TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

2 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TOIMINNASTA JOHTUVAT MUUTOSTARPEET JA MITOITUSPERUSTEET Toiminta ja mitoitusperusteet Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Tilaohjelma Keittiö Piha KIINTEISTÖN KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET Kiinteistön kunto Kiinteistössä tehtyjä muutos- ja korjaustöitä Kiinteistöstä tehdyt tutkimukset ja kuntoarviot Rakenteet ja niiden korjaustarve RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET Yleistä Kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset tavoitteet Väestönsuoja Tekniset tilat Rakennustapaselostus LVIA-tekniikka Sähkö- ja teletekniikka Työturvallisuus SELVITYS TONTISTA Yleistä Erityisvaatimukset KUSTANNUKSET HANKEAIKATAULU JA RAHOITUS VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ...14 LIITE 1 huonetilaohjelma LIITE 2 keittiölaiteluettelo LIITE 3 asemakaavaote ja -määräykset LIITE 4 tonttikartta LIITE 5 rakennustapaselostus LIITE 6 LVIA-selostus LIITE 7 sähköselostus LIITE 8 alustavat perustamisolosuhteet LIITE 9 tavoitehintalaskelma LIITE 10 vuokrakustannuslaskelma LIITE 11 elinkaarikustannuslaskelma

3 3(14) 1. JOHDANTO Hankkeen tiedot: Nimi: Tuomelan koulu Osoite: Ainontie 44, Vantaa Kaupunginosa: 12 Hämeenkylä Kortteli: Tontti: YO-1 Valmistumisvuosi: 1931 ja 1957, liikuntasali 1988 Koulurakennus: kerrosala 2090 m2 tilavuus 8710 m3 Liikuntasalirakennus: kerrosala 576 m2 tilavuus 3760 m3 Tuomelan koulu sijaitsee Länsi-Vantaalla Tuomelan tilan ja Hämeenkylän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa maisemissa Kuninkaantien varrella. 2-kerroksinen harjakattoinen, rapattu kivirakennus rakennettiin vuonna 1931 ja Jalmari Pesosen suunnittelema 3-kerroksinen laajennus Marjukka ja Hirvo Tyynilän suunnittelema erillinen liikuntasalirakennus valmistui 1988 ja oma urheilukenttä YO-1 korttelialueen pinta-ala on kaavaselostuksen mukaan 2,72 ha, rakennusoikeus 4157 k-m2. Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa, joten kortteli koostuu useammasta kiinteistöstä/ kiinteistön osasta. Kaikki kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Pääkoulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Korjaus-, muutosja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Tuomelan koulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnassa ja tilakeskuksen lautakunnassa TOIMINNASTA JOHTUVAT MUUTOSTARPEET JA MITOITUSPERUSTEET 2.1 Toiminta ja mitoitusperusteet Tuomelan koulu on 1-6 luokkien alakoulu, jossa oppilasmäärä on noin 180 eli yhdeksän perusopetusryhmää. Koulukohtainen ennuste vuoteen 2020 osoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla.

4 4(14) Henkilökuntaa on rehtori mukaan lukien yhdeksän luokanopettajaa, erityisopettaja sekä kouluavustaja, koulusihteeri, talonmies, ruokavastaava ja siivooja, yhteensä 15 vakituista henkilöä. Kerrasta pariin kertaan viikossa on lisäksi 3-7 muuta henkilökuntaan kuuluvaa, jotka käyttävät samoja tiloja. Iltapäiväkerhossa on päivittäin kaksi aikuista. 2.2 Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Koulun vanhin siipi muutettiin opettajien asuinkäyttöön uudemman osan valmistuttua. Pohja on sokkeloinen, täynnä asuinhuonekopperoita ja varastokomeroita. Pohjakerroksessa on asuntojen kellarikomeroita ja sauna. Kolme asuntoa on otettu koulun käyttöön ilman, että niissä on tehty tarpeellisia muutoksia - yksi asunto on edelleen asuntokäytössä. Yhdessä asunnossa toimii luokkalaisten iltapäiväkerho. Perusopetustilat Koulussa on 9 opettajaa ja perusopetusryhmää, mutta vain 5 kokonaista OT3- luokkatilaa. Kotiluokkina käytetään lisäksi tekstiilityö- / musiikkiluokkaa, näyttämöä sekä kahta lähinnä OT 2 -kokoista luokkaa. Luokkien varustuksissa on puutteita. Ruokailutila ja keittiö Ruokailutila on alimittainen. Tilaa on vain vajaa puolet tarpeeseen nähden. Koulussa joudutaan syömään kolmessa vuorossa, linjasto on liian lyhyt ja kulku ruokalaan on vaikeasti yhden portaan kautta (jonotus portaassa). Keittiö on sijoitettu 1980-luvulla yksikerroksiseen wc-siipeen ja keittiön ja ruokalan lattia sijaitsevat eri tasoissa, jolloin ruoan kuljetus linjastolle luiskaa pitkin on vaikeaa. Teknisen työn tilat Teknisen työn tilojen pitäisi olla 50% suuremmat. Sieltä puuttuvat mm. konesali ja maalaustila sekä kunnon varastotilat. Turvavälit eivät ole riittävät. Erityisopetustilat Koulussa on erillinen tekstiilityö- ja atk-luokka. Koulusta puuttuvat erilliset musiikkija kuvaamataidon opetustilat ja pienryhmätiloja. Hallinto- ja oppilashuollon tilat Opettajien tilat ovat niukat. Opettajilla ei ole sosiaalitiloja. Neuvottelutila on kirjastossa ja toimii läpikulkutilana kuraattorille. Terveydenhuollon tilat ovat alimitoitetut. Esteettömyys Esteettömyys ei toteudu koulussa. Keittiö sijaitsee eri tasossa kuin ruokasali ja koulun siivet ovat eri tasoissa. Asuntoportaasta puuttuu osittain sisäyhteys muuhun kouluun. Talossa ei ole hissiä pyörätuolilla kulkeville. Liikuntatilat Liikuntasalirakennuksesta puuttuu tarpeellisia varastotiloja, mikä vaikeuttaa koulun jokapäiväistä toimintaa. Näyttämölle kuljetaan pukuhuoneen läpi.

5 5(14) Sisäilma Opetustiloissa on ainoastaan poistoilma ja korvausilma otetaan ikkunoihin tehdyistä rakoventtiileistä. Ilma on tunkkaista ja ikkunoiden luona vetoista. Talvella on erittäin kylmä ja keväällä tilat ylikuumenevat. Talon henkilökunta on oireillut eri tiloissa. 2.3 Tilaohjelma Hankesuunnitelman huonetilaohjelma on laadittu tämän päivän tavoitteiden mukaiseksi 1,5 luokkasarjaiseksi alakouluksi, johon enimmillään mahtuu noin 230 oppilasta. Näin koulu voi ottaa vastaan osan alueen ennakoidusta oppilasmäärän kasvusta. Koulun tilat ovat alimittaiset nykyiseenkin oppilasmäärään nähden. Liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa on esitetty normaalitilanne nykymitoituksella, jonka mukaan lisärakennustarve on 444 hym 2. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä 4157 kem2. Seuraavilla toiminnallisilla muutostöillä koulun olemassa olevat tilat pyritään saamaan tehokkaammin opetuskäyttöön: Yksi asunto muutetaan opetustilaksi. Yksi asunto muutetaan opettajainhuoneeksi. Yksi asunto muutetaan oppilashuoltotiloiksi. Yksi asunto muutetaan iltapäiväkerholle, jolloin se saa käyttöönsä keittiön ja eteisen lisäksi isomman tilan, jota voidaan käyttää aamupäivällä opetukseen. Teknisen työn tila laajenee ruokasaliin. Ruokasali siirtyy kolmannen kerroksen korkeaan tilaan (alunperin liikuntasali ja näyttämö). Musiikinopetus järjestetään ruokasalissa - pohjoissivun varastoja käytetään soitinvarastoina. Kuvaamataidon opetus järjestetään edelleen luokissa. Kirjasto ja atk-tila yhdistetään, ja tila toimii läpikulkutilana, tarvittaessa neuvottelutilana (paljeseinä tms. tilanjakaja). Mahdollista on myös järjestää atk-opetus siirrettävillä läppärivaunuilla omissa luokissa. Vahtimestari saa oman tilan 1. krs aulaan. Vanhan osan pohjakerroksen sijoitetaan sosiaalitiloja ja varastoja. Vanhan osan ullakolle sijoitetaan iv-konehuone. Pääkouluun sijoitetaan wc:tä. Liikuntasalirakennuksessa järjestetään suoraan kulku näyttämölle ilman kulkua pukuhuoneen läpi sekä muodostetaan pieni varastotila toisesta pukuhuoneen osasta. Muutostöiden lisäksi kouluun esitetään laajennusta tilantarpeen täyttämiseksi. Muutostöissä ja niiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen historiallinen arvo ja sen rakennussuojelulliset näkökohdat. Pääkoulun laajennus Pääkouluun esitetään n. 220 hym 2 (n. 343 kem 2 ) laajennusta purettavan keittiön kohdalle neljään kerrokseen. Laajennus erotetaan vanhasta koulusta asemakaavan ohjeen mukaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja suunnittelussa huomioidaan vanhan koulun kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne.

6 6(14) Laajennukseen sijoitetaan seuraavia koulusta puuttuvia tiloja: Hissi, jonka rakentamista eivät vanhat rakenteet kestä, joka tapauksessa sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. Pohjakerrokseen mm. ulkourheiluvälinevarasto, kiinteistönhoitotila, siivouskeskus, purunpoistotila. Ensimmäiseen kerrokseen OT3 -kokoinen perusopetusluokka. Toiseen kerrokseen tekstiilityön luokka, joka voi toimia myös perusopetustilana. Kolmanteen kerrokseen keittiö ja iv-konehuone, joka palvelee alapuolella olevia tiloja (tai ko. tiloihin ns. kaappikojeina, mikäli eivät mahdu ullakolle). Liikuntasalirakennukseen esitetään lisäksi muutostöihin liittyvää n. 30 kem 2 varastolaajennusosaa, jossa on n. 20 hym 2 lämmintä varastotilaa isoille esineille kuten piano ja nojapuut. Varastoon liitetään n. 6 m 2 paloturvallinen jätekatos purettavan jätekatoksen tilalle. Varastolaajennus tulee salin poistumistieovien kohdalle pohjoissivulle, ja sieltä tehdään yhteys ulos. Huonetilaohjelma liite Keittiö Keittiö suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ateriapalveluiden suunnittelijan kanssa. Keittiötiloissa noudatetaan palvelukeittiön (=ent. jakelukeittiö) laiteluetteloa ja mallityöselitystä. Sen lisäksi keittiö varustetaan aina erillisellä siivouskomerotilalla. Keittiön sosiaalitila sijaitsee neljännessä kerroksessa keittiön viereisen portaan päällä. Keittiölaiteluettelo liite Piha Pihavarusteina on ainoastaan huonokuntoinen keinu ja koripalloteline. Pihan päällysteenä on sekä soraa että asfalttia ja se on täynnä suuria kuoppia. Istutusalueet ovat hoitamattomat ja huonokuntoiset mm. koulun pääsisäänkäynnin vieressä. Itärinteessä on ränsistynyt koulupuutarha. Teräsverkkoaita liikuntasalirakennuksen eteläpuolella on huonokuntoinen. Pihan länsipuolella ei ole aitaa rajaamassa kenttää Tuomelan tilasta. Kouluun on tehty vuonna 1997 erillinen pallokenttä. Pihalla tehdään seuraavia kunnostustoimenpiteitä: - asfalttialueiden uusiminen rakennekerroksineen ja sorapintaisen piha-alueen tasoitus - nurmi- ja istutusalueiden kunnostukset - maanpinnan kallistusten korjaukset (kts. pintakallistusselvitys) - pääsisäänkäynnin edessä olevien rikkonaisten laattojen uusiminen

7 7(14) - tukimuurin korjaus ja pinnoitus, kaiteen puhdistus ja maalaus - katosten maalaus - eteläsivun teräsverkkoaidan uusiminen - pihan rajaaminen aidalla Tuomelan tilalle päin, pallokentän aitaaminen kokonaan - uudet alakoulun leikkivälineet - puisen, lähellä liikuntasalirakennusta sijaitsevan jätekatoksen purkaminen - parkkialueen uusiminen niin, että sinne saadaan turvallinen saatto- ja huoltoliikenne - ympyräajo. Jalankulku erotetaan autoliikenteestä. Tontinkäyttösuunnitelma liitteessä KIINTEISTÖN KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET 3.1 Kiinteistön kunto Koulu on monilta osiltaan huonossa kunnossa ja peruskorjauksen tarpeessa. Sieltä on raportoitu mm. seuraavia teknisiä puutteita: vuotavaa vesikattoa on korjattu vain reikiä paikkaamalla ikkunat ovat huonossa kunnossa, osittain lahoja, tuuletusikkunat toimivat huonosti ja niistä vetää runsaasti ulko-ovet ovat huonossa kunnossa opetustilojen ja käytävien seinien sekä kattojen maalipinnat huonokuntoisia opetustiloihin tulee viemärihajuja oppilaiden juomavesipisteet ovat huonossa kunnossa, eivät toimi opetustilojen ilmanvaihto huono kiinteistöstä puuttuu huoltokirja 3.2 Kiinteistössä tehtyjä muutos- ja korjaustöitä - keittiö entisiin käymälätiloihin pohjakerrokseen v liikuntasali ja näyttämö 3. kerroksessa muutettu opetustiloiksi v urheilukenttä rakennettu v salaojia päärakennukseen v asuntotiloja muutettu opetuskäyttöön v atk-luokka asunnosta v julkisivurappaus v keittiössä korjauksia v peltikatto maalattu v. 2005

8 8(14) - vanhan osan kaivamattomat tilat pudistettu, täytetty ja asennettu maanvarainen laatta 2003 ja Kiinteistöstä tehdyt tutkimukset ja kuntoarviot - Asbestikartoitusraportti, ASB-yhtiöt Kosteusvauriokartoitusraportti, ASB-yhtiöt Saumamassan lyijypitoisuuden kartoitus, liikuntasalirakennus, ASB-yhtiöt Salaojien ja viemärikaivojen sisäpuolinen tv-kuvaus, Tekmanni Service Oy Radontutkimus Päärakennuksen ilmanvaihdon ilmamäärämittaukset, Tekmanni Service Oy LVIRS-tekninen kuntoarvio, Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy Liikuntasalirakennuksen iv-kuntotutkimukset, APTLukkari Vesikaton kunnon selvitys, Asb-Consult Oy Haitta-ainekartoitus (asbesti ja lyijy), liikuntasalirakennus, ASB-Consult Oy Pintakallistusselvitys, ASB-Consult Oy Rakenteet ja niiden korjaustarve Päärakennus on perustettu betonirakenteisten seinä- ja pilarianturoiden varaan. Alapohjana on betonirakenteinen maanvarainen laatta, kantavat rakenteet ovat betonirakenteisia seiniä ja pilareita ja muurattua massiivitiiliseinää. Kantavat vaakarakenteet ovat betonirakenteista ylälaattaholvia, ulkoseinät muurattua, rapattua tiiltä. Vesikatto on ruodelaudoituksen päälle asennettu konesaumattu, maalattu peltikatto. Ikkunat ovat 2-lasisia maalattuja puuikkunoita ja ovet puisia umpi- tai lasiovia. Ulkoseinien rappaus on toistaiseksi hyvässä kunnossa. Ulkopuolisten rakenteiden korjaustarve: Päärakennus o maalipintaisten sokkelien huoltomaalaus o puuikkunoiden kunnostaminen ja tiivistäminen mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisen kolmannen lasin tekeminen sisäpuolelle, tai, jos ikkunat ovat liian huonokuntoiset, niiden uusiminen (uusi ikkuna esim. 2-lasinen maalattu puuikkuna, joista sisempi lasi ns. lämpölasi), helojen korjaukset / uusimiset, samalla uusitaan ikkunoiden vesipellit aluskatteellisina

9 9(14) o ulko-ovien kunnostus, lukkojen ja helojen korjaukset / uusimiset o parvekkeen huoltomaalaus o vesikaton uusiminen ja aluskatteen asentaminen, myös kattosillat, tikkaat, lumiesteet ym. uusitaan o ulkoseinän ja alapohjan kosteusvauriokorjaus saunaosastopäädyssä Liikuntasalirakennus o ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus ja maalaus o peltikaton vanhojen paikkausten, vuotokohtien ja katoksen huopakatteen painumien korjaus, katon pesu ja maalaus Sisäpuolisten rakenteiden korjaustarve: Päärakennus - mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaus - seinien korjaukset ja maalaukset - vanhojen muovimattolattioiden uusimiset - välipohjan kunnostus - teknisen työn puulattian uusiminen alusrakenteineen (eriste + betonilaatta) - uuden ruokasalin lattian ääneneristäminen - luokkien äänitason vaimentaminen - saunatilan ja pesutuvan sekä päätyvaraston rakenteet ovat iäkkäitä ja niistä todennäköisesti puuttuvat vedeneristeet, muutettaessa tiloja toiseen käyttötarkoitukseen joudutaan purkamaan alapohjarakenne ja uusimaan se asianmukaisin rakennekerroksin - vanhan hiililuukun eristys - luokkien katoissa putkivuodon jälkiä - alakattojen uusimiset - toiminnallisiin muutoksiin liittyvät korjaukset Liikuntasalirakennus - salin lattian hionta ja lakkaus - seinien ja kattojen maalaus - kattovuotojen jäljet korjataan - märkätilojen lattialaatat uusitaan - ikkunoiden pallosuojaus - näyttämötekniikkaa uusitaan toimivaksi sekä näyttämön verhot uusitaan - toiminnallisiin muutoksiin liittyvät korjaukset

10 10(14) 4. RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET 4.1 Yleistä Tilojen vaatimustaso on Vantaan kaupungin opetustilojen normaalin käytännön mukaista tasoa (mm. Vantaan kaupungin tilakeskuksen suunnitteluohjeet ja huonekortit sekä yleiset ko. tiloja koskevat määräykset ja ohjeet). Tilojen tulee täyttää mm. Opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet. Taloteknisissä järjestelmissä noudatetaan Tilakeskuksen koulujen yleistä vakiokäytäntöä. Muutos- ja perusparannustyön lähtökohtana on olevien tilojen pääsääntöinen hyödyntäminen. Pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan pääosin. Muutos- ja perusparannustyössä on huomioitava kaikissa ratkaisuissa liikkumisesteettömyys, jotta tiloissa liikkuminen on mahdollista pyörätuolilla sekä muiden apuvälineiden kanssa. Tilojen akustinen luokitus (SFS 5907 mukaan) tulee olla vähintään luokkaa C. Sisäilman laatutavoitteet asetetaan luokkaan S2. Tiloissa käytettävien materiaalien tulee olla päästöluokaltaan vähintään M1 luokan tuotteita. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan tulee suunnittelussa kiinnittää huomiota. Kaikkien pintojen on oltava allergisoimattomilla aineilla puhdistettavia ja helposti hoidettavia. Suunnittelu- ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakennuksen elinkaareen. Tehdyt ratkaisut valitaan mahdollisimman ekologisin perustein. Noudatetaan Vantaan kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin ja energiasäästöihin. Vanhojen rakenteiden u-arvoissa tavoitellaan vuoden 1985 tasoa, johon pyritään kompensoimalla ja parantamalla rakenteita ja tekniikkaa. Uusissa rakenteissa käytetään vuoden 2010 normitasoja. 4.2 Kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset tavoitteet Asemakaavassa on määritelty periaatteet rakennussuojelulle, jotka tulee huomioida koulun peruskorjauksessa ja laajennuksen suunnittelussa. Laajennukset tulee suunnitella niin, että myöhempi rakennusoikeuden käyttö on mahdollista ja luontevaa. Laajennuksen tulee sopeutua julkisivujen materiaalin, muodon, värityksen ja jäsentelyn suhteen vanhaan rakennuskantaan ja se voidaan liittää siihen kevyin rakennelmin. Kaupunginmuseon rakennustutkijan mukaan pääkoulun laajennusta ei ole hyvä tehdä vanhaa massaa samantyylisenä jatkaen, vaan se irtiotetaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja materiaaleiltaan jossain määrin erilaisena, silti vanhaan sopeutuvana. Uudet ilmanvaihtosäleiköt sijoitetaan sisäpihan puoleiselle kattolappeelle.

11 11(14) Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota varsinkin pääsuunnittelijan ja lvi-suunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelija tekee tai teettää suunnittelutyön aluksi kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksessä inventoidaan rakennus tila kerrallaan, mm. ikkunoiden kunto huoneittain. 4.3 Väestönsuoja Nykyinen väestönsuoja sijaitsee liikuntasalirakennuksessa ja toimii varastona. Perusparannuksessa ei tule väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta, koska kouluun ei tehdä yli 600 m2 laajennusta (Pelastuslaki 468/ ). 4.4 Tekniset tilat Pohjakerroksessa sijaitseva lämmönjakohuone pysyy paikallaan. Kouluun tulee uusi ilmanvaihtokonehuone ullakolle, laajennuksen viereisen portaan päälle entisiin sosiaalitiloihin sekä laajennukseen keittiön viereen. 4.5 Rakennustapaselostus Rakennustapaselostus liitteessä LVIA-tekniikka Päärakennuksen luokissa on koneellinen poistoilmanvaihto huippuimureilla, osittain painovoimaisena. Iv-konehuoneita ei ole. Ruokalassa ja puutyöluokassa on tilakohtaiset tulokojeet. Ilmanvaihdon mitoitus ei vastaa nykymääräyksiä ja luokkatiloissa ilmanvaihtuvuus on heikko. Rakennetaan iv-konehuoneet ja varustetaan rakennus koneellisella, lämmöntalteenotolla varustetulla tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Lämmitysjärjestelmä sekä vesija viemäriputket ja -kalusteet uusitaan. Liikuntasalirakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee kellarissa. Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin välttävässä ja paikoin jopa huonossa kunnossa. Kammioissa esiintyy epäpuhtauksia ja rikkinäisiä mineraalivillapintoja. Wc-kalusteet uusitaan. Putkistojen toiminta tarkistetaan ja puutteet korjataan. Lämmitysjärjestelmä ja poistokojeet korjataan ja huolletaan sekä salin kojeeseen lisätään lämmöntalteenotto. Pesutilan alakaton päällä oleva kone siirretään esim. varastoon. Iv-kanavat nuohotaan ja säädetään. LVIA -selostus liitteessä 6.

12 12(14) 4.7 Sähkö- ja teletekniikka Kaikki sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan. Sähköselostus liitteessä Työturvallisuus Rakennushankkeessa kaikki osapuolet huomioivat työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet. Hankkeeseen nimetään työturvallisuuskoordinaattori. Laaditaan turvallisuusasiakirja, johon kerätään rakennuspaikan vaaratekijät. Työturvallisuus otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Päärakennuksessa on asbestia monissa materiaaleissa, mm. putkieristeissä ja vanhemmissa luja-levyissä. Huomioitava purku- ja korjaustöissä. Liikuntasalirakennuksen sokkelielementtisaumoissa on lyijyä raja-arvon ylittäviä määriä, mahdollinen purkujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä. 5. SELVITYS TONTISTA 7.1 Yleistä Kaavamuutoksen YO-1 korttelialueen pinta-ala on kaavaselostuksen mukaan 2,72 ha, rakennusoikeus 4157 k-m2. Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa, joten kortteli koostuu useammasta kiinteistöstä/ kiinteistön osasta. Kaikki kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Vanha koulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Korjaus-, muutos- ja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Asemakaavaote ja -määräykset liitteessä Erityisvaatimukset Pintamaalajikartan mukaan tontti on T- eli täyttö- ja toiminta-alueella. Alueen luonnollinen maapohja on savea. Maakerrokset ovat routivia. Piha-alueiden sekä putkijohtolinjojen osalta tulee varautua stabilointiin. Rakennustäytöt sekä pihatäytöt tulisi tehdä kevennettyinä alueen kokonaisvakavuuden vuoksi.

13 13(14) Pääkoulun laajennus sijoitetaan suurin piirtein nykyisen keittiösiiven kohdalle. Tältä kohdalta on parhaillaan tekeillä pohjatutkimus, mutta varaudutaan paalutukseen ja kantavaan alapohjaan. Liikuntasalirakennuksen laajennus tulee hätäpoistumistieovien kohdalle. Laajennus paalutetaan ja lattia tehdään kantavana alustavan perustamistapalausunnon mukaan. Liikuntasalirakennuksen laajennuksen alustavat perustamisolosuhteet liite KUSTANNUKSET Hankkeelle lasketut kustannukset löytyvät liitteistä 9-11: LIITE 9 LIITE 10 LIITE 11 tavoitehintalaskelma vuokrakustannuslaskelma elinkaarikustannuslaskelma 7. HANKEAIKATAULU JA RAHOITUS Alustavan aikataulun mukaan suunnittelu alkaa huhtikuussa 2011 ja rakentaminen ajoittuu vuosiin Vantaan taloussuunnitelmassa kohdassa "rakennusten peruskorjaukset" hankkeen toteuttamiseen on varauduttu vuosina yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla, joka sisältää arvioidun laajennuksen n. 1 miljoona euroa. 8. VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Peruskorjaus ja laajennus tehdään yhdessä vaiheessa. Myllymäen tai Laajavuoren koulu voivat toimia väistötilana Tuomelan koululle peruskorjauksen ajan. Koulut sijaitsevat n. viiden kilometrin päässä.

14 14(14) 9. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Tuomelan koulun hankesuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat osapuolet: Arja Törmä, rakennuttaja-arkkitehti, tarveselvityksen laatija, TKE, hankevalmistelu Aimo Kurki, toimistoarkkitehti, SIVI Tuula Eerola, koulunjohtaja, Tuomelan koulu Ari Leppä, varajohtaja, Tuomelan koulu Esko Hyytiäinen, kouluisäntä, Tuomelan koulu Jaana Moberg, rakennustutkija, kaupunginmuseo Maisa Manner, suunnittelija, TKE ateriapalvelut Marja-Leena Jämsén, työsuojeluvaltuutettu Lisäksi hankkeeseen ovat Tilakeskuksen hankepalvelusta asiantuntijoina osallistuneet seuraavat henkilöt: Jouni Räsänen, rakennesuunnittelija Timo Sippola, lvi-suunnittelija Pekka Halonen, sähkösuunnittelija Raimo Haltunen, kustannuslaskija Tapani Torppa, rakennuttaja-insinööri

15 15 TILANTARPEEN TUNNUSLUVUT LIITE 1 TUOMELAN KOULU, hto tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa varten NYKYTILAT Perusopetusryhmien lukumäärä 9 9 Oppilasmäärä HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulun johtajan tai rehtorin huone kanslia huone (myös psykokogin käytössä) vahtimestarin huone opettajien huone ja työskentelytilat; 6m2/opett. por. > tv- ja keskusradiotila 10 Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat arkisto- tai varastotila monistamo- ja materiaalihuone Hallinnon varastotilat Kirjastohuone ja kirjaston hoitajan huone * *ent. asunto 47,5 2. OPETUSTILAT opetustila opetustila opetustila 3 6* *sis. atk-luokan 60,5 ot 3 * 52.5 *nyk. asunto 54,5 iltapäiväkerho * *ent. asunto 59 erityisopetus * 44 *ent. asunto 46 tekstiilityö 85 musiikki ja kuvaamataito 120 musiikki ja tekstiilityö 113 a) luokkatila tekninen työ b) erikoisvarustettu luokkatila c) auditorio, luentosali Luokkatila, luentosali liikunta näyttämötilat Liikunta- ja näyttämötilat VARASTOTILAT näyttämön varasto 10 tuolivarasto 25 voimisteluvälinetila ulkourheiluvälinetila 15 Liikunnan ja näyttämön varastot Kiinteistönhoitotila erillinen opetusvälinetila 3 27 Erilliset opetusvälinetilat SOSIAALITILAT Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat opettajien WC-tilat keittiö- ja siivoushenkilökunnan puk. ja pes.tilat Pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat Oppilaiden WC-tilat 1) kuraattorin huone 15 terveydenhoitotilat ja lepohuone Terveydenhoitotilat RUOKAILUTILAT Suurkeittiö aputiloineen, varastot mukaanluettuina Ruokasali; 0,5 m2 / oppilas "75 %:n sääntö" kiinteistönhoito 0,8 % hyötyalasta; m SIIVOUSTOIMEN TILAT YHTEENSÄ / HYM HYM2 / OPPILAS Kellarin kaivamaton tila (104 m2) kellaritilat saunatilat 27 pyykkitupa Yhteensä, mikäli kellaritila otetaan käyttöön SBJ 1) 1 WC (1,5 m2) alkavaa 15 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 inva-wc (5,5 m2)

16 VANTAAN KAUPUNKI Ateria- ja siivouspalvelut Maisa Manner Tuomelan koulun keittiön alustava laiteluettelo Keittö tulee toimimaan palvelu(=jakelu)-keittiönä, jossa valmistetaan erityisruokavalioannoksia ja energialisäkkeet. Ruoka tuodaan kylmänä tai kuumana alueen koulusta. Kylmän ruoan kuljetus 2-3 kertaa viikkossa. Ruokailijat oppilaita n. 170 aikuisruokailijat Käytetyt lyhenteet A1=RST-allas400x800x100 mm PK=puolikiinteä PR=pistorasia IT=inform.teknologia (RS) A2=RST-allas600x900x100 mm JS=jätesiirtoputki PK=puolikiinteä A=alakautta A3=RST-allas300x300x100 mm Pa=pesuaineliitäntä K=kiinteä Y=yläkautta A4=RST-allas400x400x100 mm Ls= lämpösäteily VK=virtakisko S=seinästä A6=RST-allas600x600x100 mm Ha=huuhteluaineliit. HK=huoltokytkin T=työpistevalaistus RR=RST-ruuturitilä Po=poistoputki Vv=varoventtiili SP=suojakotelo yläp. asenn. VL=vesilukko PKv=pehmennetty kylmävesi LPV=läpivientiholkki Ky=keskuskylmäkoneliitäntä Pos. Kpl Laite LAITTEELLE VARATTAVA RAKENNUSTEKNINEN LIITÄNTÄ RU-urakka LVI-urakka Sähkö-urakka Sähkö / IT-urakka 400V/50Hz 3L+N+Pe KEITTIÖ 1 RST-työpöytä L=n mm T - alla ritilähyllyä 2 RST-seinähylly L=n mm 1 Tasovaunut GN-johtein - kahdella tasolla -koko n.400 x Korivaunu - kapasiteetti kahdeksalle 500x500 mm astiakorille - kahdeksan johdeparia x 600 x 1600 mm 230V/50Hz 1L+N+Pe 1 Mikroaaltouuni 3,0kW PR,S

17 - suurtalousmalli 1 RST-työpöytä XXXX x 650 x 850/1450 mm (PxLxK) 3xPR,S - sähköinen korkeussäätö - alta avoin 1 RST-pesupöytä XXXX x 650 x 850/1450 mm (PxLxK) Kv15/Lv15 + SEK + - allas GN2/1 x 210 mm letkujuoksuputki - alla ritilähyllyä + leikkulautateline 4-6 laudalle Lk70 + Po50 - alla laatikosto pyörillä 1 Ruoankuljetus- lämmitys- ja säilytysvaunu 7,8 kw 400V 3N~ IT,Y GN 1/1-65 vuokaa - kuumennusosa kylmäsäilytystoiminnolla - johdekehikkojalusta 3 Ruokien kuljetusvaunu - lämpöeristys esim hupulla - riittävän tukeva ruokien kuljettamiseen valmistuskeittiöstä palvelukeittiöön - varmistettava vuokien paikoillaan pysyminen kuljetuksen aikana - kapasiteetti GN 1/ Kotitalousliesi, kiertoilmauunilla Ls3,2kW huuvaan - leveys keraaminen liesitaso - käyttötilavuus väh. 60 l ja 5 kannatintasoa 1 RST-pesupöytä XXXX x 800 x 850 mm (PxLxK) Kv15/Lv15 + SEK + - allas 400 x 340 x 140 mm (PxLxS) letkujuoksuputki - alla ritilähyllyä Lk70 + Po50 - ylähylly Käsienpesuallas - paperipyyheteline - kaksi kyynärvarsitelinettä dispenssiopulloille 1 Kylmiö - valimisruoan säilytykseen - koko 1200 x oma keskuskone - lauhdutinlaitteet: katso rakennustapaselostus - RST- tai suurkeittiökäyttöön soveltuvat muovihyllyt, ja ovi -3 kpl pyörillä olevaa tavara-alustaa 2 17

18 - tilaa 2:lle ruoankuljetusvaunuille - lukittava, sarjoitus keittiön avaimeen Jääkaappi, 600 litraa, RST 2xKy 0,6 kw PR, S x 700 x 2100 mm (LxSxK) IT -oma keskuskone - 4kpl ritilähyllyjä - 1 kpl lankakoreja - lukittava 2 Pakastinkaappi, 600 litraa 2xKy 0,8kW PR, S x 700 x 2050 mm (LxSxK) IT - molemmilla oma keskuskone - 4kpl ritilähyllyjä - 1 kpl lankakoreja - lukittava 2 Jätevaunu 300 x 560 x 700 mm - astia 60 litraa - kannessa tyhjennysaukko - työntökahva 1 Astioiden pesukone Lv18 PK,S 10,1kW PK+HK,S IT - kupukonemalli, 35 koria/h Lk100 - automaattinen kuvun nosto ja lasku Po50 - suurten valmistusastioiden ja kuljetuslaatikoiden pesu mahdollinen Ls1,8kW huuvaan 1 RST liotus- / esipesupöytä, L=1600 mm Kv15/Lv15 + esipesu- T - allas 450x650x250 mm, sakka-astia + palloventtiili suihkusekoitin HEKES - alla ritilähylly ja tila jätevaunulle Lk100 + Po42 (yht. pesukon. kanssa) 1 purkauspöytä - pituus alla korijohteet 2-3 seinähylyt -RST- tai muoviritilää - hyllyn syvyys vähintään säädettävää hyllytasoa 2 astianpalautusvaunuja

19 - koko noin 600 x 1100 x paikat tarjottimille, ulosvedettävä tarjotintaso - alla korikohteita astiapesukoneen koreille - paikka ruokasalissa 1 Tasovaunu 600 x 900 x 800/900 mm - kahdella tasolla - työntökahva 1 Tasovaunu 400 x 600 x 800/900 mm - kahdella tasolla BUFFET-TARJOILUVAUNUJÄRJESTELMÄ: 2 Tarjotin-/aterinjakeluvaunu - tasolle kaksi pinoa 36 x 28 kokoisia tarjottimia - kolmella aterinlaatikolla 2 Korivaunu juomalaseille 3 Jousitettu lautasjakelin - kapasiteetti n. 2 x 70 = 150 lautasta - työntökahva -huom säilytyspaikka vaihtovaunuille - esim ruokasaliin kaappi, johon vaunut ajaetaan sisään, kaapin yläosaan hyllyjä 1 Kylmäallastarjoiluvaunu, salaatti, juomat ja levite 2x0,6kW, VK - allas GN 3/1-160 mm - ylähylly, suojalevyt, valaistus x 700 x 750 / 1400 mm - tarjoilutasot molemmin puolin, leveys 270 mm - sokkelilevyt - GN - mitoitetut peitelevyt 2 Lämminruokatarjoiluvaunu Kv/Lv12 2 x 3,2kW, VK - allas GN 2/1-160 mm Kk70+Po22 (letku+kulma) - ylähylly, suojalevyt, valaistus x 700 x mm - automaattinen vedentäyttö ja poisto - tarjoilutasot molemmin puolin, leveys 270 mm - sokkelilevyt - GN - mitoitetut peitelevyt 4 19

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO PELLASLAAKSO RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5

KUSTANNUSSELVITYS. Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus. Kauniainen. 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 KUSTANNUSSELVITYS Kauniaisten kaupungin keskuskeittiön peruskorjaus Kauniainen 22.11.2013 2013 Tocoman Services Oy Sivu 1/5 Dokumentin tiedot Laatija Ari Saari Puh. 020 7420 228 GSM 044-2828698 Sähköposti

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45

Pintamääritteet ks raksel ARK Rakennustoimenpide. Korjaus- ja laajennus MÄNTYMÄEN KOULU. Tinasepäntie 45 Pintamääritteet ks raksel ARK 101-01 Tuloste sisältää kannen sekä 4 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat.

Kohde. Kevyet väliseinät. Rakennuspaikka. Varastot. Piha-alue ja -varusteet. Pintamateriaalit. Rakenteet. Runkoa täydentävät rakennusosat. 1 RAKENNUSSTAPASSELOSSTUSS 3311..0011..22001100 Kohde Kohde on nelikerroksinen asuinkerrostalotalo, jossa on yhteensä 19 asuntoa. Pohjakerroksessa ovat huoneistokohtaiset varastot, ulkoiluvälinevarasto,

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

AS OY ESPOON JAUHOTULLINTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO

AS OY ESPOON JAUHOTULLINTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO AS OY ESPOON JAUHOTULLINTIE 7 RAKENNUSTAPASELOSTE JA MATERIAALILUETTELO RAKENNUSTAPASELOSTE 2 Alapohja Anturat paalutetaan kovaan maahan asti ja toteutetaan betonivaluna. Anturan päälle muurataan kevytsoraharkko-sokkeli,

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Haukkalantie 47 40740 Jyväskylä Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle Haukkalan asuinalueelle upeiden Laajavuoren ulkoilumaastojen läheisyyteen. Kuuden

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi

Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi Lomaosake Rakennuspaikka 3 huonetta+oh+keittiö+sauna+ pesuhuone+khh+2 wc, 90m2. Lisäksi autokatos+varasto.

Lisätiedot

Tehtaankadun ala-aste

Tehtaankadun ala-aste Sisäilmakorjaukset Opetusvirasto Hankenumero 8010429 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8010429 Osoite 1420 Sijainti 91-7-126-1 4372 Rakennustunnus (RATU) Kohdenumero Käyttäjä/toiminta Peruskoulu

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti

Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4. Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti Korkotuettuja vuokra-asuntoja LAHDEN MUSTAMÄENKATU 4 Mustamäenkatu 4, 15610 Lahti HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite Lahden Mustamäenkatu 4 Mustamäenkatu 4 15610 Lahti Tontin tiedot Vuokratontti,

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Pappilanpellontie 2-45700 Kuusankoski Näkymä viereisen koulun katolta. Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu Itäinen Linjapuisto Maunukselantie Kauppakatu Killingintie KESKUSTA

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi

Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi Osmussaarenkaari 10 Kolsari, Kirkkonummi TA-Asumisoikeus Oy TA-Asumisoikeus Oy/ Osmussaarenkaari 10 KORTTELI 873, TONTTI 1 Osmussaarenkaari 10 02480 Kirkkonummi 5.11.2012 TONTIN PINTA-ALA 8245 m2 RAKENNUSOIKEUS

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Jakomäen Kiinteistöt Oy. Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus. Luonnossuunnitelma 10.10.2011. Sijainti. Tontti. Asemakaava

Jakomäen Kiinteistöt Oy. Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus. Luonnossuunnitelma 10.10.2011. Sijainti. Tontti. Asemakaava LUONNOSSELOSTUS 1 (13) Jakomäen Kiinteistöt Oy hnro 73148 Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus 10.10.2011 Jakomäen Kiinteistöt Oy Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus Luonnossuunnitelma 10.10.2011 Sijainti

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014

RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014 RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014 Asunto Oy Tapiolan Golfpuisto YLEISTÄ Yhtiön nimi: Asunto Oy Tapiolan Golfpuisto Osoite: Mankkaanmalmi 20, 02180 Espoo Kaupunginosa, kortteli ja

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 1/8 Honkiniementie 79, 62295 Kauhajärvi Omakotitalon kuntokartoitus 16.6.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 106/2017 2/8 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot