Toimintakertomus 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2004

2

3 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Mediamainonnan määrän kehitys Liiton omat tutkimukset Asiantuntijapalvelut Mallisopimukset Verkko- ja tietopalvelut Jäsentiedotteet Koulutus Vuoden 2004 tilaisuudet Keskeiset teemat 12 Julkaisut 28 Vastuullinen kaupallinen viestintä ja itsesääntely Lapset ja mainonta Media Smart mainonnan lukutaitoa lapsille Mainonnan kauppatapa Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien rahasto AdProfi t tuloksellisempaa mainontaa -kilpailu Vuoden Lääkemainos, MediaFinlandia ja Tähtituotteet 2004 Edunvalvonta Liiton kannanotot Organisaatio Vuosikokous Hallitus Jäsenistö Työryhmät Liiton toimisto Talous Jäsenmaksut Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Jäsenluettelo Järjestö- ja muu sidosryhmäyhteistyö 20

4

5 Toiminta-ajatus Mainostajien Liitto on mainonnan ostajien markkinointipoliittinen edunvalvoja. Liitto pyrkii sekä omalta osaltaan että yhteistoiminnassa alan yhteisöjen kanssa kehittämään asiallista ja totuudenmukaista mainontaa ja pitämään huolta siitä, että mainostoiminta yleisesti tapahtuu markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Liitto toimii myös lausunnonantajana alan kysymyksissä sekä on yhteistoiminnassa valtiovallan, viranomaisten ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa pyrkien toiminnallaan mainonnan edellytysten vahvistamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, toimituttaa tutkimuksia, tekee esityksiä, hankkii ja toimittaa jäsenistölleen tietoja mainoskeinojen ja -välineiden tehokkuudesta, pyrkii aikaansaamaan jäsenistönsä yhteisiä etuja turvaavia sopimuksia mainostyön, mainostilan, mainosajan sekä mainontaan liittyvien tutkimusten myyjien kanssa. Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen jäsenistölleen. 5

6 Puheenjohtajan puheenvuoro Kohti kustannustehokkuutta ja uusia, luovia ratkaisuja. Mainonta oli aikoinaan yksi ensimmäisiä yritysten ulkoistamia palveluita, kun talotoimistoista luovuttiin ja mainonta uskottiin isoille mainostoimistoille. Nyt heiluri on singahtamassa vastakkaiseen suuntaan. Mainostaja haluaa ottaa tiukemmin ohjat käsiinsä, kantaahan hän aina lopullisen vastuun omasta markkinointiviestinnästään. Paljon puhuttu strateginen kumppanuus ei tarkoita sitä, että mainostoimisto huolehtii kaikesta. Mainostaja saattaa ostaa osan palveluista mainostoimistolta, vastata joistakin itse ja ehkä ostaa jonkin palasen ulkopuolelta. Kehittynyt teknologia ja medioiden tarjoamat palvelut antavat tähän uusia mahdollisuuksia. Sen ei pitäisi aiheuttaa arvovaltakiistoja tai luottamuspulaa. Toiminnan tehokkuutta pitää mainonnassakin punnita yhä tarkemmin. Kaikista mainostajan toimeksiannoista ei ole välttämätöntä tehdä isoja projekteja, eikä jokainen briefaustilaisuus edellytä toimiston koko suunnitteluketjun läsnäoloa. Mainostavan yrityksen edustajasta tuntuu joskus siltä, että toimeksiannosta riippumatta mainostoimistot haluavat edetä kuin paikallisjuna käyden läpi joka pysäkin A:sta Ö:hön pystymättä näkemään uusia, suorempia reittejä. Täyden palvelun mainostoimistojen onkin syytä yhdessä asiakkaidensa kanssa herätä kriittisesti tarkastelemaan, kuka tekee mitä, missä vaiheessa ja millä kustannustehokkuudella. Kustannustehokas toiminta ei myöskään sulje pois luovuutta. Päin vastoin, se usein ruokkii luovuutta, kun uusia ratkaisuja on pakko hakea. Uuden oppimista edellyttää edelleen sen tajuaminen, että yritysbrändiä ei rakenneta samoilla eväillä kuin tuotebrändiä. Se vaatii huomattavasti syvempää yrityksen arvoihin ja sieluun pureutumista. Tässäkään vanhat raiteet eivät vie oikeaan osoitteeseen. Uutta ajattelua tarvitaan lisäksi mediatoimistopalveluissa. Mediatoimistoilta toivotaan yhä enemmän trendien hakemista ja uusien, erilaisten ja ehkä poikkeuksellistenkin mediaratkaisujen löytämistä. Olavi Kuusela puheenjohtaja 6

7 Toimitusjohtajan puheenvuoro Lisää markkinointioppia yrittäjille. Valtiovalta kannustaa meitä suomalaisia yrittäjyyteen ja järjestää sitä varten eri puolilla maata lukemattomia erilaisia yrittäjyyskursseja sekä tukee yritysten aloittamista eri muodoissa. Se on kaikin puolin kannatettavaa. Hyvät liikeideat sekä teknologialtaan ja muotoilultaan ainutlaatuiset tuotteet on valjastettava vahvan yrittäjyyden ohella taloutemme vetureiksi. Tämä ei kuitenkaan riitä. Muotoiluun menestyksen moottorina on tänä vuonna ryhdytty kiinnittämään erityistä huomiota julistamalla kuluva vuosi Muotoilun Vuodeksi. Muotoilu on ilman muuta merkittävä tekijä tuotteiden kaupallistamisessa, mutta innovatiivisinkaan tuote ja paraskaan muoto eivät vielä takaa menestystä. Ne on osattava myös markkinoida. Suomen Yrittäjien runsaan pk-yrityksen vastauksiin perustuva yrittäjäbarometri heijastelee pkyritysten kehittämistarpeita. Eniten korjattavaa löytyy markkinoinnista ja myynnistä. Pk-yritysten ongelma on se, että niillä ei ole kykyä kaupallistaa tuotteitaan. Insinööritaustaisissa yrityksissä markkinointi ja jakelukanavien hallinta tuottavat usein tuskaa. Kansainvälisessä kilpailussa markkinoiden hallinta tuotemerkkien ja brändien avulla on kuitenkin entistä tärkeämpää. Asiakkaiden tarpeiden ja muutosten ennakointi on innovaatioiden kaupallistamisessa perusedellytys. Yrittäjien koulutuksessa tulisi siksi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota markkinointiviestinnän perustaitojen opettamiseen. Nykyisin niitä opetetaan lähinnä vain erityiskoulutusohjelmissa. Markkinoinnin opetus pitäisi ehdottomasti saada mukaan kaikkeen yrittäjyyskoulutukseen. Kun fi ksujen insinööriemme taidot täydentyvät markkinointiosaamisella, tuloksilta on lupa odottaa paljon! Ritva Hanski-Pitkäkoski toimitusjohtaja 7

8 Markkinointiviestinnän toimintaympäristö Taloudellinen kehitys Vuoden 2003 loppupuoliskolla käynnistynyt maailman talouden kohtuullisen vahva kasvu on tasaantunut. Uusissa ennusteissa sen arvioidaan jatkuvan vuonna 2005, mutta jäävän kuitenkin hitaammaksi kuin vuonna Euroalue pääsi vain vaivoin mukaan maailmantalouden noususuhdanteeseen. Sen kasvun oletetaan jäävän alle 2 prosenttiin vuonna EU-maiden bruttokansantuotteen vuotuiseksi kasvuksi ennustetaan 2 prosenttia vuodelle 2005 ja 2,2 prosenttia vuodelle Suomen talouden kasvu yltänee vuonna 2004 runsaaseen 3 prosenttiin. Kasvua ovat tukeneet elektroniikkateollisuuden tuotanto, yksityinen kulutus ja asuntoinvestoinnit. Maailmankaupan kehitykseen nähden Suomen viennin kehitys on ollut vuonna 2004 heikkoa. BKT:n vuotuiseksi kasvuvauhdiksi ennustetaan 3,2 prosenttia vuodelle 2005 ja 2,7 prosenttia vuodelle Mainosbarometrin mukaan mainostajat näyttävät edelleen luottavan kysynnän kasvuun vuonna Mainospanostuksien arvioidaan kasvavan jonkin verran viime vuotta vähemmän (vuodelle 2004 saldo +22 ja vuodelle ). Euroopassa markkinointipanostuksien uskotaan kasvavan 3,3 prosenttia, kun taas USA:n arviot yltävät jopa 6 prosenttiin. Varovaisen arvion mukaan voitaisiin uskoa Suomessa päästävän noin 4 5 prosentin tasolle ensi vuonna. Mediamainonnan määrän kehitys Mediamainonta kasvoi edellistä vuotta selvästi enemmän. Vuonna 2004 investoitiin lehtiin, sähköiseen mediaan, elokuva- ja ulkomainontaan miljoonaa euroa, joka oli 6,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Mainonnan neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mainonnan muutokset medioittain olivat seuraavat: Liiton omat tutkimukset Mainostajien Liitto julkaisee vuosittain useita tutkimuksia, joissa selvitetään jäsenyritysten markkinointiviestinnän panostusten muutoksia ja kohteita. Mainosbarometri kertoo kaksi kertaa vuodessa mainospanostusaikeiden pääsuunnat sekä muutostrendit 8

9 mediaryhmittäin. Tutkimusbarometri luotaa markkinatutkimuksen näkymiä. Sponsorointibarometrilla selvitetään tämän markkinointiviestinnän osa-alueen ennakoitua kehitystä yksityiskohtaisemmin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat -tutkimus sisältää benchmarkingtietoa mm. alan keskimääräisistä palkkioista. Mainosbarometri 2005 Mainostajien Liitto selvitti elokuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän näkymiä seuraavalle vuodelle. Vastaava tutkimus toteutettiin joulukuussa, kun näkymät seuraavalle vuodelle olivat tarkentuneet. Tällöin 37 prosenttia mainostajista aikoi lisätä markkinointiviestinnän panostuksiaan, 41 prosenttia pitää ne ennallaan ja 22 prosenttia vähentää niitä. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostunut saldoluku oli +15, kun se elokuussa oli +19. Toimialoista palvelu ja kauppa suunnittelivat eniten markkinointiviestinnän investointiensa lisäämistä. Mainoseurot aiottiin suunnata erityisesti media- ja suoramainontaan. Oman yrityksen kysynnän vilkastumiseen suhtauduttiin erittäin luottavaisesti. Tutkimusbarometri 2004 Mainostajien Liitto ja Suomen Markkinatutkimusliitto toteuttivat jälleen yhteistyössä Tutkimusbarometri kyselyn. Panostusaikeita markkinatutkimuksiin selvitettiin tammikuussa mainostajilta, medioilta, mainos- ja mediatoimistoilta sekä julkiselta sektorilta. Markkinatutkimuksiin aiottiin investoida vuonna 2004 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi muodostui +26, kun panostuksiaan markkinatutkimuksiin aikoi kasvattaa 51 prosenttia vastaajista ja 25 prosenttia vähentää niitä. Käytetyimpiä markkinatutkimusten tyyppejä olivat Kaikki Alle budjetti budjetti Yli budjetti 9

10 edelleen asiakastyytyväisyystutkimukset. Seuraavaksi eniten ostettiin mediamainonnan määrän seurantaa ja yrityskuvatutkimuksia. Vuonna 2004 panostuksia aiottiin suunnata eniten markkina- ja potentiaalikartoituksiin, median sisältötutkimuksiin ja mainonnan ennakkotestauksiin. Sponsorointibarometri 2004 Mainostajien Liiton Sponsorointibarometrin saldoluku vuodelle 2004 oli 7. Tutkimukseen vastanneista jäsenyrityksistä 14 prosenttia aikoi lisätä sponsorointiin käyttämäänsä rahamäärää ja 21 prosenttia aikoi vähentää sitä. Lähes kaksi kolmasosaa, 65 prosenttia, uskoi säilyttävänsä edellisen vuoden tason. Vastaajat ilmoittivat leikkaavansa tulevia sponsorointipanostuksia erityisesti urheilulta. Positiivisimmin yritykset suhtautuivat yhteiskunnallisten ja ympäristökohteiden (saldo +20), sosiaalisten kohteiden (+14) sekä koulutuksen ja kasvatuksen (+12) sponsorointiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös yksittäisen yrityksen sponsorointibudjetin prosentuaalista jakautumista pääkohteittain. Keskimäärin liiton jäsenyrityksen sponsorointikakusta 61 prosenttia kohdennettiin urheiluun, 16 prosenttia kulttuuriin ja 23 prosenttia muihin kohteisiin. Mainos- ja mediatoimistosuhteet ja palkkiotavat 2004 Toimistosuhteet-tutkimus selvitti liiton jäsenyritysten yhteistyötä mainos- ja mediatoimistojen kanssa, palkkiotapoja ja mainonnan palveluyritysten käyttöä. Aiempiin vuosiin verrattuna mainostajat selvittivät nyt aktiivisemmin toimistoyhteistyönsä taloudellisia perusasioita. Esimerkiksi mainos- ja mediatoimistojen kirjanpitotiedot ja 10

11 omasta asiakkuudesta saatu kate tarkastettiin entistä useammin. Mainostoimiston pääsääntöisenä palkkioperusteena oli edelleen useimmiten aikaveloitus, jonka mainitsi 37 prosenttia vastaajista. Kiinteää palkkiota käytti 35 prosenttia, aikaveloituksen ja palvelupalkkion yhdistelmää 13 prosenttia ja pelkkää palvelupalkkiota 6 prosenttia. Aikaveloituksen keskimääräiset tuntihinnat nousivat noin 6 prosenttia. Mediatoimistoa käytti kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta yrityksestä. Niillä yleisin mediatoimiston palkkioperuste oli palvelupalkkio, jonka perusteella laskutettiin 68:aa prosenttia vastaajista. Palvelupalkkion ja aikaveloituksen yhdistelmä oli käytössä noin joka neljännellä. Kiinteää kuukausi- tai vuosipalkkiota sovelsi 4 prosenttia. Tutkimuksessa selvitetty markkinointiviestinnän palveluyritysten käyttö julkistetaan erikseen vuoden 2005 alussa. Tulokset enteilevät valoisia näkymiä useimmille mainostajien hyödyntämille palveluille. Eniten aiotaan kasvattaa ostoja digitaalisen viestinnän yrityksiltä, viestintätoimistoilta ja suoramarkkinoinnin palveluyrityksiltä. 11

12 Keskeiset teemat sista. Mainonnan eettinen neuvosto toimii European Advertising Standards Alliancen (EASA) kansallisena itsesääntelyelimenä. Se antoi lausuntoja mainontaan liittyvissä eettisissä kysymyksissä Kansainvälisen kauppakamarin Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen ja muiden niihin rinnastettavien sääntöjen pohjalta. Itsesääntelyn tueksi liitto on julkaissut Mainonnan säännöt ja ohjeet -kansion sekä painettuna että verkossa. Julkaisu sisältää keskeisen markkinointiviestinnän sääntelyyn liittyvän sopimuspohjaisen ja lainsäädännöllisen aineiston. Julkaisun päivitystä valmisteltiin kertomusvuonna. Liitto korosti itsesääntelyn vahvistamista myös lausunnoilla ja luennoilla eri tilaisuuksissa. Vastuullinen kaupallinen viestintä ja itsesääntely Keskustelu vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä tiivistyi kertomusvuonna entisestään. Mainostajat korostivat itsesääntelyn merkitystä ja osallistuivat aktiivisesti itsesääntelyohjeiden ja -sääntöjen kehittämiseen. Muun muassa elintarvikkeiden mainonnan itsesääntelyohjeita päivitettiin merkittävästi. Mainostajien Liitto teki Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osastolle itsesääntelyä koskevan aloitteen, joka hyväksyttiin tämän hallituksessa uudeksi toimintatavaksi. Liitto osallistui Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) toimintaan ja vastasi muiden Mainonnan neuvottelukunnan jäsenten kanssa myös sen kustannuk- Lapset ja mainonta Lapsiin kohdistuva mainonta puhutti edelleen kuluneena vuonna. Liitto oli aktiivisesti yhteydessä muihin alan liittoihin jakaen tietoutta omasta kannastaan. Lisäksi se järjesti yhteistyössä International Advertising Associationin (IAA) kanssa maksuttoman keskustelutilaisuuden aiheesta Lapset ja mainonta, joka keräsi noin 200 osallistujaa. Teema herätti vilkasta keskustelua itse tilaisuudessa ja paljon sen jälkeenkin. Myös lapsiin kohdistuva ulkomainonta oli edelleen esillä. Kuluttaja-asiamiehen uusi ohje lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista julkaistiin kesäkuussa. Liitto 12

13 antoi useita lausuntoja alustavista ohjeluonnoksista ja oli asiasta yhteydessä Kuluttajavirastoon. Loppuvuodesta käytiin keskusteluja myös lapsiin kohdistuvasta elintarvikemainonnasta ja lasten lisääntyvästä liikalihavuudesta. Liitto seurasi kansainvälisen kattojärjestönsä World Federation of Advertisersin (WFA) välityksellä useissa maissa käytävää keskustelua lapsiin kohdistuvasta mainonnasta. WFA:n ja CIAA:n (Confederation of the Food and Drink Industries in Europe) yhteistoiminnan tuloksena laadittiin uudet elintarvikemainontaa koskevat ohjeet, jotka suositellaan otettavaksi käyttöön EASA:an kuuluvissa itsesääntelyelimissä. Liitto osallistui aktiivisesti ohjeiden laadintaan ja toimi asiassa yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Media Smart mainonnan lukutaitoa lapsille Mainostajien Liiton aloitteesta Mainonnan neuvottelukunnassa perustettiin työryhmä pohtimaan Media Smart -nimisen mainonnan lukutaito-ohjelman kehittämistä Suomessa. Työryhmän tarkoituksena on hankkia suomalaisiin kouluihin mainonnan lukutaitoa koskeva perusoppimateriaalipaketti 7 12-vuotiaille lapsille. Vastaava ohjelma on toteutettu tai sitä ollaan parhaillaan toteuttamassa useissa Euroopan maissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Työryhmässä ovat mukana Mainostajien Liiton lisäksi Aikakauslehtien Liitto ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL. Projektin asiantuntijaryhmään valittiin myös edustajat Opetushallituksesta, Kuluttajavirastosta ja Helsingin yliopistosta. Liiton vetämä työryhmä esitteli projektia lukuisille eri tahoille ja solmi uusia kontakteja muun muassa opetushallintoon ja hallituksen politiikkaohjelmien johtajiin. Lisäksi etsittiin Media Smart -projektin toteuttamiselle rahoitusta eri lähteistä. Mainonnan kauppatapa Mainostajien Liiton kauppatapa- ja ostotyöryhmä osallistui aktiivisesti kokouksissaan mainonnan kauppatavan kehittämiseen. Liitto on pitänyt edelleen mediaostoehtojen kehittämisen tavoitteina yksinkertaista ja selkeää hinnoittelua, läpinäkyvyyttä, kustannusvastaavuutta ja suoraan ostavien mainostajien tasapuolista kohtelua verrattuna media- ja mainostoimistojen kautta ostaviin. Esillä oli myös Kilpailuviraston kauppatapaa koskevan päätöksen saattaminen kokonaisuudessaan käytäntöön. Mainostajat korostivat, että vain he maksavat mediatoimistoille siitä työstä, jota nämä tekevät. Liitto seurasi aktiivisesti ostoehtojen kehitystä ja puuttui siihen, että muuttunut käytäntö ei vieläkään kaikilta osin ollut voimassa. Tähän liittyen käytiin keskusteluja keskeisimpien medioiden kanssa. Liiton julkaiseman lehdistötiedotteen jälkeen kauppatapaa koskeva keskustelu laajeni muun muassa lehtien palstoille. Liitto korosti kirjallisten sopimusten merkitystä yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisen tärkeänä liitto piti tekijänoikeuksien määrittämistä ja alihankkijoiden kustannuksista ja palkkioista yksityiskohtaisesti sopimista. Liitto viritti yleistä keskustelua muun muassa mainos- ja mediatoimistojen alennusten hyvittämiskäytännöstä, jonka mainostajat edelleen kokevat epäselväksi. 13

14 Myönnetyt tunnustukset ja alan kilpailuyhteistyö Vuoden Mainostaja Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja -tunnustus luovutetaan vuosittain mainonnassaan esimerkilliselle jäsenyritykselle. Suomen Posti Oyj valittiin Vuoden Mainostajaksi Liiton hallitus halusi tällä valinnalla korostaa pitkäjänteisen brändirakentamisen merkitystä. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten yrityksen mainonta oli sopusoinnussa vallitsevien lainsäädännöllisten ja itsesääntelynormien kanssa. Postin mainonta oli asiallista, totuudenmukaista ja eettisesti kestävää, ja sitä toteutettiin markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Mainostajien rahasto Vuonna 2001 perustettiin liiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä Mainostajien rahasto, joka saa käyttövaransa Suomalaisen mainonnan historia -kirjan myyntituotoista. Liitto lahjoitti rahastoon kertomusvuonna euroa. Rahaston vuotuisen palkinnon, euroa, sai valtiotieteiden tohtori, sosiaalipsykologi Martti Puohiniemi. AdProfit tuloksellisempaa mainontaa -kilpailu AdProfi t kilpailun tulokset julkistettiin Yhteensä 36 työtä kilpaili paremmuudesta. Sarjassa Uutuustuotteet, -palvelut, -merkit ja uudet yritykset palkittiin Oy Sinebrychoff Ab:n kampanja Kurko - Long Drink of Finland, mainostoimistona Taivas Hel Oy. Sarjassa Markkinoilla jo olevat tuotteet, palvelut, merkit ja yritykset palkittiin Pierre Cavallo Oy:n kampanja Olisihan se pitänyt arvata!, mainostoimistona Dynamo Advertising Oy. Molemmille tiimeille luovutettiin kunniakirjan lisäksi euron palkinto. Ensimmäistä kertaa myönnettiin ylituomariston puheenjohtajan valitsema erikoispalkinto, joka luovutettiin Hackman Oyj Abp:n ruoanlaittoastioiden ja aterimien kierrätyskampanjalle, mainostoimistona hasan & partners oy. Ylituomaristo päätti antaa kunniamaininnan A-lehtien Maku Uusi ruokalehti -lanseeraukselle, mainostoimistona Skandaali Oy. AdProfi t kilpailuun osallistui myös 36 kampanjaa, joista parhaat palkitaan tammikuussa Kilpailun yhteistyökumppanit ovat Aikakauslehtien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Radioiden Liitto, Suomen Suoramarkkinointiliitto ja Suomen Ulkomainosliitto. Vuoden Lääkemainos, MediaFinlandia ja Tähtituotteet 2004 Toimitusjohtaja oli Lääketeollisuus ry:n järjestämän Vuoden lääkemainos -kilpailun raadin puheenjohtajana, A-Lehdet Oy:n MediaFinlandia-kilpailun tuomaristossa ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n Vuoden Suomalainen Elintarvike -valintaraadissa. 14

15 Edunvalvonta Mainostajien Liitto toimii mainonnan ostajien markkinointipoliittisena edunvalvojana. Liitto antoi markkinointia koskevia lausuntoja ja kannanottoja ministeriöiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaisten muutosehdotuksiin. Liitto osallistui alan ostoehtojen ja kauppatavan kehittämiseen kannanotoin ja kirjelmin. Mainostajien Liitto edusti mainostajia alan asiantuntijana sekä julkisessa keskustelussa että koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa. Lisäksi liitto pyrki mainonnan edellytysten vahvistamiseen yhteistyössä muiden mainonnan alan järjestöjen kanssa. Mainostajien Liitto teki edunvalvontatyötä myös mainostajien kansainvälisen kattojärjestön World Federation of Advertisersin (WFA) kanssa. Liiton kannanotot Ehdotus kansalliseksi laajakaistastrategiaksi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto kannatti työryhmän ehdottamaa laajakaistastrategiaa, jossa tarkoituksena on edistää viestintäverkkojen kilpailua, palvelujen ja sisältöjen tarjontaa verkoissa sekä laajakaistan kysyntää. Liiton mielestä on toivottavaa, että nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Mainostajille myönteistä on laajakaistapalveluiden hintojen halpeneminen, kaupallisen tarjonnan laajentuminen ja entistä suurempien ryhmien tavoittaminen. Sähköisen viestinnän tehostuminen tekee siitä mainostajille entistä kiinnostavamman markkinointiviestinnän investointikohteen, koska tällöin tavoitetaan suuremmat kohderyhmät. Televisiotoiminta ja Yleisradio Suomessa työryhmän väliraportti lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto piti perusteltuna sitä, että valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen analogisen maanpäällisen jakeluverkon sulkemisesta työryhmän ehdotuksen mukaisesti Mainostajat pitivät tärkeinä niitä toimenpiteitä, joiden avulla edesautetaan kuluttajien siirtymistä digitaalisiin televisioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kahden päällekkäisen jakelujärjestelmän ylläpitämisestä tulisi luopua nopeasti yksinomaan jo kustannussyistä. Liitto korosti kuitenkin medianeutraalia suhtautumistaan joukkoviestintämarkkinoiden kehittymiseen ja kannatti eri medioiden välistä ja sisäistä kilpailua. Liiton mielestä myös toimilupamaksut tulisi poistaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeva ohjeluonnos lausunto Kuluttajavirastolle. Mainostajien 15

16 Liitto totesi kannanotossaan, että kuluttaja-asiamiehen lapsimainonnan ohjeet olivat laajat, ristiriitaiset ja vaikeaselkoiset. Ne sisälsivät asenteellisia kannanottoja ja toimivallan ylityksiä. Eräät kohdat rikkovat myös sananvapautta ja medianeutraliteettia. Merkittäviä ohjeiden sisältämiä asioita olivat esimerkiksi: - Kaikki alle 18-vuotiaat katsotaan lapsiksi. - Markkinointia, joka tavoittaa lapset, arvioidaan kuten lapselle suunnattua markkinointia. - Mainos ei saa vedota tunteisiin. - Vastuu mainonnasta on mainostajan lisäksi mainostoimistolla ja medialla. Liitto katsoi, ettei ohjeiden valmistelua tulisi jatkaa kommentoitavana olleen luonnoksen pohjalta. On myös ehdottomasti tarpeen, että elinkeinoelämän kannanotot otetaan huomioon jatkovalmistelussa ja niille annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa Kuluttajaviraston lapsiohjeeseen. EU:n komission tiedonanto roskapostista eli spämmistä lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto yhtyi pääosin EU:n komission tiedoksiannossa esitettyihin näkökohtiin ja piti tärkeänä sitä, että kaikki osapuolet toimivat aktiivisesti roskapostiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Lainsäädännön toimeenpanon lisäksi on tärkeää, että itsesääntely toimii tehokkaasti, kuluttajien tietoisuus lisääntyy ja tekniset keinot mahdollistavat sen, että käyttäjät pystyvät estämään epätoivotut roskaviestit. Mainostajien Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) on laatinut selvityksen roskapostiin liittyvistä eri säännöksistä. Lisäksi WFA toimii aktiivisena jäsenenä Kansainvälisessä kauppakamarissa (ICC), jolla on oma työsuunnitelmansa roskapostiviestien välttämiseksi. Tähän kuuluu muun muassa Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uusiminen Internet-mainonnan osalta. Aloite ulkomainonnasta vastaavan virkamiehen nimeämiseksi lausunto Helsingin kaupunginhallitukselle. Mainostajien Liitto totesi lausunnossaan, että media ja mainonta ovat luonnollinen osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Myös lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus nähdä mainoksia, jotka antavat tietoja erilaisista tuotteista ja palveluista. Mainostajien on luonnollisesti huomioitava lasten osittain rajoittunut kyky arvioida kaikkea mainontaan liittyvää tietoa. Liitto korosti myös, että mainostajien tulee markkinoida lapsille ja nuorille vastuullisesti ja heidän tulee kantaa oma vastuunsa kaikesta lapsiin kohdistuvasta mainonnasta, myös ulkomainonnasta. Nykyiset säännökset ja niihin liittyvät valvontajärjestelmät ovat liiton mielestä riittäviä huolehtimaan siitä, että lapsiin kohdistuva mainonta on hyvän tavan ja lain mukaista. Lisäksi todettiin, että vireillä on lukuisia hankkeita ja yhteistoimintamuotoja, jotka tulevat parantamaan lasten asemaa media- ja markkinointiviestien vastaanottajina. Tämän vuoksi Mainostajien Liitto ei katsonut perustelluksi, että Helsingin kaupunki nimeää ulkomainonnan valvonnan tehostamiseksi asiasta vastaavan virkamiehen. Ehdotus uusiksi lääkemarkkinoinnin ohjeiksi lausunto Lääketeollisuus ry:lle. Liitto on antanut myös aiemmin lausunnon asiasta, minkä jälkeen ohjeluonnosta on uudistettu. Liitto totesi, että uusi 16

17 17

18 luonnos on entistä paremmin laadittu ja erittäin korkeatasoinen itsesääntelyohje. Hallituksen esitysluonnos verkkotunnuslain muuttamisesta lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Esityksessä ehdotettiin, että vähintään 15-vuotiaat luonnolliset henkilöt saisivat oikeuden hakea suomalaista verkkotunnusta fi -juuresta. Verkkotunnus voisi olla mikä tahansa vapaana oleva yleisnimi, lyhenne tai erisnimi. Mainostajien Liitto kannatti ehdotusta ja siitä aiheutuvia verkkotunnuslain muutoksia. Erityisesti liitto kiinnitti huomiota siihen, että myös uusilla hakijoilla on käytännössä vastuu siitä, että haettu verkkotunnus ei loukkaa toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä. Mainostajien mielestä on lisäksi kohtuullista, että myös yritysten ja luonnollisten henkilöiden välillä noudatetaan aikaprioriteettia, ts. ensin verkkotunnusta hakenut henkilö on etusijalla. Mainostajien Liitto katsoi perustelluksi ottaa käyttöön myös luonnollisten henkilöiden osalta jälkikäteisvalvonnan, joka on toiminut hyvin. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeva ohjeluonnos lausunto Kuluttajavirastolle ja julkaistuista ohjeluonnoksista. Mainostajien Liitto totesi kantanaan mm. seuraavaa: - Lapsen ikään liittyviä määritteitä käytetään uudessakin ohjeluonnoksessa edelleen epäjohdomukaisesti. Alaikäisen, 15 vuotta täyttäneen, lakiin perustuva oikeus hallita omaisuuttaan tulisi tuoda selkeämmin esille. Alaikäisellä on täysi oikeus vastaanottaa markkinointia, hän voi olla erilaisten myynninedistämiskeinojen kohteena ja saada suoramarkkinointia. - Lapsiohjeissa on todettu, että markkinointia, joka tyypillisesti tavoittaa lapsen, arvioidaan kuten lapselle suunnattua markkinointia. Ohjeita tulee tältä osin selkeyttää siten, ettei esimerkiksi julkisissa tiloissa olevia ostokehotuksia katsota automaattisesti ohjeiden vastaiseksi markkinoinniksi. - Liitto ei pidä perusteltuna kieltää pienten lasten lehdissä olevaa mainontaa kokonaan. - Oikeustoimikelpoisia vuotiaita tulee voida kehottaa ostamaan tavaroita ja tekemään muita sopimuksia Internetin välityksellä, mikäli ne koskevat tavanomaisia ostoksia, joihin heillä selkeästi on valtuudet. Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittämistyöryhmän muistio lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle. Työryhmä ehdotti säädettäväksi teollisoikeudellisia toimeksiantoja koskevan lain, jolla luotaisiin sekä patentti- että tavaramerkkiasiamiehille vapaaehtoinen rekisteröintijärjestelmä. Yksinomaan rekisteröidyt asiamiehet saisivat käyttää ammattinimikettä. Mainostajien Liitto puolsi tämän asiamiesjärjestelmän luomista, vaik- 18

19 ka nykytilanne on toiminut mainostajien kannalta kohtuullisen hyvin. Liitto esitti kuitenkin, että järjestelmän tulisi käsittää myös mainostajien palveluksessa olevat työntekijät, jotka suorittavat teollisoikeudellisia tehtäviä. Näillä henkilöillä tulisi olla oikeus samoin edellytyksin ammattinimikkeen käyttämiseen. Lisäksi liitto esitti lausunnossaan asiamiehen rekisteristä poistamista koskevia tarkennuksia. Viestintämarkkinalain muutostarpeiden arviointi lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto kannatti pääosin esitettyjä muutoksia. Se piti perusteltuna selvittää sellaisten tapausten oikeudellinen tilanne, joissa rajoitetaan kiinteistön asukkaiden pääsyä kiinteistön sisäjohtoverkkoon. Lisäksi liitto piti tärkeänä viestintäpalveluiden sopimusehtojen ja hinnoittelun läpinäkyvyyden lisäämistä, mutta totesi kuitenkin, että kuluttajansuojalain nykyiset sopimuksia koskevat säännökset ovat riittäviä. Markkinoita rajoittavan kytkykaupan kieltävän säännöksen säilyttämiselle ei katsottu enää olevan perusteita, joskin tältä osin liiton kanta ei ollut yksimielinen (yksi eriävä mielipide). Viestintäpalveluita koskeva esteettömyysstrategia ja toimenpideohjelma lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Strategian tavoitteena on lisätä tietoa käyttäjien erityisryhmien ongelmista ja pyrkiä takaamaan kansalaisille tasavertaiset viestintäpalvelut. Mainostajien Liitto kannatti lausunnon kohteena olevaa ehdotusta. Työryhmäehdotus postipalvelujen laatustandardin kehittämisestä lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Postipalvelulain muutoksen perusteella Suomen Posti Oyj voisi aikaistaa sanomalehdet sisältävää perusjakeluaan. Tämä muutos kohdistuisi pääasiassa harvaan asutuille seuduille. Mainostajien Liitto yhtyi työryhmän esitykseen ja katsoi, että osin myös mainostajat hyötyvät jakelun aikaistamisesta, koska näin myös printtimedian mukana välittyvät mainokset tavoittavat kuluttajan aikaisemmin näillä harvaan asutuilla alueilla. Euroopan yhteisöjen komission tekijänoikeuksia ja lähioikeutta koskevan lainsäädäntökehyksen arviointi lausunto opetusministeriölle. Mainostajien Liitto totesi, että asiakirjassa toteutettavaksi ehdotetut uudistushankkeet eivät vaikuta merkittävästi mainostajiin Suomessa. Liitto esitti, että komission tulisi ryhtyä pikaisesti analysoimaan tekijänoikeuden omistusoikeuden syntymisen tilanteita ja siltä osin harmonisoimaan lainsäädäntöjä. Liitto pitää tavoitteena sitä, että työsuhteessa syntyneiden teosten tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle. Lisäksi liitto ehdotti, että komissio selvittäisi ja harmonisoisi tekijänoikeuslainsäädännöissä yleisö-käsitteen määritelmää. Käsitteen erilaisuus aiheuttaa nyt eri maissa lukuisia poikkeavia maksutilanteita. 19

20 Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 työryhmämuistio lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle. Mainostajien Liitto esitti kantanaan muun muassa, että se kannattaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun velvoite-ehdotuksen päälinjausta. Liitto ei yhdy työryhmän lausumaan siitä, että lapsilla tulee olla mahdollisuus korkeatasoiseen ohjelmistoon ilman mainontaa. Liiton mielestä ei ole perusteltuja syitä estää lapsia näkemästä heille soveltuvaa mainontaa, koska lasten mainonnan lukutaitoa voidaan kehittää mediakasvatuksen avulla. Liiton mielestä on tärkeää taata lapsille korkeatasoisia ohjelmia myös tulevaisuudessa. Yksinomaan viihteen tuottamisen ja välittämisen sellaisenaan ei tulisi kuulua julkisen palvelun tehtävään. Raportissa ei ole käsitelty riittävästi televisio- ja radio-ohjelmistoihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluita. Liitto katsoi myös, että Yleisradio Oy:n mahdollisuudet tuottavaan liiketoimintaan kilpailusäädöksiä loukkaamatta tulee selvittää tarkemmin. On myös tärkeätä, että Yleisradio Oy:n talous saadaan tasapainoon mahdollisimman pikaisesti ilman mainosrahoitusta. Järjestö- ja muu sidosryhmäyhteistyö Yhteistyö alan järjestöjen kanssa Mainostajien Liiton johto osallistui Mainonnan neuvottelukunnan toimintaan Aikakauslehtien Liiton, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, Sanomalehtien Liiton, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liiton, Suomen Radioiden Liiton, Suomen Suoramarkkinointiliiton ja Suomen Ulkomainosliiton kanssa. Neuvottelukunta käsitteli intermediatason markkinointiin liittyviä yhteisiä asioita, markkinointiviestinnän kauppatavan kehittämistä, itsesääntelyn vahvistamista ja alan sääntelyä. Kuluneena vuonna neuvottelukunta tilasi jälleen TNS Gallup Oy:ltä Mainonnan määrä -tutkimuksen. Mainostajien Liitto kommentoi muiden järjestöjen mainontaa ja markkinointiviestintää koskevia hankkeita. Liitto oli yhteistyössä lainsäädäntöön liittyvien lausuntojen antamisen yhteydessä myös Keskuskauppakamarin, Viestinnän Keskusliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Suoramarkkinointiliiton, Suomen Kaapelitelevisioliiton ja FiCom:in kanssa. Liitto oli tiiviisti yhteydessä myös Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n, SATU ry:n sekä MARK Suomen Markkinointiliiton kanssa lukuisissa eri mainosalan kysymyksissä. Liitto tuki taloudellisesti Mainonnan Viikon järjestelyjä, ja toimitusjohtaja puhui tapahtuman avajaistilaisuudessa. Liitto teki yhteistyötä SATU ry:n ja MARK Suomen Markkinointiliiton kanssa jokavuotisessa Voittomainoselokuvakilpailussa sekä Mainoselokuvaseminaarissa. Yhteistyö alan yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa Vakiintunut yhteistyö kauppakorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa jatkui. Toimitusjohtaja luennoi alan oppilaitoksissa Mainostajien Liiton toiminnasta, itsesääntelystä, tekijänoikeuksista ja mainosalaa koskevien sopimuksien laatimisesta. Helsingin kauppakorkeakoulun ja Svenska handelshögskolanin yhteisen hankkeen, Suoramarkkinointi-instituutin, edustaja oli liiton tutkimustyöryhmässä kertomassa instituutin toiminnasta. 20

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.01.2017 Sivu 1 / 1 2584/2015 09.00.00 27 Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen, puh. 043 824 5679 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016]

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016] PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016] 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr (ruotsiksi Huvudstadsregionens Smart &

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot