Pelastussuunnitelma 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastussuunnitelma 1"

Transkriptio

1 Pelastussuunnitelma 1

2 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä toimivat yritykset... 8 Turvallisuushenkilöstö... 9 Turvallisuuspäällikkö... 9 Turvallisuusvastaavat... 9 Yritysten turvallisuusvastaavien tehtävät Henkilökunnan velvollisuudet Paloilmoittimen hoitajan tehtävät Riskien arviointi sekä selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä Johtopäätelmät Tapaturmat Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Tulipalon vaara Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Vesivahingot Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Sairauskohtaukset Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Kaasu- ja myrkkyvaara, säteilyvaara Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Myrskyvauriot Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Rikollisuus Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Liiketilan haltijan velvollisuudet Pelastussuunnitelma käytäntöön Toimenpideohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteessa Sairaskohtaus tai tapaturma Tulipalo Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa Vesivahinko

3 Väkivaltatilanteen uhatessa Yleinen vaaramerkki Kaasuvaara Säteilyvaara Suojaväistö Säilyttäminen kiinteistössä Liitteet Pelastussuunnitelman käyttöönotto ja päivitykset Pelastussuunnitelman päivityslista Alkusammuttimien käyttöohjeet Sisäinen turvallisuuskatselmus Paloilmoittimen hoitajan tehtävät Toimenpiteet paloilmoituksessa Toimenpiteet vikailmoituksessa Erheellisten ilmoitusten välttäminen Irtikytkennät Tulityöt Kuukausikokeilu Hälyttimet Paloilmoittimen päiväkirja Pelastussuunnitelman lukukuittaus Asemapiirros Tulisijojen suojaetäisyydet RakMK E8:n mukaan

4 Johdatus pelastussuunnitelmaan Turvallisuus on jokaisen oikeus että velvollisuus. Jokaisella meistä on vastuu siitä, ettei omalla toiminnallaan vaaranneta toistemme tai omaa turvallisuuttamme. Turvallisuus ilmenee monessa muodossa. Turvallisuus muodostuu ihmisten asenteista, arvoista, tiedoista, taidoista ja tahdoista. On tärkeä muistaa, että turvallisuustyötä tehdään aina yhteistyössä. Tutustut parhaillaan kiinteistösi pelastussuunnitelmaan. Tämä pelastussuunnitelma antaa sinulle eväitä vaaratilanteisiin varautumiseen ja niistä selviytymiseen. Luettuasi pelastussuunnitelman voit kuitata se luetuksi. Näin kiinteistösi pelastussuunnitelmasta vastaava henkilö tietää sinun tutustuneen pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmaa ja sen tietoja on pidettävä ajan tasalla. Jos havaitset, että tiedoissa on tapahtunut muutoksia, niin pelastussuunnitelmaa tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä tietoja. Ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta onnettomuuksia tapahtuu aina ja tulee tapahtumaan. Sen vuoksi on tärkeää, että niihin varaudutaan. Turvallisia lukuhetkiä! On helpompi estää tulipalo ennalta kuin sammuttaa se 4

5 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta? Pelastussuunnitelman laatiminen pohjautuu Suomen lainsäädäntöön. Pelastuslaki sekä valtionneuvoston asetus pelastustoimesta säätelevät ja ohjaavat pelastussuunnitelman sisältöä. Pelastuslaki velvoittaa kiinteistön haltijalta ja omistajalta myös erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Pelastuslaissa velvoitetaan rakennuksen omistajaa ja haltijaa huolehtimaan siitä, että kohteessa pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja varaudutaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kohteessa kyetään. Lisäksi rakennus ja sen ympäristö tulee pitää myös sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttyminen sekä sen leviämisen vaara on pieni sekä pelastustoiminta onnettomuustilanteessa on mahdollista. Pelastussuunnittelu, pelastussuunnitelman perehdytys, turvallisuustietoisuuden kasvatus sekä kiinteistöt omatoimiset paloturvallisuuskartoitukset ovat askelia kohti turvallisempaa asuinympäristöä. Näillä askelilla toteutetaan myös lain sisällön vaatimuksia. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa kiinteistön tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnan- harjoittajien kanssa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla. 5

6 Kohteen perustiedot Toivolan Vanha Piha on Jyväskylän keskustassa sijaitseva vanha, historiallisesti arvokas pihapiiri. Tontilla on vanhoja puurakennuksia, joissa toimii lukuisia käsityöläisliikeyrityksiä. Tontin alaosassa sijaitsee Keski-Suomen museon käsityöläiskodit, joissa esitellään yleisölle entisajan elämää. Kiinteistön nimi: Rakennusvuosi: Toivolan Vanha Piha Turvallisuuspäällikkö: Margo Saxberg Omistaja: Kiinteistö Oy Jyväskylän Kaupunkilaispiha: Margo Saxberg Jyväskylän kaupunki/tilapalvelut: Ari Hämäläinen Kiinteistönhuolto: Suomen Tilapalvelut Oy: Margo Saxberg Vakuutusyhtiö: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Paloilmoittimen hoitaja: Suomen Tilapalvelut Oy: Margo Saxberg Sähköpääkeskus: Veden pääsulku: Turva- ja merkkivalot: Paloilmoitinkeskus: Esmi FX Synnytyslaitoksen ja puusepän talon välissä. Rakennuksissa omat ryhmäkeskukset. Synnytyslaitoksen kellarissa teknisessä tilassa. Yleisötiloissa akkuvarmenteiset poistumisopasteet. Synnytyslaitoksen kellarissa. Kokoontumispaikka: Pihan pysäköintialue Väestönsuoja: Kuokkalan yhteisväestönsuoja Pohjanlahdenkatu Jyväskylä Väestönsuoja Kiinteistöllä ei ole omaa väestönsuojaa, vaan suojautuminen tapahtuu Kuokkalan Graniittiin eli Kuokkalan yhteisväestönsuojaan. Väestön suojan sijainti on Kuokkalan kaupunginosassa, osoitteessa POHJANLAHDENKATU 12, JYVÄSKYLÄ. 6

7 Turvallisuusjärjestelyt Materiaali/laite/muu Yhteyshenkilö Kiinteistönhuolto: Suomen Tilapalvelut Oy: Margo Saxberg Pelastussuunnitelma: Merkkivalot ja merkkivalokeskus: Turvallisuuspäällikkö Margo Saxberg Kiinteistöhuolto Tilojen käyttäjillä velvollisuus ilmoittaa viallisista valoista. Alkusammuttimet: Kiinteistöhuolto Tilojen käyttäjällä velvollisuus ilmoittaa puutteista. Ensiapuvälineet: Paloilmoitin: Paloilmoittimen linjavianvalvonta: Jokainen liikkeenharjoittaja vastaa omista välineistään. Kiinteistöhuolto ISS Turvallisuuspalvelut Hälytyskeskus 24h Lukitus: Tulityöt: LVIS: Kiinteistöhuolto Työn tilaaja. Kiinteistöhuolto Vartiointi: Kuparisepän ja puusepän talojen osalta. ISS Turvallisuuspalvelut Hälytyskeskus 24h Tarkastuskohde Tarkastus- tai huoltolaji Tarkastusväli Sähköasennukset: Määräaikaistarkastus Enintään 15 vuotta Savuhormit ja tulisijat: Nuohous Kerran vuodessa Ilmanvaihtojärjestelmä: Puhdistus Tarvittaessa Käsisammutin: Määräaikaistarkastus 1 tai kaksi vuotta Käsisammutin: Huolto 5 tai 10 vuotta ja aina käytön jälkeen Automaattinen paloilmoitin: Kuukausikokeilu Joka kuukausi Automaattinen paloilmoitin: Määräaikaistarkastus Joka 3. vuosi Automaattinen paloilmoitin: Huolto Kunnossapito-ohjelman mukaan Turva- ja merkkivalot: Toimintatarkastus Kunnossapito-ohjelman mukaan Pelastussuunnitelma: Tarkastus/päivitys Vuosittain Jatkuvasti tarkastettavia asioita: Palo-osastointi osastoivien rakenteiden tiiviys ja palonkestävyys Manalanpajan palo-ovet ovat suljettuina tai ne sulkeutuvat itsestään ja salpautuvat. Uloskäytävät ovat esteettömiä aina, kun tilat ovat käytössä. Piha-alueelta poistetaan kaikki tuhopolttomahdollisuudet, esim. roskat, kuormalavat. 7

8 Kiinteistössä toimivat yritykset Yritys Yhteystiedot Sijainti Vanhalla Pihalla Butik Malfatto T:mi Roben s Mustavalkea Oy Marita Saxberg David Bendeçon Nina Huisman Synnytyslaitos, työhuone 1-2 Synnytyslaitos, työhuone 3 Synnytyslaitos, työhuone 4 WishWear Runotuoli Johanna Harju Teija Ässämäki Synnytyslaitos työhuone 5 Synnytyslaitos, työhuone 6 SP-Juhlapalvelu Oy Sirpa Pii-Keinonen Synnytyslaitos, kellari Titityy Manalanpaja Keski-Suomen museo Tiina Huhtaniemi Markus Ahola Heli-Maija Voutilainen Toivolan talo Sepän paja Kuparisepän talo ja puusepän talo 8

9 Turvallisuushenkilöstö Turvallisuuspäällikkö johtaa kiinteistön turvallisuusasioita hallinnollisesti ja operatiivisesti. vastaa kiinteistön normaali- ja poikkeusolojen turvallisuudesta ja suojeluohjeiden noudattamisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä. päivittää pelastussuunnitelmaa. tekee tarvittaessa esityksiä turvallisuusasioiden parantamiseksi. valvoo, että kiinteistö on lakien, asetusten ja määräysten edellyttämässä kunnossa. valvoo kiinteistössä suoritettavia muutos- ja korjaustöitä. Turvallisuusvastaavat Yritysten turvallisuusvastaavina toimivat yritysten toiminnasta vastaavat henkilöt, ellei muuta ole yrityksen sisäisesti sovittu. Kiinteistössä toimivat yritykset huolehtivat itsenäisesti omien tilojensa suojelusta ja vastaavat turvallisuusjärjestelyjen kunnossa pitämisestä. Yritysten tulee järjestää henkilökunnalle turvallisuuskoulutusta tarpeen vaatiessa ja huolehtia vuokraamiensa tilojen suojelusta mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Yritykset ilmoittavat mahdollisista palo- ja muista turvallisuuteen liittyvistä riskeistä kiinteistön turvallisuuspäällikölle. 9

10 Yritysten turvallisuusvastaavien tehtävät 1. Normaalityöskentely Johtaa oman vastuualueensa palontorjunta-, ensiapu- ja pelastustoimintaa ja sen kehittämistä. Valvoa muita annettuja turvallisuusmääräyksiä ja toimintaohjeita. Tarkistaa määräajoin vastuualueensa. Kulkuaukot ja käytävät ovat vapaat. Alkusammutusvälineet ovat paikoillaan ja ehjät. Poistumisreittien esteettömyys. Turvamerkkivalojen toiminta. Valvoa, että työpaikalla on ajan tasalla olevat hälytysohjeet ja valmiudet toimia hätätilanteessa. 2. Hätätilanteessa Johtaa hälytystilanteessa suojaamistoimenpiteitä tarkistaa hälytyksen perillemeno valvoa järjestyksen säilymistä valvoa toiminnan lopetus sekä ikkunoiden ja ovien sulkeminen varmistaa evakuointitilanteessa, ettei työpaikalle jää ketään. ilmoittaa työpaikan tilasta turvallisuuspäällikölle. Mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään esimerkiksi tulipalon takia, yritysten henkilökunnat huolehtivat siitä, että asiakkaat ja henkilökunta poistuvat tiloista. Jokaisen yrityksen vastuuhenkilöt kokoontuvat pihan keskialueelle ja käyvät läpi tilanteen: Missä palaa? Onko tiloissa vielä ihmisiä? Mitkä tilat ovat tyhjiä? Sen tilan turvallisuusvastaava, jossa hätätilanne (tulipalo) on käynnissä, menee pääportille opastamaan pelastuslaitosta. Muiden yritysten turvallisuushenkilöstö jakaantuu tarvittaessa alkusammutustoimiin sekä ohjaamaan ihmiset pois pihapiiristä. 10

11 Henkilökunnan velvollisuudet noudattaa annettuja toimintaohjeita huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Pelastuslaki 379/2011, 3 Paloilmoittimen hoitajan tehtävät Paloilmoittimen hoito ja käyttö, mm. irtikytkennät ja päiväkirjan ylläpito. Paloilmoittimen kuukausikokeiluiden suorittaminen. Ennakoiva huolto; paloilmoituspainikkeiden kunto, akkujen toimintakunnon tarkkailu, savuilmaisimien kunto. Erheellisten ilmoitusten ennaltaehkäisy ja syiden selvittäminen. Toimia paloilmoittimen yhteyshenkilönä. Tarkemmat paloilmoittimen hoitajan tehtävät löytyvät liitteestä sivulta

12 Riskien arviointi sekä selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on tunnistaa turvallisuusriskit ja arvioida niiden seuraukset. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä pystytään poistamaan, vähentämään ja hallitsemaan. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita. Kiinteistöön kohdistuvat riskiluokat: 1. Tapaturmat 2. Tulipalon vaara 3. Vesivahingot 4. Sairaskohtaukset 5. Säteilyvaara, kaasuvaara 6. Myrskyvauriot 7. Rikollisuus 12

13 Vaaranpaikka Riski Ehkäisy/Toimenpiteet Tilanne Vastuuhenkilö Puutteelliset osoitemerkinnät Avunsaanti voi viivästyä Osoitemerkintä ja paloilmoittimen opasteet pidetään näkyvinä. Merkinnät kunnossa. Turvallisuuspäällikkö Korkeus erot pihalla, portaat, kynnykset Tapaturmat: loukkaantuminen, kuolema Kaatumisvaaralliset paikat tarvittaessa merkitään. Portaissa yms. on asianmukaiset kaiteet. Kaiteita lisätään tarvittaessa. Kiinteistöhuolto Katolta putoava lumi Tapaturmat: loukkaantuminen, kuolema Katolla ja räystäillä oleva lumi ja jää pudotetaan tarvittaessa. Tilannetta on seurattava talvella päivittäin ja tarvittaessa ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin. Osassa rakennuksissa jalkarännit ja lumiesteet, joita on tarvittaessa lisättävä. Kiinteistöhuolto Pihan ja luonnonkivi- portaiden liukkaus Tapaturmat: loukkaantuminen, kuolema Piha ja portaat pidetään puhtaana jäästä ja niitä hiekoitetaan tarpeenmukaisesti. Liukkaat sisäportaat varustetaan tarvittaessa liukuesteillä. Hiekoitus aktiivista. Kiinteistöhuolto Pihaliikenne Tapaturma: loukkaantuminen, kuolema Liikenteen rajoittaminen Pihalle ei ole liikennettä. Pihan pysäköintialue tarvittaessa puomitetaan, jolloin liikenne vähenee. Turvallisuuspäällikkö Puutteellinen ulkovalaistus Rikollisuus, tulipalon vaara: taloudelliset vahingot, tulipalo Ulkovalaistus ehkäisee asiattomien liikkumista pihapiirissä. Valaistus piha- alueella huomioitu riittävästi. Turvallisuuspäällikkö Häiriö- käyttäytyminen Rikollisuus: taloudelliset vahingot, loukkaantuminen Alueella liikkuvien henkilöiden seuranta, järjestyksenvalvojien käyttäminen suurissa tilaisuuksissa. Tilanne kunnossa. Turvallisuuspäällikkö Asiattomat ihmiset pihapiirissä, tuhopolton mahdollisuus Rikollisuus, tulipalon vaara: taloudelliset vahingot, tulipalo Alueella liikkuvien henkilöiden seuranta, kameravalvonnan lisääminen, lukitukset. Makasiinien taustan ei anneta vesakoitua, jotta alueella ei jää katvealuetta. Piha ja katualue varustetaan kameravalvonnalla, tilat pidetään lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Turvallisuuspäällikkö Väenpaljous Rikollisuus, tapaturmat, sairauskohtaukset Järjestyksenvalvojien käyttäminen tarvittaessa, ensiaputaidon ylläpitäminen, ensiaputarvikkeiden saatavilla olo. Toimijoilla satunnaisesti ensiapukoulutusta. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. 13

14 Puutteelliset lukitukset Yhteiset tilat (synnytyslaitoksen ullakko, makasiinien vintti) Rikollisuus, tulipalon vaara: taloudelliset vahingot, tulipalo Tavaran kertyminen: tulipalo, loukkaantuminen Toimitilat pidetään lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Henkilökunnan tilat aina lukittuna. Tilojen pitäminen siisteinä ja kulkuväylien vapaina. Huolehdittava riittävästä valaistuksesta. Tilanne kunnossa. Tiloihin kulkeminen hankalaa, joten varastointi olematonta. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo Turvallisuuspäällikkö valvoo Palokuorma Sähkölaiteet (kunto, tarkastukset) Lämmitysjärjestelmä (tulisijat) Tapaturma, tulipalon vaara: tulipalo, loukkaantuminen Tapaturma, tulipalon vaara: loukkaantuminen, kuolema, tulipalo Tulipalon vaara, häkä: loukkaantuminen, kuolema, taloudelliset vahingot Tilojen pitäminen siisteinä ehkäisee liiallisen palokuorman kertymistä. Roskat toimitettaan asianmukaiseen roskikseen. Sähkölaitteet pidetään kunnossa ja huolletaan asianmukaisesti. Sähköasennukset tekee ammattilainen. Sähköasennukset tarkastetaan määräajoin. Tulisijojen käytöstä annettuja ohjeita noudatettava. Tulisijojen ympäristö pidettävä vapaana palavasta materiaalista. Säännöllinen nuohous. Sijoittamalla häkävaroitin tulisijallisiin tiloihin huomataan riittävän häkäpitoisuus ajoissa. Toimijoiden palokuormat pieniä, eikä niistä aiheutuu erityistä vaaraa. Sähköasennusten määräaikaistarkastus - väli on 15 vuotta. Tulisijojen ympäristön pitämiseen vapaana palavasta materiaalista on kiinnitettävä enemmän huomiota. Liitteessä tulisijojen suojaetäisyydet, joita on noudatettava. Pelastusviranomaine n voi asettaa tulisijat käyttökieltoon, mikäli riittävää huolellisuutta ei noudateta. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Kiinteistöhuolto tilaa tarkastukset. Jokainen tulisijan käyttäjä. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Lämmitysjärjestelmä (sähköpatterit, käsityöläismökkien sähkövastukselliset tulisijat, kaukolämpö) Tulipalon vaara, vesivahinko: loukkaantuminen, kuolema, taloudelliset vahingot Sähköpattereita ei saa peittää ja estettävä, ettei mikään putoa niiden päälle. Käsityöläismökeissä tulee huolehtia, ettei palavaa materiaalia aseteta uunien päälle/välittömään läheisyyteen. Kaukolämpöjärjestelmän säännöllinen huolto. Tilanne kunnossa. Jokainen omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Vesivahinko Vesivahinko: taloudelliset vahingot Vesiputkistot suojattava jäätymiseltä. Tilanne kunnossa. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo 14

15 Ulkopuoliset uhat: Kaasu- ja myrkkyvaara, säteilyvaara Kaasu/säteilyvaara: Loukkaantuminen, kuolema Henkilöiden tulee osata suojautua kemikaalionnettomuuden sattuessa. Lähellä olevilla rautatiellä ja valtatiellä kuljetetaan päivittäin kemikaaleja, jotka voivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vakavaa vaaraa lähialueella oleville. Turvallisuuspäällikkö. Johtopäätelmät Merkittävän riskin aiheuttavat erilaiset tapaturmat loukkaantumisineen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kulkuväylien valvontaan ja niiden kunnossapitoon. Todennäköisimpiä tapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset piha-alueella sekä rakennusten sisääntuloväylillä. Omaisuusvahingoista merkittävimmän riskin aiheuttaa tulipalo, joka luultavammin aiheutuu varomattomasta tulen käsittelystä tulisijojen yhteydessä, taikka valvomattomista kynttilöistä. Jokaisen tulisijan käyttäjän tulee huolehtia, että tulisijojen käyttö on jatkuvasti valvottua. Erityistä huomiota käyttäjien tulee kiinnittää, ettei mitään palavaa materiaalia säilytetä tulisijojen läheisyydessä hetkeäkään. Liitteissä olevia tulisijojen turvaetäisyyksiä tulee noudattaa poikkeuksetta. Mikäli tulisijojen käytössä havaitaan puutteita, on pelastusviranomaisella velvollisuus keskeyttää vaaraa aiheuttava toiminta ja tarvittaessa määrättävä tulisija käyttökieltoon. Tuhopolton estämiseksi kiinteistössä tulee huolehtia riittävästä valvonnasta, jotta asiattomia ei pääse alueelle. Asianmukaisilla lukituksilla ja rakenteilla estetään ulkopuolisten pääsy paikkoihin, joissa liikkuminen on kielletty. Rakennuksissa olevat palokuormat eivät aiheuta merkittävää ylimääräistä tulipalonriskiä, sillä yrityksissä olevat palokuormat ovat lähinnä tekstiilejä ja kankaita. Kultasepällä on käytössään nestekaasua, joiden säilytysmääriä (25kg/palo-osasto) tulee noudattaa. Sepän paja toimii omassa palo-osastossaan, jossa on vakituinen tulityöpaikka. 15

16 Tapaturmat Tapahtuma: Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen, lumen putoamisesta aiheutuvat vahingot, liikenneonnettomuus Seuraukset: Omaisuusvahingot. Henkilövahingot. Kuolema. Toiminnan keskeytyminen. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Ulkoalueiden ja sisätilojen kunnossapito. Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa. Kasvustoa hoidetaan säännöllisesti. o Lehdet haravoidaan väliajoin ja tarvittaessa. o Jäteastiat tyhjennetään säännöllisesti. Henkilökunta perehdytetään tehtäviinsä. Henkilökunta opastaa tarpeen vaatiessa asiakkaita. Vuonna 2008 tapaturmissa menetti henkensä yli 3000 ihmistä, joista 2640 oli koti- ja vapaa- ajan tapaturmia, 344 liikennekuolemia ja 37 työtapaturmia. Tapaturmakuolemat ovat pitkällä aikavälillä lisääntyneet, mikä johtuu koti- ja vapaa- ajan tapaturmien lisääntymisestä. Tieliikenne- ja työtapaturmissa kuolleiden määrä on vähentynyt. (Tilastokatsaus Koti- ja vapaa- ajan tapaturma) 16

17 Tulipalon vaara Tapahtuma: Oikosulku, rikkinäisen sähkölaitteen aiheuttama palo, huolimaton tupakointi, tulitöiden aiheuttama tulipalo, autopalo, huolimaton tulisijojen käyttö, kynttilöiden ja ulkotulien valvomattomuus. Käsityöläismökeissä sähkölämmitteisten tulisijojen huolimaton käyttö. Tuhopoltto. Palovaarallisia kohteita Manalanpaja, Roben s kultasepänliike, tulisijalliset toimitilat, käsityöläisten mökit, tekniset tilat. Seuraukset: Omaisuusvahingot. Savuvahingot. Henkilövahingot. Kuolema. Vuonna 2010 palokuolleiden määrä oli 80. Tahallaan sytytetyt kuolinpalot ovat lisääntyneet vuosina Palokuoleman riski on suurin yöllä. Palokunta pelastaa ihmisiä tulipaloista useimmiten iltaisin. Harvaan asutulla alueella palokuoleman riski on suurin. Palokunta pelastaa ihmisiä useammin keittiössä syttyneistä paloista. Palokuoleman uhri on yhä useammin yksin ja ilmoituksen palosta tekee yhä useammin sivullinen henkilö. (Pelastusopiston julkaisut, PALOKUOLEMAT JA IHMISEN PELASTAMISET TULIPALOISSA ) Esa Kokki 17

18 Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Turvallisuuspäällikkö suorittaa vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistöissä. Rakennusten poistumisturvallisuuden parantaminen ja poistumisturvallisten tilojen valvominen: o uloskäynnit pidetään esteettöminä o poistumistieopasteet on asennettu ja niiden kuntoa ylläpidetään o kulkuteiden esteettömyyttä valvotaan ja o epäkohtiin puututaan aktiivisesti. Palo-osastoinnit tarkastetaan muutosten yhteydessä. Merkkivalojen koestukset ja testaukset tehdään määräajoin. Sammuneista valaisimista ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon. Alkusammuttimia on palovaarallisissa kohteissa. Paloilmoitin pidetään toimintakuntoisena. Kiinteistössä palavien aineiden ehdoton säilytyskielto muualla kuin sallituissa tiloissa. Rakennusten lukituksien kunnossapito. Alueen valaistus ja yleinen siisteys. Tulityöt suoritetaan asianmukaisesti. Luvat, riskiarvio, työ ja valvonta huolehditaan tarkasti. Sähköpääkeskuksen ja ryhmäkeskusten merkitseminen. Käsityöläismökeissä tulee kiinnittää huomiota, ettei palavaa materiaali säilytetä sähkölämmitteisten tulisijojen läheisyydessä tulipaloriskin vuoksi. 18

19 Vesivahingot Tapahtuma: Rankkasade, rakenteiden vesitiiviyden pettäminen, rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuvat, ilkivalta, putkirikko. Seuraukset: Omaisuusvahingot. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Veden pääsulun merkitseminen opastein. Putkistojen kuntoarvio kannattaa tilata 10 vuoden välein ja kuntotutkimus viimeistään putkien ollessa 30 vuoden ikäiset. LVI- työt, tarkastukset ja asennukset teetetään vain ammattilaisen toimesta. o LVI - urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin. Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen. o Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihti on puhdistettava kerran kuussa. o Jääkaapin takaosa on imuroitava vähintään kerran vuodessa. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta. o Kaikkien keittiössä käytettävien suurempien kodinkoneiden alle tulisi sijoittaa valuma-allas (jääkaappi, pakastin, astianpesukone ja joskus pesukone), joka helpottaa ja aikaistaa mahdollisen vesivahingon havaitsemista. Vesivahinkojen vahinkomeno on viisinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. (Fennia, verkkojulkaisu 2011: Vesivahinkojen määrä huolestuttaa.) 19

20 Sairauskohtaukset Tapahtumat: Erilaiset sairauskohtaukset, sydänkohtaukset. Seuraukset: Henkilövahingot, kuolema. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Sairaskohtauksen tunnistaminen ja lisäavun hälyttäminen numerosta 112. Välittömän ensiavun antaminen sairaskohtauksen saaneelle. Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella. o Pysäköinti sallittu vain merkityillä alueilla. Ensiapuohjeiden liittäminen pelastussuunnitelman liitteisiin. Avun hälyttämisen opastus. Henkilökunnalla on valmius opastaa pelastuslaitosta kohteessa. Erilaisia sairauskohtauksia ovat: Sydäninfarkti Diabeettinen sokki Aivoinfarkti, aivoverenvuoto Epilepsia Pyörtyminen 20

21 Kaasu- ja myrkkyvaara, säteilyvaara Tapahtuma: Vaarallisten aineidenkuljetus onnettomuus rautatiellä tai Rantaväylällä, ydinonnettomuus Seuraukset: Henkilövahingot, kuolema. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Viranomaisen antaman yleisen vaaramerkin antamisen jälkeen siirtyminen sisätiloihin, sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihdon, avaamalla radion ja kuuntelemalla ja noudattamalla viranomaisohjeita. Väestönsuojaan siirrytään viranomaisen määräyksestä poikkeusoloissa tai suuronnettomuuden satuttua. Käytännössä tällainen tapahtuma on vakava ydinonnettomuus Suomessa tai sen välittömässä läheisyydessä tai vakava sodan uhka tai vastaava poikkeustilanne. Rautatien ja Rantaväylän välitön läheisyys aiheuttaa merkittävän kemikaalionnettomuusriskin Toivolan Vanhalle Pihalle sekä koko Jyväskylän keskusta-alueelle. 21

22 Myrskyvauriot Tapahtuma: Erilaiset luonnonilmiöt, rankkasateet, ukkonen/salamointi, lumi, rakeet. Seuraukset: Omaisuusvahingot, henkilövahingot, kuolema. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Kattojen ja rännien tarkastus asiantuntevan huoltoliikkeen toimesta ja puutteiden korjaukset. Pihan yleinen kunnossapito. Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa tulee noudattaa. Sisälle suojautuessa kannattaa pysyä kaukana ikkunoista. Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiinkin sähkökatkoihin. o valaisin ja paristot o juomaveden varaaminen astioihin 22

23 Rikollisuus Tapahtumat: Murto, graffitit, omaisuuden tärvelemiset ja tuhoamiset, väkivalta, varkaudet Seuraukset: Omaisuusvahingot. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti. o siisteys ja järjestys ovat turvallisuutta. Ovien lukituksien kunnossapito. Vakuutusyhtiön murtosuojeluohjeiden noudattaminen. Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus välittömästi. Kameravalvonta ja sen näkyvyys. Makasiinien takasivusta pidettävä vapaana heinästä ja vesakosta, jotta sinne ei jää katvealuetta, jossa ilkivallan tekeminen olisi mahdollista. Vuoden 2010 rikostilastoissa on huolestuttava piirre. Asuntomurtojen määrät ovat lisääntyneet. Vuosittain poliisin tietoon tulee yli omaisuusrikosta. Eniten niitä tehdään kesäisin. Vuoden 2010 ensimmäisen kolmanneksen tilastot osoittavat asuntomurtojen lisääntyneen lähes 18 prosenttia vuoden takaiseen, vaikka omaisuusrikokset samaan aikaan ovat kokonaisuutena vähentyneet noin kaksi prosenttia. (Poliisi, verkkojulkaisu 2010: Tilastot kertyvät, tilastot kertovat) 23

24 Liiketilan haltijan velvollisuudet Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Toiminnanharjoittaja toimii turvallisuusvastaavana, ellei muuta ole paikallisesti sovittu. Turvallisuusvastaava huolehtii turvallisuusasioista ja toimii yhteistyössä muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen; 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Pelastuslaki 379/2011, 9 Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti: 1) sammutusvälineet; 2) paloilmoitinlaitteet; 3) poistumisreittien opasteet ja valaistus. Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittavat epäkohdista turvallisuuspäällikölle. Tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. 24

25 Pelastussuunnitelma käytäntöön Pelastussuunnitelman laatimisen jälkeen on syytä perehdyttää kiinteistössä työskentelevät sen sisältöön. Käytäntöön vienti onnistuu monella tavalla. Pelastussuunnitelmaan lukemalla tutustuminen on hyvä lähtökohta. Muita keinoja tutustua turvallisuusasioihin ja parantaa turvallisuustietoutta ovat muun muassa: keskustelu turvallisuuspäällikön kanssa, yhteinen koulutustilaisuus, ohjeiden jako yleisiin tiloihin, poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutukset, ensiapukoulutukset, Tutustuttuasi ja luettuasi tämän pelastussuunnitelman, kuittaa se luetuksi. Turvallisuuspäällikön on hyvä tietää pelastussuunnitelmaan tutustuneiden määrä. Näin hän voi arvioida kiinteistön valmiuksia vaaratilanteisiin reagoimisessa sekä turvallisuustietoutta sekä todeta myös, että suunnitelma ja sen sisältö on saatettu kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen. Tieto auttaa myös kiinteistön pelastustoiminnan kehittämisessä ja koulutuksen suunnittelussa. 25

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma

POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma KIINTEISTÖN PELASTUSSUUNNITELMA ASIAKASKÄYTTÖÖN POSELLI Nortamonkatu 12, Rauma SGL TURVAPALVELUT Oy Sanna Suinila, Aki Äijälä JOHDANTO JA ESITIEDOT Tilaaja: Laatijat: Kohteet: Rauman kaupunki, vs.kulttuuri-

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen Vuokralaisen opas Kuva: Päivi Pasanen Hyvä vuokralainen Tämä opas on tehty sinua varten. Se kertoo Kiinteistö Oy Kiurunkulman toiminnasta ja asumisesta sen asunnoissa. Opas tarjoaa sinulle monenlaista

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kari Sirén Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla Opinnäytetyö 30.4.2010 Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni ASUKASOPAS Tornion Krunni Oy 2004 Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni 1 SÄILYTÄ ASUNNOSSA LUKIJALLE Tornion Krunni Oy on isännöintiin ja rakennusten kiinteistönhoitoon erikoistunut

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Jari Haiko Risto Jouslahti MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot