PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta."

Transkriptio

1 PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto

2 As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Konevuokrauksen uusi tapa toimia Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajotapaan PPCT Finland Oy uusiin tiloihin

3 P Ä Ä K i R J O i T U s Vuosi 2010 on ollut meillä PPCT:ssä tapahtumarikas Maaliskuussa luovuimme Call-Center -liiketoiminnasta ja kesäkuussa IT-liiketoiminta myytiin Tamico Systemsille. Näin pääsemme keskittymään paikannusliiketoimintaan kaikilla resursseilla. Marraskuun puolivälissä muutimme Naulakadulle lähelle Tampereen keskustaa nykyaikaisempiin ja viihtyisämpiin tiloihin. PPCT:n henkilökunta pääsee keskittymään palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Tammikuun loppuun mennessä PPCT:llä on käytössään ISO 9000 laatujärjestelmä, joka on teettänyt työtä ja muuttanut prosesseja yrityksessämme. Tavoitteena on varmistaa paikannuspalvelujen toiminta sekä toimitusten onnistuminen entistäkin paremmin. uudet AsIAKAsyrITyKseT erilaisine TArPeINeeN TOIVOVAT järjestelmään uusia TOIMINTOjA ja OMINAIsuuKsIA, jotka VähITelleN hyödyttävät KAIKKIA PAIKANNIN.COM PAlVeluN KäyTTäjIä. lukuisat yritykset ovat tänäkin vuonna valinneet Paikannin.com -palvelun omakseen. Vuoden 2010 aikana olemme saaneen runsaasti uusia asiakkuuksia, joista mainittakoon tässäkin lehdessä erillisinä juttuina esiintyvät Eltel Networks sekä YIT Kalusto. Uudet asiakasyritykset erilaisine tarpeineen toivovat järjestelmään uusia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka vähitellen hyödyttävät kaikkia Paikannin.com -palvelun käyttäjiä. Palvelu kehittyy ja kiitos siitä kuuluu siten myös hyville asiakkaillemme. Olemme kiitollisia saamastamme luottamuksesta. uusien asiakkuuksien myötä on myös henkilökuntamme kasvanut usealla henkilöllä kevään jälkeen. Olemme vahvistaneet asennus-, tuotekehitys- ja asiakaspalveluamme. Lisäksi olemme käynnistäneet asiakkaille tarkoitetun 24/7 -toimivan puhelinpalvelun. Toivotamme kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme Hyvää Uutta Vuotta Aarre Sillanpää 2 PAIKANNIN.COM 1/2011

4 1/2011 sisältö 4 PAreMPAA AsIAKAsPAlVeluA Eltelin tavoitteena on pitää loppukäyttäjät tyytyväisinä. 6 PAIKANNIN.COM -PAlVelu junaratojen KuNNOssAPIdOssA VR Track Oy:n kokemuksia. 8 VIesTejä jokaiseen TAlOuTeeN Jakelujuniorit Oy:n kaikkiin autoihin asennettiin paikantimet. 10 KONeVuOKrAuKseN uusi TAPA TOIMIA Kallioinen Yhtiöillä paikannus mahdollistaa vuokraustoiminnan koko maan alueella. 12 rakennustaidetta TAMMelAsTA Forssan Asentajat Oy:n ajoneuvojen paikannin helpottaa asentajien, hallinnon ja työnjohdon toimintaa. 14 KAAsujA TArVITAAN KAIKKIAllA Keväällä 2010 asennettiin kaikkiin AGA:n huoltoautoihin paikantimet ja navigaattorit. 15 KuN IsO VAhINKO uhkaa Mahdollisuus lähettää lähin auto kohteeseen nopeuttaa Oulun Vesi ja Lämpö Oy:n toimintaa. 16 liikenteen riskialttein ryhmä VTT tutkii, voidaanko paikanninjärjestelmän avulla vähentää nuorten kuljetta jien onnetto muus riskiä. 18 yit uskoo AVOIMuuTeeN Hyvä valmistelu helpotti hankintaprosessia. 20 OululAIsTA OsAAMIsTA Kymppi-Eristys panostaa sertifioituun työturvallisuuteen ja aktiivisuuteen ympäristöasioissa KOKONAIsVAlTAINeN KäyTTö TuOTTAA TulOsTA Oulun Energian laskutus on nopeutunut ja virhemahdollisuudet ovat vähentyneet. 24 PAIKANTIMeT TOIVAT TehOA L&T on tyytyväinen palvelun tuomiin hyötyihin. 26 uusiin TIlOIhIN PPCT Finland Oy muutti Tampereen keskustaan. 27 PPCT INsTANT Uusia ominaisuuksia ja käyttövinkkejä PAIKANNINjärjesTelMällä PyrITääN KuITeNKIN ensisijaisesti AuTON, ei TIeTyN henkilön seurantaan. sen AVullA PyrITääN lisäämään TyöN sujuvuutta ja TOIsAAlTA TyöNTeKIjäN TurVAllIsuuTTA. YIT:n henkilöstöjohtaja AIMO VIrTANeN s PAIKANNIN.COM PPCT Finland Oy, Naulakatu 3, Tampere. PääTOIMIT TAjA Aarre Sillanpää, TOIMITTAjAT Kari Hottinen, Eevakaisa Mäntyranta. ulkoasu Mikael Manninen, mx-design. PAINO Hannun Tasa paino Oy. KANNeN KuVA Eltel Networks Oy. Kuva: isockphoto PAIKANNIN.COM 1/2011 3

5 A steksti: i A K Akari s HottinEn Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Yhteiskunta toimii ja elää kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa sähkö- ja televerkkojen varassa. Näiden nykyään elintärkeiden verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa suomessa omalta osaltaan eltel Networks Oy. Lähes 700 autoa ja 1500 työntekijää näkyvätkin päivittäin liikenteessä. eltelin liiketoiminnan tavoitteena on pitää meidät loppukäyttäjät tyytyväisinä. Sähkökatkojen ja televerkon häiriöiden nopea korjaaminen edellyttävät jatkuvaa valmiutta ja hyvää tiedonkulkua myös Eltelin omassa organisaatiossa. Syksyllä 2009 käynnistettiin hanke, jossa lähdettiin selvittämään eri paikanninjärjestelmien sopivuutta Eltelin ajoneuvojen ohjaukseen ja hallintaan Suomessa. Eri vaihtoehtoihin tutustumisen ja pilotoinnin jälkeen Eltelin johtoryhmän päätöksellä lähes kaikki ajoneuvot liitettiin PPCT:n paikanninjärjestelmään. Paikannin.com -järjestelmä vakuutti laajuudellaan, toimivuudellaan ja vakuuttavilla referensseillä. Merkittävänä plussana toimittajavalinnassa nähtiin myös PPCT:n kotimaisuus, minkä uskotaan merkitsevän pitkäaikaista sitoutumista paikannusjärjestelmätoimittajana, toteaa hankintajohtaja Tapio Potila. Käytännössä tämä sitoutuminen näkyy tiiviinä yhteistyönä kehitystyössä johon liittyy myös jatkuva koulutus. PPCT:n kehityspäivillä on myös mahdollista kuulla muiden käyttäjien kokemuksia ja vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden tarpeista. Nopeasti käyttöön Asennukset käynnistettiin jo kolmen viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta ja ensimmäinen vaihe suoritettiin kolmessa kuukaudessa kesän aikana. Autoja on ympäri maata saaristosta Lappiin, joten jo maantieteellisestikin projekti oli mittava. Kalustopäällikkö Juha Miettinen ja hankintajohtaja Tapio Potila ovat tyytyväisiä projektin läpivientiin. Projekti 4 PAIKANNIN.COM 1/2011

6 A s i A K A s Kuva: Jouko Laitinen TAVOITTeeNA PAreMPI AsIAKAsPAlVelu. Kuva: eltel Networks Oy suoritettiin Eltelin ja PPCT:n henkilökunnan hyvällä yhteistyöllä nopeasti ja tehokkaasti. PPCT:n asentajien asenteesta kertoo tapaus, jossa asennettavat autot olivat aidan takana eikä portin avaajaa kuulunut määräaikaan paikalle. Aita ylitettiin ja asennukset suoritettiin aikataulussa. Asennustyöt suoritettiin kuitenkin kokonaisuudessaan arkipäivinä normaalin työajan puitteissa. Tiedottaminen on tärkeää Eltelillä käynnistettiin heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen omalle henkilöstölle kohdistettu tiedottaminen, jossa selvitettiin järjestelmän toiminta, sille Hankintajohtaja Tapio Potila ja kalus to - päällikkö Juha Miettinen uskovat paikannus järjestelmän mahdollistavan koko yllä pito toiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. asetetut tavoitteet ja mahdolliset vaikutukset. Eltelin toimintakulttuuriin kuuluvat avoimuus ja rehellisyys. Viestiä välitettiin henkilöstölehden sekä intranetin välityksellä ja vaikutuksista keskusteltiin avoimesti. Tiedottamisella saavutettiinkin asennushenkilöstön luottamus ja näin käyttöönotto myös käytännön tasolla on sujunut hyvin. Käyttöönottovaihe on pitkä prosessi Paikannin.com -järjestelmän käyttöönottovaihe on nyt meneillään. Järjestelmän integrointi Eltelin sisäisiin järjestelmiin on toiminut joustavasti ja PPCT on kuunnellut herkin korvin Eltelin puolelta esitettyjä toiveita. Paikanninlaitteisto mahdollistaa uuden työnohjausjärjestelmän, jossa työkohteiden ja resurssien hallinta onnistuu karttapohjaisesti ja tietoa voidaan välittää tosiaikaisesti ajoneuvojen ja työnjohdon kesken. Kaikkiin ajoneuvoihin on asennettu navigaattorit, joita on mahdollista käyttää järjestelmän ajoneuvokohtaisena käyttöliittymänä. Paikalliset tiimipäälliköt käyttävät järjestelmää ja ohjaavat oikeat työntekijät työkohteisiin järjestelmää hyväksikäyttäen. Samalla tallentuvat kaikki ohjaustiedot ja tapahtumat mahdollista jälkikäteen tarvittavaa selvitystyötä varten. Ajopäiväkirjat, laskutettavat kilometrit, polttoaineen kulutus ja muu tallentuva tieto mahdollistavat kustannusten seurannan ja vertailun sekä toiminnan kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen. Ajotapahtumien automaattinen tallennus lisää työntekijän oikeusturvaa ja myös fyysistä turvallisuutta. Kalustopäällikkö Juha Miettinen toteaa järjestelmän mahdollistavan autojen reaaliaikaisen paikannuksen sekä auttavan myös mahdollisissa ajoneuvovarkaus- ja väärinkäyttötapauksissa. Tulosta syntyy Eltelin toiminnan yksi päätavoitteista on kustannustehokkuus, josta loppuasiakas hyötyy alenevina ylläpitokustannuksina. Merkittävänä tavoitteena on myös ympäristöystävällisyys, jota uusi järjestelmä tukee auttamalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Käyttöönoton jälkeen turhat kilometrit ovatkin vähentyneet. Tiimeissä on myös keskusteltu ajotapaseurannan antamista tiedoista. Poikkeavat ajotapahtumat, mm. voimakkaat kiihdytykset ja rajut jarrutukset ovat vähentyneet yli 30 % ja tämä johtaa merkittäviin säästöihin polttoainekuluissa. Tavoitteena on myös ajoneuvojen parempi käyttöaste ja kukaties järjestelmään tallentuva tieto antaa osviittaa tulevaisuuden moottoriratkaisuita suunniteltaessa. Tavoitteena tulevaisuus Eltel Networks Oy on osa kansainvälistä konsernia ja markkinajohtaja Suomessa. Sähkö- ja televerkkojen rakentamisen ja ylläpidon vapauttamisessa kilpailulle Suomi on ollut edelläkävijä, joten meillä saatuja kokemuksia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa maissa Eltel Networksin toiminta-alueella. Eltel toimii asiakasyritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä ja pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään myös näiden toimintaa. Fyysisten verkostojen rakentaminen ja ylläpito edellyttävät kenttätyötä, jossa ajoneuvojen hallinnalla on tärkeä rooli. Paikannin.com -järjestelmään kehitetään yhteistyössä uusia raportteja ja toimintoja, samalla kun jo käytettäviä hyödynnetään ja kehitetään. PPCT:llä on tässä kehitystyössä yhdessä Eltelin kanssa merkittävä rooli. PAIKANNIN.COM 1/2011 5

7 Teksti: Eevakaisa Mäntyranta KUVAT: vr track oy, Kaj Ewart Paikannin.com -palvelu nopeuttaa junaratojen kunnossapitoa Ketäpä ei harmittaisi, kun työ- tai lomamatka keskeytyy äkillisesti ratavaurion takia. Olennaista matkustajan kannalta näissä ongelmatilanteissa on kuitenkin se, millä tavalla ja kuinka nopeasti tilanteisiin reagoidaan. VR Track Oy (entinen VR-Rata Oy) otti PPCT:n Paikannin.com -palvelun koekäyttöön alueellisesti pari vuotta sitten. Palaute on ollut hyvin positiivista, joten palvelun käyttöä ollaan laajentamassa koko yritykseen. Tuotantopäällikkö Arto Isomäki on tyytyväinen. Päällimmäiset kokemukset käyttöönottovaiheesta ovat pelkästään myönteisiä, hän kertoo. Järjestelmä on ollut meillä käytössä kunnossapitoalue 2:lla sekä Oulun alueella. Näiltä alueilta saadut hyvät käyttökokemukset vaikuttivat laajennuspäätökseen. Suurimmaksi järjestelmän tuomaksi hyödyksi Isomäki mainitsee tavoitettavuuden. VR Trackilla on käytössään n. 800 autoa, noin sata ratakuorma-autoa sekä monia erikoisia ratatyökoneita, jotka edustavat ratateknologian tehokkainta kärkeä. Paikannin.com palvelun avulla saamme nyt täsmällisen tiedon koko kaluston sijainnista. Kaluston hallinta helpottuu ratkaisevasti ja ongelmatilanteisiin reagoiminen tehostuu, kun löydämme äkkikeikoille aina sen lähimmän ajoneuvon. Vaikka järjestelmään ollaan tyytyväisiä, kehittämiskohteitakin löytyy. Maamme rataverkko ei vielä näy karttapohjissa sataprosenttisesti. Kun rataverkko saadaan näkyviin kokonaan ja järjestelmään lisätään navigaatiotoiminto, se palvelee meitä nykyistäkin paremmin, pohtii Isomäki. Palvelun nopeutuminen avainasia VR Track Oy on yksi maamme suurimmista rakennusyhtiöistä ja insinööritoimistoista. Sen asiantuntemus kattaa rautatietekniikan koko alueen suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon, ja se tarjoaa rakentamispalveluja myös rautatietoiminnon ulkopuolelle. Rautateiden rakentaminen ja kunnossapito on tänä päivänä hyvin kilpailtu alue, joten Ratahallintokeskuskin hakee kilpailusta hyötyä tilaamalla näitä töitä useammaltakin yritykseltä. VR Track hoitaa tällä hetkellä noin puolet maamme junaratojen rakennus- ja huoltotöistä. Suuri yleisö ei tätä kuitenkaan tiedosta, toteaa Isomäki. Ja kun rautatieliikenteessä tulee ongelmia junaradan kunnon takia, saamme usein aiheettakin kritiikkiä osaksemme. Omalta osaltamme pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen palveluun, ja siirtyminen paikantimien käyttöön on osa tätä prosessia. Maassamme on junarataa lähes 6000 kilometriä. On selvä, että sellaiseen kilometrimäärään ehtii sattua ja tapahtua monenlaista. Kun radalla on ongelmia ja matka keskeytyy, se luonnollisesti harmittaa matkustajaa. Pienempiin ongelmiin saadaan varmasti apua uudella paikanninpalvelulla, joka toimii vähän kuin taksikeskus: otetaan lähin auto, niin saadaan nopeasti paikat kuntoon. Myös työntekijöiden turvallisuuden parantuminen on ollut tärkeällä sijalla uudistuksessa. Junaradat kulkevat monesti tiettömässä maastossa kaukana asutuksesta, ja huoltotyössä ollaan usein tekemisissä korkeajännitteen kanssa. Turvallisuuden tunne paranee, kun jokaisen ratatyökoneen täsmällinen sijainti on tiedossa. Myös toimialapäällikkö Esko Helminen on tyytyväinen kokeiluun. Paikannin.com -palvelu oli kokeilussa myös leasing-autoissamme nk. tupakansytytinmallisena kevytversiona, ja tulokset ovat pelkästään positiivisia. Kumpikin miehistä kiittelee raportoinnin monipuolistumista ja käsityövaiheen poistumista. Raportit ovat monipuolisia ja niistä on nähtävissä monia asioita, toteaa Isomäki lopuksi. Aika näyttää tulevat kehitystarpeet. Voihan olla, että emme vielä edes näe järjestelmän kaikkia käyttömahdollisuuksia. Turvallisuuden tunne PArANee, kun jokaisen ratatyökoneen täsmällinen sijainti on tiedossa. 6 PAIKANNIN.COM 1/2011

8 A s i A K A s hyvät matkustajat, matkamme viivästyy radalla olevan vaurion vuoksi... PAIKANNIN.COM 1/2011 7

9 A s i A K A s KuljeTTAjAT suhtautuivat PAIKANNuKseN KäyTTööN- OTTOON POsITIIVIsesTI. Markkinoijalta viestejä TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Jakelujuniorit Oy on Janton konserniin kuuluva jakeluyritys, jonka jakajat toimittavat vastaanottajille vuodessa noin 100 miljoonaa mainosta ja lehteä. Käyntejä postiluukuille ja -laatikoille kertyy yhteensä yli 17 miljoonaa. Yhtiön jakelualue levittäytyy itä-vantaalta pohjoiseen Janakkalaan asti ja jakelun suorittavat palveluksessa olevat noin 500 jakajaa. jakelujuniorit Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 1975 urheiluseuran tukitoiminnasta ja on laajentunut yhdeksi merkittävimmistä yksityisistä jakeluyhtiöistä maassamme. Kaupunkilehtien ja mainoslehtisten jakelua ohjataan Tuusulassa sijaitsevasta toimistosta. Varastotilaa on Tuusulan lisäksi myös Hyvinkäällä. Jaettava materiaali toimitetaan Tuusulaan, josta se mahdollisen lyhytaikaisen varastoinnin ja jatkokäsittelyn jälkeen kuljetetaan edelleen yhtiön palveluksessa oleville jakajille. Tämä kuljetus tapahtuu kahdeksalla kuorma-autolla noin kilometrin vuositahdilla. Jakelu loppuasiakkaille on osoitteetonta 8 PAIKANNIN.COM 1/2011

10 Joulu lähestyy, mikä näkyy Jakelujuniorien varastossa kasvavina materiaalimäärinä. Jakelu sujuu viimevuotista tehokkaammin, osin Paikannin.com -palvelun ansiosta, uskoo jakelupäällikkö Antti Mattila. ajopäiväkirjan käyttöönotto on tuonut yrityksen käytäntöihin selkeyttä ja turvallisuutta myös verotukselliset seikat huomioiden, sekä toiminut ennaltaehkäisevästi omien ylimääräisten ajojen mahdollisuutta ajatellen. Järjestelmän käyttöönotto alentaa pitemmällä tähtäimellä myös ajoneuvojen leasing-kustannuksia, koska ajomäärien tasausmahdollisuus helpottuu. Autoja voidaan tarvittaessa vaihdella reitiltä toiselle. säästöt merkitsevät parempaa palkkaa Kuljettajat suhtautuivat paikannuksen käyttöönottoon positiivisesti. Mahdollisuus ajoreittien optimointiin ja siitä saatavat kustannushyödyt näkyvät myös kuljettajan tilipussissa, joten yhteinen etu oli helppo havaita. Autoihin asennettiin myös toiminnenapit, joilla kuitataan materiaalien jättö. Virhetoimitukset on nyt helppo havaita ja paikallistaa, mikä helpottaa työnjohdon työtä ja nopeuttaa toimituksia A s ioikeaan A K A s osoitteeseen. Laitteisto antaa mahdollisuuden ajo- ja lastausaikojen sekä ajotavan seurantaan sekä polttoaineen kulutuksen seurantaan. Kuljettajien vaihtuvuus on pientä, mikä kertoo työtyytyväisyydestä. Uusien kuljettajien opastukseen Paikannin.com -palvelu antaa hyvät mahdollisuudet. Jakelujuniorissa on nyt koekäytössä yhdessä autossa myös navigaattori, josta on niin hyvät kokemukset, että laitteet asennettaneen kaikkiin autoihin. Navigaattori helpottaa reittisuunnittelua ja opastusta entisestään, koska jättöpisteet ja niiden väliset suorimmat reitit voidaan esittää graafisesti ja opastuksen kera kuljettajalle. rahoitusratkaisu on hyvä Jakelujuniorit tutustui valintavaiheen aikana myös kilpaileviin paikannustuotteisiin, mutta Paikannin.com palvelu tuntui laajennettavuutensa ja monipuolisten toimintojensa puolesta itsestäänselvältä valinnalta. Rahoitusratkaisu, jossa yrityksen pääomia ei sitoudu lainkaan laitteisiin, kustannukset on helppo ennakoida eikä yllätyksiä esimerkiksi laitteen mahdollisesti rikkoutuessa tule, helpotti päätöstä. jokaiseen talouteen jakelua, mutta materiaalitoimituksien hallinnassa riittää työtä, kun jakajat sekä siten myös toimitusosoitteet vaihtuvat ja kuljetuksissa tarvitaan vakituisten lisäksi keikkakuljettajia. jakelusta entistäkin tehokkaampaa Kuljetuspäällikkö Antti Mattila kertoo Jakelujuniorissa mietityn kuljetusten seuranta- ja ohjausjärjestelmiä aiemminkin. Ajoreittien optimointi, ajoneuvojen käytön parempi kontrolli ja kustannusten hallinta häämöttivät mielessä. Yhteydenotto PPCT:hen johti lopulta tositoimiin ja kaikkiin kahdeksaan autoon asennettiin paikantimet. Mattilan mukaan automaattisen Kaupunkialueella oikealla reitinvalinnalla on vuositasolla suuri merkitys. Autoihin asennetut paikantimet helpottavat reittisuunnittelua. PAIKANNIN.COM 1/2011 9

11 TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Konevuokrauksen uusi tapa toimia Hyvinkääläinen Kallioinen Yhtiöt Oy on kehittynyt maanrakennusyrityksestä rakentamisen monitoimijaksi, joka tuottaa rakentamisen palveluita konevuokrauksesta valmiisiin toimitiloihin. Yhtiöstä on mahdollista tilata vuokrakone, vuokrakone ja mies, maanrakennusurakointi, tai vaikkapa koko rakennusurakointi avaimet käteen. Kallioinen Rent on konsernin konevuokrauksesta vastaava yksikkö. Kallioinen Rentin toimintatapa kertoo toimialan murroksesta ja samalla sen, kuinka innovatiivisuudella ja joustavuudella kasvatetaan kannattavasti liiketoimintaa. Arto Saleniuksella on vuosikymmenten kokemus konevuokraustoiminnasta. Paikannin.com -palvelu on tuonut siihen uusia innostavia mahdollisuuksia. KäyTTöTuNTIeN TArKKA seuranta ONNIsTuu ja huoltomies VOIdAAN lähettää laitteelle, silloin KuN huollon AIKA ON. 10 PAIKANNIN.COM 2/2010

12 Kaivinkoneen seisonta-aika on parhaimmillaan niin lyhyt, että huoltomies ehtii vaihtamaan öljyt ja tekemään pikaisen tarkastuksen, jonka jälkeen ajetaan taas lavetille ja matka uudelle työmaalle alkaa. A s i A K A s Kallioinen Rentillä on tällä hetkellä toimipisteet Hyvinkäällä ja Jyväskylässä, mutta mm. kaivinkoneita ja henkilönostimia on vuokralla ympäri Suomea. Kaluston hallinnassa auttavat paikantimet, jotka on asennettu jo 50 koneeseen ja lisää on tilattu. Konevuokraus on laajentumassa perinteisestä naulapyssyjen, betonimyllyjen ja täryjen vuokrauksesta raskaan ja kalliin erikoiskaluston vuokraamiseen. Kaikki rakennus- ja maanrakennusliikkeet eivät enää halua tai voi investoida kalliiseen kalustoon, koska työn jatkuva riittävyys on epävarmaa. Aina oikea kone käytössä Työkoneiden vuokraaminen on hyvä ratkaisu, sillä se mahdollistaa myös koneen koon optimoinnin työmaan mukaiseksi. Pieni ja ketterä kone pieneen tai ahtaaseen kohteeseen ja suuri kone suurelle työmaalle. Lasku lähtee Kallioiselta kuukausittain ja kone haetaan pois kun työt on tehty. Osa asiakkaista maksaa konevuokran etukäteen ja saa esimerkiksi kaivinkoneen käyttöönsä silloinkin, kun rahoituksen saaminen on vaikeaa, mikä on melko yleistä koetun taantuman jäljiltä. Kallioinen Yhtiöt omistaa konekannan, jota sitten vuokrataan ulos Kallioinen Rent Oy:n kautta tai käytetään Kallioinen Cranes ja Kallioinen Infra -yhtiöiden työmailla. Järjestelmä mahdollistaa koneiden korkeamman käyttöasteen ja siten koko toiminnan paremman kannattavuuden. Missä on Volvo Laitteiden paikannus mahdollistaa vuokraustoiminnan koko maan alueella. Jokaisen koneen senhetkinen sijainti saadaan selville sekunneissa, samoin kuin sen sijainti jälkikäteenkin, jos sitä tietoa tarvitaan. Sijaintitiedoilla onnistuu pitkienkin kuljetusten optimointi, mikä säästää myös kuljetuskalustoa. Tärkeämpää kuin koneen sijainti, on kuitenkin kaluston kunnossapito. Paikannin.com palvelun avulla käyttötuntien tarkka seuranta onnistuu ja huoltomies voidaan lähettää laitteelle, silloin kun huollon aika on, mikä taas takaa kaluston käytettävyyden ja jälleenmyyntiarvon säilymisen. Kallioinen Rent tekee yhteistyötä myös muiden alan toimijoiden kanssa. Vuokrakonetoiminta on verkottunut, mikä takaa loppuasiakkaalle paremman palvelun, kun aina jostain löytyy rakennustelineet tai vapaa kone pikaiseenkin tarpeeseen. Koko toimialan kaluston käyttöaste kasvaa ja pienemmänkin vuokrakoneyrittäjän mahdollisuudet toimia alalla säilyvät ja paranevat. Paikannus on välttämätöntä Kallioinen Rentin vuokraustoiminnasta vastaava Arto Salenius toteaa, että paikannus on tullut jäädäkseen ja se on välttämätöntä yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi. Tavoitteena on kasvu ja uusien alueellisten toimipisteiden perustaminen, mutta yhteistyö PPCT:n ja Paikannin.com -palvelun kanssa jatkuu. PAIKANNIN.COM 2/

13 A s i A K A s TeKsTi: kari HottinEn KUVAT: jouko LaitinEn Nykyisellä omistajalla Janne Vihreäsaarella on yrityksessä pitkä työhistoria, sillä hän aloitti siellä 16-vuotiaana. rakennustaidetta Tammelasta Arkkitehtuuri suosii nykyään veistoksellisia metallirakenteita. Monen kauppakeskuksissa, julkisissa rakennuksissa ja yritysten toimisto rakennuksissa sijaitsevan näyttävän portaikon, katoksen tai avoimen tukirakenteen syntykoti sijaitsee Forssan naapurikunnassa Tammelassa. Forssan Asentajat Oy toteuttaa korkeaa ammattitaitoa vaativat arkkitehtien suunnitelmat, joita on viime vuosina pystytetty varsinkin pääkaupunkiseudulle. F orssan Asentajat Oy on perustettu vuonna Nykyisellä omistajalla Janne Vihreäsaarella on yrityksessä pitkä työhistoria, sillä hän aloitti siellä 16-vuotiaana. Armeijan ja opintojen jälkeen tehtävät tulivat vaativammiksi ja vuonna 2000 tuli aika ostaa yritys. Toiminta jatkui vuokratiloissa Forssassa, mutta vuonna 2008 rakennettiin oma halli Tammelan puolelle Vihreäsaaren kotikuntaan. Arkkitehtien suunnitelmien toteuttaminen edellyttää työltä laatua, nopeut- ta ja monipuolista osaamista. Rakenteet ovat osa rakennuskokonaisuutta ja ne on toimitettava paikalleen asennettuna sovitun aikataulun mukaan. Forssan Asentajissa työskentelee yli 50 ammattilaista, joista osa alihankintaa tekeviä yrittäjiä ja osa vuokratyöntekijöitä. Toteutettavan projektin tuotanto alkaa Tammelan tehtaalla, jossa leikataan, kantataan, hitsataan ja pintakäsitellään. Materiaaleina ovat teräs, ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, kupari, messinki sekä cor-ten teräs suunnittelijan toiveiden mukaisesti. Kuljetuskokoiset rakenneosat rahdataan kulloisellekin rakennuspaikalle ja omat asentajat kokoavat lopputuotteen. helpotusta rutiineihin Asentajien ja työnjohdon käytössä on yhteensä yhdeksän autoa. Työautoissa tulee pitää ajopäiväkirjaa, mutta käsin toteutettuna sen luotettavuus ei aina vastaa verottajan vaatimuksia. Verotarkastuksen yhteydessä asiasta huomautettiin ja kun PPCT:stä otettiin yhteys, päädyttiin yhteistyöhön vuoden 2010 alusta. Kaikissa ajoneuvoissa on paikan- 12 PAIKANNIN.COM 2/2010

14 A s i A K A s Forssan Asentajat toimii uusissa toimitiloissa, jonka tilavaan tuotantohalliin ja maalaamoon sopii kokoamaan suuriakin kokonaisuuksia. KAIKIssA AjONeuVOIssA ON PAIKANNIN, MIKä helpottaa NIIN AseNTAjIeN, hallinnon KuIN TyöNjOhdONKIN TOIMINTAA. nin, mikä helpottaa niin asentajien, hallinnon kuin työnjohdonkin toimintaa. Asentajat liikkuvat itsenäisesti ja heillä on lupa käyttää yrityksen autoa kotiin ajoon silloin, kun se ajomatkojen kannalta on järkevää. Työautojen käytöstä on selkeät pelisäännöt ja ajopäiväkirjoista on selvitettävissä mahdolliset epäselvyydet. lisää ominaisuuksia Forssan Asentajissa aloitetaan syvällisempi järjestelmään perehtyminen PPCT:n järjestämässä käyttökoulutuksessa marraskuun lopulla. Toiveena on uusien toimintojen ja raporttien käyttöönotto. Vihreäsaari odottaakin, että ajoneuvohallintaa; huoltoväliseurantaa, polttoaineen kulutusta, ajokilometrien seurantaa ja ajotaparaportteja hyödyntämällä päästään kustannussäästöihin. ei varaa riskeihin Janne Vihreäsaari toteaa, että yrityksellä ei ole varaa ajoneuvojen käyttöön liittyviin veroriskeihin. Paikannin.com -palvelun avulla riskit ovat hallinnassa ja yrityksen johto voi paneutua asiakkaiden palveluun ja toiminnan kehittämiseen. Kuva: Forssan Asentajat Oy PAIKANNIN.COM 2/

15 A s i A K A s TeKsTi: kari HottinEn KUVA: jouko LaitinEn Kaasuliiketoiminta perustuu luottamukseen Aga on Pohjois-euroopan johtava kaasuyhtiö, joka toimittaa kaasuja ja kaasujärjestelmiä teollisuuden eri tuotannon aloille. erilaisia kaasuja tarvitaan esimerkiksi hitsaus-, jäähdytys- ja lämmitysprosesseissa, teollisessa puhdistuksessa ja laboratorioiden analyyseissa. suomessa AGAN kaasusäiliöitä ja niihin liittyviä jakelujärjestelmiä on käytössä yli tuhat. AGA on osa Linde Groupia, joka on maailman suurimpia teollisuus- ja kaasuteknologiayhtiöitä. Kaasuja tarvitaan kaikkialla Tärkeä osa AGAn liiketoimintaa on asiakasyritysten kaasulaitteistojen ylläpito ja huolto. Kaasu on erilaisissa prosesseissa korvaamaton komponentti, joten jos kaasulaitteisto reistailee, seisahtuu pahimmillaan asiakkaan koko tuotanto. AGAlla onkin ympäri Suomea toimipisteiden jahuoltoteknikoiden verkosto, joka huoltaa ja ylläpitää laitteistoja. Huoltoteknikot toimivat itsenäisesti kotitoimistoista käsin omalla toimialueellaan. AGAn talouspäällikön tavoittanut suoramarkkinointikirje käynnisti vuosi sitten prosessin, joka johti yhteistyöhön PPCT:n kanssa. Paikannin.com -järjestelmän edut verrattuna silloisiin käytäntöihin olivat niin ilmeiset, että keväällä 2010 asennettiin kaikkiin huoltoautoihin paikantimet ja navigaattorit. Kunnossapitotiimin vetäjä ja varaluottamusmies Jani Helenius toimi hankinnassa aktiivisesti ja selvitti heti alkuvaiheessa myös Toimihenkilöunio- nin kannan ajoneuvojen paikannukseen. Toimihekilöunionin kanta oli lainsäädäntöön ja sopimuksiin nojautuen myönteinen, joten laitteistojen asentamiseen ajoneuvoihin ei ollut estettä. Myös suurin osa työntekijöistä suhtautui ajoneuvopaikannukseen neutraalisti joskin osalla huoltoteknikoista oli alkuun jonkin verran varauksellinen suhtautuminen käyttöönottoon. Suurimmaksi syyksi alkuvaiheen epäluuloihin Jani Helenius epäilee omaa heikkoa tiedottamistaan. Matkalaskut minuutilleen Kun Paikannin.com -järjestelmän edut selvisivät käyttäjille, kaikki epäluulot hälvenivät. Ajopäiväkirjojen manuaalinen täyttäminen oli työlästä ja joskus tiedot jostain syystä viivästyivät, mikä heijastui laskutukseen. Automaattisen ajopäiväkirjan hyödyt tunnistettiin ja nykyään osa huoltoteknikoista käyttää järjestelmän tietoja myös matkalaskujen tekemiseen. Matkalaskuissa liikkumiset AGAn Suomen pääkonttori sijaitsee Espoossa Kehä I varrella. Omat toimipisteet ja huoltoteknikot on hajautettu ympäri Suomea asiakkaiden lähelle, joten Paikannin.com palvelun avulla saatava tieto helpottaa kunnossapidon hallintaa ja asiakaspalvelua, toteaa Jani Helenius. 14 PAIKANNIN.COM 1/2011

16 on kirjattu tunnollisimpien henkilöiden toimesta minuutilleen. Verottajaan päin niin huoltoautojen käyttö, kuin matkalaskuihinkin liittyvät tiedot ovat dokumentoituna todennettavissa vuosienkin jälkeen, mitä Jani Helenius pitää tärkeänä niin työnantajalle kuin työntekijällekin. AGAn huoltoteknikot ovat kuukau himmän löytämiseksi enää tarvita. Tästä hyötyy myös asiakas, jonka laitteisto hoidetaan kiireellisissä tapauksissa entistäkin nopeammin kuntoon. AGAlla on tarvetta koko tuotannonohjausjärjestelmän uusimiseen. Nykyinen ylläpidon ikääntynyt järjestelmä ei keskustele Paikannin.com palvelun kanssa, vaan tiedot syötetään järjestelmään manuaalisesti. AGAlla ei olla vielä päästy käyttämään kaikkia paikanninjärjestelmän ominaisuuksia senkään vuoksi, että kokemusta on vajaa vuosi, mutta vähitellen opitaan uutta ja yhteydet PPCT:n tukeen toimivat. KeVäällä 2010 AseNNeTTIIN KAIKKIIN huolto- AuTOIhIN PAIKANTIMeT ja NAVIGAATTOrIT. Kuva: AGA TeKsTi: kari HottinEn KUVA: jouko LaitinEn Minuutit ovat arvokkaita, A s i A K A s kun iso vahinko uhkaa Projektipäällikkö Raino Nivala ja asentaja Jaakko Sarajärvi ovat tyytyväisiä Paikannin.com järjestelmään. Työt sujuvat ja asentaja voi joustavasti liikkua työkohteiden, kodin ja toimiston välit. Oulun Vesi ja Lämpö Oy on nimensä mukaisesti Oululainen LVi-alan yritys, joka tarjoaa kattavasti alan palveluita urakoinnista huoltoihin ja korjauksiin. Yli 70 työntekijän ja 26 auton yrityksessä riittää vipinää. Parempaa asiakaspalvelua ja tehokkuutta. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu LVI-alalla nopeus. Asiakkaalla on yleensä kiire, kun elintärkeät lämmitykseen, vesihuoltoon tai ilmastointiin liittyvät laitteistot oikuttelevat. Kyseessä voi olla myös merkittävät taloudelliset menetykset, kun vesi tulvii rakennuksessa tai lämmitys katkeaa talvipakkasilla. Oulun Vesi ja Lämpö otti pari vuotta sitten käyttöön Paikannin.com -palvelun. Tavoiteena oli ensisijaisesti asiakaspalvelun parantaminen. Tavoitteet saavutettiinkin, sillä mahdollisuus lähettää lähin auto kohteeseen nopeuttaa toimintaa ja säästää samalla kilometrejä. Työmääräykset lähetetään puhelimitse asentajalle, joten turhia lenkkejä toimistolle ei tarvita. ei enää repaleisia ajopäiväkirjoja. Asentajat suhtautuivat paikannuspalvelun käyttöönottoon positiivisesti. Työlääksi koetusta ajopäiväkirjojen täyttämisestä päästiin ja projektipäällikkö Raino Nivala kertoo myös asentajan oikeusturvan parantuneen, kun kiistat työkohteessa käytetystä ajasta voidaan tarkastaa ajopäiväkirjasta. Laskutuksen oikeellisuus on myös osa laadukasta asiakaspalvelua. Asiakkaan mielikuva käytetystä työajasta saattaa joskus poiketa merkittävästi asentajan ilmoittamasta, mutta kun asiakkaalle voidaan osoittaa aukottomasti luotettavasta dokumentista työkohteessa käytetty aika ja ajoaika minuutilleen, turhilta riidoilta vältytään. Tehokkuutta ja mielekkyyttä työpäivään. Ajoneuvojen seurannan tuottama data ajopäiväkirjoineen turvaa yrityksen ja työntekijän suhteet automaattisesti myös verottajan suuntaan. Säännöllisesti tulostetut ajopäiväkirjat ovat valmiina mahdollisen verotarkastuksen varalta. Verottaja tuntuu nykyään seuraavan tarkasti työautojen käyttöä kodin ja työpaikan välisessä liikkumisessa. Päivystystoiminnassa tämä on kuitenkin välttämätöntä, mutta kun seuranta ja dokumentointi ovat aina ajantasalla, mahdollistuu myös työmaan ja kodin välisten matkojen ajaminen yrityksen autolla ilman työsuhdeautoseuraamuksia silloin, kun kotiin ajetaan suoraan asennuskohteesta ja aamulla taas suoraan työmaalle. Samalla säästyy polttoainetta ja työaikaa, mikä on koko yhteiskunnan etu. PAIKANNIN.COM 2/

17 TeKsTi: EEvakaisa Mäntyranta KUVA: vtt A s i A K A s Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajota Ajokortin ensimmäisen vaiheen suorittaneiden nuorten onnettomuus riski liikenteessä on hälyttävän suuri. VTT tutkii parhaillaan, voidaanko paikannin järjestelmän avulla vähentää nuorten kuljettajien onnetto muus riskiä. K un nuori kuljettaja tarttuu ensimmäisiä kertoja itsenäisesti auton rattiin, isille ja äideille koittavat levottomat ajat. Jokaisessa aamukahvipöydässä on luettu ikäviä uutisia vakavista onnettomuuksista, joiden yhteisenä tekijänä on aivan liian usein parikymppinen, hiljattain kortin saanut nuori. VTT on tarttunut ongelmaan ja tekee parhaillaan tutkimusta, jonka avulla selvitetään paikanninpalvelun vaikutusta nuorten ajotapaan. Tutkimuksen tilaajina ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Teknisenä yhteistyökumppanina toimii PPCT, jonka paikantimet otettiin tutkimuksessa käyttöön. Tutkimuksessa on mukana 30 autoa, kertoo VTT:n erikoistutkija Harri Peltola. Suurimassa osassa näistä autoista on yksi uusi kuljettaja, joissakin pari. PPCT:n paikanninjärjestelmä asennettiin autoihin puoleksi vuodeksi ja ideana on se, että järjestelmä antaa kuljettajalle kirjallista palautetta ajotavasta aina kahden viikon välein. Liikennevalistustahan on tehty aina ikimuistoisen Ensio Itkosen ajoista ja paljon aikaisemminkin, mutta onnettomuuslukujen valossa se ei kuitenkaan näytä tavoittavan nuoria kuljettajia. Keinot tilanteen parantamiseksi ovat kovin hankalia, toteaa Peltola. Hiljattain kortin saaneen nuoren on usein vaikea tietää, millainen on hänen todellinen ajotapansa verrattuna muihin kuljettajiin. Moni asia selviää vasta ajotavan vakiintuessa. Ajanko kaarteissa liian kovaa, jätänkö jarrutuksen liian viime tippaan? Toivomme, että paikantimien avulla tämä tiedostamisprosessi nopeutuisi. säännöllinen palaute ajotavasta PPCT:n paikanninpalvelu kerää monenlaista tietoa varsinaisen ajopäiväkirjan lisäksi. Koska palvelu on joustava, siihen voidaan lisätä myös uusia seurantaominaisuuksia tarpeen mukaan. Ajotapatutkimuksessa kuljettajat saavat säännöllisin välein kokonaisarvion ajotavastaan. On tärkeää, että palaute antaa kunnollisen kokonaiskuvan, joka ei huku yksityiskohtiin, valottaa Peltola. Esimerkiksi ylinopeustilanteissa välitön palaute on turha, sillä yleensä kuljettaja tietää varsin hyvin, milloin nopeusmittari lipsahtaa yli sallitun. Selityskin on aina tarjolla. Välittömällä palautteella ei ole havaittu olevan suurempaa merkitystä. Palautetyyppiä kehitetään koko ajan tutkimuksen edistyessä. Ensimmäisessä vaiheessa palautetta annettiin yleisellä 16 PAIKANNIN.COM 2/2010

18 A s i A K A s paan. VOIsIN hyvin KuVITellA, että VANheMMAT hankkisivat NäITä etenkin NIIssä TAPAuKsIssA, jolloin NuOrI Asuu KOTONA ja KäyTTää PerheeN yhteistä AuTOA. jossa on kaksi hiljattain kortin saanutta nuorta. Moni nuori pitää ehkä aluksi tällaista laitteistoa epäluottamuslauseena, kertoo Peltola. Kyllähän meilläkin käytiin aiheesta keskustelua, mutta lopulta nuoret kyllä ymmärtävät, että vanhemmilla on oikeus olla huolestuneita lastensa liikenneturvallisuudesta. Mikäli järjestelmä todella vähentää nuorten kuljettajien onnettomuusriskiä, voitaisiinko sitä ajatella tulevaisuudessa eräänlaisena autokoulun vapaaehtoisena jatkeena? Mikä ettei, vastaa Peltola. Voisin hyvin kuvitella, että vanhemmat hankkisivat näitä etenkin niissä tapauksissa, jolloin nuori asuu kotona ja käyttää perheen yhteistä autoa. Peltola näkee palautejärjestelmällä käyttöä myös yrityspuolella ajotapojen kohentajana. Sen lisäksi että yritys seuraa ajettuja kilometrejä, myös ajotavan seurannalla voisi olla monelle yritykselle merkitystä. Mikäli tutkimus osoittaa järjestelmän vähentävän onnettomuusriskiä, siitä on suoraa turvallisuushyötyä yritykselle. Henkilöstölle se on signaali siitä, että yritys välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Monessa yritysautossa on yrityksen logo näkyvissä muille liikenteessä liikkuvilla Ajotapa voidaan nähdä myös yrityksen käyntikorttina, toteaa Peltola. Ylinopeutta ajavat, väärin pysäköidyt yritysautot herättävät aina sen kaltaista huomiota, jota harva yritys haluaa. Meneillään olevan tutkimuksen keskiössä ovat kuitenkin nuoret kuljettajat. Hyvästä syystä voimme olettaa, että kaikki tutkimuksen osapuolet toivovat positiivisia tuloksia tutkimukselle. tasolla: millä nopeudella ajettiin, kuinka paljon oli päivä- ja yöajoa, kuinka paljon oli voimakkaita hidastuksia, kiihdytyksiä ja kaarreajoa. Nyt kun tutkimus on jo edistynyt pidemmälle, palautetta annetaan edellisten lisäksi myös siitä, millä nopeusrajoitusalueilla oli ajettu ja kuinka hyvin rajoituksia noudatetaan, kertoo Peltola. Tämän palautetyypin alkuvaiheessa tutkimusraportista tuli hyvin pitkä luettelo, jonka lukeminen saattoi olla turhauttavaa. Raporttia kehitettiin edelleen, ja tällä hetkellä siitä on luettavissa myös henkilökohtainen riskikerroin eli se, kuinka paljon kyseisen henkilön oma ajotapa lisää onnettomuusriskiä. Lisäksi raportti kertoo kuljettajan ajotavan hektisyydestä: onko lyhyitä ja nopeita kiihdytyksiä, miten sujuu kaarreajo. Kolmannessa vaiheessa päästään jo konkreettiselle tasolle. Tällöin kerrotaan tarkalleen, milloin ja missä ylinopeutta on ajettu. Olemme kokeilleet tällaista selkeää palautetta eräässä taksiyrityksessä, ja palaute oli poikkeuksetta myönteinen, kertoo Peltola. Paikantimen monet mahdollisuudet Järjestelmä on koekäytössä myös Peltolan omassa perheessä, Nuoret kuljettajat liikenteen riskialttein ryhmä vuotiaiden miesten kuolemanriski henkilöauton kuljettajina on lähes nelinkertainen koko väestön mieskuljettajiin verrattuna, ja vuotiaiden miesten ikäryhmässäkin riski on vielä lähes kaksinkertainen vuotiaiden naisten kuolemanriski henkilöauton kuljettajana on yli 2,5-kertainen muihin naiskuljettajiin verrattuna vuotiaiden miesten ja naisten loukkaantumisriski henkilöauton kuljettajana on yli nelinkertainen muihin mies- ja naiskuljettajiin verrattuna, ja vuotiaillakin se on vielä yli kaksinkertainen. Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, keskiarvot vv Kuva: istockphoto PAIKANNIN.COM 2/

19 A steksti: i A K AEEvakaisa s Mäntyranta KUVAT: yit T arve tällaiselle järjestelmälle oli havaittu jo jokin aika sitten, kertoo YIT:n henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen. Organisaatiossamme on kymmeniä toimipaikkoja kymmenillä eri paikkakunnilla, josta johtuen huoltoautot liikkuvat laajalla alueella koko valtakunnan alueella. Au- yit uskoo avoimuuteen: hyvä valmistelu helpotti hankintaprosessia Korkeasaaren eläintarhan ylläpitoa. Työn seurantaan liittyvän uudistuksen läpivienti yrityksessä saattaa olla haastava prosessi. Kuluneen vuoden aikana YiT:n huoltoautot liitettiin PPCT:n paikanninjärjestelmään. Huolellisen valmistelun ansiosta siirtymä sujui onnistuneesti. tokanta on siis suuri, ja sen liikkeiden hallintaan etsittiin helppokäyttöistä, joustavaa järjestelmää. PPCT:n paikantimet osoittautuivat parhaaksi vaihtoehdoksi. Järjestelmä otettiin käyttöön huoltoasentajien autoissa. Tähän mennessä se löytyy vajaasta sadasta autosta, ja hyvien kokemusten johdosta laitteisto tullaan asentamaan vähitellen kaikkiin huoltoautoihin paikkakunta kerrallaan. Tämänkaltaisen uudituksen ajaminen yrityksessä edellyttää monia keskusteluja ja neuvotteluja, painottaa Virtanen. Koko projekti vedettiin läpi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kaiken lähtökohtana on avoin tiedottaminen. Käsittelimme hankinnan asianmukaisesti yt-neuvottelukunnassa. Pääluottamusmiesten kanssa keskusteltiin keskitetysti, millainen järjestelmä on ja mitä hyötyjä siitä on niin yritykselle kuin työntekijällekin. Millaisia ennakkoluuloja vastaan tässä taisteltiin? Kokivatko työntekjät paikanninjärjestelmän liian kontrolloivana? 18 PAIKANNIN.COM 1/2011

20 Toki tämäkin keskustelu käytiin, toteaa Virtanen. Paikanninjärjestelmällä pyritään kuitenkin ensisijaisesti auton, ei tietyn henkilön seurantaan. Sen avulla pyritään lisäämään työn sujuvuutta ja toisaalta työntekijän turvallisuutta. Ja kun konsernimme monessa toimipaikassa on jo käytössä sähköiset kulkukortit, ei ajoseurantaan siirtymistä koettu henkilöstön piirissä liian suureksi muutokseksi. järkisyyt painoivat vaa assa Paikanninjärjestelmän ehdottomimpia etuja on selkeä, koneellinen raportointi. Tätä seikkaa henkilöstökin arvostaa, koska se vähentää heiltä manuaalista kirjoitustyötä. Ennen moni vaihe piti tehdä itse kynällä ja paperilla tai naputella tietokoneella, mutta PPCT:n systeemistä saadaan raportit ulos paljon helpommalla. Toki tässäkin omaksuminen on vaihdellut. Nuorempien valmius käyttää uutta tekniikkaa on ilman muuta parempi, hehän ovat kasvaneet kiinni kaikenlaisten vempainten maailmaan ihan toisella tavalla kuin iäkkäämpi polvi. Vanhemmassa päässä on totuttu pitämään ajopäiväkirjaa kynällä ja paperilla ehkä jo vuosikymmenien ajan, ja uusien tapojen omaksuminen voi olla siksi vaikeaa. Suurena etuna on PPCT:n käyttöliittymän yksinkertaisuus ja suomenkielisyys. Järjestelmä on niin helppokäyttöinen, että se sujuu kaikilta. A s i A K A s KuN TyöhöN liittyy PAljON liikkumista MAANTeIllä KAIKeNlAIsIssA sääoloissa, ei TurVAllIsuusNäKöKOhTIA KANNATA VähäTellä. Muutenkin sanoisin, että järkisyyt painoivat myös henkilökunnalla vaa assa, toteaa Virtanen. Työn rationalisointi, raportoinnin helpottuminen, verottajan edellyttämät kirjaamiskäytännöt huoltoautojen liikkeistä, kaikki nämä yksinkertaistuvat järjestelmän myötä. Jos yhtiön auton käyttäjä ylipäätään haluaa toimia asianmukaisesti ja oikein, siirtyminen järjestelmän käyttöön ei tuota ongelmia. Kun työhön liittyy paljon liikkumista maanteillä kaikenlaisissa sääoloissa, ei turvallisuusnäkökohtia kannata vähätellä. Myös YIT:llä nämä tiedostetaan tänä päivänä. Jos tiellä sattuu jotain, on aina hyväksi että auton tarkka paikka saadaan nopeasti selville. Lisäksi tuotantoautoissamme on yleensä paljon erilaisia työkaluja ja laitteita. Ne ovat arvokasta omaisuutta, joiden olinpaikka on myös tarvittaessa saatava tietoon, kertoo Virtanen. Myös leasing-autojen omistajayrityksellä on omat intressinsä paikanninjärjestelmän suhteen. uusia mahdollisuuksia YIT:llä ollaan onnistuttu uudituksen läpiviennissä, mutta se edellytti johdolta paneutumista. Aikaahan tähän käytettiin paljon, mutta se koitui asian eduksi, kertoo Virtanen. Asiaa tutkittiin luottamusmiesten kanssa huolellisesti eri tahoilta. Viranomaisilta pyydettiin lausuntoja siitä, että toiminta perustuu lakiin ja on säädösten mukaista. Keskustelut henkilöstön kanssa toteutettiin osittain PPCT:n avustuksella, sillä toimintansa aikana laitetoimittajalle on kertynyt paljon hyödynnettävää tietoa myös henkilöstökysymyksistä. Toistaiseksi olemme vielä alkumetreillä laitteiston käyttöönotossa, mutta näemme siinä paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä yrityksen etät työntekijän kannalta, summaa Virtanen. Muutos on myös väistämätön. YIT:n kaltaisen, teknologiaan nojautuvan yrityksen on syytä siirtyä nykyaikaan myös tässä asiassa kynä ja paperi alkavat olla vanhanaikainen ja liian sattumanvarainen väline nykyaikaiseen raportointiin. YIT:n huoltoautot Vapaalan toimipaikassa. PAIKANNIN.COM 1/

Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia!

Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! AS I A K AS L E H T I P P CT F I N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia! Konevuokrauksen uusi tapa toimia Paikantimilla vakautta nuorten kuljettajien ajotapaan

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

Valaistuksen tulevaisuus

Valaistuksen tulevaisuus Valaistuksen tulevaisuus Aika: 17.11.2010, Oulu Jari Säkkinen Yksikön Päällikkö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n urakointiyksikkö

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla?

Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla? Sujuvampi, turvallisempi ja vähemmän ympäristöä kuormittava ajaminen. Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla? 6.5.2010 Sampo Hietanen toimitusjohtaja Mitkä ovat yrityksesi matkakustannukset?

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen.

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. Ympäristöraportointi ALTE Visetec Oy toimitti ympäristöraportointijärjestelmän Ruukki Metals Oy:lle tammikuussa 2012, noin vuoden kestäneenä toimitusprojektina.

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Tailor-made Transportation Solutions FIN

Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions Tyllis Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan räätälöityjä rakenneratkaisuja kuljetusalalle. Yritys suunnittelee

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MONIPUOLISTA OSAAMISTA Kanta Kaivu Oy on vuonna 1993 perustettu nurmijärveläinen maarakennus-, rakennus- ja kuljetusalan yritys. Toiminta-alueemme on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi. Meillä on 20 vuoden vankka kokemus monipuolisista

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

EBSOLUT OY 1.4.2009. Metsistä energiaa yrittämällä seminaari. Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari

EBSOLUT OY 1.4.2009. Metsistä energiaa yrittämällä seminaari. Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari EBSOLUT OY 1.4.2009 Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari Metsistä energiaa yrittämällä seminaari Ebsolut Oy lyhyesti Ohjelmistotuotannon palveluyritys Perustettu vuonna 2000 Omistajana Kainuun Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Copyright, 2013 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog savelight AutoLog SaveLight on täydellinen katuvalojen hallintaratkaisu. :n

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla.

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. 18.12.2009 1(5) EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. - Kysymyksiä ja vastauksia loistelamppujen, suurpainepurkauslamppujen

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

CASE SLO. Logistiikkaan tehokuutta raportoinnilla Asmo Tapaninen

CASE SLO. Logistiikkaan tehokuutta raportoinnilla Asmo Tapaninen CASE SLO Logistiikkaan tehokuutta raportoinnilla Asmo Tapaninen Esityksen sisältö Yhtiön tausta Projektin lähtötilanne Projektin tarkoitus ja tehtävä Käytetyt tuotteet ja palvelut Aikataulut ja resurssit

Lisätiedot

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ SISÄLTÖ 01 Ramboll yleisesittely 02 ICT-strategia 03 Valmistautuminen päivitykseen 04 Versiopäivityksen hyödyt

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. Oulun katuvalaistus. Optimaalinen valaistus optimaaliseen hintaan Oulu, Suomi

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. Oulun katuvalaistus. Optimaalinen valaistus optimaaliseen hintaan Oulu, Suomi Valaistus Ulkovalaisimet Case study Oulun katuvalaistus Optimaalinen valaistus optimaaliseen hintaan Oulu, Suomi Selenium LED ClearWay Taustaa Oulu on Pohjois-Suomen vanhin kaupunki, johon ovat 1.1.2013

Lisätiedot

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja

Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja 1 Korkean pohjoismaisen laadun kupariputkien ja palveluiden toimittaja Cupori on vuonna 2008 perustettu uusi yritys, kun yhtiö osti Outokummulta sen kupariputkiliiketoiminnan MBO-kaupalla. Oma myyntiyhtiö

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Administer Oy Taloushallinnon palvelut Suomalainen perheyritys Kasvaa vauhdikkaasti,

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Taustaa.. Logistiikan ohjaus on fyysisten toimintojen ja koko logistiikan suunnittelua, kehitystä ja valvontaa. Siihen liittyvät järjestelmät voidaan

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Naavatar yhteistyössä

Naavatar yhteistyössä Naavatar yhteistyössä Tuotekehitys ja tutkimus Lämmönsiirtimet Talteenoton keruuyksiköt ja puhaltimet Lämpöpumput ja varaajat Kiertovesipumput Myynti, toteutus, automaatio ja käyttöpalvelut Schneider Electric

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

tarvitsetko tilaa ja kustannustehokkuutta?

tarvitsetko tilaa ja kustannustehokkuutta? tarvitsetko tilaa ja kustannustehokkuutta? Optimointiin ja hätään Tilan määrä Kun pääkonttoriin iskee vesivahinko tai luokat täyttyvät koululaisista, vastaus on Cramo. Saat laadukkaat ratkaisut kaikkiin

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy LEDit ulkovalaistuksessa Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy Liiketoimintamme 24% 2012 41% 35% Philips Healthcare Philips Lighting Philips Consumer Lifestyle 2 2

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous Ajanvarausjärjestelmän tarjous 13.1.2012 1/7 Tarjous Tarjous on osa yhteistä LeasIT Oyn ja DigitalBooker Finland Oyn yhteistarjousta jossa tarjoamme Kassa- ja ajanvarausjärjestelmien kombinaatiota. Tämä

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa.

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. Netel -yritysesittely Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. 2017 Netel lyhyesti Mitä teemme Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.fi 15,5 milj. asukasta Olemme osa pörssiyhtiötä AS Harju Elekter Group,

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA

FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA FIKSUMPI TAPA OLLA KARTALLA OSA II PAIKANNUSJÄRJESTELMÄN HANKINTAOPAS Naulakatu 3 03 231 0000 33100 Tampere www.paikannin.com 1 SISÄLLYSLUETTELO Paikannusjärjestelmän hankintaoppaan missio... 2 Lukijalle...

Lisätiedot