Toimintakertomus 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2004

2

3 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Mediamainonnan määrän kehitys Liiton omat tutkimukset Asiantuntijapalvelut Mallisopimukset Verkko- ja tietopalvelut Jäsentiedotteet Koulutus Vuoden 2004 tilaisuudet Keskeiset teemat 12 Julkaisut 28 Vastuullinen kaupallinen viestintä ja itsesääntely Lapset ja mainonta Media Smart mainonnan lukutaitoa lapsille Mainonnan kauppatapa Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien rahasto AdProfi t tuloksellisempaa mainontaa -kilpailu Vuoden Lääkemainos, MediaFinlandia ja Tähtituotteet 2004 Edunvalvonta Liiton kannanotot Organisaatio Vuosikokous Hallitus Jäsenistö Työryhmät Liiton toimisto Talous Jäsenmaksut Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Jäsenluettelo Järjestö- ja muu sidosryhmäyhteistyö 20

4

5 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään asiallista ja totuudenmukaista mainontaa ja pitämään huolta siitä, että mainostoiminta yleisesti tapahtuu markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Liitto toimii myös lausunnonantajana alan kysymyksissä sekä on yhteistoiminnassa valtiovallan, viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa pyrkien toiminnallaan mainonnan edellytysten vahvistamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, toimituttaa tutkimuksia, tekee esityksiä, hankkii ja toimittaa jäsenistölleen tietoja mainoskeinojen ja -välineiden tehokkuudesta, pyrkii aikaansaamaan jäsenistönsä yhteisiä etuja turvaavia sopimuksia mainostyön, mainostilan, mainosajan sekä mainontaan liittyvien tutkimusten myyjien kanssa. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen jäsenistölleen. 5

6 Puheenjohtajan puheenvuoro Kohti kustannustehokkuutta ja uusia, luovia ratkaisuja. Mainonta oli aikoinaan yksi ensimmäisiä yritysten ulkoistamia palveluita, kun talotoimistoista luovuttiin ja mainonta uskottiin isoille mainostoimistoille. Nyt heiluri on singahtamassa vastakkaiseen suuntaan. Mainostaja haluaa ottaa tiukemmin ohjat käsiinsä, kantaahan hän aina lopullisen vastuun omasta markkinointiviestinnästään. Paljon puhuttu strateginen kumppanuus ei tarkoita sitä, että mainostoimisto huolehtii kaikesta. Mainostaja saattaa ostaa osan palveluista mainostoimistolta, vastata joistakin itse ja ehkä ostaa jonkin palasen ulkopuolelta. Kehittynyt teknologia ja medioiden tarjoamat palvelut antavat tähän uusia mahdollisuuksia. Sen ei pitäisi aiheuttaa arvovaltakiistoja tai luottamuspulaa. Toiminnan tehokkuutta pitää mainonnassakin punnita yhä tarkemmin. Kaikista mainostajan toimeksiannoista ei ole välttämätöntä tehdä isoja projekteja, eikä jokainen briefaustilaisuus edellytä toimiston koko suunnitteluketjun läsnäoloa. Mainostavan yrityksen edustajasta tuntuu joskus siltä, että toimeksiannosta riippumatta mainostoimistot haluavat edetä kuin paikallisjuna käyden läpi joka pysäkin A:sta Ö:hön pystymättä näkemään uusia, suorempia reittejä. Täyden palvelun mainostoimistojen onkin syytä yhdessä asiakkaidensa kanssa herätä kriittisesti tarkastelemaan, kuka tekee mitä, missä vaiheessa ja millä kustannustehokkuudella. Kustannustehokas toiminta ei myöskään sulje pois luovuutta. Päin vastoin, se usein ruokkii luovuutta, kun uusia ratkaisuja on pakko hakea. Uuden oppimista edellyttää edelleen sen tajuaminen, että yritysbrändiä ei rakenneta samoilla eväillä kuin tuotebrändiä. Se vaatii huomattavasti syvempää yrityksen arvoihin ja sieluun pureutumista. Tässäkään vanhat raiteet eivät vie oikeaan osoitteeseen. Uutta ajattelua tarvitaan lisäksi mediatoimistopalveluissa. Mediatoimistoilta toivotaan yhä enemmän trendien hakemista ja uusien, erilaisten ja ehkä poikkeuksellistenkin mediaratkaisujen löytämistä. Olavi Kuusela puheenjohtaja 6

7 Toimitusjohtajan puheenvuoro Lisää markkinointioppia yrittäjille. Valtiovalta kannustaa meitä suomalaisia yrittäjyyteen ja järjestää sitä varten eri puolilla maata lukemattomia erilaisia yrittäjyyskursseja sekä tukee yritysten aloittamista eri muodoissa. Se on kaikin puolin kannatettavaa. Hyvät liikeideat sekä teknologialtaan ja muotoilultaan ainutlaatuiset tuotteet on valjastettava vahvan yrittäjyyden ohella taloutemme vetureiksi. Tämä ei kuitenkaan riitä. Muotoiluun menestyksen moottorina on tänä vuonna ryhdytty kiinnittämään erityistä huomiota julistamalla kuluva vuosi Muotoilun Vuodeksi. Muotoilu on ilman muuta merkittävä tekijä tuotteiden kaupallistamisessa, mutta innovatiivisinkaan tuote ja paraskaan muoto eivät vielä takaa menestystä. Ne on osattava myös markkinoida. Suomen Yrittäjien runsaan pk-yrityksen vastauksiin perustuva yrittäjäbarometri heijastelee pkyritysten kehittämistarpeita. Eniten korjattavaa löytyy markkinoinnista ja myynnistä. Pk-yritysten ongelma on se, että niillä ei ole kykyä kaupallistaa tuotteitaan. Insinööritaustaisissa yrityksissä markkinointi ja jakelukanavien hallinta tuottavat usein tuskaa. Kansainvälisessä kilpailussa markkinoiden hallinta tuotemerkkien ja brändien avulla on kuitenkin entistä tärkeämpää. Asiakkaiden tarpeiden ja muutosten ennakointi on innovaatioiden kaupallistamisessa perusedellytys. Yrittäjien koulutuksessa tulisi siksi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota markkinointiviestinnän perustaitojen opettamiseen. Nykyisin niitä opetetaan lähinnä vain erityiskoulutusohjelmissa. Markkinoinnin opetus pitäisi ehdottomasti saada mukaan kaikkeen yrittäjyyskoulutukseen. Kun fi ksujen insinööriemme taidot täydentyvät markkinointiosaamisella, tuloksilta on lupa odottaa paljon! Ritva Hanski-Pitkäkoski toimitusjohtaja 7

8 Markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Vuoden 2003 loppupuoliskolla käynnistynyt maailman talouden kohtuullisen vahva kasvu on tasaantunut. Uusissa ennusteissa sen arvioidaan jatkuvan vuonna 2005, mutta jäävän kuitenkin hitaammaksi kuin vuonna Euroalue pääsi vain vaivoin mukaan maailmantalouden noususuhdanteeseen. Sen kasvun oletetaan jäävän alle 2 prosenttiin vuonna EU-maiden bruttokansantuotteen vuotuiseksi kasvuksi ennustetaan 2 prosenttia vuodelle 2005 ja 2,2 prosenttia vuodelle Suomen talouden kasvu yltänee vuonna 2004 runsaaseen 3 prosenttiin. Kasvua ovat tukeneet elektroniikkateollisuuden tuotanto, yksityinen kulutus ja asuntoinvestoinnit. Maailmankaupan kehitykseen nähden Suomen viennin kehitys on ollut vuonna 2004 heikkoa. BKT:n vuotuiseksi kasvuvauhdiksi ennustetaan 3,2 prosenttia vuodelle 2005 ja 2,7 prosenttia vuodelle Mainosbarometrin mukaan mainostajat näyttävät edelleen luottavan kysynnän kasvuun vuonna Mainospanostuksien arvioidaan kasvavan jonkin verran viime vuotta vähemmän (vuodelle 2004 saldo +22 ja vuodelle ). Euroopassa markkinointipanostuksien uskotaan kasvavan 3,3 prosenttia, kun taas USA:n arviot yltävät jopa 6 prosenttiin. Varovaisen arvion mukaan voitaisiin uskoa Suomessa päästävän noin 4 5 prosentin tasolle ensi vuonna. Mediamainonnan määrän kehitys Mediamainonta kasvoi edellistä vuotta selvästi enemmän. Vuonna 2004 investoitiin lehtiin, sähköiseen mediaan, elokuva- ja ulkomainontaan miljoonaa euroa, joka oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Mainonnan neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mainonnan muutokset medioittain olivat seuraavat: Liiton omat tutkimukset Mainostajien Liitto julkaisee vuosittain useita tutkimuksia, joissa selvitetään jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusten muutoksia ja kohteita. Mainosbarometri kertoo kaksi kertaa vuodessa mainospanostusaikeiden pääsuunnat sekä muutostrendit 8

9 mediaryhmittäin. Tutkimusbarometri luotaa markkinatutkimuksen näkymiä. Sponsorointibarometrilla selvitetään tämän markkinointiviestinnän osa-alueen ennakoitua kehitystä yksityiskohtaisemmin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimus sisältää benchmarkingtietoa mm. alan keskimääräisistä palkkioista. Mainosbarometri 2005 Mainostajien Liitto selvitti elokuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän näkymiä seuraavalle vuodelle. Vastaava tutkimus toteutettiin joulukuussa, kun näkymät seuraavalle vuodelle olivat tarkentuneet. Tällöin 37 prosenttia mainostajista aikoi lisätä markkinointiviestinnän panostuksiaan, 41 prosenttia pitää ne ennallaan ja 22 prosenttia vähentää niitä. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostunut saldoluku oli +15, kun se elokuussa oli +19. Toimialoista palvelu ja kauppa suunnittelivat eniten markkinointiviestinnän investointiensa lisäämistä. Mainoseurot aiottiin suunnata erityisesti media- ja suoramainontaan. Oman yrityksen kysynnän vilkastumiseen suhtauduttiin erittäin luottavaisesti. Tutkimusbarometri 2004 Mainostajien Liitto ja Suomen Markkinatutkimusliitto toteuttivat jälleen yhteistyössä Tutkimusbarometri kyselyn. Panostusaikeita markkinatutkimuksiin selvitettiin tammikuussa mainostajilta, medioilta, mainos- ja mediatoimistoilta sekä julkiselta sektorilta. Markkinatutkimuksiin aiottiin investoida vuonna 2004 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi muodostui +26, kun panostuksiaan markkinatutkimuksiin aikoi kasvattaa 51 prosenttia vastaajista ja 25 prosenttia vähentää niitä. Käytetyimpiä markkinatutkimusten tyyppejä olivat Kaikki Alle budjetti budjetti Yli budjetti 9

10 edelleen asiakastyytyväisyystutkimukset. Seuraavaksi eniten ostettiin mediamainonnan määrän seurantaa ja yrityskuvatutkimuksia. Vuonna 2004 panostuksia aiottiin suunnata eniten markkina- ja potentiaalikartoituksiin, median sisältötutkimuksiin ja mainonnan ennakkotestauksiin. Sponsorointibarometri 2004 Mainostajien Liiton Sponsorointibarometrin saldoluku vuodelle 2004 oli 7. Tutkimukseen vastanneista jäsenyrityksistä 14 prosenttia aikoi lisätä sponsorointiin käyttämäänsä rahamäärää ja 21 prosenttia aikoi vähentää sitä. Lähes kaksi kolmasosaa, 65 prosenttia, uskoi säilyttävänsä edellisen vuoden tason. Vastaajat ilmoittivat leikkaavansa tulevia sponsorointipanostuksia erityisesti urheilulta. Positiivisimmin yritykset suhtautuivat yhteiskunnallisten ja ympäristökohteiden (saldo +20), sosiaalisten kohteiden (+14) sekä koulutuksen ja kasvatuksen (+12) sponsorointiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös yksittäisen yrityksen sponsorointibudjetin prosentuaalista jakautumista pääkohteittain. Keskimäärin liiton jäsenyrityksen sponsorointikakusta 61 prosenttia kohdennettiin urheiluun, 16 prosenttia kulttuuriin ja 23 prosenttia muihin kohteisiin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat 2004 Toimistosuhteet-tutkimus selvitti liiton jäsenyritysten yhteistyötä mainos- ja mediatoimistojen kanssa, palkkiotapoja ja mainonnan palveluyritysten käyttöä. Aiempiin vuosiin verrattuna mainostajat selvittivät nyt aktiivisemmin toimistoyhteistyönsä taloudellisia perusasioita. Esimerkiksi mainos- ja mediatoimistojen kirjanpitotiedot ja 10

11 omasta asiakkuudesta saatu kate tarkastettiin entistä useammin. Mainostoimiston pääsääntöisenä palkkioperusteena oli edelleen useimmiten aikaveloitus, jonka mainitsi 37 prosenttia vastaajista. Kiinteää palkkiota käytti 35 prosenttia, aikaveloituksen ja palvelupalkkion yhdistelmää 13 prosenttia ja pelkkää palvelupalkkiota 6 prosenttia. Aikaveloituksen keskimääräiset tuntihinnat nousivat noin 6 prosenttia. Mediatoimistoa käytti kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta yrityksestä. Niillä yleisin mediatoimiston palkkioperuste oli palvelupalkkio, jonka perusteella laskutettiin 68:aa prosenttia vastaajista. Palvelupalkkion ja aikaveloituksen yhdistelmä oli käytössä noin joka neljännellä. Kiinteää kuukausi- tai vuosipalkkiota sovelsi 4 prosenttia. Tutkimuksessa selvitetty markkinointiviestinnän palveluyritysten käyttö julkistetaan erikseen vuoden 2005 alussa. Tulokset enteilevät valoisia näkymiä useimmille mainostajien hyödyntämille palveluille. Eniten aiotaan kasvattaa ostoja digitaalisen viestinnän yrityksiltä, viestintätoimistoilta ja suoramarkkinoinnin palveluyrityksiltä. 11

12 Keskeiset teemat sista. Mainonnan eettinen neuvosto toimii European Advertising Standards Alliancen (EASA) kansallisena itsesääntelyelimenä. Se antoi lausuntoja mainontaan liittyvissä eettisissä kysymyksissä Kansainvälisen kauppakamarin Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen ja muiden niihin rinnastettavien sääntöjen pohjalta. Itsesääntelyn tueksi liitto on julkaissut Mainonnan säännöt ja ohjeet -kansion sekä painettuna että verkossa. Julkaisu sisältää keskeisen markkinointiviestinnän sääntelyyn liittyvän sopimuspohjaisen ja lainsäädännöllisen aineiston. Julkaisun päivitystä valmisteltiin kertomusvuonna. Liitto korosti itsesääntelyn vahvistamista myös lausunnoilla ja luennoilla eri tilaisuuksissa. Vastuullinen kaupallinen viestintä ja itsesääntely Keskustelu vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä tiivistyi kertomusvuonna entisestään. Mainostajat korostivat itsesääntelyn merkitystä ja osallistuivat aktiivisesti itsesääntelyohjeiden ja -sääntöjen kehittämiseen. Muun muassa elintarvikkeiden mainonnan itsesääntelyohjeita päivitettiin merkittävästi. Mainostajien Liitto teki Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osastolle itsesääntelyä koskevan aloitteen, joka hyväksyttiin tämän hallituksessa uudeksi toimintatavaksi. Liitto osallistui Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) toimintaan ja vastasi muiden Mainonnan neuvottelukunnan jäsenten kanssa myös sen kustannuk- Lapset ja mainonta Lapsiin kohdistuva mainonta puhutti edelleen kuluneena vuonna. Liitto oli aktiivisesti yhteydessä muihin alan liittoihin jakaen tietoutta omasta kannastaan. Lisäksi se järjesti yhteistyössä International Advertising Associationin (IAA) kanssa maksuttoman keskustelutilaisuuden aiheesta Lapset ja mainonta, joka keräsi noin 200 osallistujaa. Teema herätti vilkasta keskustelua itse tilaisuudessa ja paljon sen jälkeenkin. Myös lapsiin kohdistuva ulkomainonta oli edelleen esillä. Kuluttaja-asiamiehen uusi ohje lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista julkaistiin kesäkuussa. Liitto 12

13 antoi useita lausuntoja alustavista ohjeluonnoksista ja oli asiasta yhteydessä Kuluttajavirastoon. Loppuvuodesta käytiin keskusteluja myös lapsiin kohdistuvasta elintarvikemainonnasta ja lasten lisääntyvästä liikalihavuudesta. Liitto seurasi kansainvälisen kattojärjestönsä World Federation of Advertisersin (WFA) välityksellä useissa maissa käytävää keskustelua lapsiin kohdistuvasta mainonnasta. WFA:n ja CIAA:n (Confederation of the Food and Drink Industries in Europe) yhteistoiminnan tuloksena laadittiin uudet elintarvikemainontaa koskevat ohjeet, jotka suositellaan otettavaksi käyttöön EASA:an kuuluvissa itsesääntelyelimissä. Liitto osallistui aktiivisesti ohjeiden laadintaan ja toimi asiassa yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Media Smart mainonnan lukutaitoa lapsille Mainostajien Liiton aloitteesta Mainonnan neuvottelukunnassa perustettiin työryhmä pohtimaan Media Smart -nimisen mainonnan lukutaito-ohjelman kehittämistä Suomessa. Työryhmän tarkoituksena on hankkia suomalaisiin kouluihin mainonnan lukutaitoa koskeva perusoppimateriaalipaketti 7 12-vuotiaille lapsille. Vastaava ohjelma on toteutettu tai sitä ollaan parhaillaan toteuttamassa useissa Euroopan maissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Työryhmässä ovat mukana Mainostajien Liiton lisäksi Aikakauslehtien Liitto ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL. Projektin asiantuntijaryhmään valittiin myös edustajat Opetushallituksesta, Kuluttajavirastosta ja Helsingin yliopistosta. Liiton vetämä työryhmä esitteli projektia lukuisille eri tahoille ja solmi uusia kontakteja muun muassa opetushallintoon ja hallituksen politiikkaohjelmien johtajiin. Lisäksi etsittiin Media Smart -projektin toteuttamiselle rahoitusta eri lähteistä. Mainonnan kauppatapa Mainostajien Liiton kauppatapa- ja ostotyöryhmä osallistui aktiivisesti kokouksissaan mainonnan kauppatavan kehittämiseen. Liitto on pitänyt edelleen mediaostoehtojen kehittämisen tavoitteina yksinkertaista ja selkeää hinnoittelua, läpinäkyvyyttä, kustannusvastaavuutta ja suoraan ostavien mainostajien tasapuolista kohtelua verrattuna media- ja mainostoimistojen kautta ostaviin. Esillä oli myös Kilpailuviraston kauppatapaa koskevan päätöksen saattaminen kokonaisuudessaan käytäntöön. Mainostajat korostivat, että vain he maksavat mediatoimistoille siitä työstä, jota nämä tekevät. Liitto seurasi aktiivisesti ostoehtojen kehitystä ja puuttui siihen, että muuttunut käytäntö ei vieläkään kaikilta osin ollut voimassa. Tähän liittyen käytiin keskusteluja keskeisimpien medioiden kanssa. Liiton julkaiseman lehdistötiedotteen jälkeen kauppatapaa koskeva keskustelu laajeni muun muassa lehtien palstoille. Liitto korosti kirjallisten sopimusten merkitystä yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisen tärkeänä liitto piti tekijänoikeuksien määrittämistä ja alihankkijoiden kustannuksista ja palkkioista yksityiskohtaisesti sopimista. Liitto viritti yleistä keskustelua muun muassa mainos- ja mediatoimistojen alennusten hyvittämiskäytännöstä, jonka mainostajat edelleen kokevat epäselväksi. 13

14 Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus luovutetaan vuosittain mainonnassaan esimerkilliselle jäsenyritykselle. Suomen Posti Oyj valittiin Vuoden Mainostajaksi Liiton hallitus halusi tällä valinnalla korostaa pitkäjänteisen brändirakentamisen merkitystä. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten yrityksen mainonta oli sopusoinnussa vallitsevien lainsäädännöllisten ja itsesääntelynormien kanssa. Postin mainonta oli asiallista, totuudenmukaista ja eettisesti kestävää, ja sitä toteutettiin markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Mainostajien rahasto Vuonna 2001 perustettiin liiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä Mainostajien rahasto, joka saa käyttövaransa Suomalaisen mainonnan historia -kirjan myyntituotoista. Liitto lahjoitti rahastoon kertomusvuonna euroa. Rahaston vuotuisen palkinnon, euroa, sai valtiotieteiden tohtori, sosiaalipsykologi Martti Puohiniemi. AdProfit tuloksellisempaa mainontaa -kilpailu AdProfi t kilpailun tulokset julkistettiin Yhteensä 36 työtä kilpaili paremmuudesta. Sarjassa Uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja uudet yritykset palkittiin Oy Sinebrychoff Ab:n kampanja Kurko - Long Drink of Finland, mainostoimistona Taivas Hel Oy. Sarjassa Markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset palkittiin Pierre Cavallo Oy:n kampanja Olisihan se pitänyt arvata!, mainostoimistona Dynamo Advertising Oy. Molemmille tiimeille luovutettiin kunniakirjan lisäksi euron palkinto. Ensimmäistä kertaa myönnettiin ylituomariston puheenjohtajan valitsema erikoispalkinto, joka luovutettiin Hackman Oyj Abp:n ruoanlaittoastioiden ja aterimien kierrätyskampanjalle, mainostoimistona hasan & partners oy. Ylituomaristo päätti antaa kunniamaininnan A-lehtien Maku Uusi ruokalehti -lanseeraukselle, mainostoimistona Skandaali Oy. AdProfi t kilpailuun osallistui myös 36 kampanjaa, joista parhaat palkitaan tammikuussa Kilpailun yhteistyökumppanit ovat Aikakauslehtien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Suoramarkkinointiliitto ja Suomen Ulkomainosliitto. Vuoden Lääkemainos, MediaFinlandia ja Tähtituotteet 2004 Toimitusjohtaja oli Lääketeollisuus ry:n järjestämän Vuoden lääkemainos -kilpailun raadin puheenjohtajana, A-Lehdet Oy:n MediaFinlandia-kilpailun tuomaristossa ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n Vuoden Suomalainen Elintarvike -valintaraadissa. 14

15 Edunvalvonta Mainostajien Liitto toimii mainonnan ostajien markkinointipoliittisena edunvalvojana. Liitto antoi markkinointia koskevia lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaisten muutosehdotuksiin. Liitto osallistui alan ostoehtojen ja kauppatavan kehittämiseen kannanotoin ja kirjelmin. Mainostajien Liitto edusti mainostajia alan asiantuntijana sekä julkisessa keskustelussa että koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi liitto pyrki mainonnan edellytysten vahvistamiseen yhteistyössä muiden mainonnan alan järjestöjen kanssa. Mainostajien Liitto teki edunvalvontatyötä myös mainostajien kansainvälisen kattojärjestön World Federation of Advertisersin (WFA) kanssa. Liiton kannanotot Ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto kannatti työryhmän ehdottamaa laajakaistastrategiaa, jossa tarkoituksena on edistää viestintäverkkojen kilpailua, palvelujen ja sisältöjen tarjontaa verkoissa sekä laajakaistan kysyntää. Liiton mielestä on toivottavaa, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Mainostajille myönteistä on laajakaistapalveluiden hintojen halpeneminen, kaupallisen tarjonnan laajentuminen ja entistä suurempien ryhmien tavoittaminen. Sähköisen viestinnän tehostuminen tekee siitä mainostajille entistä kiinnostavamman markkinointiviestinnän investointikohteen, koska tällöin tavoitetaan suuremmat kohderyhmät. Televisiotoiminta ja Yleisradio Suomessa työryhmän väliraportti lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto piti perusteltuna sitä, että valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen analogisen maanpäällisen jakeluverkon sulkemisesta työryhmän ehdotuksen mukaisesti Mainostajat pitivät tärkeinä niitä toimenpiteitä, joiden avulla edesautetaan kuluttajien siirtymistä digitaalisiin televisioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kahden päällekkäisen jakelujärjestelmän ylläpitämisestä tulisi luopua nopeasti yksinomaan jo kustannussyistä. Liitto korosti kuitenkin medianeutraalia suhtautumistaan joukkoviestintämarkkinoiden kehittymiseen ja kannatti eri medioiden välistä ja sisäistä kilpailua. Liiton mielestä myös toimilupamaksut tulisi poistaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeva ohjeluonnos lausunto Kuluttajavirastolle. Mainostajien 15

16 Liitto totesi kannanotossaan, että kuluttaja-asiamiehen lapsimainonnan ohjeet olivat laajat, ristiriitaiset ja vaikeaselkoiset. Ne sisälsivät asenteellisia kannanottoja ja toimivallan ylityksiä. Eräät kohdat rikkovat myös sananvapautta ja medianeutraliteettia. Merkittäviä ohjeiden sisältämiä asioita olivat esimerkiksi: - Kaikki alle 18-vuotiaat katsotaan lapsiksi. - Markkinointia, joka tavoittaa lapset, arvioidaan kuten lapselle suunnattua markkinointia. - Mainos ei saa vedota tunteisiin. - Vastuu mainonnasta on mainostajan lisäksi mainostoimistolla ja medialla. Liitto katsoi, ettei ohjeiden valmistelua tulisi jatkaa kommentoitavana olleen luonnoksen pohjalta. On myös ehdottomasti tarpeen, että elinkeinoelämän kannanotot otetaan huomioon jatkovalmistelussa ja niille annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa Kuluttajaviraston lapsiohjeeseen. EU:n komission tiedonanto roskapostista eli spämmistä lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto yhtyi pääosin EU:n komission tiedoksiannossa esitettyihin näkökohtiin ja piti tärkeänä sitä, että kaikki osapuolet toimivat aktiivisesti roskapostiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Lainsäädännön toimeenpanon lisäksi on tärkeää, että itsesääntely toimii tehokkaasti, kuluttajien tietoisuus lisääntyy ja tekniset keinot mahdollistavat sen, että käyttäjät pystyvät estämään epätoivotut roskaviestit. Mainostajien Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) on laatinut selvityksen roskapostiin liittyvistä eri säännöksistä. Lisäksi WFA toimii aktiivisena jäsenenä Kansainvälisessä kauppakamarissa (ICC), jolla on oma työsuunnitelmansa roskapostiviestien välttämiseksi. Tähän kuuluu muun muassa Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uusiminen Internet-mainonnan osalta. Aloite ulkomainonnasta vastaavan virkamiehen nimeämiseksi lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle. Mainostajien Liitto totesi lausunnossaan, että media ja mainonta ovat luonnollinen osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Myös lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus nähdä mainoksia, jotka antavat tietoja erilaisista tuotteista ja palveluista. Mainostajien on luonnollisesti huomioitava lasten osittain rajoittunut kyky arvioida kaikkea mainontaan liittyvää tietoa. Liitto korosti myös, että mainostajien tulee markkinoida lapsille ja nuorille vastuullisesti ja heidän tulee kantaa oma vastuunsa kaikesta lapsiin kohdistuvasta mainonnasta, myös ulkomainonnasta. Nykyiset säännökset ja niihin liittyvät valvontajärjestelmät ovat liiton mielestä riittäviä huolehtimaan siitä, että lapsiin kohdistuva mainonta on hyvän tavan ja lain mukaista. Lisäksi todettiin, että vireillä on lukuisia hankkeita ja yhteistoimintamuotoja, jotka tulevat parantamaan lasten asemaa media- ja markkinointiviestien vastaanottajina. Tämän vuoksi Mainostajien Liitto ei katsonut perustelluksi, että Helsingin kaupunki nimeää ulkomainonnan valvonnan tehostamiseksi asiasta vastaavan virkamiehen. Ehdotus uusiksi lääkemarkkinoinnin ohjeiksi lausunto Lääketeollisuus ry:lle. Liitto on antanut myös aiemmin lausunnon asiasta, minkä jälkeen ohjeluonnosta on uudistettu. Liitto totesi, että uusi 16

17 17

18 luonnos on entistä paremmin laadittu ja erittäin korkeatasoinen itsesääntelyohje. Hallituksen esitysluonnos verkkotunnuslain muuttamisesta lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Esityksessä ehdotettiin, että vähintään 15-vuotiaat luonnolliset henkilöt saisivat oikeuden hakea suomalaista verkkotunnusta fi -juuresta. Verkkotunnus voisi olla mikä tahansa vapaana oleva yleisnimi, lyhenne tai erisnimi. Mainostajien Liitto kannatti ehdotusta ja siitä aiheutuvia verkkotunnuslain muutoksia. Erityisesti liitto kiinnitti huomiota siihen, että myös uusilla hakijoilla on käytännössä vastuu siitä, että haettu verkkotunnus ei loukkaa toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Mainostajien mielestä on lisäksi kohtuullista, että myös yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä noudatetaan aikaprioriteettia, ts. ensin verkkotunnusta hakenut henkilö on etusijalla. Mainostajien Liitto katsoi perustelluksi ottaa käyttöön myös luonnollisten henkilöiden osalta jälkikäteisvalvonnan, joka on toiminut hyvin. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeva ohjeluonnos lausunto Kuluttajavirastolle ja julkaistuista ohjeluonnoksista. Mainostajien Liitto totesi kantanaan mm. seuraavaa: - Lapsen ikään liittyviä määritteitä käytetään uudessakin ohjeluonnoksessa edelleen epäjohdomukaisesti. Alaikäisen, 15 vuotta täyttäneen, lakiin perustuva oikeus hallita omaisuuttaan tulisi tuoda selkeämmin esille. Alaikäisellä on täysi oikeus vastaanottaa markkinointia, hän voi olla erilaisten myynninedistämiskeinojen kohteena ja saada suoramarkkinointia. - Lapsiohjeissa on todettu, että markkinointia, joka tyypillisesti tavoittaa lapsen, arvioidaan kuten lapselle suunnattua markkinointia. Ohjeita tulee tältä osin selkeyttää siten, ettei esimerkiksi julkisissa tiloissa olevia ostokehotuksia katsota automaattisesti ohjeiden vastaiseksi markkinoinniksi. - Liitto ei pidä perusteltuna kieltää pienten lasten lehdissä olevaa mainontaa kokonaan. - Oikeustoimikelpoisia vuotiaita tulee voida kehottaa ostamaan tavaroita ja tekemään muita sopimuksia Internetin välityksellä, mikäli ne koskevat tavanomaisia ostoksia, joihin heillä selkeästi on valtuudet. Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittämistyöryhmän muistio lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työryhmä ehdotti säädettäväksi teollisoikeudellisia toimeksiantoja koskevan lain, jolla luotaisiin sekä patentti- että tavaramerkkiasiamiehille vapaaehtoinen rekisteröintijärjestelmä. Yksinomaan rekisteröidyt asiamiehet saisivat käyttää ammattinimikettä. Mainostajien Liitto puolsi tämän asiamiesjärjestelmän luomista, vaik- 18

19 ka nykytilanne on toiminut mainostajien kannalta kohtuullisen hyvin. Liitto esitti kuitenkin, että järjestelmän tulisi käsittää myös mainostajien palveluksessa olevat työntekijät, jotka suorittavat teollisoikeudellisia tehtäviä. Näillä henkilöillä tulisi olla oikeus samoin edellytyksin ammattinimikkeen käyttämiseen. Lisäksi liitto esitti lausunnossaan asiamiehen rekisteristä poistamista koskevia tarkennuksia. Viestintämarkkinalain muutostarpeiden arviointi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto kannatti pääosin esitettyjä muutoksia. Se piti perusteltuna selvittää sellaisten tapausten oikeudellinen tilanne, joissa rajoitetaan kiinteistön asukkaiden pääsyä kiinteistön sisäjohtoverkkoon. Lisäksi liitto piti tärkeänä viestintäpalveluiden sopimusehtojen ja hinnoittelun läpinäkyvyyden lisäämistä, mutta totesi kuitenkin, että kuluttajansuojalain nykyiset sopimuksia koskevat säännökset ovat riittäviä. Markkinoita rajoittavan kytkykaupan kieltävän säännöksen säilyttämiselle ei katsottu enää olevan perusteita, joskin tältä osin liiton kanta ei ollut yksimielinen (yksi eriävä mielipide). Viestintäpalveluita koskeva esteettömyysstrategia ja toimenpideohjelma lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Strategian tavoitteena on lisätä tietoa käyttäjien erityisryhmien ongelmista ja pyrkiä takaamaan kansalaisille tasavertaiset viestintäpalvelut. Mainostajien Liitto kannatti lausunnon kohteena olevaa ehdotusta. Työryhmäehdotus postipalvelujen laatustandardin kehittämisestä lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Postipalvelulain muutoksen perusteella Suomen Posti Oyj voisi aikaistaa sanomalehdet sisältävää perusjakeluaan. Tämä muutos kohdistuisi pääasiassa harvaan asutuille seuduille. Mainostajien Liitto yhtyi työryhmän esitykseen ja katsoi, että osin myös mainostajat hyötyvät jakelun aikaistamisesta, koska näin myös printtimedian mukana välittyvät mainokset tavoittavat kuluttajan aikaisemmin näillä harvaan asutuilla alueilla. Euroopan yhteisöjen komission tekijänoikeuksia ja lähioikeutta koskevan lainsäädäntökehyksen arviointi lausunto opetusministeriölle. Mainostajien Liitto totesi, että asiakirjassa toteutettavaksi ehdotetut uudistushankkeet eivät vaikuta merkittävästi mainostajiin Suomessa. Liitto esitti, että komission tulisi ryhtyä pikaisesti analysoimaan tekijänoikeuden omistusoikeuden syntymisen tilanteita ja siltä osin harmonisoimaan lainsäädäntöjä. Liitto pitää tavoitteena sitä, että työsuhteessa syntyneiden teosten tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle. Lisäksi liitto ehdotti, että komissio selvittäisi ja harmonisoisi tekijänoikeuslainsäädännöissä yleisö-käsitteen määritelmää. Käsitteen erilaisuus aiheuttaa nyt eri maissa lukuisia poikkeavia maksutilanteita. 19

20 Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 työryhmämuistio lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto esitti kantanaan muun muassa, että se kannattaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun velvoite-ehdotuksen päälinjausta. Liitto ei yhdy työryhmän lausumaan siitä, että lapsilla tulee olla mahdollisuus korkeatasoiseen ohjelmistoon ilman mainontaa. Liiton mielestä ei ole perusteltuja syitä estää lapsia näkemästä heille soveltuvaa mainontaa, koska lasten mainonnan lukutaitoa voidaan kehittää mediakasvatuksen avulla. Liiton mielestä on tärkeää taata lapsille korkeatasoisia ohjelmia myös tulevaisuudessa. Yksinomaan viihteen tuottamisen ja välittämisen sellaisenaan ei tulisi kuulua julkisen palvelun tehtävään. Raportissa ei ole käsitelty riittävästi televisio- ja radio-ohjelmistoihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluita. Liitto katsoi myös, että Yleisradio Oy:n mahdollisuudet tuottavaan liiketoimintaan kilpailusäädöksiä loukkaamatta tulee selvittää tarkemmin. On myös tärkeätä, että Yleisradio Oy:n talous saadaan tasapainoon mahdollisimman pikaisesti ilman mainosrahoitusta. Järjestö- ja muu sidosryhmäyhteistyö Yhteistyö alan järjestöjen kanssa Mainostajien Liiton johto osallistui Mainonnan neuvottelukunnan toimintaan Aikakauslehtien Liiton, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, Sanomalehtien Liiton, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liiton, Suomen Radioiden Liiton, Suomen Suoramarkkinointiliiton ja Suomen Ulkomainosliiton kanssa. Neuvottelukunta käsitteli intermediatason markkinointiin liittyviä yhteisiä asioita, markkinointiviestinnän kauppatavan kehittämistä, itsesääntelyn vahvistamista ja alan sääntelyä. Kuluneena vuonna neuvottelukunta tilasi jälleen TNS Gallup Oy:ltä Mainonnan määrä -tutkimuksen. Mainostajien Liitto kommentoi muiden järjestöjen mainontaa ja markkinointiviestintää koskevia hankkeita. Liitto oli yhteistyössä lainsäädäntöön liittyvien lausuntojen antamisen yhteydessä myös Keskuskauppakamarin, Viestinnän Keskusliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Suoramarkkinointiliiton, Suomen Kaapelitelevisioliiton ja FiCom:in kanssa. Liitto oli tiiviisti yhteydessä myös Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, SATU ry:n sekä MARK Suomen Markkinointiliiton kanssa lukuisissa eri mainosalan kysymyksissä. Liitto tuki taloudellisesti Mainonnan Viikon järjestelyjä, ja toimitusjohtaja puhui tapahtuman avajaistilaisuudessa. Liitto teki yhteistyötä SATU ry:n ja MARK Suomen Markkinointiliiton kanssa jokavuotisessa Voittomainoselokuvakilpailussa sekä Mainoselokuvaseminaarissa. Yhteistyö alan yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa Vakiintunut yhteistyö kauppakorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa jatkui. Toimitusjohtaja luennoi alan oppilaitoksissa Mainostajien Liiton toiminnasta, itsesääntelystä, tekijänoikeuksista ja mainosalaa koskevien sopimuksien laatimisesta. Helsingin kauppakorkeakoulun ja Svenska handelshögskolanin yhteisen hankkeen, Suoramarkkinointi-instituutin, edustaja oli liiton tutkimustyöryhmässä kertomassa instituutin toiminnasta. 20

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus. 2 Toiminta-ajatus Toimintakertomus 2001 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään

Lisätiedot

toimintakertomus 2006

toimintakertomus 2006 toimintakertomus 2006 toimintaperiaatteet Mainostajien Liiton tehtävä on antaa mainostajille taloudellista hyötyä, vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri

Mainosbarometri lokakuu Mainosbarometri Mainosbarometri lokakuu 017 Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen edelliseen vuoteen verrattuna 018 017 016 015 014 013 01 011 010 009 008 53 4-4 -9-15 -16 33 19-41 36 16 Mainosbarometri tehdään

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1

SPONSOROINTIBAROMETRI 2009. Sponsorointibarometri 2009 1 SPONSOROINTIBAROMETRI 2009 1 pähkinänkuoressa Sponsoroinnin arvo vuonna 2008 noin 179 Me, nousua edellisvuodesta 8%. Sponsoroinnin lajeittain kehitys hyvin tasaista. Sponsorisopimusten keskikesto on 2

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN

Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN SMTS 20.11.2013 Tina Wessman Eettinen asiamies tina@romedia.fi Aiheita tänään: Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto TEN:in toimintaa ohjaava säännöstö Käsittelyprosessi

Lisätiedot

1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013

1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013 1. PTY ja yhdistyksen toiminnan esittely 2. PTY:n organisaatio ja työryhmät 3. Pt-kaupan tehtävät ja rakenne 4. PTY:n hankkeet vuonna 2013 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on alan edunvalvoja elinkeino-

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal. TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote marraskuu 2013 MEDIAMAINONNAN LASKU LOIVENI

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste Mainosvuosi 2008 Kirsi Maste Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2008 2. Media- ja toimialaryhmät Kalastajatorppa 3. Merkkimainonta 4. Toimialat 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Kirsi

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla RESEARCH & ANALYSIS OF MEDIA (RAM) Yli 1 000 asiakasta TV, radio, online ja printtimediat Uniikki 70 miljoonaa haastattelua Puoli miljoonaa

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.

Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi. Pääviestit. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto. Kuluttajavirasto Johtaja Anja Peltonen elintarvikeohje@kuluttajavirasto.fi Helsinki 28.6.2005 Ohjeluonnos Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida

Lisätiedot

POSTILAKI. Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus Viestintäneuvos Elina Normo

POSTILAKI. Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus Viestintäneuvos Elina Normo POSTILAKI Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus 16.3.2010 Viestintäneuvos Elina Normo Postityöryhmän tehtävä työryhmän tehtävänä tehdä ehdotus postipalvelulain

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta

Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta ehdotuksesta Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo kirjaamo@mintc.fi cc: eero.paukku@mintc.fi Helsinki 7.11.2005 Lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointioikeuksien käyttämistä koskevasta

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

Self-Regulation of the Finnish MR market A co-operative venture. Andrew Cannon 25 th April 2013

Self-Regulation of the Finnish MR market A co-operative venture. Andrew Cannon 25 th April 2013 Self-Regulation of the Finnish MR market A co-operative venture Andrew Cannon 25 th April 2013 copyright efamro 2012 1 Agenda Taustaa Miksi itsesäätely on tärkeää? Periaatteet Mitä säädellään? Organisaatio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alma Median yhtiökokous 22.3.2017 Kai Telanne Esityksen sisältö Ajankohtaista mediasta Tilinpäätös 2016 Suhdannetilanne Strategia Fake news is the best thing that has happened

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf. 9.2.2009 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari Söderman, Jari Kaivolahti. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot