PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta."

Transkriptio

1 PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto

2 As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Konevuokrauksen uusi tapa toimia Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajotapaan PPCT Finland Oy uusiin tiloihin

3 P Ä Ä K i R J O i T U s Vuosi 2010 on ollut meillä PPCT:ssä tapahtumarikas Maaliskuussa luovuimme Call-Center -liiketoiminnasta ja kesäkuussa IT-liiketoiminta myytiin Tamico Systemsille. Näin pääsemme keskittymään paikannusliiketoimintaan kaikilla resursseilla. Marraskuun puolivälissä muutimme Naulakadulle lähelle Tampereen keskustaa nykyaikaisempiin ja viihtyisämpiin tiloihin. PPCT:n henkilökunta pääsee keskittymään palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Tammikuun loppuun mennessä PPCT:llä on käytössään ISO 9000 laatujärjestelmä, joka on teettänyt työtä ja muuttanut prosesseja yrityksessämme. Tavoitteena on varmistaa paikannuspalvelujen toiminta sekä toimitusten onnistuminen entistäkin paremmin. uudet AsIAKAsyrITyKseT erilaisine TArPeINeeN TOIVOVAT järjestelmään uusia TOIMINTOjA ja OMINAIsuuKsIA, jotka VähITelleN hyödyttävät KAIKKIA PAIKANNIN.COM PAlVeluN KäyTTäjIä. lukuisat yritykset ovat tänäkin vuonna valinneet Paikannin.com -palvelun omakseen. Vuoden 2010 aikana olemme saaneen runsaasti uusia asiakkuuksia, joista mainittakoon tässäkin lehdessä erillisinä juttuina esiintyvät Eltel Networks sekä YIT Kalusto. Uudet asiakasyritykset erilaisine tarpeineen toivovat järjestelmään uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka vähitellen hyödyttävät kaikkia Paikannin.com -palvelun käyttäjiä. Palvelu kehittyy ja kiitos siitä kuuluu siten myös hyville asiakkaillemme. Olemme kiitollisia saamastamme luottamuksesta. uusien asiakkuuksien myötä on myös henkilökuntamme kasvanut usealla henkilöllä kevään jälkeen. Olemme vahvistaneet asennus-, tuotekehitys- ja asiakaspalveluamme. Lisäksi olemme käynnistäneet asiakkaille tarkoitetun 24/7 -toimivan puhelinpalvelun. Toivotamme kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme Hyvää Uutta Vuotta Aarre Sillanpää 2 PAIKANNIN.COM 1/2011

4 1/2011 sisältö 4 PAreMPAA AsIAKAsPAlVeluA Eltelin tavoitteena on pitää loppukäyttäjät tyytyväisinä. 6 PAIKANNIN.COM -PAlVelu junaratojen KuNNOssAPIdOssA VR Track Oy:n kokemuksia. 8 VIesTejä jokaiseen TAlOuTeeN Jakelujuniorit Oy:n kaikkiin autoihin asennettiin paikantimet. 10 KONeVuOKrAuKseN uusi TAPA TOIMIA Kallioinen Yhtiöillä paikannus mahdollistaa vuokraustoiminnan koko maan alueella. 12 rakennustaidetta TAMMelAsTA Forssan Asentajat Oy:n ajoneuvojen paikannin helpottaa asentajien, hallinnon ja työnjohdon toimintaa. 14 KAAsujA TArVITAAN KAIKKIAllA Keväällä 2010 asennettiin kaikkiin AGA:n huoltoautoihin paikantimet ja navigaattorit. 15 KuN IsO VAhINKO uhkaa Mahdollisuus lähettää lähin auto kohteeseen nopeuttaa Oulun Vesi ja Lämpö Oy:n toimintaa. 16 liikenteen riskialttein ryhmä VTT tutkii, voidaanko paikanninjärjestelmän avulla vähentää nuorten kuljetta jien onnetto muus riskiä. 18 yit uskoo AVOIMuuTeeN Hyvä valmistelu helpotti hankintaprosessia. 20 OululAIsTA OsAAMIsTA Kymppi-Eristys panostaa sertifioituun työturvallisuuteen ja aktiivisuuteen ympäristöasioissa KOKONAIsVAlTAINeN KäyTTö TuOTTAA TulOsTA Oulun Energian laskutus on nopeutunut ja virhemahdollisuudet ovat vähentyneet. 24 PAIKANTIMeT TOIVAT TehOA L&T on tyytyväinen palvelun tuomiin hyötyihin. 26 uusiin TIlOIhIN PPCT Finland Oy muutti Tampereen keskustaan. 27 PPCT INsTANT Uusia ominaisuuksia ja käyttövinkkejä PAIKANNINjärjesTelMällä PyrITääN KuITeNKIN ensisijaisesti AuTON, ei TIeTyN henkilön seurantaan. sen AVullA PyrITääN lisäämään TyöN sujuvuutta ja TOIsAAlTA TyöNTeKIjäN TurVAllIsuuTTA. YIT:n henkilöstöjohtaja AIMO VIrTANeN s PAIKANNIN.COM PPCT Finland Oy, Naulakatu 3, Tampere. PääTOIMIT TAjA Aarre Sillanpää, TOIMITTAjAT Kari Hottinen, Eevakaisa Mäntyranta. ulkoasu Mikael Manninen, mx-design. PAINO Hannun Tasa paino Oy. KANNeN KuVA Eltel Networks Oy. Kuva: isockphoto PAIKANNIN.COM 1/2011 3

5 A steksti: i A K Akari s HottinEn Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Yhteiskunta toimii ja elää kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa sähkö- ja televerkkojen varassa. Näiden nykyään elintärkeiden verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa suomessa omalta osaltaan eltel Networks Oy. Lähes 700 autoa ja 1500 työntekijää näkyvätkin päivittäin liikenteessä. eltelin liiketoiminnan tavoitteena on pitää meidät loppukäyttäjät tyytyväisinä. Sähkökatkojen ja televerkon häiriöiden nopea korjaaminen edellyttävät jatkuvaa valmiutta ja hyvää tiedonkulkua myös Eltelin omassa organisaatiossa. Syksyllä 2009 käynnistettiin hanke, jossa lähdettiin selvittämään eri paikanninjärjestelmien sopivuutta Eltelin ajoneuvojen ohjaukseen ja hallintaan Suomessa. Eri vaihtoehtoihin tutustumisen ja pilotoinnin jälkeen Eltelin johtoryhmän päätöksellä lähes kaikki ajoneuvot liitettiin PPCT:n paikanninjärjestelmään. Paikannin.com -järjestelmä vakuutti laajuudellaan, toimivuudellaan ja vakuuttavilla referensseillä. Merkittävänä plussana toimittajavalinnassa nähtiin myös PPCT:n kotimaisuus, minkä uskotaan merkitsevän pitkäaikaista sitoutumista paikannusjärjestelmätoimittajana, toteaa hankintajohtaja Tapio Potila. Käytännössä tämä sitoutuminen näkyy tiiviinä yhteistyönä kehitystyössä johon liittyy myös jatkuva koulutus. PPCT:n kehityspäivillä on myös mahdollista kuulla muiden käyttäjien kokemuksia ja vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden tarpeista. Nopeasti käyttöön Asennukset käynnistettiin jo kolmen viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta ja ensimmäinen vaihe suoritettiin kolmessa kuukaudessa kesän aikana. Autoja on ympäri maata saaristosta Lappiin, joten jo maantieteellisestikin projekti oli mittava. Kalustopäällikkö Juha Miettinen ja hankintajohtaja Tapio Potila ovat tyytyväisiä projektin läpivientiin. Projekti 4 PAIKANNIN.COM 1/2011

6 A s i A K A s Kuva: Jouko Laitinen TAVOITTeeNA PAreMPI AsIAKAsPAlVelu. Kuva: eltel Networks Oy suoritettiin Eltelin ja PPCT:n henkilökunnan hyvällä yhteistyöllä nopeasti ja tehokkaasti. PPCT:n asentajien asenteesta kertoo tapaus, jossa asennettavat autot olivat aidan takana eikä portin avaajaa kuulunut määräaikaan paikalle. Aita ylitettiin ja asennukset suoritettiin aikataulussa. Asennustyöt suoritettiin kuitenkin kokonaisuudessaan arkipäivinä normaalin työajan puitteissa. Tiedottaminen on tärkeää Eltelillä käynnistettiin heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen omalle henkilöstölle kohdistettu tiedottaminen, jossa selvitettiin järjestelmän toiminta, sille Hankintajohtaja Tapio Potila ja kalus to - päällikkö Juha Miettinen uskovat paikannus järjestelmän mahdollistavan koko yllä pito toiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. asetetut tavoitteet ja mahdolliset vaikutukset. Eltelin toimintakulttuuriin kuuluvat avoimuus ja rehellisyys. Viestiä välitettiin henkilöstölehden sekä intranetin välityksellä ja vaikutuksista keskusteltiin avoimesti. Tiedottamisella saavutettiinkin asennushenkilöstön luottamus ja näin käyttöönotto myös käytännön tasolla on sujunut hyvin. Käyttöönottovaihe on pitkä prosessi Paikannin.com -järjestelmän käyttöönottovaihe on nyt meneillään. Järjestelmän integrointi Eltelin sisäisiin järjestelmiin on toiminut joustavasti ja PPCT on kuunnellut herkin korvin Eltelin puolelta esitettyjä toiveita. Paikanninlaitteisto mahdollistaa uuden työnohjausjärjestelmän, jossa työkohteiden ja resurssien hallinta onnistuu karttapohjaisesti ja tietoa voidaan välittää tosiaikaisesti ajoneuvojen ja työnjohdon kesken. Kaikkiin ajoneuvoihin on asennettu navigaattorit, joita on mahdollista käyttää järjestelmän ajoneuvokohtaisena käyttöliittymänä. Paikalliset tiimipäälliköt käyttävät järjestelmää ja ohjaavat oikeat työntekijät työkohteisiin järjestelmää hyväksikäyttäen. Samalla tallentuvat kaikki ohjaustiedot ja tapahtumat mahdollista jälkikäteen tarvittavaa selvitystyötä varten. Ajopäiväkirjat, laskutettavat kilometrit, polttoaineen kulutus ja muu tallentuva tieto mahdollistavat kustannusten seurannan ja vertailun sekä toiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. Ajotapahtumien automaattinen tallennus lisää työntekijän oikeusturvaa ja myös fyysistä turvallisuutta. Kalustopäällikkö Juha Miettinen toteaa järjestelmän mahdollistavan autojen reaaliaikaisen paikannuksen sekä auttavan myös mahdollisissa ajoneuvovarkaus- ja väärinkäyttötapauksissa. Tulosta syntyy Eltelin toiminnan yksi päätavoitteista on kustannustehokkuus, josta loppuasiakas hyötyy alenevina ylläpitokustannuksina. Merkittävänä tavoitteena on myös ympäristöystävällisyys, jota uusi järjestelmä tukee auttamalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Käyttöönoton jälkeen turhat kilometrit ovatkin vähentyneet. Tiimeissä on myös keskusteltu ajotapaseurannan antamista tiedoista. Poikkeavat ajotapahtumat, mm. voimakkaat kiihdytykset ja rajut jarrutukset ovat vähentyneet yli 30 % ja tämä johtaa merkittäviin säästöihin polttoainekuluissa. Tavoitteena on myös ajoneuvojen parempi käyttöaste ja kukaties järjestelmään tallentuva tieto antaa osviittaa tulevaisuuden moottoriratkaisuita suunniteltaessa. Tavoitteena tulevaisuus Eltel Networks Oy on osa kansainvälistä konsernia ja markkinajohtaja Suomessa. Sähkö- ja televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon vapauttamisessa kilpailulle Suomi on ollut edelläkävijä, joten meillä saatuja kokemuksia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa maissa Eltel Networksin toiminta-alueella. Eltel toimii asiakasyritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä ja pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään myös näiden toimintaa. Fyysisten verkostojen rakentaminen ja ylläpito edellyttävät kenttätyötä, jossa ajoneuvojen hallinnalla on tärkeä rooli. Paikannin.com -järjestelmään kehitetään yhteistyössä uusia raportteja ja toimintoja, samalla kun jo käytettäviä hyödynnetään ja kehitetään. PPCT:llä on tässä kehitystyössä yhdessä Eltelin kanssa merkittävä rooli. PAIKANNIN.COM 1/2011 5

7 Teksti: Eevakaisa Mäntyranta KUVAT: vr track oy, Kaj Ewart Paikannin.com -palvelu nopeuttaa junaratojen kunnossapitoa Ketäpä ei harmittaisi, kun työ- tai lomamatka keskeytyy äkillisesti ratavaurion takia. Olennaista matkustajan kannalta näissä ongelmatilanteissa on kuitenkin se, millä tavalla ja kuinka nopeasti tilanteisiin reagoidaan. VR Track Oy (entinen VR-Rata Oy) otti PPCT:n Paikannin.com -palvelun koekäyttöön alueellisesti pari vuotta sitten. Palaute on ollut hyvin positiivista, joten palvelun käyttöä ollaan laajentamassa koko yritykseen. Tuotantopäällikkö Arto Isomäki on tyytyväinen. Päällimmäiset kokemukset käyttöönottovaiheesta ovat pelkästään myönteisiä, hän kertoo. Järjestelmä on ollut meillä käytössä kunnossapitoalue 2:lla sekä Oulun alueella. Näiltä alueilta saadut hyvät käyttökokemukset vaikuttivat laajennuspäätökseen. Suurimmaksi järjestelmän tuomaksi hyödyksi Isomäki mainitsee tavoitettavuuden. VR Trackilla on käytössään n. 800 autoa, noin sata ratakuorma-autoa sekä monia erikoisia ratatyökoneita, jotka edustavat ratateknologian tehokkainta kärkeä. Paikannin.com palvelun avulla saamme nyt täsmällisen tiedon koko kaluston sijainnista. Kaluston hallinta helpottuu ratkaisevasti ja ongelmatilanteisiin reagoiminen tehostuu, kun löydämme äkkikeikoille aina sen lähimmän ajoneuvon. Vaikka järjestelmään ollaan tyytyväisiä, kehittämiskohteitakin löytyy. Maamme rataverkko ei vielä näy karttapohjissa sataprosenttisesti. Kun rataverkko saadaan näkyviin kokonaan ja järjestelmään lisätään navigaatiotoiminto, se palvelee meitä nykyistäkin paremmin, pohtii Isomäki. Palvelun nopeutuminen avainasia VR Track Oy on yksi maamme suurimmista rakennusyhtiöistä ja insinööritoimistoista. Sen asiantuntemus kattaa rautatietekniikan koko alueen suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon, ja se tarjoaa rakentamispalveluja myös rautatietoiminnon ulkopuolelle. Rautateiden rakentaminen ja kunnossapito on tänä päivänä hyvin kilpailtu alue, joten Ratahallintokeskuskin hakee kilpailusta hyötyä tilaamalla näitä töitä useammaltakin yritykseltä. VR Track hoitaa tällä hetkellä noin puolet maamme junaratojen rakennus- ja huoltotöistä. Suuri yleisö ei tätä kuitenkaan tiedosta, toteaa Isomäki. Ja kun rautatieliikenteessä tulee ongelmia junaradan kunnon takia, saamme usein aiheettakin kritiikkiä osaksemme. Omalta osaltamme pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen palveluun, ja siirtyminen paikantimien käyttöön on osa tätä prosessia. Maassamme on junarataa lähes 6000 kilometriä. On selvä, että sellaiseen kilometrimäärään ehtii sattua ja tapahtua monenlaista. Kun radalla on ongelmia ja matka keskeytyy, se luonnollisesti harmittaa matkustajaa. Pienempiin ongelmiin saadaan varmasti apua uudella paikanninpalvelulla, joka toimii vähän kuin taksikeskus: otetaan lähin auto, niin saadaan nopeasti paikat kuntoon. Myös työntekijöiden turvallisuuden parantuminen on ollut tärkeällä sijalla uudistuksessa. Junaradat kulkevat monesti tiettömässä maastossa kaukana asutuksesta, ja huoltotyössä ollaan usein tekemisissä korkeajännitteen kanssa. Turvallisuuden tunne paranee, kun jokaisen ratatyökoneen täsmällinen sijainti on tiedossa. Myös toimialapäällikkö Esko Helminen on tyytyväinen kokeiluun. Paikannin.com -palvelu oli kokeilussa myös leasing-autoissamme nk. tupakansytytinmallisena kevytversiona, ja tulokset ovat pelkästään positiivisia. Kumpikin miehistä kiittelee raportoinnin monipuolistumista ja käsityövaiheen poistumista. Raportit ovat monipuolisia ja niistä on nähtävissä monia asioita, toteaa Isomäki lopuksi. Aika näyttää tulevat kehitystarpeet. Voihan olla, että emme vielä edes näe järjestelmän kaikkia käyttömahdollisuuksia. Turvallisuuden tunne PArANee, kun jokaisen ratatyökoneen täsmällinen sijainti on tiedossa. 6 PAIKANNIN.COM 1/2011

8 A s i A K A s hyvät matkustajat, matkamme viivästyy radalla olevan vaurion vuoksi... PAIKANNIN.COM 1/2011 7

9 A s i A K A s KuljeTTAjAT suhtautuivat PAIKANNuKseN KäyTTööN- OTTOON POsITIIVIsesTI. Markkinoijalta viestejä TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Jakelujuniorit Oy on Janton konserniin kuuluva jakeluyritys, jonka jakajat toimittavat vastaanottajille vuodessa noin 100 miljoonaa mainosta ja lehteä. Käyntejä postiluukuille ja -laatikoille kertyy yhteensä yli 17 miljoonaa. Yhtiön jakelualue levittäytyy itä-vantaalta pohjoiseen Janakkalaan asti ja jakelun suorittavat palveluksessa olevat noin 500 jakajaa. jakelujuniorit Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 1975 urheiluseuran tukitoiminnasta ja on laajentunut yhdeksi merkittävimmistä yksityisistä jakeluyhtiöistä maassamme. Kaupunkilehtien ja mainoslehtisten jakelua ohjataan Tuusulassa sijaitsevasta toimistosta. Varastotilaa on Tuusulan lisäksi myös Hyvinkäällä. Jaettava materiaali toimitetaan Tuusulaan, josta se mahdollisen lyhytaikaisen varastoinnin ja jatkokäsittelyn jälkeen kuljetetaan edelleen yhtiön palveluksessa oleville jakajille. Tämä kuljetus tapahtuu kahdeksalla kuorma-autolla noin kilometrin vuositahdilla. Jakelu loppuasiakkaille on osoitteetonta 8 PAIKANNIN.COM 1/2011

10 Joulu lähestyy, mikä näkyy Jakelujuniorien varastossa kasvavina materiaalimäärinä. Jakelu sujuu viimevuotista tehokkaammin, osin Paikannin.com -palvelun ansiosta, uskoo jakelupäällikkö Antti Mattila. ajopäiväkirjan käyttöönotto on tuonut yrityksen käytäntöihin selkeyttä ja turvallisuutta myös verotukselliset seikat huomioiden, sekä toiminut ennaltaehkäisevästi omien ylimääräisten ajojen mahdollisuutta ajatellen. Järjestelmän käyttöönotto alentaa pitemmällä tähtäimellä myös ajoneuvojen leasing-kustannuksia, koska ajomäärien tasausmahdollisuus helpottuu. Autoja voidaan tarvittaessa vaihdella reitiltä toiselle. säästöt merkitsevät parempaa palkkaa Kuljettajat suhtautuivat paikannuksen käyttöönottoon positiivisesti. Mahdollisuus ajoreittien optimointiin ja siitä saatavat kustannushyödyt näkyvät myös kuljettajan tilipussissa, joten yhteinen etu oli helppo havaita. Autoihin asennettiin myös toiminnenapit, joilla kuitataan materiaalien jättö. Virhetoimitukset on nyt helppo havaita ja paikallistaa, mikä helpottaa työnjohdon työtä ja nopeuttaa toimituksia A s ioikeaan A K A s osoitteeseen. Laitteisto antaa mahdollisuuden ajo- ja lastausaikojen sekä ajotavan seurantaan sekä polttoaineen kulutuksen seurantaan. Kuljettajien vaihtuvuus on pientä, mikä kertoo työtyytyväisyydestä. Uusien kuljettajien opastukseen Paikannin.com -palvelu antaa hyvät mahdollisuudet. Jakelujuniorissa on nyt koekäytössä yhdessä autossa myös navigaattori, josta on niin hyvät kokemukset, että laitteet asennettaneen kaikkiin autoihin. Navigaattori helpottaa reittisuunnittelua ja opastusta entisestään, koska jättöpisteet ja niiden väliset suorimmat reitit voidaan esittää graafisesti ja opastuksen kera kuljettajalle. rahoitusratkaisu on hyvä Jakelujuniorit tutustui valintavaiheen aikana myös kilpaileviin paikannustuotteisiin, mutta Paikannin.com palvelu tuntui laajennettavuutensa ja monipuolisten toimintojensa puolesta itsestäänselvältä valinnalta. Rahoitusratkaisu, jossa yrityksen pääomia ei sitoudu lainkaan laitteisiin, kustannukset on helppo ennakoida eikä yllätyksiä esimerkiksi laitteen mahdollisesti rikkoutuessa tule, helpotti päätöstä. jokaiseen talouteen jakelua, mutta materiaalitoimituksien hallinnassa riittää työtä, kun jakajat sekä siten myös toimitusosoitteet vaihtuvat ja kuljetuksissa tarvitaan vakituisten lisäksi keikkakuljettajia. jakelusta entistäkin tehokkaampaa Kuljetuspäällikkö Antti Mattila kertoo Jakelujuniorissa mietityn kuljetusten seuranta- ja ohjausjärjestelmiä aiemminkin. Ajoreittien optimointi, ajoneuvojen käytön parempi kontrolli ja kustannusten hallinta häämöttivät mielessä. Yhteydenotto PPCT:hen johti lopulta tositoimiin ja kaikkiin kahdeksaan autoon asennettiin paikantimet. Mattilan mukaan automaattisen Kaupunkialueella oikealla reitinvalinnalla on vuositasolla suuri merkitys. Autoihin asennetut paikantimet helpottavat reittisuunnittelua. PAIKANNIN.COM 1/2011 9

11 TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Konevuokrauksen uusi tapa toimia Hyvinkääläinen Kallioinen Yhtiöt Oy on kehittynyt maanrakennusyrityksestä rakentamisen monitoimijaksi, joka tuottaa rakentamisen palveluita konevuokrauksesta valmiisiin toimitiloihin. Yhtiöstä on mahdollista tilata vuokrakone, vuokrakone ja mies, maanrakennusurakointi, tai vaikkapa koko rakennusurakointi avaimet käteen. Kallioinen Rent on konsernin konevuokrauksesta vastaava yksikkö. Kallioinen Rentin toimintatapa kertoo toimialan murroksesta ja samalla sen, kuinka innovatiivisuudella ja joustavuudella kasvatetaan kannattavasti liiketoimintaa. Arto Saleniuksella on vuosikymmenten kokemus konevuokraustoiminnasta. Paikannin.com -palvelu on tuonut siihen uusia innostavia mahdollisuuksia. KäyTTöTuNTIeN TArKKA seuranta ONNIsTuu ja huoltomies VOIdAAN lähettää laitteelle, silloin KuN huollon AIKA ON. 10 PAIKANNIN.COM 2/2010

12 Kaivinkoneen seisonta-aika on parhaimmillaan niin lyhyt, että huoltomies ehtii vaihtamaan öljyt ja tekemään pikaisen tarkastuksen, jonka jälkeen ajetaan taas lavetille ja matka uudelle työmaalle alkaa. A s i A K A s Kallioinen Rentillä on tällä hetkellä toimipisteet Hyvinkäällä ja Jyväskylässä, mutta mm. kaivinkoneita ja henkilönostimia on vuokralla ympäri Suomea. Kaluston hallinnassa auttavat paikantimet, jotka on asennettu jo 50 koneeseen ja lisää on tilattu. Konevuokraus on laajentumassa perinteisestä naulapyssyjen, betonimyllyjen ja täryjen vuokrauksesta raskaan ja kalliin erikoiskaluston vuokraamiseen. Kaikki rakennus- ja maanrakennusliikkeet eivät enää halua tai voi investoida kalliiseen kalustoon, koska työn jatkuva riittävyys on epävarmaa. Aina oikea kone käytössä Työkoneiden vuokraaminen on hyvä ratkaisu, sillä se mahdollistaa myös koneen koon optimoinnin työmaan mukaiseksi. Pieni ja ketterä kone pieneen tai ahtaaseen kohteeseen ja suuri kone suurelle työmaalle. Lasku lähtee Kallioiselta kuukausittain ja kone haetaan pois kun työt on tehty. Osa asiakkaista maksaa konevuokran etukäteen ja saa esimerkiksi kaivinkoneen käyttöönsä silloinkin, kun rahoituksen saaminen on vaikeaa, mikä on melko yleistä koetun taantuman jäljiltä. Kallioinen Yhtiöt omistaa konekannan, jota sitten vuokrataan ulos Kallioinen Rent Oy:n kautta tai käytetään Kallioinen Cranes ja Kallioinen Infra -yhtiöiden työmailla. Järjestelmä mahdollistaa koneiden korkeamman käyttöasteen ja siten koko toiminnan paremman kannattavuuden. Missä on Volvo Laitteiden paikannus mahdollistaa vuokraustoiminnan koko maan alueella. Jokaisen koneen senhetkinen sijainti saadaan selville sekunneissa, samoin kuin sen sijainti jälkikäteenkin, jos sitä tietoa tarvitaan. Sijaintitiedoilla onnistuu pitkienkin kuljetusten optimointi, mikä säästää myös kuljetuskalustoa. Tärkeämpää kuin koneen sijainti, on kuitenkin kaluston kunnossapito. Paikannin.com palvelun avulla käyttötuntien tarkka seuranta onnistuu ja huoltomies voidaan lähettää laitteelle, silloin kun huollon aika on, mikä taas takaa kaluston käytettävyyden ja jälleenmyyntiarvon säilymisen. Kallioinen Rent tekee yhteistyötä myös muiden alan toimijoiden kanssa. Vuokrakonetoiminta on verkottunut, mikä takaa loppuasiakkaalle paremman palvelun, kun aina jostain löytyy rakennustelineet tai vapaa kone pikaiseenkin tarpeeseen. Koko toimialan kaluston käyttöaste kasvaa ja pienemmänkin vuokrakoneyrittäjän mahdollisuudet toimia alalla säilyvät ja paranevat. Paikannus on välttämätöntä Kallioinen Rentin vuokraustoiminnasta vastaava Arto Salenius toteaa, että paikannus on tullut jäädäkseen ja se on välttämätöntä yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi. Tavoitteena on kasvu ja uusien alueellisten toimipisteiden perustaminen, mutta yhteistyö PPCT:n ja Paikannin.com -palvelun kanssa jatkuu. PAIKANNIN.COM 2/

13 A s i A K A s TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Nykyisellä omistajalla Janne Vihreäsaarella on yrityksessä pitkä työhistoria, sillä hän aloitti siellä 16-vuotiaana. rakennustaidetta Tammelasta Arkkitehtuuri suosii nykyään veistoksellisia metallirakenteita. Monen kauppakeskuksissa, julkisissa rakennuksissa ja yritysten toimisto rakennuksissa sijaitsevan näyttävän portaikon, katoksen tai avoimen tukirakenteen syntykoti sijaitsee Forssan naapurikunnassa Tammelassa. Forssan Asentajat Oy toteuttaa korkeaa ammattitaitoa vaativat arkkitehtien suunnitelmat, joita on viime vuosina pystytetty varsinkin pääkaupunkiseudulle. F orssan Asentajat Oy on perustettu vuonna Nykyisellä omistajalla Janne Vihreäsaarella on yrityksessä pitkä työhistoria, sillä hän aloitti siellä 16-vuotiaana. Armeijan ja opintojen jälkeen tehtävät tulivat vaativammiksi ja vuonna 2000 tuli aika ostaa yritys. Toiminta jatkui vuokratiloissa Forssassa, mutta vuonna 2008 rakennettiin oma halli Tammelan puolelle Vihreäsaaren kotikuntaan. Arkkitehtien suunnitelmien toteuttaminen edellyttää työltä laatua, nopeut- ta ja monipuolista osaamista. Rakenteet ovat osa rakennuskokonaisuutta ja ne on toimitettava paikalleen asennettuna sovitun aikataulun mukaan. Forssan Asentajissa työskentelee yli 50 ammattilaista, joista osa alihankintaa tekeviä yrittäjiä ja osa vuokratyöntekijöitä. Toteutettavan projektin tuotanto alkaa Tammelan tehtaalla, jossa leikataan, kantataan, hitsataan ja pintakäsitellään. Materiaaleina ovat teräs, ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, kupari, messinki sekä cor-ten teräs suunnittelijan toiveiden mukaisesti. Kuljetuskokoiset rakenneosat rahdataan kulloisellekin rakennuspaikalle ja omat asentajat kokoavat lopputuotteen. helpotusta rutiineihin Asentajien ja työnjohdon käytössä on yhteensä yhdeksän autoa. Työautoissa tulee pitää ajopäiväkirjaa, mutta käsin toteutettuna sen luotettavuus ei aina vastaa verottajan vaatimuksia. Verotarkastuksen yhteydessä asiasta huomautettiin ja kun PPCT:stä otettiin yhteys, päädyttiin yhteistyöhön vuoden 2010 alusta. Kaikissa ajoneuvoissa on paikan- 12 PAIKANNIN.COM 2/2010

14 A s i A K A s Forssan Asentajat toimii uusissa toimitiloissa, jonka tilavaan tuotantohalliin ja maalaamoon sopii kokoamaan suuriakin kokonaisuuksia. KAIKIssA AjONeuVOIssA ON PAIKANNIN, MIKä helpottaa NIIN AseNTAjIeN, hallinnon KuIN TyöNjOhdONKIN TOIMINTAA. nin, mikä helpottaa niin asentajien, hallinnon kuin työnjohdonkin toimintaa. Asentajat liikkuvat itsenäisesti ja heillä on lupa käyttää yrityksen autoa kotiin ajoon silloin, kun se ajomatkojen kannalta on järkevää. Työautojen käytöstä on selkeät pelisäännöt ja ajopäiväkirjoista on selvitettävissä mahdolliset epäselvyydet. lisää ominaisuuksia Forssan Asentajissa aloitetaan syvällisempi järjestelmään perehtyminen PPCT:n järjestämässä käyttökoulutuksessa marraskuun lopulla. Toiveena on uusien toimintojen ja raporttien käyttöönotto. Vihreäsaari odottaakin, että ajoneuvohallintaa; huoltoväliseurantaa, polttoaineen kulutusta, ajokilometrien seurantaa ja ajotaparaportteja hyödyntämällä päästään kustannussäästöihin. ei varaa riskeihin Janne Vihreäsaari toteaa, että yrityksellä ei ole varaa ajoneuvojen käyttöön liittyviin veroriskeihin. Paikannin.com -palvelun avulla riskit ovat hallinnassa ja yrityksen johto voi paneutua asiakkaiden palveluun ja toiminnan kehittämiseen. Kuva: Forssan Asentajat Oy PAIKANNIN.COM 2/

15 A s i A K A s TeKsTi: kari HottinEn KUVA: jouko LaitinEn Kaasuliiketoiminta perustuu luottamukseen Aga on Pohjois-euroopan johtava kaasuyhtiö, joka toimittaa kaasuja ja kaasujärjestelmiä teollisuuden eri tuotannon aloille. erilaisia kaasuja tarvitaan esimerkiksi hitsaus-, jäähdytys- ja lämmitysprosesseissa, teollisessa puhdistuksessa ja laboratorioiden analyyseissa. suomessa AGAN kaasusäiliöitä ja niihin liittyviä jakelujärjestelmiä on käytössä yli tuhat. AGA on osa Linde Groupia, joka on maailman suurimpia teollisuus- ja kaasuteknologiayhtiöitä. Kaasuja tarvitaan kaikkialla Tärkeä osa AGAn liiketoimintaa on asiakasyritysten kaasulaitteistojen ylläpito ja huolto. Kaasu on erilaisissa prosesseissa korvaamaton komponentti, joten jos kaasulaitteisto reistailee, seisahtuu pahimmillaan asiakkaan koko tuotanto. AGAlla onkin ympäri Suomea toimipisteiden jahuoltoteknikoiden verkosto, joka huoltaa ja ylläpitää laitteistoja. Huoltoteknikot toimivat itsenäisesti kotitoimistoista käsin omalla toimialueellaan. AGAn talouspäällikön tavoittanut suoramarkkinointikirje käynnisti vuosi sitten prosessin, joka johti yhteistyöhön PPCT:n kanssa. Paikannin.com -järjestelmän edut verrattuna silloisiin käytäntöihin olivat niin ilmeiset, että keväällä 2010 asennettiin kaikkiin huoltoautoihin paikantimet ja navigaattorit. Kunnossapitotiimin vetäjä ja varaluottamusmies Jani Helenius toimi hankinnassa aktiivisesti ja selvitti heti alkuvaiheessa myös Toimihenkilöunio- nin kannan ajoneuvojen paikannukseen. Toimihekilöunionin kanta oli lainsäädäntöön ja sopimuksiin nojautuen myönteinen, joten laitteistojen asentamiseen ajoneuvoihin ei ollut estettä. Myös suurin osa työntekijöistä suhtautui ajoneuvopaikannukseen neutraalisti joskin osalla huoltoteknikoista oli alkuun jonkin verran varauksellinen suhtautuminen käyttöönottoon. Suurimmaksi syyksi alkuvaiheen epäluuloihin Jani Helenius epäilee omaa heikkoa tiedottamistaan. Matkalaskut minuutilleen Kun Paikannin.com -järjestelmän edut selvisivät käyttäjille, kaikki epäluulot hälvenivät. Ajopäiväkirjojen manuaalinen täyttäminen oli työlästä ja joskus tiedot jostain syystä viivästyivät, mikä heijastui laskutukseen. Automaattisen ajopäiväkirjan hyödyt tunnistettiin ja nykyään osa huoltoteknikoista käyttää järjestelmän tietoja myös matkalaskujen tekemiseen. Matkalaskuissa liikkumiset AGAn Suomen pääkonttori sijaitsee Espoossa Kehä I varrella. Omat toimipisteet ja huoltoteknikot on hajautettu ympäri Suomea asiakkaiden lähelle, joten Paikannin.com palvelun avulla saatava tieto helpottaa kunnossapidon hallintaa ja asiakaspalvelua, toteaa Jani Helenius. 14 PAIKANNIN.COM 1/2011

16 on kirjattu tunnollisimpien henkilöiden toimesta minuutilleen. Verottajaan päin niin huoltoautojen käyttö, kuin matkalaskuihinkin liittyvät tiedot ovat dokumentoituna todennettavissa vuosienkin jälkeen, mitä Jani Helenius pitää tärkeänä niin työnantajalle kuin työntekijällekin. AGAn huoltoteknikot ovat kuukau himmän löytämiseksi enää tarvita. Tästä hyötyy myös asiakas, jonka laitteisto hoidetaan kiireellisissä tapauksissa entistäkin nopeammin kuntoon. AGAlla on tarvetta koko tuotannonohjausjärjestelmän uusimiseen. Nykyinen ylläpidon ikääntynyt järjestelmä ei keskustele Paikannin.com palvelun kanssa, vaan tiedot syötetään järjestelmään manuaalisesti. AGAlla ei olla vielä päästy käyttämään kaikkia paikanninjärjestelmän ominaisuuksia senkään vuoksi, että kokemusta on vajaa vuosi, mutta vähitellen opitaan uutta ja yhteydet PPCT:n tukeen toimivat. KeVäällä 2010 AseNNeTTIIN KAIKKIIN huolto- AuTOIhIN PAIKANTIMeT ja NAVIGAATTOrIT. Kuva: AGA TeKsTi: kari HottinEn KUVA: jouko LaitinEn Minuutit ovat arvokkaita, A s i A K A s kun iso vahinko uhkaa Projektipäällikkö Raino Nivala ja asentaja Jaakko Sarajärvi ovat tyytyväisiä Paikannin.com järjestelmään. Työt sujuvat ja asentaja voi joustavasti liikkua työkohteiden, kodin ja toimiston välit. Oulun Vesi ja Lämpö Oy on nimensä mukaisesti Oululainen LVi-alan yritys, joka tarjoaa kattavasti alan palveluita urakoinnista huoltoihin ja korjauksiin. Yli 70 työntekijän ja 26 auton yrityksessä riittää vipinää. Parempaa asiakaspalvelua ja tehokkuutta. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu LVI-alalla nopeus. Asiakkaalla on yleensä kiire, kun elintärkeät lämmitykseen, vesihuoltoon tai ilmastointiin liittyvät laitteistot oikuttelevat. Kyseessä voi olla myös merkittävät taloudelliset menetykset, kun vesi tulvii rakennuksessa tai lämmitys katkeaa talvipakkasilla. Oulun Vesi ja Lämpö otti pari vuotta sitten käyttöön Paikannin.com -palvelun. Tavoiteena oli ensisijaisesti asiakaspalvelun parantaminen. Tavoitteet saavutettiinkin, sillä mahdollisuus lähettää lähin auto kohteeseen nopeuttaa toimintaa ja säästää samalla kilometrejä. Työmääräykset lähetetään puhelimitse asentajalle, joten turhia lenkkejä toimistolle ei tarvita. ei enää repaleisia ajopäiväkirjoja. Asentajat suhtautuivat paikannuspalvelun käyttöönottoon positiivisesti. Työlääksi koetusta ajopäiväkirjojen täyttämisestä päästiin ja projektipäällikkö Raino Nivala kertoo myös asentajan oikeusturvan parantuneen, kun kiistat työkohteessa käytetystä ajasta voidaan tarkastaa ajopäiväkirjasta. Laskutuksen oikeellisuus on myös osa laadukasta asiakaspalvelua. Asiakkaan mielikuva käytetystä työajasta saattaa joskus poiketa merkittävästi asentajan ilmoittamasta, mutta kun asiakkaalle voidaan osoittaa aukottomasti luotettavasta dokumentista työkohteessa käytetty aika ja ajoaika minuutilleen, turhilta riidoilta vältytään. Tehokkuutta ja mielekkyyttä työpäivään. Ajoneuvojen seurannan tuottama data ajopäiväkirjoineen turvaa yrityksen ja työntekijän suhteet automaattisesti myös verottajan suuntaan. Säännöllisesti tulostetut ajopäiväkirjat ovat valmiina mahdollisen verotarkastuksen varalta. Verottaja tuntuu nykyään seuraavan tarkasti työautojen käyttöä kodin ja työpaikan välisessä liikkumisessa. Päivystystoiminnassa tämä on kuitenkin välttämätöntä, mutta kun seuranta ja dokumentointi ovat aina ajantasalla, mahdollistuu myös työmaan ja kodin välisten matkojen ajaminen yrityksen autolla ilman työsuhdeautoseuraamuksia silloin, kun kotiin ajetaan suoraan asennuskohteesta ja aamulla taas suoraan työmaalle. Samalla säästyy polttoainetta ja työaikaa, mikä on koko yhteiskunnan etu. PAIKANNIN.COM 2/

17 TeKsTi: EEvakaisa Mäntyranta KUVA: vtt A s i A K A s Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajota Ajokortin ensimmäisen vaiheen suorittaneiden nuorten onnettomuus riski liikenteessä on hälyttävän suuri. VTT tutkii parhaillaan, voidaanko paikannin järjestelmän avulla vähentää nuorten kuljettajien onnetto muus riskiä. K un nuori kuljettaja tarttuu ensimmäisiä kertoja itsenäisesti auton rattiin, isille ja äideille koittavat levottomat ajat. Jokaisessa aamukahvipöydässä on luettu ikäviä uutisia vakavista onnettomuuksista, joiden yhteisenä tekijänä on aivan liian usein parikymppinen, hiljattain kortin saanut nuori. VTT on tarttunut ongelmaan ja tekee parhaillaan tutkimusta, jonka avulla selvitetään paikanninpalvelun vaikutusta nuorten ajotapaan. Tutkimuksen tilaajina ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Teknisenä yhteistyökumppanina toimii PPCT, jonka paikantimet otettiin tutkimuksessa käyttöön. Tutkimuksessa on mukana 30 autoa, kertoo VTT:n erikoistutkija Harri Peltola. Suurimassa osassa näistä autoista on yksi uusi kuljettaja, joissakin pari. PPCT:n paikanninjärjestelmä asennettiin autoihin puoleksi vuodeksi ja ideana on se, että järjestelmä antaa kuljettajalle kirjallista palautetta ajotavasta aina kahden viikon välein. Liikennevalistustahan on tehty aina ikimuistoisen Ensio Itkosen ajoista ja paljon aikaisemminkin, mutta onnettomuuslukujen valossa se ei kuitenkaan näytä tavoittavan nuoria kuljettajia. Keinot tilanteen parantamiseksi ovat kovin hankalia, toteaa Peltola. Hiljattain kortin saaneen nuoren on usein vaikea tietää, millainen on hänen todellinen ajotapansa verrattuna muihin kuljettajiin. Moni asia selviää vasta ajotavan vakiintuessa. Ajanko kaarteissa liian kovaa, jätänkö jarrutuksen liian viime tippaan? Toivomme, että paikantimien avulla tämä tiedostamisprosessi nopeutuisi. säännöllinen palaute ajotavasta PPCT:n paikanninpalvelu kerää monenlaista tietoa varsinaisen ajopäiväkirjan lisäksi. Koska palvelu on joustava, siihen voidaan lisätä myös uusia seurantaominaisuuksia tarpeen mukaan. Ajotapatutkimuksessa kuljettajat saavat säännöllisin välein kokonaisarvion ajotavastaan. On tärkeää, että palaute antaa kunnollisen kokonaiskuvan, joka ei huku yksityiskohtiin, valottaa Peltola. Esimerkiksi ylinopeustilanteissa välitön palaute on turha, sillä yleensä kuljettaja tietää varsin hyvin, milloin nopeusmittari lipsahtaa yli sallitun. Selityskin on aina tarjolla. Välittömällä palautteella ei ole havaittu olevan suurempaa merkitystä. Palautetyyppiä kehitetään koko ajan tutkimuksen edistyessä. Ensimmäisessä vaiheessa palautetta annettiin yleisellä 16 PAIKANNIN.COM 2/2010

18 A s i A K A s paan. VOIsIN hyvin KuVITellA, että VANheMMAT hankkisivat NäITä etenkin NIIssä TAPAuKsIssA, jolloin NuOrI Asuu KOTONA ja KäyTTää PerheeN yhteistä AuTOA. jossa on kaksi hiljattain kortin saanutta nuorta. Moni nuori pitää ehkä aluksi tällaista laitteistoa epäluottamuslauseena, kertoo Peltola. Kyllähän meilläkin käytiin aiheesta keskustelua, mutta lopulta nuoret kyllä ymmärtävät, että vanhemmilla on oikeus olla huolestuneita lastensa liikenneturvallisuudesta. Mikäli järjestelmä todella vähentää nuorten kuljettajien onnettomuusriskiä, voitaisiinko sitä ajatella tulevaisuudessa eräänlaisena autokoulun vapaaehtoisena jatkeena? Mikä ettei, vastaa Peltola. Voisin hyvin kuvitella, että vanhemmat hankkisivat näitä etenkin niissä tapauksissa, jolloin nuori asuu kotona ja käyttää perheen yhteistä autoa. Peltola näkee palautejärjestelmällä käyttöä myös yrityspuolella ajotapojen kohentajana. Sen lisäksi että yritys seuraa ajettuja kilometrejä, myös ajotavan seurannalla voisi olla monelle yritykselle merkitystä. Mikäli tutkimus osoittaa järjestelmän vähentävän onnettomuusriskiä, siitä on suoraa turvallisuushyötyä yritykselle. Henkilöstölle se on signaali siitä, että yritys välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Monessa yritysautossa on yrityksen logo näkyvissä muille liikenteessä liikkuvilla Ajotapa voidaan nähdä myös yrityksen käyntikorttina, toteaa Peltola. Ylinopeutta ajavat, väärin pysäköidyt yritysautot herättävät aina sen kaltaista huomiota, jota harva yritys haluaa. Meneillään olevan tutkimuksen keskiössä ovat kuitenkin nuoret kuljettajat. Hyvästä syystä voimme olettaa, että kaikki tutkimuksen osapuolet toivovat positiivisia tuloksia tutkimukselle. tasolla: millä nopeudella ajettiin, kuinka paljon oli päivä- ja yöajoa, kuinka paljon oli voimakkaita hidastuksia, kiihdytyksiä ja kaarreajoa. Nyt kun tutkimus on jo edistynyt pidemmälle, palautetta annetaan edellisten lisäksi myös siitä, millä nopeusrajoitusalueilla oli ajettu ja kuinka hyvin rajoituksia noudatetaan, kertoo Peltola. Tämän palautetyypin alkuvaiheessa tutkimusraportista tuli hyvin pitkä luettelo, jonka lukeminen saattoi olla turhauttavaa. Raporttia kehitettiin edelleen, ja tällä hetkellä siitä on luettavissa myös henkilökohtainen riskikerroin eli se, kuinka paljon kyseisen henkilön oma ajotapa lisää onnettomuusriskiä. Lisäksi raportti kertoo kuljettajan ajotavan hektisyydestä: onko lyhyitä ja nopeita kiihdytyksiä, miten sujuu kaarreajo. Kolmannessa vaiheessa päästään jo konkreettiselle tasolle. Tällöin kerrotaan tarkalleen, milloin ja missä ylinopeutta on ajettu. Olemme kokeilleet tällaista selkeää palautetta eräässä taksiyrityksessä, ja palaute oli poikkeuksetta myönteinen, kertoo Peltola. Paikantimen monet mahdollisuudet Järjestelmä on koekäytössä myös Peltolan omassa perheessä, Nuoret kuljettajat liikenteen riskialttein ryhmä vuotiaiden miesten kuolemanriski henkilöauton kuljettajina on lähes nelinkertainen koko väestön mieskuljettajiin verrattuna, ja vuotiaiden miesten ikäryhmässäkin riski on vielä lähes kaksinkertainen vuotiaiden naisten kuolemanriski henkilöauton kuljettajana on yli 2,5-kertainen muihin naiskuljettajiin verrattuna vuotiaiden miesten ja naisten loukkaantumisriski henkilöauton kuljettajana on yli nelinkertainen muihin mies- ja naiskuljettajiin verrattuna, ja vuotiaillakin se on vielä yli kaksinkertainen. Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, keskiarvot vv Kuva: istockphoto PAIKANNIN.COM 2/

19 A steksti: i A K AEEvakaisa s Mäntyranta KUVAT: yit T arve tällaiselle järjestelmälle oli havaittu jo jokin aika sitten, kertoo YIT:n henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen. Organisaatiossamme on kymmeniä toimipaikkoja kymmenillä eri paikkakunnilla, josta johtuen huoltoautot liikkuvat laajalla alueella koko valtakunnan alueella. Au- yit uskoo avoimuuteen: hyvä valmistelu helpotti hankintaprosessia Korkeasaaren eläintarhan ylläpitoa. Työn seurantaan liittyvän uudistuksen läpivienti yrityksessä saattaa olla haastava prosessi. Kuluneen vuoden aikana YiT:n huoltoautot liitettiin PPCT:n paikanninjärjestelmään. Huolellisen valmistelun ansiosta siirtymä sujui onnistuneesti. tokanta on siis suuri, ja sen liikkeiden hallintaan etsittiin helppokäyttöistä, joustavaa järjestelmää. PPCT:n paikantimet osoittautuivat parhaaksi vaihtoehdoksi. Järjestelmä otettiin käyttöön huoltoasentajien autoissa. Tähän mennessä se löytyy vajaasta sadasta autosta, ja hyvien kokemusten johdosta laitteisto tullaan asentamaan vähitellen kaikkiin huoltoautoihin paikkakunta kerrallaan. Tämänkaltaisen uudituksen ajaminen yrityksessä edellyttää monia keskusteluja ja neuvotteluja, painottaa Virtanen. Koko projekti vedettiin läpi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kaiken lähtökohtana on avoin tiedottaminen. Käsittelimme hankinnan asianmukaisesti yt-neuvottelukunnassa. Pääluottamusmiesten kanssa keskusteltiin keskitetysti, millainen järjestelmä on ja mitä hyötyjä siitä on niin yritykselle kuin työntekijällekin. Millaisia ennakkoluuloja vastaan tässä taisteltiin? Kokivatko työntekjät paikanninjärjestelmän liian kontrolloivana? 18 PAIKANNIN.COM 1/2011

20 Toki tämäkin keskustelu käytiin, toteaa Virtanen. Paikanninjärjestelmällä pyritään kuitenkin ensisijaisesti auton, ei tietyn henkilön seurantaan. Sen avulla pyritään lisäämään työn sujuvuutta ja toisaalta työntekijän turvallisuutta. Ja kun konsernimme monessa toimipaikassa on jo käytössä sähköiset kulkukortit, ei ajoseurantaan siirtymistä koettu henkilöstön piirissä liian suureksi muutokseksi. järkisyyt painoivat vaa assa Paikanninjärjestelmän ehdottomimpia etuja on selkeä, koneellinen raportointi. Tätä seikkaa henkilöstökin arvostaa, koska se vähentää heiltä manuaalista kirjoitustyötä. Ennen moni vaihe piti tehdä itse kynällä ja paperilla tai naputella tietokoneella, mutta PPCT:n systeemistä saadaan raportit ulos paljon helpommalla. Toki tässäkin omaksuminen on vaihdellut. Nuorempien valmius käyttää uutta tekniikkaa on ilman muuta parempi, hehän ovat kasvaneet kiinni kaikenlaisten vempainten maailmaan ihan toisella tavalla kuin iäkkäämpi polvi. Vanhemmassa päässä on totuttu pitämään ajopäiväkirjaa kynällä ja paperilla ehkä jo vuosikymmenien ajan, ja uusien tapojen omaksuminen voi olla siksi vaikeaa. Suurena etuna on PPCT:n käyttöliittymän yksinkertaisuus ja suomenkielisyys. Järjestelmä on niin helppokäyttöinen, että se sujuu kaikilta. A s i A K A s KuN TyöhöN liittyy PAljON liikkumista MAANTeIllä KAIKeNlAIsIssA sääoloissa, ei TurVAllIsuusNäKöKOhTIA KANNATA VähäTellä. Muutenkin sanoisin, että järkisyyt painoivat myös henkilökunnalla vaa assa, toteaa Virtanen. Työn rationalisointi, raportoinnin helpottuminen, verottajan edellyttämät kirjaamiskäytännöt huoltoautojen liikkeistä, kaikki nämä yksinkertaistuvat järjestelmän myötä. Jos yhtiön auton käyttäjä ylipäätään haluaa toimia asianmukaisesti ja oikein, siirtyminen järjestelmän käyttöön ei tuota ongelmia. Kun työhön liittyy paljon liikkumista maanteillä kaikenlaisissa sääoloissa, ei turvallisuusnäkökohtia kannata vähätellä. Myös YIT:llä nämä tiedostetaan tänä päivänä. Jos tiellä sattuu jotain, on aina hyväksi että auton tarkka paikka saadaan nopeasti selville. Lisäksi tuotantoautoissamme on yleensä paljon erilaisia työkaluja ja laitteita. Ne ovat arvokasta omaisuutta, joiden olinpaikka on myös tarvittaessa saatava tietoon, kertoo Virtanen. Myös leasing-autojen omistajayrityksellä on omat intressinsä paikanninjärjestelmän suhteen. uusia mahdollisuuksia YIT:llä ollaan onnistuttu uudituksen läpiviennissä, mutta se edellytti johdolta paneutumista. Aikaahan tähän käytettiin paljon, mutta se koitui asian eduksi, kertoo Virtanen. Asiaa tutkittiin luottamusmiesten kanssa huolellisesti eri tahoilta. Viranomaisilta pyydettiin lausuntoja siitä, että toiminta perustuu lakiin ja on säädösten mukaista. Keskustelut henkilöstön kanssa toteutettiin osittain PPCT:n avustuksella, sillä toimintansa aikana laitetoimittajalle on kertynyt paljon hyödynnettävää tietoa myös henkilöstökysymyksistä. Toistaiseksi olemme vielä alkumetreillä laitteiston käyttöönotossa, mutta näemme siinä paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä yrityksen etät työntekijän kannalta, summaa Virtanen. Muutos on myös väistämätön. YIT:n kaltaisen, teknologiaan nojautuvan yrityksen on syytä siirtyä nykyaikaan myös tässä asiassa kynä ja paperi alkavat olla vanhanaikainen ja liian sattumanvarainen väline nykyaikaiseen raportointiin. YIT:n huoltoautot Vapaalan toimipaikassa. PAIKANNIN.COM 1/

Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia!

Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! AS I A K AS L E H T I P P CT F I N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Konevuokrauksen uusi tapa toimia Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajotapaan

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko?

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? Hoidon toimivuusvaatimukset Pekka Liisanantti Sisältö YIT:n yleisiä kokemuksia hoitourakoista ja asiakirjojen toimivuudesta Toimivuusvaatimukset Palvelulupaus:

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA

FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA OSA II PAIKANNUSJÄRJESTELMÄN HANKINTAOPAS Naulakatu 3 03 231 0000 33100 Tampere www.paikannin.com 1 SISÄLLYSLUETTELO Paikannusjärjestelmän hankintaoppaan missio... 2 Lukijalle...

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille turvakassaratkaisua seteleiden ja kolikoiden kierrätykseen. Laitekokoonpano on esitelty tässä dokumentissa.

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot