 9 median edustaja 18 matkanjärjestäjää 22 sidosryhmäedustajaa 12 urheilun lajiliiton edustajaa, joiden kanssa käyty keskusteluja ja kerrottu Lahden seudun tarjoamista mahdollisuuksista Tapaamisia Triatlhon liiton edustajien ja tapahtumajärjestäjän kanssa 32 matkanjärjestäjää 4 median edustajaa 20 Lahden seudun yrittäjää esittelemässä tuotteitaan FAMtripit PRESStripit Stars of the Stadium mediavierailu Lahteen Mökkivierailu Lahden seudulle Finlandia hiihtomediavierailu Lahteen 5 median edustajaa 9 matkanjärjestäjän edustajaa (R express jälleenmyyjiä) 5 median edustajaa, joista yksi osallistui Finlandia hiihtoon

9 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 8 (21) Painotuotteet, esitemateriaali Classic Motorshowmediavierailu Lahden seudulle Pajulahti/Summer Up/Royal Cycling media ja matkanjärjestäjien vierailu Lahden seudulle Visit Finlandin järjestämä bloggareiden Suomen kiertomatka Shopping tour media ja matkanjärjestäjien vierailu Lahden seudulle Mökkivierailu Lahden seudulle Tapahtumien Suomi pressivierailu, Classic Motorshow ja Lahden seutu PREtour liittyen Visit Finlandin Russia CIS workshopin workshoppiin Регион Лахти Лучшее в Финляндии Venäjän matkailuesite, 4/2013, selailtava nettiversio esitteestä 5/ median edustajaa 1 moottoripyöräseuran edustaja 4 median edustajaa 4 matkanjärjestäjää 3 median edustajaa 1 median edustaja 4 matkanjärjestäjää 7 matkanjärjestäjää 7 median edustajaa 32 matkanjärjestäjää 4 median edustajaa painosmäärä kpl, jakelu messut, workshopit, kohdevierailut, jakelu yrityksissä Tuotekortit yrityksille 6/2013 Регион Лахти Лучшее в Финляндии Venäjän matkailuesiteen uusi painos ja selailtava nettiversio esitteestä 1/14 Tuotekortit yrityksille 1/2014 sähköinen pdf painosmäärä kpl, jakelu messut, workshopit, kohdevierailut, jakelu yrityksissä sähköinen pdf Ilmoitukset 2/1 s ilmoitus Terve lehdessä no 25, joulukuu /1 s ilmoitus Allegro Magazine 2:13, jaossa /1 s ilmoitus Allegro Magazine 6:13, jaossa Levikki kpl/lehti, ilmestyy 4 x kk, jaetaan ilmaiseksi Suomen ja Venäjän rajoilla Lehden painos kpl, ilmestyy 6 x vuodessa, kohderyhmä Allegro junassa matkustavat, ensisijaisesti venäläiset (lehteä on mahdollisuus lukea junassa ja ottaa sieltä myös mukaan)

10 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 9 (21) VK.com/regionlahti ryhmän jäsenmäärä Sähköiset uutiskirjeet vapaaajan matkailijoille 1/1 s ilmoitus Finturist lehti, helmikuu 2014 Lisäksi lehdessä sisältöyhteistyönä Lahden seutu artikkeli sekä nähtävyys, ravintola ja hotellivinkit sekä tapahtumakalenteri ja kirppisvinkit 1/1 s ilmoitus Finturist lehti, toukokuu 2014 lehdessä sisältöyhteistyönä Lahden seudun tapahtumakalenteri ja artikkeli Moottoripyörämuseosta ja Classic Motorshowsta 1/1 s ilmoitus New Horizons lehti, kesäkuu 2014, lehden kesämatkailunumero Ryhmä perustettu 6/2013, viikottain 2 3 postausta sekä vastaukset kysymyksiin Ostettu touko kesäkuussa 2014 kuukauden mittainen 200 henkilön jäsenbuustaus venäläiseltä yritykseltä Aloco Vanhan nettisivuston kevyt ilmeuudistus toteutettiin 6/2013 Uudistettu nettisivusto avattiin 1/2014 Google Analytics seuranta käynnistyi 3/ uutiskirjettä 7.2. / 8.4. / 3.6. / / / 9.9. / / / Lehden painos kpl, ilmestyy 5 x vuodessa + sähköinen näköisversio Jakelu: kpl painosmäärä on jaettu seuraavasti: Raja asemat Imatra Lappeenranta Kotka 5000 Kouvola 5000 Lahti 5000 lehden painos kpl, ilmestyy 6 x vuodessa + sähköinen näköisversio, Jakelu pääasiassa Venäjällä ryhmän koko 2870 jäsentä jäsenmäärä kasvoi noin 300 henkilöllä ja seuranta päättyi syyskuun 2013 aikana kävijää seuranta käynnistyi 3/ kävijää / sivukatselut vastaanottajia n , uutiskirjeiden lukuprosentit Kampanjointi Kuluttajakampanjointia kilpailujen avulla vk.com/regionlahti ryhmän kautta jäsenmäärän kasvattamiseksi ja tiedon levittämiseksi, 4 kampanjaa ( I vaihe 300 jäs, II vaihe 1000 jäs / syyskuu III vaihe 2000 jäs / lokakuu IV vaihe 2300 jäs) Jäsenmäärä kasvatettu nollasta 2500:n ryhmän perustamisesta 6/13 >

11 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 10 (21) Talvikauteen 2013/014 kohdentuva kampanja ja kilpailu radiossa Pietarin seudulla ja netissä sekä vk.com:ssa Lahden seutu Visit Finlandin partneri Tapahtumien Suomi Venäjällä kampanjassa huhti kesäkuussa 2014 Pietarissa ulkomainoskampanja huhti toukokuu Kulttuurikeittiö tapahtumassa workshop (tilaisuudessa 96 henkilöä) radiomainonta 3 x 2 viikon mainosjakso 7:llä pietarilaisella radiokanavalla bannerimainontaa Visit Finlandin rusivustolla touko kesäkuun ja Yandexissa lehdistövierailu Lahden seudulle vk ryhmän jäsenmäärä kasvoi 100 jäsenellä ja uusia uutiskirjeen tilaajia saatiin mainospaikkaa partnereiden kesken 4 matkanjärjestäjää 9 median edustajaa 2 muuta sidosryhmän edustajaa 336 kpl 20 sek. Lahden seutu mainos / / näyttökertaa 7 median edustajaa Kaikki taulukossa esitellyt toimenpiteet on dokumentoitu erillisillä raporteilla, jotka osahankkeen hallinnoija säilyttää. Raporteista käy ilmi ohjelmien sisällöt, tavatut tahot, käydyt keskustelut ja sovitut jatkotoimenpiteet. Myös markkinointimateriaalit ja toimenpiteet on koottu erilliseen markkinointiarkistoon. 6. OSAHANKKEEN TULOKSET Kehittämistoiminnalle on tyypillistä, että toiminnan tuloksia ei näy välttämättä välittömästi vaan vaikutukset tulevat usein pidemmällä aikavälillä. Osahakkeessa ei määritelty hankesuunnitelmavaiheessa määrällisiä tuloksia vaan määrittelyt tehtiin hankkeen käynnistyttyä hankehenkilöstön toimesta ja Lahti Region Oy:n hallituksen päätöksellä. 6.1 Osahankkeeseen sitoutuneet päijäthämäläiset tahot Etabloituminen Venäjän markkinoille hankkeeseen sitoutui maksuosuudella mukaan 46 päijäthämäläistä yritystä ja tapahtumaa, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista. (LIITE 1 Hankkeessa mukana olleet yritykset) Osahankkeeseen sitoutuneiden tahojen määrää voidaan pitää hyvänä, vaikka alkuperäiseen tavoitteeseen kerätä yksityisrahaa euroa, ei päästy. Yksityisrahaa kerrytettiin kuitenkin euroa, joka on 14,4

12 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 11 (21) % koko osahankeen budjetista. Ensimmäisen vaiheen panostuksena Venäjän markkinointiin, voidaan myös euromäärää pitää hyvänä. Osahankkeen loppuraportin yhteyteen ei ole kerätty erikseen päijäthämäläisiltä yrittäjiltä tietoa ja palautetta hankkeen tuloksista yritysten kannalta. Syynä tähän on se, että syksyn 2014 aikana Lahden seutu Lahti Region Oy:n toimesta laaditaan Päijät Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma. Syksyn aikana kartoitetaan Päijät Hämeen matkailun ja tapahtumien toimijoiden kansainvälistymisen nykytila, kehittämissuunnitelmat sekä tulevaisuuden tavoitteet ja tarpeet. Menetelmänä tullaan käyttämään sähköistä kyselyä sekä täydentäviä haastatteluja. Tässä yhteydessä tullaan keräämään palautetta myös tähän asti tehdystä Venäjälle suunnatusta markkinointi ja myyntityöstä. Näin ollen yrittäjiä ei haluttu rasittaa kesken kiireisimmän matkailusesongin kahdella hyvin samansuuntaisella kyselyllä. Laadittava Päijät Hämeen kansainvälistymisen yleissuunnitelma tulee sisältämään matkailun kansainvälistymisen vision, tavoiteltavat kohdemarkkinat ja kohderyhmät sekä markkinoinnin ja myynnin toimintamallit ja toimintasuunnitelmalinjaukset Yleissuunnitelmaa toteuttamaan tullaan laatimaan hankekokonaisuus. 6.2 Osahankkeen aikana tavattujen venäläisten matkanjärjestäjien määrät Osahankkeen aikana tavattiin venäläisiä matkanjärjestäjiä monissa eri tilaisuuksissa, workshopeissa ja vierailujen yhteydessä. Joitakin henkilöitä ja tahoja tavattiin useita kertoja. Kaikki tapaamiset on kirjattu Lahti Region Oy:n CRM järjestelmään, jonne on myös kirjattu tietoa käydyistä keskusteluista ja sovituista jatkotoimenpiteistä. Kaiken kaikkiaan osahankkeen aikana tavattiin 143 matkajärjestäjän edustajaa 116 eri toimistosta (LIITE 2 Osahankkeen aikana tavatut matkanjärjestäjien edustajat): 124 venäläistä matkajärjestäjän edustajaa 98 eri toimistosta 5 valkovenäläistä matkajärjestäjän edustajaa 5 eri toimistosta 5 kazakstanilaista matkanjärjestäjän edustajaa 4 eri toimistosta 9 ukrainalaista matkajärjestäjän edustajaa 9 eri toimistosta 6.3 Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Circesin myyntikäynnit alkuvuonna 2013 Lahden seutu tunnetaan mökkitarjonnastaan, kalastusmahdollisuuksista, urheilusta, Messilästä ja Tallukasta. Aktiivisesti Lahden seudun tuotepaketteja myivät keväällä 2013 Pietarissa: Ecotour (mökit), ADM ja Uncle Nick (bussiryhmät, citybreaks) Assas Luxury Travel (urheilijaryhmät, mökit), Kids Travel (koululaisleirit). Lisäksi useilla matkanjärjestäjillä on Lahden seudun mökkejä ja esim. Messilää tarjonnassaan mutta myynti tapahtuu kysynnän mukaan. Matkanjärjestäjät pahoittelivat, että heidän palvelujaan käytetään yhä vähemmän, ihmiset käyttävät sähköisiä varausjärjestelmiä ja ostavat matkansa itse. Suomessa vierailevien venäläismatkaajien kasvavat määrät eivät näy matkanjärjestäjien liikevaihdossa. Olemassa olevista asiakkaista pidetään kynsin hampain kiinni. Lisää paineita on tuonut Venäjän matkailuviranomaisten uusi säädös, jonka mukaisesti matkanjärjestäjät joutuvat maksamaan vuosittain n ruplan (2 500 ) suuruisen vakuutuksen saadakseen rekisteröinnin toiminnalleen. Tämä vakuutus korvaa turistien paluumatkan mahdollisen matkanjärjestäjän vararikon yhteydessä. Monet pienehköt matkanjärjestäjät, jotka ennen myyneet ainoastaan Scandinaviaa ja Baltiaa, ovat ottaneet tarjontaansa myös rantalomakohteita ja Euroopan

13 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 12 (21) kiertolomia. Toimijat, jotka ennen profiloituneet pelkästään yritysmatkustukseen sanovat nyt myyvänsä ihan mitä tahansa kenelle tahansa yhtään asiakasta ei päästetä ohi. Jälleenmyyjien palautetta: Pietarissa kaivataan Lahden alueen näkyvyyttä esitteiden muodossa Järjestettyä ohjelmaa Lahden seudulle Uuden Vuoden viettoon tuleville venäläismatkaajille Venäjänkielistä palvelua, ohjeita ja ruokalistat myös venäjänkielellä Aktiviteetteja lapsille esim. urheilullinen satuhahmo joka esittelisi lapsille tarkoitettua tarjontaa Matkanjärjestäjät kaipaavat yhteismarkkinointia Lahden seudun matkailuyritysten kanssa Ympäristöteknologiaan liittyvät technical visits herättivät kiinnostusta. Lahti oiva kaupunkilomakohde Shoppailua Lahden seudulla vilkastuttaisi promot, esim. alennuskuponkien jakoa Pietarin Prismoissa (alennuksen ei tarvitse olla edes huomattava) matkanjärjestäjät kaipaavat aktiivista kontaktointia alueelta, uutiskirjeitä ei ehditä lukemaan mutta mielellään tavataan ja ollaan kiinteässä kontaktissa alueen edustajien sekä palvelujen tarjoajien kanssa. Tämä pätee venäläisten kanssa kaikessa kaupassa! Shoppailu nähdään oheistuotteena ja lisäarvona Erityistä mielenkiintoa herätti: Pajulahden leirikoulutarjonta Finlandia hiihto, matkanjärjestäjistä ETB, Assas Luxury Travel sekä West Travel olivat kiinnostuneita markkinoimaan tuotetta venäläisille maratoonarihiihtäjille. Sibeliusfestivaali ja Sinfonia Lahden sekä Sibeliustalon konserttitarjonta Omatoiminen kalastus Olut ja viskipanimot mökkitarjonta ympärivuotisesti Tällä hetkellä mökin vuokraaminen Pietarin alueelta on kalliimpaa kuin mökkivuokrat Suomessa (!) Mökin ostaminen Suomesta on hyvä sijoitus maksaa itsensä pian takaisin. Orimattilan Megamyyntiareena Jokimaan ravit Mitä kaivataan: Komissio Jokainen matkanjärjestäjä pitää komissiota listahinnoista kannustimena mökinvuokrauksessa. Usein yksityismatkailija vuokraa mökin matkanjärjestäjän nettisivujen kautta. Etenekin silloin kun tarvitaan luottokorttia varausta varten. Jos komissiosta päästään sopimukseen, niin matkatoimisto ottaa majoituskohteen sivuilleen ja usein lisää tuotteen kuvailua ja markkinointi paikallisesti. Oheisohjelmia Luontoteemaiset oheisohjelmat sesongin mukaan (hiihtoretket, latutieto, pyöräily, kanoottiretket, kalastus) Aktiviteetteja lapsille toivotaan lisää ja jo olemassa olevien parempaa näkyvyyttä Lisää mainontaa ja esitteitä Lisää kontakteja ja aktiivista myyntityötä

14 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 13 (21) 6.4 Yhteenvetoa matkanjärjestäjiltä saadusta palautteesta / Lahti Regionin Anna Kuuselan myyntikäynnit loppuvuonna 2013 Anna Kuuselan vierailujen tarkoituksena oli jatkaa Circesin keväällä aloittamaa työtä sekä kehittää ja vahvistaa yhteistyötä pietarilaisten matkanjärjestäjien kanssa. Lisäksi haluttiin kerätä tietoa venäläisten matkailijoiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista, jotta Lahden alueella voitaisiin kasvattaa venäläisten matkailijoiden määrää. 17 matkanjärjestäjäkäynnin perusteella Lahden seutu on matkanjärjestäjille tuttu noin 90 % yrityksistä, joissa käytiin, myy Lahden seutua kysyntä Lahden seutua kohtaan on kuitenkin pieni Lahden seudulla kiinnostaa Messilän lomakeskus, mökkilomat, kalastus sekä urheilutapahtumat ja shoppailu Lahden seudulle toivotaan spa hotellia ja ajanvietemahdollisuuksia kuten yöelämää ja aktiviteetteja lapsille sekä uudenvuoden ohjelmaa. Monet yritykset toivoivat myös venäjänkielistä opasta Lahden seudulle, koska vain kahdella toimistolla on ryhmän mukana aina oma opas 6.5 Osahankkeen aikana tavatut venäläiset median edustajat (LIITE 3 Osahankkeen aikana tavatut median edustajat) 41 median edustajaa 35 eri julkaisusta julkaistujen Lahden seutu artikkelien, juttujen ja blogikirjoitusten määrä arviolta 150 kpl, tiedossa on, että kaikkia artikkeleita ei ole saatu talteen arkistoitavaksi artikkelit talletettu matkaraporttien yhteyteen

15 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 14 (21) 6.6 Rekisteröityjen yöpymisten määrä Päijät Hämeessä vv Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset Päijät Hämeessä (Vuosi 2014, tammi toukokuu) Lähde: TAK tilastot (Tilastokeskus) Majoitustilastoissa hyvin alkanut venäläisten rekisteröityjen yöpymisten kasvu taittui vuoden 2013 aikana. Vuoteen 2012 verrattuna pudotusta tuli kuitenkin vain 4,6 % ja yöpymisiä kirjattiin lähes Vuoden 2014 ensimmäisen viiden kuukauden aikana venäläisyöpymisten määrä on säilynyt vuoden 2013 tasolla Päijät Hämeessä, kun koko Suomessa pudotusta on kirjattu 11,1 %. Matkailualan järjestö Mara kuvaa venäläisturistien vähentymistä dramaattiseksi. Alkuvuoden 2014 miinus oli pienehkö, mutta toukokuussa matkailijavirta oli jo yli viidenneksen pienempi kuin vuosi sitten. Ala odotti tänä vuonna venäläismatkailuun 5 10 prosentin kasvua. Tässä tilanteessa olisi hyvä, jos miinus olisi vain prosenttia, kuvaa Maran toimitusjohtaja Timo Lappi. Jos huonosti käy, venäläismatkailu supistuu tänä vuonna yli 20 prosenttia. (Etelä Suomen Sanomat )

16 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 15 (21) 6.7 Päijät Hämeen markkinointikonsepti eli yhteistoimintamalli Venäjän markkinointiin Päijät Hämeen yhtenäinen Venäjän markkinoita puhutteleva matkailun markkinointikonsepti eli yhteistoimintamalli, joka on monistettavissa muidenkin matkailualueiden käyttöön. Markkinointimenetelmiä Tavoitteena pysyvä edustus markkina alueella ja kielitaitoiset ammattilaiset kotimaassa Myyntikäynnit jälleenmyyjien luona o selvitetään tunnettuus, kiinnostus ja tarpeet o tuotteistetaan o testataan o hiotaan tuotetta o saatetaan myyntikanaviin, suosittelu o aktiivinen yhteydenpito ja palautteen pyytäminen Jälleenmyyjien tutustumiskäynnit Lahden seudulla ja kohdeyrityksissä o testataan o hiotaan tuotetta o saatetaan myyntikanaviin, suosittelu o aktiivinen yhteydenpito ja palautteen pyytäminen Jatkuva henkilökohtainen yhteydenpito ja tapaamiset eri tilaisuuksissa o aktiivinen yhteydenpito ja palautteen pyytäminen o uudet tarpeet ja kiinnostuksen kohteet

17 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 16 (21) sähköinen markkinointi, vk.com ja muut sosiaalisen median kanavat o suosittelu ja tiedon jakaminen Alue profiloidaan teemoittain / markkinoinnin kärjet Lahden seudulla Mökkilomat o mökeillä tarjottavat ohjelmapalvelut Urheilu ja hyvinvointi o urheilu ja liikuntatapahtumat o urheiluopistot ja liikuntakeskukset o spa tyyppnen tarjonta Highlights o messut, museot, näyttelyt o musiikkitapahtumat genrestä riippumatta o erityiset ostoskohteet o erityiset ruokapaikat ja kahvilat Aktiivilomat o kalastus, veneily, luontoliikunta o moottoroidut aktiviteetit: moottorikelkat, mönkkärit, karting o järvimatkailu, ristielyt Kaupunkilomat o hotellit o city ravintolat o kaupunkien kauppakeskukset, tehtaanmyymälät ja muut ostospaikat Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä yrittäjien kanssa ostettu markkinointi o kaikki maksulliset markkinointitoimenpiteet ansaittu markkinointi o artikkelit, blogikirjoitukset Hankkeen avulla saavutettuja markkinointiyhteistyön tuloksia Lahden seudulla venäjänkielinen esiteaineisto päijäthämäläisille yrityksille venäjänkielisen nettisivuston uudistuminen sosiaalisen median käyttöönotto pysyvänä markkinointikanavana kuluttaja asiakasrekisterin kasvattaminen sähköisen markkinoinnin käyttöön FAM ja PRESStripit Lahden seudulle, yritysten kohtaamiset venäläisten ostajien ja median kanssa omat promo ja pressitilaisuudet omat workshopit, kuten Päijänne workshop tiedon välitys kohdemaahan sekä ostetun että ansaitun markkinoinnin avulla ammattitaidon ja kohdemaan tuntemuksen lisääntyminen päijäthämäläisissä yrityksissä venäläismatkailijoiden palvelun parantuminen, mm. kielitaitoisen henkilöstön määrän lisääntyminen vakiintunut venäläisten asiakkaiden määrä Lahden seudulla Tulevaisuuden jakelukanavat suoraan kuluttajille Sähköiset alustat ja yritysten omat verkkokaupat

18 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 17 (21) 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeessa mukana oleville päijäthämäläisille yrityksille on tiedotettu hankkeen etenemisestä uutiskirjeillä ja muutoin yrityksiin on oltu tiiviisti yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Kirsti Simola osallistui TouNet hankkeen järjestämään Venäjä seminaariin Lohjalla ja esitteli seminaarin osallistujille Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. TouNet hankkeen loppuseminaarissa Kirsti Simola tulee esittelemään hankkeen tuloksia otsikolla Päijät Häme Venäjän markkinoille. Osahankkeen toimenpiteistä on laadittu muutamia lehdistötiedotteita Lahden seudun paikallismedialle. Osahanke esitellään TouNet hankkeen omilla nettisivuilla ja TouNetuutiskirjeissä on tiedotettu hankkeen toimenpiteistä laajemmin Etelä Suomessa. 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET TouNet hankkeen osahankkeet olivat sisällöltään ja tavoitteiltaan kovin erisuuntaisia. Myös toteutusajat vaihtelivat niin, että ensimmäinen osahanke oli jo päättynyt, kun kolme muuta saatiin kunnolla käynnistettyä. Tämän vuoksi tavoiteltu yhteistyö ja tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen levittämien Etelä Suomen alueella ei kaikin osin toteutunut. Jatkossa sateenvarjohankkeen osahankkeiden sisältö kannattaisi suunnitella niin, että osahankkeet tukisivat enemmän toisiaan eli toteuttaisivat konkreettisemmin samaa asiaa. Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen toimenpiteitä päästiin toteuttamaan suunnitelmallisesti vasta vuoden 2013 alusta, jolloin hankkeen henkilöstövahvuus saatiin suunnitellun mukaiseksi. Hanketoimenpiteet toteutettiin suunnitelmallisesti, mutta erittäin tiiviissä aikataulussa. Yhtä aikaa hanketoimenpiteiden toteuttamisen kanssa sitoutettiin vielä mukaan yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. Tulevaisuudessa vastaavissa hankkeissa yritysten allekirjoitetut sitoumukset maksuosuuksista tulisi saada vielä painotetummin ennen hankkeen käynnistymistä. Suomen maantieteellinen sijainti Venäjän vieressä avaa hyvät mahdollisuudet kasvattaa matkailijavirtoja Venäjältä entisestään, mikäli poliittinen ja taloudellinen tilanne Venäjällä pysyy vakaana. Epävarmuus on tämän hetken matkailun suurin puheenaihe Venäjällä. Kaikki toivovat tilanteen lopultakin rauhoittuvan ja maan ja maailman palaavan normaaliin elämään. On tärkeää, että Suomi ja suomalaiskohteet nyt antavat merkin, että luotamme Venäjään ja asiakkaisiimme, emmekä tee äkkiliikkeitä. kirjoittaa Visit Finlandin Venäjän aluejohtaja Arto Asikainen kesäkuussa Hän suosittelee myös kiinnittämään huomiota hinnoitteluun. Suomi on jo nyt 20 % kalliimpi kuin vuotta aikaisemmin. Jos haluamme pysyä houkuttelevana matkakohteena on hinnan myös oltava kohdallaan. Venäjän poliittisen ja taloudellisen tilanteen muutoksilla on nopea vaikutus matkailuun. Muutokset kouraisivat hankkeen loppuvaiheessa koko Suomen matkailuelinkeinoa erittäin tuntuvasti. Matkailualan tulisi kehittyä siihen suuntaan, että ei olla liian riippuvaisia yhdestä maasta tulevista matkailijoista. Syksyn 2014 aikana Lahden seutu Lahti Region Oy:n toimesta laaditaan Päijät Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma, jossa tullaan määrittelemään mm. uusia kohdealueita Venäjän lisäksi.

19 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 18 (21) 9. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA NYKYHETKI Etabloituminen Venäjän markkinoille osahankkeen vuoden 2013 väliraportin huomioita suhteessa elokuun 2014 tilanteeseen. Kilpailu venäläisistä matkailijoista kovenee: Suomi vs. Viro ja muut maat, Lahden seutu vs. muu Suomi. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat kesätuotteineen isojen venäläismatkailijavirtojen ulkopuolella. Kesän päätuote on sun and beach loma. Muutama maa (esim. Bulgaria ja Kreikka) on ottanut viisumipolitiikan avuksi kamppailuun. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Matkanjärjestäjien merkitys näyttäisi vähentyvän yksityishenkilöiden matkojen järjestelyissä, kun taas sähköiset yhteydenotot suoraan yrittäjiin kasvavat. Verkkokauppa ei vielä toteudu helposti, koska venäläisillä ei länsimaisia maksukortteja. Venäjän matkatoimistokenttä on jo pitkään ollut tilassa, jossa pienet toimijat menettävät asemiaan isoille matkanjärjestäjille sekä online varauskanaville. Toimijat ovat varsin vakiintuneita, joten paras tapa varmistaa Suomi tuotteen kehittyminen matkanjärjestäjien myynnissä on asiakassuhteen syventäminen jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, ei niinkään täysin uusien toimijoiden etsimistä. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Suosittelun ja henkilökohtaisten kontaktien merkitys on ylikorostunut Venäjän markkinoilla ja kaupankäynnissä. Tulokset myönteisiä, halutaan tietää lisää Lahden seudusta, pysytään uutiskirjeen vastaanottajana ja vk ryhmässä. Venäjän suurin sosiaalisen median foorumi on vkontakte. Vaikka sen käyttäjämäärä onkin suuri, niin käyttäjäprofiili on hyvin nuorisopainotteinen ja vähemmän kansainvälisesti orientoitunut. Vkontakte on myös tiukassa valtiollisessa tarkkailussa. Vkontakten rinnalla kannattaa kehittää ennen kaikkea Facebook tiliä, sillä Facebookin kävijäprofiili vastaa enemmän sitä asiakaskuntaa, jolla on varaa ja kiinnostusta matkustaa ulkomaille. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Matkailun palvelupaketteja ja tarjontaa täytyy edelleen jalostaa vastaamaan kysyntää. Visit Finland on yhdessä 23 suomalais ja 4 venäläispartnerin kanssa toteuttanut Finrelaxhyvinvointimatkailuprojektin Venäjälle. Kiinnostus tuotetta kohtaan on kasvavaa, mutta edelleen suomalainen finrelax käsite kaipaa tehokkaampaa tuotteistusta, jossa huomioidaan puhdas lähiruoka, luonnon antamat hyvinvointielementit, saunatuotteet ja hoidot. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Tuotteistamisen tehostaminen koskee myös muuta kuin hyvinvointi ja terveysmatkailusektoria. Lahden seudulle tarvitaan paljon lisää venäjänkielen taitoa yrityksiin sekä kulttuurin ymmärtämystä. Lahden seudulla palveluhalukkuus on kasvanut, mikä näkyy esim. vuodenvaihteessa 2013/2014 venäläisille tarjottujen erityispalvelujen lisääntymisenä mm. kauppojen venäjänkielentaitoiset palveluoppaat, Sibeliustalon Talvimaa ym., erityisesti kaupan ala on tiedostanut Lahden seudulla venäläiset asiakkaat Venäjänkielistä informaatiota ja henkilökuntaa kaivataan lisää. (Lähde: Ajankohtaista markkinoilta, Visit Finland, Arto Asikainen, kesäkuu 2014) Majoitustilastoihin ei saada kasvua Lahden seudulla vuonna 2013, pysyttäneen kuitenkin vuoden 2012 tasolla (n rekisteröityä yöpymistä).

20 TouNet / Etabloituminen Venäjän markkinoille osahanke, LOPPURAPORTTI 19 (21) Katso kohta 6.6 Tax free tilastoissa Lahden seudulla ei ole odotettavissa nousua. Tilastoidaan vain Lahti, jossa muutos vv oli 7%. (Lähde: TAK Matkailutilastot, Tutkimusja Analysointikeskus TAK Oy, elokuu 2014) Lahden seudulla ollaan vasta alussa Venäjän markkinoinnissa ja matkailukaupassa mutta kuitenkin hyvässä alussa. Venäjän markkinoinnin jatko ja resursointi euro ja henkilötasolla on pystyttävä varmistamaan Lahden seudulla riittävän suurena joko oman alueen puitteissa tai liittoutuen; verkostoitumisen tulee tapahtua kohdealueella Venäjällä. Tilanne elokuussa 2014 Maaailmantilanne on muuttunut merkittävästi vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana. Lyhyellä aikavälillä Venäjän talouden ongelmat, ruplan kurssin heikentyminen ja Ukrainan tilanteen aiheuttama epävarmuus ovat vaikuttaneet nopeasti Suomeen suuntautuviin matkailijavirtoihin. Tilastokeskuksen julkaiseman tiedotteen mukaan venäläisille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes yöpymisvuorokautta ja he olivat ylivoimaisesti suurin matkailijaryhmä tammi toukokuussa Venäläisten yöpymisten kasvu taittui Suomen majoitusliikkeissä tammikuussa ja heidän yöpymisvuorokautensa ovat vähentyneet koko kuluvan vuoden syventyen vielä toukokuussa 2014 (laskua edellisvuoden toukokuuhun 27,5 %). Tammi toukokuussa 2014 venäläisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä 11,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Päijäthämäläisten majoitusliikkeiden osalta tilastot osoittavat kuitenkin, että vuoden 2014 ensimmäisen viiden kuukauden aikana venäläisten rekisteröityjen yöpymisten määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Pudotusta on tullut vain 0,8 %, joka on 151 yöpymistä. Ruplan vahvistuessa venäläiset hakevat jälleen viisumeita Suomeen tiedottaa Suomen Pietarin pääkonsulaatti Tammi kesäkuussa laskua on ollut vuoteen 2013 verrattuna noin 20 prosenttia, mutta kesäkuussa enää yhdeksän prosenttia eli merkkejä paremmasta näyttäisi olevan. EU päätti tiistaina uusista rajoituksista Venäjän vientiin ja venäläispankkien toimintaan EUalueella. Pakotteet eivät osu suoraan Lahden seudun yritysten vientiin, mutta kiertoteitse vaikutuksia tulee ennemmin tai myöhemmin. Venäläisten kannalta kallis euro tuntuu myös matkailussa. Este se ei näytä olevan, sillä venäjää kuulee usein lahtelaiskaupoissa. Suurempi vaikutus voi tulla talvisesongin aikaan ja varsinkin silloin, jos EU päättää viisumipakotteista. (Etelä Suomen Sanomat ) Huonojen uutisten sarja Venäjältä jatkuu. Lauantaina Moskovan suurin Suomi tuottaja Labirint ilmoitti toimintansa päättymisestä. Käytännössä ilmoitus tarkoittaa yrityksen menneen konkurssiin. Labirint on jo toinen suuri Suomi tuottaja, joka kuukauden sisällä on kaatunut. Aiemmin heinäkuussahan Nevalle koitui sama kohtalo. Kumpikin matkanjärjestäjä kertoo konkurssin syyksi samat seikat: matkojen kysyntä Venäjällä on vähentynyt huomattavasti taloudellisen ja poliittisen tilanteen takia, lisäksi Venäjän määräämät matkustuskiellot monille valtion virastojen työntekijöille vaikeuttivat entisestään tilannetta. Labirintin ja Nevan konkurssit tulevat varmasti pahentamaan ennestäänkin huonoja näkymiä Venäjän markkinoilla. Varsinkin Labirintilla oli esim. uuden vuoden aikaan iso määrä chartereita Suomeen paitsi Moskovasta niin myös regionikaupungeista.

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet: 1 PIRPRO MAAKUNNALLINEN MATKAILUHANKE Hankkeen nimi: PIRPRO maakunnallinen matkailuhanke, Visit Tampere Region (VTR) Hankkeen numero: 11270 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka 04 13 MEKIN ASIAKASLEHTI Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka Suomen talvi on hyvin tuotteistettu Mobiilisovelluksista vetoapua matkailuun Retkipaikka vie Suomen luontoon MEK yhdistymässä Finproon

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta.

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Jaana Rintala Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Markkinointiyhteistyö 2014

Markkinointiyhteistyö 2014 Markkinointiyhteistyö 2014 Hyvä yhteistyökumppani Helsingin Matkailu Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa Helsingin operatiivista matkailumarkkinointia yhteistyössä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa LOPPURAPORTTI 10.10.2014 Kimmo Kivinen, Tuomas Paananen Elina Järvinen Capful Oy LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto a) Raportin sisältö ja

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013 2015 Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena 1. Toimeksianto ja tavoite Pirkanmaan elämystalouden strategian tavoitteena on vahvistaa

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.04.2011 Diaarinumero 1621/06 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A30063 Tila

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot