KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA"

Transkriptio

1 INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

2 KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet jne. 1. KUVAUS KUVA W TAKASIVU W ETUSIVU 230 VAC LÄHTÖ VIRTAKYTKIN KUVA W TAKASIVU W ETUSIVU 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN 1

3 KUVA W Takaosa 400 W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN KUVA 4 A: W Takaosa A: W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ VIRTAKYTKIN 12 VDC MUSTA B: W Takaosa B: W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN 2

4 KUVA W Takaosa 800 W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN KUVA W Takaosa W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 12 VDC MUSTA KUVA 7 VIRTAKYTKIN 230 VAC LÄHTÖ W Takaosa W Etuosa 3

5 Kuva 8 MERKKIVALOT Vihreä LED palaa Virtakytkin päällä (ON) - invertteri käyttövalmis. Vihreä LED sammunut Virtakytkin pois päältä (OFF) - invertteri sammutettu. Punainen LED palaa Invertteri ei toimi - vikatila (FAULT). MALLI W Vihreä "POWER" LED palaa Vihreä "NORMAL" LED palaa Punainen "FAULT" LED palaa Virtakytkin päällä (ON) - invertteri käyttövalmis. Invertteri toimii normaalitilassa. Invertteri ei toimi - vikatila. MALLI W 4

6 2. TARVIKKEET DC-kaapeli DC-kaapeli DC-liitäntäkaapeli tupakansytytinliittimellä akkuliittimillä 3. AKKULIITÄNTÄ Mallit joiden lähtöteho on W liitetään ajoneuvon tupakansytytinliitäntään. Mallit joiden lähtöteho on W liitetään suoraan akun napoihin. Tarkista että tulon ja lähdön jännitetasot ovat sopivat (12 VDC tulo ja 230 VAC lähtö). Liitä punainen + kaapeli akun plusnavasta invertterin punaiseen + liittimeen. Liitä musta - kaapeli akun miinusnavasta invertterin mustaan - liittimeen. Kiristä liitäntäruuvit riittävän kireälle mutta varo ylikiristämästä. 4. KÄYTTÖ A) Kun invertteri on liitetty kulutuslaitteeseen, muista kytkeä invertteri päälle ennen kuin kytket kulutuslaitteen päälle. Jos invertteristä alkaa kuulua piipittävä merkkiääni sen ollessa päällä se on merkki siitä, että akku on tyhjentymässä. Merkkiääni varoittaa että invertteri kytkeytyy pois päältä noin 5 minuutin kuluttua akun syväpurkautumisen estämiseksi. PUNAINEN MUSTA 12 V AKKU MALLI W 5

7 B) Jos invertteriin liitettävä kulutuslaite on CRT-näyttöputkella varustettu vanhempi TV tai tietokonemonitori on mahdollista, että invertteri on kytkettävä päälle muutamia kertoja ennen kuin se alkaa toimia kunnolla (koskee alle 500 W malleja). Tämä johtuu CRTkuvaputken lämpenemisestä. ÄLÄ kytke invertteriä päälle jos kulutuslaitteen virtakytkin on päällä (ON-asennossa), sillä invertteri voi vahingoittua. PUNAINEN MUSTA 12 V AKKU C) Jos invertteri liitetään kulutuslaitteeseen joka sisältää sähkömoottorin tai kompressorin (porakone, ilmastointilaite jne.) varmista, että invertterin nimellisteho on vähintään kolminkertainen kulutuslaitteen nimellistehoon verrattuna. Tämä siksi, että sähkömoottori vaatii käynnistyksen yhteydessä nimellistehoa vastaavaa virtaa huomattavasti suuremman nk. käynnistysvirran. 5. LÄHTÖTEHO MALLI W Invertteri kytkeytyy automaattisesti pois päältä mikäli siihen liitettyjen kulutuslaitteiden kokonaisteho ylittää invertterin kapasiteetin eli nimellisen lähtötehon. Automaattikatkaisu liipaistuu myös mikäli invertterin sisälämpötila nousee yli 60 ºC pitemmäksi aikaa. 6

8 6. ERITYISIÄ SUOSITUKSIA Irrota invertterin liitännät aina irti kun sitä ei käytetä. Irrota invertteri kun käynnistät moottorin. Jos invertteristä kuuluu piipittävä merkkiääni, sulje kulutuslaitteet, irrota invertterin liitännät ja käynnistä moottori ja lataa akku. Piipittävä merkkiääni on varoitus akun tyhjentymisestä. Invertteri kytkeytyy pois päältä automaattisesti jos akkua ei ladata ennen käytön jatkamista. Irtikytkentä tapahtuu jos invertterin tulojännite (eli akkujännite) putoaa alle 10,5 VDC tason (21 VDC tason jos kyseessä on 24 VDC invertterimalli). Toiminto suojaa akkua syväpurkautumiselta. Akun tyhjentymisen estämiseksi on välttämätöntä irrottaa invertteri akusta minuutin ajaksi jokaisen 2-3 tuntia kestäneen käyttöjakson jälkeen jotta moottori (oltava päällä) voi ladata akkua. Näin voidaan turvata se että akku ei vaurioidu liiallisen purkautumisen takia. Muista liittää akun positiivinen + napa invertterin positiiviseen + liittimeen ja musta - napa vastaavasti invertterin - liittimeen kun liität invertterin suoraan akun napoihin. OIKOSULKU (VÄÄRÄ POLARITEETTI) VAURIOITTAA INVERTTERIÄ - VÄÄRÄSTÄ PO- LARITEETISTA AIHEUTUNEET VAURIOT EIVÄT KUULU TAKUUN PIIRIIN. Muista irrottaa invertterin akusta ennen kuin ryhdyt lataamaan akkua akkulaturin avulla. Jos invertteriä ei irroteta akkulaturi voi aiheuttaa virtapiikin joka voi vaurioittaa invertteriä. AKKULATURIN LIITTÄMINEN SUORAAN INVERTTERIN DC-TULOLIITTIMIIN VOI VAU- RIOITTAA INVERTTERIÄ JA POISTAA TAKUUN. Varmista että akkujännite ei koskaan pääse nousemaan yli 15 V (30 V jos käytössä 24 V järjestelmä) tason. INVERTTERIN LIITTÄMINEN YLI 15 VDC JÄNNITTEESEEN VOI VAURIOITTAA INVERT- TERIÄ JA POISTAA TAKUUN. 7

9 7. JATKOKAAPELEIDEN KÄYTTÖ Jatkokaapeleiden käyttöä invertterin ja akun välillä ei suositella. Käytä vain invertterin mukana toimitettuja kaapeleita. Jos kaapeleita on pakko pidentää tulee käyttää poikkipintaalaltaan riittävän suuria kaapeleita. Ensisijaisesti tulee käyttää mikäli mahdollista jatkojohtoa 230 VAC lähtöpuolella jolloin jännitehäviö ei muodostu suureksi. 230 VAC lähtöön voidaan liittää enintään 30 metrin jatkojohto ilman suurempia ongelmia. 8. MAADOITUS VAROITUS! INVERTTERI TULEE MAADOITTAA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! Invertterin takana on erillinen ruuvi maadoitusliitäntää varten. Ruuvi on liitetty invertterin runkoon sekä 230 VAC lähdön suojamaahan. Maadoitusliitännän kytkentätapa riippuu asennustavasta/käyttökohteesta. Asennustavasta riippumatta maadoitus tulee toteuttaa keltavihreää maadoituskaapelia käyttäen. Kesämökkien tapauksessa maadoitus liitetään vähintään 1,2 metriä syvälle maahan haudattuun maadoituspiikkiin tai -levyyn. Jos akkujärjestelmä ei sisällä maadoitusliitäntää tulee käyttää akun napaa (tyypillisesti miinusnapaa) ja liittää se edellä mainittuun maadoituspiikkiin tai -levyyn. Ajoneuvoissa kun invertterin on liitetty suoraan ajoneuvon akkuun maadoitusliitäntä tulee liittää ajoneuvon runkoon. Jos invertteriä on tarkoitus käytää tupakansytytinliittimen kautta maadoitusliitäntä tulee liittää akun negatiiviseen tai positiiviseen (DC-tulo) liittimeen siitä riippuen onko ajoneuvon sähköjärjestelmä negatiivisesti tai positiivisesti maadoitettu. Jos invertteriä käytetään lisävarusteena muualla kuin ajoneuvossa voidaan käyttää ylempänä kuvattua maadoituspiikkiä tai -levyä. Veneissä maadoitusliitäntä tulee liittää veneen olemassa olevaan maadoitusjärjestelmään, joka liittyy mereen tyypillisesti potkuriakselin kautta, mutta kyseeseen voi myös tulla maadoituskaapeleista koottu "maadoitusverkko". HUOM! 230 VAC lähdön suojamaa on liitetty neutraalivaiheeseen. Kyseessä on ratkaisu jota käytetään yleisesti kotitalouksien sähköliitännöissä eikä mainittujen välillä normaalitilassa esiinny jännite-eroa. 8

10 9. LÄHTÖJÄNNITTEEN MITTAUS Invertterin lähtöjännitteen aaltomuoto on nk. muunnettu siniaalto. Jos haluat mitata AClähtöjännitteen edellyttää oikean mittaustulokseen saaminen nk. aidon RMS-jännitemittarin käyttöä. Muun tyyppisten jännitemittareiden käyttö tuottaa virheellisen lukeman joka on noin V pienempi kuin todellinen jännite. Oikea mittaustulos edellyttää aidon RMSjännitemittarin käyttöä. V huippu V RMS Kuva 1: Invertterin AC-lähtöjännitteen aaltomuoto on muunnettu siniaalto. 10. ILMANVAIHTO - JÄÄHDYTYS TÄRKEÄÄ! Varmista että invertterin tuuletin pääsee pyörimään käytön aikana. Jos tuuletin ei pyöri invertterin ollessa päällä ja kuormitettuna se voi ylikuumentua tai vikaantua. Tarkista että vieraat esineet eivät estä tuulettimen pyörimistä tai vapaata ilmavirtausta. HUONO HYVÄ 9

11 11. INVERTTERIN RUNGON MAADOITUS Invertterin rungon maadoitusruuvi tulee liittää maadoituspisteeseen, jonka luonne riippuu käyttökohteesta (ajoneuvo, vene, mökki). Ajoneuvossa maadoitus liitetään runkoon, veneessä veneen omaan maadoitusjärjestelmään ja mökissä maahan kaivettuun maadoituselektrodiin (piikki tai levy). Malli W Maadoituselektrodi kaivettu 1,2 metrin syvyyteen Malli W Maadoituselektrodi kaivettu 1,2 metrin syvyyteen 10

12 12. VAROITUS Mikäli invertterin AC-lähtöpuolella ilmenee ongelma (oikosulku, ylikuormitus jne.) invertte-rin suojapiirit kytketävät invertterin automaattisesti pois päältä. Toimi seuraavasti: A) Kytke virta pois päältä välittömästi. B) Irrota kaikki kulutuslaitteet invertteristä. C) Tarkista invertteriin liitettynä olleet laitteet. D) Käytä kulutuslaitteita kun olet ensin selvittänyt niihin liittyvät ongelmat. Jos invertteriä käytetää pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti se voi kytkeytyä pois päältä vaikka akkujännite olisikin edelleen riittävän korkea. Tämä voi johtua ympäristön korkeasta lämpötilasta. Toimi seuraavasti A) Kytke invertteri pois päältä välittömästi. B) Kytke muutamia kulutuslaitteita pois päältä ja odota että ympäristön lämpötila on laskenut. C) Kytke invertteri jälleen päälle. Huomioi seuraavat ohjeet invertterin käyttöön ja käyttöympäristöön liittyen: 13. HUOLTO 14. HUOMAUTUKSIA A) Älä käytä invertteriä huonosti tuuletetuissa tiloissa. B) Älä käytä invertteriä suorassa auringonpaisteessa tai muun lämmönlähteen vaikutuspiirissä. C) Älä päästä lapsia käsittelemään invertteriä. D) Suojaa invertterin veden, kosteuden, lumen ja jään sekä öljyjen ja rasvojen vaikutuksilta. E) Älä käytä invertteriä herkästi syttyvien aineiden tai materiaalien läheisyydessä. Invertteri ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Voit puhdistaa invertterin kotelon ulkopinnat tarvittaessa hieman kosteahkolla rätillä lian ja pölyn pitämiseksi kurissa. Tarkista akkuliitännän liittimien ruuvit ja kiristä tarvittaessa. Kaikki ilmoitetut arvot on määritetty puolta nimelliskuormaan vastaavalla keinokuormalla lämpötilan ollessa 25ºC ellei muutoin ole ilmoitettu. Pidätys teknisten tietojen muutta-miseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. VAROITUS! ÄLÄ AVAA TAI YRITÄ PURKAA INVERTTERIN KOTELON OSIA TAI MUITA OSIA VAAN OTA TARVITTAESSA YHTEYS SUORAAN VALTUUTETTUUN HUOLTOON! 11

13 15. SUOSITELTAVAT AKKUKAPASITEETIT Invertterin ja kulutuslaitteiden tarvitseman riittävän tehon takaamiseksi on käytettävä sopivan kokoista eli kapasiteettista akkua. Kyseessä voi olla ajoneuvossa kiinteästi asennettu käynnistysakku, kannettava akkupaketti tai muu riittävän tehokas akku. Useimmissa tapauksissa AGM-tyyppinen akku takaa parhaan suorituskyvyn. Akun kapasiteetti määrittää sen kuinka pitkään invertteri pystyy syöttämään kulutuslaitteita ja sen kuinka hyvin kulutuslaitteet toimivat. Useimmissa akuissa akun kapasiteetti ampeeritunteina (Ah) on merkitty akun runkoon. Invertteri voi tilanteesta riippuen ottaa akusta huomattavan suuren virran joten on ehdottoman tärkeää että akun kapasiteetti on riittävä. Liian pienen akun käyttö voi vahingoittaa akkua sekä aiheuttaa invertterin automaattisen poiskytkennän liipaistumisen akun syväpurkautumisen estämiseksi. Akusta otettavan virran suuruus on suoraan verrannollinen liitettyjen kulutuslaitteiden tehonkulutukseen. Malli 150 W 200 W 250 W 300 W 350 W 400 W Minimi akkukapasiteetti 17 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 50 Ah 50 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 40 min 53 min 46 min 40 min 45 min 40 min akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 80 min 2 h 2 h 2 h 4 h 4 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah Ah Ah Malli 500 W 600 W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W Minimi akkukapasiteetti 50 Ah 50 Ah 75 Ah 75 Ah 75 Ah 85 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 35 min 30 min 20 min 15 min 10 min 7 min akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h 7 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah Ah Ah Malli 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W Minimi akkukapasiteetti 85 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 5 min Ei suositeltava akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 7 h 8 h 12 h 16 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah 12

14 16. SALLITUT KUORMAT Invertteri on varustettu yhdellä tai kahdella verkkosähkövastakkeella kulutuslaitteiden liittämiseksi invertteriin. Kahden vastakkeen sisältävissä malleissa molempia vastakkeita on mahdollista käyttää kunhan niihin liitettyjen kulutuslaitteiden yhteenlaskettu virrankulutus (tehonkulutus) EI ylitä invertterin nimellistehoa. Kaikissa inverttereissä on laitekilpi joka sisältää merkinnän lähtötehosta (Watteina tai Ampeereina) normaalikäytössä. Alla oleva taulukko luetteloi suurimman sallitun tehon (W tai A) mallikohtaisesti. Malli 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W 230 VAC maks. W 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W 230 VAC maks. A 0,65 A 0,76 A 0,87 A 1,09 A 1,3 A Lähtöjä Malli 350 W 400 W PS PS VAC maks. W 350 W 400 W 500 W 600 W 230 VAC maks. A 1,52 A 1,74 A 2,2 A 2,7 A Lähtöjä Malli 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 230 VAC maks. W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 230 VAC maks. A 3,5 A 4,4 A 5,3 A 6,5 A Lähtöjä Malli 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 230 VAC maks. W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 230 VAC maks. A 8,7 A 13,1 A 17,4 A 21,8 A Lähtöjä HUOM! 4000 W ja 5000 W mallit: maks. teho per lähtö 3500 W (16 A). 13

15 Tietyn tyyppiset sähkölaitteet joissa on sähkömoottori tai muuntaja voivat kuluttaa 2-6 kertaa ilmoitettua nimellistehoa vastaavan virran käynnistyshetkellä. Virtapiikin aiheuttaa nk. induktiivinen kuorma ja joskus laitteiden yhteydessä ilmoitetaan induktiivisen kuorman aiheuttama nk. käynnistysvirta. Mainitun tyyppisten laitteiden tapauksessa on usein suoritettava käytännön kokeita ja määritettävä tarvittava invertterin nimellisteho jolla kyseinen laite saadaan käynnistymään ja toimimaan luotettavasti. Alla oleva taulukko luetteloi tyypillisten kulutuslaitteiden ohjeellisia tehonkulutusarvoja yhdessä akusta tarvittavan virran nimellisarvojen kera. KULUTUSLAITE Ilmakompressori * Lämminvesivaraaja Ilmakompressori * Lämminvesivaraaja Keskimääräinen tehonkulutus AC W DC A Kookkaammat sähkölaitteet * Vedenkeitin Sähkökäyttöinen saha / Sirkkeli Leivänpaahdin / Parila Pieni pölynimuri Hiomakone ja muut pienet sähkötyökalut PIeni mikroaaltouuni (500 / 650 W) * TV/VIDEO/DVD-yhdistelmä Porakone Valaistus (500 W) Juomavesipumppu * TV * Pienet käsityökalut / Valaistus Mikseri / Mehukone Musiikkilaitteet * Sauvasekoitin Kannettava tietokone / Sähköveitsi Kannettavat stereot / DVD / VHS / Playstation Matkapuhelimen laturi / Digitaalikamera 200 W 500 W 1000 W 3000 W 5000 W 50 5 * Sähkölaite saattaa edellyttää tehokkaampaa invertteriä. 17. VAIHTOEHTOINEN LIITÄNTÄ Jos invertteri asennetaan ajoneuvoon, veneeseen tai mökkiin voi tietyissä tapauksissa olla suotavaa asentaa invertteri suojaisaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Jos akkukaapeleiden pituutta on lisättävä tulee ottaa huomioon se että pituuden kasvaessa kaapeleiden poikkinpintaa tulee kasvattaa jotta kaapeleissa muodostuva jännitehäviö ei kasvaisi liian suureksi. 14

16 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W Jännite VDC 12 V rms / 13,7 A 12 V rms / 16 A 12 V rms / 18 A 12 V rms / 22,8 A 12 V rms / 27,5 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 150 W / 0,65 A 175 W / 0,76 A 200 W / 0,87 A 250 W / 1,09 A 300 W / 1,3 A Maks. teho 0,5 s 300 W 350 W 400 W 500 W 600 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,21 A 0,21 A 0,25 A 0,32 A 0,35 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Automaattinen (lämpötila tai kuorma) Tuuletin EI EI EI KYLLÄ KYLLÄ 230 VAC lähdöt Sulake 20 A 20 A 25 A 30 A 40 A Mitat (P x L x K) [cm] 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 Paino 0,55 kg 0,7 kg 0,7 kg 0,71 kg 0,75 kg * Syöttöjännite 12 VDC 15

17 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 350 W 400 W 500 W PS W PS Jännite VDC Tulojännite Jatkuva teho 12 V rms 32 A 350 W 1,52 A 12 V rms 36,5 A 400 W 1,74 A 12 V rms 45,5 A 500 W 2,2 A 12 V rms 45,5 A 12 V rms V 500 W 2,2 A 12 V rms 55 A 600 W 2,7 A 12 V rms 55 A 600 W 2,7 A Maks. teho 0,5 s 700 W 800 W 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,35 A 0,35 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Tuuletin Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Lähtövirran oikosulkusuojaus Automaattinen (ohjaus lämpötilan tai kuorman mukaan) 230 VAC lähdöt Sulake 40 A 2 x 25 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 25 A Mitat (P x L x K) [cm] 17x12,5x5,2 17x12,5x5,2 15,5x16,4x6,2 19x11,1x5,5 15,5x16,4x6,2 19x11,1x5,5 Paino 0,76 kg 0,87 kg 1,4 kg 1,7 kg 1,5 kg 1,75 kg * Syöttöjännite 12 VDC 16

18 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W Jännite VDC 12 V rms / 73 A 12 V rms / 91 A 12 V rms / 110 A 12 V rms / 137 A 12 V rms / 183 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 800 W / 3,5 A 1000 W / 4,4 A 1200 W / 5,3 A 1500 W / 6,5 A 2000 W / 8,7 A Maks. teho 0,5 s 1600 W 2000 W 2400 W 3000 W 4000 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,6 A 0,6 A 0,6 A 0,7 A 0,7 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Tuuletin Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Lähtövirran oikosulkusuojaus Automaattinen (ohjaus lämpötilan tai kuorman mukaan) 230 VAC lähdöt 1 2 Sulake 4x25 A 6x20 A 6x25 A 9x20 A 12x25 A Mitat (P x L x K) [cm] 26 x 16,4 x 6,2 26 x 19,8 x 7 26 x 19,8 x 7 32 x 19,8 x 7 43 x 19,8 x 7 Paino 2,3 kg 2,9 kg 3,2 kg 4,3 kg 5,2 kg * Syöttöjännite 12 VDC 17

19 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 3000 W 4000 W 5000 W Jännite VDC 12 V rms / 275 A 12 V rms / 366 A 12 V rms / 458 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 3000 W / 13,1 A 4000 W / 17,4 A 5000 W / 21,7 A Maks. teho 0,5 s 6000 W 8000 W W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,6 A 0,7 A 0,8 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Automaattinen (lämpötila tai kuorma) Tuuletin EI EI EI 230 VAC lähdöt Sulake 18x25 A 24x25 A 30x25 A Mitat (P x L x K) [cm] 32 x21 x 15,5 38,5 x 21 x 15,5 46 x 21 x 15,5 Paino 7,3 kg 8,0 kg 8,7 kg * Syöttöjännite 12 VDC 18

20 Tämä invertteri tuottaa 230 VAC:n vaihtojännitettä 12 VDC akkujännitteestä ja sitä voidaan käyttää syöttämään erityyppisiä verkkosähkökäyttöisiä laitteita joiden tehonkulutus on sallituissa rajoissa. VAROITUS! VÄLTÄ TULIPALOVAARA JA SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUDELLE TAI VEDELLE! VAROITUS! OTA HUOMIOON SEURAAVAT OHJEET INVERTTIÄ KÄYTTÄESSÄSI A. TILAN TULEE OLLA HYVIN TUULETETTU B. ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ LAITETTA SUORASSA AURINGONVALON VAIKUTUKSESSA. C. KÄYTÄ JA SÄILYTÄ LAITE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. D. PIDÄ LAITE POISSA LIKAISISTA, KOSTEISTA TAI ÖLJYISISTÄ OLOSUHTEISTA ÄLÄKÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUDELLE TAI VEDEN VAIKUTUKSILLE. E. PIDÄ LAITE ETÄÄLLÄ HERKÄSTI SYTTYVISTÄ MATERIAALEISTA. F. ASENNA LAITE KIINTEÄSTI SITEN ETTÄ SE EI PÄÄSE IRTI.

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Aurinko-R40 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R40 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R40 Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille Hakkurikytkentäinen FI AKKULATURI lyijyhappoakuille MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Käyttöohje ja opas käynnistys- ja syväpurkausakkujen ammattimaiseen lataukseen JOHDANTO Onnittelumme

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

OTTO 8 in 1 multiasema

OTTO 8 in 1 multiasema GE6701 OTTO 8 in 1 multiasema TÄRKEÄÄ TIETOA Lue ja sisäistä kaikki tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset ja huomautukset ennen kuin käytät OTTOmultiasemaa. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita,

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Akkujen ja latureiden tehosuositukset

TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA Akkujen ja latureiden tehosuositukset 1. Yleistä Näissä tiedoissa annetaan neuvoja oikean laturin ja akkujen valintaan. Yleisesti ottaen ajoneuvoissa sähkönkulutus kasvaa jatkuvasti. Silti auton luotettavuus ja käynnistyskyky täytyy varmistaa.

Lisätiedot

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot...

SUOMI SU-1. Johdanto. Sisältö. Pakkauksen sisältö. Yleistä tietoa. Yleistä tietoa Varoituksia...2 Hallintapainikkeet ja merkkivalot... Johdanto Sisältö Yleistä tietoa Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden. Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä. Pakkauksen

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöohje

Suomenkielinen käyttöohje M1A.4150 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot