12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET"

Transkriptio

1 Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ Maadoskykn OJWN_ 7, ,5 Kormanron NAL_ Varokkormanron NALF_ (50) (5) (0) I r ja / sc slak Rng Man Un slakklla CTC-F Rng Man Un kakasjalla CTC-V 4 /00 400/ ,5 SF6 - kakasja HPA ,5...40,5...3,5,5...40,5...3,5 ajk / pjk ajk / pjk Tyhjökakasja VD ,5...50,5...5,5...50,5...5 ajk / pjk ajk/pjk U r = mosjänn, I r = mosvra, I k = rmnn ksovra ( ksoaka a 3 s ), I sc = kakasjan kakaskyky, ajk = akajällnkyknä, pjk = pkajällnkyknä. ABB:n TTT-käskrja

2 Talkko.a. (jak) ABBn normaalvalkoma. Lk : Kyknla ja rsm Kyknla Ulos asnn. Laj Pylväsron NPS_ 4 36 SF6-kormanron pylvääsn asnnava Kroron NXA_ NXB_ NRB SGF U r kv... 7,5 7, I r A I k ka ,5 40 (s) Tarnaron TFB_ SF6- kakasja EDF EDI SV LTB HPL-A HPL-B ELF-SP 7, , , , ,5 3,5 3, , I sc Ka 5...3,5 3,5 3, , Hom. maadoskykmllä I k 3 s I k 3 s I k 3 s I k 3 s I k 3 s I k 3 s U r = mosjänn, I r = mosvra, I k = rmnn ksovra ( ksoaka a 3 s), I sc = kakasjan kakaskyky, ajk = akajällnkyknä, pjk = pkajällnkyknä. Ma oa: Slakk laja CEF; yömaadosväln laja NWAB; romn mooorohjam laja UEMC; ssäll asnnava yhjökonakora. To äyävä IEC-sandardn vaamks. Ylsä näkökoha Sandard IEC EN IEC ( 996 ) ( HD 448 S3 vanhnn ) Srjännkyknlall yhs asa IEC 609 ( 984 ) EN 609 ( 994 ) Erom IEC ( 998 ) HD 355. S3 Kormanrom < 5 kv IEC ( 988 ) EN ( 993 / 5 ) Kormanrom 5 kv IEC 6040 ( 990 ) EN 6040 ( 993 ) Varokkormanrom IEC ( 987 ) HD 348 S6 Kakasja IEC 608- ( 994 ) EN 608- ( 993 ) Vraa rajoava slakk IEC ( 999 ) Srjännkonakor ABB:n TTT-käskrja

3 Lk : Kyknla ja rsm Eronorm vasaava ylnsä äysn skvana olvaa IEC jlkasa harvoja ylnsä mrkyksömä kansallsa pokkksa lknoamaa. Talkko.b. Kyknlan osa Mosvra / r. Tällä vrralla avoasnnksssa lämpnmä vä ylä sallja arvoja. Hopod C-koskm lmassa a SF6 kaasssa Hopod C-koskm öljyssä Paljaa C-koskm SF6 kaasssa Paljaa C-koskm lmassa Paljaa C-koskm öljyssä Paljaa lm ) Tna lm ) Hopod lm ) Srn sall lämpnmä / K ) pä rppmaa sä onko lävä johdn pnno va. Srn sall lämpöla / C Kojsoon asnnavan kyknlan kormavs on rksn arksava, sllä s saaaa olla jopa 30 % pnmp kn avoasnnksn arvo. Sandard vä määrl ylkormava. Kyknla l vala sn ä ylkormksla välyään. Mosjänn U r on sama kn kyknlan srn sall käyöjänn. Ersysasona käyään kohdassa 6.. syjä ksokojännarvoja. Eromn rosvälll as vaamks ksokojänndn osala ova non 5 % korkamma kn vahvälll ja maarsyksll as. Trmnn ksovra I k on srn okoslkvrran hollsarvo, jonka kyknla lyhyakass ksää ollssaan sljna; ksoaka s ll rksn mana. Laskassa kyknlan ksovra mosksoakaa pdmmäll ajall on lask I = vako käyöklponn; knkaan mosksoakaa lyhymmäll, koska ällön ylnsä ylään kyknlan dynaamnn ksovra. Dynaamnn ksovra I p on srn päsymmrsn okoslkvrran hpparvo ( I MC kvassa.a), jonka kyknla ksää ollssaan sljna. Sandardo arvo I p =,5 I k. Shd I p / I k saaaa olla sandardoa arvoa srmp, kn kyknlan galvaansssa lähsyydssä on sr gnraaor, sr mnaja a paljon mooorkormsa. Tällön kyknlan valnnassa on I p määräävä. Okosln slkmskyky I ma arkoaa srna päsymmrsn vrran hpparvoa ( I MC kvassa.a ), jonka kyknla mosjännllään pysyy varomaa kykmään. Okosln kakaskyky I sc arkoaa srna vra-arvoa, jonka kakasja mosjännllään pysyy napaokoslssa kakasmaan. S lmoaan - vahovrakomponnn hollsarvona I sc ja - asavrakomponnn I DC prosnaalsna osna kakasjan valokaarkoskmn rkanmshkllä. Sandardvaams saadaan kvasa.a, kn J on rlaka ( 0 ms ) + kakasjan pnn rkanmsaka. Mssa apaksssa (sm. kormanroamnn) kakaskyky lmoaan srmpana vahovrran hollsarvona, jonka kyknla ao. IEC-sandardssa lähmmn määryssä oloshssa pysyy kakasmaan. Kys on ällön symmrssä vrrasa ABB:n TTT-käskrja

4 Lk : Kyknla ja rsm Kyknlaa valassa on arksava, srmmalla käyöjännllä ylä lmoa kakaskykyä. I MC % J IAC I DC I DC 60 I AC J ms KUVA.a. IEC-sandardn ( 987 ) mkann päsymmrnn okoslkvra ( prn cos 0,07 ). I M C =,5 I S C,8 I S C =,8 I AC I AC = vahovrakomponnn hpparvo I S C, I DC = asavrakomponn, J = aka okosln alkamssa kakasjan valokaarkoskmn rkanmsn, = kakasjan valokaarkoskmn rkanmshk. Palaava jänn on vrran kakasn jälkn kyknlan avasvälllä vakava jänn. Palaava ransnjänn on välömäs vrran kakasn jälkn snyvä moslann jänn. Tärkmmä kakaslan ja nhn lyvä palaava ransnjänn ova kvan.b mkas. R L C p p C c p R L L a. p p c b. c. p L KUVA.b. IEC sandardn ( 998 ) mkas sjaspr. a ) Indkvsn vrran b ) Kapasvsn vrran c ) Kormsvrran kakas. kakas. kakas. = syööjänn c = kondnsaaorn jänn L = korman jänn = kakasvra p = palaava jänn ABB:n TTT-käskrja

5 Lk : Kyknla ja rsm Pnn ndkvsn ja kapasvsn vrojn kakasssa ol nnkään kys kakaskyvysä (pokkksna kormanron) kn kakasn yhydssä synyvn yljänndn srdsa. Kva.c ja.d sävä yksnkrasna yljänndn synymkansm. L C C L L L >> L ch ch L KUVA.c. Pnn ndkvsn vrran kakas. Vrran nnnakasn kakamsn ahama yljänn. = syööjänn, = kakasvra, ch = srymävra, L = roavan prn ( L, C ) jänn. Srn mahdollnn yljänn m a x L L c h c h c h. C C L C >> C o C C c c c KUVA.d. Kapasvsn vrran kakas. Jällnsyymsn ahama yljänn. T o = vrran nollakoha, = jällnsyymshk, c = kondnsaaorn jänn. Jällnsyymsn apahssa 0 ms ( = - o ) kla vrran nollakohdasa on srn mahdollnn yljänn U max = 3 ê. Kapasvsn vrojn kakasjn yhydssä jällnsyymsllä arkoaan sä, ä kakasn yhydssä avasväl syyy dlln 5 ms vrran nollakohdan jälkn. Mkäl dllnsyymnn apah < 5 ms kakasn jälkn a dllnsyymsä ollnkaan apahd, on kyknla jällnsyymäön, ja ällön synyvä kakasyljänn maaa vasn vo olla nnään,5 kraa vahjännn hpparvo. ABB:n TTT-käskrja

6 Lk : Kyknla ja rsm IEC-sandardssa määrään ndkvsn vrojn kakaskokdn prospkvnn palaava ransnjänn kahdn paramrn ( U c, 3 ) avlla vrhokäyränä ( kva. ). Apsrna on a lkvv d. Kvassa sy värählvä jänn äyää sandardvaamks. Yl 00 kv jännll palaava ransnjänn määrään nljän paramrn avlla. c c d 3 KUVA.. IEC:n mkas palaavan ransnjännn nnssr ( c, 3, d ). Palaavan ransnjännn nosnops on c / 3. Apjänn U a. Sall vahlal on % nmllsarvosa; pokkksna kakasjan akohjaksn lakasmagn, jonka on omava % asajännllä. Ohjas- ja apvraprn ksokojänn on kv, 50 Hz, mn. Apkoskmn l olla pakko-ohjaja. Mosvra vähnään 0 A; kakaskyky A 0 V DC 0 ms akavakolla ll osn mana. Kyknlan mkaansn än on olava vähnään 000 knn-ak- omnaa, kakasjan 000. Eron Eron on mkaanss omva kyknla, joka ak-asnnossa akaansaa loavan rosväln ja knn-asnnossa kykn johamaan korms- ja okoslkvrran, ma jola vaada kakas kä slkmskykyä. Eromn slkms- ja kakaskyky on korknaan 0,5 A ll rksn ol osn man. OJON-romlla ( kv ) pysyään roamaan 300 kva yhjäkäyvä mnaja a 30 kva korma. 0,5 A vasaa 3 kv:lla n.,5 km psa yhjäkäyvää avojohoa a 0 MVA yhjäkäyvää mnajaa. Kakaspskon varsn NPS romn kormanroamskyky 4 kv jännllä on 5 A. Eromn okoslkksosa kosassa sandardn IEC 609 (984) mkass on lähmmän krsmn äsyys romsa. - 3 x vahväl, U r 5 kv, I p 00 ka rom - x vahväl, U r > 5 kv rom. Eromn yhydssä olva maadosron kosaan samassa prssä. Ulos asnnavn NSA / E-romn rsmn pnaväl/vahjänn on non 3,0 cm / k V. Mkäl käyöpakan lkassas on korka, l vala ron, jonka rsmssä on normaala pdmp pnaväl a jonka kohdan 6.. mkann mosjänn on porrasa srmp kn vrkon srn käyöjänn. Eromn käyölann l olla sllann, ron vo avaa a slka panovoman, ln, ärnän, skn a ahaoman koskamsn kaa. Eromn apkoskm vä saa osoaa romn knnasnoa nnn kn on varmaa, ä pääkoskm ABB:n TTT-käskrja

7 Lk : Kyknla ja rsm saavava asnnon, jossa ron äyää mosvra- ja okoslkvraksossvaamks. Apkoskm vä saa osoaa romn ak-asnoa nnn kn pääkoskm ova saavan vähnään 80 % rosvälsä. Joa roma vahngossakaan ohjaas vrrallsna, n vodaan lka joko sähköss a mkaanss sllon kn nssä vo klka vraa. Sähkönn lksmnn hdään lksmagnlla, joka ollssaan jännön sää romn ohjaamsn. Kormanron Kor manron on kyknla, joka on skä kykn ä ron. Kykn on kyknla, joka pysyy kakasmaan ja slkmaan määräyn vrran skä johamaan korms- ja okoslkvrran. Talkko.c. Tyypllsä sorsarvoja ylskäyöön arkoll ssäll asnnavall kormanromll. U r kv Mosjänn Mosvra ) I r A Trmnn ksovra I k ka Okosln slkmskyky I ma ka Tyhjäkäyvän mnajan roamskyky ( % I r ) I 3 A I 4a A Tyhjäkäyvän kaapln roamskyky Maaslkvrran kakas I 6a A Kaapln roamnn maasln akana I 6b A , , ,3 6,3 0 6 (50) (50) 7 8 ) kormsvrojn slkms- ja kakaskyky skä johoslmkan avaamskyky mosvraan saakka. Talkko.d. Kormanromn kossprjä. TILANNE VERKKOKAAVIO Kormanroamnn Z Johoslmkan avaamnn Varokkormanromn omna koordnaaovrralla SIJAISKYTKENTÄ (ns. kakasva vah) Z S,5 U V Z Z S =,5 ZSV ZL=,5Z IEC 6065-(998) 0,3 U v,5u v L IEC 6065-(998) IEC 6040 (990) LV PALAAVA TRANSIENT- TIJÄNNITE KOEARVOJA KOESTUS 0 0 ms 0 0 ms û v û v û v 0 0 ms Z s =(0,...0,8 Z) n Z = Z s+ Z L Z L: cos = 0,70± 0,05 Ur = 4 kv: syöö cs = 4 kv 3s = 88 µs ds = 3 µs Ur = 4 kv: 8, kv c = 3 = 50 µs U r = 4 kv: c = 4 kv 3 = 76 µs Kossvaamks ks. alkko.. Esmrkknä koarvo, kn U r = 4 kv. C = slkmnn, O = avaamnn. ˆ v U v 3 U r 0 kakaskoa (3): jänn 0, Ur, vra I r ja prn cos 0,3. Kaks slaka okosljna. Lakas kolmannlla a lakasmagnlla. -vahsn kossvrran srs rpp romn avamsajasa ja slakkn vra / slamsaka dagrammsa (Ks. IEC 40 App. B), olln sm. 0 x slakkn I. r ABB:n TTT-käskrja

8 Lk : Kyknla ja rsm Usn IEC jlkas (998 ) määrl kolm lokkaa E E3 sähkösll ksävyydll. Lajkokssa vaad kakas- ja kyknäkrojn määrä on sdo nähn lokkn. Ndn avlla vodaan opmoda ksannksa valsmalla almman lokan la harvon ohjaavn kohsn, jossa korms- ja okoslkvrra ova pn ja vasaavas mnmoda holoksannksa vaavmmssa kohssa. Vasaavas on määrly kaks lokkaa mkaansll ksosdll, M ja M. Lokka M vasaa vanhoja vaamksa ja omnakrojn määrä vrraomana on 000. Sähköss ohjall lall on määrly myös lokka M, jossa omnakrojn määrä on Slkmskykyvra on ylnsä sama kn dynaamnn ksovra. Prskosarja l kormanroamskok skä nädn jälkn sorava slkmskyky kok on sy alkossa.. Talkko. Kormanromn kakas- ja kyknäkosarja. Kosarja Kojänn +0 % 0 % Kovra +0 % 0 % No Nmys Lokka E Lokka Tomnakrojn lkmäärä C = knnohjas, O = akohjas Lokka E E3 Kormanroamnn U r I = I r 0 CO 30 CO 00 CO 0,05 I 0 CO 0 CO 0 CO a Johoslmkan avaamnn 0,0 U r I a = I r 0 CO 0 CO 0 CO 4a U r I 4a 0 CO 0 CO 0 CO Tyhjäkäyvän kaapln roamnn 0, - 0,4 I 4a 0 CO 0 CO 0 CO 4b Tyhjäkäyvän avojohdon U r I 4b 0 CO 0 CO 0 CO roamnn 5 Okosln kyknä U r I ma =,5 I k C 3 C 5 C 6a Maaslkvrran kakas U r I 6a 0 CO 0 CO 0 CO 6b Tyhjänäkäyvän kaapln roamnn maasln akana / r I 6b = 3 I 4a 0 CO 0 CO 0 CO a Johoslmkan avaamnn apah sm. sllon kn käyön rajaa massa lapäss slmkaks kyky vrkko palaaan kormanromn akohjakslla jälln sääsks. Sandardssa IEC on jännn moksks o 0, U r käyännössä s on ylnsä all 0, U r. 6a Maaslkvra on kapasvnn ja sn srs rpp vrkon raknsa ja laajdsa. IEC anna ohjarvoja. 6b Johdon jänn ja varasvra nos rvssä vahssa. Maasln ollssa syöön pollla kormanromn avasväln yl vakaa pääjänn vakan kakasa. Mnajan yhjäkäynvrran kakaskoa vaada. La, joka läpäs kakk m kok pysyy varmas kakasmaan mnajan yhjäkäynvrran % I r. ABB:n TTT-käskrja

9 Lk : Kyknla ja rsm Lajkokssa kakaskokdn jälkn soraan kaks okoslkvrran kyknäkoa mosjännllä ja nmllsllä slkmskyvyllä I ma. Varokkormanron on vapaalakaslalla ja slakkn vars kormanron. Yhdnkn slakkn omna saa akaan kormanromn ak-ohjaksn ja sn prn kakknapasn roamsn. Tällasn yhdslmän akoomall omnnall on sy vaamks sandardssa IEC 6040 ( 990 ). Vakn kossvaams on koordnaaovrran ko, on sy alkossa.d. Kakasja Kakasja on kyknla, joka pysyy kakasmaan, slkmaan ja johamaan kormsvrran lsäks myös okoslkvrran. Prskosarja l napaokoslkkok on sy alkossa.f. Talkossa on man nmllnn omnakj: akajällnkyknä O - 3 mn-co-3 mn-co pkajällnkyknä O - 0,3s-CO-3 mn-co, mssä O = avaamnn, CO = slkmnn ja välön avaamnn, 3 mn ohlla nnaan myös mn ja 5 s jällnkyknäaja. Kakasjan r napojn omnnan rakass saa olla nnään 0 ms ( y ksvahkoss on sall van jos rakass <5 ms. ) Ma prskovaamksa: lähvkakoss kakasjall U r 5 kv. I sc >,5 ka. Lähvalla arkoaan okoslka avojohdolla lyhyn makan ( < 5 km ) päässä kakasjasa. yhjäkäyvän avojohdon roamnn, kakasjall U r 7,5 kv. Talkko.f. TILANNE VERKKOKAAVIO Napaokoslk Vahopposo Lähvka... 5 km Kakasjan kossprjä.,5 U v,5uv Kapasvnn korma U ko SIJAISKYTKENTÄ ( ns. kakasva napa) IEC (987) IEC (987) Z S Uv Z j IEC (987) IEC (987) PALAAVA TRAN- SIENTTIJÄNNITE ûv 00 % 0 0 0, 0, ms KOEARVOJA U r = 4 kv c I / I 3 sc kv µs d µs 00% ,0 60% % ûv U r = 4 kv c = 6 kv 3 = 76 µs 0 0 0, 0, ms U n = 3 kv ûv I = 0,75/ sc I / Isc L û v m û v m 0,9 0,6,36 0,75 0,4,3 L 0 L : d kv 0 0, 0, ms d = 0, I ka µs ûv Kond.parso (ko -vahsna) ms Kojänn -vahkosksssa ko / v,4 kondnsaaorparso, yhjäkäyvä avojoho,0 yhjäkäyvä kaapl Koss -vahsna 5 kv,5 ka kakasjall 3 kakaskoa kllakn vraarvolla KOESTUS Ko - Kosarja ) Tomno vra I / I sc TD TD TD 3 O-O-O O-O-O O-O-O 0 % 30 % 60 % Hom. TD 4 O-CO-CO 00 % symm. / sc TD 5 O,O,O 00 % päs /DC% ) nmllnn omnakj Koss -vahsna I = 0,5 / sc U =,5 U v (maasa ro vrkko) U =,0 U v (h. maado vrkko) Kosarja O, CO; lsäks O, O arvolla 0,3/ Koss -vahsna sall van jällnsyymäömäll kakasjall, mkäl r napojn rakass < 3,3 ms. 3-vahkoss kahdlla koprllä (a' 0 koa): - syöön okoslkvra / sc ja - korman ah. U 0 % Vasaavas kok arvolla 0,3 / cn Esmrkknä koarvo, kn U r = 4 kv ( maasa ro vrkko ). I sc = okosln kakaskyky, C = slkmnn, O = avaamnn. ˆ v U v 3 U r ABB:n TTT-käskrja

10 Lk : Kyknla ja rsm Erysvaamksa: Tyhjäkäyvän kaapln roamnn. Koss on ylnsä arpon 4 kv kakasjall. Kondnsaaorparson roamnn, kn on kys yksässä rnnakkasparsosa. Vahopposokoss. Vahopposo on lann, jossa kakasjan kmmallakn pollla olva syööläh jova päahn vrhllsn ahdsksn, ylkormksn a okosln aka. Kakasjan palaava jänn on srn kn syöölähdn vahsro on 80. Kakasvra on korknaan pol srmmasa okoslkvrrasa. Sandardo kossvra on 0,5 I sc vasan apasa jossa syöävn vrkkojn okoslkmpdanssn shd on :6 ja srn okoslkvra on I sc Erää ma lana on sy alkossa.g. Talkko.g. Tlana, josa ol osasks vaamksa IEC-sandardsssa. Tlann Eryspr Homaksa Pnn ndkvsn vrran kakas, sm. - krsnkorman roamnn - mooorn käynnsysvra Okoslk sarjakrsmn a mnajan akana, ämän määrässä okoslkvrran srdn. Rnnakkaskrsmn roamnn. Sr yljänn kakasssa mahdollsa, john lähnnä vrran nnnakassa kakamssa ( ch ). Lähnnä allla U r 4 kv. palaavan ransnjännn nosnops srslokkaa 5 kv / s. ( Lajkokn 00 % ja 60 % kokssa s on 0,5... kv / s, kn U r = 4 kv ) Valaan sopva kyknla a sojaaan kohd yljännlä. Ks. IEC Tchncal Rpor 33( 994 ). Ks. IEC Tchncal Rpor 33( 994 ). Okoslk srn gnraaorn a srn mnajan lähllä Okoslkvrran asavrakomponn srmp kn sandardo arvo, koska cos 0,07. Kakasjan akohjasa vväsään a valaan ryss kos kakasja. HPA_ ja VD4 kakasja sovl hyvn mooorkakasjaks kn omnoja pävässä on nnään 0 (mkaannn kä on 0000 omnaa) kä s aha vaarallsn sra yljännä. Tahdsksn ja syöön pkavahoon sovlva HPA_ ja VD4 kakasja, koska omnaaja ( ks. kva.f ) ova lyhy ja vako. ABB:n TTT-käskrja

11 Lk : Kyknla ja rsm U U I U I U 3 I 3 C 0 palaava ranssnjänn slkmsaka 3 aka rkanms- valokaaraka slkmsaka kakasaka slkms-kakasaka KUVA.f. Kakasjan omnassra kossoskllogrammn (slkmnn-kakas) avlla synä [ IEC ( 987 ) ]. C = Slkmsmplss ( sm. klavra ) O = Avaamsmplss ( sm. klavra ) I = Ensmmäsnä kakasvan navan vra 3 = Koskmn galvaannn koskshk 5 = Valokaarkoskmn rkanmshk Slak Srjännslakkll sandardssa IEC 608- ( 994 ) sy vaamks pokkava osan pnjännslakkll sysä: kakaskykyä vaada pnllä ylvrrolla ( ylnsä all 3 I r ), vaan ylskäyöslakkdn loava omna-al on al jossa omna-aka h, hohävörajoja ol sy ja aka-vraomnaskäyrä ol sy. Slakkdn valnaohj ova sn valmsajakohas. CEF-slakkn mosvrran valna: mnajan slak, ks. alkko.h ja kondnsaaorn slak: x kondnsaaorn mosvra. CMF-slak mooorll: n. x mooorn mosvra rppn käynnsysajasa ja -hydsä ( arkmmn valmsajan sssä ). Slakkdn rnnankyknä on mahdollsa. ABB:n TTT-käskrja

12 Lk : Kyknla ja rsm Talkko.h. CEF-slakkn valna mnajan sojaks. Mnajan nmllsjänn 0... kv Mnajan nmllsjänn kv Mnajan ho kva Slakkn mosvra A Slakkn mosvra A Slakkn mosjännn on ylnsä olava sama kn vrkon srn käyöjänn. Esm. 3,6 kv jännllä saa käyää kv slakka, vakka 3,6 kv ja kv slakkdn lkos ma olsva sama, koska kv slakkn kakasyljänn 3,6 kv jännllä saaava ylää laoksn rsysason. Kolmvahprssä kakkn slakkdn l olla dnsä ( sama valmsaja, lajmrkk, kns arvo ). Slakkdn vaho l soraa slakkdn ollssa vrraomana. On soslavaa vahaa kakkn kolmn vahn slakk, kn yks a kaks slaka on omn ll varmas dä ä mään ylvraa ol klkn ommaomn slakkdn kaa. Konakor Srjännkonakorll on sandardssa IEC (999) sy AC-loka skä ndn vaamks (Talko.j,.k ja.l). Talkko.j. Srjännkonakorn käyöloka. Käyöloka Tyyplls sovllks AC- AC- E-ndkvs a lväs ndkvs kormks, vassn Lkrngasmooor: käynnsys, pysäyys AC-3 Okoslkmooor: käynnsys, pyörvän mooorn pysäyys ) AC-4 Okoslkmooor: käynnsys, vasavrajarrs, nykäyskäyö ) AC-3 -lokkaa vodaan käyää sannasn nykäyskäyöön a vasavrajarrksn rajona ajanjaksona, kn konn asnnksn yhydssä. Tällasna rajona ajanjaksona ällasn omnojn lkmäärä sas ylää vä mnssa kä kymmnä kymmnn mnn jaksossa. ABB:n TTT-käskrja

13 Lk : Kyknla ja rsm Talkko.k. Srjännkonakorn kyknä- ja kakaskykyvaamks. Lokka Kyknä Kakas I/I U/U cos I/I U/U cos AC-,5, 0,95,5, 0,95 AC- 4, 0,65 4, 0,65 AC-3 8, 0,35 8, 0,35 AC-4 0, 0,35 8, 0,35 I = kovra, I = nmllnn käyövra, U = kojänn, U = nmllnn käyöjänn. Talkko.l. Olosh konakorn lnkäkokssa. ) Lokka Kyknä Kakas I/I U/U cos ) I c /I U r /U cos ) AC- 0,95 0,95 AC-,5 0,65,5 0,65 AC-3 6 0,35 0,7 0,35 AC-4 8 0,35 6, 0,35 I = kovra, I = nmllnn käyövra, U = kojänn, U = nmllnn käyöjänn, I c = kakasava vra ja U r = palaava jänn. ) Olosh sään hollsarvona, ma on ymmärrävä, ä päsymmrsn vrran hpparvo, mkä rpp prn hokromsa saaaa saada srmpa arvoja. ) cos vo poka arvosaan ± 0,05. Ylsn konakoryypp Somssa on yhjökonakor ( mkaannn kälokka mlj. omnaa ). S sovl käyäväks pnhkön mooorn kyknlana kn omnahys on sr. Konakorn okoslksojana ova slakk. Srmman salln slakkoon lmoaa valmsaja. Konakorn ohjan om ylnsä lpovrapraalla; saaavssa myös mkaanslla lkkslla ja yövrapraalla. Tyssä lanssa all 0,5 M W mooora kykässä ja roassa saaaa yhjökonakor ahaa mooorn rsyksll vaarallsa yljännä. Konakor pokkava ossaan. Mkäl sojasa arvaan, vä avalls vnlsoja sovll, vaan on käyävä valmsajan lmoamaa rkosyyppä. ABB:n TTT-käskrja

14 .. Ersm ja läpvnn Lk : Kyknla ja rsm Sandard Tkrsm: IEC 6068, 6073, Lnjarsm: SETI: E, E9; IEC , , 609; SFS 374, 5004, 575 Ersmn valna lkasdn mkaan: IEC 6085 Läpvnn: IEC 6037 Lsassa man sandard ova avallsmma. Ndn lsäks sovllaan makn IECsandardja ( Esm. IEC 600, ). Käyöolosh Ssäoloshssa ylnsä ol onglma. Jos olosh ova hyvn kosa a pölysä vodaan käyää lkorsmä. Ulkolma on Somssa sn vrran phdas, rsmn lkaanmsa ylnsä arvs oaa homoon lkoasnnksssa. Erkosapaksssa vodaan lkasssa oloshssa käyää rsmä, jolla on normaala pmp pnaväl a rsmä, joka kosamalla on od sovlvan lkasn oloshsn ( sm. solasmko ). Lnjarsm, joka ova ala lmasollsll yljännll, on kos lnaarss nosvalla syöksyjännllä. Hyvällä lnjarsmllä on alhann radohäröaso. Ersmn valna Ersmn valnnassa on oava homoon sraava skkoja: käyöolosh: ssällä, lkona, lkass, sähkös rasks; käyöjänn, kojännvaamks, mkaans rasks; avs, vo, okoslkvoma ja asnnsma; lanarv, ps, knnysr. Ersmn raaka-an Ssäll asnnava rsm ova ylnsä poksmova. Myöskn losasnnavn rsmn raaka-anna poslnn ja lasn rnnalla käyään orgaansa ana. Ulkoasnnksn arkossa krsmssä käyään rysä lkoasnnsksosa poksmova. Ssäkäyöön arko poksmov on rskaa, lkokäyöön arko on harmaaa. Ersmn asnns Ersmä asnnassa on homoava mm. sraava ska: srmpa sallja knnysrvn krsysmomnja saa ylää, loava knnys dllyää myös, pnnä sosla momna ala, knnysrvn ps on valava sn, ä s örmää rsmssä olvan mrosanpohjaan, osaala rvn ls mnnä mrosaan vähnään,4 x d syvyyn, mssä d on rvn halkasja, vapaa-räll asja maksarvoja saa ylää ja knnysrvn krsämnn saa ahaa rsmn mkaansa jännyksä. Läpvnn Läpvnnll pävä sama asa kn rsmll. Sn lsäks on oava homoon nmllsvra ja okoslkvra. Läpvnä valassa on homoava pnmmä sall äsyyd maadohn osn. ABB:n TTT-käskrja

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan: SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi Seauoanoversas Job shop Seauoanoversaassa öden reysä e ole rajoeu mllään avalla vaan ne vova ulea oman prosessnsa muases mnä ahansa oneden aua Tyypllsä omnasuusa: Tuoee ova vaheleva Työnvahee ja -vaheaja

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n Ylioilastutkintolautakunta S t u d e n t e a m e n s n ä m n d e n MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 904 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten iiteiden sisältöjen isteitysten luonnehdinta ei

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Pylväserottimet Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Ominaista Uudet rinnakkaiset erotinmallit täydentävät onnistuneesti jo entisestään monipuolista erotintarjontaae: - reilu säästö

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Koneensuunnittelun tutkimusryhmä

OULUN YLIOPISTO Koneensuunnittelun tutkimusryhmä 1 OULUN YLIOPISTO Konnsuunnttlun tutkmusryhmä 464124A Polttomoottortknkan prustt Intrnal Combuston Engns Tavottt: Polttomoottortknkan prustdn opntojaksossa on tutustutaan polttomoottordn kokllsn tutkmusmntlmn

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta .3 =.7.3 =.7.3 =.7 4-sarja - Matalat piirilevyreleet 8 - - 6 A Ominaisuudet - ja -napaiset - matalat, korkeus 5,7 mm 4.3 - napa A, rasteri 3,5 mm 4.5 - napaa 8 A, rasteri 5 mm 4.6 - napa 6 A, rasteri 5

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

a) Miksi signaalin jaksollisuus on tärkeä ominaisuus? Miten jaksollisuus vaikuttaa signaalin taajuussisältöön?

a) Miksi signaalin jaksollisuus on tärkeä ominaisuus? Miten jaksollisuus vaikuttaa signaalin taajuussisältöön? L53, Sinaalioria J. Laiinn..5 E3SN, E3SN5Z Väliko, rakaisu Vasaa lyhysi suraaviin kysymyksiin. 6p a Miksi sinaalin aksollisuus on ärkä ominaisuus? Min aksollisuus vaikuaa sinaalin aauussisälöön? b Miä

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 10: Avaruusristikon sauvaelementti.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 10: Avaruusristikon sauvaelementti. / EEMEIMEEEMÄ PERSEE SESSIO : Avasistion savalmntti. AVARSRISIKO EEMEIVERKKO Avasistion taaan ataisn päästään ättämällä lmnttivoa jona solmt ovat istion nivlin ohdilla in istion sava on lmntti. Kvassa

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Männänvarrelliset sylinterit Sylinteriventtiiliyksiköt Sarja CVI. Luetteloesite

Männänvarrelliset sylinterit Sylinteriventtiiliyksiköt Sarja CVI. Luetteloesite Luetteloesite 2 Konfiguroinnin yleiskatsaus, sarja CVI ja profiilisylinteri PRA 9 Konfiguroinnin yleiskatsaus, sarja CVI ja vetoankkurisylinteri TRB 10 Sylinteriventtiiliyksiköt, sylinterisarjalla PRA

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.4 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vasausen piireiden, sisälöjen ja piseiysen luonnehdina ei sido ylioppilasukinolauakunnan arvoselua. Lopullisessa arvoselussa

Lisätiedot

Jakso 15. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt

Jakso 15. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt Jakso 15. Vaihtovirrat. Sarja- ja linaaripiirit. Maxwllin yhtälöt Tässä jaksossa käsitllään vaihtovirtapiirjä. Mukana on skä sarjapiirjä ttä linaaripiirjä. Sarjapiirilaskut ovat hkä hlpompia, sillä virta

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

FYSI1162 Sähkö / Piirianalyysi syksy kevät /7 Laskuharjoitus 6: Vaihtovirta-analyysin perusteet

FYSI1162 Sähkö / Piirianalyysi syksy kevät /7 Laskuharjoitus 6: Vaihtovirta-analyysin perusteet FYSI116 Sähkö / Pranalyy yky 14 - kevät 15 1 /7 akharjot 6: ahtovrta-analyyn perteet Tehtävä 1. Olkoon nmotonen jännte (t) = 8 co(1t 6º). Tehtävä 1 / 1 8 6 4 - -4-6 -8-1,,4,6,8 1 1, 1,4 1,6 1,8,,4,6,8

Lisätiedot

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1]

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1] Lähdmatraala kättt Prtt Lousto kraa Clfford Algbras ad spors [] Krtausta Clfford algbra määrtllää algbraks kvadraattsll vktoravaruudll (sm. skalaartulolla. Clfford algbra oka alko vodaa sttää algbra katavktord

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

2. Tutki toteuttaako seuraava vapaassa tilassa oleva kenttä Maxwellin yhtälöt:

2. Tutki toteuttaako seuraava vapaassa tilassa oleva kenttä Maxwellin yhtälöt: 84 RDIOTKNIIKN PRUSTT aois. Las a gadini f, n f,, b divgnssi, n c oooi, n on n b- ohdassa.. Ti oaao saava vapaassa ilassa olva nä Mawllin hälö:.. Oloon vapaassa ilassa sähönä oplsivoina sinä. Määiä a aallon

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi 3 Tlayhtälöden numeernen ntegront Alkuarvotehtävässä halutaan ratkasta lopputla xt f ) sten, että tlayhtälöt ẋ = fx,u, t) toteutuvat, kun alkutla x 0 on annettu Tlayhtälöden numeernen ntegront vodaan suorttaa

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

1 0 2 x 1 a. x 1 2x c b 2a c a. Alimmalta riviltä nähdään että yhtälöyhmällä on ratkaisu jos ja vain jos b 3a + c = 0.

1 0 2 x 1 a. x 1 2x c b 2a c a. Alimmalta riviltä nähdään että yhtälöyhmällä on ratkaisu jos ja vain jos b 3a + c = 0. BM20A5800 - Funktot, lneaaralgebra, vektort Tentt, 26.0.206. (a) Krjota yhtälöryhmä x + 2x 3 = a 2x + x 2 + 5x 3 = b x x 2 + x 3 = c matrsmuodossa Ax = b ja ratkase x snä erkostapauksessa kun b = 0. Mllä

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

VD4 Asennus- ja käyttöohjeet 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka

VD4 Asennus- ja käyttöohjeet 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Medium voltage products VD Asennus- ja käyttöohjeet... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Sisällys Huomio! 1 I. Johdanto 2 II. Ympäristönsuojeluohjelma 2 1. Pakkaus ja kuljetus 3 2. Lähetyksen tarkistus

Lisätiedot

VDC 485-sarjan FlexiDome XF - domekamerat

VDC 485-sarjan FlexiDome XF - domekamerat Video VDC 485-sarjan FlexiDome XF -domekamerat VDC 485-sarjan FlexiDome XF - domekamerat www.boschsecrity.fi Isknkestävä, vandaalisojatt, säänkestävä kotelo NightSense hämäriin valaistsoloshteisiin 15-bittinen

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut. Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP maanantai, 9.9.2013 09:00-10:30 AN +AK3N LKa/MaK 10:45-12:45 A +AN kompositio UMM 09:00-10:30 A +AK3 UMM/ST 10:45-12:15 AK3 rep UH 10:45-12:45 A +AN kompositio 10:45-12:15 AK3N AK3 presents OR/DP 10:00-11:30

Lisätiedot

DEE Polttokennot ja vetyteknologia

DEE Polttokennot ja vetyteknologia DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologa Polttokennon hävöt 1 Polttokennot ja vetyteknologa Rsto Mkkonen Polttokennon tyhjäkäyntjännte Teoreettnen tyhjäkäyntjännte E z g F Todellnen kennojännte rppuu er

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu S-55.00 SÄHKÖTKNIIKKA JA KTONIIKKA Aalto-yliopisto, sähkötekniikan korkeakol Kimmo Silvonen Tentti 30.5.03: tehtävät,3,4,6,0.. välikoe: tehtävät,,3,4,5.. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,0. Saat vastata vain

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+domekamerat

VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+domekamerat Video VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+-domekamerat VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+domekamerat www.boschsecrity.fi Kestävät ja isknkestävät mallit 1/3 tman kvasensori, CCD-kameratekniikka Ensilokkainen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 5.4.0 HK- a) Dsin3 us ( ) cos3 3 us( ) s( ) 3cos3 s( ) 3 ja s( ) 3 u( ) sin ja u( ) cos b) Dsin 3 3 Dsin us ( ) s( ) sin ja s( ) cos 3 u( ) ja u( ) 3 3sin

Lisätiedot

Pythagoraan polku 16.4.2011

Pythagoraan polku 16.4.2011 Pythagoraan polku 6.4.20. Todista väittämä: Jos tasakylkisen kolmion toista kylkeä jatketaan omalla pituudellaan huipun toiselle puolelle ja jatkeen päätepiste yhdistetään kannan toisen päätepisteen kanssa,

Lisätiedot

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty

Danfoss SUOSITUT MAGNEETTIVENTTIILIT. Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110. Eniten myyty Eniten myyty Danfoss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Danfoss magneettiventtiilit Esimerkki No1099 = (4)1105, (6)1107B, (8)1110 1 1099 Danfoss EVSI 10 max+90 C 1/2 230V 10W 2 1102 Danfoss EVI 1,5 1/8 230V 10W 3 1103

Lisätiedot

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen.

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen. Omakotitalon energiaratkais Pieni askel omavaraisteen. www.arime.fi Phdasta energiaa lonnosta Arinko on meidän kakien elämään vattava ehtymätön energianlähde ja se tottaa välillisesti srimman osan ihmisten

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

PERUSASIOITA ALGEBRASTA

PERUSASIOITA ALGEBRASTA PERUSASIOITA ALGEBRASTA Matti Lehtinen Tässä luetellut lauseet ja käsitteet kattavat suunnilleen sen mitä algebrallisissa kilpatehtävissä edellytetään. Ns. algebrallisia struktuureja jotka ovat nykyaikaisen

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4 Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 06 Sivu / Laske yhteensä enintään 0 tehtävää. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. Osiossa A EI SAA käyttää laskinta. Osiossa A

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

1, x < 0 tai x > 2a.

1, x < 0 tai x > 2a. PHYS-C020 Kvanttmekankka Laskuharotus 2, vkko 45 Tarkastellaan ptkn x-aksela lkkuvaa hukkasta, onka tlafunkto on (x, t) Ae x e!t, mssä A, a! ovat reaalsa a postvsa vakota a) Määrtä vako A sten, että tlafunkto

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot