RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto (24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x"

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen x Lilja Korhonen x Seppo Korhonen x Liisa Korkalainen puheenjohtaja x Elli Nuutinen x Marita Rautiainen pois Leena Parviainen x Erkki Pursiainen x Risto Pursiainen x Toivo Rissanen varapuheenjohtaja pois Leena Toivanen, estynyt pois Anna Hyvönen, Leena Toivasen varajäsen x Muut osallistujat: Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

2 Kirkkovaltuusto 2(24) Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Esityslistan hyväksyminen 18 Tuloveroprosentti vuodelle Rautavaaran seurakunnan talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille Rautavaaran seurakunnan perittävät maksut vuonna Toivo Rissasen eronpyyntö luottamustehtävistä 22 Rovastikunnan lakkaamisesta seuraavat toimet 23 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvoston päätökset ja ilmoitusasiat 24 Muut asiat 1.mom Tiedotuksen määrärahat 2.mom Tapulin ja kirkon maalaussuunnitelma 3.mom Kesäteologin määräaikainen virka 25 Muutoksenhakukiellot ja valitusosoitus 26 Kokouksen päättäminen

3 Kirkkovaltuusto 3(24) Rautavaaralla Liisa Korkalainen, KV pj Hanna Lehto, vs. tal.pääll., siht. Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Eila Keinänen Eila Korhonen Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Rautavaaran seurakunnan kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina alkaen perjantaina kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

4 Kirkkovaltuusto 4(24) 14 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eila Keinänen ja Eila Korhonen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen perjantaina kolmenkymmenen (30) päivän ajan. KV:n päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Keinänen ja Eila Korhonen. 17 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokous keskeytettiin klo ja kokousta jatkettiin klo KV:n päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohtaan muut asiat lisättiin Kesäteologin määräaikainen virka. 18 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2011 KN Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,75 % joka on sama kuin kuluvan vuoden tuloveroprosentti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentiksi 1,75 % KV:n päätös: 19 RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE KN Kirkkoneuvosto esittää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille tutustuttavaksi. Huom Investointisuunnitelman asioita pykälässä 24. Tapulin ja kirkon maalaussuunnitelma.

5 Kirkkovaltuusto 5(24) KV:n päätös: Kirkkoneuvoston esitys hyväksytään. Lisätään kirkkoneuvostossa budjettikäsittelyssä keskusteltuja kesäteologin palkkakuluja 940 ja sivukuluja 282, yhteensä 1 222, joka vastaa puolen kuukauden palkkaa. Määrärahat olivat kahdelle kuukaudelle, mutta tarve kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin saakka. 20 RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2011 KN 107 MUUT ASIAT 1.MOM KN 107 MUUT ASIAT 1.MOM RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2011 Talousarviopykälän yhteydessä kirkkoneuvostossa oli puhe maksujen pitämisestä ennallaan, sillä kirkkovaltuusto on tarkistanut maksuja toukokuussa Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa Rautavaaran seurakunnan nykyiset perittävät maksut vuodelle 2011 ilman muutoksia. KV:n päätös: 21 TOIVO RISSASEN ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KN 74 2.MOM Kirkkovaltuuston vpj Toivo Rissanen on kirkkovaltuuston kokouksessa jättänyt päivätyn kirjallisen eroilmoituksen Eroilmoitus Täten ilmoitan, että eroan kaikista Rautavaaran seurakunnan luottamustoimista valtuuston jäsenyydestä sekä kaikista muistakin mihin minut on valittu. Eroamisen syy on että en voi toimia sellaisessa luottamustoimi elimessä kuten kirkkoneuvostossa jossa tehdään mielestäni laittomia päätöksiä, kuten myymällä seurakunnan omaisuutta kirkkoneuvoston jäsenten perilliselle. Sisätieto piirin varassa pilkkahintaan, ilman että muilla olisi ollut mahdollisuutta tehdä edes tarjousta. Rautavaaralla Toivo Rissanen

6 Kirkkovaltuusto 6(24) Valtuustoon valittu on antanut suostumuksensa vaalissa ja ero vaatii pätevää syytä. Kirkkolain 7 luvun 3 kommentaari: Seurakunnan luottamustoimet ovat pakollisia, vaikka niihin yleensä valitaan vain sellaisia, joiden oletetaan suostuvan valintaan. Tästä pääsäännöstä on useita poikkeuksia. Seurakuntavaaleissa vaaditaan ehdokkaan suostumus. Oikeus kieltäytyä on 60 vuotta täyttäneellä tai lähinnä edelliset neljä vuotta srk:n missä tahansa luottamustoimessa olleella. Oikeutta käytetään yleensä ennalta. Täytettyyn ikään tai saavutettuun palveluaikaan voidaan kuitenkin vedota myös kesken toimikauden, ja niin voi tehdä sekin, joka ei valittaessa käyttänyt jo silloin ollutta kieltäytymisperustetta. Jos srk-vaaleilla valittu pyytää eroa muusta pätevästä syystä, päättää siitä ao toimielin itse, mutta muussa luottamustoimessa oleva pyytää eroa siltä luottamuselimeltä joka hänet on valinnut. Jos kieltäytynyt valitaan taikka eronpyyntö hylätään, kieltäytymisen tai eronpyynnön peruste voi tulla laillisuusvalituksen kohteeksi. Seurakunnan luottamushenkilöä ei voida erottaa kesken toimikauden. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuuston tiedoksi tapaukseen liittyvän kirkkolain kohdan ja kirkkovaltuusto päättää asiasta. Risto Pursiainen esitti, että ero myönnetään. Ehdotus sai kannatusta. KV:n päätös: Kirkkovaltuusto myöntää Toivo Rissaselle eron kaikista seurakunnan luottamustoimista joihin hänet on valittu. 22 ROVASTIKUNNAN LAKKAAMISESTA SEURAAVAT TOIMET KN Kansainvälisen yhteistyön johtokunta klo 14 kokouksessa 5 ROVASTIKUNNAN LAKKAAMISESTA SEURAAVAT TOIMET Järvi-Kuopion seurakunta aloittaa toimintansa Nilsiän rovastikunnan lakkaamisesta ja Nilsiän ja Rautavaaran seurakuntien sijoittumisesta rovastikuntiin päättää tuomiokapituli. Rovastikunnan yhteistyöneuvottelu totesi tilanteesta mm. seuraavaa: Yhteistyösopimukset kohta 6: YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN RAUKEAMINEN Yhteistoimintasopimus raukeaa, jos vähintään yksi kolmasosa sopijaseurakunnista sanoutuu siitä irti. Isäntä seurakunnan kirkkovaltuusto toteaa sopimuksen raukeamisen ja saattaa sen tiedoksi sopijaseurakunnille ja lääninrovastille. Yhteistyösopimuksen rauetessa rovastikunnallista yhteistyötä varten kootut, käyttämättä jääneet varat jaetaan sopijaseurakuntien kesken sopimuksen raukeamista edeltävän vuoden lopun väkimäärien suhteessa. Tiettyyn erityiskohteeseen kootut varat on kuitenkin osoitettava siihen kohteeseen, johon ne on kerättykin.

7 Kirkkovaltuusto 7(24) Todettiin, että Nilsiän rovastikunnan lakkaamisesta sekä Nilsiän ja Rautavaaran sijoittumisesta päättää tuomiokapituli erikseen. yhteistyösopimusten purkaantuminen: kunkin rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan isäntäseurakunnassa todetaan yhteistyösopimuksen purkautuminen (johtokunta -> kirkkoneuvosto -> kirkkovaltuusto) ja ilmoitetaan siitä muille sopimusosapuolille arkiston sijoitus; todettiin, että lääninrovastin arkisto sijoitetaan Juankoskelle, jossa se on tälläkin hetkellä. rovastikunnan omaisuus (alba, 2 stolaa, alban kuljetussuoja, matkaehtoollisvälineet, kaikki hankittu 1980-luvulla), Lääninrovastin esitys: Esitän, että joku srk, esim. Juankoski, lunastaa muilta tavarat esim. 150 euron hintaan. Kokous hyväksyi yksimielisesti esityksen, että Juankosken seurakunta lunastaa rovastikunnallisen irtaimen omaisuuden 150 eurolla. Laskuun tulee luettelo omaisuudesta, jolloin se toimii dokumenttina. Pitkärannan seurakunnalle koottujen varojen osalta todettiin, että Järvi- Kuopion seurakuntien laskennallinen osuus Pitkärannan seurakunnalle kootuista varoista siirtyy aikanaan johtokunnan ja Rautavaaran kirkkovaltuuston päätöksellä Kuopion seurakuntayhtymän kautta Pitkärannan seurakunnan hyväksi. Nilsiän ja Rautavaaran seurakunnat tekevät omalta osaltaan hallinnolliset päätökset Pitkärannan seurakunnalle kerättyjen varojen osuutensa sijoittamisesta. Asia käsitellään ko. seurakuntien kirkkovaltuustoissa. Rovastikunnallinen yhteinen lähetystyön kohde Nepal on selvitettävä SLS:n kanssa ja käsiteltävä kansainvälisen yhteistyön johtokunnassa Rautavaaralla. Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvostossa käydyn alustavan keskustelun pohjalta päädyttiin esittämään, että Rautavaaran seurakunta luovuttaisi oman osuutensa Pitkärannalle kootuista varoista Kuopion seurakuntayhtymälle Pitkärantatyöhön käytettäväksi ja samalla pyytää saada raportin alkavan valtuustokauden toteutuneesta Pitkärantayhteistyöstä Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikunnallisen lähetyskohteen Nepalin lähetysyhteistyön tilanne ja jatko SLS:n kanssa selvitellään kokoukseen mennessä KVYTJ:n puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteistyöjohtokunta päättää esittää Rautavaaran seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se toteaisi kansainvälisen yhteistyön yhteistyösopimuksen Nilsiän rovastikunnan seurakuntien kesken raukeavan alkaen ja saattaisi sen tiedoksi muille seurakunnille. Rautavaaran seurakunta luovuttaa oman osuutensa Pitkärannalle kootuista varoista Kuopion seurakuntayhtymälle Pitkärantatyöhön käytettäväksi ja samalla pyytää saada raportin alkavan valtuustokauden toteutuneesta Pitkärantayhteistyöstä Kuopion seurakuntayhtymältä. KVYTJ:n päätös: Yhteistyöjohtokunta päättää esittää Rautavaaran seurakunnan

8 Kirkkovaltuusto 8(24) kirkkovaltuustolle, että se toteaisi kansainvälisen yhteistyön yhteistyösopimuksen Nilsiän rovastikunnan seurakuntien kesken raukeavan alkaen ja saattaisi sen tiedoksi muille seurakunnille. Yhteistyösopimuksen rauetessa rovastikunnallista yhteistyötä varten kootut, käyttämättä jääneet varat jaetaan sopijaseurakuntien kesken sopimuksen raukeamista edeltävän vuoden lopun väkimäärien suhteessa. KVYTJ ehdottaa, että kaikkien KVYTJ-seurakuntien varat siirretään yhdellä kertaa Kuopion seurakuntayhtymälle Pitkärannan seurakunnan hyväksi käytettäväksi ja samalla pyytää saada raportin alkavan valtuustokauden toteutuneesta Pitkärantayhteistyöstä Kuopion seurakuntayhtymältä. Kuopion seurakuntayhtymän tulee neuvotella Pitkärannan seurakunnan kanssa rahavarojen käytöstä KV:n päätös: 23 ILMOITUSASIAT KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET KN 60 MUUTOKSIA KOULUTUSSUUNNITELMAAN Seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelmat tehdään ja vahvistetaan toimintavuotta edeltävänä vuonna. Tilanne kuitenkin elää ja uusia koulutuksia ilmaantuu toimintavuoden aikana. Toisinaan työtilanne ei salli koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen osallistumista. Kirkon koulutuskalenteri ilmestyy elokuussa. Vuoden 2011 koulutussuunnitelma valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Kirkkoherra ja talouspäällikkö saavat viranhaltijapäätöksin myöntää alaisilleen luvan osallistua tarpeellisiin koulutuksiin ja muuttaa koulutussuunnitelmaa työtilanteen ja ilmenevien ajankohtaisten koulutusten suhteen. 61 HENKILÖKUNNAN LOMAT TÄYDENNYS 2010 Kirkkoherran päätösehdotus: Myönnetään vs talouspäällikölle vuosilomaa ajalle 15. ja Myönnetään seurakuntamestarille vuosilomaa Myönnetään Puistotyöntekijä/haudankaivajalle vuosilomaa ajalle , , sekä TALOUSPÄÄLLIKÖN LISÄTYÖT Vs talouspäällikölle on kertynyt normaalin viikkotyöajan ylittäviä työtunteja 66 tuntia tilinpäätöksen ym aikatauluun sidottujen työtehtävien myötä.

9 Kirkkovaltuusto 9(24) Pyydän lupaa saada pitää kertyneitä lisätyötunteja vapaana kokonaisina työpäivinä työtehtävien salliessa. Pyydän saada pitää vapaana Hanna Lehto Kirkkoherran päätösehdotus: Vs talouspäällikkö saa pitää kertyneitä lisätyötunteja vapaana tunti tunnista kokonaisina työpäivinä sekä seuraavan lomakauden alkuun mennessä työtehtävien salliessa. 63 SRK-TALON KAUKOLÄMPÖSOPIMUS Rautavaaran kunnan alueen kaukolämpöverkosto on siirtymässä Savon Voimalta Rautavaaran lämpöosuuskunnalle Rautavaaran seurakunta irtisanoo Savon Voiman kanssa tehdyn kaukolämpösopimuksen päättymään kohteessa Rautavaaran seurakuntatalo (Pappila/Virasto ja Kanttorila) osoitteessa Tulimäentie Rautavaaran seurakunta solmii uuden kaukolämpösopimuksen samaan kohteeseen Rautavaaran lämpöosuuskunnan kanssa alkaen VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Vaalilautakunta kokoontuu päättämään vaalien ennakkoäänestyspaikoista ja muista vaalien siihen ajankohtaan liittyvistä asioista. Koska vaalien äänestysikäraja on nyt laskenut, on myös lukioikäisillä nuorilla mahdollisuus osallistua äänestykseen. Äänestäjän on mahdollisuus tilata kotiäänestys, mutta luultavasti tämän lisäksi Lepolassa olisi useampia äänioikeutettuja, joiden on vaikea päästä seurakunnan tiloihin äänestämään. Kirkkoneuvosto suosittelee vaalilautakunnalle kirkkoherranviraston ennakkoäänestyksen lisäksi järjestettävän muutaman tunnin ennakkoäänestysmahdollisuuden myös lukion ja terveyskeskuksen päiväkeskuksen tiloissa, mikäli asianomaisilta tahoilta saadaan siihen lupa. 66 TAPULIN JA KIRKON MAALAUSSUUNNITELMA LIITE 1 Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen on laatinut sopimuksen mukaisesti mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjauksesta ja maalauksesta. Saatekirje ja värityssuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Maalauksen yhteydessä esitetään kellotapulin luukut muutettavan vanhoja luukkuja muistuttavaksi. Kirkon puuosien maalauksen lisäksi, ehdotetaan ryhdyttäväksi toimeen maalipinnan vaurioiden takia ruostumaan alkaneiden peltikattojen maalipintojen korjausmaalauksen suhteen. Maalarimestari Juha Väätäinen on tutkinut katot ja selvitellyt parasta kunnostusmenetelmää. Kirkkoneuvosto hyväksyy kellotapulin mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjaamisesta ja värityssuunnitelmista ja pyytää kirkkovaltuustoa hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä investointimäärärahat luukkujen muuttamiselle ja peltikaton kunnostukselle vuonna Näihin kaikkiin kustannuksiin mukaan lukien valvonta ja

10 Kirkkovaltuusto 10(24) suunnittelukulut päätetään hakea, syksyllä tarkentuvan kustannusarvion mukaan, kirkkohallitukselta rakennusavustusta arvokkaan kulttuuriperintömme säilyttämisen turvaamiseksi. 67 MÄÄRÄAIKAISEN VIRANSIJAISUUDEN PALKAN MÄÄRITTELY Määräaikaisen viransijaisuuden palkan määrittely, palaveri Aika: klo 10:30 Läsnä: Hanna Lehto, palkka-asiamies Juha Luukkonen, kirkkoherra Kirkkoherra Juha Luukkonen on viranhaltijapäätöksellä valinnut Ritva Mannerin diakonian viran viransijaiseksi ajalle , palkkaus KirVesTessin mukaan. KirVesTes Jos väliaikainen viranhaltija hoitaa viran tehtävät, mutta hänellä ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, hänen peruspalkkansa voidaan määrätä enintään 15% alemmaksi kuin 32 :n mukaan määritellyn vaativuusryhmän palkka on. Rautavaaran seurakunnan diakonian viran palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen ja euromääräisenä sen suuruus on 1968,87. Palkka-asiamiehen perustelu ja ehdotus palkan määrittelylle: Perustelut: Diakonian viranhaltijan kelpoisuusehtona on diakonin/diakonissan tai diakonin viran hoitoon tarvittavan pätevyyden hankkineen sosionomin tutkinto. Tehtävän hoitajalta puuttuu vaadittava tutkinto. Seurakuntatyön toiminnallinen puoli käynnistyy kesälomien jälkeen täysipainoisesti vasta syyskuun alussa, joten diakonian viran työtehtävät ovat hyvin vähäiset vielä elokuun aikana. Diakonian virassa on kuitenkin hyvä jatkuvasti olla henkilö, joka hoitaa tarvittavat kotikäynnit, vastaanottopäivystykset ynnä muut työtehtävät. Ehdotus: Ehdotan diakonian viran palkkaukseksi elokuussa Ritva Mannerille vaativuusryhmän 501 peruspalkkaa vähennyttynä 10%. Päätös: Palkka-asiamiehen ehdotuksen mukaisesti. Diakonian viran viikkolepopäivät ovat pääsääntöisesti lauantai ja sunnuntai. Työtehtäviä voi olla myös viikonloppuna, jolloin viikkolepopäivä siirtyy arkipäiväksi seuraavalle tai edelliselle viikolle. Diakoniatoimiston päivystysaika on tiistaisin ja torstaisin klo Palkanmäärittely käsitellään yhteistoimintamenettelyssä kesälomista johtuen vasta viransijaisuuden alettua, viikolla 33. ( ) KÄYTY Työntekijällä on oikeus ilmoittaa eriävä mielipiteensä palkkauksen määrittelystä yhteistoimintamenettelyssä huomioitavaksi. Vahvistetaan määräaikainen palkkaus ehdotuksen mukaisesti. 68 PAPPILAN VUOKRAN TARKISTAMINEN Kirkkoherra poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi ja Risto Pursiainen toimi pykälän ajan puheenjohtajana. Ilmoitus vuokran tarkistamisesta verottajan päätöksen mukaiseksi Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden arvo on 0,61 neliömetriltä kuukaudessa. Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä.

11 Kirkkovaltuusto 11(24) Asunto valmistunut: ennen vuotta 1984 Edun arvo euro/kk ,20 neliömetriltä Kiinteä hinta kuukaudessa 94,00 123m²x 5,20 639,60 sähkö 123m² x 0, ,03 yhteensä 862,63 vuokra/m² 7,01 Verohallinnon päätös Dnro 114/32/29 9 Kunnan yleisen vuokratason ollessa näitä arvoja alempi voidaan näitä arvoja kunnassa yleisesti alentaa, kuitenkin enintään 20% Rautavaaran kunnan keskimääräinen neliövuokra vastaavan ikäisille asunnoille on noin 6,00 (kunnanviraston teknisen toimen antama tieto) 6 x 123 = 738,00 Tällä perusteella en katso aiheelliseksi tarkistaa nykyistä vuokraa 753,90 / kk ylöspäin Rautavaaralla _Hanna Lehto Hanna Lehto, vs talouspäällikkö Kirkkoherran virka-asunnon vuokraa ei tänä vuonna tarkisteta ylöspäin paikkakunnan yleiseen hintatasoon vedoten. Kirkkoherra palasi jatkamaan kokouksen puheenjohtajana. 69 PAPPILAN YLÄKERRAN WC Pappilan yläkerran WC:n pesutilan laatoituksen saumassa havaittiin reikä. Lattialle suoritettiin kosteusmittaukset, sen selvittämiseksi voiko reiän sulkea tai onko laatoituksen alle päässyt jo kosteutta. Tässä yhteydessä ilmeni, että suihkutilan lattia on kauttaaltaan aivan märkä laatoituksen alta. Rakennuksen rakennusvaiheessa ei luultavasti ole käytetty kosteussulkua ja laatoituksen alla on märkä betoni. Kosteus ei aistinvaraisen arvion mukaan aiheuta terveyshaittaa asukkaille, mutta kosteusvaurio voimistuu käytön myötä. Laatoituksen saumat vuotavat kauttaaltaan, joten reiän sulkeminen ei auta. Kirkkovaltuusto varaa vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelman investointimäärärahoihin varat WC-tilan uudelleenlaatoitusta ja lattialämmityksen asentamista varten ja työ suoritettaisiin kirkkoherran vuosiloman aikana. 70 IT-PALVELUIDEN KILPAILUTUS Rautavaaran seurakunta kuuluu Kuopion seurakuntayhtymän hoitamaan IT-alueeseen. IT-alueen tehtävänä olisi luontevasti myös hoitaa keskitetysti seurakuntiin hankittavien it-palveluiden kilpailutukset ja hankinnat. Rautavaaran seurakunta antaa Kuopion seurakuntayhtymälle (Itä-Suomen ITaluekeskus) valtuudet suorittaa seuraavien palveluiden kilpailutuksen ja keskitetyn hankinnan: Kirkkoverkon datayhteydet ja it-laitteiden vuokraukset.

12 Kirkkovaltuusto 12(24) Rautavaaran seurakunta hyväksyy, että seurakuntaan hankittavat työasemat ja oheislaitteet hankitaan Kirkkohallituksen ja Kuntahankinnat Oy:n sekä Businessforum Oy:n tekemän sopimuksen perusteella. 71 VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS LIITE 2 Kokous keskeytettiin klo Liisa Korkalainen poistui kokouksesta Kokousta jatkettiin klo Seurakunnan vakuutukset ovat pitkään olleet Vaakutusyhtiö Pohjolalla ja mahdollisesti näin jatkossakin. Koska vakuutusten yhteissumma on niin korkea, tulee seurakunnan kilpailuttaa vakuutusten tarjoajia määräajoin. Tässä kilpailutuksessa seurakunnan apuna on 2009 tehdyn sopimuksen mukaisesti vakuutusmeklari Avian Oy. Kilpailutus on suoritettu heinä-elokuussa ja tulosten valmistelu jatkuu kokoukseen saakka. Vakuutusyhtiö Pohjantähti lähetti vakuutuskartoittajan tutustumaan seurakunnan kiinteistöihin viikolla 32. Kilpailutus on suoritettu postittamalla tarjouspyyntöä vakuutusyhtiöille sekä ilmoittamalla tarjouspyyntö julkisesti HILMA-sivustolla internetissä. Liitteenä olevan vakuutustarjousvertailun mukaisesti valitaan kilpailutuksessa parhaan pisteytyksen saanut vakuutusyhtiö Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö. Hirvivahingot eivät kuulu parhaan pisteytyksen saaneeseen tarjoukseen. Hirvituhot saattavat seurakunnan metsien kohdalla olla useita tuhansia euroja vuodessa. Asia jätetään pöydälle sen selvittämiseksi, voidaanko ja kannattaako metsävakuutus erottaa vakuutustarjouskokonaisuudesta. 72 KIRKON LÄMMÖNVAIHDIN Rautavaaran seurakunta on päättänyt liittyä Rautavaaran lämpöosuuskunnan kaukolämpöasiakkaaksi kuluvan vuoden aikana. Kirkon kaukolämmön vastaanottamiseen tarvittavan riittävän lämmönjakokeskuksen hankinta-, suunnittelu- ja asennuskulut ovat Rautavaaran LVI-Palvelun antaman kustannusarvion perusteella sis alv 22% (heinäkuun 2010 alusta alv on 23%). Hankitaan lämmönjakokeskus Rautavaaran LVI-Palvelu Kamitsalta yllä olevaan kustannusarvioon viitaten. Kustannusarvio sisältää suunnittelun, vanhojen säätölaitteiden ja pumppujen purkamisen, jätteiden poiskuljetuksen (Lämminvesivaraajaa ei toistaiseksi pureta), GST 3 lämmönjakokeskuksen, sähkö- ja automaatiotyöt, lämpö- ja vesijohtojen asennuksen, eristyksen, loppusiivouksen ja käytön opastuksen. 73 ILMOITUSASIAT VAALILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET VUOSIRAPORTTI KESKI-AASIASTA HIRSILATO SEURAKUNTATALON PIHALLA

13 Kirkkovaltuusto 13(24) KOSTEUSVAHINKOKORVAUS METSÄPALO SEURAKUNNAN MAALLA OJITUSSUUNNITELMA METSÄALUEELLE TEKEILLÄ MAJAN RANNASSA UUSI RISTI UUDEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖÖNVIHKIMINEN HAUTAUSMAAN VARASTON LAAJENNUS ON VALMISTUNUT KIRKON ÄÄNENTOISTOLAITTEET UUSINNAN TARPEESSA MAJAN LUOKSE RAKENTEILLA HIRSILATO SLS:N VENEZUELAN KUMMIKIRJE SEKL TIEDOTE TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU PAPPILANMÄEN LOUHINTATUTKIMUKSET Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi

14 Kirkkovaltuusto 14(24) 74 MUUT ASIAT 1.MOM HAUDAN TAKAISINLUNASTUS (EI JULKINEN) 3.MOM TALOUSPÄÄLLIKÖN OIKEUS TEHDÄ MÄÄRÄ- AIKAISTALLETUKSIA Seurakunnan rahavaroissa on vuoden mittaan suurehkoja kassavirtoja ja välillä käyttötilillä lepää pienellä korolla kuukausiakin summia joiden tuleva käyttöajankohta on tiedossa. Seurakunnan talouden hyvän hoidon kannalta olisi eduksi ja joustavaa antaa talouspäällikölle oikeus tehdä riskittömiä määräaikaistalletuksia näillä varoilla. Kirkkoherran päätösehdotus: Talouspäällikkö /vs talouspäällikkö saa kirkkoneuvoston puolesta sopia seurakunnan käteisvarojen sijoittamisesta määräaikaisiin kiinteäkorkoisiin talletuksiin. Muunlainen varojen sijoittaminen edellyttää kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. 4.MOM PELASTUSSUUNNITELMAT Pelastusasetuksen 9 mukaan tulee olla nimetty ja koulutettu turvallisuushenkilöstö, pelastussuunnitelma laadittu ja tarvittava materiaali hankittu: - taloissa, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa - pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30. Tämän asetuksen edellyttämänä ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pyynnön johdosta on laadittu pelastussuunnitelmat kohteille kirkko, seurakuntatalo ja leirimaja. Pelastussuunnitelmat tulee toimittaa pelastuslaitokselle ja kohteeseen näkyvälle paikalle ja niistä tulee tiedottaa henkilökunnalle ja asukkaille (srk-talo). Pelastussuunnitelma tulee pitää ajan tasalla ja päivittää vuosittain. Liitteenä pelastussuunnitelmat 3 kpl. LIITTEET 3,4,5 Kirkkoneuvosto hyväksyy oheiset pelastussuunnitelmat ja toimittaa ne tiedoksi säädetyllä tavalla. Pelastussuunnitelman vuosittaisesta päivityksestä vastaa talouspäällikkö seurakuntamestarin avustuksella. 5.MOM KELLOTAPULIN URAKAN VALVONTA JA KILPAILUTUS Martti Pussinen Valtimolta on valittu kellotapulin maalausuran valvojaksi hänen omalla suostumuksellaan. Koska Martti Pussinen on estynyt hoitamasta valvontatehtäväänsä, tulee seurakunnan vapauttaa hänet tehtävästään ja valita urakalle toinen valvoja. Arkkitehtuuritoimisto Reijo Myllynen Oy on tiedusteltaessa ilmoittanut kiinnostuksen työhön ja on luvannut antaa siitä tarjouksen. Kirkkoneuvosto vapauttaa Martti Pussisen valvontatehtävästä ja valitsee seuraavassa kokouksessaan uuden valvojan kellotapulin urakalle.

15 Kirkkovaltuusto 15(24) Valvojan tehtäviin kuuluu maalaustyön valvonnan lisäksi hyvä perehtyminen suunnittelu- ja sopimusasiakirjoihin ja maalausurakan tarjouspyynnön valmistelu ja vastausten käsittely yhdessä talouspäällikön kanssa. KN VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS KN 5/ LIITE 1 Seurakunnan vakuutukset ovat pitkään olleet Vaakutusyhtiö Pohjolalla ja mahdollisesti näin jatkossakin. Koska vakuutusten yhteissumma on niin korkea, tulee seurakunnan kilpailuttaa vakuutusten tarjoajia määräajoin. Tässä kilpailutuksessa seurakunnan apuna on 2009 tehdyn sopimuksen mukaisesti vakuutusmeklari Avian Oy. Kilpailutus on suoritettu heinä-elokuussa ja tulosten valmistelu jatkuu kokoukseen saakka. Vakuutusyhtiö Pohjantähti lähetti vakuutuskartoittajan tutustumaan seurakunnan kiinteistöihin viikolla 32. Kilpailutus on suoritettu postittamalla tarjouspyyntöä vakuutusyhtiöille sekä ilmoittamalla tarjouspyyntö julkisesti HILMA-sivustolla internetissä. Liitteenä olevan vakuutustarjousvertailun mukaisesti valitaan kilpailutuksessa parhaan pisteytyksen saanut vakuutusyhtiö Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö. Hirvivahingot eivät kuulu parhaan pisteytyksen saaneeseen tarjoukseen. Hirvituhot saattavat seurakunnan metsien kohdalla olla useita tuhansia euroja vuodessa. Asia jätetään pöydälle sen selvittämiseksi, voidaanko ja kannattaako metsävakuutus erottaa vakuutustarjouskokonaisuudesta Hirvivahinkoturvaa metsävakuutuksessa ei tarjonnut ennalta arvaamattomasti kuin Pohjola vaikka pyysimme laajinta metsävakuutusvaihtoehtoa ja hirviturva oli painotettu mm. korvausesimerkillä. Tarjouspyynnössä on myös kerrottu, että 2009 seurakunnalla on ollut hirvivahinkoja. Vakuutusyhtiöt ovat tarjouspyynnöstä nähneet, että seurakunta tarvitsee laajennettua metsävakuutusta sisältäen hirviturvan. Pohjantähden vakuutus ei sisältänyt pyydettyä Kubota moottorityökoneen ilkivaltavakuutusturvaa. Hirviturvaa sisältämättömät tarjoukset (Pohjantähti ja Lähivakuutus) eivät vastaa seurakunnan vakuutusturvan kokonaistarvetta. Tarjouspyynnössä on pidätetty oikeus hylätä tarjoukset, joissa tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Erään vakuutusyhtiön tarjouksessa ilmoitettu korvausoikeus hirvituhoista valtionkonttorilta ei koske julkisyhteisöjä kuten seurakuntia. Rautavaaran seurakunta hylkää tarjoukset, jotka eivät sisällä tarjouspyynnössä esiintuotua hirvituhon suojaa. Hylätyt tarjoukset eivät tule mukaan pisteytykseen. Seurakunta hyväksyy Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen ja siirtää tiedoksisaanti ja oikaisuvaatimusajan jälkeen vakuutuksensa vastaamaan Vakuutusyhtiö Pohjolan vakuutustarjouksen mukaista

16 Kirkkovaltuusto 16(24) sopimussuhdetta aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta tarjoajille. Päätösehdotuksen mukaan KN RAUTAVAARAN SEURAKUNNAN LAUSUNTO ROVASTIKUNTASIIRROSTA Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirje Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvostolle N:o 1594 Vuoden 2011 alusta Juankosken, Kaavin, Tuusniemen, Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat lakkaavat ja niiden tilalle tulee Järvi-Kuopion seurakunta. Edellä mainitusta seurakuntajaon muutoksesta johtuu, että Nilsiän rovastikuntaan jäisi vain kaksi seurakuntaa, eli Nilsiän ja Rautavaaran seurakunnat. Rovastikunnallisen työn kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että rovastikunta on kovin pieni. Tämän vuoksi tuomiokapituli on ottanut harkittavakseen Nilsiän ja Rautavaaran seurakuuntien siirtämisen Siilinjärven rovastikuntaan lukien. Ennen asian ratkaisemista tuomiokapituli varaa Rautavaaran seurakunnan kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa asiassa lausuntonsa Rautavaaran seurakunnan osalta. Lausunto on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään Hallintolain 33 2 momentin nojalla tuomiokapituli ilmoittaa, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Kirkkolain 24 luvun 5 :n nojalla tähän päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valittamalla. Piispa Wille Riekkinen Lakimiesasessori Tuija Alatalo Kirkkoherran päätösehdotus: Rautavaaran seurakunta suhtautuu myönteisesti tuomiokapitulin aikeeseen siirtää Rautavaaran seurakunta osaksi Siilinjärven rovastikuntaa. Yhteistyösuunta Siilinjärvelle päin on luonteva, eikä sulje pois hyvin toiminutta toiminnallista yhteistyötä muidenkaan naapuriseurakuntien kanssa. Rautavaaran seurakunta suhtautuu myönteisesti tuomiokapitulin aikeeseen siirtää Rautavaaran seurakunta osaksi Siilinjärven rovastikuntaa. Yhteistyösuunta Siilinjärvelle päin on luonteva, eikä sulje pois hyvin toiminutta toiminnallista yhteistyötä muidenkaan naapuriseurakuntien kanssa HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Koulutussuunnitelman valmistelu jatkuu ja suunnitelma tullaan sisällyttämään talousarvioon. Suunnitelma lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille talousarvion yhteydessä. Esitän vahvistettavaksi koulutussuunnitelman kiinteistötoimen työntekijöiden osalta. Kirkkoherran päätösehdotus: Esitän vahvistettavaksi koulutussuunnitelman vs talouspäällikön ja toiminnallisen puolen työntekijöiden osalta.

17 Kirkkovaltuusto 17(24) 94 VAKUUTUSMEKLARISOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Rautavaaran seurakunnan talouspäällikkö Anu Karmitsa on 2009 solminut hoitopalvelusopimuksen Vakuutusmeklari Avian Oy:n kanssa. Rautavaaran seurakunta irtisanoo vakuutusmeklari Avian Oy:n Hoitopalvelusopimuksen tällä päivämäärällä syyskuussa ILMOITUSASIAT Vaalilautakunnan pöytäkirja Ystäväkirje 3/2010 Karjalasta Määräalan myynti Ecosite Oy:lle Kirkkohallituksen vahvistama määräalan kauppa radiomaston sijainti/huoltomaasta on tehty Seurakuntamajan täyshirsinen puuaitta on valmistunut Kirkkoherran viranhaltijapäätös Bobcatin vuokraamisesta Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi MUUT ASIAT 1.MOM. SANKARIVAINAJIEN KIVIEN KULTAUS Kultaaja Maija Lappalainen Varpaisjärveltä on luvannut jatkaa sankarivainajien kivien kultausta tänä vuonna. Talousarviossa on 5000 määräraha tähän tarkoitukseen. Koska ilmat ovat jo viilenneet, ei kultaus onnistu enää ulkotiloissa. Kultaus olisi muutenkin parempi suorittaa sisätiloissa. Tämän vuoden määräraha ei riitä kaikkien kivien kultaukseen. Kirkkoneuvosto antaa luvan kuljettaa sankarivainajien kivet sisätiloissa kullattavaksi. Kivet palautetaan ensitilassa. 2.MOM. MAALAUSURAKAN VALVOJAN VALINTA KN 74 MUUT ASIAT 5.MOM KELLOTAPULIN URAKAN VALVONTA JA KILPAILUTUS Martti Pussinen Valtimolta on valittu kellotapulin maalausuran valvojaksi hänen omalla suostumuksellaan. Koska Martti Pussinen on estynyt hoitamasta valvontatehtäväänsä, tulee seurakunnan vapauttaa hänet tehtävästään ja valita urakalle toinen valvoja. Arkkitehtuuritoimisto Reijo Myllynen Oy on tiedusteltaessa ilmoittanut kiinnostuksen työhön ja on luvannut antaa siitä tarjouksen. Kirkkoneuvosto vapauttaa Martti Pussisen valvontatehtävästä ja valitsee seuraavassa kokouksessaan uuden valvojan kellotapulin urakalle. Valvojan tehtäviin kuuluu maalaustyön valvonnan lisäksi hyvä perehtyminen suunnittelu- ja sopimusasiakirjoihin ja maalausurakan tarjouspyynnön valmistelu ja vastausten käsittely yhdessä talouspäällikön kanssa. Reijo Myllynen on toimittanut kirjallisen tarjouksen valvontatyön suorittamisesta.

18 Kirkkovaltuusto 18(24) Talouspäällikön päätösesitys: Hyväksytään Reijo Myllysen tarjous kellotapulin ja kirkon maalaustyön valvonnan suorittamisesta ja valitaan hänet kyseiseen tehtävään MOM. VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN Kari Haikarainen on Heta Haikaraisen perikunnan nimissä pyytänyt 2010 päättyvän asuintontin vuokrasopimuksen jatkamista 50 vuodeksi. LIITE Talouspäällikölle annetaan oikeus uusia asuintontin vuokrasopimus Heta Haikaraisen perikunnan kanssa 30 vuodeksi. Perikunnan puolesta sopimuksen tekee Kari Haikarainen. Perikunnan tulee ilmoittaa seurakunnalle pesän jakamisen päätyttyä kenen nimissä vuokrasopimusta jatketaan. Tontista pyydetään hinta-arvio, sillä perikunta on ilmaissut kiinnostuksensa mahdollisesti hinta-arvion valmistuttua ostaa tontti itselleen. 4.MOM. VS TALOUSPÄÄLLIKÖN VUOSISIDONNAINEN LISÄ Vs talouspäällikkö Hanna Lehdolla on täyttynyt 8 vuoden vuosisidonnaiseen palvelusaikaan hyväksyttävä työssäoloaika. Tämän jälkeen hän on toiminut seurakunnan viranhaltijana on näin ollen täyttynyt 10 vuoden vuosisidonnaiseen palvelusaikaan hyväksyttävä työssäoloaika, jonka johdosta alkaen otetaan käyttöön vastaava määrävuosilisä hänen palkassaan. Kirkkoherran päätösehdotus: on täyttynyt 10 vuoden vuosisidonnaiseen palvelusaikaan hyväksyttävä työssäoloaika, jonka johdosta alkaen otetaan käyttöön vastaava määrävuosilisä vs talouspäällikön palkassa. KN 104 PUUKAUPAT Rautavaaran seurakunnalla on voimassaoleva metsätaloussuunnitelma vuosille Tämän suunnitelman mukaisena toimeksiantona Rautavaaran metsänhoitoyhdistys on kilpailuttanut leimikon Lapinjärven eteläpäässä sekä Kauniskankaantien varressa. Rautavaaran seurakunta hyväksyy Iivari Monosen pystykaupan tarjouksen Lapinjärven eteläpään kolmesta eri kuviosta mudostuvasta7,6 ha leimikosta ja sitoutuu jatkamaan omalla kustannuksellaan entistä talvitietä tarvittavat noin 400 m. Samoin Rautavaaran seurakunta hyväksyy Stora Enson hankintakaupan tarjouksen Kauniskankaantien varrella olevasta kymmenestä eri kuviosta muodostuvasta 31 ha leimikosta. 105 RAUTAVAARAN LÄMPÖOSUUSKUNNAN KIRJE

19 Kirkkovaltuusto 19(24) Rautavaaran Lämpöosuuskunta on lähestynyt seurakuntaa kirjeellä jossa se pyytää tarjouksessaan olevan sakkopykälän huomiotta jättämistä. Lämpöosuuskunnan tarjouksen mukaan liittymän piti olla valmiina mennessä, mutta lämmön toimitus saatiin aloitettua urakoitsijasta puolelta johtuvista syistä vasta Viivästyksen johdosta seurakunta joutui viikolla käyttämään kirkossa lämpöpuhaltimia sisäilman lämmittämiseksi. Rautavaaran lämpöosuuskunnan tarjouksessa Liittymismaksuksi on tarjottu (alv 0%)ja seurakunta on tämän tarjouksen hyväksynyt. Rautavaaran lämpöosuuskunta on laskuttanut seurakuntaa laskuttanut seurakuntaa 2000 asennus=liittymämaksulla per liittymä, mutta on oma-aloitteisesti toimittanut uusintalaskun joka korvaa edellisen 1000 asennus per liittymä (alv 0%) sillä saatteella, että maksua alentaa se, että seurakunnalla on omat lämmönvaihtimet kyseisissä kiinteistöissä. Rautavaaran seurakunta on maksanut nämä uudet liittymämaksut Koska Rautavaaran lämpöosuuskunta on alentanut seurakunnan liittymismaksuja, eikä lämmöntoimituksen viivästymisestä ole aiheutunut merkittävää taloudellista vahinkoa seurakunnalle, suosittelen tällä perusteella kirkkoneuvoston päättävän jättää sakkopykälän huomioimatta. 106 ILMOITUSASIAT TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS Tuomiokapituli on kirkkolain 3 luvun 1 :n 2 momentin nojalla siirtänyt Rautavaaran seurakunnan Nilsiän rovastikunnasta Siilinjärven rovastikuntaan lukien. Tuomiorovasti Lakimiesasessori Tuija Alatalo VÄLITILINTARKASTUS Rautavaaran seurakunnassa on suoritettu tilintarkastussopimuksen mukainen välitilintarkastus Tilintarkastajat eivät jättäneet tilintarkastusmuistiota. Seurakunnan talouden ja hallinnon hoidosta ei ollut huomautettavaa. YSTÄVÄKIRJE NIMIKKOLÄHETEILTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET viranhaltijapäätös talouspäällikkö 4/2010 Aihe: Lisäys koulutussuunnitelmaan Peruste: Seurakuntamestari pyytää lupaa saada osallistua Laadun varmistaminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa seminaariin Kuopiossa. Päätös: Seurakuntamestari Simo Rossinen saa osallistua Laadun varmistaminen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa seminaariin Kuopiossa Osallistumismaksu 70. Matkat korvataan edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan. Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi

20 Kirkkovaltuusto 20(24) KV:n päätös: Ilmoitusasiat on saatu tiedoksi. 24 MUUT ASIAT 1.MOM TIEDOTUKSEN MÄÄRÄRAHAT KN 64 Tehtäväalueen tiedotus ja viestintä 208 toimintavuoden määrärahoista on heinäkuun loppuun mennessä kulunut jo Pääosa 4 666,60 tästä on kulunut ilmoituksiin paikallislehti Pitäjäläisessä. Seurakunnan kirkollisten ilmoitusten informaatiosisältöä on lisätty. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä tehtäväalueelle Tiedotus ja viestintä 208. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä tehtäväalueelle Tiedotus ja viestintä 208. KV:n päätös: 2.MOM TAPULIN JA KIRKON MAALAUSSUUNNITELMA kn 66 Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen on laatinut sopimuksen mukaisesti mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjauksesta ja maalauksesta. Saatekirje ja värityssuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Maalauksen yhteydessä esitetään kellotapulin luukut muutettavan vanhoja luukkuja muistuttavaksi. Kirkon puuosien maalauksen lisäksi, ehdotetaan ryhdyttäväksi toimeen maalipinnan vaurioiden takia ruostumaan alkaneiden peltikattojen maalipintojen korjausmaalauksen suhteen. Maalarimestari Juha Väätäinen on tutkinut katot ja selvitellyt parasta kunnostusmenetelmää. Kirkkoneuvosto hyväksyy kellotapulin mittapiirustukset ja suunnitelmat julkisivujen korjaamisesta ja värityssuunnitelmista ja pyytää kirkkovaltuustoa hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä investointimäärärahat luukkujen muuttamiselle ja peltikaton kunnostukselle vuonna Näihin kaikkiin kustannuksiin mukaan lukien valvonta ja suunnittelukulut päätetään hakea, syksyllä tarkentuvan kustannusarvion mukaan, kirkkohallitukselta rakennusavustusta arvokkaan kulttuuriperintömme säilyttämisen turvaamiseksi. KV:n päätös: Kirkkovaltuusto päättää hakea rakennusavustusta investointisuunnitelman hankkeisiin täysimääräisenä.

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi 1 Pöytäkirja 3 / 2014 Aika Keskiviikko 29.10.2014 klo 18.03 19.33 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1 2010 Aika: KE 20.1.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Almark Åke Eklund Jenny Helske Marjut Heinonen Rita Kauppinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Myrskylän seurakunta: kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Aika: ti 19.10.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti, Keskustie 2, Myrskylä Jäsenet: Sjölund

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (7) Aika: Tiistai 16.6.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Harri Hernesmaa Poistui 72 käsittelyn aikana klo 19.10 Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti 1(6) Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 9/2012. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 9/2012 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18, kahvi kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo (Asemakatu 6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 158 159 160 161

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18 18.08 KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015 Taloudellinen jaosto, kokous 5/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika perjantaina 18.9.2015 klo 9.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot