FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa

2 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT JOHDANTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuolto - sijoittuminen organisaatiossa YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Kansallinen ympäristöterveysohjelma Ympäristöterveyskysely Valtakunnalliset ja paikalliset ohjelmat YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMAN ERI OSA-ALUEET Elintarvikkeet Sisäilma Talousvesi Uimavedet Uima-altaat Uimarannat Kulutustavarat ja kuluttajapalvelut (tuoteturvallisuus) Eläinsuojelu Eläinlääkintähuolto Tupakka Melu sisätiloissa Kemikaalit Jätteet YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMAN TAVOITTEET Valvonnan tavoitteiden toimenpideohjelma Koko toiminta Elintarvikkeet Sisäilma Talousvesi Uimavesi Tuoteturvallisuus (kulutustavarat ja kuluttajapalvelut) Eläinsuojelu Eläinlääkintähuolto Säteily (talousveden ja sisäilman radon)... 28

3 Melu Kemikaalit Tupakka Jätteet Riittävien resurssien takaaminen Tiedottamisen lisääminen Yhteistyön lisääminen Laatujärjestelmä YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMAN SEURANTA Tulosten tarkasteleminen Ohjelman päivittäminen LÄHTEET...33 LIITTEET 1. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ja kohteet, velvoittava lainsäädäntö sekä tyypillisiä työtehtäviä 2. Valtakunnalliset ohjelmat ja hankkeet 3. Sisäilman laatu 4. Talousveden hankinta ja kulutus 5. Talousveden laatu

4 4 ALKUSANAT Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon perustehtävä on toimialueensa asukkaiden ja ympäristön terveyden edistäminen. Tämän ympäristöterveysohjelman tarkoituksena on antaa tietoa ympäristöterveydenhuollon toiminnasta ja valvonnasta. Lisäksi ohjelman tavoitteena on toiminnan tehostaminen, asioiden käsittelyn nopeuttaminen ja selkiyttäminen, riskinarvioinnin parantaminen, tiedottamisen tehostaminen sekä yhteistyön lisääminen. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän toimialueena ovat Lounais-Hämeen kunnat Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä. Alue sijaitsee lähellä Etelä Suomen suuria kaupunkeja Helsinkiä, Turkua, Tamperetta ja Hämeenlinnaa. Lounais-Hämeeseen on hyvät liikenneyhteydet, koska valtatiet 2 (Helsinki Pori) ja 10 (Turku Hämeenlinna) kulkevat sen halki. Forssan seudun keskeiset ominaispiirteet vaikuttavat Ympäristöterveydenhuollon valvontaa järjestettäessä ja painopistealueita määritettäessä. Näitä ominaispiirteitä ovat esimerkiksi Alue on perinteisesti vahvaa maatalousaluetta. Forssan seudulla on maatalouteen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa, kuten Tammelassa sijaitsevat Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Hämeen Ammatti-instituutin Mustialan yksikkö, Jokioisilla Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kartanot lehmineen ja Ypäjällä Valtion hevosjalostuslaitos, nykyisin Hevosopisto OY ja MTT:n hevostutkimus. MTT:llä on monipuolista elintarvikkeisiin ja eläimiin liittyvää tutkimustoimintaa. Forssassa sijaitsee Pilvenmäen ravirata, jossa pidetään säännöllisesti ravikilpailuja. Raviradan läheisyydessä toimii myös useita hevostalleja. Ypäjällä on kansainvälisiä ja kansallisia ratsastuskilpailuja, joista tunnetuin on kesällä pidettävä Finn Derby. Lisäksi siellä on jatkuvasti hevosalaan liittyvää koulutus ja valmennustoimintaa. Forssan seudulla on paljon elintarviketeollisuutta keskittyen etenkin liha- ja einesteollisuuteen. Teollisuus on vahvistanut asemiaan vuosittain. Alue on luonnonkaunista. Etenkin Tammelan kunta on tunnettu monista järvistään ja uimarannoistaan. Tammelan väkiluku kasvaa huomattavasti kesäaikaisin. Forssan kaupungissa sijaitsee Viihdeuimala Vesihelmi, johon asiakkaita tulee alueemme ulkopuoleltakin. Forssassa sijaitsee nykyaikainen jätteenkäsittelykeskus Kiimassuo, jonka alueella käsitellään yli 20 kunnan jätteet. Monet ohikulkijat poikkeavat vuosittain Humppilassa etenkin Helsinki Porin tien varressa olevissa liikekeskuksissa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävä on ehkäistä terveyshaittoja, lisätä ympäristön turvallisuutta ja auttaa parantamaan elinympäristön tilaa ja asukkaiden terveyttä. Tulevaisuutta varten on tärkeää selvittää kaikki ne mahdollisuudet yhteistyöhön, joita alueellamme on, jotta asukkaiden ja ympäristön terveys ja hyvinvointi olisi turvattu myös tulevaisuudessa.

5 5 1 JOHDANTO Ympäristöterveydellä tarkoitetaan niitä ympäristötekijöitä, joilla on tai joilla saattaa olla vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä näiden tekijöiden vaikutusten arviointia ja hallintaa. Ympäristöterveydenhuolto käsittää laajasti ottaen kaikki ne alat, joilla on suora yhteys terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Näitä ovat mm. yhdyskuntasuunnittelu, asunto-olojen valvonta, jätehuolto, elintarvike-, kemikaali- ja säteilyvalvonta sekä työympäristön valvonta. Kuntien hallinnossa ja myös tässä ympäristöterveysohjelmassa, ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan sitä organisaatiota, joka hoitaa alueen terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja eläinsuojeluvalvonnan. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveysohjelman laadinta aloitettiin syksyllä 2001 osana valtakunnallista ympäristöterveysohjelmahanketta. Ohjelman tekoa on tukenut Etelä-Suomen lääninhallitus. Ympäristöterveysohjelman ensisijaisena tavoitteena on olla ympäristöterveydenhuollon tilannekatsaus sekä tavoite- ja toimenpideohjelma. Tavoitteena on myös esitellä alueen päättäjille ympäristöterveysvalvonnan toimintaa ja sen tulevaisuuden kehittämistavoitteita sekä haasteita. Tämä ohjelma on laadittu ajanjaksolle Ympäristöterveysohjelman laadintavaiheessa selvitettiin alueen keskeisten ympäristöterveysnäkökohtien nykytilaa ja alueen asukkaiden mielipiteitä ympäristöterveyden kehittämisestä ympäristöterveyskyselyn avulla. Ympäristöterveyskyselyn tulosten perusteella aloitettiin kokoamaan ympäristöterveysvalvonnan eri osa-alueisiin liittyviä tietoja. Pääosa tarvittavista tiedoista oli saatavissa ympäristöterveysasemalla. Lisäksi osa tiedoista hankittiin muilta valvovilta viranomaisilta, kuten Säteilyturvakeskukselta. 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOL- LON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA Suomen lainsäädäntö velvoittaa kunnat valvomaan ympäristöterveydenhuollosta annettujen määräysten noudattamista. Kunnassa tulee olla monijäseninen toimielin (terveydensuojelu- tai valvontaviranomainen), joka huolehtii näistä tehtävistä. Forssan alueella ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoidosta vastaa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. Kuntayhtymään kuuluu Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan, Humppilan ja Ypäjän kunnat. Kuntayhtymän kuntien asukasmäärä on noin Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavasta lainsäädännöstä tärkeimpiä ovat terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia- ja tuoteturvallisuuslaki sekä niiden pohjalta annetut asetukset ja päätökset. Ympäristöterveyshuolto voidaan jakaa elintarvike- ja terveysvalvontaan, tuoteturvallisuuden valvontaan, eläinsuojeluvalvontaan sekä eläinlääkintähuoltoon. Ympäristöterveysvalvonnan tehtävät ja niihin liittyvä keskeinen lainsäädäntö on esitetty liitteessä 1.

6 2.2 Ympäristöterveydenhuolto - sijoittuminen organisaatiossa 6 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä ympäristöterveydenhuolto on osa perusterveydenhuollon vastuualuetta, jossa ovat omina tulosyksikköinään elintarvikelaboratorio ja terveysvalvonta, kuten kuvassa 1 esitetään. Terveysvalvonta ja elintarvikelaboratorio toimivat samassa rakennuksessa Ympäristöterveysasemalla. Terveysvalvonnassa työskentelee terveysvalvonnan johtaja (hygieenikkoeläinlääkäri) ja viisi terveystarkastajaa, joista yksi hoitaa myös kuntayhtymän työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtäviä. Terveysvalvonnalla ja elintarvikelaboratoriolla on yhteinen toimistosihteeri. Forssan seudun terveydenhuollon ky Perusterveydenhuollon vastuualue Elintarvikelaboratorio Terveysvalvonta - yksikkö Eläinlääkintähuolto Eläinsuojelu Terveysvalvonta Kuva 1 Ympäristöterveysvalvonnan eli elintarvíkelaboratorion ja terveysvalvonnan sijoittuminen Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatiossa. Terveysvalvonta -yksikkö muodostuu terveystarkastajien tehtäväkentästä, eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta. Yhtymähallitus toimii viranomaisena terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia- ja kemikaalilain (poikkeuksena Forssan kemikaaliviranomaisen tehtävät, jotka hoitaa ympäristötoimisto) mukaisissa asioissa. Näitä viranomaistehtäviä toteuttaa käytännössä terveysvalvonta-yksikkö. Se vastaa yhtymähallitukselle kuuluvien tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Terveysvalvonnan johtajalle on delegoitu päätösvaltaa, esimerkiksi eräiden terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten toimintojen päätöksissä (TSL 13 2, 3 ja 6 momentti) sekä asunnon terveyshaittojen poistamisessa ja rajoittamisessa (TSL 27 1 momentti). Elintarvikelaboratorio on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima laboratorio, joka toimii omana tulosyksikkönään ja erillään terveysvalvonnasta. Terveysvalvonta käyttää elintarvikelaboratorion palveluita omassa valvonnassaan. Paikkakunnan elintarvikeyrittäjät käyttävät pääsääntöisesti omavalvontanäytteensä tässä kuntayhtymän laboratoriossa. Elintarvikelaboratorion johtajana toimii kaupungineläinlääkäri. Lisäksi laboratoriossa työskentelee kolme laboranttia ja laitosapulainen. Eläinlääkintähuollossa toimii viisi eläinlääkäriä.: kaupungineläinlääkärin ja terveysvalvonnan johtajan lisäksi alueella toimii kolme kunnaneläinlääkäriä. Terveysvalvonnan johtaja toimii kokopäiväisenä hygieenikkona. Kaupungineläinlääkäri tekee elintarvikelaboratorion johtajan työn lisäksi praktiikkaa. Kunnaneläinlääkärit tekevät tuotantoeläinpraktiikkaa ja terveydenhuoltotyötä sekä tarjoavat peruseläinlääkäripalveluja pieneläin- ja hevospotilaille. Kuntayhtymän alueella on järjestetty ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys.

7 7 3 YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat fysikaalisten, biologisten ja kemiallisten tekijöiden lisäksi myös fyysinen ympäristö sekä ympäristön psykologiset, sosiaaliset ja esteettiset tekijät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että terveellisessä ympäristössä ihmisellä on riittävästi turvallista ruokaa ja juomaa, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, puhdas ilma, hyvät liikennepalvelut sekä mahdollisuus turvalliseen työhön sekä henkiseen ja fyysiseen virkistäytymiseen. (Kansallinen ympäristöterveysohjelma 1997) Terveyttä edistävä ja turvallinen elinympäristö on eräs keskeisistä yhteiskuntapoliittisista tavoitteista. Suomen hallitusmuodon (14 a ) mukaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus terveelliseen elinympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa siihen. Viranomaisten tulee huomioida nämä tavoitteet suunnittelussa ja päätöksenteossa. Perusoikeuden toteuttaminen edellyttää usean eri hallintoalan toimia ja eri tahojen välistä yhteistyötä. Yksi tärkeimmistä näkökohdista on kansalaisten oikeus saada tietoa terveellisestä elinympäristöstä. (Suomen kansallinen ympäristöterveysohjelma 1997) 3.1 Kansallinen ympäristöterveysohjelma Suomen kansallinen ympäristöterveysohjelma laadittiin vuonna 1997 Euroopan ympäristöterveysohjelman ja kansallisten tavoitteiden pohjalta. Ohjelmassa korostetaan ympäristöperäisten terveyshaittojen ennalta ehkäisemistä huolehtimalla tehokkaista ympäristösuojelutoimista. Suomalaista elinympäristöä voidaan pitää kansainvälisesti vertaillen terveellisenä, mitä voidaan pitää tuloksena hyvästä terveyden- ja ympäristösuojelutyöstä. Ympäristöterveyteen liittyy kuitenkin ongelmia, joista pitkävaikutteisia ja laajoja ympäristömuutoksia aiheuttavat ilmastonmuutos, otsonikerroksen oheneminen ja happamoituminen. Nämä muutokset vaikuttavat koko ekosysteemiin, ravinnontuotantoon sekä eliölajisuhteisiin. Vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ilmenevät ajan mittaan joko välittöminä tai välillisinä vaikutuksina. Ympäristön alueellista ja paikallista pilaantumista sekä laadun heikkenemistä aiheuttavat ongelmat ovat ilman, vesien ja pohjaveden laadun heikkeneminen, meluongelmat, jätteiden määrän kasvu ja maaperän saastuminen sekä haitallisten aineiden määrän lisääntyminen ympäristössä. (Suomen kansallinen ympäristöterveysohjelma 1997) Kansallisen ympäristöterveysohjelman ensisijaisena tavoitteena on turvata nykyinen ympäristöterveyden taso ja korjata aiemmasta ihmisen toiminnasta aiheutuneet ympäristöterveyden haitat. Ympäristöterveydessä saavutettu korkea taso tulee säilyttää talousveden laadussa, elintarvikkeiden turvallisuudessa ja terveellisyydessä sekä säteilyturvallisuudessa. Merkittäviä lisätoimia ympäristöterveyshaittojen osalta vaaditaan sisä- ja yhdyskuntailman laadun, meluhaittojen, tapaturmien ja onnettomuuksien sekä ympäristön psyykkisten ja sosiaalisten terveysriskien hallitsemiseksi tai vähentämiseksi. Ympäristöterveyden muu edistäminen käsittää ilmastonmuutoksen ja otsonikerroksen ohenemisen torjunnan, terveyttä edistävien tekijöiden liittämisen yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen, kansalaisten osallistumisen elinympäristön terveyden edistämiseen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen ympäristöterveyden edistämiseksi. (Suomen kansallinen ympäristöterveysohjelma 1997) 3.2 Ympäristöterveyskysely

8 8 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyskysely toteutettiin kevään 2002 aikana. Sen tarkoituksen oli selvittää alueen asukkaiden näkemyksiä ympäristöterveydenhuollosta ja sen hoidosta kuntayhtymän alueella. Kyselystä laadittu raportti valmistui elokuussa Kyselyn tuloksista tiedotettiin muun muassa Forssan lehdessä Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Forssan Seudun Aluekeskusohjelman WWW -sivuilta osoitteesta: [http://www.seutuportti.fi/isroot/seutuportti/aluekeskusohjelma/muistiot/ympterveyskyselyntulok set.pdf]. Kuvassa 2 esitetään kyselyn vastanneiden mielipide ympäristöterveyden eri osa-alueiden tärkeydestä ja niiden toteutumisesta. Ympäristöterveyden eri osa-aluiden tärkeys ja niiden hoito Forssan alueella 5,0 4,78 4,87 4,0 4,49 4,20 4,10 4,22 3,0 3,62 3,80 2,93 3,50 3,09 3,26 2,0 1,0 Puhtaat ja turvalliset elintarvikkeet/ Elintarvikevalvonta Talousveden hyvä laatu/ valvonta Sisäilman hyvä laatu/ valvonta Uimaveden hyvä laatu/ valvonta Eläinsuojelu Kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuus /valvonta Hoito Tärkeys Kuva 2 Ympäristöterveyskyselyyn vastanneiden mielipide ympäristöterveyden eri osa-alueiden tärkeydestä ja niiden hoidosta Forssan alueella. (5 = erittäin hyvin, erittäin tärkeä, 1= heikosti, vähemmän tärkeä) Kuvasta 2 havaitaan, että kaikkia ympäristöterveyden osa-alueita pidetään tärkeänä. Ehdottomasti tärkeimmiksi arvostettiin puhtaat ja turvalliset elintarvikkeet sekä hyvälaatuinen juomavesi. Tätä voidaan pitää melko luonnollisena asiana, koska nämä asiat koskettavat jokaista ihmistä päivittäin. Ympäristöterveyden osa-alueista parhaiten hoidetuiksi miellettiin elintarvikevalvonta sekä talousveden laadun valvonta. Heikoimmin hoidetuimpina ympäristöterveyden osa-alueina pidettiin sisäilman laadun valvontaa ja eläinsuojelua. Kyselyn perusteella eniten parannettavaa on ympäristöterveyteen liittyvän valvonnan tiedottamisessa kuntalaisille. Eniten kyselyyn vastanneita kiinnostivat elintarvikkeiden, talousveden, sisäilman ja kulutustavaroiden sekä kuluttajapalveluiden valvonta (tuoteturvallisuus). Selkein tulos saatiin siinä, minkä tiedotuskanavan kautta kuntalaiset haluavat saada tietoa ympäristöterveydestä. Suurin osa kyselyyn vastanneista halusi saada tietoa joko paikallislehdestä tai kotiin jaettavasta materiaalista. 3.3 Valtakunnalliset ja paikalliset ohjelmat

9 9 Ympäristöterveysohjelmaa tehtäessä pyrittiin huomioimaan nykyiset olemassa olevat valtakunnalliset sekä paikalliset kuntalaisten terveydentilaa tai ympäristöterveysvalvonnan kehittämistä koskevat ohjelmat. Näistä ympäristöterveysohjelman kannalta tärkeimmät hankkeet ovat Terveys 2015, Kuntien Hyvinvointikertomus, Forssan seudun aluekeskusohjelma ja Turvallisuus- ja hyvinvointistrategia vuoteen 2010 sekä Ympäristöterveysvalvonnan laatujärjestelmämalli YTER- VA. Seuraavassa kerrotaan tarkemmin Forssan seudun aluekeskusohjelman ja Turvallisuus- ja hyvinvointistrategian merkityksestä ympäristöterveydenhuollolle. Muiden hankkeiden osalta lisätietoja voi lukea liitteestä 2. Forssan seudun aluekeskusohjelma ja hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 Forssan seudun aluekeskusohjelman strategia 2006 asettaa omat vaatimukset myös ympäristöterveysvalvonnannalle. Vision mukaan (s. 3, 2003) Forssan seutu on valtakunnallinen huippuosaaja erityisesti elintarvike- ja bioteknologian, ympäristöosaamisen ja informaatioteknologian soveltamisessa. Forssan seudun aluekeskusohjelman yhtenä painopistealueena on perusturvallisuus. Perusturvallisuuden toteuttamiseksi laadittiin ennen kaikkea poliittisille päättäjille ja eri viranhaltijoille tarkoitettu suunnittelun ja päätöksenteon työkalu, seudullinen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuosille Tämä ympäristöterveysohjelma on osa alueellista terveyden edistämissuunnitelmaa, joka kuuluu hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiaan. Strategiassa tarkastellaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden nykytilaa, visiota ja tavoitetilaa vuoteen 2010, päämääriä ja kriittisiä menestystekijöitä ja sitä, miten näitä seurataan ja mitataan. Hyvinvointi ja turvallisuus jaetaan strategiassa neljään ulottuvuuteen 1. Fyysinen ja psyykkinen terveys 2. Osallisuus ja yhteenkuuluvuus 3. Sosioekonominen tila 4. Turvallisuus ja viihtyvyys. Näistä ulottuvuuksista jokaiselle on asetettu oma visio, päämäärät, kriittiset menestystekijät sekä mittarit. Ympäristöterveydenhuolto voi vaikuttaa toimillaan pääasiassa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Ympäristöterveyden toimista psyykkistä ja fyysistä terveyttä edistää esimerkiksi elintarvikkeiden ja talousveden laadun valvonta ja näihin asioihin liittyvä neuvonta. Tupakansavulle altistumista ehkäistään toteuttamalla julkisten tilojen tupakansavun valvontaa ja valvomalla tupakan myyntiä. Elinympäristöstä huolehtimiseen vaikutetaan esimerkiksi antamalla lausuntoja hankkeista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöterveysvalvonta voi vaikuttaa useilla toimilla siihen, että asukkaat tuntevat ympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Ympäristöterveysvalvonnan yksi osa-alue on tuoteturvallisuus, joka valvoo kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta. Kuluttajapalveluiden osalta valvonta kohdistuu esimerkiksi leikkikenttien ja uimahallien turvallisuuden valvontaan. Elintarvikkeiden, talousveden ja juomaveden valvonnan tavoitteena on ensisijaisesti suojata kuluttajaa näihin liittyviltä riskeiltä, joten tehokas valvonta ja siitä tiedottaminen tuovat osaltaan turvallisuuden ja viihtyvyyden tuntua. Tavoitteena on, että alueen keskeiset hyvinvoinnin ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet hyväksytään vaalikausittain. Tämä voidaan toteuttaa hyvinvointiselonteon tai terveyskertomuksen avulla (kts. liite 2.) Se on valtuustolle tehtävä selonteko strategioiden laatimista ja toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistamista varten. Selonteko sisältää tietoa muun muassa väestön hyvinvoinnin muutoksista ja muutoksiin vaikuttavista tekijöistä sekä hyvinvointistrategian toteutumisesta. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittymistä seurataan vuosittain hyvinvointitilinpidon avulla. Se on

10 10 tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa, sen muutoksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointitilinpidon tiedoista saadaan hyvinvointitase, joka kuvaa hyvinvoinnin tilaa valittujen indikaattoreiden avulla. Hyvinvointitaseessa hyödynnetään Stakesin asettamia Terve Kunta -indikaattoreita. Näistä indikaattoreista osa käsittelee myös ympäristöterveyttä. Indikaattoreista tällä hetkellä ympäristöterveysvalvonnassa käytössä ovat tai niihin liittyvät tiedot ovat helposti saatavilla: Talousvesi: Suositukset ja vaatimukset täyttävien vesinäytteiden osuus Radon-pitoisuus asunnoissa Sisäilma asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa: toimenpiteiden määrä/1000 as Talousvesi Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Indikaattorit, joihin liittyvä tietoa ei kerätä tällä hetkellä aktiivisesti tai joihin liittyvä tietoa ei ole tällä hetkellä saatavilla: Sisäilman laatu kouluissa ja päiväkodeissa: huoneiden hiilidioksidipitoisuus Sisäilman laatu asunnoissa: toimenpidepyyntöjen määrä /1000 as Sisäilman radon (koskee radon-ongelmaisia kuntia) Osaa näistä indikaattoreista voitaisiin tarkastella myös hyvinvointitaseessa. 4 YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMAN ERI OSA-ALUEET Ympäristöterveydenhuollon pääasialliset tehtävät esitettiin liitteessä 1. Seuraavaksi esitetään tarkemmin ympäristöterveyden valvontakenttää ja kohteita kuntayhtymän alueella. Taulukossa 1 on esitetty ympäristöterveysvalvonnan kohteiden määrä kuntayhtymässä keväällä Taulukko 1 Ympäristöterveydenhuollon kohteiden lukumäärä Yt-BOSS:lla huhtikuussa Elintarvikevalvonta Terveysvalvonta Tuoteturvallisuus Yhteensä Forssa Humppila Jokioinen Tammela Ypäjä Yhteensä Taulukon 1 mukaan valvontakohteita on yhteensä Todellisuudessa kohteiden määrä on 627, ja ero selittyy sillä, että moni kohteista on, sekä elintarvike- ja terveysvalvonnan, että tuoteturvallisuuden mukainen valvontakohde. Ympäristöterveyshuollon tekemien tarkastusten lukumäärät vuosina on puolestaan esitetty taulukossa 2. Taulukko 2 Terveysvalvonnan tekemien tarkastusten lukumäärät vuosina Vuosi Forssa Humppila Jokioinen Tammela Ypäjä Yhteensä

11 11 Taulukosta 2 voidaan havaita, että tarkastusten lukumäärä on pysynyt melko vakiona. Eniten tarkastusten vuosittaiseen lukumäärän vaihteluun on vaikuttanut tilastointitavan muutokset. Toimintaa voidaan tarkastella myös tehtyjen viranomaispäätösten ja annettujen lausuntojen perusteella. Päätökset jakaantuvat terveysvalvonnan johtajan ja yhtymähallituksen tekemiin päätöksiin. Vuosittain tehtyjen päätösten lukumäärät on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3 Viranomaispäätösten ja annettujen lausuntojen lukumäärät vuosina Terveysvalvonnanjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset Yhtymähallituksen tekemät päätökset Yhtymähallituksen antamat lausunnot YHTEENSÄ Taulukosta 3 havaitaan, että vuosittain annettujen päätösten ja lausuntojen lukumäärä vaihtelee melko paljon. Esimerkiksi vuoden 2002 suurempi viranhaltijapäätösten määrä selittyy Forssan uusilla kohteilla. Ympäristöterveysvalvonnan työtehtäviin kuuluu tärkeänä osana opastus- ja neuvontatyö sekä erilaisten ilmoitusten käsittely. Ympäristöterveysasemalla on puhelinpäivystys aamupäivisin. Ympäristöterveysvalvonnan toiminnassa merkittävän ajan vievät myös työn aputoiminnot, joista tärkein on asioiden hallinta. Se pitää sisällään asioiden ja päätöksenteon valmistelun, tiedottamisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arkistointiin liittyvät toiminnot. Tulevaisuudessa lisääntyy sähköiseen tiedonvälityksen osuus. Työn sujuvuuden kannalta näiden toimintojen tehostaminen on olennaista. Asianhallintajärjestelmänä käytetään tällä hetkellä Yt-BOSS nimistä ohjelmaa, joka sisältää muun muassa tiedot valvontakohteista, niihin tehdyistä tarkastuksista ja otetuista näytteistä. 4.1 Elintarvikkeet Elintarvikevalvonnan tavoitteena on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta aina alkutuotannosta kuluttajalle asti. Valvonta kohdistuu elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, vientiin, tuontiin, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin. Valvonta jaetaan olosuhde- ja tuotevalvontaan. Elintarvikevalvonnan kohteiden olosuhteet tarkastetaan ensimmäisen kerran toiminnan alkaessa, ja tämän jälkeen viranomainen tekee ilmoituksen mukaan päätöksen kohteen käyttötarkoituksesta. Hygienialain mukaiset laitokset puolestaan hyväksytään käyttötarkoitukseensa. Elintarvikevalvonnan osuus terveysvalvontaosaston tekemistä tarkastuksista on noin 40 prosenttia ja ajankäytöstä noin 60 prosenttia, mikä vastaa 670 henkilötyöpäivää vuodessa. Elintarvikevalvonta jaetaan hygienia- ja terveydensuojelulain mukaisten kohteiden valvontaan. Hygienialain alaisille kohteille on asetettu muita elintarvikevalvontakohteita tiukemmat vaatimukset, koska niissä arvioidaan terveydelle kohdistuvan riskin olevan muita kohteita suuremman. Näille kohteille on annettu tarkat valvontatoimenpidemäärät (tarkastukset, näytteenotto) lainsäädännössä, kun taas terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa pyritään noudattamaan Elintarvikeviraston antamia valvontasuosituksia. Valvontatoimenpiteet tehdään yleensä ilman ennakkoilmoitusta. Valvonnan määrään vaikuttaa yrityksen koko, elintarvikehygieeniset riskit sekä omavalvonnan toimivuus. Elintarvikenäytteet ovat pääsääntöisesti yrityksen omavalvontanäytteitä, kun taas viranomaisnäytteitä otetaan projektiluonteisesti sekä tarvittaessa muutenkin.

12 12 Taulukossa 4 on esitetty elintarvikevalvonnan toimintaa tunnuslukuina. Elintarvikevalvonnan kohteiden lukumäärät sisältää myös maitotilat, joiden lukumäärät olivat 183 kappaletta vuonna kappaletta vuonna kappaletta vuonna Taulukko 4 Elintarvikevalvonnan toiminta tunnuslukuina vuosina Tietolähteenä on käytetty Elintarvikevirastolle vuosittain laadittavaa tilastoa. Elintarvikevalvonta Kohteiden lukumäärä Valvontaan käytetty työpanos (htpv) Tutkimukseen käytetty työpanos (htpv) Tarkastusten lukumäärä Näytteiden lukumäärä Projektien lukumäärä Taulukosta 4 havaitaan, että maitotilojen väheneminen on havaittavissa kohteiden lukumäärän vähenemisenä. Taulukon näytteiden lukumäärällä tarkoitetaan elintarvikevalvonnan teettämiä laboratoriotutkimuksia. Elintarvikevalvonnan projektit ovat käsitelleet muun muassa naudanlihan merkitsemistä, mansikan ja perunan alkuperää, jäätelön laatua, torjunta-ainejäämiä kasviksissa, kebab- ja pitsapaikkojen käyttämien elintarvikkeiden mikrobiologista laatua sekä hygieniaalan laitosten patogeenitutkimuksia. Taulukosta havaitaan, että valvontaan käytetty työpanos on lisääntynyt jatkuvasti. Tätä on lisäännyt muun muassa Elintarvikeviraston tekemät arvioinnit valvonnan riittävyydestä. Ensimmäisessä arvioinnissa vuonna 2000 Forssan alueen elintarvikevalvonnan taso arvioitiin riittämättömäksi. Taulukossa 5 esitetään elintarvikevalvonnan tarkastusten lukumäärät ja niiden suhteelliset osuudet kunnittain vuosina Taulukko 5 Elintarvikevalvonnan tarkastusten määrät ja niiden suhteelliset osuudet kunnittain kuntayhtymän alueella vuosina (Lähde: toimintakertomustiedot) Vuosi Forssa % Humppila % Jokioinen % Tammela % Ypäjä % Yhteensä % % % % % 49 4 % % % % % % 47 5 % % % % % % 53 5 % % % % % % 88 7 % % % % % % 73 5 % % Tarkastusten määristä voidaan havaitaan, että ne ovat lisääntyneet. Esimerkiksi vuonna 2002 lisääntyneet tarkastukset selittyvät uusilla valvontakohteilla Forssassa. Valvottavia kohteita alueella on taulukon 1 mukaan 311 kappaletta, joista 38 prosenttia on Forssassa. Taulukosta 5 havaitaan, että hieman yli puolet elintarvikevalvonnan tarkastuksista tehdään Forssassa. Seuraavaksi eniten tarkastuksia tehdään Tammelassa ja Humppilassa. Vähiten tarkastuksia tehdään Jokioisilla sekä Ypäjällä. Forssan ja Humppilan suuremmat tarkastusmäärät selittyvät hygienialain mukaisilla kohteilla, joissa tarkastuksia tulee tehdä muita useammin. Tammelan suuret tarkastusmäärät selittyvät puolestaan pienien kohteiden, kuten kyläkoulujen, muita kuntia suuremmalla määrällä. Yhtenä Forssan seudun erityispiirteenä elintarvikevalvonnan kannalta on hygienialain mukaisten kohteiden suuri määrä. Täällä kohteita on yhteensä 14 kappaletta, kun esimerkiksi koko Kymenlaakson maakunnan alueella on ainoastaan muutama suurempi elintarviketuotantolaitos. Elintarvikevalvonnan suurin kohderyhmä ovat kuitenkin suurtaloudet, johon kuuluvat muun muassa ravintolat, päiväkotien ja koulujen keittiöt, henkilöstöravintolat sekä kahvilat. Taulukossa 6 on esitetty Elintarvikeviraston elintarvikevalvonnan riittävyyden arviointiperusteilla laadittu laskelma vuonna 2002 tehdyistä tarkastuksista hygienia- ja terveydensuojelulain mukaisiin kohteisiin.

13 13 Taulukko 6 Forssan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella tehdyt hygienialain ja terveydensuojelulain mukaiset tarkastukset vuonna 2002 ja niiden suhde tarkastussuosituksiin. Valvontakohde Kohteiden lukumäärä Toteutumis-% käyntikertojen perusteella [%] Toteutumis-% ajankäytön perusteella [%] HYGIENIALAIN MUKAISET KOHTEET % 177 % Alkutuotanto % 163 % Liha-alan laitokset % 186 % Kala-alan laitokset 2 75 % 38 % Maito-alan laitokset % 219 % Muna-alan laitokset 4 50 % 31 % Tukkukaupat ja varastot % 250 % TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAISET KOHTEET % 96 % Alkutuotanto % 247 % Elintarvikevalmistus % 193 % Tukkukaupat, varastot ja kuljetukset % 26 % Tarjoilupaikat ja suurtaloudet % 81 % Myyntipaikat % 154 % KAIKKI YHTEENSÄ % 115 % Taulukossa 6 toteutumisprosentit on laskettu sekä käyntikertojen sekä ajankäytön perusteella. Kumpaankin on annettu omat suositusarvot. Havaitaan, että hygienialain mukaisissa kohteissa tarkastusmäärät saavutetaan sekä käyntikertojen että ajankäytön perusteella. Terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa ei saavuteta täysin tavoitetta, mutta toisaalta terveydensuojelulain mukaisten kohteiden tarkastussuosituksia ei ole kirjattu lakitekstiin suosituksiksi kuten hygienialain mukaisissa kohteissa. Tulevaisuudessa huomio tulee kiinnittää tarkastusmäärien riittävyyden laskemisesta niiden laadun ja tehokkuuden tarkastelemiseen. Alkutuotannon määrä alueella on vähentynyt jatkuvasti. Esimerkiksi maidontuotantotilojen määrä väheni viidessä vuodessa noin 50 tilalla. Tällä hetkellä maidontuotantotiloja on 158, munituskanaloita 34 ja hunajantuottajia 10 kappaletta. Tuotantotiloja ja karjankasvatusta valvotaan säännöllisesti virkaeläinlääkärien tarkastuskäynneillä sekä eläinlääkintähuollon toimenpiteiden yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä kiinnitetään huomiota myös tuotantohygieniaan. Maidontuotantotilat tulee tarkastaa kolmen vuoden välein (Maidon tuotantotilojen hygienialain mukainen tarkastus 103/09/99). Vuonna 2002 tarkastettiin kaikki loput maidontuotantotilat edelliseltä tarkastuskaudelta. Uusi tarkastuskausi on vuosina Elintarvikevalvonnan merkitys ympäristöterveydenhuollossa on suuri. Forssan alueelle omaleimasta on elintarviketeollisuuden runsas määrä. Elintarvikevalvonnan tehtäviä on muuttanut ja lisäännyt viime vuosina EU-jäsenyys ja sen mukanaan tuomat uudet lait sekä ennen kaikkea sisämarkkinoiden avautuminen. Sisämarkkinoiden avautuminen on siirtänyt ennen maan rajoilla tullissa tapahtuneen elintarvikkeiden valvonnan siihen kuntaan, joka toimii ensisaapumispaikkana. Tällaisia kohteita alueella on kaksi kappaletta, joista toinen on lopettanut toimintansa vuoden 2003 aikana. Uutta lainsäädäntöä, joka on osaltaan lisännyt työtehtäviä, ovat muun muassa naudanlihan merkintäjärjestelmä, TSE-tautiin liittyvä lainsäädäntö ja hygieniaosaamisasetus. Lisääntyneiden työtehtävien myötä työn suunnitelmallisuuden lisääminen on entistä tärkeämpää. 4.2 Sisäilma Sisäilman valvonnan päämääränä on turvata terveellinen ja hyvä sisäilma.

14 14 Sisäilman laadulla on erittäin suuri merkitys suomalaisten terveydelle, sillä vietämme noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Sisäilman laatua voivat huonontaa muun muassa kosteusvauriot ja niistä johtuvat mikrobihaitat, puutteellinen ilmanvaihto, rakennusmateriaaleista irtoavat kemialliset epäpuhtaudet, maaperästä rakennuksiin tuleva radon, huone- ja eläinpöly tai tupakansavu. Ennakkovalvonnassa terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä sisäilmaan liittyvistä tekijöistä (esimerkiksi ilmanvaihto) ilmoitusvelvolliselle toiminnanharjoittajalle (mm. koulut, päiväkodit) annettavassa lausunnossa. Sisäilman haittojen ennaltaehkäisyyn tähtää myös neuvonta ja valistus. Jälkivalvontaa ovat asuntojen ja yleisten tilojen sisäilman valvonta, joista erityisesti kosteus- ja homevauriot ovat viime vuosina työllistäneet terveysvalvontaa. Sisäilman laatua koskevat tarkastukset tehdään pääasiassa terveyshaittaepäilyn perusteella. Tarkastuksen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Selvissä tapauksissa (esim. selvä kosteus- tai homevaurio) tilan omistaja määrätään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Sisäilmaa koskevien tarkastusten lukumäärät vuosina on esitetty taulukossa 7. Taulukko 7 Sisäilmatarkastusten määrät ja niiden suhteelliset osuudet kunnittain kuntayhtymän alueella vuosina (Lähde: toimintakertomustiedot) Vuosi Forssa % Humppila % Jokioinen % Tammela % Ypäjä % Yhteensä % % 22 6 % % % 28 7 % % % 22 5 % % % 26 6 % % % 10 4 % % % 19 8 % % % 13 6 % % % 5 2 % % % 9 8 % % % 4 4 % % Tarkastusten kokonaismäärissä havaitaan selvää vähenemistä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä johtuu lainsäädännön muutoksesta vuonna Tämän jälkeen terveysvalvonta on tehnyt sisäilmaan liittyviä tarkastuksia ainoastaan terveyshaittaepäilyn perusteella. Noin puolet näistä tarkastuksista tehdään Forssassa, noin 20 % Jokioisilla, 15 % Tammelassa ja noin 5 % Humppilassa ja Ypäjällä. Sisäilman valvonta on kahden terveystarkastajan vastuualuetta, joiden työajasta se vie noin viidenneksen (yhteensä 90 htpv). Taulukossa 8 on esitetty tehtyjen homemittausten lukumäärä kuntayhtymän alueella vuosina Homemittauksilla tarkoitetaan Andersenin keräimellä tehtyjä näytteenottoja. Taulukko 8 Homemittausten määrät ja niiden suhteelliset osuudet kunnittain kuntayhtymän alueella vuosina (Lähde: toimintakertomustiedot) Vuosi Forssa % Humppila % Jokioinen % Tammela % Ypäjä % Yhteensä % % 5 4 % % % 8 7 % % % 4 6 % % % % % % 2 6 % 8 25 % 8 25 % 0 0 % % % 3 4 % % % 3 4 % % % 0 0 % 9 32 % 3 11 % 4 14 % % Taulukosta 8 havaitaan, että homemittausten määrä on vähentynyt viidesosaan vuodesta Tämä johtuu siitä, että sisäilmaan liittyvät tarkastukset ovat muuttuneet. Homemittauksien painoarvo ainoana sisäilman arvostelukriteerinä sen laatua arvioitaessa ei ole niin suuri kuin aikaisemmin, lisäksi on kehitetty uusia mittaus- ja arviointimenetelmiä sekä tarkastus- ja mittaustoiminta on siirtynyt yhä enemmän ympäristöterveysvalvonnasta yksityisille toiminnanharjoittajille. Forssan alueen kouluterveyskyselyn tulokset Alueen sisäilman laatua on selvitetty kouluterveyskyselyllä. Siinä selvitetään koululaisten terveydentilaa peruskoulun 8 ja 9.luokkalaisilta. Sisäilmaan liittyvä kysymys on seuraava:

15 10. Haittaavatko seuraavat seikat työskentelyäsi? - Huono ilmanvaihto tai huoneilma (Pisteytys: Ei lainkaan, Melko vähän=0; Melko paljon, Erittäin paljon=1). 15 Vastauksiin otettiin mukaan 1 pistettä saaneet eli melko paljon, erittäin paljon -vastanneet. Kyselyn tulos on esitetty kuvassa Koulun sisäilman haittaavuus vuosina % vastanneista Forssa Humppila Jokioinen Tammela Ypäjä Kuva 3 Peruskoulun 8 ja 9-luokkalaisten vastausten jakauma, kun kysyttiin haittaako koulun huono sisäilma koulutyötä. Niiden vastaajien osuus, jotka vastasivat melko tai erittäin paljon. Kuvasta 3 havaitaan, että % peruskoulun ylä-asteen 8. ja 9. luokkalaisista koko koulun huonon sisäilman haittaavan koulutyötä. Koko Kanta-Hämeen alueella 53 % vastaajista ilmoitti, että huono sisäilma haittaa työskentelyä koulussa. Forssan alueen vastausten keskiarvo on alle tämän. Kuvasta 3 huomataan lisäksi, että Ypäjän koululaisten vastauksia lukuun ottamatta tulos on parantunut vuodesta Forssan lukioiden 1 ja 2. luokan oppilaiden vastaus samaan kysymykseen vuosina 2000 ja 2002 oli se, että huono sisäilma haittasi työskentelyä 62 % (v.2000) ja 53 % (v.2002) oppilaista. Vuonna 2002 koko Kanta-Hämeen lukiolaisista 54 % ilmoitti huonon sisäilman haittaavan työskentelyä. Lounais-Hämeen sisäilman radonista on kerrottu liitteessä 3. Sisäilman valvonnassa tärkeä merkitys on Sisäilmatyöryhmällä. Forssaan sisäilmatyöryhmä perustettiin vuonna 1998 sisäilmaongelmien terveyshaittojen selvitystyötä ja seurantaa varten. Työryhmän puheenjohtajana toimii Forssan kaupungin kiinteistöpäällikkö Paavo Suominen ja sihteerinä kaupungin työsuojeluvaltuutettu Kaija Leena Niemi. Työryhmän muut jäsenet ovat: Forssan kaupungin edustajina tekninen johtaja Pentti Eskola, rakennustarkastaja Pertti Kokkinen, työsuojelupäällikkö Keijo Tölski ; Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän edustajina työterveyslääkäri Kari Tolonen, työterveyshoitaja Sirkka Liisa Lukkala, terveystarkastaja Vesa Riepponen ja terveysvalvonnan johtaja Leena Haimi. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa ja lisäksi tarvittaessa käsittelemään Forssan kaupungin omistamissa kiinteistöissä todettuja tai epäiltyjä ongelmia ja näiden johdosta tehtyjä toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on yhteisesti arvioida tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja esittää tarvittaessa lisätoimenpiteitä tai - selvityksiä. Tieto tai epäily rakennuksissa olevista ongelmista tulee joko rakennuksen omistajalle, työsuojeluorganisaatiolle, työterveyshuollolle tai terveysvalvonnalle.

16 16 Sisäilman valvonnassa uutena toimintamallina on yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa käyttöönotettu sisäilmatiedon hallintajärjestelmä Dustbase, jonka tarkoituksena on löytää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ratkaisumalleja sisäilman aiheuttamiin terveyshaittoihin. Tarkoituksena on saada yhdistettyä kaikkien eri ammattiryhmien osaaminen yhteen sisäilmatyöryhmään. Kiinteistön ylläpitäjät tekevät rakennuksista osoitteiston tietoverkkoon, siten, että jokaisella huoneistolla on oma osoitteensa. Jatkossa jokainen ammattiryhmä voi viedä tiedot rakennuksen käytöstä, havainnoista, mittauksista ja tutkimuksista tähän tietoverkkoon. Forssasta kohderakennuksina ovat olleet Forssan pääterveysasema, Forssan yhteiskoulun ja Linikkalan peruskoulun rakennukset. Tiedon hallintaa ja käsittelyä varten sisäilmatyöryhmän normaalin kokoonpanon lisäksi on tähän työhön osallistunut lisäksi rakennuksen omistajan ja kiinteistöhuollon edustajat sekä ulkopuolinen sisäilma asiantuntija. Sisäilmatyöryhmä käsittelee rakennuksesta kertyvää tietoa ja arvioi sen pohjalta tarvetta ylläpidon kehittämiseen, korjaustoimenpiteisiin tai rakennuksessa tarvittaviin lisätutkimuksiin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin hankkeeseen liittyvää perustietoa rakennuksista, tehtiin rakennusten käyttäjille kysely työympäristöön liittyvistä epäkohdista ja oireiluista ja tehtiin tutkimuksia mm. ilmanvaihdon toimivuudesta. Tuloksista raportoitiin sisäilmatyöryhmälle, joka sopi toimenpiteistä ja jatkotutkimuksista. Sisäilmatiedon hallinnan toimintamalli Forssassa ja muissa mukana olevissa kunnissa on osoittanut, että tietojärjestelmää voidaan käyttää kunnan tietoverkossa, kun oman alan asiantuntijat huolehtivat tietojen päivityksestä.(suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 2003) 4.3 Talousvesi Talousveden valvonnan tarkoituksena on turvata terveellinen ja hyvälaatuinen talousvesi kaikissa olosuhteissa. Vesi on elämän keskeinen perusedellytys, joten sen laadulla on suuri merkitys terveyteemme ja hyvinvointiimme. Talousveden valvonta voidaan jakaa vesihuoltolaitosten, myyntiin pakatun veden ja yksityisten kaivojen vedenlaadun valvontaan. Vesihuoltolaitosten toimittaman veden laatua valvotaan säännöllisesti terveydensuojeluviranomaisten hyväksymien laitoskohtaisten valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Valvontatyö toteutetaan terveydensuojeluviranomaisten ja vesilaitosten yhteistyönä. Vesihuollon jatkuvuus poikkeustilanteissa varmistetaan viranomaisten ja vesilaitoksien poikkeussuunnitelmien avulla. Talousveden valvonnasta vastaa pääsääntöisesti yksi terveystarkastaja, joka käyttää valvontaan noin 50 htpv. Vuositasolla vesinäytteitä haetaan vesilaitoksilta noin 200 kappaletta. Eniten vesinäytteitä haetaan Tammelasta (noin 40 % näytteistä) ja Forssasta (noin 20 %). Muiden kuntien vesilaitoksilta vesinäytteitä haetaan noin 25 kappaletta vuosittain. Tammelassa vesinäytteiden suuri määrä selittyy sillä, että kunnan alueella toimii kunnan vesilaitoksen lisäksi viisi pienenpää vesilaitosta. Yksityisten kaivojen ja muiden vesilähteiden näytteitä tutkitaan vuosittain kappaletta, joista noin 25 % on terveystarkastajan hakemia näytteitä, joista peritään erillinen näytteenhakumaksu. Selvästi eniten yksityisiä vesinäytteitä toimitetaan tutkittavaksi Tammelan alueelta, joista suuri osa on kesäasukkaiden kaivojen vesinäytteitä. Seuraavaksi eniten yksityisiä vesinäytteistä tutkitaan Forssan kaupungin alueelta. Alueen talousveden hankinnasta, kulutuksesta ja laadusta kerrotaan tarkemmin liitteissä 4 ja 5. 4 Taulukossa 9 on esitetty Forssan alueella vuosina vesilaitoksista otettujen suositukset ja vaatimukset täyttävien vesinäytteiden osuus prosentteina. Taulukko 9 Suositukset ja vaatimukset täyttävien vesinäytteiden osuus isoissa ja pienissä vesilaitoksissa prosentteina.

17 Veden laatu [%] Forssa Humppila Jokioinen Tammela Ypäjä Yhteensä Näytteitä yht. [kpl] Taulukosta 9 havaitaan, että vesilaitoksilta otetut vesinäytteet ovat pääsääntöisesti täyttäneet sekä laatuvaatimukset että suositukset. Ylitykset ovat koskeneet laatusuosituksia. Talousvesiasetus velvoittaa vesilaitokset laatimaan valvontatutkintaohjelmat veden laadun turvaamiseksi. Uudet valvontatutkimusohjelmat on laadittu ja hyväksytty kaikille vesilaitoksille. Hyvä talousveden laatu on kuluttajien lisäksi tärkeää myös elintarviketuotannossa. Haja-asutusalueilla talousvesi hankitaan rengas- ja porakaivoista. Kaivot ovat yleensä yhden kotitalouden käytössä, joskus vedenkäyttäjänä on useampi talous. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia koskeva asetus (401/2001) tuli voimaan Mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja suositukset ovat pääosin samanlaisia kuin isoilla vesilaitoksilla. Kuntayhtymän alueella vuosina tutkittujen yksityisvesilähteiden suositusten ja vaatimusten mukaisuus esitetään taulukossa 10. Taulukko 10 Suositukset ja vaatimukset täyttävien vesinäytteiden osuus yksityisissä kaivoissa ja muissa yksityisissä vesilähteissä prosentteina. Veden laatu [%] Forssa Humppila Jokionen Tammela Ypäjä Yhteensä Näytteitä yht.[kpl] Taulukkoja 9 ja 10 vertaamalla havaitaan, että yksityiskaivot eivät täytä yhtä usein laatuvaatimuksia ja suosituksia kuin vesilaitoksen vesi. Syynä tähän on se, että yksityiskaivojen veden laatu tarkastetaan yleensä vasta haittaepäilyksen perusteella. Yleensä ylitykset koskevat laatusuosituksissa. Otettujen vesinäytteiden lukumäärä vuosittain on pieni, esimerkiksi vuonna 2002 Ypäjältä otettiin yhdeksän vesinäytettä, joista kolmessa oli laatuvaatimuksen tai suosituksen ylitys. 4.4 Uimavedet Uimaveden laadun valvomisen päämääränä on varmistaa yleisten uimarantojen ja altaiden hyvä veden laatu sekä kohteiden asianmukainen hygienia- ja turvallisuustaso, siten ettei näistä aiheudu vaaraa ihmiselle. Terveydensuojelulaki velvoittaa terveydensuojeluviranomaista valvomaan säännöllisesti yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus ja hierontaaltaan veden laatua. Tarvittaessa se voi kieltää yleisen altaan tai uimarannan käytön, jos vesi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. (TSL 763/ )

18 4.4.1 Uima-altaat 18 Säännöllisen valvonnan alaiset uima-altaisiin kuntayhtymän alueella kuuluu yksi kylpylä, uimahalli ja neljä uima-allasta. Uima-altaiden desinfiointimenetelmänä käytetään useimmiten kloorausta, kylpylän vettä desinfioidaan otsonoimalla ja klooraamalla. Uima-altaiden valvonta määräytyy niiden kävijämäärien mukaan. Muutoksia valvontaan aiheutti uudistunut sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002). Asetus selkeyttää ja yhdenmukaistaa allasveden valvontaa ja sen tavoitteena on, ettei altaan käyttäjälle aiheudu terveyshaittaa. Uutena asiana asetus vaatii toiminnanharjoittajia laatimaan uima-altaiden valvontatutkimusohjelman. Uima-altaiden valvonta käsittää myös tuoteturvallisuuslain mukaisen valvonnan, joka tähtää uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseen. Tätä valvontaa suoritetaan Kuluttajaviraston antaman ohjeistuksen perusteella (Kuluttajaviraston julkaisu 4/2002). Tavoitteena on lisätä uimahallien turvallisuutta vaikuttamalla tapaturmien ennaltaehkäisyyn Uimarannat Kuntayhtymän alueella on 29 yleistä uimapaikkaa, joiden vedenlaatua valvotaan säännöllisesti. Euroopan komissiolle raportoidaan vuosittain valvontatulokset Linikkalan uimarannalta. Tämä ns. EU - uimaranta on sellainen ranta, jonka päivittäinen kävijämäärä uimakauden aikana on yli 100 henkilöä. Näytteitä otetaan EU - uimarannalta uimakauden aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Muilta uimarannoilta näytteet otetaan yleensä kerran kuukaudessa. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan myös rantojen yleinen siisteys ja turvallisuus, hygieeniset olosuhteet sekä veden aistinvarainen laatu. Uimarantojen veden mikrobiologinen laatu on ollut pääsääntöisesti hyvä. Joillakin uimarannoilla on ollut ajoittain ongelmia sinilevän ja järvisyyhyn esiintymisen takia. Uimareita varoitetaan tällöin niiden esiintymisestä. Tarvittaessa uimaranta voidaan asettaa myös väliaikaiseen uimakieltoon. Valtakunnallisen sinileväseurannan piiriin kuuluvat Jokioisten Rehtijärven, Forssan Kaukjärven ja Tammelan Manttaalinrannan uimarannat. Leväseuranta tehdään viikoittain ja raportoidaan edelleen Suomen ympäristökeskukseen, jonka internet- sivuilta (www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/leva) on kesäaikaan luettavissa ajankohtainen levätilanne. 4.5 Kulutustavarat ja kuluttajapalvelut (tuoteturvallisuus) Tuoteturvallisuuslain tarkoituksena ja valvonnan päämääränä on estää kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta aiheutuvat vaarat kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Kulutustavaroita ja kuluttajapalveluja turvallisuutta käsittelee tuoteturvallisuuslaki. Tuoteturvallisuuslaki koskee yksityiseen kulutukseen tarkoitettuja kulutustavaroita, joita elinkeinoharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinonsa yhteydessä luovuttaa tai tuo maahan, sekä lisäksi kuluttajapalveluita, joita elinkeinoharjoittaja suorittaa, pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa. Lain pohjalta on annettu erilaisia määräyksiä ja standardeja, kuten esimerkiksi raja-arvot tekstiilien formaldehydipitoisuudelle ja leikkikenttävälineitä koskevat standardit. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden valvontaa ja tarkastuksia tehdään myyntipaikoissa, varastoissa, valmistuspaikoissa ja erilaisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. Kuluttajapalveluista kuuluvista kohteista alueella on noin 300 kappaletta. Näihin kuuluvat mm. 84 leikkikenttää, 11

19 19 ohjelmapalveluyritystä, 8 ratsastustallia ja 9 kuntosalia. Näiden valvontaa käytettiin vuonna htpv. Kulutustavaroihin liittyviä valvontakohteita on noin 150, joista 5 on maahantuojia tai niiden varastoja ja muut myyntipaikkoja. Tuoteturvallisuusvalvonnasta vastaa kaksi terveystarkastajaa, jotka käyttivät tarkastuksiin vuonna 2002 noin 15 htpv. Valvontaa toteutetaan pääasiassa projektiluontoisesti. Viime vuosien valtakunnalliset valvontaprojektit ovat käsitelleet esimerkiksi lelujen, leikkikenttien, uimahallien sekä kuntosalien turvallisuutta. Ympäristöterveyshuolto on liittynyt myös Kuluttajaviraston pikavalvontaan, jossa tehdään pistokoemaisesti tarkastuksia kulloinkin pyydettävistä kohteista. Taulukossa 13 on esitetty kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin kohdistuneet tarkastukset vuosina Taulukko 11 Tuoteturvallisuusvalvonnan tarkastusten määrät ja niiden suhteelliset osuudet kunnittain kuntayhtymän alueella vuosina (Lähde: toimintakertomustiedot) Vuosi Forssa % Humppila % Jokioinen % Tammela % Ypäjä % Yhteensä % % 6 9 % 5 8 % 9 14 % 4 6 % % % 1 3 % 5 13 % 3 8 % 3 8 % % % 4 5 % % 5 7 % 3 4 % % % 7 23 % 7 23 % 3 10 % 1 3 % % % 5 10 % 5 10 % 1 2 % 0 0 % % Taulukosta 11 havaitaan, että tarkastusten määrä on vaihdellut vuosittain kappaleeseen. Vuoden 2000 suuri tarkastusmäärä selittyy sillä, että silloin toteutettiin edellisen kerran leikkikenttätarkastukset. Vuonna 2002 tarkastelun kohteena olivat Forssan parturit ja kampaamot, leikkikentät sekä kynttilätuotteet. Humppilan suuren valvontamäärän selittää kauppakeskittymä. Vuonna 2003 tarkastusten kohteena ovat olleet koulujen, päiväkotien ja kuntien ylläpitämät leikkikentät. Tuoteturvallisuuden valvonta on erittäin laaja ja melko nuori valvontasektori. Siihen liittyvät vaihtelevat valvontakohteet vaativat tietämystä ja asiaan perehtymistä, vaikka valvontakohteiden määrä ei välttämättä olisikaan suuri. Tästä syystä valvontaa ollaan kehittämässä siten, että jatkossa kunnat suorittavat lääninhallitusten ohjauksessa kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaa ja Kuluttajavirasto vastaa keskitetysti tavaroiden markkinavalvonnasta. Kuluttajavirasto pyytää tarvittaessa apua lääninhallituksilta ja kunnilta näytteenottoon, notifikaatioiden pikavalvontaan ja myynnistä poistettavien tavaroiden jälkivalvontaan sekä kiireellisiin valtakunnallisiin valvontatehtäviin. 4.6 Eläinsuojelu Eläintensuojelun tarkoitus on edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua sekä suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Kunnissa eläinsuojelulakia valvovat kunnaneläinlääkäri, terveysvalvontaa suorittavat viranhaltijat sekä poliisi. Lisäksi lääninhallituksen hyväksymällä eläinsuojeluvalvojalla on oikeus suorittaa tarkastuksia. Lääninhallitus ohjaa ja valvoo eläinsuojelulain noudattamista läänin alueella. Eläinsuojelutarkastus tehdään aina, kun on epäily eläinten huonosta kohtelusta. Lisäksi viranomaisten tulisi tarkastaa vuosittain ammattimaista seuraeläintenpitoa harjoittavat kohteet, kuten kennelit, tallit, pieneläinten talteenottopaikat, sirkukset, eläintarhat ja eläinkilpailut. Nämä kohteet ovat ilmoitusvelvollisia lääninhallitukselle. Tällaisia kuntayhtymän alueella on yhteensä 34, joista on kenneleitä 9 (mukana löytöeläinkodit), talleja 22, fasaanitarhoja 2 sekä 1 eläinkauppa. Mikäli tarkastuksen yhteydessä käy ilmi, että eläinsuojelulakia on rikottu, eläimen omistajaa tai haltijaa kielletään jatkamasta tätä toimintaa ja velvoitetaan korjaamaan tilanne tietyssä määräajassa. Lääninhallitus voi myös asettaa uhkasakon tai teettämisuhan tilanteen korjaamiseksi. Kii-

20 20 reellisissä tapauksissa voidaan eläimelle hankkia toinen hoitopaikka, tai lopettaa eläin. Lainrikkoja voidaan tuomita sakkoon, vankeuteen ja lisäksi menettämään oikeutensa pitää eläimiä joko määräajaksi tai eliniäksi. Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Kuntayhtymällä on sopimus Löytöeläinkoti Camomillan sekä Ypäjän kunnan alueella Risto Rantasen kanssa. Löytöeläinkoti Camomilla toimii Vaulammilla ja Risto Rantanen Ypäjänkylässä. Eläimiä säilytetään hoitopaikassa vähintään 15 vuorokautta. Kuntayhtymä maksaa eläinten ylläpidon tältä ajalta sekä mahdollisen lääkityksen. Mikäli eläintä ei lunasteta kahden viikon aikana, se voidaan myydä, luovuttaa edelleen tai lopettaa. Mikäli omistaja ei ole tiedossa hoito ja lopetus tapahtuu kunnan kustannuksella. Vuonna 2001 kuntayhtymän maksamia eläinsuojelupotilaita oli 80 ja vuonna kappaletta. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään kuntayhtymän alueella kappaletta vuosittain. Tarkastusten määrä ja jakaantuminen kunnittain esitetään taulukossa 12. Taulukko 12 Eläinlääkäreiden ja terveystarkastajien tekemät eläinsuojelutarkastukset kuntayhtymän alueella vuosina Vuosi Forssa % Humppila % Jokioinen % Tammela % Ypäjä % Yhteensä % % 1 2 % 5 8 % 5 8 % 3 5 % % % 1 2 % 8 19 % 5 12 % 3 7 % % % 1 3 % 4 11 % 4 11 % 0 0 % % % 4 9 % % 6 14 % 2 5 % % % 3 6 % % 7 14 % 0 0 % % Eläinsuojelutarkastuksia tehdään selvästi eniten Forssassa, kuten taulukosta 12 havaitaan. Yhtenä syynä tähän voi olla alueen kunnista suurin asukastiheys, jolloin ilmoituksia epäillyistä laiminlyönneistä tehdään enemmän. Eläinsuojelutarkastukset ovat johtaneet siihen, että vuosina 2000 ja 2002 on yksi henkilö tuomittu eläintenpitokieltoon. Lisäksi vuosina 2001 ja 2003 on eläinlääkäri joutunut tekemään päätöksen siitä, ettei henkilölle ole annettu takaisin häneltä huostaan otettua eläintä. 4.7 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon päämääränä on edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä eläintauteja ja zoonooseja, huolehtia eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta ja tuottaa hyöty- ja lemmikkieläinlääkäripalvelut. Alueellamme on tuotantoeläimiä, lemmikkieläimiä ja erityisesti suuri määrä hevosia. MTT Jokioisilla keskittyy lehmien hoitoon ja tutkimukseen ja Ypäjällä hevosten jalostus- sekä siitostoimintaan. Hämeen Ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä Tammelassa on lehmiä, hevosia sekä strutseja. Ypäjän Hevosopisto kilpailu- ja koulutustapahtumineen sekä vaellustoimintoineen ja Forssan ravirata, Kuuman hevosvaellus, yhdessä muiden ratsastus- ja ravitallien kasvatus-, koulutus- sekä myyntitoimintoineen, lisäävät hevosmäärää alueella. Eläinlääkintähuollon tehtävä on turvata alueella olevien eläinten tarvitsema kiireellinen hoito kaikkina vuorokaudenaikoina sekä tarkastaa, että eläinten pidolle asetetut eläinsuojeluvaatimukset täyttyvät. Eläinlääkärit tekevät vuosittain EU- eläinsuojelutarkastuksia, joissa tarkastetaan täyttävätkö eri eläinlajien kohdalla pito-olosuhteitten osalta lainsäädännön vaatimukset. Tulokset kootaan yhteen tilastoksi koko maan osalta ja tiedotetaan EU:lle. Lisäksi eläinlääkärit tekevät

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveysasema Haudankorvankatu 000 FORSSA YMPÄRISTÖTERVEYSKYSELYN TULOKSET Forssassa..00 Projektityöntekijä Pia Kautonen ympäristö- ja terveystekniikan

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset

Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset 1 / 13 Ympäristöterveyden tehtäväkuvaukset LIITE 2 Loppuraportin liite 2 Maria Närhinen Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. YMPÄRISTÖTERVEYDEN PERUSTASO... 3 3. KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Ympäristökeskus Ympäristöterveysosasto Ympäristöterveyspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 47 Iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen Lauttasaaren musiikkiopiston tiloissa sekä Lauttasaaren ala-asteen väliaikaisen lisätilan käyttöönottaminen koulutoimintaan

Lisätiedot

TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMAN TOTEU- TUMINEN VUONNA 2005

TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMAN TOTEU- TUMINEN VUONNA 2005 Liite nro: 6 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TUOTETURVALLISUUSVALVONTASUUNNITELMAN TOTEU- TUMINEN VUONNA 2005 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksynyt. 2006 SISÄLLYSLUETTELO 2 1.

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014

142 02.10.2012 104 25.06.2013 137 27.08.2013 71 20.05.2014 EURAJOEN JOKIVEDEN KÄYTTÖKIELTO 64/64.641/2013, 280/62.623/2013 PJSYMPLK 02.10.2012 142 JVP-Eura Oy:n jätevesipuhdistamolla tapahtuneiden laiterikkojen seurauksena Eurajokeen on päässyt puutteellisesti

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje Päivi Aalto 18.1.2016 Terveydensuojelulaki Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa alukset ja antaa terveyssäännöstön liitteen 3 mukaisen todistuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (16) Ympäristölautakunta Yj/7 01.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (16) Ympäristölautakunta Yj/7 01.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (16) 95 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2015 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2016-001894 T 11 00 03 Päätös päättää hyväksyä selvityksen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

RAVINTOLAHANKE 2005. Yhteenveto: Fredrik Ollus, terveystarkastaja

RAVINTOLAHANKE 2005. Yhteenveto: Fredrik Ollus, terveystarkastaja RAVINTOLAHANKE 2005 Yhteenveto: Fredrik Ollus, terveystarkastaja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Tarkastukset ja näytteenotot... 3 3. Elintarvikehuoneiston vaatimukset...4 4.1 Tarkastuksien tulosten

Lisätiedot

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö 6.5.2015 Outi Zacheus, THL 1 STM:n asetusten (177/2008 ja 354/2008) muutosten taustat

Lisätiedot

Hevosen hyvinvointi uudet tulevat määräykset LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh /ESAVI

Hevosen hyvinvointi uudet tulevat määräykset LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh /ESAVI Hevosen hyvinvointi uudet 1.1.2014 tulevat määräykset 13.6.2013 LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh.040-5577569/ESAVI 1 Hevonen ja hyvinvointi Eläinsuojelulla on saatava aikaan eläinten hyvinvoinnin parannusta

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN AKON ORGANISOINTI

FORSSAN SEUDUN AKON ORGANISOINTI FORSSAN SEUDUN AKON ORGANISOINTI Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä Yhtiökokous Seutuneuvosto FSKK OY hallitus AKO ohjaushmä Toimitusjohtaja Ako yleiskoordinointi (Fskk) yrityskeskus yrityspalvelut

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES

8.5.2015. UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes. UIMAVESIPROFIILI HYVÄRILÄN UIMARANTA NURMES UIMAVESIPROFIILI Hyvärilän uimaranta Nurmes 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- VALVONTA

TERVEYDENSUOJELU- VALVONTA TERVEYDENSUOJELU- VALVONTA 4. 1. 2 0 1 7 TERVEYDENSUOJELUVALVONTA PALVELUPROSESSIT TALOUSVEDEN VALVONTA Vesilaitokset ja niiden vedenjakelualueet; Tarkastukset (suunnitelmalliset ja akuutit ), Vesilaitosten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot