KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA"

Transkriptio

1 INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

2 KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet jne. 1. KUVAUS KUVA W TAKASIVU W ETUSIVU 230 VAC LÄHTÖ VIRTAKYTKIN KUVA W TAKASIVU W ETUSIVU 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN 1

3 KUVA W Takaosa 400 W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN KUVA 4 A: W Takaosa A: W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ VIRTAKYTKIN 12 VDC MUSTA B: W Takaosa B: W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN 2

4 KUVA W Takaosa 800 W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 230 VAC LÄHTÖ 12 VDC MUSTA VIRTAKYTKIN KUVA W Takaosa W Etuosa 12 VDC PUNAINEN 12 VDC MUSTA KUVA 7 VIRTAKYTKIN 230 VAC LÄHTÖ W Takaosa W Etuosa 3

5 Kuva 8 MERKKIVALOT Vihreä LED palaa Virtakytkin päällä (ON) - invertteri käyttövalmis. Vihreä LED sammunut Virtakytkin pois päältä (OFF) - invertteri sammutettu. Punainen LED palaa Invertteri ei toimi - vikatila (FAULT). MALLI W Vihreä "POWER" LED palaa Vihreä "NORMAL" LED palaa Punainen "FAULT" LED palaa Virtakytkin päällä (ON) - invertteri käyttövalmis. Invertteri toimii normaalitilassa. Invertteri ei toimi - vikatila. MALLI W 4

6 2. TARVIKKEET DC-kaapeli DC-kaapeli DC-liitäntäkaapeli tupakansytytinliittimellä akkuliittimillä 3. AKKULIITÄNTÄ Mallit joiden lähtöteho on W liitetään ajoneuvon tupakansytytinliitäntään. Mallit joiden lähtöteho on W liitetään suoraan akun napoihin. Tarkista että tulon ja lähdön jännitetasot ovat sopivat (12 VDC tulo ja 230 VAC lähtö). Liitä punainen + kaapeli akun plusnavasta invertterin punaiseen + liittimeen. Liitä musta - kaapeli akun miinusnavasta invertterin mustaan - liittimeen. Kiristä liitäntäruuvit riittävän kireälle mutta varo ylikiristämästä. 4. KÄYTTÖ A) Kun invertteri on liitetty kulutuslaitteeseen, muista kytkeä invertteri päälle ennen kuin kytket kulutuslaitteen päälle. Jos invertteristä alkaa kuulua piipittävä merkkiääni sen ollessa päällä se on merkki siitä, että akku on tyhjentymässä. Merkkiääni varoittaa että invertteri kytkeytyy pois päältä noin 5 minuutin kuluttua akun syväpurkautumisen estämiseksi. PUNAINEN MUSTA 12 V AKKU MALLI W 5

7 B) Jos invertteriin liitettävä kulutuslaite on CRT-näyttöputkella varustettu vanhempi TV tai tietokonemonitori on mahdollista, että invertteri on kytkettävä päälle muutamia kertoja ennen kuin se alkaa toimia kunnolla (koskee alle 500 W malleja). Tämä johtuu CRTkuvaputken lämpenemisestä. ÄLÄ kytke invertteriä päälle jos kulutuslaitteen virtakytkin on päällä (ON-asennossa), sillä invertteri voi vahingoittua. PUNAINEN MUSTA 12 V AKKU C) Jos invertteri liitetään kulutuslaitteeseen joka sisältää sähkömoottorin tai kompressorin (porakone, ilmastointilaite jne.) varmista, että invertterin nimellisteho on vähintään kolminkertainen kulutuslaitteen nimellistehoon verrattuna. Tämä siksi, että sähkömoottori vaatii käynnistyksen yhteydessä nimellistehoa vastaavaa virtaa huomattavasti suuremman nk. käynnistysvirran. 5. LÄHTÖTEHO MALLI W Invertteri kytkeytyy automaattisesti pois päältä mikäli siihen liitettyjen kulutuslaitteiden kokonaisteho ylittää invertterin kapasiteetin eli nimellisen lähtötehon. Automaattikatkaisu liipaistuu myös mikäli invertterin sisälämpötila nousee yli 60 ºC pitemmäksi aikaa. 6

8 6. ERITYISIÄ SUOSITUKSIA Irrota invertterin liitännät aina irti kun sitä ei käytetä. Irrota invertteri kun käynnistät moottorin. Jos invertteristä kuuluu piipittävä merkkiääni, sulje kulutuslaitteet, irrota invertterin liitännät ja käynnistä moottori ja lataa akku. Piipittävä merkkiääni on varoitus akun tyhjentymisestä. Invertteri kytkeytyy pois päältä automaattisesti jos akkua ei ladata ennen käytön jatkamista. Irtikytkentä tapahtuu jos invertterin tulojännite (eli akkujännite) putoaa alle 10,5 VDC tason (21 VDC tason jos kyseessä on 24 VDC invertterimalli). Toiminto suojaa akkua syväpurkautumiselta. Akun tyhjentymisen estämiseksi on välttämätöntä irrottaa invertteri akusta minuutin ajaksi jokaisen 2-3 tuntia kestäneen käyttöjakson jälkeen jotta moottori (oltava päällä) voi ladata akkua. Näin voidaan turvata se että akku ei vaurioidu liiallisen purkautumisen takia. Muista liittää akun positiivinen + napa invertterin positiiviseen + liittimeen ja musta - napa vastaavasti invertterin - liittimeen kun liität invertterin suoraan akun napoihin. OIKOSULKU (VÄÄRÄ POLARITEETTI) VAURIOITTAA INVERTTERIÄ - VÄÄRÄSTÄ PO- LARITEETISTA AIHEUTUNEET VAURIOT EIVÄT KUULU TAKUUN PIIRIIN. Muista irrottaa invertterin akusta ennen kuin ryhdyt lataamaan akkua akkulaturin avulla. Jos invertteriä ei irroteta akkulaturi voi aiheuttaa virtapiikin joka voi vaurioittaa invertteriä. AKKULATURIN LIITTÄMINEN SUORAAN INVERTTERIN DC-TULOLIITTIMIIN VOI VAU- RIOITTAA INVERTTERIÄ JA POISTAA TAKUUN. Varmista että akkujännite ei koskaan pääse nousemaan yli 15 V (30 V jos käytössä 24 V järjestelmä) tason. INVERTTERIN LIITTÄMINEN YLI 15 VDC JÄNNITTEESEEN VOI VAURIOITTAA INVERT- TERIÄ JA POISTAA TAKUUN. 7

9 7. JATKOKAAPELEIDEN KÄYTTÖ Jatkokaapeleiden käyttöä invertterin ja akun välillä ei suositella. Käytä vain invertterin mukana toimitettuja kaapeleita. Jos kaapeleita on pakko pidentää tulee käyttää poikkipintaalaltaan riittävän suuria kaapeleita. Ensisijaisesti tulee käyttää mikäli mahdollista jatkojohtoa 230 VAC lähtöpuolella jolloin jännitehäviö ei muodostu suureksi. 230 VAC lähtöön voidaan liittää enintään 30 metrin jatkojohto ilman suurempia ongelmia. 8. MAADOITUS VAROITUS! INVERTTERI TULEE MAADOITTAA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA! Invertterin takana on erillinen ruuvi maadoitusliitäntää varten. Ruuvi on liitetty invertterin runkoon sekä 230 VAC lähdön suojamaahan. Maadoitusliitännän kytkentätapa riippuu asennustavasta/käyttökohteesta. Asennustavasta riippumatta maadoitus tulee toteuttaa keltavihreää maadoituskaapelia käyttäen. Kesämökkien tapauksessa maadoitus liitetään vähintään 1,2 metriä syvälle maahan haudattuun maadoituspiikkiin tai -levyyn. Jos akkujärjestelmä ei sisällä maadoitusliitäntää tulee käyttää akun napaa (tyypillisesti miinusnapaa) ja liittää se edellä mainittuun maadoituspiikkiin tai -levyyn. Ajoneuvoissa kun invertterin on liitetty suoraan ajoneuvon akkuun maadoitusliitäntä tulee liittää ajoneuvon runkoon. Jos invertteriä on tarkoitus käytää tupakansytytinliittimen kautta maadoitusliitäntä tulee liittää akun negatiiviseen tai positiiviseen (DC-tulo) liittimeen siitä riippuen onko ajoneuvon sähköjärjestelmä negatiivisesti tai positiivisesti maadoitettu. Jos invertteriä käytetään lisävarusteena muualla kuin ajoneuvossa voidaan käyttää ylempänä kuvattua maadoituspiikkiä tai -levyä. Veneissä maadoitusliitäntä tulee liittää veneen olemassa olevaan maadoitusjärjestelmään, joka liittyy mereen tyypillisesti potkuriakselin kautta, mutta kyseeseen voi myös tulla maadoituskaapeleista koottu "maadoitusverkko". HUOM! 230 VAC lähdön suojamaa on liitetty neutraalivaiheeseen. Kyseessä on ratkaisu jota käytetään yleisesti kotitalouksien sähköliitännöissä eikä mainittujen välillä normaalitilassa esiinny jännite-eroa. 8

10 9. LÄHTÖJÄNNITTEEN MITTAUS Invertterin lähtöjännitteen aaltomuoto on nk. muunnettu siniaalto. Jos haluat mitata AClähtöjännitteen edellyttää oikean mittaustulokseen saaminen nk. aidon RMS-jännitemittarin käyttöä. Muun tyyppisten jännitemittareiden käyttö tuottaa virheellisen lukeman joka on noin V pienempi kuin todellinen jännite. Oikea mittaustulos edellyttää aidon RMSjännitemittarin käyttöä. V huippu V RMS Kuva 1: Invertterin AC-lähtöjännitteen aaltomuoto on muunnettu siniaalto. 10. ILMANVAIHTO - JÄÄHDYTYS TÄRKEÄÄ! Varmista että invertterin tuuletin pääsee pyörimään käytön aikana. Jos tuuletin ei pyöri invertterin ollessa päällä ja kuormitettuna se voi ylikuumentua tai vikaantua. Tarkista että vieraat esineet eivät estä tuulettimen pyörimistä tai vapaata ilmavirtausta. HUONO HYVÄ 9

11 11. INVERTTERIN RUNGON MAADOITUS Invertterin rungon maadoitusruuvi tulee liittää maadoituspisteeseen, jonka luonne riippuu käyttökohteesta (ajoneuvo, vene, mökki). Ajoneuvossa maadoitus liitetään runkoon, veneessä veneen omaan maadoitusjärjestelmään ja mökissä maahan kaivettuun maadoituselektrodiin (piikki tai levy). Malli W Maadoituselektrodi kaivettu 1,2 metrin syvyyteen Malli W Maadoituselektrodi kaivettu 1,2 metrin syvyyteen 10

12 12. VAROITUS Mikäli invertterin AC-lähtöpuolella ilmenee ongelma (oikosulku, ylikuormitus jne.) invertte-rin suojapiirit kytketävät invertterin automaattisesti pois päältä. Toimi seuraavasti: A) Kytke virta pois päältä välittömästi. B) Irrota kaikki kulutuslaitteet invertteristä. C) Tarkista invertteriin liitettynä olleet laitteet. D) Käytä kulutuslaitteita kun olet ensin selvittänyt niihin liittyvät ongelmat. Jos invertteriä käytetää pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti se voi kytkeytyä pois päältä vaikka akkujännite olisikin edelleen riittävän korkea. Tämä voi johtua ympäristön korkeasta lämpötilasta. Toimi seuraavasti A) Kytke invertteri pois päältä välittömästi. B) Kytke muutamia kulutuslaitteita pois päältä ja odota että ympäristön lämpötila on laskenut. C) Kytke invertteri jälleen päälle. Huomioi seuraavat ohjeet invertterin käyttöön ja käyttöympäristöön liittyen: 13. HUOLTO 14. HUOMAUTUKSIA A) Älä käytä invertteriä huonosti tuuletetuissa tiloissa. B) Älä käytä invertteriä suorassa auringonpaisteessa tai muun lämmönlähteen vaikutuspiirissä. C) Älä päästä lapsia käsittelemään invertteriä. D) Suojaa invertterin veden, kosteuden, lumen ja jään sekä öljyjen ja rasvojen vaikutuksilta. E) Älä käytä invertteriä herkästi syttyvien aineiden tai materiaalien läheisyydessä. Invertteri ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Voit puhdistaa invertterin kotelon ulkopinnat tarvittaessa hieman kosteahkolla rätillä lian ja pölyn pitämiseksi kurissa. Tarkista akkuliitännän liittimien ruuvit ja kiristä tarvittaessa. Kaikki ilmoitetut arvot on määritetty puolta nimelliskuormaan vastaavalla keinokuormalla lämpötilan ollessa 25ºC ellei muutoin ole ilmoitettu. Pidätys teknisten tietojen muutta-miseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. VAROITUS! ÄLÄ AVAA TAI YRITÄ PURKAA INVERTTERIN KOTELON OSIA TAI MUITA OSIA VAAN OTA TARVITTAESSA YHTEYS SUORAAN VALTUUTETTUUN HUOLTOON! 11

13 15. SUOSITELTAVAT AKKUKAPASITEETIT Invertterin ja kulutuslaitteiden tarvitseman riittävän tehon takaamiseksi on käytettävä sopivan kokoista eli kapasiteettista akkua. Kyseessä voi olla ajoneuvossa kiinteästi asennettu käynnistysakku, kannettava akkupaketti tai muu riittävän tehokas akku. Useimmissa tapauksissa AGM-tyyppinen akku takaa parhaan suorituskyvyn. Akun kapasiteetti määrittää sen kuinka pitkään invertteri pystyy syöttämään kulutuslaitteita ja sen kuinka hyvin kulutuslaitteet toimivat. Useimmissa akuissa akun kapasiteetti ampeeritunteina (Ah) on merkitty akun runkoon. Invertteri voi tilanteesta riippuen ottaa akusta huomattavan suuren virran joten on ehdottoman tärkeää että akun kapasiteetti on riittävä. Liian pienen akun käyttö voi vahingoittaa akkua sekä aiheuttaa invertterin automaattisen poiskytkennän liipaistumisen akun syväpurkautumisen estämiseksi. Akusta otettavan virran suuruus on suoraan verrannollinen liitettyjen kulutuslaitteiden tehonkulutukseen. Malli 150 W 200 W 250 W 300 W 350 W 400 W Minimi akkukapasiteetti 17 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 50 Ah 50 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 40 min 53 min 46 min 40 min 45 min 40 min akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 80 min 2 h 2 h 2 h 4 h 4 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah Ah Ah Malli 500 W 600 W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W Minimi akkukapasiteetti 50 Ah 50 Ah 75 Ah 75 Ah 75 Ah 85 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 35 min 30 min 20 min 15 min 10 min 7 min akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h 7 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah Ah Ah Malli 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W Minimi akkukapasiteetti 85 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah Käyttöaika maksimikapasiteetilla ja minimi 5 min Ei suositeltava akkukapasiteetilla Käyttöaika 100 W kuormalla ja minimi 7 h 8 h 12 h 16 h akkukapasiteetilla Suositeltava akkukapasiteetti Ah Ah Ah Ah 12

14 16. SALLITUT KUORMAT Invertteri on varustettu yhdellä tai kahdella verkkosähkövastakkeella kulutuslaitteiden liittämiseksi invertteriin. Kahden vastakkeen sisältävissä malleissa molempia vastakkeita on mahdollista käyttää kunhan niihin liitettyjen kulutuslaitteiden yhteenlaskettu virrankulutus (tehonkulutus) EI ylitä invertterin nimellistehoa. Kaikissa inverttereissä on laitekilpi joka sisältää merkinnän lähtötehosta (Watteina tai Ampeereina) normaalikäytössä. Alla oleva taulukko luetteloi suurimman sallitun tehon (W tai A) mallikohtaisesti. Malli 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W 230 VAC maks. W 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W 230 VAC maks. A 0,65 A 0,76 A 0,87 A 1,09 A 1,3 A Lähtöjä Malli 350 W 400 W PS PS VAC maks. W 350 W 400 W 500 W 600 W 230 VAC maks. A 1,52 A 1,74 A 2,2 A 2,7 A Lähtöjä Malli 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 230 VAC maks. W 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 230 VAC maks. A 3,5 A 4,4 A 5,3 A 6,5 A Lähtöjä Malli 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 230 VAC maks. W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 230 VAC maks. A 8,7 A 13,1 A 17,4 A 21,8 A Lähtöjä HUOM! 4000 W ja 5000 W mallit: maks. teho per lähtö 3500 W (16 A). 13

15 Tietyn tyyppiset sähkölaitteet joissa on sähkömoottori tai muuntaja voivat kuluttaa 2-6 kertaa ilmoitettua nimellistehoa vastaavan virran käynnistyshetkellä. Virtapiikin aiheuttaa nk. induktiivinen kuorma ja joskus laitteiden yhteydessä ilmoitetaan induktiivisen kuorman aiheuttama nk. käynnistysvirta. Mainitun tyyppisten laitteiden tapauksessa on usein suoritettava käytännön kokeita ja määritettävä tarvittava invertterin nimellisteho jolla kyseinen laite saadaan käynnistymään ja toimimaan luotettavasti. Alla oleva taulukko luetteloi tyypillisten kulutuslaitteiden ohjeellisia tehonkulutusarvoja yhdessä akusta tarvittavan virran nimellisarvojen kera. KULUTUSLAITE Ilmakompressori * Lämminvesivaraaja Ilmakompressori * Lämminvesivaraaja Keskimääräinen tehonkulutus AC W DC A Kookkaammat sähkölaitteet * Vedenkeitin Sähkökäyttöinen saha / Sirkkeli Leivänpaahdin / Parila Pieni pölynimuri Hiomakone ja muut pienet sähkötyökalut PIeni mikroaaltouuni (500 / 650 W) * TV/VIDEO/DVD-yhdistelmä Porakone Valaistus (500 W) Juomavesipumppu * TV * Pienet käsityökalut / Valaistus Mikseri / Mehukone Musiikkilaitteet * Sauvasekoitin Kannettava tietokone / Sähköveitsi Kannettavat stereot / DVD / VHS / Playstation Matkapuhelimen laturi / Digitaalikamera 200 W 500 W 1000 W 3000 W 5000 W 50 5 * Sähkölaite saattaa edellyttää tehokkaampaa invertteriä. 17. VAIHTOEHTOINEN LIITÄNTÄ Jos invertteri asennetaan ajoneuvoon, veneeseen tai mökkiin voi tietyissä tapauksissa olla suotavaa asentaa invertteri suojaisaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Jos akkukaapeleiden pituutta on lisättävä tulee ottaa huomioon se että pituuden kasvaessa kaapeleiden poikkinpintaa tulee kasvattaa jotta kaapeleissa muodostuva jännitehäviö ei kasvaisi liian suureksi. 14

16 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 150 W 175 W 200 W 250 W 300 W Jännite VDC 12 V rms / 13,7 A 12 V rms / 16 A 12 V rms / 18 A 12 V rms / 22,8 A 12 V rms / 27,5 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 150 W / 0,65 A 175 W / 0,76 A 200 W / 0,87 A 250 W / 1,09 A 300 W / 1,3 A Maks. teho 0,5 s 300 W 350 W 400 W 500 W 600 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,21 A 0,21 A 0,25 A 0,32 A 0,35 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Automaattinen (lämpötila tai kuorma) Tuuletin EI EI EI KYLLÄ KYLLÄ 230 VAC lähdöt Sulake 20 A 20 A 25 A 30 A 40 A Mitat (P x L x K) [cm] 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 15 x 12,5 x 5,2 Paino 0,55 kg 0,7 kg 0,7 kg 0,71 kg 0,75 kg * Syöttöjännite 12 VDC 15

17 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 350 W 400 W 500 W PS W PS Jännite VDC Tulojännite Jatkuva teho 12 V rms 32 A 350 W 1,52 A 12 V rms 36,5 A 400 W 1,74 A 12 V rms 45,5 A 500 W 2,2 A 12 V rms 45,5 A 12 V rms V 500 W 2,2 A 12 V rms 55 A 600 W 2,7 A 12 V rms 55 A 600 W 2,7 A Maks. teho 0,5 s 700 W 800 W 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,35 A 0,35 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Tuuletin Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Lähtövirran oikosulkusuojaus Automaattinen (ohjaus lämpötilan tai kuorman mukaan) 230 VAC lähdöt Sulake 40 A 2 x 25 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 25 A Mitat (P x L x K) [cm] 17x12,5x5,2 17x12,5x5,2 15,5x16,4x6,2 19x11,1x5,5 15,5x16,4x6,2 19x11,1x5,5 Paino 0,76 kg 0,87 kg 1,4 kg 1,7 kg 1,5 kg 1,75 kg * Syöttöjännite 12 VDC 16

18 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 800 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W Jännite VDC 12 V rms / 73 A 12 V rms / 91 A 12 V rms / 110 A 12 V rms / 137 A 12 V rms / 183 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 800 W / 3,5 A 1000 W / 4,4 A 1200 W / 5,3 A 1500 W / 6,5 A 2000 W / 8,7 A Maks. teho 0,5 s 1600 W 2000 W 2400 W 3000 W 4000 W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,6 A 0,6 A 0,6 A 0,7 A 0,7 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Tuuletin Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Lähtövirran oikosulkusuojaus Automaattinen (ohjaus lämpötilan tai kuorman mukaan) 230 VAC lähdöt 1 2 Sulake 4x25 A 6x20 A 6x25 A 9x20 A 12x25 A Mitat (P x L x K) [cm] 26 x 16,4 x 6,2 26 x 19,8 x 7 26 x 19,8 x 7 32 x 19,8 x 7 43 x 19,8 x 7 Paino 2,3 kg 2,9 kg 3,2 kg 4,3 kg 5,2 kg * Syöttöjännite 12 VDC 17

19 INVERTTERIEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus 3000 W 4000 W 5000 W Jännite VDC 12 V rms / 275 A 12 V rms / 366 A 12 V rms / 458 A Tulojännite 12 V rms / (10-15 V) Jatkuva teho 3000 W / 13,1 A 4000 W / 17,4 A 5000 W / 21,7 A Maks. teho 0,5 s 6000 W 8000 W W Tyhjäkäynnin virrankulutus 0,6 A 0,7 A 0,8 A Lähtöjännite 230 VAC VAC 110 VAC Taajuus 50 Hz 60 Hz ± 5% Lähdön vakavointi ± 5% Aaltomuoto Akkujännite matala hälytystaso [V] Automaattinen katkaisu alhaisella akkujännitteellä [V] Muokattu siniaalto 10,5 ± 0,5V rms 10 ± 0,5V rms Hyötysuhde 85-90% Ylikuumenemissuoja 65ºC ± 5% Ylikuormasuojaus Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen palautuminen Sammutus ja hälytystoiminto Sulakesuojaus Automaattinen (lämpötila tai kuorma) Tuuletin EI EI EI 230 VAC lähdöt Sulake 18x25 A 24x25 A 30x25 A Mitat (P x L x K) [cm] 32 x21 x 15,5 38,5 x 21 x 15,5 46 x 21 x 15,5 Paino 7,3 kg 8,0 kg 8,7 kg * Syöttöjännite 12 VDC 18

20 Tämä invertteri tuottaa 230 VAC:n vaihtojännitettä 12 VDC akkujännitteestä ja sitä voidaan käyttää syöttämään erityyppisiä verkkosähkökäyttöisiä laitteita joiden tehonkulutus on sallituissa rajoissa. VAROITUS! VÄLTÄ TULIPALOVAARA JA SÄHKÖISKUN VAARA! ÄLÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUDELLE TAI VEDELLE! VAROITUS! OTA HUOMIOON SEURAAVAT OHJEET INVERTTIÄ KÄYTTÄESSÄSI A. TILAN TULEE OLLA HYVIN TUULETETTU B. ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ LAITETTA SUORASSA AURINGONVALON VAIKUTUKSESSA. C. KÄYTÄ JA SÄILYTÄ LAITE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. D. PIDÄ LAITE POISSA LIKAISISTA, KOSTEISTA TAI ÖLJYISISTÄ OLOSUHTEISTA ÄLÄKÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUDELLE TAI VEDEN VAIKUTUKSILLE. E. PIDÄ LAITE ETÄÄLLÄ HERKÄSTI SYTTYVISTÄ MATERIAALEISTA. F. ASENNA LAITE KIINTEÄSTI SITEN ETTÄ SE EI PÄÄSE IRTI.

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 12V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8566

Lisätiedot

Invertteri 24V DC jännitteestä 230V AC jännitteeksi

Invertteri 24V DC jännitteestä 230V AC jännitteeksi Invertteri 24V DC jännitteestä 230V AC jännitteeksi Softstart toiminto Korkea hyötysuhde Matala häiriötaso Tasainen, säädetty ja suodatettu korkealaatuinen jännite Tehokas jäähdytys LED merkkivalot Jännitemuunnin

Lisätiedot

YLEISTÄ: Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

YLEISTÄ: Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. TURVALLISUUSOHJEET: Jos laite tarvitsee huoltoa, sen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltoteknikko, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskun vaaran. Irrota laite virtalähteestä ja muista laitteista,

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE SUOMI

HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE SUOMI HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F 12 V DC / 230 V AC invertteri pehmeäkäynnistyksellä 24 V DC / 230 V AC invertteri pehmeäkäynnistyksellä 2500 WATIN JATKUVA LÄHTÖTEHO KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 3200 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 3200... 2 Yleistä... 2 Asennus... 3 Käyttö... 4 Turvaohjeita... 6 Vianmääritys ja korjaus... 7 Takuu... 7 Liite A... 10

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aurinko-C1 ja C2 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C1 ja C2 asennus ja käyttöohje Aurinko-C1 ja C2 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet: 1. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akku irrallaan).

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Aurinko-R40 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R40 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R40 Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille Hakkurikytkentäinen FI AKKULATURI lyijyhappoakuille MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Käyttöohje ja opas käynnistys- ja syväpurkausakkujen ammattimaiseen lataukseen JOHDANTO Onnittelumme

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Aurinko-C10 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C10 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C10 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet: 1. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akku irrallaan). 2. Akku 12V/200Ah

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P)

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Asennusopas Merkkivalojen kuvaukset Valo Virran merkkivalo Toiminnan merkkivalo Ethernetmerkkivalo Kuvaus Palaa vihreänä. Virta on

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

TAD FINNISH / SUOMI

TAD FINNISH / SUOMI TAD-10082 FINNISH / SUOMI Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 26.9.2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

PWM AURINKOPANEELIN LATAUSSÄÄDIN

PWM AURINKOPANEELIN LATAUSSÄÄDIN PWM AURINKOPANEELIN LATAUSSÄÄDIN ENS-SARJA Kuva on vain ohjeellinen - todellinen tuote saattaa poiketa kuvan esittämästä tuotteesta! 1. Tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot Uusi PWM-lataussäätimesi on

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Aurinko-C20 L asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 L asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-C20 L Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

A registered trademark of SNA Europe Group UUDET KÄYNNISTINAVUT

A registered trademark of SNA Europe Group UUDET KÄYNNISTINAVUT A registered trademark of SNA Europe Group 2011 Bahco käynnistinapujen Pääominaisuudet 4 Pitkät ja paksut kaapelit Kaksinkertaisesti eristetyt hitsauskaapelit suojaavat vahingoilta, takaavat pitkän kestoajan

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot