1 JOHDANTO SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 2 2 SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET... 3"

Transkriptio

1 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Ryhmä 1: Tyytyväiset Ryhmä 2: Funktionaaliset Ryhmä 3: Tiedonjanoiset Ryhmä 4: Sosiaaliset Ryhmä 5: Teknologiset Ryhmä 6: Aktiiviset Yhteenvetoa verkon käyttäjistä YRITYKSET JA FACEBOOK Yrityssivu Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa Facebook-sivun sisältö BLOGIT... 8 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Pikaopas sosiaalisen median hyödyntämiseen KUVIOT KUVIO 1. Näin Elisa hyödyntää Facebookia..6 KUVIO 2. Näin VR hyödyntää Facebookia..6

2 2 1 JOHDANTO Viime vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat Maallahankkeelle, kuinka monet maaseutumatkailuyritykset jo hyödyntävät sosiaalista mediaa ja miten kattavasti yritykset sitä hyödyntävät. Heidän tulostensa mukaan maaseutumatkailuyrityksistä löytyi todella vähän osumia sosiaalisesta mediasta. Tehtävänantomme oli selvittää, miten yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnassaan. Pohdimme, millaista kieltä sosiaalisessa mediassa pitäisi käyttää ja mitä sosiaalisessa mediassa ei pidä tehdä. Tutkimme myös millä tavalla internetin käyttäjiä voidaan luokitella ja kuinka tätä luokitusta voidaan hyödyntää sosiaalisen median käyttöä suunnitellessa. Raportin lopuksi kokosimme pikaoppaan sosiaalisen median tärkeimmistä seikoista.

3 3 2 SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET Sosiaalisella medialla (some) tarkoitetaan palveluja, joiden avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa, jakaa tietoa ja kommentoida toisilleen. Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa tavoittaakseen asiakkaitaan ja mainostaakseen heille esimerkiksi omia palvelujaan. Kovin monet yritykset eivät kuitenkaan vielä Suomessa hyödynnä sosiaalisen median tuomia etuja, ja sitä pidetään jopa hieman pelottavana (Pönkä 2010). Maaseutumatkailuyrityksetkin voisivat hyödyntää sosiaalista mediaa, mutta tällä hetkellä havaintoja niistä on somessa varsin vähän. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat viime vuonna kuinka moni yritys näkyy edes jossain sosiaaliseksi mediaksi luettavassa verkkopalvelussa. Tulosten mukaan sosiaalista mediaa hyödyntää todella harva yritys; 644 yrityksestä 573:sta ei ollut löydetty yhtäkään some-havaintoa (Pyykkönen 2010, 25). 3 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Internetin käyttäjät voidaan jakaa monella tavalla, mutta hyödynsimme tässä projektissamme Ylen vuonna 2011 teettämää tutkimusta. Kyseinen tutkimus jakaa internetin käyttäjät kuuteen eri ryhmään. Ryhmien netin käytössä on selkeitä eroja: toiset käyttävät aktiivisesti ja toiset hyödyntävät vain pakon edessä. Sosiaalista mediaa hyödyntäen kannattaa pyrkiä tavoittamaan vain näitä aktiivisia ryhmiä. 3.1 Ryhmä 1: Tyytyväiset Niin sanottuja tyytyväisiä netin käyttäjistä on 16 %. He käyttävät verkkoa vain vähän ja vain silloin kuin se todella on tarpeellista. Tämä segmentti on selvästi iäkkäin, kolmasosa on eläkeläisiä. Heidän elämässään verkon käytöllä on hyvin pieni merkitys, ja he hyödyntävät internetiä lukeakseen esimerkiksi uutisia sieltä. 3.2 Ryhmä 2: Funktionaaliset Funktionaalisten osuus internetin käyttäjistä on noin 21 %. He hyödyntävät verkkoa arkipäivän asioiden hoitamiseen, kuten laskujen maksamiseen verkkopankissa. He tekevät myös esimerkiksi verkko-ostoksia, mutta eivät hyödynnä sosiaalista mediaa.

4 4 Valtaosa tähän ryhmään kuuluvista on yli 45-vuotiaita, työssäkäyviä ja työikäisiä aikuisia. 3.3 Ryhmä 3: Tiedonjanoiset Heitä on noin 16 % verkon käyttäjistä, ja heidän pääasiallinen syynsä hyödyntää internetiä on tiedon etsiminen. Suurin osa tästä ryhmästä on yli 45-vuotiaita. Miesten osuus tässä ryhmässä on suurempi kuin naisten. Verkko nähdään muihin ryhmiin verrattuna vahvasti tietolähteenä, ei sosiaalisena ympäristönä. Internetiä hyödynnetään kuitenkin myös itsensä sivistämiseen, uuden oppimiseen ja ajan viettämiseen. 3.4 Ryhmä 4: Sosiaaliset Kuten ryhmän nimestäkin voi päätellä, tähän ryhmään kuuluvat ovat sosiaalisia verkon käyttäjiä. Heidän osuutensa on 19 %, ja he näkevät verkon nimenomaan yhteydenpidon välineenä. Tämä tekee heistä ryhmän, jota kannattaa lähestyä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Sosiaalisista suurin osa on naisia, ja yleensä he käyttävät verkkoa yhteyden pitämiseen ja tuttavien kuulumisten seuraamiseen. He hyödyntävät verkkoyhteisöpalveluja, sosiaalista mediaa ja sen tarjoamia pikaviestintämahdollisuuksia. 3.5 Ryhmä 5: Teknologiset Teknologisille verkko on kiinteä osa elämää, ja enemmistö heistä on miehiä. Ryhmän osuus verkon käyttäjistä on 15 %, ja sen lisäksi että enemmistö heistä on miehiä, on tämä ryhmä myös keski-iältään kaikkein nuorin. Internet on heillä kiinteästi mukana elämässä, ja he ovat kiinnostuneita teknologiasta, tekniikasta ja elektroniikasta. Verkkoa hyödynnetään todella monipuolisesti mm. tiedon etsintään, uutisten lukemiseen, yhteydenpitoon, sosiaalisen median käyttämiseen, videoiden katsomiseen ja ajan viettämiseen. Tähänkin ryhmään kuuluvat kuluttajat tavoittaa siis erittäin hyvin sosiaalisen median avulla. 3.6 Ryhmä 6: Aktiiviset Aktiivisten verkon käyttö on kaikkein monipuolisinta, ja heidän osuutensa on 13 % verkon käyttäjistä. Ryhmästä enemmistö on naisia, sillä noin 65 % aktiivisiin lukeutuvista on naisia. He hyödyntävät verkkoa kaikkeen mahdolliseen ja tuottavat myös itse sen sisältöä kirjoittamalla esimerkiksi blogeja. Heidät tavoittaa sosiaalisen median avulla helposti, sillä he usein kuulevat uutisetkin Facebookin välityksellä ystäviltään.

5 5 3.7 Yhteenvetoa verkon käyttäjistä Sosiaalisen median avulla kannattaa siis yrittää tavoittaa asiakkaita, jotka kuuluvat johonkin kolmesta jälkimmäisestä ryhmästä. Näiden kolmen ryhmän osuus on myös jatkuvasti kasvussa ihmisten siirtyessä vähemmän aktiivisista verkon käyttäjistä aktiivisempiin ryhmiin. Ylen tutkimus aiheesta on todella kattava, informatiivinen ja hyödyllinen pohdittaessa, keitä sosiaalisen median tai verkon avulla ylipäätään voi tavoittaa. 4 YRITYKSET JA FACEBOOK 4.1 Yrityssivu On tärkeää, että yritys käyttää Facebookissa yrityksille suunnattua yrityssivua normaalin henkilöprofiilin sijaan. Yrityssivun ominaisuudet palvelevat yritystä paremmin kuin henkilöprofiilin ominaisuudet. Sivulle voi esimerkiksi lisätä erilaisia välilehtiä, joille voi liittää vaikkapa kartan. Ominaisuudet eivät kuitenkaan ole ainoa syy, miksi valita yrityssivu. Facebookin käyttöehdot kieltävät henkilöprofiilin käytön yrityksen nimellä, eli teoriassa Facebook voi poistaa yrityksen henkilöprofiilin ilman ennakkovaroitusta. Ihmiset haluavat säilyttää yksityisyytensä Facebookissa. Mikäli yritys käyttää henkilöprofiilia, täytyy asiakkaiden olla yrityksen kavereita. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on mahdollista nähdä asiakkaiden kuvat, päivitykset, seinäkirjoitukset ja muu yksityinen sisältö. Monet ihmiset voivat jättää kaveripyynnön hyväksymättä yksityisyyden puutteen vuoksi. Kun yritys käyttää yrityssivua, yrityksen tietoon tulevat vain "tykkääjien" nimet. Lisäksi yrityssivun ei tarvitse erikseen hyväksyä tykkääjiä, kuten henkilöprofiilin kaveripyynnöille täytyy tehdä. Henkilöprofiilin maksimikaverimäärä on 5 000, mutta yrityssivun tykkääjämäärälle ei ole asetettu rajaa. Kaiken kaikkiaan yrityssivu on uskottavampi ja monipuolisempi vaihtoehto yrityksen käyttöön. Yrityssivun voi luoda esimerkiksi osoitteessa Seuraavaksi kaksi esimerkkiä siitä, millaiset toimivat yrityssivut Facebookissa voivat olla.

6 6 KUVIO 1. Näin Elisa hyödyntää Facebookia. KUVIO 2. Näin VR hyödyntää Facebookia.

7 7 4.2 Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa Sosiaalinen media mahdollistaa nopean ja helpon vuorovaikutuksen ihmisten välillä ja se onkin somen päällimmäinen idea. Some voi helpottaa yrityksen arkea, mutta se voi myös tuoda negatiivista julkisuutta yritykselle, mikäli somen suhteen tekee virheitä. Siispä on tärkeää ymmärtää muutama seikka somessa, ja etenkin Facebookissa, käyttäytymisestä. Yrityksen on saatava Facebook-sivulleen tykkääjiä, jotta sivun ylläpitäminen on järkevää. Aluksi kannattaa jakaa yrityssivun linkkiä omille Facebook-kavereilleen ja pyytää heitä levittämään sanaa. Tykkääjiä kannattaa myös houkutella esimerkiksi arvonnalla, jossa on palkintona yrityksen tuote tai palvelu. Näin lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saa lisää tykkääjiä ja ehkä myös uuden asiakkaan, jos voittaja on tyytyväinen yrityksen tarjoamaan hyödykkeeseen. Tykkääjiä voi myös haastaa jakamaan yrityssivun omille Facebook-kavereilleen vasemman alakulman Jaa-painikkeella. Facebookissa on hienoa se, että yritys voi käydä siellä keskustelua asiakkaiden kanssa. Jotta yrityksestä välittyisi hyvä kuva asiakkaille, yrityksen kirjoitusten pitäisi olla aitoja. Yksi hyvä tapa on, että kommenttien kirjoittaja laittaa etunimensä kommentin perään, esimerkiksi "Tänään olemme auki klo 18 asti -Maija". Tällöin asiakas tietää, kenen kanssa on tekemisissä ja yrityksestä tulee heti inhimillisempi kuva. Statuksiin eli tilapäivityksiin nimeä ei tarvitse laittaa. Mikäli yritys saa osakseen kritiikkiä julkisesti vaikkapa Facebookin välityksellä, kritiikki on huomioitava. Suurin virhe on poistaa kaikki negatiiviset kommentit. Kritiikkiin on pyrittävä vastaamaan asiallisesti, aivan kuin tilanne tapahtuisi kasvokkain. Valehtelulla ei pärjää. Vaikka yrityksen esille tuominen ja mainostaminen ovatkin syyt, miksi yritys on Facebookissa, on muistettava kunnioittaa muita Facebookin käyttäjiä. Liika mainostaminen saa uudet asiakkaat katoamaan ja vanhatkin asiakkaat ärsyyntymään. 4.3 Facebook-sivun sisältö Yrityksen kannattaa luoda itselleen sosiaalisen median strategia. Strategiaan sisältyvät sellaiset asiat kuin kuka on päävastuussa yrityksen esiintymisestä sosiaalisessa mediassa, miten siellä toimitaan ja millaista sisältöä sinne halutaan tuottaa. On tär-

8 8 keää tuottaa sivulle sisältöä, jonka Facebook-kohderyhmä kokee kiinnostavaksi. Vaikka yrityksen useimmat asiakkaat olisivat vanhuksia, on huomioitava, että Facebookin käyttäjät ovat nuorempia. Tällöin tulee miettiä, mikä saisi nuoremmat ihmiset kiinnostumaan yrityksestä. Facebook-sivun tiedot on pidettävä ajan tasalla, jotta yrityksestä muodostuisi uskottava kuva. Jos yrityksen aukioloajat tai osoite muuttuvat, ne kannattaa heti päivittää Facebookiin. Muutenkin sivua on hyvä päivittää aktiivisesti tilapäivityksin. Tilapäivityksissä voi esimerkiksi tiedottaa uusista tuotteista tai palveluista, toivottaa asiakkaille hyvää viikonloppua tai muuten vain kertoa yrityksen kuulumisia. Sivua ei kannata kuitenkaan päivittää liikaa, sillä kukaan ei halua lukea etusivun uutissyötteestään vain yhden yrityksen päivityksiä. 5 BLOGIT Blogit ovat sivustoja, joille yksi tai useampi henkilö kirjoittaa esimerkiksi elämästään, ruuanlaitosta, matkustamisesta tai vaikka muodista. Blogien ulkoasu on usein todella yksinkertainen, ja uusin kirjoitus on yleensä ensimmäisenä näkyvissä postauksista eli kirjoituksista. Viime vuosina oman blogin pitäminen sekä muiden blogien lukeminen on noussut Suomessa huippusuosioon, etenkin nuorten keskuudessa. Harvalla yrityksellä on oma blogi. Yritys ei kuitenkaan aina tarvitse omaa blogia näkyäkseen sosiaalisessa mediassa. Vasta viime vuosina yritykset ja mainostajat ovat tajunneet, kuinka loistavia mainosväyliä Suomen luetuimmat blogit ovat. Yrittäjät ovat alkaneet tarjota omia tuotteitaan tai palveluitaan bloggaajille eli blogien kirjoittajille sitä vastaan, että bloggaaja kirjoittaa tuotteesta tai palvelusta blogiinsa kokeiltuaan sitä. Näin tieto kulkee tuhansille ja tuhansille ihmisille ympäri Suomea, eikä se välttämättä tule yritykselle edes kalliiksi. Vaikka bloggaajalle palkkioksi tarjottu muutaman päivän lepoloma olisikin kallis, se voi tuottaa paljon uusia asiakkaita. Bloggaajan sähköpostiosoite on useimmiten näkyvillä blogin etusivulla. Ennen mahdollisen yhteistyön aloittamista kannattaa kuitenkin varmistaa, että blogilla todella on paljon lukijoita päivittäin. Suomen luetuimpia blogeja löytää osoitteesta:

9 9 Suosittuja matkailuaiheisia blogeja löytää myös osoitteesta: ja oman blogin voi perustaa osoitteessa:

10 10 LÄHTEET Elisa Oyj:n Facebook-profiili. Viitattu Pyykkönen, R Keski-Suomen maaseutumatkailuyritykset sosiaalisessa mediassa. Maalla -tiedotushanke tutkimusraportti Viitattu Suomen%20maaseutumatkailuyritykset%20sosiaalisessa%20mediassa.pdf Pönkä, H Sosiaalisen median strategian luominen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet (esitykset). Lehmätkin lentäis -blogi Viitattu Rongas, A Mikä ihmeen sosiaalinen media. Opetushallitus Viitattu linen_media Suomalaiset verkossa Ylen suomalaiset verkossa tutkimuksen esittely. Viitattu VR-Yhtymä Oy:n Facebook-profiili. Viitattu

11 11 LIITTEET Liite 1. Pikaopas sosiaalisen median hyödyntämiseen Mikä some? Some on lyhennys sanoista sosiaalinen media. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin vuorovaikutteista ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmää, jonka sisältöä käyttäjät voivat muokata, jakaa ja kommentoida (Rongas, 2010). Tässä pikaoppaassa käsittelemme vain lyhyesti yleisimpiä sosiaalisia medioita eli Facebookia, blogeja, Youtubea ja Twitteriä. Ohjeet ovat kuitenkin sovellettavissa myös muiden sosiaalisten medioiden käyttöön. Päädyimme rajaamaan käsittelymme edellä mainittuihin neljään yleisimpään sosiaaliseen mediaan siksi, että kaikkien eri vaihtoehtojen huomioiminen olisi tuottanut todella laajan oppaan. Yksityiskohtaisempia ohjeita somen käyttöön löytyy edellä olleesta raportistamme. Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa Sosiaalisessa mediassa käytetty kieli eroaa usein kirjakielestä siinä, että ilmaisu on vapaampaa. Esimerkiksi Facebookissa asiakkaan kommenttiin vastatessa on hyväksyttävää käyttää puhekielisiä ilmaisuja, kunhan käytetty ilmaisu on yleisesti tunnettu. Kielen tulee siis joka tapauksessa olla hyvää yleiskieltä niin, että väärin ymmärryksiä ei syntyisi. Myös yleisten lyhenteiden käyttö on hyväksyttävää, kuten esim. jne. tms. koska julkaisujen ei ole tarkoitus olla kovin pitkiä. Oikeinkirjoituksenkin olisi suotavaa olla kunnossa, mutta jos pilkku puuttuu jostain kohdasta, ei se ole kovin vakavaa. Isoja kirjaimia on kuitenkin hyvä muistaa käyttää aina tarvittaessa. Kommentteihin saa huolitellun vaikutelman ja lukeminen on mukavampaa, kun päivitykset, kirjoitukset ja kommentit on jaettu selkeiksi lauseiksi. Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa sisältää myös todella usein hymiöitä. Niiden avulla on helppo kertoa, että jokin kommentti tai julkaisu on kirjoitettu ystävällisin mielin ja hymynaaman sisältävä kommentti tulkitaan mukavammaksi. Hymiöiden käyttöä kannattaa kuitenkin rajoittaa, jos ei ole tottunut niitä käyttämään ja välttääkseen ylilyöntejä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että lyhyehkössä kommentissa käy-

12 12 tetään 1-2 hymiötä, hieman pidemmässä julkaisussakin mielellään vain 2-4. Jos hymiöitä on liikaa, ovat viestit epäselviä ja vaikealukuisia. Hymiöt kuuluvat kuitenkin vahvasti sosiaalisen median kielenkäyttöön, joten niiden käyttöä ei kannata pelätä. Kielenkäytössä tärkeintä on yhdenmukaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos yrityksen profiilia tai blogia päivittää useampi kuin yksi ihminen, tulisi käytetyn kielen pysyä samankaltaisena. Tätä varten on hyvä luoda yritykselle ns. somestrategia. Tällä tarkoitetaan yhteisten pelisääntöjen luomista ja periaatteiden pohtimista (Pönkä 2010). Netin käyttäjien segmentointi Internetin käyttäjät voidaan jakaa ryhmiin monella tavalla, mutta Ylen vuonna 2011 teettämässä tutkimuksessa käyttäjät on jaettu kuuteen eri segmenttiin sen perusteella, kuinka aktiivisesti nettiä käytetään ja mihin sitä hyödynnetään. Näiden segmenttien perusteella huomataan, kenet myös sosiaalinen media tavoittaa. Tutkimuksessa havaitut ryhmät ovat seuraavat: 1. Tyytyväiset (16 %) 2. Funktionaaliset (21 %) 3. Tiedonjanoiset (16 %) 4. Sosiaaliset (19 %) 5. Teknologiset (15 %) 6. Aktiiviset (13 %) Kolme ensimmäistä ryhmää muodostuu lähinnä yli 45-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä lähinnä pakollisten asioiden, kuten laskujen hoitamiseen ja tiedon etsintään. He eivät hyödynnä sosiaalista mediaa kovin aktiivisesti tai juuri lainkaan. Netin tärkeys ja käytön aktiivisuus kasvavat mentäessä listaa alaspäin, ja ryhmät hyödyntävät internetin ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Siksi ne ovat potentiaalinen ryhmä tavoitettavaksi sosiaalisen median avulla. Tarkemmat kuvaukset eri segmenteistä löytyvät tämän raportin sivuilta 3-5.

13 13 Nyrkkisäännöt somessa käyttäytymiseen Luo yritykselle yrityssivu, älä henkilöprofiilia. Suunnittele strategia etukäteen. Houkuttele "tykkääjiä" asiallisesti. Huomioi kritiikki. Käy keskustelua asiakkaiden kanssa. Kunnioita muita. Älä mainosta liikaa. Päivitä sivua "sopivasti" (ei liian usein eikä myöskään harvoin). Tuota sisältöä, jonka Facebook-kohderyhmä kokee kiinnostavaksi.

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Opas TIETÄÄ, MISTÄ SINUN PITÄISI BLOGISSASI? Bloggaajille ILMAINEN OPAS

Opas TIETÄÄ, MISTÄ SINUN PITÄISI BLOGISSASI? Bloggaajille ILMAINEN OPAS Opas HALUATKO TETÄÄ, MSTÄ SNUN PTÄS OKEAST KRJOTTAA BLOGSSAS? LMANEN OPAS \\\\\\ Bloggaajille ////// Olet ainutlaatuinen ja ahkera bloggaaja, jolla on paljon annettavaa lukijoilleeen. Haluat kirjoittaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti

Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä. SeAMK Riihilahti Erilaiset oppijat viestinnässä ja kielissä - perusasioita ja hyviä käytänteitä Esityksen rakenne Taustaa ja yleistä esteettömyydestä ja erilaisista oppijoista Muutama sana lukivaikeudesta ja hahmottamisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön

Facebook-sivu tehokäyttöön Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 3 Facebook-sivun maksulliset viestintäkeinot 2013-3-15 1 Mitä opit tänään Miksi käyttää maksullisia keinoja näkyvyyden hankkimiseksi Miten tehostat sivujulkaisun näkyvyyttä

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI KIISTAKIRJOITUKSIA MARKKINOINNISTA TALENTUM HELSINKI Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Riku Vassinen ISBN 978-952-14-1761-0 ISBN 978-952-14-1762-7 (sähkökirja) Ulkoasu:

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2 PLAY TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa 10.03.2016 v1.2 Jarmo Kivelä, projektikoordinaattori Käyttömahdollisuudet Linkkien jakaminen, muiden lähettämien

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

PROJEKTISIVUN LUOMINEN:

PROJEKTISIVUN LUOMINEN: PROJEKTISIVUN LUOMINEN: 1. KLIKKAA 2. KLIKKAA 3. 2.VALITSE Projektin nimi, Muista: loppuun sana projekti (mahdollistaa suodatuksen)+ PÄÄTTYNYT, jos projekti on päättynyt 1.KLIKKAA KIRJOITA TÄHÄN mahdollisimman

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Selkokeskus 2014. Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on?

Selkokeskus 2014. Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Copyright: Selkokeskus 2014 Onko tämä selkokieltä? Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen hoitohenkilökunta tukee monella tavalla kotiaskareissa sekä antaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu Toimintaympäristön muutoksesta SSYK-hanke PLP/Joensuu Toimintaympäristöstä tänään Muutoksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen Muutoksia, jotka vaikuttavat kirjastotyön osaamisvaateisiin Muutoksia,

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot