TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

2 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TOIMINNASTA JOHTUVAT MUUTOSTARPEET JA MITOITUSPERUSTEET Toiminta ja mitoitusperusteet Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Tilaohjelma Keittiö Piha KIINTEISTÖN KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET Kiinteistön kunto Kiinteistössä tehtyjä muutos- ja korjaustöitä Kiinteistöstä tehdyt tutkimukset ja kuntoarviot Rakenteet ja niiden korjaustarve RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET Yleistä Kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset tavoitteet Väestönsuoja Tekniset tilat Rakennustapaselostus LVIA-tekniikka Sähkö- ja teletekniikka Työturvallisuus SELVITYS TONTISTA Yleistä Erityisvaatimukset KUSTANNUKSET HANKEAIKATAULU JA RAHOITUS VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ...14 LIITE 1 huonetilaohjelma LIITE 2 keittiölaiteluettelo LIITE 3 asemakaavaote ja -määräykset LIITE 4 tonttikartta LIITE 5 rakennustapaselostus LIITE 6 LVIA-selostus LIITE 7 sähköselostus LIITE 8 alustavat perustamisolosuhteet LIITE 9 tavoitehintalaskelma LIITE 10 vuokrakustannuslaskelma LIITE 11 elinkaarikustannuslaskelma

3 3(14) 1. JOHDANTO Hankkeen tiedot: Nimi: Tuomelan koulu Osoite: Ainontie 44, Vantaa Kaupunginosa: 12 Hämeenkylä Kortteli: Tontti: YO-1 Valmistumisvuosi: 1931 ja 1957, liikuntasali 1988 Koulurakennus: kerrosala 2090 m2 tilavuus 8710 m3 Liikuntasalirakennus: kerrosala 576 m2 tilavuus 3760 m3 Tuomelan koulu sijaitsee Länsi-Vantaalla Tuomelan tilan ja Hämeenkylän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa maisemissa Kuninkaantien varrella. 2-kerroksinen harjakattoinen, rapattu kivirakennus rakennettiin vuonna 1931 ja Jalmari Pesosen suunnittelema 3-kerroksinen laajennus Marjukka ja Hirvo Tyynilän suunnittelema erillinen liikuntasalirakennus valmistui 1988 ja oma urheilukenttä YO-1 korttelialueen pinta-ala on kaavaselostuksen mukaan 2,72 ha, rakennusoikeus 4157 k-m2. Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa, joten kortteli koostuu useammasta kiinteistöstä/ kiinteistön osasta. Kaikki kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Pääkoulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Korjaus-, muutosja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Tuomelan koulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnassa ja tilakeskuksen lautakunnassa TOIMINNASTA JOHTUVAT MUUTOSTARPEET JA MITOITUSPERUSTEET 2.1 Toiminta ja mitoitusperusteet Tuomelan koulu on 1-6 luokkien alakoulu, jossa oppilasmäärä on noin 180 eli yhdeksän perusopetusryhmää. Koulukohtainen ennuste vuoteen 2020 osoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla.

4 4(14) Henkilökuntaa on rehtori mukaan lukien yhdeksän luokanopettajaa, erityisopettaja sekä kouluavustaja, koulusihteeri, talonmies, ruokavastaava ja siivooja, yhteensä 15 vakituista henkilöä. Kerrasta pariin kertaan viikossa on lisäksi 3-7 muuta henkilökuntaan kuuluvaa, jotka käyttävät samoja tiloja. Iltapäiväkerhossa on päivittäin kaksi aikuista. 2.2 Toiminnasta johtuvat muutostarpeet Koulun vanhin siipi muutettiin opettajien asuinkäyttöön uudemman osan valmistuttua. Pohja on sokkeloinen, täynnä asuinhuonekopperoita ja varastokomeroita. Pohjakerroksessa on asuntojen kellarikomeroita ja sauna. Kolme asuntoa on otettu koulun käyttöön ilman, että niissä on tehty tarpeellisia muutoksia - yksi asunto on edelleen asuntokäytössä. Yhdessä asunnossa toimii luokkalaisten iltapäiväkerho. Perusopetustilat Koulussa on 9 opettajaa ja perusopetusryhmää, mutta vain 5 kokonaista OT3- luokkatilaa. Kotiluokkina käytetään lisäksi tekstiilityö- / musiikkiluokkaa, näyttämöä sekä kahta lähinnä OT 2 -kokoista luokkaa. Luokkien varustuksissa on puutteita. Ruokailutila ja keittiö Ruokailutila on alimittainen. Tilaa on vain vajaa puolet tarpeeseen nähden. Koulussa joudutaan syömään kolmessa vuorossa, linjasto on liian lyhyt ja kulku ruokalaan on vaikeasti yhden portaan kautta (jonotus portaassa). Keittiö on sijoitettu 1980-luvulla yksikerroksiseen wc-siipeen ja keittiön ja ruokalan lattia sijaitsevat eri tasoissa, jolloin ruoan kuljetus linjastolle luiskaa pitkin on vaikeaa. Teknisen työn tilat Teknisen työn tilojen pitäisi olla 50% suuremmat. Sieltä puuttuvat mm. konesali ja maalaustila sekä kunnon varastotilat. Turvavälit eivät ole riittävät. Erityisopetustilat Koulussa on erillinen tekstiilityö- ja atk-luokka. Koulusta puuttuvat erilliset musiikkija kuvaamataidon opetustilat ja pienryhmätiloja. Hallinto- ja oppilashuollon tilat Opettajien tilat ovat niukat. Opettajilla ei ole sosiaalitiloja. Neuvottelutila on kirjastossa ja toimii läpikulkutilana kuraattorille. Terveydenhuollon tilat ovat alimitoitetut. Esteettömyys Esteettömyys ei toteudu koulussa. Keittiö sijaitsee eri tasossa kuin ruokasali ja koulun siivet ovat eri tasoissa. Asuntoportaasta puuttuu osittain sisäyhteys muuhun kouluun. Talossa ei ole hissiä pyörätuolilla kulkeville. Liikuntatilat Liikuntasalirakennuksesta puuttuu tarpeellisia varastotiloja, mikä vaikeuttaa koulun jokapäiväistä toimintaa. Näyttämölle kuljetaan pukuhuoneen läpi.

5 5(14) Sisäilma Opetustiloissa on ainoastaan poistoilma ja korvausilma otetaan ikkunoihin tehdyistä rakoventtiileistä. Ilma on tunkkaista ja ikkunoiden luona vetoista. Talvella on erittäin kylmä ja keväällä tilat ylikuumenevat. Talon henkilökunta on oireillut eri tiloissa. 2.3 Tilaohjelma Hankesuunnitelman huonetilaohjelma on laadittu tämän päivän tavoitteiden mukaiseksi 1,5 luokkasarjaiseksi alakouluksi, johon enimmillään mahtuu noin 230 oppilasta. Näin koulu voi ottaa vastaan osan alueen ennakoidusta oppilasmäärän kasvusta. Koulun tilat ovat alimittaiset nykyiseenkin oppilasmäärään nähden. Liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa on esitetty normaalitilanne nykymitoituksella, jonka mukaan lisärakennustarve on 444 hym 2. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä 4157 kem2. Seuraavilla toiminnallisilla muutostöillä koulun olemassa olevat tilat pyritään saamaan tehokkaammin opetuskäyttöön: Yksi asunto muutetaan opetustilaksi. Yksi asunto muutetaan opettajainhuoneeksi. Yksi asunto muutetaan oppilashuoltotiloiksi. Yksi asunto muutetaan iltapäiväkerholle, jolloin se saa käyttöönsä keittiön ja eteisen lisäksi isomman tilan, jota voidaan käyttää aamupäivällä opetukseen. Teknisen työn tila laajenee ruokasaliin. Ruokasali siirtyy kolmannen kerroksen korkeaan tilaan (alunperin liikuntasali ja näyttämö). Musiikinopetus järjestetään ruokasalissa - pohjoissivun varastoja käytetään soitinvarastoina. Kuvaamataidon opetus järjestetään edelleen luokissa. Kirjasto ja atk-tila yhdistetään, ja tila toimii läpikulkutilana, tarvittaessa neuvottelutilana (paljeseinä tms. tilanjakaja). Mahdollista on myös järjestää atk-opetus siirrettävillä läppärivaunuilla omissa luokissa. Vahtimestari saa oman tilan 1. krs aulaan. Vanhan osan pohjakerroksen sijoitetaan sosiaalitiloja ja varastoja. Vanhan osan ullakolle sijoitetaan iv-konehuone. Pääkouluun sijoitetaan wc:tä. Liikuntasalirakennuksessa järjestetään suoraan kulku näyttämölle ilman kulkua pukuhuoneen läpi sekä muodostetaan pieni varastotila toisesta pukuhuoneen osasta. Muutostöiden lisäksi kouluun esitetään laajennusta tilantarpeen täyttämiseksi. Muutostöissä ja niiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen historiallinen arvo ja sen rakennussuojelulliset näkökohdat. Pääkoulun laajennus Pääkouluun esitetään n. 220 hym 2 (n. 343 kem 2 ) laajennusta purettavan keittiön kohdalle neljään kerrokseen. Laajennus erotetaan vanhasta koulusta asemakaavan ohjeen mukaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja suunnittelussa huomioidaan vanhan koulun kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne.

6 6(14) Laajennukseen sijoitetaan seuraavia koulusta puuttuvia tiloja: Hissi, jonka rakentamista eivät vanhat rakenteet kestä, joka tapauksessa sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. Pohjakerrokseen mm. ulkourheiluvälinevarasto, kiinteistönhoitotila, siivouskeskus, purunpoistotila. Ensimmäiseen kerrokseen OT3 -kokoinen perusopetusluokka. Toiseen kerrokseen tekstiilityön luokka, joka voi toimia myös perusopetustilana. Kolmanteen kerrokseen keittiö ja iv-konehuone, joka palvelee alapuolella olevia tiloja (tai ko. tiloihin ns. kaappikojeina, mikäli eivät mahdu ullakolle). Liikuntasalirakennukseen esitetään lisäksi muutostöihin liittyvää n. 30 kem 2 varastolaajennusosaa, jossa on n. 20 hym 2 lämmintä varastotilaa isoille esineille kuten piano ja nojapuut. Varastoon liitetään n. 6 m 2 paloturvallinen jätekatos purettavan jätekatoksen tilalle. Varastolaajennus tulee salin poistumistieovien kohdalle pohjoissivulle, ja sieltä tehdään yhteys ulos. Huonetilaohjelma liite Keittiö Keittiö suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ateriapalveluiden suunnittelijan kanssa. Keittiötiloissa noudatetaan palvelukeittiön (=ent. jakelukeittiö) laiteluetteloa ja mallityöselitystä. Sen lisäksi keittiö varustetaan aina erillisellä siivouskomerotilalla. Keittiön sosiaalitila sijaitsee neljännessä kerroksessa keittiön viereisen portaan päällä. Keittiölaiteluettelo liite Piha Pihavarusteina on ainoastaan huonokuntoinen keinu ja koripalloteline. Pihan päällysteenä on sekä soraa että asfalttia ja se on täynnä suuria kuoppia. Istutusalueet ovat hoitamattomat ja huonokuntoiset mm. koulun pääsisäänkäynnin vieressä. Itärinteessä on ränsistynyt koulupuutarha. Teräsverkkoaita liikuntasalirakennuksen eteläpuolella on huonokuntoinen. Pihan länsipuolella ei ole aitaa rajaamassa kenttää Tuomelan tilasta. Kouluun on tehty vuonna 1997 erillinen pallokenttä. Pihalla tehdään seuraavia kunnostustoimenpiteitä: - asfalttialueiden uusiminen rakennekerroksineen ja sorapintaisen piha-alueen tasoitus - nurmi- ja istutusalueiden kunnostukset - maanpinnan kallistusten korjaukset (kts. pintakallistusselvitys) - pääsisäänkäynnin edessä olevien rikkonaisten laattojen uusiminen

7 7(14) - tukimuurin korjaus ja pinnoitus, kaiteen puhdistus ja maalaus - katosten maalaus - eteläsivun teräsverkkoaidan uusiminen - pihan rajaaminen aidalla Tuomelan tilalle päin, pallokentän aitaaminen kokonaan - uudet alakoulun leikkivälineet - puisen, lähellä liikuntasalirakennusta sijaitsevan jätekatoksen purkaminen - parkkialueen uusiminen niin, että sinne saadaan turvallinen saatto- ja huoltoliikenne - ympyräajo. Jalankulku erotetaan autoliikenteestä. Tontinkäyttösuunnitelma liitteessä KIINTEISTÖN KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET 3.1 Kiinteistön kunto Koulu on monilta osiltaan huonossa kunnossa ja peruskorjauksen tarpeessa. Sieltä on raportoitu mm. seuraavia teknisiä puutteita: vuotavaa vesikattoa on korjattu vain reikiä paikkaamalla ikkunat ovat huonossa kunnossa, osittain lahoja, tuuletusikkunat toimivat huonosti ja niistä vetää runsaasti ulko-ovet ovat huonossa kunnossa opetustilojen ja käytävien seinien sekä kattojen maalipinnat huonokuntoisia opetustiloihin tulee viemärihajuja oppilaiden juomavesipisteet ovat huonossa kunnossa, eivät toimi opetustilojen ilmanvaihto huono kiinteistöstä puuttuu huoltokirja 3.2 Kiinteistössä tehtyjä muutos- ja korjaustöitä - keittiö entisiin käymälätiloihin pohjakerrokseen v liikuntasali ja näyttämö 3. kerroksessa muutettu opetustiloiksi v urheilukenttä rakennettu v salaojia päärakennukseen v asuntotiloja muutettu opetuskäyttöön v atk-luokka asunnosta v julkisivurappaus v keittiössä korjauksia v peltikatto maalattu v. 2005

8 8(14) - vanhan osan kaivamattomat tilat pudistettu, täytetty ja asennettu maanvarainen laatta 2003 ja Kiinteistöstä tehdyt tutkimukset ja kuntoarviot - Asbestikartoitusraportti, ASB-yhtiöt Kosteusvauriokartoitusraportti, ASB-yhtiöt Saumamassan lyijypitoisuuden kartoitus, liikuntasalirakennus, ASB-yhtiöt Salaojien ja viemärikaivojen sisäpuolinen tv-kuvaus, Tekmanni Service Oy Radontutkimus Päärakennuksen ilmanvaihdon ilmamäärämittaukset, Tekmanni Service Oy LVIRS-tekninen kuntoarvio, Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy Liikuntasalirakennuksen iv-kuntotutkimukset, APTLukkari Vesikaton kunnon selvitys, Asb-Consult Oy Haitta-ainekartoitus (asbesti ja lyijy), liikuntasalirakennus, ASB-Consult Oy Pintakallistusselvitys, ASB-Consult Oy Rakenteet ja niiden korjaustarve Päärakennus on perustettu betonirakenteisten seinä- ja pilarianturoiden varaan. Alapohjana on betonirakenteinen maanvarainen laatta, kantavat rakenteet ovat betonirakenteisia seiniä ja pilareita ja muurattua massiivitiiliseinää. Kantavat vaakarakenteet ovat betonirakenteista ylälaattaholvia, ulkoseinät muurattua, rapattua tiiltä. Vesikatto on ruodelaudoituksen päälle asennettu konesaumattu, maalattu peltikatto. Ikkunat ovat 2-lasisia maalattuja puuikkunoita ja ovet puisia umpi- tai lasiovia. Ulkoseinien rappaus on toistaiseksi hyvässä kunnossa. Ulkopuolisten rakenteiden korjaustarve: Päärakennus o maalipintaisten sokkelien huoltomaalaus o puuikkunoiden kunnostaminen ja tiivistäminen mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisen kolmannen lasin tekeminen sisäpuolelle, tai, jos ikkunat ovat liian huonokuntoiset, niiden uusiminen (uusi ikkuna esim. 2-lasinen maalattu puuikkuna, joista sisempi lasi ns. lämpölasi), helojen korjaukset / uusimiset, samalla uusitaan ikkunoiden vesipellit aluskatteellisina

9 9(14) o ulko-ovien kunnostus, lukkojen ja helojen korjaukset / uusimiset o parvekkeen huoltomaalaus o vesikaton uusiminen ja aluskatteen asentaminen, myös kattosillat, tikkaat, lumiesteet ym. uusitaan o ulkoseinän ja alapohjan kosteusvauriokorjaus saunaosastopäädyssä Liikuntasalirakennus o ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus ja maalaus o peltikaton vanhojen paikkausten, vuotokohtien ja katoksen huopakatteen painumien korjaus, katon pesu ja maalaus Sisäpuolisten rakenteiden korjaustarve: Päärakennus - mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaus - seinien korjaukset ja maalaukset - vanhojen muovimattolattioiden uusimiset - välipohjan kunnostus - teknisen työn puulattian uusiminen alusrakenteineen (eriste + betonilaatta) - uuden ruokasalin lattian ääneneristäminen - luokkien äänitason vaimentaminen - saunatilan ja pesutuvan sekä päätyvaraston rakenteet ovat iäkkäitä ja niistä todennäköisesti puuttuvat vedeneristeet, muutettaessa tiloja toiseen käyttötarkoitukseen joudutaan purkamaan alapohjarakenne ja uusimaan se asianmukaisin rakennekerroksin - vanhan hiililuukun eristys - luokkien katoissa putkivuodon jälkiä - alakattojen uusimiset - toiminnallisiin muutoksiin liittyvät korjaukset Liikuntasalirakennus - salin lattian hionta ja lakkaus - seinien ja kattojen maalaus - kattovuotojen jäljet korjataan - märkätilojen lattialaatat uusitaan - ikkunoiden pallosuojaus - näyttämötekniikkaa uusitaan toimivaksi sekä näyttämön verhot uusitaan - toiminnallisiin muutoksiin liittyvät korjaukset

10 10(14) 4. RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETTAVAT TEKNISET VAATIMUKSET 4.1 Yleistä Tilojen vaatimustaso on Vantaan kaupungin opetustilojen normaalin käytännön mukaista tasoa (mm. Vantaan kaupungin tilakeskuksen suunnitteluohjeet ja huonekortit sekä yleiset ko. tiloja koskevat määräykset ja ohjeet). Tilojen tulee täyttää mm. Opetushallituksen eri tiloille laatimat ohjeet. Taloteknisissä järjestelmissä noudatetaan Tilakeskuksen koulujen yleistä vakiokäytäntöä. Muutos- ja perusparannustyön lähtökohtana on olevien tilojen pääsääntöinen hyödyntäminen. Pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan pääosin. Muutos- ja perusparannustyössä on huomioitava kaikissa ratkaisuissa liikkumisesteettömyys, jotta tiloissa liikkuminen on mahdollista pyörätuolilla sekä muiden apuvälineiden kanssa. Tilojen akustinen luokitus (SFS 5907 mukaan) tulee olla vähintään luokkaa C. Sisäilman laatutavoitteet asetetaan luokkaan S2. Tiloissa käytettävien materiaalien tulee olla päästöluokaltaan vähintään M1 luokan tuotteita. Työturvallisuuteen ja ergonomiaan tulee suunnittelussa kiinnittää huomiota. Kaikkien pintojen on oltava allergisoimattomilla aineilla puhdistettavia ja helposti hoidettavia. Suunnittelu- ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakennuksen elinkaareen. Tehdyt ratkaisut valitaan mahdollisimman ekologisin perustein. Noudatetaan Vantaan kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin ja energiasäästöihin. Vanhojen rakenteiden u-arvoissa tavoitellaan vuoden 1985 tasoa, johon pyritään kompensoimalla ja parantamalla rakenteita ja tekniikkaa. Uusissa rakenteissa käytetään vuoden 2010 normitasoja. 4.2 Kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset tavoitteet Asemakaavassa on määritelty periaatteet rakennussuojelulle, jotka tulee huomioida koulun peruskorjauksessa ja laajennuksen suunnittelussa. Laajennukset tulee suunnitella niin, että myöhempi rakennusoikeuden käyttö on mahdollista ja luontevaa. Laajennuksen tulee sopeutua julkisivujen materiaalin, muodon, värityksen ja jäsentelyn suhteen vanhaan rakennuskantaan ja se voidaan liittää siihen kevyin rakennelmin. Kaupunginmuseon rakennustutkijan mukaan pääkoulun laajennusta ei ole hyvä tehdä vanhaa massaa samantyylisenä jatkaen, vaan se irtiotetaan kevyellä (lasisella) väliosalla ja materiaaleiltaan jossain määrin erilaisena, silti vanhaan sopeutuvana. Uudet ilmanvaihtosäleiköt sijoitetaan sisäpihan puoleiselle kattolappeelle.

11 11(14) Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota varsinkin pääsuunnittelijan ja lvi-suunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelija tekee tai teettää suunnittelutyön aluksi kohteesta rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksessä inventoidaan rakennus tila kerrallaan, mm. ikkunoiden kunto huoneittain. 4.3 Väestönsuoja Nykyinen väestönsuoja sijaitsee liikuntasalirakennuksessa ja toimii varastona. Perusparannuksessa ei tule väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta, koska kouluun ei tehdä yli 600 m2 laajennusta (Pelastuslaki 468/ ). 4.4 Tekniset tilat Pohjakerroksessa sijaitseva lämmönjakohuone pysyy paikallaan. Kouluun tulee uusi ilmanvaihtokonehuone ullakolle, laajennuksen viereisen portaan päälle entisiin sosiaalitiloihin sekä laajennukseen keittiön viereen. 4.5 Rakennustapaselostus Rakennustapaselostus liitteessä LVIA-tekniikka Päärakennuksen luokissa on koneellinen poistoilmanvaihto huippuimureilla, osittain painovoimaisena. Iv-konehuoneita ei ole. Ruokalassa ja puutyöluokassa on tilakohtaiset tulokojeet. Ilmanvaihdon mitoitus ei vastaa nykymääräyksiä ja luokkatiloissa ilmanvaihtuvuus on heikko. Rakennetaan iv-konehuoneet ja varustetaan rakennus koneellisella, lämmöntalteenotolla varustetulla tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Lämmitysjärjestelmä sekä vesija viemäriputket ja -kalusteet uusitaan. Liikuntasalirakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee kellarissa. Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin välttävässä ja paikoin jopa huonossa kunnossa. Kammioissa esiintyy epäpuhtauksia ja rikkinäisiä mineraalivillapintoja. Wc-kalusteet uusitaan. Putkistojen toiminta tarkistetaan ja puutteet korjataan. Lämmitysjärjestelmä ja poistokojeet korjataan ja huolletaan sekä salin kojeeseen lisätään lämmöntalteenotto. Pesutilan alakaton päällä oleva kone siirretään esim. varastoon. Iv-kanavat nuohotaan ja säädetään. LVIA -selostus liitteessä 6.

12 12(14) 4.7 Sähkö- ja teletekniikka Kaikki sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan. Sähköselostus liitteessä Työturvallisuus Rakennushankkeessa kaikki osapuolet huomioivat työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet. Hankkeeseen nimetään työturvallisuuskoordinaattori. Laaditaan turvallisuusasiakirja, johon kerätään rakennuspaikan vaaratekijät. Työturvallisuus otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Päärakennuksessa on asbestia monissa materiaaleissa, mm. putkieristeissä ja vanhemmissa luja-levyissä. Huomioitava purku- ja korjaustöissä. Liikuntasalirakennuksen sokkelielementtisaumoissa on lyijyä raja-arvon ylittäviä määriä, mahdollinen purkujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä. 5. SELVITYS TONTISTA 7.1 Yleistä Kaavamuutoksen YO-1 korttelialueen pinta-ala on kaavaselostuksen mukaan 2,72 ha, rakennusoikeus 4157 k-m2. Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa, joten kortteli koostuu useammasta kiinteistöstä/ kiinteistön osasta. Kaikki kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Vanha koulu on suojeltu kaavassa, jonka mukaan se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus. Korjaus-, muutos- ja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Asemakaavaote ja -määräykset liitteessä Erityisvaatimukset Pintamaalajikartan mukaan tontti on T- eli täyttö- ja toiminta-alueella. Alueen luonnollinen maapohja on savea. Maakerrokset ovat routivia. Piha-alueiden sekä putkijohtolinjojen osalta tulee varautua stabilointiin. Rakennustäytöt sekä pihatäytöt tulisi tehdä kevennettyinä alueen kokonaisvakavuuden vuoksi.

13 13(14) Pääkoulun laajennus sijoitetaan suurin piirtein nykyisen keittiösiiven kohdalle. Tältä kohdalta on parhaillaan tekeillä pohjatutkimus, mutta varaudutaan paalutukseen ja kantavaan alapohjaan. Liikuntasalirakennuksen laajennus tulee hätäpoistumistieovien kohdalle. Laajennus paalutetaan ja lattia tehdään kantavana alustavan perustamistapalausunnon mukaan. Liikuntasalirakennuksen laajennuksen alustavat perustamisolosuhteet liite KUSTANNUKSET Hankkeelle lasketut kustannukset löytyvät liitteistä 9-11: LIITE 9 LIITE 10 LIITE 11 tavoitehintalaskelma vuokrakustannuslaskelma elinkaarikustannuslaskelma 7. HANKEAIKATAULU JA RAHOITUS Alustavan aikataulun mukaan suunnittelu alkaa huhtikuussa 2011 ja rakentaminen ajoittuu vuosiin Vantaan taloussuunnitelmassa kohdassa "rakennusten peruskorjaukset" hankkeen toteuttamiseen on varauduttu vuosina yhteensä 4,9 miljoonalla eurolla, joka sisältää arvioidun laajennuksen n. 1 miljoona euroa. 8. VAIHEISTUS JA VÄISTÖTILAT Peruskorjaus ja laajennus tehdään yhdessä vaiheessa. Myllymäen tai Laajavuoren koulu voivat toimia väistötilana Tuomelan koululle peruskorjauksen ajan. Koulut sijaitsevat n. viiden kilometrin päässä.

14 14(14) 9. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ Tuomelan koulun hankesuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat osapuolet: Arja Törmä, rakennuttaja-arkkitehti, tarveselvityksen laatija, TKE, hankevalmistelu Aimo Kurki, toimistoarkkitehti, SIVI Tuula Eerola, koulunjohtaja, Tuomelan koulu Ari Leppä, varajohtaja, Tuomelan koulu Esko Hyytiäinen, kouluisäntä, Tuomelan koulu Jaana Moberg, rakennustutkija, kaupunginmuseo Maisa Manner, suunnittelija, TKE ateriapalvelut Marja-Leena Jämsén, työsuojeluvaltuutettu Lisäksi hankkeeseen ovat Tilakeskuksen hankepalvelusta asiantuntijoina osallistuneet seuraavat henkilöt: Jouni Räsänen, rakennesuunnittelija Timo Sippola, lvi-suunnittelija Pekka Halonen, sähkösuunnittelija Raimo Haltunen, kustannuslaskija Tapani Torppa, rakennuttaja-insinööri

15 15 TILANTARPEEN TUNNUSLUVUT LIITE 1 TUOMELAN KOULU, hto tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa varten NYKYTILAT Perusopetusryhmien lukumäärä 9 9 Oppilasmäärä HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulun johtajan tai rehtorin huone kanslia huone (myös psykokogin käytössä) vahtimestarin huone opettajien huone ja työskentelytilat; 6m2/opett. por. > tv- ja keskusradiotila 10 Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat arkisto- tai varastotila monistamo- ja materiaalihuone Hallinnon varastotilat Kirjastohuone ja kirjaston hoitajan huone * *ent. asunto 47,5 2. OPETUSTILAT opetustila opetustila opetustila 3 6* *sis. atk-luokan 60,5 ot 3 * 52.5 *nyk. asunto 54,5 iltapäiväkerho * *ent. asunto 59 erityisopetus * 44 *ent. asunto 46 tekstiilityö 85 musiikki ja kuvaamataito 120 musiikki ja tekstiilityö 113 a) luokkatila tekninen työ b) erikoisvarustettu luokkatila c) auditorio, luentosali Luokkatila, luentosali liikunta näyttämötilat Liikunta- ja näyttämötilat VARASTOTILAT näyttämön varasto 10 tuolivarasto 25 voimisteluvälinetila ulkourheiluvälinetila 15 Liikunnan ja näyttämön varastot Kiinteistönhoitotila erillinen opetusvälinetila 3 27 Erilliset opetusvälinetilat SOSIAALITILAT Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat opettajien WC-tilat keittiö- ja siivoushenkilökunnan puk. ja pes.tilat Pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat Oppilaiden WC-tilat 1) kuraattorin huone 15 terveydenhoitotilat ja lepohuone Terveydenhoitotilat RUOKAILUTILAT Suurkeittiö aputiloineen, varastot mukaanluettuina Ruokasali; 0,5 m2 / oppilas "75 %:n sääntö" kiinteistönhoito 0,8 % hyötyalasta; m SIIVOUSTOIMEN TILAT YHTEENSÄ / HYM HYM2 / OPPILAS Kellarin kaivamaton tila (104 m2) kellaritilat saunatilat 27 pyykkitupa Yhteensä, mikäli kellaritila otetaan käyttöön SBJ 1) 1 WC (1,5 m2) alkavaa 15 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 inva-wc (5,5 m2)

16 VANTAAN KAUPUNKI Ateria- ja siivouspalvelut Maisa Manner Tuomelan koulun keittiön alustava laiteluettelo Keittö tulee toimimaan palvelu(=jakelu)-keittiönä, jossa valmistetaan erityisruokavalioannoksia ja energialisäkkeet. Ruoka tuodaan kylmänä tai kuumana alueen koulusta. Kylmän ruoan kuljetus 2-3 kertaa viikkossa. Ruokailijat oppilaita n. 170 aikuisruokailijat Käytetyt lyhenteet A1=RST-allas400x800x100 mm PK=puolikiinteä PR=pistorasia IT=inform.teknologia (RS) A2=RST-allas600x900x100 mm JS=jätesiirtoputki PK=puolikiinteä A=alakautta A3=RST-allas300x300x100 mm Pa=pesuaineliitäntä K=kiinteä Y=yläkautta A4=RST-allas400x400x100 mm Ls= lämpösäteily VK=virtakisko S=seinästä A6=RST-allas600x600x100 mm Ha=huuhteluaineliit. HK=huoltokytkin T=työpistevalaistus RR=RST-ruuturitilä Po=poistoputki Vv=varoventtiili SP=suojakotelo yläp. asenn. VL=vesilukko PKv=pehmennetty kylmävesi LPV=läpivientiholkki Ky=keskuskylmäkoneliitäntä Pos. Kpl Laite LAITTEELLE VARATTAVA RAKENNUSTEKNINEN LIITÄNTÄ RU-urakka LVI-urakka Sähkö-urakka Sähkö / IT-urakka 400V/50Hz 3L+N+Pe KEITTIÖ 1 RST-työpöytä L=n mm T - alla ritilähyllyä 2 RST-seinähylly L=n mm 1 Tasovaunut GN-johtein - kahdella tasolla -koko n.400 x Korivaunu - kapasiteetti kahdeksalle 500x500 mm astiakorille - kahdeksan johdeparia x 600 x 1600 mm 230V/50Hz 1L+N+Pe 1 Mikroaaltouuni 3,0kW PR,S

17 - suurtalousmalli 1 RST-työpöytä XXXX x 650 x 850/1450 mm (PxLxK) 3xPR,S - sähköinen korkeussäätö - alta avoin 1 RST-pesupöytä XXXX x 650 x 850/1450 mm (PxLxK) Kv15/Lv15 + SEK + - allas GN2/1 x 210 mm letkujuoksuputki - alla ritilähyllyä + leikkulautateline 4-6 laudalle Lk70 + Po50 - alla laatikosto pyörillä 1 Ruoankuljetus- lämmitys- ja säilytysvaunu 7,8 kw 400V 3N~ IT,Y GN 1/1-65 vuokaa - kuumennusosa kylmäsäilytystoiminnolla - johdekehikkojalusta 3 Ruokien kuljetusvaunu - lämpöeristys esim hupulla - riittävän tukeva ruokien kuljettamiseen valmistuskeittiöstä palvelukeittiöön - varmistettava vuokien paikoillaan pysyminen kuljetuksen aikana - kapasiteetti GN 1/ Kotitalousliesi, kiertoilmauunilla Ls3,2kW huuvaan - leveys keraaminen liesitaso - käyttötilavuus väh. 60 l ja 5 kannatintasoa 1 RST-pesupöytä XXXX x 800 x 850 mm (PxLxK) Kv15/Lv15 + SEK + - allas 400 x 340 x 140 mm (PxLxS) letkujuoksuputki - alla ritilähyllyä Lk70 + Po50 - ylähylly Käsienpesuallas - paperipyyheteline - kaksi kyynärvarsitelinettä dispenssiopulloille 1 Kylmiö - valimisruoan säilytykseen - koko 1200 x oma keskuskone - lauhdutinlaitteet: katso rakennustapaselostus - RST- tai suurkeittiökäyttöön soveltuvat muovihyllyt, ja ovi -3 kpl pyörillä olevaa tavara-alustaa 2 17

18 - tilaa 2:lle ruoankuljetusvaunuille - lukittava, sarjoitus keittiön avaimeen Jääkaappi, 600 litraa, RST 2xKy 0,6 kw PR, S x 700 x 2100 mm (LxSxK) IT -oma keskuskone - 4kpl ritilähyllyjä - 1 kpl lankakoreja - lukittava 2 Pakastinkaappi, 600 litraa 2xKy 0,8kW PR, S x 700 x 2050 mm (LxSxK) IT - molemmilla oma keskuskone - 4kpl ritilähyllyjä - 1 kpl lankakoreja - lukittava 2 Jätevaunu 300 x 560 x 700 mm - astia 60 litraa - kannessa tyhjennysaukko - työntökahva 1 Astioiden pesukone Lv18 PK,S 10,1kW PK+HK,S IT - kupukonemalli, 35 koria/h Lk100 - automaattinen kuvun nosto ja lasku Po50 - suurten valmistusastioiden ja kuljetuslaatikoiden pesu mahdollinen Ls1,8kW huuvaan 1 RST liotus- / esipesupöytä, L=1600 mm Kv15/Lv15 + esipesu- T - allas 450x650x250 mm, sakka-astia + palloventtiili suihkusekoitin HEKES - alla ritilähylly ja tila jätevaunulle Lk100 + Po42 (yht. pesukon. kanssa) 1 purkauspöytä - pituus alla korijohteet 2-3 seinähylyt -RST- tai muoviritilää - hyllyn syvyys vähintään säädettävää hyllytasoa 2 astianpalautusvaunuja

19 - koko noin 600 x 1100 x paikat tarjottimille, ulosvedettävä tarjotintaso - alla korikohteita astiapesukoneen koreille - paikka ruokasalissa 1 Tasovaunu 600 x 900 x 800/900 mm - kahdella tasolla - työntökahva 1 Tasovaunu 400 x 600 x 800/900 mm - kahdella tasolla BUFFET-TARJOILUVAUNUJÄRJESTELMÄ: 2 Tarjotin-/aterinjakeluvaunu - tasolle kaksi pinoa 36 x 28 kokoisia tarjottimia - kolmella aterinlaatikolla 2 Korivaunu juomalaseille 3 Jousitettu lautasjakelin - kapasiteetti n. 2 x 70 = 150 lautasta - työntökahva -huom säilytyspaikka vaihtovaunuille - esim ruokasaliin kaappi, johon vaunut ajaetaan sisään, kaapin yläosaan hyllyjä 1 Kylmäallastarjoiluvaunu, salaatti, juomat ja levite 2x0,6kW, VK - allas GN 3/1-160 mm - ylähylly, suojalevyt, valaistus x 700 x 750 / 1400 mm - tarjoilutasot molemmin puolin, leveys 270 mm - sokkelilevyt - GN - mitoitetut peitelevyt 2 Lämminruokatarjoiluvaunu Kv/Lv12 2 x 3,2kW, VK - allas GN 2/1-160 mm Kk70+Po22 (letku+kulma) - ylähylly, suojalevyt, valaistus x 700 x mm - automaattinen vedentäyttö ja poisto - tarjoilutasot molemmin puolin, leveys 270 mm - sokkelilevyt - GN - mitoitetut peitelevyt 4 19

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m²

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m² MYYNTIESITE v.165 1 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Jalkarannan kaupunginosassa sijaitsevat rekisteritontit

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17

MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 MUUTTOVALMIIT Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 Arvoasuntoja Lahden ydinkeskustaan palveluiden keskelle. Asunto Oy Lahden Rauhankatu 17 rakennetaan omalle tontille, torin ja linja-autoaseman välittömään läheisyyteen.

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu

KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu KUNTOARVIO Jokelan talo Torikatu 26 80100 Joensuu Laatijat: Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy LVI-insinööritoimisto Akel Oy Sähkösuunnittelu Juha Eskelinen 2(22) 1. Yleistä Kohde: Jokela Torikatu 26 80100

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot