RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut DI Sirkka Saarinen syyskuu 2010 elokuu 2011 TAPAHTUMIA SYYSKUU 10 Asbestipurkutyöntekijöiltä vaaditaan jatkossa koulutus Valtioneuvosto antoi asetuksen, jonka mukaan asbestipurkutyötä tekeviltä työnjohtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan jatkossa talonrakennusalan ammattitutkintoon sisältyvän valinnaisen asbestityön osatutkinnon suorittaminen. Asetus tuli voimaan 1. tammikuuta Asbestipurkutyötä saavat jatkossa tehdä vain siihen pätevät työntekijät. Pätevyyden myöntää aluehallintovirasto. Yhtenä pätevyysvaatimuksena on asbestipurkutyökoulutuksen suorittaminen. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma käynnistyi Ympäristöministeriön koordinoima viisivuotinen Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma käynnistyi asiantuntijaseminaarissa Helsingissä. Ohjelmalla pyritään merkittävästi vähentämään kosteus- ja homevaurioita sekä niistä aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. Tavoitteena on muun muassa yhtenäistää alan koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä. Syitä kosteus- ja homeongelmiin löytyy rakennusten koko elinkaaresta: koulutuksesta, suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja korjaamisesta. Monet korjaukset myös epäonnistuvat riittämättömien kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien takia. Kosteus- ja hometalkoissa luodaan keinoja rakennuksen omistajan ja kuluttajan tehtävän helpottamiseksi. Yksi tärkeimmistä on alkamassa oleva alan koulutuksen ja pätevöitymisen hankekokonaisuus. Kosteus- ja hometalkoot toteutetaan laajassa yhteistyössä muiden ministeriöiden, valtionhallinnon toimijoiden, kuntasektorin, koulutuslaitosten, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa. Verohallintoon harmaan talouden selvitysyksikkö Hallitus antoi lakiesityksen harmaan talouden selvitysyksikön perustamisesta. Sen mukaisesti Verohallintoon perustetaan lailla pysyvä harmaan talouden selvitysyksikkö. Tähän mennessä talousrikoksia on käsitelty väliaikaisessa viranomaisyhteistyön kehittämisprojektissa. Laki tuli voimaan ja yksikkö perustettiin vuoden 2011 alussa. Yksikkö keskittyy kuvaamaan ja paljastamaan harmaan talouden ilmiöitä ensisijaisesti tuottamalla ja jakamalla tietoa. Yksikkö jatkaa viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virken toimintaa. Yrityskauppoja Polymeeripinnoitteita teollisuuden ja julkisten rakennusten lattioihin valmistava Nanten Oy osti lattiapinnoitustyötä tekevät Karppakon Oy:n ja Pinnoitus Paukkonen Oy:n. Ostetuista yhtiöistä muodostettiin Nantenin tytäryhtiö Nanten Lattiat Oy. Korjausrakennusyritys Consti Yhtiöt osti putki- ja viemärisaneerauksen erikoisosaaja Putki- Reformi Oy:n, joka käyttää saneerauksissa putkitus-, pinnoitus- ja sukkasujutusratkaisuja. Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 70. Yrityskaupan jälkeen Consti Yhtiöiden pro forma -liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstön määrä noin 700. Consti Talotekniikka -toimialan liikevaihto nousee yli 60 miljoonaan euroon. Muut Constin toimialat ovat korjausurakointi ja julkisivusaneeraus. Euralainen LVI-Helin Oy osti raumalaisen Lännen ilmatekniikka Oy:n, joka toimii ilmastoinnin, jäähdytyksen, lämpöpumppujen, ilmastointihuollon ja LVI-alan konsultointitehtävien parissa. 7

2 PALKINTOJA JA HUOMIONOSOITUKSIA Luukku-talo vuoden puunkäytön edistäjä Aalto-yliopiston Luukku-talo sai ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden puunkäytön edistäjä -tunnustuksen. Luukku-talossa yhdistyvät monipuolinen puunkäyttö, rakentamisen korkea laatu, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Talo ilmentää hienosti suomalaisen puurakentamisen pitkiä perinteitä. Opiskelijatyönä suunniteltu ja rakennettu Luukku-talo menestyi myös energiatehokkaan rakentamisen Solar Decathlon -kilpailussa kesäkuussa Madridissa. Talo sijoittui kisassa viidenneksi. Nollaenergiatalon runkona on käytetty Finnforest Kerto -levyjä. Kunniamaininnan sai design-huonekaluja Kerto-levyistä valmistava Punkalive. Vuoden puunkäytön edistäjä -tunnustuksen jakavat Metsäliitto, Tapiola-ryhmä ja Nordea Kuopion siltavahdit sai Kestävä Kivitalo -palkinnon Kuopion siltavahdit sai vuoden 2010 Kestävä Kivitalo -palkinnon. Kaksi korkeaa ja kaksi matalampaa asuintaloa ovat paikalla rakennettuja ja tiiliverhoiltuja. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiiltä, ja rungon välipohjarakenteet sekä yläpohja on tehty betonista paikalla valaen. Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu pitkää elinkaarta ja asumisviihtyvyyttä. Tunnustuksen saivat talojen toteuttamiseen osallistuneet henkilöt seuraavista yrityksistä: Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, QVIM Arkkitehdit Oy, YIT Rakennus Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Insinööritoimisto SRT Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy, Insinööritoimisto Kantelinen Oy. Kestävä Kivitalo -yritysryhmän jäsenet ovat Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Celsa Steel Service Oy, Betonikeskus/Valmisbetoni, Betonikeskus/Muottiryhmä, Peri Suomi Ltd Oy, Doka Finland Oy ja Ramirent Finland Oy Kestävä kunta -palkittuja: Joensuu, Jyväskylä ja Turku Tekesin ja Kuntaliiton järjestämän Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailun tavoitteena oli tuottaa ideoita, jotka auttavat kuntia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistämisessä sekä hyvän elinympäristön tarjoamisessa. Kilpailussa palkittiin Joensuu, Jyväskylä ja Turku sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto. Voittajia ovat Joensuun liiketoimintamalli jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämiseen, Jyväskylän kehittämä maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n punnitseva, monilokeroinen jätteidenkeräysjärjestelmä sekä Turun idea paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönottoon liikenteessä. Voittajaideoita ryhdytään jatkokehittämään Tekesin rahoituksella Sanna Jokimäelle nuorten puuarkkitehtuuripalkinto Arkkitehti Sanna Jokimäki sai ensimmäisen nuorille arkkitehdeille suunnatun Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon. Se tuli tilaelementtiarkkitehtuuria käsittelevästä diplomityöstä, joka hyväksyttiin TTY:ssä huhtikuussa Jokimäki teki diplomityössään katsauksen elementti- ja tilaelementtirakentamisen historiaan. Päätelmiensä perusteella hän laati ehdotuksen puurakenteiseksi tilaelementtijärjestelmäksi koululaajennusta varten Villa Valo Kuopion asuntomessujen suosikki Kuopion vuoden 2010 asuntomessujen kävijät äänestivät Parasta Taloa, Parasta Sisustusta ja Parasta Pihaa. Lammi-Kivitalo Villa Valo oli yleisön suosikki kaikissa kolmessa äänestyksessä. Se erottui muun muassa ulkonäöllä, sisustuksella ja tilaratkaisuilla. Villa Valon arkkitehti- ja pääsuunnittelijana on Reijo Mitrunen. Sisustuksesta vastasi Tiina Ruotsi ja pihasuunnittelusta Esa Vilkki. 8 PUUINFO

3 Isännöintiliitto palkitsi Isännöintiliitto myönsi vuoden 2010 isännöintiyritys -tunnustuksen Tapiolan Lämpö Oy:lle. Se palkittiin korjaushankkeiden kehitystyöstä, joka on tuonut selkeitä hyötyjä asiakastaloyhtiöille. Keskeinen osa ovat kumppanuussopimukset korjauksia suunnittelevien insinööritoimistojen kanssa. Vuoden isännöitsijä on puolestaan TVT Asuntojen isännöintipalveluiden päällikkö Timo Laaksonen, joka on kehittänyt kiinteistönhoitopalveluiden laadun valvontaa. Realia Isännöinnin ennakoiva yhteistyö kiinteistönpidossa palkittiin vuoden 2010 Isännöintitekona. Yritys on yhteistyössä insinööritoimisto Raksystems Anticimexin kanssa rakentanut taloyhtiöille tehokkaita palveluita kiinteistönpitoon. TAPAHTUMIA LOKAKUU 10 ERA17: Suomi energiatehokkuuden kärkeen 31 toimenpiteellä Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä ERA17 -työryhmä tunnisti 31 toimenpidettä, joilla Suomesta saadaan energiatehokkuuden kärkimaa. Toimenpide-ehdotukset käsittelevät energiatehokasta maankäyttöä, hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta, kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen kehittämistä. Työryhmän ehdottamista toimenpiteistä osa kohdistuu lyhyelle ja osa pitkälle aikavälille. Rakentamismääräysten kehitys on kartoitettava seuraavien kymmenen vuoden ajalle, ja korjausrakentamista on ohjattava määräyksillä. Rakennusvalvonnan toiminnan pitää olla jälkikontrollin sijasta ennakoivaa ja neuvovaa. Kiinteistöille tulee saada ympäristöluokitukset, kaupunkiseutujen kasvulle rajat ja aurinkosähkölle syöttötariffi. Muun muassa nämä toimenpiteet ovat keskeisiä, kun rakennetusta ympäristöstä aiheutuvia päästöjä halutaan vähentää, linjaa ERA17 -työryhmän loppuraportti. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa tehokkaimmat keinot rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi. Liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon asiantuntijoista koostuneen ryhmän työtä vetivät ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes. Työn tavoitteeksi asetettiin se, että Suomi saavuttaisi päästövähennystavoitteensa rakennetun ympäristön osalta etuajassa, jo vuonna Toimenpiteet vähentävät alustavien vaikutusarviointien mukaan rakennetun ympäristön energiankulutusta noin prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna nykytilaan. Työryhmän mukaan useimmat toimenpiteiden edellyttämistä investoinneista ovat taloudellisesti kannattavia jo nyt. Energiankulutuksen ja päästöjen vähenemisen lisäksi toimenpiteillä voidaan merkittävästi parantaa rakentamisen ja asumisen laatua. Yrityskauppoja Kivipohjaisten rakennustuotteiden valmistaja Maxit Oy muuttui Saint-Gobain Weber Oy Ab:ksi. Markkinointinimenä yritys käyttää Weberiä. Weber valmistaa julkisivurappaustuotteita, lattiatasoitteita, rakennuskemikaalituotteita ja mineraalipohjaisia rakennusmateriaaleja. Yhtiö toimii 43 maassa, tuotantoyksikköjä on 43 ja henkilöstöä Kiinteistönhoitoon erikoistunut Piha-Repo Oy osti saman alan yrityksen West-Co Oy:n. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousee noin 4,5 miljoonaan euroon ja henkilöstön lukumäärä noin 63:een. Piha-Repo-konserniin kuuluvat myös Espoon Putkipalvelu Oy ja RR-Saneeraus Oy. Halton osti kiinteistöjen energiankulutuksen hallintaratkaisuihin keskittyvän yhdysvaltalaisen Current Energyn. Dallasissa sijaitsevan yrityksen ratkaisut auttavat vähentämään sähkön, veden ja kaasun käyttöä. Yrityksen internet-pohjainen järjestelmä valvoo rakennuksen energiankulutusta reaaliajassa. Palvelua käytetään pääosin ravintoloissa. Lemminkäinen osti Suonenjoen Sementtituote Oy:n, jonka betonielementtitehdas sijaitsee Suonenjoella Lemminkäisen betonielementtitehtaan naapurissa. Yrityksen liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2010 noin 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää 11 henkeä. 9

4 Suomalainen laitureita ja venesatamia rakentava Marinetek on ostanut samalla alalla toimivan ruotsalaisen Nordiska Flytbryggor Ab:n (NFB). Ostetun yrityksen nimeksi vaihtuu Marinetek NFB. Sen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, ja sen palveluksessa on 30 henkeä. Marinetek-konserniin kuuluu nyt 16 tytäryhtiötä ympäri maailmaa ja sillä on valmistusta kymmenessä maassa. Ensto osti ranskalaisen Novexia-yhtiön, joka valmistaa pien- ja keskijännitteen sähköverkkojen tarvikkeita sekä niihin liittyviä automaatio- ja etäohjauslaitteita. Kaupalla Ensto vahvistaa osaamistaan erityisesti älyverkkojen osalta. Sofisme-konsernin tytäryhtiö Novexian liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Se työllistää Ranskassa 150 henkeä. Liiketoimintakaupan jälkeen Enston liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää henkeä. Konsulttitoimisto Ramboll osti talotekniikan suunnitteluun erikoistuneen Tuomi Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. Valtakunnallisesti toimiva Tuomi Yhtiöt tarjoaa LVIA- sekä sähköteknisen suunnittelun asiantuntijapalveluita. Yrityksen liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa, ja yhtiössä työskentelee lähes 40 talotekniikan asiantuntijaa. Rambollin henkilöstömäärä Suomessa on noin Se tarjoaa konsultti- ja asiantuntijapalveluita talo-, infra-, teollisuus-, energia- sekä vesi- ja ympäristötoimialoilla ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. Suomen Rambollin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 90 miljoonaa euroa. Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Finland hankki suurimman osan Peabin vuokrausliiketoimintaa Suomen markkinoilla hoitavan Lambertsson Oy:n vuokrauskalustosta. Peab puolestaan on hankkinut Cramon vuokraukseen liittyvää palveluliiketoimintaa Ruotsin markkinoilla hoitavan Cramo Entreprenadmaskinerin liiketoiminnan. PALKINTOJA JA HUOMIONOSOITUKSIA Jukka Karila ja Maija Typpi saivat Rakennustietopalkinnon Vuoden 2010 UICB:n rakennustietopalkinnon saivat Radio Suomen Rakentajan ja remontintekijän te lan tekijät rakennusmestari Jukka Karila ja toimittaja Maija Typpi. Jukka Karila on te lan rakennustekninen asiantuntija, joka hallitsee uudis- ja korjausrakentamisen ongelmat. Tiedetoimittaja Maija Typin laaja kokemus tieteen ja tekniikan toimittajana asettavat puolestaan rakentamisen ongelmat laajempaan perspektiiviinsä. Rakennuskeskusten kansainvälisen liiton UICB:n rakennustietopalkinto edistää hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla Julkisivuremontti tunnustus Turkuun Raskintorneille Turkulaisen As Oy Raskintornien julkisivuremontti voitti ensimmäistä kertaa järjestetyn Julkisivuremontti-kilpailun. Kunniamaininnat saivat helsinkiläisten As Oy Eerikinkatu 31:n julkisivuremontti ja As Oy Urkupillintie 7:n julkisivu- ja parvekekorjaus. Turun Runosmäen lähiössä sijaitsevan kerrostaloyhtiön As Oy Raskintornien julkisivuremontin toteutus on erinomainen osoitus asukkaiden kuuntelemisen tärkeydestä ja merkityksestä laadukkaan ja kestävän julkisivukorjaushankkeen läpiviemisessä. Lisäksi Raskintornien remontti on onnistunut esimerkki erilaisten tarpeiden ja toimintaympäristöjen huomioimisesta tällaisissa hankkeissa. Korjaushanke uudisti koko taloyhtiön toiminta- ja korjauskulttuurin sekä asumisen arvot Esko Järvenpäälle RIL:n Sillanrakennuksen erikoispalkinto Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-Säätiö myönsi Sillanrakennuksen erikoispalkinnon tekniikan lisensiaatti Esko Järvenpäälle. Hän on suomalaisen sillanrakentamisen edelläkävijä 1980-luvulta lähtien. Esko Järvenpää on merkittävällä tavalla edistänyt sillanrakentamisen teknologista kehitystyötä tuomalla muun muassa vinoköysisiltatekniikan Suomeen. Hän on WSP Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja ja toimii WSP Finlandin siltatoimialalla johtavana konsulttina. 10

5 LVI-Myller palkittiin vuoden 2010 LVI-alan työturvallisuusteosta LVI-Myller Oy voitti LVI-alan työturvallisuusteko ideakilpailun. Yrityksessä on käytössä mitattavissa olevat tavoitteet turvallisuuden toteutumiselle, ja niitä seurataan säännöllisesti. Turvallisuusasiat ovat esillä säännöllisesti, ja mahdolliset vaaratilanteet sekä tapaturmat käydään läpi palavereissa. Työsuojelun tason kehittämiseksi työpaikalla ja työmailla riskejä arvioidaan säännöllisesti. Yritys hyödyntää työterveyshuollon, työsuojelun ja vakuutusyhtiön asiantuntijuutta työturvallisuuden edistämisessä. LVI-Myllerissä tapaturmat ovat laskeneet huomattavasti määrätietoisen toiminnan ansiosta. LVI-alan työturvallisuusteko -kilpailun järjestävät Fennia ja Talotekniikkaliitto ry Lars Hagman sai vuoden 2010 Rakennustaiteen valtionpalkinnon Vuoden 2010 Rakennustaiteen valtionpalkinnon sai Espoon kaupunginarkkitehti Lars Hagman. Valtion rakennustaidetoimikunta toteaa arkkitehti, tekniikan tohtori Lars Hagmanin pitkällä virkamiesurallaan luoneen poikkeuksellisen hyvät edellytykset korkeatasoiselle suomalaiselle arkkitehtuurille ja arkkitehtuurin tekijöille. Eri taiteen alojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi Kirnun arkkitehtuuri palkittiin Shanghain maailmannäyttelyssä Maailmannäyttelyiden katto-organisaatio BIE (Bureau International des Expositions) palkitsi Suomen paviljongin Kirnun suunnittelultaan ja arkkitehtuuriltaan parhaana omassa kokoluokassaan Shanghain maailmannäyttelyssä. Kirnun on suunnitellut helsinkiläinen JKMM Architects pääarkkitehtinään Teemu Kurkela. Paviljonki on saanut inspiraationsa luonnosta ja nimetty hiidenkirnun mukaan Uutelan kanava Vuoden 2010 Ympäristörakenne Helsingin Aurinkolahdessa sijaitseva Uutelan kanava ympäristöineen valittiin Vuoden 2010 Ympäristörakenteeksi. Kanavan ympäristöineen on rakennuttanut Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Sen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa. Vuoden 2010 Ympäristörakenteen ovat toteuttaneet Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, Niska & Nyyssönen Oy ja Skanska Infra Oy. Uutelan kanava ympäristöineen on erinomaisella suunnittelulla, tasokkaalla toteutuksella ja korkeatasoisilla materiaaleilla aikaansaatu ympäristökokonaisuus. Peräti 700 metriä pitkä ja metriä leveä kanava istuu erinomaisesti rakennetun kaupungin ja luonnontilaisen maiseman väliseen tilaan. Kilpailun järjestävät Rakennustuoteteollisuus RTT ja Puutarhaliitto ry Vahanen vuoden 2010 koulutusmyönteisin työyhteisö Vahanen-yhtiöt sai vuoden 2010 koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnustuspalkinnon. Valintaan vaikuttivat yhtiön koulutusmyönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä henkilöstölle luotu oma koulutusjärjestelmä Vahanen Akatemia. Kiitosta sai myös jo vuonna 2003 palkittu mestari-oppipoikamalli, joka edistää hiljaisen tiedon jakamista ja yhteisiä toimintatapoja. Vahasella tehdään myös paljon yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. SIRKKA SAARINEN 11

6 TAPAHTUMIA MARRASKUU 10 Huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi uudisrakennuksissa Ympäristöministeriö muutti kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteista annettua asetusta niin, että huoneistokohtaiset vesimittarit vaaditaan vastedes uudisrakennuksissa, joissa on enemmän kuin yksi huoneisto. Asuinhuoneistojen lisäksi mittarit on asennettava toimisto- ja liikekiinteistöihin. Asetusmuutos tulee voimaan vuoden 2011 alussa. Vesimittarien asentaminen jatkaa toimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Pelkästään asuinrakennuksissa käyttöveden lämmitykseen kuluva energia on Suomen kokonaisenergian käytöstä noin viisi prosenttia. Osuus kasvaa lähivuosina, kun rakennusten muu energiankulutus vähenee tiukentuvien rakentamismääräysten myötä. LVI-urakoitsijat mukaan Tilaajavastuu.fi-palveluun LVI-Tekniset Urakoitsijat liittyi internetissä toimivaan Tilaajavastuu.fi-palveluun. Palvelun tarkoituksena on tilaajavastuulain mukaisesti auttaa tilaajaa selvittämään käyttämiensä urakoitsijoiden ja palveluntuottajien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamista koskevat tiedot. Järjestelmä perustuu valtakirjan nojalla verohallinnolta ja työeläkeyhtiöiltä saataviin maksutietoihin. Väestönsuojan rakentamisvelvoitteen kerrosalaa nostettiin Hallitus hyväksyi esityksen uuden pelastuslain ja meripelastuslain muuttamisesta. Samalla valtioneuvosto hyväksyi myös yhteisen väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskevan lausuman. Rakentamisvelvoitteen raja nousi 600 neliömetristä 1200:aan yleisesti mm. asuinrakennuksissa ja 1500:aan teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksissa. Muutos tuli voimaan huhtikuussa Lisäksi heinäkuun alussa 2011 voimaan tullut pelastuslain muutos kevensi suojien teknisiä vaatimuksia. Samalla velvoitettiin omistaja kunnossapitämään ja tarkastamaan vanhat suojat. Stul ja Talonrakennusteollisuus jäseniksi Ralaan Talonrakennusteollisuus ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stul ry liittyivät Rakentamisen Laatu Rala ry:n jäsenyhdistyksiksi. Rala on kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöjen perustama toimija, joka arvioi ja antaa luokituksia ja pätevyyksiä rakennusalan yrityksille. Ralan palveluiden tavoitteena on muun muassa torjua harmaata taloutta, edistää reilua kilpailua ja parantaa rakennushankkeiden osapuolten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Ralaan kuuluu jo 14 kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöä. Ennestään Ralan jäsenyhdistyksiä olivat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Isännöintiliitto ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto Skol ry, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Infra ry, Pintaurakoitsijat ry, Kattoliitto ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry, Koneyrittäjien liitto ja Viherympäristöliitto ry. Lisäksi ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat Ralan toimintaan hallitustyöskentelyn kautta. RYM:n ensimmäinen tutkimusohjelma käynnistyi Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma käynnistyi. Vuosina toteutettavan PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. PRE-ohjelman budjetti on 21 miljoonaa euroa. Siinä on 43 osapuolta: 37 yritystä ja 6 tutkimuslaitosta. Ohjelma koostuu kuudesta temaattisesta työpaketista, joiden veturiyrityksiä ovat FCG Oy, Rapal Oy, Senaatti-kiinteistöt, Skanska Oy, Tekla Oyj ja VR Track Oy. Tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia selvitetään monesta näkökulmasta, niin teollisen rakentamisen ja infra-alan toimitusketjuissa kuin kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Tutkimuskohteina ovat myös tietotyön vaatimukset tilojen johtamiseen. 12

7 Yrityskauppoja Kiinteistöpalvelualalla toimivan RTK-Palvelu Oy:n ja Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy:n kaupassa OP-Talohuollon kiinteistöhuoltoyksikkö siirtyi osaksi RTK-Palvelun Forssan yksikköä. Samalla noin 20 kiinteistöhuollon ammattilaista siirtyi RTK-Palvelu Oy:n palvelukseen. OP- Talohuollon liikevaihto oli vuonna 2009 noin miljoona euroa. RTK-Palvelu on kiinteistöhuolto- ja siivousalan maanlaajuinen toimija. Konsernin liikevaihto on yli 90 miljoonaa euroa. Sen henkilöstömäärä on yli Aspo-konserniin kuuluva Kaukomarkkinat Oy osti kankaanpääläisen KSM-Lämpötekniikka Oy:n liiketoiminnan, joka käsittää muun muassa biopolttoainelaitteistojen ja aurinkoenergiajärjestelmien maahantuonnin, myynnin ja asennuksen. KSM-Lämpötekniikan liikevaihto on noin miljoona euroa. Konsulttitoimisto Ramboll osti rakennetekniikkaan erikoistuneen suunnittelutoimisto Kari Narkaus Oy:n liiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto on noin 0,5 miljoonaa euroa, se työllistää Oulussa 7 henkilöä. Rakennusliike Mijorak Oy osti SOL:n korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut -liiketoiminnan. SOL:n rakentamispalveluyksikkö tarjoaa palveluita yritysasiakkaille pääkaupunkiseudulla. Sen liikevaihto on noin 1 miljoona euroa, ja sen palveluksessa on 10 henkeä. Mijorakkonsernin liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 125 henkeä. Kiinteistötekniikan palveluja tarjoava Sähköpeko-konserni osti enemmistön sprinklerijärjestelmien suunnitteluun, urakointiin ja kunnossapitoon erikoistuneesta Trison Oy:stä. Trison työllistää noin 30 alan ammattilaista. Yrityskaupan jälkeen Trisonin omistajina jatkavat 40 prosentin osuudella Petri Valkonen, Aki Rahunen, Tapio Nurmi, Jarmo Nurmi sekä Jouni Nurmi. Heidän haltuunsa jää vielä 40 prosenttia Trisonin osakkeista. Sähköpekokonsernin liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 400 henkeä. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy ja Laatukonsultit Oy allekirjoittivat esisopimuksen, jonka mukaan rakennuttamisen sekä laadunhallinnan ja -tarkastuksen konsultointipalveluita tarjoava Laatukonsultit siirtyy A-Insinöörien omistukseen keväällä Laatukonsulttien toiminta jatkuu omalla yritysnimellä, mutta sen palvelut liitetään A-Insinöörien Infrarakennuttamisen palvelukokonaisuuteen. A-Insinöörit-konsernin muodostavat A-Insinöörit Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Geotesti Oy, Turun Juva Oy sekä ensi keväästä Laatukonsultit Oy. Yhtiön palveluksessa on yli 300 talo-, teollisuus- ja infrarakentamisen sekä kiinteistönpidon ja korjaussuunnittelun asiantuntijaa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 25,5 miljoonaa euroa. Suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoava Rejlers Oy osti noin 55 prosentin osuuden vantaalaisen Insinööritoimisto Lausamo Oy:n osakkeista. Kauppaan sisältyy myös loppujen osakkeiden osto-optio. Kauppa toteutui huhtikuussa Insinööritoimisto Lausamo tarjoaa sähkö-, automaatio- ja telesuunnittelua uudisrakennuskohteisiin sekä kiinteistöjen korjausrakentamiseen. Se toimii Suomen lisäksi Venäjällä Moskovassa sijaitsevan tytäryhtiö LLC Lausamo Projectin kautta. Lausamo-konsernin palveluksessa on 45 henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 3,5 miljoonaa euroa. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 300 henkilöä. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlerkoncernen-yhtiötä, joka työllistää yli henkilöä ja jonka liikevaihto on noin 85 miljoonaa euroa. Teknisen tukkukaupan yritys, LVI-Dahl Oy osti LVI-alan tukku- ja vähittäismyynnin parissa toimivan Vesijohtoliike Siimesvaara Oy:n koko osakekannan. Ostetun yhtiön liiketoiminta siirtyi LVI-Dahlille vuoden 2011 alussa. Vesijohtoliike Siimesvaara työllistää Salossa 21 henkilöä, ja yhtiön liikevaihto on runsaat 10 miljoonaa euroa. LVI-Dahl työllistää Suomessa noin 350 henkeä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 244 miljoonaa euroa. LVI-Dahl kuuluu ranskalaiseen Saint-Gobain-konserniin. PALKINTOJA JA HUOMIONOSOITUKSIA Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö palkitsi Neapon ja Kari Reijulan Suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista sekä kansainvälistymistä tukeva Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö jakoi vuoden 2010 tunnustuspalkinnon Neapo Oy:lle ja kunniakirjan professori Kari Reijulalle. 13

8 Neapo toimittaa innovatiivisia rakennusratkaisuja modulaariseen uudis- ja korjausrakentamiseen. Tehdasvalmisteiset moduuliratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä. Lääketieteen tohtori, professori Kari Reijula on puolestaan tehnyt pitkäaikaista, poikkitieteellistä ja rakentavaa yhteistyötä paremman sisäympäristön puolesta kiinteistö- ja rakennusklusterissa Luukku-talolle nyt vuoden 2010 Puupalkinto Vuoden 2010 Puupalkinnon sai Aalto-yliopiston nollaenergiatalo Luukku, joka on palkittu jo puunkäytön edistäjänäkin. Kunniamaininnan sai Jyväskylässä sijaitseva Kuokkalan kirkko. Palkinnon myöntämisessä kiinnitettiin nyt erityistä huomiota energia-, ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Luukku-talon suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Aalto-yliopiston Luukku-team, arkkitehtisuunnittelijana Ulla Prami ja Wood Program -työryhmä. Luukku-talon päärahoittaja on Sitra, ja hankkeeseen on osallistunut useita yrityksiä. Kuokkalan kirkon arkkitehtisuunnittelusta vastaavat arkkitehdit Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi ja Jani Jansson. Kirkon rakennuttaja on Jyväskylän seurakunta Kempeleen ekokylä sai vuoden 2010 RIL-palkinnon Vuoden 2010 RIL-palkinnon voitti energiaomavarainen Kempeleen ekokylä. Voittajan valitsi Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara. Hänen mukaansa voittaja on oiva esimerkki kokonaiskonseptin tai järjestelmän kehittämisestä, pienen yrityksen innovatiivisuudesta, olemassa olevan teknologian soveltamisesta käytännönläheisesti uuteen ratkaisuun sekä energiaja ilmastohaasteisiin vastaamisesta. Hajautettu energiatuotanto, joka hyödyntää uudistuvia energialähteitä, on yksi keino rakentaa kestävää yhdyskuntaa. Kempeleen ekokylän rakennuttajana ja konseptin kehittäjänä on toiminut Fortel Components Oy, kaasuttimen ja metsähakkeen logistiikan on kehittänyt ja toimittanut CCM-Power Oy Raimo Vessonen Vuoden Rakennusmestari Valtakunnallisen Vuoden Rakennusmestari -palkinnon 2010 sai siltarakentamisen asiantuntija, rakennusmestari Raimo Vessonen Laihialta. Vessonen on toiminut vuodesta 1973 al kaen TVH:n, Tielaitoksen ja Destia Oy:n palveluksessa vaativien siltaprojektien vetäjänä, hän on rakentanut useita satoja uusia siltoja sekä korjannut noin tuhat vanhaa siltaa Tiehallinnolle, kunnille ja tiehoitokunnille sekä Liikenneviraston ELY-keskuksille ja rautatieosastolle. Ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden nuori insinööri -tunnustuksen sai nokialainen Sanna-Kaisa Pylvänäinen Esa Ruskeepää sai vuoden 2010 Bryggman-apurahan Arkkitehti Esa Ruskeepää sai sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston vuoden 2010 apurahan. 30-vuotias Ruskeepää on ehtinyt jo toimia menestyksekkäästi poikkeuksellisen laajalla sektorilla. Hänen tuotantonsa ulottuu taiteellisesti painottuneista produktioista laajamittaisiin kansainvälisiin arkkitehtuurikilpailuihin. Bryggman-apurahan myöntämisestä päätti SAFAn hallitus Vuoden 2010 Teräsrakenne on Tapiolan pääkonttori Tapiola-ryhmän uusi pääkonttori Espoon Tapiolassa valittiin Vuoden 2010 Teräsrakenteeksi. Rakennuksessa on onnistuneesti käytetty hyväksi teräksen ominaisuuksia muuntojoustavan, tehokkaan sekä viihtyisän ja tilallisesti vaikuttavan toimistokokonaisuuden synnyttämisessä. Tilojen muunneltavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota niin arkkitehtonisten, rakenteellisten kuin taloteknisten ratkaisujen osalta. Teräsrakennepalkinnot saivat Rakennuttaja Kiinteistö- Tapiola Oy, Rakennuttajakonsultti Indepro Oy, Pää- ja Jussi Tiainen 14

9 arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtitoimisto SARC Oy, Rakennesuunnittelija Finnmap Consulting Oy, Pääurakoitsija YIT Rakennus Oy Oskari Vilamon rahasto palkitsi rakennusalan parhaat opinnäytteet Lemminkäinen Oy:n vuonna 1985 perustama Oskari Vilamon rahasto palkitsi rakennusalan parhaat akateemiset opinnäytteet. Väitöskirjapalkinnon saivat tekniikan tohtorit Hennu Kjisik, Lauri Palojärvi ja Olli Seppänen. Lisensiaattityöpalkinnon sai tekniikan lisensiaatti Olli-Pekka Kari. Diplomityöpalkinnot myönnettiin arkkitehti Elina Alatalolle, arkkitehti Jenni Höltälle, maisema-arkkitehti Sini Korpiselle, diplomi-insinööri Mikko Peltomaalle, arkkitehti Jaakko Penttilälle, diplomi-insinööri Jussi Vakkilaiselle ja diplomi-insinööri Kimmo Virtaselle Mervi Heiskasesta Vuoden rialainen 2010 Kuopion asuntomessujen projektipäällikkö RI Mervi Heiskanen sai Vuoden rialainen -palkinnon, jonka jakaa Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. Valinnan perusteina oli Mervi Heiskasen aktiivinen toiminta Pohjois-Savon RIAssa sekä mittava, hyvin onnistunut työ Kuopion asuntomessujen projektipäällikkönä. Mervi Heiskanen valmistui rakennusinsinööriksi Kuopion teknillisestä oppilaitoksesta vuonna Sitä ennen hän suoritti rakennusmestarin tutkinnon vuonna 1992 ja kasvatustieteen approbaturin Musiikkitalo on Suomen paras työmaa SRV:n Musiikkitalo valittiin Vuoden Työmaaksi Helsinkiin nouseva Musiikkitalo on Suomen merkittävin rakennushanke moneen vuoteen. Valtavien julkisten paineiden kohteena oleva työmaa pääsee asetettuihin kustannus- ja aikataulutavoitteisiinsa. Rakennuslehden kokoama asiantuntijaraati kiitti SRV:n vakaata tapaa toimia niin, ettei ongelmia tai laatuvirheitä voi päästä syntymään. Tuotannon hallinta on johtamiskysymys, mistä näyttönä SRV:llä on Kampin keskuksesta asti yhdessä toimineen kaksikon, projektipäällikkö Markku Muhosen ja vastaavan mestarin Jukka Nikkolan, oppikirjamainen toteutus. Yleisjärjestys, siisteys ja pölynhallinta ovat huipputasoa. Mallinnusta on käytetty Musiikkitalon työmaalla erinomaisesti hyväksi. Ilman sitä monimutkainen hanke ei olisi pysynyt aikataulussa. Vuoden korjaustyömaaksi valittiin Peabin perustajaurakoima Neitsytpolun asuntosaneeraushanke Helsingissä. Vuoden infratyömaaksi valittiin YIT:n urakoima Kehä I:n liikennetunnelihanke Espoon Vallikalliossa. Rakennuslehti on palkinnut vuoden parhaan työmaan vuodesta 1986 lähtien. Tärkeimpiä valintakriteerejä ovat aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteisiin pääsy, työturvallisuus, työmaan vaativuus, johtaminen ja työmaalla tehty, koko alaa eteenpäin vievä kehitystyö. TAPAHTUMIA JOULUKUU 10 Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen puutteellissa työtapaturmissa Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmässä tutkitaan lähes kaikki työpaikoilla sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Tapaturmavakuutuslaitosta johtaa ja koordinoi kutakin tapausta varten erikseen asetettua työryhmä. Se myös julkaisee selvityksistä ns. TOT-raportit. Joulukuussa ilmestyneen raportin mukaan puutteet riskien arvioinnissa ja vaarojen tunnistamisessa toistuvat kuolemaan johtaneiden työtapaturmien taustalla. Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja turvallisen työn suunnittelu ja johtaminen ovat ennakkoon tehtävää työtä, jotta riskikohdat saataisiin hallintaan. Lisäksi vielä juuri ennen varsinaisen työn aloittamista tulisi turvallisen tekemisen edellytykset käydä läpi. Työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa, jossa tarkkaillaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Vastuu korostuu tilanteissa, joissa tekijöillä ei ole riittävästi osaamista tai kokemusta. 15

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

Ehdotuksista voivat antaa kommenttinsa ja lausuntonsa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.

Ehdotuksista voivat antaa kommenttinsa ja lausuntonsa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Päiväys Datum Dnro Dnr 19.4.2012 YM2/600/2012 Arvoisa vastaanottaja Viite Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTOPYYNTÖ luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen!

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! on keskusliitto, johon kuuluu 5 toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. RT:n jäseninä ovat kaikki keskeiset talonrakennustoimintaa,

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

Taustaa Turvapuistolle

Taustaa Turvapuistolle Taustaa Turvapuistolle Työtapaturmista Tapaturmat ovat sekä henkinen, että taloudellinen rasite» 128 264työtapaturmaa vuosittain.» 15 000 rakennusteollisuudessa» Keskimääräinen kustannus 8500 / tapaturma.»

Lisätiedot

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001 Caverion lyhyesti Caverion Life Cycle Solutions for Buildings and Industries Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Arkkitehtuura Oy Pääsuunnittelija arkkiteht SAFA Jarmo Sulonen, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö TALKOOVUOSI 2015 Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö Talkootyömaiden eteneminen 2010 2011 2012-2013 2014 2015 Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj.

Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Tervetuloa maanrakennuspäivään! Ville Saksi 6.10.2011 MANK ry. neuvottelukunnan pj. Infran rooli on merkittävä yhteiskunnalle Suomen kansallisvarallisuus noin 770 mrd Rakennettu ympäristö 70 % Infrarakenteet

Lisätiedot

YHDISTELMÄ RAKENTAMISPÄÄLLIKÖN VIRKAA HAKENEISTA

YHDISTELMÄ RAKENTAMISPÄÄLLIKÖN VIRKAA HAKENEISTA YHDISTELMÄ RAKENTAMISPÄÄLLIKÖN VIRKAA HAKENEISTA Nimi Koulutus Työkokemus JAAKO, Anja Parikkala s. 1957 KANNISTO, Kari Raisio s. 1960 lukio 1978 rakennusosaston tien- ja vesirakennusteknikko 1987 kunnallishallinnon

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 1.3.2016 Etera Ohjelma 09.00 Seminaarin avaus Aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 09.15 ETERAn puheenvuoro Toimitusjohtaja Stefan

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde -kilpailu

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö Tausta: DI Hometalkoiden kuulumisia Katja Outinen Kosteus- ja hometalkoiden tausta Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Avoin kaikille Rakennusten elinkaarimittarit: Elinkaaren hiilijalanjälki annetuista energia- ja materiaalitiedoista EN-15978-standardin

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ Ikkunat energiaviisaassa ii korjaamisessa PUU-KÄPYLÄ Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti SAFA Helsingin rakennusvalvontavirasto 2011 Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia EU-tavoite vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN? Juhani Pirinen

MISSÄ MENNÄÄN? Juhani Pirinen MISSÄ MENNÄÄN? Juhani Pirinen 12.03.2014 Talkoisiin on tähän mennessä osallistunut yli 300 asiantuntijaa yli 60 organisaatiosta kaikkialta Suomesta. Talkooväki on vienyt läpi yhteensä yli 50 erilaista

Lisätiedot

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa!

Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011. Tervetuloa! Opinto-ohjaajien Rakentajapäivä 23.9.2011 Tervetuloa! Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Rakennus- ja kiinteistöalan vetovoima ry Infra ry 23.9.2011 Elinkeinoelämän keskusliitto EK RT:n toimintamalli

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus.

Säätiön tarkoitus. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on rakennetun ympäristön parantaminen tukemalla taiteellisesti korkeatasoisten ympäristöjen, ympäristötaideteosten ja ympäristötaidehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

KUIVAKETJU10. Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan KUIVAKETJU10 Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 1. päivä 10.9.2014 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö

Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä. 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö Rakentaja kiristyvien vaatimusten keskellä 10.12.2014 Tapio Hirvonen laatupäällikkö in palvelualueet Projektin toteutus Elinkaarihankkeet ja -palvelut Palveluiden johtaminen Suunnittelu ja hankekehitys

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestävät:

Tilaisuuden järjestävät: KIMMO LYLYKANGAS ARCHITECTS Tilaisuuden järjestävät: 1 18/11/2014 Agenda renzero-projekti ja konsepti /Janne Heikkilä, projektipäällikkö Pääsuunnittelijan näkökulma /Jari Kiuru Yhteistyökumppaneiden edustajien

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI)

Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI) Comprehensive development of municipal service buildings (COMBI) Kohti resurssiviisasta yhdyskuntaa Hankkeiden esittely- ja keskustelutilaisuus Anssi Laukkarinen 27.10.2016 Syitä rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kuulumisia. COMBI-yleisöseminaari , Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kuulumisia COMBI-yleisöseminaari 26.1.2017, Tampereen ammattikorkeakoulu Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö Puhutaan normeista ja niiden suuresta määrästä sekä normien

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Menetelmä. Faktat. Todistus. Tulokset. Teemu Vehmaskoski Projektipäällikkö, ROTI Kehitysjohtaja, RIL

SISÄLTÖ. Menetelmä. Faktat. Todistus. Tulokset. Teemu Vehmaskoski Projektipäällikkö, ROTI Kehitysjohtaja, RIL KIRA-talkoot 28.1.2010 Vanajanlinna, Hämeenlinna Teemu Vehmaskoski Projektipäällikkö, ROTI Kehitysjohtaja, RIL SISÄLTÖ Menetelmä Faktat Todistus Tulokset MENETELMÄ 5 lähtötietopakettia 75 panelistia 5

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet Pvm 2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet 8.12.2011 ASPON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 8.12.2011 8.12.2011 ASPO TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2011 8.12.2011 ASPO-KONSERNIN LEIPURIN OSTAA

Lisätiedot