BoWex. KTR-N Lehti: Painos: FI 1/ BoWex Käyttö-/asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje"

Transkriptio

1 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille sekä esiporatuille ja poraamattomille kytkimille Rakenne junior M-kytkin (3-osainen) Rakenne M ja M...C Rakenne I

2 2/20 -kaarihammaskytkimet (Bogenzahn-Kupplungen ) ovat joustavia akseliliitoselementtejä. Se kykenee kompensoimaan esim. valmistustoleransseista, lämpölaajenemisesta jne. aiheutuvia akselipoikkeamia. Sisällysluettelo 1 Tekniset tiedot 2 Ohjeet 2.1 Kytkimen rakennetiedot 2.2 Yleisohjeita 2.3 Turvaohjeiden ja huomautusten merkinnät 2.4 Vaaroja koskeva yleisohje 2.5 Määräysten mukainen käyttö 3 Varastointi 4 Asennus 4.1 Kytkinten rakenneosat 4.2 Valmisporauksen ohje 4.3 Napojen asennus 4.4 Suuntauspoikkeamat - kytkinten linjaus 4.5 Varaosien varastonpito, asiakaspalvelun yhteystiedot 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.1 Määräysten mukainen käyttö -tiloissa 5.2 Tarkastusvälit -tiloissa käytettäville kytkimille 5.3 Kiertovälyksen tarkastus 5.4 Kulumisohjearvot 5.5 Sallitut kytkinmateriaalit -tiloissa 5.6 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien kytkinten merkintä 5.7 Käyttöönotto 5.8 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen 5.9 EY-direktiivin 94/9/EY mukainen yhdenmukaisuusvakuutus

3 3/20 1 Tekniset tiedot Kuva 1: Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) Kuva 2: junior M-kytkin (3-osainen) Taulukko 1: Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin ja junior M-kytkin Koko Vääntömomentti [Nm] T KN T K max Napa Osa 1b d 1 Valmisporaukset [mm] D 1 Pistoholkki Osa 2b Ø6, Ø7, Ø8, Ø9 22 Ø8 22 Ø10, Ø11 25 Ø10, Ø11 25 Ø, Ø14 26 Ø, Ø14 26 Ø, Ø14 27 Ø16 30 Ø14, Ø15 29 Ø19 32 Ø19 35 Ø10, Ø11, Ø 26 Ø14, Ø15, Ø16 32 Ø14, Ø16 32 Ø18, Ø19, Ø20 36 Ø19, Ø20 36 Ø24 38 Ø24 40 d 2 Pidätinruuvin kierre [mm] D 2 G 1 t 1 t 2 T A [Nm] Max. käyntinopeus [1/min.] M , M , M , Taulukko 2: Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin ja junior M-kytkin Koko Mitat [mm] D H l 1 ; l 2 E 1 L 1 L H1 M 1 F G E L L H M; N ,5 21, , ,0 23, , ,5 23, ,5

4 4/20 1 Tekniset tiedot Kuva 3: rakenne M Kuva 4: rakenne I Taulukko 3: rakenne M ja rakenne I Koko Esiporaus Maks. Pidätinruuvin kierre 2) Mitat [mm] valmisporaus [mm] poraamaton esiporattu d 1 ; d 1 ; l 2 E L L H M; N l 3 D D H D 1) T l Z G t A 2 [Nm] M-14 M-14C x , M5 6 2 M-19 M-19C x , M5 6 2 M-24 M-24C x , M5 6 2 M-28 M-28C x M M-32 M-32C x M M-38 M-38C x M M-42 x M M-48 M-48C x M M-65 M-65C x / M10 3) 70 lg I , M I M I M ) Navan pään läpimitta 2) -kytkinten kokojen M M-24 pidätinruuvin kierteen sijainti kiilauraan nähden; -kytkimissä M I-5 kiilauran kohdalla 3) Navan pituus 55 mm t = 15 mm, 70 mm t = 20 mm -kytkimet, joihin asennetut lisäosat saattavat tuottaa lämpöä, kipinöitä ja/tai staattisia sähkövarauksia (esimerkiksi rumpu- tai levyjarrun sisältävät yhdistelmät, liukukytkimellä varustetut ylikuormitussuojat, tuulettimen siipipyörät jne.) eivät ole lähtökohtaisesti sallittuja Ex-kohteissa. Niiden käyttömahdollisuudet on tutkittava tapauskohtaisesti erikseen.

5 5/20 2 Ohjeet 2.1 Kytkimen rakennetiedot! HUOMAA! Kytkimen jatkuvan häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi sen sovelluskohtaisen toteutuksen on oltava suunnittelumääräysten (standardi DIN 740, osa 2) mukainen (katso - luettelo). Käyttöolosuhteiden (teho, kierrosnopeus, käyttävä ja käytettävä koneisto) muuttuessa pitää ehdottomasti tarkistaa kytkimen suunnittelumääritykset. Ota huomioon, että vääntömomenttia koskevat tekniset tiedot perustuvat ainoastaan holkkia. Tilaaja vastaa akseli-napa-liitoksen kautta siirtyvän vääntömomentin tarkastuksesta. Kiertovärähtelyille alttiille käyttölaitteille (jaksottaiselle kiertovärähtelylle altistuvat käyttölaitteet) on rakenteen käyttövarmuuden turvaamiseksi tehtävä kiertovärähtelylaskelma. Tyypillisiä kiertovärähtelylle alttiita käyttölaitteita ovat esim. dieselmoottorit, mäntäpumput ja mäntäkompressorit jne.. KTR suunnittelee pyynnöstä kytkimen toteutuksen ja tekee kiertovärähtelylaskelman. 2.2 Yleisohjeita Lue tämä asennusohje huolellisesti läpi ennen kytkimen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin! -kytkin soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Kun kytkintä käytetään Ex-tiloissa, pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota liitteessä A esitettyihin turvateknisiin ohjeisiin ja määräyksiin sekä noudattamaan niitä. Asennusohje on tuotteen osa. Säilytä se huolellisesti kytkimen läheisyydessä. Tämän asennusohjeen tekijänoikeudet omistaa KTR Kupplungstechnik. 2.3 Turvaohjeiden ja huomautusten merkinnät STOP VAARA! Henkilövahinkojen vaara! H U O M A A! Koneen vaurioitumisen vaara H U O M A U T U S! Tärkeisiin seikkoihin viittaava huomautus V A R O! Ex-suojausta koskeva huomautus

6 6/20 2 Ohjeet 2.4 Vaaroja koskeva yleisohje VAARA! STOP Kytkintä asennettaessa, käytettäessä ja huolettaessa pitää varmistaa koko voimalinja tahattomalta käynnistämiseltä. Pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Lue sen vuoksi huolellisesti seuraavaksi esitetyt turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Kaikki kytkimellä ja kytkimelle tehtävät työt pitää suorittaa periaatteella "turvallisuus ennen kaikkea". Kytke käyttökoneisto pois päältä ennen kytkimelle tehtävien töiden aloittamista. Varmista, että käyttökoneistoa ei voi tahattomasti kytkeä päälle esim. ripustamalla varoituskilvet päällekytkentäpaikkaan tai irrottamalla tehonsyötön varokkeet. Älä tartu kytkimen työalueelle, kun se on toiminnassa. Varmista kytkin tahattomalta koskettamiselta asentamalla asianmukaiset suojalaitteet ja suojakannet. 2.5 Määräysten mukainen käyttö Kytkimen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää ja huoltaa vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet huolellisesti käyttöohjeeseen joilla on asianmukainen ammatillinen koulutus jotka yritys on valtuuttanut asianomaisiin tehtäviin. Kytkintä saa käyttää vain sen teknisten tietojen mukaisesti (katso taulukko luvussa 1). Kytkimeen ei saa tehdä omavaltaisia muutoksia. Emme vastaa millään tavoin niistä aiheutuvista vahingoista. Pidätämme oikeuden jatkuvan kehittämisen edellyttämiin teknisiin muutoksiin. Tässä kuvattu on tämän asennusohjeen julkaisuhetkellä käytettävissä olevan tekniikan kehitystason mukainen. 3 Varastointi Kytkimet toimitetaan navat korroosiosuojattuna ja ne voidaan varastoida katetuissa, kuivissa tiloissa 6-9 kuukautta. Kytkimien holkkia ominaisuudet säilyvät edullisissa varastointiolosuhteissa muuttumattomina jopa 5 vuoden ajan.! HUOMAA! Varastointitiloissa ei saa olla otsonia tuottavia laitteita kuten esim. fluoresoivia valonlähteitä, elohopeahöyrylamppuja, suurjännitteisiä sähkölaitteita. Kosteat tilat eivät sovellu varastointiin. Pitää varmistaa, että ei pääse muodostumaan kondenssivettä. Suhteellisen ilmankosteuden tulee olla mieluiten alle 65 %.

7 7/20 4 Asennus Kytkin toimitetaan yleensä erillisinä osina. Ennen asennustöiden aloittamista pitää tarkastaa, että kytkimestä ei puutu mitään osia. 4.1 Kytkinten rakenneosat Muovinen versio junior kytkimen osat Rakenneosmäärä Kappale- Nimitys 1 1 Napa 2 1 Pistoholkki 3 2 Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 Kuva 5: Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin junior M kytkimen osat Rakenneosmäärä Kappale- Nimitys 1 2 Napa 2 1 Holkki 3 2 Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 Kuva 6: junior M-kytkin Teräs/muovi-rakenne M kytkimen osat (koot 14-65) Rakenneosmäärä Kappale- Nimitys 1 2 Napa 2 1 M-holkki 3 2 Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 Kuva 7: rakenne M

8 8/20 4 Asennus 4.1 Kytkinten rakenneosat I kytkimen osat (koot 80-5) Rakenneosmäärä Kappale- Nimitys 1 2 Napa 2 1 I-holkki 1) 3 2 Seeger-tiivisterengas 1) 4 2 Pidätinruuvit DIN EN ISO ) Seeger-renkaat ja holkki toimitetaan valmiiksi asennettuina. Kuva 8: rakenne I 4.2 Valmisporauksen ohje STOP VAARA! Suurimpia sallittuja porauksen läpimittoja d (katso taulukko luvussa 1 - Tekniset tiedot) ei saa ylittää. Jos näitä arvoja ei noudateta, kytkin voi murtua. Murtuneen kytkimen ympäriinsä sinkoutuvat kappaleet ovat hengenvaarallisia. Kun asiakas tekee itse navan porauksen (teräsnapaan), pitää noudattaa pyörimistarkkuutta ja aksiaaliheittotoleransseja (katso kuva 9). Noudata ehdottomasti läpimitan maksimiarvoja Ø d max.. Kohdista navat huolellisesti valmisporausta tehdessäsi. Varmista navat aksiaalisuunnassa rengasterällä varustetulla pidätinruuvilla standardin DIN EN ISO 4029 tai päätylevyllä. Kuva 9: Pyörimistarkkuus ja aksiaaliheittotoleranssi! HUOMAA! Tilaaja vastaa yksin kaikista poraamattomiin/esiporattuihin sekä valmiiksi työstettyihin kytkimiin sekä varaosiin tehtävistä muutoksista. KTR ei hyväksy puutteellisesti suoritetuista jälkitöistä johtuvia takuuvaatimuksia. Taulukko 4: Pidätinruuvit -koko 14 1) 19 1) 24 1) Mitta G M5 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M M16 Kiristysmomentti T A [Nm] ) Aksiaalisesti asennettavien junior-kytkinten ja junior M-kytkinten kiristysmomentti T A = 1,4 Nm

9 9/20 4 Asennus 4.2 Valmisporauksen ohje Taulukko 5: suositeltavat sovitteen DIN 748/1 mukaan Poraus [mm] yli asti Akselin toleranssi Porauksen toleranssi 50 k6 H7 50 m6 (KTR vakio) Normaaleissa käyttöolosuhteissa kiilauran toleranssi on ISO JS9 (KTR vakio). Vaikeissa olosuhteissa (jatkuvat pyörimissuunnan vaihtelut, iskumaiset kuormat, jne.) kiilauran toleranssi ISO P9. Tilaaja vastaa akseli-napa-liitoksen kautta siirtyvän vääntömomentin tarkastuksesta. 4.3 Napojen asennus HUOMAUTUS! Suosittelemme porausten, akselin, uran ja kiilan mittatarkkuuden tarkistamista ennen asennusta. Napojen pakottaminen akselille helpottuu, kun niitä lämmitetään hieman (noin 80 C). VARO! Räjähdysvaarallisissa tiloissa pitää ottaa huomioon syttymisvaara! STOP VAARA! Kuumennettujen napojen koskettaminen aiheuttaa palovammoja. Käytä turvakäsineitä.! HUOMAA! Asennettaessa pitää noudattaa E-mittaa (katso taulukko 2 ja 3), jotta holkki pääsee liikkumaan aksiaalisesti käytön aikana. Jos tämä laiminlyödään, akseli voi vaurioitua. Asenna navat käyttävälle ja käytettävälle akselille. Ei koske junior-kytkintä: Asenna navat käyttävälle tai käytettävälle akselille. Siirrä laitteita aksiaalisuunnassa, kunnes saavutetaan E-mitta. Jos laitteet on jo kiinteästi asennettu, pitää säätää E-mitta siirtämällä napoja aksiaalisesti akseleilla. Varmista navat kiristämällä rengasterällä varustetut pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 (katso kiristysmomentit taulukosta 4).

10 10/20 4 Asennus 4.4 Suuntauspoikkeamat - kytkinten linjaus Taulukoissa 6 ja 7 esitetyt suuntauspoikkeama-arvot mahdollistavat ulkoisten vaikutusten, kuten esim. lämpölaajenemisen tai perustusten laskeutumisen, kompensoimisen.! HUOMAA! Kytkimen pitkän käyttöiän varmistamiseksi ja Ex-tiloissa tapahtuvan käytön vaarojen välttämiseksi pitää akselien päät linjata tarkasti. Noudata ehdottomasti määritettyjä suuntauspoikkeama-arvoja (katso taulukot 6 ja 7). Jos arvot ylittyvät, kytkin vaurioituu. Mitä tarkemmin kytkin linjataan, sitä pitempi on sen käyttöikä. Käytettäessä kytkintä räjähdysluokan IIC (tunniste II 2GD c IIC T X) Ex-tiloissa vain puolitetut poikkeama-arvot ovat sallittuja (katso taulukot 6 ja 7). Ota huomioon: Taulukoissa 6 ja 7 ilmoitetut poikkeama-arvot ovat maksimiarvoja, jotka eivät saa esiintyä samanaikaisesti. Kulma- ja radiaalipoikkeamien esiintyessä samanaikaisesti on kytkinpuoliskojen sallittuja radiaalipoikkeamia redusoitava seuraavasti. Kr Krzul Kr Ww 2 Kw Ww = akselin kulmapoikkeama Annetut poikkeama-arvot ovat ympäristölämpötilaan 80 C saakka voimassa olevia yleisluontoisia ohjearvoja, joilla -kytkimen kestoikä saadaan riittävän pitkäksi. Annettujen käyntinopeuksien väliset poikkeama-arvot tulee selvittää interpoloimalla, vastaavan kytkintyypin poikkeama-arvon voi tarvittaessa saada selville kysymällä. Tarkasta mittakellolla, viivoittimella tai rakotulkilla, että linjaus pysyy taulukoissa 6 ja 7 ilmoitetuissa arvoissa. Kulmapoikkeamat Radiaaliset poikkeamat Aksiaalipoikkeamat Radiaali- ja kulmapoikkeamat Kuva 10: Suuntauspoikkeamat Esimerkkejä kuvassa 11 annetuista suuntauspoikkeamayhdistelmistä: Esimerkki 1: K r = 30 % K w = 70 % Kuva 11: Suuntauspoikkeamayhdistelmät Esimerkki 2: K r = 60 % K w = 40 % K kokonais = K r + K w 100 %

11 11/20 4 Asennus 4.4 Suuntauspoikkeamat - kytkinten linjaus Taulukko 6: Suuntauspoikkeama-arvot Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin ja junior M-kytkin Junior, kaksiosainen rakenne Junior M, kolmiosainen rakenne -koko maks. aksiaalipoikkeama Ka [mm] ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 Max. radiaalipoikkeama nopeudella n=1500 1/min Kr [mm] ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±0,3 ±0,4 Max. radiaalipoikkeama nopeudella n=3000 1/min Kr [mm] ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,3 ±0,3 ±0,4 Kw [ ] max. kulmapoikkeama nopeudella n=1500 1/min ±1,0 ±1,0 ±0,9 ±1,0 ±1,0 ±0,9 Kw [ ] max. kulmapoikkeama nopeudella n=3000 1/min ±0,7 ±0,7 ±0,6 ±0,7 ±0,7 ±0,6 Taulukko 7: Suuntauspoikkeama-arvot rakenne M ja rakenne I -koko maks. aksiaalipoikkeama Ka [mm] ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 Max. radiaalipoikkeama nopeudella n=1500 1/min Kr [mm] ±0,30 ±0,30 ±0,35 ±0,35 ±0,35 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,45 ±0,45 ±0,45 ±0,45 Max. radiaalipoikkeama nopeudella n=3000 1/min Kr [mm] ±0,20 ±0,20 ±0,23 ±0,23 ±0,23 ±0,25 ±0,25 ±0,25 ±0,28 ±0,28 ±0,28 ±0,28 Kw [ ] max. kulmapoikkeama nopeudella n=1500 1/min ±1,0 ±1,0 ±0,9 ±0,9 ±0,9 ±0,9 ±0,9 ±0,9 ±0,7 ±0,6 ±0,6 ±0,4 Kw [ ] max. kulmapoikkeama nopeudella n=3000 1/min ±0,7 ±0,7 ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,6 ±0,5 ±0,4 ±0,4 ±0,3 4.5 Varaosien varastonpito, asiakaspalvelun yhteystiedot Tärkeiden varaosien varastointi käyttöpaikalla on kytkimen käyttövalmiuden perusedellytys. KTR-kumppanien yhteystiedot varaosia/tilauksia varten on esitetty KTR-sivustolla osoitteessa HUOMAUTUS! Jos käytetään varaosia tai lisävarusteita, joita KTR ei ole toimittanut, KTR ei vastaa niiden aiheuttamista vaurioista eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

12 /20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle Liite A koskee ainoastaan M-kytkintä. 5.1 Määräysten mukainen käyttö -tiloissa -käyttöedellytykset -kytkimet soveltuvat EY-direktiivin 94/9/EY mukaiseen käyttöön. 1. Teollisuus (lukuun ottamatta kaivostoimintaa) Luokkien 2 ja 3 laiteryhmä II (kytkimellä ei ole hyväksyntää laiteryhmälle I) Aineryhmä G (kaasut, sumut, höyryt), vyöhykkeet 1 ja 2 (kytkimellä ei ole hyväksyntää vyöhykkeelle 0) Aineryhmä D (pölyt), vyöhykkeet 21 ja 22 (kytkimellä ei ole hyväksyntää vyöhykkeelle 20) Räjähdysryhmä IIC (räjähdysryhmät IIA ja IIB sisältyvät ryhmään IIC) Lämpötilaluokka: Vaalea vakioholkki Sähköäjohtava musta holkki Lämpötilaluokka Ympäristön- tai käyttölämpötila T a Enimmäispintalämpötila Ympäristön- tai käyttölämpötila T a Enimmäispintalämpötila T4, T3, T2, T1-30 C C 1) + 0 C 2) - 30 C C 1) + 0 C 2) T5-30 C C C - 30 C C C T6-30 C C + 85 C - 30 C C + 85 C Selitys: Enimmäispintalämpötilat saadaan kulloisestakin suurimmasta sallitusta ympäristön- tai käyttölämpötilasta T a lisäämällä siihen huomioon otettava suurin sallittu lämpötilan nousu T = 30 K ( vaalea vakioholkki) tai T = 20 K (sähköäjohtava musta holkki ). 1) Ympäristön- tai käyttölämpötila T a rajoittuu käytettävien holkki sallitun jatkuvan käytön lämpötilan vuoksi arvoon + 90 C ( vaalea vakioholkki) tai C (sähköäjohtava musta holkki). 2) Pintalämpötilan enimmäisarvo + 0 C koskee myös käyttöä pölyräjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 2. Kaivostoiminta Luokan M2 laiteryhmä I (kytkimellä ei ole hyväksyntää laiteluokalle M1). Sallittu ympäristönlämpötila - 30 C C ( vaalea vakioholkki) tai - 30 C C (sähköäjohtava musta holkki).

13 13/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.2 Tarkastusvälit -tiloissa käytettäville kytkimille Räjähdysryhmä 3G 3D II 2GD c IIB T4, T5, T6 II 2GD c IIC T4, T5, T6 Tarkastusvälit Luokkaan 3G tai 3D luokiteltuihin kytkimiin pätevät normaalikäytössä yleiset käyttö- ja asennusohjeet. Syttymisvaara-analyysin perustaksi on asetettava, että kytkimissä ei ole normaalikäytössä kipinöintilähteitä. Pitää ottaa huomioon vain ominaislämpenemisestä ja kytkintyypistä riippuva lämpötilan nousu: -kytkimet: T = 30 K ( vaalea vakioholkki) -kytkimet: T = 20 K (sähköäjohtava musta holkki) Joustoelementin kiertovälyksen tarkastus ja silmämääräinen tarkastus pitää tehdä ensimmäisen kerran käyttöönoton jälkeen 3000 käyttötunnin kuluttua, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua. Jos tässä ensimmäisessä tarkastuksessa holkki kuluminen todetaan merkityksettömäksi tai sitä ei ole ollenkaan, voidaan tarkastukset suorittaa samoilla käyttöparametreilla 6000 käyttötunnin jälkeen tai viimeistään 18 kuukauden kuluttua. Jos ensimmäisessä tarkastuksessa todetaan huomattavaa kulumista, mikä edellyttäisi jo holkki vaihtamista, pitää mahdollisuuksien mukaan selvittää kulumisen syy taulukon "Toimintahäiriöt" mukaisesti. Huoltovälit on tällöin ehdottomasti mukautettava muuttuneisiin käyttöparametreihin. Joustoelementin kiertovälyksen tarkastus ja silmämääräinen tarkastus pitää tehdä ensimmäisen kerran käyttöönoton jälkeen 2000 käyttötunnin kuluttua, kuitenkin viimeistään 3 kuukauden kuluttua. Jos tässä ensimmäisessä tarkastuksessa holkki kuluminen todetaan merkityksettömäksi tai sitä ei ole ollenkaan, voidaan tarkastukset suorittaa samoilla käyttöparametreilla 4000 käyttötunnin jälkeen tai viimeistään kuukauden kuluttua. Jos ensimmäisessä tarkastuksessa todetaan huomattavaa kulumista, mikä edellyttäisi jo holkki vaihtamista, pitää mahdollisuuksien mukaan selvittää kulumisen syy taulukon "Toimintahäiriöt" mukaisesti. Huoltovälit on tällöin ehdottomasti mukautettava muuttuneisiin käyttöparametreihin. -kytkin Kuva : -kytkin Navan ja muoviosien hammastuksien välinen välys on tässä yhteydessä tarkistettava tarkistamalla kiertovälys, erikseen käyttävältä ja käytettävältä puolelta. Kuluma hammastuksen alkuperäisestä vahvuudesta saa olla tällöin X max. ennen kuin muoviholkit on vaihdettava. Saavutettaessa kiertovälyksen suurin sallittu arvo S max. on muoviholkki vaihdettava välittömästi, tarkastusvälistä riippumatta.

14 14/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.3 Kiertovälyksen tarkastus! HUOMAA! Kiertovälystä tarkistettaessa on poiskytketty voimakone varmistettava tahatonta käynnistymistä vastaan. Käyttävä puoli Kierrä napaa käyttöpyörimissuuntaa vastaan.! HUOMAA! Holkki ei saa siirtyä aksiaalisuunnassa asennosta, johon se on kuluessaan asettunut. Tee merkinnät holkkiin ja napaan (katso kuva 13). Kierrä napaa käyttöpyörimissuuntaan ja mittaa kiertovälys S max. Saavutettaessa kiertovälyksen suurin sallittu arvo S max. on muoviholkki vaihdettava. Käytettävä puoli Kierrä napaa käyttöpyörimissuuntaan.! HUOMAA! Holkki ei saa siirtyä aksiaalisuunnassa asennosta, johon se on kuluessaan asettunut. Tee merkinnät holkkiin ja napaan (katso kuva 13). Kierrä napaa käyttöpyörimissuuntaa vastaan ja mittaa kiertovälys S max. Saavutettaessa kiertovälyksen suurin sallittu arvo S max. on muoviholkki vaihdettava. Kuva 13: Holkkiin ja napaan tehtävät merkinnät

15 15/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.4 Kulumisohjearvot Kiertovälyksen ollessa S max. [mm] / kuluman ollessa X max. [mm] on muoviholkit vaihdettava. Vaihtorajojen saavuttaminen riippuu käyttöolosuhteista ja olemassa olevista käyttöparametreista.! HUOMAA! Kytkimen pitkän käyttöiän varmistamiseksi ja Ex-tiloissa tapahtuvan käytön vaarojen välttämiseksi pitää akselien päät linjata tarkasti. Noudata ehdottomasti määritettyjä suuntauspoikkeama-arvoja (katso taulukot 6 ja 7). Jos arvot ylittyvät, kytkin vaurioituu. Kuva 14: Holkki uutena Kuva 15: Holkin kuluminen Taulukko 8: Napakohtaiset kulumarajat Napakohtaiset kulumarajat -koko Kuluma X max. [mm] Kiertovälys S max. [mm] -koko Kuluma X max. [mm] Kiertovälys S max. [mm] 14 0,8 1,3 45 1,0 1,8 19 0,8 1,4 48 1,0 1,8 24 1,0 1,5 65 1,4 2,5 28 1,0 1,6 80 1,6 2,7 32 1,0 1, ,8 3,1 38 1,0 1,7 5 2,0 3,5 42 1,0 1,7 5.5 Sallitut kytkinmateriaalit -tiloissa Räjähdysryhmä IIB IIC Sallitut kytkinmateriaalit /-koko M14... M65, holkin materiaali PA (vaalea) M14... M19, holkin materiaali PA (vaalea) M14... M65, holkin materiaali PACF15 (musta) Räjähdysryhmissä IIB ja IIC saa seuraavia materiaaleja yhdistää: Teräs Ruostumaton teräs

16 16/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.6 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien kytkinten merkintä -kaarihammaskytkinten ATEX-merkintä tehdään muoviholkkiin. kokoon M 32-C saakka ulkovaippaan pelkällä -merkillä koosta M 38-C alkaen otsapintaan Lyhyt merkintä: (standardi) Täydellinen merkintä: II 2GD c IIC T X/I M2 c X II 2G c IIC T6, T5 bzw. T4-30 C T a + 65 C, + 80 C bzw C II 2D c T 0 C - 30 C T a C I M2 c - 30 C T a C Räjähdysryhmän IIC mukainen merkintä sisältää myös räjähdysryhmän IIB. 5.7 Käyttöönotto Tarkasta ennen kytkimen käyttöönottoa napojen pidätinruuvien kiristys, kohdistus ja etäisyysmitta E ja korjaa ne tarpeen vaatiessa, tarkasta myös, että kaikki ruuviliitokset - kytkimen rakenteen perusteella - on kiristetty määritettyihin kiristysmomentteihin. Ex-tiloissa käytettäessä pitää napojen kiinnityksen pidätinruuvit sekä kaikki ruuviliitokset varmistaa siten, että ne eivät pääse itsestään löystymään esim. liimaamalla Loctite-kierrelukitteella (keskiluja). Asenna lopuksi kytkimeen tahattoman kosketuksen estävä suojus. Suojan on oltava sähköä johtava ja se pitää liittää potentiaalintasaukseen. Pumpun ja sähkömoottorin väliseksi liitososaksi on sallittu alumiininen pumpunkannatin (magnesiumin osuus alle 7,5 %) ja vaimennusrenkaat (NBR). Suojuksen saa poistaa vain laitteen ollessa pysähtyneenä. Kiinnitä kytkimen toimiessa huomiota käyntiäänen muutoksiin esiintyviin värähtelyihin. Kytkimiä pölyräjähdyksille vaarallisissa ympäristöissä sekä kaivostoiminnassa käytettäessä käyttäjän pitää varmistaa, että suojuksen ja kytkimen väliin ei pääse kertymään vaarallista määrää pölyä. Kytkintä ei saa käyttää irtopölyssä. Suojuksissa, joissa on avoimia aukkoja yläpinnassa, ei saa kytkimiä laiteryhmän II laitteina käytettäessä käyttää kevytmetalleja (mahdollisuuksien mukaan ruostumatonta terästä). Kytkimiä kaivostoiminnassa käytettäessä (laiteryhmä I M2) suojus ei saa olla kevytmetallia, lisäksi sen pitää kestää suurempia mekaanisia rasituksia kuin laiteryhmän II laitteena käytettäessä. Suojavarusteen vähimmäisetäisyyden "Sr" pyöriviin osiin pitää olla vähintään alla esitettyjen arvojen mukainen.

17 17/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.7 Käyttöönotto Jos suojavaruste toteutetaan suojakantena, räjähdyssuojauksen kannalta voidaan sijoittaa säännöllisin välein aukkoja, jotka eivät saa ylittää seuraavia mittoja: Aukot Kansi [mm] Yläsivu Sivuosat Etäisyys "Sr" Pyöreä - enimmäishalkaisija Suorakulmainen - sivun enimmäispituus Suora tai kaartuva rako - sivun enimmäispituus/-korkeus ei sallittu 8 20! HUOMAA! Jos kytkimen toimiessa havaitaan epäsäännönmukaisuuksia, pitää käyttöyksikkö kytkeä välittömästi pois päältä. Häiriön syy pitää selvittää taulukon "Toimintahäiriöt" avulla ja jos mahdollista korjata ehdotusten mukaisesti. Esitetyt mahdolliset häiriöt ovat vain lähtökohtia. Vianhaussa pitää ottaa huomioon kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ja koneen osat. Kytkimen pinnoitus: Jos Ex-tiloissa käytetään pinnoitettuja kytkimiä (pohjusteet, maalit,...), pitää ottaa huomioon johtavuudelle ja kerrospaksuudelle asetetut vaatimukset. Maalipinnoilla kerrospaksuuteen 200 μm asti ei ole odotettavissa mitään sähköstaattisia varauksia. Monikerroksiset maalipinnat yli 200 μm kerrospaksuuksilla eivät ole sallittuja räjähdysryhmälle IIC. 5.8 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen Seuraavaksi esitetyt virheet voivat aiheuttaa sen, että -kytkin ei toimi asianmukaisesti. Jo esitettyjen käyttö- ja asennusohjeiden lisäksi pitää välttää näiden virheiden tekemistä. Esitetyt mahdolliset häiriöt ovat vain lähtökohtia vianhaulle. Vianhaussa on aina otettava huomioon myös kytkimeen rajoittuvat rakenneosat. Epäasianmukainen käyttö voi tehdä kytkimestä syttymislähteen. EY-direktiivi 94/9/EY edellyttää valmistajalta ja käyttäjältä erityistä huolellisuutta. Epäasianmukaisen käytön aiheuttamat yleiset virheet: Kytkimen suunnittelun tärkeitä tietoja ei ole välitetty eteenpäin. Akseli-napa-liitoksen laskelmaa ei ole otettu huomioon. Asennetaan kytkimen osia, joissa on kuljetusvaurioita. Napoja lämmitettäessä ylitetään sallitut lämpötilat. Asennettavat osat sovitetaan epätarkasti toisiinsa. Kiristysmomentit alitetaan/ylitetään. Rakenneosia vaihdetaan keskenään / yhdistetään luvattomalla tavalla. Ei käytetä alkuperäisiä KTR-osia (käytetään vieraita osia). On käytetty vanhoja / jo kuluneita tai liian kauan varastossa säilytettyjä holkkeja. Käytetty kytkin / käytetty kytkimen suoja ei sovellu käytettäväksi Ex-tiloissa tai ei ole EY-direktiivin 94/9/EY vaatimusten mukainen. Huoltovälejä ei noudateta.

18 18/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.8 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen Häiriöt Muutokset toimintaäänissä ja/tai ilmenevät värähtelyt Muoviholkki/ hammastus vioittunut Syyt Linjausvirheet Mikrokitka muoviholkin hammastuksessa Navan aksiaaliset pidätinruuvit ovat löystyneet Muoviholkki/ hammastus vioittunut liian suuren iskuenergian/ylikuormituksen seurauksena Käyttöparametrit eivät ole kytkimen tehon mukaiset Käyttöyksikön käyttövirhe Ex-tiloja koskevat vaaraohjeet Kuumista pinnoista johtuva syttymisvaara ei mitään Korjaaminen 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Korjaa linjausvirheen syy (esim. löystyneet perustusten ruuvit, moottorikiinnikkeen murtuma, laitteiston rakenneosien lämpölaajeneminen, kytkimen rakennemitan E muutos) 3) Kuluneisuuden tarkastus, katso kohta Tarkastukset 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Tarkasta kytkimen linjaus 3) Kiristä navan pidätinruuvit ja varmista, että ne eivät pääse löystymään itsestään 4) Kuluneisuuden tarkastus, katso kohta Tarkastukset 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin ja poista muoviholkin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vie muoviholkki paikoilleen ja asenna kytkimen osat 5) Selvitä ylikuormituksen syy 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Tarkasta käyttöparametrit, valitse suurempi kytkin (ota huomioon asennustila) 3) Asenna uusi, suurempi kytkin 4) Tarkasta kohdistus 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin ja poista muoviholkin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vie muoviholkki paikoilleen ja asenna kytkimen osat 5) Opasta ja kouluta käyttöhenkilöstö

19 19/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.8 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen Häiriöt Holkin hammastuksen liiallinen kuluneisuus Syyt Käyttövärähtelyt Muoviholkin sallittua suuremmat ympäristö-/ kosketuslämpötilat; suurin sallittu esim. T4 = - 30 C/+ 100 C Esim. joutuminen tekemisiin aggressiivisten nesteiden/öljyjen kanssa, otsonin vaikutus, liian korkea ympäristölämpötila jne., jotka vaikuttavat muoviholkkiin fysikaalisesti Ex-tiloja koskevat vaaraohjeet Kuumista pinnoista johtuva syttymisvaara ei mitään Korjaaminen 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin ja poista muoviholkin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vie muoviholkki paikoilleen ja asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa 6) Selvitä värähtelyn syy 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin ja poista muoviholkin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vie muoviholkki paikoilleen ja asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa 6) Tarkasta ympäristön-/kosketuslämpötila ja säädä se 1) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin ja poista muoviholkin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vie muoviholkki paikoilleen ja asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa 6) Varmista, että muoviholkin fysikaalisten muutosten mahdollisuudet on jatkossa estetty Kytkinholkin ollessa kulunut (katso luvussa 5.2), ei Ex-suojauksen / EU-direktiivin 94/9/EY vaatimukset täyttävä asianmukainen toiminta ole taattu.

20 20/20 5 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 5.9 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-direktiivin 94/9/EY päivämäärältä ja sen soveltamiseen annettujen lakimääräysten mukaisesti Valmistaja - KTR Kupplungstechnik, D Rheine - vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvatut, rakenteeltaan räjähdyssuojatut -kaarihammaskytkimet (saks. Bogenzahn-Kupplungen ) ovat direktiivin 94/9/EY artiklan 1 (3) b) tarkoittamassa merkityksessä laitteita ja ne täyttävät direktiivin 94/9/EY liitteen II mukaiset turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät perusvaatimukset. Direktiivin 94/9/EY artiklan 8 (1) b) ii) mukaisesti tekninen dokumentaation on luovutettu ilmoitetulle laitokselle säilytettäväksi: IBExU Institut für Sicherheitstechnik Fuchsmühlenweg Freiberg Rheine Vt. Vt. Paikka Päivämäärä Reinhard Wibbeling Josef Schürhörster Tekninen johtaja Tuotepäällikkö

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot