1 JOHDANTO SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 2 2 SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET... 3"

Transkriptio

1 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Ryhmä 1: Tyytyväiset Ryhmä 2: Funktionaaliset Ryhmä 3: Tiedonjanoiset Ryhmä 4: Sosiaaliset Ryhmä 5: Teknologiset Ryhmä 6: Aktiiviset Yhteenvetoa verkon käyttäjistä YRITYKSET JA FACEBOOK Yrityssivu Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa Facebook-sivun sisältö BLOGIT... 8 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Pikaopas sosiaalisen median hyödyntämiseen KUVIOT KUVIO 1. Näin Elisa hyödyntää Facebookia..6 KUVIO 2. Näin VR hyödyntää Facebookia..6

2 2 1 JOHDANTO Viime vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat Maallahankkeelle, kuinka monet maaseutumatkailuyritykset jo hyödyntävät sosiaalista mediaa ja miten kattavasti yritykset sitä hyödyntävät. Heidän tulostensa mukaan maaseutumatkailuyrityksistä löytyi todella vähän osumia sosiaalisesta mediasta. Tehtävänantomme oli selvittää, miten yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnassaan. Pohdimme, millaista kieltä sosiaalisessa mediassa pitäisi käyttää ja mitä sosiaalisessa mediassa ei pidä tehdä. Tutkimme myös millä tavalla internetin käyttäjiä voidaan luokitella ja kuinka tätä luokitusta voidaan hyödyntää sosiaalisen median käyttöä suunnitellessa. Raportin lopuksi kokosimme pikaoppaan sosiaalisen median tärkeimmistä seikoista.

3 3 2 SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET Sosiaalisella medialla (some) tarkoitetaan palveluja, joiden avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa, jakaa tietoa ja kommentoida toisilleen. Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa tavoittaakseen asiakkaitaan ja mainostaakseen heille esimerkiksi omia palvelujaan. Kovin monet yritykset eivät kuitenkaan vielä Suomessa hyödynnä sosiaalisen median tuomia etuja, ja sitä pidetään jopa hieman pelottavana (Pönkä 2010). Maaseutumatkailuyrityksetkin voisivat hyödyntää sosiaalista mediaa, mutta tällä hetkellä havaintoja niistä on somessa varsin vähän. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat viime vuonna kuinka moni yritys näkyy edes jossain sosiaaliseksi mediaksi luettavassa verkkopalvelussa. Tulosten mukaan sosiaalista mediaa hyödyntää todella harva yritys; 644 yrityksestä 573:sta ei ollut löydetty yhtäkään some-havaintoa (Pyykkönen 2010, 25). 3 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Internetin käyttäjät voidaan jakaa monella tavalla, mutta hyödynsimme tässä projektissamme Ylen vuonna 2011 teettämää tutkimusta. Kyseinen tutkimus jakaa internetin käyttäjät kuuteen eri ryhmään. Ryhmien netin käytössä on selkeitä eroja: toiset käyttävät aktiivisesti ja toiset hyödyntävät vain pakon edessä. Sosiaalista mediaa hyödyntäen kannattaa pyrkiä tavoittamaan vain näitä aktiivisia ryhmiä. 3.1 Ryhmä 1: Tyytyväiset Niin sanottuja tyytyväisiä netin käyttäjistä on 16 %. He käyttävät verkkoa vain vähän ja vain silloin kuin se todella on tarpeellista. Tämä segmentti on selvästi iäkkäin, kolmasosa on eläkeläisiä. Heidän elämässään verkon käytöllä on hyvin pieni merkitys, ja he hyödyntävät internetiä lukeakseen esimerkiksi uutisia sieltä. 3.2 Ryhmä 2: Funktionaaliset Funktionaalisten osuus internetin käyttäjistä on noin 21 %. He hyödyntävät verkkoa arkipäivän asioiden hoitamiseen, kuten laskujen maksamiseen verkkopankissa. He tekevät myös esimerkiksi verkko-ostoksia, mutta eivät hyödynnä sosiaalista mediaa.

4 4 Valtaosa tähän ryhmään kuuluvista on yli 45-vuotiaita, työssäkäyviä ja työikäisiä aikuisia. 3.3 Ryhmä 3: Tiedonjanoiset Heitä on noin 16 % verkon käyttäjistä, ja heidän pääasiallinen syynsä hyödyntää internetiä on tiedon etsiminen. Suurin osa tästä ryhmästä on yli 45-vuotiaita. Miesten osuus tässä ryhmässä on suurempi kuin naisten. Verkko nähdään muihin ryhmiin verrattuna vahvasti tietolähteenä, ei sosiaalisena ympäristönä. Internetiä hyödynnetään kuitenkin myös itsensä sivistämiseen, uuden oppimiseen ja ajan viettämiseen. 3.4 Ryhmä 4: Sosiaaliset Kuten ryhmän nimestäkin voi päätellä, tähän ryhmään kuuluvat ovat sosiaalisia verkon käyttäjiä. Heidän osuutensa on 19 %, ja he näkevät verkon nimenomaan yhteydenpidon välineenä. Tämä tekee heistä ryhmän, jota kannattaa lähestyä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Sosiaalisista suurin osa on naisia, ja yleensä he käyttävät verkkoa yhteyden pitämiseen ja tuttavien kuulumisten seuraamiseen. He hyödyntävät verkkoyhteisöpalveluja, sosiaalista mediaa ja sen tarjoamia pikaviestintämahdollisuuksia. 3.5 Ryhmä 5: Teknologiset Teknologisille verkko on kiinteä osa elämää, ja enemmistö heistä on miehiä. Ryhmän osuus verkon käyttäjistä on 15 %, ja sen lisäksi että enemmistö heistä on miehiä, on tämä ryhmä myös keski-iältään kaikkein nuorin. Internet on heillä kiinteästi mukana elämässä, ja he ovat kiinnostuneita teknologiasta, tekniikasta ja elektroniikasta. Verkkoa hyödynnetään todella monipuolisesti mm. tiedon etsintään, uutisten lukemiseen, yhteydenpitoon, sosiaalisen median käyttämiseen, videoiden katsomiseen ja ajan viettämiseen. Tähänkin ryhmään kuuluvat kuluttajat tavoittaa siis erittäin hyvin sosiaalisen median avulla. 3.6 Ryhmä 6: Aktiiviset Aktiivisten verkon käyttö on kaikkein monipuolisinta, ja heidän osuutensa on 13 % verkon käyttäjistä. Ryhmästä enemmistö on naisia, sillä noin 65 % aktiivisiin lukeutuvista on naisia. He hyödyntävät verkkoa kaikkeen mahdolliseen ja tuottavat myös itse sen sisältöä kirjoittamalla esimerkiksi blogeja. Heidät tavoittaa sosiaalisen median avulla helposti, sillä he usein kuulevat uutisetkin Facebookin välityksellä ystäviltään.

5 5 3.7 Yhteenvetoa verkon käyttäjistä Sosiaalisen median avulla kannattaa siis yrittää tavoittaa asiakkaita, jotka kuuluvat johonkin kolmesta jälkimmäisestä ryhmästä. Näiden kolmen ryhmän osuus on myös jatkuvasti kasvussa ihmisten siirtyessä vähemmän aktiivisista verkon käyttäjistä aktiivisempiin ryhmiin. Ylen tutkimus aiheesta on todella kattava, informatiivinen ja hyödyllinen pohdittaessa, keitä sosiaalisen median tai verkon avulla ylipäätään voi tavoittaa. 4 YRITYKSET JA FACEBOOK 4.1 Yrityssivu On tärkeää, että yritys käyttää Facebookissa yrityksille suunnattua yrityssivua normaalin henkilöprofiilin sijaan. Yrityssivun ominaisuudet palvelevat yritystä paremmin kuin henkilöprofiilin ominaisuudet. Sivulle voi esimerkiksi lisätä erilaisia välilehtiä, joille voi liittää vaikkapa kartan. Ominaisuudet eivät kuitenkaan ole ainoa syy, miksi valita yrityssivu. Facebookin käyttöehdot kieltävät henkilöprofiilin käytön yrityksen nimellä, eli teoriassa Facebook voi poistaa yrityksen henkilöprofiilin ilman ennakkovaroitusta. Ihmiset haluavat säilyttää yksityisyytensä Facebookissa. Mikäli yritys käyttää henkilöprofiilia, täytyy asiakkaiden olla yrityksen kavereita. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on mahdollista nähdä asiakkaiden kuvat, päivitykset, seinäkirjoitukset ja muu yksityinen sisältö. Monet ihmiset voivat jättää kaveripyynnön hyväksymättä yksityisyyden puutteen vuoksi. Kun yritys käyttää yrityssivua, yrityksen tietoon tulevat vain "tykkääjien" nimet. Lisäksi yrityssivun ei tarvitse erikseen hyväksyä tykkääjiä, kuten henkilöprofiilin kaveripyynnöille täytyy tehdä. Henkilöprofiilin maksimikaverimäärä on 5 000, mutta yrityssivun tykkääjämäärälle ei ole asetettu rajaa. Kaiken kaikkiaan yrityssivu on uskottavampi ja monipuolisempi vaihtoehto yrityksen käyttöön. Yrityssivun voi luoda esimerkiksi osoitteessa Seuraavaksi kaksi esimerkkiä siitä, millaiset toimivat yrityssivut Facebookissa voivat olla.

6 6 KUVIO 1. Näin Elisa hyödyntää Facebookia. KUVIO 2. Näin VR hyödyntää Facebookia.

7 7 4.2 Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa Sosiaalinen media mahdollistaa nopean ja helpon vuorovaikutuksen ihmisten välillä ja se onkin somen päällimmäinen idea. Some voi helpottaa yrityksen arkea, mutta se voi myös tuoda negatiivista julkisuutta yritykselle, mikäli somen suhteen tekee virheitä. Siispä on tärkeää ymmärtää muutama seikka somessa, ja etenkin Facebookissa, käyttäytymisestä. Yrityksen on saatava Facebook-sivulleen tykkääjiä, jotta sivun ylläpitäminen on järkevää. Aluksi kannattaa jakaa yrityssivun linkkiä omille Facebook-kavereilleen ja pyytää heitä levittämään sanaa. Tykkääjiä kannattaa myös houkutella esimerkiksi arvonnalla, jossa on palkintona yrityksen tuote tai palvelu. Näin lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saa lisää tykkääjiä ja ehkä myös uuden asiakkaan, jos voittaja on tyytyväinen yrityksen tarjoamaan hyödykkeeseen. Tykkääjiä voi myös haastaa jakamaan yrityssivun omille Facebook-kavereilleen vasemman alakulman Jaa-painikkeella. Facebookissa on hienoa se, että yritys voi käydä siellä keskustelua asiakkaiden kanssa. Jotta yrityksestä välittyisi hyvä kuva asiakkaille, yrityksen kirjoitusten pitäisi olla aitoja. Yksi hyvä tapa on, että kommenttien kirjoittaja laittaa etunimensä kommentin perään, esimerkiksi "Tänään olemme auki klo 18 asti -Maija". Tällöin asiakas tietää, kenen kanssa on tekemisissä ja yrityksestä tulee heti inhimillisempi kuva. Statuksiin eli tilapäivityksiin nimeä ei tarvitse laittaa. Mikäli yritys saa osakseen kritiikkiä julkisesti vaikkapa Facebookin välityksellä, kritiikki on huomioitava. Suurin virhe on poistaa kaikki negatiiviset kommentit. Kritiikkiin on pyrittävä vastaamaan asiallisesti, aivan kuin tilanne tapahtuisi kasvokkain. Valehtelulla ei pärjää. Vaikka yrityksen esille tuominen ja mainostaminen ovatkin syyt, miksi yritys on Facebookissa, on muistettava kunnioittaa muita Facebookin käyttäjiä. Liika mainostaminen saa uudet asiakkaat katoamaan ja vanhatkin asiakkaat ärsyyntymään. 4.3 Facebook-sivun sisältö Yrityksen kannattaa luoda itselleen sosiaalisen median strategia. Strategiaan sisältyvät sellaiset asiat kuin kuka on päävastuussa yrityksen esiintymisestä sosiaalisessa mediassa, miten siellä toimitaan ja millaista sisältöä sinne halutaan tuottaa. On tär-

8 8 keää tuottaa sivulle sisältöä, jonka Facebook-kohderyhmä kokee kiinnostavaksi. Vaikka yrityksen useimmat asiakkaat olisivat vanhuksia, on huomioitava, että Facebookin käyttäjät ovat nuorempia. Tällöin tulee miettiä, mikä saisi nuoremmat ihmiset kiinnostumaan yrityksestä. Facebook-sivun tiedot on pidettävä ajan tasalla, jotta yrityksestä muodostuisi uskottava kuva. Jos yrityksen aukioloajat tai osoite muuttuvat, ne kannattaa heti päivittää Facebookiin. Muutenkin sivua on hyvä päivittää aktiivisesti tilapäivityksin. Tilapäivityksissä voi esimerkiksi tiedottaa uusista tuotteista tai palveluista, toivottaa asiakkaille hyvää viikonloppua tai muuten vain kertoa yrityksen kuulumisia. Sivua ei kannata kuitenkaan päivittää liikaa, sillä kukaan ei halua lukea etusivun uutissyötteestään vain yhden yrityksen päivityksiä. 5 BLOGIT Blogit ovat sivustoja, joille yksi tai useampi henkilö kirjoittaa esimerkiksi elämästään, ruuanlaitosta, matkustamisesta tai vaikka muodista. Blogien ulkoasu on usein todella yksinkertainen, ja uusin kirjoitus on yleensä ensimmäisenä näkyvissä postauksista eli kirjoituksista. Viime vuosina oman blogin pitäminen sekä muiden blogien lukeminen on noussut Suomessa huippusuosioon, etenkin nuorten keskuudessa. Harvalla yrityksellä on oma blogi. Yritys ei kuitenkaan aina tarvitse omaa blogia näkyäkseen sosiaalisessa mediassa. Vasta viime vuosina yritykset ja mainostajat ovat tajunneet, kuinka loistavia mainosväyliä Suomen luetuimmat blogit ovat. Yrittäjät ovat alkaneet tarjota omia tuotteitaan tai palveluitaan bloggaajille eli blogien kirjoittajille sitä vastaan, että bloggaaja kirjoittaa tuotteesta tai palvelusta blogiinsa kokeiltuaan sitä. Näin tieto kulkee tuhansille ja tuhansille ihmisille ympäri Suomea, eikä se välttämättä tule yritykselle edes kalliiksi. Vaikka bloggaajalle palkkioksi tarjottu muutaman päivän lepoloma olisikin kallis, se voi tuottaa paljon uusia asiakkaita. Bloggaajan sähköpostiosoite on useimmiten näkyvillä blogin etusivulla. Ennen mahdollisen yhteistyön aloittamista kannattaa kuitenkin varmistaa, että blogilla todella on paljon lukijoita päivittäin. Suomen luetuimpia blogeja löytää osoitteesta:

9 9 Suosittuja matkailuaiheisia blogeja löytää myös osoitteesta: ja oman blogin voi perustaa osoitteessa:

10 10 LÄHTEET Elisa Oyj:n Facebook-profiili. Viitattu Pyykkönen, R Keski-Suomen maaseutumatkailuyritykset sosiaalisessa mediassa. Maalla -tiedotushanke tutkimusraportti Viitattu Suomen%20maaseutumatkailuyritykset%20sosiaalisessa%20mediassa.pdf Pönkä, H Sosiaalisen median strategian luominen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet (esitykset). Lehmätkin lentäis -blogi Viitattu Rongas, A Mikä ihmeen sosiaalinen media. Opetushallitus Viitattu linen_media Suomalaiset verkossa Ylen suomalaiset verkossa tutkimuksen esittely. Viitattu VR-Yhtymä Oy:n Facebook-profiili. Viitattu

11 11 LIITTEET Liite 1. Pikaopas sosiaalisen median hyödyntämiseen Mikä some? Some on lyhennys sanoista sosiaalinen media. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin vuorovaikutteista ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmää, jonka sisältöä käyttäjät voivat muokata, jakaa ja kommentoida (Rongas, 2010). Tässä pikaoppaassa käsittelemme vain lyhyesti yleisimpiä sosiaalisia medioita eli Facebookia, blogeja, Youtubea ja Twitteriä. Ohjeet ovat kuitenkin sovellettavissa myös muiden sosiaalisten medioiden käyttöön. Päädyimme rajaamaan käsittelymme edellä mainittuihin neljään yleisimpään sosiaaliseen mediaan siksi, että kaikkien eri vaihtoehtojen huomioiminen olisi tuottanut todella laajan oppaan. Yksityiskohtaisempia ohjeita somen käyttöön löytyy edellä olleesta raportistamme. Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa Sosiaalisessa mediassa käytetty kieli eroaa usein kirjakielestä siinä, että ilmaisu on vapaampaa. Esimerkiksi Facebookissa asiakkaan kommenttiin vastatessa on hyväksyttävää käyttää puhekielisiä ilmaisuja, kunhan käytetty ilmaisu on yleisesti tunnettu. Kielen tulee siis joka tapauksessa olla hyvää yleiskieltä niin, että väärin ymmärryksiä ei syntyisi. Myös yleisten lyhenteiden käyttö on hyväksyttävää, kuten esim. jne. tms. koska julkaisujen ei ole tarkoitus olla kovin pitkiä. Oikeinkirjoituksenkin olisi suotavaa olla kunnossa, mutta jos pilkku puuttuu jostain kohdasta, ei se ole kovin vakavaa. Isoja kirjaimia on kuitenkin hyvä muistaa käyttää aina tarvittaessa. Kommentteihin saa huolitellun vaikutelman ja lukeminen on mukavampaa, kun päivitykset, kirjoitukset ja kommentit on jaettu selkeiksi lauseiksi. Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa sisältää myös todella usein hymiöitä. Niiden avulla on helppo kertoa, että jokin kommentti tai julkaisu on kirjoitettu ystävällisin mielin ja hymynaaman sisältävä kommentti tulkitaan mukavammaksi. Hymiöiden käyttöä kannattaa kuitenkin rajoittaa, jos ei ole tottunut niitä käyttämään ja välttääkseen ylilyöntejä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että lyhyehkössä kommentissa käy-

12 12 tetään 1-2 hymiötä, hieman pidemmässä julkaisussakin mielellään vain 2-4. Jos hymiöitä on liikaa, ovat viestit epäselviä ja vaikealukuisia. Hymiöt kuuluvat kuitenkin vahvasti sosiaalisen median kielenkäyttöön, joten niiden käyttöä ei kannata pelätä. Kielenkäytössä tärkeintä on yhdenmukaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos yrityksen profiilia tai blogia päivittää useampi kuin yksi ihminen, tulisi käytetyn kielen pysyä samankaltaisena. Tätä varten on hyvä luoda yritykselle ns. somestrategia. Tällä tarkoitetaan yhteisten pelisääntöjen luomista ja periaatteiden pohtimista (Pönkä 2010). Netin käyttäjien segmentointi Internetin käyttäjät voidaan jakaa ryhmiin monella tavalla, mutta Ylen vuonna 2011 teettämässä tutkimuksessa käyttäjät on jaettu kuuteen eri segmenttiin sen perusteella, kuinka aktiivisesti nettiä käytetään ja mihin sitä hyödynnetään. Näiden segmenttien perusteella huomataan, kenet myös sosiaalinen media tavoittaa. Tutkimuksessa havaitut ryhmät ovat seuraavat: 1. Tyytyväiset (16 %) 2. Funktionaaliset (21 %) 3. Tiedonjanoiset (16 %) 4. Sosiaaliset (19 %) 5. Teknologiset (15 %) 6. Aktiiviset (13 %) Kolme ensimmäistä ryhmää muodostuu lähinnä yli 45-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä lähinnä pakollisten asioiden, kuten laskujen hoitamiseen ja tiedon etsintään. He eivät hyödynnä sosiaalista mediaa kovin aktiivisesti tai juuri lainkaan. Netin tärkeys ja käytön aktiivisuus kasvavat mentäessä listaa alaspäin, ja ryhmät hyödyntävät internetin ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Siksi ne ovat potentiaalinen ryhmä tavoitettavaksi sosiaalisen median avulla. Tarkemmat kuvaukset eri segmenteistä löytyvät tämän raportin sivuilta 3-5.

13 13 Nyrkkisäännöt somessa käyttäytymiseen Luo yritykselle yrityssivu, älä henkilöprofiilia. Suunnittele strategia etukäteen. Houkuttele "tykkääjiä" asiallisesti. Huomioi kritiikki. Käy keskustelua asiakkaiden kanssa. Kunnioita muita. Älä mainosta liikaa. Päivitä sivua "sopivasti" (ei liian usein eikä myöskään harvoin). Tuota sisältöä, jonka Facebook-kohderyhmä kokee kiinnostavaksi.

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Facebook. 28.10.2013 Varsinais-Suomen kyläportaaliyhdistys ry Juha Heikkilä

Facebook. 28.10.2013 Varsinais-Suomen kyläportaaliyhdistys ry Juha Heikkilä Facebook 28.10.2013 Varsinais-Suomen kyläportaaliyhdistys ry Juha Heikkilä Sosiaalisen median työkalu = ilmainen Mahdollistaa yhteydenpidon tuntemiisi ihmisiin Helppokäyttöinen (kuitenkin laaja) Pääasiassa

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Opas TIETÄÄ, MISTÄ SINUN PITÄISI BLOGISSASI? Bloggaajille ILMAINEN OPAS

Opas TIETÄÄ, MISTÄ SINUN PITÄISI BLOGISSASI? Bloggaajille ILMAINEN OPAS Opas HALUATKO TETÄÄ, MSTÄ SNUN PTÄS OKEAST KRJOTTAA BLOGSSAS? LMANEN OPAS \\\\\\ Bloggaajille ////// Olet ainutlaatuinen ja ahkera bloggaaja, jolla on paljon annettavaa lukijoilleeen. Haluat kirjoittaa

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Sosiaalisessa mediassa toimimisen edellytykset Sosiaalinen media

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Sisältö Facebook ja sen käyttö Suomessa Yrityksen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Sosiaalinen media Lions-toiminnassa SuurPNAT Porvoo 22.3.2012 Thorleif Johansson Sosiaalisessa mediassa käyttäjät tuottavat pääosan sisällöstä. Blogit Muu Kotisivut YouTube Skype Facebook Twitter Mikä

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Ryhdy työtapatestaajaksi.

Ryhdy työtapatestaajaksi. Ryhdy työtapatestaajaksi. Kokeile sinulle uutta työtapaa ja kirjoita siitä 925 Blogiin. Inspiroi ja inspiroidu. www.925media.fi #työtapatesti Etsimme innokkaita uusien työtapojen kokeilijoita. Lähes kaikki,

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot