Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?"

Transkriptio

1 Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Johdanto Monelle matkailijalle ensikosketus uuteen kaupunkiin on lipun ostaminen kaupungin joukkoliikenteeseen ja monesti helpoin ja nopein tapa on käyttää lipunmyyntiautomaattia. Etenkin ulkomailla se on usein jopa ainoa tapa ostaa lippuja, kun kulkuvälineissä ei niitä välttämättä myydä. Eri kaupungeissa on vielä yleensä omanlaisensa automaatit, mikä ei helpota matkailijaa. Käytettävyys onkin lippuautomaatissa kriittinen ominaisuus, lippu pitää saada myytyä myös ensimmäistä kertaa laitetta käyttävälle. Lippuautomaatit ovat myös joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjille suunnattuja ja tarpeeksi harvoin automaattia käytettäessä jokainen kerta saattaa tuntua ensimmäiseltä käyttökerralta. Tässä esseessä käsitelläänkin lippuautomaattien käytettävyyttä erityisesti ensimmäisen käyttökerran kannalta. Ensikosketukseen liittyvän teorian tarkastelun jälkeen esitellään muutamia automaattityyppejä Suomesta ja Saksasta ja verrataan niiden toteutusta käytettävyysteoriaan. Lopuksi esitetään ehdotuksia automaattien parantamiseksi. Motivaationa aiheeseen on kiinnostus joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseen. Ja tässä helppokäyttöiset lippuautomaatit ovat tärkeitä monestakin syystä. Ilmiselvää on, että lipun ostamisen helppous kannustaa käyttämään automaatteja ja luo positiivista mielikuvaa joukkoliikenteestä. Lisäksi jos automaatit ovat tarpeeksi helppokäyttöisiä ja niitä on riittävästi, voidaan esimerkiksi raitiovaunuissa luopua kuljettajarahastuksesta, mikä lyhentää pysäkkiaikoja ja siten nopeuttaa liikennettä, mikä tekee joukkoliikenteestä edelleen houkuttelevampaa. Ensikosketuksen ongelmat Kun jotakin tuotetta käytetään ensimmäistä kertaa, perustuu käyttäjän toiminta sekä havaintoihin tuotteesta että mahdolliseen mielikuvaan vastaavanlaisista tuotteista. Ensimmäisessä tapauksessa puhutaan oppimisesta, jälkimmäisessä myös intuitiosta. Onkin tärkeää, että tuote on sekä helposti opittava että intuitiivinen, muita samankaltaisia tuotteita muistuttava. Oppiminen perustuu siis havaintoihin. Havaintoja ohjaavat paitsi aistit, myös ennakkokäsitykset tuotteen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta. Erityisesti kun käyttäjällä on selvä visio, mitä hän laitteelta haluaa, ohjautuu huomio tätä toimintaa vastaaviin kohteisiin. Käyttöliittymää suunnitellessa tulisikin huomioida, että ihminen ei välttämättä havaitse kaikkia käyttöliittymän komponentteja ja siksi tärkeimpien pitäisi olla eniten esillä. (Sinkkonen et al. 2002) Opittavuuden kannalta pitäisi pyrkiä seuraavaan: Ensikäyttäjän tulisi saada heti selkeä yleiskuva käyttöliittymän tarjoamista käyttömahdollisuuksista, tai vähintäänkin tärkeimmistä ominaisuuksista. Tämä edellyttää ominaisuuksien selkeää esittämistä ja riittävää ohjeistusta. Käyttöliittymän objektien tulisi olla mahdollisimman itseselitteisiä, eivätkä ne saa olla piilossa. Muiden kuin perusominaisuuksien ei tulisi viedä liikaa huomiota, sillä ensikosketuksessa lisäominaisuudet eivät ole opittavuuden kannalta niin tärkeitä. Liian monipuolinen käyttöliittymä saa myös ensikäyttäjän helposti sekaisin, runsaudenpulassa voi olla vaikea löytää oleellisia toimintoja. Käyttöliittymä ei saa sekavuudellaan pelottaa käyttäjää, jotta tämä ei epäröi palata uudestaan tuotteen pariin Mielikuvat muista vastaavista tuotteista voivat auttaa uuden tuotteen käytön oppimisessa. Tätä ilmiötä kutsutaan positiiviseksi transferiaksi, siirtovaikutukseksi. Jos tuote seuraa tuotetyypissä yleisesti käytettyjä konventioita, on käyttäjänkin helppo toimia niiden mukaan. Käyttäjä voi myös löytää käyttöliittymästä vihjeitä oikeaan toimintaan aiemman kokemuksen perusteella. Tällaista tuotetta voidaan kutsua intuitiiviseksi ja sen käytön tehokkuus voi alusta alkaen olla hyvä. Jos uusi tuote kuitenkin toimii vastoin yleisiä konventioita, voi käyttäjän mielikuvista olla vastaavasti haittaa tuotteen käytölle: asioiden oletetaan toimivan tietyllä tavalla, mutta tuote 1/8

2 toimiikin aivan toisin. Tämä johtaa siihen, että laitteen käyttö on opeteltava alusta alkaen, ja saattaa aiheuttaa jopa käyttäjässä vastareaktion, joka johtaa käytön keskeyttämiseen. Tällöin puhutaan negatiivisesta transferiasta, jossa aiempi osaaminen jopa haittaa uuden tuotteen käyttöä. Ensikosketuksessa pätevät tietysti myös kaikki yleiset käytettävyyttä edistävät seikat. Käyttöliittymän yksinkertaisuus ja selkeys, mutta myös toiminnallisuuksien looginen ja jäsennelty asettelu auttavat käyttäjää löytämään tuotteesta olennaiset toiminnot. Esimerkiksi Nielsenin heuristiikat ovat hyviä ohjenuoria käytettävyyteen ja niiden valossa voidaan myös arvioida tuotetta nimenomaan ensikäyttäjän näkökulmasta. Erilaisia automaatteja Tässä kappaleessa tarkastellaan muutamaa erilaista lippuautomaattityyppiä ja niiden toimintamallia. Esimerkkiautomaatit on kuvattu Saksan Gößnitzissä ja Helsingissä. Gößnitzissä kohteena on kaksi erilaista junalippuautomaattia rautatieasemalla ja Helsingissä paikallisliikenteen monilippuautomaatti. Tarkasteltavissa automaateissa on yhteisenä ominaisuutena suuri värillinen grafiikkanäyttö. Käyttölogiikaltaan automaatit ovat siirtymässä yhä enemmän kohti vaihtuvatoimintaisia, niin sanottuja pehmeitä painikkeita kohti. Tätä lähestymistapaa edustaa kaksi toteutusta: joko kosketusnäyttö (kuva 2) tai kiinteät painikkeet näytön reunoilla (kuva 1). Kosketusnäytössä painetaan ruudulla painikkeena näkyvää kohtaa, jossa lukee painikkeen funktio. Kiinteiden painikkeiden vieressä ruudulla lukee, mitä mistäkin napista painamalla valitaan. Myös yksi kiinteillä napeilla toimiva automaatti on mukana tarkastelussa. Junalippuja saa Saksassa kahdenlaisista automaateista. Uudemmat, kosketusnäytöllä varustetut automaatit toimivat vain pankki- ja luottokorteilla ja niistä voi ostaa lähes kaikenlaisia lippuja. Kosketusnäytön kautta voi valita junalipun halutusta paikasta toiseen haluttuun aikaan tai vain tutkia junayhteyksiä. Asemia voi etsiä pikanäppäinten ja virtuaalinäppäimistön kautta, laite näyttää aina useimmin haetut annetuilla kirjaimilla alkavat asemat pikavalintoina. Suosittuja erikoislippuja voi myös ostaa suoraan päävalikon painikkeista. Maksaminen on helppoa ainakin Visa-kortilla, kortti työnnetään sisään laitteeseen ja se tulee pian takaisin ulos. Edes PIN-koodia ei kysytä. Valitettavasti jotkut automaatit osaavat lukea vain sirulla varustettuja kortteja, ja tämän ominaisuuden näkee vain kortinlukijan aukosta, sitä ei ole erikseen kerrottu laitteessa. Vanhempi automaattimalli on tarkoitettu lähialueen matkalippujen ostamiseen, yleensä suunnilleen osavaltion alueella. Käyttöliittymä on melko hajallaan, erilaiset näppäimet ovat päällekkäin (kellastuneen) näytön alla. Tässäkin automaatissa voi valita käyttökielen: kolikkoaukon vieressä on pieni nappi jossa on liehuvan lipun siluetti. Vasemmalla on lista kohteista, joihin lipun voi ostaa ja vastaavista koodeista, joka näppäillään koneeseen. Tämän jälkeen valitaan halutaanko aikuisten vai lastenlippu, sitten meno tai menopaluu ja vielä ensimmäinen tai toinen luokka, nämä napit löytyvät numeronäppäinten alta. Tässäkin mallissa on pikanäppäimet suosituimmille erikoislipuille. Lopulta lipun voi maksaa, tässä automaatissa myös seteleillä ja kolikoilla, muttei kuitenkaan luottokortilla. Kotimainen versio on pääkaupunkiseudulla käytössä oleva monilippuautomaatti. (Kuva 1) Normaalin kertalipun ostamisen lisäksi tällä laitteella voi myös ladata matkakorttia. Käyttöliittymässä on monta elementtiä: näyttö ja pehmeät näppäimet, numeronäppäimistö ja kortinlukualue, maksukortin syöttöaukko, setelien ja kolikoiden syöttöaukot, kuitin tulostusaukko ja vaihtorahalokero. Nämä on sijoitettu hajalleen ympäri etupaneelia ja välit on täytetty sinisellä pohjalla olevalla ohjetekstillä. Kokonaisuus jää sekavaksi. Valittavissa olevat toiminnot näkyvät näyttöruudun laidoilla ja käynnistyvät vieressä olevaa nappia painamalla. Kortinsyöttöaukosta huolimatta maksaa voi vain käteisellä tai matkakortin arvolla, pankki- tai sirukortin käyttöönottoa ovat hidastaneet sopimusongelmat. 2/8

3 Kohtaako teoria käytännön? Kuva 1 Seuraavassa käsitellään lippuautomaattien toimintaympäristön erityispiirteitä ja arvioidaan kuinka hyvin käytettävyyden teoria on otettu niissä huomioon. Yksinkertaisuus on valttia myös matkalippuautomaatissa. Mutta rajoitteeksi tulee usein ehkä yllättäen käytössä oleva tariffijärjestelmä, eli minkälaisia lippuja kunkin alueen joukkoliikenteessä myydään. Tämä asettaa siis vaatimuksia lippuautomaatille, tarjolla pitää olla tietynlaisia lippuja. Käyttöliittymää rajoittavia (lue: monimutkaistavia) tekijöitä voivat olla erilaisten lippujen määrä ja lipun tyyppi: onko käytössä tasataksa kaupungin alueella vai kenties matkan pituuteen perustuva hinnoittelu. Lipun ostaminen tiettyyn määränpäähän on paitsi työläämpää käyttäjän kannalta myös vaativampaa käyttöliittymälle. Eri alueilla käytettävistä erilaisista lippujärjestelmistä seuraa myös ongelma transferian suhteen. Oppiminen on kontekstisidonnaista, mutta käyttäjän kannalta konteksti on ainoastaan lippujen osto, lippujärjestelmän ei katsota vaikuttavan toiminnan ytimeen. Kuitenkin erilaisia lippuja myyvät automaatit toimivat melkein väistämättä hieman eri periaatteilla. Tällöin matkustajalle ei uudelle alueelle saapuessaan ole välttämättä mitään hyötyä aiemmista kokemuksista automaattien parissa. Ongelma korostuu, kun matkailija ei välttämättä edes tiedä, minkälaisia matkalippuja kullakin alueella myydään. Lipunostajan käyttäytymisestä voidaan muutenkin tehdä muutamia oletuksia. Ensimmäisenä, käyttäjä ei todennäköisesti ensin lähde lukemaan ohjetekstejä laitteen kyljestä vaan yrittää suoraan saada lippua ostettua. Tästä voidaan edelleen johtaa, että käyttöliittymän kannattaa ohjata käyttäjän huomio suoraan olennaisiin toimintoihin eikä täyttää laitteen pintaa pienellä painetulla ohjetekstillä. 3/8

4 Lipun ostajalla on myös yleensä selkeä tavoite: ostaa matkalippu. Tällöin ensimmäinen asia, mitä käyttäjä automaatista etsii, on halutunlaisen lipun valinta. Todennäköisesti käyttäjä käyttää pitkänkin ajan tämän valinnan löytämiseen, jos sitä ei heti löydy. Siksi tärkeimpiä lippuautomaatin ominaisuuksia on mennä suoraan asiaan. Lontoon maanalaisen lippuautomaateilla tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa käytön virheistä johtuu mekaanisista vioista ja käyttäjän väärästä toimintajärjestyksestä. (Connell, 1998) Tämän perusteella automaattien tulisi joko toimia välittämättä siitä, syöttääkö käyttäjä rahan automaattiin ennen vai jälkeen lipun valinnan tai sitten olla hyvin selkeitä ja yksiselitteisiä sen suhteen, mitä missäkin käytön vaiheessa pitää tehdä. Seuraavissa arvioissa on käytetty ohjenuorana Nielsenin heuristiikkoja, kuten Faulkner (2000) on ne tulkinnut. Saksalaiset junalippuautomaatit: kosketusnäyttö Kosketusnäytöllä varustetussa automaatissa käyttöliittymän elementit ovat selkeitä, on näyttö, kortinsyöttöaukko ja sen yhteydessä numeronäppäimistö sekä lipuntulostuslokero. Perustilassa näytössä on joku mainos, mikä saattaa hämätä käyttäjää. Ohjeistus laitteen etupaneelissa on vain saksaksi, mikä ei välttämättä matkailijaa auta. Ensikäyttäjä on jo voitolla, kun ymmärtää napauttaa näytön aluetta sormella. Tällöin esille tulee siisti valikko, josta voi valita mitä haluaa tehdä ja millä kielellä. Näytöllä olevat painikkeet ovat suurikokoisia ja niiden teksti on selkeää ja hyvin selittävää. Lisäksi kielen vaihtuessa kaikki sisältö muuttuu, näyttö ei mene sekakieliseen tilaan alareunan mainospalkkia lukuun ottamatta. (Kuva 2) Kuva 2 Matkalippu ostetaan vaiheittain: kone kysyy ensin mistä lähdetään, jos ei nykyiseltä asemalta, minne mennään ja lopuksi ajankohdan. Ensikäyttäjä pysyy hyvin mukana koneen toiminnassa, jos vain ymmärtää käytettyä kieltä; automaatin käyttämä englanti on varsin hyvää. Toisaalta koneen reagointi painalluksiin on melko hidasta eikä äänipalautetta ole ollenkaan. Lipun osto tiettyyn junaan sisältää monta vaihetta ja on siksi aika hidasta, käyttäjältä vaaditaan hiukan kärsivällisyyttä. Hidas toiminta voi olla tämän automaattimallin suurimpia virhelähteitä oikeissa käyttötilanteissa: automaatteja on asemilla rajattu määrä ja matkustajia on paljon. Automaateille kertyy helposti jonoa ja monilla on kiire junaansa. Tämä voi luoda lipunostajalle stressiä, etenkin ensimmäistä 4/8

5 kertaa laitetta käyttävälle, joka ei tiedä miten kauan lipun ostossa vielä menee. Käyttöliittymä ei kerro, montako vaihetta prosessissa on vielä jäljellä. Aiemmissa vaiheissa kerätyt tiedot ovat kuitenkin näkyvissä ruudulla koko prosessin ajan. Käyttäjällä on myös mahdollisuus palata takaisin edelliseen valintaan tai perua koko osto. Sisäisen ohjeen saa esille joka vaiheessa. Saksalaisissa lippuautomaateissa on eräs nerokas ominaisuus: yleensä koneen alaosassa olevassa luukulla suojatussa lokerossa alkaa vilkkua valo siinä vaiheessa, kun lippua tulostetaan ja mahdollista vaihtorahaa palautetaan. Tämä kiinnittää helposti käyttäjän huomion, eikä lipun tulostuspaikka jää huomaamatta. Saksalaiset junalippuautomaatit: kiinteät painikkeet Tämän automaattimallin kanssa ensikertalainen on helposti hukassa, varsinkin jos ei osaa saksaa. Ohjeet laitteen paneelissa ovat vain saksaksi, samaten toimintanäppäimet on varustettu vain saksankielisellä selitteellä. Näytössä kyllä vihjataan eri maiden lipuilla eri kielivaihtoehtoja olevan olemassa, mutta mitään vihjettä vaihtonapin sijainnista tai merkinnästä ei ole. Tämä tapahtuu kolikkoaukon vieressä olevasta pienestä napista, jossa on liehuvan lipun siluetti. Ensimmäistä kertaa kyseisestä automaattityyppiä käyttäessään kirjoittaja sai jo liput ostettua saksaksi (ilman varsinaista kielitaitoa), kunnes lopuksi huomasi kielenvaihtonapin. Tämän automaatin käyttöliittymä on hajautunut ympäri paneelia. (Kuva 3) Ensikäyttäjä kokee helposti ahdistavaksi etsiä kohdepaikkaansa pitkästä pienikokoisilla kirjaimilla kirjoitetusta listasta. Tämän jälkeen paikkakunnan perässä oleva koodi pitää syöttää kaukana näytön alla olevalla numeronäppäimistöllä. Tässä vaiheessa katse jää helposti harhailemaan kohdelistan, näppäinten ja näytön välillä käyttäjän yrittäessä varmistua, että numerokoodi menee oikein. Tämä on muutenkin kyseisen käyttöliittymän ongelma: toimintanäppäimet sijaitsevat niin kaukana näytöstä, että katsetta on pakko käännellä näppäinten ja näytön välillä saadakseen vaaditut valinnat tehtyä. Tämän lisäksi myös toimintanäppäimet on merkitty hyvin pienellä tekstillä, joita tulkitessa keskittyminen voi herpaantua ja ajatus katketa. Näytöltä pitää siis katsoa uudelleen, mitä piti valita seuraavaksi. Kuva 3 5/8

6 Näppäimet ovat vanhanaikaisia painonappeja, ja positiivisena seikkana voi mainita palautteen olevan kunnossa: käyttäjä todella huomaa painavansa nappia. Näytön vaste painallukseen voisi tosin olla nopeampi. Nappien joukosta löytyy myös muutama oikotie, pikavalinnat kahteen erikoislippuun. Niitä ei kuitenkaan löydä kovin helposti, jos ei tunne käyttöliittymää ennestään. Äkkiseltään käyttäjän voisi kuvitella lähtevän etsimään erikoislippujakin vieressä olevasta kohdelistasta, josta niitä ei kuitenkaan löydy. Etupaneelista löytyvät myös mystiset C- ja + -napit, joille ei löydy selitystä kuin mainitusta saksankielisestä ohjeesta. Kokeilemalla selvisi kyseessä olevan peruutus ja lippumäärän lisäys -toimintojen. Ensikäyttäjä tuskin on halukas vain kokeilemaan, mitä napeista tapahtuu, vaan haluaa vain ostaa lippunsa. Helsingin monilippuautomaatti Helsingin monilippuautomaateissa käyttöliittymän eri komponentit on erotettu harmaasta taustasta väreillä, tärkeimpinä näyttö toimintanäppäimineen, rahansyöttöaukko ja kuitintulostusaukko. Itse asiassa kertalippua ostava voikin yleensä jättää käyttöliittymän muut osat täysin huomiotta. Neljäs korostusväri on sininen, joka on kuitenkin myös kaikkien ohjetekstien taustaväri. Nämä sinitaustaiset alueet hukkuvatkin kokonaisuuteen ja yleisvaikutelma jää hieman sekavaksi. Ensikäyttäjän huomio kohdistuu helpoiten automaatin vasemmassa ylänurkassa olevaan näyttöruutuun, joka onkin laitteen toiminnan keskus. Ruutua ympäröivillä napeilla valitaan, ostetaanko kerta-, kimppa- tai matkailijalippu vai käytetäänkö matkakorttitoimintoja. Kaikki nämä toiminnot on esitetty samankokoisin tekstein, oletettavasti yleisintä toimintoa eli kertalippua ei ole erikseen korostettu. (Kuva 5) Käyttöliittymä ei sinänsä kerro, onko kyseessä kosketusnäyttö, mutta näytön ympärillä olevat painikkeet vihjaavat vahvasti, että ne liittyvät näytön teksteihin. Kertalippu-sanan kohdalla olevaa nappia painamalla laite siirtyy korviavihlovan piippauksen saattelemana seuraavaan tilaan. Palaute herättää myös ensikäyttäjän huomaamaan, että jotain todella tapahtui. Kuva 4 Kuva 5 Tällä näytöllä käyttäjän tulee valita haluamansa kertalipputyyppi: sisäinen, seutu-, vai kenties raitiovaunulippu. (Kuva 6) Kahdesta ensimmäisestä voi myös valita aikuisten tai lastenlipun. Tässä näytössä on tekstin lisäksi käytetty myös symboleita erottelemaan lipputyyppejä toisistaan. Tämä on hyvä, jos käyttäjä ylipäänsä tietää mitä eroa näillä lipuilla on. Huomattakoon, että seutulipun symbolina käytetään vanhaa seututariffitunnusta, joka on jäänyt jo pois käytöstä. Lipputyypin vieressä esitetään selkeästi myös sen hinta. Lipun valinnan jälkeen voi valita maksutavan käteisen ja matkakortin välillä, mutta käteisellä voi maksaa suoraan ilman valintaakin. Tähän asti laitteen käyttö on keskittynyt täysin näytön ympärille. Vasta maksuvaiheessa käyttäjän tarvitsee edes etsiä muita elementtejä käyttöliittymästä. Nyt keltainen, näytön korkeudella oleva kolikkoaukko osuu helposti silmiin, näytön ja numeronäppäimien alla oleva seteliaukko onkin hankalammin löydettävissä, sitä ei ole edes värikorostettu. Kun rahat on syötetty, lippu tulostuu oranssilla korostetusta aukosta keskellä automaattia. 6/8

7 Laite on kohtuullisen hyvin suunniteltu myös ei-suomenkieliseen käyttöön. Kaikki elementit on nimetty sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi ja näytöllä käytettävän kielen voi myös vaihtaa. Samalla vaihtuvat myös pehmonäppäinten selitetekstit, joten periaatteessa laitteen käytössä muilla kielillä ei pitäisi olla ongelmaa. Laitteen etupaneelissa oleva ohjeistus on myös kolmikielistä. Lopulta käyttö on siis varsin yksinkertaista, mutta ensikertalaista voi laitteen etulevyssä oleva laaja ja hajallaan oleva ohjeistus hämätä luulemaan toimintaa monimutkaisemmaksi kuin se onkaan. Toisaalta näyttö on tylsä ja harmaa, eikä siinä käytetä yhtään ylimääräisiä korostusvärejä. Automaatti voisi olla myös kiinnostava. Miten parantaa lippuautomaatteja Trendi kaiken käytön kannalta oleellisen toiminnan siirtämisestä näytön yhteyteen vaikuttaa toimivalta idealta. On oikeastaan yhdentekevää, toteutetaanko tämä kosketusnäytöllä vai pehmonäppäimillä, tärkeintä on että huomion voi keskittää yhteen paikkaan, eikä katseen tarvitse harhailla ympäri lippuautomaattia. Tällainen ratkaisu mahdollistaa myös helpot erikieliset toteutukset, kun kaikki tarvittava teksti on joka tapauksessa näytöllä. Pehmonäppäimien eduksi on mainittava, että palautteen anto on fyysisillä näppäimillä helpompaa, koska niissä voi olla oikea, sormissa tuntuva liike. Tätä ominaisuutta ei tosin ulko-oloissa voida aina täysin hyödyntää. Yhdessä keskitetyn toiminnallisuuden kanssa on helppo lähteä selkeyttämään muutenkin laitteiden ulkoasua ja poistamaan turhia elementtejä käyttöliittymästä, tästä hyvä esimerkki on Saksan kosketusnäytöllinen lippuautomaatti. Ristiriita tulee pelkistetyn paneelin ja käyttöohjetarrojen välillä: ohjeistusta on hyvä olla tarjolla myös näytön ulkopuolella, mutta suuret tekstimäärät häiritsevät käyttöliittymän selkeyttä. Jonkinlainen kompromissi on löydettävä, tärkeimmät laitteen toimintaperiaatetta kuvaavat yleisohjeet saattavat olla riittävän kompakteja. Ongelma voi olla myös lippujärjestelmän selittäminen, jos se on kovin rönsyilevä. Tärkeää onkin, että lippuautomaatit menevät suoraan asiaan: lipun myyntiin. Käyttäjän on kaikkein helpoin ymmärtää mahdollisimman suora lähestymistapa, silloin myös ohjeet voivat olla suoria ja yksinkertaisia. Tämä tulisi huomioida myös lippujärjestelmiä suunnitellessa yksinkertaisten lipputuotteiden muodossa, mutta usein se tapahtuu syvällä byrokratian rattaissa vailla näkemystä käytännöstä. Parhaimmillaan ostotapahtuma olisi kaksivaiheinen: valitse lippu ja maksa, lippujärjestelmästä riippumatta. Eräs selkeä havainto etenkin junalipun ostossa kosketusnäyttöautomaatilla oli, että käyttäjä ei tiedä kuinka monta vaihetta lipun ostossa on vielä jäljellä ja kuinka pitkään prosessissa kuluu aikaa. Helppo parannus olisi lisätä näytölle indikaattori siitä, kuinka monta vaihetta on suoritettu kokonaismäärästä. Kokonaismäärä saattaa toki vaihdella lipputyypistä riippuen, mutta indikaattorikin voi olla dynaaminen. Silloin käyttäjällä olisi jonkinlainen vihje lipunoston viemästä ajasta, eikä kokematon käyttäjä turhaudu niin helposti pidempäänkään ostoprosessiin. Nykyisten lippuautomaattien ongelmana tuntuu usein olevan hidas reagointi käyttäjän toimiin. Nykyisellä tietokonetekniikalla välitön vaste ei kuitenkaan pitäisi olla ongelmallista. Selkeä palaute auttaa myös tähän ongelmaan, kosketusnäytön painalluksesta olisi äänipalautekin paikallaan. Kosketusnäytöllä on muuten vaikea tietää, osuiko kosketus kunnolla, jos näyttö päivittyy hitaasti. Näytön lisäsohiminen helposti sotkee vain tilannetta. Yhteenveto Edellä on monesti tullut ilmi, että automaatti itsessään ei voi vaikuttaa lipunostamisen helppouteen, jos lippujärjestelmä on monimutkainen ja epäselvä. Mutta jos järjestelmä tarjoaa yksinkertaiset lipputuotteet, on automaattien ehdottomasti otettava siitä hyöty irti. Ensikäyttäjää helpottaa suuresti, kun hän tietää kaupungissa käytettävän tietynlaisia lippuja ja havaitsee heti automaatin myyvän juuri sellaisia. Olennaista lippuautomaateissa on käyttäjän havaintokyvyn huomioiminen. Ensikäyttäjä katsoo automaattia etsien siitä jotain tuttua, jotain missä lukee lipun nimi, kuten Kertalippu. Kun 7/8

8 käyttäjän huomio saadaan ohjattua sinne, mistä varsinainen toimintakin tapahtuu, ollaan jo voiton puolella. Käytettävyys on erityisen hyvällä pohjalla, kun tarkkaavaisuutta ei tämän jälkeen tarvitse siirtää ympäri automaattia kuin korkeintaan maksamista varten. Eri automaattien ei tarvitse olla kuin yhdestä muotista, jos ne kaikki osaavat omalla tavallaan vangita käyttäjän tarkkaavaisuuden toimintojen keskipisteeseen. Intuitiivisuus tulee kuin kaupanpäällisenä, kun käyttäjä huomaa aina löytävänsä itsensä tekemässä lippuvalintaa ilman tietoista käyttöliittymän tutkimista. Tämän edellytyksenä on käyttöliittymän kyky esittää kunkin lippujärjestelmän tuotteet mahdollisimman selkeästi. Nykyaikaisten matkalippuautomaattien käytettävyys on sillä tasolla, ettei ensikertalaisenkaan matkan pitäisi niihin katketa, ainakaan jos käyttäjällä on vähän viitseliäisyyttä. Pienellä suunnittelijoiden päänvaivalla voidaan automaatteja parantaa vielä entisestään ja samalla kiillottaa joukkoliikenteen imagoa kaikille avoimena ja tasa-arvoisena järjestelmänä. Ensikäyttäjän asemaan saattaa olla vaikea asettua, mutta esimerkiksi ulkomailla käydessä asiaan voi saada uudenlaisen näkökulman; jos pystyy ostamaan lipun oudosta automaatista kielellä jota ei täysin ymmärrä, niin täytyy sen olla mahdollista myös omalla äidinkielellä ja tutussa ympäristössä. Lähteet Connell, I. W. 1998, Error analysis of ticket vending machines: comparing analytic and empirical data. Ergonomics, 41(7), Saatavilla internetistä: [Viitattu ] Faulkner, Xristine Usability Engineering. Palgrave. 244 s. ISBN Setälä, Niko. Käyttöliittymäpsykologia -kurssin kotitehtävä 3, syksy Sinkkonen, Irmeli; Kuoppala, Hannu; Parkkinen, Jarmo; Vastamäki, Raino Käytettävyyden psykologia. Helsinki. Edita/IT Press. 343 s. ISBN /8

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B.

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B. A Alueet Bittimaassa järjestetään vaalit, joissa on 26 ehdokasta. Jokaisella ehdokkaalla on kirjaintunnus välillä A...Z. Bittimaa on suorakulmion muotoinen ja jaettu neliöruutuihin. Tehtäväsi on selvittää

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

1.5 Suljetulla välillä jatkuva funktio. Perusominaisuudet.

1.5 Suljetulla välillä jatkuva funktio. Perusominaisuudet. 1.5 Suljetulla välillä jatkuva funktio. Perusominaisuudet. Differentiaalilaskennassa on aika tavallinen tilanne päästä tutkimaan SULJETUL- LA VÄLILLÄ JATKUVAA FUNKTIOTA. Oletuksena on tällöin funktion

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

1. Taustatietoa näppäimistönkuuntelusta

1. Taustatietoa näppäimistönkuuntelusta Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 5 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 5/7. Tämän vaiheen aikana Lisäämme peliin näppäimet Laitetaan mailat liikkumaan pelaajien ohjaamina Näin ohjelmaamme

Lisätiedot

ILMO ilmoittautumisjärjestelmän käyttöohje. Toimi näin:

ILMO ilmoittautumisjärjestelmän käyttöohje. Toimi näin: ILMO ilmoittautumisjärjestelmän käyttöohje Ilmo on sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä joka näyttää vapaan paikkatilanteen. Järjestelmä perustuu teatterilippujen varausjärjestelmään, joten ominaisuuksiin

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

LUENTO 3. Toiminnan kehä

LUENTO 3. Toiminnan kehä LUENTO 3 1) Ihminen toimijana ja laitteen käyttäjänä 2) Ihminen laitteen käytön oppijana 3) Käytettävyys 4) Harjoitustehtävä 2 5) Luentotehtävä 3 IHMINEN TOIMIJANA JA LAITTEEN KÄYTTÄJÄNÄ Toiminnan kehä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

7. PINTA-ALAFUNKTIO. A(x) a x b

7. PINTA-ALAFUNKTIO. A(x) a x b 7. PINTA-ALAFUNKTIO Edellä on käsitelty annetun funktion integraalifunktion määrittämiseen liittyviä asioita kurssille asetettuja vaatimuksia jonkin verran ylittäenkin. Jodantoosassa muistanet mainitun,

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn

Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Mitä on konvoluutio? Tutustu kuvankäsittelyyn Tieteenpäivät 2015, Työohje Sami Varjo Johdanto Digitaalinen signaalienkäsittely on tullut osaksi arkipäiväämme niin, ettemme yleensä edes huomaa sen olemassa

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Esimerkkejä KELA-ajoista

Esimerkkejä KELA-ajoista Esimerkkejä KELA-ajoista KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector-9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot