Vaimoväen-osasto Naisia rautateiden palveluksessa. Toimittaneet: Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaimoväen-osasto Naisia rautateiden palveluksessa. Toimittaneet: Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki"

Transkriptio

1 Vaimoväen-osasto Naisia rautateiden palveluksessa Toimittaneet: Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki

2 Toimittajat Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki Graafinen suunnittelu ja taitto Juan I. Cubilla Suomennokset Kielipalvelu Kauriin Kääntöpiiri Oy Julkaisija: Kouvolan kaupunginmuseo Kouvolan kaupunginmuseon julkaisuja 2 Painopaikka: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2010 Teksti kirjoittajat Valokuvat kuvaajat ISBN ISSN

3 Sisällys Taustaksi Heli Mäki 5 Yksipunttiset naisia rautateillä Anu Kasnio & Heli Mäki 8 Rautatienaiset Britanniassa : hyväksikäyttöä, petollisuutta ja menestystä Helena Wojtczak 35 Lempin tarina Jorma Artell 71 Konduktöörejä ja naiskonduktöörejä Rouva Konduktööri 87 Harjoittelijasta vt. asemapäälliköksi Anu Kasnio 91 Yhden naisen tarina dieselkaudelta pendolinoaikaan Aila Soikkeli 53

4 Vaununsiivoojat pesevät 3. lk:n matkustajavaunun kattoa. Kuvaaja: Sakari Laipio. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

5 5 Taustaksi Heli Mäki Suomalainen historiantutkimus on viime aikoina kiinnostunut arjen historian esiin nostamisesta. Ihmiset hahmottavat menneisyytensä ensisijassa lähiympäristönsä ja ennen muuta sen arkipäiväisyyksien kautta. Yksi tällainen vähälle huomiolle jäänyt arkipäiväisyys on rautatie ja rautatiehistoria. Erityisesti ihminen rautateillä on unohtunut. Nykyisen rautatiekulttuurin arvostuksen lisäämiseksi perinteen historiallinen selvittäminen ja julkipuhuminen on ensiarvoisen tärkeää. Keväällä 2007 syntyi ajatus rautatiehistoriallisen näyttelyn rakentamisesta Kouvolan taidemuseon tiloihin. Näyttelyn aiheeksi valittiin naiset rautateillä. Suomen Rautatiemuseossa oli vuonna 2004 järjestetty näyttely Olgat, Millyt ja Mathildat naisia rautateiden palveluksessa. Näyttely kertoi ensimmäisten rautatienaisten tarinan. Niinpä Olgat, Millyt ja Mathildat matkasivat Hyvinkäältä Kouvolaan. Päätimme laajentaa näyttelyn aikarajausta tähän päivään saakka sekä ottaa mukaan näyttelyyn paikallisia rautatienaisia. Näyttelyssä tahdottiin hyödyntää Kouvolan kaupunginmuseon laajaa rautatieaiheista esinekokoelmaa ja 1960-lukujen taitteessa Kouvolaan suunniteltiin rautatiemuseon perustamista. Museota varten kerättiin runsaasti rautateihin liittyvää esineistöä. Museota ei kuitenkaan koskaan Kouvolaan perustettu, niinpä kerätyt esineet ovat odottaneet vuoroaan varastossa yli 50 vuotta. Esineistä valikoitui mukaan niitä, joita rautatienaiset olivat työssään käyttäneet tai jotka ovat muuten olleet olennainen osa kouvolalaista rautatiehistoriaa. Kouvolan taidemuseossa vietettiin Yksipunttiset - naisia rautateillä näyttelyn avajaisia 1. syyskuuta Näyttely kertoo virkanaisten uranuurtajista ja uurastajista rautateillä ja antaa vastauksia kysymyksiin: milloin ensimmäiset naiset tulivat rautateiden palvelukseen Suomessa, millaisissa tehtävissä he ovat työskennelleet ja keitä nämä naiset olivat. Syyskuussa 2010 saimme vieraaksemme Kouvolan XI rautatieseminaariin englantilaisen kirjailijan ja tutkijan Helena Wojtczakin. Hän piti esityksen rautatienaisista Englannin rautateillä. Hän

6 6 on ensimmäinen ja ainoa naisia Britannian rautateiden palveluksessa tutkinut historioitsija. Esitys perustui hänen palkittuun teokseensa Railwaywomen exploitation, betrayal and triumph. Hänen samanniminen artikkelinsa julkaistaan tässä kirjassa ensimmäistä kertaa suomennettuna. On hämmästyttävää huomata kuinka samankaltainen tilanne Englannissa on ollut, rautateillä työskennelleet naiset ovat jääneet lähes huomiotta. Kouvolassa on kerätty rautateihin liittyvää muistitietoa useampien kirjoituskilpailujen kautta. Talvella järjestettiin Naisia rautateillä kirjoituskilpailu, jossa kerättiin tietoja eri naisammateista rautateillä. Tässä kirjassa kilpailun kolme parasta kirjoitusta julkaistaan kokonaisuudessaan. Pietarin radan valmistumisesta on syksyllä 2010 kulunut 140 vuotta. Näyttely ja tämä kirja juhlistavat Pietarin radan juhlavuotta kertomalla naisten roolista Pietarin radan rakennuksessa. Rautateiden palvelukseen palkatut ensimmäiset naiset työskentelivät juuri Pietarin radalla. Rautatiet ovat olleet pitkälti miesten maailma. Kuitenkin yli 140 vuotta sitten ensimmäiset naiset astuivat Suomen rautateiden palvelukseen. Naiset ovat toimineet rautateillä monissa eri ammateissa; sähköttäjinä, lipunmyyjinä, kirjureina ja kanslisteina, veräjänvartijoina, rautatienrakentajina, siivoojina, asemapäälliköinä, junanlähettäjinä, tarkastajina sekä konduktööreinä ja veturinkuljettajina. Aika tyttökultia! Toimituskunnan puolesta Kouvolassa Heli Mäki Rautatievirkailijoita Kouvolan asemalla luvulla. Kuva: Kouvolan kaupunginmuseon kuva-arkisto.

7 Virkapostia lajitellaan postitushuoneessa, Helsingissä vuonna Kuvaaja: Sakari Laipio. Kuva: Suomen Rautatiemuseo. 7

8 8 Yksipunttiset naisia rautateillä Anu Kasnio & Heli Mäki Tiellä itsenäiseen toimeentuloon Ovet yhteiskunnalliseen elämään avautuivat naisille 1800-luvun puolivälistä alkaen, jolloin suomalainen yhteiskunta alkoi muuttumisen sääty-yhteiskunnasta teollistuvaksi kansalaisyhteiskunnaksi. Vielä 1800-luvun puolivälissä suomalainen yhteiskunta oli jähmettynyt. Vanhoillisuus oli hallitsevana ajattelutapana ja mahdollisuudet sosiaaliseen sekä alueelliseen liikkuvuuteen vähäiset. Myöskään yhteiskunnalliseen nousuun ei ollut mahdollisuuksia; säätykierto oli miltei olematon. Sosiaalisen liikkuvuuden vähäisyyttä tuki ruotsin kieli virkakielenä ja kansan koulutuksen vähäisyys. Sääty-yhteiskunnassa naisen elämää määrittivät sääty ja perhesuhteet. Kaikissa säädyissä naiset olivat toissijaisia verrattuna miehiin ja nainen määriteltiin miehen kautta. Nainen oli jonkun tytär, sisar, vaimo tai leski, mutta ei oma yksilönsä. Naimattomat naiset kuuluivat lähimmän miessukulaisensa holhouksen alaisuuteen. Ainoa miehen holhouksesta vapaa nainen oli leski luvulla myös kasvatusperiaatteet tähtäsivät säädynmukaisten elämäntapojen omaksumiseen. Aatelispojat valmistuivat oppikouluissa virkamies- tai pappiusuralle, tytöt puolestaan sivistettiin salonkikelpoisiksi. Tyttöjen oikeutta koulutukseen ei juurikaan asetettu kyseenalaiseksi. Vielä 1850-luvulla osa suomalaisesta sivistyneistöstä piti koululaitosta tarpeettomana. Koulutuksen puutteen ohella nainen oli myös siis oikeudellisesti vajaavaltainen, eikä häntä niin ollen voitu valita virkaan, johon kuului virkavastuu. Kodin ulkopuolisia työpaikkoja oli naisille vähän. Suurin osa palkkatyötä tekevistä naisista työskenteli piikoina ja palvelijoina, ompelijoina ja pesijöinä. Suomessa nähtiin, että köyhyyden suurin aiheuttaja oli koulutuksen puute. Naisten aseman parantaminen loi pohjan hyväntekeväisyystyölle. Erilaisten rouvasväenyhdistyksien ja ompeluseurojen kautta naiset tulivat mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnalliseen asemaansa ja tasaarvoon. Taustalla olivat myös säätyläis-

9 Anu Kasnio & Heli Mäki 9 perheissä tapahtuneet taloudelliset ja sosiaaliset muutokset. Sivistynyt keskiluokka alkoi rikkoa perinteisiä säätyjaon rajoja. Vanhoillisuus korvautui edistyksellisyydellä ja säädyn mukanaan tuoma varallisuus ja asema sivistyksellä ja älyllisyydellä. Mahdollisuudet perinteitä kunnioittavaan säädynmukaiseen avioliittoon heikkenivät. Naimattomat tyttäret saattoivat jäädä kotiin pitkiksikin ajoiksi vanhempiensa elätettäviksi. Mahdollisuuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ei siis ollut, joten vaatimus tyttöjen kouluttamisesta hankkimaan oman elantonsa kumpusi todellisesta taloudellisesta tarpeesta. Opettajakoulutus aloitettiin Jyväskylässä vuonna Seminaarissa koulutettiin kansakoulunopettajia, mukaan pääsi myös opettajatarkokelaita. Seminaari avasi naisille uusia mahdollisuuksia itsenäiseen toimeentuloon. Uusi kansansivistäjän rooli edellytti naisilta päätöksentekoon osallistumista yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Niinpä koulutuksen saatuaan naiset katsottiin sopiviksi julkisiin virkoihin. Julkinen hallinto laajentui ja järjestäytyi koko ajan ja seminaarista valmistuneita naisia tarvittiin uusiksi viranhaltijoiksi. Merkittävä tekijä naisten hakeutumisessa virkoihin oli vuoden 1864 laki naimattomien naisten juridisesta täysivaltaisuudesta. Uuden lain myötä kaikista naimattomista naisista tuli itsenäisiä 25 vuotta täytettyään. Naimisissa olevat naiset saivat saman oikeuden vasta paljon myöhemmin, vuoden 1930 alusta. Tuolloin voimaan tullut avioliittolaki teki aviopuolisoista yhdenvertaisia. Uusi laki helpotti naimattomien naisten siirtymistä työelämään, ja työpaikkoja alkoi löytyä muuallakin kuin piikoina ja palvelijoina. Naisammattien status oli selvästi alhaisempi ja naisten palkat jäivät kauas miesten ansioista. Pienet palkat olivatkin yksi hyvä syy palkata naisia. Vaikka laki mahdollisti naisten työssäkäynnin, sen esti usein lastenhoidon järjestäminen. Naisten työntekoa pidettiin väliaikaisena ratkaisuna ennen avioitumista. Naisten edellytettiin eroavan virastaan avioitumisen jälkeen. Naimattomuus kuitenkin yleistyi 1800-luvun loppua kohti ja virkaurasta tuli monelle naiselle elämäntehtävä. Päätös naisten erottamisesta avioitumisen jälkeen kumottiin vuonna 1908.

10 10 Kouvolan telefonistit vuonna Kuva: Kouvolan kaupunginmuseon kuva-arkisto.

11 Anu Kasnio & Heli Mäki 11 Rautatiet ja naiset Uudistusmielisen keisari Aleksanteri II:n nousua valtaistuimelle vuonna 1855 voidaan pitää Suomen historian käännekohtana; yhteiskunta alkoi uudenaikaistua. Muuttuvan yhteiskunnan välttämätön edellytys oli liikenteen ja yhteydenpitomahdollisuuksien kehittyminen. Rautatiet ja kansainvälinen lennätin- ja postijärjestelmä vastasivat tähän haasteeseen. Niin lennätinkuin postilaitoskin tarvitsivat kielitaitoista henkilökuntaa. Huolellisen kasvatuksen saaneet säätyläisneidit olivat tuon ajan Suomessa poikkeuksellisen kielitaitoisia, niinpä heille avattiin pääsy posti- ja lennätinlaitoksen alempiin virkoihin. Teollistumisen ja kaupunkilaistumisen myötä naisille aukeni työpaikkoja myös sihteereinä, keskusneiteinä ja myyjättärinä. Helsinki-Hämeenlinnan radan valmistuminen vuonna 1862 oli päänavaus rautatieliikenteen yleistymiselle Suomessa. Riihimäki-Pietarin välinen rautatie toi mukanaan työvoiman lisäyksen tarpeen. Koska Suomen lennätinlaitos oli ottanut naisia sähköttäjien virkoihin vuodesta 1864 lähtien, Suomen Valtionrautatiet avasi myös virkansa naisille ja ensimmäinen naissähköttäjä Hilda Hilden aloitti työnsä Helsingin asemalla vuonna Naisten ylenemismahdollisuudet ja sosiaaliturva olivat heikompia. Myös naisten eläke-edut olivat huonommat; yli 30-vuotiaana rautateille virkaan tulleet naiset eivät voineet edes olla eläkerahaston osakkaita. Heillä ei ollut vuosilomaa ja he menettivät virkansa avioiduttuaan. Naisvirkailijoilla ei ollut halua tai varaa jäädä eläkkeelle, mikä selittääkin osaltaan naisten pitkät työurat rautateillä. Etuina rautateillä työskentelystä voidaan mainita ilmainen asuntoetu ja terveydenhuolto.

12 12 Anu Kasnio & Heli Mäki Korian sillan rakentaminen Kymijoen ylitse vuonna Kuva: Suomen Rautatiemuseo. Pietarin rata Riihimäki-Pietari ratahanketta suunniteltiin vuodesta 1857 alkaen ja vuoden 1867 valtiopäivillä hyväksyttiin senaatin ehdotus rautatien rakentamisesta. Toisin kuin Etelä-Suomen rannikkokaupungit olivat toivoneet, rata päätettiin vetää pohjoisempaa eli Riihimäeltä Lahteen ja sieltä Kouvolan ja Viipurin kautta keisarikunnan pääkaupunkiin. Helsingin ja Pietarin yhdistävän radan rakennustöiden aloittaminen viivästyi, sillä radan leveydestä virisi väittely. Pohdittiin, oliko rata rakennettava samaan leveyteen kuin Venäjän rautatiet vai olisiko valittava Keski-Euroopassa vakiintunut kapeampi raideleveys. Kapearaiteinen vaihtoehto sai säästäväisyyssyistä paljon kannatusta, mutta poliittisista ja sotilaallisista syistä valituksi tuli leveämpi raideleveys. Rakennustöihin ei päästy vielä raideleveyden selvittyä. Suomen lupaavasti alkanut taloudellinen kehitys koki vakavan takaiskun, kun 1860-luvun nälkävuodet muodostuivat kansalliseksi katastrofiksi. Talvikausina lähes kuudennes maan väestöstä henkeä nääntyi nälkään. Suuri osa kansasta joutui kerjuulle. Kenraalikuvernööri Nikolai Adlerberg piti tärkeänä radanrakennushankkeen käynnistämistä heti, jotta nälkävuosien työttömyyttä vähennettäisiin ja laumoina vaeltavia kerjäläisiä saataisiin sidotuksi työhön. Monet suomalaiset, J.V. Snellman etunenässä, olivat sitä mieltä, että nälkää tuli lievittää muilla keinoilla kuin avaamalla ratatyömaa. Keisari kuitenkin antoi käskykirjeen, jossa määrättiin radan rakentaminen aloitettavaksi. Työt aloitettiin paksujen lumikinosten keskellä helmikuussa Tieto

13 Anu Kasnio & Heli Mäki 13 Kipinäaita Nastolan Uudenkylän kohdalla. Kipinäaitoja ei tehty enää 1900-luvun radan rakennuksilla. Kuva: Rautatiekulttuurikeskus Reilia ratatöiden alkamisesta levisi nopeasti koko maahan ja väkeä alkoi virrata sadoin tuhansin Riihimäki-Lahti-Kouvola-linjalle linjalle. Parhaimmillaan radanrakennustöissä oli henkilöä. Useat saapuivat perhekunnittain; naiset ja lapset pantiin tekemään radan varteen kiviaitoja, joita on edelleen nähtävissä. Aidan tarkoitus oli pitää karja pois rata-alueelta ja estää junan pyörien iskemien kipinöiden sytyttämien maastopalojen leviämi nen. Kipinäaidat ovat nykyään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Nälkäiset työnetsijät ja kerjäläiset toivat mukanaan tauteja. Pahin taudeista oli lavantauti, joka levisi nopeasti ahtaissa, likaisissa ja kehnoissa asuinoloissa. Ratatöiden alkaminen ja ensimmäisten palkkojen maksu pahensi vain tilannetta. Useat sairastuivat tai jopa menehtyivät, kun pitkästä aikaa ruokaa saatuaan ymmärtämättömyydessään söivät liikaa. Radan varrelle pystytettiin 14 tilapäissairaalaa ja kuolleet haudattiin radanvarteen. Tarkkaa kuolleiden määrää ei tiedetä, mutta tuhannet menettivät henkensä rakentaessaan uutta rautatietä. Kansan suussa Pietarin rataa alettiinkin kutsua luille rakennetuksi. Rautatietyömaa jaettiin Pietarista alkaen viiteen piiriin, joista neljäs käsitti alueen Kaipiaisista Hollolaan saakka. Tämän piirin työasemat perustettiin Valkealan Kouvolaan, Iitin Kausalaan ja Hollolan Lahteen, jossa sijaitsi rakennuspiirin keskus. Kouvola sijaitsi kahden tärkeän maantien; ylisen Viipurintien ja Haminasta tulevan maantien risteyksessä. Lisäksi ylisen Viipurintie ylitti Kymijoen Alakylän kohdalla, jossa lauttapaikka oli sijainnut Suomen sodan ajoista lähtien. Mäki-Kouvolassa sijaitsi myös vanhan venäläisen varuskunnan rakennuksia, jonne perustettiinkin rautatien rakentajia varten 60-paikkainen sairaala. Kylän entinen sotilashautausmaakin otettiin käyttöön. Paitsi kipinäaitojen rakentajina,

14 14 Anu Kasnio & Heli Mäki naisia toimi radanrakennuksille perustetuissa sairaaloissa sairaanhoitajan tehtävissä. Samoin perinteisiä naisten töitä löytyi ratatyömaan keittoloiden emäntinä ja kahvittajina. Kivityömailla naiset saattoivat toimia seppien ja kivenporausporukoiden välisinä juoksupoikina. Samoin radan kiskotustehtävissä naisia toimi pikkutavaroiden jakajina. He toimittavat ratapölkkyjen päihin tarvittavat naulat, mutterit ja ruuvit. Radanrakentajia 1920-luvulla. Kuva: yksityiskokoelma.

15 Kouvolan asema vuonna Kuva: Kouvolan kaupunginmuseon kuva-arkisto. Anu Kasnio & Heli Mäki 15

16 16 Anu Kasnio & Heli Mäki Kouvolan rautatieasema Kouvolan ensimmäinen asema avattiin liikenteelle elokuussa vuonna Asema sijaitsi Kouvolan kylän asumattomalla, viljelykseen kelpaamattomalla kankaalla. Kymiyhtiön ansiosta pienestä asemasta tuli varsin pian tärkeä rahtiasema. Matkustajaliikenne oli alkuun vähäistä. Asukkaitakin aseman lähettyvillä oli vain muutama perheen verran.

17 Anu Kasnio & Heli Mäki 17 Savon radan lähtöasemaksi Kouvola valittiin teollisuuden edustajien ja Kotkan kaupungin tuella. Nopeasti kypsyi myös päätös Kotkan radan rakentamisesta. Kouvolan valitseminen risteysasemaksi oli Kymenlaakson teollisuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Tehtaat yhdistettiin pistoraiteilla rautateihin ja Kymenlaaksoon oli syntynyt uusi keskus. Kouvolasta tuli välittömästi II-luokan asema ja vuonna 1916 I-luokan asema luvun alussa kouvolalaiset olivat synnyinseutunsa mukaan lähtöisin 130 eri paikkakunnalta. Muuttoliikettä oli paljon kumpaankin suuntaan. Kouvolan rautatieasemasta on otettu kuva kesäisenä päivänä vuonna Aseman edustalla on runsaasti junia odottavia ihmisiä. Rautatieasemille on aina ollut tapana tulla katsomaan junia ja matkustajia. Kuvassa näkyy miehiä penkillä piippua polttaen, säätyläisväkeä, ylioppilaita, junanlähettäjä, asemamiehiä, paljasjalkaisia pikku-poikia sekä mies koiran kanssa. Vilkas rautatieasema voi olla pelottavakin paikka; aseman kuistin nurkalla kurkistaa arasti huivipäinen nainen ja pikkutyttö. Aseman seinissä on paljon mainoksia, joissa mainostetaan mm. konjakkia, separaattoreita, kalosseja ja villalankaa. Mainoksia alkoi ilmestyä asemien seiniin 1880-luvulla, 1910-luvulla niitä ei enää ole. Aseman kuistilla näkyy kello, joka nykyään sijaitsee Kouvolan rautatieasemalla odotussalissa. Asemaa muutettiin 1913, jolloin päädyssä ollut asuinhuoneisto muutettiin toimistotilaksi. Kello siirrettiin todennäköisesti tuolloin rautatieaseman kulmaan. Aseman kello näyttää ajan olleen kuvaushetkellä viisitoista yli kolme. Vuoden 1902 rautateiden kesäaikataulu kertoo, että sekajuna Mikkelistä on saapunut Kouvolaan klo ja Kotkasta klo Helsingistä Pietariin menevä postijuna on saapunut klo ja jatkaa Pietarin suuntaan Henkilöjuna Riihimäelle lähtee Vuonna 1902 kellonajat ilmoitettiin vielä samaan tapaan kuin Englannissa nykyään: viisitoista yli kolme oli aikatauluissa muodossa 3,15 ip tai 3,15 j.p.p eli viisitoista minuuttia yli kolmen jälkeen puolenpäivän. Suomessa siirryttiin 24-tuntijärjestelmään toukokuussa Siltä ajalta on muistutuksena aseman kellon roomalaisten numeroiden viereen maalatut punaiset arabialaiset numerot kahdestatoista kahteenkymmeneen neljään. Kouvolan vanha rautatieasema purettiin heinäkuussa 1960, kun nykyinen rautatieasema otettiin käyttöön. Heinäkuussa 1960 Kouvolassa järjestettiin Kymenlaakson messut. Vanha asema haluttiin saada pois tieltä, jotta kaupunkiin tulevat messuvieraat näkisivät uuden ja uljaan asemarakennuksen.

18 18 Anu Kasnio & Heli Mäki Töissä rautateillä Veräjänvartijat Veräjänvartijoiksi naisia palkattiin jo 1860-luvulla. VR:n ohjesäännön mukaan vilkasliikenteiset ylikäytävät oli varustettava tieliikenteen turvaavilla puomilaitoksilla, jos ylitettävänä oli vähintään kaksi raidetta. Kouvolassa oli kolme vartioitua ylikäytävää, jotka oli varustettu sulkevilla puomeilla. Kaksi turvasi Haminan tien liikennettä. Helsingin puomiksi kutsuttu puomi sijaitsi veturitallien vieressä Helsingin radan ylittävällä ylikäytävällä. Savon puomi oli lähellä VR:n puutarhaa ja toria. Tätä rataa käyttivät Kymintehtaalle ja Savoon menevät junat. Näitä ylityspaikkoja vartioivat veräjänvartijat vuorokaudet ympäri kolmessa vuorossa. Yövuoro oli joka kolmas yö. Kolmas puomilaitos oli niin ikään Savon radan varrella, mutta sen valvonta toimi sähköisesti. Myös Korialla ja Utissa oli vartioidut ylikäytävät. Koulutus ammattiin saatiin olemalla pari vuoroa veräjänvartijan kanssa samassa vuorossa. Puomin laskemisen ja nostamisen lisäksi tehtäviin kuului ylikäytävän ja lähiympäristön siivous sekä lumityöt. Virkapukua ei ollut, mutta käytännössä veräjänvartijoiden työvaatteeksi vakiintui tummansininen työtakki. Puominvartioille oli rakennettu pieni mökki, jonka ikkunoista näki radan molemmille suunnille. Puominvartijoiden kopin seinustalla oli puuvarasto, sillä kopin sisällä on kamina lämmitystä varten. Sisällä oli myös puulaatikko ja nurkkakomero. Huonekaluina kopissa oli yleensä tuoli ja pieni pöytä sekä toisella sivulla kiinteä penkki. Veräjän vartiointi loppui Kouvolassa vuonna Naiset siirtyivät rataosaston muihin töihin. Rouva Hilma Tapio Savon puomilla Kouvolassa, vuonna Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

19 Veräjänvartijoita Kouvolassa Kuvassa vasemmalla rouva Lahja Kurki ja takana rouva Margaretha Laine. Kuva: Kouvolan Sanomat. Anu Kasnio & Heli Mäki 19

20 20 Anu Kasnio & Heli Mäki Vaununsiivooja pesee 2. luokan päivävaunun lattia. Kuvaaja: Sakari Laipio. Kuva: Suomen Rautatiemuseo. Siivoojat Siivoojina naisia on työskennellyt Valtionrautateillä siitä asti kun ensimmäinen rata valmistui. Kouvolassa naiset siivosivat 1890-luvulla mm. konepajan tiloja luvulta naissiivoojien nimet löytyvät lisämenoja tilikirjasta. Vuonna 1895 Kouvolassa siivoojina olivat Sanna Juhola ja Ida Tektolin. Vuonna 1898 siivoojina olivat Amanda Airaksinen ja Alma Haatanen. He todennäköisesti olivat rautatieläisten kanssa naimisissa, sillä saman sukunimiset miehet, Tektolinia lukuun ottamatta, esiintyvät konepajan palkanmaksutilikirjoissa luvulla Kouvolan asemalla työskenteli noin 30 siivoojaa. Siivoojat työskentelivät kolmen hengen ryhmissä. Jokaiselle oli yksi työvaihe; yksi lakaisi lattiat, toinen puhdisti vessat ja kolmas pyyhki pölyt. Päivävuorossa kaikki kolme pesivät lattiat. Yövuoro oli vaunusiivoojilla joka neljäs yö. Siivoojien tehtäviin kuului siivota vaunut, asemarakennus sekä lepohuoneet, joissa yöpyivät vieraspaikkakuntalaiset veturinkuljettajat, konduktöörit, ja muu junahenkilöstö. Perusteellisesti siivottiin vain Kouvolasta lähtevät junat. Läpikulkumatkalla olleet junat siivottiin käytössä olevan ajan mukaisesti. Sotavuosina siivoojia työllistivät rintamalta tulleet vaunut. Niihin noudettiin lämmityspuut toiselta puolelta asemaa selässä kantamalla. Yöllä saapuvat sotilasjunat viipyivät asemalla ainoastaan muutaman minuutin. Siivoojat hyppäsivät junaan toisessa kädessään ämpärillinen kuumaa vettä ja toisessa kädessä lyhty. Junan vessat siivottiin juosten kaatamalla kuumaa vettä pyttyyn ja tuuralla tyrkättiin torni alas. Rätillä pyyhkäistiin pytyn reunat. Lisäksi pytyn taus tuli tarkastaa, ettei sinne ollut pudonnut lompakkoa. Jos sellainen löytyi, täytyi se palauttaa junanlähettäjälle. Sotilaspuvun housujen taskut olivat niin matalat, että lompakoita löytyi pyttyjen takaa usein. Kouvolan asemalta Käpylään päin sijaitsi Moikka, siivoojien työtupa, lepopaikka

21 Anu Kasnio & Heli Mäki 21 Kouvolan ratapihalla sijainnut siivoojien taukotupa Moikka. Kuva: yksityiskokoelma. ja ruokailutila. Talvisodasta lähtien siivoojien päämajana toiminut rakennus oli rakennettu 1900-luvun alussa. Tarinan mukaan se oli ollut aiemmin venäläisten sotilaiden käytössä neliön alaan oli mahdutettu kipetku, venäläisten tsaikkapata, jossa vesi kuumennettiin, halkopino, hella, pöytä ja penkkejä sekä lukematon määrä ämpäreitä, rättejä, harjoja ja muita työvälineitä. Moikassa oli myös iso tiinu täynnä tuhkaa, joka oli noudettu asemarakennusten pystyuuneista. Kuumaa vettä keitettiin suuressa padassa. Kun kuumaa vettä kaadettiin tuhkan päälle, saatiin lipeävettä pesuaineeksi. Saippuapalan eli ¼ mäntysuopaa siivoojat saivat parin viikon välein. Kouvolan asemalla vuodessa mäntysuopaa kului 1000 kg ja noin kg saippuaa. Työasut eli siivoustakit ostettiin tai ommeltiin itse. Takkien materiaalina oli yleensä mustaa jäykkää satiinia. Kouvolassa siivoustyössä hankaluutta aiheuttivat pitkät välimatkat. Vesi oli usein kannettava 300 metrin päähän. Esimerkiksi ikkunoiden pesussa vesi likaantui nopeasti ja ajan lyhyys sekä matkan pituus estivät veden vaihtamisen tarpeeksi usein. Moikan seinän takana oli löytötavaratoimisto. Tavallisimpia junasta löytyneitä esineitä olivat sateensuojat, takit ja hatut. Tarinan mukaan kerran eräs matkustaja unohti markkaa sisältävän lompakkonsa makuuvaunun pieluksen alle. Siivoojilla oli hyvä yhteishenki ja keskinäinen huumorintaju. Moikalla vietettiin mm. nimipäiviä kahvin ja pullan kera.

22 22 Anu Kasnio & Heli Mäki Sylkyastiat olivat tuttu näky asemilla ja junavaunuissa vuosina Kouvolan kaupunginmuseon kokoelmat.

23 Anu Kasnio & Heli Mäki 23 Älä sylje lattialle Spotta ej på golvet! Tuberkuloosi on vanha bakteeritauti, joka tunnettiin menneinä vuosisatoina mm. rintatautina tai eräässä muodossaan risatautina. Bakteeri leviää ysköspisaroiden kautta. Syljeskely, jota erityisesti miehet harrastivat, oli omiaan levittämään tautia, samoin naisten pitkät hameet. Entisajan oloissa bakteerin sai moni; ahtaissa, epähygieenisissä asunnoissa, köyhyyden ja nälän ahdistaessa sairastuminen oli yleistä. Sylkykupit liittyvät tuberkuloosin torjumisyrityksiin. Yleisesti esiintyvää syljeskelyharrastusta koetettiin, jos ei nyt lopettaa niin ainakin ohjata oikeaan suuntaan kieltokylttien ja julkisiin tiloihin asetettujen sylkykuppien avulla. Älä sylje lattialle - spotta ej på golvet ja vielä sama venäjäksi; kehotuksesta tehtiin laulukin. Terveyshoidon ja siisteyden edistämiseksi Rautatiehallitus määräsi vuonna 1898 että valtionrautateiden kaikissa tiloissa, kuten odotussaleissa, päivähuoneissa, etuhuoneissa sekä matkustajavaunujen eri osastoissa oli oltava vettä sisältävät sylkyastiat. Lisäksi määrättiin että valtionrautateiden oman henkilökunnan oli itse käytettävä astioita sekä ohjattava myös asiakkaat käyttämään niitä. Rautateillä oli viidenkymmenen vuoden aikana käytössä useita erimallisia sylkyastioita. Kouvolan kaupungin museokokoelmiin kuuluu seitsemän rautateillä käytössä ollutta sylkyastiaa. Kokoelma on pieni, mutta varsin edustava. Ruskea, savesta valmistettu lienee vanhimpia, emaliset ovat 1900-luvun alkupuolelta ja valkoinen, posliininen on Arabian valmistama, on vuosilta Sylkyastiat poistettiin rautateillä käytöstä syksyllä luvulla tuberkuloosi vei hautaan 9000 ihmistä vuodessa. Tämän päivän Suomessa olisi melkein yksi kuollut ihminen per tunti. Kunnollisia lääkkeitä ei ollut, vaan hoitokeinona oli lepääminen terveellisessä ilmastossa. Tuberkuloosin parantamiseksi perustettiin parantoloita, mutta niiden tarkoituksena oli osittain myös sairastuneiden eristäminen. Vuosina suuria parantoloita rakennettiin 17 kappaletta. Tartunnan pelko oli niin suuri, että esimerkiksi Karjaalla sijaitsevan Meltolan parantolan ohiajavien junien kuljettajat sulkivat parantolan kohdalla ikkunansa. Vasta 1940-luvulla kehitettiin tuberkuloosibakteeriin tehoavat lääkkeet. Röntgenlaitteet yleistyivät ja väestön joukkotarkastukset alkoivat 1940-luvulla. Vähän varttuneemmat suomalaiset muistavat koulusta ja armeijasta keuhkokuvaukset ja kehotuksen: Keuhkot täyteen ilmaa, hengittämättä, hiljaa.

24 24 Anu Kasnio & Heli Mäki Töissä konttorissa Sähköttäjät ja kirjurit Vuonna 1864 keisari Aleksanteri II hyväksyi sääntöehdotuksen naisten ottamisesta sähköttäjän toimeen. Aluksi töihin otettiin leskiä ja naimattomia yli 18-vuotiaita naisia. Naimisissa olevia naisia palkattiin vain, jos heidän miehensä työskenteli niin ikään Lennätinlaitoksella. Valtionrautatiet seurasivat pian Lennätinlaitoksen esimerkkiä. Valmistuvalle Riihimäki-Pietarin radalle tarvittiin kielitaitoisia - erityisesti venäjänkielen taitoisia - sähköttäjiä. Sähköttäjät hoitivat asemien välistä sähkösanomien vaihtoa. Morsekoneen avulla sähköttäjä välitti edelliselle asemalle tiedon junan saapumisesta ja ilmoitti seuraavalle asemalle junan lähtemisestä. Tiettävästi ensimmäinen nainen Valtionrautateiden sähköttäjänä oli Hilda Hildén (s. 1839). Hän tuli töihin Helsingin asemalle vuonna Liikenne Pietarin radalla oli vilkasta, varsinkin Venäjän puoleisilla asemilla, joilla liikennöivät myös huvilaasukkaita kuljettavat paikallisjunat. Naisille avautui siten yhä uusia virkoja ja harjoittelupaikkoja. Sähköttäminen muuttui yötyöksi vuonna 1876, kun ensimmäiset yöjunat aloittivat liikennöinnin Helsingin ja Pietarin välillä. Sähköttäjät, kirjurit ja lipunmyyjät toimivat asemapäällikön apulaisina. Sähköttäjän työhön kuului sähkösanomien välittämisen lisäksi myös lennätinkoneiden hoitaminen ja puhdistaminen. Myös kirjuri ja lipunmyyjä joutuivat tekemään sähköttäjän töitä, mikäli asemapäällikkö niin määräsi. Vakinaisen viran saaminen edellytti naisilta usean vuoden työskentelyä harjoittelijana. Alkuun tarvittavat taidot oli hankittava omalla ajalla ja omalla kustannuksella. Myöhemmin virkaa varten laadittiin erityinen sähköttäjäntutkinto, jonka suorittamista edellytettiin sähköttäjinä toimivilta. Samat rajoitukset kuin Lennätinlaitoksella koskivat myös Valtionrautateillä työskenteleviä. Naimisissa olevat naiset pääsivät töihin tietylle asemalle vain, jos aviomies oli myös töissä samalla asemalla. Myös konttorityöt työllistivät naisia; aluksi tilapäisesti, myöhemmin vakinaisesti. Yleisimmät virkanimikkeet olivat kanslisti, kirjuri ja virstankirjoittaja. Konttoriurista tuli usein pitkiä. Valtionrautateiden tilauskonttoriin otettiin naiskirjuriksi Emilia Mennander vuonna Hän oli tuolloin 20-vuotias. Mennander jäi pois tehtävästään vasta vuonna 1915, jolloin hänellä oli takanaan 40 vuotta kestänyt ura kirjurina rautateiden palveluksessa. Junanlähettäjät Junanlähetys kuului pitkään miesten työtehtäviin. Valtionrautateiden ensimmäisenä naispuolisena junanlähettäjänä

25 25 Kirjureita ja sähköttäjiä Kouvolan rautatieasemalla vuonna Kuva on otettu aseman itäpäädystä kirjureiden ja telegrafistien huoneesta. Tarina kertoo, että naiset tiesivät valokuvauksesta ja pukeutuivat siksi töihin parhaimpiinsa eivät virkapukuihinsa. Kuvassa toinen oikealta on Anni Kanninen, joka oli töissä Kouvolan asemalla sähköttäjänä. Anni oli syntynyt vuonna 1880 Oulussa. Naimisiin Anni meni vuonna 1907, samalla loppui myös työura rautateillä. Kuva: Kouvolan kaupunginmuseon kuva-arkisto.

26 26 Anu Kasnio & Heli Mäki pidetään Helmi Helmistä. Hän työskenteli sähköttäjänä Karjaan asemalla, jossa sähköttäjät saivat lähettää junia Helsinki - Turku -välin väliaikaisen liikenteen aikaan jo vuonna Kerrotaan ja 1940-luvulla naisen junanlähettäjänä olleen niin outo tapaus että jollekin asemalle tultiin ihan varta vasten katsomaan, kun kuulemma asemalla tyttö lähettää junia. Naiset työskentelivät junanlähettäjinä usein pienemmillä asemilla, joissa rautatievirkailijan tehtävät olivat moninaiset. Junanlähettämisen lisäksi junanlähettäjä saattoi myydä lippuja ja hoitaa sähköttäjän tehtäviä. Rahtikirjat kulkivat junanlähettäjän kautta. Vaarallisena tehtävänä oli ojentaa viestirenkaalla viesti muuttuneista aikatauluista tai kohtaamisajasta aseman ohittavalle tavarajunan veturinkuljettajalle. Mirja Silpiö syntyi Porissa vuonna 1898 rautatieläisperheeseen. Isä Aleksanteri Silpiö oli asemapäällikkönä Kuivaniemellä, Hanko-Hyvinkään radan varrella Otalammella ja vuodesta 1914 Teuvan Perälän asemalla. Mirjan äiti Hilma piti asemaravintolaa. Isänsä ohjeita seuraten Mirja valitsi virkauran rautateillä ja aloitti ensin harjoittelijana isänsä alaisuudessa Perälän asemalla vuonna Opintoja hän suoritti mm. postihoidossa ja ruotsin ja venäjän kielissä. Virkamieskurssilla Mirja oli 1920-luvulla. Harjoittelija-aikanaan vuonna 1918 syksyllä Mirja tuurasi lyhyen aikaa jopa isäänsä asemapäällikkönä, tosin yhdessä aseman kirjurin kanssa. Naimisiin Mirja meni vuonna 1926 ja rautatieura loppui hänen kohdallaan vuonna 1929, kun perhe muutti Iittiin. Asemapäälliköt Tiettävästi ensimmäinen nainen asemapäällikön tehtävissä Suomen valtionrauteillä oli Henriette Meijer. Hän työskenteli erityisluvalla kymmenen viikkoa isänsä asemapäällikön Ferdinand Meijerin sijaisena vuonna 1870 Keuruun asemalla. Ensimmäinen nainen asemapäällikön virassa oli Emelie Milly Tojkander (s. 1866). Hänet nimitettiin senaatin erivapaudella Kauppilanmäen asemapäälliköksi maaliskuussa Sitä ennen hän oli hoitanut asemapäällikön virkaa tilapäisenä Muurolassa 1912 ja Kellon asemalla vuodesta Talin asemapäällikkö Milly Tojkanderista tuli Hänen uransa rautateillä kesti huikeat 48 vuotta. Hän tuli harjoittelijaksi Viipurin asemalle vuonna 1885 ja jäi eläkkeelle vuonna Milly Tojkander oli uranuurtaja monessa mielessä. Hän oli paitsi Valtionrautateiden ensimmäinen naisasemapäällikkö myös naisasianainen ja naisten aseman parantaja. Hän opiskeli koko ajan työnsä ohessa. Joka kesä hän teki opistomatkoja kotimaassa ja Venäjällä. Hän pyrki myös määrätietoisesti etenemään urallaan.

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR

1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR 1923 1983 MÄKISEN KUVASTIN OY FINNMIRROR SISÄLLYS HEIJASTUKSIA KUVASTIMESSA, MÄKISEN KUVASTIN OY 60 VUOTTA 1. PEILI SUOMESSA 2. KAARLO JA MARTTA MÄKINEN MÄKISEN KUVASTIN OY:N PERUSTAJAT 3. YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa

Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa Ulla Pohjamo pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos kl 2003 2 SISÄLTÖ Alkusanat OSA I: Huvilaelämää

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

varhaiset johtotähdet

varhaiset johtotähdet varhaiset johtotähdet Suomen ensimmäisiä johtajanaisia Anna Kortelainen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f.

1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f. 1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f. Vuonna 1887 Suomen suuriruhtinaskunnan väkiluku oli vajaat kaksi ja puoli miljoonaa. Viimeisten suurien nälkävuosien muisto oli parinkymmenen vuoden

Lisätiedot

Seurakuntatervehdys 2/2008

Seurakuntatervehdys 2/2008 Seurakuntatervehdys Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 41.vuosikerta 2/2008 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori WÄHÄLASTEN UUSIKAUPUNKI - OPETTAJAN MATERIAALI SISÄLLYSLUETTELO 1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa 2. LÖYSIN KYMMENEN PENNIÄ! 8 Kaupunginlahti 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ

Lisätiedot

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008 M E R J A K I H L A R I M O N O N E N TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008

Lisätiedot

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Anu Talka VIIPURIN LÄÄNIN SYRJÄKULMASTA ETELÄ-KARJALAKSI le kutsutaan Suomen historiassa keskiajaksi. Ihmiset olivat tuolloin ja pitkään sen jälkeen ensisijassa perheensä

Lisätiedot

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PALOKUNNAN JOHDON TERVEHDYS On kulunut 15 vuotta siitä, kun edellisen kerran juhlistimme syntymäpäiviämme. Aikaa on kulunut, ja toiminta

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

Seuran sukukokous Vaalassa 25.7.2009. aloitettiin tutustumisella Lamminahon museoalueeseen. Lamminahon talo Talon esittely pirtissä

Seuran sukukokous Vaalassa 25.7.2009. aloitettiin tutustumisella Lamminahon museoalueeseen. Lamminahon talo Talon esittely pirtissä Joululehti Tervakset 2009 Seuran sukukokous Vaalassa 25.7.2009 aloitettiin tutustumisella Lamminahon museoalueeseen Lamminahon talo Talon esittely pirtissä Kokousväkeä Lamminahon pihapiirissä Tervakset

Lisätiedot

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä.

YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN. Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä. YLEVÖITTÄÄ ARJEN ALVAR AALTO Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä Kela YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo 50 vuoden iässä YLEVÖITTÄÄ ARJEN Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA Rajaseutujuhlia 1 Parikkalan kunta Hyvää Joulua ja menestyksekästä Tervolan kunta www.visittervola.fi SIVUNVALMISTUS- JA PAINOPALVELUA

Lisätiedot

ABSTRACT. structural change and increasing educational possibilities. The generation in question

ABSTRACT. structural change and increasing educational possibilities. The generation in question AinoTapaninen OPPIMISEN PAKKO JA KAIPUU Sotaorvosta tietotyöläiseksi historian suurimmassa rakennemuutoksessa ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen pro

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7 Toukokuu 2002 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Juhani Silván (vastaava) Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry.

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

- 3 - Kiinaan muutto ja arki vieraassa kulttuurissa

- 3 - Kiinaan muutto ja arki vieraassa kulttuurissa - 1 - - 2 - Sisältö Kiinaan muutto ja arki vieraassa kulttuurissa... - 3 - Elämää ja kauppaa Maon Kiinassa...- 17 - Kulttuurivallankumoksen jaloissa...- 33 - Hyväntuoksuinen satama Hong Kong...- 57 - Käyntejä

Lisätiedot

NRO 6 2008. Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19

NRO 6 2008. Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19 NRO 6 2008 Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19 Sisällys RAUTATIELÄINEN 6 4.9.2008 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

Erilaisia kuvan myyjiä

Erilaisia kuvan myyjiä Erilaisia kuvan myyjiä 77 Vesa Jyrki Vesa Jyrki Palokuvaajasta valokuvaajaksi Työkaverilta lainatulla kameralla kuvattu pienoisrautatien kuva lehdessä julkaistuna aloitti kuvaaja-urani. Matka harrastajasta

Lisätiedot

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 Suomen UNICEF 40 vuotta tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 1 Teksti Raija Rautakoura Taitto ja graafi nen suunnittelu Maria Munsterhjelm Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007 Kiitos avusta Anna-Leena

Lisätiedot

LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN

LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN Väin önka tu Häm eenl inna ntie (Vt. 12) Asuinalue Helsin gintie Uimaranta Kunnostettavaa museokalustoa tu ka on rik Va Mytäjäisten

Lisätiedot

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta 1 2008 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta super1 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Paras-hanke muuttaa organisaatioita 8 Tammikuun lyhyet 9 Edustajisto päätti tulevasta

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 5 6/2013

Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Inkeriläisten kesäjuhlat Ikiaikaisia luostareita matkakertomus Inkeriläiset Kuka kukin on Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa kokouskutsu ja

Lisätiedot

Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä

Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Maahanmuuttovirasto, Helsinki 2010 Toimittaja

Lisätiedot

Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja

Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 27 Maanantaina 21. marraskuuta 2011 Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot