KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA"

Transkriptio

1 INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

2 KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet jne. 1. KUVAUS KUVA W TAKASIVU W ETUSIVU 230 VAC LÄHTÖ VIRTAKYTKIN KUVA W TAKASIVU W ETUSIVU 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN 1

3 KUVA W Takaosa 400 W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN KUVA 4 A: W Takaosa A: W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ VIRTAKYTKIN 12 VDC MUSTA B: W Takaosa B: W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN 2

4 KUVA W Takaosa 800 W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN KUVA W Takaosa W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 12 VDC MUSTA KUVA 7 VIRTAKYTKIN 230 VAC LÄHTÖ W Takaosa W Etuosa 3

5 Kuva 8 MERKKIVALOT Vihreä LED palaa Virtakytkin päällä (ON) - invertteri käyttövalmis. Vihreä LED sammunut Virtakytkin pois päältä (OFF) - invertteri sammutettu. Punainen LED palaa Invertteri ei toimi - vikatila (FAULT). MALLI W Vihreä "POWER" LED palaa Vihreä "NORMAL" LED palaa Punainen "FAULT" LED palaa Virtakytkin päällä (ON) - invertteri käyttövalmis. Invertteri toimii normaalitilassa. Invertteri ei toimi - vikatila. MALLI W 4

6 2. TARVIKKEET DC-kaapeli DC-kaapeli DC-liitäntäkaapeli tupakansytytinliittimellä akkuliittimillä 3. AKKULIITÄNTÄ Mallit joiden lähtöteho on W liitetään ajoneuvon tupakansytytinliitäntään. Mallit joiden lähtöteho on W liitetään suoraan akun napoihin. Tarkista että tulon ja lähdön jännitetasot ovat sopivat (12 VDC tulo ja 230 VAC lähtö). Liitä punainen + kaapeli akun plusnavasta invertterin punaiseen + liittimeen. Liitä musta - kaapeli akun miinusnavasta invertterin mustaan - liittimeen. Kiristä liitäntäruuvit riittävän kireälle mutta varo ylikiristämästä. 4. KÄYTTÖ A) Kun invertteri on liitetty kulutuslaitteeseen, muista kytkeä invertteri päälle ennen kuin kytket kulutuslaitteen päälle. Jos invertteristä alkaa kuulua piipittävä merkkiääni sen ollessa päällä se on merkki siitä, että akku on tyhjentymässä. Merkkiääni varoittaa että invertteri kytkeytyy pois päältä noin 5 minuutin kuluttua akun syväpurkautumisen estämiseksi. PUNAINEN MUSTA 12 V AKKU MALLI W 5

7 B) Jos invertteriin liitettävä kulutuslaite on CRT-näyttöputkella varustettu vanhempi TV tai tietokonemonitori on mahdollista, että invertteri on kytkettävä päälle muutamia kertoja ennen kuin se alkaa toimia kunnolla (koskee alle 500 W malleja). Tämä johtuu CRTkuvaputken lämpenemisestä. ÄLÄ kytke invertteriä päälle jos kulutuslaitteen virtakytkin on päällä (ON-asennossa), sillä invertteri voi vahingoittua. PUNAINEN MUSTA 12 V AKKU C) Jos invertteri liitetään kulutuslaitteeseen joka sisältää sähkömoottorin tai kompressorin (porakone, ilmastointilaite jne.) varmista, että invertterin nimellisteho on vähintään kolminkertainen kulutuslaitteen nimellistehoon verrattuna. Tämä siksi, että sähkömoottori vaatii käynnistyksen yhteydessä nimellistehoa vastaavaa virtaa huomattavasti suuremman nk. käynnistysvirran. 5. LÄHTÖTEHO MALLI W Invertteri kytkeytyy automaattisesti pois päältä mikäli siihen liitettyjen kulutuslaitteiden kokonaisteho ylittää invertterin kapasiteetin eli nimellisen lähtötehon. Automaattikatkaisu liipaistuu myös mikäli invertterin sisälämpötila nousee yli 60 ºC pitemmäksi aikaa. 6

8 6. ERITYISIÄ SUOSITUKSIA Irrota invertterin liitännät aina irti kun sitä ei käytetä. Irrota invertteri kun käynnistät moottorin. Jos invertteristä kuuluu piipittävä merkkiääni, sulje kulutuslaitteet, irrota invertterin liitännät ja käynnistä moottori ja lataa akku. Piipittävä merkkiääni on varoitus akun tyhjentymisestä. Invertteri kytkeytyy pois päältä automaattisesti jos akkua ei ladata ennen käytön jatkamista. Irtikytkentä tapahtuu jos invertterin tulojännite (eli akkujännite) putoaa alle 10,5 VDC tason (21 VDC tason jos kyseessä on 24 VDC invertterimalli). Toiminto suojaa akkua syväpurkautumiselta. Akun tyhjentymisen estämiseksi on välttämätöntä irrottaa invertteri akusta minuutin ajaksi jokaisen 2-3 tuntia kestäneen käyttöjakson jälkeen jotta moottori (oltava päällä) voi ladata akkua. Näin voidaan turvata se että akku ei vaurioidu liiallisen purkautumisen takia. Muista liittää akun positiivinen + napa invertterin positiiviseen + liittimeen ja musta - napa vastaavasti invertterin - liittimeen kun liität invertterin suoraan akun napoihin. OIKOSULKU (VÄÄRÄ POLARITEETTI) VAURIOITTAA INVERTTERIÄ - VÄÄRÄSTÄ PO- LARITEETISTA AIHEUTUNEET VAURIOT EIVÄT KUULU TAKUUN PIIRIIN. Muista irrottaa invertterin akusta ennen kuin ryhdyt lataamaan akkua akkulaturin avulla. Jos invertteriä ei irroteta akkulaturi voi aiheuttaa virtapiikin joka voi vaurioittaa invertteriä. AKKULATURIN LIITTÄMINEN SUORAAN INVERTTERIN DC-TULOLIITTIMIIN VOI VAU- RIOITTAA INVERTTERIÄ JA POISTAA TAKUUN. Varmista että akkujännite ei koskaan pääse nousemaan yli 15 V (30 V jos käytössä 24 V järjestelmä) tason. INVERTTERIN LIITTÄMINEN YLI 15 VDC JÄNNITTEESEEN VOI VAURIOITTAA INVERT- TERIÄ JA POISTAA TAKUUN. 7

9 7. JATKOKAAPELEIDEN KÄYTTÖ Jatkokaapeleiden käyttöä invertterin ja akun välillä ei suositella. Käytä vain invertterin mukana toimitettuja kaapeleita. Jos kaapeleita on pakko pidentää tulee käyttää poikkipintaalaltaan riittävän suuria kaapeleita. Ensisijaisesti tulee käyttää mikäli mahdollista jatkojohtoa 230 VAC lähtöpuolella jolloin jännitehäviö ei muodostu suureksi. 230 VAC lähtöön voidaan liittää enintään 30 metrin jatkojohto ilman suurempia ongelmia. 8. MAADOITUS VAROITUS! INVERTTERI TULEE MAADOITTAA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! Invertterin takana on erillinen ruuvi maadoitusliitäntää varten. Ruuvi on liitetty invertterin runkoon sekä 230 VAC lähdön suojamaahan. Maadoitusliitännän kytkentätapa riippuu asennustavasta/käyttökohteesta. Asennustavasta riippumatta maadoitus tulee toteuttaa keltavihreää maadoituskaapelia käyttäen. Kesämökkien tapauksessa maadoitus liitetään vähintään 1,2 metriä syvälle maahan haudattuun maadoituspiikkiin tai -levyyn. Jos akkujärjestelmä ei sisällä maadoitusliitäntää tulee käyttää akun napaa (tyypillisesti miinusnapaa) ja liittää se edellä mainittuun maadoituspiikkiin tai -levyyn. Ajoneuvoissa kun invertterin on liitetty suoraan ajoneuvon akkuun maadoitusliitäntä tulee liittää ajoneuvon runkoon. Jos invertteriä on tarkoitus käytää tupakansytytinliittimen kautta maadoitusliitäntä tulee liittää akun negatiiviseen tai positiiviseen (DC-tulo) liittimeen siitä riippuen onko ajoneuvon sähköjärjestelmä negatiivisesti tai positiivisesti maadoitettu. Jos invertteriä käytetään lisävarusteena muualla kuin ajoneuvossa voidaan käyttää ylempänä kuvattua maadoituspiikkiä tai -levyä. Veneissä maadoitusliitäntä tulee liittää veneen olemassa olevaan maadoitusjärjestelmään, joka liittyy mereen tyypillisesti potkuriakselin kautta, mutta kyseeseen voi myös tulla maadoituskaapeleista koottu "maadoitusverkko". HUOM! 230 VAC lähdön suojamaa on liitetty neutraalivaiheeseen. Kyseessä on ratkaisu jota käytetään yleisesti kotitalouksien sähköliitännöissä eikä mainittujen välillä normaalitilassa esiinny jännite-eroa. 8

10 9. LÄHTÖJÄNNITTEEN MITTAUS Invertterin lähtöjännitteen aaltomuoto on nk. muunnettu siniaalto. Jos haluat mitata AClähtöjännitteen edellyttää oikean mittaustulokseen saaminen nk. aidon RMS-jännitemittarin käyttöä. Muun tyyppisten jännitemittareiden käyttö tuottaa virheellisen lukeman joka on noin V pienempi kuin todellinen jännite. Oikea mittaustulos edellyttää aidon RMSjännitemittarin käyttöä. V huippu V RMS Kuva 1: Invertterin AC-lähtöjännitteen aaltomuoto on muunnettu siniaalto. 10. ILMANVAIHTO - JÄÄHDYTYS TÄRKEÄÄ! Varmista että invertterin tuuletin pääsee pyörimään käytön aikana. Jos tuuletin ei pyöri invertterin ollessa päällä ja kuormitettuna se voi ylikuumentua tai vikaantua. Tarkista että vieraat esineet eivät estä tuulettimen pyörimistä tai vapaata ilmavirtausta. HUONO HYVÄ 9

11 11. INVERTTERIN RUNGON MAADOITUS Invertterin rungon maadoitusruuvi tulee liittää maadoituspisteeseen, jonka luonne riippuu käyttökohteesta (ajoneuvo, vene, mökki). Ajoneuvossa maadoitus liitetään runkoon, veneessä veneen omaan maadoitusjärjestelmään ja mökissä maahan kaivettuun maadoituselektrodiin (piikki tai levy). Malli W Maadoituselektrodi kaivettu 1,2 metrin syvyyteen Malli W Maadoituselektrodi kaivettu 1,2 metrin syvyyteen 10

12 12. VAROITUS Mikäli invertterin AC-lähtöpuolella ilmenee ongelma (oikosulku, ylikuormitus jne.) invertte-rin suojapiirit kytketävät invertterin automaattisesti pois päältä. Toimi seuraavasti: A) Kytke virta pois päältä välittömästi. B) Irrota kaikki kulutuslaitteet invertteristä. C) Tarkista invertteriin liitettynä olleet laitteet. D) Käytä kulutuslaitteita kun olet ensin selvittänyt niihin liittyvät ongelmat. Jos invertteriä käytetää pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti se voi kytkeytyä pois päältä vaikka akkujännite olisikin edelleen riittävän korkea. Tämä voi johtua ympäristön korkeasta lämpötilasta. Toimi seuraavasti A) Kytke invertteri pois päältä välittömästi. B) Kytke muutamia kulutuslaitteita pois päältä ja odota että ympäristön lämpötila on laskenut. C) Kytke invertteri jälleen päälle. Huomioi seuraavat ohjeet invertterin käyttöön ja käyttöympäristöön liittyen: 13. HUOLTO 14. HUOMAUTUKSIA A) Älä käytä invertteriä huonosti tuuletetuissa tiloissa. B) Älä käytä invertteriä suorassa auringonpaisteessa tai muun lämmönlähteen vaikutuspiirissä. C) Älä päästä lapsia käsittelemään invertteriä. D) Suojaa invertterin veden, kosteuden, lumen ja jään sekä öljyjen ja rasvojen vaikutuksilta. E) Älä käytä invertteriä herkästi syttyvien aineiden tai materiaalien läheisyydessä. Invertteri ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Voit puhdistaa invertterin kotelon ulkopinnat tarvittaessa hieman kosteahkolla rätillä lian ja pölyn pitämiseksi kurissa. Tarkista akkuliitännän liittimien ruuvit ja kiristä tarvittaessa. Kaikki ilmoitetut arvot on määritetty puolta nimelliskuormaan vastaavalla keinokuormalla lämpötilan ollessa 25ºC ellei muutoin ole ilmoitettu. Pidätys teknisten tietojen muutta-miseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. VAROITUS! ÄLÄ AVAA TAI YRITÄ PURKAA INVERTTERIN KOTELON OSIA TAI MUITA OSIA VAAN OTA TARVITTAESSA YHTEYS SUORAAN VALTUUTETTUUN HUOLTOON! 11

13 15. SUOSITELTAVAT AKKUKAPASITEETIT Invertterin ja kulutuslaitteiden tarvitseman riittävän tehon takaamiseksi on käytettävä sopivan kokoista eli kapasiteettista akkua. Kyseessä voi olla ajoneuvossa kiinteästi asennettu käynnistysakku, kannettava akkupaketti tai muu riittävän tehokas akku. Useimmissa tapauksissa AGM-tyyppinen akku takaa parhaan suorituskyvyn. Akun kapasiteetti määrittää sen kuinka pitkään invertteri pystyy syöttämään kulutuslaitteita ja sen kuinka hyvin kulutuslaitteet toimivat. Useimmissa akuissa akun kapasiteetti ampeeritunteina (Ah) on merkitty akun runkoon. Invertteri voi tilanteesta riippuen ottaa akusta huomattavan suuren virran joten on ehdottoman tärkeää että akun kapasiteetti on riittävä. Liian pienen akun käyttö voi vahingoittaa akkua sekä aiheuttaa invertterin automaattisen poiskytkennän liipaistumisen akun syväpurkautumisen estämiseksi. Akusta otettavan virran suuruus on suoraan verrannollinen liitettyjen kulutuslaitteiden tehonkulutukseen. Malli 150 W 200 W 250 W 300 W 350 W 400 W Minimi akkukapasiteetti 17 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 50 Ah 50 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 40 min 53 min 46 min 40 min 45 min 40 min akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 80 min 2 h 2 h 2 h 4 h 4 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah Ah Ah Malli 500 W 600 W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W Minimi akkukapasiteetti 50 Ah 50 Ah 75 Ah 75 Ah 75 Ah 85 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 35 min 30 min 20 min 15 min 10 min 7 min akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h 7 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah Ah Ah Malli 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W Minimi akkukapasiteetti 85 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 5 min Ei suositeltava akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 7 h 8 h 12 h 16 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah 12

14 16. SALLITUT KUORMAT Invertteri on varustettu yhdellä tai kahdella verkkosähkövastakkeella kulutuslaitteiden liittämiseksi invertteriin. Kahden vastakkeen sisältävissä malleissa molempia vastakkeita on mahdollista käyttää kunhan niihin liitettyjen kulutuslaitteiden yhteenlaskettu virrankulutus (tehonkulutus) EI ylitä invertterin nimellistehoa. Kaikissa inverttereissä on laitekilpi joka sisältää merkinnän lähtötehosta (Watteina tai Ampeereina) normaalikäytössä. Alla oleva taulukko luetteloi suurimman sallitun tehon (W tai A) mallikohtaisesti. Malli 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W 230 VAC maks. W 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W 230 VAC maks. A 0,65 A 0,76 A 0,87 A 1,09 A 1,3 A Lähtöjä Malli 350 W 400 W PS PS VAC maks. W 350 W 400 W 500 W 600 W 230 VAC maks. A 1,52 A 1,74 A 2,2 A 2,7 A Lähtöjä Malli 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 230 VAC maks. W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 230 VAC maks. A 3,5 A 4,4 A 5,3 A 6,5 A Lähtöjä Malli 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 230 VAC maks. W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 230 VAC maks. A 8,7 A 13,1 A 17,4 A 21,8 A Lähtöjä HUOM! 4000 W ja 5000 W mallit: maks. teho per lähtö 3500 W (16 A). 13

15 Tietyn tyyppiset sähkölaitteet joissa on sähkömoottori tai muuntaja voivat kuluttaa 2-6 kertaa ilmoitettua nimellistehoa vastaavan virran käynnistyshetkellä. Virtapiikin aiheuttaa nk. induktiivinen kuorma ja joskus laitteiden yhteydessä ilmoitetaan induktiivisen kuorman aiheuttama nk. käynnistysvirta. Mainitun tyyppisten laitteiden tapauksessa on usein suoritettava käytännön kokeita ja määritettävä tarvittava invertterin nimellisteho jolla kyseinen laite saadaan käynnistymään ja toimimaan luotettavasti. Alla oleva taulukko luetteloi tyypillisten kulutuslaitteiden ohjeellisia tehonkulutusarvoja yhdessä akusta tarvittavan virran nimellisarvojen kera. KULUTUSLAITE Ilmakompressori * Lämminvesivaraaja Ilmakompressori * Lämminvesivaraaja Keskimääräinen tehonkulutus AC W DC A Kookkaammat sähkölaitteet * Vedenkeitin Sähkökäyttöinen saha / Sirkkeli Leivänpaahdin / Parila Pieni pölynimuri Hiomakone ja muut pienet sähkötyökalut PIeni mikroaaltouuni (500 / 650 W) * TV/VIDEO/DVD-yhdistelmä Porakone Valaistus (500 W) Juomavesipumppu * TV * Pienet käsityökalut / Valaistus Mikseri / Mehukone Musiikkilaitteet * Sauvasekoitin Kannettava tietokone / Sähköveitsi Kannettavat stereot / DVD / VHS / Playstation Matkapuhelimen laturi / Digitaalikamera 200 W 500 W 1000 W 3000 W 5000 W 50 5 * Sähkölaite saattaa edellyttää tehokkaampaa invertteriä. 17. VAIHTOEHTOINEN LIITÄNTÄ Jos invertteri asennetaan ajoneuvoon, veneeseen tai mökkiin voi tietyissä tapauksissa olla suotavaa asentaa invertteri suojaisaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Jos akkukaapeleiden pituutta on lisättävä tulee ottaa huomioon se että pituuden kasvaessa kaapeleiden poikkinpintaa tulee kasvattaa jotta kaapeleissa muodostuva jännitehäviö ei kasvaisi liian suureksi. 14

16 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W Jännite VDC 12 V rms / 13,7 A 12 V rms / 16 A 12 V rms / 18 A 12 V rms / 22,8 A 12 V rms / 27,5 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 150 W / 0,65 A 175 W / 0,76 A 200 W / 0,87 A 250 W / 1,09 A 300 W / 1,3 A Maks. teho 0,5 s 300 W 350 W 400 W 500 W 600 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,21 A 0,21 A 0,25 A 0,32 A 0,35 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Automaattinen (lämpötila tai kuorma) Tuuletin EI EI EI KYLLÄ KYLLÄ 230 VAC lähdöt Sulake 20 A 20 A 25 A 30 A 40 A Mitat (P x L x K) [cm] 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 Paino 0,55 kg 0,7 kg 0,7 kg 0,71 kg 0,75 kg * Syöttöjännite 12 VDC 15

17 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 350 W 400 W 500 W PS W PS Jännite VDC Tulojännite Jatkuva teho 12 V rms 32 A 350 W 1,52 A 12 V rms 36,5 A 400 W 1,74 A 12 V rms 45,5 A 500 W 2,2 A 12 V rms 45,5 A 12 V rms V 500 W 2,2 A 12 V rms 55 A 600 W 2,7 A 12 V rms 55 A 600 W 2,7 A Maks. teho 0,5 s 700 W 800 W 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,35 A 0,35 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Tuuletin Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Lähtövirran oikosulkusuojaus Automaattinen (ohjaus lämpötilan tai kuorman mukaan) 230 VAC lähdöt Sulake 40 A 2 x 25 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 25 A Mitat (P x L x K) [cm] 17x12,5x5,2 17x12,5x5,2 15,5x16,4x6,2 19x11,1x5,5 15,5x16,4x6,2 19x11,1x5,5 Paino 0,76 kg 0,87 kg 1,4 kg 1,7 kg 1,5 kg 1,75 kg * Syöttöjännite 12 VDC 16

18 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W Jännite VDC 12 V rms / 73 A 12 V rms / 91 A 12 V rms / 110 A 12 V rms / 137 A 12 V rms / 183 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 800 W / 3,5 A 1000 W / 4,4 A 1200 W / 5,3 A 1500 W / 6,5 A 2000 W / 8,7 A Maks. teho 0,5 s 1600 W 2000 W 2400 W 3000 W 4000 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,6 A 0,6 A 0,6 A 0,7 A 0,7 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Tuuletin Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Lähtövirran oikosulkusuojaus Automaattinen (ohjaus lämpötilan tai kuorman mukaan) 230 VAC lähdöt 1 2 Sulake 4x25 A 6x20 A 6x25 A 9x20 A 12x25 A Mitat (P x L x K) [cm] 26 x 16,4 x 6,2 26 x 19,8 x 7 26 x 19,8 x 7 32 x 19,8 x 7 43 x 19,8 x 7 Paino 2,3 kg 2,9 kg 3,2 kg 4,3 kg 5,2 kg * Syöttöjännite 12 VDC 17

19 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 3000 W 4000 W 5000 W Jännite VDC 12 V rms / 275 A 12 V rms / 366 A 12 V rms / 458 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 3000 W / 13,1 A 4000 W / 17,4 A 5000 W / 21,7 A Maks. teho 0,5 s 6000 W 8000 W W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,6 A 0,7 A 0,8 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Automaattinen (lämpötila tai kuorma) Tuuletin EI EI EI 230 VAC lähdöt Sulake 18x25 A 24x25 A 30x25 A Mitat (P x L x K) [cm] 32 x21 x 15,5 38,5 x 21 x 15,5 46 x 21 x 15,5 Paino 7,3 kg 8,0 kg 8,7 kg * Syöttöjännite 12 VDC 18

20 Tämä invertteri tuottaa 230 VAC:n vaihtojännitettä 12 VDC akkujännitteestä ja sitä voidaan käyttää syöttämään erityyppisiä verkkosähkökäyttöisiä laitteita joiden tehonkulutus on sallituissa rajoissa. VAROITUS! VÄLTÄ TULIPALOVAARA JA SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUDELLE TAI VEDELLE! VAROITUS! OTA HUOMIOON SEURAAVAT OHJEET INVERTTIÄ KÄYTTÄESSÄSI A. TILAN TULEE OLLA HYVIN TUULETETTU B. ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ LAITETTA SUORASSA AURINGONVALON VAIKUTUKSESSA. C. KÄYTÄ JA SÄILYTÄ LAITE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. D. PIDÄ LAITE POISSA LIKAISISTA, KOSTEISTA TAI ÖLJYISISTÄ OLOSUHTEISTA ÄLÄKÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUDELLE TAI VEDEN VAIKUTUKSILLE. E. PIDÄ LAITE ETÄÄLLÄ HERKÄSTI SYTTYVISTÄ MATERIAALEISTA. F. ASENNA LAITE KIINTEÄSTI SITEN ETTÄ SE EI PÄÄSE IRTI.

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia, ja

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ:

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: FI KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten Art.nr. 172773-01 Yleistä Kosteudenpoistaja on kannettava

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15

Käyttöohje. FI Liite. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15 Käyttöohje FI Liite BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/15 1 Yleiskuvaus 1.1 Ultra fast MPPT -seuranta Erityisesti, kun taivas on pilvinen ja valon intensiteetti vaihtelee jatkuvasti, nopea MPPT - algoritmi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 Käyttöohje FI Liite Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 2 Sisällys SisällysTOCTurvallisuusohjeet... 1 Turvallisuusohjeet... 2 1. Pikakäyttöopas... 1 FI 2. Tärkeät ominaisuudet ja tosiasiat...

Lisätiedot

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje Saat veneestäsi irti parhaan suorituskyvyn ja vältät sen vaurioitumisen, kun asennat GHP 10 autopilottijärjestelmän seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lue

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot