Toimintakertomus 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2004

2

3 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Mediamainonnan määrän kehitys Liiton omat tutkimukset Asiantuntijapalvelut Mallisopimukset Verkko- ja tietopalvelut Jäsentiedotteet Koulutus Vuoden 2004 tilaisuudet Keskeiset teemat 12 Julkaisut 28 Vastuullinen kaupallinen viestintä ja itsesääntely Lapset ja mainonta Media Smart mainonnan lukutaitoa lapsille Mainonnan kauppatapa Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien rahasto AdProfi t tuloksellisempaa mainontaa -kilpailu Vuoden Lääkemainos, MediaFinlandia ja Tähtituotteet 2004 Edunvalvonta Liiton kannanotot Organisaatio Vuosikokous Hallitus Jäsenistö Työryhmät Liiton toimisto Talous Jäsenmaksut Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Jäsenluettelo Järjestö- ja muu sidosryhmäyhteistyö 20

4

5 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään asiallista ja totuudenmukaista mainontaa ja pitämään huolta siitä, että mainostoiminta yleisesti tapahtuu markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Liitto toimii myös lausunnonantajana alan kysymyksissä sekä on yhteistoiminnassa valtiovallan, viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa pyrkien toiminnallaan mainonnan edellytysten vahvistamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, toimituttaa tutkimuksia, tekee esityksiä, hankkii ja toimittaa jäsenistölleen tietoja mainoskeinojen ja -välineiden tehokkuudesta, pyrkii aikaansaamaan jäsenistönsä yhteisiä etuja turvaavia sopimuksia mainostyön, mainostilan, mainosajan sekä mainontaan liittyvien tutkimusten myyjien kanssa. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen jäsenistölleen. 5

6 Puheenjohtajan puheenvuoro Kohti kustannustehokkuutta ja uusia, luovia ratkaisuja. Mainonta oli aikoinaan yksi ensimmäisiä yritysten ulkoistamia palveluita, kun talotoimistoista luovuttiin ja mainonta uskottiin isoille mainostoimistoille. Nyt heiluri on singahtamassa vastakkaiseen suuntaan. Mainostaja haluaa ottaa tiukemmin ohjat käsiinsä, kantaahan hän aina lopullisen vastuun omasta markkinointiviestinnästään. Paljon puhuttu strateginen kumppanuus ei tarkoita sitä, että mainostoimisto huolehtii kaikesta. Mainostaja saattaa ostaa osan palveluista mainostoimistolta, vastata joistakin itse ja ehkä ostaa jonkin palasen ulkopuolelta. Kehittynyt teknologia ja medioiden tarjoamat palvelut antavat tähän uusia mahdollisuuksia. Sen ei pitäisi aiheuttaa arvovaltakiistoja tai luottamuspulaa. Toiminnan tehokkuutta pitää mainonnassakin punnita yhä tarkemmin. Kaikista mainostajan toimeksiannoista ei ole välttämätöntä tehdä isoja projekteja, eikä jokainen briefaustilaisuus edellytä toimiston koko suunnitteluketjun läsnäoloa. Mainostavan yrityksen edustajasta tuntuu joskus siltä, että toimeksiannosta riippumatta mainostoimistot haluavat edetä kuin paikallisjuna käyden läpi joka pysäkin A:sta Ö:hön pystymättä näkemään uusia, suorempia reittejä. Täyden palvelun mainostoimistojen onkin syytä yhdessä asiakkaidensa kanssa herätä kriittisesti tarkastelemaan, kuka tekee mitä, missä vaiheessa ja millä kustannustehokkuudella. Kustannustehokas toiminta ei myöskään sulje pois luovuutta. Päin vastoin, se usein ruokkii luovuutta, kun uusia ratkaisuja on pakko hakea. Uuden oppimista edellyttää edelleen sen tajuaminen, että yritysbrändiä ei rakenneta samoilla eväillä kuin tuotebrändiä. Se vaatii huomattavasti syvempää yrityksen arvoihin ja sieluun pureutumista. Tässäkään vanhat raiteet eivät vie oikeaan osoitteeseen. Uutta ajattelua tarvitaan lisäksi mediatoimistopalveluissa. Mediatoimistoilta toivotaan yhä enemmän trendien hakemista ja uusien, erilaisten ja ehkä poikkeuksellistenkin mediaratkaisujen löytämistä. Olavi Kuusela puheenjohtaja 6

7 Toimitusjohtajan puheenvuoro Lisää markkinointioppia yrittäjille. Valtiovalta kannustaa meitä suomalaisia yrittäjyyteen ja järjestää sitä varten eri puolilla maata lukemattomia erilaisia yrittäjyyskursseja sekä tukee yritysten aloittamista eri muodoissa. Se on kaikin puolin kannatettavaa. Hyvät liikeideat sekä teknologialtaan ja muotoilultaan ainutlaatuiset tuotteet on valjastettava vahvan yrittäjyyden ohella taloutemme vetureiksi. Tämä ei kuitenkaan riitä. Muotoiluun menestyksen moottorina on tänä vuonna ryhdytty kiinnittämään erityistä huomiota julistamalla kuluva vuosi Muotoilun Vuodeksi. Muotoilu on ilman muuta merkittävä tekijä tuotteiden kaupallistamisessa, mutta innovatiivisinkaan tuote ja paraskaan muoto eivät vielä takaa menestystä. Ne on osattava myös markkinoida. Suomen Yrittäjien runsaan pk-yrityksen vastauksiin perustuva yrittäjäbarometri heijastelee pkyritysten kehittämistarpeita. Eniten korjattavaa löytyy markkinoinnista ja myynnistä. Pk-yritysten ongelma on se, että niillä ei ole kykyä kaupallistaa tuotteitaan. Insinööritaustaisissa yrityksissä markkinointi ja jakelukanavien hallinta tuottavat usein tuskaa. Kansainvälisessä kilpailussa markkinoiden hallinta tuotemerkkien ja brändien avulla on kuitenkin entistä tärkeämpää. Asiakkaiden tarpeiden ja muutosten ennakointi on innovaatioiden kaupallistamisessa perusedellytys. Yrittäjien koulutuksessa tulisi siksi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota markkinointiviestinnän perustaitojen opettamiseen. Nykyisin niitä opetetaan lähinnä vain erityiskoulutusohjelmissa. Markkinoinnin opetus pitäisi ehdottomasti saada mukaan kaikkeen yrittäjyyskoulutukseen. Kun fi ksujen insinööriemme taidot täydentyvät markkinointiosaamisella, tuloksilta on lupa odottaa paljon! Ritva Hanski-Pitkäkoski toimitusjohtaja 7

8 Markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Vuoden 2003 loppupuoliskolla käynnistynyt maailman talouden kohtuullisen vahva kasvu on tasaantunut. Uusissa ennusteissa sen arvioidaan jatkuvan vuonna 2005, mutta jäävän kuitenkin hitaammaksi kuin vuonna Euroalue pääsi vain vaivoin mukaan maailmantalouden noususuhdanteeseen. Sen kasvun oletetaan jäävän alle 2 prosenttiin vuonna EU-maiden bruttokansantuotteen vuotuiseksi kasvuksi ennustetaan 2 prosenttia vuodelle 2005 ja 2,2 prosenttia vuodelle Suomen talouden kasvu yltänee vuonna 2004 runsaaseen 3 prosenttiin. Kasvua ovat tukeneet elektroniikkateollisuuden tuotanto, yksityinen kulutus ja asuntoinvestoinnit. Maailmankaupan kehitykseen nähden Suomen viennin kehitys on ollut vuonna 2004 heikkoa. BKT:n vuotuiseksi kasvuvauhdiksi ennustetaan 3,2 prosenttia vuodelle 2005 ja 2,7 prosenttia vuodelle Mainosbarometrin mukaan mainostajat näyttävät edelleen luottavan kysynnän kasvuun vuonna Mainospanostuksien arvioidaan kasvavan jonkin verran viime vuotta vähemmän (vuodelle 2004 saldo +22 ja vuodelle ). Euroopassa markkinointipanostuksien uskotaan kasvavan 3,3 prosenttia, kun taas USA:n arviot yltävät jopa 6 prosenttiin. Varovaisen arvion mukaan voitaisiin uskoa Suomessa päästävän noin 4 5 prosentin tasolle ensi vuonna. Mediamainonnan määrän kehitys Mediamainonta kasvoi edellistä vuotta selvästi enemmän. Vuonna 2004 investoitiin lehtiin, sähköiseen mediaan, elokuva- ja ulkomainontaan miljoonaa euroa, joka oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Mainonnan neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mainonnan muutokset medioittain olivat seuraavat: Liiton omat tutkimukset Mainostajien Liitto julkaisee vuosittain useita tutkimuksia, joissa selvitetään jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusten muutoksia ja kohteita. Mainosbarometri kertoo kaksi kertaa vuodessa mainospanostusaikeiden pääsuunnat sekä muutostrendit 8

9 mediaryhmittäin. Tutkimusbarometri luotaa markkinatutkimuksen näkymiä. Sponsorointibarometrilla selvitetään tämän markkinointiviestinnän osa-alueen ennakoitua kehitystä yksityiskohtaisemmin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimus sisältää benchmarkingtietoa mm. alan keskimääräisistä palkkioista. Mainosbarometri 2005 Mainostajien Liitto selvitti elokuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän näkymiä seuraavalle vuodelle. Vastaava tutkimus toteutettiin joulukuussa, kun näkymät seuraavalle vuodelle olivat tarkentuneet. Tällöin 37 prosenttia mainostajista aikoi lisätä markkinointiviestinnän panostuksiaan, 41 prosenttia pitää ne ennallaan ja 22 prosenttia vähentää niitä. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostunut saldoluku oli +15, kun se elokuussa oli +19. Toimialoista palvelu ja kauppa suunnittelivat eniten markkinointiviestinnän investointiensa lisäämistä. Mainoseurot aiottiin suunnata erityisesti media- ja suoramainontaan. Oman yrityksen kysynnän vilkastumiseen suhtauduttiin erittäin luottavaisesti. Tutkimusbarometri 2004 Mainostajien Liitto ja Suomen Markkinatutkimusliitto toteuttivat jälleen yhteistyössä Tutkimusbarometri kyselyn. Panostusaikeita markkinatutkimuksiin selvitettiin tammikuussa mainostajilta, medioilta, mainos- ja mediatoimistoilta sekä julkiselta sektorilta. Markkinatutkimuksiin aiottiin investoida vuonna 2004 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi muodostui +26, kun panostuksiaan markkinatutkimuksiin aikoi kasvattaa 51 prosenttia vastaajista ja 25 prosenttia vähentää niitä. Käytetyimpiä markkinatutkimusten tyyppejä olivat Kaikki Alle budjetti budjetti Yli budjetti 9

10 edelleen asiakastyytyväisyystutkimukset. Seuraavaksi eniten ostettiin mediamainonnan määrän seurantaa ja yrityskuvatutkimuksia. Vuonna 2004 panostuksia aiottiin suunnata eniten markkina- ja potentiaalikartoituksiin, median sisältötutkimuksiin ja mainonnan ennakkotestauksiin. Sponsorointibarometri 2004 Mainostajien Liiton Sponsorointibarometrin saldoluku vuodelle 2004 oli 7. Tutkimukseen vastanneista jäsenyrityksistä 14 prosenttia aikoi lisätä sponsorointiin käyttämäänsä rahamäärää ja 21 prosenttia aikoi vähentää sitä. Lähes kaksi kolmasosaa, 65 prosenttia, uskoi säilyttävänsä edellisen vuoden tason. Vastaajat ilmoittivat leikkaavansa tulevia sponsorointipanostuksia erityisesti urheilulta. Positiivisimmin yritykset suhtautuivat yhteiskunnallisten ja ympäristökohteiden (saldo +20), sosiaalisten kohteiden (+14) sekä koulutuksen ja kasvatuksen (+12) sponsorointiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös yksittäisen yrityksen sponsorointibudjetin prosentuaalista jakautumista pääkohteittain. Keskimäärin liiton jäsenyrityksen sponsorointikakusta 61 prosenttia kohdennettiin urheiluun, 16 prosenttia kulttuuriin ja 23 prosenttia muihin kohteisiin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat 2004 Toimistosuhteet-tutkimus selvitti liiton jäsenyritysten yhteistyötä mainos- ja mediatoimistojen kanssa, palkkiotapoja ja mainonnan palveluyritysten käyttöä. Aiempiin vuosiin verrattuna mainostajat selvittivät nyt aktiivisemmin toimistoyhteistyönsä taloudellisia perusasioita. Esimerkiksi mainos- ja mediatoimistojen kirjanpitotiedot ja 10

11 omasta asiakkuudesta saatu kate tarkastettiin entistä useammin. Mainostoimiston pääsääntöisenä palkkioperusteena oli edelleen useimmiten aikaveloitus, jonka mainitsi 37 prosenttia vastaajista. Kiinteää palkkiota käytti 35 prosenttia, aikaveloituksen ja palvelupalkkion yhdistelmää 13 prosenttia ja pelkkää palvelupalkkiota 6 prosenttia. Aikaveloituksen keskimääräiset tuntihinnat nousivat noin 6 prosenttia. Mediatoimistoa käytti kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta yrityksestä. Niillä yleisin mediatoimiston palkkioperuste oli palvelupalkkio, jonka perusteella laskutettiin 68:aa prosenttia vastaajista. Palvelupalkkion ja aikaveloituksen yhdistelmä oli käytössä noin joka neljännellä. Kiinteää kuukausi- tai vuosipalkkiota sovelsi 4 prosenttia. Tutkimuksessa selvitetty markkinointiviestinnän palveluyritysten käyttö julkistetaan erikseen vuoden 2005 alussa. Tulokset enteilevät valoisia näkymiä useimmille mainostajien hyödyntämille palveluille. Eniten aiotaan kasvattaa ostoja digitaalisen viestinnän yrityksiltä, viestintätoimistoilta ja suoramarkkinoinnin palveluyrityksiltä. 11

12 Keskeiset teemat sista. Mainonnan eettinen neuvosto toimii European Advertising Standards Alliancen (EASA) kansallisena itsesääntelyelimenä. Se antoi lausuntoja mainontaan liittyvissä eettisissä kysymyksissä Kansainvälisen kauppakamarin Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen ja muiden niihin rinnastettavien sääntöjen pohjalta. Itsesääntelyn tueksi liitto on julkaissut Mainonnan säännöt ja ohjeet -kansion sekä painettuna että verkossa. Julkaisu sisältää keskeisen markkinointiviestinnän sääntelyyn liittyvän sopimuspohjaisen ja lainsäädännöllisen aineiston. Julkaisun päivitystä valmisteltiin kertomusvuonna. Liitto korosti itsesääntelyn vahvistamista myös lausunnoilla ja luennoilla eri tilaisuuksissa. Vastuullinen kaupallinen viestintä ja itsesääntely Keskustelu vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä tiivistyi kertomusvuonna entisestään. Mainostajat korostivat itsesääntelyn merkitystä ja osallistuivat aktiivisesti itsesääntelyohjeiden ja -sääntöjen kehittämiseen. Muun muassa elintarvikkeiden mainonnan itsesääntelyohjeita päivitettiin merkittävästi. Mainostajien Liitto teki Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osastolle itsesääntelyä koskevan aloitteen, joka hyväksyttiin tämän hallituksessa uudeksi toimintatavaksi. Liitto osallistui Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) toimintaan ja vastasi muiden Mainonnan neuvottelukunnan jäsenten kanssa myös sen kustannuk- Lapset ja mainonta Lapsiin kohdistuva mainonta puhutti edelleen kuluneena vuonna. Liitto oli aktiivisesti yhteydessä muihin alan liittoihin jakaen tietoutta omasta kannastaan. Lisäksi se järjesti yhteistyössä International Advertising Associationin (IAA) kanssa maksuttoman keskustelutilaisuuden aiheesta Lapset ja mainonta, joka keräsi noin 200 osallistujaa. Teema herätti vilkasta keskustelua itse tilaisuudessa ja paljon sen jälkeenkin. Myös lapsiin kohdistuva ulkomainonta oli edelleen esillä. Kuluttaja-asiamiehen uusi ohje lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista julkaistiin kesäkuussa. Liitto 12

13 antoi useita lausuntoja alustavista ohjeluonnoksista ja oli asiasta yhteydessä Kuluttajavirastoon. Loppuvuodesta käytiin keskusteluja myös lapsiin kohdistuvasta elintarvikemainonnasta ja lasten lisääntyvästä liikalihavuudesta. Liitto seurasi kansainvälisen kattojärjestönsä World Federation of Advertisersin (WFA) välityksellä useissa maissa käytävää keskustelua lapsiin kohdistuvasta mainonnasta. WFA:n ja CIAA:n (Confederation of the Food and Drink Industries in Europe) yhteistoiminnan tuloksena laadittiin uudet elintarvikemainontaa koskevat ohjeet, jotka suositellaan otettavaksi käyttöön EASA:an kuuluvissa itsesääntelyelimissä. Liitto osallistui aktiivisesti ohjeiden laadintaan ja toimi asiassa yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Media Smart mainonnan lukutaitoa lapsille Mainostajien Liiton aloitteesta Mainonnan neuvottelukunnassa perustettiin työryhmä pohtimaan Media Smart -nimisen mainonnan lukutaito-ohjelman kehittämistä Suomessa. Työryhmän tarkoituksena on hankkia suomalaisiin kouluihin mainonnan lukutaitoa koskeva perusoppimateriaalipaketti 7 12-vuotiaille lapsille. Vastaava ohjelma on toteutettu tai sitä ollaan parhaillaan toteuttamassa useissa Euroopan maissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Työryhmässä ovat mukana Mainostajien Liiton lisäksi Aikakauslehtien Liitto ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL. Projektin asiantuntijaryhmään valittiin myös edustajat Opetushallituksesta, Kuluttajavirastosta ja Helsingin yliopistosta. Liiton vetämä työryhmä esitteli projektia lukuisille eri tahoille ja solmi uusia kontakteja muun muassa opetushallintoon ja hallituksen politiikkaohjelmien johtajiin. Lisäksi etsittiin Media Smart -projektin toteuttamiselle rahoitusta eri lähteistä. Mainonnan kauppatapa Mainostajien Liiton kauppatapa- ja ostotyöryhmä osallistui aktiivisesti kokouksissaan mainonnan kauppatavan kehittämiseen. Liitto on pitänyt edelleen mediaostoehtojen kehittämisen tavoitteina yksinkertaista ja selkeää hinnoittelua, läpinäkyvyyttä, kustannusvastaavuutta ja suoraan ostavien mainostajien tasapuolista kohtelua verrattuna media- ja mainostoimistojen kautta ostaviin. Esillä oli myös Kilpailuviraston kauppatapaa koskevan päätöksen saattaminen kokonaisuudessaan käytäntöön. Mainostajat korostivat, että vain he maksavat mediatoimistoille siitä työstä, jota nämä tekevät. Liitto seurasi aktiivisesti ostoehtojen kehitystä ja puuttui siihen, että muuttunut käytäntö ei vieläkään kaikilta osin ollut voimassa. Tähän liittyen käytiin keskusteluja keskeisimpien medioiden kanssa. Liiton julkaiseman lehdistötiedotteen jälkeen kauppatapaa koskeva keskustelu laajeni muun muassa lehtien palstoille. Liitto korosti kirjallisten sopimusten merkitystä yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisen tärkeänä liitto piti tekijänoikeuksien määrittämistä ja alihankkijoiden kustannuksista ja palkkioista yksityiskohtaisesti sopimista. Liitto viritti yleistä keskustelua muun muassa mainos- ja mediatoimistojen alennusten hyvittämiskäytännöstä, jonka mainostajat edelleen kokevat epäselväksi. 13

14 Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus luovutetaan vuosittain mainonnassaan esimerkilliselle jäsenyritykselle. Suomen Posti Oyj valittiin Vuoden Mainostajaksi Liiton hallitus halusi tällä valinnalla korostaa pitkäjänteisen brändirakentamisen merkitystä. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten yrityksen mainonta oli sopusoinnussa vallitsevien lainsäädännöllisten ja itsesääntelynormien kanssa. Postin mainonta oli asiallista, totuudenmukaista ja eettisesti kestävää, ja sitä toteutettiin markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Mainostajien rahasto Vuonna 2001 perustettiin liiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä Mainostajien rahasto, joka saa käyttövaransa Suomalaisen mainonnan historia -kirjan myyntituotoista. Liitto lahjoitti rahastoon kertomusvuonna euroa. Rahaston vuotuisen palkinnon, euroa, sai valtiotieteiden tohtori, sosiaalipsykologi Martti Puohiniemi. AdProfit tuloksellisempaa mainontaa -kilpailu AdProfi t kilpailun tulokset julkistettiin Yhteensä 36 työtä kilpaili paremmuudesta. Sarjassa Uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja uudet yritykset palkittiin Oy Sinebrychoff Ab:n kampanja Kurko - Long Drink of Finland, mainostoimistona Taivas Hel Oy. Sarjassa Markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset palkittiin Pierre Cavallo Oy:n kampanja Olisihan se pitänyt arvata!, mainostoimistona Dynamo Advertising Oy. Molemmille tiimeille luovutettiin kunniakirjan lisäksi euron palkinto. Ensimmäistä kertaa myönnettiin ylituomariston puheenjohtajan valitsema erikoispalkinto, joka luovutettiin Hackman Oyj Abp:n ruoanlaittoastioiden ja aterimien kierrätyskampanjalle, mainostoimistona hasan & partners oy. Ylituomaristo päätti antaa kunniamaininnan A-lehtien Maku Uusi ruokalehti -lanseeraukselle, mainostoimistona Skandaali Oy. AdProfi t kilpailuun osallistui myös 36 kampanjaa, joista parhaat palkitaan tammikuussa Kilpailun yhteistyökumppanit ovat Aikakauslehtien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Suoramarkkinointiliitto ja Suomen Ulkomainosliitto. Vuoden Lääkemainos, MediaFinlandia ja Tähtituotteet 2004 Toimitusjohtaja oli Lääketeollisuus ry:n järjestämän Vuoden lääkemainos -kilpailun raadin puheenjohtajana, A-Lehdet Oy:n MediaFinlandia-kilpailun tuomaristossa ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n Vuoden Suomalainen Elintarvike -valintaraadissa. 14

15 Edunvalvonta Mainostajien Liitto toimii mainonnan ostajien markkinointipoliittisena edunvalvojana. Liitto antoi markkinointia koskevia lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaisten muutosehdotuksiin. Liitto osallistui alan ostoehtojen ja kauppatavan kehittämiseen kannanotoin ja kirjelmin. Mainostajien Liitto edusti mainostajia alan asiantuntijana sekä julkisessa keskustelussa että koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi liitto pyrki mainonnan edellytysten vahvistamiseen yhteistyössä muiden mainonnan alan järjestöjen kanssa. Mainostajien Liitto teki edunvalvontatyötä myös mainostajien kansainvälisen kattojärjestön World Federation of Advertisersin (WFA) kanssa. Liiton kannanotot Ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto kannatti työryhmän ehdottamaa laajakaistastrategiaa, jossa tarkoituksena on edistää viestintäverkkojen kilpailua, palvelujen ja sisältöjen tarjontaa verkoissa sekä laajakaistan kysyntää. Liiton mielestä on toivottavaa, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Mainostajille myönteistä on laajakaistapalveluiden hintojen halpeneminen, kaupallisen tarjonnan laajentuminen ja entistä suurempien ryhmien tavoittaminen. Sähköisen viestinnän tehostuminen tekee siitä mainostajille entistä kiinnostavamman markkinointiviestinnän investointikohteen, koska tällöin tavoitetaan suuremmat kohderyhmät. Televisiotoiminta ja Yleisradio Suomessa työryhmän väliraportti lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto piti perusteltuna sitä, että valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen analogisen maanpäällisen jakeluverkon sulkemisesta työryhmän ehdotuksen mukaisesti Mainostajat pitivät tärkeinä niitä toimenpiteitä, joiden avulla edesautetaan kuluttajien siirtymistä digitaalisiin televisioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kahden päällekkäisen jakelujärjestelmän ylläpitämisestä tulisi luopua nopeasti yksinomaan jo kustannussyistä. Liitto korosti kuitenkin medianeutraalia suhtautumistaan joukkoviestintämarkkinoiden kehittymiseen ja kannatti eri medioiden välistä ja sisäistä kilpailua. Liiton mielestä myös toimilupamaksut tulisi poistaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeva ohjeluonnos lausunto Kuluttajavirastolle. Mainostajien 15

16 Liitto totesi kannanotossaan, että kuluttaja-asiamiehen lapsimainonnan ohjeet olivat laajat, ristiriitaiset ja vaikeaselkoiset. Ne sisälsivät asenteellisia kannanottoja ja toimivallan ylityksiä. Eräät kohdat rikkovat myös sananvapautta ja medianeutraliteettia. Merkittäviä ohjeiden sisältämiä asioita olivat esimerkiksi: - Kaikki alle 18-vuotiaat katsotaan lapsiksi. - Markkinointia, joka tavoittaa lapset, arvioidaan kuten lapselle suunnattua markkinointia. - Mainos ei saa vedota tunteisiin. - Vastuu mainonnasta on mainostajan lisäksi mainostoimistolla ja medialla. Liitto katsoi, ettei ohjeiden valmistelua tulisi jatkaa kommentoitavana olleen luonnoksen pohjalta. On myös ehdottomasti tarpeen, että elinkeinoelämän kannanotot otetaan huomioon jatkovalmistelussa ja niille annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa Kuluttajaviraston lapsiohjeeseen. EU:n komission tiedonanto roskapostista eli spämmistä lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto yhtyi pääosin EU:n komission tiedoksiannossa esitettyihin näkökohtiin ja piti tärkeänä sitä, että kaikki osapuolet toimivat aktiivisesti roskapostiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Lainsäädännön toimeenpanon lisäksi on tärkeää, että itsesääntely toimii tehokkaasti, kuluttajien tietoisuus lisääntyy ja tekniset keinot mahdollistavat sen, että käyttäjät pystyvät estämään epätoivotut roskaviestit. Mainostajien Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) on laatinut selvityksen roskapostiin liittyvistä eri säännöksistä. Lisäksi WFA toimii aktiivisena jäsenenä Kansainvälisessä kauppakamarissa (ICC), jolla on oma työsuunnitelmansa roskapostiviestien välttämiseksi. Tähän kuuluu muun muassa Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uusiminen Internet-mainonnan osalta. Aloite ulkomainonnasta vastaavan virkamiehen nimeämiseksi lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle. Mainostajien Liitto totesi lausunnossaan, että media ja mainonta ovat luonnollinen osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Myös lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus nähdä mainoksia, jotka antavat tietoja erilaisista tuotteista ja palveluista. Mainostajien on luonnollisesti huomioitava lasten osittain rajoittunut kyky arvioida kaikkea mainontaan liittyvää tietoa. Liitto korosti myös, että mainostajien tulee markkinoida lapsille ja nuorille vastuullisesti ja heidän tulee kantaa oma vastuunsa kaikesta lapsiin kohdistuvasta mainonnasta, myös ulkomainonnasta. Nykyiset säännökset ja niihin liittyvät valvontajärjestelmät ovat liiton mielestä riittäviä huolehtimaan siitä, että lapsiin kohdistuva mainonta on hyvän tavan ja lain mukaista. Lisäksi todettiin, että vireillä on lukuisia hankkeita ja yhteistoimintamuotoja, jotka tulevat parantamaan lasten asemaa media- ja markkinointiviestien vastaanottajina. Tämän vuoksi Mainostajien Liitto ei katsonut perustelluksi, että Helsingin kaupunki nimeää ulkomainonnan valvonnan tehostamiseksi asiasta vastaavan virkamiehen. Ehdotus uusiksi lääkemarkkinoinnin ohjeiksi lausunto Lääketeollisuus ry:lle. Liitto on antanut myös aiemmin lausunnon asiasta, minkä jälkeen ohjeluonnosta on uudistettu. Liitto totesi, että uusi 16

17 17

18 luonnos on entistä paremmin laadittu ja erittäin korkeatasoinen itsesääntelyohje. Hallituksen esitysluonnos verkkotunnuslain muuttamisesta lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Esityksessä ehdotettiin, että vähintään 15-vuotiaat luonnolliset henkilöt saisivat oikeuden hakea suomalaista verkkotunnusta fi -juuresta. Verkkotunnus voisi olla mikä tahansa vapaana oleva yleisnimi, lyhenne tai erisnimi. Mainostajien Liitto kannatti ehdotusta ja siitä aiheutuvia verkkotunnuslain muutoksia. Erityisesti liitto kiinnitti huomiota siihen, että myös uusilla hakijoilla on käytännössä vastuu siitä, että haettu verkkotunnus ei loukkaa toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Mainostajien mielestä on lisäksi kohtuullista, että myös yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä noudatetaan aikaprioriteettia, ts. ensin verkkotunnusta hakenut henkilö on etusijalla. Mainostajien Liitto katsoi perustelluksi ottaa käyttöön myös luonnollisten henkilöiden osalta jälkikäteisvalvonnan, joka on toiminut hyvin. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeva ohjeluonnos lausunto Kuluttajavirastolle ja julkaistuista ohjeluonnoksista. Mainostajien Liitto totesi kantanaan mm. seuraavaa: - Lapsen ikään liittyviä määritteitä käytetään uudessakin ohjeluonnoksessa edelleen epäjohdomukaisesti. Alaikäisen, 15 vuotta täyttäneen, lakiin perustuva oikeus hallita omaisuuttaan tulisi tuoda selkeämmin esille. Alaikäisellä on täysi oikeus vastaanottaa markkinointia, hän voi olla erilaisten myynninedistämiskeinojen kohteena ja saada suoramarkkinointia. - Lapsiohjeissa on todettu, että markkinointia, joka tyypillisesti tavoittaa lapsen, arvioidaan kuten lapselle suunnattua markkinointia. Ohjeita tulee tältä osin selkeyttää siten, ettei esimerkiksi julkisissa tiloissa olevia ostokehotuksia katsota automaattisesti ohjeiden vastaiseksi markkinoinniksi. - Liitto ei pidä perusteltuna kieltää pienten lasten lehdissä olevaa mainontaa kokonaan. - Oikeustoimikelpoisia vuotiaita tulee voida kehottaa ostamaan tavaroita ja tekemään muita sopimuksia Internetin välityksellä, mikäli ne koskevat tavanomaisia ostoksia, joihin heillä selkeästi on valtuudet. Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittämistyöryhmän muistio lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työryhmä ehdotti säädettäväksi teollisoikeudellisia toimeksiantoja koskevan lain, jolla luotaisiin sekä patentti- että tavaramerkkiasiamiehille vapaaehtoinen rekisteröintijärjestelmä. Yksinomaan rekisteröidyt asiamiehet saisivat käyttää ammattinimikettä. Mainostajien Liitto puolsi tämän asiamiesjärjestelmän luomista, vaik- 18

19 ka nykytilanne on toiminut mainostajien kannalta kohtuullisen hyvin. Liitto esitti kuitenkin, että järjestelmän tulisi käsittää myös mainostajien palveluksessa olevat työntekijät, jotka suorittavat teollisoikeudellisia tehtäviä. Näillä henkilöillä tulisi olla oikeus samoin edellytyksin ammattinimikkeen käyttämiseen. Lisäksi liitto esitti lausunnossaan asiamiehen rekisteristä poistamista koskevia tarkennuksia. Viestintämarkkinalain muutostarpeiden arviointi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto kannatti pääosin esitettyjä muutoksia. Se piti perusteltuna selvittää sellaisten tapausten oikeudellinen tilanne, joissa rajoitetaan kiinteistön asukkaiden pääsyä kiinteistön sisäjohtoverkkoon. Lisäksi liitto piti tärkeänä viestintäpalveluiden sopimusehtojen ja hinnoittelun läpinäkyvyyden lisäämistä, mutta totesi kuitenkin, että kuluttajansuojalain nykyiset sopimuksia koskevat säännökset ovat riittäviä. Markkinoita rajoittavan kytkykaupan kieltävän säännöksen säilyttämiselle ei katsottu enää olevan perusteita, joskin tältä osin liiton kanta ei ollut yksimielinen (yksi eriävä mielipide). Viestintäpalveluita koskeva esteettömyysstrategia ja toimenpideohjelma lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Strategian tavoitteena on lisätä tietoa käyttäjien erityisryhmien ongelmista ja pyrkiä takaamaan kansalaisille tasavertaiset viestintäpalvelut. Mainostajien Liitto kannatti lausunnon kohteena olevaa ehdotusta. Työryhmäehdotus postipalvelujen laatustandardin kehittämisestä lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Postipalvelulain muutoksen perusteella Suomen Posti Oyj voisi aikaistaa sanomalehdet sisältävää perusjakeluaan. Tämä muutos kohdistuisi pääasiassa harvaan asutuille seuduille. Mainostajien Liitto yhtyi työryhmän esitykseen ja katsoi, että osin myös mainostajat hyötyvät jakelun aikaistamisesta, koska näin myös printtimedian mukana välittyvät mainokset tavoittavat kuluttajan aikaisemmin näillä harvaan asutuilla alueilla. Euroopan yhteisöjen komission tekijänoikeuksia ja lähioikeutta koskevan lainsäädäntökehyksen arviointi lausunto opetusministeriölle. Mainostajien Liitto totesi, että asiakirjassa toteutettavaksi ehdotetut uudistushankkeet eivät vaikuta merkittävästi mainostajiin Suomessa. Liitto esitti, että komission tulisi ryhtyä pikaisesti analysoimaan tekijänoikeuden omistusoikeuden syntymisen tilanteita ja siltä osin harmonisoimaan lainsäädäntöjä. Liitto pitää tavoitteena sitä, että työsuhteessa syntyneiden teosten tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle. Lisäksi liitto ehdotti, että komissio selvittäisi ja harmonisoisi tekijänoikeuslainsäädännöissä yleisö-käsitteen määritelmää. Käsitteen erilaisuus aiheuttaa nyt eri maissa lukuisia poikkeavia maksutilanteita. 19

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VEIKKAUKSEN VUOSI 2007 VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen rahapelit ovat tarjonneet haaveita, huvia ja hyötyä jo melkein 70 vuoden ajan. Veikkaus on mukana lähes kaikkien aikuisikäisten

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy VEIKKAUksen vuosi yhteiskuntavastuuraportti vuosikertomus VEIKKAUKSEN VUOSI 2009 Veikkauksen toiminnan ja olemassaolon perustana on vastuullisuus. Veikkauksen vuosi 2009 on yhdistetty vuosikertomus ja

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2006 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI LUKIJALLE Veikkauksen toiminta ja olemassaolo perustuu vastuullisuuteen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2006 tapahtumien ja tilinpäätöksen lisäksi ennen

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot