Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?"

Transkriptio

1 Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Johdanto Monelle matkailijalle ensikosketus uuteen kaupunkiin on lipun ostaminen kaupungin joukkoliikenteeseen ja monesti helpoin ja nopein tapa on käyttää lipunmyyntiautomaattia. Etenkin ulkomailla se on usein jopa ainoa tapa ostaa lippuja, kun kulkuvälineissä ei niitä välttämättä myydä. Eri kaupungeissa on vielä yleensä omanlaisensa automaatit, mikä ei helpota matkailijaa. Käytettävyys onkin lippuautomaatissa kriittinen ominaisuus, lippu pitää saada myytyä myös ensimmäistä kertaa laitetta käyttävälle. Lippuautomaatit ovat myös joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjille suunnattuja ja tarpeeksi harvoin automaattia käytettäessä jokainen kerta saattaa tuntua ensimmäiseltä käyttökerralta. Tässä esseessä käsitelläänkin lippuautomaattien käytettävyyttä erityisesti ensimmäisen käyttökerran kannalta. Ensikosketukseen liittyvän teorian tarkastelun jälkeen esitellään muutamia automaattityyppejä Suomesta ja Saksasta ja verrataan niiden toteutusta käytettävyysteoriaan. Lopuksi esitetään ehdotuksia automaattien parantamiseksi. Motivaationa aiheeseen on kiinnostus joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseen. Ja tässä helppokäyttöiset lippuautomaatit ovat tärkeitä monestakin syystä. Ilmiselvää on, että lipun ostamisen helppous kannustaa käyttämään automaatteja ja luo positiivista mielikuvaa joukkoliikenteestä. Lisäksi jos automaatit ovat tarpeeksi helppokäyttöisiä ja niitä on riittävästi, voidaan esimerkiksi raitiovaunuissa luopua kuljettajarahastuksesta, mikä lyhentää pysäkkiaikoja ja siten nopeuttaa liikennettä, mikä tekee joukkoliikenteestä edelleen houkuttelevampaa. Ensikosketuksen ongelmat Kun jotakin tuotetta käytetään ensimmäistä kertaa, perustuu käyttäjän toiminta sekä havaintoihin tuotteesta että mahdolliseen mielikuvaan vastaavanlaisista tuotteista. Ensimmäisessä tapauksessa puhutaan oppimisesta, jälkimmäisessä myös intuitiosta. Onkin tärkeää, että tuote on sekä helposti opittava että intuitiivinen, muita samankaltaisia tuotteita muistuttava. Oppiminen perustuu siis havaintoihin. Havaintoja ohjaavat paitsi aistit, myös ennakkokäsitykset tuotteen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta. Erityisesti kun käyttäjällä on selvä visio, mitä hän laitteelta haluaa, ohjautuu huomio tätä toimintaa vastaaviin kohteisiin. Käyttöliittymää suunnitellessa tulisikin huomioida, että ihminen ei välttämättä havaitse kaikkia käyttöliittymän komponentteja ja siksi tärkeimpien pitäisi olla eniten esillä. (Sinkkonen et al. 2002) Opittavuuden kannalta pitäisi pyrkiä seuraavaan: Ensikäyttäjän tulisi saada heti selkeä yleiskuva käyttöliittymän tarjoamista käyttömahdollisuuksista, tai vähintäänkin tärkeimmistä ominaisuuksista. Tämä edellyttää ominaisuuksien selkeää esittämistä ja riittävää ohjeistusta. Käyttöliittymän objektien tulisi olla mahdollisimman itseselitteisiä, eivätkä ne saa olla piilossa. Muiden kuin perusominaisuuksien ei tulisi viedä liikaa huomiota, sillä ensikosketuksessa lisäominaisuudet eivät ole opittavuuden kannalta niin tärkeitä. Liian monipuolinen käyttöliittymä saa myös ensikäyttäjän helposti sekaisin, runsaudenpulassa voi olla vaikea löytää oleellisia toimintoja. Käyttöliittymä ei saa sekavuudellaan pelottaa käyttäjää, jotta tämä ei epäröi palata uudestaan tuotteen pariin Mielikuvat muista vastaavista tuotteista voivat auttaa uuden tuotteen käytön oppimisessa. Tätä ilmiötä kutsutaan positiiviseksi transferiaksi, siirtovaikutukseksi. Jos tuote seuraa tuotetyypissä yleisesti käytettyjä konventioita, on käyttäjänkin helppo toimia niiden mukaan. Käyttäjä voi myös löytää käyttöliittymästä vihjeitä oikeaan toimintaan aiemman kokemuksen perusteella. Tällaista tuotetta voidaan kutsua intuitiiviseksi ja sen käytön tehokkuus voi alusta alkaen olla hyvä. Jos uusi tuote kuitenkin toimii vastoin yleisiä konventioita, voi käyttäjän mielikuvista olla vastaavasti haittaa tuotteen käytölle: asioiden oletetaan toimivan tietyllä tavalla, mutta tuote 1/8

2 toimiikin aivan toisin. Tämä johtaa siihen, että laitteen käyttö on opeteltava alusta alkaen, ja saattaa aiheuttaa jopa käyttäjässä vastareaktion, joka johtaa käytön keskeyttämiseen. Tällöin puhutaan negatiivisesta transferiasta, jossa aiempi osaaminen jopa haittaa uuden tuotteen käyttöä. Ensikosketuksessa pätevät tietysti myös kaikki yleiset käytettävyyttä edistävät seikat. Käyttöliittymän yksinkertaisuus ja selkeys, mutta myös toiminnallisuuksien looginen ja jäsennelty asettelu auttavat käyttäjää löytämään tuotteesta olennaiset toiminnot. Esimerkiksi Nielsenin heuristiikat ovat hyviä ohjenuoria käytettävyyteen ja niiden valossa voidaan myös arvioida tuotetta nimenomaan ensikäyttäjän näkökulmasta. Erilaisia automaatteja Tässä kappaleessa tarkastellaan muutamaa erilaista lippuautomaattityyppiä ja niiden toimintamallia. Esimerkkiautomaatit on kuvattu Saksan Gößnitzissä ja Helsingissä. Gößnitzissä kohteena on kaksi erilaista junalippuautomaattia rautatieasemalla ja Helsingissä paikallisliikenteen monilippuautomaatti. Tarkasteltavissa automaateissa on yhteisenä ominaisuutena suuri värillinen grafiikkanäyttö. Käyttölogiikaltaan automaatit ovat siirtymässä yhä enemmän kohti vaihtuvatoimintaisia, niin sanottuja pehmeitä painikkeita kohti. Tätä lähestymistapaa edustaa kaksi toteutusta: joko kosketusnäyttö (kuva 2) tai kiinteät painikkeet näytön reunoilla (kuva 1). Kosketusnäytössä painetaan ruudulla painikkeena näkyvää kohtaa, jossa lukee painikkeen funktio. Kiinteiden painikkeiden vieressä ruudulla lukee, mitä mistäkin napista painamalla valitaan. Myös yksi kiinteillä napeilla toimiva automaatti on mukana tarkastelussa. Junalippuja saa Saksassa kahdenlaisista automaateista. Uudemmat, kosketusnäytöllä varustetut automaatit toimivat vain pankki- ja luottokorteilla ja niistä voi ostaa lähes kaikenlaisia lippuja. Kosketusnäytön kautta voi valita junalipun halutusta paikasta toiseen haluttuun aikaan tai vain tutkia junayhteyksiä. Asemia voi etsiä pikanäppäinten ja virtuaalinäppäimistön kautta, laite näyttää aina useimmin haetut annetuilla kirjaimilla alkavat asemat pikavalintoina. Suosittuja erikoislippuja voi myös ostaa suoraan päävalikon painikkeista. Maksaminen on helppoa ainakin Visa-kortilla, kortti työnnetään sisään laitteeseen ja se tulee pian takaisin ulos. Edes PIN-koodia ei kysytä. Valitettavasti jotkut automaatit osaavat lukea vain sirulla varustettuja kortteja, ja tämän ominaisuuden näkee vain kortinlukijan aukosta, sitä ei ole erikseen kerrottu laitteessa. Vanhempi automaattimalli on tarkoitettu lähialueen matkalippujen ostamiseen, yleensä suunnilleen osavaltion alueella. Käyttöliittymä on melko hajallaan, erilaiset näppäimet ovat päällekkäin (kellastuneen) näytön alla. Tässäkin automaatissa voi valita käyttökielen: kolikkoaukon vieressä on pieni nappi jossa on liehuvan lipun siluetti. Vasemmalla on lista kohteista, joihin lipun voi ostaa ja vastaavista koodeista, joka näppäillään koneeseen. Tämän jälkeen valitaan halutaanko aikuisten vai lastenlippu, sitten meno tai menopaluu ja vielä ensimmäinen tai toinen luokka, nämä napit löytyvät numeronäppäinten alta. Tässäkin mallissa on pikanäppäimet suosituimmille erikoislipuille. Lopulta lipun voi maksaa, tässä automaatissa myös seteleillä ja kolikoilla, muttei kuitenkaan luottokortilla. Kotimainen versio on pääkaupunkiseudulla käytössä oleva monilippuautomaatti. (Kuva 1) Normaalin kertalipun ostamisen lisäksi tällä laitteella voi myös ladata matkakorttia. Käyttöliittymässä on monta elementtiä: näyttö ja pehmeät näppäimet, numeronäppäimistö ja kortinlukualue, maksukortin syöttöaukko, setelien ja kolikoiden syöttöaukot, kuitin tulostusaukko ja vaihtorahalokero. Nämä on sijoitettu hajalleen ympäri etupaneelia ja välit on täytetty sinisellä pohjalla olevalla ohjetekstillä. Kokonaisuus jää sekavaksi. Valittavissa olevat toiminnot näkyvät näyttöruudun laidoilla ja käynnistyvät vieressä olevaa nappia painamalla. Kortinsyöttöaukosta huolimatta maksaa voi vain käteisellä tai matkakortin arvolla, pankki- tai sirukortin käyttöönottoa ovat hidastaneet sopimusongelmat. 2/8

3 Kohtaako teoria käytännön? Kuva 1 Seuraavassa käsitellään lippuautomaattien toimintaympäristön erityispiirteitä ja arvioidaan kuinka hyvin käytettävyyden teoria on otettu niissä huomioon. Yksinkertaisuus on valttia myös matkalippuautomaatissa. Mutta rajoitteeksi tulee usein ehkä yllättäen käytössä oleva tariffijärjestelmä, eli minkälaisia lippuja kunkin alueen joukkoliikenteessä myydään. Tämä asettaa siis vaatimuksia lippuautomaatille, tarjolla pitää olla tietynlaisia lippuja. Käyttöliittymää rajoittavia (lue: monimutkaistavia) tekijöitä voivat olla erilaisten lippujen määrä ja lipun tyyppi: onko käytössä tasataksa kaupungin alueella vai kenties matkan pituuteen perustuva hinnoittelu. Lipun ostaminen tiettyyn määränpäähän on paitsi työläämpää käyttäjän kannalta myös vaativampaa käyttöliittymälle. Eri alueilla käytettävistä erilaisista lippujärjestelmistä seuraa myös ongelma transferian suhteen. Oppiminen on kontekstisidonnaista, mutta käyttäjän kannalta konteksti on ainoastaan lippujen osto, lippujärjestelmän ei katsota vaikuttavan toiminnan ytimeen. Kuitenkin erilaisia lippuja myyvät automaatit toimivat melkein väistämättä hieman eri periaatteilla. Tällöin matkustajalle ei uudelle alueelle saapuessaan ole välttämättä mitään hyötyä aiemmista kokemuksista automaattien parissa. Ongelma korostuu, kun matkailija ei välttämättä edes tiedä, minkälaisia matkalippuja kullakin alueella myydään. Lipunostajan käyttäytymisestä voidaan muutenkin tehdä muutamia oletuksia. Ensimmäisenä, käyttäjä ei todennäköisesti ensin lähde lukemaan ohjetekstejä laitteen kyljestä vaan yrittää suoraan saada lippua ostettua. Tästä voidaan edelleen johtaa, että käyttöliittymän kannattaa ohjata käyttäjän huomio suoraan olennaisiin toimintoihin eikä täyttää laitteen pintaa pienellä painetulla ohjetekstillä. 3/8

4 Lipun ostajalla on myös yleensä selkeä tavoite: ostaa matkalippu. Tällöin ensimmäinen asia, mitä käyttäjä automaatista etsii, on halutunlaisen lipun valinta. Todennäköisesti käyttäjä käyttää pitkänkin ajan tämän valinnan löytämiseen, jos sitä ei heti löydy. Siksi tärkeimpiä lippuautomaatin ominaisuuksia on mennä suoraan asiaan. Lontoon maanalaisen lippuautomaateilla tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa käytön virheistä johtuu mekaanisista vioista ja käyttäjän väärästä toimintajärjestyksestä. (Connell, 1998) Tämän perusteella automaattien tulisi joko toimia välittämättä siitä, syöttääkö käyttäjä rahan automaattiin ennen vai jälkeen lipun valinnan tai sitten olla hyvin selkeitä ja yksiselitteisiä sen suhteen, mitä missäkin käytön vaiheessa pitää tehdä. Seuraavissa arvioissa on käytetty ohjenuorana Nielsenin heuristiikkoja, kuten Faulkner (2000) on ne tulkinnut. Saksalaiset junalippuautomaatit: kosketusnäyttö Kosketusnäytöllä varustetussa automaatissa käyttöliittymän elementit ovat selkeitä, on näyttö, kortinsyöttöaukko ja sen yhteydessä numeronäppäimistö sekä lipuntulostuslokero. Perustilassa näytössä on joku mainos, mikä saattaa hämätä käyttäjää. Ohjeistus laitteen etupaneelissa on vain saksaksi, mikä ei välttämättä matkailijaa auta. Ensikäyttäjä on jo voitolla, kun ymmärtää napauttaa näytön aluetta sormella. Tällöin esille tulee siisti valikko, josta voi valita mitä haluaa tehdä ja millä kielellä. Näytöllä olevat painikkeet ovat suurikokoisia ja niiden teksti on selkeää ja hyvin selittävää. Lisäksi kielen vaihtuessa kaikki sisältö muuttuu, näyttö ei mene sekakieliseen tilaan alareunan mainospalkkia lukuun ottamatta. (Kuva 2) Kuva 2 Matkalippu ostetaan vaiheittain: kone kysyy ensin mistä lähdetään, jos ei nykyiseltä asemalta, minne mennään ja lopuksi ajankohdan. Ensikäyttäjä pysyy hyvin mukana koneen toiminnassa, jos vain ymmärtää käytettyä kieltä; automaatin käyttämä englanti on varsin hyvää. Toisaalta koneen reagointi painalluksiin on melko hidasta eikä äänipalautetta ole ollenkaan. Lipun osto tiettyyn junaan sisältää monta vaihetta ja on siksi aika hidasta, käyttäjältä vaaditaan hiukan kärsivällisyyttä. Hidas toiminta voi olla tämän automaattimallin suurimpia virhelähteitä oikeissa käyttötilanteissa: automaatteja on asemilla rajattu määrä ja matkustajia on paljon. Automaateille kertyy helposti jonoa ja monilla on kiire junaansa. Tämä voi luoda lipunostajalle stressiä, etenkin ensimmäistä 4/8

5 kertaa laitetta käyttävälle, joka ei tiedä miten kauan lipun ostossa vielä menee. Käyttöliittymä ei kerro, montako vaihetta prosessissa on vielä jäljellä. Aiemmissa vaiheissa kerätyt tiedot ovat kuitenkin näkyvissä ruudulla koko prosessin ajan. Käyttäjällä on myös mahdollisuus palata takaisin edelliseen valintaan tai perua koko osto. Sisäisen ohjeen saa esille joka vaiheessa. Saksalaisissa lippuautomaateissa on eräs nerokas ominaisuus: yleensä koneen alaosassa olevassa luukulla suojatussa lokerossa alkaa vilkkua valo siinä vaiheessa, kun lippua tulostetaan ja mahdollista vaihtorahaa palautetaan. Tämä kiinnittää helposti käyttäjän huomion, eikä lipun tulostuspaikka jää huomaamatta. Saksalaiset junalippuautomaatit: kiinteät painikkeet Tämän automaattimallin kanssa ensikertalainen on helposti hukassa, varsinkin jos ei osaa saksaa. Ohjeet laitteen paneelissa ovat vain saksaksi, samaten toimintanäppäimet on varustettu vain saksankielisellä selitteellä. Näytössä kyllä vihjataan eri maiden lipuilla eri kielivaihtoehtoja olevan olemassa, mutta mitään vihjettä vaihtonapin sijainnista tai merkinnästä ei ole. Tämä tapahtuu kolikkoaukon vieressä olevasta pienestä napista, jossa on liehuvan lipun siluetti. Ensimmäistä kertaa kyseisestä automaattityyppiä käyttäessään kirjoittaja sai jo liput ostettua saksaksi (ilman varsinaista kielitaitoa), kunnes lopuksi huomasi kielenvaihtonapin. Tämän automaatin käyttöliittymä on hajautunut ympäri paneelia. (Kuva 3) Ensikäyttäjä kokee helposti ahdistavaksi etsiä kohdepaikkaansa pitkästä pienikokoisilla kirjaimilla kirjoitetusta listasta. Tämän jälkeen paikkakunnan perässä oleva koodi pitää syöttää kaukana näytön alla olevalla numeronäppäimistöllä. Tässä vaiheessa katse jää helposti harhailemaan kohdelistan, näppäinten ja näytön välillä käyttäjän yrittäessä varmistua, että numerokoodi menee oikein. Tämä on muutenkin kyseisen käyttöliittymän ongelma: toimintanäppäimet sijaitsevat niin kaukana näytöstä, että katsetta on pakko käännellä näppäinten ja näytön välillä saadakseen vaaditut valinnat tehtyä. Tämän lisäksi myös toimintanäppäimet on merkitty hyvin pienellä tekstillä, joita tulkitessa keskittyminen voi herpaantua ja ajatus katketa. Näytöltä pitää siis katsoa uudelleen, mitä piti valita seuraavaksi. Kuva 3 5/8

6 Näppäimet ovat vanhanaikaisia painonappeja, ja positiivisena seikkana voi mainita palautteen olevan kunnossa: käyttäjä todella huomaa painavansa nappia. Näytön vaste painallukseen voisi tosin olla nopeampi. Nappien joukosta löytyy myös muutama oikotie, pikavalinnat kahteen erikoislippuun. Niitä ei kuitenkaan löydä kovin helposti, jos ei tunne käyttöliittymää ennestään. Äkkiseltään käyttäjän voisi kuvitella lähtevän etsimään erikoislippujakin vieressä olevasta kohdelistasta, josta niitä ei kuitenkaan löydy. Etupaneelista löytyvät myös mystiset C- ja + -napit, joille ei löydy selitystä kuin mainitusta saksankielisestä ohjeesta. Kokeilemalla selvisi kyseessä olevan peruutus ja lippumäärän lisäys -toimintojen. Ensikäyttäjä tuskin on halukas vain kokeilemaan, mitä napeista tapahtuu, vaan haluaa vain ostaa lippunsa. Helsingin monilippuautomaatti Helsingin monilippuautomaateissa käyttöliittymän eri komponentit on erotettu harmaasta taustasta väreillä, tärkeimpinä näyttö toimintanäppäimineen, rahansyöttöaukko ja kuitintulostusaukko. Itse asiassa kertalippua ostava voikin yleensä jättää käyttöliittymän muut osat täysin huomiotta. Neljäs korostusväri on sininen, joka on kuitenkin myös kaikkien ohjetekstien taustaväri. Nämä sinitaustaiset alueet hukkuvatkin kokonaisuuteen ja yleisvaikutelma jää hieman sekavaksi. Ensikäyttäjän huomio kohdistuu helpoiten automaatin vasemmassa ylänurkassa olevaan näyttöruutuun, joka onkin laitteen toiminnan keskus. Ruutua ympäröivillä napeilla valitaan, ostetaanko kerta-, kimppa- tai matkailijalippu vai käytetäänkö matkakorttitoimintoja. Kaikki nämä toiminnot on esitetty samankokoisin tekstein, oletettavasti yleisintä toimintoa eli kertalippua ei ole erikseen korostettu. (Kuva 5) Käyttöliittymä ei sinänsä kerro, onko kyseessä kosketusnäyttö, mutta näytön ympärillä olevat painikkeet vihjaavat vahvasti, että ne liittyvät näytön teksteihin. Kertalippu-sanan kohdalla olevaa nappia painamalla laite siirtyy korviavihlovan piippauksen saattelemana seuraavaan tilaan. Palaute herättää myös ensikäyttäjän huomaamaan, että jotain todella tapahtui. Kuva 4 Kuva 5 Tällä näytöllä käyttäjän tulee valita haluamansa kertalipputyyppi: sisäinen, seutu-, vai kenties raitiovaunulippu. (Kuva 6) Kahdesta ensimmäisestä voi myös valita aikuisten tai lastenlipun. Tässä näytössä on tekstin lisäksi käytetty myös symboleita erottelemaan lipputyyppejä toisistaan. Tämä on hyvä, jos käyttäjä ylipäänsä tietää mitä eroa näillä lipuilla on. Huomattakoon, että seutulipun symbolina käytetään vanhaa seututariffitunnusta, joka on jäänyt jo pois käytöstä. Lipputyypin vieressä esitetään selkeästi myös sen hinta. Lipun valinnan jälkeen voi valita maksutavan käteisen ja matkakortin välillä, mutta käteisellä voi maksaa suoraan ilman valintaakin. Tähän asti laitteen käyttö on keskittynyt täysin näytön ympärille. Vasta maksuvaiheessa käyttäjän tarvitsee edes etsiä muita elementtejä käyttöliittymästä. Nyt keltainen, näytön korkeudella oleva kolikkoaukko osuu helposti silmiin, näytön ja numeronäppäimien alla oleva seteliaukko onkin hankalammin löydettävissä, sitä ei ole edes värikorostettu. Kun rahat on syötetty, lippu tulostuu oranssilla korostetusta aukosta keskellä automaattia. 6/8

7 Laite on kohtuullisen hyvin suunniteltu myös ei-suomenkieliseen käyttöön. Kaikki elementit on nimetty sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi ja näytöllä käytettävän kielen voi myös vaihtaa. Samalla vaihtuvat myös pehmonäppäinten selitetekstit, joten periaatteessa laitteen käytössä muilla kielillä ei pitäisi olla ongelmaa. Laitteen etupaneelissa oleva ohjeistus on myös kolmikielistä. Lopulta käyttö on siis varsin yksinkertaista, mutta ensikertalaista voi laitteen etulevyssä oleva laaja ja hajallaan oleva ohjeistus hämätä luulemaan toimintaa monimutkaisemmaksi kuin se onkaan. Toisaalta näyttö on tylsä ja harmaa, eikä siinä käytetä yhtään ylimääräisiä korostusvärejä. Automaatti voisi olla myös kiinnostava. Miten parantaa lippuautomaatteja Trendi kaiken käytön kannalta oleellisen toiminnan siirtämisestä näytön yhteyteen vaikuttaa toimivalta idealta. On oikeastaan yhdentekevää, toteutetaanko tämä kosketusnäytöllä vai pehmonäppäimillä, tärkeintä on että huomion voi keskittää yhteen paikkaan, eikä katseen tarvitse harhailla ympäri lippuautomaattia. Tällainen ratkaisu mahdollistaa myös helpot erikieliset toteutukset, kun kaikki tarvittava teksti on joka tapauksessa näytöllä. Pehmonäppäimien eduksi on mainittava, että palautteen anto on fyysisillä näppäimillä helpompaa, koska niissä voi olla oikea, sormissa tuntuva liike. Tätä ominaisuutta ei tosin ulko-oloissa voida aina täysin hyödyntää. Yhdessä keskitetyn toiminnallisuuden kanssa on helppo lähteä selkeyttämään muutenkin laitteiden ulkoasua ja poistamaan turhia elementtejä käyttöliittymästä, tästä hyvä esimerkki on Saksan kosketusnäytöllinen lippuautomaatti. Ristiriita tulee pelkistetyn paneelin ja käyttöohjetarrojen välillä: ohjeistusta on hyvä olla tarjolla myös näytön ulkopuolella, mutta suuret tekstimäärät häiritsevät käyttöliittymän selkeyttä. Jonkinlainen kompromissi on löydettävä, tärkeimmät laitteen toimintaperiaatetta kuvaavat yleisohjeet saattavat olla riittävän kompakteja. Ongelma voi olla myös lippujärjestelmän selittäminen, jos se on kovin rönsyilevä. Tärkeää onkin, että lippuautomaatit menevät suoraan asiaan: lipun myyntiin. Käyttäjän on kaikkein helpoin ymmärtää mahdollisimman suora lähestymistapa, silloin myös ohjeet voivat olla suoria ja yksinkertaisia. Tämä tulisi huomioida myös lippujärjestelmiä suunnitellessa yksinkertaisten lipputuotteiden muodossa, mutta usein se tapahtuu syvällä byrokratian rattaissa vailla näkemystä käytännöstä. Parhaimmillaan ostotapahtuma olisi kaksivaiheinen: valitse lippu ja maksa, lippujärjestelmästä riippumatta. Eräs selkeä havainto etenkin junalipun ostossa kosketusnäyttöautomaatilla oli, että käyttäjä ei tiedä kuinka monta vaihetta lipun ostossa on vielä jäljellä ja kuinka pitkään prosessissa kuluu aikaa. Helppo parannus olisi lisätä näytölle indikaattori siitä, kuinka monta vaihetta on suoritettu kokonaismäärästä. Kokonaismäärä saattaa toki vaihdella lipputyypistä riippuen, mutta indikaattorikin voi olla dynaaminen. Silloin käyttäjällä olisi jonkinlainen vihje lipunoston viemästä ajasta, eikä kokematon käyttäjä turhaudu niin helposti pidempäänkään ostoprosessiin. Nykyisten lippuautomaattien ongelmana tuntuu usein olevan hidas reagointi käyttäjän toimiin. Nykyisellä tietokonetekniikalla välitön vaste ei kuitenkaan pitäisi olla ongelmallista. Selkeä palaute auttaa myös tähän ongelmaan, kosketusnäytön painalluksesta olisi äänipalautekin paikallaan. Kosketusnäytöllä on muuten vaikea tietää, osuiko kosketus kunnolla, jos näyttö päivittyy hitaasti. Näytön lisäsohiminen helposti sotkee vain tilannetta. Yhteenveto Edellä on monesti tullut ilmi, että automaatti itsessään ei voi vaikuttaa lipunostamisen helppouteen, jos lippujärjestelmä on monimutkainen ja epäselvä. Mutta jos järjestelmä tarjoaa yksinkertaiset lipputuotteet, on automaattien ehdottomasti otettava siitä hyöty irti. Ensikäyttäjää helpottaa suuresti, kun hän tietää kaupungissa käytettävän tietynlaisia lippuja ja havaitsee heti automaatin myyvän juuri sellaisia. Olennaista lippuautomaateissa on käyttäjän havaintokyvyn huomioiminen. Ensikäyttäjä katsoo automaattia etsien siitä jotain tuttua, jotain missä lukee lipun nimi, kuten Kertalippu. Kun 7/8

8 käyttäjän huomio saadaan ohjattua sinne, mistä varsinainen toimintakin tapahtuu, ollaan jo voiton puolella. Käytettävyys on erityisen hyvällä pohjalla, kun tarkkaavaisuutta ei tämän jälkeen tarvitse siirtää ympäri automaattia kuin korkeintaan maksamista varten. Eri automaattien ei tarvitse olla kuin yhdestä muotista, jos ne kaikki osaavat omalla tavallaan vangita käyttäjän tarkkaavaisuuden toimintojen keskipisteeseen. Intuitiivisuus tulee kuin kaupanpäällisenä, kun käyttäjä huomaa aina löytävänsä itsensä tekemässä lippuvalintaa ilman tietoista käyttöliittymän tutkimista. Tämän edellytyksenä on käyttöliittymän kyky esittää kunkin lippujärjestelmän tuotteet mahdollisimman selkeästi. Nykyaikaisten matkalippuautomaattien käytettävyys on sillä tasolla, ettei ensikertalaisenkaan matkan pitäisi niihin katketa, ainakaan jos käyttäjällä on vähän viitseliäisyyttä. Pienellä suunnittelijoiden päänvaivalla voidaan automaatteja parantaa vielä entisestään ja samalla kiillottaa joukkoliikenteen imagoa kaikille avoimena ja tasa-arvoisena järjestelmänä. Ensikäyttäjän asemaan saattaa olla vaikea asettua, mutta esimerkiksi ulkomailla käydessä asiaan voi saada uudenlaisen näkökulman; jos pystyy ostamaan lipun oudosta automaatista kielellä jota ei täysin ymmärrä, niin täytyy sen olla mahdollista myös omalla äidinkielellä ja tutussa ympäristössä. Lähteet Connell, I. W. 1998, Error analysis of ticket vending machines: comparing analytic and empirical data. Ergonomics, 41(7), Saatavilla internetistä: [Viitattu ] Faulkner, Xristine Usability Engineering. Palgrave. 244 s. ISBN Setälä, Niko. Käyttöliittymäpsykologia -kurssin kotitehtävä 3, syksy Sinkkonen, Irmeli; Kuoppala, Hannu; Parkkinen, Jarmo; Vastamäki, Raino Käytettävyyden psykologia. Helsinki. Edita/IT Press. 343 s. ISBN /8

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Renfen lippuautomaatti - näin ostamme lipun paikallisjunaan.

Renfen lippuautomaatti - näin ostamme lipun paikallisjunaan. Renfen lippuautomaatti - näin ostamme lipun paikallisjunaan. Vain pääasemilla on henkilökuntaa myymässä lippuja. Pienemmillä seisakkeilla - eli lähes kaikilla - lippu hankitaan automaatista. Tässä käsitellään

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

TRM 300 kuljettajapäätteen pikaohje 11/07

TRM 300 kuljettajapäätteen pikaohje 11/07 TRM 300 kuljettajapäätteen pikaohje 11/07 ju/161107 Myynnin peruutus 1. Valitse MENU näppäimellä sivulle jossa on PERUUTUS (alavalikossa) 2. Paina peruutus 3. Näytön pystyvalikkoon tulee viimeksi myydyn

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Tietotekniikan valintakoe

Tietotekniikan valintakoe Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tietotekniikan valintakoe 2..22 Vastaa kahteen seuraavista kolmesta tehtävästä. Kukin tehtävä arvostellaan kokonaislukuasteikolla - 25. Jos vastaat useampaan

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY Kaukosäätimen käyttö Tämä opas selvittää kaukosäätimen avulla ohjattavia toimintoja. Mukaan on otettu arkisessa käytössä tarvittavat ominaisuudet, koneen asetuksia muokkaavat toiminnot on jätetty käsittelemättä.

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski SISÄLLYSLUETTELO 1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 ALOITUSRUUDUN TIEDOT... 3 1.2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 1.3 KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA... 4 2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA TILAUSOHJE. Microsoft Office Home Use Program (HUP)

MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA TILAUSOHJE. Microsoft Office Home Use Program (HUP) MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA Microsoft Office Home Use Program (HUP) TILAUSOHJE 1. Siirry Kotikäyttöohjelma-sivustolle Kotikäyttöohjelma-sivuston osoite on https://hup.microsoft.com Valitse sijaintisi

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Savalanche käyttöohje

Savalanche käyttöohje Savalanche käyttöohje Ansaitse lisätuloja riskittömästi ja helposti 1. Savalancheen rekisteröityminen Savalanche-palvelun (www.savalanche.com) avulla voit ansaita rahaa riskittömästi ja helposti. Jos sinulla

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja:

KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector 9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja nouto-osoitteeseen. Käynnistä

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

Kaulaketju. Syöte. Tuloste. Esimerkki 1. Esimerkki 2

Kaulaketju. Syöte. Tuloste. Esimerkki 1. Esimerkki 2 A Kaulaketju Kaulaketjussa on sinisiä ja punaisia helmiä tietyssä järjestyksessä. Helmien järjestys voidaan esittää merkkijonona, jossa S vastaa sinistä helmeä ja P punaista helmeä. Esimerkiksi ketjussa

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat Luento 2. Kieli merkitys ja logiikka 2: Helpot ja monimutkaiset Helpot ja monimutkaiset ongelmat Tehtävä: etsi säkillinen rahaa talosta, jossa on monta huonetta. Ratkaisu: täydellinen haku käy huoneet

Lisätiedot

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B.

Toisessa kyselyssä alueella on 1 ruudussa A ja 3 ruudussa B, joten suosituin ehdokas on B. A Alueet Bittimaassa järjestetään vaalit, joissa on 26 ehdokasta. Jokaisella ehdokkaalla on kirjaintunnus välillä A...Z. Bittimaa on suorakulmion muotoinen ja jaettu neliöruutuihin. Tehtäväsi on selvittää

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

FROGNE - KULJETTAJAN PIKAOHJE

FROGNE - KULJETTAJAN PIKAOHJE FROGNE - KULJETTAJAN Sami Reinikainen FINN FROGNE A/S Versio 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taksilaitteisto... 2 2. Laitteiston käynnistäminen ja kirjautuminen... 4 3. Perustoiminnot... 6 3.1. Kyytinäyttö...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Ohjelmaan kirjautuminen Siirry osoitteeseen www.nutri-flow.fi Klikkaa sivun ylälaidassa näkyvää Nutri-Flow palvelu painiketta. Avautuvalla sivulla on tiedotteita ja

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen

Sokeiden vapaalipun myöntämisperusteiden tarkistaminen Hallitus 105 25.10.2016 TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET VUONNA 2017 418/07.72.720/2016 Hallitus 105 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

www.lionsverkkokauppa.fi

www.lionsverkkokauppa.fi 1 www.lionsverkkokauppa.fi Tervetuloa tilaamaan verkkokaupan kautta joulukortteja tilaamalla maailma muuttuu askeleen paremmaksi. OHJEEN SISÄLTÖ 2 OHJEEN SISÄLTÖ 2 MUUTAMA HUOMIOITAVA ASIA 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu)

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p , johtava tariffisuunnittelija. Tekstiviestilippu (kännykkälippu) Hallitus 53 03.05.2016 MOBIILILIPPUJEN JA TEKSTIVIESTILIPUN HINTOJEN TARKISTAMINEN 428/07.72.721/2015 Hallitus 53 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki. RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen

Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki. RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen Reittianalyysi Osakilpailu 8 Eurajoki, Kaharinmäki 16.3.2014 RTM Riku Juhala ja Saku Asikainen K-1 Heti alussa tarkkavaisuutta! Punainen reitti on lyhin ja tässä tapauksessa myös nopein reitti. Selkeä

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot