TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

2 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TOIMINNASTA JOHTUVAT MUUTOSTARPEET JA MITOITUSPERUSTEET Toiminta ja mitoitusperusteet Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Tilaohjelma Keittiö Piha KIINTEISTÖN KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET Kiinteistön kunto Kiinteistössä tehtyjä muutos- ja korjaustöitä Kiinteistöstä tehdyt tutkimukset ja kuntoarviot Rakenteet ja niiden korjaustarve RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET Yleistä Kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset tavoitteet Väestönsuoja Tekniset tilat Rakennustapaselostus LVIA-tekniikka Sähkö- ja teletekniikka Työturvallisuus SELVITYS TONTISTA Yleistä Erityisvaatimukset KUSTANNUKSET HANKEAIKATAULU JA RAHOITUS VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ...14 LIITE 1 huonetilaohjelma LIITE 2 keittiölaiteluettelo LIITE 3 asemakaavaote ja -määräykset LIITE 4 tonttikartta LIITE 5 rakennustapaselostus LIITE 6 LVIA-selostus LIITE 7 sähköselostus LIITE 8 alustavat perustamisolosuhteet LIITE 9 tavoitehintalaskelma LIITE 10 vuokrakustannuslaskelma LIITE 11 elinkaarikustannuslaskelma

3 3(14) 1. JOHDANTO Hankkeen tiedot: Nimi: Tuomelan koulu Osoite: Ainontie 44, Vantaa Kaupunginosa: 12 Hämeenkylä Kortteli: Tontti: YO-1 Valmistumisvuosi: 1931 ja 1957, liikuntasali 1988 Koulurakennus: kerrosala 2090 m2 tilavuus 8710 m3 Liikuntasalirakennus: kerrosala 576 m2 tilavuus 3760 m3 Tuomelan koulu sijaitsee Länsi-Vantaalla Tuomelan tilan ja Hämeenkylän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa maisemissa Kuninkaantien varrella. 2-kerroksinen harjakattoinen, rapattu kivirakennus rakennettiin vuonna 1931 ja Jalmari Pesosen suunnittelema 3-kerroksinen laajennus Marjukka ja Hirvo Tyynilän suunnittelema erillinen liikuntasalirakennus valmistui 1988 ja oma urheilukenttä YO-1 korttelialueen pinta-ala on kaavaselostuksen mukaan 2,72 ha, rakennusoikeus 4157 k-m2. Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa, joten kortteli koostuu useammasta kiinteistöstä/ kiinteistön osasta. Kaikki kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Pääkoulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Korjaus-, muutosja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Tuomelan koulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnassa ja tilakeskuksen lautakunnassa TOIMINNASTA JOHTUVAT MUUTOSTARPEET JA MITOITUSPERUSTEET 2.1 Toiminta ja mitoitusperusteet Tuomelan koulu on 1-6 luokkien alakoulu, jossa oppilasmäärä on noin 180 eli yhdeksän perusopetusryhmää. Koulukohtainen ennuste vuoteen 2020 osoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla.

4 4(14) Henkilökuntaa on rehtori mukaan lukien yhdeksän luokanopettajaa, erityisopettaja sekä kouluavustaja, koulusihteeri, talonmies, ruokavastaava ja siivooja, yhteensä 15 vakituista henkilöä. Kerrasta pariin kertaan viikossa on lisäksi 3-7 muuta henkilökuntaan kuuluvaa, jotka käyttävät samoja tiloja. Iltapäiväkerhossa on päivittäin kaksi aikuista. 2.2 Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Koulun vanhin siipi muutettiin opettajien asuinkäyttöön uudemman osan valmistuttua. Pohja on sokkeloinen, täynnä asuinhuonekopperoita ja varastokomeroita. Pohjakerroksessa on asuntojen kellarikomeroita ja sauna. Kolme asuntoa on otettu koulun käyttöön ilman, että niissä on tehty tarpeellisia muutoksia - yksi asunto on edelleen asuntokäytössä. Yhdessä asunnossa toimii luokkalaisten iltapäiväkerho. Perusopetustilat Koulussa on 9 opettajaa ja perusopetusryhmää, mutta vain 5 kokonaista OT3- luokkatilaa. Kotiluokkina käytetään lisäksi tekstiilityö- / musiikkiluokkaa, näyttämöä sekä kahta lähinnä OT 2 -kokoista luokkaa. Luokkien varustuksissa on puutteita. Ruokailutila ja keittiö Ruokailutila on alimittainen. Tilaa on vain vajaa puolet tarpeeseen nähden. Koulussa joudutaan syömään kolmessa vuorossa, linjasto on liian lyhyt ja kulku ruokalaan on vaikeasti yhden portaan kautta (jonotus portaassa). Keittiö on sijoitettu 1980-luvulla yksikerroksiseen wc-siipeen ja keittiön ja ruokalan lattia sijaitsevat eri tasoissa, jolloin ruoan kuljetus linjastolle luiskaa pitkin on vaikeaa. Teknisen työn tilat Teknisen työn tilojen pitäisi olla 50% suuremmat. Sieltä puuttuvat mm. konesali ja maalaustila sekä kunnon varastotilat. Turvavälit eivät ole riittävät. Erityisopetustilat Koulussa on erillinen tekstiilityö- ja atk-luokka. Koulusta puuttuvat erilliset musiikkija kuvaamataidon opetustilat ja pienryhmätiloja. Hallinto- ja oppilashuollon tilat Opettajien tilat ovat niukat. Opettajilla ei ole sosiaalitiloja. Neuvottelutila on kirjastossa ja toimii läpikulkutilana kuraattorille. Terveydenhuollon tilat ovat alimitoitetut. Esteettömyys Esteettömyys ei toteudu koulussa. Keittiö sijaitsee eri tasossa kuin ruokasali ja koulun siivet ovat eri tasoissa. Asuntoportaasta puuttuu osittain sisäyhteys muuhun kouluun. Talossa ei ole hissiä pyörätuolilla kulkeville. Liikuntatilat Liikuntasalirakennuksesta puuttuu tarpeellisia varastotiloja, mikä vaikeuttaa koulun jokapäiväistä toimintaa. Näyttämölle kuljetaan pukuhuoneen läpi.

5 5(14) Sisäilma Opetustiloissa on ainoastaan poistoilma ja korvausilma otetaan ikkunoihin tehdyistä rakoventtiileistä. Ilma on tunkkaista ja ikkunoiden luona vetoista. Talvella on erittäin kylmä ja keväällä tilat ylikuumenevat. Talon henkilökunta on oireillut eri tiloissa. 2.3 Tilaohjelma Hankesuunnitelman huonetilaohjelma on laadittu tämän päivän tavoitteiden mukaiseksi 1,5 luokkasarjaiseksi alakouluksi, johon enimmillään mahtuu noin 230 oppilasta. Näin koulu voi ottaa vastaan osan alueen ennakoidusta oppilasmäärän kasvusta. Koulun tilat ovat alimittaiset nykyiseenkin oppilasmäärään nähden. Liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa on esitetty normaalitilanne nykymitoituksella, jonka mukaan lisärakennustarve on 444 hym 2. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä 4157 kem2. Seuraavilla toiminnallisilla muutostöillä koulun olemassa olevat tilat pyritään saamaan tehokkaammin opetuskäyttöön: Yksi asunto muutetaan opetustilaksi. Yksi asunto muutetaan opettajainhuoneeksi. Yksi asunto muutetaan oppilashuoltotiloiksi. Yksi asunto muutetaan iltapäiväkerholle, jolloin se saa käyttöönsä keittiön ja eteisen lisäksi isomman tilan, jota voidaan käyttää aamupäivällä opetukseen. Teknisen työn tila laajenee ruokasaliin. Ruokasali siirtyy kolmannen kerroksen korkeaan tilaan (alunperin liikuntasali ja näyttämö). Musiikinopetus järjestetään ruokasalissa - pohjoissivun varastoja käytetään soitinvarastoina. Kuvaamataidon opetus järjestetään edelleen luokissa. Kirjasto ja atk-tila yhdistetään, ja tila toimii läpikulkutilana, tarvittaessa neuvottelutilana (paljeseinä tms. tilanjakaja). Mahdollista on myös järjestää atk-opetus siirrettävillä läppärivaunuilla omissa luokissa. Vahtimestari saa oman tilan 1. krs aulaan. Vanhan osan pohjakerroksen sijoitetaan sosiaalitiloja ja varastoja. Vanhan osan ullakolle sijoitetaan iv-konehuone. Pääkouluun sijoitetaan wc:tä. Liikuntasalirakennuksessa järjestetään suoraan kulku näyttämölle ilman kulkua pukuhuoneen läpi sekä muodostetaan pieni varastotila toisesta pukuhuoneen osasta. Muutostöiden lisäksi kouluun esitetään laajennusta tilantarpeen täyttämiseksi. Muutostöissä ja niiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen historiallinen arvo ja sen rakennussuojelulliset näkökohdat. Pääkoulun laajennus Pääkouluun esitetään n. 220 hym 2 (n. 343 kem 2 ) laajennusta purettavan keittiön kohdalle neljään kerrokseen. Laajennus erotetaan vanhasta koulusta asemakaavan ohjeen mukaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja suunnittelussa huomioidaan vanhan koulun kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne.

6 6(14) Laajennukseen sijoitetaan seuraavia koulusta puuttuvia tiloja: Hissi, jonka rakentamista eivät vanhat rakenteet kestä, joka tapauksessa sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. Pohjakerrokseen mm. ulkourheiluvälinevarasto, kiinteistönhoitotila, siivouskeskus, purunpoistotila. Ensimmäiseen kerrokseen OT3 -kokoinen perusopetusluokka. Toiseen kerrokseen tekstiilityön luokka, joka voi toimia myös perusopetustilana. Kolmanteen kerrokseen keittiö ja iv-konehuone, joka palvelee alapuolella olevia tiloja (tai ko. tiloihin ns. kaappikojeina, mikäli eivät mahdu ullakolle). Liikuntasalirakennukseen esitetään lisäksi muutostöihin liittyvää n. 30 kem 2 varastolaajennusosaa, jossa on n. 20 hym 2 lämmintä varastotilaa isoille esineille kuten piano ja nojapuut. Varastoon liitetään n. 6 m 2 paloturvallinen jätekatos purettavan jätekatoksen tilalle. Varastolaajennus tulee salin poistumistieovien kohdalle pohjoissivulle, ja sieltä tehdään yhteys ulos. Huonetilaohjelma liite Keittiö Keittiö suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ateriapalveluiden suunnittelijan kanssa. Keittiötiloissa noudatetaan palvelukeittiön (=ent. jakelukeittiö) laiteluetteloa ja mallityöselitystä. Sen lisäksi keittiö varustetaan aina erillisellä siivouskomerotilalla. Keittiön sosiaalitila sijaitsee neljännessä kerroksessa keittiön viereisen portaan päällä. Keittiölaiteluettelo liite Piha Pihavarusteina on ainoastaan huonokuntoinen keinu ja koripalloteline. Pihan päällysteenä on sekä soraa että asfalttia ja se on täynnä suuria kuoppia. Istutusalueet ovat hoitamattomat ja huonokuntoiset mm. koulun pääsisäänkäynnin vieressä. Itärinteessä on ränsistynyt koulupuutarha. Teräsverkkoaita liikuntasalirakennuksen eteläpuolella on huonokuntoinen. Pihan länsipuolella ei ole aitaa rajaamassa kenttää Tuomelan tilasta. Kouluun on tehty vuonna 1997 erillinen pallokenttä. Pihalla tehdään seuraavia kunnostustoimenpiteitä: - asfalttialueiden uusiminen rakennekerroksineen ja sorapintaisen piha-alueen tasoitus - nurmi- ja istutusalueiden kunnostukset - maanpinnan kallistusten korjaukset (kts. pintakallistusselvitys) - pääsisäänkäynnin edessä olevien rikkonaisten laattojen uusiminen

7 7(14) - tukimuurin korjaus ja pinnoitus, kaiteen puhdistus ja maalaus - katosten maalaus - eteläsivun teräsverkkoaidan uusiminen - pihan rajaaminen aidalla Tuomelan tilalle päin, pallokentän aitaaminen kokonaan - uudet alakoulun leikkivälineet - puisen, lähellä liikuntasalirakennusta sijaitsevan jätekatoksen purkaminen - parkkialueen uusiminen niin, että sinne saadaan turvallinen saatto- ja huoltoliikenne - ympyräajo. Jalankulku erotetaan autoliikenteestä. Tontinkäyttösuunnitelma liitteessä KIINTEISTÖN KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET 3.1 Kiinteistön kunto Koulu on monilta osiltaan huonossa kunnossa ja peruskorjauksen tarpeessa. Sieltä on raportoitu mm. seuraavia teknisiä puutteita: vuotavaa vesikattoa on korjattu vain reikiä paikkaamalla ikkunat ovat huonossa kunnossa, osittain lahoja, tuuletusikkunat toimivat huonosti ja niistä vetää runsaasti ulko-ovet ovat huonossa kunnossa opetustilojen ja käytävien seinien sekä kattojen maalipinnat huonokuntoisia opetustiloihin tulee viemärihajuja oppilaiden juomavesipisteet ovat huonossa kunnossa, eivät toimi opetustilojen ilmanvaihto huono kiinteistöstä puuttuu huoltokirja 3.2 Kiinteistössä tehtyjä muutos- ja korjaustöitä - keittiö entisiin käymälätiloihin pohjakerrokseen v liikuntasali ja näyttämö 3. kerroksessa muutettu opetustiloiksi v urheilukenttä rakennettu v salaojia päärakennukseen v asuntotiloja muutettu opetuskäyttöön v atk-luokka asunnosta v julkisivurappaus v keittiössä korjauksia v peltikatto maalattu v. 2005

8 8(14) - vanhan osan kaivamattomat tilat pudistettu, täytetty ja asennettu maanvarainen laatta 2003 ja Kiinteistöstä tehdyt tutkimukset ja kuntoarviot - Asbestikartoitusraportti, ASB-yhtiöt Kosteusvauriokartoitusraportti, ASB-yhtiöt Saumamassan lyijypitoisuuden kartoitus, liikuntasalirakennus, ASB-yhtiöt Salaojien ja viemärikaivojen sisäpuolinen tv-kuvaus, Tekmanni Service Oy Radontutkimus Päärakennuksen ilmanvaihdon ilmamäärämittaukset, Tekmanni Service Oy LVIRS-tekninen kuntoarvio, Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy Liikuntasalirakennuksen iv-kuntotutkimukset, APTLukkari Vesikaton kunnon selvitys, Asb-Consult Oy Haitta-ainekartoitus (asbesti ja lyijy), liikuntasalirakennus, ASB-Consult Oy Pintakallistusselvitys, ASB-Consult Oy Rakenteet ja niiden korjaustarve Päärakennus on perustettu betonirakenteisten seinä- ja pilarianturoiden varaan. Alapohjana on betonirakenteinen maanvarainen laatta, kantavat rakenteet ovat betonirakenteisia seiniä ja pilareita ja muurattua massiivitiiliseinää. Kantavat vaakarakenteet ovat betonirakenteista ylälaattaholvia, ulkoseinät muurattua, rapattua tiiltä. Vesikatto on ruodelaudoituksen päälle asennettu konesaumattu, maalattu peltikatto. Ikkunat ovat 2-lasisia maalattuja puuikkunoita ja ovet puisia umpi- tai lasiovia. Ulkoseinien rappaus on toistaiseksi hyvässä kunnossa. Ulkopuolisten rakenteiden korjaustarve: Päärakennus o maalipintaisten sokkelien huoltomaalaus o puuikkunoiden kunnostaminen ja tiivistäminen mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisen kolmannen lasin tekeminen sisäpuolelle, tai, jos ikkunat ovat liian huonokuntoiset, niiden uusiminen (uusi ikkuna esim. 2-lasinen maalattu puuikkuna, joista sisempi lasi ns. lämpölasi), helojen korjaukset / uusimiset, samalla uusitaan ikkunoiden vesipellit aluskatteellisina

9 9(14) o ulko-ovien kunnostus, lukkojen ja helojen korjaukset / uusimiset o parvekkeen huoltomaalaus o vesikaton uusiminen ja aluskatteen asentaminen, myös kattosillat, tikkaat, lumiesteet ym. uusitaan o ulkoseinän ja alapohjan kosteusvauriokorjaus saunaosastopäädyssä Liikuntasalirakennus o ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus ja maalaus o peltikaton vanhojen paikkausten, vuotokohtien ja katoksen huopakatteen painumien korjaus, katon pesu ja maalaus Sisäpuolisten rakenteiden korjaustarve: Päärakennus - mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaus - seinien korjaukset ja maalaukset - vanhojen muovimattolattioiden uusimiset - välipohjan kunnostus - teknisen työn puulattian uusiminen alusrakenteineen (eriste + betonilaatta) - uuden ruokasalin lattian ääneneristäminen - luokkien äänitason vaimentaminen - saunatilan ja pesutuvan sekä päätyvaraston rakenteet ovat iäkkäitä ja niistä todennäköisesti puuttuvat vedeneristeet, muutettaessa tiloja toiseen käyttötarkoitukseen joudutaan purkamaan alapohjarakenne ja uusimaan se asianmukaisin rakennekerroksin - vanhan hiililuukun eristys - luokkien katoissa putkivuodon jälkiä - alakattojen uusimiset - toiminnallisiin muutoksiin liittyvät korjaukset Liikuntasalirakennus - salin lattian hionta ja lakkaus - seinien ja kattojen maalaus - kattovuotojen jäljet korjataan - märkätilojen lattialaatat uusitaan - ikkunoiden pallosuojaus - näyttämötekniikkaa uusitaan toimivaksi sekä näyttämön verhot uusitaan - toiminnallisiin muutoksiin liittyvät korjaukset

10 10(14) 4. RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET 4.1 Yleistä Tilojen vaatimustaso on Vantaan kaupungin opetustilojen normaalin käytännön mukaista tasoa (mm. Vantaan kaupungin tilakeskuksen suunnitteluohjeet ja huonekortit sekä yleiset ko. tiloja koskevat määräykset ja ohjeet). Tilojen tulee täyttää mm. Opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet. Taloteknisissä järjestelmissä noudatetaan Tilakeskuksen koulujen yleistä vakiokäytäntöä. Muutos- ja perusparannustyön lähtökohtana on olevien tilojen pääsääntöinen hyödyntäminen. Pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan pääosin. Muutos- ja perusparannustyössä on huomioitava kaikissa ratkaisuissa liikkumisesteettömyys, jotta tiloissa liikkuminen on mahdollista pyörätuolilla sekä muiden apuvälineiden kanssa. Tilojen akustinen luokitus (SFS 5907 mukaan) tulee olla vähintään luokkaa C. Sisäilman laatutavoitteet asetetaan luokkaan S2. Tiloissa käytettävien materiaalien tulee olla päästöluokaltaan vähintään M1 luokan tuotteita. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan tulee suunnittelussa kiinnittää huomiota. Kaikkien pintojen on oltava allergisoimattomilla aineilla puhdistettavia ja helposti hoidettavia. Suunnittelu- ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakennuksen elinkaareen. Tehdyt ratkaisut valitaan mahdollisimman ekologisin perustein. Noudatetaan Vantaan kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin ja energiasäästöihin. Vanhojen rakenteiden u-arvoissa tavoitellaan vuoden 1985 tasoa, johon pyritään kompensoimalla ja parantamalla rakenteita ja tekniikkaa. Uusissa rakenteissa käytetään vuoden 2010 normitasoja. 4.2 Kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset tavoitteet Asemakaavassa on määritelty periaatteet rakennussuojelulle, jotka tulee huomioida koulun peruskorjauksessa ja laajennuksen suunnittelussa. Laajennukset tulee suunnitella niin, että myöhempi rakennusoikeuden käyttö on mahdollista ja luontevaa. Laajennuksen tulee sopeutua julkisivujen materiaalin, muodon, värityksen ja jäsentelyn suhteen vanhaan rakennuskantaan ja se voidaan liittää siihen kevyin rakennelmin. Kaupunginmuseon rakennustutkijan mukaan pääkoulun laajennusta ei ole hyvä tehdä vanhaa massaa samantyylisenä jatkaen, vaan se irtiotetaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja materiaaleiltaan jossain määrin erilaisena, silti vanhaan sopeutuvana. Uudet ilmanvaihtosäleiköt sijoitetaan sisäpihan puoleiselle kattolappeelle.

11 11(14) Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota varsinkin pääsuunnittelijan ja lvi-suunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelija tekee tai teettää suunnittelutyön aluksi kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksessä inventoidaan rakennus tila kerrallaan, mm. ikkunoiden kunto huoneittain. 4.3 Väestönsuoja Nykyinen väestönsuoja sijaitsee liikuntasalirakennuksessa ja toimii varastona. Perusparannuksessa ei tule väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta, koska kouluun ei tehdä yli 600 m2 laajennusta (Pelastuslaki 468/ ). 4.4 Tekniset tilat Pohjakerroksessa sijaitseva lämmönjakohuone pysyy paikallaan. Kouluun tulee uusi ilmanvaihtokonehuone ullakolle, laajennuksen viereisen portaan päälle entisiin sosiaalitiloihin sekä laajennukseen keittiön viereen. 4.5 Rakennustapaselostus Rakennustapaselostus liitteessä LVIA-tekniikka Päärakennuksen luokissa on koneellinen poistoilmanvaihto huippuimureilla, osittain painovoimaisena. Iv-konehuoneita ei ole. Ruokalassa ja puutyöluokassa on tilakohtaiset tulokojeet. Ilmanvaihdon mitoitus ei vastaa nykymääräyksiä ja luokkatiloissa ilmanvaihtuvuus on heikko. Rakennetaan iv-konehuoneet ja varustetaan rakennus koneellisella, lämmöntalteenotolla varustetulla tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Lämmitysjärjestelmä sekä vesija viemäriputket ja -kalusteet uusitaan. Liikuntasalirakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee kellarissa. Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin välttävässä ja paikoin jopa huonossa kunnossa. Kammioissa esiintyy epäpuhtauksia ja rikkinäisiä mineraalivillapintoja. Wc-kalusteet uusitaan. Putkistojen toiminta tarkistetaan ja puutteet korjataan. Lämmitysjärjestelmä ja poistokojeet korjataan ja huolletaan sekä salin kojeeseen lisätään lämmöntalteenotto. Pesutilan alakaton päällä oleva kone siirretään esim. varastoon. Iv-kanavat nuohotaan ja säädetään. LVIA -selostus liitteessä 6.

12 12(14) 4.7 Sähkö- ja teletekniikka Kaikki sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan. Sähköselostus liitteessä Työturvallisuus Rakennushankkeessa kaikki osapuolet huomioivat työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet. Hankkeeseen nimetään työturvallisuuskoordinaattori. Laaditaan turvallisuusasiakirja, johon kerätään rakennuspaikan vaaratekijät. Työturvallisuus otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Päärakennuksessa on asbestia monissa materiaaleissa, mm. putkieristeissä ja vanhemmissa luja-levyissä. Huomioitava purku- ja korjaustöissä. Liikuntasalirakennuksen sokkelielementtisaumoissa on lyijyä raja-arvon ylittäviä määriä, mahdollinen purkujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä. 5. SELVITYS TONTISTA 7.1 Yleistä Kaavamuutoksen YO-1 korttelialueen pinta-ala on kaavaselostuksen mukaan 2,72 ha, rakennusoikeus 4157 k-m2. Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa, joten kortteli koostuu useammasta kiinteistöstä/ kiinteistön osasta. Kaikki kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Vanha koulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Korjaus-, muutos- ja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Asemakaavaote ja -määräykset liitteessä Erityisvaatimukset Pintamaalajikartan mukaan tontti on T- eli täyttö- ja toiminta-alueella. Alueen luonnollinen maapohja on savea. Maakerrokset ovat routivia. Piha-alueiden sekä putkijohtolinjojen osalta tulee varautua stabilointiin. Rakennustäytöt sekä pihatäytöt tulisi tehdä kevennettyinä alueen kokonaisvakavuuden vuoksi.

13 13(14) Pääkoulun laajennus sijoitetaan suurin piirtein nykyisen keittiösiiven kohdalle. Tältä kohdalta on parhaillaan tekeillä pohjatutkimus, mutta varaudutaan paalutukseen ja kantavaan alapohjaan. Liikuntasalirakennuksen laajennus tulee hätäpoistumistieovien kohdalle. Laajennus paalutetaan ja lattia tehdään kantavana alustavan perustamistapalausunnon mukaan. Liikuntasalirakennuksen laajennuksen alustavat perustamisolosuhteet liite KUSTANNUKSET Hankkeelle lasketut kustannukset löytyvät liitteistä 9-11: LIITE 9 LIITE 10 LIITE 11 tavoitehintalaskelma vuokrakustannuslaskelma elinkaarikustannuslaskelma 7. HANKEAIKATAULU JA RAHOITUS Alustavan aikataulun mukaan suunnittelu alkaa huhtikuussa 2011 ja rakentaminen ajoittuu vuosiin Vantaan taloussuunnitelmassa kohdassa "rakennusten peruskorjaukset" hankkeen toteuttamiseen on varauduttu vuosina yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla, joka sisältää arvioidun laajennuksen n. 1 miljoona euroa. 8. VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Peruskorjaus ja laajennus tehdään yhdessä vaiheessa. Myllymäen tai Laajavuoren koulu voivat toimia väistötilana Tuomelan koululle peruskorjauksen ajan. Koulut sijaitsevat n. viiden kilometrin päässä.

14 14(14) 9. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Tuomelan koulun hankesuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat osapuolet: Arja Törmä, rakennuttaja-arkkitehti, tarveselvityksen laatija, TKE, hankevalmistelu Aimo Kurki, toimistoarkkitehti, SIVI Tuula Eerola, koulunjohtaja, Tuomelan koulu Ari Leppä, varajohtaja, Tuomelan koulu Esko Hyytiäinen, kouluisäntä, Tuomelan koulu Jaana Moberg, rakennustutkija, kaupunginmuseo Maisa Manner, suunnittelija, TKE ateriapalvelut Marja-Leena Jämsén, työsuojeluvaltuutettu Lisäksi hankkeeseen ovat Tilakeskuksen hankepalvelusta asiantuntijoina osallistuneet seuraavat henkilöt: Jouni Räsänen, rakennesuunnittelija Timo Sippola, lvi-suunnittelija Pekka Halonen, sähkösuunnittelija Raimo Haltunen, kustannuslaskija Tapani Torppa, rakennuttaja-insinööri

15 15 TILANTARPEEN TUNNUSLUVUT LIITE 1 TUOMELAN KOULU, hto tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa varten NYKYTILAT Perusopetusryhmien lukumäärä 9 9 Oppilasmäärä HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulun johtajan tai rehtorin huone kanslia huone (myös psykokogin käytössä) vahtimestarin huone opettajien huone ja työskentelytilat; 6m2/opett. por. > tv- ja keskusradiotila 10 Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat arkisto- tai varastotila monistamo- ja materiaalihuone Hallinnon varastotilat Kirjastohuone ja kirjaston hoitajan huone * *ent. asunto 47,5 2. OPETUSTILAT opetustila opetustila opetustila 3 6* *sis. atk-luokan 60,5 ot 3 * 52.5 *nyk. asunto 54,5 iltapäiväkerho * *ent. asunto 59 erityisopetus * 44 *ent. asunto 46 tekstiilityö 85 musiikki ja kuvaamataito 120 musiikki ja tekstiilityö 113 a) luokkatila tekninen työ b) erikoisvarustettu luokkatila c) auditorio, luentosali Luokkatila, luentosali liikunta näyttämötilat Liikunta- ja näyttämötilat VARASTOTILAT näyttämön varasto 10 tuolivarasto 25 voimisteluvälinetila ulkourheiluvälinetila 15 Liikunnan ja näyttämön varastot Kiinteistönhoitotila erillinen opetusvälinetila 3 27 Erilliset opetusvälinetilat SOSIAALITILAT Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat opettajien WC-tilat keittiö- ja siivoushenkilökunnan puk. ja pes.tilat Pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat Oppilaiden WC-tilat 1) kuraattorin huone 15 terveydenhoitotilat ja lepohuone Terveydenhoitotilat RUOKAILUTILAT Suurkeittiö aputiloineen, varastot mukaanluettuina Ruokasali; 0,5 m2 / oppilas "75 %:n sääntö" kiinteistönhoito 0,8 % hyötyalasta; m SIIVOUSTOIMEN TILAT YHTEENSÄ / HYM HYM2 / OPPILAS Kellarin kaivamaton tila (104 m2) kellaritilat saunatilat 27 pyykkitupa Yhteensä, mikäli kellaritila otetaan käyttöön SBJ 1) 1 WC (1,5 m2) alkavaa 15 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 inva-wc (5,5 m2)

16 VANTAAN KAUPUNKI Ateria- ja siivouspalvelut Maisa Manner Tuomelan koulun keittiön alustava laiteluettelo Keittö tulee toimimaan palvelu(=jakelu)-keittiönä, jossa valmistetaan erityisruokavalioannoksia ja energialisäkkeet. Ruoka tuodaan kylmänä tai kuumana alueen koulusta. Kylmän ruoan kuljetus 2-3 kertaa viikkossa. Ruokailijat oppilaita n. 170 aikuisruokailijat Käytetyt lyhenteet A1=RST-allas400x800x100 mm PK=puolikiinteä PR=pistorasia IT=inform.teknologia (RS) A2=RST-allas600x900x100 mm JS=jätesiirtoputki PK=puolikiinteä A=alakautta A3=RST-allas300x300x100 mm Pa=pesuaineliitäntä K=kiinteä Y=yläkautta A4=RST-allas400x400x100 mm Ls= lämpösäteily VK=virtakisko S=seinästä A6=RST-allas600x600x100 mm Ha=huuhteluaineliit. HK=huoltokytkin T=työpistevalaistus RR=RST-ruuturitilä Po=poistoputki Vv=varoventtiili SP=suojakotelo yläp. asenn. VL=vesilukko PKv=pehmennetty kylmävesi LPV=läpivientiholkki Ky=keskuskylmäkoneliitäntä Pos. Kpl Laite LAITTEELLE VARATTAVA RAKENNUSTEKNINEN LIITÄNTÄ RU-urakka LVI-urakka Sähkö-urakka Sähkö / IT-urakka 400V/50Hz 3L+N+Pe KEITTIÖ 1 RST-työpöytä L=n mm T - alla ritilähyllyä 2 RST-seinähylly L=n mm 1 Tasovaunut GN-johtein - kahdella tasolla -koko n.400 x Korivaunu - kapasiteetti kahdeksalle 500x500 mm astiakorille - kahdeksan johdeparia x 600 x 1600 mm 230V/50Hz 1L+N+Pe 1 Mikroaaltouuni 3,0kW PR,S

17 - suurtalousmalli 1 RST-työpöytä XXXX x 650 x 850/1450 mm (PxLxK) 3xPR,S - sähköinen korkeussäätö - alta avoin 1 RST-pesupöytä XXXX x 650 x 850/1450 mm (PxLxK) Kv15/Lv15 + SEK + - allas GN2/1 x 210 mm letkujuoksuputki - alla ritilähyllyä + leikkulautateline 4-6 laudalle Lk70 + Po50 - alla laatikosto pyörillä 1 Ruoankuljetus- lämmitys- ja säilytysvaunu 7,8 kw 400V 3N~ IT,Y GN 1/1-65 vuokaa - kuumennusosa kylmäsäilytystoiminnolla - johdekehikkojalusta 3 Ruokien kuljetusvaunu - lämpöeristys esim hupulla - riittävän tukeva ruokien kuljettamiseen valmistuskeittiöstä palvelukeittiöön - varmistettava vuokien paikoillaan pysyminen kuljetuksen aikana - kapasiteetti GN 1/ Kotitalousliesi, kiertoilmauunilla Ls3,2kW huuvaan - leveys keraaminen liesitaso - käyttötilavuus väh. 60 l ja 5 kannatintasoa 1 RST-pesupöytä XXXX x 800 x 850 mm (PxLxK) Kv15/Lv15 + SEK + - allas 400 x 340 x 140 mm (PxLxS) letkujuoksuputki - alla ritilähyllyä Lk70 + Po50 - ylähylly Käsienpesuallas - paperipyyheteline - kaksi kyynärvarsitelinettä dispenssiopulloille 1 Kylmiö - valimisruoan säilytykseen - koko 1200 x oma keskuskone - lauhdutinlaitteet: katso rakennustapaselostus - RST- tai suurkeittiökäyttöön soveltuvat muovihyllyt, ja ovi -3 kpl pyörillä olevaa tavara-alustaa 2 17

18 - tilaa 2:lle ruoankuljetusvaunuille - lukittava, sarjoitus keittiön avaimeen Jääkaappi, 600 litraa, RST 2xKy 0,6 kw PR, S x 700 x 2100 mm (LxSxK) IT -oma keskuskone - 4kpl ritilähyllyjä - 1 kpl lankakoreja - lukittava 2 Pakastinkaappi, 600 litraa 2xKy 0,8kW PR, S x 700 x 2050 mm (LxSxK) IT - molemmilla oma keskuskone - 4kpl ritilähyllyjä - 1 kpl lankakoreja - lukittava 2 Jätevaunu 300 x 560 x 700 mm - astia 60 litraa - kannessa tyhjennysaukko - työntökahva 1 Astioiden pesukone Lv18 PK,S 10,1kW PK+HK,S IT - kupukonemalli, 35 koria/h Lk100 - automaattinen kuvun nosto ja lasku Po50 - suurten valmistusastioiden ja kuljetuslaatikoiden pesu mahdollinen Ls1,8kW huuvaan 1 RST liotus- / esipesupöytä, L=1600 mm Kv15/Lv15 + esipesu- T - allas 450x650x250 mm, sakka-astia + palloventtiili suihkusekoitin HEKES - alla ritilähylly ja tila jätevaunulle Lk100 + Po42 (yht. pesukon. kanssa) 1 purkauspöytä - pituus alla korijohteet 2-3 seinähylyt -RST- tai muoviritilää - hyllyn syvyys vähintään säädettävää hyllytasoa 2 astianpalautusvaunuja

19 - koko noin 600 x 1100 x paikat tarjottimille, ulosvedettävä tarjotintaso - alla korikohteita astiapesukoneen koreille - paikka ruokasalissa 1 Tasovaunu 600 x 900 x 800/900 mm - kahdella tasolla - työntökahva 1 Tasovaunu 400 x 600 x 800/900 mm - kahdella tasolla BUFFET-TARJOILUVAUNUJÄRJESTELMÄ: 2 Tarjotin-/aterinjakeluvaunu - tasolle kaksi pinoa 36 x 28 kokoisia tarjottimia - kolmella aterinlaatikolla 2 Korivaunu juomalaseille 3 Jousitettu lautasjakelin - kapasiteetti n. 2 x 70 = 150 lautasta - työntökahva -huom säilytyspaikka vaihtovaunuille - esim ruokasaliin kaappi, johon vaunut ajaetaan sisään, kaapin yläosaan hyllyjä 1 Kylmäallastarjoiluvaunu, salaatti, juomat ja levite 2x0,6kW, VK - allas GN 3/1-160 mm - ylähylly, suojalevyt, valaistus x 700 x 750 / 1400 mm - tarjoilutasot molemmin puolin, leveys 270 mm - sokkelilevyt - GN - mitoitetut peitelevyt 2 Lämminruokatarjoiluvaunu Kv/Lv12 2 x 3,2kW, VK - allas GN 2/1-160 mm Kk70+Po22 (letku+kulma) - ylähylly, suojalevyt, valaistus x 700 x mm - automaattinen vedentäyttö ja poisto - tarjoilutasot molemmin puolin, leveys 270 mm - sokkelilevyt - GN - mitoitetut peitelevyt 4 19

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 1 VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 2 3 Johdanto... 4 Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat...6 Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 31.10.

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 31.10. HANKESUUNNITELMA 31.10.2013 Sivu 1/16 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: KERIMÄEN PALOASEMA KORJAUSRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot