1 JOHDANTO SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 2 2 SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET... 3"

Transkriptio

1 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Ryhmä 1: Tyytyväiset Ryhmä 2: Funktionaaliset Ryhmä 3: Tiedonjanoiset Ryhmä 4: Sosiaaliset Ryhmä 5: Teknologiset Ryhmä 6: Aktiiviset Yhteenvetoa verkon käyttäjistä YRITYKSET JA FACEBOOK Yrityssivu Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa Facebook-sivun sisältö BLOGIT... 8 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Pikaopas sosiaalisen median hyödyntämiseen KUVIOT KUVIO 1. Näin Elisa hyödyntää Facebookia..6 KUVIO 2. Näin VR hyödyntää Facebookia..6

2 2 1 JOHDANTO Viime vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat Maallahankkeelle, kuinka monet maaseutumatkailuyritykset jo hyödyntävät sosiaalista mediaa ja miten kattavasti yritykset sitä hyödyntävät. Heidän tulostensa mukaan maaseutumatkailuyrityksistä löytyi todella vähän osumia sosiaalisesta mediasta. Tehtävänantomme oli selvittää, miten yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnassaan. Pohdimme, millaista kieltä sosiaalisessa mediassa pitäisi käyttää ja mitä sosiaalisessa mediassa ei pidä tehdä. Tutkimme myös millä tavalla internetin käyttäjiä voidaan luokitella ja kuinka tätä luokitusta voidaan hyödyntää sosiaalisen median käyttöä suunnitellessa. Raportin lopuksi kokosimme pikaoppaan sosiaalisen median tärkeimmistä seikoista.

3 3 2 SOSIAALINEN MEDIA JA MAASEUTUMATKAILUYRITYKSET Sosiaalisella medialla (some) tarkoitetaan palveluja, joiden avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa, jakaa tietoa ja kommentoida toisilleen. Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa tavoittaakseen asiakkaitaan ja mainostaakseen heille esimerkiksi omia palvelujaan. Kovin monet yritykset eivät kuitenkaan vielä Suomessa hyödynnä sosiaalisen median tuomia etuja, ja sitä pidetään jopa hieman pelottavana (Pönkä 2010). Maaseutumatkailuyrityksetkin voisivat hyödyntää sosiaalista mediaa, mutta tällä hetkellä havaintoja niistä on somessa varsin vähän. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat kartoittivat viime vuonna kuinka moni yritys näkyy edes jossain sosiaaliseksi mediaksi luettavassa verkkopalvelussa. Tulosten mukaan sosiaalista mediaa hyödyntää todella harva yritys; 644 yrityksestä 573:sta ei ollut löydetty yhtäkään some-havaintoa (Pyykkönen 2010, 25). 3 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Internetin käyttäjät voidaan jakaa monella tavalla, mutta hyödynsimme tässä projektissamme Ylen vuonna 2011 teettämää tutkimusta. Kyseinen tutkimus jakaa internetin käyttäjät kuuteen eri ryhmään. Ryhmien netin käytössä on selkeitä eroja: toiset käyttävät aktiivisesti ja toiset hyödyntävät vain pakon edessä. Sosiaalista mediaa hyödyntäen kannattaa pyrkiä tavoittamaan vain näitä aktiivisia ryhmiä. 3.1 Ryhmä 1: Tyytyväiset Niin sanottuja tyytyväisiä netin käyttäjistä on 16 %. He käyttävät verkkoa vain vähän ja vain silloin kuin se todella on tarpeellista. Tämä segmentti on selvästi iäkkäin, kolmasosa on eläkeläisiä. Heidän elämässään verkon käytöllä on hyvin pieni merkitys, ja he hyödyntävät internetiä lukeakseen esimerkiksi uutisia sieltä. 3.2 Ryhmä 2: Funktionaaliset Funktionaalisten osuus internetin käyttäjistä on noin 21 %. He hyödyntävät verkkoa arkipäivän asioiden hoitamiseen, kuten laskujen maksamiseen verkkopankissa. He tekevät myös esimerkiksi verkko-ostoksia, mutta eivät hyödynnä sosiaalista mediaa.

4 4 Valtaosa tähän ryhmään kuuluvista on yli 45-vuotiaita, työssäkäyviä ja työikäisiä aikuisia. 3.3 Ryhmä 3: Tiedonjanoiset Heitä on noin 16 % verkon käyttäjistä, ja heidän pääasiallinen syynsä hyödyntää internetiä on tiedon etsiminen. Suurin osa tästä ryhmästä on yli 45-vuotiaita. Miesten osuus tässä ryhmässä on suurempi kuin naisten. Verkko nähdään muihin ryhmiin verrattuna vahvasti tietolähteenä, ei sosiaalisena ympäristönä. Internetiä hyödynnetään kuitenkin myös itsensä sivistämiseen, uuden oppimiseen ja ajan viettämiseen. 3.4 Ryhmä 4: Sosiaaliset Kuten ryhmän nimestäkin voi päätellä, tähän ryhmään kuuluvat ovat sosiaalisia verkon käyttäjiä. Heidän osuutensa on 19 %, ja he näkevät verkon nimenomaan yhteydenpidon välineenä. Tämä tekee heistä ryhmän, jota kannattaa lähestyä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Sosiaalisista suurin osa on naisia, ja yleensä he käyttävät verkkoa yhteyden pitämiseen ja tuttavien kuulumisten seuraamiseen. He hyödyntävät verkkoyhteisöpalveluja, sosiaalista mediaa ja sen tarjoamia pikaviestintämahdollisuuksia. 3.5 Ryhmä 5: Teknologiset Teknologisille verkko on kiinteä osa elämää, ja enemmistö heistä on miehiä. Ryhmän osuus verkon käyttäjistä on 15 %, ja sen lisäksi että enemmistö heistä on miehiä, on tämä ryhmä myös keski-iältään kaikkein nuorin. Internet on heillä kiinteästi mukana elämässä, ja he ovat kiinnostuneita teknologiasta, tekniikasta ja elektroniikasta. Verkkoa hyödynnetään todella monipuolisesti mm. tiedon etsintään, uutisten lukemiseen, yhteydenpitoon, sosiaalisen median käyttämiseen, videoiden katsomiseen ja ajan viettämiseen. Tähänkin ryhmään kuuluvat kuluttajat tavoittaa siis erittäin hyvin sosiaalisen median avulla. 3.6 Ryhmä 6: Aktiiviset Aktiivisten verkon käyttö on kaikkein monipuolisinta, ja heidän osuutensa on 13 % verkon käyttäjistä. Ryhmästä enemmistö on naisia, sillä noin 65 % aktiivisiin lukeutuvista on naisia. He hyödyntävät verkkoa kaikkeen mahdolliseen ja tuottavat myös itse sen sisältöä kirjoittamalla esimerkiksi blogeja. Heidät tavoittaa sosiaalisen median avulla helposti, sillä he usein kuulevat uutisetkin Facebookin välityksellä ystäviltään.

5 5 3.7 Yhteenvetoa verkon käyttäjistä Sosiaalisen median avulla kannattaa siis yrittää tavoittaa asiakkaita, jotka kuuluvat johonkin kolmesta jälkimmäisestä ryhmästä. Näiden kolmen ryhmän osuus on myös jatkuvasti kasvussa ihmisten siirtyessä vähemmän aktiivisista verkon käyttäjistä aktiivisempiin ryhmiin. Ylen tutkimus aiheesta on todella kattava, informatiivinen ja hyödyllinen pohdittaessa, keitä sosiaalisen median tai verkon avulla ylipäätään voi tavoittaa. 4 YRITYKSET JA FACEBOOK 4.1 Yrityssivu On tärkeää, että yritys käyttää Facebookissa yrityksille suunnattua yrityssivua normaalin henkilöprofiilin sijaan. Yrityssivun ominaisuudet palvelevat yritystä paremmin kuin henkilöprofiilin ominaisuudet. Sivulle voi esimerkiksi lisätä erilaisia välilehtiä, joille voi liittää vaikkapa kartan. Ominaisuudet eivät kuitenkaan ole ainoa syy, miksi valita yrityssivu. Facebookin käyttöehdot kieltävät henkilöprofiilin käytön yrityksen nimellä, eli teoriassa Facebook voi poistaa yrityksen henkilöprofiilin ilman ennakkovaroitusta. Ihmiset haluavat säilyttää yksityisyytensä Facebookissa. Mikäli yritys käyttää henkilöprofiilia, täytyy asiakkaiden olla yrityksen kavereita. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on mahdollista nähdä asiakkaiden kuvat, päivitykset, seinäkirjoitukset ja muu yksityinen sisältö. Monet ihmiset voivat jättää kaveripyynnön hyväksymättä yksityisyyden puutteen vuoksi. Kun yritys käyttää yrityssivua, yrityksen tietoon tulevat vain "tykkääjien" nimet. Lisäksi yrityssivun ei tarvitse erikseen hyväksyä tykkääjiä, kuten henkilöprofiilin kaveripyynnöille täytyy tehdä. Henkilöprofiilin maksimikaverimäärä on 5 000, mutta yrityssivun tykkääjämäärälle ei ole asetettu rajaa. Kaiken kaikkiaan yrityssivu on uskottavampi ja monipuolisempi vaihtoehto yrityksen käyttöön. Yrityssivun voi luoda esimerkiksi osoitteessa Seuraavaksi kaksi esimerkkiä siitä, millaiset toimivat yrityssivut Facebookissa voivat olla.

6 6 KUVIO 1. Näin Elisa hyödyntää Facebookia. KUVIO 2. Näin VR hyödyntää Facebookia.

7 7 4.2 Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa Sosiaalinen media mahdollistaa nopean ja helpon vuorovaikutuksen ihmisten välillä ja se onkin somen päällimmäinen idea. Some voi helpottaa yrityksen arkea, mutta se voi myös tuoda negatiivista julkisuutta yritykselle, mikäli somen suhteen tekee virheitä. Siispä on tärkeää ymmärtää muutama seikka somessa, ja etenkin Facebookissa, käyttäytymisestä. Yrityksen on saatava Facebook-sivulleen tykkääjiä, jotta sivun ylläpitäminen on järkevää. Aluksi kannattaa jakaa yrityssivun linkkiä omille Facebook-kavereilleen ja pyytää heitä levittämään sanaa. Tykkääjiä kannattaa myös houkutella esimerkiksi arvonnalla, jossa on palkintona yrityksen tuote tai palvelu. Näin lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saa lisää tykkääjiä ja ehkä myös uuden asiakkaan, jos voittaja on tyytyväinen yrityksen tarjoamaan hyödykkeeseen. Tykkääjiä voi myös haastaa jakamaan yrityssivun omille Facebook-kavereilleen vasemman alakulman Jaa-painikkeella. Facebookissa on hienoa se, että yritys voi käydä siellä keskustelua asiakkaiden kanssa. Jotta yrityksestä välittyisi hyvä kuva asiakkaille, yrityksen kirjoitusten pitäisi olla aitoja. Yksi hyvä tapa on, että kommenttien kirjoittaja laittaa etunimensä kommentin perään, esimerkiksi "Tänään olemme auki klo 18 asti -Maija". Tällöin asiakas tietää, kenen kanssa on tekemisissä ja yrityksestä tulee heti inhimillisempi kuva. Statuksiin eli tilapäivityksiin nimeä ei tarvitse laittaa. Mikäli yritys saa osakseen kritiikkiä julkisesti vaikkapa Facebookin välityksellä, kritiikki on huomioitava. Suurin virhe on poistaa kaikki negatiiviset kommentit. Kritiikkiin on pyrittävä vastaamaan asiallisesti, aivan kuin tilanne tapahtuisi kasvokkain. Valehtelulla ei pärjää. Vaikka yrityksen esille tuominen ja mainostaminen ovatkin syyt, miksi yritys on Facebookissa, on muistettava kunnioittaa muita Facebookin käyttäjiä. Liika mainostaminen saa uudet asiakkaat katoamaan ja vanhatkin asiakkaat ärsyyntymään. 4.3 Facebook-sivun sisältö Yrityksen kannattaa luoda itselleen sosiaalisen median strategia. Strategiaan sisältyvät sellaiset asiat kuin kuka on päävastuussa yrityksen esiintymisestä sosiaalisessa mediassa, miten siellä toimitaan ja millaista sisältöä sinne halutaan tuottaa. On tär-

8 8 keää tuottaa sivulle sisältöä, jonka Facebook-kohderyhmä kokee kiinnostavaksi. Vaikka yrityksen useimmat asiakkaat olisivat vanhuksia, on huomioitava, että Facebookin käyttäjät ovat nuorempia. Tällöin tulee miettiä, mikä saisi nuoremmat ihmiset kiinnostumaan yrityksestä. Facebook-sivun tiedot on pidettävä ajan tasalla, jotta yrityksestä muodostuisi uskottava kuva. Jos yrityksen aukioloajat tai osoite muuttuvat, ne kannattaa heti päivittää Facebookiin. Muutenkin sivua on hyvä päivittää aktiivisesti tilapäivityksin. Tilapäivityksissä voi esimerkiksi tiedottaa uusista tuotteista tai palveluista, toivottaa asiakkaille hyvää viikonloppua tai muuten vain kertoa yrityksen kuulumisia. Sivua ei kannata kuitenkaan päivittää liikaa, sillä kukaan ei halua lukea etusivun uutissyötteestään vain yhden yrityksen päivityksiä. 5 BLOGIT Blogit ovat sivustoja, joille yksi tai useampi henkilö kirjoittaa esimerkiksi elämästään, ruuanlaitosta, matkustamisesta tai vaikka muodista. Blogien ulkoasu on usein todella yksinkertainen, ja uusin kirjoitus on yleensä ensimmäisenä näkyvissä postauksista eli kirjoituksista. Viime vuosina oman blogin pitäminen sekä muiden blogien lukeminen on noussut Suomessa huippusuosioon, etenkin nuorten keskuudessa. Harvalla yrityksellä on oma blogi. Yritys ei kuitenkaan aina tarvitse omaa blogia näkyäkseen sosiaalisessa mediassa. Vasta viime vuosina yritykset ja mainostajat ovat tajunneet, kuinka loistavia mainosväyliä Suomen luetuimmat blogit ovat. Yrittäjät ovat alkaneet tarjota omia tuotteitaan tai palveluitaan bloggaajille eli blogien kirjoittajille sitä vastaan, että bloggaaja kirjoittaa tuotteesta tai palvelusta blogiinsa kokeiltuaan sitä. Näin tieto kulkee tuhansille ja tuhansille ihmisille ympäri Suomea, eikä se välttämättä tule yritykselle edes kalliiksi. Vaikka bloggaajalle palkkioksi tarjottu muutaman päivän lepoloma olisikin kallis, se voi tuottaa paljon uusia asiakkaita. Bloggaajan sähköpostiosoite on useimmiten näkyvillä blogin etusivulla. Ennen mahdollisen yhteistyön aloittamista kannattaa kuitenkin varmistaa, että blogilla todella on paljon lukijoita päivittäin. Suomen luetuimpia blogeja löytää osoitteesta:

9 9 Suosittuja matkailuaiheisia blogeja löytää myös osoitteesta: ja oman blogin voi perustaa osoitteessa:

10 10 LÄHTEET Elisa Oyj:n Facebook-profiili. Viitattu Pyykkönen, R Keski-Suomen maaseutumatkailuyritykset sosiaalisessa mediassa. Maalla -tiedotushanke tutkimusraportti Viitattu Suomen%20maaseutumatkailuyritykset%20sosiaalisessa%20mediassa.pdf Pönkä, H Sosiaalisen median strategian luominen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet (esitykset). Lehmätkin lentäis -blogi Viitattu Rongas, A Mikä ihmeen sosiaalinen media. Opetushallitus Viitattu linen_media Suomalaiset verkossa Ylen suomalaiset verkossa tutkimuksen esittely. Viitattu VR-Yhtymä Oy:n Facebook-profiili. Viitattu

11 11 LIITTEET Liite 1. Pikaopas sosiaalisen median hyödyntämiseen Mikä some? Some on lyhennys sanoista sosiaalinen media. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin vuorovaikutteista ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmää, jonka sisältöä käyttäjät voivat muokata, jakaa ja kommentoida (Rongas, 2010). Tässä pikaoppaassa käsittelemme vain lyhyesti yleisimpiä sosiaalisia medioita eli Facebookia, blogeja, Youtubea ja Twitteriä. Ohjeet ovat kuitenkin sovellettavissa myös muiden sosiaalisten medioiden käyttöön. Päädyimme rajaamaan käsittelymme edellä mainittuihin neljään yleisimpään sosiaaliseen mediaan siksi, että kaikkien eri vaihtoehtojen huomioiminen olisi tuottanut todella laajan oppaan. Yksityiskohtaisempia ohjeita somen käyttöön löytyy edellä olleesta raportistamme. Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa Sosiaalisessa mediassa käytetty kieli eroaa usein kirjakielestä siinä, että ilmaisu on vapaampaa. Esimerkiksi Facebookissa asiakkaan kommenttiin vastatessa on hyväksyttävää käyttää puhekielisiä ilmaisuja, kunhan käytetty ilmaisu on yleisesti tunnettu. Kielen tulee siis joka tapauksessa olla hyvää yleiskieltä niin, että väärin ymmärryksiä ei syntyisi. Myös yleisten lyhenteiden käyttö on hyväksyttävää, kuten esim. jne. tms. koska julkaisujen ei ole tarkoitus olla kovin pitkiä. Oikeinkirjoituksenkin olisi suotavaa olla kunnossa, mutta jos pilkku puuttuu jostain kohdasta, ei se ole kovin vakavaa. Isoja kirjaimia on kuitenkin hyvä muistaa käyttää aina tarvittaessa. Kommentteihin saa huolitellun vaikutelman ja lukeminen on mukavampaa, kun päivitykset, kirjoitukset ja kommentit on jaettu selkeiksi lauseiksi. Kielenkäyttö sosiaalisessa mediassa sisältää myös todella usein hymiöitä. Niiden avulla on helppo kertoa, että jokin kommentti tai julkaisu on kirjoitettu ystävällisin mielin ja hymynaaman sisältävä kommentti tulkitaan mukavammaksi. Hymiöiden käyttöä kannattaa kuitenkin rajoittaa, jos ei ole tottunut niitä käyttämään ja välttääkseen ylilyöntejä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että lyhyehkössä kommentissa käy-

12 12 tetään 1-2 hymiötä, hieman pidemmässä julkaisussakin mielellään vain 2-4. Jos hymiöitä on liikaa, ovat viestit epäselviä ja vaikealukuisia. Hymiöt kuuluvat kuitenkin vahvasti sosiaalisen median kielenkäyttöön, joten niiden käyttöä ei kannata pelätä. Kielenkäytössä tärkeintä on yhdenmukaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos yrityksen profiilia tai blogia päivittää useampi kuin yksi ihminen, tulisi käytetyn kielen pysyä samankaltaisena. Tätä varten on hyvä luoda yritykselle ns. somestrategia. Tällä tarkoitetaan yhteisten pelisääntöjen luomista ja periaatteiden pohtimista (Pönkä 2010). Netin käyttäjien segmentointi Internetin käyttäjät voidaan jakaa ryhmiin monella tavalla, mutta Ylen vuonna 2011 teettämässä tutkimuksessa käyttäjät on jaettu kuuteen eri segmenttiin sen perusteella, kuinka aktiivisesti nettiä käytetään ja mihin sitä hyödynnetään. Näiden segmenttien perusteella huomataan, kenet myös sosiaalinen media tavoittaa. Tutkimuksessa havaitut ryhmät ovat seuraavat: 1. Tyytyväiset (16 %) 2. Funktionaaliset (21 %) 3. Tiedonjanoiset (16 %) 4. Sosiaaliset (19 %) 5. Teknologiset (15 %) 6. Aktiiviset (13 %) Kolme ensimmäistä ryhmää muodostuu lähinnä yli 45-vuotiaista, jotka käyttävät internetiä lähinnä pakollisten asioiden, kuten laskujen hoitamiseen ja tiedon etsintään. He eivät hyödynnä sosiaalista mediaa kovin aktiivisesti tai juuri lainkaan. Netin tärkeys ja käytön aktiivisuus kasvavat mentäessä listaa alaspäin, ja ryhmät hyödyntävät internetin ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Siksi ne ovat potentiaalinen ryhmä tavoitettavaksi sosiaalisen median avulla. Tarkemmat kuvaukset eri segmenteistä löytyvät tämän raportin sivuilta 3-5.

13 13 Nyrkkisäännöt somessa käyttäytymiseen Luo yritykselle yrityssivu, älä henkilöprofiilia. Suunnittele strategia etukäteen. Houkuttele "tykkääjiä" asiallisesti. Huomioi kritiikki. Käy keskustelua asiakkaiden kanssa. Kunnioita muita. Älä mainosta liikaa. Päivitä sivua "sopivasti" (ei liian usein eikä myöskään harvoin). Tuota sisältöä, jonka Facebook-kohderyhmä kokee kiinnostavaksi.

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa

sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa Tiedoxi-tiimi 2010 Taitto Media-akseli,Tuija Torikka Mikä sosiaalinen media on? Sosiaalinen media on tietoverkkoja hyödyntävä vuorovaikutteinen

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Varustamo-hanke Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tampereen ammattikorkeakoulu Tekijät: VOV1-vertaisohjaajat Sisällys Facebook... 2 Mindomo...

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot