PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta."

Transkriptio

1 PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto

2 As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Konevuokrauksen uusi tapa toimia Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajotapaan PPCT Finland Oy uusiin tiloihin

3 P Ä Ä K i R J O i T U s Vuosi 2010 on ollut meillä PPCT:ssä tapahtumarikas Maaliskuussa luovuimme Call-Center -liiketoiminnasta ja kesäkuussa IT-liiketoiminta myytiin Tamico Systemsille. Näin pääsemme keskittymään paikannusliiketoimintaan kaikilla resursseilla. Marraskuun puolivälissä muutimme Naulakadulle lähelle Tampereen keskustaa nykyaikaisempiin ja viihtyisämpiin tiloihin. PPCT:n henkilökunta pääsee keskittymään palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Tammikuun loppuun mennessä PPCT:llä on käytössään ISO 9000 laatujärjestelmä, joka on teettänyt työtä ja muuttanut prosesseja yrityksessämme. Tavoitteena on varmistaa paikannuspalvelujen toiminta sekä toimitusten onnistuminen entistäkin paremmin. uudet AsIAKAsyrITyKseT erilaisine TArPeINeeN TOIVOVAT järjestelmään uusia TOIMINTOjA ja OMINAIsuuKsIA, jotka VähITelleN hyödyttävät KAIKKIA PAIKANNIN.COM PAlVeluN KäyTTäjIä. lukuisat yritykset ovat tänäkin vuonna valinneet Paikannin.com -palvelun omakseen. Vuoden 2010 aikana olemme saaneen runsaasti uusia asiakkuuksia, joista mainittakoon tässäkin lehdessä erillisinä juttuina esiintyvät Eltel Networks sekä YIT Kalusto. Uudet asiakasyritykset erilaisine tarpeineen toivovat järjestelmään uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka vähitellen hyödyttävät kaikkia Paikannin.com -palvelun käyttäjiä. Palvelu kehittyy ja kiitos siitä kuuluu siten myös hyville asiakkaillemme. Olemme kiitollisia saamastamme luottamuksesta. uusien asiakkuuksien myötä on myös henkilökuntamme kasvanut usealla henkilöllä kevään jälkeen. Olemme vahvistaneet asennus-, tuotekehitys- ja asiakaspalveluamme. Lisäksi olemme käynnistäneet asiakkaille tarkoitetun 24/7 -toimivan puhelinpalvelun. Toivotamme kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme Hyvää Uutta Vuotta Aarre Sillanpää 2 PAIKANNIN.COM 1/2011

4 1/2011 sisältö 4 PAreMPAA AsIAKAsPAlVeluA Eltelin tavoitteena on pitää loppukäyttäjät tyytyväisinä. 6 PAIKANNIN.COM -PAlVelu junaratojen KuNNOssAPIdOssA VR Track Oy:n kokemuksia. 8 VIesTejä jokaiseen TAlOuTeeN Jakelujuniorit Oy:n kaikkiin autoihin asennettiin paikantimet. 10 KONeVuOKrAuKseN uusi TAPA TOIMIA Kallioinen Yhtiöillä paikannus mahdollistaa vuokraustoiminnan koko maan alueella. 12 rakennustaidetta TAMMelAsTA Forssan Asentajat Oy:n ajoneuvojen paikannin helpottaa asentajien, hallinnon ja työnjohdon toimintaa. 14 KAAsujA TArVITAAN KAIKKIAllA Keväällä 2010 asennettiin kaikkiin AGA:n huoltoautoihin paikantimet ja navigaattorit. 15 KuN IsO VAhINKO uhkaa Mahdollisuus lähettää lähin auto kohteeseen nopeuttaa Oulun Vesi ja Lämpö Oy:n toimintaa. 16 liikenteen riskialttein ryhmä VTT tutkii, voidaanko paikanninjärjestelmän avulla vähentää nuorten kuljetta jien onnetto muus riskiä. 18 yit uskoo AVOIMuuTeeN Hyvä valmistelu helpotti hankintaprosessia. 20 OululAIsTA OsAAMIsTA Kymppi-Eristys panostaa sertifioituun työturvallisuuteen ja aktiivisuuteen ympäristöasioissa KOKONAIsVAlTAINeN KäyTTö TuOTTAA TulOsTA Oulun Energian laskutus on nopeutunut ja virhemahdollisuudet ovat vähentyneet. 24 PAIKANTIMeT TOIVAT TehOA L&T on tyytyväinen palvelun tuomiin hyötyihin. 26 uusiin TIlOIhIN PPCT Finland Oy muutti Tampereen keskustaan. 27 PPCT INsTANT Uusia ominaisuuksia ja käyttövinkkejä PAIKANNINjärjesTelMällä PyrITääN KuITeNKIN ensisijaisesti AuTON, ei TIeTyN henkilön seurantaan. sen AVullA PyrITääN lisäämään TyöN sujuvuutta ja TOIsAAlTA TyöNTeKIjäN TurVAllIsuuTTA. YIT:n henkilöstöjohtaja AIMO VIrTANeN s PAIKANNIN.COM PPCT Finland Oy, Naulakatu 3, Tampere. PääTOIMIT TAjA Aarre Sillanpää, TOIMITTAjAT Kari Hottinen, Eevakaisa Mäntyranta. ulkoasu Mikael Manninen, mx-design. PAINO Hannun Tasa paino Oy. KANNeN KuVA Eltel Networks Oy. Kuva: isockphoto PAIKANNIN.COM 1/2011 3

5 A steksti: i A K Akari s HottinEn Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Yhteiskunta toimii ja elää kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa sähkö- ja televerkkojen varassa. Näiden nykyään elintärkeiden verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa suomessa omalta osaltaan eltel Networks Oy. Lähes 700 autoa ja 1500 työntekijää näkyvätkin päivittäin liikenteessä. eltelin liiketoiminnan tavoitteena on pitää meidät loppukäyttäjät tyytyväisinä. Sähkökatkojen ja televerkon häiriöiden nopea korjaaminen edellyttävät jatkuvaa valmiutta ja hyvää tiedonkulkua myös Eltelin omassa organisaatiossa. Syksyllä 2009 käynnistettiin hanke, jossa lähdettiin selvittämään eri paikanninjärjestelmien sopivuutta Eltelin ajoneuvojen ohjaukseen ja hallintaan Suomessa. Eri vaihtoehtoihin tutustumisen ja pilotoinnin jälkeen Eltelin johtoryhmän päätöksellä lähes kaikki ajoneuvot liitettiin PPCT:n paikanninjärjestelmään. Paikannin.com -järjestelmä vakuutti laajuudellaan, toimivuudellaan ja vakuuttavilla referensseillä. Merkittävänä plussana toimittajavalinnassa nähtiin myös PPCT:n kotimaisuus, minkä uskotaan merkitsevän pitkäaikaista sitoutumista paikannusjärjestelmätoimittajana, toteaa hankintajohtaja Tapio Potila. Käytännössä tämä sitoutuminen näkyy tiiviinä yhteistyönä kehitystyössä johon liittyy myös jatkuva koulutus. PPCT:n kehityspäivillä on myös mahdollista kuulla muiden käyttäjien kokemuksia ja vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden tarpeista. Nopeasti käyttöön Asennukset käynnistettiin jo kolmen viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta ja ensimmäinen vaihe suoritettiin kolmessa kuukaudessa kesän aikana. Autoja on ympäri maata saaristosta Lappiin, joten jo maantieteellisestikin projekti oli mittava. Kalustopäällikkö Juha Miettinen ja hankintajohtaja Tapio Potila ovat tyytyväisiä projektin läpivientiin. Projekti 4 PAIKANNIN.COM 1/2011

6 A s i A K A s Kuva: Jouko Laitinen TAVOITTeeNA PAreMPI AsIAKAsPAlVelu. Kuva: eltel Networks Oy suoritettiin Eltelin ja PPCT:n henkilökunnan hyvällä yhteistyöllä nopeasti ja tehokkaasti. PPCT:n asentajien asenteesta kertoo tapaus, jossa asennettavat autot olivat aidan takana eikä portin avaajaa kuulunut määräaikaan paikalle. Aita ylitettiin ja asennukset suoritettiin aikataulussa. Asennustyöt suoritettiin kuitenkin kokonaisuudessaan arkipäivinä normaalin työajan puitteissa. Tiedottaminen on tärkeää Eltelillä käynnistettiin heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen omalle henkilöstölle kohdistettu tiedottaminen, jossa selvitettiin järjestelmän toiminta, sille Hankintajohtaja Tapio Potila ja kalus to - päällikkö Juha Miettinen uskovat paikannus järjestelmän mahdollistavan koko yllä pito toiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. asetetut tavoitteet ja mahdolliset vaikutukset. Eltelin toimintakulttuuriin kuuluvat avoimuus ja rehellisyys. Viestiä välitettiin henkilöstölehden sekä intranetin välityksellä ja vaikutuksista keskusteltiin avoimesti. Tiedottamisella saavutettiinkin asennushenkilöstön luottamus ja näin käyttöönotto myös käytännön tasolla on sujunut hyvin. Käyttöönottovaihe on pitkä prosessi Paikannin.com -järjestelmän käyttöönottovaihe on nyt meneillään. Järjestelmän integrointi Eltelin sisäisiin järjestelmiin on toiminut joustavasti ja PPCT on kuunnellut herkin korvin Eltelin puolelta esitettyjä toiveita. Paikanninlaitteisto mahdollistaa uuden työnohjausjärjestelmän, jossa työkohteiden ja resurssien hallinta onnistuu karttapohjaisesti ja tietoa voidaan välittää tosiaikaisesti ajoneuvojen ja työnjohdon kesken. Kaikkiin ajoneuvoihin on asennettu navigaattorit, joita on mahdollista käyttää järjestelmän ajoneuvokohtaisena käyttöliittymänä. Paikalliset tiimipäälliköt käyttävät järjestelmää ja ohjaavat oikeat työntekijät työkohteisiin järjestelmää hyväksikäyttäen. Samalla tallentuvat kaikki ohjaustiedot ja tapahtumat mahdollista jälkikäteen tarvittavaa selvitystyötä varten. Ajopäiväkirjat, laskutettavat kilometrit, polttoaineen kulutus ja muu tallentuva tieto mahdollistavat kustannusten seurannan ja vertailun sekä toiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. Ajotapahtumien automaattinen tallennus lisää työntekijän oikeusturvaa ja myös fyysistä turvallisuutta. Kalustopäällikkö Juha Miettinen toteaa järjestelmän mahdollistavan autojen reaaliaikaisen paikannuksen sekä auttavan myös mahdollisissa ajoneuvovarkaus- ja väärinkäyttötapauksissa. Tulosta syntyy Eltelin toiminnan yksi päätavoitteista on kustannustehokkuus, josta loppuasiakas hyötyy alenevina ylläpitokustannuksina. Merkittävänä tavoitteena on myös ympäristöystävällisyys, jota uusi järjestelmä tukee auttamalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Käyttöönoton jälkeen turhat kilometrit ovatkin vähentyneet. Tiimeissä on myös keskusteltu ajotapaseurannan antamista tiedoista. Poikkeavat ajotapahtumat, mm. voimakkaat kiihdytykset ja rajut jarrutukset ovat vähentyneet yli 30 % ja tämä johtaa merkittäviin säästöihin polttoainekuluissa. Tavoitteena on myös ajoneuvojen parempi käyttöaste ja kukaties järjestelmään tallentuva tieto antaa osviittaa tulevaisuuden moottoriratkaisuita suunniteltaessa. Tavoitteena tulevaisuus Eltel Networks Oy on osa kansainvälistä konsernia ja markkinajohtaja Suomessa. Sähkö- ja televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon vapauttamisessa kilpailulle Suomi on ollut edelläkävijä, joten meillä saatuja kokemuksia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa maissa Eltel Networksin toiminta-alueella. Eltel toimii asiakasyritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä ja pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään myös näiden toimintaa. Fyysisten verkostojen rakentaminen ja ylläpito edellyttävät kenttätyötä, jossa ajoneuvojen hallinnalla on tärkeä rooli. Paikannin.com -järjestelmään kehitetään yhteistyössä uusia raportteja ja toimintoja, samalla kun jo käytettäviä hyödynnetään ja kehitetään. PPCT:llä on tässä kehitystyössä yhdessä Eltelin kanssa merkittävä rooli. PAIKANNIN.COM 1/2011 5

7 Teksti: Eevakaisa Mäntyranta KUVAT: vr track oy, Kaj Ewart Paikannin.com -palvelu nopeuttaa junaratojen kunnossapitoa Ketäpä ei harmittaisi, kun työ- tai lomamatka keskeytyy äkillisesti ratavaurion takia. Olennaista matkustajan kannalta näissä ongelmatilanteissa on kuitenkin se, millä tavalla ja kuinka nopeasti tilanteisiin reagoidaan. VR Track Oy (entinen VR-Rata Oy) otti PPCT:n Paikannin.com -palvelun koekäyttöön alueellisesti pari vuotta sitten. Palaute on ollut hyvin positiivista, joten palvelun käyttöä ollaan laajentamassa koko yritykseen. Tuotantopäällikkö Arto Isomäki on tyytyväinen. Päällimmäiset kokemukset käyttöönottovaiheesta ovat pelkästään myönteisiä, hän kertoo. Järjestelmä on ollut meillä käytössä kunnossapitoalue 2:lla sekä Oulun alueella. Näiltä alueilta saadut hyvät käyttökokemukset vaikuttivat laajennuspäätökseen. Suurimmaksi järjestelmän tuomaksi hyödyksi Isomäki mainitsee tavoitettavuuden. VR Trackilla on käytössään n. 800 autoa, noin sata ratakuorma-autoa sekä monia erikoisia ratatyökoneita, jotka edustavat ratateknologian tehokkainta kärkeä. Paikannin.com palvelun avulla saamme nyt täsmällisen tiedon koko kaluston sijainnista. Kaluston hallinta helpottuu ratkaisevasti ja ongelmatilanteisiin reagoiminen tehostuu, kun löydämme äkkikeikoille aina sen lähimmän ajoneuvon. Vaikka järjestelmään ollaan tyytyväisiä, kehittämiskohteitakin löytyy. Maamme rataverkko ei vielä näy karttapohjissa sataprosenttisesti. Kun rataverkko saadaan näkyviin kokonaan ja järjestelmään lisätään navigaatiotoiminto, se palvelee meitä nykyistäkin paremmin, pohtii Isomäki. Palvelun nopeutuminen avainasia VR Track Oy on yksi maamme suurimmista rakennusyhtiöistä ja insinööritoimistoista. Sen asiantuntemus kattaa rautatietekniikan koko alueen suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon, ja se tarjoaa rakentamispalveluja myös rautatietoiminnon ulkopuolelle. Rautateiden rakentaminen ja kunnossapito on tänä päivänä hyvin kilpailtu alue, joten Ratahallintokeskuskin hakee kilpailusta hyötyä tilaamalla näitä töitä useammaltakin yritykseltä. VR Track hoitaa tällä hetkellä noin puolet maamme junaratojen rakennus- ja huoltotöistä. Suuri yleisö ei tätä kuitenkaan tiedosta, toteaa Isomäki. Ja kun rautatieliikenteessä tulee ongelmia junaradan kunnon takia, saamme usein aiheettakin kritiikkiä osaksemme. Omalta osaltamme pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen palveluun, ja siirtyminen paikantimien käyttöön on osa tätä prosessia. Maassamme on junarataa lähes 6000 kilometriä. On selvä, että sellaiseen kilometrimäärään ehtii sattua ja tapahtua monenlaista. Kun radalla on ongelmia ja matka keskeytyy, se luonnollisesti harmittaa matkustajaa. Pienempiin ongelmiin saadaan varmasti apua uudella paikanninpalvelulla, joka toimii vähän kuin taksikeskus: otetaan lähin auto, niin saadaan nopeasti paikat kuntoon. Myös työntekijöiden turvallisuuden parantuminen on ollut tärkeällä sijalla uudistuksessa. Junaradat kulkevat monesti tiettömässä maastossa kaukana asutuksesta, ja huoltotyössä ollaan usein tekemisissä korkeajännitteen kanssa. Turvallisuuden tunne paranee, kun jokaisen ratatyökoneen täsmällinen sijainti on tiedossa. Myös toimialapäällikkö Esko Helminen on tyytyväinen kokeiluun. Paikannin.com -palvelu oli kokeilussa myös leasing-autoissamme nk. tupakansytytinmallisena kevytversiona, ja tulokset ovat pelkästään positiivisia. Kumpikin miehistä kiittelee raportoinnin monipuolistumista ja käsityövaiheen poistumista. Raportit ovat monipuolisia ja niistä on nähtävissä monia asioita, toteaa Isomäki lopuksi. Aika näyttää tulevat kehitystarpeet. Voihan olla, että emme vielä edes näe järjestelmän kaikkia käyttömahdollisuuksia. Turvallisuuden tunne PArANee, kun jokaisen ratatyökoneen täsmällinen sijainti on tiedossa. 6 PAIKANNIN.COM 1/2011

8 A s i A K A s hyvät matkustajat, matkamme viivästyy radalla olevan vaurion vuoksi... PAIKANNIN.COM 1/2011 7

9 A s i A K A s KuljeTTAjAT suhtautuivat PAIKANNuKseN KäyTTööN- OTTOON POsITIIVIsesTI. Markkinoijalta viestejä TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Jakelujuniorit Oy on Janton konserniin kuuluva jakeluyritys, jonka jakajat toimittavat vastaanottajille vuodessa noin 100 miljoonaa mainosta ja lehteä. Käyntejä postiluukuille ja -laatikoille kertyy yhteensä yli 17 miljoonaa. Yhtiön jakelualue levittäytyy itä-vantaalta pohjoiseen Janakkalaan asti ja jakelun suorittavat palveluksessa olevat noin 500 jakajaa. jakelujuniorit Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 1975 urheiluseuran tukitoiminnasta ja on laajentunut yhdeksi merkittävimmistä yksityisistä jakeluyhtiöistä maassamme. Kaupunkilehtien ja mainoslehtisten jakelua ohjataan Tuusulassa sijaitsevasta toimistosta. Varastotilaa on Tuusulan lisäksi myös Hyvinkäällä. Jaettava materiaali toimitetaan Tuusulaan, josta se mahdollisen lyhytaikaisen varastoinnin ja jatkokäsittelyn jälkeen kuljetetaan edelleen yhtiön palveluksessa oleville jakajille. Tämä kuljetus tapahtuu kahdeksalla kuorma-autolla noin kilometrin vuositahdilla. Jakelu loppuasiakkaille on osoitteetonta 8 PAIKANNIN.COM 1/2011

10 Joulu lähestyy, mikä näkyy Jakelujuniorien varastossa kasvavina materiaalimäärinä. Jakelu sujuu viimevuotista tehokkaammin, osin Paikannin.com -palvelun ansiosta, uskoo jakelupäällikkö Antti Mattila. ajopäiväkirjan käyttöönotto on tuonut yrityksen käytäntöihin selkeyttä ja turvallisuutta myös verotukselliset seikat huomioiden, sekä toiminut ennaltaehkäisevästi omien ylimääräisten ajojen mahdollisuutta ajatellen. Järjestelmän käyttöönotto alentaa pitemmällä tähtäimellä myös ajoneuvojen leasing-kustannuksia, koska ajomäärien tasausmahdollisuus helpottuu. Autoja voidaan tarvittaessa vaihdella reitiltä toiselle. säästöt merkitsevät parempaa palkkaa Kuljettajat suhtautuivat paikannuksen käyttöönottoon positiivisesti. Mahdollisuus ajoreittien optimointiin ja siitä saatavat kustannushyödyt näkyvät myös kuljettajan tilipussissa, joten yhteinen etu oli helppo havaita. Autoihin asennettiin myös toiminnenapit, joilla kuitataan materiaalien jättö. Virhetoimitukset on nyt helppo havaita ja paikallistaa, mikä helpottaa työnjohdon työtä ja nopeuttaa toimituksia A s ioikeaan A K A s osoitteeseen. Laitteisto antaa mahdollisuuden ajo- ja lastausaikojen sekä ajotavan seurantaan sekä polttoaineen kulutuksen seurantaan. Kuljettajien vaihtuvuus on pientä, mikä kertoo työtyytyväisyydestä. Uusien kuljettajien opastukseen Paikannin.com -palvelu antaa hyvät mahdollisuudet. Jakelujuniorissa on nyt koekäytössä yhdessä autossa myös navigaattori, josta on niin hyvät kokemukset, että laitteet asennettaneen kaikkiin autoihin. Navigaattori helpottaa reittisuunnittelua ja opastusta entisestään, koska jättöpisteet ja niiden väliset suorimmat reitit voidaan esittää graafisesti ja opastuksen kera kuljettajalle. rahoitusratkaisu on hyvä Jakelujuniorit tutustui valintavaiheen aikana myös kilpaileviin paikannustuotteisiin, mutta Paikannin.com palvelu tuntui laajennettavuutensa ja monipuolisten toimintojensa puolesta itsestäänselvältä valinnalta. Rahoitusratkaisu, jossa yrityksen pääomia ei sitoudu lainkaan laitteisiin, kustannukset on helppo ennakoida eikä yllätyksiä esimerkiksi laitteen mahdollisesti rikkoutuessa tule, helpotti päätöstä. jokaiseen talouteen jakelua, mutta materiaalitoimituksien hallinnassa riittää työtä, kun jakajat sekä siten myös toimitusosoitteet vaihtuvat ja kuljetuksissa tarvitaan vakituisten lisäksi keikkakuljettajia. jakelusta entistäkin tehokkaampaa Kuljetuspäällikkö Antti Mattila kertoo Jakelujuniorissa mietityn kuljetusten seuranta- ja ohjausjärjestelmiä aiemminkin. Ajoreittien optimointi, ajoneuvojen käytön parempi kontrolli ja kustannusten hallinta häämöttivät mielessä. Yhteydenotto PPCT:hen johti lopulta tositoimiin ja kaikkiin kahdeksaan autoon asennettiin paikantimet. Mattilan mukaan automaattisen Kaupunkialueella oikealla reitinvalinnalla on vuositasolla suuri merkitys. Autoihin asennetut paikantimet helpottavat reittisuunnittelua. PAIKANNIN.COM 1/2011 9

11 TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Konevuokrauksen uusi tapa toimia Hyvinkääläinen Kallioinen Yhtiöt Oy on kehittynyt maanrakennusyrityksestä rakentamisen monitoimijaksi, joka tuottaa rakentamisen palveluita konevuokrauksesta valmiisiin toimitiloihin. Yhtiöstä on mahdollista tilata vuokrakone, vuokrakone ja mies, maanrakennusurakointi, tai vaikkapa koko rakennusurakointi avaimet käteen. Kallioinen Rent on konsernin konevuokrauksesta vastaava yksikkö. Kallioinen Rentin toimintatapa kertoo toimialan murroksesta ja samalla sen, kuinka innovatiivisuudella ja joustavuudella kasvatetaan kannattavasti liiketoimintaa. Arto Saleniuksella on vuosikymmenten kokemus konevuokraustoiminnasta. Paikannin.com -palvelu on tuonut siihen uusia innostavia mahdollisuuksia. KäyTTöTuNTIeN TArKKA seuranta ONNIsTuu ja huoltomies VOIdAAN lähettää laitteelle, silloin KuN huollon AIKA ON. 10 PAIKANNIN.COM 2/2010

12 Kaivinkoneen seisonta-aika on parhaimmillaan niin lyhyt, että huoltomies ehtii vaihtamaan öljyt ja tekemään pikaisen tarkastuksen, jonka jälkeen ajetaan taas lavetille ja matka uudelle työmaalle alkaa. A s i A K A s Kallioinen Rentillä on tällä hetkellä toimipisteet Hyvinkäällä ja Jyväskylässä, mutta mm. kaivinkoneita ja henkilönostimia on vuokralla ympäri Suomea. Kaluston hallinnassa auttavat paikantimet, jotka on asennettu jo 50 koneeseen ja lisää on tilattu. Konevuokraus on laajentumassa perinteisestä naulapyssyjen, betonimyllyjen ja täryjen vuokrauksesta raskaan ja kalliin erikoiskaluston vuokraamiseen. Kaikki rakennus- ja maanrakennusliikkeet eivät enää halua tai voi investoida kalliiseen kalustoon, koska työn jatkuva riittävyys on epävarmaa. Aina oikea kone käytössä Työkoneiden vuokraaminen on hyvä ratkaisu, sillä se mahdollistaa myös koneen koon optimoinnin työmaan mukaiseksi. Pieni ja ketterä kone pieneen tai ahtaaseen kohteeseen ja suuri kone suurelle työmaalle. Lasku lähtee Kallioiselta kuukausittain ja kone haetaan pois kun työt on tehty. Osa asiakkaista maksaa konevuokran etukäteen ja saa esimerkiksi kaivinkoneen käyttöönsä silloinkin, kun rahoituksen saaminen on vaikeaa, mikä on melko yleistä koetun taantuman jäljiltä. Kallioinen Yhtiöt omistaa konekannan, jota sitten vuokrataan ulos Kallioinen Rent Oy:n kautta tai käytetään Kallioinen Cranes ja Kallioinen Infra -yhtiöiden työmailla. Järjestelmä mahdollistaa koneiden korkeamman käyttöasteen ja siten koko toiminnan paremman kannattavuuden. Missä on Volvo Laitteiden paikannus mahdollistaa vuokraustoiminnan koko maan alueella. Jokaisen koneen senhetkinen sijainti saadaan selville sekunneissa, samoin kuin sen sijainti jälkikäteenkin, jos sitä tietoa tarvitaan. Sijaintitiedoilla onnistuu pitkienkin kuljetusten optimointi, mikä säästää myös kuljetuskalustoa. Tärkeämpää kuin koneen sijainti, on kuitenkin kaluston kunnossapito. Paikannin.com palvelun avulla käyttötuntien tarkka seuranta onnistuu ja huoltomies voidaan lähettää laitteelle, silloin kun huollon aika on, mikä taas takaa kaluston käytettävyyden ja jälleenmyyntiarvon säilymisen. Kallioinen Rent tekee yhteistyötä myös muiden alan toimijoiden kanssa. Vuokrakonetoiminta on verkottunut, mikä takaa loppuasiakkaalle paremman palvelun, kun aina jostain löytyy rakennustelineet tai vapaa kone pikaiseenkin tarpeeseen. Koko toimialan kaluston käyttöaste kasvaa ja pienemmänkin vuokrakoneyrittäjän mahdollisuudet toimia alalla säilyvät ja paranevat. Paikannus on välttämätöntä Kallioinen Rentin vuokraustoiminnasta vastaava Arto Salenius toteaa, että paikannus on tullut jäädäkseen ja se on välttämätöntä yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi. Tavoitteena on kasvu ja uusien alueellisten toimipisteiden perustaminen, mutta yhteistyö PPCT:n ja Paikannin.com -palvelun kanssa jatkuu. PAIKANNIN.COM 2/

13 A s i A K A s TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Nykyisellä omistajalla Janne Vihreäsaarella on yrityksessä pitkä työhistoria, sillä hän aloitti siellä 16-vuotiaana. rakennustaidetta Tammelasta Arkkitehtuuri suosii nykyään veistoksellisia metallirakenteita. Monen kauppakeskuksissa, julkisissa rakennuksissa ja yritysten toimisto rakennuksissa sijaitsevan näyttävän portaikon, katoksen tai avoimen tukirakenteen syntykoti sijaitsee Forssan naapurikunnassa Tammelassa. Forssan Asentajat Oy toteuttaa korkeaa ammattitaitoa vaativat arkkitehtien suunnitelmat, joita on viime vuosina pystytetty varsinkin pääkaupunkiseudulle. F orssan Asentajat Oy on perustettu vuonna Nykyisellä omistajalla Janne Vihreäsaarella on yrityksessä pitkä työhistoria, sillä hän aloitti siellä 16-vuotiaana. Armeijan ja opintojen jälkeen tehtävät tulivat vaativammiksi ja vuonna 2000 tuli aika ostaa yritys. Toiminta jatkui vuokratiloissa Forssassa, mutta vuonna 2008 rakennettiin oma halli Tammelan puolelle Vihreäsaaren kotikuntaan. Arkkitehtien suunnitelmien toteuttaminen edellyttää työltä laatua, nopeut- ta ja monipuolista osaamista. Rakenteet ovat osa rakennuskokonaisuutta ja ne on toimitettava paikalleen asennettuna sovitun aikataulun mukaan. Forssan Asentajissa työskentelee yli 50 ammattilaista, joista osa alihankintaa tekeviä yrittäjiä ja osa vuokratyöntekijöitä. Toteutettavan projektin tuotanto alkaa Tammelan tehtaalla, jossa leikataan, kantataan, hitsataan ja pintakäsitellään. Materiaaleina ovat teräs, ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, kupari, messinki sekä cor-ten teräs suunnittelijan toiveiden mukaisesti. Kuljetuskokoiset rakenneosat rahdataan kulloisellekin rakennuspaikalle ja omat asentajat kokoavat lopputuotteen. helpotusta rutiineihin Asentajien ja työnjohdon käytössä on yhteensä yhdeksän autoa. Työautoissa tulee pitää ajopäiväkirjaa, mutta käsin toteutettuna sen luotettavuus ei aina vastaa verottajan vaatimuksia. Verotarkastuksen yhteydessä asiasta huomautettiin ja kun PPCT:stä otettiin yhteys, päädyttiin yhteistyöhön vuoden 2010 alusta. Kaikissa ajoneuvoissa on paikan- 12 PAIKANNIN.COM 2/2010

14 A s i A K A s Forssan Asentajat toimii uusissa toimitiloissa, jonka tilavaan tuotantohalliin ja maalaamoon sopii kokoamaan suuriakin kokonaisuuksia. KAIKIssA AjONeuVOIssA ON PAIKANNIN, MIKä helpottaa NIIN AseNTAjIeN, hallinnon KuIN TyöNjOhdONKIN TOIMINTAA. nin, mikä helpottaa niin asentajien, hallinnon kuin työnjohdonkin toimintaa. Asentajat liikkuvat itsenäisesti ja heillä on lupa käyttää yrityksen autoa kotiin ajoon silloin, kun se ajomatkojen kannalta on järkevää. Työautojen käytöstä on selkeät pelisäännöt ja ajopäiväkirjoista on selvitettävissä mahdolliset epäselvyydet. lisää ominaisuuksia Forssan Asentajissa aloitetaan syvällisempi järjestelmään perehtyminen PPCT:n järjestämässä käyttökoulutuksessa marraskuun lopulla. Toiveena on uusien toimintojen ja raporttien käyttöönotto. Vihreäsaari odottaakin, että ajoneuvohallintaa; huoltoväliseurantaa, polttoaineen kulutusta, ajokilometrien seurantaa ja ajotaparaportteja hyödyntämällä päästään kustannussäästöihin. ei varaa riskeihin Janne Vihreäsaari toteaa, että yrityksellä ei ole varaa ajoneuvojen käyttöön liittyviin veroriskeihin. Paikannin.com -palvelun avulla riskit ovat hallinnassa ja yrityksen johto voi paneutua asiakkaiden palveluun ja toiminnan kehittämiseen. Kuva: Forssan Asentajat Oy PAIKANNIN.COM 2/

15 A s i A K A s TeKsTi: kari HottinEn KUVA: jouko LaitinEn Kaasuliiketoiminta perustuu luottamukseen Aga on Pohjois-euroopan johtava kaasuyhtiö, joka toimittaa kaasuja ja kaasujärjestelmiä teollisuuden eri tuotannon aloille. erilaisia kaasuja tarvitaan esimerkiksi hitsaus-, jäähdytys- ja lämmitysprosesseissa, teollisessa puhdistuksessa ja laboratorioiden analyyseissa. suomessa AGAN kaasusäiliöitä ja niihin liittyviä jakelujärjestelmiä on käytössä yli tuhat. AGA on osa Linde Groupia, joka on maailman suurimpia teollisuus- ja kaasuteknologiayhtiöitä. Kaasuja tarvitaan kaikkialla Tärkeä osa AGAn liiketoimintaa on asiakasyritysten kaasulaitteistojen ylläpito ja huolto. Kaasu on erilaisissa prosesseissa korvaamaton komponentti, joten jos kaasulaitteisto reistailee, seisahtuu pahimmillaan asiakkaan koko tuotanto. AGAlla onkin ympäri Suomea toimipisteiden jahuoltoteknikoiden verkosto, joka huoltaa ja ylläpitää laitteistoja. Huoltoteknikot toimivat itsenäisesti kotitoimistoista käsin omalla toimialueellaan. AGAn talouspäällikön tavoittanut suoramarkkinointikirje käynnisti vuosi sitten prosessin, joka johti yhteistyöhön PPCT:n kanssa. Paikannin.com -järjestelmän edut verrattuna silloisiin käytäntöihin olivat niin ilmeiset, että keväällä 2010 asennettiin kaikkiin huoltoautoihin paikantimet ja navigaattorit. Kunnossapitotiimin vetäjä ja varaluottamusmies Jani Helenius toimi hankinnassa aktiivisesti ja selvitti heti alkuvaiheessa myös Toimihenkilöunio- nin kannan ajoneuvojen paikannukseen. Toimihekilöunionin kanta oli lainsäädäntöön ja sopimuksiin nojautuen myönteinen, joten laitteistojen asentamiseen ajoneuvoihin ei ollut estettä. Myös suurin osa työntekijöistä suhtautui ajoneuvopaikannukseen neutraalisti joskin osalla huoltoteknikoista oli alkuun jonkin verran varauksellinen suhtautuminen käyttöönottoon. Suurimmaksi syyksi alkuvaiheen epäluuloihin Jani Helenius epäilee omaa heikkoa tiedottamistaan. Matkalaskut minuutilleen Kun Paikannin.com -järjestelmän edut selvisivät käyttäjille, kaikki epäluulot hälvenivät. Ajopäiväkirjojen manuaalinen täyttäminen oli työlästä ja joskus tiedot jostain syystä viivästyivät, mikä heijastui laskutukseen. Automaattisen ajopäiväkirjan hyödyt tunnistettiin ja nykyään osa huoltoteknikoista käyttää järjestelmän tietoja myös matkalaskujen tekemiseen. Matkalaskuissa liikkumiset AGAn Suomen pääkonttori sijaitsee Espoossa Kehä I varrella. Omat toimipisteet ja huoltoteknikot on hajautettu ympäri Suomea asiakkaiden lähelle, joten Paikannin.com palvelun avulla saatava tieto helpottaa kunnossapidon hallintaa ja asiakaspalvelua, toteaa Jani Helenius. 14 PAIKANNIN.COM 1/2011

16 on kirjattu tunnollisimpien henkilöiden toimesta minuutilleen. Verottajaan päin niin huoltoautojen käyttö, kuin matkalaskuihinkin liittyvät tiedot ovat dokumentoituna todennettavissa vuosienkin jälkeen, mitä Jani Helenius pitää tärkeänä niin työnantajalle kuin työntekijällekin. AGAn huoltoteknikot ovat kuukau himmän löytämiseksi enää tarvita. Tästä hyötyy myös asiakas, jonka laitteisto hoidetaan kiireellisissä tapauksissa entistäkin nopeammin kuntoon. AGAlla on tarvetta koko tuotannonohjausjärjestelmän uusimiseen. Nykyinen ylläpidon ikääntynyt järjestelmä ei keskustele Paikannin.com palvelun kanssa, vaan tiedot syötetään järjestelmään manuaalisesti. AGAlla ei olla vielä päästy käyttämään kaikkia paikanninjärjestelmän ominaisuuksia senkään vuoksi, että kokemusta on vajaa vuosi, mutta vähitellen opitaan uutta ja yhteydet PPCT:n tukeen toimivat. KeVäällä 2010 AseNNeTTIIN KAIKKIIN huolto- AuTOIhIN PAIKANTIMeT ja NAVIGAATTOrIT. Kuva: AGA TeKsTi: kari HottinEn KUVA: jouko LaitinEn Minuutit ovat arvokkaita, A s i A K A s kun iso vahinko uhkaa Projektipäällikkö Raino Nivala ja asentaja Jaakko Sarajärvi ovat tyytyväisiä Paikannin.com järjestelmään. Työt sujuvat ja asentaja voi joustavasti liikkua työkohteiden, kodin ja toimiston välit. Oulun Vesi ja Lämpö Oy on nimensä mukaisesti Oululainen LVi-alan yritys, joka tarjoaa kattavasti alan palveluita urakoinnista huoltoihin ja korjauksiin. Yli 70 työntekijän ja 26 auton yrityksessä riittää vipinää. Parempaa asiakaspalvelua ja tehokkuutta. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu LVI-alalla nopeus. Asiakkaalla on yleensä kiire, kun elintärkeät lämmitykseen, vesihuoltoon tai ilmastointiin liittyvät laitteistot oikuttelevat. Kyseessä voi olla myös merkittävät taloudelliset menetykset, kun vesi tulvii rakennuksessa tai lämmitys katkeaa talvipakkasilla. Oulun Vesi ja Lämpö otti pari vuotta sitten käyttöön Paikannin.com -palvelun. Tavoiteena oli ensisijaisesti asiakaspalvelun parantaminen. Tavoitteet saavutettiinkin, sillä mahdollisuus lähettää lähin auto kohteeseen nopeuttaa toimintaa ja säästää samalla kilometrejä. Työmääräykset lähetetään puhelimitse asentajalle, joten turhia lenkkejä toimistolle ei tarvita. ei enää repaleisia ajopäiväkirjoja. Asentajat suhtautuivat paikannuspalvelun käyttöönottoon positiivisesti. Työlääksi koetusta ajopäiväkirjojen täyttämisestä päästiin ja projektipäällikkö Raino Nivala kertoo myös asentajan oikeusturvan parantuneen, kun kiistat työkohteessa käytetystä ajasta voidaan tarkastaa ajopäiväkirjasta. Laskutuksen oikeellisuus on myös osa laadukasta asiakaspalvelua. Asiakkaan mielikuva käytetystä työajasta saattaa joskus poiketa merkittävästi asentajan ilmoittamasta, mutta kun asiakkaalle voidaan osoittaa aukottomasti luotettavasta dokumentista työkohteessa käytetty aika ja ajoaika minuutilleen, turhilta riidoilta vältytään. Tehokkuutta ja mielekkyyttä työpäivään. Ajoneuvojen seurannan tuottama data ajopäiväkirjoineen turvaa yrityksen ja työntekijän suhteet automaattisesti myös verottajan suuntaan. Säännöllisesti tulostetut ajopäiväkirjat ovat valmiina mahdollisen verotarkastuksen varalta. Verottaja tuntuu nykyään seuraavan tarkasti työautojen käyttöä kodin ja työpaikan välisessä liikkumisessa. Päivystystoiminnassa tämä on kuitenkin välttämätöntä, mutta kun seuranta ja dokumentointi ovat aina ajantasalla, mahdollistuu myös työmaan ja kodin välisten matkojen ajaminen yrityksen autolla ilman työsuhdeautoseuraamuksia silloin, kun kotiin ajetaan suoraan asennuskohteesta ja aamulla taas suoraan työmaalle. Samalla säästyy polttoainetta ja työaikaa, mikä on koko yhteiskunnan etu. PAIKANNIN.COM 2/

17 TeKsTi: EEvakaisa Mäntyranta KUVA: vtt A s i A K A s Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajota Ajokortin ensimmäisen vaiheen suorittaneiden nuorten onnettomuus riski liikenteessä on hälyttävän suuri. VTT tutkii parhaillaan, voidaanko paikannin järjestelmän avulla vähentää nuorten kuljettajien onnetto muus riskiä. K un nuori kuljettaja tarttuu ensimmäisiä kertoja itsenäisesti auton rattiin, isille ja äideille koittavat levottomat ajat. Jokaisessa aamukahvipöydässä on luettu ikäviä uutisia vakavista onnettomuuksista, joiden yhteisenä tekijänä on aivan liian usein parikymppinen, hiljattain kortin saanut nuori. VTT on tarttunut ongelmaan ja tekee parhaillaan tutkimusta, jonka avulla selvitetään paikanninpalvelun vaikutusta nuorten ajotapaan. Tutkimuksen tilaajina ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Teknisenä yhteistyökumppanina toimii PPCT, jonka paikantimet otettiin tutkimuksessa käyttöön. Tutkimuksessa on mukana 30 autoa, kertoo VTT:n erikoistutkija Harri Peltola. Suurimassa osassa näistä autoista on yksi uusi kuljettaja, joissakin pari. PPCT:n paikanninjärjestelmä asennettiin autoihin puoleksi vuodeksi ja ideana on se, että järjestelmä antaa kuljettajalle kirjallista palautetta ajotavasta aina kahden viikon välein. Liikennevalistustahan on tehty aina ikimuistoisen Ensio Itkosen ajoista ja paljon aikaisemminkin, mutta onnettomuuslukujen valossa se ei kuitenkaan näytä tavoittavan nuoria kuljettajia. Keinot tilanteen parantamiseksi ovat kovin hankalia, toteaa Peltola. Hiljattain kortin saaneen nuoren on usein vaikea tietää, millainen on hänen todellinen ajotapansa verrattuna muihin kuljettajiin. Moni asia selviää vasta ajotavan vakiintuessa. Ajanko kaarteissa liian kovaa, jätänkö jarrutuksen liian viime tippaan? Toivomme, että paikantimien avulla tämä tiedostamisprosessi nopeutuisi. säännöllinen palaute ajotavasta PPCT:n paikanninpalvelu kerää monenlaista tietoa varsinaisen ajopäiväkirjan lisäksi. Koska palvelu on joustava, siihen voidaan lisätä myös uusia seurantaominaisuuksia tarpeen mukaan. Ajotapatutkimuksessa kuljettajat saavat säännöllisin välein kokonaisarvion ajotavastaan. On tärkeää, että palaute antaa kunnollisen kokonaiskuvan, joka ei huku yksityiskohtiin, valottaa Peltola. Esimerkiksi ylinopeustilanteissa välitön palaute on turha, sillä yleensä kuljettaja tietää varsin hyvin, milloin nopeusmittari lipsahtaa yli sallitun. Selityskin on aina tarjolla. Välittömällä palautteella ei ole havaittu olevan suurempaa merkitystä. Palautetyyppiä kehitetään koko ajan tutkimuksen edistyessä. Ensimmäisessä vaiheessa palautetta annettiin yleisellä 16 PAIKANNIN.COM 2/2010

18 A s i A K A s paan. VOIsIN hyvin KuVITellA, että VANheMMAT hankkisivat NäITä etenkin NIIssä TAPAuKsIssA, jolloin NuOrI Asuu KOTONA ja KäyTTää PerheeN yhteistä AuTOA. jossa on kaksi hiljattain kortin saanutta nuorta. Moni nuori pitää ehkä aluksi tällaista laitteistoa epäluottamuslauseena, kertoo Peltola. Kyllähän meilläkin käytiin aiheesta keskustelua, mutta lopulta nuoret kyllä ymmärtävät, että vanhemmilla on oikeus olla huolestuneita lastensa liikenneturvallisuudesta. Mikäli järjestelmä todella vähentää nuorten kuljettajien onnettomuusriskiä, voitaisiinko sitä ajatella tulevaisuudessa eräänlaisena autokoulun vapaaehtoisena jatkeena? Mikä ettei, vastaa Peltola. Voisin hyvin kuvitella, että vanhemmat hankkisivat näitä etenkin niissä tapauksissa, jolloin nuori asuu kotona ja käyttää perheen yhteistä autoa. Peltola näkee palautejärjestelmällä käyttöä myös yrityspuolella ajotapojen kohentajana. Sen lisäksi että yritys seuraa ajettuja kilometrejä, myös ajotavan seurannalla voisi olla monelle yritykselle merkitystä. Mikäli tutkimus osoittaa järjestelmän vähentävän onnettomuusriskiä, siitä on suoraa turvallisuushyötyä yritykselle. Henkilöstölle se on signaali siitä, että yritys välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Monessa yritysautossa on yrityksen logo näkyvissä muille liikenteessä liikkuvilla Ajotapa voidaan nähdä myös yrityksen käyntikorttina, toteaa Peltola. Ylinopeutta ajavat, väärin pysäköidyt yritysautot herättävät aina sen kaltaista huomiota, jota harva yritys haluaa. Meneillään olevan tutkimuksen keskiössä ovat kuitenkin nuoret kuljettajat. Hyvästä syystä voimme olettaa, että kaikki tutkimuksen osapuolet toivovat positiivisia tuloksia tutkimukselle. tasolla: millä nopeudella ajettiin, kuinka paljon oli päivä- ja yöajoa, kuinka paljon oli voimakkaita hidastuksia, kiihdytyksiä ja kaarreajoa. Nyt kun tutkimus on jo edistynyt pidemmälle, palautetta annetaan edellisten lisäksi myös siitä, millä nopeusrajoitusalueilla oli ajettu ja kuinka hyvin rajoituksia noudatetaan, kertoo Peltola. Tämän palautetyypin alkuvaiheessa tutkimusraportista tuli hyvin pitkä luettelo, jonka lukeminen saattoi olla turhauttavaa. Raporttia kehitettiin edelleen, ja tällä hetkellä siitä on luettavissa myös henkilökohtainen riskikerroin eli se, kuinka paljon kyseisen henkilön oma ajotapa lisää onnettomuusriskiä. Lisäksi raportti kertoo kuljettajan ajotavan hektisyydestä: onko lyhyitä ja nopeita kiihdytyksiä, miten sujuu kaarreajo. Kolmannessa vaiheessa päästään jo konkreettiselle tasolle. Tällöin kerrotaan tarkalleen, milloin ja missä ylinopeutta on ajettu. Olemme kokeilleet tällaista selkeää palautetta eräässä taksiyrityksessä, ja palaute oli poikkeuksetta myönteinen, kertoo Peltola. Paikantimen monet mahdollisuudet Järjestelmä on koekäytössä myös Peltolan omassa perheessä, Nuoret kuljettajat liikenteen riskialttein ryhmä vuotiaiden miesten kuolemanriski henkilöauton kuljettajina on lähes nelinkertainen koko väestön mieskuljettajiin verrattuna, ja vuotiaiden miesten ikäryhmässäkin riski on vielä lähes kaksinkertainen vuotiaiden naisten kuolemanriski henkilöauton kuljettajana on yli 2,5-kertainen muihin naiskuljettajiin verrattuna vuotiaiden miesten ja naisten loukkaantumisriski henkilöauton kuljettajana on yli nelinkertainen muihin mies- ja naiskuljettajiin verrattuna, ja vuotiaillakin se on vielä yli kaksinkertainen. Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, keskiarvot vv Kuva: istockphoto PAIKANNIN.COM 2/

19 A steksti: i A K AEEvakaisa s Mäntyranta KUVAT: yit T arve tällaiselle järjestelmälle oli havaittu jo jokin aika sitten, kertoo YIT:n henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen. Organisaatiossamme on kymmeniä toimipaikkoja kymmenillä eri paikkakunnilla, josta johtuen huoltoautot liikkuvat laajalla alueella koko valtakunnan alueella. Au- yit uskoo avoimuuteen: hyvä valmistelu helpotti hankintaprosessia Korkeasaaren eläintarhan ylläpitoa. Työn seurantaan liittyvän uudistuksen läpivienti yrityksessä saattaa olla haastava prosessi. Kuluneen vuoden aikana YiT:n huoltoautot liitettiin PPCT:n paikanninjärjestelmään. Huolellisen valmistelun ansiosta siirtymä sujui onnistuneesti. tokanta on siis suuri, ja sen liikkeiden hallintaan etsittiin helppokäyttöistä, joustavaa järjestelmää. PPCT:n paikantimet osoittautuivat parhaaksi vaihtoehdoksi. Järjestelmä otettiin käyttöön huoltoasentajien autoissa. Tähän mennessä se löytyy vajaasta sadasta autosta, ja hyvien kokemusten johdosta laitteisto tullaan asentamaan vähitellen kaikkiin huoltoautoihin paikkakunta kerrallaan. Tämänkaltaisen uudituksen ajaminen yrityksessä edellyttää monia keskusteluja ja neuvotteluja, painottaa Virtanen. Koko projekti vedettiin läpi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kaiken lähtökohtana on avoin tiedottaminen. Käsittelimme hankinnan asianmukaisesti yt-neuvottelukunnassa. Pääluottamusmiesten kanssa keskusteltiin keskitetysti, millainen järjestelmä on ja mitä hyötyjä siitä on niin yritykselle kuin työntekijällekin. Millaisia ennakkoluuloja vastaan tässä taisteltiin? Kokivatko työntekjät paikanninjärjestelmän liian kontrolloivana? 18 PAIKANNIN.COM 1/2011

20 Toki tämäkin keskustelu käytiin, toteaa Virtanen. Paikanninjärjestelmällä pyritään kuitenkin ensisijaisesti auton, ei tietyn henkilön seurantaan. Sen avulla pyritään lisäämään työn sujuvuutta ja toisaalta työntekijän turvallisuutta. Ja kun konsernimme monessa toimipaikassa on jo käytössä sähköiset kulkukortit, ei ajoseurantaan siirtymistä koettu henkilöstön piirissä liian suureksi muutokseksi. järkisyyt painoivat vaa assa Paikanninjärjestelmän ehdottomimpia etuja on selkeä, koneellinen raportointi. Tätä seikkaa henkilöstökin arvostaa, koska se vähentää heiltä manuaalista kirjoitustyötä. Ennen moni vaihe piti tehdä itse kynällä ja paperilla tai naputella tietokoneella, mutta PPCT:n systeemistä saadaan raportit ulos paljon helpommalla. Toki tässäkin omaksuminen on vaihdellut. Nuorempien valmius käyttää uutta tekniikkaa on ilman muuta parempi, hehän ovat kasvaneet kiinni kaikenlaisten vempainten maailmaan ihan toisella tavalla kuin iäkkäämpi polvi. Vanhemmassa päässä on totuttu pitämään ajopäiväkirjaa kynällä ja paperilla ehkä jo vuosikymmenien ajan, ja uusien tapojen omaksuminen voi olla siksi vaikeaa. Suurena etuna on PPCT:n käyttöliittymän yksinkertaisuus ja suomenkielisyys. Järjestelmä on niin helppokäyttöinen, että se sujuu kaikilta. A s i A K A s KuN TyöhöN liittyy PAljON liikkumista MAANTeIllä KAIKeNlAIsIssA sääoloissa, ei TurVAllIsuusNäKöKOhTIA KANNATA VähäTellä. Muutenkin sanoisin, että järkisyyt painoivat myös henkilökunnalla vaa assa, toteaa Virtanen. Työn rationalisointi, raportoinnin helpottuminen, verottajan edellyttämät kirjaamiskäytännöt huoltoautojen liikkeistä, kaikki nämä yksinkertaistuvat järjestelmän myötä. Jos yhtiön auton käyttäjä ylipäätään haluaa toimia asianmukaisesti ja oikein, siirtyminen järjestelmän käyttöön ei tuota ongelmia. Kun työhön liittyy paljon liikkumista maanteillä kaikenlaisissa sääoloissa, ei turvallisuusnäkökohtia kannata vähätellä. Myös YIT:llä nämä tiedostetaan tänä päivänä. Jos tiellä sattuu jotain, on aina hyväksi että auton tarkka paikka saadaan nopeasti selville. Lisäksi tuotantoautoissamme on yleensä paljon erilaisia työkaluja ja laitteita. Ne ovat arvokasta omaisuutta, joiden olinpaikka on myös tarvittaessa saatava tietoon, kertoo Virtanen. Myös leasing-autojen omistajayrityksellä on omat intressinsä paikanninjärjestelmän suhteen. uusia mahdollisuuksia YIT:llä ollaan onnistuttu uudituksen läpiviennissä, mutta se edellytti johdolta paneutumista. Aikaahan tähän käytettiin paljon, mutta se koitui asian eduksi, kertoo Virtanen. Asiaa tutkittiin luottamusmiesten kanssa huolellisesti eri tahoilta. Viranomaisilta pyydettiin lausuntoja siitä, että toiminta perustuu lakiin ja on säädösten mukaista. Keskustelut henkilöstön kanssa toteutettiin osittain PPCT:n avustuksella, sillä toimintansa aikana laitetoimittajalle on kertynyt paljon hyödynnettävää tietoa myös henkilöstökysymyksistä. Toistaiseksi olemme vielä alkumetreillä laitteiston käyttöönotossa, mutta näemme siinä paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä yrityksen etät työntekijän kannalta, summaa Virtanen. Muutos on myös väistämätön. YIT:n kaltaisen, teknologiaan nojautuvan yrityksen on syytä siirtyä nykyaikaan myös tässä asiassa kynä ja paperi alkavat olla vanhanaikainen ja liian sattumanvarainen väline nykyaikaiseen raportointiin. YIT:n huoltoautot Vapaalan toimipaikassa. PAIKANNIN.COM 1/

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet PORIN SATAMALLA on pian valmius jopa kaksinkertaistaa liikenteensä KOULUTUS Yrityksen kilpailukyky kuntoon Ammattipätevyyskoulutus uhkaa ruuhkautua Logistiikka Koulutus V&P vannoo työturvallisuuden nimiin

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle

Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle CWT Kaleva Travelin asiakaslehti 1/14 Palau Rock Islands, snorklaten haikartalle Vastaa lukijakyselyyn ja voita Viking Linen risteily Tukholmaan! Lue lisää s. 63. Mallorcan makuja Matkahallinnon prioriteetit

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2011 HSK Sähkö laskee tarjoukset tarkalla työkalulla s.4 Asentajan UUSI tehotyökalu Asentajan Mobiili s. 6 Rindessolla on laskutus ajan tasalla s. 8 Tutkitusti toimiva

Lisätiedot

COOR PALVELUT HAKUSESSA? Tampereen Seudun 4/2014

COOR PALVELUT HAKUSESSA? Tampereen Seudun 4/2014 Tampereen Seudun Tehokas 1 4/2014 Maksuton esittelyspinning 29.10. klo17.30. Lisätietoja ja laitevaraukset tunneille ti-to klo 11-13, puh. 050 370 1160 tai osoitteesta www.takonsoutajat.fi. Kertamaksu

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Espoon-Vantaan Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot