Taloudellinen ajaminen ja kestävä kehitys tavaraliikenteessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen ajaminen ja kestävä kehitys tavaraliikenteessä"

Transkriptio

1 Taloudellinen ajaminen ja kestävä kehitys tavaraliikenteessä

2 Tavoitteet Liikenteen päästöjen pienentäminen Polttoainekulujen vähentäminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Huolto- ja korjauskustannusten pienentäminen Kuljettajien pysyvä ympäristöystävällinen ajotapa Kuljettajan kuormituksen vähentäminen Tieto siitä, ettei taloudellinen ajotapa ole hidas ja hankala

3 Liikenteen haitat Pakokaasut Melu Tärinä Pöly Liikenneonnettomuudet Luonnonvarojen kulutus ja syntyvät jätteet Luonnon häiriytyminen teiden rakentamisen myötä.

4 Pakokaasut Merkittävimmät päästöt Hiilidioksidi (CO2) Syntyy palamisessa, edistää ilmastonmuutosta, vaikea vähentää teknisin ratkaisuin. Hiilimonoksidi (CO) Häkä, Suljetussa tilassa tappava kaasu, syntyy lähinnä bensamoottoreissa. Hiilivedyt (HC) Osa hiilivedyistä kulkee palamattomina läpi moottorin, päästöjä syntyy myös kuljetuksissa ja tankkauksissa.

5 Typen oksidit (NO, NO2, N2O) Käytetään usein yhteisnimitystä NOX Typen oksidit ovat erityisesti dieselmoottorien ongelma Typen oksidit ärsyttävät hengitysteitä ja lisäävät rehevöitymistä luonnossa. Hiukkaset Vaikka suurin osa pakokaasupäästöistä on kaasumaisia, pakokaasut sisältävät myös kiinteitä ainesosia Hiukkaset (partikkelit) syntyvät, kun polttoainepisara palaa epätäydellisesti Hiukkaspäästöjä voidaan torjua erityyppisillä hiukkassuodattimilla.

6 Ilmastonmuutos Maapallon ilmakehä toimii kasvihuoneen tavoin. Se päästää auringon valon lävitseen mutta pitää osan lämmöstä sisällään, tätä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi, jota ilman maapallon keskilämpötila olisi -18, kun se nyt on +15 Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä päästämällä ilmaan lisää kasvihuonekaasuja (esim. hiilidioksidia), mikä lämmittää ilmastoa. Tätä ilmiötä kutsutaan ilmastonmuutokseksi Ilmastonmuutoksen tarkkoja vaikutuksia ei kyetä ennustamaan Liikenne on Suomessa merkittävä hiilidioksidipäästöjen/ kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja.

7 Energiansäästöohjelmia/sopimuksia Kioton sopimus 1997 Teollisuusmaat sitoutuivat kasvihuonekaasujen päästöissä 5% vähennykseen 1990 tasosta EU: n sisällä omia tavoitteita. Suomen tulee tiputtaa kasvihuonekaasujen päästöt , vuoden 1990 tasolle 2008 EU:n päätös Suomelle sitovia tavoitteita Vähennettävä 16% kasvihuonekaasupäästöjä 2005 tasoon nähden 2020 mennessä Biopolttoaineiden käyttöä lisättävä 10%:iin 2020 mennessä

8 Kansallinen tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Vuosille Sopijaosapuolina mm. SKAL, VR, LVM Energiansäästöllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa tavarankuljetusten logistiikan, kaluston muun käytön ja ylläpidon energiatehokkuuden parantamista Tavoitteena on, että 60% luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen rekisteröidyistä ajoneuvoista on liittynyt 2016 sopimuksen piiriin Tavoite on 9% tiputus energiankulutukseen.

9 Menneet ja tulevat Euromääräykset dieselmoottoritekniikalle EU:N päästörajat, Euro 1-6, yksikkö g/kwh PM = Partikkelit/hiukkaset NOx = Typen oksidit NOx PM Euro ,0 0,36 Euro ,0 0,15 Euro ,0 0,10 Euro ,5 0,02 Euro ,0 0,02 Euro ,46 0,01

10 Moottoritekniikan kehittyminen Hapetuskatalysaattori Vähentää CO- ja HC -päästöjä sekä vähän hiukkaspäästöjä EGR -tekniikka Pakokaasujen takaisinkierrätys vähentää typen oksidien päästöjä Laajasti käytössä, mutta ei riittävän tehokas vastaamaan tulevaisuuden päästöjen raja-arvoihin.

11 SCR -katalysaattori Vähentää typen oksideja urearuiskutuksen avulla Lähinnä raskaankaluston käyttämä tekniikka

12 SRC -menetelmä AdBlue on kauppanimike urean ja veden seokselle AdBluen kulutus on noin 4-5% polttoaineenkulutuksesta Pakokaasujen lämpö muuttaa urean ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi Ammoniakki reagoi typen oksidien kanssa katalysaattorissa pelkistäen ne vaarattomaksi typpikaasuksi ja vesihöyryksi Alhaisissa lämpötiloissa säiliötä ja putkistoa lämmitetään toiminnan varmistamiseksi EGR tai SCR käytössä kaikissa Euro 4 ja 5 moottoreissa.

13 Hiukkassuodattimet Vähentävät erittäin tehokkaasti hiukkasia Vielä 90-luvulla oli liikenteessä voimakkaasti savuttavia ajoneuvoja Virittäminen/ lastutus sekoittavat tehokkaasti nämä päästöjen vähentämiseen tähtäävät järjestelmät Lyhentävät moottorin ja muun tekniikan käyttöikää

14 Taloudellinen ajotapa / kuljettajan hyödyt Kuljettajalle vähemmän kuormittavaa Korkeat nopeudet ja lyhyet turvavälit väsyttää tehokkaasti kuljettajaa. Taloudellisella ajotavalla voi ajaa pitkänkin päivän väsyttämättä itseään ja jää voimia vielä muullekin elämälle Monet yritykset palkitsevat kuljettajia taloudellisesta ajotavasta Taloudellisen ajotavan osaavan kuljettajan maineen omaavalla kuljettajalla on työmarkkinoilla kysyntää.

15 Kuljetusyrittäjän hyödyt Polttoainekulut pienevät Kaluston kuluminen vähenee Renkaat Jarrut Voimansiirto Jälleenmyyntiarvo Yrityksen ja asiakkaiden, joiden mainoksia on kuljetuskalustossa, imago kirkastuu Kilpailuetu taloudellisenajonkursseista - erityisesti julkisissa tarjouskilpailuissa.

16 Käyttötarkoitukseen sopiva ajoneuvo Moottori Yleissääntö Enemmän hevosvoimia, suurempi kulutus Millaisessa maastossa pääsääntöisesti ajetaan? Millaisella kokonaispainolla yleensä ajetaan? 60 tonnin yhdistelmä tarvitsee n. 200kw moottoritehon kulkeakseen tasaisella tiellä 80km/h nopeutta.

17 Voimansiirto Millaisessa ympäristössä pääsääntöisesti ajetaan Kuinka monta vetävää akselia tarvitaan Tarvitaanko ajotehtävässä napaperiä (kulutuslisä 2-3l) Onko tarkoitus ajaa 80:ä vai 90:ä, onnistuuko vihreällä alueella ajaminen?

18 Renkaat Rengaspaineiden tarkistus silmämääräisesti päivittäin Miltä tuntuu ajaa vajaapaineisella renkaalla polkupyörällä? Karkea- ja vapaapyörintäkuviorengas oikeaan käyttöön Renkaan valmistaja ja hintataso vaikuttavat usein vierintävastukseen (matalaenergiarengas) Pinnoituskelpoisuus on osa taloudellisuutta Korkea ajonopeus lämmittää rengasta ja lisää kulumista Muista rengasasioissa: Taloudellisuus ei saa mennä turvallisuuden edelle!

19 Polttoaine Kesä vai talvilaatu? Talvilaatu hieman kalliimpaa Litramääräinen kulutus pienimmillään kesälaadulla, litrassa kesälaatua enemmän energiaa kuin talvilaadussa Kulutuksen kannalta käytettävä kylmäominaisuuksien kannalta riittävää, mutta ei liian hyvää polttoainetta.

20 Ajovastukset Energiaa tarvitaan ajoneuvoon kohdistuvien ajovastusten voittamiseen Ajovastuksia pienentämällä, vähenee polttoaineen-kulutus Maantie- ja taajama-ajossa ajovastukset vaikuttavat eri suuruisina.

21 Ilmanvastus Ilmanvastuksen osuus on noin puolet energiantarpeesta ajettaessa kuorma-autolla maantiellä Ilmanvastuksen suuruus riippuu auton muodoista, otsapinta-alasta ja ajonopeudesta Nopeuden kaksinkertaistuessa, tarvitaan kahdeksankertainen teho ilmanvastuksen voittamiseen Ohjaamon katolla olevalla tuulenohjaimella saavutetaan n. 5% polttoaineenkulutuksen alennus.

22 Vierinvastus Vierinvastus muodostuu renkaan ja tien kosketuskohdassa renkaan muodonmuuttumisesta, joka kuluttaa energiaa Renkailla merkittävä rooli vierinvastuksen suuruuteen Olosuhteilla vaikutusta (lunta tai vettä tiellä) Paripyörien vierinvastus on suurempi kuin ykköspyörien Ykköspyörällisellä perävaunulla päästään merkittävästi pienempään polttoainekulutukseen. Miinuspuolena on runsaasti käännöksiä sisältävissä ajotehtävissä, renkaiden nopea kuluminen.

23 Kiihdytysvastus Taajama-ajossa lähes puolet kuluu kiihdytysvastuksen voittamiseen Tempoileva ajorytmi on kallista

24 Kitka Voimansiirtolinjan tehohäviöt kuluttavat energiaa Mihin edellä mainittuihin ajovastuksiin voit kuljettajana vaikuttaa?

25 Liikenneympäristön vaikutus Ruuhkat Maastonmuodot (mäkisyys) Liikennejärjestelyt Läheskään aina lyhin reitti ei ole nopein eikä taloudellisin.

26 Kuljettaja ja oikea ajotapa Kuljettajan valmiuteen ajaa taloudellisesti ja turvallisesti vaikuttavat monet asiat: Kuljettajan mielentila ja stressi Lihasväsymys ja unenpuute Kiire Motivaation ja tieto-taidon puute

27 Liikkeellelähtö Lähde liikkeelle pienellä vaihteella, mutta pyri vaihtamaan ripeähkösti suurempaan, hyödynnä puolittajaa. (esim ) Kun auto lähtee liikkeelle ilman kaasua, vaihde on yleensä oikea Mieti onko autosi tyhjä/ kuormattu tai onko maasto tasainen vai oletko ylä- tai alamäessä Saat turhat vaihtamiset pois ja ajosi on pehmeämpää ja taloudellisempaa Pyri välttämään turhia liikkeellelähtöjä, hetkellinen kulutus nousee lähtötilanteessa erittäin korkeaksi

28 Kiihdytys Jos vihreä alue ja maasto sallii, loiki vaihteita Pyri tekemään kiihdytystyö pienemmällä vaihteella, vaihda sopivalla hetkellä. Kiihdytys liian suurella vaihteella kestää ja kulutus nousee Pyri ripeähköön kiihdytykseen, tavoitteena suuri vaihde ja tasaisen tavoitenopeuden saavuttaminen Havainnoi kauas, mieti jatkotilanteita, jos risteys, punaiset valot tai alamäki yms. edessä, mieti kiihdytyksen tarve uudelleen I-shift tai Opticruise tyyppisissä vaihteistoissa anna autolle johdonmukaisia käskyjä kiihdytystarpeesta.

29 Tasainen ajonopeus ja turvallisuus Pidä reilu turvaväli, pystyt ajamaan omaa ajoasi. Pystyt tasaamaan välimatkaan edellä menijän nopeusvaihteluita Ruuhkaliikenteessä usein voimakasta haitariliikettä, riittävällä etäisyydellä et joudu pumppailuun mukaan

30 Mäissä ajaminen Älä ota erikseen vauhtia ennen mäkeä, se lisää kulutusta Edellisestä alamäestä ilmaiseksi saatu nopeuslisä kannattaa käyttää hyödyksi, sitä pidemmälle auton oma liike-energia auttaa mäessä Muista kuitenkin nopeusrajoitukset ja liikenneturvallisuus! Pyri nousemaan mäki mahdollisimman vähillä vaihtamisilla Älä turhaan kiihdytä mäenharjalla, jos heti seuraavana alamäki.

31 Alamäki Havaitessasi alamäen, nosta kaasu ajoissa, kuorma-autossa riittää liike-energiaa pitkään rullaukseen moottorijarrutuksessa On järkevää antaa nopeuden tippua mäen harjalla hieman alle matkanopeuden Säästetään polttoainetta ja jarruja Käytä moottorijarrua ja hidastimia!

32 Ennakointi Pyri havainnoimaan liikennetilanteita riittävän kauas Pystyt lukemaan liikennetilanteita useita sekunteja eteenpäin ja nopeudenmuutokset ajossasi jäävät mahdollisimman vähäisiksi Voit ennakoida monissa liikennetilanteissa: Edessä olevat liikennevalot vaihtuvat kohta punaiseksi Edessä oleva liikenne liikkuu hitaasti Joudut väistämään toista Joudut kääntymään

33 Ennakoinnin toteutus Nosta kaasu ajoissa, anna vauhdin hidastua vähitellen, jolloin auton liike-energia kuljettaa autoa Usein tällaisella ennakoinnilla välttää pysäyttämisen ja sitä seuraavan kiihdytyksen Näin säästät polttoainetta, jarruja ja renkaita Vähennät päästöjä, melua, pienennät onnettomuusriskejä Saat ajostasi pehmeämpää Keskinopeutesi kohoaa

34 Hidastimet Hidastimen ja pakokaasujarrun avulla auton nopeutta voidaan vähentää kuten normaalijarruilla, ei kuitenkaan yhtä tehokkaasti eikä pysähtymiseen saakka Hidastimet ei kulu samalla tavoin kuin normaalijarrut Hidastimen käytöllä ja ennakoivalla ajotavalla säästetään jarrupintoja merkittävästi Näillä rinnakkaisilla hidastusmenetelmillä on erityyppisiä toteutusmuotoja esim. pakokaasujarru, web-tyyppinen ja hydraulinen hidastin.

35 Ajonopeus Ajamalla sallitun 80km/h sijaan rajoitinnopeutta, polttoaineenkulutus nousee 10-15% autosta riippuen Ajansäästö nopeudenylityksellä merkityksetön Nopeuden vaikutus pysähtymismatkaan? Miltä näyttävät muiden tienkäyttäjien silmin katsottuna tämänkaltaiset raskaankaluston väliset ohitukset?

36 Onnettomuudet Mihin seuraavista raskaankaluston onnettomuustyypeistä voi vaikuttaa taloudellisella ja ennakoivalla ajotavalla? Tieltä suistuminen Ajoneuvon tielle kaatuminen Kohtaamisonnettomuus Peräänajo

37 Esilämmitys Suositus käyttää jo lämpötilan laskiessa alle +5-asteen Esilämmityksen hyödyt: Pakokaasupäästöt ovat pienempiä ensimmäisten käyntiminuuttien aikana Polttoaineenkulutus merkittävästi pienempää Moottorin kuluminen vähenee, voitelu toimii paremmin Auton sisätilat lämpenee nopeammin ilman sisätilanlämmitintäkin.

38 Lohkolämmitin Polttoainekäyttöinen lämmitin (webasto) Lohkolämmittimellä järkevä lämmitysaika on 0,5-3h ulkolämpötilasta riippuen Polttoainekäyttöinen lämmitin on tehokas ja lyhyemmät lämmitysajat riittävät Tarvitsee toimiessaan akusta virtaa, joten liian pitkä lämmitysaika vaarantaa käynnistymisen!

39 Joutokäynti Lainsäädäntö kieltää tarpeettoman joutokäynnin Joskus on välttämätöntä lastaamiseen ja purkamiseen liittyvissä toiminnoissa pitää auto käynnissä, johon laki antaa mahdollisuuden. Tarvitseeko auto pitää käynnissä perälautanostinta käytettäessä? Monissa kaupoissa ilmastointilaite ottaa ilmansa lastauslaiturin läheisyydestä Monet kuljetusalan asiakkaiden reklamaatiot johtuvat turhasta joutokäynnistä.

40 Kuljetusjärjestelyt Monilla ennen varsinaista kuljetusta tapahtuvilla asioilla voidaan vaikuttaa polttoainetehokkuuteen Kaluston sopivuus ajotehtävään Vältetään turhaa keräilyä ja vajaalla kuormalla ajoa Paluukuormien tehokas hyödyntäminen

41 Kulutuksen seuranta Menetelmät Ajotietokone Perinteiseen tapaan laskemalla tankkausten väliltä kilometrit ja käytetty polttoaine Säännöllisellä kulutuksen seurannalla Mahdollisuus kuljetusliikkeessä verrata eri autojen kulutuksia Pystytään vertaamaan kuljettajakohtaisia kulutuksia Pystytään kulutuslukemia analysoimalla löytämään asioita, joilla polttoainekustannuksia voidaan pienentää ja parantaa yrityksen kannattavuutta.

42 Turvallista ja taloudellista matkaa!

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia.

Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Uusi Atego. Uusi Axor. Jakeluliikenne. 6,5 26 tonnia. Sisältö Uusi Atego 4 25 Ohjaamot 6 11 Työskentely, käyttömukavuus 8 9 Varustus 10 11 Taloudellisuus, tekniikka 12 19 Moottoriteknologia 14 15 Vaihteensiirto,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN Sanomalehtiyliopisto 2008 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN JULKAISU No 31 Levón-instituutti Avoin yliopisto Ilmastonmuutoksen vaikutus energiatekniikkaan 1 Sanomalehtiyliopisto 2008 2 Julkaisija

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia.

Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Uusi Actros. Kaukoliikenne. 18 26 tonnia. Lataa nyt uuden Actrosin ipad-sovellus. Koe uusi Actros elävänä. Uuden sovelluksen avulla saat lisätietoa kaukoliikenteen uudesta ulottuvuudesta jännittävien videoiden

Lisätiedot

Kuorma-autotekniikka 2011

Kuorma-autotekniikka 2011 Kuorma-autotekniikka 2011 Kuorma-auton perusrakenne Voimalinja Voimalinja Sisältö ja toteutussuunnitelma Opintojakson tyyppi Pakollinen Opintojakson taso Ammattiopinnot Rovaniemi Oulu Kokkola Ylivieska

Lisätiedot

Energiansäästövinkit nettiin viikolle 6.-12.10.2014

Energiansäästövinkit nettiin viikolle 6.-12.10.2014 Energiansäästövinkit nettiin viikolle 6.-12.10.2014 Maanantai 6.10.2014 lämmitys Kodin energiankäytöstä jopa 50 % kuluu lämmitykseen. Lämmitysenergian kulutus muodostaakin asuinrakennusten suurimman yksittäisen

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

Uusi Vito. Umpipakettiauto.

Uusi Vito. Umpipakettiauto. Uusi Vito. Umpipakettiauto. Uusi Vito. Tahtoo, osaa, tekee. Olet itse aina valmiina palveluksiin. Teet työtäsi määrätietoisesti. Pidät uusista haasteista. Ansaitset auton, joka on kuin tehty juuri sinulle:

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

TRANSPORTER GENEVE. paljasti syysmalliston. Etumatkaa. BlueMotion Technologies -innovaatiot. Autoalan vahva nainen Eila Yrjölä

TRANSPORTER GENEVE. paljasti syysmalliston. Etumatkaa. BlueMotion Technologies -innovaatiot. Autoalan vahva nainen Eila Yrjölä Volkswagen 1 2010 www.volkswagen.fi www.volkswagen-hyotyautot.fi Etumatkaa BlueMotion Technologies -innovaatiot Autoalan vahva nainen Eila Yrjölä Uusi GENEVE Volkswagen TRANSPORTER paljasti syysmalliston

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

Tee sitoumus! Euroopan komissio

Tee sitoumus! Euroopan komissio Tee sitoumus! Euroopan komissio Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Jotkut matkapuhelinoperaattorit

Lisätiedot

VOLVO visiitti HELIKOPTERIT ILMASSA KOULUTUS KANNATTAA VOLVON HYBRIDIMALLIT H&M HALLITSEE LOGISTIIKAN POLTTOAINEHUOLTO PITÄÄ

VOLVO visiitti HELIKOPTERIT ILMASSA KOULUTUS KANNATTAA VOLVON HYBRIDIMALLIT H&M HALLITSEE LOGISTIIKAN POLTTOAINEHUOLTO PITÄÄ VOLVO visiitti VOLVON RASKAAN KALUSTON ASIAKASLEHTI 3/2008 7. VUOSIKERTA KOULUTUS KANNATTAA SITA PARANTAA TYÖTURVALLISUUTTA VOLVON HYBRIDIMALLIT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET KUORMA-AUTOT H&M HALLITSEE LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

LINJA-AUTON RENKAIDEN ENERGIATEHOKKUUS

LINJA-AUTON RENKAIDEN ENERGIATEHOKKUUS 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU KONETEKNIIKAN OSASTO Tommi Mutanen LINJA-AUTON RENKAIDEN ENERGIATEHOKKUUS Marraskuussa 2003 valmistuneen diplomityön yhteydessä tehtyjen mittausten tulokset 2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot