RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut DI Sirkka Saarinen syyskuu 2010 elokuu 2011 TAPAHTUMIA SYYSKUU 10 Asbestipurkutyöntekijöiltä vaaditaan jatkossa koulutus Valtioneuvosto antoi asetuksen, jonka mukaan asbestipurkutyötä tekeviltä työnjohtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan jatkossa talonrakennusalan ammattitutkintoon sisältyvän valinnaisen asbestityön osatutkinnon suorittaminen. Asetus tuli voimaan 1. tammikuuta Asbestipurkutyötä saavat jatkossa tehdä vain siihen pätevät työntekijät. Pätevyyden myöntää aluehallintovirasto. Yhtenä pätevyysvaatimuksena on asbestipurkutyökoulutuksen suorittaminen. Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma käynnistyi Ympäristöministeriön koordinoima viisivuotinen Kosteus- ja hometalkoot -ohjelma käynnistyi asiantuntijaseminaarissa Helsingissä. Ohjelmalla pyritään merkittävästi vähentämään kosteus- ja homevaurioita sekä niistä aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia. Tavoitteena on muun muassa yhtenäistää alan koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä. Syitä kosteus- ja homeongelmiin löytyy rakennusten koko elinkaaresta: koulutuksesta, suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja korjaamisesta. Monet korjaukset myös epäonnistuvat riittämättömien kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien takia. Kosteus- ja hometalkoissa luodaan keinoja rakennuksen omistajan ja kuluttajan tehtävän helpottamiseksi. Yksi tärkeimmistä on alkamassa oleva alan koulutuksen ja pätevöitymisen hankekokonaisuus. Kosteus- ja hometalkoot toteutetaan laajassa yhteistyössä muiden ministeriöiden, valtionhallinnon toimijoiden, kuntasektorin, koulutuslaitosten, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa. Verohallintoon harmaan talouden selvitysyksikkö Hallitus antoi lakiesityksen harmaan talouden selvitysyksikön perustamisesta. Sen mukaisesti Verohallintoon perustetaan lailla pysyvä harmaan talouden selvitysyksikkö. Tähän mennessä talousrikoksia on käsitelty väliaikaisessa viranomaisyhteistyön kehittämisprojektissa. Laki tuli voimaan ja yksikkö perustettiin vuoden 2011 alussa. Yksikkö keskittyy kuvaamaan ja paljastamaan harmaan talouden ilmiöitä ensisijaisesti tuottamalla ja jakamalla tietoa. Yksikkö jatkaa viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virken toimintaa. Yrityskauppoja Polymeeripinnoitteita teollisuuden ja julkisten rakennusten lattioihin valmistava Nanten Oy osti lattiapinnoitustyötä tekevät Karppakon Oy:n ja Pinnoitus Paukkonen Oy:n. Ostetuista yhtiöistä muodostettiin Nantenin tytäryhtiö Nanten Lattiat Oy. Korjausrakennusyritys Consti Yhtiöt osti putki- ja viemärisaneerauksen erikoisosaaja Putki- Reformi Oy:n, joka käyttää saneerauksissa putkitus-, pinnoitus- ja sukkasujutusratkaisuja. Vuonna 2009 yrityksen liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 70. Yrityskaupan jälkeen Consti Yhtiöiden pro forma -liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstön määrä noin 700. Consti Talotekniikka -toimialan liikevaihto nousee yli 60 miljoonaan euroon. Muut Constin toimialat ovat korjausurakointi ja julkisivusaneeraus. Euralainen LVI-Helin Oy osti raumalaisen Lännen ilmatekniikka Oy:n, joka toimii ilmastoinnin, jäähdytyksen, lämpöpumppujen, ilmastointihuollon ja LVI-alan konsultointitehtävien parissa. 7

2 PALKINTOJA JA HUOMIONOSOITUKSIA Luukku-talo vuoden puunkäytön edistäjä Aalto-yliopiston Luukku-talo sai ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden puunkäytön edistäjä -tunnustuksen. Luukku-talossa yhdistyvät monipuolinen puunkäyttö, rakentamisen korkea laatu, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Talo ilmentää hienosti suomalaisen puurakentamisen pitkiä perinteitä. Opiskelijatyönä suunniteltu ja rakennettu Luukku-talo menestyi myös energiatehokkaan rakentamisen Solar Decathlon -kilpailussa kesäkuussa Madridissa. Talo sijoittui kisassa viidenneksi. Nollaenergiatalon runkona on käytetty Finnforest Kerto -levyjä. Kunniamaininnan sai design-huonekaluja Kerto-levyistä valmistava Punkalive. Vuoden puunkäytön edistäjä -tunnustuksen jakavat Metsäliitto, Tapiola-ryhmä ja Nordea Kuopion siltavahdit sai Kestävä Kivitalo -palkinnon Kuopion siltavahdit sai vuoden 2010 Kestävä Kivitalo -palkinnon. Kaksi korkeaa ja kaksi matalampaa asuintaloa ovat paikalla rakennettuja ja tiiliverhoiltuja. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiiltä, ja rungon välipohjarakenteet sekä yläpohja on tehty betonista paikalla valaen. Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu pitkää elinkaarta ja asumisviihtyvyyttä. Tunnustuksen saivat talojen toteuttamiseen osallistuneet henkilöt seuraavista yrityksistä: Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, QVIM Arkkitehdit Oy, YIT Rakennus Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Insinööritoimisto SRT Oy, Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy, Insinööritoimisto Kantelinen Oy. Kestävä Kivitalo -yritysryhmän jäsenet ovat Rudus Oy, Wienerberger Oy Ab, Celsa Steel Service Oy, Betonikeskus/Valmisbetoni, Betonikeskus/Muottiryhmä, Peri Suomi Ltd Oy, Doka Finland Oy ja Ramirent Finland Oy Kestävä kunta -palkittuja: Joensuu, Jyväskylä ja Turku Tekesin ja Kuntaliiton järjestämän Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailun tavoitteena oli tuottaa ideoita, jotka auttavat kuntia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistämisessä sekä hyvän elinympäristön tarjoamisessa. Kilpailussa palkittiin Joensuu, Jyväskylä ja Turku sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto. Voittajia ovat Joensuun liiketoimintamalli jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämiseen, Jyväskylän kehittämä maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n punnitseva, monilokeroinen jätteidenkeräysjärjestelmä sekä Turun idea paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönottoon liikenteessä. Voittajaideoita ryhdytään jatkokehittämään Tekesin rahoituksella Sanna Jokimäelle nuorten puuarkkitehtuuripalkinto Arkkitehti Sanna Jokimäki sai ensimmäisen nuorille arkkitehdeille suunnatun Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon. Se tuli tilaelementtiarkkitehtuuria käsittelevästä diplomityöstä, joka hyväksyttiin TTY:ssä huhtikuussa Jokimäki teki diplomityössään katsauksen elementti- ja tilaelementtirakentamisen historiaan. Päätelmiensä perusteella hän laati ehdotuksen puurakenteiseksi tilaelementtijärjestelmäksi koululaajennusta varten Villa Valo Kuopion asuntomessujen suosikki Kuopion vuoden 2010 asuntomessujen kävijät äänestivät Parasta Taloa, Parasta Sisustusta ja Parasta Pihaa. Lammi-Kivitalo Villa Valo oli yleisön suosikki kaikissa kolmessa äänestyksessä. Se erottui muun muassa ulkonäöllä, sisustuksella ja tilaratkaisuilla. Villa Valon arkkitehti- ja pääsuunnittelijana on Reijo Mitrunen. Sisustuksesta vastasi Tiina Ruotsi ja pihasuunnittelusta Esa Vilkki. 8 PUUINFO

3 Isännöintiliitto palkitsi Isännöintiliitto myönsi vuoden 2010 isännöintiyritys -tunnustuksen Tapiolan Lämpö Oy:lle. Se palkittiin korjaushankkeiden kehitystyöstä, joka on tuonut selkeitä hyötyjä asiakastaloyhtiöille. Keskeinen osa ovat kumppanuussopimukset korjauksia suunnittelevien insinööritoimistojen kanssa. Vuoden isännöitsijä on puolestaan TVT Asuntojen isännöintipalveluiden päällikkö Timo Laaksonen, joka on kehittänyt kiinteistönhoitopalveluiden laadun valvontaa. Realia Isännöinnin ennakoiva yhteistyö kiinteistönpidossa palkittiin vuoden 2010 Isännöintitekona. Yritys on yhteistyössä insinööritoimisto Raksystems Anticimexin kanssa rakentanut taloyhtiöille tehokkaita palveluita kiinteistönpitoon. TAPAHTUMIA LOKAKUU 10 ERA17: Suomi energiatehokkuuden kärkeen 31 toimenpiteellä Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä ERA17 -työryhmä tunnisti 31 toimenpidettä, joilla Suomesta saadaan energiatehokkuuden kärkimaa. Toimenpide-ehdotukset käsittelevät energiatehokasta maankäyttöä, hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta, kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen kehittämistä. Työryhmän ehdottamista toimenpiteistä osa kohdistuu lyhyelle ja osa pitkälle aikavälille. Rakentamismääräysten kehitys on kartoitettava seuraavien kymmenen vuoden ajalle, ja korjausrakentamista on ohjattava määräyksillä. Rakennusvalvonnan toiminnan pitää olla jälkikontrollin sijasta ennakoivaa ja neuvovaa. Kiinteistöille tulee saada ympäristöluokitukset, kaupunkiseutujen kasvulle rajat ja aurinkosähkölle syöttötariffi. Muun muassa nämä toimenpiteet ovat keskeisiä, kun rakennetusta ympäristöstä aiheutuvia päästöjä halutaan vähentää, linjaa ERA17 -työryhmän loppuraportti. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa tehokkaimmat keinot rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi. Liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon asiantuntijoista koostuneen ryhmän työtä vetivät ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes. Työn tavoitteeksi asetettiin se, että Suomi saavuttaisi päästövähennystavoitteensa rakennetun ympäristön osalta etuajassa, jo vuonna Toimenpiteet vähentävät alustavien vaikutusarviointien mukaan rakennetun ympäristön energiankulutusta noin prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna nykytilaan. Työryhmän mukaan useimmat toimenpiteiden edellyttämistä investoinneista ovat taloudellisesti kannattavia jo nyt. Energiankulutuksen ja päästöjen vähenemisen lisäksi toimenpiteillä voidaan merkittävästi parantaa rakentamisen ja asumisen laatua. Yrityskauppoja Kivipohjaisten rakennustuotteiden valmistaja Maxit Oy muuttui Saint-Gobain Weber Oy Ab:ksi. Markkinointinimenä yritys käyttää Weberiä. Weber valmistaa julkisivurappaustuotteita, lattiatasoitteita, rakennuskemikaalituotteita ja mineraalipohjaisia rakennusmateriaaleja. Yhtiö toimii 43 maassa, tuotantoyksikköjä on 43 ja henkilöstöä Kiinteistönhoitoon erikoistunut Piha-Repo Oy osti saman alan yrityksen West-Co Oy:n. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousee noin 4,5 miljoonaan euroon ja henkilöstön lukumäärä noin 63:een. Piha-Repo-konserniin kuuluvat myös Espoon Putkipalvelu Oy ja RR-Saneeraus Oy. Halton osti kiinteistöjen energiankulutuksen hallintaratkaisuihin keskittyvän yhdysvaltalaisen Current Energyn. Dallasissa sijaitsevan yrityksen ratkaisut auttavat vähentämään sähkön, veden ja kaasun käyttöä. Yrityksen internet-pohjainen järjestelmä valvoo rakennuksen energiankulutusta reaaliajassa. Palvelua käytetään pääosin ravintoloissa. Lemminkäinen osti Suonenjoen Sementtituote Oy:n, jonka betonielementtitehdas sijaitsee Suonenjoella Lemminkäisen betonielementtitehtaan naapurissa. Yrityksen liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2010 noin 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää 11 henkeä. 9

4 Suomalainen laitureita ja venesatamia rakentava Marinetek on ostanut samalla alalla toimivan ruotsalaisen Nordiska Flytbryggor Ab:n (NFB). Ostetun yrityksen nimeksi vaihtuu Marinetek NFB. Sen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, ja sen palveluksessa on 30 henkeä. Marinetek-konserniin kuuluu nyt 16 tytäryhtiötä ympäri maailmaa ja sillä on valmistusta kymmenessä maassa. Ensto osti ranskalaisen Novexia-yhtiön, joka valmistaa pien- ja keskijännitteen sähköverkkojen tarvikkeita sekä niihin liittyviä automaatio- ja etäohjauslaitteita. Kaupalla Ensto vahvistaa osaamistaan erityisesti älyverkkojen osalta. Sofisme-konsernin tytäryhtiö Novexian liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Se työllistää Ranskassa 150 henkeä. Liiketoimintakaupan jälkeen Enston liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää henkeä. Konsulttitoimisto Ramboll osti talotekniikan suunnitteluun erikoistuneen Tuomi Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. Valtakunnallisesti toimiva Tuomi Yhtiöt tarjoaa LVIA- sekä sähköteknisen suunnittelun asiantuntijapalveluita. Yrityksen liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa, ja yhtiössä työskentelee lähes 40 talotekniikan asiantuntijaa. Rambollin henkilöstömäärä Suomessa on noin Se tarjoaa konsultti- ja asiantuntijapalveluita talo-, infra-, teollisuus-, energia- sekä vesi- ja ympäristötoimialoilla ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. Suomen Rambollin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 90 miljoonaa euroa. Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Finland hankki suurimman osan Peabin vuokrausliiketoimintaa Suomen markkinoilla hoitavan Lambertsson Oy:n vuokrauskalustosta. Peab puolestaan on hankkinut Cramon vuokraukseen liittyvää palveluliiketoimintaa Ruotsin markkinoilla hoitavan Cramo Entreprenadmaskinerin liiketoiminnan. PALKINTOJA JA HUOMIONOSOITUKSIA Jukka Karila ja Maija Typpi saivat Rakennustietopalkinnon Vuoden 2010 UICB:n rakennustietopalkinnon saivat Radio Suomen Rakentajan ja remontintekijän te lan tekijät rakennusmestari Jukka Karila ja toimittaja Maija Typpi. Jukka Karila on te lan rakennustekninen asiantuntija, joka hallitsee uudis- ja korjausrakentamisen ongelmat. Tiedetoimittaja Maija Typin laaja kokemus tieteen ja tekniikan toimittajana asettavat puolestaan rakentamisen ongelmat laajempaan perspektiiviinsä. Rakennuskeskusten kansainvälisen liiton UICB:n rakennustietopalkinto edistää hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla Julkisivuremontti tunnustus Turkuun Raskintorneille Turkulaisen As Oy Raskintornien julkisivuremontti voitti ensimmäistä kertaa järjestetyn Julkisivuremontti-kilpailun. Kunniamaininnat saivat helsinkiläisten As Oy Eerikinkatu 31:n julkisivuremontti ja As Oy Urkupillintie 7:n julkisivu- ja parvekekorjaus. Turun Runosmäen lähiössä sijaitsevan kerrostaloyhtiön As Oy Raskintornien julkisivuremontin toteutus on erinomainen osoitus asukkaiden kuuntelemisen tärkeydestä ja merkityksestä laadukkaan ja kestävän julkisivukorjaushankkeen läpiviemisessä. Lisäksi Raskintornien remontti on onnistunut esimerkki erilaisten tarpeiden ja toimintaympäristöjen huomioimisesta tällaisissa hankkeissa. Korjaushanke uudisti koko taloyhtiön toiminta- ja korjauskulttuurin sekä asumisen arvot Esko Järvenpäälle RIL:n Sillanrakennuksen erikoispalkinto Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-Säätiö myönsi Sillanrakennuksen erikoispalkinnon tekniikan lisensiaatti Esko Järvenpäälle. Hän on suomalaisen sillanrakentamisen edelläkävijä 1980-luvulta lähtien. Esko Järvenpää on merkittävällä tavalla edistänyt sillanrakentamisen teknologista kehitystyötä tuomalla muun muassa vinoköysisiltatekniikan Suomeen. Hän on WSP Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja ja toimii WSP Finlandin siltatoimialalla johtavana konsulttina. 10

5 LVI-Myller palkittiin vuoden 2010 LVI-alan työturvallisuusteosta LVI-Myller Oy voitti LVI-alan työturvallisuusteko ideakilpailun. Yrityksessä on käytössä mitattavissa olevat tavoitteet turvallisuuden toteutumiselle, ja niitä seurataan säännöllisesti. Turvallisuusasiat ovat esillä säännöllisesti, ja mahdolliset vaaratilanteet sekä tapaturmat käydään läpi palavereissa. Työsuojelun tason kehittämiseksi työpaikalla ja työmailla riskejä arvioidaan säännöllisesti. Yritys hyödyntää työterveyshuollon, työsuojelun ja vakuutusyhtiön asiantuntijuutta työturvallisuuden edistämisessä. LVI-Myllerissä tapaturmat ovat laskeneet huomattavasti määrätietoisen toiminnan ansiosta. LVI-alan työturvallisuusteko -kilpailun järjestävät Fennia ja Talotekniikkaliitto ry Lars Hagman sai vuoden 2010 Rakennustaiteen valtionpalkinnon Vuoden 2010 Rakennustaiteen valtionpalkinnon sai Espoon kaupunginarkkitehti Lars Hagman. Valtion rakennustaidetoimikunta toteaa arkkitehti, tekniikan tohtori Lars Hagmanin pitkällä virkamiesurallaan luoneen poikkeuksellisen hyvät edellytykset korkeatasoiselle suomalaiselle arkkitehtuurille ja arkkitehtuurin tekijöille. Eri taiteen alojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi Kirnun arkkitehtuuri palkittiin Shanghain maailmannäyttelyssä Maailmannäyttelyiden katto-organisaatio BIE (Bureau International des Expositions) palkitsi Suomen paviljongin Kirnun suunnittelultaan ja arkkitehtuuriltaan parhaana omassa kokoluokassaan Shanghain maailmannäyttelyssä. Kirnun on suunnitellut helsinkiläinen JKMM Architects pääarkkitehtinään Teemu Kurkela. Paviljonki on saanut inspiraationsa luonnosta ja nimetty hiidenkirnun mukaan Uutelan kanava Vuoden 2010 Ympäristörakenne Helsingin Aurinkolahdessa sijaitseva Uutelan kanava ympäristöineen valittiin Vuoden 2010 Ympäristörakenteeksi. Kanavan ympäristöineen on rakennuttanut Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Sen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa. Vuoden 2010 Ympäristörakenteen ovat toteuttaneet Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, Niska & Nyyssönen Oy ja Skanska Infra Oy. Uutelan kanava ympäristöineen on erinomaisella suunnittelulla, tasokkaalla toteutuksella ja korkeatasoisilla materiaaleilla aikaansaatu ympäristökokonaisuus. Peräti 700 metriä pitkä ja metriä leveä kanava istuu erinomaisesti rakennetun kaupungin ja luonnontilaisen maiseman väliseen tilaan. Kilpailun järjestävät Rakennustuoteteollisuus RTT ja Puutarhaliitto ry Vahanen vuoden 2010 koulutusmyönteisin työyhteisö Vahanen-yhtiöt sai vuoden 2010 koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnustuspalkinnon. Valintaan vaikuttivat yhtiön koulutusmyönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä henkilöstölle luotu oma koulutusjärjestelmä Vahanen Akatemia. Kiitosta sai myös jo vuonna 2003 palkittu mestari-oppipoikamalli, joka edistää hiljaisen tiedon jakamista ja yhteisiä toimintatapoja. Vahasella tehdään myös paljon yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. SIRKKA SAARINEN 11

6 TAPAHTUMIA MARRASKUU 10 Huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi uudisrakennuksissa Ympäristöministeriö muutti kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteista annettua asetusta niin, että huoneistokohtaiset vesimittarit vaaditaan vastedes uudisrakennuksissa, joissa on enemmän kuin yksi huoneisto. Asuinhuoneistojen lisäksi mittarit on asennettava toimisto- ja liikekiinteistöihin. Asetusmuutos tulee voimaan vuoden 2011 alussa. Vesimittarien asentaminen jatkaa toimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Pelkästään asuinrakennuksissa käyttöveden lämmitykseen kuluva energia on Suomen kokonaisenergian käytöstä noin viisi prosenttia. Osuus kasvaa lähivuosina, kun rakennusten muu energiankulutus vähenee tiukentuvien rakentamismääräysten myötä. LVI-urakoitsijat mukaan Tilaajavastuu.fi-palveluun LVI-Tekniset Urakoitsijat liittyi internetissä toimivaan Tilaajavastuu.fi-palveluun. Palvelun tarkoituksena on tilaajavastuulain mukaisesti auttaa tilaajaa selvittämään käyttämiensä urakoitsijoiden ja palveluntuottajien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamista koskevat tiedot. Järjestelmä perustuu valtakirjan nojalla verohallinnolta ja työeläkeyhtiöiltä saataviin maksutietoihin. Väestönsuojan rakentamisvelvoitteen kerrosalaa nostettiin Hallitus hyväksyi esityksen uuden pelastuslain ja meripelastuslain muuttamisesta. Samalla valtioneuvosto hyväksyi myös yhteisen väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskevan lausuman. Rakentamisvelvoitteen raja nousi 600 neliömetristä 1200:aan yleisesti mm. asuinrakennuksissa ja 1500:aan teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksissa. Muutos tuli voimaan huhtikuussa Lisäksi heinäkuun alussa 2011 voimaan tullut pelastuslain muutos kevensi suojien teknisiä vaatimuksia. Samalla velvoitettiin omistaja kunnossapitämään ja tarkastamaan vanhat suojat. Stul ja Talonrakennusteollisuus jäseniksi Ralaan Talonrakennusteollisuus ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stul ry liittyivät Rakentamisen Laatu Rala ry:n jäsenyhdistyksiksi. Rala on kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöjen perustama toimija, joka arvioi ja antaa luokituksia ja pätevyyksiä rakennusalan yrityksille. Ralan palveluiden tavoitteena on muun muassa torjua harmaata taloutta, edistää reilua kilpailua ja parantaa rakennushankkeiden osapuolten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Ralaan kuuluu jo 14 kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöä. Ennestään Ralan jäsenyhdistyksiä olivat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Isännöintiliitto ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto Skol ry, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Infra ry, Pintaurakoitsijat ry, Kattoliitto ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry, Koneyrittäjien liitto ja Viherympäristöliitto ry. Lisäksi ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat Ralan toimintaan hallitustyöskentelyn kautta. RYM:n ensimmäinen tutkimusohjelma käynnistyi Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma käynnistyi. Vuosina toteutettavan PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. PRE-ohjelman budjetti on 21 miljoonaa euroa. Siinä on 43 osapuolta: 37 yritystä ja 6 tutkimuslaitosta. Ohjelma koostuu kuudesta temaattisesta työpaketista, joiden veturiyrityksiä ovat FCG Oy, Rapal Oy, Senaatti-kiinteistöt, Skanska Oy, Tekla Oyj ja VR Track Oy. Tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia selvitetään monesta näkökulmasta, niin teollisen rakentamisen ja infra-alan toimitusketjuissa kuin kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Tutkimuskohteina ovat myös tietotyön vaatimukset tilojen johtamiseen. 12

7 Yrityskauppoja Kiinteistöpalvelualalla toimivan RTK-Palvelu Oy:n ja Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy:n kaupassa OP-Talohuollon kiinteistöhuoltoyksikkö siirtyi osaksi RTK-Palvelun Forssan yksikköä. Samalla noin 20 kiinteistöhuollon ammattilaista siirtyi RTK-Palvelu Oy:n palvelukseen. OP- Talohuollon liikevaihto oli vuonna 2009 noin miljoona euroa. RTK-Palvelu on kiinteistöhuolto- ja siivousalan maanlaajuinen toimija. Konsernin liikevaihto on yli 90 miljoonaa euroa. Sen henkilöstömäärä on yli Aspo-konserniin kuuluva Kaukomarkkinat Oy osti kankaanpääläisen KSM-Lämpötekniikka Oy:n liiketoiminnan, joka käsittää muun muassa biopolttoainelaitteistojen ja aurinkoenergiajärjestelmien maahantuonnin, myynnin ja asennuksen. KSM-Lämpötekniikan liikevaihto on noin miljoona euroa. Konsulttitoimisto Ramboll osti rakennetekniikkaan erikoistuneen suunnittelutoimisto Kari Narkaus Oy:n liiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto on noin 0,5 miljoonaa euroa, se työllistää Oulussa 7 henkilöä. Rakennusliike Mijorak Oy osti SOL:n korjausrakentamis- ja puhdasilmapalvelut -liiketoiminnan. SOL:n rakentamispalveluyksikkö tarjoaa palveluita yritysasiakkaille pääkaupunkiseudulla. Sen liikevaihto on noin 1 miljoona euroa, ja sen palveluksessa on 10 henkeä. Mijorakkonsernin liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 125 henkeä. Kiinteistötekniikan palveluja tarjoava Sähköpeko-konserni osti enemmistön sprinklerijärjestelmien suunnitteluun, urakointiin ja kunnossapitoon erikoistuneesta Trison Oy:stä. Trison työllistää noin 30 alan ammattilaista. Yrityskaupan jälkeen Trisonin omistajina jatkavat 40 prosentin osuudella Petri Valkonen, Aki Rahunen, Tapio Nurmi, Jarmo Nurmi sekä Jouni Nurmi. Heidän haltuunsa jää vielä 40 prosenttia Trisonin osakkeista. Sähköpekokonsernin liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää yli 400 henkeä. A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy ja Laatukonsultit Oy allekirjoittivat esisopimuksen, jonka mukaan rakennuttamisen sekä laadunhallinnan ja -tarkastuksen konsultointipalveluita tarjoava Laatukonsultit siirtyy A-Insinöörien omistukseen keväällä Laatukonsulttien toiminta jatkuu omalla yritysnimellä, mutta sen palvelut liitetään A-Insinöörien Infrarakennuttamisen palvelukokonaisuuteen. A-Insinöörit-konsernin muodostavat A-Insinöörit Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Geotesti Oy, Turun Juva Oy sekä ensi keväästä Laatukonsultit Oy. Yhtiön palveluksessa on yli 300 talo-, teollisuus- ja infrarakentamisen sekä kiinteistönpidon ja korjaussuunnittelun asiantuntijaa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 25,5 miljoonaa euroa. Suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoava Rejlers Oy osti noin 55 prosentin osuuden vantaalaisen Insinööritoimisto Lausamo Oy:n osakkeista. Kauppaan sisältyy myös loppujen osakkeiden osto-optio. Kauppa toteutui huhtikuussa Insinööritoimisto Lausamo tarjoaa sähkö-, automaatio- ja telesuunnittelua uudisrakennuskohteisiin sekä kiinteistöjen korjausrakentamiseen. Se toimii Suomen lisäksi Venäjällä Moskovassa sijaitsevan tytäryhtiö LLC Lausamo Projectin kautta. Lausamo-konsernin palveluksessa on 45 henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 3,5 miljoonaa euroa. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 300 henkilöä. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlerkoncernen-yhtiötä, joka työllistää yli henkilöä ja jonka liikevaihto on noin 85 miljoonaa euroa. Teknisen tukkukaupan yritys, LVI-Dahl Oy osti LVI-alan tukku- ja vähittäismyynnin parissa toimivan Vesijohtoliike Siimesvaara Oy:n koko osakekannan. Ostetun yhtiön liiketoiminta siirtyi LVI-Dahlille vuoden 2011 alussa. Vesijohtoliike Siimesvaara työllistää Salossa 21 henkilöä, ja yhtiön liikevaihto on runsaat 10 miljoonaa euroa. LVI-Dahl työllistää Suomessa noin 350 henkeä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2009 noin 244 miljoonaa euroa. LVI-Dahl kuuluu ranskalaiseen Saint-Gobain-konserniin. PALKINTOJA JA HUOMIONOSOITUKSIA Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö palkitsi Neapon ja Kari Reijulan Suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista sekä kansainvälistymistä tukeva Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö jakoi vuoden 2010 tunnustuspalkinnon Neapo Oy:lle ja kunniakirjan professori Kari Reijulalle. 13

8 Neapo toimittaa innovatiivisia rakennusratkaisuja modulaariseen uudis- ja korjausrakentamiseen. Tehdasvalmisteiset moduuliratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä. Lääketieteen tohtori, professori Kari Reijula on puolestaan tehnyt pitkäaikaista, poikkitieteellistä ja rakentavaa yhteistyötä paremman sisäympäristön puolesta kiinteistö- ja rakennusklusterissa Luukku-talolle nyt vuoden 2010 Puupalkinto Vuoden 2010 Puupalkinnon sai Aalto-yliopiston nollaenergiatalo Luukku, joka on palkittu jo puunkäytön edistäjänäkin. Kunniamaininnan sai Jyväskylässä sijaitseva Kuokkalan kirkko. Palkinnon myöntämisessä kiinnitettiin nyt erityistä huomiota energia-, ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Luukku-talon suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Aalto-yliopiston Luukku-team, arkkitehtisuunnittelijana Ulla Prami ja Wood Program -työryhmä. Luukku-talon päärahoittaja on Sitra, ja hankkeeseen on osallistunut useita yrityksiä. Kuokkalan kirkon arkkitehtisuunnittelusta vastaavat arkkitehdit Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi ja Jani Jansson. Kirkon rakennuttaja on Jyväskylän seurakunta Kempeleen ekokylä sai vuoden 2010 RIL-palkinnon Vuoden 2010 RIL-palkinnon voitti energiaomavarainen Kempeleen ekokylä. Voittajan valitsi Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara. Hänen mukaansa voittaja on oiva esimerkki kokonaiskonseptin tai järjestelmän kehittämisestä, pienen yrityksen innovatiivisuudesta, olemassa olevan teknologian soveltamisesta käytännönläheisesti uuteen ratkaisuun sekä energiaja ilmastohaasteisiin vastaamisesta. Hajautettu energiatuotanto, joka hyödyntää uudistuvia energialähteitä, on yksi keino rakentaa kestävää yhdyskuntaa. Kempeleen ekokylän rakennuttajana ja konseptin kehittäjänä on toiminut Fortel Components Oy, kaasuttimen ja metsähakkeen logistiikan on kehittänyt ja toimittanut CCM-Power Oy Raimo Vessonen Vuoden Rakennusmestari Valtakunnallisen Vuoden Rakennusmestari -palkinnon 2010 sai siltarakentamisen asiantuntija, rakennusmestari Raimo Vessonen Laihialta. Vessonen on toiminut vuodesta 1973 al kaen TVH:n, Tielaitoksen ja Destia Oy:n palveluksessa vaativien siltaprojektien vetäjänä, hän on rakentanut useita satoja uusia siltoja sekä korjannut noin tuhat vanhaa siltaa Tiehallinnolle, kunnille ja tiehoitokunnille sekä Liikenneviraston ELY-keskuksille ja rautatieosastolle. Ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden nuori insinööri -tunnustuksen sai nokialainen Sanna-Kaisa Pylvänäinen Esa Ruskeepää sai vuoden 2010 Bryggman-apurahan Arkkitehti Esa Ruskeepää sai sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston vuoden 2010 apurahan. 30-vuotias Ruskeepää on ehtinyt jo toimia menestyksekkäästi poikkeuksellisen laajalla sektorilla. Hänen tuotantonsa ulottuu taiteellisesti painottuneista produktioista laajamittaisiin kansainvälisiin arkkitehtuurikilpailuihin. Bryggman-apurahan myöntämisestä päätti SAFAn hallitus Vuoden 2010 Teräsrakenne on Tapiolan pääkonttori Tapiola-ryhmän uusi pääkonttori Espoon Tapiolassa valittiin Vuoden 2010 Teräsrakenteeksi. Rakennuksessa on onnistuneesti käytetty hyväksi teräksen ominaisuuksia muuntojoustavan, tehokkaan sekä viihtyisän ja tilallisesti vaikuttavan toimistokokonaisuuden synnyttämisessä. Tilojen muunneltavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota niin arkkitehtonisten, rakenteellisten kuin taloteknisten ratkaisujen osalta. Teräsrakennepalkinnot saivat Rakennuttaja Kiinteistö- Tapiola Oy, Rakennuttajakonsultti Indepro Oy, Pää- ja Jussi Tiainen 14

9 arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtitoimisto SARC Oy, Rakennesuunnittelija Finnmap Consulting Oy, Pääurakoitsija YIT Rakennus Oy Oskari Vilamon rahasto palkitsi rakennusalan parhaat opinnäytteet Lemminkäinen Oy:n vuonna 1985 perustama Oskari Vilamon rahasto palkitsi rakennusalan parhaat akateemiset opinnäytteet. Väitöskirjapalkinnon saivat tekniikan tohtorit Hennu Kjisik, Lauri Palojärvi ja Olli Seppänen. Lisensiaattityöpalkinnon sai tekniikan lisensiaatti Olli-Pekka Kari. Diplomityöpalkinnot myönnettiin arkkitehti Elina Alatalolle, arkkitehti Jenni Höltälle, maisema-arkkitehti Sini Korpiselle, diplomi-insinööri Mikko Peltomaalle, arkkitehti Jaakko Penttilälle, diplomi-insinööri Jussi Vakkilaiselle ja diplomi-insinööri Kimmo Virtaselle Mervi Heiskasesta Vuoden rialainen 2010 Kuopion asuntomessujen projektipäällikkö RI Mervi Heiskanen sai Vuoden rialainen -palkinnon, jonka jakaa Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry. Valinnan perusteina oli Mervi Heiskasen aktiivinen toiminta Pohjois-Savon RIAssa sekä mittava, hyvin onnistunut työ Kuopion asuntomessujen projektipäällikkönä. Mervi Heiskanen valmistui rakennusinsinööriksi Kuopion teknillisestä oppilaitoksesta vuonna Sitä ennen hän suoritti rakennusmestarin tutkinnon vuonna 1992 ja kasvatustieteen approbaturin Musiikkitalo on Suomen paras työmaa SRV:n Musiikkitalo valittiin Vuoden Työmaaksi Helsinkiin nouseva Musiikkitalo on Suomen merkittävin rakennushanke moneen vuoteen. Valtavien julkisten paineiden kohteena oleva työmaa pääsee asetettuihin kustannus- ja aikataulutavoitteisiinsa. Rakennuslehden kokoama asiantuntijaraati kiitti SRV:n vakaata tapaa toimia niin, ettei ongelmia tai laatuvirheitä voi päästä syntymään. Tuotannon hallinta on johtamiskysymys, mistä näyttönä SRV:llä on Kampin keskuksesta asti yhdessä toimineen kaksikon, projektipäällikkö Markku Muhosen ja vastaavan mestarin Jukka Nikkolan, oppikirjamainen toteutus. Yleisjärjestys, siisteys ja pölynhallinta ovat huipputasoa. Mallinnusta on käytetty Musiikkitalon työmaalla erinomaisesti hyväksi. Ilman sitä monimutkainen hanke ei olisi pysynyt aikataulussa. Vuoden korjaustyömaaksi valittiin Peabin perustajaurakoima Neitsytpolun asuntosaneeraushanke Helsingissä. Vuoden infratyömaaksi valittiin YIT:n urakoima Kehä I:n liikennetunnelihanke Espoon Vallikalliossa. Rakennuslehti on palkinnut vuoden parhaan työmaan vuodesta 1986 lähtien. Tärkeimpiä valintakriteerejä ovat aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteisiin pääsy, työturvallisuus, työmaan vaativuus, johtaminen ja työmaalla tehty, koko alaa eteenpäin vievä kehitystyö. TAPAHTUMIA JOULUKUU 10 Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen puutteellissa työtapaturmissa Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmässä tutkitaan lähes kaikki työpaikoilla sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Tapaturmavakuutuslaitosta johtaa ja koordinoi kutakin tapausta varten erikseen asetettua työryhmä. Se myös julkaisee selvityksistä ns. TOT-raportit. Joulukuussa ilmestyneen raportin mukaan puutteet riskien arvioinnissa ja vaarojen tunnistamisessa toistuvat kuolemaan johtaneiden työtapaturmien taustalla. Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja turvallisen työn suunnittelu ja johtaminen ovat ennakkoon tehtävää työtä, jotta riskikohdat saataisiin hallintaan. Lisäksi vielä juuri ennen varsinaisen työn aloittamista tulisi turvallisen tekemisen edellytykset käydä läpi. Työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa, jossa tarkkaillaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Vastuu korostuu tilanteissa, joissa tekijöillä ei ole riittävästi osaamista tai kokemusta. 15

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taustaa Turvapuistolle

Taustaa Turvapuistolle Taustaa Turvapuistolle Työtapaturmista Tapaturmat ovat sekä henkinen, että taloudellinen rasite» 128 264työtapaturmaa vuosittain.» 15 000 rakennusteollisuudessa» Keskimääräinen kustannus 8500 / tapaturma.»

Lisätiedot

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö Tausta: DI Hometalkoiden kuulumisia Katja Outinen Kosteus- ja hometalkoiden tausta Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 1.3.2016 Etera Ohjelma 09.00 Seminaarin avaus Aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 09.15 ETERAn puheenvuoro Toimitusjohtaja Stefan

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN? Juhani Pirinen

MISSÄ MENNÄÄN? Juhani Pirinen MISSÄ MENNÄÄN? Juhani Pirinen 12.03.2014 Talkoisiin on tähän mennessä osallistunut yli 300 asiantuntijaa yli 60 organisaatiosta kaikkialta Suomesta. Talkooväki on vienyt läpi yhteensä yli 50 erilaista

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet Pvm 2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet 8.12.2011 ASPON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 8.12.2011 8.12.2011 ASPO TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2011 8.12.2011 ASPO-KONSERNIN LEIPURIN OSTAA

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tampere3 sisäilmaosaajat

Tampere3 sisäilmaosaajat Tampere3 sisäilmaosaajat Pekka Väisälä 1, RA, DI ja Paavo Kero 2, DI 1 Tampereen ammattikorkeakoulu, 2 Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö Koulutus Pekka Väisälä Tutkimus Paavo Kero Tampere 3 Tampereen

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1(15) INFRAHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTOPALVELUT, PUITESOPIMUS 2014-2015 TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Infrahankkeiden projektinjohtopalvelut, puitesopimus

Lisätiedot

TYÖMAAKATSAUS. Juhani Pirinen Oulu 31.10.2013

TYÖMAAKATSAUS. Juhani Pirinen Oulu 31.10.2013 TYÖMAAKATSAUS Juhani Pirinen Oulu 31.10.2013 Talkoiden tehtävä Kosteus- ja homeongelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantaloudellisten menetysten systemaattinen vähentäminen Uusien kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi Pöytäkirja 1(13) Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus 2016-2017

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet

Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Copyright 2012 Citec Group Oy Ab 11 Sept 2014 SKI Case Westenergy Suunnittelun yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet Westenergy Mustasaari Westenergy muuntaa polttokelpoisen jätteesi energiaksi, joka

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia TkT, Energiaohjelma, Sitra K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N S E M I N A A R I V U U S I O U L U - M A H D O L L I

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALA luo hyvän elämän puitteet Suomen kiinteistö- ja rakentamisala muodostuu rakennettua ympäristöä, rakennuksia ja infrastruktuuria

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 9.12.2016 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 547 henkilöä. Edellisvuonna 2015 ensisijaisia

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot