Pelastussuunnitelma 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastussuunnitelma 1"

Transkriptio

1 Pelastussuunnitelma 1

2 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä toimivat yritykset... 8 Turvallisuushenkilöstö... 9 Turvallisuuspäällikkö... 9 Turvallisuusvastaavat... 9 Yritysten turvallisuusvastaavien tehtävät Henkilökunnan velvollisuudet Paloilmoittimen hoitajan tehtävät Riskien arviointi sekä selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä Johtopäätelmät Tapaturmat Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Tulipalon vaara Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Vesivahingot Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Sairauskohtaukset Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Kaasu- ja myrkkyvaara, säteilyvaara Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Myrskyvauriot Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Rikollisuus Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Liiketilan haltijan velvollisuudet Pelastussuunnitelma käytäntöön Toimenpideohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteessa Sairaskohtaus tai tapaturma Tulipalo Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa Vesivahinko

3 Väkivaltatilanteen uhatessa Yleinen vaaramerkki Kaasuvaara Säteilyvaara Suojaväistö Säilyttäminen kiinteistössä Liitteet Pelastussuunnitelman käyttöönotto ja päivitykset Pelastussuunnitelman päivityslista Alkusammuttimien käyttöohjeet Sisäinen turvallisuuskatselmus Paloilmoittimen hoitajan tehtävät Toimenpiteet paloilmoituksessa Toimenpiteet vikailmoituksessa Erheellisten ilmoitusten välttäminen Irtikytkennät Tulityöt Kuukausikokeilu Hälyttimet Paloilmoittimen päiväkirja Pelastussuunnitelman lukukuittaus Asemapiirros Tulisijojen suojaetäisyydet RakMK E8:n mukaan

4 Johdatus pelastussuunnitelmaan Turvallisuus on jokaisen oikeus että velvollisuus. Jokaisella meistä on vastuu siitä, ettei omalla toiminnallaan vaaranneta toistemme tai omaa turvallisuuttamme. Turvallisuus ilmenee monessa muodossa. Turvallisuus muodostuu ihmisten asenteista, arvoista, tiedoista, taidoista ja tahdoista. On tärkeä muistaa, että turvallisuustyötä tehdään aina yhteistyössä. Tutustut parhaillaan kiinteistösi pelastussuunnitelmaan. Tämä pelastussuunnitelma antaa sinulle eväitä vaaratilanteisiin varautumiseen ja niistä selviytymiseen. Luettuasi pelastussuunnitelman voit kuitata se luetuksi. Näin kiinteistösi pelastussuunnitelmasta vastaava henkilö tietää sinun tutustuneen pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmaa ja sen tietoja on pidettävä ajan tasalla. Jos havaitset, että tiedoissa on tapahtunut muutoksia, niin pelastussuunnitelmaa tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä tietoja. Ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta onnettomuuksia tapahtuu aina ja tulee tapahtumaan. Sen vuoksi on tärkeää, että niihin varaudutaan. Turvallisia lukuhetkiä! On helpompi estää tulipalo ennalta kuin sammuttaa se 4

5 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta? Pelastussuunnitelman laatiminen pohjautuu Suomen lainsäädäntöön. Pelastuslaki sekä valtionneuvoston asetus pelastustoimesta säätelevät ja ohjaavat pelastussuunnitelman sisältöä. Pelastuslaki velvoittaa kiinteistön haltijalta ja omistajalta myös erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Pelastuslaissa velvoitetaan rakennuksen omistajaa ja haltijaa huolehtimaan siitä, että kohteessa pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja varaudutaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kohteessa kyetään. Lisäksi rakennus ja sen ympäristö tulee pitää myös sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttyminen sekä sen leviämisen vaara on pieni sekä pelastustoiminta onnettomuustilanteessa on mahdollista. Pelastussuunnittelu, pelastussuunnitelman perehdytys, turvallisuustietoisuuden kasvatus sekä kiinteistöt omatoimiset paloturvallisuuskartoitukset ovat askelia kohti turvallisempaa asuinympäristöä. Näillä askelilla toteutetaan myös lain sisällön vaatimuksia. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa kiinteistön tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnan- harjoittajien kanssa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla. 5

6 Kohteen perustiedot Toivolan Vanha Piha on Jyväskylän keskustassa sijaitseva vanha, historiallisesti arvokas pihapiiri. Tontilla on vanhoja puurakennuksia, joissa toimii lukuisia käsityöläisliikeyrityksiä. Tontin alaosassa sijaitsee Keski-Suomen museon käsityöläiskodit, joissa esitellään yleisölle entisajan elämää. Kiinteistön nimi: Rakennusvuosi: Toivolan Vanha Piha Turvallisuuspäällikkö: Margo Saxberg Omistaja: Kiinteistö Oy Jyväskylän Kaupunkilaispiha: Margo Saxberg Jyväskylän kaupunki/tilapalvelut: Ari Hämäläinen Kiinteistönhuolto: Suomen Tilapalvelut Oy: Margo Saxberg Vakuutusyhtiö: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Paloilmoittimen hoitaja: Suomen Tilapalvelut Oy: Margo Saxberg Sähköpääkeskus: Veden pääsulku: Turva- ja merkkivalot: Paloilmoitinkeskus: Esmi FX Synnytyslaitoksen ja puusepän talon välissä. Rakennuksissa omat ryhmäkeskukset. Synnytyslaitoksen kellarissa teknisessä tilassa. Yleisötiloissa akkuvarmenteiset poistumisopasteet. Synnytyslaitoksen kellarissa. Kokoontumispaikka: Pihan pysäköintialue Väestönsuoja: Kuokkalan yhteisväestönsuoja Pohjanlahdenkatu Jyväskylä Väestönsuoja Kiinteistöllä ei ole omaa väestönsuojaa, vaan suojautuminen tapahtuu Kuokkalan Graniittiin eli Kuokkalan yhteisväestönsuojaan. Väestön suojan sijainti on Kuokkalan kaupunginosassa, osoitteessa POHJANLAHDENKATU 12, JYVÄSKYLÄ. 6

7 Turvallisuusjärjestelyt Materiaali/laite/muu Yhteyshenkilö Kiinteistönhuolto: Suomen Tilapalvelut Oy: Margo Saxberg Pelastussuunnitelma: Merkkivalot ja merkkivalokeskus: Turvallisuuspäällikkö Margo Saxberg Kiinteistöhuolto Tilojen käyttäjillä velvollisuus ilmoittaa viallisista valoista. Alkusammuttimet: Kiinteistöhuolto Tilojen käyttäjällä velvollisuus ilmoittaa puutteista. Ensiapuvälineet: Paloilmoitin: Paloilmoittimen linjavianvalvonta: Jokainen liikkeenharjoittaja vastaa omista välineistään. Kiinteistöhuolto ISS Turvallisuuspalvelut Hälytyskeskus 24h Lukitus: Tulityöt: LVIS: Kiinteistöhuolto Työn tilaaja. Kiinteistöhuolto Vartiointi: Kuparisepän ja puusepän talojen osalta. ISS Turvallisuuspalvelut Hälytyskeskus 24h Tarkastuskohde Tarkastus- tai huoltolaji Tarkastusväli Sähköasennukset: Määräaikaistarkastus Enintään 15 vuotta Savuhormit ja tulisijat: Nuohous Kerran vuodessa Ilmanvaihtojärjestelmä: Puhdistus Tarvittaessa Käsisammutin: Määräaikaistarkastus 1 tai kaksi vuotta Käsisammutin: Huolto 5 tai 10 vuotta ja aina käytön jälkeen Automaattinen paloilmoitin: Kuukausikokeilu Joka kuukausi Automaattinen paloilmoitin: Määräaikaistarkastus Joka 3. vuosi Automaattinen paloilmoitin: Huolto Kunnossapito-ohjelman mukaan Turva- ja merkkivalot: Toimintatarkastus Kunnossapito-ohjelman mukaan Pelastussuunnitelma: Tarkastus/päivitys Vuosittain Jatkuvasti tarkastettavia asioita: Palo-osastointi osastoivien rakenteiden tiiviys ja palonkestävyys Manalanpajan palo-ovet ovat suljettuina tai ne sulkeutuvat itsestään ja salpautuvat. Uloskäytävät ovat esteettömiä aina, kun tilat ovat käytössä. Piha-alueelta poistetaan kaikki tuhopolttomahdollisuudet, esim. roskat, kuormalavat. 7

8 Kiinteistössä toimivat yritykset Yritys Yhteystiedot Sijainti Vanhalla Pihalla Butik Malfatto T:mi Roben s Mustavalkea Oy Marita Saxberg David Bendeçon Nina Huisman Synnytyslaitos, työhuone 1-2 Synnytyslaitos, työhuone 3 Synnytyslaitos, työhuone 4 WishWear Runotuoli Johanna Harju Teija Ässämäki Synnytyslaitos työhuone 5 Synnytyslaitos, työhuone 6 SP-Juhlapalvelu Oy Sirpa Pii-Keinonen Synnytyslaitos, kellari Titityy Manalanpaja Keski-Suomen museo Tiina Huhtaniemi Markus Ahola Heli-Maija Voutilainen Toivolan talo Sepän paja Kuparisepän talo ja puusepän talo 8

9 Turvallisuushenkilöstö Turvallisuuspäällikkö johtaa kiinteistön turvallisuusasioita hallinnollisesti ja operatiivisesti. vastaa kiinteistön normaali- ja poikkeusolojen turvallisuudesta ja suojeluohjeiden noudattamisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä. päivittää pelastussuunnitelmaa. tekee tarvittaessa esityksiä turvallisuusasioiden parantamiseksi. valvoo, että kiinteistö on lakien, asetusten ja määräysten edellyttämässä kunnossa. valvoo kiinteistössä suoritettavia muutos- ja korjaustöitä. Turvallisuusvastaavat Yritysten turvallisuusvastaavina toimivat yritysten toiminnasta vastaavat henkilöt, ellei muuta ole yrityksen sisäisesti sovittu. Kiinteistössä toimivat yritykset huolehtivat itsenäisesti omien tilojensa suojelusta ja vastaavat turvallisuusjärjestelyjen kunnossa pitämisestä. Yritysten tulee järjestää henkilökunnalle turvallisuuskoulutusta tarpeen vaatiessa ja huolehtia vuokraamiensa tilojen suojelusta mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Yritykset ilmoittavat mahdollisista palo- ja muista turvallisuuteen liittyvistä riskeistä kiinteistön turvallisuuspäällikölle. 9

10 Yritysten turvallisuusvastaavien tehtävät 1. Normaalityöskentely Johtaa oman vastuualueensa palontorjunta-, ensiapu- ja pelastustoimintaa ja sen kehittämistä. Valvoa muita annettuja turvallisuusmääräyksiä ja toimintaohjeita. Tarkistaa määräajoin vastuualueensa. Kulkuaukot ja käytävät ovat vapaat. Alkusammutusvälineet ovat paikoillaan ja ehjät. Poistumisreittien esteettömyys. Turvamerkkivalojen toiminta. Valvoa, että työpaikalla on ajan tasalla olevat hälytysohjeet ja valmiudet toimia hätätilanteessa. 2. Hätätilanteessa Johtaa hälytystilanteessa suojaamistoimenpiteitä tarkistaa hälytyksen perillemeno valvoa järjestyksen säilymistä valvoa toiminnan lopetus sekä ikkunoiden ja ovien sulkeminen varmistaa evakuointitilanteessa, ettei työpaikalle jää ketään. ilmoittaa työpaikan tilasta turvallisuuspäällikölle. Mikäli rakennus joudutaan tyhjentämään esimerkiksi tulipalon takia, yritysten henkilökunnat huolehtivat siitä, että asiakkaat ja henkilökunta poistuvat tiloista. Jokaisen yrityksen vastuuhenkilöt kokoontuvat pihan keskialueelle ja käyvät läpi tilanteen: Missä palaa? Onko tiloissa vielä ihmisiä? Mitkä tilat ovat tyhjiä? Sen tilan turvallisuusvastaava, jossa hätätilanne (tulipalo) on käynnissä, menee pääportille opastamaan pelastuslaitosta. Muiden yritysten turvallisuushenkilöstö jakaantuu tarvittaessa alkusammutustoimiin sekä ohjaamaan ihmiset pois pihapiiristä. 10

11 Henkilökunnan velvollisuudet noudattaa annettuja toimintaohjeita huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Pelastuslaki 379/2011, 3 Paloilmoittimen hoitajan tehtävät Paloilmoittimen hoito ja käyttö, mm. irtikytkennät ja päiväkirjan ylläpito. Paloilmoittimen kuukausikokeiluiden suorittaminen. Ennakoiva huolto; paloilmoituspainikkeiden kunto, akkujen toimintakunnon tarkkailu, savuilmaisimien kunto. Erheellisten ilmoitusten ennaltaehkäisy ja syiden selvittäminen. Toimia paloilmoittimen yhteyshenkilönä. Tarkemmat paloilmoittimen hoitajan tehtävät löytyvät liitteestä sivulta

12 Riskien arviointi sekä selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on tunnistaa turvallisuusriskit ja arvioida niiden seuraukset. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä pystytään poistamaan, vähentämään ja hallitsemaan. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita. Kiinteistöön kohdistuvat riskiluokat: 1. Tapaturmat 2. Tulipalon vaara 3. Vesivahingot 4. Sairaskohtaukset 5. Säteilyvaara, kaasuvaara 6. Myrskyvauriot 7. Rikollisuus 12

13 Vaaranpaikka Riski Ehkäisy/Toimenpiteet Tilanne Vastuuhenkilö Puutteelliset osoitemerkinnät Avunsaanti voi viivästyä Osoitemerkintä ja paloilmoittimen opasteet pidetään näkyvinä. Merkinnät kunnossa. Turvallisuuspäällikkö Korkeus erot pihalla, portaat, kynnykset Tapaturmat: loukkaantuminen, kuolema Kaatumisvaaralliset paikat tarvittaessa merkitään. Portaissa yms. on asianmukaiset kaiteet. Kaiteita lisätään tarvittaessa. Kiinteistöhuolto Katolta putoava lumi Tapaturmat: loukkaantuminen, kuolema Katolla ja räystäillä oleva lumi ja jää pudotetaan tarvittaessa. Tilannetta on seurattava talvella päivittäin ja tarvittaessa ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin. Osassa rakennuksissa jalkarännit ja lumiesteet, joita on tarvittaessa lisättävä. Kiinteistöhuolto Pihan ja luonnonkivi- portaiden liukkaus Tapaturmat: loukkaantuminen, kuolema Piha ja portaat pidetään puhtaana jäästä ja niitä hiekoitetaan tarpeenmukaisesti. Liukkaat sisäportaat varustetaan tarvittaessa liukuesteillä. Hiekoitus aktiivista. Kiinteistöhuolto Pihaliikenne Tapaturma: loukkaantuminen, kuolema Liikenteen rajoittaminen Pihalle ei ole liikennettä. Pihan pysäköintialue tarvittaessa puomitetaan, jolloin liikenne vähenee. Turvallisuuspäällikkö Puutteellinen ulkovalaistus Rikollisuus, tulipalon vaara: taloudelliset vahingot, tulipalo Ulkovalaistus ehkäisee asiattomien liikkumista pihapiirissä. Valaistus piha- alueella huomioitu riittävästi. Turvallisuuspäällikkö Häiriö- käyttäytyminen Rikollisuus: taloudelliset vahingot, loukkaantuminen Alueella liikkuvien henkilöiden seuranta, järjestyksenvalvojien käyttäminen suurissa tilaisuuksissa. Tilanne kunnossa. Turvallisuuspäällikkö Asiattomat ihmiset pihapiirissä, tuhopolton mahdollisuus Rikollisuus, tulipalon vaara: taloudelliset vahingot, tulipalo Alueella liikkuvien henkilöiden seuranta, kameravalvonnan lisääminen, lukitukset. Makasiinien taustan ei anneta vesakoitua, jotta alueella ei jää katvealuetta. Piha ja katualue varustetaan kameravalvonnalla, tilat pidetään lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Turvallisuuspäällikkö Väenpaljous Rikollisuus, tapaturmat, sairauskohtaukset Järjestyksenvalvojien käyttäminen tarvittaessa, ensiaputaidon ylläpitäminen, ensiaputarvikkeiden saatavilla olo. Toimijoilla satunnaisesti ensiapukoulutusta. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. 13

14 Puutteelliset lukitukset Yhteiset tilat (synnytyslaitoksen ullakko, makasiinien vintti) Rikollisuus, tulipalon vaara: taloudelliset vahingot, tulipalo Tavaran kertyminen: tulipalo, loukkaantuminen Toimitilat pidetään lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Henkilökunnan tilat aina lukittuna. Tilojen pitäminen siisteinä ja kulkuväylien vapaina. Huolehdittava riittävästä valaistuksesta. Tilanne kunnossa. Tiloihin kulkeminen hankalaa, joten varastointi olematonta. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo Turvallisuuspäällikkö valvoo Palokuorma Sähkölaiteet (kunto, tarkastukset) Lämmitysjärjestelmä (tulisijat) Tapaturma, tulipalon vaara: tulipalo, loukkaantuminen Tapaturma, tulipalon vaara: loukkaantuminen, kuolema, tulipalo Tulipalon vaara, häkä: loukkaantuminen, kuolema, taloudelliset vahingot Tilojen pitäminen siisteinä ehkäisee liiallisen palokuorman kertymistä. Roskat toimitettaan asianmukaiseen roskikseen. Sähkölaitteet pidetään kunnossa ja huolletaan asianmukaisesti. Sähköasennukset tekee ammattilainen. Sähköasennukset tarkastetaan määräajoin. Tulisijojen käytöstä annettuja ohjeita noudatettava. Tulisijojen ympäristö pidettävä vapaana palavasta materiaalista. Säännöllinen nuohous. Sijoittamalla häkävaroitin tulisijallisiin tiloihin huomataan riittävän häkäpitoisuus ajoissa. Toimijoiden palokuormat pieniä, eikä niistä aiheutuu erityistä vaaraa. Sähköasennusten määräaikaistarkastus - väli on 15 vuotta. Tulisijojen ympäristön pitämiseen vapaana palavasta materiaalista on kiinnitettävä enemmän huomiota. Liitteessä tulisijojen suojaetäisyydet, joita on noudatettava. Pelastusviranomaine n voi asettaa tulisijat käyttökieltoon, mikäli riittävää huolellisuutta ei noudateta. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Kiinteistöhuolto tilaa tarkastukset. Jokainen tulisijan käyttäjä. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Lämmitysjärjestelmä (sähköpatterit, käsityöläismökkien sähkövastukselliset tulisijat, kaukolämpö) Tulipalon vaara, vesivahinko: loukkaantuminen, kuolema, taloudelliset vahingot Sähköpattereita ei saa peittää ja estettävä, ettei mikään putoa niiden päälle. Käsityöläismökeissä tulee huolehtia, ettei palavaa materiaalia aseteta uunien päälle/välittömään läheisyyteen. Kaukolämpöjärjestelmän säännöllinen huolto. Tilanne kunnossa. Jokainen omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo. Vesivahinko Vesivahinko: taloudelliset vahingot Vesiputkistot suojattava jäätymiseltä. Tilanne kunnossa. Jokainen toimija vastaa omalta osaltaan. Turvallisuuspäällikkö valvoo 14

15 Ulkopuoliset uhat: Kaasu- ja myrkkyvaara, säteilyvaara Kaasu/säteilyvaara: Loukkaantuminen, kuolema Henkilöiden tulee osata suojautua kemikaalionnettomuuden sattuessa. Lähellä olevilla rautatiellä ja valtatiellä kuljetetaan päivittäin kemikaaleja, jotka voivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vakavaa vaaraa lähialueella oleville. Turvallisuuspäällikkö. Johtopäätelmät Merkittävän riskin aiheuttavat erilaiset tapaturmat loukkaantumisineen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kulkuväylien valvontaan ja niiden kunnossapitoon. Todennäköisimpiä tapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset piha-alueella sekä rakennusten sisääntuloväylillä. Omaisuusvahingoista merkittävimmän riskin aiheuttaa tulipalo, joka luultavammin aiheutuu varomattomasta tulen käsittelystä tulisijojen yhteydessä, taikka valvomattomista kynttilöistä. Jokaisen tulisijan käyttäjän tulee huolehtia, että tulisijojen käyttö on jatkuvasti valvottua. Erityistä huomiota käyttäjien tulee kiinnittää, ettei mitään palavaa materiaalia säilytetä tulisijojen läheisyydessä hetkeäkään. Liitteissä olevia tulisijojen turvaetäisyyksiä tulee noudattaa poikkeuksetta. Mikäli tulisijojen käytössä havaitaan puutteita, on pelastusviranomaisella velvollisuus keskeyttää vaaraa aiheuttava toiminta ja tarvittaessa määrättävä tulisija käyttökieltoon. Tuhopolton estämiseksi kiinteistössä tulee huolehtia riittävästä valvonnasta, jotta asiattomia ei pääse alueelle. Asianmukaisilla lukituksilla ja rakenteilla estetään ulkopuolisten pääsy paikkoihin, joissa liikkuminen on kielletty. Rakennuksissa olevat palokuormat eivät aiheuta merkittävää ylimääräistä tulipalonriskiä, sillä yrityksissä olevat palokuormat ovat lähinnä tekstiilejä ja kankaita. Kultasepällä on käytössään nestekaasua, joiden säilytysmääriä (25kg/palo-osasto) tulee noudattaa. Sepän paja toimii omassa palo-osastossaan, jossa on vakituinen tulityöpaikka. 15

16 Tapaturmat Tapahtuma: Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen, lumen putoamisesta aiheutuvat vahingot, liikenneonnettomuus Seuraukset: Omaisuusvahingot. Henkilövahingot. Kuolema. Toiminnan keskeytyminen. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Ulkoalueiden ja sisätilojen kunnossapito. Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa. Kasvustoa hoidetaan säännöllisesti. o Lehdet haravoidaan väliajoin ja tarvittaessa. o Jäteastiat tyhjennetään säännöllisesti. Henkilökunta perehdytetään tehtäviinsä. Henkilökunta opastaa tarpeen vaatiessa asiakkaita. Vuonna 2008 tapaturmissa menetti henkensä yli 3000 ihmistä, joista 2640 oli koti- ja vapaa- ajan tapaturmia, 344 liikennekuolemia ja 37 työtapaturmia. Tapaturmakuolemat ovat pitkällä aikavälillä lisääntyneet, mikä johtuu koti- ja vapaa- ajan tapaturmien lisääntymisestä. Tieliikenne- ja työtapaturmissa kuolleiden määrä on vähentynyt. (Tilastokatsaus Koti- ja vapaa- ajan tapaturma) 16

17 Tulipalon vaara Tapahtuma: Oikosulku, rikkinäisen sähkölaitteen aiheuttama palo, huolimaton tupakointi, tulitöiden aiheuttama tulipalo, autopalo, huolimaton tulisijojen käyttö, kynttilöiden ja ulkotulien valvomattomuus. Käsityöläismökeissä sähkölämmitteisten tulisijojen huolimaton käyttö. Tuhopoltto. Palovaarallisia kohteita Manalanpaja, Roben s kultasepänliike, tulisijalliset toimitilat, käsityöläisten mökit, tekniset tilat. Seuraukset: Omaisuusvahingot. Savuvahingot. Henkilövahingot. Kuolema. Vuonna 2010 palokuolleiden määrä oli 80. Tahallaan sytytetyt kuolinpalot ovat lisääntyneet vuosina Palokuoleman riski on suurin yöllä. Palokunta pelastaa ihmisiä tulipaloista useimmiten iltaisin. Harvaan asutulla alueella palokuoleman riski on suurin. Palokunta pelastaa ihmisiä useammin keittiössä syttyneistä paloista. Palokuoleman uhri on yhä useammin yksin ja ilmoituksen palosta tekee yhä useammin sivullinen henkilö. (Pelastusopiston julkaisut, PALOKUOLEMAT JA IHMISEN PELASTAMISET TULIPALOISSA ) Esa Kokki 17

18 Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Turvallisuuspäällikkö suorittaa vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistöissä. Rakennusten poistumisturvallisuuden parantaminen ja poistumisturvallisten tilojen valvominen: o uloskäynnit pidetään esteettöminä o poistumistieopasteet on asennettu ja niiden kuntoa ylläpidetään o kulkuteiden esteettömyyttä valvotaan ja o epäkohtiin puututaan aktiivisesti. Palo-osastoinnit tarkastetaan muutosten yhteydessä. Merkkivalojen koestukset ja testaukset tehdään määräajoin. Sammuneista valaisimista ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon. Alkusammuttimia on palovaarallisissa kohteissa. Paloilmoitin pidetään toimintakuntoisena. Kiinteistössä palavien aineiden ehdoton säilytyskielto muualla kuin sallituissa tiloissa. Rakennusten lukituksien kunnossapito. Alueen valaistus ja yleinen siisteys. Tulityöt suoritetaan asianmukaisesti. Luvat, riskiarvio, työ ja valvonta huolehditaan tarkasti. Sähköpääkeskuksen ja ryhmäkeskusten merkitseminen. Käsityöläismökeissä tulee kiinnittää huomiota, ettei palavaa materiaali säilytetä sähkölämmitteisten tulisijojen läheisyydessä tulipaloriskin vuoksi. 18

19 Vesivahingot Tapahtuma: Rankkasade, rakenteiden vesitiiviyden pettäminen, rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuvat, ilkivalta, putkirikko. Seuraukset: Omaisuusvahingot. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Veden pääsulun merkitseminen opastein. Putkistojen kuntoarvio kannattaa tilata 10 vuoden välein ja kuntotutkimus viimeistään putkien ollessa 30 vuoden ikäiset. LVI- työt, tarkastukset ja asennukset teetetään vain ammattilaisen toimesta. o LVI - urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin. Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen. o Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihti on puhdistettava kerran kuussa. o Jääkaapin takaosa on imuroitava vähintään kerran vuodessa. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta. o Kaikkien keittiössä käytettävien suurempien kodinkoneiden alle tulisi sijoittaa valuma-allas (jääkaappi, pakastin, astianpesukone ja joskus pesukone), joka helpottaa ja aikaistaa mahdollisen vesivahingon havaitsemista. Vesivahinkojen vahinkomeno on viisinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. (Fennia, verkkojulkaisu 2011: Vesivahinkojen määrä huolestuttaa.) 19

20 Sairauskohtaukset Tapahtumat: Erilaiset sairauskohtaukset, sydänkohtaukset. Seuraukset: Henkilövahingot, kuolema. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Sairaskohtauksen tunnistaminen ja lisäavun hälyttäminen numerosta 112. Välittömän ensiavun antaminen sairaskohtauksen saaneelle. Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella. o Pysäköinti sallittu vain merkityillä alueilla. Ensiapuohjeiden liittäminen pelastussuunnitelman liitteisiin. Avun hälyttämisen opastus. Henkilökunnalla on valmius opastaa pelastuslaitosta kohteessa. Erilaisia sairauskohtauksia ovat: Sydäninfarkti Diabeettinen sokki Aivoinfarkti, aivoverenvuoto Epilepsia Pyörtyminen 20

21 Kaasu- ja myrkkyvaara, säteilyvaara Tapahtuma: Vaarallisten aineidenkuljetus onnettomuus rautatiellä tai Rantaväylällä, ydinonnettomuus Seuraukset: Henkilövahingot, kuolema. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Viranomaisen antaman yleisen vaaramerkin antamisen jälkeen siirtyminen sisätiloihin, sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihdon, avaamalla radion ja kuuntelemalla ja noudattamalla viranomaisohjeita. Väestönsuojaan siirrytään viranomaisen määräyksestä poikkeusoloissa tai suuronnettomuuden satuttua. Käytännössä tällainen tapahtuma on vakava ydinonnettomuus Suomessa tai sen välittömässä läheisyydessä tai vakava sodan uhka tai vastaava poikkeustilanne. Rautatien ja Rantaväylän välitön läheisyys aiheuttaa merkittävän kemikaalionnettomuusriskin Toivolan Vanhalle Pihalle sekä koko Jyväskylän keskusta-alueelle. 21

22 Myrskyvauriot Tapahtuma: Erilaiset luonnonilmiöt, rankkasateet, ukkonen/salamointi, lumi, rakeet. Seuraukset: Omaisuusvahingot, henkilövahingot, kuolema. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Kattojen ja rännien tarkastus asiantuntevan huoltoliikkeen toimesta ja puutteiden korjaukset. Pihan yleinen kunnossapito. Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa tulee noudattaa. Sisälle suojautuessa kannattaa pysyä kaukana ikkunoista. Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiinkin sähkökatkoihin. o valaisin ja paristot o juomaveden varaaminen astioihin 22

23 Rikollisuus Tapahtumat: Murto, graffitit, omaisuuden tärvelemiset ja tuhoamiset, väkivalta, varkaudet Seuraukset: Omaisuusvahingot. Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti. o siisteys ja järjestys ovat turvallisuutta. Ovien lukituksien kunnossapito. Vakuutusyhtiön murtosuojeluohjeiden noudattaminen. Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus välittömästi. Kameravalvonta ja sen näkyvyys. Makasiinien takasivusta pidettävä vapaana heinästä ja vesakosta, jotta sinne ei jää katvealuetta, jossa ilkivallan tekeminen olisi mahdollista. Vuoden 2010 rikostilastoissa on huolestuttava piirre. Asuntomurtojen määrät ovat lisääntyneet. Vuosittain poliisin tietoon tulee yli omaisuusrikosta. Eniten niitä tehdään kesäisin. Vuoden 2010 ensimmäisen kolmanneksen tilastot osoittavat asuntomurtojen lisääntyneen lähes 18 prosenttia vuoden takaiseen, vaikka omaisuusrikokset samaan aikaan ovat kokonaisuutena vähentyneet noin kaksi prosenttia. (Poliisi, verkkojulkaisu 2010: Tilastot kertyvät, tilastot kertovat) 23

24 Liiketilan haltijan velvollisuudet Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Toiminnanharjoittaja toimii turvallisuusvastaavana, ellei muuta ole paikallisesti sovittu. Turvallisuusvastaava huolehtii turvallisuusasioista ja toimii yhteistyössä muiden vastuuhenkilöiden kanssa. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen; 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Pelastuslaki 379/2011, 9 Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti: 1) sammutusvälineet; 2) paloilmoitinlaitteet; 3) poistumisreittien opasteet ja valaistus. Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittavat epäkohdista turvallisuuspäällikölle. Tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. 24

25 Pelastussuunnitelma käytäntöön Pelastussuunnitelman laatimisen jälkeen on syytä perehdyttää kiinteistössä työskentelevät sen sisältöön. Käytäntöön vienti onnistuu monella tavalla. Pelastussuunnitelmaan lukemalla tutustuminen on hyvä lähtökohta. Muita keinoja tutustua turvallisuusasioihin ja parantaa turvallisuustietoutta ovat muun muassa: keskustelu turvallisuuspäällikön kanssa, yhteinen koulutustilaisuus, ohjeiden jako yleisiin tiloihin, poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutukset, ensiapukoulutukset, Tutustuttuasi ja luettuasi tämän pelastussuunnitelman, kuittaa se luetuksi. Turvallisuuspäällikön on hyvä tietää pelastussuunnitelmaan tutustuneiden määrä. Näin hän voi arvioida kiinteistön valmiuksia vaaratilanteisiin reagoimisessa sekä turvallisuustietoutta sekä todeta myös, että suunnitelma ja sen sisältö on saatettu kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen. Tieto auttaa myös kiinteistön pelastustoiminnan kehittämisessä ja koulutuksen suunnittelussa. 25

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

As Oy Kivelänkatu 1B. Toimintaohjeet

As Oy Kivelänkatu 1B. Toimintaohjeet As Oy Kivelänkatu 1B Toimintaohjeet As Oy Kivelänkatu 1B toimintaohjeet Laadittu 27.8.2013 Laatija Matias Virta Viimeksi päivitetty 23.9.2014 Päivittäjä Tommi Hynynen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje Pelastussuunnitelma Hätäilmoituksen teko-ohje 1. Pysähdy - mieti missä olet. 2. Soita 112 - Soitto on maksuton. - Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 3. Kerro heti, mitä on tapahtunut

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

As Oy Kivelänkatu 1B. Pelastussuunnitelma

As Oy Kivelänkatu 1B. Pelastussuunnitelma As Oy Kivelänkatu 1B Pelastussuunnitelma As Oy Kivelänkatu 1B pelastussuunnitelma Laadittu 27.8.2013 Laatija Matias Virta Viimeksi päivitetty 23.9.2014 Päivittäjä Tommi Hynynen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Nuorten SM-sprintit

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Asunto Oy Maaliviiva. Toimintaohjeet

Asunto Oy Maaliviiva. Toimintaohjeet Asunto Oy Maaliviiva Toimintaohjeet Asunto Oy Maaliviiva toimintaohjeet Laadittu 29.10.2015 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 10.12.2015 Päivittäjä Iris Jämsä Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

As Oy Hakaniemenkuja 6. Pelastussuunnitelma

As Oy Hakaniemenkuja 6. Pelastussuunnitelma As Oy Hakaniemenkuja 6 Pelastussuunnitelma As Oy Hakaniemenkuja 6 pelastussuunnitelma Laadittu 30.10.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.2.2015 Päivittäjä Tiina Pulkkinen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Kirjaston henkilökunnan turvallisuuskoulutus 10.12.2013 Koulutussuunnittelija Jorma Narvi Koulutuksen tavoite Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA 21.5.2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskilpailun toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Tilan nimi: Osoite: Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti: 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat a Pelastussuunnitelma on laadittu Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan Räjähdyssuojausasiakirja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelua.

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Perustuslaki 20 Kulttuuriomaisuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suomen Tunturisuunnistus

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki TOIMINTAOHJEET: HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? TULIPALO SAIRASKOHTAUS ONNETTOMUUS MUU, MIKÄ? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Vastaa hätäkeskuksen esittämiin tarkentaviin

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot