RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto (24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x"

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen x Lilja Korhonen x Seppo Korhonen x Liisa Korkalainen puheenjohtaja x Elli Nuutinen x Marita Rautiainen pois Leena Parviainen x Erkki Pursiainen x Risto Pursiainen x Toivo Rissanen varapuheenjohtaja pois Leena Toivanen, estynyt pois Anna Hyvönen, Leena Toivasen varajäsen x Muut osallistujat: Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

2 Kirkkovaltuusto 2(24) Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Esityslistan hyväksyminen 18 Tuloveroprosentti vuodelle Rautavaaran seurakunnan talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille Rautavaaran seurakunnan perittävät maksut vuonna Toivo Rissasen eronpyyntö luottamustehtävistä 22 Rovastikunnan lakkaamisesta seuraavat toimet 23 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvoston päätökset ja ilmoitusasiat 24 Muut asiat 1.mom Tiedotuksen määrärahat 2.mom Tapulin ja kirkon maalaussuunnitelma 3.mom Kesäteologin määräaikainen virka 25 Muutoksenhakukiellot ja valitusosoitus 26 Kokouksen päättäminen

3 Kirkkovaltuusto 3(24) Rautavaaralla Liisa Korkalainen, KV pj Hanna Lehto, vs. tal.pääll., siht. Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Eila Keinänen Eila Korhonen Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Rautavaaran seurakunnan kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina alkaen perjantaina kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

4 Kirkkovaltuusto 4(24) 14 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eila Keinänen ja Eila Korhonen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen perjantaina kolmenkymmenen (30) päivän ajan. KV:n päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Keinänen ja Eila Korhonen. 17 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokous keskeytettiin klo ja kokousta jatkettiin klo KV:n päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin Kesäteologin määräaikainen virka. 18 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2011 KN Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,75 % joka on sama kuin kuluvan vuoden tuloveroprosentti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,75 % KV:n päätös: 19 RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE KN Kirkkoneuvosto esittää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille tutustuttavaksi. Huom Investointisuunnitelman asioita pykälässä 24. Tapulin ja kirkon maalaussuunnitelma.

5 Kirkkovaltuusto 5(24) KV:n päätös: Kirkkoneuvoston esitys hyväksytään. Lisätään kirkkoneuvostossa budjettikäsittelyssä keskusteltuja kesäteologin palkkakuluja 940 ja sivukuluja 282, yhteensä 1 222, joka vastaa puolen kuukauden palkkaa. Määrärahat olivat kahdelle kuukaudelle, mutta tarve kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin saakka. 20 RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2011 KN 107 MUUT ASIAT 1.MOM KN 107 MUUT ASIAT 1.MOM RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2011 Talousarviopykälän yhteydessä kirkkoneuvostossa oli puhe maksujen pitämisestä ennallaan, sillä kirkkovaltuusto on tarkistanut maksuja toukokuussa Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa Rautavaaran seurakunnan nykyiset perittävät maksut vuodelle 2011 ilman muutoksia. KV:n päätös: 21 TOIVO RISSASEN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KN 74 2.MOM Kirkkovaltuuston vpj Toivo Rissanen on kirkkovaltuuston kokouksessa jättänyt päivätyn kirjallisen eroilmoituksen Eroilmoitus Täten ilmoitan, että eroan kaikista Rautavaaran seurakunnan luottamustoimista valtuuston jäsenyydestä sekä kaikista muistakin mihin minut on valittu. Eroamisen syy on että en voi toimia sellaisessa luottamustoimi elimessä kuten kirkkoneuvostossa jossa tehdään mielestäni laittomia päätöksiä, kuten myymällä seurakunnan omaisuutta kirkkoneuvoston jäsenten perilliselle. Sisätieto piirin varassa pilkkahintaan, ilman että muilla olisi ollut mahdollisuutta tehdä edes tarjousta. Rautavaaralla Toivo Rissanen

6 Kirkkovaltuusto 6(24) Valtuustoon valittu on antanut suostumuksensa vaalissa ja ero vaatii pätevää syytä. Kirkkolain 7 luvun 3 kommentaari: Seurakunnan luottamustoimet ovat pakollisia, vaikka niihin yleensä valitaan vain sellaisia, joiden oletetaan suostuvan valintaan. Tästä pääsäännöstä on useita poikkeuksia. Seurakuntavaaleissa vaaditaan ehdokkaan suostumus. Oikeus kieltäytyä on 60 vuotta täyttäneellä tai lähinnä edelliset neljä vuotta srk:n missä tahansa luottamustoimessa olleella. Oikeutta käytetään yleensä ennalta. Täytettyyn ikään tai saavutettuun palveluaikaan voidaan kuitenkin vedota myös kesken toimikauden, ja niin voi tehdä sekin, joka ei valittaessa käyttänyt jo silloin ollutta kieltäytymisperustetta. Jos srk-vaaleilla valittu pyytää eroa muusta pätevästä syystä, päättää siitä ao toimielin itse, mutta muussa luottamustoimessa oleva pyytää eroa siltä luottamuselimeltä joka hänet on valinnut. Jos kieltäytynyt valitaan taikka eronpyyntö hylätään, kieltäytymisen tai eronpyynnön peruste voi tulla laillisuusvalituksen kohteeksi. Seurakunnan luottamushenkilöä ei voida erottaa kesken toimikauden. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuuston tiedoksi tapaukseen liittyvän kirkkolain kohdan ja kirkkovaltuusto päättää asiasta. Risto Pursiainen esitti, että ero myönnetään. Ehdotus sai kannatusta. KV:n päätös: Kirkkovaltuusto myöntää Toivo Rissaselle eron kaikista seurakunnan luottamustoimista joihin hänet on valittu. 22 ROVASTIKUNNAN LAKKAAMISESTA SEURAAVAT TOIMET KN Kansainvälisen yhteistyön johtokunta klo 14 kokouksessa 5 ROVASTIKUNNAN LAKKAAMISESTA SEURAAVAT TOIMET Järvi-Kuopion seurakunta aloittaa toimintansa Nilsiän rovastikunnan lakkaamisesta ja Nilsiän ja Rautavaaran seurakuntien sijoittumisesta rovastikuntiin päättää tuomiokapituli. Rovastikunnan yhteistyöneuvottelu totesi tilanteesta mm. seuraavaa: Yhteistyösopimukset kohta 6: YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN RAUKEAMINEN Yhteistoimintasopimus raukeaa, jos vähintään yksi kolmasosa sopijaseurakunnista sanoutuu siitä irti. Isäntä seurakunnan kirkkovaltuusto toteaa sopimuksen raukeamisen ja saattaa sen tiedoksi sopijaseurakunnille ja lääninrovastille. Yhteistyösopimuksen rauetessa rovastikunnallista yhteistyötä varten kootut, käyttämättä jääneet varat jaetaan sopijaseurakuntien kesken sopimuksen raukeamista edeltävän vuoden lopun väkimäärien suhteessa. Tiettyyn erityiskohteeseen kootut varat on kuitenkin osoitettava siihen kohteeseen, johon ne on kerättykin.

7 Kirkkovaltuusto 7(24) Todettiin, että Nilsiän rovastikunnan lakkaamisesta sekä Nilsiän ja Rautavaaran sijoittumisesta päättää tuomiokapituli erikseen. yhteistyösopimusten purkaantuminen: kunkin rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan isäntäseurakunnassa todetaan yhteistyösopimuksen purkautuminen (johtokunta -> kirkkoneuvosto -> kirkkovaltuusto) ja ilmoitetaan siitä muille sopimusosapuolille arkiston sijoitus; todettiin, että lääninrovastin arkisto sijoitetaan Juankoskelle, jossa se on tälläkin hetkellä. rovastikunnan omaisuus (alba, 2 stolaa, alban kuljetussuoja, matkaehtoollisvälineet, kaikki hankittu 1980-luvulla), Lääninrovastin esitys: Esitän, että joku srk, esim. Juankoski, lunastaa muilta tavarat esim. 150 euron hintaan. Kokous hyväksyi yksimielisesti esityksen, että Juankosken seurakunta lunastaa rovastikunnallisen irtaimen omaisuuden 150 eurolla. Laskuun tulee luettelo omaisuudesta, jolloin se toimii dokumenttina. Pitkärannan seurakunnalle koottujen varojen osalta todettiin, että Järvi- Kuopion seurakuntien laskennallinen osuus Pitkärannan seurakunnalle kootuista varoista siirtyy aikanaan johtokunnan ja Rautavaaran kirkkovaltuuston päätöksellä Kuopion seurakuntayhtymän kautta Pitkärannan seurakunnan hyväksi. Nilsiän ja Rautavaaran seurakunnat tekevät omalta osaltaan hallinnolliset päätökset Pitkärannan seurakunnalle kerättyjen varojen osuutensa sijoittamisesta. Asia käsitellään ko. seurakuntien kirkkovaltuustoissa. Rovastikunnallinen yhteinen lähetystyön kohde Nepal on selvitettävä SLS:n kanssa ja käsiteltävä kansainvälisen yhteistyön johtokunnassa Rautavaaralla. Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvostossa käydyn alustavan keskustelun pohjalta päädyttiin esittämään, että Rautavaaran seurakunta luovuttaisi oman osuutensa Pitkärannalle kootuista varoista Kuopion seurakuntayhtymälle Pitkärantatyöhön käytettäväksi ja samalla pyytää saada raportin alkavan valtuustokauden toteutuneesta Pitkärantayhteistyöstä Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikunnallisen lähetyskohteen Nepalin lähetysyhteistyön tilanne ja jatko SLS:n kanssa selvitellään kokoukseen mennessä KVYTJ:n puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteistyöjohtokunta päättää esittää Rautavaaran seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se toteaisi kansainvälisen yhteistyön yhteistyösopimuksen Nilsiän rovastikunnan seurakuntien kesken raukeavan alkaen ja saattaisi sen tiedoksi muille seurakunnille. Rautavaaran seurakunta luovuttaa oman osuutensa Pitkärannalle kootuista varoista Kuopion seurakuntayhtymälle Pitkärantatyöhön käytettäväksi ja samalla pyytää saada raportin alkavan valtuustokauden toteutuneesta Pitkärantayhteistyöstä Kuopion seurakuntayhtymältä. KVYTJ:n päätös: Yhteistyöjohtokunta päättää esittää Rautavaaran seurakunnan

8 Kirkkovaltuusto 8(24) kirkkovaltuustolle, että se toteaisi kansainvälisen yhteistyön yhteistyösopimuksen Nilsiän rovastikunnan seurakuntien kesken raukeavan alkaen ja saattaisi sen tiedoksi muille seurakunnille. Yhteistyösopimuksen rauetessa rovastikunnallista yhteistyötä varten kootut, käyttämättä jääneet varat jaetaan sopijaseurakuntien kesken sopimuksen raukeamista edeltävän vuoden lopun väkimäärien suhteessa. KVYTJ ehdottaa, että kaikkien KVYTJ-seurakuntien varat siirretään yhdellä kertaa Kuopion seurakuntayhtymälle Pitkärannan seurakunnan hyväksi käytettäväksi ja samalla pyytää saada raportin alkavan valtuustokauden toteutuneesta Pitkärantayhteistyöstä Kuopion seurakuntayhtymältä. Kuopion seurakuntayhtymän tulee neuvotella Pitkärannan seurakunnan kanssa rahavarojen käytöstä KV:n päätös: 23 ILMOITUSASIAT KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET KN 60 MUUTOKSIA KOULUTUSSUUNNITELMAAN Seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelmat tehdään ja vahvistetaan toimintavuotta edeltävänä vuonna. Tilanne kuitenkin elää ja uusia koulutuksia ilmaantuu toimintavuoden aikana. Toisinaan työtilanne ei salli koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen osallistumista. Kirkon koulutuskalenteri ilmestyy elokuussa. Vuoden 2011 koulutussuunnitelma valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Kirkkoherra ja talouspäällikkö saavat viranhaltijapäätöksin myöntää alaisilleen luvan osallistua tarpeellisiin koulutuksiin ja muuttaa koulutussuunnitelmaa työtilanteen ja ilmenevien ajankohtaisten koulutusten suhteen. 61 HENKILÖKUNNAN LOMAT TÄYDENNYS 2010 Kirkkoherran päätösehdotus: Myönnetään vs talouspäällikölle vuosilomaa ajalle 15. ja Myönnetään seurakuntamestarille vuosilomaa Myönnetään Puistotyöntekijä/haudankaivajalle vuosilomaa ajalle , , sekä TALOUSPÄÄLLIKÖN LISÄTYÖT Vs talouspäällikölle on kertynyt normaalin viikkotyöajan ylittäviä työtunteja 66 tuntia tilinpäätöksen ym aikatauluun sidottujen työtehtävien myötä.

9 Kirkkovaltuusto 9(24) Pyydän lupaa saada pitää kertyneitä lisätyötunteja vapaana kokonaisina työpäivinä työtehtävien salliessa. Pyydän saada pitää vapaana Hanna Lehto Kirkkoherran päätösehdotus: Vs talouspäällikkö saa pitää kertyneitä lisätyötunteja vapaana tunti tunnista kokonaisina työpäivinä sekä seuraavan lomakauden alkuun mennessä työtehtävien salliessa. 63 SRK-TALON KAUKOLÄMPÖSOPIMUS Rautavaaran kunnan alueen kaukolämpöverkosto on siirtymässä Savon Voimalta Rautavaaran lämpöosuuskunnalle Rautavaaran seurakunta irtisanoo Savon Voiman kanssa tehdyn kaukolämpösopimuksen päättymään kohteessa Rautavaaran seurakuntatalo (Pappila/Virasto ja Kanttorila) osoitteessa Tulimäentie Rautavaaran seurakunta solmii uuden kaukolämpösopimuksen samaan kohteeseen Rautavaaran lämpöosuuskunnan kanssa alkaen VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Vaalilautakunta kokoontuu päättämään vaalien ennakkoäänestyspaikoista ja muista vaalien siihen ajankohtaan liittyvistä asioista. Koska vaalien äänestysikäraja on nyt laskenut, on myös lukioikäisillä nuorilla mahdollisuus osallistua äänestykseen. Äänestäjän on mahdollisuus tilata kotiäänestys, mutta luultavasti tämän lisäksi Lepolassa olisi useampia äänioikeutettuja, joiden on vaikea päästä seurakunnan tiloihin äänestämään. Kirkkoneuvosto suosittelee vaalilautakunnalle kirkkoherranviraston ennakkoäänestyksen lisäksi järjestettävän muutaman tunnin ennakkoäänestysmahdollisuuden myös lukion ja terveyskeskuksen päiväkeskuksen tiloissa, mikäli asianomaisilta tahoilta saadaan siihen lupa. 66 TAPULIN JA KIRKON MAALAUSSUUNNITELMA LIITE 1 Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen on laatinut sopimuksen mukaisesti mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjauksesta ja maalauksesta. Saatekirje ja värityssuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Maalauksen yhteydessä esitetään kellotapulin luukut muutettavan vanhoja luukkuja muistuttavaksi. Kirkon puuosien maalauksen lisäksi, ehdotetaan ryhdyttäväksi toimeen maalipinnan vaurioiden takia ruostumaan alkaneiden peltikattojen maalipintojen korjausmaalauksen suhteen. Maalarimestari Juha Väätäinen on tutkinut katot ja selvitellyt parasta kunnostusmenetelmää. Kirkkoneuvosto hyväksyy kellotapulin mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjaamisesta ja värityssuunnitelmista ja pyytää kirkkovaltuustoa hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä investointimäärärahat luukkujen muuttamiselle ja peltikaton kunnostukselle vuonna Näihin kaikkiin kustannuksiin mukaan lukien valvonta ja

10 Kirkkovaltuusto 10(24) suunnittelukulut päätetään hakea, syksyllä tarkentuvan kustannusarvion mukaan, kirkkohallitukselta rakennusavustusta arvokkaan kulttuuriperintömme säilyttämisen turvaamiseksi. 67 MÄÄRÄAIKAISEN VIRANSIJAISUUDEN PALKAN MÄÄRITTELY Määräaikaisen viransijaisuuden palkan määrittely, palaveri Aika: klo 10:30 Läsnä: Hanna Lehto, palkka-asiamies Juha Luukkonen, kirkkoherra Kirkkoherra Juha Luukkonen on viranhaltijapäätöksellä valinnut Ritva Mannerin diakonian viran viransijaiseksi ajalle , palkkaus KirVesTessin mukaan. KirVesTes Jos väliaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä enintään 15% alemmaksi kuin 32 :n mukaan määritellyn vaativuusryhmän palkka on. Rautavaaran seurakunnan diakonian viran palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen ja euromääräisenä sen suuruus on 1968,87. Palkka-asiamiehen perustelu ja ehdotus palkan määrittelylle: Perustelut: Diakonian viranhaltijan kelpoisuusehtona on diakonin/diakonissan tai diakonin viran hoitoon tarvittavan pätevyyden hankkineen sosionomin tutkinto. Tehtävän hoitajalta puuttuu vaadittava tutkinto. Seurakuntatyön toiminnallinen puoli käynnistyy kesälomien jälkeen täysipainoisesti vasta syyskuun alussa, joten diakonian viran työtehtävät ovat hyvin vähäiset vielä elokuun aikana. Diakonian virassa on kuitenkin hyvä jatkuvasti olla henkilö, joka hoitaa tarvittavat kotikäynnit, vastaanottopäivystykset ynnä muut työtehtävät. Ehdotus: Ehdotan diakonian viran palkkaukseksi elokuussa Ritva Mannerille vaativuusryhmän 501 peruspalkkaa vähennyttynä 10%. Päätös: Palkka-asiamiehen ehdotuksen mukaisesti. Diakonian viran viikkolepopäivät ovat pääsääntöisesti lauantai ja sunnuntai. Työtehtäviä voi olla myös viikonloppuna, jolloin viikkolepopäivä siirtyy arkipäiväksi seuraavalle tai edelliselle viikolle. Diakoniatoimiston päivystysaika on tiistaisin ja torstaisin klo Palkanmäärittely käsitellään yhteistoimintamenettelyssä kesälomista johtuen vasta viransijaisuuden alettua, viikolla 33. ( ) KÄYTY Työntekijällä on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä palkkauksen määrittelystä yhteistoimintamenettelyssä huomioitavaksi. Vahvistetaan määräaikainen palkkaus ehdotuksen mukaisesti. 68 PAPPILAN VUOKRAN TARKISTAMINEN Kirkkoherra poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ja Risto Pursiainen toimi pykälän ajan puheenjohtajana. Ilmoitus vuokran tarkistamisesta verottajan päätöksen mukaiseksi Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden arvo on 0,61 neliömetriltä kuukaudessa. Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä.

11 Kirkkovaltuusto 11(24) Asunto valmistunut: ennen vuotta 1984 Edun arvo euro/kk ,20 neliömetriltä Kiinteä hinta kuukaudessa 94,00 123m²x 5,20 639,60 sähkö 123m² x 0, ,03 yhteensä 862,63 vuokra/m² 7,01 Verohallinnon päätös Dnro 114/32/29 9 Kunnan yleisen vuokratason ollessa näitä arvoja alempi voidaan näitä arvoja kunnassa yleisesti alentaa, kuitenkin enintään 20% Rautavaaran kunnan keskimääräinen neliövuokra vastaavan ikäisille asunnoille on noin 6,00 (kunnanviraston teknisen toimen antama tieto) 6 x 123 = 738,00 Tällä perusteella en katso aiheelliseksi tarkistaa nykyistä vuokraa 753,90 / kk ylöspäin Rautavaaralla _Hanna Lehto Hanna Lehto, vs talouspäällikkö Kirkkoherran virka-asunnon vuokraa ei tänä vuonna tarkisteta ylöspäin paikkakunnan yleiseen hintatasoon vedoten. Kirkkoherra palasi jatkamaan kokouksen puheenjohtajana. 69 PAPPILAN YLÄKERRAN WC Pappilan yläkerran WC:n pesutilan laatoituksen saumassa havaittiin reikä. Lattialle suoritettiin kosteusmittaukset, sen selvittämiseksi voiko reiän sulkea tai onko laatoituksen alle päässyt jo kosteutta. Tässä yhteydessä ilmeni, että suihkutilan lattia on kauttaaltaan aivan märkä laatoituksen alta. Rakennuksen rakennusvaiheessa ei luultavasti ole käytetty kosteussulkua ja laatoituksen alla on märkä betoni. Kosteus ei aistinvaraisen arvion mukaan aiheuta terveyshaittaa asukkaille, mutta kosteusvaurio voimistuu käytön myötä. Laatoituksen saumat vuotavat kauttaaltaan, joten reiän sulkeminen ei auta. Kirkkovaltuusto varaa vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelman investointimäärärahoihin varat WC-tilan uudelleenlaatoitusta ja lattialämmityksen asentamista varten ja työ suoritettaisiin kirkkoherran vuosiloman aikana. 70 IT-PALVELUIDEN KILPAILUTUS Rautavaaran seurakunta kuuluu Kuopion seurakuntayhtymän hoitamaan IT-alueeseen. IT-alueen tehtävänä olisi luontevasti myös hoitaa keskitetysti seurakuntiin hankittavien it-palveluiden kilpailutukset ja hankinnat. Rautavaaran seurakunta antaa Kuopion seurakuntayhtymälle (Itä-Suomen ITaluekeskus) valtuudet suorittaa seuraavien palveluiden kilpailutuksen ja keskitetyn hankinnan: Kirkkoverkon datayhteydet ja it-laitteiden vuokraukset.

12 Kirkkovaltuusto 12(24) Rautavaaran seurakunta hyväksyy, että seurakuntaan hankittavat työasemat ja oheislaitteet hankitaan Kirkkohallituksen ja Kuntahankinnat Oy:n sekä Businessforum Oy:n tekemän sopimuksen perusteella. 71 VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS LIITE 2 Kokous keskeytettiin klo Liisa Korkalainen poistui kokouksesta Kokousta jatkettiin klo Seurakunnan vakuutukset ovat pitkään olleet Vaakutusyhtiö Pohjolalla ja mahdollisesti näin jatkossakin. Koska vakuutusten yhteissumma on niin korkea, tulee seurakunnan kilpailuttaa vakuutusten tarjoajia määräajoin. Tässä kilpailutuksessa seurakunnan apuna on 2009 tehdyn sopimuksen mukaisesti vakuutusmeklari Avian Oy. Kilpailutus on suoritettu heinä-elokuussa ja tulosten valmistelu jatkuu kokoukseen saakka. Vakuutusyhtiö Pohjantähti lähetti vakuutuskartoittajan tutustumaan seurakunnan kiinteistöihin viikolla 32. Kilpailutus on suoritettu postittamalla tarjouspyyntöä vakuutusyhtiöille sekä ilmoittamalla tarjouspyyntö julkisesti HILMA-sivustolla internetissä. Liitteenä olevan vakuutustarjousvertailun mukaisesti valitaan kilpailutuksessa parhaan pisteytyksen saanut vakuutusyhtiö Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö. Hirvivahingot eivät kuulu parhaan pisteytyksen saaneeseen tarjoukseen. Hirvituhot saattavat seurakunnan metsien kohdalla olla useita tuhansia euroja vuodessa. Asia jätetään pöydälle sen selvittämiseksi, voidaanko ja kannattaako metsävakuutus erottaa vakuutustarjouskokonaisuudesta. 72 KIRKON LÄMMÖNVAIHDIN Rautavaaran seurakunta on päättänyt liittyä Rautavaaran lämpöosuuskunnan kaukolämpöasiakkaaksi kuluvan vuoden aikana. Kirkon kaukolämmön vastaanottamiseen tarvittavan riittävän lämmönjakokeskuksen hankinta-, suunnittelu- ja asennuskulut ovat Rautavaaran LVI-Palvelun antaman kustannusarvion perusteella sis alv 22% (heinäkuun 2010 alusta alv on 23%). Hankitaan lämmönjakokeskus Rautavaaran LVI-Palvelu Kamitsalta yllä olevaan kustannusarvioon viitaten. Kustannusarvio sisältää suunnittelun, vanhojen säätölaitteiden ja pumppujen purkamisen, jätteiden poiskuljetuksen (Lämminvesivaraajaa ei toistaiseksi pureta), GST 3 lämmönjakokeskuksen, sähkö- ja automaatiotyöt, lämpö- ja vesijohtojen asennuksen, eristyksen, loppusiivouksen ja käytön opastuksen. 73 ILMOITUSASIAT VAALILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET VUOSIRAPORTTI KESKI-AASIASTA HIRSILATO SEURAKUNTATALON PIHALLA

13 Kirkkovaltuusto 13(24) KOSTEUSVAHINKOKORVAUS METSÄPALO SEURAKUNNAN MAALLA OJITUSSUUNNITELMA METSÄALUEELLE TEKEILLÄ MAJAN RANNASSA UUSI RISTI UUDEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖÖNVIHKIMINEN HAUTAUSMAAN VARASTON LAAJENNUS ON VALMISTUNUT KIRKON ÄÄNENTOISTOLAITTEET UUSINNAN TARPEESSA MAJAN LUOKSE RAKENTEILLA HIRSILATO SLS:N VENEZUELAN KUMMIKIRJE SEKL TIEDOTE TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU PAPPILANMÄEN LOUHINTATUTKIMUKSET Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi

14 Kirkkovaltuusto 14(24) 74 MUUT ASIAT 1.MOM HAUDAN TAKAISINLUNASTUS (EI JULKINEN) 3.MOM TALOUSPÄÄLLIKÖN OIKEUS TEHDÄ MÄÄRÄ- AIKAISTALLETUKSIA Seurakunnan rahavaroissa on vuoden mittaan suurehkoja kassavirtoja ja välillä käyttötilillä lepää pienellä korolla kuukausiakin summia joiden tuleva käyttöajankohta on tiedossa. Seurakunnan talouden hyvän hoidon kannalta olisi eduksi ja joustavaa antaa talouspäällikölle oikeus tehdä riskittömiä määräaikaistalletuksia näillä varoilla. Kirkkoherran päätösehdotus: Talouspäällikkö /vs talouspäällikkö saa kirkkoneuvoston puolesta sopia seurakunnan käteisvarojen sijoittamisesta määräaikaisiin kiinteäkorkoisiin talletuksiin. Muunlainen varojen sijoittaminen edellyttää kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. 4.MOM PELASTUSSUUNNITELMAT Pelastusasetuksen 9 mukaan tulee olla nimetty ja koulutettu turvallisuushenkilöstö, pelastussuunnitelma laadittu ja tarvittava materiaali hankittu: - taloissa, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa - pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30. Tämän asetuksen edellyttämänä ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pyynnön johdosta on laadittu pelastussuunnitelmat kohteille kirkko, seurakuntatalo ja leirimaja. Pelastussuunnitelmat tulee toimittaa pelastuslaitokselle ja kohteeseen näkyvälle paikalle ja niistä tulee tiedottaa henkilökunnalle ja asukkaille (srk-talo). Pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla ja päivittää vuosittain. Liitteenä pelastussuunnitelmat 3 kpl. LIITTEET 3,4,5 Kirkkoneuvosto hyväksyy oheiset pelastussuunnitelmat ja toimittaa ne tiedoksi säädetyllä tavalla. Pelastussuunnitelman vuosittaisesta päivityksestä vastaa talouspäällikkö seurakuntamestarin avustuksella. 5.MOM KELLOTAPULIN URAKAN VALVONTA JA KILPAILUTUS Martti Pussinen Valtimolta on valittu kellotapulin maalausuran valvojaksi hänen omalla suostumuksellaan. Koska Martti Pussinen on estynyt hoitamasta valvontatehtäväänsä, tulee seurakunnan vapauttaa hänet tehtävästään ja valita urakalle toinen valvoja. Arkkitehtuuritoimisto Reijo Myllynen Oy on tiedusteltaessa ilmoittanut kiinnostuksen työhön ja on luvannut antaa siitä tarjouksen. Kirkkoneuvosto vapauttaa Martti Pussisen valvontatehtävästä ja valitsee seuraavassa kokouksessaan uuden valvojan kellotapulin urakalle.

15 Kirkkovaltuusto 15(24) Valvojan tehtäviin kuuluu maalaustyön valvonnan lisäksi hyvä perehtyminen suunnittelu- ja sopimusasiakirjoihin ja maalausurakan tarjouspyynnön valmistelu ja vastausten käsittely yhdessä talouspäällikön kanssa. KN VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS KN 5/ LIITE 1 Seurakunnan vakuutukset ovat pitkään olleet Vaakutusyhtiö Pohjolalla ja mahdollisesti näin jatkossakin. Koska vakuutusten yhteissumma on niin korkea, tulee seurakunnan kilpailuttaa vakuutusten tarjoajia määräajoin. Tässä kilpailutuksessa seurakunnan apuna on 2009 tehdyn sopimuksen mukaisesti vakuutusmeklari Avian Oy. Kilpailutus on suoritettu heinä-elokuussa ja tulosten valmistelu jatkuu kokoukseen saakka. Vakuutusyhtiö Pohjantähti lähetti vakuutuskartoittajan tutustumaan seurakunnan kiinteistöihin viikolla 32. Kilpailutus on suoritettu postittamalla tarjouspyyntöä vakuutusyhtiöille sekä ilmoittamalla tarjouspyyntö julkisesti HILMA-sivustolla internetissä. Liitteenä olevan vakuutustarjousvertailun mukaisesti valitaan kilpailutuksessa parhaan pisteytyksen saanut vakuutusyhtiö Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö. Hirvivahingot eivät kuulu parhaan pisteytyksen saaneeseen tarjoukseen. Hirvituhot saattavat seurakunnan metsien kohdalla olla useita tuhansia euroja vuodessa. Asia jätetään pöydälle sen selvittämiseksi, voidaanko ja kannattaako metsävakuutus erottaa vakuutustarjouskokonaisuudesta Hirvivahinkoturvaa metsävakuutuksessa ei tarjonnut ennalta arvaamattomasti kuin Pohjola vaikka pyysimme laajinta metsävakuutusvaihtoehtoa ja hirviturva oli painotettu mm. korvausesimerkillä. Tarjouspyynnössä on myös kerrottu, että 2009 seurakunnalla on ollut hirvivahinkoja. Vakuutusyhtiöt ovat tarjouspyynnöstä nähneet, että seurakunta tarvitsee laajennettua metsävakuutusta sisältäen hirviturvan. Pohjantähden vakuutus ei sisältänyt pyydettyä Kubota moottorityökoneen ilkivaltavakuutusturvaa. Hirviturvaa sisältämättömät tarjoukset (Pohjantähti ja Lähivakuutus) eivät vastaa seurakunnan vakuutusturvan kokonaistarvetta. Tarjouspyynnössä on pidätetty oikeus hylätä tarjoukset, joissa tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Erään vakuutusyhtiön tarjouksessa ilmoitettu korvausoikeus hirvituhoista valtionkonttorilta ei koske julkisyhteisöjä kuten seurakuntia. Rautavaaran seurakunta hylkää tarjoukset, jotka eivät sisällä tarjouspyynnössä esiintuotua hirvituhon suojaa. Hylätyt tarjoukset eivät tule mukaan pisteytykseen. Seurakunta hyväksyy Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen ja siirtää tiedoksisaanti ja oikaisuvaatimusajan jälkeen vakuutuksensa vastaamaan Vakuutusyhtiö Pohjolan vakuutustarjouksen mukaista

16 Kirkkovaltuusto 16(24) sopimussuhdetta aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta tarjoajille. Päätösehdotuksen mukaan KN RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN LAUSUNTO ROVASTIKUNTASIIRROSTA Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirje Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvostolle N:o 1594 Vuoden 2011 alusta Juankosken, Kaavin, Tuusniemen, Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat lakkaavat ja niiden tilalle tulee Järvi-Kuopion seurakunta. Edellä mainitusta seurakuntajaon muutoksesta johtuu, että Nilsiän rovastikuntaan jäisi vain kaksi seurakuntaa, eli Nilsiän ja Rautavaaran seurakunnat. Rovastikunnallisen työn kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että rovastikunta on kovin pieni. Tämän vuoksi tuomiokapituli on ottanut harkittavakseen Nilsiän ja Rautavaaran seurakuuntien siirtämisen Siilinjärven rovastikuntaan lukien. Ennen asian ratkaisemista tuomiokapituli varaa Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa asiassa lausuntonsa Rautavaaran seurakunnan osalta. Lausunto on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään Hallintolain 33 2 momentin nojalla tuomiokapituli ilmoittaa, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Kirkkolain 24 luvun 5 :n nojalla tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valittamalla. Piispa Wille Riekkinen Lakimiesasessori Tuija Alatalo Kirkkoherran päätösehdotus: Rautavaaran seurakunta suhtautuu myönteisesti tuomiokapitulin aikeeseen siirtää Rautavaaran seurakunta osaksi Siilinjärven rovastikuntaa. Yhteistyösuunta Siilinjärvelle päin on luonteva, eikä sulje pois hyvin toiminutta toiminnallista yhteistyötä muidenkaan naapuriseurakuntien kanssa. Rautavaaran seurakunta suhtautuu myönteisesti tuomiokapitulin aikeeseen siirtää Rautavaaran seurakunta osaksi Siilinjärven rovastikuntaa. Yhteistyösuunta Siilinjärvelle päin on luonteva, eikä sulje pois hyvin toiminutta toiminnallista yhteistyötä muidenkaan naapuriseurakuntien kanssa HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Koulutussuunnitelman valmistelu jatkuu ja suunnitelma tullaan sisällyttämään talousarvioon. Suunnitelma lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille talousarvion yhteydessä. Esitän vahvistettavaksi koulutussuunnitelman kiinteistötoimen työntekijöiden osalta. Kirkkoherran päätösehdotus: Esitän vahvistettavaksi koulutussuunnitelman vs talouspäällikön ja toiminnallisen puolen työntekijöiden osalta.

17 Kirkkovaltuusto 17(24) 94 VAKUUTUSMEKLARISOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Rautavaaran seurakunnan talouspäällikkö Anu Karmitsa on 2009 solminut hoitopalvelusopimuksen Vakuutusmeklari Avian Oy:n kanssa. Rautavaaran seurakunta irtisanoo vakuutusmeklari Avian Oy:n Hoitopalvelusopimuksen tällä päivämäärällä syyskuussa ILMOITUSASIAT Vaalilautakunnan pöytäkirja Ystäväkirje 3/2010 Karjalasta Määräalan myynti Ecosite Oy:lle Kirkkohallituksen vahvistama määräalan kauppa radiomaston sijainti/huoltomaasta on tehty Seurakuntamajan täyshirsinen puuaitta on valmistunut Kirkkoherran viranhaltijapäätös Bobcatin vuokraamisesta Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi MUUT ASIAT 1.MOM. SANKARIVAINAJIEN KIVIEN KULTAUS Kultaaja Maija Lappalainen Varpaisjärveltä on luvannut jatkaa sankarivainajien kivien kultausta tänä vuonna. Talousarviossa on 5000 määräraha tähän tarkoitukseen. Koska ilmat ovat jo viilenneet, ei kultaus onnistu enää ulkotiloissa. Kultaus olisi muutenkin parempi suorittaa sisätiloissa. Tämän vuoden määräraha ei riitä kaikkien kivien kultaukseen. Kirkkoneuvosto antaa luvan kuljettaa sankarivainajien kivet sisätiloissa kullattavaksi. Kivet palautetaan ensitilassa. 2.MOM. MAALAUSURAKAN VALVOJAN VALINTA KN 74 MUUT ASIAT 5.MOM KELLOTAPULIN URAKAN VALVONTA JA KILPAILUTUS Martti Pussinen Valtimolta on valittu kellotapulin maalausuran valvojaksi hänen omalla suostumuksellaan. Koska Martti Pussinen on estynyt hoitamasta valvontatehtäväänsä, tulee seurakunnan vapauttaa hänet tehtävästään ja valita urakalle toinen valvoja. Arkkitehtuuritoimisto Reijo Myllynen Oy on tiedusteltaessa ilmoittanut kiinnostuksen työhön ja on luvannut antaa siitä tarjouksen. Kirkkoneuvosto vapauttaa Martti Pussisen valvontatehtävästä ja valitsee seuraavassa kokouksessaan uuden valvojan kellotapulin urakalle. Valvojan tehtäviin kuuluu maalaustyön valvonnan lisäksi hyvä perehtyminen suunnittelu- ja sopimusasiakirjoihin ja maalausurakan tarjouspyynnön valmistelu ja vastausten käsittely yhdessä talouspäällikön kanssa. Reijo Myllynen on toimittanut kirjallisen tarjouksen valvontatyön suorittamisesta.

18 Kirkkovaltuusto 18(24) Talouspäällikön päätösesitys: Hyväksytään Reijo Myllysen tarjous kellotapulin ja kirkon maalaustyön valvonnan suorittamisesta ja valitaan hänet kyseiseen tehtävään MOM. VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kari Haikarainen on Heta Haikaraisen perikunnan nimissä pyytänyt 2010 päättyvän asuintontin vuokrasopimuksen jatkamista 50 vuodeksi. LIITE Talouspäällikölle annetaan oikeus uusia asuintontin vuokrasopimus Heta Haikaraisen perikunnan kanssa 30 vuodeksi. Perikunnan puolesta sopimuksen tekee Kari Haikarainen. Perikunnan tulee ilmoittaa seurakunnalle pesän jakamisen päätyttyä kenen nimissä vuokrasopimusta jatketaan. Tontista pyydetään hinta-arvio, sillä perikunta on ilmaissut kiinnostuksensa mahdollisesti hinta-arvion valmistuttua ostaa tontti itselleen. 4.MOM. VS TALOUSPÄÄLLIKÖN VUOSISIDONNAINEN LISÄ Vs talouspäällikkö Hanna Lehdolla on täyttynyt 8 vuoden vuosisidonnaiseen palvelusaikaan hyväksyttävä työssäoloaika. Tämän jälkeen hän on toiminut seurakunnan viranhaltijana on näin ollen täyttynyt 10 vuoden vuosisidonnaiseen palvelusaikaan hyväksyttävä työssäoloaika, jonka johdosta alkaen otetaan käyttöön vastaava määrävuosilisä hänen palkassaan. Kirkkoherran päätösehdotus: on täyttynyt 10 vuoden vuosisidonnaiseen palvelusaikaan hyväksyttävä työssäoloaika, jonka johdosta alkaen otetaan käyttöön vastaava määrävuosilisä vs talouspäällikön palkassa. KN 104 PUUKAUPAT Rautavaaran seurakunnalla on voimassaoleva metsätaloussuunnitelma vuosille Tämän suunnitelman mukaisena toimeksiantona Rautavaaran metsänhoitoyhdistys on kilpailuttanut leimikon Lapinjärven eteläpäässä sekä Kauniskankaantien varressa. Rautavaaran seurakunta hyväksyy Iivari Monosen pystykaupan tarjouksen Lapinjärven eteläpään kolmesta eri kuviosta mudostuvasta7,6 ha leimikosta ja sitoutuu jatkamaan omalla kustannuksellaan entistä talvitietä tarvittavat noin 400 m. Samoin Rautavaaran seurakunta hyväksyy Stora Enson hankintakaupan tarjouksen Kauniskankaantien varrella olevasta kymmenestä eri kuviosta muodostuvasta 31 ha leimikosta. 105 RAUTAVAARAN LÄMPÖOSUUSKUNNAN KIRJE

19 Kirkkovaltuusto 19(24) Rautavaaran Lämpöosuuskunta on lähestynyt seurakuntaa kirjeellä jossa se pyytää tarjouksessaan olevan sakkopykälän huomiotta jättämistä. Lämpöosuuskunnan tarjouksen mukaan liittymän piti olla valmiina mennessä, mutta lämmön toimitus saatiin aloitettua urakoitsijasta puolelta johtuvista syistä vasta Viivästyksen johdosta seurakunta joutui viikolla käyttämään kirkossa lämpöpuhaltimia sisäilman lämmittämiseksi. Rautavaaran lämpöosuuskunnan tarjouksessa Liittymismaksuksi on tarjottu (alv 0%)ja seurakunta on tämän tarjouksen hyväksynyt. Rautavaaran lämpöosuuskunta on laskuttanut seurakuntaa laskuttanut seurakuntaa 2000 asennus=liittymämaksulla per liittymä, mutta on oma-aloitteisesti toimittanut uusintalaskun joka korvaa edellisen 1000 asennus per liittymä (alv 0%) sillä saatteella, että maksua alentaa se, että seurakunnalla on omat lämmönvaihtimet kyseisissä kiinteistöissä. Rautavaaran seurakunta on maksanut nämä uudet liittymämaksut Koska Rautavaaran lämpöosuuskunta on alentanut seurakunnan liittymismaksuja, eikä lämmöntoimituksen viivästymisestä ole aiheutunut merkittävää taloudellista vahinkoa seurakunnalle, suosittelen tällä perusteella kirkkoneuvoston päättävän jättää sakkopykälän huomioimatta. 106 ILMOITUSASIAT TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS Tuomiokapituli on kirkkolain 3 luvun 1 :n 2 momentin nojalla siirtänyt Rautavaaran seurakunnan Nilsiän rovastikunnasta Siilinjärven rovastikuntaan lukien. Tuomiorovasti Lakimiesasessori Tuija Alatalo VÄLITILINTARKASTUS Rautavaaran seurakunnassa on suoritettu tilintarkastussopimuksen mukainen välitilintarkastus Tilintarkastajat eivät jättäneet tilintarkastusmuistiota. Seurakunnan talouden ja hallinnon hoidosta ei ollut huomautettavaa. YSTÄVÄKIRJE NIMIKKOLÄHETEILTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET viranhaltijapäätös talouspäällikkö 4/2010 Aihe: Lisäys koulutussuunnitelmaan Peruste: Seurakuntamestari pyytää lupaa saada osallistua Laadun varmistaminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa seminaariin Kuopiossa. Päätös: Seurakuntamestari Simo Rossinen saa osallistua Laadun varmistaminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa seminaariin Kuopiossa Osallistumismaksu 70. Matkat korvataan edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi

20 Kirkkovaltuusto 20(24) KV:n päätös: Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi. 24 MUUT ASIAT 1.MOM TIEDOTUKSEN MÄÄRÄRAHAT KN 64 Tehtäväalueen tiedotus ja viestintä 208 toimintavuoden määrärahoista on heinäkuun loppuun mennessä kulunut jo Pääosa 4 666,60 tästä on kulunut ilmoituksiin paikallislehti Pitäjäläisessä. Seurakunnan kirkollisten ilmoitusten informaatiosisältöä on lisätty. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä tehtäväalueelle Tiedotus ja viestintä 208. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä tehtäväalueelle Tiedotus ja viestintä 208. KV:n päätös: 2.MOM TAPULIN JA KIRKON MAALAUSSUUNNITELMA kn 66 Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen on laatinut sopimuksen mukaisesti mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjauksesta ja maalauksesta. Saatekirje ja värityssuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Maalauksen yhteydessä esitetään kellotapulin luukut muutettavan vanhoja luukkuja muistuttavaksi. Kirkon puuosien maalauksen lisäksi, ehdotetaan ryhdyttäväksi toimeen maalipinnan vaurioiden takia ruostumaan alkaneiden peltikattojen maalipintojen korjausmaalauksen suhteen. Maalarimestari Juha Väätäinen on tutkinut katot ja selvitellyt parasta kunnostusmenetelmää. Kirkkoneuvosto hyväksyy kellotapulin mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjaamisesta ja värityssuunnitelmista ja pyytää kirkkovaltuustoa hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä investointimäärärahat luukkujen muuttamiselle ja peltikaton kunnostukselle vuonna Näihin kaikkiin kustannuksiin mukaan lukien valvonta ja suunnittelukulut päätetään hakea, syksyllä tarkentuvan kustannusarvion mukaan, kirkkohallitukselta rakennusavustusta arvokkaan kulttuuriperintömme säilyttämisen turvaamiseksi. KV:n päätös: Kirkkovaltuusto päättää hakea rakennusavustusta investointisuunnitelman hankkeisiin täysimääräisenä.

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot